MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling"

Transkript

1 MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

2 Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at a{holde en konference. Emnet lor konferencen er Amagers historie eller trek af sens historie, for naturligvis kan hele historien ikke behandles p& en dag. Konferencen finder sted lordag den 27. april og varer Iia kl Pris for hele dagen incl. forplejning er 50,- kr. Billetter kan kobes pi et afde tre arkiver: Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling: Kamillevej 10 Man 16-20, tirs 12-16, fre 12- I 5 Dragor Lokalarkiv Stationsvej 9 Tirs og tors 13-l 7, ons l3-20 Lokalhistorisk Samling, Sundby Bibliotek Amager Centret, Reberbanegade Abent efter aftale. Dcccnrbcr 1995

3 Ed%.. /4... Program for dagen: 9.30 Velkomst ved arransementskomiteen. Prrsentation afdens medlemmer, dagens program og ordstyrer Erik Housted Foredrag: Da Sundby blev skilt fra Tirnby, v. Lisa Elsboll. Pause Foredrag: Fredens Molle og de andre fabrikker, v. Ole Hyldtoft. I 1.45 Frokost Foredrag: Koleraen pi Anrager 1853, v. Gerda Bonderup Foredrag: Amager og Saltholn, v. Kirsten Hovgaard Orientering om planer og igangvarende projekter indenfor Amagers Historie. Ideer er yderst velkomne fra bide deltagere og arrangorer. Dccc'ibcr 1995

4 I(ort ovcr Anrager tegnet af Stephan Nicolas llolstein. Kopi afkort lra Det Kongelige Bibliotek lra Frederik d. V's Atlas. DcccDbcr 1995

5 Da Sundby blev skilt fra Tirnby Konfercncens forste forcdrag omhandler Sundbyernes tudshillelse {ia 1'Arnby pr , sirledes at de lrcrnover udgjorde to s:crskilte komrnuner. I 1902 blev Sundby en del af'kobenhavns l(ornnrunc. I'-orcdraget holdes af cand.phil. Lisa Elsboll, som har specialiseret sig isundbys historie. Lisa Elsboll vil ogsi vrre kendt for mange'firnby borgere, som har deltaget ihendes byvandringer itirnby Konrmune. Lisa Elsboll vil i sit foredrag komme ind pa det politiske spil og baggrunden lor oprettelsen af Sundby sorn en selvstendig kontmune. En ai' Arsagerne var den eksplosive befolkrrirrgst i lr akst i Srrrdbyerne. Amagerbrogade ved hjornct a1' Iyrolsgade, ca. ] 902.

6 Fredens Molle og de andre fabrikker Un iversitetslektor OIe I{yldtoft stir for dagens andet foredrag om Amagers industri- og rniljohistorie. Han vil fortrelle om en raekke af de kilder, der kan inddrages i en undersogelse af denne side af oens historie. Rog og lugt fra industrivirksomheder blev omkring 1850'erne underkastet lovgivningen og offentligt tilsvlt. Fredens Molle var navnet pi en oliemolle, bygget i l719 af Rollos Lloogkerk. Fra 1833 begyndte Owen, en sener ejer, at fabrikere patentgodning, blanding af forskellige godn ingsstoffer, som tilvirkedes af hovedstadens renovation. Der blev tillige pi mollens grund anlagt fabrik for svovlsyre, saltsyre, ammoniak; salmiak og mange andre kemiske produkter. Virksornheden blev nedlagt i 1903 og indlemmet i AiS Dansk Svovlsyre og Superfosfatfabrik i Kastrup. Lugten og rogen flyttede med. Svovlsyrefabrikken eller Kastrup Moghus, som den blev kaldt, havde "horrible forhold for arbejderne", som der star i SiD Kastrups nye jubihumshaefte. Her stir endvidere: "SognerAdet itarnby klagede til re-

7 gcringen over de fattigbylclcr, som lablikhcnlagclc pii sognctued dc nrange otlclagtc albcjtlcrc. Onrkring ir 1900 val cicr 3,25 gange si stoltsygcli'a- v:rr pfi Svovl- og Godn ings lirbr-ikkcr sonr detgcnncn.r- snitlige pi landsplan." A/S Dansk Svovlsyre og S upcr'ibs latfablik, ca Ilcccrllbcr l'l'rj

8 Kolera pi Amager 1853 Et af eftermiddagens foredrag er om koleraepidemien pi Amager afdr.phil. Gerda Bonderup, som ogs& har skrevet bogen Clrolera-Morbro'er og Danmark. Heri kan man finde nedenstiende citat. som koft beskriver. hvad der skete pi Amager, da koleraen kom, og som uddybes i foredraget pi konl'erencen. "I syndebuksh istorien fra Arnager stodte de to samfundstyper fra storby og land kraftigt sammen. Pi Dragor ner var hele sen et agrarsamfund med et kommunestyre, der bestod afen rekke girdmend og birkedommeren. Nordpi l6 Sundbyerne - Sundbyoster og Sundbyvester - der udgjorde den varste slum med lave og usunde boliger. Adrninistrativt li de i periferien lor sogneforstanderskabet itirnby, hvis bonder forlrngst havde set sig gale pi de fattige byarbejderc, der kun l6 sognetil last. Lige meget hvad legen bad om for at h.jrlpe de fattige i nord, fik han henholdendc svar eller direktc afslag. Ved al lade sundbyboerne gi til grunde kunne man afstraffe syndebukken, der selv havde slebt sygdommen ind fra hovedstaden." (Cerda Bonderup: Cholera-Morbro'er og Danmark, s.212.)

9 I bogen Fra vugge til grav af Inger Kjrr Ottzen kan folgende statistih orn kolclaepiden ien Iindes: I Tirnby sogn dode 32I afkolera, pi en urined dode 295, l/16 af sognets beboele. Sogneprastcn Jolgen Hj orth Lautrup rndltte indvi en Iille selvrroldcrkirkcgard som begravelsesplads for at fi plads til alle de dode pi kirkegirdcu. Prcsten havde forstieligt nok natlige mareridt om sygdom og dod og si ligkister lbr s ig. Jorger.r I-Ij ort Lautrup, sogneprest vcd 'fir-nby Kirke Dcccrnbcr 1995

10 En irbog Det er konferencearrangorernes hib, at initiativet munder ud i en irbog om Amager. Precist hvilket indhold og hvilken form bogen skal have, er endnu ikke fastlagt. AIle er velkomne til at komme med ideer og forslag. Henvendelse til et af de tre lokalarkiver pi Amager.

11 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, sa henvendig til: LOKALHISTORISK SAMLING KAMILLEVEJ KASTRUP TLF AeNn{csrro: MANDAG TIRSDAG FREDAG Lokalhistorisk Samling har desuden en fast udstilling pd Kastrupgdrd: Midt pi Amager Kastrup Glas Abent: tirsdag - sondag onsdag tillige 19-21

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Foreninger L del Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Forcidei usttdion: Husmoderaflssningen pe bes6g i et sygdomsraml hjem. lssn 1397-5412 Glerlmer du Skrcvet og rcdigeret af: Inger

Læs mere

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Leif Rasmussen, professor ved Odense Universitet, skrev i 1994 folgende ungdomserindringer

Læs mere

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Kirsten arbejder som miljøkoordinator for en stor dansk industrivirksomhed. Hendes arbejde består i at sikre, at hele virksomheden lever

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12 Procent betyder hundrededele (pro cent pr. hundrede) Når der altså står %, betyder det hundrededele, som jo skrives Derfor er... % hundrededel 0% 0 hundrededele % hundrededele 50% 50 hundrededele 75% 75

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej

Læs mere

Dansk/svensk Gårdhund

Dansk/svensk Gårdhund En Dansk/svensk Gårdhund har altid været at finde på land- ejendommene i Dan- mark og Skåne. En gårdhund vil helst være, hvor dens menne- sker er. Det er ikke en hund, der strejfer omkring. Hvis man anskaffer

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Som hidtil i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev vil du på denne plads finde aktuelle erhvervspolitiske holdninger og kommentarer.

Som hidtil i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev vil du på denne plads finde aktuelle erhvervspolitiske holdninger og kommentarer. FREDELIGE HJØRRING: KRIMINALITETEN ER LANGT LAVERE END I STORBYERNE SIDE 4 Formanden orienterer... Nyhedsbrevet ser anderledes ud denne gang. Designet er nyt, indholdet er bredere, og læsergruppen er vokset.

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Bredsten sogneblad. November/februar 2014-15. Årgang 2014 - Nr. 4

Bredsten sogneblad. November/februar 2014-15. Årgang 2014 - Nr. 4 Bredsten sogneblad November/februar 2014-15 Årgang 2014 - Nr. 4 Info Ansatte ved Bredsten Kirke Sognepræst Dorte Volck Paulsen Mølletoften 2, 7182 Bredsten, tlf: 75 88 10 08, dkp@km.dk, mandag er fridag

Læs mere

Årgang 2 Nr. 8 August 1999

Årgang 2 Nr. 8 August 1999 Årgang 2 Nr. 8 August 1999 POSTEN Månedsblad for ArbejdsPladsRepræsentanter i Hvorfor? Mandag d. 14/6-99 lød startskuddet til s APR-undersøgelse. Den skulle afdække årsager til valg af fagforening blandt

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere