Præsentation af årets topsorter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af årets topsorter"

Transkript

1 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VINTERSÆD ØST DANMARK Præsentation af årets topsorter NYHED Så Ambition hvede og tjen 500 kr. mere pr. ha Ambition manganbejdset uden merpris NYHED MAXI Mn vinterbyg: Manganberiget og manganbejdset udsæd NYHED Super G hvede giver maksimal velfærd i svinestalden NYHED Audi Sortsblandning NYHED Casoar ny topsort i vinterraps

2 Certificeret dansk såsæd er Europas bedste Din garanti og din tryghed for et bedre dækningsbidrag De danske kvalitetsnormer for certificeret såsæd er højere end EU-normen. Dermed er du sikret kvalitetsudsæd, når du køber dansk certificeret udsæd. Alle kvalitetsnormer kontrolleres af Plantedirektoratet. Spireevne Hvede Dansk norm 95% EU norm 85% Det dansk certificeret sædekorn er din garanti for: Ingen udsædsbårne sygdomme (bejdsning eller bejdsebehovsanalyse). Høj tusindekorns vægt. Automatisk indbetaling af forædlerafgift og dermed nye sorter også i fremtiden. Erstatning til dig, hvis normer ikke er overholdt. Renhed Hvede Dansk norm 99,9% EU norm 98 % Indhold af anden kornart og frø fra andre planter Hvede Dansk norm max. 7 frø/kerner pr. kg. EU norm max. 14 frø/kerner pr. kg. Markvandringer juni - plantetræf på Videncenter Bygholm, Bygholm Landbrugsskole Dette arrangement laves i samarbejde mellem landboforeningen, planteværnsproducenter og såsædsfirmaer. Her vil fremvises forsøg og demonstrationsparceller med alle de nyeste sorter og plantebeskyttelsesmidler. Der vil på dagen være konsulenter til stede ved samtlige demonstrationsparceller og der vil være lidt til maven og tørsten. 7. juni - markvandring hos Grøn Center Danish Agro afholder 7. juni kl markvandring hos Grøn Center, Råhavegård, Maribovej 9, 4960 Holeby. 14. juni - markvandring i Karise Danish Agro afholder 14. juni kl markvandring på Køgevej 55, 4653 Karise. I samarbejde med Sydøstsjællands Landboforening vil der være fremvisning i demomarken med nyeste sorter og plantebeskyttelse. Danish Agro vil være vært med et lettere traktement. 2

3 Vinterraps Hybrid Der er stadig plads til mere vinterraps i sædskiftet! I 2006 nåede vi det hidtil største rapsareal i Danmark, hvor der blev sået i alt ha. Såfremt raps sås hvert femte år, kan vi nå et areal på over de ha. Så der er stadig plads til mere raps det kommende år. Flere og flere ser fordelene ved at dyrke hybridraps. Udsæden er lidt dyrere, men næsten alle avlere erfarer, at hybridrapsen er mere konstant i sit udbytte og mere robust over for tørke og andre stressfaktorer. Hybridraps har fået en væsentlig position i Danmark og udgør i dag ca. 40% af rapsarealet. Excalibur Hybridrapsens første valg I 2005 blev Excalibur introduceret, og i 2006 var Excalibur den mest solgte hybridrapssort. Excalibur udmærker sig ved et højt udbytte i alle afprøvningsårene. Excalibur bliver i 2007 igen den mest efterspurgte hybridsort. Så selv om der er en god forsyning af udsæd, kan der godt opstå mangel på Excalibur sidst på sæsonen, så bestil derfor i god tid. Excalibur har desuden en særdeles god vinterfasthed. Forholdstal for udbytte for hybridrapsen Gennemsnit Excalibur Elan PR45D01 * * Supplerende forsøg 2006 Elan Kendt sort Elan har gennem årene vist et stabilt udbytte og har en særdeles god vinterfasthed. Elan har været dyrket og afprøvet i landsforsøgene siden Alle år med gode resultater. Elan er kendetegnet ved særdeles god vinterfasthed og har lavt vækstpunkt i efteråret, hvorfor den tåler mere gylde end andre sorter. PR45D01 Dværg hybridraps PR45D01 Danmarks første dværghybrid deltog i 2006 i de supplerende forsøg, hvor den kom ud med det næsthøjeste udbytte. Ligeledes var PR45D01 en af de højestydende sorter i forsøgene hos Landbocentrum. Dværgrapsen når en maksimal højde på ca. en meter ved fuld blomstring, hvilket letter sprøjte- og høstarbejdet. Samtidigt dækker PR45D01 lige så godt som de øvrige rapssorter i efteråret, men yder en mindre konkurrence over for ukrudtet i foråret. Derfor bør der være særlig fokus på ukrudtbekæmpelse. Hybridsorternes dyrkningsegenskaber Pct.olie i tørstof Afgrøde- Strå- Tendens til Type Glucosinolat- Prøvet sort højde ved høst længde lejesæd af sort indhold Prøvet sort (mikromol/ (% af tørstof) (cm) (kar. 1-9) (kar. 1-9) g frø) Excalibur Hybrid 20 Elan 49, Hybrid 13 PR45D01 * 45, Hybrid 8 * Supplerende forsøg

4 Raps Liniesorter Højt udbytte og god udbyttestabilitet kendetegner vore liniesorter Casoar Nyhed Danmark højest ydende liniesort I 2 år har Casoar nu deltaget i landsforsøgene med et gennemsnitsforholdstal for udbytte på 106. Casoar har god vinterfasthed og er velegnet til direkte høst. Casoar er af den nyeste genetik fra Monsanto, Frankrig. Monsanto står også bag successorter som Caracas og Castille. Casoar sætter nye normer for udbytte blandt liniesorterne. ES Astrid Stabilitet og pålidelighed på et højt niveau ES Astrid har endnu engang bevist, at den er en stabil sort med et højt udbytte. ES Astrid har en god vinterfasthed. Den vokser godt til i efteråret, dog uden at vækstpunktet strækker sig væsentligt. ES Astrid har en lav biomasse og er velegnet til direkte høst. Labrador Vinterfasthed Labrador har i 2006 igen bevist sit værd med et forholdstal på 106. Labrador har gennem årene givet et godt udbytte og har en god vinterfasthed. Labrador er velegnet til direkte høst. Liniesorterne og deres udbytte Gennemsnit Casoar ES Astrid Labrador Lioness Liniesorternes dyrkningsegenskaber Pct.olie i tørstof Afgrøde- Afgrøde- Vinter- Strå- Tendens til Glucosinolat- Prøvet sort højde højde fasthed længde lejesæd indhold ved høst ved høst Prøvet sort Målesort (% af tørstof) (cm) (cm) (kar. 1-9) (kar. 1-9) (kar. 1-9) (mikromol/g frø) Casoar 48, Labrador 48, ES Astrid 48, Lioness 51,

5 Vinterraps EFTERÅR Skadevolder Middel Dosering Behand- Behandlingstidspunkt / Bemærkning Problem pr. ha lingsindeks (BI) Hyrdetaske, burresnerre, rød Command CS 0,2-0,33 0,6-1,0 Udsprøjtes senest 3 dage efter såning. På JB 1-2 maks. tvetand, fuglegræs, ærenpris liter 0,25 l/ha. Højeste dosering mod burresnerre. Rapsjordlopper Cyperb 100 0,1 liter 0,5 Efter behov. Agersnegle Ferramol 8-25 kg Når angreb ses. Højeste dosering på knoldet jord. Spildkorn og flyvehavre Agil 0,25-0,5 0,33-0,67 Under gode vækstforhold i + spredeklæbemiddel liter september-oktober, når + 0,15 liter spildkornet har 2-3 blade. Spildkorn, flyvehavre, Kerb 500 SC 0,6-0,8 liter 0,6-0,8 I okt. - marts når jordtemperaturen er maks. græsukrudt og fuglegræs 10 gr. C. Rodhalsråd Cantus 0,35 kg 0,7 Bekæmpes typisk i 2-4 blad-stadiet. (Phoma) Varme over 15 grader og fugtige vejrforhold fremmer rodhalsråd. 5

6 Vinterbyg MAXI Mn Vinterbyg (Leveres manganbejdset og manganberiget uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag) Forebyg manganmangel med MAXI Mn Vinterbyg Manganbejdset og manganberiget Merudbytte på op til 2 hkg. pr. ha Hvad er manganberiget vinterbyg? Manganmangel er ofte et problem i vinterbygmarker. Manganmangel kan forebygges ved valg af sort, brug af manganbejdset udsæd og som noget nyt ved at berige udsæden med mangan. Dette sker ved, at vore fremavlere af vinterbyg sprøjter fremavlen med 2,5 kg mangan pr. ha i stadie 75, når kernernes indhold er mælket og let grynet. Denne sprøjtning giver den maksimale øgning af manganindholdet i kernerne og dermed i vinterbygudsæden. Den manganberigede vinterbygudsæd bliver herefter manganbejdset, hvilket betyder, at vi nu har gjort alt, hvad der er muligt for at sikre vinterbyggen den bedste manganforsyning, indtil kernen spirer frem, og der kan sprøjtes med mangansulfat på de første blade. Ved brug af MAXI Mn vinterbygudsæd sikres et merudbytte på op til 2 hkg. pr. ha. I nogle marker vil forskellen være et spørgsmål om en succesfuld afgrøde eller ej. Vort vinterbygsortiment består af udvalgte sorter, der har en god tolerance overfor manganmangel. Vinterbyg udbytter og foderværdi Gennem- FEsv. FEsv. snit Pr. hkg. forhold (FHT) (FHT) (FHT) (FHT) tal/ha Pelican ,9 111,1 Lonni ,9 109,8 Sabine ,9 111,2 Fridericus ,5 108,7 Dolphin ,5 108,7 Accenture ,5 108,6 Campanile ,6 104,7 Himalaya ,4 102,4 Chess ,7 105,8 6

7 Himalaya 2r Sund og stråstiv Himalaya er en gennemtestet sort, hvor tidlighed og stråegenskaber er kombineret med stort udbyttepotentiale. Himalaya er den sundeste vinterbygsort med et meget lavt behandlingsindex på kun 0,16. Himalaya er desuden robust over for manganmangel og har en særdeles god vinterfasthed. Forv. behandlingsindex Himalaya 0,16 Blanding vi-byg2 0,31 Chess 0,35 Carola 0,56 Escape 0,58 Jeopardy 0,81 Kilde: Sortsinfo Sabine 2r Nyhed fra Firlbeck Sabine er en ny lovende vinterbygsort fra den tyske forædler Firlbeck. Sabine har vist et særdeles højt udbytte i landsforsøgene. Sabrine tilbydes kun i fremavl. Campanile 2r Campanile har de seneste år præsteret et højt udbytte i landsforsøgene med et forholdstal på 103 i gennemsnit af de sidste to afprøvningsår. Grundets Campanile s stive strå har den en lav lejesædskarakter. Dolphin 2r Nyhed fra CPB Twyford Dolphin er en højtydende vinterbygsort fra den engelske forædler CPB Twyford Ltd. Dolphin har vist et højt stabilt udbytte de 2 år, den har været i landsforsøgene og har en høj foderværdi samt en god kernevægt. Fridericus 6r Nyhed med højt udbytte og foderværdi Fridericus er en ny spændende sort med et højt udbytte og en lejesæds karakter på 0. Dette viser, at Fredericus har en god stråstyrke, og den har en særdeles god vinterfasthed. Lonni 6r Lonni er forædlet af den danske forædler Pajbjerg. Lonni har i landsforsøgene vist et særdeles højt udbytte med forholdstal 111. Lonni har en suveræn vinterfasthed og har god resistens mod meldug og bygrust. Lonni er en af de sundeste vinterbygsorter på det danske marked. Pelican 6r En af Danmarks bedste Pelican har i landsforsøgene vist et særdeles flot udbytte. Kombineret med en høj sygdomsresistens, gør det Pelican til en af de bedste 6r vinterbygsorter i Danmark. Dyrkningsegenskaber for vinterbyg Råprotein Hekto- Meldug Bygrust Skoldplet Bladplet Ramularia Strå- Lejesæd Type i ts. litervægt, dækning dækning dækning dækning dækning længde af sort Prøvet sort Prøvet sort (%) (kg/hl) (%) (%) (%) (%) (%) (cm) (kar. 0-10) Pelican 10,7 66,4 0,7 0,0 1,9 2,0 2,2 80 0,0 6-radet Lonni 11,2 63,3 0,5 0,1 0,5 0,7 1,4 97 0,8 6-radet Sabine 11,3 68,8 0,8 15,0 0,8 0,0 6,0 81 1,3 2-radet Fridericus 11,6 67,4 3,2 0,1 0,9 0,1 4,7 96 0,0 6-radet Dolphin 11,0 70,7 1,2 1,3 2,3 3,0 8,0 86 1,5 2-radet Accenture 11,4 70,5 5,0 2,4 8,0 0,0 3,8 81 0,0 2-radet Campanile 10,2 70,4 3,3 0,5 3,4 1,4 10,0 83 0,0 2-radet Himalaya 12,3 69,7 1,6 0,3 0,4 0,8 15,0 77 0,0 2-radet Chess 11,0 67,9 0,1 2,4 0,5 1,4 6,0 85 2,7 2-radet 7

8 Et sikkert valg af hvedesort Vælg dine hvedesorter med omhu For at gøre dit valg af hvedesort så nemt som muligt, har vi udarbejdet et skema, der på en nem og overskuelig måde hjælper dig hen til den sort, som er det optimale valg netop på din bedrift. 8

9 Vælg Ambition så realiserer du konsulenternes vision (+ 500 kr. pr. ha...) Så Ambition i hvedemarken og tjen 500 kr. mere pr. ha! Leveres manganbejdset uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag. AMBITION mangan -er den bedste nyhed de seneste år Med Ambition er det lykkedes den danske forædler Abed fra Lolland at ramme plet på alle vigtige parametre: Ambition giver 428 kr. mere per hektar end Smuggler og 593 kr. mere end Samyl - beregnet af landskontoret. Ambition har det højeste udbytte i alle de år, sorten er testet i landsforsøgene. Ambition har den bedste sygdomsresistens af alle sorter. Ambition har det højeste netto dækningsbridrag pr. ha. Udbytte, Udbytte Omk. Omk. Forv. antal korr. for svampe- svampe- behandudgifter til midler midler linger udsæd, inkl. ekstra N, og udbringning svampemidler (kr/ha) (kr/ha) (kr/ha) (kr/ha) Ambition ,8 Smuggler ,9 Inspiration ,9 Samyl ,3 Kilde: Sortsinfo, sortsvalg. AUDI sortsblanding Den nye super G sortsblanding til svineproducenter og avlere, der ønsker et højt udbytte med et lavt fusariumforekomst og lavt behandlingsbehov. Til kommende sæson vil vi tilbyde AUDI sortsblanding, som udover Audi vil indeholde Ambition og desuden Abika eller Skalmeje. Hysun Hybridhvede Ved målrettet dyrkning kan der med hybridhveden Hysun opnås det højeste hvedeudbytte, der er muligt. Læs hvordan i brochuren Den grønne revolution. Forholdstal Fesv. Forholds- Fusarium Fusarium For Pr. 100 tal antal aks klassificering udbytte kg Fesv/ha pr. m efter flere år Hysun ,1 126,5 Moderat (1. år) Ambition ,9 121,8 12,8 Moderat til høj Audi ,5 118,0 6,8 Lav Ararat ,4 115,4 12,0 Moderat Abika ,3 113,2 15,8 Moderat Skalmeje ,6 114,4 3,8 Lav Tritex ,4 115,2 47,5 Høj Opus ,2 113,9 30,3 Høj Hattrick ,4 111,0 22,5 Høj Robigus ,5 110,9 39,5 Høj Smuggler ,6 117,8 35,5 Moderat til høj Samyl ,3 114,1 29,0 Høj Inspiration ,0 112,7 32,5 Høj Solist ,0 110,7 16,0 Moderat til høj Skalmeje Unik fusariumresistens Skalmeje har den bedste modstandskraft mod fusarium af alle sorter. Dette sammen med et stabilt udbytte og en høj foderværdi gør Skalmeje til det rette valg, når der skal vælges foderhvedesort. Ararat Vinterfasthed i højsædet Ararat er markedets mest robuste sort og har en god konkurrenceevne mod ukrudt. Ararat har selv på de mest udsatte marker vist en god vinterfasthed. Ararat har gennem årene givet et højt udbytte med et gennemsnitsudbytte i landsforsøgene på forholdstal 102. Abika Stabilt udbytte og sundhed Abika har deltaget i landsforsøgene med et gennemsnits udbytte forholdstal på 102. Abika er sund og har god resistens mod de fleste sygdomme. Dog kan en vækstregulering være påkrævet, hvor der køres kraftigt. Flair Siden 1995 har Flair været afprøvet i landsforsøgene og har dermed holdt 10 års jubilæum. Det er ikke uden grund, da Flair aldrig skuffer i udbytte, særligt på den lettere hvedejord, og hvor udvintring kan være et problem. 9

10 Industrihvede Skalmeje Høj faldtalsstabilitet og laveste fusarium modtagelighed Skalmeje har et stærkt strå og en god vinterfasthed. Skalmeje er den sort, der bevarer sit faldtal bedst, når høsten rammes af byger og regn. Selv efter lange perioder med regn er der stadig et højt faldtal i Skalmeje. Skalmeje har derudover en god sygdomsresistens. Hattrick Stabilt udbytte gennem mange år Hattrick har gennem årene holdt et højt udbytte og er fortsat et godt og sikkert valg, når der skal vælges industrihvede. Tritex Industrihvede med højt stabilt udbytte Tritex har et stabilt udbytte med forholdstal for udbytte på 101 i 4 års landsforsøg. På øerne har Tritex markeret sig med endnu bedre resultater. Tritex er faldtalsstabil, vinterfast og har et højt zeleny tal. Ser vi på FEsv placerer Tritex sig på en flot 5. plads af alle sorter. Tritex er et sikkert valg, når det gælder udbytte og kvalitet. Hvedesorternes dyrkningsegenskaber Stivelse, pct. Meldug Septoria Gulrust Brunrust Døde Karakter Strå- Lejesæd af tørstof, dækning dækning dækning dækning planter for længde Prøvet sort overvintring (%) (%) (%) (%) (%) (%) (kar. 1-9) (cm) (kar. 0-10) Hysun - Hybrid 71,4 1,2 4,2 1,7 0,0 0,0 8,0 85,0 1,9 Ambition 69,6 0,1 1,1 0,0 0,0 0,1 7,0 76,0 0,1 Audi 69,9 0,1 1,4 0,0 0,2 0,0 8,0 80,0 0,4 Florett 70,1 3,2 3,4 0,0 2,5 0,0 8,0 74,0 0,7 Ararat 69,5 0,4 15,0 0,0 0,0 0,0 8,0 75,0 0,1 Oakley 69,4 0,1 14,0 0,0 0,0 0,5 6,0 69,0 0,0 Abika 68,4 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 80,0 3,2 Skalmeje 71,3 1,4 10,0 0,0 1,3 0,0 8,0 82,0 0,0 Tritex 69,3 2,7 16,0 0,0 0,0 0,3 7,0 77,0 1,7 Opus 70,7 3,3 11,0 0,0 0,0 0,7 6,0 83,0 0,0 Hattrick 69,4 1,0 29,0 0,0 0,0 0,4 6,0 76,0 0,0 Robigus 69,6 0,1 16,0 0,0 0,0 3,0 5,0 71,0 0,0 Flair 70,6 2,5 13,0 2,3 0,0 0,0 8,0 90,0 0,0 Kilde : Landsforsøgene 10

11 Brødhvede Opus Brødhvedesorternes nr. 1 DLA Agro tilbyder igen i år Danmarks førende brødhvedesort Opus. Opus anbefales af de danske brødmøllere sammen med Hereward, Tommi, Cardos og Grommit. Opus skiller sig ud med et langt højere udbytte. Opus har gode sygdomsresistensegenskaber. Cardos Kontraktavl Cardos udlægges på kontrakt til kageproduktion. Cardos har gode dyrkningsegenskaber med et kort og stift strå. Cardos har god resistens mod meldug, men er modtagelig for gulrust og bør derfor beskyttes mod gulrust med et egnet middel. Hvedesorternes udbytte Gennemsnit Hysun - Hybrid Ambition Audi Florett Skalmeje Robigus Ararat Abika Hattrick Opus Tritex Flair Oakley Kilde : Landsforsøgene 11

12 Rug HYBRIDER Evolo 10 % pollenplus Evolo har deltaget i landsforsøgene og bevist, at den er absolut højestydende med forholdstal 121 i gennemsnit. Evolo tilhører den nye generation af hybridsorter, hvor infektionsgraden med meldrøjer er reduceret til et ikke eksisterende problem. Evolo har en god stråstyrke og en særdeles god sundhedsprofil. Rasant Rasant har i landsforsøgene 2006 givet et forholdstal for udbytte på 114 og markerer sig dermed, som en af højest ydende hybrider. Rasant har en meget lille infektionsgrad af meldrøjer. LINIESORT Carotop Højeste udbytte blandt liniesorter Carotop er den bedste liniesort og har givet et højt udbytte gennem årene. Carotop har gode stråegenskaber og en moderat infektionsgrad af meldrøjer. Udbytte i landsforsøgene Gennemsnit Evolo Askari Rasant Carotop Askari Askari har i landsforsøgene givet et forholdstal for udbytte på 115 i landsforsøgene som gennemsnit af årene Askari har en god stråstyrke og er velegnet som brødrug, da infektionsgraden af meldrøjer er på et meget lavt niveau. Hybriderne er iblandet 10 % af en egnet bestøver. Dyrkningsegenskaber Hekto- Lejesæd Meldug Skoldplet Brunrust Strå- Lejesæd Type litervægt, Prøvet sort dækning dækning dækning længde af sort Prøvet sort (kg/hl) (kar. 0-10) (%) (%) (%) (cm) (kar. 0-10) Evolo 75,2 0,3 0,9 4,6 0, ,9 Hybrid Rasant 73,8 0,7 2,6 6,0 3, ,8 Hybrid Askari 74,5 0,5 0,4 6,0 4, ,8 Hybrid Carotop 75,3 0,3 1,0 7,0 4, ,8 Population 12

13 Triticale Et godt alternativ til 2-3 års hvede Dinaro Stråstyrke og strålængde som hvede Dinaro har et kort og stift strå, hvilket betyder at de ulemper, som det lange strå i traditionelle triticalesorter har givet, er et overstået kapitel. Dinaro har i landsforsøgene givet et forholdstal for udbytte på 104 i gennemsnit. Ser man på Dinaro s foderværdi målt i FEsv forholdstal pr. ha er Dinaro også den højst ydende på markedet. Dinaro er særdeles vinterfast - alt i alt gør det Dinaro til et sikkert valg, hvor der ønskes stor dyrkningssikkerhed og lavt input med højt udbytte. Tritikon Velafprøvet med godt stabilt udbytte over år Tritikon har nu været i landsforsøgene siden 2003 og i alle årene med et godt udbytte. Tritikon er en af de eneste triticalesorter med spirerhvile, hvilket betyder at Tritikon ikke spirer i akset, hvis det sætter ind med regn i høstperioden. Dyrkningsegenskaber Kerneudb. FEsv Hekto- Meldug Septoria Gulrust Brunrust Hvedebladplet, Strå- Lejesæd forholdstal pr. litervægt, dækning dækning dækning dækning dækning længde hkg Prøvet sort (fht) (kg/hl) (%) (%) (%) (%) (%) (cm) (kar. 0-10) Dinaro ,3 69,1 0 3,5 8 0,05 0, Tritikon ,3 72,4 1, ,5 0, ,6 13

14 14

15 Vintersæd ukrudt EFTERÅR Skadevolder Middel Dosering Behand- Behandlingstidspunkt / Bemærkning Problem pr. ha lingsindeks (BI) Tokimbladet ukrudt: DFF/Pelican 0,05 liter 0,50 Fra kornets 1-blad stadie. Fuglegræs, burresnerre, + Oxitril CM + 0,25 liter hyrdetaske, spildraps, Ved stor forekomst af valmue udskiftes stedmoder, tvetand, æren- DFF/Pelican med 1,2-1,5 liter Stomp Pentagon pris, kamille Generel plan: Boxer EC / 1,0-1,5 liter 0,61-0,83 Der sprøjtes fra kornets 1-blad stadie (stadie 11). Enårig rapgræs og Stomp Pentagon / 1,5-2,0 Højeste dosering mod stort ukrudt. Mod valmuer bredbladet ukrudt: + DFF/Pelican + 0,05 liter anbefales løsninger med Stomp Pentagon. Fuglegræs, burresnerre, + Oxitril CM + 0,15 liter Hvor der er enårig rapgræs anvendes minimum 1,5 l hyrdetaske, spildraps, Boxer / 1,5 l Stomp Pentagon. stedmoder, tvetand, valmue, ærenpris + kamille og kornblomst*) I triticale, hvede og rug følges op med Hussar om foråret. Ovenstående Stomp Pentagon 1,5 liter 0,76 Denne løsning anbefales, hvor valmue er et + vindaks + Boxer EC 1,0 liter væsentligt problem. Der sprøjtes fra kornets 1-blad + DFF/Pelican + 0,03 liter stadie. Anbefales ikke på humusjord. Ovenstående Stomp Pentagon 1,0-1,5 liter 0,71-0,81 NB. Lexus og Topik kun i vinterhvede. + agerrævehale + Lexus 50 WG 10 gram Der sprøjtes, når agerrævehale er fremspiret. + spredeklæbemid. 0,05 liter Eller Stomp Pentagon 1,5 liter 0,75-1,0 Der bør skiftes mellem Topik og Lexus hver anden gang. + Topik 100 EC 0,3-0,4 liter Stadie efterår + Sun Oil 33 E 0,5 liter Vindaks, Atlantis WG 150 gram 0,81 Stadie enårig rapgræs, + Stomp Pentagon 1,5 liter Kan kun anvendes i vinterhvede, triticale og rug. almindelig rapgræs Stomp + Boxer kan anvendes i vinterbyg. (enkelte alm. rajgræs) og bredbladet ukrudt Vindaks, Atlantis WG 100 gram 0,80 Tidligst stadie 12 (2-bladsstadiet). enårig rapgræs, + Boxer EC + 1,0 liter Mod rajgræs følges op med 50 ml Hussar OD i alm.- og ital. rajgræs + DFF Pelican + 0,05 liter foråret. kornblomst, storkenæb, Atlantis ikke i vinterbyg. Mod rajgræs i vinterbyg kamille og andet bred- anvendes i stedet 1,0-1,5 liter Stomp Pentagon + bladet ukrudt 2-2,5 liter Boxer. Manganmangel Mangansulfat 2,0-3,0 kg Der sprøjtes, så snart mangel ses. eller MicroCare 500 1,0 liter Der tilsættes sprede-klæbemiddel. Snegle Ferramol 8-25 kg Udstrøs så snart angreb ses. Højeste dosering på knoldet jord og ved læhegn. Bladlus Fastac 50 0,25 liter 1,0 Hvis der konstateres angreb i sept. nov. (Havrerødsot) Bladlus kan overføre havrerødsot virus. Cyperb 100 0,125 liter 1,0 Der kan tilsættes manganmiddel, hvis mangel ses. 15

16 Franzen Offset For yderligere information, kontakt da venligst en af nedenstående DLA Agro s medlemsforeninger: Nordjysk Andel Danish Agro, Jylland Fyn Vestjyllands Andel KOF agro S.A.B. Landbrugets Andel Fedder Hindrichsens Eftf L-H Foder Næsbjerg Foderstofforening Salling Grovvarer Vejrup Andels Grovvareforening Vestervig Grovvareforretning Hvis du vil sikre dig adgang til de bedste sorter, så bestil nu...

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Side 1 af 14 De fleste må opgive at få mere vintersæd etableret! Med de seneste dages

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Konsulenttræf 20. august 2013 Søren Severin: Tlf.: 23814720 Erling F. Petersen: Tlf.: 40155923 www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Agenda Lexus og Absolute 5 Express

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Vi er nu inde i en tørvejrs periode, og for mange vil det betyde, at der skal tages

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009 Bestil din vårsæd nu FORÆDLING AF SORTER - en nødvendighed for landbruget Ældre sorter mister pusten og går ned i udbytte Det er vigtigt, at der til stadighed forædles

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM.

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. Fredericia, den 20. august 2015 Ghita C. Nielsen, Marian D. Thorsted, Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. EMNER Græsukrudt

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning Engrapgræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Engrapgræs er en varig græsart med underjordiske udløbere. Den er langsom i udvikling og danner ved hjælp af udløberne et tæt græstæppe i en flerårig

Læs mere

Vinterraps. Grundlæg et højt udbytte. Tidlig vækst Udbyg til et højere udbytte - efterår. Udbyg til et højere udbytte - forår. Producer + 1 ton/ha

Vinterraps. Grundlæg et højt udbytte. Tidlig vækst Udbyg til et højere udbytte - efterår. Udbyg til et højere udbytte - forår. Producer + 1 ton/ha Vinterraps Vinterraps er en afgrøde med stort udbyttepotentiale Der har de seneste år været en stigende interesse for at optimere dyrkningen af vinterraps frem mod et højere og mere stabilt udbytteniveau.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Havrerødsot Afgørende for om du skal bekæmpe bladlus i efteråret er: At der er bladlus i marken Sådato, før d. 25.

Læs mere

Planteavlsnyt. Afgrøderne rundt

Planteavlsnyt. Afgrøderne rundt Planteavlsnyt Afgrøderne rundt 22. oktober 2015 copyright Gefion Indsatsen mod rapsjordlopper nærmer sig sin afslutning. Behandlingen med Kerb 400 SC kan foretages, når jordtemperaturen kommer under 10

Læs mere

VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018

VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018 VINTERSÆD 2017 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2017/2018 RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM 2014 OVERSIGT AGROS OVER RAPSSORTER KVÆGFODERPROGRAM OG DERES 2014 KVALITETER DK EALTE Højt udbyttepotentiale

Læs mere

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler)

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) Efterårets faglige møder v / planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) + 3 konkrete forslag til natur- og vildtvenlige tiltag Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

VINTERHVEDE (MED PLØJNING)

VINTERHVEDE (MED PLØJNING) IPM VINTERHVEDE (MED PLØJNING) REV. MAJ JUNI 2016 2016 Dyrk ikke hvede efter hvede på let sandjord. Risikoen for angreb af goldfodsyge er stor ved kontinuerlig dyrkning af vinterhvede på de lettere jordtyper.

Læs mere

VINTERSÆD Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017

VINTERSÆD Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017 VINTERSÆD 2016 Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM 2014 DK EXALTE Højt udbyttepotentiale Højt olieindhold FENCER Kraftig efterårsvækst Tidlig hybridraps

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere