Anmeldt tilsyn 2010 Solgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn 2010 Solgaven"

Transkript

1 Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Solgaven Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge Hillerød Tematiseret tilsyn - fritidsaktiviteter Dato for tilsyn: 8. september kl Tilsynet foretaget af: Tilsynet talte med: Tilbuddets kapacitet: Tilbuddets målgruppe: Annette Noormagi Hansen og Niels Werner Christensen Forstander, 4 afdelingsledere og 4 sundhedsfaglige medarbejdere Solgaven drives efter 104 og 108 i Serviceloven. Der er 66 boliger, der desuden indeholder aktivitetstilbud. Derudover er der 20 eksterne dagtilbudspladser. De 20 pladser i dagtilbuddet er målrettet eksterne brugere med et synshandicap. Beboerne er som udgangspunkt normalt begavede ældre, der er blinde eller svagtseende. Udover synshandicappet har beboerne alle et omsorgs- eller plejebehov. Tilsynets tema: Fritid og kvaliteten i fritidsaktiviteterne er en central del af beboernes liv. Det anmeldte tilsyn efteråret 2010 har til formål at tilse, om tilbuddet i tilstrækkelig grad har fokus på beboernes fritid, deres fritidsmuligheder og fritidstilbud, og hvilken støtte og vejledning botilbuddet stiller til rådighed i forhold til at kunne leve et indholdsmæssigt fritidsliv på realistiske og individuelle forudsætninger. Tilsynet vil endvidere afdække i hvilken dialog mellem brugere og medarbejdere aktiviteterne/fritiden tilrettelægges og gennemføres, og i hvilken grad beboerne har indflydelse. Tilsynet skal desuden undersøge, hvordan de fysiske rammer udnyttes, og hvilke muligheder de giver for at opfylde beboernes behov for et fritids/hjemmeliv. Region Hovedstaden - Handicap gennemførte et anmeldt tilsyn den 8.september 2010 på Solgaven i Farum. Tilstede ved tilsynet var 5 ledelsesrepræsentanter og 4 sundhedsfaglige medarbejdere. Tilsynet blev gennemført ved en standardiseret spørgeguide med 4 hovedtemaer udarbejdet i Handicapafdelingen.

2 Tilsynet var arrangeret som et møde, og resultatet af tilsynet beror alene på ledelsens og medarbejderes udsagn. Tilsynet strakte sig over ca. 3 timer og foregik i en god tone. Ledelse og medarbejdere havde medbragt materiale, der dokumenterede aktiviteterne på Solgaven. Der var ingen opfølgningspunkter fra det anmeldte i Punkterne i interviewguiden blev gennemgået med deltagelse af såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter. Gennemgang af fritidsaktiviteter for 3 beboere med baggrund i den individuelle plan blev ikke gennemført, da der på Solgaven ikke udarbejdes individuelle handleplaner for beboerne. Tilsynet blev afsluttet med en rundvisning. Tilsynets konklusioner Tilsynet vurderer, at der er gode samarbejdsrelationer både medarbejderne imellem og mellem beboere og medarbejdere på Solgaven. Der arbejdes med høj faglighed og engagement for at yde det bedste tilbud til Solgavens beboere. Afsnit 1 Overordnede pædagogiske mål og værdier for beboernes fritid/ aktiviteter Tilsynet vurderer, at de overordnede mål og værdier for beboernes fritid er et centralt emne på Solgaven. Beboerne støttes aktivt af medarbejderne i at deltage i aktiviteter og bruge fritiden i og uden for Solgaven. Tilsynet vurderer, at medarbejderne samarbejder på tværs af faggrupper og alle medarbejdere specialuddannes, så de kan assistere svagsynede og blinde. Tilsynet vurderer, at tilbud om fritidsaktiviteter er tilpasset den enkelte beboers behov og ønsker. Tilsynet vurderer, at uafhængigt af beboerens synshandicap, så tilgodeser aktivitetstilbuddene beboernes behov for aktiviteter i fritiden. Tilsynet vurderer, at forarbejdet i forbindelse med en indflytning samt de daglige aktiviteter og traditioner er medvirkende til at udvikle og vedligeholde beboernes sociale relationer. 2 Aktiviteter i og omkring nærmiljøet. Tilsynet vurderer, at nærmiljøet Solgaven benyttes. Tilsynet vurderer, at medarbejderne udnytter og bruger de muligheder, der er i lokal- og nærmiljøet. Tilsynet vurderer, at den særlige målgruppe bestående af ældre, synshandicappede har stor gavn af, at de tilbud om aktiviteter, de normalt selv skal være opsøgende overfor, foregår på Solgaven. Det kan være såvel det sundhedsfaglige, som mere kulturelle tilbud. Tilsynet vurderer, at Solgavens beliggenhed nær Furesøen og det specielt indrettede haveanlæg gør det tilgængeligt for blinde og svagtseende at færdes udendørs. Anmeldt tilsyn 2010 Side 2 af 9

3 3 Brugerindflydelse og fritidsaktiviteter Tilsynet vurderer, at beboerne har indflydelse på aktiviteterne gennem møder og deltagelse i forskellige udvalg. Tilsynet vurderer, at medarbejdernes kendskab til den enkelte beboer er medvirkende til, at beboeren sikres indflydelse på aktiviteter/interesser og egen dagligdag. Tilsynet vurderer endvidere, at medarbejderen støtter den enkelte beboer i at bevare sin individualitet og retten til selvbestemmelse. 4 Gennemgang af fritidsaktiviteter for 3 beboere Der udarbejdes individuelle aktivitetsplaner, plejeplaner, funktionsplaner og kostplaner. Der bruges særlige skabeloner udarbejdet specielt til Solgaven Som dokumentation for dette forelagde medarbejderne aktuelle planer for 3 beboere. Tilsynet kunne konstatere, ud fra det foreliggende grundlag, at beboernes særlige behov og interesser bliver tilgodeset på Solgaven. 1. Overordnede pædagogiske mål og værdier for beboernes fritid/aktiviteter? Spørgsmål Svar Hvad har tilbuddet af fast tilrettelagte fritidsaktiviteterne på Solgaven planlægges for et år ad Ledelse og medarbejdere oplyser, at aktiviteter- gangen. Beboerne bliver spurgt om, hvilke aktiviteter de har lyst til, og efterfølgende sammensætter medarbejderne en aktivitetsplan ud fra, hvad der er muligt at gennemføre. Beboerne kan vælge mellem 5-8 aktiviteter i hverdagen. Det er meget individuelt hvor mange aktiviteter beboere og daggæster deltager i, men der er masser af muligheder for alle. Alle aktiviteter er specielt tilpasset blinde og svagtseende. Eksempler på skemalagte aktiviteter: Oplæsning af kronikker og artikler avisoplæsning kryds og tværs gruppe sang banko klassisk musik fælles quiz gymnastik stavgang vandrelaug Anmeldt tilsyn 2010 Side 3 af 9

4 styrketræning vævning strikning læderarbejde Ledelse og medarbejderne mener, at når beboerne styrkes mentalt og fysisk med daglige aktiviteter, er det medvirkende til øget livskvalitet, og i den forbindelse blev det nævnt, at gennemsnitsalderen på Solgaven er 89 år. Hvordan understøttes de fælles relationer, når brugerne benytter forskellige kommunikationsmåder? Ledelse og medarbejdere oplyser, at beboerne ikke har kommunikative problemer, idet alle er normalt begavede og har verbalt sprog. Beboerne har til fælles, at de er synshandicappede. Nogle beboere har hørenedsættelse og bruger høreapparat, ellers anvendes ikke nogen former for kommunikative hjælpemidler. Hvordan sikrer I, at beboerne udvikler og vedligeholder sociale relationer i og uden for tilbuddet? Forstanderen oplyser, at hun tager på et hjemmebesøg, inden beboeren flytter ind i sin bolig. Under dette besøg afdækkes bl.a. den kommende beboers netværk og relationer. Medarbejderne er opmærksomme på nye indflyttere, så der fra start er mulighed for at skabe relationer til øvrige medbeboere. En repræsentant fra beboerrådet byder den nytilflyttede velkommen. En ny beboer knyttes ved indflytningen til en af de faste beboere og får bl.a. på den måde støtte og vejledning i den første tid i det nye hjem. Medarbejderne oplyser, at mange af beboerne er tidligere daggæster og allerede har relationer til de øvrige beboere. ADL og mobility instruktør træner beboerne i at færdes så selvstændigt som muligt i nærmiljøet og i at benytte bus, så der er mulighed for at besøge familie og venner. Der er etableret samarbejde med en lokal skole, hvorfra frivillige elever i skoletiden kommer på Solgaven for at læse højt. Ca. 10 beboere vil benytte sig af dette tilbud. Hvilke fester og traditioner er der gennem året? Ledelse og medarbejderne oplyser, at der året igennem er faste traditioner og nævner: Anmeldt tilsyn 2010 Side 4 af 9

5 årets første tradition er brunch, den anden hverdag i januar fastelavnsfest Solgavens fødselsdag sommerfest (ca. 260 deltagere) Sankt Hans fest høstfest kastanjetræet måles og beundres første torsdag i august pårørendeaften Mortens aften julefrokost juleaften med ca. 80 deltagere nytårsaften Efter at være fyldt 70 år får beboeren en buket blomster til runde fødselsdage. Hvad sker der i weekenden, er der særlige traditioner? Hvordan forholder botilbuddet sig til fritidsaktiviteter, der for personalet er grænseoverskridende? Ledelse og medarbejdere oplyser, at der om formiddagen spilles banko, og at der serveres irsk kaffe hver lørdag eftermiddag. Søndag formiddag er der søndagsbar med chips og lille en. Der arrangeres kørsel for dem, der vil i kirke. Ledelse og medarbejdere oplyser, at der ikke er nogen aktiviteter, der er grænseoverskridende for personalet. Er der i øvrigt noget, der kan være grænseoverskridende for en medarbejder, er der en kollega der tager over. Nogle beboere kan tappe for energi og her er det accepteret at medarbejderne supplerer hinanden. Der er tilbud om supervision fra intern uddannet sundhedsfaglig superviser. Ved særlige problemstillinger er der mulighed for at få ekstern supervision. 2. Aktiviteter i og omkring nærmiljøet. Beskriv hvilke muligheder for fritidsaktiviteter der er i nærmiljøet og på selve tilbuddet ud fra konkrete eksempler (Ledelse og medarbejderrepræsentanter deltager) Spørgsmål Svar Indgår nærmiljøet som en aktiv medspiller i beboerens fritid?(kulturelle arrangementer, motion, koncerter, udstillinger, foredrag, biografture, kirkelige handlinger etc.) Ledelse og medarbejdere oplyser, at der er en kiosk med salg af varer. Tilbuddet har lokaler til, hvor fagfolk udefra kan betjene beboerne. F. eks. frisør, fodterapeut, zoneterapeut og massør. Anmeldt tilsyn 2010 Side 5 af 9

6 Hver dag sender Solgavens egen morgenradio i ca. 15 min. Der er opsat højtalere i hver bolig. Her orienteres bl.a. om dagens aktiviteter, middagsmenu, vejrudsigt, hvem der har fødselsdage m.m. Hver måned udkommer Solgavens månedsblad Solavisen, der henvender sig til beboere, daggæster, personale og andre med tilknytning til Solgaven. Indholdet i Solavisen er en bred orientering om aktiviteterne. Redaktionen består af beboere og personale. Ledelse og medarbejdere oplyser, at nærmiljøet bruges til blandt andet: spadsereture i nærområdet ture til Furesøen med Sporvognen, hvor der drikkes kaffe gudstjeneste på Solgaven hver måned med den lokale præst lokale koncerter der er fast kørsel til Farum Bytorv hver anden onsdag med mulighed for indkøb der handles også i Lyngby spontane ture til stranden Beboerne kan ønske endags sommer ture som oftest foregår i nærmiljøet. Solgaven har en personbil samt en bus til 9 personer. Enkelte kan færdes selvstændigt med offentlig transport. Der kommer sælgere på Solgaven, af hvem beboerne kan købe tøj, sko, tasker m.m.. NOTA lydbibliotek sender på bestilling lydbøger til beboerne. Benytter beboeren de lokale faciliteter som læge, tandlæge, klub og handelsliv? Sker der et samarbejde mellem dagtilbuddet /arbejdet eller andre omkring fritidsaktiviteter? Ledelse og medarbejdere oplyser, at der kommer en fast praktiserende læge på Solgaven, som de fleste beboere benytter, men der er frit lægevalg. Tandlæge benyttes eksternt. Har egen klinik med fodterapi, hvor beboerne mod betaling kan få deres fødder plejet. Ledelse og medarbejdere oplyser, at bo- og dagtilbud samarbejder og afholder månedlige tværfaglige møder. Desuden samarbejder dag- og Anmeldt tilsyn 2010 Side 6 af 9

7 døgntilbud om planlægning og koordinering af aktiviteterne. På baggrund af samarbejdet mellem bo- og dagtilbuddet er der etableret en gruppe for dementtruede, der mødes dagligt, og hvor aktiviteterne planlægges ud fra beboernes ønsker og behov. Har I eksempler på, at der er fritidsaktiviteter der ikke kan opfyldes, og hvori består så begrænsningerne? Ledelse og medarbejdere giver udtryk for, at de generelt ser muligheder frem for begrænsninger, men beboernes synshandicap sætter sin begrænsning. Der er ønsker om aktiviteter, der ikke kan lade sig gøre grundet ressourcer. Der er f.eks. et ønske om en litteratur og foredragsgruppe, som kun kan gennemføres såfremt den kan blive oprettet efter Aftenskoleloven i et samarbejde med AOF. Mener I, at de fysiske rammer på tilbuddet er tilstrækkelige i forhold til aktiviteter, der er behov for? Ledelse og medarbejdere oplyser, at der er gode fysisk forhold på Solgaven, men siger samtidig, at de godt kunne gøre brug af 5 grupperum og en ny gymnastiksal. De fysiske forhold er indrettet til synshandicappede, og der er såvel ude som inde følgegelændere. Ved det lokale busstoppested er der knopfliser. 3. Brugerindflydelse og fritidsaktiviteter Spørgsmål Afholdes der beboermøde og hvor ofte og med hvilket indhold? Svar Ledelse og medarbejdere oplyser, at der er et Beboerråd. Rådet mødes 10 gange årligt. Beboerrådet består af 5 beboere og 2 daggæstrepræsentanter. Forstanderen er ordstyrer. Udover forstanderen deltager 2 medarbejdere i mødet som sekretær og referent. Alle øvrige beboere og daggæster mødes umiddelbart efter mødet og bliver informeret om indhold og beslutninger. Dagsordenspunkternes indhold kan være: ændringer i huset nyanskaffelser Derudover er der et kostudvalg, som mødes 3. Anmeldt tilsyn 2010 Side 7 af 9

8 tirsdag i hver måned. I ansættelsesudvalget deltager en repræsentant fra beboerrådet. Desuden er der et festudvalg og et redaktionsudvalg på Solavisen. Beboerne har indflydelse på det årlige aktivitetsmøde, hvor de kommer med ideer til kommende aktiviteter. Er der tilbud om ferie og weekendture? Ledelse og medarbejdere oplyser, at der hvert år er tilbud om 5 dages ferie til Gilleleje fra mandag til fredag. Dette tilbud har ingen benyttet sig af i år. Der planlægges ikke med ture i weekenden, men der foregår ofte spontane ture ud af huset. Der er beboere, der tager på weekendture til familie og venner. Hvorledes sikrer I, at beboerne har indflydelse på tilrettelæggelsen af ferie og weekendture? Ledelse og medarbejdere oplyser, at beboerne meddeler deres ønsker om ferie og weekendture til deres kontaktperson, som videreformidler ønskerne. Det er muligt at tage ønskerne op på det årlige aktivitetsfællesmøde og beboerrådsmødet. Hvad gør tilbuddet for at sikre, at beboere der ikke kommunikerer verbalt, kan få tilgodeset deres ønsker om fritidsaktiviteter og fritidsinteresser? Hvilke metoder og værktøjer anvendes i dagligdagen til at støtte beboeren i at sætte oplevelser og begivenheder ind i et historisk perspektiv? Ledelse og medarbejdere oplyser, at dette ikke er aktuelt, da alle på Solgaven har verbalt sprog. Ledelse og medarbejdere oplyser, at forstanderen på det indledende hjemmebesøg danner sig et billede af hvilket liv beboeren hidtil har levet, og det bliver efterfølgende videreformidler til de øvrige medarbejdere. Medarbejderne fortæller videre, at beboernes livshistorier ofte indgår i dialogen beboer og medarbejder imellem. Beboerne benytter kontaktbøger, så de kan sætte oplevelser og begivenheder ind i et historisk perspektiv. Medarbejderne oplyser endvidere, at der skrives historier ned som udgives i Solavisen. Anmeldt tilsyn 2010 Side 8 af 9

9 Gruppen Husker Du mødes en gang om ugen og er et populært aktivitetstilbud. Her fortælles historier fra fortiden om stort og småt. Søgningen er så stor, at gruppen kun kan rumme ca. halvdelen af de interesserede. Er det en aktivitet at beboeren beskæftiger sig med stereotype handlinger i længere perioder? I givet fald hvorfor? Har alle brugere gavn af ustruktureret fritid, hvor brugeren selv skal tage initiativet? Hvis I som personale boede her, ville I være tilfreds med de muligheder tilbuddet tilbyder af aktiviteter og vil jeres valg af brug af fritid være accepteret? Ikke aktuelt Ledelse og medarbejderne oplyser, at de planlægger aktiviteterne på baggrund af beboernes ønsker, men at beboerne bestemt også selv kan tage initiativ til aktiviteter. Ledelse og medarbejderne oplyser, at udbuddet af aktiviteter er helt dækkende for behovet. Beboerne på Solgaven bliver stimuleret såvel mentalt som fysisk. Medarbejderne mener, at boligerne er for små. Ellers blev der udtrykt stor tilfredshed hos medarbejderne med de aktiviteter og muligheder Solgaven byder på. Anmeldt tilsyn 2010 Side 9 af 9

Anmeldt tilsyn 2010 Kamager

Anmeldt tilsyn 2010 Kamager Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Kamager Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Tematiseret tilsyn - fritidsaktiviteter Dato for tilsyn: 25. August

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Dok. 2127594 Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

ForSprings rehabiliteringsmodel. - for unge med nedsat funktionsniveau

ForSprings rehabiliteringsmodel. - for unge med nedsat funktionsniveau ForSprings rehabiliteringsmodel - for unge med nedsat funktionsniveau Overordnet plan for udviklingsforløbet I det indledende arbejde inden kursisterne begynder, foretages nødvendig afklaring af rammer,

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dokument nr. Version 3 Dato: 10.01.12 Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Haugårdhus Postadresse: Haugårdvej 9, 9632 Møldrup Evt. hjemmesideadresse: www.haugaardhus.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere