Foredrag holdt i Studenterkredsen om Simon Grotrians salmer. Torsdag den 14/9-2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag holdt i Studenterkredsen om Simon Grotrians salmer. Torsdag den 14/9-2006"

Transkript

1 At kradse i det høje himmelspænd Af Stefan Kjerkegaard Foredrag holdt i Studenterkredsen om Simon Grotrians salmer. Torsdag den 14/ I det følgende vil jeg forsøge at sige noget om forholdet mellem Simon Grotrians salmer og lyrik. Mit udgangspunkt vil jeg tage i en bestemt salme. Men først en smule om salmebogen Jordens salt og verdens lys, der er udkommet på Borgens forlag For det er ret bemærkelsesværdigt, hvordan Grotrians salmer faktisk nyder og har nydt en del succes. De er som den første digtsamling fra hans hånd, udkommet i et andet oplag. Anmeldelserne var blandede, men overvejende positive, også fra uventet kant. Således vendte Informations anmelder Erik Skyum-Nielsen for en stund tilbage til Grotrians lyrik. Og her skal der siges, at netop denne igennem tiden har været én af Grotrians mest ubarmhjertige kritikere. Men Skyum-Nielsen var ovenud begejstret og skrev, at man skulle bygge en kirke til Grotrians salmer (Information 1. april, 2006). Weekendavisens anmelder Lars Bukdahl derimod mente, at Grotrian lægger for meget beslag på sig selv, når han giver den som salmist. Bukdahl skriver, at det forekommer ham: at såvel frekvensen som intensiteten af Grotrianismerne befinder sig et godt stykke under vanlig (og nylig) standard og tilsyneladende helt bevidst... Det er jo nemlig ikke, fordi han taler med Gud, som intet har imod tungetale, det er, fordi han taler med menighederne eller rettere forhandler med menighedsrådene, som har det lidt sværere med brændende tale-bobler. (Weekendavisen, 31. marts, 2006) Jeg tror ikke på, at Grotrian hverken forhandler eller taler med menighedsrådene. Men derimod på, at han dels er i dialog med salmetraditionen, dels at den strenge form automatisk fordrer mere kontrol over sproget, hvilket gør, at han må skrue ned for avantgardeknappen i sine digte. Det kan Bukdahl naturligvis ikke lide. Men for det første mener jeg, at man kan diskutere om Grotrian rent faktisk skruer ned for avantgardeknappen med sine salmer, for det at skrive salmer må på en eller anden omvendt måde betragtes som enormt avantgarde, set ud fra en moderne synsvinkel. For det andet, at Bukdahl jo hele tiden har fortrængt det religiøse element i Grotrians digte, og det, mener jeg, er som at læse digtene med det ene øje lukket. Men jeg har valgt at kigge nærmere på følgende salme: Jeg ånder i en verdensboble og skimter dig i hermelin på denne morgen vil jeg gople for duggen er min altervin og pulsen stiger, hånden spår 1

2 at linjerne er fundne får. Om dagen og om natten kradser jeg i det høje himmelspænd jeg stabler tusinde madrasser og kloden blir min ærteven jeg rækker dig en viftebøn og andres glæde er min løn. Du har friseret vore hjerter så ingen dråbe helt var spildt vi fik et sjæleliv med kærter som tændte os for folk og vildt min næste hører spurvepip fra kontinentet i min flip. Du har jongleret med et øje med solen, der gik ned og op den stærke vilje må vi føje og svaletrækket følger trop du samler vore syner i en nålestribet honningbi. Om natten og om dagen øver jeg vejret i at blive skrift jeg har bestået mine prøver og Himmeriget var min drift jeg banker på din Felixport og solen er mit kørekort. Nu læste jeg godt nok salmen op, men i virkeligheden burde den måske nok synges. Og det står jo ikke i kontrast til lyrikken som sådan, der historisk set har været en sangbar genre. I dag er man imidlertid ikke vant til at synge lyrik, men at læse den op eller at læse den indenad for sig selv. I det tyvende århundrede er der imidlertid kommet en større spænding imellem det hørbare og det synlige, som måske nok har været med til at føre lyrikken ud på et sidespor. På den ene side den slags lyrik, som vi læser på universitetet, der præges af en høj grad af skriftlighed og på den anden side den form for lyrik, der findes i populærkulturen, herunder især kærlighedssange i pop- og rockmusik. Det er lyrik som udelukkende er beregnet på øret, og som oftest ikke er beregnet til at blive læst, analyseret og pillet fra hinanden. Men det som slår mig, når man læser Grotrians salmer, er, at de jo forsøger at beherske den splittelse, der er imellem det auditive og det visuelle i digtningen. Det sker ikke blot i salmerne, for Grotrian har længe benyttet sig af både rytme, herunder metriske former, og af rim, og ikke altid rim bare for sjovs skyld. Alt sammen arv fra lyrikken som sangbar genre. Samtidig med det må man generelt, når man læser salmerne og specielt når man 2

3 læser den tidligere lyrik fra Grotrians side, sande, at de i den grad ikke skrevet for øret. Grotrians digte er enormt skriftlige. Men det er i det spænd imellem mundtlighed og skriftlighed, at Grotrians salmer måske er mest radikale og her, at de er moderne på trods, ja postmoderne på trods. For de insisterer på at være moderne skriftlige digte på samme tid med, at de også vil være sangbare salmer. Udover det med skriftligheden, kan man opregne en række træk ved salmen her, som vel nok også er typiske for et moderne digt. Jeg vil blot nævne fire her. Det er ikke mit definitive bud på, hvad der generelt adskiller moderne digte fra salmer, for salmer kan ofte også indeholde flere af disse træk, om end hyppigheden nok vil være noget mindre og måden en anden. Det drejer sig om 1) intertekstualiet, 2) underliggørende, surrealistiske billeder, 3) humor og 4) at digtet reflekterer over sig selv som digt: 1) Intertekstualitet: Der er uden tvivl referencer, ikke blot i denne salme, men også andre, til H.C. Andersens Prinsessen på Ærten. Her er det de tusinde madrasser og kloden der bliver jegets ærteven. Men hvad skal det betyde her? Billedet er sådan set ligetil, eller som jeget siger i den sidste strofe: jeg har bestået mine prøver. Den ærte, som jeget har ligget på, er både poesiens og troens ærte. Jeget har fundet anerkendelse begge steder og fundet sig til rette med det jordiske liv. Udover henvisningen til Andersen kan man pege på, at metrikken svarer til Thomas Kingos salme Vågn op og slå på dine strenge fra Grotrians tekst spiller flere steder på henvisningerne til Kingo. Fx når der laves et ordspil på ordet bi. I Kingos salme lyder det således: han tager hånden med mig i/ og med sin ånd står trolig bi. Hos Grotrian derimod lyder det: du samler vore syner i/ en nålestribet honningbi Men ellers kan man sige, at Grotrians jeg til forskel fra Kingos affinder sig meget mere med det jordiske liv. Kingo skriver ej på verden vil jeg bygge, imens Grotrian ironisk stabler madrasser ovenpå hinanden. 2) Underliggørende, nærmest surrealistiske billeder: Du har jongleret med et øje, friseret vore hjerter, på denne morgen vil jeg gople 1 / for duggen er min altervin osv. 3) Humor: en nålestribet honningbi, spurvepip/ fra kontinentet i min flip 4) At digtet reflekterer over sig selv som digt, og at det også handler om at digte: linjerne er fundne får, kradse i det høje himmelspænd, øve vejret i at blive skrift. Desuden kunne man under dette punkt vende tilbage til billedet af en nålestribet honningbi. Det kunne jo være en allegorisk kommentar, der handler om, 1 Gople vandmand, fungerer egentlig kun som substantiv, men Grotrian gradbøjer reglerne her. Felixport, lykkens port, felix betyder lykkelig på latin, hermelin, pels fra hermelinen. 3

4 at det er digtet, der samler vore syner i en nålestribet honningbi. Tænk her på digtet eller salmen som en nålestribet honningbi. Nålestribet henviser til, at salmen er pakket pænt ind i metrik og rim, ligesom i et nålestribet jakkesæt, imens honningbi jo både rummer den betydning, at digtet kan producere honning, men såmænd også stikke. Det kunne jo være en refleksion over, hvad Grotrians salmer er for noget, nemlig noget som både producerer honning, men som også kan stikke. Den beskrivelse tror jeg faktisk passer temmelig godt på, hvordan salmerne vil blive modtaget i folkekirken. Men lad nu det ligge. En forhandling, som Bukdahl taler om, er der i hvert fald ikke tale om. Man må tage imod dem (salmerne) eller lade være, synes Grotrian at sige med dette billede. Salmen kobler altså det religiøse og det poetiske på den mest åbenlyse måde, og det poetiske som bruges i denne kobling, består af forholdsvist almindelige modernistiske manøvrer, ja nogle vil måske sige postmodernistiske. Det var så de steder, hvor salmen afviger fra normen, hvor den mere minder om et moderne digt end om en salme. Men på hvilke måder lever salmen så op til konventionerne om en salme. Jo, for det første er den jo hymnisk, den priser Guds skaberværk, fx vi fik et sjæleliv med kærter. For det andet er der en tæt forbindelse til en art kollektiv udsigelse og samhørighed overfor Gud, nemlig at en salme er beregnet til at blive sunget i menigheden. Således hører man i stroferne 3 og 4 ikke længere et jeg, men et vi og Gud tiltales med et Du. Desuden er der, som i andre salmer henvisninger til Bibelen. Ikke så mange måske i netop denne salme, men ellers i samlingen som sådan. Så salmen har altså også helt konventionelle salmetræk. Nu er der måske nogen, der føler, at jeg har glemt noget? For jeg har hverken nævnt jeget i Grotrians salme i forbindelse med de modernistiske træk ved salmen eller i forbindelse med salmekonventionerne. Og her er det måske også lidt speget. For på den ene side forekommer det mig, at Grotrians jeg i salmen virker meget modernistisk, når man betragter salmen som en salme. Bl.a. fordi den handler om det at digte og kobler digtningen med troen på en ret åbenlys måde, som man muligvis ikke er vant til i andre salmer. På den anden side, så adskiller dette jeg sig en del fra Grotrians tidligere jeg er, om man så kan sige. Dvs. i forhold til andre af Grotrians digte, dér virker jeget altså slet ikke modernistisk, ja man antager næsten, at det er det samme jeg ned igennem alle strofer, næsten det man kunne kalde et centrallyrisk jeg. Det er på mange måder mærkeligt. For egentlig skulle man tro, at der i salmegenren, i hvert fald set fra en moderne digters synsvinkel som Grotrians, ligger en opfordring til polyfoni, til at tale i tunger, således at man kunne forvente, at Grotrians salmer, hvad angår jeget, ville blive endnu mere sprængte, end de var i forvejen. Men det er ikke tilfældet hos Grotrian. Her får salmegenren jeget til at falde til ro, til at være og hvile i sig selv, endda igennem et helt digt. Grotrians jeg hviler i salmernes vi. I deres tradition og arv. Det sker helt konkret, når Grotrian skriver sin salme henover Thomas Kingos. Grotrians poesi bliver som en nålestribet honningbi. 4

5 For de læsere, der ikke kender Grotrian, lyder det måske lidt underligt. Men man kan muligvis demonstrere det ved at kigge nærmere på et andet digt fra en tidligere digtsamling. Det drejer sig om digtet Fodspor på halsen fra Ti (Borgen, 1998): FODSPOR PÅ HALSEN Jeg snapper efter luften i en øjenspændt cylinders telt-vom aften går mod spar. Helligåndens kammer bagved. Knæet svinger gyngen og en moden sol regerer dem. De slynger hans vejrtrækning frem og tilbage som nedbrudte sår puffet ind foran tænderne. Spådom om drømme vil lande på bagsiden vand dreje til under frøspring i noget-hed. Smilet kæntrer frem i sidste akt hvor alles hænder bytter sorte hjerter ud med klask. Manegen til min søvn og blår til dig! Vi flammer op så sent. Her bemærker man et noget mere uroligt jeg, der snapper efter luften. Men også, hvordan sproget konstant skifter imellem pronominerne: fra jeg til hans, til dig, til vi. Jeget er i en manege, det er udstillet, og ikke nok med det så er det med til at flamme op så sent. Man fornemmer næsten, at jeget er i munden på en ildsluger eller noget lignende til sidst, og nærmest genstand for en ondsindet latter. Man får også associationer til en artist i en slags poesiens trapez, øjenspændt cylinders telt-vom, [k]næet svinger gyngen, [d]e slynger hans vejrtrækning frem og tilbage. Der hersker total forvirring om hvad der er subjekt, og hvad der er objekt. Men alt i alt et jeg, som i den grad er udsat i poesien og i poesiens billedsprog ikke mindst, og det er jeget ikke i nær samme grad, når det kommer til salmerne. Jeg tror, at salmerne bekræfter noget, som man måske nok vidste i forvejen om Grotrians poesi. Nemlig, at der er to modsatrettede tendenser på spil på samme tid: dels en drift imod en poetisk opløsning, dels en drift imod en religiøs forsoning. De har for så vidt altid 5

6 været der i Grotrians poesi, idet digtene ofte har været rytmiske, ja undertiden endda metriske samtidig med, at de har været udstyret med de mest bizarre billeder, og jeget har hvileløst rodet rundt derimellem. Men det som måske er det overraskende ved salmerne, er, at man via Grotrians digtning kan følge, hvorledes de to drifters udvikling, fra opløsning til forsoning, også giver plads til, at et postmoderne og splittet jeg gennem poesien nærmest kan genopstå og hvile i et religiøst vi. Og at der tilsyneladende ikke er de store besværligheder med at transformere et postmoderne og splittet jeg til et religiøst vi, og derfra til et lyrisk jeg som virker mere standhaftigt end tidligere. Jeg har to bud på, hvorfor det kan være sådan i Grotrians salmer: Det ene angår salmerne som en art systemdigtning, det andet angår det kor, som Grotrian træder ind i via salmegenren. I et interview siger Grotrian: Ord har et udseende, som også er vigtigt. Hvis jeg sidder med et digt, så tænker jeg meget på, at det skal se varieret ud rent typografisk. Altså hvis der nu fx står jeg og så lige nedenunder jeg igen, så synes jeg, at det er slapt allerede. Og der arbejder jeg også med at få helheden til at fremstå som et fletværk af bogstaver, der varierer meget. Jeg kan næsten se på en side, om det er spændende og se om sproget vil noget. (Stefan Kjerkegaard: Digte er bjergede halse, After hand, 2000, s. 80) At Grotrian lige netop nævner jeg som et ord, der risikerer at gøre digtet slapt, er langtfra tilfældigt. Grotrian kommer jo med en tradition i bagagen, hvor jeget ofte er blevet bandlyst. Dels fordi hans lyrik som sådan på flere måder gør op med den danske 80 er lyrik, der i den grad var jeg-fikseret. Dels fordi Grotrians lyrik jo snarere tager udgangspunkt i et fællesskab med fx den danske systemdigtning og konkretpoesi, der opstod i 1960 erne og frem. Det som er min pointe, er således at salmerne til en vis grad også er en slags systemdigtning. Netop fordi jeget blot behandles som et ord, når det gælder salmerne, kan Grotrian igen tillade sig at skrive jeg flere gange i træk. Det kunne således være systemet, der tillader, at jeget kan genopstå eller bruges igen. Systemet kunne være det første bud på selve konvergenspunktet imellem Grotrians modernitet og salmegenren: Det som gør, at Grotrians modernisme kan mødes med og alligevel leve op til salmens konventioner. Men man skal også huske på, at for Grotrian har digtningen måske altid i ligeså høj grad handlet om at tie som om at tale. Man kunne blot tage titlen Ti, der jo markerer digtsamling nummer 10 samtidig med, at der stadig ikke ties. Med sine digte forsøger Grotrian også at lukke munden på noget, at finde fred, om man så kan sige. Grotrians digte har fra starten af også været en form for poetisk terapi. Grotrian skriver i Seerstemplet (Borgen, 2001), faktisk i den del, der også består af en slags salmer at nogle mennesker skal lide/ til papirerne er hvide (s. 106), men det der sker for Grotrian, når han skriver sine salmer er, som der står et andet sted: natten mellem mig og Ordet/ drikker jeg som blæk i koret (Jordens salt og verdens lys, s. 62). Udover at systemet frigør jeget, så er det 6

7 måske netop også i salmekoret, at Grotrians jeg finder fred. At Grotrians jeg endeligt finder noget, der kunne minde om hjem. Lyriske stemmer der kan minde om hans egen. 7

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo Tempo Ole Skou august 2012 Side 1 Tempo Indhold Først en lille anekdote fra vores praktik.... 1 Kronologisk tid/oplevet tid.... 2 To slags tempo.... 3 Æstetik og kronometrisk stabilt tempo. På den ene

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

INVASION! + VI SOM ER 100

INVASION! + VI SOM ER 100 INVASION! + VI SOM ER 00 side Nu-og-her-teater uden regler Hvis teater skal friskt og sjovt og overraskende, må det hele tiden forny sig og bryde sine gamle relger. Det gælder også på Aalborg Teater, hvor

Læs mere

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1 Bilag OBS! Gennem alle transskriberingerne er interviewer benævnt som Int., og alle interviewpersoner er benævnt ved fornavn. Bilag 1 - Enkeltinterview med Teresa fra Lemvig 17 år gammel, en storebror

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

Indhold. Sangkraft.. s. 3. På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s.

Indhold. Sangkraft.. s. 3. På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s. Så syng da, Danmark Indhold Sangkraft.. s. 3 På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s. 10 Introduktion Ved fire eftermiddagskoncerter i løbet

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Om afstresning fokus på kroppen

Om afstresning fokus på kroppen Om afstresning fokus på kroppen Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter jeg fokus på

Læs mere