Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig."

Transkript

1 Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S

2

3 Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn Forsyning A/S Årsopgørelse Du får hvert år i februar måned en opgørelse over dine forbrugsafgifter. Oversigt over rater og betalingsdato Afregningsperioden følger kalenderåret, og vi opkræver samlet for el, vand, varme, spildevand og renovation. Modtager du el og/eller varme fra Frederikshavn Forsyning, får du 6 acontorater. Modtager du ikke el og/eller varme fra Frederikshavn Forsyning, får du 2 acontorater. Rater Betalingsperiode Betalingsdato Afregning og 1. acontorate 1. januar 28. februar 2. marts acontorate 1. marts 30. april 4. maj acontorate 1. maj 30. juni 1. juli og 4. acontorate 1. juli 31. august 1. september acontorate 1. september 31. oktober 2. november acontorate 1. november 31. december 4. januar 2016 Kontrol af forbrug Det er vigtigt, at du jævnligt kontrollerer dit forbrug ved at aflæse din(e) måler(e). Vi foreslår mindst én gang om måneden, så har du mulighed for at sammenligne forbruget måned for måned og i forhold til tidligere års forbrug. Det kan forhindre ubehagelige overraskelser ved fx rørsprængninger. Du er velkommen til at hente en kontrolbog i Forsyningen, som du kan bruge til at notere aflæsningen af målerne. Du kan også få kontrolbogen sendt eller downloade den via Benyt app'en minforsyning, hvis du har en Smartphone Hent vores app minforsyning via din Smartphone. Her kan du aflæse dine målere, så ofte du har lyst, og følge dit forbrug i forhold til det forventede forbrug. Det er først din aflæsning til årsaflæsningen i december, som vi registrerer som gældende. Flytning Hvis du flytter, skal du huske at læse dine målere af. Vi skal have besked om flytningen samt en aflæsning af dine målere senest tre dage efter flyttedatoen. Bemærk, at du hæfter for forbruget på fraflytningsadressen, indtil vi har modtaget din aflæsning. Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Driftssvigt Ved driftssvigt uden for normal arbejdstid kan du kontakte vagthavende, tlf Bankgaranti Ved alle større anlægsarbejder, tilslutninger mv. ud over en standardtilslutning skal der stilles en bankgaranti. For sen indbetaling Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en rykker. Vi beregner et rykkergebyr på 100,00 kr. samt Nationalbankens udlånsrente + 8 % p.a. ved for sen indbetaling af forbrugsafgifter. Revideret 9. januar 2015 Side 3 af 31

4 Værd at vide Gebyrer Ekskl. moms Moms Inkl. moms Rykkerskrivelse nr ,00 kr ,00 kr. Rykkerskrivelse nr. 2 (lukkevarsel) 100,00 kr ,00 kr. Betalingsordning 100,00 kr ,00 kr. Besøg med henblik på afbrydelse af el- eller varmeforsyning 400,00 kr ,00 kr. Besøg med henblik på afbrydelse af vandforsyning 550,00 kr. 137,50 kr. 687,50 kr. Genoplukning af el- eller varmeforsyning (inden for arbejdstid) Genoplukning af vandforsyning (inden for arbejdstid) Genoplukning af el- eller varmeforsyning (uden for arbejdstid) 400,00 kr. 100,00 kr. 500,00 kr. 550,00 kr. 137,50 kr. 687,50 kr. 800,00 kr. 200,00 kr ,00 kr. Inkassobesøg 250,00 kr ,00 kr. Fogedforretning, udkørende Hertil lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed 350,00 kr. 87,50 kr. 437,50 kr. Aflæsning af måler 240,00 kr. 60,00 kr. 300,00 kr. Ekstraordinær måleraflæsning med regning 200,00 kr. 50,00 kr. 250,00 kr. Ekstraordinær opkrævning ved flytning 65,00 kr. 16,25 kr. 81,25 kr. Udskrift af regningskopi 35,00 kr. 8,75 kr. 43,75 kr. Selvaflæsningskort, rykker 70,00 kr. 17,50 kr. 87,50 kr. Regningsgebyr (papir) 20,00 kr. 5,00 kr. 25,00 kr. Forgæves kørsel v/aftale med Forsyningen 400,00 kr. 100,00 kr. 500,00 kr. Forsyningen anvender Dansk Energis standardgebyrer. Kontakt Åbningstid Frederikshavn Forsyning A/S Mandag - torsdag Kl Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn Fredag Kl Tlf Kundeservice: Revideret 9. januar 2015 Side 4 af 31

5 Priser for privatkunde Her kan du se priser inklusiv afgifter og moms, som en typisk privatkunde betaler til Forsyningen. Ønsker du at se, hvordan prisen er sammensat, kan du se mere på de efterfølgende sider i prisbogen. El Se specifikation side 8 Variabel pris, hvis du har valgt Stabil-El Variabel pris, hvis du har valgt Miljø-El Variabel pris, hvis du køber el hos en anden el-leverandør. Det vil sige variabel pris for at være koblet til elnettet, så strømmen kan blive leveret til dig Årlig fast abonnement, hvis du køber el hos Forsyningen Årlig fast abonnement, hvis du køber el hos en anden el-leverandør. Det vil sige prisen for at være koblet til elnettet, så strømmen kan blive leveret ud til dig Pris inkl. moms 188,63 øre/kwh 191,13 øre/kwh 154,87 øre/kwh 1.000,00 kr. 875,00 kr. Vand Se specifikation side 11 Pris inkl. moms Variabel pris 15,68 kr./m 3 Årlig fast bidrag pr. forbrugsenhed og abonnementsbidrag 1.312,50 kr. Spildevand til afledning i offentligt anlæg Se specifikation side 18 Pris inkl. moms Variabel vandafledningsbidrag 40,88 kr./m 3 Årlig fast årlig bidrag pr. spildevandsstik/fælleskloakstik 822,50 kr. Varme Se specifikation side 15 Pris inkl. moms Afregning efter energimåler 540,00 kr./mwh Arealbidrag 23,75 kr./m 2 Årlig fast abonnementsbidrag 875,00 kr. Renovation Se specifikation side 22 Dagrenovationssæk med helårstømning Miljø- og genbrugsafgift, helårlig Pris inkl. moms 1.150,00 kr ,00 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 5 af 31

6 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 A-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet i en 60/10 kv station. Meget store virksomheder er A-kunder. Stabil-El øre/kwh Miljø-El øre/kwh Køb af el * 27,00 29,00 Netbetalinger Offentlige forpligtigelser 21,10 21,10 Transportbetaling, Energinet.dk 4,20 4,20 Systemtarif, Energinet.dk 2,70 2,70 Transportbetaling, eget net 2,50 4,00 Netbetalinger i alt 30,50 32,00 Afgifter Energiafgift ** 87,80 87,80 I alt ekskl. moms 145,30 148,80 Moms 25 % 36,33 37,20 I alt øre pr. kwh inkl. moms 181,63 186,00 *De angivne priser er gældende, hvis du har valgt at få leveret elektricitet fra Frederikshavn Elhandel A/S. ** Energiafgift består af elafgift, energieffektiseringsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Årligt fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elnet A/S ,00 kr. inkl. moms. Årligt fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elhandel A/S 125,00 kr. inkl. moms. Elpriserne er vejledende og varierer fra kvartal til kvartal. Se mere på Revideret 9. januar 2015 Side 6 af 31

7 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 B-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet i en 10/0,4 kv station. Store og mellemstore virksomheder er B-kunder. Stabil-El øre/kwh Miljø-El øre/kwh Køb af el * 27,00 29,00 Netbetalinger Offentlige forpligtigelser 21,10 21,10 Transportbetaling, Energinet.dk 4,20 4,20 Systemtarif, Energinet.dk 2,70 2,70 Transportbetaling, eget net 6,20 6,20 Netbetalinger i alt 34,20 34,20 Afgifter Energiafgift ** 87,80 87,80 I alt ekskl. moms 149,00 151,00 Moms 25 % 37,25 37,75 I alt øre pr. kwh inkl. moms 186,25 188,75 *De angivne priser er gældende, hvis du har valgt at få leveret elektricitet fra Frederikshavn Elhandel A/S. ** Energiafgift består af elafgift, energieffektiseringsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Årligt fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elnet A/S 6.562,50 kr. inkl. moms. Årligt fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elhandel A/S 125,00 kr. inkl. moms. Elpriserne er vejledende og varierer fra kvartal til kvartal. Se mere på Revideret 9. januar 2015 Side 7 af 31

8 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Stabil-El øre/kwh Miljø-El øre/kwh Køb af el * 27,00 29,00 Netbetalinger Offentlige forpligtigelser 21,10 21,10 Transportbetaling, Energinet.dk 4,20 4,20 Systemtarif, Energinet.dk 2,70 2,70 Transportbetaling, eget net 8,10 8,10 Netbetalinger i alt 36,10 36,10 Afgifter Energiafgift ** 87,80 87,80 I alt ekskl. moms 150,90 152,90 Moms 25 % 37,73 38,23 I alt øre pr. kwh inkl. moms 188,63 191,13 *De angivne priser er gældende, hvis du har valgt at få leveret elektricitet fra Frederikshavn Elhandel A/S. ** Energiafgift består af elafgift, energieffektiseringsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Ved elopvarmede helårsboliger, der er registreret i BBR, er elafgiften 38,00 øre/kwh ekskl. moms for det elforbrug, der ligger udover kwh. Årlig fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elnet A/S 875,00 kr. inkl. moms. Årlig fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elhandel A/S 125,00 kr. inkl. moms. Elpriserne er vejledende og varierer fra kvartal til kvartal. Se mere på Revideret 9. januar 2015 Side 8 af 31

9 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag og øvrige abonnementer Har du bygget nyt hus og derfor skal have tilsluttet el, eller skal du have udvidet tilslutningen, kan du her se oversigten over priserne. Ekskl. moms Inkl. moms Parcelhuse/fritidshuse 25 Amp. pr. stk ,00 kr ,50 kr. Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse 25 Amp. pr. stk ,00 kr ,00 kr. Lejligheder 25 Amp. pr. stk ,00 kr ,00 kr. Ungdoms-/ældrebolig 4.780,00 kr ,00 kr. Enfasede installationer (maks. 1 kw) 13 Amp. pr. stk ,00 kr ,75 kr. Forøgelse af leveringsomfang Ved belastningsforøgelse, der kræver udvidelse af det eksisterende leveringsomfang, betales til et investeringsbidrag, der svarer til differencen mellem det ny leveringsomfang og det eksisterende. Øvrige installationer til og med 25 Amp ,00 kr ,50 kr. Øvrige kunder/erhverv pr. ampere ud over 25 Amp ,00 kr ,25 kr. Ladestandere pr. Amp. 490,00 kr. 618,75 kr. Investeringsbidrag Ekstra afregningsmåler på bestående stikledning med uændret leveringsomfang 1.000,00 kr ,00 kr. Stikledningsbidrag Kun ved nye udstykninger For stikledninger til parcelhuse/fritidshuse, tæt/lav bebyggelse og rækkehuse betales et stikledningsbidrag. Beløbet dækker Forsyningens omkostninger ved etablering i offentlig areal ,00 kr ,50 kr. Abonnementsbetaling Pr. ekstra installeret afregningsmåler uanset forbrugertype (afregnes som C-kunder). 470,00 kr. 587,50 kr. Midlertidig forsyning (forbrug pr. kwh afregnes som C-kunde). Abonnement pr. måler pr. påbegyndt måned 200,00 kr. 250,00 kr. Nettoafregnet VE-anlæg under 6 kw 500,00 kr. 625,00 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 9 af 31

10 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 Ydelser fra Frederikshavn Elnet A/S Ekskl. moms Inkl. moms Målerombytning efter ønske fra kunde (kun C-kunder) 600,00 kr. 750,00 kr. Ny måler på bestående installation (på hvilende rettighed) 600,00 kr. 750,00 kr. Oprettelse af Mikro VE-anlæg 1.200,00 kr ,00 kr. Kundeforlangt målerundersøgelse på stedet 350,00 kr. 437,50 kr. Kundeforlangt målerundersøgelse på værksted Efter regning Pulsgiver (leveres fra Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S) 1.100,00 kr ,00 kr. Abonnementsbetaling Ekstra installeret måler på en adresse afregner vi som C-kunder uanset kundetype. Der beregnes også abonnementsbetaling for tomme lejligheder/boliger. Det er ejeren, der hæfter. Midlertidig forsyning Med midlertidig forsyning er der tale om tilslutning i maks. 12 måneder. Forsyningen udleverer måleren, som bliver sat op af en autoriseret el-installatør. Forsyningen sætter transformermåler op. Den midlertidige måler må ikke flyttes til et andet forsyningssted. Alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbygning af bestående net i forbindelse med den midlertidige forsyning betales efter regning. Overgang til almindelig tarif sker, når Forsyningen har modtaget en færdigmelding fra en autoriseret elinstallatør, og den blivende måler er sat op. Generelle bestemmelser En autoriseret el-installatør skal udføre elarbejde. Det står i Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed (nr af 13. december 2007 erstatter nr af 14. december 2006). Inden du går i gang med installationsarbejde, skal Forsyningen have besked. Vi sender så en regning på tilslutningsbidrag. Skal du have udvidet eksisterende installationer, skal Forsyningen også have besked, da du skal betale et ekstra tilslutningsbidrag. Kontrol af måler Ønsker du din elmåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der er forbundet med kontrollen. Se tabel ovenfor. Kabelfinding Forsyningen udfører kabelfejlfinding efter regning til selskabets almindelige priser. Du kan kontakte Forsyningen for at oplyst den aktuelle pris Priser Prisen på el bliver fastsat af bestyrelsen for Frederikshavn Elnet A/S og Frederikshavn Elhandel A/S. Elpriserne fastsættes hvert kvartal. Revideret 9. januar 2015 Side 10 af 31

11 Prisblad for vand pr. 1. januar 2015 Fast bidrag Ekskl. moms Inkl. moms Årligt bidrag pr. forbrugsenhed 450,00 kr. 562,50 kr. Abonnementsbidrag pr. måler Ekskl. moms Inkl. moms Qn < 3,5 m³/h 600,00 kr. 750,00 kr. 3,5 < Qn < 10,0 m³/h 3.400,00 kr ,00 kr. 10,0 < Qn < 25,0 m³/h 8.700,00 kr ,00 kr. Qn > 25,0 m³/h ,00 kr ,00 kr. Qn: Abonnementsbidraget er afhængig af, hvilken størrelse måleren har. Størrelsen af måleren opgøres i nominelt flow Qn, der udtrykker halvdelen af den maksimale vandmængde, som måleren er dimensioneret til. Fx svarer den gamle målerbetegnelse "3 m³" til den ny betegnelse Qn = 1,5 m³/h. Forbrug i m 3 Variable bidrag pr. m 3 Statsafgift pr. m 3 Drikkevandsbidrag pr. m 3 I alt ekskl. moms I alt inkl. moms ,01 kr. 5,86 kr. 0,67 kr. 12,54 kr. 15,68 kr ,86 kr. 5,86 kr. 0,67 kr. 11,39 kr. 14,24 kr ,25 kr. 5,86 kr. 0,67 kr. 10,78 kr. 13,48 kr ,34 kr. 5,86 kr. 0,67 kr. 9,87 kr. 12,34 kr. Ydelser fra Frederikshavn Vand A/S Ekskl. moms Inkl. moms Sprinklerbidrag pr. dyse pr. år 5,50 kr. 6,88 kr. Udskiftning af frostsprængt/ødelagt måler 550,00 kr. 687,50 kr. Ved manglende aflæsning af måler Udført i specielle tilfælde (handicap mv.) 240,00 kr. 300,00 kr. Gratis Etablering af midlertidig forsyning Efter regning Byggevand Efter regning Kundeforlangt afprøvning af vandmåler 1.000,00 kr ,00 kr. Tilslutning af sprinkleranlæg Kræver særlig forhandling Årlig verificering af elektronisk afregningsmåler Efter regning. Pt. ca ,00 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 11 af 31

12 Prisblad for vand pr. 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag indenfor byzoner og i sommerhusområder Forsyningskategorier 1. Boligenhed med egen stikledning i byzone og sommerhusområder (parcelhus, rækkehus, andelsbolig, sommerhus og lignende) 1a. Boligenhed som under pkt. 1 i områder med samlet byggemodning, hvor tilslutning udføres senere end ved byggemodning 2. Boligenheder med fælles stikledning i byzone. For 1. boligenhed betales standardbidrag som forsyningskategori 1. Herefter betales pr. efterfølgende boligenhed, fællesrum, vaskerum og lignende enheder Anlægsbidrag Ledningsbidrag Tilslutningsbidrag Vandværk Hovedledning Forsyningsledning Stikledning Ekskl. moms Inkl. moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 720 kr. 320 kr kr kr. Tilslutningsbidrag udenfor byzoner Forsyningskategorier 3. Landejendomme. Indeholdt i tilslutningsbidrag maks. 200 m ø 50 mm stikledning, dog ikke nærmere bygning end 20 m Anlægsbidrag Ledningsbidrag Tilslutningsbidrag Vandværk Hovedledning Forsyningsledning Stikledning Ekskl. moms Inkl. moms kr kr kr kr kr kr. Ved større stikledningsdimension afregnes som ved erhverv, dog først tillæg efter 200 m. Gælder for ejendomme, som er beliggende ved eksisterende forsyningsledninger samt for ejendomme, som er beliggende indenfor områder, hvor byrådet har besluttet at etablere vandforsyning. Efter etablering overgår vedligeholdelse af stikledningen til dig som kunde. Foruden tilslutningsbidrag skal du påregne udgifter til sløjfning af egen brønd eller boring for at forhindre fremtidig forurening af grundvandet. Revideret 9. januar 2015 Side 12 af 31

13 Prisblad for vand pr. 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag skal betales senest 30 dage efter arbejdets afslutning. Ved et samlet udstykningsområde skal bygherre stå i forskud. Forsyningsophør Ved målernedtagning/forsyningsophør afbryder Forsyningen stikledning ved forsyningsledning. Ejeren betaler for denne udgift. Midlertidig vandforsyning Vi etablerer midlertidig vandforsyning efter regning. Frederikshavn Vand A/S kan opsætte målerbrønd, som koster 500,00 kr. ekskl. moms i leje. Tilslutning til sprinkleranlæg Frederikshavn Vand A/S udfører sprinklerstik med ensidig forsyning i henhold til salgspris for materialer og ydelser til etablering af stikket. Frederikshavn Vand A/S leverer ikke dobbeltsidig forsyning til sprinklerstik. Bygherren skal derfor etablere og betale det nødvendige reservoirvolumen til et sprinkleranlæg. Tilslutningsbidrag erhverv og offentlige bygninger Tilslutningsbidrag Forsyningskategorier Målerstørrelse Ekskl. moms Inkl. moms 4. I bymæssig bebyggelse: Forretninger, industrier, offentlige bygninger, erhvervsbygninger og lignende m³/h Qn < 3 Qn = 3,5-6 Qn = 10, kr kr kr kr kr kr. Over 10 m³/time kr./10 m³/time Qn = 15, kr kr. Qn = 25, kr kr. Qn > 25,0 Efter forhandling Dog min. kostpris Vil du vide mere? I Regulativ for levering af vand og Takstregulativ for Frederikshavn Vand A/S er der en uddybende beskrivelse af Frederikshavn Vand A/S' retningslinjer. Du kan få regulativerne hos Forsyningen og Frederikshavn Kommune eller downloade dem via Revideret 9. januar 2015 Side 13 af 31

14 Prisblad for vand pr. 1. januar 2015 Priser Priser på vand bliver fastsat af Frederikshavn Vand A/S inden for rammerne af et prisloft fastsat af Forsyningssekretariatet i henhold til vandsektorloven og godkendt af Frederikshavn Byråd. Generelle bestemmelser En autoriseret VVS-installatør skal udføre alle arbejder på vandinstallationer, og arbejdet skal udføres i henhold til gældende normer og vejledninger. Det står i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS udgave, 2009 og DS/EN 1717 Sikring mod forurening. På vores hjemmeside finder du relevante dokumenter. Du kan blandt andet downloade disse: Regulativ for levering af vand, januar 2015 Takstregulativ, januar 2015 Ansøgning om vandinstallationstilladelse og vejledning Kontrol af måler Ønsker du din vandmåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der er forbundet med kontrollen. Se side 11. Inden du går i gang med installationsarbejde i forbindelse med nybygning, skal VVS-installatøren anmelde arbejdet på blanketten "Ansøgning om vandinstallationstilladelse". Vi sender så en regning på tilslutningsbidrag. Skal du have udvidet eller ændret eksisterende installationer, skal VVS-installatøren ligeledes anmelde dette på blanketten "Ansøgning om vandinstallationstilladelse". I begge tilfælde skal Forsyningen have mulighed for at syne, at installationens tilslutning til forsyningsnettet sker på forsvarlig måde. Revideret 9. januar 2015 Side 14 af 31

15 Prisblad for varme pr. 1. januar 2015 Fast bidrag Ekskl. moms Inkl. moms Arealbidrag, der betales af alle kunder pr. registreret m 2 i BBR 19,00 kr. 23,75 kr. Reduceret arealbidrag * 5,70 kr. 7,13 kr. * Arealbidrag for afmeldte bygninger pr. registreret m 2 i BBR. Se "Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme" pkt Abonnementsbetaling pr. måler efter størrelse m 3 /h Ekskl. moms Inkl. moms Qn 1,5 til 2,0 700,00 kr. 875,00 kr. Qn 2,5 til 5, ,00 kr ,00 kr. Qn 6,0 til 10, ,00 kr ,00 kr. Qn 11,0 til 30, ,00 kr ,00 kr. Qn 40,0 til 60, ,00 kr ,00 kr. Variabel pris Ekskl. moms Inkl. moms Afregning efter energimåler 432,00 kr./mwh 540,00 kr./mwh Ydelser fra Frederikshavn Varme A/S Ekskl. moms Inkl. moms Køb af varmeleverance (kun fremløbsvarme) 252,00 kr. 315,00 kr. Kundeforlangt afprøvning af varmemåler 1.000,00 kr ,00 kr. Erstatning for ødelagt energimåler inkl. arbejdsløn 2.350,00 kr ,50 kr. Defekt/ødelagt følersæt til varmemåler inkl. montering 700,00 kr. 875,00 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 15 af 31

16 Prisblad for varme pr. 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag Nybyggeri og eksisterende byggeri beliggende i varmeforsyningsområdet: Tilslutningsbidrag for private For installationer med maksimalt varmebehov på watt inkl. varmtvandsforsyning Ekskl. moms Inkl. moms Tilslutningsbidrag inkl. 15 meter stikledning ,00 kr ,00 kr. Ud over 15 m stikledning pr. løbende meter 700,00 kr. 875,00 kr. Byggemodningsbidrag Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. Forsyningens almindelige leveringsbestemmelser. Tilslutningsbidrag for erhvervsdrivende For installationer med varmebehov over watt inkl. varmtvandsforsyning Ekskl. moms Inkl. moms For de første watt inkl. 5 meter stikledning ,00 kr ,00 kr. Ud over 5 meter stikledning pr. løbende meter 1.200,00 kr ,00 kr. Ud over watt pr. watt 0,30 kr. 0,375 kr. For mere end 1 stik pr. matr./grund betales ledningsanlæg efter kostprisen. For mere end 1 måler pr. matrikel betales yderligere pr. måler 2.350,00 kr ,50 kr. Frederikshavn Varme A/S ejer og vedligeholder stikledning ind til afspærringsventil indenfor soklen. Revideret 9. januar 2015 Side 16 af 31

17 Prisblad for varme pr. 1. januar 2015 Priser Prisen på varme bliver fastsat af bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S. Gebyr for manglende afkøling Du vil som kunde af fjernvarme blive opkrævet et gebyr, hvis din installation ikke har afkølet fjernvarmevandet med mindst 25 gr. C. Opkrævningen vil fremgå af din årsafregning. Gebyret udgør 1 % af den variable varmepris for hver C, afkølingen er under 25 C. Kontrol af måler Ønsker du din varmemåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der er forbundet med kontrollen. Se side 15. Generelle bestemmelser En autoriseret VVS-installatør skal udføre VVSarbejde. Det står i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS udgave, januar 1991 samt i tilhørende DS 469 tillæg 1 af 13. november 2002 og DS 469 tillæg 2 af 4. oktober 2007 og er i henhold til bestemmelserne i Dansk Ingeniørforenings norm for "Varmeanlæg med vand som varmebærende medium". Inden du går i gang med installationsarbejde i forbindelse med nybygning, skal VVS-installatøren anmelde arbejdet på blanketten "Ansøgning om varmeinstallationstilladelse". Vi sender så en regning på tilslutningsbidrag. Skal du have udvidet eller ændret eksisterende installationer, skal VVS-installatøren ligeledes anmelde dette på blanketten "Ansøgning om varmeinstallationstilladelse". I begge tilfælde skal Forsyningen have mulighed for at syne, at installationens tilslutning til forsyningsnettet sker på forsvarlig måde. Afregningen af arealbidraget dannes ud fra de m², som i BBR er registreret for din ejendom som boligareal og/eller erhvervsareal. Ifølge BBR-lovgivningen er det ejerens ansvar, at BBRoplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis du skal have ændret dine BBR-oplysninger, skal du kontakte Frederikshavn Kommune, BBR afdelingen, tlf Revideret 9. januar 2015 Side 17 af 31

18 Prisblad for spildevand pr. 1. januar 2015 Årlig vandafledningsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 658,00 kr. 822,50 kr. Variabel vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Ekskl. moms Inkl. moms 32,70 kr. 40,88 kr. Renset spildevand fra virksomheder, der afledes til Frederikshavn Spildevand A/S' udløbsledninger pr. m³ 0,36/1,85 kr. * 0,45/2,31 kr. * * Prisen fastlægges i det enkelte tilfælde i forhold til de faktiske udgifter. Trappemodel Variabel vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Ekskl. moms Inkl. moms m 3 /år Takst 1 32,70 kr. 40,88 kr m 3 /år Takst 2 30,08 kr. 37,60 kr. > m 3 /år Takst 3 24,85 kr. 31,06 kr. Tilslutningsbidrag pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m 2 erhvervsgrundareal Ekskl. moms Inkl. moms Fælles- og separatkloakområder ,00 kr ,00 kr. Spildevandskloak med nedsivning af regnvand ,00 kr ,00 kr. Aflevering af slam, fedt mv. på renseanlæggene Ekskl. moms Inkl. moms Slam mv. (septiktanke) pr. m³ 85,00 kr. 106,25 kr. Fedt og slam fra forrensning (fedtudskillere, fiskeindustri mv.) pr. m³ 61,86 kr. 77,33 kr. Spildevand fra samletanke pr. m 3 30,00 kr. 37,50 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 18 af 31

19 Prisblad for spildevand pr. 1. januar 2015 Tømningsordning for hustanke i det åbne land Ved brug af Forsyningens entreprenør, FKSSlamson Ekskl. moms Inkl. moms Tømning af septiktank op til 3 m 3 288,00 kr. 360,00 kr. Ekstra tømning i dagtimerne (mandag torsdag kl ) (fredag kl ) 288,00 kr. 360,00 kr. Akut tømning i dagtimerne (mandag torsdag kl ) (fredag kl ) 838,00 kr ,50 kr. Akut tømning uden for normal arbejdstid 1388,00 kr ,00 kr. Tillæg for mere end 50 meter slange 125,00 kr. 156,25 kr. Tillægspris pr. m 3 for tankvolumen over 3 m 3 96,00 kr. 120,00 kr. Forgæves kørsel 144,00 kr. 180,00 kr. Administrationsbidrag Administrationsbidraget er et obligatorisk bidrag som bliver opkrævet, uanset om du benytter Forsyningens entreprenør eller vælger en ekstern entreprenør. Beløbet opkræves hvert eller hvert andet år afhængig af tømningsfrekvensen. 140,00 kr. 175,00 kr. Standardpriser for husspildevand pr. m 3 Nedsivning, herunder udsprøjtning efter kommunal tilladelse Samletank for toiletvand (øvrige spildevand) * Andre, fx mekanisk (septiktanke og lignende) Momsfrit 0,75 kr. 2,10 kr. 5,70 kr. * For ejendomme med samletank for kun toiletvand bliver 25 % af vandforbruget anset for ledt til samletanken. Kommunen skal derfor kun opkræve afgift Revideret 9. januar 2015 Side 19 af 31

20 Prisblad for spildevand pr. 1. januar 2015 Ejendomme i kloakerede oplande Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget skal opfattes som en slags indmeldelsesgebyr. Bidraget forfalder, når en ejendom kan tilsluttes spildevandsforsyningens anlæg. Tilslutningsbidraget bliver fastsat på baggrund af kloakeringsprincippet i spildevandsplanen. Bidraget bliver pristalsreguleret én gang årligt pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks indeks for Byggeri- og boligforhold mv. pr. 1. juli året før. Boligejendomme Parcelhuse, rækkehuse, stuehuse til landbrugsejendomme, etageejendomme, andelsboliger, ejerlejligheder, sommerhuse mv. skal betale ét tilslutningsbidrag pr. boligenhed Erhvervsejendomme Industrier, skoler, institutioner, hoteller, kontorer, blandet bolig og erhverv mv. skal betale ét tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal Betalingsvedtægten for Frederikshavn Spildevand A/S kan du få hos Forsyningen eller downloade den via Kontakt Forsyningen, hvis du har spørgsmål til beregningen af tilslutningsbidraget på den konkrete grund. Der er 4 kloakeringsprincipper I kommunens spildevandsplaner er kloakeringsprincipperne fastlagt for de enkelte områder. Spildevandsplanerne for de tidligere kommuner er fortsat gældende og kan ses via Fælleskloak Regn- og spildevand afledes i samme stikledning til spildevandsforsyningens anlæg Separatkloak Regn- og spildevand afledes i hver sin stikledning til spildevandsforsyningens anlæg Spildevandskloak med nedsivning af regnvandet Spildevand afledes til spildevandsforsyningens anlæg, og regnvandet nedsives på ejendommen Vejvandskloak Vandet afledes til vandløb eller havet Afledning af tag- og overfladevand I spildevandsplanen er det fastsat, hvor meget regnvand, der må afledes til spildevandsforsyningens anlæg. Kontakt Forsyningen for at få oplyst forholdene på din ejendom. Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidraget er opdelt i en fast og en variabel del. Det faste bidrag betales for hvert spildevands-/ fælleskloakstik til ejendommen. Bidraget bliver opkrævet fra det tidspunkt, hvor fysisk tilslutning til spildevandsforsyningsanlægget foreligger. Det variable bidrag og spildevandsafgift til staten bliver afregnet efter det faktiske målte vandforbrug på ejendommen og bliver opkrævet fra det tidspunkt, hvor afledningen til spildevandsforsyningens anlæg påbegyndes. Hvis der ikke er måler på ejendommen, bliver forbruget fastsat til 170 m³/år for boligejendomme og 70 m³/år for boligejendomme med begrænset anvendelse. Trappemodel Trappemodel er gældende for de ejendomme med erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår og har et årligt vandforbrug over 500 m 3. For disse ejendomme bliver den variable del af vandafledningsbidraget opkrævet efter differentierede priser. Se side 18. Revideret 9. januar 2015 Side 20 af 31

21 Prisblad for spildevand pr. 1. januar 2015 Ejendomme i det åbne land Aflevering af slam, fedt mv. på renseanlæggene Aflevering skal ske i tidsrummet Mandag - torsdag kl Fredag kl Efter aftale kan renseanlæggene modtage slam mv. uden for dette tidsrum. Frederikshavn Renseanlæg modtager udelukkende afvandet slam fra genbrugsspulere (fra septiktanke og spildevand fra samletank) ikke afvandet slam (fra septiktanke og spildevand fra samletank) fedt og slam fra forrensning (fedtudskillere, fiskeindustri mv.) Frederikshavn Renseanlæg Saltebakken Frederikshavn Døgnvagt, tlf Tømningsordning for hustanke i det åbne land Du kan få mere information om tømningsordningen via Nedsivningsanlæg uden kommunal tilladelse Et nedsivningsanlæg, hvor der ikke er indhentet kommunal tilladelse, kan ikke afregne afgift efter standardtakst (nedsivning, herunder udsprøjtning efter kommunale tilladelse) uanset, om anlægget i øvrigt måtte være svarende til andre nedsivningsanlæg etableret med kommunal tilladelse. Nedsivningsanlæg, hvor der ikke er en kommunal tilladelse, skal betale afgift på 5,70 kr./m 3. Priser Priser på vandafledningsbidraget bliver fastsat af Frederikshavn Spildevand A/S og godkendt af Frederikshavn Byråd. Skagen, Ålbæk og Sæby Renseanlæg modtager udelukkende ikke afvandet slam (fra septiktanke og spildevand fra samletank) Skagen Renseanlæg Buttervej Skagen Døgnvagt, tlf Ålbæk Renseanlæg Hirtshalsvej Aalbæk Kontakt Skagen Renseanlæg Sæby Renseanlæg Solsbækvej Sæby Døgnvagt, tlf Revideret 9. januar 2015 Side 21 af 31

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2017

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2017 Renovation Dagrenovationssæk Helårstømning (52 uger) 900,00 kr. 1.125,00 kr. Helårstømning 14-dagstømning (26 uger) 550,00 kr. 687,50 kr. Sæsontømning 14-dagstømning (26 uger) 550,00 kr. 687,50 kr. Containere,

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 Transportbetaling, 4,30 4,30 Systemtarif,

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,21 16,21 Energiafgift * 91,00 91,00 I alt

Læs mere

FORSYNINGENS PRISBOG Januar 2017

FORSYNINGENS PRISBOG Januar 2017 1 FORSYNINGENS PRISBOG Januar 2017 GENERELT FOR ALLE SELSKABER I FORSYNINGEN Årsopgørelse Du får hvert år i februar måned en opgørelse over dine forbrugsafgifter. Oversigt over rater og betalingsdato Afregningsperioden

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 INDHOLD Elpriser 4 Varmepriser 5 Vandpriser 6 Spildevandspriser 7 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand. Årsopgørelsen Se alle vores 2015-priser på.

Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand. Årsopgørelsen Se alle vores 2015-priser på. Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand VARME Pris pr. 1. jan. 2014 Pris pr. 1. jan. 2015 Forbrugsbidrag: Uden Med Uden Med Pris, kr. pr. GJ *110,62 *138,28 *100,52 *125,65 Årsopgørelsen

Læs mere

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE Vand Alle priser 2016 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn 6 kr./måler/år 2.520,00

Læs mere

UDKAST til Takster 2014

UDKAST til Takster 2014 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-319,85 * Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2017 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2017 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2018 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2018 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

1. udgave, december Prisoversigt

1. udgave, december Prisoversigt Prisoversigt 2010 Fjernvarme Forbrug pr. MWh 398,00 338,00 Afkølingsbidrag: (1% af MWh-forbruget pr. grad afkølingen på årsbasis er < 28 C) Abonnementsbidrag: (pr. måler) 800,00 825,00 Effektbidrag pr.

Læs mere

Priser Vand og afløb 2012

Priser Vand og afløb 2012 Priser Vand og afløb 2012 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2012. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person.

Læs mere

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms Takstblad 2013 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. JULI 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. JULI 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 I alt ekskl. moms 153,03 153,41

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2018 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S. Vand kr./m³ 6,00 15,66*) kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr.

Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S. Vand kr./m³ 6,00 15,66*) kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr. Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2015 Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S Driftsbidrag ( 13) Vand kr./m³ 6,00 15,66*) Abonnement ( 13 fast årligt

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012 PRISER vand & afløb 1. januar 2012 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 21. november 2011 og godkendt af Billund Byråd d. 13. december 2011. Vær opmærksom

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7 TAKSTBLAD 2014 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 3 Tømningsordning for septiktanke... 4 Renovation... 5 Renovation... 6 Renovation, erhverv... 7 Gebyrer... 8 Varme Driftsbidrag: Priser

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m3 / år: 3,47 kr. 4,34 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

TILSLUTNINGSBIDRAG EL

TILSLUTNINGSBIDRAG EL Pr. Boligenhed/Erhverv TILSLUTNINGSBIDRAG EL 1. januar 2016 Erhverv og Parcelhuse (ikke over 25A) Jf. 4.1.1 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse, boliger og erhverv i

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT PRISER 2013 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2013. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger AFREGNING AF FORBRUG Knivholtvej 15 99 Frederikshavn CVR-nr: 25 59 94 7 Fdf/Fpf Fr.Havn 1. Kreds v/kasserer Bendt Frederiksen Ydunsvej 6 (vedr. kredshuset) 99 Frederikshavn Kundenr: 7 556 528 Regningsnr:

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

3. udgave marts 2011. Prisoversigt

3. udgave marts 2011. Prisoversigt Prisoversigt 2011 Fjernvarme Forbrugsbidrag: (1/6-2010 - 31/12-10 219,00 kr. pr MWh) kr. pr. MWh 338,00 398,00 Afkølingsbidrag: kr. pr.(mwh x C) 3,38 3,98 Der betales et tillægsbidrag på 1% af forbruget

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 6,00 14,88*)

Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 6,00 14,88*) Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2012 Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Driftsbidrag ( 13) og Vand kr./m³ 6,00 14,88*) *) Heraf vand til Staten 5,90 kr./m

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11 Takster 2016 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det åbne land Tilslutning

Læs mere

PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2014 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2014. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2017 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2017. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2017 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2018 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Takster for husholdninger 2011, inkl. moms

Takster for husholdninger 2011, inkl. moms Takstblad 2011 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

12 m³ maxicontainer - 14 dgs tømning , , , , ,00 * 2

12 m³ maxicontainer - 14 dgs tømning , , , , ,00 * 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 728,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * 2 Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -308,00-319,85-319,85-319,85-319,85 * 2 Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 196,00

Læs mere

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald Privatkunder PRISER 2018 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for vand 2018 på www.provas.dk under Om Provas / Tal og fakta. Opkrævning af vandafgifter sker

Læs mere

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. januar 2016 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 910,00 910,00 x Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-385,00-385,00 x Sommertillæg for

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. TAKSTBLAD 2018 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Priser Vand og afløb 2015

Priser Vand og afløb 2015 Priser Vand og afløb 2015 Takstblad Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år Takster/gebyrer er incl. Moms 2016 2017 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m³ årligt pr. m³ 7,19 9,84 Forbrug over 50.000 m³ årligt pr. m³ 3,50 4,78 pr. år pr. år Statsafgift for vand pr. m³ 7,33

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND Takstregulativ for levering af vand Januar 2016 1 Takstregulativ for levering af vand Januar 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BEMÆRKNINGER... 4 2. ANLÆGSBIDRAG...

Læs mere

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside.

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside. TAKSTBLAD 2015 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms.

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Oversigt over takster og gebyrer DRIKKEVAND: Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.519,00 4.519,00 Forsyningsledningsbidrag, 40 mm 5.868,00 5.868,00 Stikledningsbidrag,

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken.

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Takstblad 2015 Det koster vandet 52,64 kr. pr. m 3 Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Den samlede pris for vand og udledning af spildevand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 5,85 13,56*) *) Heraf vandafgift til Staten 6,25 kr./m 3 inkl. moms.

Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 5,85 13,56*) *) Heraf vandafgift til Staten 6,25 kr./m 3 inkl. moms. Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2011 Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Driftsbidrag ( 13) og Vand kr./m³ 5,85 13,56*) *) Heraf vand til Staten 6,25 kr./m

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 7 Øvrige

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.. Tilslutningsbidrag:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00 TAKSTBLAD 2016 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

PRISER Vand Spildevand Affald

PRISER Vand Spildevand Affald PRISER 2017 Vand Spildevand Affald PRISER 2017 I denne prisliste kan du få et overblik over vores takster og gebyrer i 2017 Prislisten træder i kraft den 1. januar 2017. Samtidig ophæves taktsbladet for

Læs mere

Takstblad. Takster er gældende til den 31. december 2017

Takstblad. Takster er gældende til den 31. december 2017 2017 Takstblad Takster er gældende til den 31. december 2017 Indhold Drikkevand.................................................... 3 Tilslutningsbidrag Boliger, eksisterende områder.............................

Læs mere

Dagrenovationsordning

Dagrenovationsordning Takstblad 2014 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august og i september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning,

Læs mere

Prisoversigt per Maj 2017

Prisoversigt per Maj 2017 Telefon 4840 5050 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser er angivet i kroner, med mindre andet angivet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og

Læs mere

PRISER 2016 VAND AFFALD SPILDEVAND

PRISER 2016 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2016 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2016 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2016. Prislisten træder i kraft den 1. januar 2016. Samtidig ophæves takstbladet

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71 TAKSTBLAD 2017 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Takster/gebyrer er incl. Moms

Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2015 2016 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,33 7,19 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,54 3,50 Fast afgift pr. måler 603,75 605,00 Erstatningsvandmåler 781,25

Læs mere

Prisblad 2013. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2013

Prisblad 2013. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2013 Prisblad 2013 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.1 - opdateret 4. juni 2013 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2013 ver. 1.0 [2] 1 GENERELT 4 2 FORBRUGSPRISER 5 2.1 Varde Vandforsyning

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5 m³ 2,5 m³ kr./måler/år 559,00 698,70 Fast bidrag for

Læs mere

Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11

Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11 PRISER 2017 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 3 Spildevand... 6 Tømningsordning for septiktanke... 7 Renovation... 8 Renovation, erhverv...11 Serviceydelser og gebyrer...12 Kerteminde Forsyning Varme

Læs mere

Prisblad Gældende for Esbjerg Vand A/S Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme A/S

Prisblad Gældende for Esbjerg Vand A/S Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme A/S Prisblad 2017 Gældende for Esbjerg Vand A/S Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme A/S Gældende fra 1. januar 2017 31. december 2017 Version: 1.0 - opdateret 9. december 2016 2 1 Generelt 4 2 Esbjerg Vand

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND Takstregulativ for levering af vand Januar 2015 1 Takstregulativ for levering af vand Januar 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BEMÆRKNINGER... 4 2. ANLÆGSBIDRAG...

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5m³ 2,5m³ kr./måler/år 552,00 690,00 Fast bidrag for

Læs mere

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring.

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring. Notat Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af takster for 2017 Vindeby Vandforsyning har fremsendt taksterne for 2017 til godkendelse.vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret

Læs mere

Driftsbudget for 2016. Frederikshavn Affald A/S. Budget Frederikshavn Affald v 1.4

Driftsbudget for 2016. Frederikshavn Affald A/S. Budget Frederikshavn Affald v 1.4 Driftsbudget for 2016 Frederikshavn Affald A/S Budget Frederikshavn Affald v 1.4 Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger side 3 Budget for 2016 side 7 Noter til budget side 8 Takstforslag side 12 Investeringsbudget

Læs mere

Prisliste Alle priser er inkl. moms.

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Prisliste 2018. VAND Afregning af vandforbrug med måler 2017 2018 Afregning af vandforbrug består af forbrugsafgift og målerleje Forbrugsafgiftvinkl. Statsafgift kr./ m 3 21,00 19,00 Målerleje, fast beløb

Læs mere

Prisblad 2014. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Prisblad 2014. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Prisblad 2014 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 1.0 - opdateret 17. oktober 2013 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2014 ver. 1.0 [2] 1 GENERELT 4 2 VARDE VANDFORSYNING A/S 5 2.1 Forbrugspriser

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Glostrup Forsyning Ørnebjergvej Glostrup T:

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Glostrup Forsyning Ørnebjergvej Glostrup T: Prisliste 2016 Alle priser er inkl. moms. Glostrup Forsyning Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup T: 4320 8020 www.glostrupforsyning.dk Vandforsyning Alle priser er inkl. Moms Afregning af vandforbrug med måler

Læs mere

Sent: 7 Oct :26: Jakob Nørby Subject: 12 DDS KS TAKSTBLAD.docx Vedr. takstblad for Vindeby Vandforsyning, drift år 2015.

Sent: 7 Oct :26: Jakob Nørby Subject: 12 DDS KS TAKSTBLAD.docx Vedr. takstblad for Vindeby Vandforsyning, drift år 2015. From: Jacob Davidsen Sent: 7 Oct 2014 12:26:31 +0000 To: Jakob Nørby Subject: 12 DDS KS TAKSTBLAD.docx 2015 Vedr. takstblad for Vindeby Vandforsyning, drift år 2015. Hermed takstblad for 2015, til byrådets

Læs mere