VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016"

Transkript

1 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

2 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste DK Extrovert Velkendt sort med unikke stærke skulper Arazzo Egnet til tidlig etablering. Udbyttestabil over hele afprøvningsperioden DK Exalte Ny hybridsort med MEGET højt SY Alhambra Nyhed med højt olieindhold SÅTID - VINTERRAPSSORTER Tidlig Normal Sen SY Carlo SY Carlo Arazzo Arazzo DK Exalte DK Exalte DK Extrovert DK Extrovert SY Alhambra SY Alhambra SY Alister Specialsort - SY Alister SY Alister er en ny kålbrokresistent vinterrapssort. Sortens ligger på linje med andre hybridsorter og er et godt valg på lokaliteter, hvor der har været dyrket vinterraps hyppigt igennem de sidste mange år. SY Alister har en god vinterfasthed. Plantehøjden er kort og meget stråstiv. RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 AUGUST SEPTEMBER Sådato Vinterraps, linie a Vinterraps, hybrid a (50) a: Rækkesået: pl/m sårække. OVERSIGT OVER VINTERRAPSSORTER, LANDSFORSØG 3 Type af sort Frøudb.std kval (fht) snit Frøudb.std kval (fht) Frøudb.std kval (fht) 2013 Frøudb.std kval (fht) 2012 Olie indhold (% af ts) Afgrødehøjde v. høst Lejesæd (kar. 1-9) Arazzo Hybrid , ,1 SY Carlo Hybrid , ,9 DK Exalte Hybrid 107 (b , ,6 DK Extrovert Hybrid , ,0 SY Alhambra Hybrid 105* 107* 102* - 51,7* 164* 0,8* Witt Linje 96, , ,8 Quartz Linje 107 (a , ,9 (a: Gennemsnits 2013 og. (b: Landsforsøg * : Værdiafprøvning Kilde: Landsforsøg 2

3 OVERSIGT DANISH AGROS OVER RAPSSORTER KVÆGFODERPROGRAM OG DERES KVALITETER OVERSIGT OVER RAPSSORTER OG DERES KVALITETER SY CARLO ARAZZO DK EXALTE NYHED DK EXTROVERT SY ALHAMBRA TYPE SY Carlo er en middeltidlig hybrid med særdeles høj stabilitet. SY Carlo har en god vinterfasthed. Sorten har en korttil middel stængelhøjde og en god afgrødehøjde ved høst, og dermed nem og hurtig at høste. Arazzo er en velkendt hybridsort der har vist stabilitet gennem afprøvningsperioden. Sorten har et kort-middel lang stængel med god stængelstyrke. Arazzo er en af de tidligste vækststarter i foråret og dermed er den blandt de tidligst blomstrende vinterrapssorter. Sorten er middeltidlig. DK Exalte er en ny hybridraps fra Monsanto. Sorten har været i Landsforsøg i med særdeles højt på alle lokaliteter. DK Exalte er en rolig starter i foråret og relativ sen blomstring. Sorten er middeltidlig og har lav tendens til lejesæd. DK Exalte besidder skulpeopspringsresistens der sikre god flexibilitet ved ugunstige høstbetingelser. DK Extrovert er en middeltidlig vinterraps med et middelt til højt. Sorten har et højt potentiale, dog var rne i 2013 og vigende i forhold til 2011 og Sorten besidder en god resistens mod skulpeopspring, der er ønskeligt ved ugunstige forhold ved afmodning. SY Alhambra er en ny meget højtydende vinterrapssort. Sorten gav fht. 107 i værdiafprøvningen i. Sorten er middeltidlig. SY Alhambra har en middel lang stængel med lav tendens til lejesæd. Sorten har ligeledes en god afgrødehøjde til høst og dermed nem og hurtig at høste. SÅTID SYGDOMS- RESISTENS KVALITET SY Carlo har en moderat efterårsvækst og bør derfor etableres i perioden 1. august til 20. august. SY Carlo har en god resistens mod rodhalsråd (phoma) SY Carlo har et middel til højt olieindhold. Glucosiolat indholdet er karakteriseret som lavt. Den moderate til langsom efterårsvækst kombineret med en kompakt vækst, gør at Arazzo egner sig til tidlig etablering samt etableres i det normale så-vindue. Arazzo har en god resistens mod rodhalsråd (phoma). Arazzo har vist et middel olieindhold og lavt glucosinolat indhold. DK Exalte har en kraftig vækst om efteråret og især kraftig rodudvikling. Sorten er dermed egnet til normal såtid samt ved utilsigtet sen såning. Som de øvrige Monsantosorter, besidder DK Exalte god phoma resistens samt god resistens mod Lysbladplet. Olieindholdet har i været middel-højt og ifølge forædleren har sorten højt olieindhold. DK Extrovert er en hybrid, der har en moderat til kraftig efterårsvækst, hvilket gør sorten egnet til normal-utilsigtet sen såning. DK Extrovert har en god resistens mod phoma og lys bladplet. Højt olieindhold og lavt glucosinolat-indhold er kendetegnet for DK Extrovert. SY Alhambra har en moderat til kraftig efterårsvækst og bør derfor etableres i perioden 10. august til 30. august. SY Alhambra har en god resistens mod rodhalsråd (phoma). SY Alhambra har et middel til højt olieindhold. Bekæmpelse af rapsjordlopper Der forventes kraftigt angreb af rapsjordlopper i det kommende efterår. Derfor er det vigtigt at have fokus på bekæmpelse, enten ved valg af rapsfrø der er bejdset med et insekticid og/eller anvende et godkendt insekticid ved konstateret angreb. Rapsjordloppe Jordloppe 3

4 DANISH VALG AF AGROS VINTERHVEDE KVÆGFODERPROGRAM VORES VINTERHVEDE- SORTER ER ROBUSTE MED TOPUDBYTTER OG HØJE FALDTAL Vinterhvede - kort og godt MARIBOSS Markedets eneste gulrustresistente sort Unik overvintring Højt stabilt faldtal Egnet til tidlig såning NAKSKOV - Markedets tidligste vinterhvede - Udbyttestabil - Høj kernekvalitet - Egnet til normal-sen såning TORP - Højt potentiale - God sundhed - Egnet til tidlig såning på alle jordtyper - Middeltidlig JENSEN - All-round sort med stabilt - Højt protein - God sygdomsprofil - Kiks-hvede, eksporthvede Brødhvede - kort og godt JB ASANO Se sorternes udvikling hen over året - scan QR-koderne og se videoerne - Højtydende brødhvede - Markedets tidligste brødhvede Mariboss Nakskov Jensen Torp Få vinterhveden Celest bejdset: 1. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod fusarium. 2. Celest Formula M er det mest effektive bejdsemiddel mod sneskimmel. 3. Celest Formula M bekæmper jordbåren smitte af fusarium. 4

5 VINTERHVEDESORTER DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM OVERSIGT OVER VINTERHVEDESORTER OG DERES KVALITETER (FORTSÆTTES NÆSTE SIDE) MARIBOSS JENSEN SORTSBE- SKRIVELSE Mariboss er en mørkegrøn og stabil vinterhvede med et acceptabelt proteinindhold. Sorten har i engelske forsøg vist høj kvælstofudnyttelse. Mariboss har en langsom vækst om efteråret og holder vækstpunktet lavt, hvilket bevirker, at sorten har en god vinterfasthed. Mariboss har en god sygdomsprofil, dog skal man være opmærksom på meldug, når sorten dyrkes på lettere jordtyper. Mariboss er den eneste vinterhvede på det danske marked, der er resistent mod gulrust. Jensen har vist et stabilt gennem de sidste 4 år med et forholdstal for på 100. Sorten er anerkendt som eksporthvede og er af de danske brødmøllere anerkendt som kikshvede. Jensen har en god sygdomsprofil, god resistens mod meldug og gulrust. Jensen har sidste år vist en middel modtagelighed mod septoria. Jensen har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. TYPE OVER- VINTRING Et af de karakteristiske egenskaber ved Mariboss er stabilitet. Som gennemsnit af hele afprøvningsperioden (8 år) har sorten ydet et med fht Sorten har i hele afprøvningsperioden vist et højt faldtal, hvilket minimerer risikoen for aksspiring ved ugunstige forhold ved afmodning. Mariboss har endnu engang vist god overvintring i vinteren /2015. Mariboss har tendens til ikke at hæve vækstpunktet i efteråret, hvilket er med til at fremme overvintringen. Jensen er en højtydende vinterhvede med gode kerneegenskaber. Det høje proteinindhold kombineret med højt stivelsesindhold gør sorten velegnet både til foder- og industrihvede. Sorten har et højt stabilt faldtal, der minimerer aksspiring og dermed sikre en god kernekvalitet. Jensen har en god overvintring og har ikke vist udvintring i de år, sorten har deltaget i sortsafprøvningen. KVALITET Kombinationen af højt faldtal og høj hektolitervægt gør, at Mariboss af brødmøllerne er kategoriseret som kiks- og kagehvede (kat II). Det stabile høje faldtal kombineret med et højt proteinniveau gør, at Jensen er anerkendt som kiks- og kagehvede. Derudover er sorten attraktiv som foder- og industrihvede. SÅTID Gennem de sidste par vækstsæsoner er der observeret mindre tilbøjelighed til, at Mariboss hæver vækstpunktet i efteråret, samt at Mariboss har en moderat vækst i efteråret. Det betyder, at Mariboss er den foretrukne sort til tidlig såning inden 7. september. Jensen har en moderat efterårsvækst. Dermed bør Jensen ikke etableres tidligt. Jensen egner sig til såning i det normale såvindue. Celest Formula M den bedste bejdsning til de bedste sorter I blev der gennemført 4 forsøg med bejdsning af vinterhvede, dels i 1. års hvede og 2. års hvede. Udbytteniveauet var meget høje uanset forfrugt. Der var anvendt sundt udsæd (Fusarium 4%) af sorten Mariboss, der havde en spireprocent på 100. Der var i begge år signifikant mer for anvendelse af Celest Formula M i 1. års hvede samt signifikant mer for bejdsning af 2. års hvede i I var der ikke signifikant mer for bejdsning i 2 års hvede, men der var en tydelig tendens til højere ved bejdsning. BEJDSEFORSØG, VINTERHVEDE , 8 FORSØG Udbytte og mer Udbytte og mer års 2. års 1. års 2. års hkg kerner pr. ha hkg kerner pr. ha hkg kerner pr. ha hkg kerner pr. ha Urenset, ubejdset 115,2 118,3 101,1 84,5 Ubejdset 1,12-1,04-3,9 6,4 Dividend 2,02 0,52 5,4 4,4 Celest Formula M 4,03 1,35 4,6 8,5 LSD 5% 3,54 3,61 3,8 6,6 Efter 3 års forsøg med bejdsning er konklusionen klar: Al vinterhvede SKAL bejdses uanset forfrugt og bejdsebehov. 5

6 VINTERHVEDESORTER - FAKTA OVERSIGT OVER VINTERHVEDESORTER OG DERES KVALITETER TORP NAKSKOV SORTSBE- SKRIVELSE Torp er en af de højestydende vinterhvedesorter i Landsforsøg med fht Ligeledes var Torp i de supplerende forsøg blandt de højestydende med fht Torp har vist stabilitet på alle lokaliteter og erfaringer fra Nordic Seeds egne forsøg er, at Torp har et højt potentiale. Sorten er forholdsvis sund, lav modtagelighed af meldug og gulrust, men middel modtagelighed af septoria. Torp er en foderhvede. Nakskov er en højkvalitetshvede fra Nordic Seed. Nakskov har været i Landsforsøg siden 2012 og har som gennemsnit over perioden vist et på fht Nakskov er en af de tidligste vinterhvedesorter på det danske marked. Sorten er ca. 5 dage tidligere end Maribos/Jensen. Nakskov har en god sygdomsprofil samt har god resistens mod meldug og gulrust. Septoria-trykket var i massivt, og Nakskov viste en middel modtagelighed af septoria, hvilket man skal være opmærksom på. TYPE Torp har et kort stift strå og ingen tendens til lejesæd. Torp er en foderhvede, men besidder det gode høje faldtal som Maribos og Jensen. Torp er en middeltidlig sort, der tidlighedsmæssigt ligger mellem Mariboss og Nakskov. Nakskov er en robust sort, der har vist et stabilt uanset lokalitet. Nakskov har et middellangt strå med svag til moderat tendens til lejesæd. På risikomarker bør Nakskov vækstreguleres. OVERVIN- TRING I hele afprøvningsperioden har Torp ikke vist tegn på manglende vinterfasthed. I hele afprøvningsperioden har Nakskov ikke vist tegn på manglende vinterfasthed. KVALITET SÅTID Torp er en fodertype med højt potentiale med middel proteinindhold. Faldtallet er højt, hvilket minimerer risikoen for aksspiring ved afmodning. Torp har en moderat til langsom efterårsvækst, hvilket gør Torp velegnet til tidlig såning. Nakskov er en kvalitetshvede med acceptabelt proteinindhold og højt stivelsesindhold. Nakskov har en forholdsvis hurtig efterårsvækst og bør derfor IKKE etableres tidligt. Hvis Nakskov etableres tidligt vil vækstpunktet hæves og dermed øges risikoen for udvintring i en hård vinter. OBS! Vær opmærksom på angreb af bladlus i vinterhvede i efteråret. På billedet er lus i forageren IKKE bekæmpet i efteråret: Smitte af havrerødsot. 6

7 VINTERHVEDE - FAKTA RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 22 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Sådato Hvede OVERSIGT FOR VINTERHVEDE, LANDSFORSØG (fht) (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ ha Meldug Septoria Gulrust Faldtal (sek) 2013 Strålængde (cm) Mariboss ,4 Jensen , ,3 4,5 0, ,9 Torp , , ,1 Nakskov , , ,8 Elixer , ,8 3,4 0, ,6 lejesæd kar 1-9 KWS Cleveland , ,7 14 0,1-75 1,4 JB Asano , ,5 Ohio , , ,8 Kilde: Landsforsøg 7

8 DANISH VALG AF AGROS VINTERBYG KVÆGFODERPROGRAM OPTIMÉR DIT SÆDSKIFTE: Vinterbyg - kort og godt VINTERBYG GI R GOD PLADS TIL SÅNING AF VINTERRAPS! KWS MERIDIAN Højestydende 6-radet vinterbyg Højt protein Lav tendens til lejesæd KWS TOWER Højt ydende 2-radet vinterbyg Resistent mod bygmosaikvirus Egnet på robuste jorde KWS INFINITY Højtydende 2-radet vinterbyg Høj resistens mod bygrust Høj stråstyrke WOOTAN Hybridvinterbyg med højt Dyrkningssikker uanset jordtype Modner tidligt Manganbejdsning Vinterbyg leveres med manganbejdse uden merpris ved bestilling inden Grundlovsdag. Manganbejdsning fritager ikke for mangansprøjtning, men hjælper byggen på vej gennem de kritiske faser til de første blade. RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 SEPTEMBER OKTOBER Sådato Vinterbyg, 2-r Vinterbyg, 6-r Vinterbyg, 6-r, hybrid Hybridsvinterbyg: Leveres i bigbags med 10 mio kerner. OVERSIGT OVER VINTERBYG, LANDSFORSØG (fht) (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ ha Meldug Bygrust Skoldplet Ramularia Strålængde (cm) lejesæd kar 1-9 Wootan, 6-rad* , ,2 18 0, ,4 KWS Meridian, 6-rad , ,1 0, ,3 KWS Tower, 2-rad 104-9, ,8 1, ,1 KWS Infinity, 2-rad , , ,1 Matros, 2-rad , ,7 0,2 0, ,2 * : Hybrid Kilde: Landsforsøg 8

9 VÆR DANISH OPMÆRKSOM AGROS KVÆGFODERPROGRAM PÅ BEKÆMPELSE AF BLADLUS I VINTERBYG I EFTERÅRET! OVERSIGT OVER VINTERBYGSORTER OG DERES KVALITETER KWS MERIDIAN WOOTAN HYBRID KWS INFINITY NYHED KWS TOWER NYHED MATROS SORTSBE- SKRIVELSE KWS Meridian er en højtydende 6-radet vinterbyg. Som gennemsnit over de sidste 5 afprøvningsår har KWS Meridian givet et på fht I de supplerende forsøg var sorten den højestydende af de afprøvede sorter. KWS Meridian har en god sygdomsprofil, høj resistens mod meldug og især bygrust. Sorten har vist middel modtagelighed mod ramularia. Wootan er en 6-radet hybrid med højt potentiale. Sorten har deltaget i Landsforsøg i 2013 og, begge år med høje r på hhv. fht. 101 og 106. Wootan har en god resistens mod meldug og skoldplet, dog skal man være opmærksom på angreb af bygrust i den sidste del af vækstsæsonen. KWS Infinity er en ny sort fra KWS der har deltaget i Landsforsøg i med et højt. Sorten er 2-radet med middel til høj hektolitervægt. Sorten har en god resistens mod bygrust men har vist middel modtagelighed mod meldug og ramularia. KWS Tower er en ny 2-radet vinterbyg. Sorten har deltaget i Landsforsøg i med et på fht KWS Tower har en god resistens mod bygrust, men middel modtagelighed af meldug og ramularia. Matros var igen i den mest dyrkede vinterbygsort. Matros har historisk set vist et højt, men i dyrkningsår var t vigende med et fht. 99 i Landsforsøg og fht. 97 i de supplerende forsøg. Sorten har en god resistens mod meldug, bygrust og skoldplet men svag resistens mod ramularia. TYPE AKS OG STRÅ DYRKNING KWS Meridian er en middeltidlig 6-radet vinterbyg med høj stråstyrke. Sorten har vist høj mangan tolerance. KWS Meridian har vist god overvintring i Danmark og vores afprøvninger i Letland viser at sorten kan klare hård vinter. KWS Meridian har vist et højt protein, hvilket gør sorten velegnet til svineproducenten Sorten har et forholdsvist langt strå med lav tendens til lejesæd. KWS Meridian sætter mange sideskud med forholdsvis små aks med store kerner. Generelt bør 6-radet vinterbyg dyrkes på dyrkningssikre jorde med god vandkapacitet. Både i Landsforsøg og de supplerende forsøg har KWS Meridian vist højt uanset lokalitet. Sorten besidder resistens mod bygmosaikvirus. Wootan er en hybrid og karakteristisk for hybridvinterbyg er en øget buskning ift. traditionelle vinterbyg sorter. Derudover udmærker hybriderne sig ved, at de har et større rodnet, og dermed større vand og næringsstofoptagelse og er dermed også velegnet på de lettere jordtyper. Wootan er meget udbredt i andre europæiske lande, herunder Tyskland, Polen og Sverige. Wootan har et langt stift strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har en kerne kvalitet på linje eller over de bedste 2 radede sorter. Hybridvinterbyg kan dyrkes på alle jordtyper. Det er vigtigt at etablere hybridvinterbyg tidligt og derved fremme buskningen. Anbefalet såtidspunkt: 1-20 september, se såtabel på modsatte side. KWS Infinity er en middeltidlig 2-radet vinterbyg med rigtig god kernekvalitet. Sorten har højt indhold af foderenheder samt et højt proteinindhold (bedste forhold af alle), hvilket gør sorten særdeles egnet til hjemmeblanderen. Sorten er blandt de korteste af de afprøvede sorter med lav tendens til lejesæd. Det anbefales at vækstregulere sorten da sorten har tendens til nedknækning af strå. KWS Infinity er en robust sort der har vist højt uanset lokalitet. KWS Tower er en middeltidlig 2-radet vinterbyg med god kernekvalitet. Sorten har højt indhold af foderenheder og middel proteinindhold, hvilket gør sorten egnet til hjemmeblanderen. Det unikke er at sorten besidder resistens mod bygmosaikvirus. KWS Tower har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. Det er dog vigtigt at holde sorten fri for svampesygdomme da lejesædskarakteren i de ubehandlede led er høj. KWS Tower egner sig til dyrkning på de bedre jordtyper. Matros er en 2-radet vinterbyg, der er karakteriseret ved rødlig anthocyan-farvede kerner. Sorten modner sent. Matros har et middellangt strå med svag tendens til lejesæd. Sorten har middel nedknækning af aks og strå. Matros kan dyrkes på alle jordtyper 9

10 DANISH VALG AF AGROS TRITICALE KVÆGFODERPROGRAM Vintertriticale - kort og godt GRINGO Lav modtagelighed af meldug Høj TKV Stråstiv TOLEDO Høj gulrustresistens Høj foderværdi Lav tendens til lejesæd OVERSIGT OVER VINTERTRITICALESORTER OG DERES KVALITETER GRINGO TOLEDO SORTSBE- SKRIVELSE Gringo er en velkendt triticalesort, der desværre har lidt samme nederlag overfor gulrustracen Ambition som eksempelvis Tulus. Sorten har dog en god resistens overfor meldug. Sorten har i 2013 vist en høj foderværdi. Toledo er en ny sort på det danske marked og har deltaget i Landsforsøg for første gang i med et på fht. 94. Sorten har en god sygdomsprofil, lav modtagelighed af meldug og høj resistens mod gulrust. TYPE Sorten har et kort strå med lav tendens til lejesæd. Sorten har en god kernekvalitet, højt proteinindhold og høj tusindkornsvægt. Toledo har et højt proteinindhold og kombineret med høj foderværdi, er sorten velegnet til hjemmeblanderen. Toledo er blandt de korteste triticale-sorter og har vist laveste tendens til lejesæd. OVERSIGT OVER VINTERTRITICALE, LANDSFORSØG (fht) (fht) Råprotein af ts Råprotein kg/ha Meldug Gulrust Gulrust i aks Hektolitervægt (kg/hl) Strålængde (cm) Gringo , , ,4 91 0,3 Toledo 94-10, ,3 4,9 0,4 71,1 85 0,2 lejesæd kar 1-9 Kilde: Landsforsøg RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 SEPTEMBER OKTOBER SÅDATO Alm. Rug Triticale Hybrid rug - units/ha* 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 OVERSIGT FOR VINTERRUG, LANDSFORSØG (fht) Råprotein Råprotein af ts kg/ha Meldug Brunrust Skoldplet Type (fht) Strålængde lejesæd kar 1-9 (cm) SU Mephisto , Hybrid 137 1,1 SU Performer 119-8, ,3 2,6 3,8 Hybrid 131 0,6 KWS Bono , , Hybrid 129 4,8 Palazzo , Hybrid 134 2,9 SU Bonelli ,1 8 6 Hybrid 128 1,2 Kilde: Landsforsøg

11 VALG DANISH AF VINTERRUG AGROS KVÆGFODERPROGRAM Vinterrug - kort og godt SU MEPHISTO Højt over år Høj meldugresistens Brødkvalitet PALAZZO Velkendt hybridrug Besidder brødkvalitet PollenPlus system KWS BONO Tørketolerant Højt protein Udbyttestabil SU PERFORMER Ny generation med højt potentiale Høj brunrustresistens Stråstiv OVERSIGT OVER VINTERRUGSORTER OG DERES KVALITETER SU MEPHISTO KWS BONO PALAZZO SU PER- FORMER NYHED SU BONELLI NYHED SORTSBE- SKRIVELSE TYPE DYRKNING SU Mephisto er en velkendt hybridrug, der har været i Landsforsøg side Sorten har et højt potentiale og har som gennemsnit over perioden vist et på 88,7 hkg/ha. SU Mephisto har en høj resistens mod meldug og middel resistens mod brunrust og skoldplet. SU Mephisto er en middeltidlig hybridrug, der kan anvendes både til brødproduktion og som foderrug. Alle SU-sorter besidder turbosystemet, hvilket betyder, at disse har lavere temperaturkrav i efteråret og dermed længere efterårsvækst. SU Mephisto har et højt faldtal og middel til højt protein SU Mephisto kan dyrkes på alle jordtyper. Dog har vi erfaring for, at sorten kvitterer for dyrkning på stærkere jordtyper. KWS Bono har været med i Landsforsøg siden Sorten er en ny generation fra KWS med en forbedret pollenproduktion og dermed mindre risiko for infektion af meldrøjer. Sorten har et middelt indhold af protein. Sorten er robust og har en høj tørketolerance. Sorten modner middeltidligt. Sorten har vist stabilitet uanset lokalitet, hvilket indikerer robusthed. Sorten har et middellangt strå med svag-middel tendens til lejesæd. KWS Bono har en middel-god resistens mod meldug og skoldplet, men høj modtagelighed af brunrust. KWS Bono kan dyrkes på alle jordtyper, men har man lettere jordtyper, hvor vand er den begrænsende faktor, bør man vælge KWS Bono. Palazzo er en velkendt sort, der har været i Landsforsøg siden Udbyttet har være højt, men de sidste år har t været vigende ift. gennemsnittet. Sorten har et middel-langt strå med tendens til lejesæd. Sorten har middel-god resistens mod meldug og vist kraftig modtagelighed af brunrust i dyrkningsår. Palazzo er en hybridsort, der besidder PollenPlus -systemet, hvilket minimerer risikoen for infektion af meldrøjer. Palazzo opfylder møllerens kvalitetskrav for anvendelse til brød, højt faldtal og høj hektolitervægt. Palazzo kan dyrkes på alle jordtyper med en god vandkapacitet. SU Performer er en ny hybrid fra HYBRO, der har deltaget i Landsforsøg i. Sorten har vist højt med fht Sorten besidder, som SU Mephisto, turbosystemet. Sorten har god resistens mod meldug og høj resistens mod brunrust. SU Performer har et middellangt strå med lav tendens til lejesæd. SU Performer er afprøvet i fire europæiske lande, hvor sorten har vist høje r. Vi forventer, at sorten vil sætte ny standard for. SU Performer besidder en høj resistens mod brunrust og meldug. SU Performer bør dyrkes på god til middel god jord, hvor sorten har vist det højeste. SU Bonelli er en højtydende hybridrug der har deltaget i Landsforsøg i 2013 og med hhv. fht. 136 og fht Som gennemsnit over afprøvningsperioden er er det højeste af alle afprøvede sorter. SU Bonelli er en sund sort der har lav modtagelighed af alle bladsvampe - meldug, skoldplet og især brunrust. SU Bonelli har et middel til højt protein indhold, hvilket i kombination med t giver et højt protein pr. ha. SU Bonelli har i begge afprøvningsår vist den laveste strålængde af de afprøvede sorter. Strået er stråstiv og har svag tendens til lejesæd. Su Bonelli er en robust sort der har vist høje r uanset lokalitet. 11

12 DANISH VEJLEDENDE AGROS UDSÆDSMÆNGDER KVÆGFODERPROGRAM Beregning af udsædsmængde Ønsket plantetal x TKV (TusindKorns Vægt) = Udsædsmængde i kg pr. ha % forventet markspiring RETNINGSGIVENDE PLANTETAL PR. M 2 SÅDATO AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Hvede Vinterbyg, 2r Vinterbyg, 6r Vinterbyg, 6r hybrid Alm. Rug Hybrid rug, units/ha* - - 1,4 1,4-1,5 1,6-1,7 1,7-1,8 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Triticale Vinterraps, linie Vinterraps, hybrid (50) * Udsædsmængde Hybridryg: kg/ha = TKV x units/ha UDSÆDSMÆNGDE, KG PR. HA, UDREGNET UD FRA TKV OG ØNSKET PLANTETAL - MARKSPIRING 90% PLANTETAL/ TKV KONTAKT NORDIC SEED FOR YDERLIGERE INFORMATION: Tlf. eller 12

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

VINTERSÆD Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017

VINTERSÆD Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017 VINTERSÆD 2016 Stærke vintersædssorter til sæson 2016/2017 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM 2014 DK EXALTE Højt udbyttepotentiale Højt olieindhold FENCER Kraftig efterårsvækst Tidlig hybridraps

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VINTERSÆD 2 007 ØST DANMARK Præsentation af årets topsorter NYHED Så Ambition hvede og tjen 500 kr. mere pr. ha Ambition manganbejdset uden merpris NYHED MAXI Mn vinterbyg: Manganberiget

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om Chr. Junker kan fejre 25 års jubilæum fredag den 1. juni Vintersæd - bestil allerede nu! Fokus på bejdsning Nye funktioner på kundeportalen Levering

Læs mere

VP-forsøgsplaner 2015

VP-forsøgsplaner 2015 VP-forsøgsplaner 2015 Indholdsfortegnelse: Vinterhvede... 2 Vinterhvede - bagningsundersøgelse... 3 Vinterrug... 4 Triticale... 5 Vinterbyg... 6 Vinterraps, linier... 7 Vinterraps, dværghybrider... 8 Vinterraps,

Læs mere

Vinterraps. Grundlæg et højt udbytte. Tidlig vækst Udbyg til et højere udbytte - efterår. Udbyg til et højere udbytte - forår. Producer + 1 ton/ha

Vinterraps. Grundlæg et højt udbytte. Tidlig vækst Udbyg til et højere udbytte - efterår. Udbyg til et højere udbytte - forår. Producer + 1 ton/ha Vinterraps Vinterraps er en afgrøde med stort udbyttepotentiale Der har de seneste år været en stigende interesse for at optimere dyrkningen af vinterraps frem mod et højere og mere stabilt udbytteniveau.

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

Projekt KORN PÅ FYN 2011. Overgaard. Projekt KORN PÅ FYN

Projekt KORN PÅ FYN 2011. Overgaard. Projekt KORN PÅ FYN Overgaard Projekt KORN PÅ FYN 2011 Børge Jensen var initiativtager til Genbevaring ved oprettelsen af museumsmarken på Hjemstavnsgården i Gummerup, der drives med henblik på at bevare gamle kulturplanter.

Læs mere

Brødrug. Markplan og sædskifte. Etablering. Dyrkning af vinterrug kan have to formål: produktion af brødrug produktion af foderrug

Brødrug. Markplan og sædskifte. Etablering. Dyrkning af vinterrug kan have to formål: produktion af brødrug produktion af foderrug Side 1 af 7 Brødrug Dyrkning af vinterrug kan have to formål: produktion af brødrug produktion af foderrug Denne dyrkningsvejledning omhandler dyrkning af vinterrug til brød. Se også dyrkningsvejledningen

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

BIOLOGIEN SKAL KLARE EN DEL AF ARBEJDET kr SNEGLE TØRKE TRUER 46/ 42/ 38/ Slam og aske sparer let. rekordraps. pr. hektar.

BIOLOGIEN SKAL KLARE EN DEL AF ARBEJDET kr SNEGLE TØRKE TRUER 46/ 42/ 38/ Slam og aske sparer let. rekordraps. pr. hektar. NR. 7 // JULI 2016 Aktuelt om SNEGLE skal harves væk Slam og aske sparer let 1.000 kr pr. hektar TØRKE TRUER rekordraps Tysk Frontløber: BIOLOGIEN SKAL KLARE EN DEL AF ARBEJDET 38/ Stubharven er blevet

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler)

IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) Efterårets faglige møder v / planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen IPM Fremtidens planteværn (8 principper med eksempler) + 3 konkrete forslag til natur- og vildtvenlige tiltag Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD OBSERVATIONSPARCELLER 2014 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2014 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør NR. 11 // NOVEMBER 2015 KÅLBROKRESISTENTE rapssorter får nu også kålbrok VM i Raps: 6 ton klubben sår tidligt og gødsker og høster sent Få del i kagen - dyrk Tækkerør Intelligent såning giver MINDRE SPILD

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009 Bestil din vårsæd nu FORÆDLING AF SORTER - en nødvendighed for landbruget Ældre sorter mister pusten og går ned i udbytte Det er vigtigt, at der til stadighed forædles

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

Se stald og mark som en helhed. Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen

Se stald og mark som en helhed. Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen Se stald og mark som en helhed Svineproducent Hans Henrik Hyltoft & Svinekonsulent Peter Mark Nielsen Disposition Hvorfor nu det? Ejendommen Hvad er ændret Resultat (forventet) Fremtidige muligheder Hvorfor

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010 BREEDING YOUR PROFIT Kernemajs 2010 2 kernemajs Majs til modenhed er en realitet i Danmark. Det gunstigere klima og ikke mindst forædlingen af tidligere sorter, har gjort kernemajs til en yderst interessant

Læs mere

Fremtidens forædlingsteknik og hybridbyg Hvad kan vi forvente os?

Fremtidens forædlingsteknik og hybridbyg Hvad kan vi forvente os? Fremtidens forædlingsteknik og hybridbyg Hvad kan vi forvente os? V/Carsten Lundsteen, Syngenta Internationale trends Landmændene, på hele kloden, går lysere tider i møde Øget efterspørgsel på fødevarer

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Bestilling af roefrø til 2015

Bestilling af roefrø til 2015 Information fra Nordic Sugar - Januar 2015 Bestilling af roefrø til 2015 Der er åbent for bestilling fra onsdag den 21. januar 2015 fra kl. 6.30 og bestilling skal være afgivet, så vi har modtaget den

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Konklusioner Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne.

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 29 den 9. august 2016

Situationen i marken. Plantenyt nr. 29 den 9. august 2016 Plantenyt nr. 29 den 9. august 2016 - Situationen i marken - Prisen på sukkerroer i 2017 - Variabel afregning og transport - Sukkerroer skal, skal ikke? - Tidlig såning af vinterbyg - Høstresultater vinterraps-

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Sortsvalg til marker med nematoder

Sortsvalg til marker med nematoder Information fra Nordic Sugar - Januar 2014 Bestilling af roefrø til 2014 Der er åbent for bestilling fra onsdag den 8. januar 2014 fra kl. 6.00 og bestilling skal være afgivet, så vi har modtaget den senest

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

"Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S

Møllernes krav til brødhvede Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S "Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S Er de danske møller interesserede i, at der avles dansk brødhvede? Ja! Det ligger godt for logistikken og kæden fra jord

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Caryx. Mere energi til din raps. Ready-to-grow

Caryx. Mere energi til din raps. Ready-to-grow Mere energi til din raps Ready-to-grow Vækstreguleringsmiddel med sideeffekt mod rodhalsråd (phoma) Vinterraps er en afgrøde med et stort udbyttepotentiale Der har de seneste år været en stigende interesse

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5

Læs mere

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria?

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Lise Nistrup Jørgensen, Jens Erik Ørum, Ghita C. Nielsen & Jens Grønbech Hansen Plantekongres, januar 2015 Ultang 2014 angreb af septoria 1. juni på

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Juni 2013 læs om

nyheder og information fra danish agro Juni 2013 læs om nyheder og information fra danish agro Juni 2013 læs om Dyrskuer og markvandring juni måned Modtag plantenyheder via vores app Ferielukket i visse afdelinger i uge 27 og 28 Omlægning af pesticidafdelingen

Læs mere

VINTERHVEDE (MED PLØJNING)

VINTERHVEDE (MED PLØJNING) IPM VINTERHVEDE (MED PLØJNING) REV. MAJ JUNI 2016 2016 Dyrk ikke hvede efter hvede på let sandjord. Risikoen for angreb af goldfodsyge er stor ved kontinuerlig dyrkning af vinterhvede på de lettere jordtyper.

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder HØSTINFO 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale. Eksporthvede Protein,

Læs mere

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Over 3% Tillægges er Vand Basis 14,5%

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI INDHOLD Havre Afskalning af havre Landsforsøg 2015 Foderværdi afskallet havre 2... HAVRE STYRKER Høj ukrudtskonkurrenceevne

Læs mere

Uddannelsemæssigt og forskningsmæssigt må der oprustes for at have tilstrækkelig dansk kompetence på frøområdet. Kurt hjortsholm

Uddannelsemæssigt og forskningsmæssigt må der oprustes for at have tilstrækkelig dansk kompetence på frøområdet. Kurt hjortsholm Sortsejernes og erhvervsvirksomhedernes forventninger til øget samarbejde i branchen., Formand for Sammenslutningen af Danske Sortsejere. Frøet udgør starten på fødevarekæden og er samtidig en fantastisk

Læs mere

Triticale. Markplan og sædskifte. Etablering

Triticale. Markplan og sædskifte. Etablering Side 1 af 8 Triticale Triticale dyrkes normalt til foderkorn. De nyeste resultater og erfaringer viser, at triticale kan anvendes på samme måde som hvede ved fodring af slagtesvin. Hvis kornet sælges uden

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere