Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig."

Transkript

1 Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S

2

3 Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn Forsyning A/S Årsopgørelse Du får hvert år i februar måned en opgørelse over dine forbrugsafgifter. Oversigt over rater og betalingsdato Afregningsperioden følger kalenderåret, og vi opkræver samlet for el, vand, varme, spildevand og renovation. Modtager du el og/eller varme fra Frederikshavn Forsyning, får du 6 acontorater. Modtager du ikke el og/eller varme fra Frederikshavn Forsyning, får du 2 acontorater. Rater Betalingsperiode Betalingsdato Afregning og 1. acontorate 1. januar 28. februar 2. marts acontorate 1. marts 30. april 4. maj acontorate 1. maj 30. juni 1. juli og 4. acontorate 1. juli 31. august 1. september acontorate 1. september 31. oktober 2. november acontorate 1. november 31. december 4. januar 2016 Kontrol af forbrug Det er vigtigt, at du jævnligt kontrollerer dit forbrug ved at aflæse din(e) måler(e). Vi foreslår mindst én gang om måneden, så har du mulighed for at sammenligne forbruget måned for måned og i forhold til tidligere års forbrug. Det kan forhindre ubehagelige overraskelser ved fx rørsprængninger. Du er velkommen til at hente en kontrolbog i Forsyningen, som du kan bruge til at notere aflæsningen af målerne. Du kan også få kontrolbogen sendt eller downloade den via Benyt app'en minforsyning, hvis du har en Smartphone Hent vores app minforsyning via din Smartphone. Her kan du aflæse dine målere, så ofte du har lyst, og følge dit forbrug i forhold til det forventede forbrug. Det er først din aflæsning til årsaflæsningen i december, som vi registrerer som gældende. Flytning Hvis du flytter, skal du huske at læse dine målere af. Vi skal have besked om flytningen samt en aflæsning af dine målere senest tre dage efter flyttedatoen. Bemærk, at du hæfter for forbruget på fraflytningsadressen, indtil vi har modtaget din aflæsning. Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Driftssvigt Ved driftssvigt uden for normal arbejdstid kan du kontakte vagthavende, tlf Bankgaranti Ved alle større anlægsarbejder, tilslutninger mv. ud over en standardtilslutning skal der stilles en bankgaranti. For sen indbetaling Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en rykker. Vi beregner et rykkergebyr på 100,00 kr. samt Nationalbankens udlånsrente + 8 % p.a. ved for sen indbetaling af forbrugsafgifter. Revideret 9. januar 2015 Side 3 af 31

4 Værd at vide Gebyrer Ekskl. moms Moms Inkl. moms Rykkerskrivelse nr ,00 kr ,00 kr. Rykkerskrivelse nr. 2 (lukkevarsel) 100,00 kr ,00 kr. Betalingsordning 100,00 kr ,00 kr. Besøg med henblik på afbrydelse af el- eller varmeforsyning 400,00 kr ,00 kr. Besøg med henblik på afbrydelse af vandforsyning 550,00 kr. 137,50 kr. 687,50 kr. Genoplukning af el- eller varmeforsyning (inden for arbejdstid) Genoplukning af vandforsyning (inden for arbejdstid) Genoplukning af el- eller varmeforsyning (uden for arbejdstid) 400,00 kr. 100,00 kr. 500,00 kr. 550,00 kr. 137,50 kr. 687,50 kr. 800,00 kr. 200,00 kr ,00 kr. Inkassobesøg 250,00 kr ,00 kr. Fogedforretning, udkørende Hertil lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed 350,00 kr. 87,50 kr. 437,50 kr. Aflæsning af måler 240,00 kr. 60,00 kr. 300,00 kr. Ekstraordinær måleraflæsning med regning 200,00 kr. 50,00 kr. 250,00 kr. Ekstraordinær opkrævning ved flytning 65,00 kr. 16,25 kr. 81,25 kr. Udskrift af regningskopi 35,00 kr. 8,75 kr. 43,75 kr. Selvaflæsningskort, rykker 70,00 kr. 17,50 kr. 87,50 kr. Regningsgebyr (papir) 20,00 kr. 5,00 kr. 25,00 kr. Forgæves kørsel v/aftale med Forsyningen 400,00 kr. 100,00 kr. 500,00 kr. Forsyningen anvender Dansk Energis standardgebyrer. Kontakt Åbningstid Frederikshavn Forsyning A/S Mandag - torsdag Kl Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn Fredag Kl Tlf Kundeservice: Revideret 9. januar 2015 Side 4 af 31

5 Priser for privatkunde Her kan du se priser inklusiv afgifter og moms, som en typisk privatkunde betaler til Forsyningen. Ønsker du at se, hvordan prisen er sammensat, kan du se mere på de efterfølgende sider i prisbogen. El Se specifikation side 8 Variabel pris, hvis du har valgt Stabil-El Variabel pris, hvis du har valgt Miljø-El Variabel pris, hvis du køber el hos en anden el-leverandør. Det vil sige variabel pris for at være koblet til elnettet, så strømmen kan blive leveret til dig Årlig fast abonnement, hvis du køber el hos Forsyningen Årlig fast abonnement, hvis du køber el hos en anden el-leverandør. Det vil sige prisen for at være koblet til elnettet, så strømmen kan blive leveret ud til dig Pris inkl. moms 188,63 øre/kwh 191,13 øre/kwh 154,87 øre/kwh 1.000,00 kr. 875,00 kr. Vand Se specifikation side 11 Pris inkl. moms Variabel pris 15,68 kr./m 3 Årlig fast bidrag pr. forbrugsenhed og abonnementsbidrag 1.312,50 kr. Spildevand til afledning i offentligt anlæg Se specifikation side 18 Pris inkl. moms Variabel vandafledningsbidrag 40,88 kr./m 3 Årlig fast årlig bidrag pr. spildevandsstik/fælleskloakstik 822,50 kr. Varme Se specifikation side 15 Pris inkl. moms Afregning efter energimåler 540,00 kr./mwh Arealbidrag 23,75 kr./m 2 Årlig fast abonnementsbidrag 875,00 kr. Renovation Se specifikation side 22 Dagrenovationssæk med helårstømning Miljø- og genbrugsafgift, helårlig Pris inkl. moms 1.150,00 kr ,00 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 5 af 31

6 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 A-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet i en 60/10 kv station. Meget store virksomheder er A-kunder. Stabil-El øre/kwh Miljø-El øre/kwh Køb af el * 27,00 29,00 Netbetalinger Offentlige forpligtigelser 21,10 21,10 Transportbetaling, Energinet.dk 4,20 4,20 Systemtarif, Energinet.dk 2,70 2,70 Transportbetaling, eget net 2,50 4,00 Netbetalinger i alt 30,50 32,00 Afgifter Energiafgift ** 87,80 87,80 I alt ekskl. moms 145,30 148,80 Moms 25 % 36,33 37,20 I alt øre pr. kwh inkl. moms 181,63 186,00 *De angivne priser er gældende, hvis du har valgt at få leveret elektricitet fra Frederikshavn Elhandel A/S. ** Energiafgift består af elafgift, energieffektiseringsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Årligt fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elnet A/S ,00 kr. inkl. moms. Årligt fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elhandel A/S 125,00 kr. inkl. moms. Elpriserne er vejledende og varierer fra kvartal til kvartal. Se mere på Revideret 9. januar 2015 Side 6 af 31

7 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 B-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet i en 10/0,4 kv station. Store og mellemstore virksomheder er B-kunder. Stabil-El øre/kwh Miljø-El øre/kwh Køb af el * 27,00 29,00 Netbetalinger Offentlige forpligtigelser 21,10 21,10 Transportbetaling, Energinet.dk 4,20 4,20 Systemtarif, Energinet.dk 2,70 2,70 Transportbetaling, eget net 6,20 6,20 Netbetalinger i alt 34,20 34,20 Afgifter Energiafgift ** 87,80 87,80 I alt ekskl. moms 149,00 151,00 Moms 25 % 37,25 37,75 I alt øre pr. kwh inkl. moms 186,25 188,75 *De angivne priser er gældende, hvis du har valgt at få leveret elektricitet fra Frederikshavn Elhandel A/S. ** Energiafgift består af elafgift, energieffektiseringsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Årligt fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elnet A/S 6.562,50 kr. inkl. moms. Årligt fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elhandel A/S 125,00 kr. inkl. moms. Elpriserne er vejledende og varierer fra kvartal til kvartal. Se mere på Revideret 9. januar 2015 Side 7 af 31

8 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Stabil-El øre/kwh Miljø-El øre/kwh Køb af el * 27,00 29,00 Netbetalinger Offentlige forpligtigelser 21,10 21,10 Transportbetaling, Energinet.dk 4,20 4,20 Systemtarif, Energinet.dk 2,70 2,70 Transportbetaling, eget net 8,10 8,10 Netbetalinger i alt 36,10 36,10 Afgifter Energiafgift ** 87,80 87,80 I alt ekskl. moms 150,90 152,90 Moms 25 % 37,73 38,23 I alt øre pr. kwh inkl. moms 188,63 191,13 *De angivne priser er gældende, hvis du har valgt at få leveret elektricitet fra Frederikshavn Elhandel A/S. ** Energiafgift består af elafgift, energieffektiseringsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Ved elopvarmede helårsboliger, der er registreret i BBR, er elafgiften 38,00 øre/kwh ekskl. moms for det elforbrug, der ligger udover kwh. Årlig fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elnet A/S 875,00 kr. inkl. moms. Årlig fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elhandel A/S 125,00 kr. inkl. moms. Elpriserne er vejledende og varierer fra kvartal til kvartal. Se mere på Revideret 9. januar 2015 Side 8 af 31

9 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag og øvrige abonnementer Har du bygget nyt hus og derfor skal have tilsluttet el, eller skal du have udvidet tilslutningen, kan du her se oversigten over priserne. Ekskl. moms Inkl. moms Parcelhuse/fritidshuse 25 Amp. pr. stk ,00 kr ,50 kr. Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse 25 Amp. pr. stk ,00 kr ,00 kr. Lejligheder 25 Amp. pr. stk ,00 kr ,00 kr. Ungdoms-/ældrebolig 4.780,00 kr ,00 kr. Enfasede installationer (maks. 1 kw) 13 Amp. pr. stk ,00 kr ,75 kr. Forøgelse af leveringsomfang Ved belastningsforøgelse, der kræver udvidelse af det eksisterende leveringsomfang, betales til et investeringsbidrag, der svarer til differencen mellem det ny leveringsomfang og det eksisterende. Øvrige installationer til og med 25 Amp ,00 kr ,50 kr. Øvrige kunder/erhverv pr. ampere ud over 25 Amp ,00 kr ,25 kr. Ladestandere pr. Amp. 490,00 kr. 618,75 kr. Investeringsbidrag Ekstra afregningsmåler på bestående stikledning med uændret leveringsomfang 1.000,00 kr ,00 kr. Stikledningsbidrag Kun ved nye udstykninger For stikledninger til parcelhuse/fritidshuse, tæt/lav bebyggelse og rækkehuse betales et stikledningsbidrag. Beløbet dækker Forsyningens omkostninger ved etablering i offentlig areal ,00 kr ,50 kr. Abonnementsbetaling Pr. ekstra installeret afregningsmåler uanset forbrugertype (afregnes som C-kunder). 470,00 kr. 587,50 kr. Midlertidig forsyning (forbrug pr. kwh afregnes som C-kunde). Abonnement pr. måler pr. påbegyndt måned 200,00 kr. 250,00 kr. Nettoafregnet VE-anlæg under 6 kw 500,00 kr. 625,00 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 9 af 31

10 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 Ydelser fra Frederikshavn Elnet A/S Ekskl. moms Inkl. moms Målerombytning efter ønske fra kunde (kun C-kunder) 600,00 kr. 750,00 kr. Ny måler på bestående installation (på hvilende rettighed) 600,00 kr. 750,00 kr. Oprettelse af Mikro VE-anlæg 1.200,00 kr ,00 kr. Kundeforlangt målerundersøgelse på stedet 350,00 kr. 437,50 kr. Kundeforlangt målerundersøgelse på værksted Efter regning Pulsgiver (leveres fra Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S) 1.100,00 kr ,00 kr. Abonnementsbetaling Ekstra installeret måler på en adresse afregner vi som C-kunder uanset kundetype. Der beregnes også abonnementsbetaling for tomme lejligheder/boliger. Det er ejeren, der hæfter. Midlertidig forsyning Med midlertidig forsyning er der tale om tilslutning i maks. 12 måneder. Forsyningen udleverer måleren, som bliver sat op af en autoriseret el-installatør. Forsyningen sætter transformermåler op. Den midlertidige måler må ikke flyttes til et andet forsyningssted. Alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbygning af bestående net i forbindelse med den midlertidige forsyning betales efter regning. Overgang til almindelig tarif sker, når Forsyningen har modtaget en færdigmelding fra en autoriseret elinstallatør, og den blivende måler er sat op. Generelle bestemmelser En autoriseret el-installatør skal udføre elarbejde. Det står i Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed (nr af 13. december 2007 erstatter nr af 14. december 2006). Inden du går i gang med installationsarbejde, skal Forsyningen have besked. Vi sender så en regning på tilslutningsbidrag. Skal du have udvidet eksisterende installationer, skal Forsyningen også have besked, da du skal betale et ekstra tilslutningsbidrag. Kontrol af måler Ønsker du din elmåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der er forbundet med kontrollen. Se tabel ovenfor. Kabelfinding Forsyningen udfører kabelfejlfinding efter regning til selskabets almindelige priser. Du kan kontakte Forsyningen for at oplyst den aktuelle pris Priser Prisen på el bliver fastsat af bestyrelsen for Frederikshavn Elnet A/S og Frederikshavn Elhandel A/S. Elpriserne fastsættes hvert kvartal. Revideret 9. januar 2015 Side 10 af 31

11 Prisblad for vand pr. 1. januar 2015 Fast bidrag Ekskl. moms Inkl. moms Årligt bidrag pr. forbrugsenhed 450,00 kr. 562,50 kr. Abonnementsbidrag pr. måler Ekskl. moms Inkl. moms Qn < 3,5 m³/h 600,00 kr. 750,00 kr. 3,5 < Qn < 10,0 m³/h 3.400,00 kr ,00 kr. 10,0 < Qn < 25,0 m³/h 8.700,00 kr ,00 kr. Qn > 25,0 m³/h ,00 kr ,00 kr. Qn: Abonnementsbidraget er afhængig af, hvilken størrelse måleren har. Størrelsen af måleren opgøres i nominelt flow Qn, der udtrykker halvdelen af den maksimale vandmængde, som måleren er dimensioneret til. Fx svarer den gamle målerbetegnelse "3 m³" til den ny betegnelse Qn = 1,5 m³/h. Forbrug i m 3 Variable bidrag pr. m 3 Statsafgift pr. m 3 Drikkevandsbidrag pr. m 3 I alt ekskl. moms I alt inkl. moms ,01 kr. 5,86 kr. 0,67 kr. 12,54 kr. 15,68 kr ,86 kr. 5,86 kr. 0,67 kr. 11,39 kr. 14,24 kr ,25 kr. 5,86 kr. 0,67 kr. 10,78 kr. 13,48 kr ,34 kr. 5,86 kr. 0,67 kr. 9,87 kr. 12,34 kr. Ydelser fra Frederikshavn Vand A/S Ekskl. moms Inkl. moms Sprinklerbidrag pr. dyse pr. år 5,50 kr. 6,88 kr. Udskiftning af frostsprængt/ødelagt måler 550,00 kr. 687,50 kr. Ved manglende aflæsning af måler Udført i specielle tilfælde (handicap mv.) 240,00 kr. 300,00 kr. Gratis Etablering af midlertidig forsyning Efter regning Byggevand Efter regning Kundeforlangt afprøvning af vandmåler 1.000,00 kr ,00 kr. Tilslutning af sprinkleranlæg Kræver særlig forhandling Årlig verificering af elektronisk afregningsmåler Efter regning. Pt. ca ,00 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 11 af 31

12 Prisblad for vand pr. 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag indenfor byzoner og i sommerhusområder Forsyningskategorier 1. Boligenhed med egen stikledning i byzone og sommerhusområder (parcelhus, rækkehus, andelsbolig, sommerhus og lignende) 1a. Boligenhed som under pkt. 1 i områder med samlet byggemodning, hvor tilslutning udføres senere end ved byggemodning 2. Boligenheder med fælles stikledning i byzone. For 1. boligenhed betales standardbidrag som forsyningskategori 1. Herefter betales pr. efterfølgende boligenhed, fællesrum, vaskerum og lignende enheder Anlægsbidrag Ledningsbidrag Tilslutningsbidrag Vandværk Hovedledning Forsyningsledning Stikledning Ekskl. moms Inkl. moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 720 kr. 320 kr kr kr. Tilslutningsbidrag udenfor byzoner Forsyningskategorier 3. Landejendomme. Indeholdt i tilslutningsbidrag maks. 200 m ø 50 mm stikledning, dog ikke nærmere bygning end 20 m Anlægsbidrag Ledningsbidrag Tilslutningsbidrag Vandværk Hovedledning Forsyningsledning Stikledning Ekskl. moms Inkl. moms kr kr kr kr kr kr. Ved større stikledningsdimension afregnes som ved erhverv, dog først tillæg efter 200 m. Gælder for ejendomme, som er beliggende ved eksisterende forsyningsledninger samt for ejendomme, som er beliggende indenfor områder, hvor byrådet har besluttet at etablere vandforsyning. Efter etablering overgår vedligeholdelse af stikledningen til dig som kunde. Foruden tilslutningsbidrag skal du påregne udgifter til sløjfning af egen brønd eller boring for at forhindre fremtidig forurening af grundvandet. Revideret 9. januar 2015 Side 12 af 31

13 Prisblad for vand pr. 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag skal betales senest 30 dage efter arbejdets afslutning. Ved et samlet udstykningsområde skal bygherre stå i forskud. Forsyningsophør Ved målernedtagning/forsyningsophør afbryder Forsyningen stikledning ved forsyningsledning. Ejeren betaler for denne udgift. Midlertidig vandforsyning Vi etablerer midlertidig vandforsyning efter regning. Frederikshavn Vand A/S kan opsætte målerbrønd, som koster 500,00 kr. ekskl. moms i leje. Tilslutning til sprinkleranlæg Frederikshavn Vand A/S udfører sprinklerstik med ensidig forsyning i henhold til salgspris for materialer og ydelser til etablering af stikket. Frederikshavn Vand A/S leverer ikke dobbeltsidig forsyning til sprinklerstik. Bygherren skal derfor etablere og betale det nødvendige reservoirvolumen til et sprinkleranlæg. Tilslutningsbidrag erhverv og offentlige bygninger Tilslutningsbidrag Forsyningskategorier Målerstørrelse Ekskl. moms Inkl. moms 4. I bymæssig bebyggelse: Forretninger, industrier, offentlige bygninger, erhvervsbygninger og lignende m³/h Qn < 3 Qn = 3,5-6 Qn = 10, kr kr kr kr kr kr. Over 10 m³/time kr./10 m³/time Qn = 15, kr kr. Qn = 25, kr kr. Qn > 25,0 Efter forhandling Dog min. kostpris Vil du vide mere? I Regulativ for levering af vand og Takstregulativ for Frederikshavn Vand A/S er der en uddybende beskrivelse af Frederikshavn Vand A/S' retningslinjer. Du kan få regulativerne hos Forsyningen og Frederikshavn Kommune eller downloade dem via Revideret 9. januar 2015 Side 13 af 31

14 Prisblad for vand pr. 1. januar 2015 Priser Priser på vand bliver fastsat af Frederikshavn Vand A/S inden for rammerne af et prisloft fastsat af Forsyningssekretariatet i henhold til vandsektorloven og godkendt af Frederikshavn Byråd. Generelle bestemmelser En autoriseret VVS-installatør skal udføre alle arbejder på vandinstallationer, og arbejdet skal udføres i henhold til gældende normer og vejledninger. Det står i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS udgave, 2009 og DS/EN 1717 Sikring mod forurening. På vores hjemmeside finder du relevante dokumenter. Du kan blandt andet downloade disse: Regulativ for levering af vand, januar 2015 Takstregulativ, januar 2015 Ansøgning om vandinstallationstilladelse og vejledning Kontrol af måler Ønsker du din vandmåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der er forbundet med kontrollen. Se side 11. Inden du går i gang med installationsarbejde i forbindelse med nybygning, skal VVS-installatøren anmelde arbejdet på blanketten "Ansøgning om vandinstallationstilladelse". Vi sender så en regning på tilslutningsbidrag. Skal du have udvidet eller ændret eksisterende installationer, skal VVS-installatøren ligeledes anmelde dette på blanketten "Ansøgning om vandinstallationstilladelse". I begge tilfælde skal Forsyningen have mulighed for at syne, at installationens tilslutning til forsyningsnettet sker på forsvarlig måde. Revideret 9. januar 2015 Side 14 af 31

15 Prisblad for varme pr. 1. januar 2015 Fast bidrag Ekskl. moms Inkl. moms Arealbidrag, der betales af alle kunder pr. registreret m 2 i BBR 19,00 kr. 23,75 kr. Reduceret arealbidrag * 5,70 kr. 7,13 kr. * Arealbidrag for afmeldte bygninger pr. registreret m 2 i BBR. Se "Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme" pkt Abonnementsbetaling pr. måler efter størrelse m 3 /h Ekskl. moms Inkl. moms Qn 1,5 til 2,0 700,00 kr. 875,00 kr. Qn 2,5 til 5, ,00 kr ,00 kr. Qn 6,0 til 10, ,00 kr ,00 kr. Qn 11,0 til 30, ,00 kr ,00 kr. Qn 40,0 til 60, ,00 kr ,00 kr. Variabel pris Ekskl. moms Inkl. moms Afregning efter energimåler 432,00 kr./mwh 540,00 kr./mwh Ydelser fra Frederikshavn Varme A/S Ekskl. moms Inkl. moms Køb af varmeleverance (kun fremløbsvarme) 252,00 kr. 315,00 kr. Kundeforlangt afprøvning af varmemåler 1.000,00 kr ,00 kr. Erstatning for ødelagt energimåler inkl. arbejdsløn 2.350,00 kr ,50 kr. Defekt/ødelagt følersæt til varmemåler inkl. montering 700,00 kr. 875,00 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 15 af 31

16 Prisblad for varme pr. 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag Nybyggeri og eksisterende byggeri beliggende i varmeforsyningsområdet: Tilslutningsbidrag for private For installationer med maksimalt varmebehov på watt inkl. varmtvandsforsyning Ekskl. moms Inkl. moms Tilslutningsbidrag inkl. 15 meter stikledning ,00 kr ,00 kr. Ud over 15 m stikledning pr. løbende meter 700,00 kr. 875,00 kr. Byggemodningsbidrag Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. Forsyningens almindelige leveringsbestemmelser. Tilslutningsbidrag for erhvervsdrivende For installationer med varmebehov over watt inkl. varmtvandsforsyning Ekskl. moms Inkl. moms For de første watt inkl. 5 meter stikledning ,00 kr ,00 kr. Ud over 5 meter stikledning pr. løbende meter 1.200,00 kr ,00 kr. Ud over watt pr. watt 0,30 kr. 0,375 kr. For mere end 1 stik pr. matr./grund betales ledningsanlæg efter kostprisen. For mere end 1 måler pr. matrikel betales yderligere pr. måler 2.350,00 kr ,50 kr. Frederikshavn Varme A/S ejer og vedligeholder stikledning ind til afspærringsventil indenfor soklen. Revideret 9. januar 2015 Side 16 af 31

17 Prisblad for varme pr. 1. januar 2015 Priser Prisen på varme bliver fastsat af bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S. Gebyr for manglende afkøling Du vil som kunde af fjernvarme blive opkrævet et gebyr, hvis din installation ikke har afkølet fjernvarmevandet med mindst 25 gr. C. Opkrævningen vil fremgå af din årsafregning. Gebyret udgør 1 % af den variable varmepris for hver C, afkølingen er under 25 C. Kontrol af måler Ønsker du din varmemåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der er forbundet med kontrollen. Se side 15. Generelle bestemmelser En autoriseret VVS-installatør skal udføre VVSarbejde. Det står i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS udgave, januar 1991 samt i tilhørende DS 469 tillæg 1 af 13. november 2002 og DS 469 tillæg 2 af 4. oktober 2007 og er i henhold til bestemmelserne i Dansk Ingeniørforenings norm for "Varmeanlæg med vand som varmebærende medium". Inden du går i gang med installationsarbejde i forbindelse med nybygning, skal VVS-installatøren anmelde arbejdet på blanketten "Ansøgning om varmeinstallationstilladelse". Vi sender så en regning på tilslutningsbidrag. Skal du have udvidet eller ændret eksisterende installationer, skal VVS-installatøren ligeledes anmelde dette på blanketten "Ansøgning om varmeinstallationstilladelse". I begge tilfælde skal Forsyningen have mulighed for at syne, at installationens tilslutning til forsyningsnettet sker på forsvarlig måde. Afregningen af arealbidraget dannes ud fra de m², som i BBR er registreret for din ejendom som boligareal og/eller erhvervsareal. Ifølge BBR-lovgivningen er det ejerens ansvar, at BBRoplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis du skal have ændret dine BBR-oplysninger, skal du kontakte Frederikshavn Kommune, BBR afdelingen, tlf Revideret 9. januar 2015 Side 17 af 31

18 Prisblad for spildevand pr. 1. januar 2015 Årlig vandafledningsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 658,00 kr. 822,50 kr. Variabel vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Ekskl. moms Inkl. moms 32,70 kr. 40,88 kr. Renset spildevand fra virksomheder, der afledes til Frederikshavn Spildevand A/S' udløbsledninger pr. m³ 0,36/1,85 kr. * 0,45/2,31 kr. * * Prisen fastlægges i det enkelte tilfælde i forhold til de faktiske udgifter. Trappemodel Variabel vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Ekskl. moms Inkl. moms m 3 /år Takst 1 32,70 kr. 40,88 kr m 3 /år Takst 2 30,08 kr. 37,60 kr. > m 3 /år Takst 3 24,85 kr. 31,06 kr. Tilslutningsbidrag pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m 2 erhvervsgrundareal Ekskl. moms Inkl. moms Fælles- og separatkloakområder ,00 kr ,00 kr. Spildevandskloak med nedsivning af regnvand ,00 kr ,00 kr. Aflevering af slam, fedt mv. på renseanlæggene Ekskl. moms Inkl. moms Slam mv. (septiktanke) pr. m³ 85,00 kr. 106,25 kr. Fedt og slam fra forrensning (fedtudskillere, fiskeindustri mv.) pr. m³ 61,86 kr. 77,33 kr. Spildevand fra samletanke pr. m 3 30,00 kr. 37,50 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 18 af 31

19 Prisblad for spildevand pr. 1. januar 2015 Tømningsordning for hustanke i det åbne land Ved brug af Forsyningens entreprenør, FKSSlamson Ekskl. moms Inkl. moms Tømning af septiktank op til 3 m 3 288,00 kr. 360,00 kr. Ekstra tømning i dagtimerne (mandag torsdag kl ) (fredag kl ) 288,00 kr. 360,00 kr. Akut tømning i dagtimerne (mandag torsdag kl ) (fredag kl ) 838,00 kr ,50 kr. Akut tømning uden for normal arbejdstid 1388,00 kr ,00 kr. Tillæg for mere end 50 meter slange 125,00 kr. 156,25 kr. Tillægspris pr. m 3 for tankvolumen over 3 m 3 96,00 kr. 120,00 kr. Forgæves kørsel 144,00 kr. 180,00 kr. Administrationsbidrag Administrationsbidraget er et obligatorisk bidrag som bliver opkrævet, uanset om du benytter Forsyningens entreprenør eller vælger en ekstern entreprenør. Beløbet opkræves hvert eller hvert andet år afhængig af tømningsfrekvensen. 140,00 kr. 175,00 kr. Standardpriser for husspildevand pr. m 3 Nedsivning, herunder udsprøjtning efter kommunal tilladelse Samletank for toiletvand (øvrige spildevand) * Andre, fx mekanisk (septiktanke og lignende) Momsfrit 0,75 kr. 2,10 kr. 5,70 kr. * For ejendomme med samletank for kun toiletvand bliver 25 % af vandforbruget anset for ledt til samletanken. Kommunen skal derfor kun opkræve afgift Revideret 9. januar 2015 Side 19 af 31

20 Prisblad for spildevand pr. 1. januar 2015 Ejendomme i kloakerede oplande Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget skal opfattes som en slags indmeldelsesgebyr. Bidraget forfalder, når en ejendom kan tilsluttes spildevandsforsyningens anlæg. Tilslutningsbidraget bliver fastsat på baggrund af kloakeringsprincippet i spildevandsplanen. Bidraget bliver pristalsreguleret én gang årligt pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks indeks for Byggeri- og boligforhold mv. pr. 1. juli året før. Boligejendomme Parcelhuse, rækkehuse, stuehuse til landbrugsejendomme, etageejendomme, andelsboliger, ejerlejligheder, sommerhuse mv. skal betale ét tilslutningsbidrag pr. boligenhed Erhvervsejendomme Industrier, skoler, institutioner, hoteller, kontorer, blandet bolig og erhverv mv. skal betale ét tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal Betalingsvedtægten for Frederikshavn Spildevand A/S kan du få hos Forsyningen eller downloade den via Kontakt Forsyningen, hvis du har spørgsmål til beregningen af tilslutningsbidraget på den konkrete grund. Der er 4 kloakeringsprincipper I kommunens spildevandsplaner er kloakeringsprincipperne fastlagt for de enkelte områder. Spildevandsplanerne for de tidligere kommuner er fortsat gældende og kan ses via Fælleskloak Regn- og spildevand afledes i samme stikledning til spildevandsforsyningens anlæg Separatkloak Regn- og spildevand afledes i hver sin stikledning til spildevandsforsyningens anlæg Spildevandskloak med nedsivning af regnvandet Spildevand afledes til spildevandsforsyningens anlæg, og regnvandet nedsives på ejendommen Vejvandskloak Vandet afledes til vandløb eller havet Afledning af tag- og overfladevand I spildevandsplanen er det fastsat, hvor meget regnvand, der må afledes til spildevandsforsyningens anlæg. Kontakt Forsyningen for at få oplyst forholdene på din ejendom. Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidraget er opdelt i en fast og en variabel del. Det faste bidrag betales for hvert spildevands-/ fælleskloakstik til ejendommen. Bidraget bliver opkrævet fra det tidspunkt, hvor fysisk tilslutning til spildevandsforsyningsanlægget foreligger. Det variable bidrag og spildevandsafgift til staten bliver afregnet efter det faktiske målte vandforbrug på ejendommen og bliver opkrævet fra det tidspunkt, hvor afledningen til spildevandsforsyningens anlæg påbegyndes. Hvis der ikke er måler på ejendommen, bliver forbruget fastsat til 170 m³/år for boligejendomme og 70 m³/år for boligejendomme med begrænset anvendelse. Trappemodel Trappemodel er gældende for de ejendomme med erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår og har et årligt vandforbrug over 500 m 3. For disse ejendomme bliver den variable del af vandafledningsbidraget opkrævet efter differentierede priser. Se side 18. Revideret 9. januar 2015 Side 20 af 31

21 Prisblad for spildevand pr. 1. januar 2015 Ejendomme i det åbne land Aflevering af slam, fedt mv. på renseanlæggene Aflevering skal ske i tidsrummet Mandag - torsdag kl Fredag kl Efter aftale kan renseanlæggene modtage slam mv. uden for dette tidsrum. Frederikshavn Renseanlæg modtager udelukkende afvandet slam fra genbrugsspulere (fra septiktanke og spildevand fra samletank) ikke afvandet slam (fra septiktanke og spildevand fra samletank) fedt og slam fra forrensning (fedtudskillere, fiskeindustri mv.) Frederikshavn Renseanlæg Saltebakken Frederikshavn Døgnvagt, tlf Tømningsordning for hustanke i det åbne land Du kan få mere information om tømningsordningen via Nedsivningsanlæg uden kommunal tilladelse Et nedsivningsanlæg, hvor der ikke er indhentet kommunal tilladelse, kan ikke afregne afgift efter standardtakst (nedsivning, herunder udsprøjtning efter kommunale tilladelse) uanset, om anlægget i øvrigt måtte være svarende til andre nedsivningsanlæg etableret med kommunal tilladelse. Nedsivningsanlæg, hvor der ikke er en kommunal tilladelse, skal betale afgift på 5,70 kr./m 3. Priser Priser på vandafledningsbidraget bliver fastsat af Frederikshavn Spildevand A/S og godkendt af Frederikshavn Byråd. Skagen, Ålbæk og Sæby Renseanlæg modtager udelukkende ikke afvandet slam (fra septiktanke og spildevand fra samletank) Skagen Renseanlæg Buttervej Skagen Døgnvagt, tlf Ålbæk Renseanlæg Hirtshalsvej Aalbæk Kontakt Skagen Renseanlæg Sæby Renseanlæg Solsbækvej Sæby Døgnvagt, tlf Revideret 9. januar 2015 Side 21 af 31

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger AFREGNING AF FORBRUG Knivholtvej 15 99 Frederikshavn CVR-nr: 25 59 94 7 Fdf/Fpf Fr.Havn 1. Kreds v/kasserer Bendt Frederiksen Ydunsvej 6 (vedr. kredshuset) 99 Frederikshavn Kundenr: 7 556 528 Regningsnr:

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Dagrenovationsordning

Dagrenovationsordning Takstblad 2014 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august og i september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning,

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Takstblad 2015-2016. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (01.05.15 30.04.16)

Takstblad 2015-2016. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (01.05.15 30.04.16) Takstblad Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 2015-2016 (01.05.15 30.04.16) 2 Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbidrag:... 4 Betaling for tilslutning i kr.:... 4 Investeringsbidrag:... 4 Stikledningsbidrag:...

Læs mere

TAKSTER OG GEBYRER I 2013

TAKSTER OG GEBYRER I 2013 Rev. 08-02-2013 Område Enhed 2013 Note 2013 Inkl. Moms Ex. Moms Vandforsyning Driftsbidrag - fast, pr. hovedmåler kr./år 1.221,25 977,00 - variabelt, pr. m 3 kr./m³ 9,48 7,58 - statsafgift (kr. 5,46 Ekskl.

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014.

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Side 1 af 3 Fjernvarmetarif. Ekskl. moms kr. Inkl. Moms kr. Forbrugsbidrag pr. MWh. 377,00 471,25 NOX afgift pr. MWh. (Statsafgift)

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Forbrugsbidrag: MWh 435,00 398,00

Forbrugsbidrag: MWh 435,00 398,00 Varmeforsyning: (momsregistreret virksomhed) Driftsbidrag: Består af forbrugsbidrag, afkølingsbidrag, abonnementsbidrag og effektbidrag. Forbrugsbidrag: MWh 435,00 398,00 Afkølingsbidrag: Der betales et

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

TAKSTBLAD 2015. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme.

TAKSTBLAD 2015. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme. TAKSTBLAD 2015 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme.dk TILSLUTNINGSBIDRAG: Investeringsbidrag Afgiftspligtigt bolig-

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 E-mail: kundeservice@fh.dk www.fh.dk

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008 Vandværker Trekroner og Langdal vandværk Tilslutningsbidrag bolig og sommerhus 28.500,00 27.500,00 Tilslutningsbidrag landbrug 28.500,00 27.500,00 Fast afgift 679,00 650,00 Afgift pr. m3 5,75 5,50 Vandskat

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG

TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF MÅLERE KONTROLBOG INDHOLDSFORTEGNELSE Hold øje med din måler... 4 Sådan aflæser du din elmåler... 5 Sådan aflæser du din vandmåler... 5 Sådan aflæser du din varmemåler... 5 Vores ansvar

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

1. jan. - 31. dec. 2008 TARIFFER. Pr. tilsluttet kcal/h. Første 100.000 kr 0,08 kr 0,10 Næste 100.000 kr 0,07 kr 0,09 Derefter kr 0,06 kr 0,08

1. jan. - 31. dec. 2008 TARIFFER. Pr. tilsluttet kcal/h. Første 100.000 kr 0,08 kr 0,10 Næste 100.000 kr 0,07 kr 0,09 Derefter kr 0,06 kr 0,08 Struer Forsyning Fjernvarme A/S JYLLANDSGADE 1 7600 STRUER Telefon 96 84 22 30 Telefax 97 84 01 25 STRUER, BREMDAL OG HJERM 1. jan. - 31. dec. 2008 TARIFFER Abonnementsbidrag ekskl. moms inkl. moms Pr.

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Prisblad. Gældende pr. 23. januar 2015

Prisblad. Gældende pr. 23. januar 2015 Prisblad Gældende pr. 23. januar 2015 VARMEREGNINGEN: Ekskl. moms Inkl. moms Abonnementsbidrag: Betales pr. tilslutning kr. 1.000,00 kr. 1.250,00 Forbrugsbidrag: Betaling efter energiforbrug kr./mwh 410,00

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Priser, C1: Fast betaling: Antal elregninger pr. år: 1 4 5 kr./år kr./år kr./år Abonnement: 340,00 565,00 Abonnement, markvanding: 825,00

Priser, C1: Fast betaling: Antal elregninger pr. år: 1 4 5 kr./år kr./år kr./år Abonnement: 340,00 565,00 Abonnement, markvanding: 825,00 Privatkunder - Gældende fra 1. juli 2014 Forudsætninger C1-forbrugere (ekskl. moms, hvis ikke andet er oplyst): Elleverancen sker normalt fra lavspændingsnettet, 0,4 kv C1-priser: Installationer med et

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere