Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter"

Transkript

1 Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge Hillerød Dato for tilsyn: 1. november kl Tilsynet foretaget af: Tilsynet talte med: Tilbuddets kapacitet: Tilbuddets målgruppe: Annette Noormagi Hansen og Niels Werner Christensen Viceforstander, afdelingsleder og 1 pædagog Østervang er et botilbud under Nødebogård, der drives efter Servicelovens 107. Der er plads til 6 voksne, fordelt i flere lejligheder i socialt boligbyggeri. Tilbuddene Mikkelbo, Haraldslund og Østervang hører ind under Nødebogård (indgår med selvstændige tilsynsrapporter). På Østervang bor voksne fra 18 år, som kan bo i egen lejlighed alene eller sammen med en anden, og skal være i stand til at varetage dagligdagsopgaver og som har et begrænset behov for støtte. Det er forventningen, at beboerne vil være i stand til at deltage i uddannelse eller arbejde under opholdet. Beboerne har alle som børn boet på Nødebogård. Da børnene blev 18 år, og der ikke kunne findes et relevant voksentilbud til dem, har deres kommune anmodet Nødebogård om at etablere et tilbud til dem. Tilsynets tema: Fritid og kvaliteten i fritidsaktiviteterne er en central del af beboernes liv. Det anmeldte tilsyn efteråret 2010 har til formål at tilse, om tilbuddet i tilstrækkelig grad har fokus på beboernes fritid, deres fritidsmuligheder og fritidstilbud, og hvilken støtte og vejledning botilbuddet stiller til rådighed i forhold til at kunne leve et indholdsmæssigt fritidsliv på realistiske og individuelle forudsætninger. Tilsynet vil endvidere afdække i hvilken dialog, mellem brugere og medarbejdere, aktiviteterne/fritiden tilrettelægges og gennemføres, og i hvilken grad beboerne har indflydelse. Tilsynet skal desuden undersøge, hvordan de fysiske rammer udnyttes og hvilke muligheder de giver for at opfylde beboernes behov for et fritids/hjemmeliv.

2 Region Hovedstaden - Handicap gennemførte et anmeldt tilsyn den 1. november 2010 på bofællesskabet Østervang i Hillerød. Tilstede ved tilsynet var 2 ledelsesrepræsentanter og 1 pædagogiske medarbejder. Tilsynet blev gennemført ved en standardiseret spørgeguide med 4 hovedtemaer udarbejdet i Handicapafdelingen. Østervang er bolig med støtte. Der udvikles planer for den enkelte i forhold til uddannelse, økonomi, dagligdagen o.s.v., men ikke for fritid og fritidsaktiviteter. Det er Nødebogårds hensigt, at udvikle nogle mere detaljerede og relevante behandlingsplaner for beboerne på Østervang. Tilsynet tager dette til efterretning og vil følge op på forholdet ved næste tilsyn. Det 4. tema der drejer sig om, hvorvidt beboernes fritid og fritidsaktiviteter er beskrevet i deres individuelle handleplaner indgår derfor ikke i rapporten. Tilsynet var arrangeret som et møde, og resultatet af tilsynet beror alene på ledelsens og medarbejderens udsagn. Tilsynet strakte sig over ca. 2 timer og foregik i en god tone. Det sidste punkt i spørgeguiden blev gennemgået som planlagt, uden ledelsens tilstedeværelse. Tilsynet fik efterfølgende en rundvisning, hvor der var mulighed for at se to af lejlighederne i bofællesskabet. Der var ingen opfølgningspunkter fra det anmeldte tilsyn i Tilsynets konklusioner Tilsynet vurderer, at ledelse og medarbejderne i bofællesskabet forholder sig åbent og engageret i forhold til beboernes fritid og fritidsinteresser. Afsnit Overordnede pædagogiske mål og værdier for beboernes fritid/ aktiviteter 1 Tilsynet vurderer, at medarbejderne støtter beboerne aktivt i at deltage i aktiviteter i og uden for bofællesskabet. Tilsynet vurderer, at de aktiviteter, der tilbydes i bofællesskabet, er medvirkende til at udvikle og støtte beboernes indbyrdes sociale relationer. Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder i respekt for den enkelte beboers til og fravalg i forhold til fritidsaktiviteter. Afsnit 2 Afsnit 3 Aktiviteter i og omkring nærmiljøet Tilsynet vurderer, at nærmiljøet omkring bofællesskabet benyttes, så som boligselskabets beboerhus, indkøbsmuligheder, kulturelle tilbud, læge, tandlæge m.m. Brugerindflydelse og fritidsaktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne har indflydelse på aktiviteterne gennem det månedlige beboermøde samt i deres daglige kontakt med medarbejderne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne i samarbejde med beboerne udviser stor ansvarlighed og fantasi i tilrettelæggelsen af weekend- og ferieture. Anmeldt tilsyn 2010 Side 2 af 6

3 1. Overordnede pædagogiske mål og værdier for beboernes fritid/ aktiviteter? Spørgsmål Svar Hvad har tilbuddet af fast tilrettelagte fritidsaktiviteterlagte og individuelle aktiviteter og nævner som Ledelse og medarbejdere oplyser, at der er fast- eksempler: biograftur skovtur indkøb restaurantbesøg udstillinger koncerter motionscenter gåture cykelture bowling squash golf tennis Hvordan understøttes de fælles relationer, når beboerne benytter forskellige kommunikationsmåder? Hvordan sikre I, at beboerne udvikler og vedligeholder sociale relationer i og uden for tilbuddet? Hvilke fester og traditioner er der gennem året? Hvad sker der i weekenden, er der særlige traditioner? Det oplyses, at alle har verbalt sprog, men at der er en beboer, der har valgt ikke at tale. Beboeren kommunikerer nonverbalt med medarbejdere og øvrige beboere, enten med fagter eller skriftligt. Medarbejderne kommunikerer med verbalt sprog i deres kommunikation med ham. Det oplyses, at beboernes sociale relationer er meget individuelle både indenfor bofællesskabets rammer og udenfor rammerne. Beboerne har forskellige relationer til familie og venner, og den enkelte beboere vælger selv sine sociale kontakter. Nogle af beboerne har opbygget relationer til hinanden indbyrdes, og de har i nogen grad fælles interesser og vælger f.eks. hvem de vil på ferie med. Ledelse og medarbejdere oplyser, at der er faste traditioner i bofællesskabet og nævner: lillejuleaften julefrokost 2. juledag mini nytårs aften julefrokost med ledelse/medarbejdere ude på restaurant årlig bowlingtur Mortens aften Ledelse og medarbejdere oplyser, at der i weekenden hygges med god mad, tv og film og nogle Anmeldt tilsyn 2010 Side 3 af 6

4 sover længe. Der tages på ture ud af huset til diverse arrangementer. Det er en fast tradition, at der er fællesspisning hver torsdag, hvor alle beboere og medarbejdere deltager. Hvordan forholder botilbuddet sig til fritidsaktiviteter, der for personalet er grænseoverskridende? Det oplyses, at der ikke er noget, der virker direkte grænseoverskridende for den enkelte medarbejder. Dog nævner medarbejderen, at manglende personlig hygiejne kan være overskridende og i et sådan tilfælde opfordrer medarbejderne til, at beboeren soignerer sig. 2. Aktiviteter i og omkring nærmiljøet. Beskriv hvilke muligheder for fritidsaktiviteter der er i nærmiljøet og på selve tilbuddet ud fra konkrete eksempler (Ledelse og medarbejderrepræsentanter deltager) Spørgsmål Svar Indgår nærmiljøet som en aktiv medspiller i beboernes fritid? (Kulturelle arrangementer, motion, koncerter, udstillinger, foredrag, biografture, kirkelige handlinger etc.) Ledelse og medarbejder oplyser, at nærmiljøet bruges meget af beboerne. De kommer i beboerhuset Østervang, som er en del af det almennyttige boligselskab, hvor bofællesskabet har adresse. Beboerhuset arrangerer blandt andet foredrag, fællesspisning og heldagsture for boligselskabets beboere. Hillerød by benyttes af beboerne til blandt andet indkøb, bank, restaurant, udstillinger, kræmmermarked, kulturnat, koncerter samt lokal taekwondo klub. Der er beboere, som kommer i Nivå golfklub og Nivå tennisklub. Benytter beboeren de lokale faciliteter som læge, tandlæge, klub og handelsliv? Sker der et samarbejde mellem dagtilbuddet /arbejdet eller andre omkring fritidsaktiviteter? Har I eksempler på, at der er fritidsaktiviteter der ikke kan opfyldes, og hvori består så begrænsningerne? Mener I at de fysiske rammer på tilbuddet er tilstrækkelige i forhold til aktiviteter, der er behov for? Det oplyses, at beboerne benytter lokal læge, tandlæge, indkøb og sportsklubber. Det oplyses, at der samarbejdes med beboernes dagtilbud. Medarbejderne i bofællesskabet har ugentligt kontakt med beboernes kontaktpersoner på dagtilbuddene/arbejde. Den kontinuerlige kontakt er opbygget gennem de sidste par år. Ledelse og medarbejder oplyser, at de ikke kan give eksempler på begrænsninger for beboernes fritidsaktiviteter. Det oplyses, at de fysiske rammer i bofællesskabet er i orden, men der kan være trangt omkring bordet, når alle er samlet til fællesspisning. Anmeldt tilsyn 2010 Side 4 af 6

5 3. Brugerindflydelse og fritidsaktiviteter Spørgsmål Afholdes der beboermøde og hvor ofte og med hvilket indhold? Er der tilbud om ferie og weekendture? Hvorledes sikrer I, at beboerne har indflydelse på tilrettelæggelsen af ferie og weekendture? Hvad gør tilbuddet for at sikre, at beboere der ikke kommunikerer verbalt, kan få tilgodeset deres ønsker om fritidsaktiviteter og fritidsinteresser? Hvilke metoder og værktøjer anvendes i dagligdagen til at støtte beboeren i at sætte oplevelser og begivenheder ind i et historisk perspektiv? Er det en aktivitet at beboeren beskæftiger sig med stereotype handlinger i længere perioder? I Svar Ledelse og medarbejdere oplyser, at der afholdes månedlige beboermøder. Der udarbejdes en dagsorden, der skrives referater og dette sættes i referatmappen. Der er mødepligt og medarbejderne forsøger at afholde mødet under så hyggelig og inspirerende omstændigheder som muligt. Beboermødet afholdes på skift i lejlighederne. Emnerne på beboermøde kan være indkøb af inventar, jul, aktiviteter ud af huset, ferieplanlægning, hygiejne m.m.. Det oplyses, at der arrangeres ferieture for beboerne, ud fra deres ønsker. I år er turene gået til London, Skåne, Gotland, Dublin, Oslo og Trondhjem. Nogle beboere har i år deltaget i 3-4 ture, en beboer har fravalgt at deltage på ferieturene. Bofællesskabet har mulighed for at låne bil af Nødebogård. Turene arrangeres så økonomisk som muligt, for at øge mulighederne. Medarbejderen oplyser, at det er beboerne selv der i høj grad bestemmer, hvor de vil rejse hen, og om turen skal strække sig over en weekend eller en uge. Der rejser altid en medarbejder med. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde ved udenlandsrejser, om der skal deltage mere end en medarbejder. Medarbejderen oplyser, at beboerne udtrykker deres ønsker om fritidsaktiviteter verbalt. Den beboer, der ikke har verbalt sprog, udtrykker sine ønsker skriftligt. Medarbejderrn oplyser, at beboere og medarbejdere taler sammen om aktuelle emner og begivenheder. Desuden anvendes foto som metode, og der udarbejdes fotoalbum, som opbevares i fællesstuen til fælles afbenyttelse. En af beboerne går til fotoundervisning og redigerer billeder til bofællesskabets hjemmeside. Medarbejderen oplyser, at beboerne ikke har stereotype handlinger, men nogle af beboerne har Anmeldt tilsyn 2010 Side 5 af 6

6 givet fald hvorfor? Har alle brugere gavn af ustruktureret fritid, hvor brugeren selv skal tage initiativet? Hvis I som personale boede her, ville I være tilfreds med de muligheder tilbuddet tilbyder af aktiviteter, og vil jeres valg af brug af fritid være accepteret? en tvangspræget adfærd. Der gøres meget ud af at forberede nogen af beboerne til kommende aktiviteter for at skabe den nødvendige tryghed. Medarbejderen oplyser, at det er meget individuelt, hvorledes den enkelte forvalter sin fritid, og at næsten alle selv kan administrere den. Der er en enkelt beboer, som skal støttes i næsten alt, der omhandler fritidsaktiviteter. Medarbejderen vil være tilfreds med at bo i bofællesskabet, idet der er mange aktiviteter og bomiljøet er trygt. Medarbejderen oplyser, at havde hun et barn med lignende problemstillinger som beboerne, så ville hun være tryg ved at have sit barn boende på tilbuddet. Anmeldt tilsyn 2010 Side 6 af 6

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Brugerınddragelse i praksis. De gode eksempler. Et inspirationshæfte. Socialt Udviklingscenter SUS Udvikling-i-dagtilbud September 2004

Brugerınddragelse i praksis. De gode eksempler. Et inspirationshæfte. Socialt Udviklingscenter SUS Udvikling-i-dagtilbud September 2004 Brugerınddragelse i praksis De gode eksempler Et inspirationshæfte Socialt Udviklingscenter SUS Udvikling-i-dagtilbud September 2004 Kapitel Side Forord............................................................

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere