Præstø Landevej 25, Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præstø Landevej 25, Næstved"

Transkript

1 Præstø Landevej 25, Næstved Mogenstrup Kro sælges Samlet etageareal: m²/grundareal m² Ny lokalplan giver brede muligheder for anvendelse Historisk ejendom - etableret i 1829 I dag 99 værelser og konferencefaciliteter til personer Mulighed for udvidelse og udvikling Pris: kr ,- kontant Sag H (A) RN/MD/SVM rev.nr H1330 Præstø Landevej 25, Mogenstrup Kro, 4700 Næstved

2 Indholdsfortegnelse Ejendommen i hovedtræk... 3 Bygningsarealer... 4 Offentlig vurdering... 7 Salgsvilkår... 7 Planforhold/offentlige forhold... 8 Tekniske installationer Driftsudgifter Købesummens fordeling - Afskrivninger Handelsomkostninger Købers kapitalbehov Besigtigelse Mellemsalg Matrikelkort Kort... 19

3 Ejendommen i hovedtræk Beliggenhed Matr. nr. Præstø Landevej 25, Mogenstrup Kro, 4700 Næstved 1 e Mogenstrup By, Mogenstrup og 1 v Mogenstrup By, Mogenstrup Kommune Næstved Opført/ombygget Opførelsesår: 1947 Ombygningsår: 1982 Grundareal m² - heraf vej 0 m² Matrikel nr: 1 v Mogenstrup By, Mogenstrup Grundareal: m² - heraf vej 0 m² Matrikel nr: 1 e Mogenstrup By, Mogenstrup Grundareal: m² - heraf vej 0 m² Ejendomsbeskrivelse Mogenstrup Kro er et kendt koncept, som har været drevet siden Kroen omfatter i dag 99 værelser og der er konferencefaciliteter til personer. Kroen har dog været lukket siden den , og den nuværende ejer har planer om en gennemgribende ud- og indvendig renovering, men har dog valgt også at afsøge muligheden for salg af ejendommen. Ejendommen trænger til gennemgribende renovering for at blive moderniseret til de nuværende krav, men ejendommen indeholder unikke muligheder for at genskabe den specielle stemning og atmosfære, som har kendetegnet Mogenstrup Kro i næsten 200 år. Der er tale om et meget charmerende beliggende sted i et område uden væsentlige, større konkurrenter. Derudover ligger Mogenstrup Kro tæt ved Næstved og BonBon-Land. En fantastisk beliggenhed tæt på skov, golfbaner og familieforlystelser og der vil for den rette udvikler med stærke fremtidsvisioner og investeringer, være mulighed for at kunne udvikle hotellet til at kunne tilbyde konferencer, selskaber, events- og teambuilding, weekend-, golfophold og naturligvis spændende wellness- og spaophold. Der er vedtaget en ny lokalplan for området, der giver meget brede muligheder for alternativ anvendelse, herunder boliger af forskellig karakter. Dermed kan ejendommen udvikles helt eller delvist til andet formål. side 3 af 20

4 Udenomsarealer Udenomsarealerne er udlagt som et større parklignende areal blandt andet med egen sø, der giver en speciel stemning omkring ejendommen. Omkring ejendommen er der særdeles gode parkeringsmuligheder flere steder. Område/kvarter Ejendommen er beliggende i den mindre landsby Mogenstrup, beliggende lige uden for Næstved på Sydsjælland. Hotellet er endvidere nabo til Sydsjællands Golfklub. Bygningsarealer Arealer Bebygget areal: m² Erhvervsareal m/ afskrivning: m² Erhvervsareal u/ afskrivning: 350 m² Etageareal i alt: m² Bygning nr. 1 BBR-bygningsnr.: 9 Opført år: 1986 Bebygget areal: 213 m² Arkiv- og depotrum 408 m² Ja Udnyttet tagetage 195 m² Nej Bygning nr. 2 BBR-bygningsnr.: 8 Opført/ombygget år: 1979/1989 Bebygget areal: 163 m² Swimmingpool, vinterhave m.v. 163 m² Ja Bygning nr. 3 BBR-bygningsnr.: 7 Opført/ombygget år: 1979/1983 Bebygget areal: 505 m² Atrium 505 m² Ja side 4 af 20

5 Bygning nr. 4 BBR-bygningsnr.: 12 Opført år: 1986 Bebygget areal: 832 m² Ny hotelfløj II 832 m² Ja Kælder 350 m² Nej Bygning nr. 5 BBR-bygningsnr.: 11 Opført år: 1986 Bebygget areal: 775 m² Ny hotelfløj I 775 m² Ja Bygning nr. 6 BBR-bygningsnr.: 10 Opført år: 1986 Bebygget areal: 396 m² Plenumsal 396 m² Ja Bygning nr. 7 BBR-bygningsnr.: 3 Opført/ombygget år: 1966/1995 Bebygget areal: 286 m² Antal etager: 2 Servicebygning 572 m² Ja Bygning nr. 8 BBR-bygningsnr.: 1 Opført/ombygget år: 1947/1982 Bebygget areal: 490 m² Udnyttet tagetage 323 m² Nej Tidligere kro 813 m² Ja side 5 af 20

6 Bygning nr. 9 BBR-bygningsnr.: 4 Opført år: 1966 Bebygget areal: 160 m² Hotel 160 m² Ja Bygning nr. 10 BBR-bygningsnr.: 6 Opført/ombygget år: 1973/1989 Bebygget areal: 442 m² Nyere hotelfløj II 759 m² Ja Udnyttet tagetage 317 m² Nej Bygning nr. 11 BBR-bygningsnr.: 5 Opført/ombygget år: 1962/1989 Bebygget areal: 541 m² Nyere hotelfløj 930 m² Ja Udnyttet tagetage 389 m² Nej Bygning nr. 12 BBR-bygningsnr.: 2 Opført/ombygget år: 1962/1986 Bebygget areal: 199 m² Reception 199 m² Ja side 6 af 20

7 Offentlig vurdering År 2012 Ejendomsværdi kr ,- Heraf grundværdi kr ,- Ejendommen er ikke under omvurdering. Salgsvilkår Købesum Kontantpris: kr ,- Kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- Anslået kapitalbehov: kr ,- Momsfradragsprocent 100,00 % Momsfradragsprocenten anvendes ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. Øvrige forhold Såfremt der ønskes oplæg på finansiering, herunder udbetalingens størrelse, pantebreve, type realkreditlån m.v., er du velkommen til at kontakte Colliers International Danmark for nærmere drøftelse heraf. Øvrige forhold Eksisterende hæftelser, jf. tingbogsattest: Prioritet nr.: Kreditor: Hovedstol: Rente: 1 DLR kontantlån 2 Ejerpantebrev % 3 Ejerpantebrev % side 7 af 20

8 Planforhold/offentlige forhold Zonestatus Vej Kloakforhold Ejendommen er beliggende i byzone. Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Kloakforholdene er noteret som afløb til offentligt spildevandsanlæg Offentlige planer/forhold Området, hvori ejendommen er beliggende, er omfattet af lokalplan 039: Ekstrakt: 3.1 Lokalplanens område udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål. 3.2 Delområde I må ikke bebygges og kun anvendes som fælles friareal og parkering. 3.3 I delområde II kan der etableres boliger (familieboliger, ældreboliger, plejeboliger, beskyttede boliger, ungdomsboliger o.lign.) institutioner, fritidsformål, erhverv m.v. 3.4 Bebyggelse inden for delområde II må kun ske som tæt/lav bebyggelse, eller dobbelthuse. 3.5 Der kan i området etableres virksomheder, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne som kontorer, privat eller offentlig administration, liberalt erhverv, serviceerhverv, mindre håndværksvirksomheder, undervisningsformål, herunder privatskole, privathospital, hospice, golfcenter, idrætscenter, liberale erhverv, hotel, restauration - dog ikke spillehal med gevinstgivende spilleautomater - klinikker, laboratorier, virksomheder og lignende inden for virksomhedsklasse 1-2 iht. Miljøministeriets Håndbog om miljø og planlægning - boliger og erhverv i byerne, Der kan etableres mindre butikker i tilknytning til virksomheder i området, med et bruttoetageareal på maks. 200 m² pr. butik. Det samlede butiksareal må maks. udgøre 500 m². 3.7 Delområde III må ikke bebygges eller beplantes, og må kun anvendes som et fælles friareal for lokalplanområdet. 3.8 Der må i området ikke foretages udendørs oplagring uden for indhegnede og afskærmede arealer/varegårde og lignende, ligesom henstilling af indregistrerede køretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere og lignende ikke er tilladt. Miljø Ifølge oplysninger indhentet fra Kort- og Matrikelstyrelsen er der ingen oplysninger om forurening på nærværende matrikel/matrikler. Dog er det oplyst, at da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Olietank liter(1980) Nedgravet olietank side 8 af 20

9 Servitutter 1e Mogenstrup By, Mogenstrup m.fl Dokument om færdselsret m.v Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v Dokument om adgangsbegrænsning m.v Dokument om åben og ryddelig passage m.v Dokument om oversigt m.v Dokument om byggelinier m.v Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v Dokument om råstofindvinding og betingelser herfor, produktion af asfalt Dokument om forsynings-/afløbsledninger m.v Lokalplan nr. 6, L7, 2B Lejekontrakt med First Hospitality AB til Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog. side 9 af 20

10 Tekniske installationer El Vand Varme Ejendommen forsynes med el fra Næstved Elforsyning. Ejendommen forsynes med vand fra alment vandforysningsselskab. Ejendommen opvarmes ved hjælp af naturgas og fjernvarme. Driftsudgifter Ejendomsskat 2013 kr ,- Dækningsafgift 2013 kr ,- Forsikring, anslået kr ,- Driftsudgifter, i alt anslået kr ,- Driftsudgifter er angivet ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100,00%. side 10 af 20

11 Købesummens fordeling - Afskrivninger Kontantomregning af købesummen Udbetaling kr ,- Kontantomregnet købesum kr ,- Handelsomkostninger anslået Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms ekskl. evt. momsrefusion kr. 0,- Kontantomregnet anskaffelsessum kr ,- Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslåede. Den kontantomregnede købesum foreslås fordelt som følger Bygning og installationer Afskrivningsberettigede bygninger kr ,- Grundens værdi kr ,- Særlige installationer kr ,- Kontantomregnet købesum kr ,- Afskrivningsberegning på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum Særlige installationer 4,00% x kr ,- = kr ,- Afskrivning 1. år kr ,- Afskrivningsberegningen er vejledende. Køber henvises derfor til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen. side 11 af 20

12 Handelsomkostninger Købers handelsomkostninger (anslået) Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms kr ,- Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr ,- Momsrefusion i henhold til anslået Fradragspct. på 100,00 kr ,- Handelsomkostninger anslået ekskl. momsrefusion kr ,- Købers kapitalbehov Kontantkøb - købers kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- Investeret kapital omregnet kr ,- side 12 af 20

13 Besigtigelse Henvendelser Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med sælger venligst rettet til: Colliers International Danmark A/S René Neesgaard, teamleder investering Statsaut. ejendomsmægler, valuar, HD(FR) Direkte tlf Mobil Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes. Se også emnet på sagsnr side 13 af 20

14 Fotos side 14 af 20

15 Fotos side 15 af 20

16 Fotos side 16 af 20

17 Fotos side 17 af 20

18 Matrikelkort side 18 af 20

19 Kort Geografisk dækker Region Sjælland Nykøbing Sjælland i nord til Rødby i syd og fra Kalundborg i vest til Greve i øst i alt m². Der er i alt indbyggere i Region Sjælland. Regionen består af 17 kommuner og de politiske og administrative tråde samles i Regionshuset i Sorø. Næstved er et lokomotiv i den regionale udvikling, fordi Næstveds udbud af arbejdspladser, indkøbs- og uddannelsestilbud, offentlige og private servicevirksomheder og oplevelses- og kulturtilbud har betydning langt ud over kommunens grænser. side 19 af 20

20 LOKAL DYBDE GLOBAL BREDDE Colliers International Danmark kender ingen grænser Specialiseret full-service > Formidling, udvikling, rådgivning, vurdering og administration inden for investerings- og erhvervsejendomme til nationale og internationale kunder > Fokus på kundens ønsker og forventninger. Vi skaber merværdi gennem personlig, engageret og proaktiv adfærd fra branchens mest kompetente og professionelle medarbejdere > Uvildig rådgivning, idet Colliers International Danmark i sin helhed er uafhængig, herunder af banker, realkreditinstitutter m.v. Strategisk alliance > Colliers International Danmark har via sit ejerskab af afdelinger i Stockholm, Göteborg, Helsinki og Oslo mulighed for en optimal servicering af lokale kunder uden for Skandinavien og vice versa > Colliers International Danmark er en del af verdens mest effektive internationale ejendomsmæglerkæde, Colliers International, med mere end 480 kontorer i 61 lande verden over Kvalitet > Kvalitet og professionel service er kernen i samarbejdet med kunder og internt mellem medarbejderne AARHUS Prismet Silkeborgvej 2 DK-8000 Århus C Tlf KØBENHAVN Codanhus Gl. Kongevej 60 DK-1850 Frederiksberg C Tlf ODENSE Kongensgade DK-5000 Odense C Tlf AALBORG Rendsburggade 6 DK-9000 Aalborg Tlf VEJLE Den Hvide Facet 1 DK-7100 Vejle Tlf STOCKHOLM Tlf GÖTEBORG Tlf HELSINKI Tlf OSLO Tlf Danske Bank Reg.nr. A/S SE-nr./CVR

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Industriparken, Haverslev

Industriparken, Haverslev Industriparken, Haverslev Velbeliggende grundareal i Haverslev sælges Samlet grundareal: 51.615 m² Gode tilkørselsmuligheder Beliggende tæt ved motorvejsafkørsel nr. 33 Mulighed for delkøb Kan købes på

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 1.698 m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme.

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Tranevej 6, 2400 København NV

Tranevej 6, 2400 København NV Tranevej 6, 2400 København NV Byggegrund med mulighed for opførelse af 26 lejligheder Projektgrund til opførelse af 26 lejligheder + p-kælder Skitseprojekt: ca. 2.725 m² + ca. 690 m² p-kælder Kr. 4.367,-

Læs mere

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Marselis Boulevard 28, Aarhus C

Marselis Boulevard 28, Aarhus C Marselis Boulevard 28, Aarhus C Restejerlejligheder i markant beliggende ikonbyggeri sælges Samlet etageareal: 4.072 m² - heraf 356 m² garager 38 stk. boligejerlejligheder samt 22 garageejerlejligheder

Læs mere

Thorsvej 102, 7200 Grindsted

Thorsvej 102, 7200 Grindsted Thorsvej 102, 7200 Grindsted Lyse, multifunktionelle lokaler udlejes Samlet etageareal: 1.612 m² God loftshøjde Facade mod den trafikerede Thorsvej der passerer ca. 7.200 bilister i døgnet, jf. trafiktælling

Læs mere

Låsbyvej 5, Skanderborg

Låsbyvej 5, Skanderborg Låsbyvej 5, Skanderborg Præsentabelt kontorlejemål udlejes Samlet etageareal: 1.175 m² Indflytningsklare kontorlokaler Nyere kantine/køkken Kan evt. opdeles efter nærmere aftale Årlig leje: kr. 450,- pr.

Læs mere

Bøgekildevej 10, Hasselager

Bøgekildevej 10, Hasselager Bøgekildevej 10, Hasselager Lager med facade til Hovedvejen udlejes Samlet etageareal: 3.236 m² - heraf 2.938 m² lager og 298 m² kontor Kort afstand til motorvej E45 Lejemål fra 305 m² til 3.236 m² Stor

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Vestergade 51, Aarhus C

Vestergade 51, Aarhus C Vestergade 51, Aarhus C Velrenommeret restaurant Marco Polo til afståelse Samlet etageareal: 237 m² - heraf 172 m² restaurant og 65 m² kælder Klar til brug restaurant i Aarhus C Beliggende i gåafstand

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm

Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm SALGSPROSPEKT Gøngehusvej 276 og 280 (Anpart 1), 2970 Hørsholm Sag 94500010955 Investeringsejendom beliggende i det attraktive område Høje Sandbjerg Ejendommen fremstår velholdt såvel indvendigt som udvendigt

Læs mere

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere