Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade Odder Telefon Telefax hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf Årsberetning 2010 MED BILAG

2

3 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelse, Direktion, Revision... 4 Forord... 5 Sektorbeskrivelser: Økonomiudvalget... 7 Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomisk beretning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab Balance Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Skatter, tilskud og udligning Note 2, Byudvikling, miljø og trafik Note 3, Undervisning og kultur Note 4, Sundhedsområdet Note 5, Sociale opgaver og beskæftigelse Note 6, Fællesudgifter og administration m.v Note 7, oversigt Note 8, Anlægsarbejder - projektopdelt Note 9, Anlægsarbejder - jordforsyning Note 10, Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb Note 11, Anlægsoversigt Note 12, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele Note 13, Langfristede tilgodehavender Note 14, Finansieringsoversigt Note 15, Udvikling i egenkapital Note 16, Langfristet gæld Note 17, Leasingaftaler Note 18, Kautions- og garantiforpligtigelser Note 19, Swap-aftaler Bemærkninger til regnskabet: Oversigt over forbrug i forhold til bevillinger Omkostningskalkulationer Bilag Hovedoversigt Regnskabsoversigt Drift Økonomiudvalget: Børne- og Familiecentret

4 Redningsberedskab Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhvervsfremme og turisme Arbejdsmarked Indkomstoverførsel Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Veje og grønne områder Miljø Kollektiv trafik og havne Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og Familiecentret Sundhed Indkomstoverførsler Social- og Sundhedsudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ældreområdet Voksne handicappede Sundhed Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Indkomstoverførsler Regnskabsoversigt Anlæg Økonomiudvalget: Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder Miljø Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Voksne handicappede Renter, tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger Artsoversigt Finansiel status Statusbalance

5 Afvigelsesrapport Økonomiudvalget: Børne- og Familiecentret Redningsberedskab Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhvervsfremme og turisme Arbejdsmarked Indkomstoverførsel Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Veje og grønne områder Miljø Kollektiv trafik og havne Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og Familiecentret Sundhed Indkomstoverførsler Social- og Sundhedsudvalget Fritid, bibliotek og kultur Ældreområdet Voksne handicappede Sundhed Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Indkomstoverførsler

6 Odder Kommune Regnskabsår 1. januar december 2010 Adresse: Odder Kommune Rådhusgade Odder Telefon: Telefax: hjemmeside: Kommunalbestyrelse: Elvin J. Hansen (A) borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Lars Grønlund (A) fmd. for Børn, Unge og Kulturudvalget Rie Ramsdal Jensen (A) Vera Bruus Jørgensen (A) Kim Nørgaard (A) Sanne Rubinke (F) 1. viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Marianne Hundebøll (F) Theis Rubinke Sørensen (F) Morten Piil Grau (F) Hanne Broe (L) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Niels-Ulrik Bugge (V) 2. viceborgmester Uffe Jensen (V) Anne Bonefeld (V) Bent Jacobsen (V) Finn Thranum (V) Per Ringgaard (V) Niels Rosenberg (C) Hans Hammann (C) Anette Møller (C) Direktion: Jesper Hjort, kommunaldirektør Jette Rud Knudsen, socialdirektør Søren Hjortsø Kristensen, teknisk direktør Gerda Pedersen, kulturdirektør Revision: BDO Kommunernes Revision 4

7 Forord Odder Kommunes regnskab for 2010 er historisk Besparelser og nedskæringer var i høj grad på dagsordenen i 2010, ikke mindst i årets første halvdel. Vi lavede besparelser, hvor vi kunne, og stort set alle visioner var sat på standby. Desværre betød disse besparelser, at vi i løbet af året måtte sige farvel til mange dygtige medarbejdere. Resultatet er, at vi på nogle områder har måttet skrue ned for blusset, og vi leverer nu en service, der ligger på et lidt lavere niveau end tidligere men Odder Kommune leverer fortsat en service, vi kan være bekendt. I den kommende tid er det vores opgave at se på, om der måske er nogle enkelte områder, hvor der blev sparet for meget, og i det omfang det er muligt, evt. rette op på nogle af disse besparelser. Selv om 2010 var et spareår, blev der alligevel gennemført en række projekter, der viser, at vi fortsat er en kommune i udvikling. Vi fik færdiggjort to skoleudvidelser (Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen), og vi fik indviet en helt ny trafikhavn i Hou. Odder Kommunes regnskab for 2010 er historisk. Der var budgetteret med et underskud på 1,5 mio. kr., men resultatet er et overskud på 38,4 mio. kr. Det er det højeste overskud i Odder Kommune siden kommunalreformen i Ser man alene på driftsregnskabet, slutter 2010 med et overskud på 14,9 mio. kr., hvilket er en reel forbedring på 23 mio. kr. i forhold til året før. Det er også med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at kommunens kassebeholdning nu er på 31,2 mio. kr. Ved udgangen af 2009 havde vi en negativ beholdning på 7,2 mio. kr. Vi lever således mere end rigeligt op til den såkaldte kassekreditregel, der kræver, at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke må være negativ. Den kraftige opbremsning først på året har bidraget kraftigt til dette regnskabsresultat, men den vigtigste årsag er, at det i løbet af 2010 lykkedes at sælge en række grunde og ejendomme, efter at dette salg nærmest var gået i stå i På byrådets vegne er jeg stolt af dette resultat, som er et bevis på, at Odder Kommune har nogle meget dygtige medarbejdere, der har levet op til den besparelsespolitik, byrådet har vedtaget. Medarbejderne har en stor andel i dette resultat, og de fortjener stor ros. Nu gælder det om at holde fast i målsætningen om at forbedre økonomien i budgetårene 2012, 2013 og Vi står over for en række store opgaver i de kommende år. Vi er nødt til at tænke i infrastruktur. Det skal være nemt for nye borgere, der vil flytte hertil, at komme til og fra arbejde, som måske ligger i en anden kommune. En ny tilkørselsvej vest for Odder vil bidrage til dette. Vi skal arbejde for at få flere turister til vores kommune, og i den forbindelse er det vigtigt, at vi slår på vores 42 km lange kystlinje, og ikke mindst de muligheder der byder sig ved vandet. Vi råder over to havne, og vi må gøre mere for at trække turister hertil. Vi skal have sat gang i udviklingen og væksten i kommunen. Vi har taget et vigtigt skridt med beslutningen om at købe Odder Sygehus, og i de kommende måneder skal vi arbejde med at få lagt et plan for, hvad området og bygningerne skal bruges til. Et spændende område med mange muligheder, og særligt interessant bliver det at høre hvilke forslag, der kommer fra kommunens borgere. I løbet af 2010 viste en undersøgelse fra Dansk Industri, at Odder Kommune er det sted i landet, hvor virksomhederne er mest tilfredse, når det gælder om at skaffe arbejdskraft. 5

8 Jeg er overbevist om, at det er vores status som bosætningskommune nær Århus, som gør, at vi har meget højt kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Odder Kommune er nemlig stadig en eftertragtet bosætningskommune. Vi har gode tilbud til borgerne i form af børnepasning, skoler og ældrepleje. Sådan vil det også være i årene, der kommer, Elvin J. Hansen Borgmester Maj

9 Økonomiudvalget Udvikling Vækst Efter gennemførelsen af en omfattende økonomisk genopretningsplan i foråret 2010 har byrådet påbegyndt arbejdet med formuleringen af en vækststrategi. Vækststrategien skal flytte fokus fra besparelser til de investeringer, der skal sikre, at Odder Kommune også har noget at leve af i årene der kommer. Vejen til vækst bliver hovedoverskriften bag de forskellige projekter og initiativer byrådet påtænker at iværksætte i den resterende valgperiode. Odder Kommune foretog den første større investering, da byrådet i december 2010 besluttede at købe Odder sygehus af Region Midtjylland. Erhvervelsen af det gamle sygehus og det omkringliggende areal gør det bl.a. muligt at realisere en vision om at få skabt en sundhedspark eller anden erhvervsmæssig anvendelse. Derudover vurderes ejendommen generelt at være interessant set ud fra en byplansmæssig vinkel og rummer samtidigt gode muligheder for anden erhvervsmæssig udvikling. Erhverv Arbejdskraft Odder Kommune fik i 2010 en topplacering i DI s måling af erhvervsklimaet i landets kommuner. I kategorien Adgang til arbejdskraft har Odder Kommune landets mest tilfredse virksomheder. Det betyder med andre ord, at når virksomhederne i Odder mangler dygtige medarbejdere, så frygter man tilsyneladende ikke at skulle lede forgæves. Odder Kommune er ifølge DI s undersøgelse generelt et godt sted at drive virksomhed. Kommunen indtager således en 12. plads på landsplan, når man måler virksomhedernes generelle oplevelse af vilkårene for at drive virksomhed i kommunen. Planlægning Kommuneplan Arbejdet med Kommuneplan 2013 er i 2010 skudt i gang. Det skete på et temamøde for byrådet i november, hvor de første ideer til processen for udarbejdelse af byrådets Plan- og Agenda-21 strategi 2011 blev drøftet. Tilsvarende besluttede byrådet, at der i forlængelse af Kommuneplan 2009 skulle gennemføres en vindmølleplanlægning. Derfor blev der i efteråret gennemført en forudgående offentlighedsfase, hvor der blev indhentet ideer og forslag til udpegning af nye vindmølleområder i kommunen. Foroffentlighedsfasen skal i 2011 følges op med konkrete forslag til nye vindmølleområder. Der arbejdes målrettet og systematisk på at udarbejde en samlet prioritering af kommunens kulturmiljøer, som skal danne baggrund for en vurdering og evt. ændring af udpegningen og beskrivelsen af kulturmiljøer i 7

10 kommuneplanen. Arbejdet forventes afsluttet omkring årsskiftet. Målet er at gruppens arbejde anvendes i forbindelse med Kommuneplan Letbanen I 2010 blev forarbejdet for første etape af letbanen, som er en sammenkobling af Odderbanen og Grenåbanen via Århus, gennemført. I slutningen af året bevirkede nye oplysninger om forventede begrænsninger i mulighederne for køb af dieseltog til letbanen imidlertid, at forarbejderne skal suppleres med en analyse og evt. VVM af mulighederne for at elektrificere banestrækningen. For Odder Kommunes vedkommende indebærer det, at konsekvenserne af en evt. elektrificering af strækningen lige nord for Odder by langs Odder Å skal undersøges nøjere. Byggeri Byggesager Der er modtaget 653 ansøgninger om hhv. byggetilladelse, dispensation, forhåndsdialog m.v. antallet af sager er igen støt stigende. I 2010 er der i alt meddelt byggetilladelse til 104 nye boliger og sommerhuse. Byggesager fordelt på bygningskategorier: Bygninger m.m. Antal sager Antal sager Antal sager Erhvervsbygninger og institutioner, til- og ombygninger Stalde, gylletanke og siloer Enfamiliehuse og sommerhuse til- og ombygninger Carporte, udhuse og lignende Dispensationer 72 Forhåndsdialog 27 Andre Udstykninger og skelændringer Landzonetilladelser til byggeri / udstykning Landzonetilladelser til nedsivningsanlæg I alt År Enfamiliehuse Etageboliger I alt nye boliger Sommerhuse dobbelthuse m.m. og sommerhuse

11 Beskæftigelse Et enstrenget jobcenter 2010 var det første år, hvor kommunerne havde det samlede ansvar, herunder det økonomiske ansvar, for alle ledige i kommunen. I 2010 blev indsatsen styrket især vedr. de forsikrede ledige med det mål at få en tilfredsstillende rettidighed på samtaler og tilbud, hvilket er opnået i 4. kvartal Ledigheden faldt til ca. 3 % af arbejdsstyrken et fald på 0,7 %, som var større end både i regionen og på landsplan, og ledighedsniveauet er nu lige under gennemsnittet for regionen og 0,6 % under landsgennemsnittet. Der er hver måned knap 600 arbejdsparate borgere berørt af ledighed ved udgangen af 2010, en voksende del af dem er langtidsledige og her især ufaglærte. Kommunens indsats måles og sammenlignes med 7 andre kommuner med sammenlignelige vilkår for indsatsen, og Odder Kommune er for 3. gang i træk placeret som den kommune med den næstbedste udvikling for de 3 mål, som beskæftigelsesministeren udpegede for Administration Digitalisering Odder Kommunes IT strategi har som vision, at digitaliseringen i Odder Kommune skal være identitetsskabende. Borgerne og erhvervslivet ser brugen af IT som en naturlig kontakt med Odder Kommune, hvor IT bidrager til at skabe en åben, effektiv og helhedsorienteret service. Arbejdet med OdderNettet prioriteres derfor højt i kommunen. Resultatet af dette blev, at Odder Kommune i 2010 igen sluttede som nr. 2 i årets Bedst På Nettet konkurrence, hvor Videnskabsministeriet bedømmer alle offentlige hjemmesider. Det nuværende høje digitale niveau i Odder er en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne. I en uvildig analyse af kommunernes online-service blev Odder Kommune målt til at være den tredje bedste kommune i landet i forhold til at klare borgerservice digitalt. 9

12 Miljø- og Teknikudvalget Lokalplanlægning og Byggemodning Der er i 2010 lokalplanlagt (lokalplannummer 1110, 1111 og 1113) for 25 ha ny byudviklingsjord syd for Stampemøllebækken i Odder vest. Dermed er hele rammeområdet 1.B.38 lokalplanlagt. Inden for det østligste af lokalplanområderne op mod Søkrogen er 28 af parcellerne byggemodnet. Desuden er byggemodningen af yderligere 16 parceller påbegyndt. Herudover er der i 2010 vedtaget følgende lokalplaner: Lokalplan nr Boligområde ved Randlevvej, Odder Lokalplan nr Boligområde nord for Vestermarken, Odder (1. etape) Lokalplan nr Boligområde ved Østergade, Odder Lokalplan nr Boligområde ved Rudevej, Saksild Lokalplan nr Centerområde ved Søndergade, Hov Lokalplan nr Boligområde ved Vestergade, Hov Lokalplan nr Udvidelse af Egmont Højskolen, Hov Veje og Trafik Trafiksikkerhed Den digitale trafiksikkerhedsplan fra 2009 er i 2010 blevet udvidet med et registreringsmodul, hvor den enkelte borger kan gå direkte ind og stille forslag om tiltag til forbedring af trafiksikkerheden. Forslagene vurderes herefter i kommunens Følgegruppe for trafiksikkerhed. I 2010 gennemførte forvaltningen i samarbejde med politiet en gennemgang af alle skoleveje efter anbefaling fra Følgegruppen for trafiksikkerhed. Dette mundende ud i nogle små projekter, såsom ændret vejafmærkning og bedre skiltning på nogle skoleveje. Derudover blev der etableret helleanlæg i Gylling, torontobelysning i Ørting, forlængelse af cykelsti på Vennelundsvej og 3 chikaner i Assedrup. Kollektiv trafik I foråret 2010 blev det besluttet, at genindføre betaling på bybussen fra 1. januar 2011 til Midttrafiktakster Miljø Vand- og naturplaner Med 1½ års forsinkelse har staten i oktober 2010 sendt udkast til vand- og naturplaner i offentlige høring i et halvt år. Arbejdet med planerne er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan blandt andet af regeringens arbejde med Grøn Vækst på landbrugsområdet. Kommunerne skal efter endelig vedtagelse af planerne udarbejde handlingsplaner for den lokale indsats for at nå de vedtagne målsætninger. 10

13 Realisering af målene i planerne vil medføre betragtelige økonomiske udgifter til dækning af f.eks. opkøb af jord, erstatninger til landbruget, etablering af naturforbedrende foranstaltninger m.v. Finansieringen herunder fordelingen mellem staten og kommunerne er fortsat ikke endeligt på plads. Det er udtrykt fra centralt hold, at realiseringen af målene skal følge de midler, der er til rådighed ved tilskuds- og støttemidler eller ved takstfinansiering. Der er endnu heller ikke overblik over, hvorledes afledte effekter af planer som f.eks. revision af vandløbsregulativer skal finansieres. Der er i 2010 iværksat forundersøgelse af muligheder for etablering af vådområde ved Odder å og Rævs å inden tilløb til Norsminde Fjord. Forundersøgelsen skal vise, om der vil være en hensigtsmæssig reduktion af næringsstofbelastningen af fjorden ved etablering af et vådområde. Projektet er baseret på statstilskud til både forundersøgelse og eventuel realisering. Affaldsplan Odder kommune har i samarbejde med Renosyd I/S haft et udkast til en ny affaldsplan i offentlig høring. En affaldsplan der fastlægger rammerne for affaldsbortskaffelsen, herunder alle anlægsinvesteringer i en 4-årig periode og desuden indeholder perspektiver for de efterfølgende 8 år. Der er arbejdet med en enkel og dynamisk planproces hvor borgere og brugergrupper har haft mulighed for at komme med input ved borgermøder og via hjemmesiden. Den endelige godkendelse i affaldsplanen sker primo 2011 efter gennemgang af de indkomne bemærkninger i høringsfasen. Fra 2010 har alle virksomheder (som er registreret i CVR) på baggrund af en lovændring haft mulighed for at aflevere affald på genbrugspladsen. Virksomhederne er på den baggrund opkrævet et rådighedsgebyr, dvs at de skal betale, hvad enten de bruger genbrugspladsen eller ej. Gebyrstørrelsen er fastsat på baggrund af oplysninger om branche og antal ansatte i CVR. 11

14 Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Frokostordning I forbindelse med implementering af loven om fleksibel frokostordning har Odder Kommune efter gennemført udbud indgået kontakt med leverandøren Fru Hansens kælder om levering af kommunal frokostordning til daginstitutionerne i Odder Kommune. Med valget af denne leverandør har Odder Kommune sikret forældrene til børn i daginstitution muligheden for at vælge et sundt frokostmåltid med minimum 65 % økologi, hvor alle menuer overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger. Byrådet har i forbindelse med implementeringen af frokostordningen vedtaget en revidering af styrelsesvedtægterne for daginstitutionerne i Odder Kommune. Som følge af dette har forældrebestyrelserne i daginstitutionerne i 2010 skullet tage stilling til, om de ønsker frokostordning i deres institution de næste to år frem. Ud af de 13 daginstitutioner har 3 institutioner valgt at starte med frokostordningen i marts Læreplaner Daginstitutionerne har i 2010 særligt arbejdet med de pædagogiske læreplaner i forhold til temaerne: Personlig udvikling Sociale kompetencer Arbejdet med læreplanerne involverer både personalet og forældregruppen. I læreplanerne beskriver de enkelte institutioner selv, hvordan de ønsker at dokumentere arbejdet. Det indsamlede dokumentationsmateriale danner udgangspunkt for evalueringen af læreplanerne. Dagplejen Børnetallet på dagplejens område er faldet det seneste år, hvilket har betydet at dagplejen desværre har været nød til at tage afsked med en del medarbejdere. Samtidig er der sket en stigning i etableringen af private pasningsordninger. I en privat pasningsordning indgår forældrene en privat aftale med en privat passer. Kommunen yder tilskud til forældrene til dækning af udgiften til den private pasning. En privat pasningsordning kan godkendes til at modtage maksimalt 5 børn i alderen 0-2 år. SkoleIT Opgradering af skolernes infrastruktur. It i undervisningen bliver stadig mere baseret på adgang til internettet, men en del af skolerne i Odder kommune har hidtil haft meget begrænset adgang, da deres internetforbindelser har været underdimensionerede. Derfor blev der i 2010 etableret fiberforbindelser til skolerne i Hou, Gylling, Saksild og Hundslund. Dermed har alle skoler, med undtagelse af Ørting og Randlev, skalerbare fiberforbindelser, som kan forøges i takt med udviklingen. Samtidig startede implementeringen af nyt trådløst netværk på alle skoler, med undtagelse af Ørting og Randlev. Processen ventes afsluttet i februar 2011, hvorefter alle klasselokaler har adgang til trådløst net af tidssvarende karakter. Det nye trådløse net baner dermed vejen for en større integration af it i undervisningen. 12

15 Skoler Udvalgte udviklingsprojekter Skolerne arbejder med LP (læringsmiljø og pædagogisk analyse) på tredje år. Ledere og en stor del af lærerne vurderer, at indsatsområdet har haft en positiv effekt på samarbejdet omkring klasserne og børn i vanskeligheder. LP arbejdet understøttes endvidere af internationalt samarbejdsprojekt med skoler i to norske kommuner, som støttes af EU. Skolerne har alle udfærdiget læsehandleplaner og mål- og indholdsbeskrivelser for SFO. Temaerne i mål- og indholdsbeskrivelserne følger temaerne fra læreplanerne i daginstitutionerne. Flere skoler indgår i udviklingsprojekt om aldersintegreret undervisning. Projektet støttes af Undervisningsministeriet. Skolelukninger Byrådet har besluttet at lukke Randlev Skole og Ørting/Falling Skole per Som følge heraf ændres skoledistrikterne for skoleåret 2011/12, således at - eleverne fra Randlev skoledistrikt tilbydes undervisning på Skovbakkeskolen, og - eleverne fra Ørting/Falling skoledistrikt tilbydes undervisning på Vestermarkskolen. I skoleåret 2012/13 ændres skoledistrikterne igen for kommende børnehaveklasser og tilflyttere, således at kommende elever fra Randlev og Ørting/Falling skoledistrikt fordeles på de øvrige skoledistrikter. Ombygninger og tilbygninger Parkvejens Skole har i år fået et nyt specialklasseafsnit for de mellemste klassetrin og et nyt læringscenter. Byggeriet omfatter ca. 207 m2 tilbygning og ca. 88 m2 ombygning i den eksisterende klassefløj. Saksild Skole er ligeledes blevet ombygget. Fremover understøtter de fysiske rammer opdelingen i indskoling og mellemtrin. Ombygning er sket som et led i skolerenoveringssplanen, og som følge af et ATpåbud. Det betyder, at der også laves nyt tag på bygningerne, alle rum får ventilation, nye lofter, nye gulve mm. 13

16 Social- og Sundhedsudvalget Nytænkning Både på ældreområdet og på området for voksne handicappede er der i 2010 sket væsentlige ændringer i tilgangen til måder at løse opgaver på. Ændringerne er sket med udgangspunkt i principper som selvhjulpenhed og hverdagsrehabilitering. På ældreområdet betød ændringerne, at adgangen til praktisk bistand for ydelserne rengøring, indkøb og tøjvask blev reduceret for de bedste af de daværende modtagere af ydelserne. Hertil kom, at der med henblik på at sikre, at flest mulige borgere er selvhjulpne blev etableret et tilbud om hverdagsrehabilitering. Tankegangen har været, at der i stedet for varige tilbud bevilges intensive træningsforløb af midlertidig karakter eller instruktion i og rådgivning om brug af relevante hjælpemidler. I Åhusene er der indført nye principper for serviceniveau, der betyder, at målsætningen for Odder Kommunes bostøtte til udviklingshæmmede er, at de visiterede timer skal dække hjemmevejledning med sigt på rehabilitering / personlig trivsel og udvikling. Endvidere lægges der mere vægt på, at aktiviteter i fællesskabet til tider kan erstatte individuelle besøg. Endelig vil pårørende og frivillige i højere grad blive inddraget i forhold til gennemførelse af diverse aktiviteter. Analyse af psykiatriområdet og Fabos Primo 2010 blev Byrådet præsenteret for en analyse af psykiatriområdet i Odder Kommune. Analysen angiver en række mulige udviklingstiltag for indsatsen over for sindslidende borgere i kommunen. Nogle af disse tiltag er allerede iværksat, herunder en styrkelse af samarbejdet med pårørende samt oprettelsen af et akuttilbud. Andre tiltag, blandt andet udvikling af beskæftigelsestilbud til sindslidende samt et øget aktivitetsniveau i Klubben i Rosenhuset, kræver et lidt længere tidsperspektiv, da det kræver øget finansiering. Der er ligeledes foretaget en analyse af organisation og økonomi på døgntilbuddet på Fabos. Analysen havde til formål at afdække mulige effektiviseringsgevinster og/eller besparelser, der kunne bidrage til Byrådets samlede spareplan. Om- og tilbygning af Ålykkecentret Byrådet besluttede med vedtagelsen af Plejeboligplan 2008 at samle en række funktioner på Ålykkecentret. Denne samling af funktioner nødvendiggjorde en om- og tilbygning af det fraflyttede plejecenter. Arbejdet blev påbegyndt medio 2010 og forventes færdiggjort i løbet af Når om- og tilbygningen er bragt til ende, vil Ålykkecentret blandt andet huse korttidspladser, døgntræningspladser, daghjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje. Forventningen er, at denne samling af funktioner vil give de bedste betingelser for et tæt og tværfagligt samarbejde for de forskellige personalegrupper og at mange borgere vil opleve mere sammenhæng i form af en helhedsorienteret indsats, da borgere, der opholder sig på korttidsafsnittet eller benytter Daghjemmet, med stor sandsynlighed også er brugere af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. 14

17 Sundhedsaftalen Ultimo 2010 godkendte Byrådet Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne med henblik på at skulle gælde i perioden Aftaleparterne er enige om, at der i aftaleperioden skal være et særligt fokus på udvikling og styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Det nære sundhedsvæsens opgaver kan overordnet beskrives som: At forebygge sygdom og indlæggelser og sikre tidlig opsporing af sygdomme. At sørge for en sammenhængende opfølgning og rehabilitering i forbindelse med udskrivelse fra sygehuse. 15

18 Økonomisk beretning Regnskabsresultat Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal Budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse 2010 Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen , ,2-8,7 Driftsudgifter 1.034, ,7 14,9 Renter 12,1 4,5-7,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -13,6-14,9-1,4 Anlægsudgifter 35,4 44,6 9,2 Jordforsyning drift 3,3-0,5-3,8 Jordforsyning anlæg -4,4-27,9-23,5 Resultat af det skattefinansierede område 20,6 1,3-19,3 Låneoptagelse -27,8-50,5-22,7 Afdrag på lån 8,9 22,0 13,1 Øvrige finansforskydninger -0,2-11,2-11,0 Nettoændring likvide aktiver 1,5-38,4-39,9 Der var for 2010 budgetteret med et kasseforbrug på 1,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 38,4 mio.kr. Driftsudgifter viser en merudgift på 11,1 mio. kr. Merudgifterne er overvejende indenfor vanskeligt stillede børn og unge og til vintertjeneste, medens udgifterne til bl.a. folkeskolen, trepartsaftalen, arbejdsskadeforsikring og voksenhandicap har været mindre end budgetteret. Oversigt over forbrug i forhold til politiske bevillinger (incl. tillægsbevillinger) fremgår af regnskabsforklaringer i afsnittet Bemærkninger til regnskabet side 45. Anlægsudgifter viser et merforbrug på 9,2 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde viser en merindtægt på 23,5 mio. kr. i forhold ti budgetteret. Låneoptagelsen afviger med 22,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes bl.a. optagelse af lån til ombygning af Hou havn, ombygning af Ålykkecentret og indfrielse af jordkøbslån. Øvrige finansforskydninger er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser. I 2010 blev spildevandscentret omdannet til et selskab. Odder Kommunes gæld til Odder Spildevand a/s udgør 12,5 mio. kr. og afdrages over de kommende 9 år. 16

19 Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 1,5 mio. kr. Udgangspunktet den 1. januar 2010 var en negativ kassebeholdning på 7,2 mio. kr. I årets løb har der været en styrkelse af kassebeholdningen på 38,4 mio. kr. Overskuddet i 2010 på 38,4 mio. kr. betyder, at kassebeholdningen ultimo 2010 udgør 31,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2010 var på 35,1 mio.kr. I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 30,5 mio. kr. ved udgangen af De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem. På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at overeller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår. I 2010 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettooverskud på 5,3 mio. kr., som overføres til institutioner har fået overført underskudsbeløb, der overskrider grænsen for overførsel af underskud, svarende til 2,9 mio. kr., og 1 institution har fået reduceret underskudsoverførslen med 0,1 mio. kr. i forhold til grænsen for overførsel. Tilsvarende har 4 institutioner fået overført overskudsbeløb, der overskrider grænsen for overførsel af overskud på i alt 1,1 mio. kr., og 1 institution har fået reduceret overskudsoverførslen med 0,9 mio. kr. i forhold til grænsen for overførsel. Fra 2009 til 2010 blev der overført et nettounderskud på 11,8 mio. kr. Kassebeholdningens udvikling i mio. kr. (-fortegn = gæld) Regnskabsår Kassebeholdningen pr , , , , , , , , , ,2 17

20 Låneoptagelse Opgørelse af låneramme: Kvalitetfondsområde (65% er låneberettiget max. 10,2 mio.kr.) Folkeskoleområdet (46,7% er låneberettiget max. 11,2 mio.kr.) Ombygning af Ålykkecentret Lån til øvrige investeringer Ombygning Hou Havn Tilvækst i indefrosne ejendomsskatter Låneomlægning med indfrielse af jordkøbslån i Hou I alt låneramme 10,2 mio. kr. 7,7 mio. kr. 3,6 mio. kr. 4,0 mio. kr. 11,5 mio. kr. 5,2 mio. kr. 8,3 mio. kr. 50,5 mio. kr. Anvendelse af lånerammen: Etablering af nødleje Hou Havn Låneoptagelse Låneoptagelse I alt anvendelse 3,0 mio. kr. 24,5 mio. kr. 23,0 mio. kr. 50,5 mio. kr. Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. I 2009, 2010 og 2011 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i perioden valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2010 er der udbetalt 723,4 mio.kr. til Odder Kommune. Indkomstår Udskrivningsgrundlag Stigning i Kommunal i mio. kr. udskrivningsgrundlag skatteprocent ,6 % 20, ,5 % 20, ,7 % 20, ,2 % 20, ,2 % 20, ,7 % 24,12 **) ,7 % 24, *) ,7 % 24, *) ,3 % 24, *) ,8 % 25,1 *) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag. **) Fra 2007 har Odder Kommune overtaget 3,72 % af den tidligere amtskommunale skatteprocent. Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere. 18

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 1 Indholdsfortegnelse Side FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 4 Samarbejdsgruppens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB 2016

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Årsberetning 2011 MED BILAG. Årsberetning 2011

Årsberetning 2011 MED BILAG. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere