09/ Version 1.4 Side 1 af 37

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37"

Transkript

1 Login til DJAS Gå ind på adressen I feltet Brugernavn skrives den adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte flueben i Log mig ind automatisk skal der ikke tastes Brugernavn næste gang. 09/ Version 1.4 Side 1 af 37

2 Menu opbygning I højere side findes navigeringsmenuen i djas. Her findes alle de områder man har adgang til. Fra forsiden er det også muligt at hente programmet DJ-Communicator der kan automatisere afsendelse og modtagelse af dokumenter. De enkelte menupunkter indeholder følgende: Modtagne dokumenter Her ligger alle de dokumenter som er modtaget. Det er f.eks. fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog og andre statistikker. Hvis der ligger nye dokumenter vil der efter hver enkelt dokument mappe stå antallet i parentes. Ved at trykke på Modtagende dokumenter får man en liste med alle nye dokumenter. Sendte dokumenter Her lige alle de dokumenter som er afsendt. Det vil typisk være fakturaer til kunder, men kan også være andre dokumenter som er sendt til kunder. Problematiske dokumenter Dette er til afsendte dokumenter som er fejlet i afsendelsen. Moduler Under Moduler er der adgang til produktdatabasen og andre moduler. Indstillinger Under Indstillinger findes der mulighed for at tilpasse og opsætte djas til det enkelte medlem. Hvert enkelt punkt herunder vil blive forklaret separat. 09/ Version 1.4 Side 2 af 37

3 Oprettelse af brugere Under Indstillinger og Brugere og Afdelinger findes de brugere der er oprettet. Her er det muligt at tilføje nye brugere og redigere allerede oprettet brugere. Det er også muligt at redigere information om den enkelte virksomhed. Opret ny bruger Tryk på knappen Ny Bruger for at oprette en ny bruger og udfyld det nye skærmbillede Sæt flueben i feltet Administrator hvis brugeren skal have administrator rettigheder. Sæt flueben i feltet Må sende dokumenter hvis brugeren skal have adgang til at sende dokumenter til kunder. Den der skrives i felter skal være unik i hele systemet, og det er den som bliver brugt som brugernavn når brugeren logger ind. 09/ Version 1.4 Side 3 af 37

4 I felter Kodeord skrives den adgangskode som brugeren skal have. I feltet Bekræft skrives adgangskoden igen for at bekræfte den. Disse 2 felter skal være ens. Under Dokumentrettigheder angives hvilke dokumenter denne bruger skal have adgang til. Under Moduler angives hvilken version af produktdatabasen brugeren skal have adgang til. DJ Intern Produktdatabase indeholder kostpriser. DJ Produktdatabase indeholder IKKE kostpriser. Under Kommunikation angives om brugeren skal have en notifikation pr. når der er nye dokumenter. Det er også muligt at få sendt dokumenter på ved at sætte flueben i feltet Modtag dokumenter pr. og sætte flueben ved de dokument formater der ønskes modtaget i. Tryk på knappen Opret for at oprette brugeren. Tryk på knappen OK og brugeren vil kunne ses i listen. 09/ Version 1.4 Side 4 af 37

5 Rediger bruger Gå ind under Indstillinger og Brugere og Afdelinger og marker den bruger der skal redigeres, så linjen bliver markeret. Tryk herefter på knappen Rediger og et nyt vindue åbnes. Her er det muligt at redigere brugeren og ændre adgangskoden. Indstillingerne er de samme som ved oprettelse af bruger. Tryk på knappen Opdater for at gemme ændringerne. 09/ Version 1.4 Side 5 af 37

6 Bruger indstillinger I øverste højere hjørne er en knap Mine indstillinger. Dette er indstillinger for den bruger der er logget ind i øjeblikket. Tryk på knappen Mine indstillinger for at ændre indstillingerne. 09/ Version 1.4 Side 6 af 37

7 Her er det muligt for den enkelte bruger at ændre sin adgangskode. I feltet Max resultater pr. liste angives hvor mange linjer der højest kan ses i de forskellige lister, f.eks. i dokument eller produkt søgning. For hver dokumenttype angives hvilket format de skal åbnes i ved dobbeltklik på dokumentet. I feltet Hent som er det muligt at angive hvordan dokumenter skal hentes. Om de skal pakkes i en zip fil eller skal konverteres til en enkelt tiff billede fil. Ved at sætte flueben i feltet Marker dokumenterne som hentet er det muligt at angive om dokumenterne skal markeres som behandlet efter de er blevet hentet. Disse indstillinger gælder kun for den enkelte bruger og er kun ment som standardindstillinger da de kan ændres ved behandling af dokumenter. 09/ Version 1.4 Side 7 af 37

8 Under de enkelte lister i djas, findes en knap Vælg kolonner hvor man kan angive hvilke kolonner der skal vises i den pågældende liste. Dette skal gøres for hver liste i systemet også søge resultater. Tryk på knappen Vælg kolonner for at vælge eller fjerne kolonner. Sæt flueben ved de kolonner der skal vises eller fjern fluebenet ved de kolonner der ikke skal vises. 09/ Version 1.4 Side 8 af 37

9 Redigering af virksomhedsinformationer Under menuen Indstillinger og Brugere og Afdelinger er det muligt at redigere informationen om den enkelte virksomhed. Marker virksomhedsnavnet i listen og tryk på knappen Rediger. I vinduet er der mulighed for at ændre informationerne om virksomheden f.eks. navn, adresse o.s.v. Det er muligt at lægge et logo ind som vil blive vist på de fakturaer der er sendt fra virksomheden, f.eks. fakturaer til kunder. Tryk på knappen Gennemse for at finde logo billede filen på din lokale maskine. Logoet vil blive vist i feltet Logo hvis der er valgt et logo. Hvis et logo skal slettes, trykkes på det røde kryds. Tryk på knappen Gem for at gemme ændringer 09/ Version 1.4 Side 9 af 37

10 Sende dokumenter Det er muligt at sende dokumenter igennem djas, f.eks. fakturaer til kunder. Formatet skal være i DJAS-Fakturaformatet. Send dokumenter manuelt Tryk på knappen Send Dokumenter over menuen i venstre side. Tryk på Gennemse for at tilføje et dokument fra din lokale maskine. Tryk på knappen Tilføj for at tilføje det til forsendelsen. Der kan godt sendes flere dokumenter på engang ved at tilføje flere filer. Sæt flueben i Kør Test hvis dokumenterne ikke skal sendes, men blot testes for fejl. Tryk på knappen Send for at sende dokumenterne. Hvis der er fejl vises en fejlbeskrivelse for det enkelte dokument. Tryk på teksten Fejlmeddelelse for at se hvad fejlen er. 09/ Version 1.4 Side 10 af 37

11 Send dokumenter automatisk Ved at bruge DJ-Communicator, som kan downloades fra forsiden af djas, er det muligt at sætte den op til automatisk at sende dokumenter på bestemte tidspunkter. Det er også muligt for en kunde at sætte DJ-Communicator op til automatisk at hente dokumenter i stedet for at få dem vedhæftet på en . På forsiden af findes et download link til at hente DJ-Communicator. Hent og installer DJ-Communicator ved at følge vejledningen på skærmen. Start DJ-Communicator og tryk på Indstillinger 09/ Version 1.4 Side 11 af 37

12 På Bruger fanebladet angives den bruger, fra djas, som skal bruges til at afsende dokumenterne (Dette skal være en bruger der har adgang til at sende dokumenter under indstillinger i djas). 09/ Version 1.4 Side 12 af 37

13 På Afsendelse fanebladet vælges de mapper hvor fakturaer og kreditnotaer ligger til afsendelse. Der kan også sendes kontoudtog o.s.v. til kunden, dog ikke vedhæftet en . 09/ Version 1.4 Side 13 af 37

14 På Modtagelse fanebladet angives mappe og format for de enkelte bilag der modtages via djas. 09/ Version 1.4 Side 14 af 37

15 På fanebladet notifikation kan angives om der skal sendes en når der er afsendt bilag via DJ-Communicator. Der kan angives om der kun skal sendes en ved fejl og om der skal vedhæftes en logfil med fejlbeskrivelse. Tryk på knappen Apply for at gemme ændringer. Tryk på knappen OK for at lukke vinduet. 09/ Version 1.4 Side 15 af 37

16 Søge dokumenter Ved at bruge feltet Dokumentsøgning er det muligt at søge i dokumenter Som standard søges der på alle dokumenttyper (Faktura, kreditnota o.s.v.) og i alle dokument områder (Modtagende, afsendte og problematiske). Dette kan vælges i feltet Type og i feltet Område. Hvis der skal bruges en mere præcis søgning trykkes på knappen Flere søgefelter som åbner flere felter til en mere specifik søgning. Feltet Status angiver om man kun vil søge i behandlede dokumenter, nye dokumenter eller i alle dokumenter. 09/ Version 1.4 Side 16 af 37

17 Hente/Printe dokumenter Man kan enten hente alle dokumenter eller man kan hente de dokumenter man har markeret. For at markere dokumenter klikkes der en gang på det dokument men gerne vil hente. Hvis der skal markeres flere dokumenter holdes tasten Ctrl nede mens man klikker på de dokumenter der skal hentes. Man kan også holde tasten Shift nede og markere det første og det sidste dokument for at markere alle dokumenter indenfor disse 2. Tryk på knappen Hent dokumenter og vælg enten Hent valgte dokumenter eller Hent alle dokumenter for enten at hente de valgte dokumenter eller for at hente alle dokumenter. Dette gælder for alle ikke behandlede dokumenter, men kunne også være resultatet fra en søgning. I det nye vindue kan man bestemme hvordan dokumenterne skal hentes og behandles. I feltet Konvertering kan man bestemme hvilket format dokumenterne skal konverteres til. Der kan godt hentes flere dokumenttyper på en gang. I feltet Hent som angives hvordan dokumenterne skal hentes. Dokumenterne kan f.eks. pakkes i en zip fil eller samles til en stor tiff billede fil. Der kan også angives om de hentede dokumenter skal markeres som behandlet ved at sætte flueben i feltet Marker dokumenterne som hentet. Tryk på knappen Hent for at hente dokumenterne. Disse indstillinger kan defineres for den enkelte bruger under Mine indstillinger. Se separat afsnit. 09/ Version 1.4 Side 17 af 37

18 Djas går i gang med at pakke dokumenterne 09/ Version 1.4 Side 18 af 37

19 Når den er færdig kommer der et link til dokumenterne. Tryk på linket Tryk her for at hente dine dokumenter for at hente dokumenterne i den filtype som er valgt i feltet Hent som. 09/ Version 1.4 Side 19 af 37

20 Produkter I menuen vælg Moduler og DJ Produktdatabase for at komme til produktsøgningen. Under produktsøgningen er der mulighed for at søge på et eller flere søgeord, et varenummer (DJ-nummer) samt leverandørens varenummer. Der kan også søges på en kombination af disse. I søge resultatet kan der dobbeltklikkes på en produktlinje for at åbne detalje billedet for produktet. På detalje billedet kan ses de mest benyttede informationer. Ved at trykke på knappen i højere side er det muligt at folde de enkelte sektioner ud, for at se flere informationer. Tryk på knappen igen for at lukke sektionen. Tryk på knappen Luk for at lukke vinduet og gå tilbage til søgeresultatet. 09/ Version 1.4 Side 20 af 37

21 Indlæsningsregler Under Indstillinger og Indlæsningsregler opsættes de dokument formater man ønsker at sende gennem djas. Indlæsningsregler bruges til at definere hvordan dokumenter skal indlæses i djas. Det kan f.eks. være fakturaer til kunder eller kontoudtog. For at kunne læse et dokument ind skal der findes en indlæsningsregel til den pågældende dokumenttype samt filendelse. Tryk på knappen Ny regel for at åbne guiden til oprettelse af en ny regel. Tryk på næste for at komme videre. 09/ Version 1.4 Side 21 af 37

22 Her vælges hvilken dokumenttype man vil lave en indlæsningsregel for. Det kan f.eks. være fakturaer, kontoudtog o.s.v. 09/ Version 1.4 Side 22 af 37

23 Der vælges om det er et datarigt eller datafattigt dokument. Et datarigt dokument indeholder information om afsender og modtager inde i dokumentet. Et datafattigt dokument har information om afsender og modtager i filnavnet. Et datarigt format kan f.eks. være DJAS-Fakturaformat. Et datafattigt dokument kan f.eks. være et kontoudtog som et PDF dokument. Datarigt dokument Her angives hvilket format (indlæsningsmodul) formatet er i. Det kan f.eks. være DJAS- Fakturaformat eller OIOXML formatet. Der angives hvilken filendelse der bruges til denne dokument type. Denne skal være unik for alle indlæsningsregler for den enkelte virksomhed. 09/ Version 1.4 Side 23 af 37

24 Angiv dato formatet brugt i dokumenttypen ved at angive hvordan det står i filen. Angiv et navn til reglen og tryk på Udfør for at gemme reglen. 09/ Version 1.4 Side 24 af 37

25 Datafattigt dokument Et datafattigt dokument angiver information om afsender og modtager i filnavnet. Vælg datafattigt som dokumentformat Angiv hvordan filnavnet er bygget op. I feltet Filter angives tegn i filnavnet som altid er faste. I feltet Separatortegn angives det tegn som de enkelte felter i filnavnet adskilles med. I felterne Felt nr. X angives hvad de enkelte felter i filnavnet henviser til. 09/ Version 1.4 Side 25 af 37

26 Angiv dato formatet brugt i dokumenttypen ved at angive hvordan det står i filen. 09/ Version 1.4 Side 26 af 37

27 Angiv et navn til reglen og tryk på Udfør for at gemme reglen. 09/ Version 1.4 Side 27 af 37

28 Modtager aliaser Under Indstillinger og Modtager aliaser angives de aliaser der bruges. Modtager aliaser bruges til at koble f.eks. et internt kunde nummer sammen med kundens cvr-nr. Hvis kunden er oprettet med en adresse er det her muligt at sende f.eks. et kundenr. i fakturaen som så bliver lavet om til kundens adresse i djas. Der kan laves flere alias til den samme kunde f.eks. hvis kunden har flere konti. Hvis det er til en kunde der skal modtage fakturaen via VANS netværket, f.eks. til en offentlig kunde, skal der ikke laves et modtager alias. Tryk på knappen Nyt alias for at oprette et nyt alias. 09/ Version 1.4 Side 28 af 37

29 I feltet CVR nummer angives den nøgle som kunden er oprettet med. Det kan være et cvrnummer eller en adresse. I feltet Land vælges det land som kunden er oprettet med. I feltet Alias skrives det alias som sendes i fakturaen til kunden. Tryk på knappen Opret for at oprette aliaset. Import af Modtager aliaser Det er også muligt at importere modtager aliaser, hvis man har mange der skal oprettes. Tryk på knappen Import Skriv eller copy og paste aliaserne ind i tekstboksen. 09/ Version 1.4 Side 29 af 37

30 Dokument formater Djas kan i øjeblikket håndtere følgende formater: EDI David version 5 EDI fakturaer i david formatet. Kan kun bruges til indlæsning. OIO-XML Fakturaer i XML format. Kan både læses ind og ud. BFC Fastlængde format brugt af Bygteq. Kan kun læses ud. Visuel administration Format brugt til systemet Visuel Administration. Kan kun læses ud. HTML Visuelt format som kan ses i en browser. Kan kun læses ud. PDF Visuelt format som kræver software for at læse. Kan kun læses ud. 09/ Version 1.4 Side 30 af 37

31 Kommunikationsprofiler I menuen under Indstillinger findes Kommunikationsprofiler. Kommunikationsprofiler bruges til at oprette en forsendelsesprofil for en kunde, der gerne vil have elektroniske fakturaer via . Der kan også sættes op at alt der passer på en kommunikationsprofil automatisk bliver sendt via VANS forbindelsen og ikke via . Opret kommunikationsprofil Tryk på knappen Ny Profil for at starte guiden Ny kommunikationsprofil. Tryk på næste for at komme videre. 09/ Version 1.4 Side 31 af 37

32 Angiv et navn til profilen i feltet Profilnavn: Vælg om det er en kommunikationsprofil til en virksomhed eller den skal bruges til VANS forsendelse. 09/ Version 1.4 Side 32 af 37

33 I feltet Indtast CVR: indtastes CVR nr. på kunden. Hvis kunden ikke har et CVR nr. kan der indtastes kundens kunde nr. NB: Dette nr. SKAL være det samme som det der sendes i DJAS-FakturaFormat filen til denne kunde. Tryk på knappen Søg og DJAS vil prøve at finde navnet på kunden. Hvis DJAS finder kunden vælges denne og der trykkes på knappen Næste >. Hvis DJAS ikke finder kunden trykkes der på knappen Næste > hvorefter man selv skal indtaste oplysningerne om kunden. 09/ Version 1.4 Side 33 af 37

34 Udfyld felterne med oplysninger om kunden. Felter markeret med * skal udfyldes. Feltet skal være unik. Det behøver ikke være en eksisterende adresse. Ved oprettelse af kommunikationsprofilen vil der blive sendt en til denne adresse med adgangskode til djas. Tryk på knappen Næste > 09/ Version 1.4 Side 34 af 37

35 Der sættes flueben i feltet Marker dokumenter som hentet ved afsendelse Der sættes flueben i feltet Afsend dokumenter vedhæftet pr. Tryk på knappen Tilføj for at tilføje et format til kunden I feltet indtastes den adresse som kunden vil modtage fakturaerne på. I feltet Dokumenttype vælges hvad for et dokument det drejer sig om. I feltet Format vælges det format som dokumentet skal have. Hvis muligt i formatet kan vælges om der skal sendes en faktura pr. eller om det skal sendes som en samlet fil med alle fakturaer i en . Tryk på knappen Tilføj for at tilføje profilen til kunden. Der kan oprettes flere profiler med forskellige formatet på den samme kunde. Tryk på knappen Udfør for at gemme kommunikationsprofilen. 09/ Version 1.4 Side 35 af 37

36 Rette kommunikationsprofil I menuen under Indstillinger og Kommunikationsprofiler findes en liste over de oprettede kommunikationsprofiler for din virksomhed. Marker den profil der ønskes rettet og tryk på knappen Rediger eller tryk på knappen Slet for at slette en profil. Tryk på den dokument type som skal ændres for at ændre indstillingerne. 09/ Version 1.4 Side 36 af 37

37 Tryk på knappen Gem for at gemme ændringer eller tryk på knappen Slet for at slette den pågældende dokumenttype. Tryk på knappen Gem for at gemme ændringerne. 09/ Version 1.4 Side 37 af 37

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE Til ProjectWEB udbudsportal brugere Dato Oktober, 2017 Version 01 MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Offentlig adgang... 3 3. Faser og perioder...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 2. Sådan foretager man en søgning 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 4. Hvordan downloader man gemte søgninger?

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Vejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning

Vejledning Uniconta. 1 Indhold. 7. oktober finsit Vejledning 7. oktober 2019 Uniconta 1 Indhold 2 Installation af konverteringsmodul... 2 2.1 Installation af WKWPFClient... 3 3 Connect til Uniconta... 4 4 Gem af SIE fil... 7 5 Indlæsning i... 8 5.1 Ny kundevirksomhed...

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE Til ProjectWEB udbudsportal brugere Dato Januar, 2019 Version 19.02 MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE 1 Indholdsfortegnelse Indhold MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE...

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Første gang du logger på shoppen, kan du følge denne vejledning, for at komme godt i gang: 1. Gå ind på shop.mto-electric.dk 2. Klik på login i menu-linien 3. Indtast eller kopiér

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Registrering på forum Ved første besøg på Abildgaardkredsens forum møder

Læs mere

Herning Bibliotekernes Helpdesk

Herning Bibliotekernes Helpdesk Vejledning Herning Bibliotekernes Helpdesk Maj 2017 Side 1 af 21 Indhold Oprette dig som bruger... 3 Logge ind... 7 Oprette en sag... 9 Se liste over sager... 15 Tilføj information til en sag... 16 Yderligere

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Applikationer Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper.

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Applikationer Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper. Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Applikationer Facebook Moduler Påkrævet : Facebook Integration med sms-grupper Version : v1.00 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Målet med

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System Guide til at tage Little Bridge i brug via LMS en Learning Management System 1 Indholdsfortegnelse Din aktivitetsmail... 3 Log på LMS... 6 Gennemgang af LMS... 7 Fanebladet Schools... 7 Fanebladet School

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 2. Sådan foretager man en søgning 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 4. Hvordan downloader man gemte søgninger?

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk IT Borger E-boks.dk side 1 af11 Indholdsfortegnelse Login... Side 2 Navigation... Side 3 Din postkasse... Side 3 Opret ny mappe... Side 4 Upload (gem) dine egne filer... Side 5 Adressebog... Side 7 Regler...

Læs mere

Filer Under menupunket Administration får du adgang til Indekssiden, hvor du finder symbolet for modulet Filer.

Filer Under menupunket Administration får du adgang til Indekssiden, hvor du finder symbolet for modulet Filer. Filer Generelt Det ikke er tilladt at lagre informationer, der er i strid med gældende dansk lovgivning. For at kunne arbejde med filer på internetportalen skal du være logget ind med brug af medlemsnummer

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping Mobil version http://mobile.playmapping.com/ 01-08-2018 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside (Beliggenheder) 4 Søgning Beliggenheder

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forud oprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Ovennævnte link & procedure kan af administratoren es til den enkelte montør (se afsnit C9).

Ovennævnte link & procedure kan af administratoren  es til den enkelte montør (se afsnit C9). MobilService APP A) Opret genvej på smartphone startskærm - I browseren indtastes firmaets eksterne IP adresse (f.eks. 172.23.345.12:8080) - Når MobilService siden vises vælges menuen og på denne 1) Gem

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere