M E D D E L E L S E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D D E L E L S E R"

Transkript

1 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 142 Juli - August 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser Side 3 Meddelelser fra Fællesstyrelsen Side 3 Vigtig information om skydning - Gentagelse Side 3 Meddelelser fra Kredsene Side 4 Pensionist og hvad så - Ny serie Side 9 Hærens traditioner eller mangel på samme Side 11 Nye tider HBU soldaternes første test Side 12 Forsvarsakademiets Informationsservice FAKIS Side 14 Historisk tur til Tyskland - annonce Side 15 Våbendemonstration på Antvorskov Side 15 Efterlysning Side 15 Overblik FOUAT s kalender Side 16

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Den består af regionalt opdelte KREDSE og ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE med ÅRSMØDET som øverste myndighed. Inden for lovenes rammer er de enkelte kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og dets officerskorps. Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den nedenfor anførte tidsfrist. Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen Annexgårdsvej 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Næste nummer: Bidrag til Nummer 143 skal være redaktionen i hænde senest 15. august Næste nummer af bladet forventes fordelt primo september Meddelelser udgives: Primo januar, marts, maj, juli, september og november. 2

3 Fællesstyrelsen Redaktion af Meddelelser og hjemmesiden er parallelle. Dermed er der kun uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to medier, når der sker Fællesstyrelsen ændringer til det tidligere oplyste. Fællesstyrelsen Bestyrelse. Se side 2 Information og meddelelser Redaktør & Webmaster ønsker alle God sommer Vigtig information om skydning gentagelse fra Nr. 141 I henhold til vedtagelse på Årsmødet d. 7. april 2005 fastsættes herved følgende retningslinjer for indberetning og beregning af resultater af landspræmieskydningen: De enkelte kredses resultater i landspræmieskydningen indsendes som hidtil til formanden for skydeudvalget i Københavns Kreds, idet der dog kun indberettes om de 5 gældende (bedste) skytter. For hver af disse 5 skytter anføres det, om den pågældende har anvendt forsvarets tjenestepistol (9mm Neuhausen ) eller anden pistol. Ved beregningen af tildeling af de 4 individuelle præmier i turneringen deltager kun de skytter, der har anvendt 9mm Neuhausen. I forbindelse med tildelingen af holdpræmien ( Storstrømspokalen ) deltager kun de kredse, hvor alle 5 gældende skytter har anvendt 9mm Neuhausen. Det står kredsene frit, om man ved indberetning om de 5 bedste skytter vil se bort fra skytter, der har anvendt andre pistoler eller revolvere. Alle resultater medtages i ranglisten i MEDDELELSER (normalt novemberdecember nummeret), men for de skytter/kredse, der ikke har anvendt 9mm Neuhausen, anføres resultaterne i parentes, og disse resultater medtages ikke ved tildeling af vandrepræmier og erindringspræmier. G. Djørup Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal Giro nr TILLYKKE Et hjertelig tillykke skal lyde til kredsens medlemmer Ivan G. Becker-Larsen, Præstø og Leif Jeppesen, Greve, der ved parader i Roskilde (5.maj) henh. i Glostrup (4. maj) fik overrakt Hjemmeværnets 50 års tegn for frivillig tjeneste. Forårsekskursionen gik den 27. maj til Orlogsmuseet, hvor deltagerne fik en guided rundvisning i museets samling af enestående skibsmodeller med fokus på Slaget på Reden. Som tidligere havde Tøjhusmuseet stillet en særdeles vidende og engageret guide til rådighed, hvilket sammen med vor ledsagende admiral Ib B. Rodholms supplerende bemærkninger gav et godt udbytte. 3

4 Vor forretningsfører Bent A. Kongsbach stod for det efterfølgende frokostarrangement i 1. Regiments Soldaterforenings lokaler i Laksegade, hvor de 26 deltagere nød lækker sild, forloren skildpadde og ost og hvad dertil hører. Orlogsmuseet er nok et besøg værd. Det er beliggende i det gamle Søkvæsthus, marinens hospital fra 1781, i Overgaden oven Vandet 58, på det gamle Christianshavn. (Metro til Christianshavn - entre for pensionister kr. 20,- og tlf ) Kastelskoncerterne afholdes kl følgende dage august med Hjemmeværnets Musikkorps København august med Slesvigske Musikkorps august med Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen og afsluttes - 7. september med St. Tappenstreg med Prinsens Livregiments Musikkorps, Hjemmeværnets Tambourkorps København samt vagtdetachementet fra Gardehusarregimentet De store tilløbsstykker i Kastellet er Den Kongelige Ballet lørdag 27. august og Walkathon 2005 søndag 28. august. (Kontakttlf ) Pistolskydning. Forårets skydeprogram er i skrivende stund ved at være afsluttet. Vejrforhold og resultater har været rimelige. Oberstløjtnant Probst, en trofast skytte gennem mange år, hvis navn kredsens vandrepræmie for duelighedsskydningens duélskydning bærer, har meddelt, at han af alders- og helbredsgrunde ikke længere kan deltage i skydningerne. Vi håber dog, at han en gang imellem vil dukke op for kammeratskabets skyld - måske uden at skyde. Det har været lidt problematisk at få fastsat datoerne for efterårets skydninger, så de ligger lidt "uens" og er ikke alle sammen torsdage. Notér dem nu: 18. august - 6. september september og 4. oktober Skydningerne afholdes som sædvanlig på Sjælsø Skydebaner fra kl til ca. kl som regel på bane K2. Landspræmieskydningen afvikles om alt går vel på den 2. skydedag - altså tirsdag d. 6. september. Efter sidste skydning d. 4. oktober 2005 er der præmieoverrækkelse og kammeratligt samvær. Gå ikke glip af det! Foredrag afholdes på følgende datoer i efteråret: 6. og 20. okt. samt 3. og 17. nov. som sædvanlig i Kastellets Gl. Varmecentral. Efterårsekskursion forventes gennemført 24. november til Flådestation Korsør til forevisning fra kl af Søværnets nye forsyningsskib ABSALON. Antallet af deltagere vil af praktiske grunde være begrænset, hvorfor en tilkendegivelse fra interesserede medlemmer er nødvendig. Venligst kontakt formanden på tlf , evt. skr. (CPR-nummer skal samtidig meddeles af sikkerhedsmæssige grunde). 4

5 Bestyrelsesmøde afholdes den 23. august. Her drøftes gerne forhold, der måtte ligge medlemmerne på sinde. Venligst kontakt bestyrelsen herom i god tid. Bestyrelsen ønsker alle en god sommer! Storstrøms Kreds Formand: Major Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4900 Sakskøbing Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg Siden sidst: Mindehøjtideligheden på Svinø Kirkegård den 4. maj for faldne allierede flyvere, et fantastisk stemningsfuldt og gribende arrangement under vort medlem Oberstløjtnant Donald Thestrups ledelse, bør enhver gammel officer overvære. De mange smukt vedligeholdte gravsteder med levende lys, de mange, mange mennesker, der overværede begivenheden, fra soldaterforeninger, Hjemmeværn og civile, overflyvningen med flyet, der falder ud, og hvor et nyt fly ved næste overflyvning har erstattet det mistede utroligt gribende, der er virkelig en stemning, der får hårene til at rejse sig på armene. Husk det nu til næste år! Skydningen er nu afviklet med præmieskydningen på Kulsbjerg skydebane den 13. juni med følgende resultat: Nr. 1 Løjtnant Eskil Gøtzsche Nr. 2 Kaptajn Erik Pedersen Vinder af handicapskydning Løjtnant Flemming Nielsen Vinder af kanonen Løjtnant Erik Ostheim Vandrepræmien for bedste skytte Løjtnant Eskil Gøtzsche Efter skydningen var der kammeratligt samvær med spisning og præmieoverrækkelse i Løjtnantsstuen på Vordingborg Kaserne. Kommende arrangementer Vore faste samarbejdspartnere kører fortsat for lavt blus, men som en konsekvens af det på generalforsamlingen annoncerede øgede samarbejde med nye foreninger, kan vi nu tilbyde et foredrag ved Hjemmeværnsveteranforening Lollands foranstaltning torsdag den 6. oktober 2005 kl i Hjemmeværnsdistriktets lokaler på Stenvej i Sakskøbing. Her vil en tidligere soldat i den franske Fremmedlegion fortælle om sine 15 års tjeneste som legionær. Foredrag samt kaffe koster kr. 20,00. Tilmelding er ikke nødvendig. Gå ikke glip af denne særlige oplevelse. Da dette er sidste nr. inden sommerferien, ønskes alle medlemmer og pårørende en god sommer og på gensyn til efterårssæsonen. 5

6 Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted Kredsens medlemmer med familie ønskes en god sommer. Skydning Tirsdag den 24. maj tog vi hul på årets skydninger. 8 skytter var mødt frem på banen i Antvorskov og vi havde en god aften i godt skydevejr med rimelige resultater. Aftenen sluttede på den vanlige hyggelige facon, hvor vi fik justeret væskebalancen samt genfortalt nogle af de gamle travere fra vore dage i det gode danske forsvar. Familieudflugt til Garderhøjfortet Søndag den 12. juni mødte i alt 31 oplagte personer heraf 11 medlemmer - frem til familieudflugten, som i år var henlagt til Garderhøjfortet. Vejret var vi spændt på det startede næsten som i fjor med lidt regn samt overskyet men alle trøstede sig med, at der ikke er noget, der hedder dårligt vejr kun forkert påklædning. Vi blev vel modtaget af kommandanten, som efter en kort introduktion overlod os til vores guide. Efter en mundtlig orientering og historisk opsamling indendørs vovede vi os ud i det lidt våde vejr til rundvisningen. Fortet må betegnes som velbevaret efter den gennemførte restaurering; men det er samtidig klart, at der endnu er opgaver at tage fat på men det indtil nu opnåede resultat er ganske pænt. Vores guide var hjemme i sin historie og adskillige spørgsmål blev fremsat og besvaret under selve rundturen. I alt tog denne spændende rundvisning ca. 2 timer så da klokken var hen ad kl var vi alle lidt sultne. Henset til vejrudsigten havde vi entreret med Jægersborg Kaserne så vi valgte at henlægge frokosten til cafeteriet her. Den medbragte mad blev fundet frem og fortæret i tørvejr under de sædvanlige hyggelige former. Humøret steg en ekstra grad, da kredsen slog ud med hånden og sponserede en vand eller øl pr. fremmødt. Ved ca. 14 tiden brød vi op og der var herefter fri manøvre. Selv om der stadig var fugtighed i luften, er det konstateret med sikkerhed, at mindst 14 af deltagerne siden blev set på Bakken i gang med at prøve adskillige af de spændende tilbud eller i kaffe og lagkagehuset, hvor eftermiddagskaffen blev indtaget. Kredsen siger tak for fremmødet og håber, at alle har haft en god tur. Kommende aktiviteter Træningsskydninger gennemføres tirsdag den 9. august og onsdag den 31. august. Vi mødes på skydebanerne ved Antvorskov klokken Tilmelding til træningsskydninger: Fredagen ugen inden til forretningsføreren. Pris for deltagelse i træningsskydningerne kr. 20,00. Foredrag Tirsdag den 30. august i tiden kl får vi besøg af Stabslæge-1 Erik Darre fra Forsvarets Sundhedstjeneste, som vil holde foredrag over emnet: Forsvarets Sundhedstjeneste nu og i fremtiden. Hovedindholdet vil være Sundhedstjenestens udvikling i tiden fra indsatsen på Balkan frem til opgaverne i nuværende forsvarsforlig som en af forsvarets funktionelle tjenester. Sted: Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland, Merkurvej 2, Slagelse. Pris pr. person kroner 20,00 heri inkluderet aftenkaffe. Tilmelding til forretningsføreren senest onsdag den 24. august. Kredsen vil indbyde medlemmer af ROID Vestsjælland og af GHR Torsdagsklub til foredraget. 6

7 Fyns Kreds Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 5210 Odense NV Giro nr Efter generalforsamlingen marts 2005 har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand Oberstløjtnant Leif K. Nielsen Forretningsfører Kaptajn Erik Lykke Pedersen Næstformand Kaptajn Leif Pedersen Sekretær Løjtnant Villy Scheuer - Hansen Bestyrelsesmedlem Major Arne Hansen Bestyrelsesmedlem Premierløjtnant Ronald Magnussen Er det nu rigtigt - Ja! Skydningerne i august på Skallebølle Centret finder sted følgende tirsdag den 9., og 23. Hver gang fra kl Selvfølgelig kan bestyrelsen ikke kræve, at man møder op. Men udeblivelse vil blive betragtet som faneflugt. Efterårstur Torsdag den 8. september 2005 går turen til Løgumkloster og Bov i Sønderjylland. Slaget ved Bov under 3-årskrigen var den sidste gang Danmark vandt et slag. Løgumkloster Klosterkirke er en af de ældste klosterkirker i Danmark og er virkelig et besøg værd. Det hele kombineres selvfølgelig med den kendte medbragte madkurv med tilbehør. Nærmere program for turen vil tilgå de enkelte medlemmer. Vi ønsker alle medlemmer samt deres familier en rigtig god sommer. Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Åkjærsvej 8, 6100 Haderslev Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev Siden sidst: Seks af kredsens medlemmer deltog i den af Brigadevennerne tilrettelagte udflugt til Glücksburg den 24 maj Kommende arrangementer: Besøg på Koldinghus Onsdag den 10. august 2005 gennemfører kredsen et besøg på Koldinghus under ledelse af Gunnar Ebbesen. Vi mødes ved indgangen kl Vi vil som introduktion til besøget se en kort film om Koldinghus historie og herefter besøge Christian III s Kapel og høre om slottets 7

8 genopbygning (Exner). Vi går en runde i museet, hvor vi bl.a. vil få lejlighed til at bese den fine sølvsamling og krigsmindesamlingen. Efter besøget på Koldinghus - ca. kl spiser vi frokost sammen i lokaler på Koldinghus Staldgård. Skriftlig indbydelse udsendes til medlemmerne. Landspræmieskydningen på pistol søges gennemført i Varde i uge 38. Nærmere herom vil tilgå medlemmerne. Midtjyske Kreds Kredsen er p.t. ikke aktiv. Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby Gennemførte arrangementer Kredsen gennemførte, med få deltagere, turen til Falkeløwes Teglværk i Sindal, onsdag 11. maj Vi fik en interessant formiddag ud af dette besøg. Teglværket i Sindal er Danmarks sidste og eneste teglværk, hvor der stadig produceres tegl nøjagtig som munkene gjorde det helt tilbage i det 11. århundrede. De ægte håndlavede teglsten fra Falkeløwes viderefører århundredes erfaring og traditioner. Tagstenene bliver lufttørret og kulbrændt i en gammel kulfyret ringovn, hvor stenene får det nuancerede farvespil, som især kan beundres på bevaringsværdige, klassiske bygninger. Hvor af kan nævnes Arkitekternes hus på Ærø. I Tyskland bl.a. på slottet i Pløn, på Prinzenshaus og på slottet i Köpenick ved Berlin. Selvom vores kreds har måttet forlade det gode selskab, fordi vi ikke længere kan konkurrere på lige vilkår, afsluttede kredsen forårsskydningerne med afholdelse af duelighedsskydning på cal.22 pistol mandag den 6. juni med nedenstående resultater. Nr. 1 Kaptajn N P. Erhorn 267 points Pokalvinder nr. 2 Major H.V. Poulsen 265 p Pokalvinder nr. 3 Major G. Albrechtsen 260 p nr. 4 Kaptajn Jes R. Pedersen 258 p nr. 5 Kaptajn L. Nygaard 253 p nr. 6 Kaptajn V. Egebo 248 p nr. 7 Kaptajn M. Petersen 241 p nr. 8 Kaptajn V. Nielsen 236 p nr. 9 Kaptajn H. Porsborg 224 p nr. 10 Kaptajn E. Christensen 160 p Pokalerne vil blive uddelt til vinderne ved en senere afholdt skydebanefest. Tid og sted vil tilgå. Vi fortsætter skydningerne i efteråret med første skydebanedag mandag 8. august 2005 kl på skydebanerne ved Lindholm Høje. Landspræmieskydning (intern) gennemføres mandag 5. september

9 Sommerudflugten med 14 deltagere og under ledelse af Kaptajn Jes Reiner Pedersen startede fra Banegårdspladsen i Brøndelslev lørdag 11. juni 2005 kl Første besøg gjaldt Nordeuropas flotteste park - Hedelund Rhododendron Park i Brønderslev. Parken blev anlagt i 1994 i en allerede eksisterende park fra Parken er på 7 ha. og består af mere ens rhododendron fordelt på ca. 120 forskellige arter. Parken er absolut et besøg værd. Vi kørte videre til Vildmosemuseet, som ganske vist var lukket på lørdage, men grundet vores besøg åbnede de dørene for os. Vildmosemuseet er et kulturhistorisk lokalmuseum med udstillinger vedr. arbejdet i og omkring Store Vildmose. Bl.a. Mose- og landbrugsafdeling med hele Vildmosens historie m.h.t. tørveproduktion, afvanding og kultivering. Vejret, som næsten altid, var imod os, så det planlagte udendørs arrangement, hvor vi skulle spise vores medbragte madkurve, blev henlagt til et møderum i stuehuset; det blev det ikke ringere af. Vi fik en hyggelig time sammen og inden vi forlod lokalet, fik deltagerne lejlighed til at hylde fru Ella Nielsen for hendes førsteplads i kampen om bowlingmesterskabet i marts måned. Pokalen blev behørigt overrakt vinderen af formanden, Franz Strehle. Vi kørte kun få kilometer fra museet inden vi var ude i den Store Vildmose, som er en naturoplevelse. Her findes stadig - udover et kulturland med vidtstrakte græsningsarealer, kartoffel og kornmarker, tørveindvindingsområder og rester af den gamle højmose med den oprindelig vegetation, som tidlige prægede hele Vildmosen. Vi måtte, på grund af vejret, afbryde resten af turen, men kørte så til Halvrimmen, hvor vi i godt en time nød godt af Inger og Jes kaffebord. En stor tak skal lyde til Inger og Jes for jeres store forberedelse og afviklingen af det flotte arrangement. Bowlingturneringen påregnes igangsat mandag den 3. oktober 2005 kl i Løvvangens Bowlingcenter. Nærmere tilgår. Pensionist og hvad så? Ny serie Meddelelser indleder nu en ny serie, hvor medlemmer fortæller om livet efter afskeden med tjenesten. Redaktionen er sikker på, at der kan fortælles mange gode historier og opfordrer hermed alle, der har lyst til at indvi os andre i gode historier fra en anderledes hverdag til komme ud af busken. Første bidragyder er foreningens næstformand major Jørgen Larsen, Københavns Kreds: K.K. Steincke ( ), dansk politiker og Folketingets formand og var især kendt som forfatter af aforismer. Han kunne være bidende, skarp og ironisk, men ganske god at lytte til i radioen i mine unge, voksne år. Steincke citeres for: En pensionist er en mand, der ærgrer sig over at miste den stilling, som han har været utilfreds med hele sit liv. Det forekommer mig dog, at størsteparten af pensionerede officerer ser tilbage på deres arbejdsliv i forsvaret med tilfredshed om end ikke alle satte mål blev nået og forventninger indfriet. Min sidste aktive tjeneste var på Forsvarsakademiet som CH/ADMIN, hvor jeg bl.a. havde berøring med bibliotekaren, en pensioneret major, fremskudt fra Det Kongelige Garnisonsbibliotek. Gennem ham fornemmede jeg en for mig interessant faglig verden, så efter ansøgning havnede jeg på førstedagen som pensionist i Kastellet. For at 9

10 erkende overfor mig selv og min familie at jeg var pensionist, lod jeg mig ansætte på deltid, hvilket medførte senere mødetid på fire tjenestedage om ugen. Der var nu tid til grundigt studie af Berlingeren til morgenkaffen og lang morgentur med hunden i vore grønne omgivelser. For at forstå fagsproget i biblioteksverdenen tog jeg den toårige uddannelse som forskningsbibliotekar på Danmarks Biblioteksskole med teoretisk undervisning på skolen og gavntjeneste på biblioteket afsluttende med udarbejdelse af speciale. Det var en ny verden, berigende og nødvendig for at kunne tackle stillede opgaver. Det var på biblioteket en meget stor tilfredsstillelse sammen med lånere at søge efter den rette litteratur. Men med edb-indføring og udvikling ændredes forholdene for mit vedkommende til meget ringe personlig kontakt med lånerne og andre besøgende, hvorfor jeg ikke kunne sidde en opfordring udefra overhørig. Som forretningsfører for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte blev hjemmet base for mit virke med løsning af opgaver på tidspunkter tilpasset mit privatliv - ude som hjemme. Det ligger i navnet, at foreningen har et velgørende og socialt sigte, der med over 1200 medlemmer og legatansøgere har givet mig et netværk bredt ud i det danske samfund. Det ene førte det andet med sig - med næsten sammenfaldende opgaver. Den af Hærens faste Officerer o.l. oprettede Understøttelsesforening manglende en sekretær. Foreningen har gennem mange år, trods mindre bevågenhed i officerskorpset, været i stand til at støtte officerer m.fl., deres familie og efterkommere, hvor behov har været påkrævet. Jeg bør nævne, at FOUAT landsformand overtog posten som bestyrelsesformand for et år siden. Mit regiment, Sjællandske Livregiments motto: Tapper og tro har jeg, hvad det sidste angår, ikke levet op til. Efter tjeneste med garnison i Slagelse og enkelte afstikkere til udenbys enheder har jeg hørt til rejseholdet. Kun i årene har jeg haft hjemmetjeneste på Antvorskov Kaserne. Tid og afstande gjorde sit til, at regimentets officersforening blev svigtet. Men behov for et tilhørsforhold har dog været til stede og blussede op ved min pensionering. Min mentor på Garnisonsbiblioteket, K.V. Nielsen, var formand for Københavns Kreds i FOUAT og motiverede mig til medlemskab. Senere efterfulgte jeg ham så som formand. Med en engageret bestyrelse og medleven fra medlemmernes side, med en vifte af arrangementer af faglig og social karakter giver foreningen mig rig lejlighed for at nyde samværet med gode kolleger og kammerater. Baglandet skal ikke forglemmes. En storfamilie, der tæller knap fyrre til den årlige pinseskovtur og over tredive til frokosten 2. Juledag, med alle fødselsdage i årets løb, der ikke må glemmes, hus, have, hund og sommerhus, er andre brikker i min mosaik som pensionist. Min leveregel som pensionist: Meld fra, hvis udbytte og oplevelse ikke (mere) er dig positive! HÆRENS TRADITIONER eller mangel på samme Af oberst Jens Chr. Lund, MF Som ny officer uden for aktiv tjeneste er jeg blevet bedt om at skrive lidt om traditionerne efter regimenternes nedlæggelse. Lad mig slå fast, at mit indlæg alene fokuserer på traditionen nu og i fremtiden. 10

11 Ved det forrige Forsvarsforlig i 2001 blev en række regimenter slået sammen både øst og vest for Storebælt. Ved kamptropperne blev Gardehusarregimentet det regiment, der skulle videreføre historien for Sjællandske Livregiment, Danske Livregiment, Bornholms Værn og Gardehusarregimentet. Lad mig her erkende, at for en neutral vurdering er det svært forståeligt, at et rytterregiment blev historiebærende for bl.a. det agtværdige og historiemæssige ældste infanteriregiment, Sjællandske Livregiment, samt for Danske Livregiment, som blandt infanteriregimenterne har en speciel historie. Vest for Storebælt valgte man, at Prinsens Livregiment skulle videreføre historien for otte infanteriregimenter og Fodfolks Pionererne. Det gjorde helt givet ondt langt ind i sjælen ved Slesvigske Fodregiment og Dronningens Livregiment, som det tidligere havde gjort det ved Fynske Livregiment og de øvrige regimenter, der var blevet sammenlagte. Som ansvarlig for den sidste sammenlægning, der klart var et led i en langsigtet plan, fandt jeg det væsentligt at bevare infanteriets historie samt ikke mindst sikre, at alle veteraner, alle soldaterforeninger og alle hjemsendte soldater skulle føle, at der fortsat var nogle, der tog sig af dem. Jeg bevarede de gamle regimentsfaner, jeg præsenterede disse for de nyindkaldte soldater samtidigt med, at jeg orienterede om infanteriets og infanteriregimenternes historie, der helt oplagt er den grundlæggende historie i Hæren og Forsvaret som helhed. Vi bevarede minder, vi placerede billeder og vi afholdt sammenkomster for alle regimenter. Vi vidste godt, at Forsvaret havde ændret formål, og vi vidste, at opgaverne var internationale. Alligevel var og er det vor overbevisning, at uden en historie, vil Forsvaret ikke fuldt ud kunne løse de hårde internationale krav. Lad mig erkende, at det kostede mange weekends, mange aftner og mange kræfter at forsøge at bevare traditionerne i det moderne Forsvar. Det sidste Forsvarsforlig dræbte regimentsstrukturen, den langsigtede plan med Prinsens Livregiment i Skive blev lagt på is og regimentet blev sammenlagt med Jydske Dragonregiment i Holstebro. Det er der givet gode årsager til, for ellers ville Forsvarets øverste ledelse og politikerne ikke have valgt løsningen. Jeg vil ikke kommentere, at personellet igen skulle flytte. Det er vort lod. Det jeg vil kommentere er, at man valgte, at det sammenlagte regiment skulle benævnes Jydske Dragonregiment (JDR). Det jyske infanteris historie skal altså også videreføres ved et rytterregiment som på Sjælland. Jeg har intet imod JDR, dets personel eller dets historie. Jeg mener imidlertid, at beslutningen er katastrofalt på alle måder. Infanteriet har i dag ingen historiebærende enhed. Kamptroppernes historie skal fremover varetages af to rytterregimenter og et garderregiment. Beslutningen kan ikke forklares ved en sammenligning med sidste forlig, hvor navnet på det sammenlagte regiment blev et af de tilførte regimenters navn. Den eneste begrundelse er en total nedgøring af historien. Alle de gamle infanterisoldater reagerede imod beslutningen. Ingen ønsker, at deres historie skal videreføres ved JDR. Igen det er ikke et angreb på JDR. Beslutningen blev derfor den, at kun det, der direkte henhører til det nye Prinsens Livregiment flyttes med til Holstebro. Det er mindestene for soldater dræbt i internationale missioner, billeder med tilknytning til Prinsen s chefer, materiale med tilknytning til Kongehuset og så videre. Alt øvrigt historisk materiale føres hjem til de gamle 11

12 garnisoner i Odense, Haderslev, Fredericia, Aalborg, Viborg og så videre. Her bevares klenodierne ved Garnisonen, hvis en sådan eksisterer, på museer i Aalborg og Odense og i et arkiv i Viborg. Mindestenene føres hjem og er blandt andet placeret på Viborg Kaserne. Stamtræet over alle infanteriregimenterne, som vi fik produceret til Skive Kaserne, bliver flyttet til Garnisonsmuseet i Aalborg. Alle veteranerne er glade, alle gamle soldater er glade og de gamle garnisonsbyer er glade. Og jeg må slå fat, at jeg er rimelig tilfreds. Det er den bedste løsning her og nu, men der er en fantastisk stor risiko for, at historien glemmes og at klenodierne mistes om nogle år. Jeg overvejede derfor at være den hårde chef og sende alt på Tøjhusmuseet. Det havde ødelagt alles humør og da jeg jo er blød, gjorde jeg det ikke. Jeg håber, at de, der traf beslutningen om at fjerne et samlende infanteriregiment sover godt om natten. Så længe jeg lever, vil jeg være med til at bevare INFANTERIETS historie, og jeg håber, at mange vil støtte denne ide. Nye tider - HBU-soldaternes første test Omtrent 800 basisuddannede værnepligtige måtte svede i weekendvarmen, da den nye uddannelse blev målt og vejet på en stor kontroløvelse. Hæren har testet de første færdiguddannede soldater med Hærens basisuddannelse (HBU). I weekenden maj arbejdede hen ved 800 værnepligtige soldater fra Gardehusarregimentet (GHR) og Det Danske Internationale Logistikcenter (DANILOG) energisk på at forhindre krig og katastrofer på Sydvestsjælland. Øvelsens realistiske miljø blev skabt af ca. 500 aktiverede hjemmeværnsfolk. De virkede som hjælpere og instruktører og indtog roller som sårede og demonstranter. Det er en af de første gange, hæren tester de nye HBU-soldaters evne til at indgå i Danmarks totalforsvar. Siden februar har de værnepligtige trænet intensivt på at lære det grundlæggende militære håndværk og på at kunne hjælpe civilsamfundet med at slukke ild, dæmme op for miljøproblemer og redde tilskadekomne ved at yde korrekt førstehjælp. Fødende demonstrant Gardehusarerne skulle bl.a. bevogte Stigsnæsværket ved Skælskør for at sikre det imod terror. Men soldaterne havde næppe regnet med, at der pludselig samlede sig et større optog af demonstranter foran elværket. Figuranterne spillede aktivistgruppe og kaldte sig Kvinder for bedre Miljø. Øvelsesledelsen satte ekstra pres på ved at indspille en fødende kvinde. Den situation havde soldaterne ikke lært at håndtere, så de konkluderede korrekt, at der måtte tilkaldes professionel hjælp. Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falsters uddannelseschef, major Karsten Thomassen, vurderer, at HBU-soldaterne befinder sig på et meget tilfredsstillende niveau. 12

13 Det er utroligt, hvad de har nået på kun fire måneder, siger han, og mine hjemmeværnsfolk har også fået et stort udbytte. Nu har de set det mål, som de selv skal stræbe efter at nå. Mange vil HRU Den nye HBU-uddannelse skal motivere soldaterne til at fortsætte på hærens reaktionsstyrkeuddannelse (HRU), der målretter soldaterne til en fredsstøttende mission i udlandet. Soldaterne skal uddannes og testes, og så gør det ikke noget, at de får en motiverende oplevelse samtidig. Rammerne for denne øvelse skulle gerne være lidt mere spændende og realistiske, end den sædvanlige daglige øvelsesplads, fortæller chefen for Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster, oberst Leif Pedersen. Det ser ud til at have virket. Lørdagssolens 28 grader preller af på HBU-soldat Klaus Nilsson: Det har været en rigtig god og skæg øvelse, og jeg har meldt mig til hærens reaktionsstyrkeuddannelse, meddeler han. Det er der ca. 20 procent af soldaterne fra DANILOG, der også gør, og det glæder chefen for 5. Logistiske Støttebataljon, oberstløjtnant Jacob Henius: Ud af 285 mand er der p.t. 43, der har tegnet HRU-kontrakt, og 10, der fortsætter på sergentskole. Dermed lever vi op til produktionsmålet, og det er jeg godt tilfreds med. Kilde: HOK Presse og Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster Orientering om Af Svend Volden Forsvarsakademiets Informationsservice I nr. 140 gennemgik jeg nogle forestående ændringer på biblioteksområdet i artiklen Forsvarets biblioteker på side Allerede nu er nogle af de varslede ændringer blevet iværksat af Forsvarsakademiets Informationsservice (FAKIS). Derfor denne korte opdatering, der primært vedrører tidsskrifter, hvor der er nye muligheder på vej. 13

14 EBSCO er allerede i gang Fra 1. april er der indgået en aftale med firmaet EBSCO Publishing. Aftalen omfatter adgang til databasen Military & Government Collection, som omfatter mere end 500 engelsksprogede tidsskriftstitler, heraf næsten 400 med artikler i fuldtekstudgave. Af de mange tidsskriftsartikler skal blot nævnes nogle enkelte eksempler: Army Reserve Magazine, Defence Studies, Joint Force Quarterly, Military Technology og Foreign Affairs. Men der er som nævnt titler, hvoraf mange primært er til glæde for personalet i Forsvaret og andre statsinstitutioner, men også civile forskere og studerende vil som lånere ved Forsvarets biblioteker kunne udnytte den enorme mængde viden. Indtil videre kan man få adgang til den nye database fra PC erne på Forsvarets tre biblioteker samt fra Forsvarsakademiet. De ansatte på bibliotekerne hjælper naturligvis gerne med at finde rundt i de nye søgemuligheder. Snart endnu bedre muligheder Allerede sidst på året vil det være muligt at få adgang til databasen fra sin hjemmecomputer, hvis man er registreret som låner på et af Forsvarets biblioteker. Det giver store fordele, da man så hjemmefra kan søge på sit yndlingsemne og downloade eller udskrive de artikler, man skal bruge. Hvordan? Ja, i de kommende måneder vil det være mest hensigtsmæssigt at søge rådgivning på et af bibliotekerne, altså Marinens, Flyvevåbnets eller KGB. Der kan man allerede nu vise fremgangsmåden, så man er klar til selv at arbejde fra sin hjemmecomputer, når den særlige service for registrerede låner starter sidst på året! Hvad sker der med papirtidsskrifterne? I takt med at flere og flere af de tidsskrifter, som de tre biblioteker har abonnement på, bliver tilgængelige på Internettet, vil man nedskære antallet af de dyre papirabonnementer. Princippet er, at man i FAKIS (altså alle Forsvarets biblioteker under et) kun vil betale for et papirabonnement for hver tidsskriftstitel. Den pågældende titel placeres naturligvis fysisk på det af de tre biblioteker, som kan betegnes som størstebruger af det pågældende tidsskrift, men alle kan naturligvis se tidsskriftet (eller få kopier af artikler). Mange papirabonnementer er allerede opsagt med virkning sidst på året. Det betyder, at der efterhånden bliver tyndet ud på de tre bibliotekers opstilling af tidsskrifter i løbende abonnement. Og den udvikling må forudses at fortsætte de kommende år i takt med, at det bliver muligt at få aftale om online abonnementer, og i takt med, at Forsvarets biblioteker reducerer antallet af abonnementer efter størstebrugerprincippet. Det vil derfor være en god idé i løbet af sommeren at besøge det af de tre biblioteker, som geografisk ligger mest hensigtsmæssigt for dig. På den måde kan du komme på forkant af udviklingen og blive klar til at udnytte de mange nye muligheder, som Forsvarets tre biblioteker i løbet af efteråret vil give sine mange lånere. Annonce Historisk busrejse til Tyskland og Tjekkiet I dagene 23. til 28. september 2005 Pris pro persona: 4250,00, der dækker: Transport og 3 dages billet til Prags sporveje Overnatninger i dobbeltværelse med bad/toilet (enkeltvær. mod tillæg) Vej- og turistskat samt moms Alle entreer og ydelser jf. programmet Alle i programmet nævnte måltider ekskl. drikkevarer Program kan fås hos F. Strehle, Nordjysk Kreds, tlf Ret til ændringer/forbedringer forbeholdes 14

15 Hæren vises frem i Slagelse 1. Sjællandske Brigade gennemfører torsdag den 26. august en demonstration af Hærens materiel, enheder og taktiske fremgangsmåder på øvelsespladsen ved Antvorskov Kaserne i Slagelse. Besøgende skal være på plads på Korsbjerg, Antvorskov Øvelsesplads, senest kl Derefter vil vejen til P-pladsen blive lukket. Demonstrationen, der varer indtil kl , giver en unik mulighed for at se alle Hærens nuværende og fremtidige materieltyper på tæt hold, og demonstrationen vil vise, hvordan materiellet anvendes til løsning af opgaver i krig og i internationale fredsstøttende operationer. Man vil også kunne iagttage samvirket mellem forskellige enheder og mellem hæren, flyvevåbnet og hjemmeværnet. Efter demonstrationen er der lejlighed til at besøge en udstilling med hærens og hjemmeværnets køretøjer, våben og øvrige materiel. Udstillingen er åben indtil kl Efterlysning Færre huller i arkivet Takket være Jørgen Ott, Kgs. Lyngby, der har stillet to af de manglende numre af Meddelelser til rådighed, mangler vi nu kun følgende fire numre: Nr. 10/83 (JUL-AUG), nr. 48/89 (NOV-DEC), nr. 62/92 (MAR-APR), nr. 75/94 (MARAPR). 15

16 Overblik - FOUAT s Kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte Hvad Hvem Hvor 1. skydedag Nordjysk Lindholm Høje Træningsskydning Midt- og Vestsj. Antvorskov skydebaner Besøg Koldinghus Sydjysk Koldinghus indgang Kastelskoncert København Kastellet Skydning Fyn Skallebølle Centret Skydning København Sjælsø K Kastelskoncert København Kastellet SIKU Demo 1 SBDE Antvorskov Den Kgl. Ballet Kastellet se dagspressen Walkaton Kastellet se dagspressen Foredrag om FST Midt- og Vestsj. HJD lokaler på Merkurvej Træningsskydning Midt- og Vestsj. Antvorskov skydebaner Kastelskoncert København Kastellet Intern Pr.skydning Nordjysk Lindholm Høje Skydning Fyn Skallebølle Centret Landspr. Skydning København Sjælsø K Store Tappenstreg København Kastellet Skydning Fyn Skallebølle Centret Skydning København Sjælsø K Pr. skydning Sydjysk Varde e.n.o. Uge 38 Bowling - opstart Nordjysk Løvvangens Bowlingcenter Pokalskydning Midt- og Vestsj. Antvorskov skydebaner Skydning Fyn Skallebølle Centret Præmieskydning København Sjælsø K Foredrag Storstrøm HJD lokaler, Sakskøbing Foredrag København Kastellet nærmere tilgår Foredrag København Kastellet nærmere tilgår Foredrag København Kastellet nærmere tilgår Foredrag København Kastellet nærmere tilgår Ekskursion København FLS Korsør nærmere tilgår Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening se eller kontakt K. Brink-Larsen på tlf Tryk Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster. Teglovnsvej 25, Postbox 163, 4100 Ringsted 16

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 144 November - december 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 141 Maj - juni 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

Åbningstider: Hver onsdag i perioden juni-august i tidsrummet 10.30 til 13.00. Endvidere efter aftale på telefon 58 55 76 04.

Åbningstider: Hver onsdag i perioden juni-august i tidsrummet 10.30 til 13.00. Endvidere efter aftale på telefon 58 55 76 04. Gardehusarregimentets Historiske Samling Antvorskov Kaserne, Charlottedals Allé, 4200 Slagelse http://forsvaret.dk/ghr/om+ghr/historisk/historisk+samling/ (Forvaltes under Gardehusarregimentet, Antvorskov

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 145 Januar - februar 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nyhedsbrev september 2010

Nyhedsbrev september 2010 Nyhedsbrev september 2010 Formanden har ordet Så er vi for alvor ved at mærke, at kalenderen skriver efterår. Men selv om der både er regn og rusk, er der alligevel stor aktivitet på træningspladsen. Der

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 august 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 august 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 147 Maj juni 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT Pistol, 25m Den 5. 6. juni 2010 i Odense DM-stævnet i pistol er en del af Firmaidrætsfestival 2010 Velkommen til DM og Firmaidrætsfestival 2010 i Odense! Jeg er utroligt glad for

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 131 September-Oktober 2003

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 131 September-Oktober 2003 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER Nr. 131 September-Oktober 2003 Læs om: - Kredsenes aktiviteter i sensommeren og i nogle

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

L-F Airsport maj 2008

L-F Airsport maj 2008 L-F Airsport maj 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Formanden orienterer Shell Flyvekort anno 1960 Kommende arrangementer: 1. januar 2008 Maribo Radio fik ny frekvens: 130,575 MHz. 17.

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET Sådan gør vi Velkomst og lidt om GHRVPK Rundvisning i staldene Formål og vision Formål: At indsamle, restaurere,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 34. Årgang

Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 34. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 34. Årgang 2012 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Klovborg Jagtforening

Klovborg Jagtforening Klovborg Jagtforening 2016 www.klovborg-jagtforening.dk email: jagt@klovborg-jagtforening.dk Klovborg Jagtforening er også på facebook Året er ved at rinde ud, så det er tid at kigge lidt tilbage. Året

Læs mere

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 oktober 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45. Fruerlund 22 2850 Nærum Tlf.: 45801134 Email.: ibhso@mail.dk 9. februar 2009 Til Præsidiemedlemmerne Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere