Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade Odder Telefon Telefax hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf Årsberetning 2010 MED BILAG

2

3 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelse, Direktion, Revision... 4 Forord... 5 Sektorbeskrivelser: Økonomiudvalget... 7 Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomisk beretning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab Balance Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Skatter, tilskud og udligning Note 2, Byudvikling, miljø og trafik Note 3, Undervisning og kultur Note 4, Sundhedsområdet Note 5, Sociale opgaver og beskæftigelse Note 6, Fællesudgifter og administration m.v Note 7, oversigt Note 8, Anlægsarbejder - projektopdelt Note 9, Anlægsarbejder - jordforsyning Note 10, Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb Note 11, Anlægsoversigt Note 12, Aktiver, andelsbeviser og ejerandele Note 13, Langfristede tilgodehavender Note 14, Finansieringsoversigt Note 15, Udvikling i egenkapital Note 16, Langfristet gæld Note 17, Leasingaftaler Note 18, Kautions- og garantiforpligtigelser Note 19, Swap-aftaler Bemærkninger til regnskabet: Oversigt over forbrug i forhold til bevillinger Omkostningskalkulationer Bilag Hovedoversigt Regnskabsoversigt Drift Økonomiudvalget: Børne- og Familiecentret

4 Redningsberedskab Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhvervsfremme og turisme Arbejdsmarked Indkomstoverførsel Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Veje og grønne områder Miljø Kollektiv trafik og havne Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og Familiecentret Sundhed Indkomstoverførsler Social- og Sundhedsudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ældreområdet Voksne handicappede Sundhed Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Indkomstoverførsler Regnskabsoversigt Anlæg Økonomiudvalget: Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder Miljø Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet Voksne handicappede Renter, tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger Artsoversigt Finansiel status Statusbalance

5 Afvigelsesrapport Økonomiudvalget: Børne- og Familiecentret Redningsberedskab Byråd og administration Kollektiv trafik og havne Sundhed Erhvervsfremme og turisme Arbejdsmarked Indkomstoverførsel Miljø- og Teknikudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Veje og grønne områder Miljø Kollektiv trafik og havne Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Folkeskoler Børnepasning Børne- og Familiecentret Sundhed Indkomstoverførsler Social- og Sundhedsudvalget Fritid, bibliotek og kultur Ældreområdet Voksne handicappede Sundhed Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning Arbejdsmarked Indkomstoverførsler

6 Odder Kommune Regnskabsår 1. januar december 2010 Adresse: Odder Kommune Rådhusgade Odder Telefon: Telefax: hjemmeside: Kommunalbestyrelse: Elvin J. Hansen (A) borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Lars Grønlund (A) fmd. for Børn, Unge og Kulturudvalget Rie Ramsdal Jensen (A) Vera Bruus Jørgensen (A) Kim Nørgaard (A) Sanne Rubinke (F) 1. viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget Marianne Hundebøll (F) Theis Rubinke Sørensen (F) Morten Piil Grau (F) Hanne Broe (L) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Niels-Ulrik Bugge (V) 2. viceborgmester Uffe Jensen (V) Anne Bonefeld (V) Bent Jacobsen (V) Finn Thranum (V) Per Ringgaard (V) Niels Rosenberg (C) Hans Hammann (C) Anette Møller (C) Direktion: Jesper Hjort, kommunaldirektør Jette Rud Knudsen, socialdirektør Søren Hjortsø Kristensen, teknisk direktør Gerda Pedersen, kulturdirektør Revision: BDO Kommunernes Revision 4

7 Forord Odder Kommunes regnskab for 2010 er historisk Besparelser og nedskæringer var i høj grad på dagsordenen i 2010, ikke mindst i årets første halvdel. Vi lavede besparelser, hvor vi kunne, og stort set alle visioner var sat på standby. Desværre betød disse besparelser, at vi i løbet af året måtte sige farvel til mange dygtige medarbejdere. Resultatet er, at vi på nogle områder har måttet skrue ned for blusset, og vi leverer nu en service, der ligger på et lidt lavere niveau end tidligere men Odder Kommune leverer fortsat en service, vi kan være bekendt. I den kommende tid er det vores opgave at se på, om der måske er nogle enkelte områder, hvor der blev sparet for meget, og i det omfang det er muligt, evt. rette op på nogle af disse besparelser. Selv om 2010 var et spareår, blev der alligevel gennemført en række projekter, der viser, at vi fortsat er en kommune i udvikling. Vi fik færdiggjort to skoleudvidelser (Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen), og vi fik indviet en helt ny trafikhavn i Hou. Odder Kommunes regnskab for 2010 er historisk. Der var budgetteret med et underskud på 1,5 mio. kr., men resultatet er et overskud på 38,4 mio. kr. Det er det højeste overskud i Odder Kommune siden kommunalreformen i Ser man alene på driftsregnskabet, slutter 2010 med et overskud på 14,9 mio. kr., hvilket er en reel forbedring på 23 mio. kr. i forhold til året før. Det er også med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at kommunens kassebeholdning nu er på 31,2 mio. kr. Ved udgangen af 2009 havde vi en negativ beholdning på 7,2 mio. kr. Vi lever således mere end rigeligt op til den såkaldte kassekreditregel, der kræver, at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke må være negativ. Den kraftige opbremsning først på året har bidraget kraftigt til dette regnskabsresultat, men den vigtigste årsag er, at det i løbet af 2010 lykkedes at sælge en række grunde og ejendomme, efter at dette salg nærmest var gået i stå i På byrådets vegne er jeg stolt af dette resultat, som er et bevis på, at Odder Kommune har nogle meget dygtige medarbejdere, der har levet op til den besparelsespolitik, byrådet har vedtaget. Medarbejderne har en stor andel i dette resultat, og de fortjener stor ros. Nu gælder det om at holde fast i målsætningen om at forbedre økonomien i budgetårene 2012, 2013 og Vi står over for en række store opgaver i de kommende år. Vi er nødt til at tænke i infrastruktur. Det skal være nemt for nye borgere, der vil flytte hertil, at komme til og fra arbejde, som måske ligger i en anden kommune. En ny tilkørselsvej vest for Odder vil bidrage til dette. Vi skal arbejde for at få flere turister til vores kommune, og i den forbindelse er det vigtigt, at vi slår på vores 42 km lange kystlinje, og ikke mindst de muligheder der byder sig ved vandet. Vi råder over to havne, og vi må gøre mere for at trække turister hertil. Vi skal have sat gang i udviklingen og væksten i kommunen. Vi har taget et vigtigt skridt med beslutningen om at købe Odder Sygehus, og i de kommende måneder skal vi arbejde med at få lagt et plan for, hvad området og bygningerne skal bruges til. Et spændende område med mange muligheder, og særligt interessant bliver det at høre hvilke forslag, der kommer fra kommunens borgere. I løbet af 2010 viste en undersøgelse fra Dansk Industri, at Odder Kommune er det sted i landet, hvor virksomhederne er mest tilfredse, når det gælder om at skaffe arbejdskraft. 5

8 Jeg er overbevist om, at det er vores status som bosætningskommune nær Århus, som gør, at vi har meget højt kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Odder Kommune er nemlig stadig en eftertragtet bosætningskommune. Vi har gode tilbud til borgerne i form af børnepasning, skoler og ældrepleje. Sådan vil det også være i årene, der kommer, Elvin J. Hansen Borgmester Maj

9 Økonomiudvalget Udvikling Vækst Efter gennemførelsen af en omfattende økonomisk genopretningsplan i foråret 2010 har byrådet påbegyndt arbejdet med formuleringen af en vækststrategi. Vækststrategien skal flytte fokus fra besparelser til de investeringer, der skal sikre, at Odder Kommune også har noget at leve af i årene der kommer. Vejen til vækst bliver hovedoverskriften bag de forskellige projekter og initiativer byrådet påtænker at iværksætte i den resterende valgperiode. Odder Kommune foretog den første større investering, da byrådet i december 2010 besluttede at købe Odder sygehus af Region Midtjylland. Erhvervelsen af det gamle sygehus og det omkringliggende areal gør det bl.a. muligt at realisere en vision om at få skabt en sundhedspark eller anden erhvervsmæssig anvendelse. Derudover vurderes ejendommen generelt at være interessant set ud fra en byplansmæssig vinkel og rummer samtidigt gode muligheder for anden erhvervsmæssig udvikling. Erhverv Arbejdskraft Odder Kommune fik i 2010 en topplacering i DI s måling af erhvervsklimaet i landets kommuner. I kategorien Adgang til arbejdskraft har Odder Kommune landets mest tilfredse virksomheder. Det betyder med andre ord, at når virksomhederne i Odder mangler dygtige medarbejdere, så frygter man tilsyneladende ikke at skulle lede forgæves. Odder Kommune er ifølge DI s undersøgelse generelt et godt sted at drive virksomhed. Kommunen indtager således en 12. plads på landsplan, når man måler virksomhedernes generelle oplevelse af vilkårene for at drive virksomhed i kommunen. Planlægning Kommuneplan Arbejdet med Kommuneplan 2013 er i 2010 skudt i gang. Det skete på et temamøde for byrådet i november, hvor de første ideer til processen for udarbejdelse af byrådets Plan- og Agenda-21 strategi 2011 blev drøftet. Tilsvarende besluttede byrådet, at der i forlængelse af Kommuneplan 2009 skulle gennemføres en vindmølleplanlægning. Derfor blev der i efteråret gennemført en forudgående offentlighedsfase, hvor der blev indhentet ideer og forslag til udpegning af nye vindmølleområder i kommunen. Foroffentlighedsfasen skal i 2011 følges op med konkrete forslag til nye vindmølleområder. Der arbejdes målrettet og systematisk på at udarbejde en samlet prioritering af kommunens kulturmiljøer, som skal danne baggrund for en vurdering og evt. ændring af udpegningen og beskrivelsen af kulturmiljøer i 7

10 kommuneplanen. Arbejdet forventes afsluttet omkring årsskiftet. Målet er at gruppens arbejde anvendes i forbindelse med Kommuneplan Letbanen I 2010 blev forarbejdet for første etape af letbanen, som er en sammenkobling af Odderbanen og Grenåbanen via Århus, gennemført. I slutningen af året bevirkede nye oplysninger om forventede begrænsninger i mulighederne for køb af dieseltog til letbanen imidlertid, at forarbejderne skal suppleres med en analyse og evt. VVM af mulighederne for at elektrificere banestrækningen. For Odder Kommunes vedkommende indebærer det, at konsekvenserne af en evt. elektrificering af strækningen lige nord for Odder by langs Odder Å skal undersøges nøjere. Byggeri Byggesager Der er modtaget 653 ansøgninger om hhv. byggetilladelse, dispensation, forhåndsdialog m.v. antallet af sager er igen støt stigende. I 2010 er der i alt meddelt byggetilladelse til 104 nye boliger og sommerhuse. Byggesager fordelt på bygningskategorier: Bygninger m.m. Antal sager Antal sager Antal sager Erhvervsbygninger og institutioner, til- og ombygninger Stalde, gylletanke og siloer Enfamiliehuse og sommerhuse til- og ombygninger Carporte, udhuse og lignende Dispensationer 72 Forhåndsdialog 27 Andre Udstykninger og skelændringer Landzonetilladelser til byggeri / udstykning Landzonetilladelser til nedsivningsanlæg I alt År Enfamiliehuse Etageboliger I alt nye boliger Sommerhuse dobbelthuse m.m. og sommerhuse

11 Beskæftigelse Et enstrenget jobcenter 2010 var det første år, hvor kommunerne havde det samlede ansvar, herunder det økonomiske ansvar, for alle ledige i kommunen. I 2010 blev indsatsen styrket især vedr. de forsikrede ledige med det mål at få en tilfredsstillende rettidighed på samtaler og tilbud, hvilket er opnået i 4. kvartal Ledigheden faldt til ca. 3 % af arbejdsstyrken et fald på 0,7 %, som var større end både i regionen og på landsplan, og ledighedsniveauet er nu lige under gennemsnittet for regionen og 0,6 % under landsgennemsnittet. Der er hver måned knap 600 arbejdsparate borgere berørt af ledighed ved udgangen af 2010, en voksende del af dem er langtidsledige og her især ufaglærte. Kommunens indsats måles og sammenlignes med 7 andre kommuner med sammenlignelige vilkår for indsatsen, og Odder Kommune er for 3. gang i træk placeret som den kommune med den næstbedste udvikling for de 3 mål, som beskæftigelsesministeren udpegede for Administration Digitalisering Odder Kommunes IT strategi har som vision, at digitaliseringen i Odder Kommune skal være identitetsskabende. Borgerne og erhvervslivet ser brugen af IT som en naturlig kontakt med Odder Kommune, hvor IT bidrager til at skabe en åben, effektiv og helhedsorienteret service. Arbejdet med OdderNettet prioriteres derfor højt i kommunen. Resultatet af dette blev, at Odder Kommune i 2010 igen sluttede som nr. 2 i årets Bedst På Nettet konkurrence, hvor Videnskabsministeriet bedømmer alle offentlige hjemmesider. Det nuværende høje digitale niveau i Odder er en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne. I en uvildig analyse af kommunernes online-service blev Odder Kommune målt til at være den tredje bedste kommune i landet i forhold til at klare borgerservice digitalt. 9

12 Miljø- og Teknikudvalget Lokalplanlægning og Byggemodning Der er i 2010 lokalplanlagt (lokalplannummer 1110, 1111 og 1113) for 25 ha ny byudviklingsjord syd for Stampemøllebækken i Odder vest. Dermed er hele rammeområdet 1.B.38 lokalplanlagt. Inden for det østligste af lokalplanområderne op mod Søkrogen er 28 af parcellerne byggemodnet. Desuden er byggemodningen af yderligere 16 parceller påbegyndt. Herudover er der i 2010 vedtaget følgende lokalplaner: Lokalplan nr Boligområde ved Randlevvej, Odder Lokalplan nr Boligområde nord for Vestermarken, Odder (1. etape) Lokalplan nr Boligområde ved Østergade, Odder Lokalplan nr Boligområde ved Rudevej, Saksild Lokalplan nr Centerområde ved Søndergade, Hov Lokalplan nr Boligområde ved Vestergade, Hov Lokalplan nr Udvidelse af Egmont Højskolen, Hov Veje og Trafik Trafiksikkerhed Den digitale trafiksikkerhedsplan fra 2009 er i 2010 blevet udvidet med et registreringsmodul, hvor den enkelte borger kan gå direkte ind og stille forslag om tiltag til forbedring af trafiksikkerheden. Forslagene vurderes herefter i kommunens Følgegruppe for trafiksikkerhed. I 2010 gennemførte forvaltningen i samarbejde med politiet en gennemgang af alle skoleveje efter anbefaling fra Følgegruppen for trafiksikkerhed. Dette mundende ud i nogle små projekter, såsom ændret vejafmærkning og bedre skiltning på nogle skoleveje. Derudover blev der etableret helleanlæg i Gylling, torontobelysning i Ørting, forlængelse af cykelsti på Vennelundsvej og 3 chikaner i Assedrup. Kollektiv trafik I foråret 2010 blev det besluttet, at genindføre betaling på bybussen fra 1. januar 2011 til Midttrafiktakster Miljø Vand- og naturplaner Med 1½ års forsinkelse har staten i oktober 2010 sendt udkast til vand- og naturplaner i offentlige høring i et halvt år. Arbejdet med planerne er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan blandt andet af regeringens arbejde med Grøn Vækst på landbrugsområdet. Kommunerne skal efter endelig vedtagelse af planerne udarbejde handlingsplaner for den lokale indsats for at nå de vedtagne målsætninger. 10

13 Realisering af målene i planerne vil medføre betragtelige økonomiske udgifter til dækning af f.eks. opkøb af jord, erstatninger til landbruget, etablering af naturforbedrende foranstaltninger m.v. Finansieringen herunder fordelingen mellem staten og kommunerne er fortsat ikke endeligt på plads. Det er udtrykt fra centralt hold, at realiseringen af målene skal følge de midler, der er til rådighed ved tilskuds- og støttemidler eller ved takstfinansiering. Der er endnu heller ikke overblik over, hvorledes afledte effekter af planer som f.eks. revision af vandløbsregulativer skal finansieres. Der er i 2010 iværksat forundersøgelse af muligheder for etablering af vådområde ved Odder å og Rævs å inden tilløb til Norsminde Fjord. Forundersøgelsen skal vise, om der vil være en hensigtsmæssig reduktion af næringsstofbelastningen af fjorden ved etablering af et vådområde. Projektet er baseret på statstilskud til både forundersøgelse og eventuel realisering. Affaldsplan Odder kommune har i samarbejde med Renosyd I/S haft et udkast til en ny affaldsplan i offentlig høring. En affaldsplan der fastlægger rammerne for affaldsbortskaffelsen, herunder alle anlægsinvesteringer i en 4-årig periode og desuden indeholder perspektiver for de efterfølgende 8 år. Der er arbejdet med en enkel og dynamisk planproces hvor borgere og brugergrupper har haft mulighed for at komme med input ved borgermøder og via hjemmesiden. Den endelige godkendelse i affaldsplanen sker primo 2011 efter gennemgang af de indkomne bemærkninger i høringsfasen. Fra 2010 har alle virksomheder (som er registreret i CVR) på baggrund af en lovændring haft mulighed for at aflevere affald på genbrugspladsen. Virksomhederne er på den baggrund opkrævet et rådighedsgebyr, dvs at de skal betale, hvad enten de bruger genbrugspladsen eller ej. Gebyrstørrelsen er fastsat på baggrund af oplysninger om branche og antal ansatte i CVR. 11

14 Børn-, Unge- og Kulturudvalget Daginstitutioner Frokostordning I forbindelse med implementering af loven om fleksibel frokostordning har Odder Kommune efter gennemført udbud indgået kontakt med leverandøren Fru Hansens kælder om levering af kommunal frokostordning til daginstitutionerne i Odder Kommune. Med valget af denne leverandør har Odder Kommune sikret forældrene til børn i daginstitution muligheden for at vælge et sundt frokostmåltid med minimum 65 % økologi, hvor alle menuer overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger. Byrådet har i forbindelse med implementeringen af frokostordningen vedtaget en revidering af styrelsesvedtægterne for daginstitutionerne i Odder Kommune. Som følge af dette har forældrebestyrelserne i daginstitutionerne i 2010 skullet tage stilling til, om de ønsker frokostordning i deres institution de næste to år frem. Ud af de 13 daginstitutioner har 3 institutioner valgt at starte med frokostordningen i marts Læreplaner Daginstitutionerne har i 2010 særligt arbejdet med de pædagogiske læreplaner i forhold til temaerne: Personlig udvikling Sociale kompetencer Arbejdet med læreplanerne involverer både personalet og forældregruppen. I læreplanerne beskriver de enkelte institutioner selv, hvordan de ønsker at dokumentere arbejdet. Det indsamlede dokumentationsmateriale danner udgangspunkt for evalueringen af læreplanerne. Dagplejen Børnetallet på dagplejens område er faldet det seneste år, hvilket har betydet at dagplejen desværre har været nød til at tage afsked med en del medarbejdere. Samtidig er der sket en stigning i etableringen af private pasningsordninger. I en privat pasningsordning indgår forældrene en privat aftale med en privat passer. Kommunen yder tilskud til forældrene til dækning af udgiften til den private pasning. En privat pasningsordning kan godkendes til at modtage maksimalt 5 børn i alderen 0-2 år. SkoleIT Opgradering af skolernes infrastruktur. It i undervisningen bliver stadig mere baseret på adgang til internettet, men en del af skolerne i Odder kommune har hidtil haft meget begrænset adgang, da deres internetforbindelser har været underdimensionerede. Derfor blev der i 2010 etableret fiberforbindelser til skolerne i Hou, Gylling, Saksild og Hundslund. Dermed har alle skoler, med undtagelse af Ørting og Randlev, skalerbare fiberforbindelser, som kan forøges i takt med udviklingen. Samtidig startede implementeringen af nyt trådløst netværk på alle skoler, med undtagelse af Ørting og Randlev. Processen ventes afsluttet i februar 2011, hvorefter alle klasselokaler har adgang til trådløst net af tidssvarende karakter. Det nye trådløse net baner dermed vejen for en større integration af it i undervisningen. 12

15 Skoler Udvalgte udviklingsprojekter Skolerne arbejder med LP (læringsmiljø og pædagogisk analyse) på tredje år. Ledere og en stor del af lærerne vurderer, at indsatsområdet har haft en positiv effekt på samarbejdet omkring klasserne og børn i vanskeligheder. LP arbejdet understøttes endvidere af internationalt samarbejdsprojekt med skoler i to norske kommuner, som støttes af EU. Skolerne har alle udfærdiget læsehandleplaner og mål- og indholdsbeskrivelser for SFO. Temaerne i mål- og indholdsbeskrivelserne følger temaerne fra læreplanerne i daginstitutionerne. Flere skoler indgår i udviklingsprojekt om aldersintegreret undervisning. Projektet støttes af Undervisningsministeriet. Skolelukninger Byrådet har besluttet at lukke Randlev Skole og Ørting/Falling Skole per Som følge heraf ændres skoledistrikterne for skoleåret 2011/12, således at - eleverne fra Randlev skoledistrikt tilbydes undervisning på Skovbakkeskolen, og - eleverne fra Ørting/Falling skoledistrikt tilbydes undervisning på Vestermarkskolen. I skoleåret 2012/13 ændres skoledistrikterne igen for kommende børnehaveklasser og tilflyttere, således at kommende elever fra Randlev og Ørting/Falling skoledistrikt fordeles på de øvrige skoledistrikter. Ombygninger og tilbygninger Parkvejens Skole har i år fået et nyt specialklasseafsnit for de mellemste klassetrin og et nyt læringscenter. Byggeriet omfatter ca. 207 m2 tilbygning og ca. 88 m2 ombygning i den eksisterende klassefløj. Saksild Skole er ligeledes blevet ombygget. Fremover understøtter de fysiske rammer opdelingen i indskoling og mellemtrin. Ombygning er sket som et led i skolerenoveringssplanen, og som følge af et ATpåbud. Det betyder, at der også laves nyt tag på bygningerne, alle rum får ventilation, nye lofter, nye gulve mm. 13

16 Social- og Sundhedsudvalget Nytænkning Både på ældreområdet og på området for voksne handicappede er der i 2010 sket væsentlige ændringer i tilgangen til måder at løse opgaver på. Ændringerne er sket med udgangspunkt i principper som selvhjulpenhed og hverdagsrehabilitering. På ældreområdet betød ændringerne, at adgangen til praktisk bistand for ydelserne rengøring, indkøb og tøjvask blev reduceret for de bedste af de daværende modtagere af ydelserne. Hertil kom, at der med henblik på at sikre, at flest mulige borgere er selvhjulpne blev etableret et tilbud om hverdagsrehabilitering. Tankegangen har været, at der i stedet for varige tilbud bevilges intensive træningsforløb af midlertidig karakter eller instruktion i og rådgivning om brug af relevante hjælpemidler. I Åhusene er der indført nye principper for serviceniveau, der betyder, at målsætningen for Odder Kommunes bostøtte til udviklingshæmmede er, at de visiterede timer skal dække hjemmevejledning med sigt på rehabilitering / personlig trivsel og udvikling. Endvidere lægges der mere vægt på, at aktiviteter i fællesskabet til tider kan erstatte individuelle besøg. Endelig vil pårørende og frivillige i højere grad blive inddraget i forhold til gennemførelse af diverse aktiviteter. Analyse af psykiatriområdet og Fabos Primo 2010 blev Byrådet præsenteret for en analyse af psykiatriområdet i Odder Kommune. Analysen angiver en række mulige udviklingstiltag for indsatsen over for sindslidende borgere i kommunen. Nogle af disse tiltag er allerede iværksat, herunder en styrkelse af samarbejdet med pårørende samt oprettelsen af et akuttilbud. Andre tiltag, blandt andet udvikling af beskæftigelsestilbud til sindslidende samt et øget aktivitetsniveau i Klubben i Rosenhuset, kræver et lidt længere tidsperspektiv, da det kræver øget finansiering. Der er ligeledes foretaget en analyse af organisation og økonomi på døgntilbuddet på Fabos. Analysen havde til formål at afdække mulige effektiviseringsgevinster og/eller besparelser, der kunne bidrage til Byrådets samlede spareplan. Om- og tilbygning af Ålykkecentret Byrådet besluttede med vedtagelsen af Plejeboligplan 2008 at samle en række funktioner på Ålykkecentret. Denne samling af funktioner nødvendiggjorde en om- og tilbygning af det fraflyttede plejecenter. Arbejdet blev påbegyndt medio 2010 og forventes færdiggjort i løbet af Når om- og tilbygningen er bragt til ende, vil Ålykkecentret blandt andet huse korttidspladser, døgntræningspladser, daghjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje. Forventningen er, at denne samling af funktioner vil give de bedste betingelser for et tæt og tværfagligt samarbejde for de forskellige personalegrupper og at mange borgere vil opleve mere sammenhæng i form af en helhedsorienteret indsats, da borgere, der opholder sig på korttidsafsnittet eller benytter Daghjemmet, med stor sandsynlighed også er brugere af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. 14

17 Sundhedsaftalen Ultimo 2010 godkendte Byrådet Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne med henblik på at skulle gælde i perioden Aftaleparterne er enige om, at der i aftaleperioden skal være et særligt fokus på udvikling og styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Det nære sundhedsvæsens opgaver kan overordnet beskrives som: At forebygge sygdom og indlæggelser og sikre tidlig opsporing af sygdomme. At sørge for en sammenhængende opfølgning og rehabilitering i forbindelse med udskrivelse fra sygehuse. 15

18 Økonomisk beretning Regnskabsresultat Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal Budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse 2010 Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen , ,2-8,7 Driftsudgifter 1.034, ,7 14,9 Renter 12,1 4,5-7,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -13,6-14,9-1,4 Anlægsudgifter 35,4 44,6 9,2 Jordforsyning drift 3,3-0,5-3,8 Jordforsyning anlæg -4,4-27,9-23,5 Resultat af det skattefinansierede område 20,6 1,3-19,3 Låneoptagelse -27,8-50,5-22,7 Afdrag på lån 8,9 22,0 13,1 Øvrige finansforskydninger -0,2-11,2-11,0 Nettoændring likvide aktiver 1,5-38,4-39,9 Der var for 2010 budgetteret med et kasseforbrug på 1,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser en styrkelse af kassebeholdningen på 38,4 mio.kr. Driftsudgifter viser en merudgift på 11,1 mio. kr. Merudgifterne er overvejende indenfor vanskeligt stillede børn og unge og til vintertjeneste, medens udgifterne til bl.a. folkeskolen, trepartsaftalen, arbejdsskadeforsikring og voksenhandicap har været mindre end budgetteret. Oversigt over forbrug i forhold til politiske bevillinger (incl. tillægsbevillinger) fremgår af regnskabsforklaringer i afsnittet Bemærkninger til regnskabet side 45. Anlægsudgifter viser et merforbrug på 9,2 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde viser en merindtægt på 23,5 mio. kr. i forhold ti budgetteret. Låneoptagelsen afviger med 22,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes bl.a. optagelse af lån til ombygning af Hou havn, ombygning af Ålykkecentret og indfrielse af jordkøbslån. Øvrige finansforskydninger er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser. I 2010 blev spildevandscentret omdannet til et selskab. Odder Kommunes gæld til Odder Spildevand a/s udgør 12,5 mio. kr. og afdrages over de kommende 9 år. 16

19 Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 1,5 mio. kr. Udgangspunktet den 1. januar 2010 var en negativ kassebeholdning på 7,2 mio. kr. I årets løb har der været en styrkelse af kassebeholdningen på 38,4 mio. kr. Overskuddet i 2010 på 38,4 mio. kr. betyder, at kassebeholdningen ultimo 2010 udgør 31,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2010 var på 35,1 mio.kr. I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 30,5 mio. kr. ved udgangen af De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem. På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at overeller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår. I 2010 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettooverskud på 5,3 mio. kr., som overføres til institutioner har fået overført underskudsbeløb, der overskrider grænsen for overførsel af underskud, svarende til 2,9 mio. kr., og 1 institution har fået reduceret underskudsoverførslen med 0,1 mio. kr. i forhold til grænsen for overførsel. Tilsvarende har 4 institutioner fået overført overskudsbeløb, der overskrider grænsen for overførsel af overskud på i alt 1,1 mio. kr., og 1 institution har fået reduceret overskudsoverførslen med 0,9 mio. kr. i forhold til grænsen for overførsel. Fra 2009 til 2010 blev der overført et nettounderskud på 11,8 mio. kr. Kassebeholdningens udvikling i mio. kr. (-fortegn = gæld) Regnskabsår Kassebeholdningen pr , , , , , , , , , ,2 17

20 Låneoptagelse Opgørelse af låneramme: Kvalitetfondsområde (65% er låneberettiget max. 10,2 mio.kr.) Folkeskoleområdet (46,7% er låneberettiget max. 11,2 mio.kr.) Ombygning af Ålykkecentret Lån til øvrige investeringer Ombygning Hou Havn Tilvækst i indefrosne ejendomsskatter Låneomlægning med indfrielse af jordkøbslån i Hou I alt låneramme 10,2 mio. kr. 7,7 mio. kr. 3,6 mio. kr. 4,0 mio. kr. 11,5 mio. kr. 5,2 mio. kr. 8,3 mio. kr. 50,5 mio. kr. Anvendelse af lånerammen: Etablering af nødleje Hou Havn Låneoptagelse Låneoptagelse I alt anvendelse 3,0 mio. kr. 24,5 mio. kr. 23,0 mio. kr. 50,5 mio. kr. Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. I 2009, 2010 og 2011 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i perioden valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2010 er der udbetalt 723,4 mio.kr. til Odder Kommune. Indkomstår Udskrivningsgrundlag Stigning i Kommunal i mio. kr. udskrivningsgrundlag skatteprocent ,6 % 20, ,5 % 20, ,7 % 20, ,2 % 20, ,2 % 20, ,7 % 24,12 **) ,7 % 24, *) ,7 % 24, *) ,3 % 24, *) ,8 % 25,1 *) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag. **) Fra 2007 har Odder Kommune overtaget 3,72 % af den tidligere amtskommunale skatteprocent. Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere. 18

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Årsberetning 2011 MED BILAG. Årsberetning 2011

Årsberetning 2011 MED BILAG. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS Generelle principper for registrering i kommunens balance Rev. 5. december 2007 1. Indledning Generelt Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab. Regnskab 2009 1/42

Regnskab. Regnskab 2009 1/42 Regnskab 2009 Regnskab 2009 1/42 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. KOMMUNEOPLYSNINGER...3 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...4 3.1.1 Generelt...4 3.1.2 God bogføringsskik...4 3.1.3 Ændringer

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere