VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016"

Transkript

1 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

2 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste DK Extrovert Velkendt sort med unikke stærke skulper Arazzo Egnet til tidlig etablering. Udbyttestabil over hele afprøvningsperioden DK Exalte Ny hybridsort med MEGET højt SY Alhambra Nyhed med højt olieindhold SÅTID - VINTERRAPSSORTER Tidlig Normal Sen SY Carlo SY Carlo Arazzo Arazzo DK Exalte DK Exalte DK Extrovert DK Extrovert SY Alhambra SY Alhambra SY Alister Specialsort - SY Alister SY Alister er en ny kålbrokresistent vinterrapssort. Sortens ligger på linje med andre hybridsorter og er et godt valg på lokaliteter, hvor der har været dyrket vinterraps hyppigt igennem de sidste mange år. SY Alister har en god vinterfasthed. Plantehøjden er kort og meget stråstiv. RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 AUGUST SEPTEMBER Sådato Vinterraps, linie a Vinterraps, hybrid a (50) a: Rækkesået: pl/m sårække. OVERSIGT OVER VINTERRAPSSORTER, LANDSFORSØG 3 Type af sort Frøudb.std kval (fht) snit Frøudb.std kval (fht) Frøudb.std kval (fht) 2013 Frøudb.std kval (fht) 2012 Olie indhold (% af ts) Afgrødehøjde v. høst Lejesæd (kar. 1-9) Arazzo Hybrid , ,1 SY Carlo Hybrid , ,9 DK Exalte Hybrid 107 (b , ,6 DK Extrovert Hybrid , ,0 SY Alhambra Hybrid 105* 107* 102* - 51,7* 164* 0,8* Witt Linje 96, , ,8 Quartz Linje 107 (a , ,9 (a: Gennemsnits 2013 og. (b: Landsforsøg * : Værdiafprøvning Kilde: Landsforsøg 2

3 OVERSIGT DANISH AGROS OVER RAPSSORTER KVÆGFODERPROGRAM OG DERES KVALITETER OVERSIGT OVER RAPSSORTER OG DERES KVALITETER SY CARLO ARAZZO DK EXALTE NYHED DK EXTROVERT SY ALHAMBRA TYPE SY Carlo er en middeltidlig hybrid med særdeles høj stabilitet. SY Carlo har en god vinterfasthed. Sorten har en korttil middel stængelhøjde og en god afgrødehøjde ved høst, og dermed nem og hurtig at høste. Arazzo er en velkendt hybridsort der har vist stabilitet gennem afprøvningsperioden. Sorten har et kort-middel lang stængel med god stængelstyrke. Arazzo er en af de tidligste vækststarter i foråret og dermed er den blandt de tidligst blomstrende vinterrapssorter. Sorten er middeltidlig. DK Exalte er en ny hybridraps fra Monsanto. Sorten har været i Landsforsøg i med særdeles højt på alle lokaliteter. DK Exalte er en rolig starter i foråret og relativ sen blomstring. Sorten er middeltidlig og har lav tendens til lejesæd. DK Exalte besidder skulpeopspringsresistens der sikre god flexibilitet ved ugunstige høstbetingelser. DK Extrovert er en middeltidlig vinterraps med et middelt til højt. Sorten har et højt potentiale, dog var rne i 2013 og vigende i forhold til 2011 og Sorten besidder en god resistens mod skulpeopspring, der er ønskeligt ved ugunstige forhold ved afmodning. SY Alhambra er en ny meget højtydende vinterrapssort. Sorten gav fht. 107 i værdiafprøvningen i. Sorten er middeltidlig. SY Alhambra har en middel lang stængel med lav tendens til lejesæd. Sorten har ligeledes en god afgrødehøjde til høst og dermed nem og hurtig at høste. SÅTID SYGDOMS- RESISTENS KVALITET SY Carlo har en moderat efterårsvækst og bør derfor etableres i perioden 1. august til 20. august. SY Carlo har en god resistens mod rodhalsråd (phoma) SY Carlo har et middel til højt olieindhold. Glucosiolat indholdet er karakteriseret som lavt. Den moderate til langsom efterårsvækst kombineret med en kompakt vækst, gør at Arazzo egner sig til tidlig etablering samt etableres i det normale så-vindue. Arazzo har en god resistens mod rodhalsråd (phoma). Arazzo har vist et middel olieindhold og lavt glucosinolat indhold. DK Exalte har en kraftig vækst om efteråret og især kraftig rodudvikling. Sorten er dermed egnet til normal såtid samt ved utilsigtet sen såning. Som de øvrige Monsantosorter, besidder DK Exalte god phoma resistens samt god resistens mod Lysbladplet. Olieindholdet har i været middel-højt og ifølge forædleren har sorten højt olieindhold. DK Extrovert er en hybrid, der har en moderat til kraftig efterårsvækst, hvilket gør sorten egnet til normal-utilsigtet sen såning. DK Extrovert har en god resistens mod phoma og lys bladplet. Højt olieindhold og lavt glucosinolat-indhold er kendetegnet for DK Extrovert. SY Alhambra har en moderat til kraftig efterårsvækst og bør derfor etableres i perioden 10. august til 30. august. SY Alhambra har en god resistens mod rodhalsråd (phoma). SY Alhambra har et middel til højt olieindhold. Bekæmpelse af rapsjordlopper Der forventes kraftigt angreb af rapsjordlopper i det kommende efterår. Derfor er det vigtigt at have fokus på bekæmpelse, enten ved valg af rapsfrø der er bejdset med et insekticid og/eller anvende et godkendt insekticid ved konstateret angreb. Rapsjordloppe Jordloppe 3

4 DANISH VALG AF AGROS VINTERHVEDE KVÆGFODERPROGRAM VORES VINTERHVEDE- SORTER ER ROBUSTE MED TOPUDBYTTER OG HØJE FALDTAL Vinterhvede - kort og godt MARIBOSS Markedets eneste gulrustresistente sort Unik overvintring Højt stabilt faldtal Egnet til tidlig såning NAKSKOV - Markedets tidligste vinterhvede - Udbyttestabil - Høj kernekvalitet - Egnet til normal-sen såning TORP - Højt potentiale - God sundhed - Egnet til tidlig såning på alle jordtyper - Middeltidlig JENSEN - All-round sort med stabilt - Højt protein - God sygdomsprofil - Kiks-hvede, eksporthvede Brødhvede - kort og godt JB ASANO Se sorternes udvikling hen over året - scan QR-koderne og se videoerne - Højtydende brødhvede - Markedets tidligste brødhvede Mariboss Nakskov Jensen Torp Få vinterhveden Celest bejdset: 1. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod fusarium. 2. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod sneskimmel. 3. Celest Formula M bekæmper jordbåren smitte af fusarium. 4

5 VINTERHVEDESORTER DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM OVERSIGT OVER VINTERHVEDESORTER OG DERES KVALITETER (FORTSÆTTES NÆSTE SIDE) MARIBOSS JENSEN SORTSBE- SKRIVELSE Mariboss er en mørkegrøn og stabil vinterhvede med et acceptabelt proteinindhold. Sorten har i engelske forsøg vist høj kvælstofudnyttelse. Mariboss har en langsom vækst om efteråret og holder vækstpunktet lavt, hvilket bevirker, at sorten har en god vinterfasthed. Mariboss har en god sygdomsprofil, dog skal man være opmærksom på meldug, når sorten dyrkes på lettere jordtyper. Mariboss er den eneste vinterhvede på det danske marked, der er resistent mod gulrust. Jensen har vist et stabilt gennem de sidste 4 år med et forholdstal for på 100. Sorten er anerkendt som eksporthvede og er af de danske brødmøllere anerkendt som kikshvede. Jensen har en god sygdomsprofil, god resistens mod meldug og gulrust. Jensen har sidste år vist en middel modtagelighed mod septoria. Jensen har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. TYPE OVER- VINTRING Et af de karakteristiske egenskaber ved Mariboss er stabilitet. Som gennemsnit af hele afprøvningsperioden (8 år) har sorten ydet et med fht Sorten har i hele afprøvningsperioden vist et højt faldtal, hvilket minimerer risikoen for aksspiring ved ugunstige forhold ved afmodning. Mariboss har endnu engang vist god overvintring i vinteren /2015. Mariboss har tendens til ikke at hæve vækstpunktet i efteråret, hvilket er med til at fremme overvintringen. Jensen er en højtydende vinterhvede med gode kerneegenskaber. Det høje proteinindhold kombineret med højt stivelsesindhold gør sorten velegnet både til foder- og industrihvede. Sorten har et højt stabilt faldtal, der minimerer aksspiring og dermed sikre en god kernekvalitet. Jensen har en god overvintring og har ikke vist udvintring i de år, sorten har deltaget i sortsafprøvningen. KVALITET Kombinationen af højt faldtal og høj hektolitervægt gør, at Mariboss af brødmøllerne er kategoriseret som kiks- og kagehvede (kat II). Det stabile høje faldtal kombineret med et højt proteinniveau gør, at Jensen er anerkendt som kiks- og kagehvede. Derudover er sorten attraktiv som foder- og industrihvede. SÅTID Gennem de sidste par vækstsæsoner er der observeret mindre tilbøjelighed til, at Mariboss hæver vækstpunktet i efteråret, samt at Mariboss har en moderat vækst i efteråret. Det betyder, at Mariboss er den foretrukne sort til tidlig såning inden 7. september. Jensen har en moderat efterårsvækst. Dermed bør Jensen ikke etableres tidligt. Jensen egner sig til såning i det normale såvindue. Celest Formula M den bedste bejdsning til de bedste sorter I blev der gennemført 4 forsøg med bejdsning af vinterhvede, dels i 1. års hvede og 2. års hvede. Udbytteniveauet var meget høje uanset forfrugt. Der var anvendt sundt udsæd (Fusarium 4%) af sorten Mariboss, der havde en spireprocent på 100. Der var i begge år signifikant mer for anvendelse af Celest Formula M i 1. års hvede samt signifikant mer for bejdsning af 2. års hvede i I var der ikke signifikant mer for bejdsning i 2 års hvede, men der var en tydelig tendens til højere ved bejdsning. BEJDSEFORSØG, VINTERHVEDE , 8 FORSØG Udbytte og mer Udbytte og mer års 2. års 1. års 2. års hkg kerner pr. ha hkg kerner pr. ha hkg kerner pr. ha hkg kerner pr. ha Urenset, ubejdset 115,2 118,3 101,1 84,5 Ubejdset 1,12-1,04-3,9 6,4 Dividend 2,02 0,52 5,4 4,4 Celest Formula M 4,03 1,35 4,6 8,5 LSD 5% 3,54 3,61 3,8 6,6 Efter 3 års forsøg med bejdsning er konklusionen klar: Al vinterhvede SKAL bejdses uanset forfrugt og bejdsebehov. 5

6 VINTERHVEDESORTER - FAKTA OVERSIGT OVER VINTERHVEDESORTER OG DERES KVALITETER TORP NAKSKOV SORTSBE- SKRIVELSE Torp er en af de højestydende vinterhvedesorter i Landsforsøg med fht Ligeledes var Torp i de supplerende forsøg blandt de højestydende med fht Torp har vist stabilitet på alle lokaliteter og erfaringer fra Nordic Seeds egne forsøg er, at Torp har et højt potentiale. Sorten er forholdsvis sund, lav modtagelighed af meldug og gulrust, men middel modtagelighed af septoria. Torp er en foderhvede. Nakskov er en højkvalitetshvede fra Nordic Seed. Nakskov har været i Landsforsøg siden 2012 og har som gennemsnit over perioden vist et på fht Nakskov er en af de tidligste vinterhvedesorter på det danske marked. Sorten er ca. 5 dage tidligere end Maribos/Jensen. Nakskov har en god sygdomsprofil samt har god resistens mod meldug og gulrust. Septoria-trykket var i massivt, og Nakskov viste en middel modtagelighed af septoria, hvilket man skal være opmærksom på. TYPE Torp har et kort stift strå og ingen tendens til lejesæd. Torp er en foderhvede, men besidder det gode høje faldtal som Maribos og Jensen. Torp er en middeltidlig sort, der tidlighedsmæssigt ligger mellem Mariboss og Nakskov. Nakskov er en robust sort, der har vist et stabilt uanset lokalitet. Nakskov har et middellangt strå med svag til moderat tendens til lejesæd. På risikomarker bør Nakskov vækstreguleres. OVERVIN- TRING I hele afprøvningsperioden har Torp ikke vist tegn på manglende vinterfasthed. I hele afprøvningsperioden har Nakskov ikke vist tegn på manglende vinterfasthed. KVALITET SÅTID Torp er en fodertype med højt potentiale med middel proteinindhold. Faldtallet er højt, hvilket minimerer risikoen for aksspiring ved afmodning. Torp har en moderat til langsom efterårsvækst, hvilket gør Torp velegnet til tidlig såning. Nakskov er en kvalitetshvede med acceptabelt proteinindhold og højt stivelsesindhold. Nakskov har en forholdsvis hurtig efterårsvækst og bør derfor IKKE etableres tidligt. Hvis Nakskov etableres tidligt vil vækstpunktet hæves og dermed øges risikoen for udvintring i en hård vinter. OBS! Vær opmærksom på angreb af bladlus i vinterhvede i efteråret. På billedet er lus i forageren IKKE bekæmpet i efteråret: Smitte af havrerødsot. 6

7 VINTERHVEDE - FAKTA RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 22 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Sådato Hvede OVERSIGT FOR VINTERHVEDE, LANDSFORSØG (fht) (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ ha Meldug Septoria Gulrust Faldtal (sek) 2013 Strålængde (cm) Mariboss ,4 Jensen , ,3 4,5 0, ,9 Torp , , ,1 Nakskov , , ,8 Elixer , ,8 3,4 0, ,6 lejesæd kar 1-9 KWS Cleveland , ,7 14 0,1-75 1,4 JB Asano , ,5 Ohio , , ,8 Kilde: Landsforsøg 7

8 DANISH VALG AF AGROS VINTERBYG KVÆGFODERPROGRAM OPTIMÉR DIT SÆDSKIFTE: Vinterbyg - kort og godt VINTERBYG GI R GOD PLADS TIL SÅNING AF VINTERRAPS! KWS MERIDIAN Højestydende 6-radet vinterbyg Højt protein Lav tendens til lejesæd KWS TOWER Højt ydende 2-radet vinterbyg Resistent mod bygmosaikvirus Egnet på robuste jorde KWS INFINITY Højtydende 2-radet vinterbyg Høj resistens mod bygrust Høj stråstyrke WOOTAN Hybridvinterbyg med højt Dyrkningssikker uanset jordtype Modner tidligt Manganbejdsning Vinterbyg leveres med manganbejdse uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag. Manganbejdsning fritager ikke for mangansprøjtning, men hjælper byggen på vej gennem de kritiske faser til de første blade. RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 SEPTEMBER OKTOBER Sådato Vinterbyg, 2-r Vinterbyg, 6-r Vinterbyg, 6-r, hybrid Hybridsvinterbyg: Leveres i bigbags med 10 mio kerner. OVERSIGT OVER VINTERBYG, LANDSFORSØG (fht) (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ ha Meldug Bygrust Skoldplet Ramularia Strålængde (cm) lejesæd kar 1-9 Wootan, 6-rad* , ,2 18 0, ,4 KWS Meridian, 6-rad , ,1 0, ,3 KWS Tower, 2-rad 104-9, ,8 1, ,1 KWS Infinity, 2-rad , , ,1 Matros, 2-rad , ,7 0,2 0, ,2 * : Hybrid Kilde: Landsforsøg 8

9 VÆR DANISH OPMÆRKSOM AGROS KVÆGFODERPROGRAM PÅ BEKÆMPELSE AF BLADLUS I VINTERBYG I EFTERÅRET! OVERSIGT OVER VINTERBYGSORTER OG DERES KVALITETER KWS MERIDIAN WOOTAN HYBRID KWS INFINITY NYHED KWS TOWER NYHED MATROS SORTSBE- SKRIVELSE KWS Meridian er en højtydende 6-radet vinterbyg. Som gennemsnit over de sidste 5 afprøvningsår har KWS Meridian givet et på fht I de supplerende forsøg var sorten den højestydende af de afprøvede sorter. KWS Meridian har en god sygdomsprofil, høj resistens mod meldug og især bygrust. Sorten har vist middel modtagelighed mod ramularia. Wootan er en 6-radet hybrid med højt potentiale. Sorten har deltaget i Landsforsøg i 2013 og, begge år med høje r på hhv. fht. 101 og 106. Wootan har en god resistens mod meldug og skoldplet, dog skal man være opmærksom på angreb af bygrust i den sidste del af vækstsæsonen. KWS Infinity er en ny sort fra KWS der har deltaget i Landsforsøg i med et højt. Sorten er 2-radet med middel til høj hektolitervægt. Sorten har en god resistens mod bygrust men har vist middel modtagelighed mod meldug og ramularia. KWS Tower er en ny 2-radet vinterbyg. Sorten har deltaget i Landsforsøg i med et på fht KWS Tower har en god resistens mod bygrust, men middel modtagelighed af meldug og ramularia. Matros var igen i den mest dyrkede vinterbygsort. Matros har historisk set vist et højt, men i dyrkningsår var t vigende med et fht. 99 i Landsforsøg og fht. 97 i de supplerende forsøg. Sorten har en god resistens mod meldug, bygrust og skoldplet men svag resistens mod ramularia. TYPE AKS OG STRÅ DYRKNING KWS Meridian er en middeltidlig 6-radet vinterbyg med høj stråstyrke. Sorten har vist høj mangan tolerance. KWS Meridian har vist god overvintring i Danmark og vores afprøvninger i Letland viser at sorten kan klare hård vinter. KWS Meridian har vist et højt protein, hvilket gør sorten velegnet til svineproducenten Sorten har et forholdsvist langt strå med lav tendens til lejesæd. KWS Meridian sætter mange sideskud med forholdsvis små aks med store kerner. Generelt bør 6-radet vinterbyg dyrkes på dyrkningssikre jorde med god vandkapacitet. Både i Landsforsøg og de supplerende forsøg har KWS Meridian vist højt uanset lokalitet. Sorten besidder resistens mod bygmosaikvirus. Wootan er en hybrid og karakteristisk for hybridvinterbyg er en øget buskning ift. traditionelle vinterbyg sorter. Derudover udmærker hybriderne sig ved, at de har et større rodnet, og dermed større vand og næringsstofoptagelse og er dermed også velegnet på de lettere jordtyper. Wootan er meget udbredt i andre europæiske lande, herunder Tyskland, Polen og Sverige. Wootan har et langt stift strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har en kerne kvalitet på linje eller over de bedste 2 radede sorter. Hybridvinterbyg kan dyrkes på alle jordtyper. Det er vigtigt at etablere hybridvinterbyg tidligt og derved fremme buskningen. Anbefalet såtidspunkt: 1-20 september, se såtabel på modsatte side. KWS Infinity er en middeltidlig 2-radet vinterbyg med rigtig god kernekvalitet. Sorten har højt indhold af foderenheder samt et højt proteinindhold (bedste forhold af alle), hvilket gør sorten særdeles egnet til hjemmeblanderen. Sorten er blandt de korteste af de afprøvede sorter med lav tendens til lejesæd. Det anbefales at vækstregulere sorten da sorten har tendens til nedknækning af strå. KWS Infinity er en robust sort der har vist højt uanset lokalitet. KWS Tower er en middeltidlig 2-radet vinterbyg med god kernekvalitet. Sorten har højt indhold af foderenheder og middel proteinindhold, hvilket gør sorten egnet til hjemmeblanderen. Det unikke er at sorten besidder resistens mod bygmosaikvirus. KWS Tower har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Det er dog vigtigt at holde sorten fri for svampesygdomme da lejesædskarakteren i de ubehandlede led er høj. KWS Tower egner sig til dyrkning på de bedre jordtyper. Matros er en 2-radet vinterbyg, der er karakteriseret ved rødlig anthocyan-farvede kerner. Sorten modner sent. Matros har et middellangt strå med svag tendens til lejesæd. Sorten har middel nedknækning af aks og strå. Matros kan dyrkes på alle jordtyper 9

10 DANISH VALG AF AGROS TRITICALE KVÆGFODERPROGRAM Vintertriticale - kort og godt GRINGO Lav modtagelighed af meldug Høj TKV Stråstiv TOLEDO Høj gulrustresistens Høj foderværdi Lav tendens til lejesæd OVERSIGT OVER VINTERTRITICALESORTER OG DERES KVALITETER GRINGO TOLEDO SORTSBE- SKRIVELSE Gringo er en velkendt triticalesort, der desværre har lidt samme nederlag overfor gulrustracen Ambition som eksempelvis Tulus. Sorten har dog en god resistens overfor meldug. Sorten har i 2013 vist en høj foderværdi. Toledo er en ny sort på det danske marked og har deltaget i Landsforsøg for første gang i med et på fht. 94. Sorten har en god sygdomsprofil, lav modtagelighed af meldug og høj resistens mod gulrust. TYPE Sorten har et kort strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har en god kernekvalitet, højt proteinindhold og høj tusindkornsvægt. Toledo har et højt proteinindhold og kombineret med høj foderværdi, er sorten velegnet til hjemmeblanderen. Toledo er blandt de korteste triticale-sorter og har vist laveste tendens til lejesæd. OVERSIGT OVER VINTERTRITICALE, LANDSFORSØG (fht) (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ha Meldug Gulrust Gulrust i aks Hektolitervægt (kg/hl) Strålængde (cm) Gringo , , ,4 91 0,3 Toledo 94-10, ,3 4,9 0,4 71,1 85 0,2 lejesæd kar 1-9 Kilde: Landsforsøg RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 SEPTEMBER OKTOBER SÅDATO Alm. Rug Triticale Hybrid rug - units/ha* 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 OVERSIGT FOR VINTERRUG, LANDSFORSØG (fht) Råprotein Råprotein af ts kg/ha Meldug Brunrust Skoldplet Type (fht) Strålængde lejesæd kar 1-9 (cm) SU Mephisto , Hybrid 137 1,1 SU Performer 119-8, ,3 2,6 3,8 Hybrid 131 0,6 KWS Bono , , Hybrid 129 4,8 Palazzo , Hybrid 134 2,9 SU Bonelli ,1 8 6 Hybrid 128 1,2 Kilde: Landsforsøg

11 VALG DANISH AF VINTERRUG AGROS KVÆGFODERPROGRAM Vinterrug - kort og godt SU MEPHISTO Højt over år Høj meldugresistens Brødkvalitet PALAZZO Velkendt hybridrug Besidder brødkvalitet PollenPlus system KWS BONO Tørketolerant Højt protein Udbyttestabil SU PERFORMER Ny generation med højt potentiale Høj brunrustresistens Stråstiv OVERSIGT OVER VINTERRUGSORTER OG DERES KVALITETER SU MEPHISTO KWS BONO PALAZZO SU PER- FORMER NYHED SU BONELLI NYHED SORTSBE- SKRIVELSE TYPE DYRKNING SU Mephisto er en velkendt hybridrug, der har været i Landsforsøg side Sorten har et højt potentiale og har som gennemsnit over perioden vist et på 88,7 hkg/ha. SU Mephisto har en høj resistens mod meldug og middel resistens mod brunrust og skoldplet. SU Mephisto er en middeltidlig hybridrug, der kan anvendes både til brødproduktion og som foderrug. Alle SU-sorter besidder turbosystemet, hvilket betyder, at disse har lavere temperaturkrav i efteråret og dermed længere efterårsvækst. SU Mephisto har et højt faldtal og middel til højt protein SU Mephisto kan dyrkes på alle jordtyper. Dog har vi erfaring for, at sorten kvitterer for dyrkning på stærkere jordtyper. KWS Bono har været med i Landsforsøg siden Sorten er en ny generation fra KWS med en forbedret pollenproduktion og dermed mindre risiko for infektion af meldrøjer. Sorten har et middelt indhold af protein. Sorten er robust og har en høj tørketolerance. Sorten modner middeltidligt. Sorten har vist stabilitet uanset lokalitet, hvilket indikerer robusthed. Sorten har et middellangt strå med svag-middel tendens til lejesæd. KWS Bono har en middel-god resistens mod meldug og skoldplet, men høj modtagelighed af brunrust. KWS Bono kan dyrkes på alle jordtyper, men har man lettere jordtyper, hvor vand er den begrænsende faktor, bør man vælge KWS Bono. Palazzo er en velkendt sort, der har været i Landsforsøg siden Udbyttet har være højt, men de sidste år har t været vigende ift. gennemsnittet. Sorten har et middel-langt strå med tendens til lejesæd. Sorten har middel-god resistens mod meldug og vist kraftig modtagelighed af brunrust i dyrkningsår. Palazzo er en hybridsort, der besidder PollenPlus -systemet, hvilket minimerer risikoen for infektion af meldrøjer. Palazzo opfylder møllerens kvalitetskrav for anvendelse til brød, højt faldtal og høj hektolitervægt. Palazzo kan dyrkes på alle jordtyper med en god vandkapacitet. SU Performer er en ny hybrid fra HYBRO, der har deltaget i Landsforsøg i. Sorten har vist højt med fht Sorten besidder, som SU Mephisto, turbosystemet. Sorten har god resistens mod meldug og høj resistens mod brunrust. SU Performer har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. SU Performer er afprøvet i fire europæiske lande, hvor sorten har vist høje r. Vi forventer, at sorten vil sætte ny standard for. SU Performer besidder en høj resistens mod brunrust og meldug. SU Performer bør dyrkes på god til middel god jord, hvor sorten har vist det højeste. SU Bonelli er en højtydende hybridrug der har deltaget i Landsforsøg i 2013 og med hhv. fht. 136 og fht Som gennemsnit over afprøvningsperioden er er det højeste af alle afprøvede sorter. SU Bonelli er en sund sort der har lav modtagelighed af alle bladsvampe - meldug, skoldplet og især brunrust. SU Bonelli har et middel til højt protein indhold, hvilket i kombination med t giver et højt protein pr. ha. SU Bonelli har i begge afprøvningsår vist den laveste strålængde af de afprøvede sorter. Strået er stråstiv og har svag tendens til lejesæd. Su Bonelli er en robust sort der har vist høje r uanset lokalitet. 11

12 DANISH VEJLEDENDE AGROS UDSÆDSMÆNGDER KVÆGFODERPROGRAM Beregning af udsædsmængde Ønsket plantetal x TKV (TusindKorns Vægt) = Udsædsmængde i kg pr. ha % forventet markspiring RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 SÅDATO AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Hvede Vinterbyg, 2r Vinterbyg, 6r Vinterbyg, 6r hybrid Alm. Rug Hybrid rug, units/ha* - - 1,4 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Triticale Vinterraps, linie Vinterraps, hybrid (50) * Udsædsmængde Hybridryg: kg/ha = TKV x units/ha UDSÆDSMÆNGDE, KG PR. HA, UDREGNET UD FRA TKV OG ØNSKET PLANTETAL - MARKSPIRING 90% PLANTETAL/ TKV KONTAKT NORDIC SEED FOR YDERLIGERE INFORMATION: Tlf. eller 12

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig Indholdsliste VPnr. V20130011B... 3 VPnr. V20130030, NFTS-nr. 01-102-13-13... 4 VPnr. V20130041, NFTS-nr. 01-103-13-13... 5 VPnr. V20130021, NFTS-nr. 01-101-13-13... 6 Vinterraps Linier... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

Seed your Success. DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter

Seed your Success. DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter Seed your Success DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter Det danske team Lars Ipsen Sales manager frø Tlf. nr. 29 12 68 00 Hans Jørgen Hansen Sales manager kemi Tlf. 24 48 60 30 Ditte Clausen Technical development

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 5 23. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på udviklingen af vintersædsmarkerne. Hvedemarker ses fra st. 30 33 (begyndende strækning 3 knæ dannet). De vinterbygmarker,

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd 14. juli 2014 Bilag 1 Notat om effekt af tidlig såning af vintersæd i forhold til efterafgrøder på udvaskningen af kvælstof Konklusion En analyse af en række forsøgsresultater og målinger af udvaskning

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge

Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge VPnr. V20060011A, LCnr. 01-104-06-06 Afprøvning af sorter af vinterhvede til sortslisteoptagelse og i forsøg ved Landscentret Planteavl Tystofte, Abed, Sejet, Holstebro og Refsvindinge Afd A: Målesorter:

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs...

Svampebekæmpelse. i hvede... Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9. Klokkeklare resultater. i majs... Flere foderenheder. i majs... Svampebekæmpelse i hvede... 6 Vinterraps har potentiale til højt udbytte... 9 Klokkeklare resultater i majs... 13 Flere foderenheder i majs... 14-15 Indhold Heldigvis er priserne på vej op 2 Beskyt kornet

Læs mere

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, F.U.Berlin, Becke Strehlow, Uni

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

Planteavlsforum 2014

Planteavlsforum 2014 Planteavlsforum 2014 Dagsorden 9.00 Kaffe og velkomst v/ Lars Langskov Nielsen, bestyrelsesmedlem i Centrovice 9.15 EU s landbrugsreform træder i kraft i 2015 hovedtræk og økonomiske konsekvenser v/ Rådgivningschef

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre

Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre Krogerup Avlsgaard A/S 2003 Innovationsprojekt Med henblik på at finde dyrkningsmetoder, der kan sikre grynkvaliteten i havre

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Gode Billige Planter. Høstperioder: Juni - - - - - - - Juli - Lambada. Svanemosegaard. Din jordbærplante-leverandør K D R A G O M.

Gode Billige Planter. Høstperioder: Juni - - - - - - - Juli - Lambada. Svanemosegaard. Din jordbærplante-leverandør K D R A G O M. Høstperioder: Juni - - - - - - - Juli - Lambada -nyhedrumba Honeoye Senga Sengana Korona Elsanta Vivaldi Polka Sonata Salsa Florence Jive Malwina Pandora Svanemosegaard Din jordbærplante-leverandør K.D

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Hamp til dyrkningsmedie og isolering

Hamp til dyrkningsmedie og isolering bdp@agrotech.dk Hamp til dyrkningsmedie og isolering Plantekongres 12. Januar 2010 Bodil Engberg Pallesen, AgroTech Center for Bioressourcer 20 års erfaring indenfor plantefibre Arbejder med: Produktudvikling

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter

Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter Kapital 3. Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter Johannes Ravn Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantebiologi Forskningscenter Flakkebjerg 4200 Slagelse E-mail:

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Strategier til regulering af udsædsbårne sygdomme i økologisk jordbrug

Strategier til regulering af udsædsbårne sygdomme i økologisk jordbrug This test is downloaded from the homepage of Anders Borgen (http//:www.agrologica.dk/anders.htm) Please consult his list of publications (http//:www.agrologica.dk/pub-list.htm) for reference of the publication

Læs mere

Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun

Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun sab@life.ku.dk Jordens organiske materiale på tværs af Europa Organisk materiale indhold (%) Ingen

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Klaus Nielsen Tlf: 40 71 84 32 klaus.nielsen@basf.com Jakob Skodborg Jensen Tlf: 40 16 81 63 jakob.skodborgjensen@basf.com

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Forsyningssikkerhed og dyrkning af biomasse - i landbruget

Forsyningssikkerhed og dyrkning af biomasse - i landbruget Forsyningssikkerhed og dyrkning af biomasse - i landbruget Seminar: Termisk omsætning af biomasse d. 30.01.2014 Seniorkonsulent Bodil E. Pallesen, AgroTech AgroTech AgroTech A/S er et Godkendt Teknologisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

,1<'11 dominerende sort. Den er nu praktisk talt afløst af andre sorter. :,1 iv:;1ri'll" Ol', villkri'asl.

,1<'11 dominerende sort. Den er nu praktisk talt afløst af andre sorter. :,1 iv:;1ri'll Ol', villkri'asl. _-\G E R D ''t- R K -:; l ~- G S L ~-ER E BI::\D III Kl~LTURPLANTERNE P'antedyrkning - Landbrugets kulturplanter - Ensilering _? hobjergning - Frøavl - Frugt- og køkkenhaven - Markplanen FOR LÆREBOG LANDBRUGSSKOLEN

Læs mere

Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle

Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle Havebrug nr. 153 Oktober 2003 Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle Gitte Bjørn og Anne Mette Fruekilde Forskningscenter Årslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 Indhold Bedriften lige nu. Etablering af majs. Husdyrgødning til majs hvordan håndteres det? Efterafgrøder i majs. Bedriften lige nu Dette begyndende forår har budt på

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 11-2004. Forsøg med stubbearbejdning. såmetoder ved pløjefri dyrkning

FarmTest - Planteavl nr. 11-2004. Forsøg med stubbearbejdning. såmetoder ved pløjefri dyrkning FarmTest - Planteavl nr. 11-2004 Forsøg med stubbearbejdning og såmetoder ved pløjefri dyrkning Forsøg med stubbearbejdning og såmetoder ved pløjefri dyrkning Syv forskellige stubbearbejdninger er afprøvet

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov Side 1 af 5 LandbrugsInfo Søg overalt Søg kun i FarmT.. Byggeri Driftsledelse IT Fjerkræ Får Heste Kvæg Lov&ret Maskiner Miljø Pelsdyr Planteavl Svin Tværfagligt Uddannelse LandbrugsInfo > Tværfaglige

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Industrihamp. Etablering

Industrihamp. Etablering Side 1 af 6 Industrihamp Interessen for hamp og hampedyrkning er stor mange steder i Europa. Det skyldes ikke mindst, at hamp har et stort udbyttepotentiale og mange anvendelsesmuligheder, som der er et

Læs mere

Den afsluttende svampesprøjtning. i hvede... 6. Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8. Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd...

Den afsluttende svampesprøjtning. i hvede... 6. Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8. Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd... Den afsluttende svampesprøjtning i hvede... 6 Command CS mod enårig rapgræs i vinterraps... 8 Faglighed og følelser skal gå hånd i hånd... 16-17 Signum mod alternaria i kartofler... 20 Indhold Stigende

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Spindhør. Etablering. Blomstrende hørmark Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech

Spindhør. Etablering. Blomstrende hørmark Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech Side 1 af 5 Spindhør Spindhør dyrkes først og fremmest for at udnytte fibrene til tekstilprodukter. Blår fra tekstilproduktionen kan også indgå i en række industrielle anvendelser, såsom isolering, papir

Læs mere

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Vi har dyrket 13 forskellige sorter 11 sorter af ærter og 2 sorter bønner. I kontrakten står 14 forskellige

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET Nyt fra projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Peter Hartvig, Forskningscenter Flakkebjerg Rent for 100 kr. pr. hektar?. Rent for 100 kr. pr. hektar? er et PAF finansieret

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

- får tingene til at gro

- får tingene til at gro får tingene til at gro Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Hvorfor flydende gødning?... 5 Sortimentsoversigt... 6 Dosering af gødning... 7 Eksempel på Doseringstabel... 8 Udbringning med marksprøjten...

Læs mere