M -P E V : J P P, 2007 D, K M IT-U, K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K"

Transkript

1 H? E M -P E V : J P P, 2007 D, K M IT-U, K

2 I. INDHOLD II. Indledning... 5 Forbrug.dk... 5 Afgrænsning... 6 Læsevejledning... 8 III. Kortsortering kort og godt... 9 Hvad er kortsortering?... 9 Brug af kortsorteringer Åbne og lukkede kortsorteringer Kvantitativ metode med kvalitative gevinster Repræsentation af indhold Semiologi og semiotik To typer tegn Problem med forenklet repræsentationer i kortsorteringer Undersøgelse af repræsentationsvalg med del.icio.us Nøgleord er ikke nødvendigvis universelle Indhold og udtryk Det virker da fint!? Opsummering IV. Problemfelt Problemformulering V. Om begreber og kategoriforståelse Prototyper Eksemplartilgangen Videnstilgangen Viden i kategoriseringer Hierarkiske systemer Sammenfatning VI. Analyse af kortsorteringsmetoden i en case Praktiske problemer Nye kort på hånden / 56

3 Simplicitet og overskuelighed overfor kompleksitet og validitet Er indhold lig med sider? Undersøgelsens formål Sorteringsemner med indhold er ikke uproblematisk Hvordan sorteres kortene? Hvad viste undersøgelsen? Undersøgelsesdeltagernes kommentarer Ny kritik af kortsorteringen Problemer med screendumps Problemer med kortsortering i forbindelse med redesign Hvad kan vi så bruge kortsorteringen til? VII. De sidste kort på hånden? VIII. Opsummering, diskussion og evaluering Status på kortsorteringen Ensartede grupper Kortsorteringens forcer Hvordan kan metoden bruges bedre? Indblik i indhold Mere vægt på interviewdelen Forskellige tilgange til sorteringen Gruppeundersøgelse Kortsortering, hvad bliver det til? IX. Konklusion X. Perspektivering Kortsortering men mere end en Alternative metoder XI. Litteratur Andre kilder og inspiration / 56

4 Bilag A: Om forbrugerportalen forbrug.dk Bilag B: Undersøgelsesdesign og metode Bilag C: Empirisk data fra kortsorteringen på Forbrugerstyrelsen Bilag D: Trafikmålinger fra forbrug.dk Bilag E: Sorteringsemner Bilag F: Invitation til del.icio.us undersøgelse Bilag G: Resultater fra del.icio.us undersøgelse Abstract: Card sorting is a commonly used usability method to gain insight of users' mental models of the conceptual structure in a particular domain. This report criticizes the common card sorting method on a number of issues; mainly, a problem with representing website content on cardboard cards using only keywords and additionally, a problem with the idea of trying to replicate users mental models, since people tend to categorize differently than they perceive concepts. A new approach to card sorting is proposed using the method as a qualitative analysis, focusing on the verbal data thus making it a combination of target analysis and a generative method for (re)designing information architecture on websites. The report is the result of an internship at the Danish Consumer Agency. 4 / 56

5 II. INDLEDNING Dette projekt er resultatet af en praktikperiode hos Forbrugerstyrelsen. Jeg har været ansat som praktikant i kommunikationsafdelingen, hvor jeg har arbejdet med web. Forbrugerstyrelsen har planlagt at revidere deres forbrugerportal forbrug.dk fuldstændig så at sige at tænke sitet forfra. Det nye site skal indgå som en del af en ny kommunikationsstrategi, hvilket vil betyde en helt ny struktur og et helt nyt design af sitet. I forbindelse med min praktikansættelse har min største opgave bestået i at skabe et overblik over det nuværende indhold på forbrug.dk samt at komme med forslag til den mest overordnede informationsarkitektur 1. Det vil i bund og grund vil sige, at jeg skal se på strukturen og navigationen på websitet. Dette indledende arbejde skulle bane vejen for en kravspecifikation 2, som vil blive formuleret, efter min praktikperiode er slut. I mit arbejde med informationsarkitekturen på det nye forbrug.dk har jeg eksperimenteret med forskellige metoder for brugerinddragelse i forbindelse med at udarbejde forslag til en ny struktur på forbrug.dk. Primært har jeg arbejdet med kortsorteringer. Kortsortering er en metode, der lader brugere sortere kort, der repræsenterer et websites indhold, hvilket giver informationsarkitekten et grundlag for at kunne udarbejde en struktur. Før jeg gik i gang med selve undersøgelsen, havde jeg nogle metodiske overvejelser, som mundede ud i en kritik af den grundlæggende kortsorteringsmetode. Dette projekt handler om mine overvejelser i forbindelse med kortsorteringer, og hvad disse havde af betydning for min udførelse af metoden. Desuden vil jeg i projektet kaste lys over, hvilke mekanismer der er i spil, når brugere kategoriserer i forbindelse med en kortsortering. FORBRUG.DK 3 Forbrug.dk er Forbrugerstyrelsens forbrugerportal. Sitet har over besøgende om måneden 4, og består af ca unikke indholdssider. Forbrug.dk er inddelt i seks hovedsektioner: Klage & rettigheder giver hjælp og vejledning i forbindelse med at klage og vejleder i lovgivning vedrørende aftale og købeloven. Test & priser består hovedsageligt af tests af produkter og serviceydelser, men her findes også prissammenligninger og markedstjek på forskellige specifikke områder. Råd & vejledning samler alle vejledende tekster. Der er primært tale om førkøbsrådgivning til forbrugere. Der findes to overordnede rådgivningsgenre, nemlig Kort og godt, som er 1 Når jeg bruger termen informationsarkitektur er det jf. Morville & Rosenfeld Kravspecifikationen, som vil blive udarbejdet af Forbrugerstyrelsens webkoordinator, vil være en teknisk tjekliste for, hvad det system, der bestilles hos en leverandør, som minimum skal indeholde. 3 Se bilag A for mere information om forbrug.dk og dets indhold. 4 Se bilag D for kvartalsstatistisk 5 / 56

6 forholdsvist kortfattede vejledninger med afgrænsede emner, og Ren Besked, som er mere dybdegående og bredere favnende. Markedsføring & tilsyn henvender sig primært til erhvervsdrivende, og siden fungerer primært som Forbrugerombudsmandens hjemmeside. Er det farligt samler nyheder fra forskellige ministerier om farlige produkter, madvarer og rejser. Frit valg vejleder på nogle af de områder, hvor danskerne som borgere, har fået et forbrugsvalg, f.eks. valg af el leverandør, tandlæge eller skole. Desuden huser forbrug.dk Forbrugerstyrelsens hjemmeside, en pressesektion og en lille sektion med materiale til undervisere. AFGRÆNSNING Denne rapport handler om en enkelt metode, kortsortering. Metoden er blevet brugt inden for felter som webdesign, socialpsykologi og kognitionspsykologi, hvilket jeg snart vil vende tilbage til. Dette projekts udgangspunkt er dog usability 5 og informationsarkitektur i forbindelse med webdesign. Her bruges metoden til at hjælpe med at kortlægge, hvilke kategorier et website skal have, og hvilke sider der skal placeres i hver kategori baseret på brugernes mentale model af emnernes organisering. Rapporten forholder sig til arbejdet med informationsarkitekturen på Forbrugerstyrelsen, men fokus for rapporten er selve kortsorteringsmetoden. Derfor bruges undersøgelser foretaget i forbindelse med praktikopholdet udelukkende som cases i denne rapport. Usability og informationsarkitektur er i sig selv områder, der favner bredt. For at illustrere projektets scope har jeg frit oversat Jesse James Garretts model fra The elements of user experience. 6 5 Når jeg bruger termerne brugervenlighed og usability, refereres der til definitionen der bruges i ISOstandard : The effectiveness, efficiency, and satisfaction with which specified users achieve specified goals in particular environments. 6 Garrett 2003, s / 56

7 Figur 1: Jesse James Garretts model viser hvordan forskellige designfaser bør bygge på hinanden. Modellen illustrerer fint, hvordan forskellige dele af designprocessen hører til på forskellige niveauer. Dette projekt handler primært om det, som Garrett kalder informationsarkitektur i laget Struktur. Denne projektrapport handler altså ikke om udvælgelse af, hvilket indhold der skal være på forbrug.dk, eller om hvordan brugergrænsefladen skal designes, men udelukkende om brug af en enkelt metode, kortsorteringen, inden for den del informationsarkitekturen der handler om brugervenlig struktur. Men hvad med de mere grundlæggende lag? Ifølge Jesse James Garretts figur ovenfor (og helt almindelig sund fornuft) giver det vel ikke god mening, at et projekt med at udarbejde en komplet revidering af et website indledes med at se på strukturen. Hvad hvis man i forbindelse med kommunikationsstrategien fandt ud af, at halvdelen af det nuværende indhold skulle skæres fra? Dette kan forudsiges at have en omfattende indflydelse på strukturen; derfor er det ifølge Garrett hensigtsmæssigt at kende omfanget af sit site, før man begynder at designe informationsarkitektur. Fra starten var projektet planlagt således, at det skulle køre sideløbende med udarbejdelse af kravspecifikationen i etaper, således at kommunikationsstrategi (der i skrivende stund ikke er godkendt i ministeriet), tekniske krav og mine resultater fra brugerundersøgelser kunne påvirke hinanden løbende. Desværre blev Forbrugerstyrelsen, og særligt kommunikationsafdelingen, som sidder med forbrug.dk, ramt af opsigelser. Underbemanding medførte stress ramte medarbejdere, hvilket medførte flere sygedage og større underbemanding. Projektet med at udarbejde kravspecifikation er derfor udskudt, og vil først blive genoptaget efter praktikprojektets afslutning. 7 / 56

8 Dette praktikprojekt har derfor haft til mål at bidrage med vejledninger, gode råd og idéer frem for et færdigt strukturdesign (informations)arkitektskitser frem for byggeplaner. LÆSEVEJLEDNING Denne rapport analyserer kortsorteringsmetoden. Men før vi når til problemets kerne, vil jeg gerne kridte banen op. Derfor vil det næste kapitel, III Kortsortering kort og godt, have en meget redegørende karakter, og munde ud i en kritik af kortsorteringsmetoden. Denne kritik betød, at jeg måtte ændre mit undersøgelsesdesign for kortsorteringen i forbindelse med informationsarkitekturen på forbrug.dk. Afsnittet vil handle om kortsorteringsmetoden generelt, og nogle af de erfaringer andre har gjort på dette område. Først herefter vil jeg i kapitel IV præsentere projektets problemfelt og formulering. For at forstå hvad der foregår, når vi sætter undersøgelsesdeltagere til at sortere kort og lave kategorier, vil jeg i kapitel, Hvordan kan man bruge kortsortering i forbindelse med redesign af informationsstrukturen på et eksisterende, komplekst site under hensyntagen til de potentielle repræsentationsproblemer der kan forekomme ved metodens anvendelse af begrænsede nøgleord eller korte sætninger? 8 / 56

9 Om begreber og kategoriforståelse, redegøre for begrebsteorier inden for den kognitive psykologi, der beskæftiger sig med, hvordan vi forstå begreber (concepts), og hvad der sker, når vi skal kategorisere givne emner. Kapitlet er primært baseret på værket The Big Book of Concepts fra 2004, der er skrevet af Gregory L. Murphy. Bogen ridser den kognitive psykologis arbejder med begreber og kategorier op, og opsummerer kritisk de sidste ca. 50 års teorier, afhandlinger og psykologiske eksperimenter. I kapitel VI, Analyse af kortsorteringsmetoden i en case, vil jeg præsentere den undersøgelse, jeg foretog i forbindelse med arbejdet med informationsarkitekturen på forbrug.dk. Undersøgelsen, som blev foretaget som en del af arbejdet med informationsarkitekturen, bliver i denne rapport brugt som en case, til at se nærmere på kortsorteringsmetoden. Fokus for kapitlet vil således være kortsorteringsmetoden frem for resultaterne vedrørende forbrug.dk. Kapitlet afrundes med en skærpet kritik af kortsorteringsmetoden. Efter undersøgelsen blev foretaget, blev jeg opmærksom på en problematik, der ikke har haft indflydelse på arbejdet med casen. Derfor vil jeg i kapitel VII, De sidste kort på hånden?, introducere en generel problematik ved kortsorteringsmetoden. Kapitlet tager fat i erfaringer gjort med kortsorteringer inden for den kognitive psykologi, og bygger på den måde videre på kapitel. I kapitel VIII finder vi Opsummering, diskussion og evaluering. På baggrund af de erfaringer, der er gjort under empiriindsamlingen og den viden, vi har fra socialpsykologien, vil jeg i kapitlet diskutere de konklusioner, der er gennemgået i rapporten, og jeg vil præsentere mit bud på, hvad vi reelt kan bruge kortsorteringsmetoden til. Efter rapportens konklusion, som findes i kapitel IX, vil jeg afslutte med en kort perspektivering, hvor jeg vil belyse, hvordan jeg mener, kortsorteringen bør bruges i forbindelse med design eller redesign af et website. Perspektiveringen findes i kapitel X. 9 / 56

10 III. KORTSORTERING KORT OG GODT Jeg vil i dette kapitel give overblik over, hvad metoden kortsortering er. Desuden vil jeg kritisere et af de mest grundlæggende elementer i kortsorteringen: nemlig hvad der står på kortene. Kapitlet lægger direkte op til problemfeltet og problemformuleringen. HVAD ER KORTSORTERING? Card sorting is a common usability technique that is often used to discover users' mental model of an information space. (NIELSEN 1994) Sådan indleder Jacob Nielsen sin forklaring af kortsorteringsmetoden i sin artikel om brugerinddragelse i forbindelse med design af Sun Micros intranet. Som Nielsen selv påpeger, er han ikke opfinder af metoden; han anser den for at være en almindeligt brugt metode, når man arbejder med usability. Faktisk er kortsortering ikke kun brugt som en usabilitymetode. Kortsorteringer har været brugt i forskellige afskygninger inden for psykologien, som et led i at diagnosticere patienter (Wisconsin Card Sort 7, metoden stammer angiveligt fra E. A. Berg 1948: A simple objective technique for measuring flexibility of thinking ) 8 og inden for socialpsykologien er lignende metoder brugt i forbindelse med forskning af begreber og kategorisering. Netop hvordan socialpsykologien har benyttet sig af denne type sorteringsmetoder, og hvad der er kommet ud af det, vil jeg vende tilbage til senere i rapporten. Når jeg i denne rapport bruger termen kortsortering, bruger jeg den om kortsortering inden for usability feltet, og ikke forbindelse med f.eks. socialpsykologien, med mindre jeg eksplicit skriver det. Men hvad er kortsortering? I en artikel fra 1986 foreslår Dearholt et al. en metode til at inddrage brugernes mentale konceptuelle model af emners forbindelser direkte i designet af brugergrænseflader. En del af deres metode ligger utrolig tæt op ad, hvad vi i dag ville genkende som en kortsortering: Subjects were instructed to sort the cards into piles based on function. They were told to first select the cards (commands) from the deck that they were definitely familiar with and to sort them into as many piles as they wished according to function (i.e., place commands that you believe go together in the same pile ). Further, subjects were told that if they thought a command belonged in more than one pile they were to write its name on a blank index card and place it in the desired pile. (DEARHOLT ET AL. 1986, S. 4) Den største forskel fra den type kortsorteringer, man møder i litteraturen i dag, er, at det hos Dearholt et al. tillades, at et emne placeres i to forskellige grupper. Desuden, at brugerne kun behøver at sortere 7 Wisconsin Cardsort er et psykologisk eksperiment, hvor undersøgelsesdeltagere får til opgave at kategorisere efter et sæt regler, der er bestemt af undersøgelsesdesigneren. 8 Towse et al. 2000, s / 56

11 de emner, de føler sig trygge ved at kategorisere. Undersøgelsesdeltagerne får ligefrem tilbudt en kategori til de emner, de ikke ved, hvad de skal gøre med. 9 Metoden hos Dearholt et al. bygger på en lignende metode brugt af McDonald, Stone, Liebelt og Karat i 1982, som igen var baseret på metoder brugt inden for kognitionspsykologien. Metoden er siden blevet skåret mere til og findes i mange versioner 10. Grundidéen er dog generelt den samme. For at opsummere, vil jeg forsøge at opridse de mest grundlæggende trin i en kortsortering: 1. Skriv ord (eller meget korte sætninger) på små kort. 2. Bland kortene. 3. Giv brugeren instruktion til hvordan kortene skal sorteres; f.eks. efter hvordan brugeren selv synes kortene passer sammen. 4. Bed en bruger om at gruppere kortene. 5. Registrer resultatet og gentag med et vist antal brugere. Metoden bruges ofte, da den er billig, den giver et konkret output. Derfor giver den informationsarkitekten noget at arbejde videre på, frem for blot at teste informationsarkitektens forslag. BRUG AF KORTSORTERINGER Kortsorteringer anses for at være en meget almindelig metode, når man arbejder med usability i forbindelse med webdesign. Udover at Nielsen refererer til den som en almindelig metode 11, findes den også blandt de mest brugte metoder i en undersøgelse om user centered design metoder 12. Der findes adskillige cases, hvor kortsortering er benyttet som led i udarbejdelse af informationsarkitektur. 13 Flere nævner 14, at kortsortering ikke forærer informationsarkitekten en færdig arkitektur, men at den blot giver en forståelse af brugernes mentale model, deres begrebslige forståelse af emnernes indbyrdes forbindelser og strukturer, hvorfor metoden er et godt grundlag for design af den overordnede sidestruktur. The card sort itself is one input to information design but cannot create the final structure by itself. The benefit of the card sort is that it can identify general trends so that the organization will better fit the user[s ] mental models. (AHLSTROM & ALLENDOERFER 2004) 9 Dearholt et al. 1986, s Se f.eks. Maurer & Warfel 2004, Nielsen & Sano 1994 eller Ahlstrom & Allendoerfer Nielsen Vredensburg Nielsen & Sano 1994, Ahlstrom & Allendoerfer 2004, Maurer & Warfel Ahlstrom & Allendoerfer 2004, Gaffney / 56

12 ÅBNE OG LUKKEDE KORTSORTERINGER Generelt kan man opdele kortsorteringen i to hovedgrupper: Den åbne og den lukkede kortsortering, hvoraf den første er den, man oftest støder på. Den åbne kortsortering lader brugeren sortere kortene, sådan, som brugeren selv synes det giver bedst mening, hvorefter brugeren får lov til at navngive de kategorier, vedkommende har skabt. Den lukkede kortsortering angiver, hvilke kategorier der findes, og brugeren skal så placere kortene i de forudbestemte kategorier. Den åbne kortsortering har på den måde en mere generativ karakter, hvor den lukkede oftest bruges til at teste, om de kategorier man har skabt, stemmer overens med brugernes forståelse. 15 Jeg vil for en god ordens skyld understrege, at denne rapport omhandler den åbne kortsortering. At jeg i denne rapport fokuserer på den åbne kortsortering skyldes, at det ikke vil give god mening at bruge den lukkede kortsortering i forbindelse med praktikprojektet hos Forbrugerstyrelsen. Den lukkede kortsortering bruges til at teste, om en række kategorier fungerer, således at mange brugere har nemt ved at placere emnerne i de kategorier, man som informationsarkitekt havde forestillet sig. Den åbne kortsortering passer bedre til projektet, da Forbrugerstyrelsen netop ikke ønsker at lade sig binde af de oprindelige kategorier, men derimod designe fra bunden. En anden version af kortsortering involverer flere brugere ad gangen, således at man udfører gruppekortsorteringer. Argumentet for at bruge en gruppe er, at man får brugerne til at tale mere, fordi de gennem diskussion skal blive enige om den rigtige kortsortering. 16 KVANTITATIV METODE MED KVALITATIVE GEVINSTER Nielsen & Sano omtaler metoden som en kvantitativ metode, i den forstand at de behandler resultaterne statistisk ved at udarbejde en klyngeanalyse. 17 Jacob Nielsen taler for, at det er vigtigt, at man bruger 15 deltagere for at kunne få tilstrækkeligt sigende data. 18 I designet af Suns intranet påbegyndte man en statistisk analyse af data fra kortsorteringen, men pga. manglende tid og økonomi valgte man i stedet at kigge data overfladisk igennem for at spotte åbenlyse tendenser. 19 Til trods for de mange anbefalinger om at indsamle statistisk materiale fra kortsorteringen, påpeges det af flere, eksempelvis af Nielsen selv 20, at man ikke baserer sine resultater udelukkende på de statistiske data, da man kan få meget værdi ud af at lytte til undersøgelsesdeltagerens kommentarer under kortsorteringen. Man kan argumentere for, at det ikke vil give mening at lave statistiske analyser på data, før der er over hundrede observationer. Med så mange kortsorteringer, mister kortsorteringen dens hurtighed 15 Maurer & Warfel Hør f.eks. Gerry Gaffneys podcast med interview af Donna Maurer (Gaffney 2006) 17 Nielsen & Sano 1994, se desuden Lamantia 2003 for flere eksempler på kvantitative tilgange til kortsorteringsdata. 18 Nielsen Nielsen & Sano Nielsen / 56

13 og enkelthed. Nielsen argumenterer for, at det kan være rigeligt at bruge 15 undersøgelsesdeltagere, og stadig have nok observationer til at udføre en statistisk analyse på data. 21 Både Nielsen & Sano samt Ahlstrom & Allendoerfer påpeger, at der er sammenfald mellem de statistiske data, og de data de ender med at benytte sig af selvom de ikke kommer ind på, hvad det er, der gør de statistiske data så usikre, at de ikke vil bygge deres informationsarkitektur direkte herpå. I søgen efter en årsag til, at de statistiske data ikke er solide nok, til at man kan bruge dem som eneste grundlag for en informationsarkitektur, er det svært at finde et konkret svar. Det tætteste man kommer, er et argument for, at man ikke bør ignorere de kvalitative data, fordi de også har reel værdi. Also, I don't recommend designing an information architecture based purely on a card sort's numeric similarity scores. When deciding specifics of what goes where, you should rely just as much on the qualitative insights you gain in the testing sessions. Much of the value from card sorting comes from listening to the users' comments as they sort the cards... (NIELSEN 1994) På den ene side tyder metoderne for analyse, og ikke mindst de data der indsamles, på at metoden primært er en kvantitativ metode. Omvendt peger flere på, at der ligger en stor værdi i de kvalitative data, som man kan udlede af en kortsortering, og at man ikke bør stole blindt på de statistiske data. Der sås altså tvivl om hvorvidt kortsorteringen overhovedet bør anses for at være en kvantitativ metode. REPRÆSENTATION AF INDHOLD Langt de fleste af de beskrivelser, man finder af kortsorteringer, foreslår at man bruger et enkelt beskrivende ord eller meget korte sætninger, når man anvender kortsorteringsmetoden. 22 Idéen er, at man tydeligt og hurtigt skal kunne skabe sig en forståelse af, hvad kortet repræsenterer. Hele kortsorteringen skal være så enkel og overskuelig som mulig. Flere metodebeskrivelser lægger også vægt på, at kortene skal se ensartede ud, alle ord skal starte med stort forbogstav (eller alle skal starte med småt) og have samme skrifttype osv. Formålet er, at undersøgelsesdeltageren ikke må få for mange forskelligartede detaljer, således at han eller hun f.eks. begynder at sortere efter, hvilken skrifttype der bruges på kortet. For at få et lidt mere nuanceret billede af, hvad forholdet mellem repræsentationen og det der repræsenteres, vil jeg kort tage fat på tegnlæren, semiotik. Dette vil give os et indblik i, hvilke generelle repræsentationer tegn kan være, samtidig med at det giver os en terminologi at diskutere indhold og udtryk med. 21 Nielsen Nielsen & Sano 1994, Ahlstrom & Allendoerfer 2004, Stone et al. 2005, Maurer & Warfel / 56

14 SEMIOLOGI OG SEMIOTIK Semiotikken blomstrer sammen med strukturalismen i begyndelsen af det tyvende århundrede. I lingvistikken har bl.a. Ferdinand De Saussure ( ) taget tegn teorien op, og brugt den i forbindelse med lingvistikken. Alt hvad der findes om Saussures semiologi, som den kaldes, er nedskrevne noter fra hans forelæsninger. Disse noter er med tiden blevet omskrevet til en læsevenlig artikel, der er oversat til flere sprog 23. Denne artikel omhandler tegnet som opdelt i to: indhold og udtryk. Tanken er, at når et menneske udtrykker sig verbalt, dannes der en mental entitet, et indhold eller en mening, som vedkommende derefter omsætter til et udtryk, et akustisk billede, dvs. en lyd. Denne lyd er hvad vi forstår som et ord, og dette ord bærer en betydning, som frembringer en forståelse, en meningsdannelse, hos modtageren (den der hører lyden). Ordet er i den forstand et tegn. Et semion 24 bestående af et udtryk (det akustiske) og et indhold (dels det som afsendes, dels det der modtages). Indholdet kaldes hos Saussure signifié, mens udtrykket kaldes signifiant. Hvis modtager og afsender har den samme opfattelse af, hvad indholdet af et udtryk er, er der en god basis for kommunikation. 25 Figur 2: Saussure deler tegnet op i et indhold og et udtryk. Når der skelnes mellem semiologi og semiotik, er det fordi der er tale om to forskellige traditioner, hvor semiologien udelukkende vedrører det lingvistiske tegn, og semiotikken kan anskue alt for at være tegn. Ifølge semiotikken er et tegn noget, der bærer en betydning, der er større end summen af dets udtryk. Eksempelvis er et fodspor i sneen ikke blot en udhulet form i sneen, det er et tegn på at her har gået nogen. At Lisbeth har høj temperatur, er ikke blot et udtryk for at hun har det varmt, det er et tegn på at Lisbeth er syg, osv. Charles Sanders Peirce ( ) anses for at være frontfigur inden for semiotikken. Peirce mener, man kan anse alt for at være tegn i den forstand, at så snart noget tildeles en mening, er det et tegn, for den der fortolker det. Peirce har et lidt andet syn på tegnet end Saussure, som blot delte det op i et signifié og signifiant. Peirce er fader til det tredelte tegn: 23 Kjørup Det græske ord for tegn, som har lagt navn til semiologi og semiotik. 25 Kjørup 2002, Saussure / 56

15 1. Tegnet (repræsentamen) dette er sammenligneligt med Saussures udtryk. Det er tegnet, som det tager sig ud. Ser vi et maleri som et tegn, kan man sige, at repræsentamen er den maling maleriet er udgjort af. 2. Objektet er det, som tegnet repræsenterer. Hvis maleriet forestillede en dame, ville damen være objektet. 3. Interpretanten er det meningsdannende forhold mellem tegnet og fortolkeren. Forestiller billedet af damen Lucretia, kan fortolkerens viden om symbolik fortælle, at billedet handler om voldtægt. 26 TO TYPER TEGN Der findes grundlæggende to typer af tegn: de kommunikative og de indeksikalske. Kort fortalt er de kommunikative tegn dem, der bruges til at fortælle noget derfor kaldes de til tider også for symbolske tegn: et ord som forklarer, et vejskilt der henviser eller endda en spillefilm der vil fortælle sine seere om et land i krig. De indeksikalske tegn er naturlige tegn, dvs. tegn der ikke er skabt for at kommunikere noget. 27 Nogen siger, at når solen går ned i en sæk, står den op i en bæk et noget usikkert, men ikke desto mindre et indeksikalsk, tegn. En ble der lugter, er tegn på den er fuld, en flad cykel, kan være et tegn på den er blevet piftet. For at nuancere taler man også om ikonografiske tegn. De ikonografiske tegn, er de tegn, der ligner noget andet. F.eks. et maleri eller et foto. Ikonografiske tegn kan også være kommunikative tegn. Nogle vælger derfor at dele de kommunikative tegn op i to: nemlig de ikonografiske og de symbolske. 28 Laver man denne opstilling, får man således tre tegn med to undergrupper: Figur 3: De tre typer tegn, indeksikalske, ikonografiske og symbolske, inddeles i to grupper, de kommunikative og de naturlige. Som det kan ses af ovenstående figur, kan de ikonografiske tegn både være naturlige og kommunikative; et billede kan godt have et budskab, samtidig med det ligner noget. Endda kan fotografier eller lignende mekaniske afbildninger også forstås som indeksikalske tegn, hvilket eksempelvis også er hvorfor film og video gør sig godt til dokumentariske repræsentationer. De er 26 Kjørup 2002, s. 20f 27 Kjørup 2002, s. 28 Det ikonografiske tegn kan naturligvis indeholde andre tegn, eksempelvis symbolske tegn. Dvs. tegn kan optræde i tegn. 15 / 56

16 beviser for, at de mennesker, der står foran kameraet, mens der optages, rent faktisk stod der (dog kan man mange ting med computereffekter i dag, så denne indeksikalske værdi er skrumpende). 29 Naturlige tegn kan kaldes netop det, fordi den måde vi tolker naturlige tegn på, minder utrolig meget om den måde, vi tolker ting i naturen. Dvs. hvis vi ser et billede af en hund, er det tættere på et møde med en rigtig hund, end var den repræsenteret med arbitrære tegn, f.eks. ord. Man kan sige, at hvor arbitrære tegn lægger op til en personlig fortolkning, giver naturlige tegn en mere umiddelbar og fysisk sansning. Noget man eksempelvis benytter sig meget af i film, hvor vi kan få et chok eller et skud adrenalin. 30 PROBLEM MED FORENKLET REPRÆSENTATIONER I KORTSORTERINGER Men hvad skal vi bruge dette til i forbindelse med kortsorteringer? Problemet i kortsorteringen er, at det tegn, der skildrer objektet, i høj grad er afhængig af interpretanten. Som jeg fremhævede i forrige afsnit, er der en tendens til, at arbitrære tegn, som f.eks. det skrevne ord, i højere grad bliver udsat for fortolkning i interpretanten, end de naturlige tegn. Derfor mener jeg, at det er relevant at se på, hvorvidt et enkelt nøgleord overhovedet kan antages at være et dækkende tegn for dets objekt, nemlig indholdssiderne på et website. UNDERSØGELSE AF REPRÆSENTATIONSVALG MED DEL.ICIO.US I forbindelse med denne problemstilling har jeg udført et forsøg, der skal svare på spørgsmålet om, hvorvidt brugere selv vælger mere komplicerede repræsentationer end et enkelt nøgleord eller en kort sætning, når de bliver bedt om at lave en repræsentation. For at gøre undersøgelsen hurtig og billig, har jeg valgt at benytte mig af online tjenesten del.icio.us 31, som er en webservice med mere end en million brugere 32, hvor man kan gemme sine internetbogmærker online, og tilknytte dem tags 33. Man kan sige, at man gemmer et bogmærke, og samme med bogmærket gemmer man et søgbart mærke, som beskriver bogmærket. Se Figur 4 for et eksempel på, hvordan et site tagges af en bruger. 29 Kjørup 2002, s. 7f 30 Bolter 2001, s Tag er engelsk for mærke, f.eks. prismærke (price tag). I forbindelse med internettet, bruges begrebet ofte i forståelsen nøgleord. Begrebet tagging bruges meget i online verdenen om det, at tilknytte nøgleord til indhold. Dette kan gøre det nemmere at finde indholdet, f.eks. ved at lave filtrerede søgninger efter et eller flere tags. For mere information, se Morville & Rosenfeld (2006), s. 77ff. 16 / 56

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru.

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru. 1.1 Introduktion: Euklids algoritme er berømt af mange årsager: Det er en af de første effektive algoritmer man kender i matematikhistorien og den er uløseligt forbundet med problemerne omkring de inkommensurable

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Vi angriber analysen pragmatisk, men vedkender os overordnet Peirces tilgang, da vi kan tilslutte os at en fortolkning afhænger af fortolkeren,.

Vi angriber analysen pragmatisk, men vedkender os overordnet Peirces tilgang, da vi kan tilslutte os at en fortolkning afhænger af fortolkeren,. Forholdet mellem det forestillede og det tekstlige SAS - En semiotisk analyse af SAS website Internettet og websider er et forholdsvist nyt medie for virksomheder set i forhold til de mere traditionelle

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Sortering fra A-Z Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Det er for svært Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å?

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 1. 2. 3. 4. AT-1. Metodemæssig baggrund. Oktober 09. (NB: Til inspiration da disse papirer har været anvendt i gamle AT-forløb med

Læs mere

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012 Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways Ribergård & Munk communication design Marts 2012 TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT TEXT VISUAL VISUAL

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere