599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il"

Transkript

1

2 Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge fire jern, en putter og en bag. Udstyret kan kobes i Golfshoppen. Lis kan ogsi kobe udstyret for 1499 kr. i et supermarked. t!-'3 ] Hvor meget kan Lis spare ved at kobe udstyret i supermarkedet? Som medlem af golfklubben kan Lis fe20 % rabat i Golfshoppen. f!-.41 Vis ved beregning, at det bedst kan betale sig at kobe udstyret i supermarkedet. t!,e] Hvor mange procent skal Golfshoppen mindst give i rabat, hvis deres pris skal vere mindre end supermarkedets pris (helt tal)?

3 Golfklubben har en bvebane, som kaldes PAR-3 banen. Pi svararket er PAR-3 banen indtesnet. Ved hul 1 er afstanden fra tee-stedet (startstedet) til hullet ca.145 m. E Vis, at milestoksforholdet for tegningen af PAR-3 banen er 1:2000. Lis spiller pi PAR-3 banen. Hun spiller fsrst hul 1, derefter hul 2 osv. Hun slutter med hul 6.! ndtegn pi svararket den korteste rute, som Lis kan gi pi PAR-3 banen. E Beregn, hvor langt Lis gir ad denne rute. Sydsjellands Golfklub PAR 3-bane E Lis skriver sin score ned pi et scorekort. Scoren er det antal slag, hun bruger pi hvert hul. Scorekortet er ogsi vist pi svararket. Hvad er Lis'samlede score efter de forste fire huller? Antallet af slag pi et hul omsrettes til point efter folgende regler: Navn Lis L Turnering Traninqsturnerinq Medlems nr. "t654 Dato itszoog Hul Langde i meter Par Score Point 't Soillerunderskrift 707 alt Markorunderskrift 6 slag eller derover giver 0 point 5 slag giver point 4 slag giver 2 pornt 3 slag giver 3 point 2 slag giver 4 point slag giver 5 point E Hvor mange point har Lis efter de fsrste fire huller? Lis vil gerne spille pi den store ls-hullers bane. For at fi lov til det skal hun pi PAR-3 banen opnfl mindst 12 point. g Skriv pi svararket et forslag til Lis'score pi hul 5 og hul 6, siledes at hun opnir netop 12 point.

4 lfalge reglerne mi en golfbold hojst veje 1,620 ounce. 1 ounce :28,35 gram f's.fl Hvor mange gram mi en golfbold hojst veje? Golfbolden har en radius p6,21,5 mm og er pakket i kasser med tre bolde i hver. -s-2l t-ft Angiv milene pi en kasse, der netop kan rumme tre golfbolde. Beregn rumfanget af denne kasse. Boldene udfflder noget af pladsen i kassen. Resten af pladsen udfyldes af luft. rf,:fll Hvor stor gn - del af kassens rumfang er udffldt af de tre bolde? Et firma onsker at fremstille en ny slags reske med plads til tre bolde. Skitse af den nye eske Pi svararket er pibegyndt en tegning afasken set ovenfra. To afde tre bolde er tegnet som cirkler. /Eskens ene side er tegnet som et linjestykke. fgffi fffil ffiffil Gor tegningen frerdig ved at tegne den tredje bold og de to andre sider. Forklar, hvordan man kan finde centrum for den tredje cirkel. Beregn rumfanget af den nye aske.

5 Diagrammet herunder viser udviklingen i antallet af medlemmer og antallet af klubber under Dansk Golf Union (DGU)' Diagrammet findes ogsi pi svararket. Medlemstal DGU medlemmer og klubber Antal klubber / / f, 180 r50 r g7o Medlemstal - Antal klubber Arstal ffi ffi-q Hvor mange medlemmer og hvor mange klubber havde DGU cirka i 1985? Hvor mange medlemmer var der i gennemsnit pr. klub i 1985? Et erti er en tidsperiode pi ti ir, som starter med et irstal, l0 gflr op i (60'erne er fx det 6rti, der gir fra og med 1960 til og med 1969). ffi Forklar, hvordan man kan se af grafen, at 9O'erne er det irti, hvor der indtil nu har vreret den storste fremgang i antal medlemmer. DGU antager,at hver gang der fra2003 starter en ny golfklub, si kommer der ca nye medlemmer. E E Forklar, hvordan man af grafen kan se, at DGU kan have ret i denne antagelse. Hvor mange medlemmer vil der vrere hos DGU i2}l1,hvis medlemsfremgangen fortsretter urendret?

6 Lis har ni forskellige golfiern. Hvert jern har et nwnmer og et vinkelmil i grader. Vinklen v har betydning for, hvor hojt bolden kan komme, nir man sl6r med jernet. Pi de jern, Lis bruger, er der disse vinkler: Jern 1-jern 2-jern 3-jern 4-jern 5-jern 6-jern 7-jern 8-jern 9-jern Vinkelmil 12" " 24" 29" 32" 36" " Der er en sammenhreng mellem jernets nrunmer og jernets vinkelmil. ndtegn i et koordinatsystem en graf, der viser sammenhrngen mellem jernets nwnmer og vinkelmil. Svararket kan benvttes. Angiv en ligning for sammenhengen mellem jernets nummer og vinkelmfll. i

7 Fra tee-stedet s16r Lis med et 6-jern, og bolden falger en bane, der kan beskrives med folgende matematiske model: y:-0,002:l * 0,3x x: afstand fra tee-sted i meter y: hajde i meter lndtegn i et koordinatsystem en graf, der viser boldens bane. Svararket kan benyttes. Tegning: Hffi Ole Hsrb6l T gning: Hans Ols H rbst Pi boldens bane stir et 10 m hajttte. Trreet stir 75 m fra tee-stedet. \Hryg' om Lis sl6r bolden over treet.

8 Elevens navn: Elevens nr.: Of Ark nr.: Ark ialt Elevens underskrift: Klasse/hold: Skolens navn: Tilsvnsfsrendes underskrift : FOLKESKOLENS AFGANGSPRUVE Matematisk problemlosning Maj2009 SVARARK Skal afleveres sammen med de sv rige o pgavebesvarel ser Opgave 2 PAR-3 BANE.- L. l, 'i

9 Opgave 2 Sydsjellands Golfklub Navn Lis L Turnering Tren inqstu rnerinq PAR 3-bane Medlems nr Dato s/s 2009 Hul Lengde i meter Par Score Point "t "t 't alt Spillerunderskrift Markorunderskrift Opgave 3

10 Medlemstal DGU medlemmer og klubber Antal klubber o tt G 0) o \ 7.a / / / a / / / / f./,/,/ f,' /,/ /./ 't "t Medlemstal Antal klubber Arstal

11 Opgave 5 VinkelmAl 50' 40' 30" 20' 10' Jern nr. 12, q z

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011

fsa 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem Matematisk problemløsning Folkeskolens Afgangsprøve December 2011 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 På tryk tryk på 2 På dvd 3 På tv 4 På film 5 I koordinatsystem 1 På tryk tryk

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12 Procent betyder hundrededele (pro cent pr. hundrede) Når der altså står %, betyder det hundrededele, som jo skrives Derfor er... % hundrededel 0% 0 hundrededele % hundrededele 50% 50 hundrededele 75% 75

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere Matematik på VUC Modul a modeller med mere Indholdsfortegnelse Indledende talgymnastik...1 Formler... Reduktion...7 Ligninger...11 Ligninger som løsningsmetode i regneopgaver...17 Simulation... Blandede

Læs mere

Lille Georgs julekalender 08. 1. december

Lille Georgs julekalender 08. 1. december 1. december Et digitalur viser 20:08. Hvor lang tid går der før de samme fire cifre vises igen (gerne i en anden rækkefølge)? 2. december Hvilket matematisk tegn kan anbringes mellem 2 og 3, således at

Læs mere

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk)

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) I det følgende gives et forslag til, hvordan en elev i 9. klasse med programmet VisiRegn til rådighed

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU122-MAT/D Torsdag den 24. maj 2012 kl. 9.00-13.00 Olympiske Lege London 2012 Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser.

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Hvad er fodboldgolf. Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Fodboldgolf er sjovt og kan spilles af alle,

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Sammensætning af regnearterne... 60 Geometri... 61 Statistik... 67 Talfølger... 7 Funktioner (1): Formler og funktioner... 76 Funktioner (): Andengradsfunktioner og parabler...

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Regning med enheder... 67 Sammensætning af regnearterne... 7 Brøker... 7 Procent... 76 Bogstavregning... 86 Geometri... 90 Statistik... 0 Funktioner og koordinatsystemer...

Læs mere

Fælles forståelse af kerneopgaven

Fælles forståelse af kerneopgaven modul 1 tema 1 Fælles forståelse af kerneopgaven Øvelsen kort fortalt I skal arbejde med at definere jeres fælles kerneopgave. I skal ende ud med en fælles forståelse af kerneopgaven, som alle medarbejdere

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

grafer og funktioner trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 2 ISBN: 978-87-92488-12-1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

AVU trin 2 prøver i matematik Facitforslag Dec. 2005. ISBN: 87-90652-65-7 ISSN: 1603-9432 EH-Mat 2006

AVU trin 2 prøver i matematik Facitforslag Dec. 2005. ISBN: 87-90652-65-7 ISSN: 1603-9432 EH-Mat 2006 Denne udgave på internettet er ment som en gennemsynsudgave. Ønsker du at anvende materialet, kan du købe materialet i en trykt version. Et VUC eller en anden undervisningsinstitution kan købe en digital

Læs mere