Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig."

Transkript

1 Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S

2

3 Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn Forsyning A/S Årsopgørelse Du får hvert år i februar måned en opgørelse over dine forbrugsafgifter. Oversigt over rater og betalingsdato Afregningsperioden følger kalenderåret, og vi opkræver samlet for el, vand, varme, spildevand og renovation. Modtager du el og/eller varme fra Frederikshavn Forsyning, får du 6 acontorater. Modtager du ikke el og/eller varme fra Frederikshavn Forsyning, får du 2 acontorater. Rater Betalingsperiode Betalingsdato Afregning og 1. acontorate 1. januar 28. februar 2. marts acontorate 1. marts 30. april 4. maj acontorate 1. maj 30. juni 1. juli og 4. acontorate 1. juli 31. august 1. september acontorate 1. september 31. oktober 2. november acontorate 1. november 31. december 4. januar 2016 Kontrol af forbrug Det er vigtigt, at du jævnligt kontrollerer dit forbrug ved at aflæse din(e) måler(e). Vi foreslår mindst én gang om måneden, så har du mulighed for at sammenligne forbruget måned for måned og i forhold til tidligere års forbrug. Det kan forhindre ubehagelige overraskelser ved fx rørsprængninger. Du er velkommen til at hente en kontrolbog i Forsyningen, som du kan bruge til at notere aflæsningen af målerne. Du kan også få kontrolbogen sendt eller downloade den via Benyt app'en minforsyning, hvis du har en Smartphone Hent vores app minforsyning via din Smartphone. Her kan du aflæse dine målere, så ofte du har lyst, og følge dit forbrug i forhold til det forventede forbrug. Det er først din aflæsning til årsaflæsningen i december, som vi registrerer som gældende. Flytning Hvis du flytter, skal du huske at læse dine målere af. Vi skal have besked om flytningen samt en aflæsning af dine målere senest tre dage efter flyttedatoen. Bemærk, at du hæfter for forbruget på fraflytningsadressen, indtil vi har modtaget din aflæsning. Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Driftssvigt Ved driftssvigt uden for normal arbejdstid kan du kontakte vagthavende, tlf Bankgaranti Ved alle større anlægsarbejder, tilslutninger mv. ud over en standardtilslutning skal der stilles en bankgaranti. For sen indbetaling Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en rykker. Vi beregner et rykkergebyr på 100,00 kr. samt Nationalbankens udlånsrente + 8 % p.a. ved for sen indbetaling af forbrugsafgifter. Revideret 9. januar 2015 Side 3 af 31

4 Værd at vide Gebyrer Ekskl. moms Moms Inkl. moms Rykkerskrivelse nr ,00 kr ,00 kr. Rykkerskrivelse nr. 2 (lukkevarsel) 100,00 kr ,00 kr. Betalingsordning 100,00 kr ,00 kr. Besøg med henblik på afbrydelse af el- eller varmeforsyning 400,00 kr ,00 kr. Besøg med henblik på afbrydelse af vandforsyning 550,00 kr. 137,50 kr. 687,50 kr. Genoplukning af el- eller varmeforsyning (inden for arbejdstid) Genoplukning af vandforsyning (inden for arbejdstid) Genoplukning af el- eller varmeforsyning (uden for arbejdstid) 400,00 kr. 100,00 kr. 500,00 kr. 550,00 kr. 137,50 kr. 687,50 kr. 800,00 kr. 200,00 kr ,00 kr. Inkassobesøg 250,00 kr ,00 kr. Fogedforretning, udkørende Hertil lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed 350,00 kr. 87,50 kr. 437,50 kr. Aflæsning af måler 240,00 kr. 60,00 kr. 300,00 kr. Ekstraordinær måleraflæsning med regning 200,00 kr. 50,00 kr. 250,00 kr. Ekstraordinær opkrævning ved flytning 65,00 kr. 16,25 kr. 81,25 kr. Udskrift af regningskopi 35,00 kr. 8,75 kr. 43,75 kr. Selvaflæsningskort, rykker 70,00 kr. 17,50 kr. 87,50 kr. Regningsgebyr (papir) 20,00 kr. 5,00 kr. 25,00 kr. Forgæves kørsel v/aftale med Forsyningen 400,00 kr. 100,00 kr. 500,00 kr. Forsyningen anvender Dansk Energis standardgebyrer. Kontakt Åbningstid Frederikshavn Forsyning A/S Mandag - torsdag Kl Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn Fredag Kl Tlf Kundeservice: Revideret 9. januar 2015 Side 4 af 31

5 Priser for privatkunde Her kan du se priser inklusiv afgifter og moms, som en typisk privatkunde betaler til Forsyningen. Ønsker du at se, hvordan prisen er sammensat, kan du se mere på de efterfølgende sider i prisbogen. El Se specifikation side 8 Variabel pris, hvis du har valgt Stabil-El Variabel pris, hvis du har valgt Miljø-El Variabel pris, hvis du køber el hos en anden el-leverandør. Det vil sige variabel pris for at være koblet til elnettet, så strømmen kan blive leveret til dig Årlig fast abonnement, hvis du køber el hos Forsyningen Årlig fast abonnement, hvis du køber el hos en anden el-leverandør. Det vil sige prisen for at være koblet til elnettet, så strømmen kan blive leveret ud til dig Pris inkl. moms 188,63 øre/kwh 191,13 øre/kwh 154,87 øre/kwh 1.000,00 kr. 875,00 kr. Vand Se specifikation side 11 Pris inkl. moms Variabel pris 15,68 kr./m 3 Årlig fast bidrag pr. forbrugsenhed og abonnementsbidrag 1.312,50 kr. Spildevand til afledning i offentligt anlæg Se specifikation side 18 Pris inkl. moms Variabel vandafledningsbidrag 40,88 kr./m 3 Årlig fast årlig bidrag pr. spildevandsstik/fælleskloakstik 822,50 kr. Varme Se specifikation side 15 Pris inkl. moms Afregning efter energimåler 540,00 kr./mwh Arealbidrag 23,75 kr./m 2 Årlig fast abonnementsbidrag 875,00 kr. Renovation Se specifikation side 22 Dagrenovationssæk med helårstømning Miljø- og genbrugsafgift, helårlig Pris inkl. moms 1.150,00 kr ,00 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 5 af 31

6 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 A-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet i en 60/10 kv station. Meget store virksomheder er A-kunder. Stabil-El øre/kwh Miljø-El øre/kwh Køb af el * 27,00 29,00 Netbetalinger Offentlige forpligtigelser 21,10 21,10 Transportbetaling, Energinet.dk 4,20 4,20 Systemtarif, Energinet.dk 2,70 2,70 Transportbetaling, eget net 2,50 4,00 Netbetalinger i alt 30,50 32,00 Afgifter Energiafgift ** 87,80 87,80 I alt ekskl. moms 145,30 148,80 Moms 25 % 36,33 37,20 I alt øre pr. kwh inkl. moms 181,63 186,00 *De angivne priser er gældende, hvis du har valgt at få leveret elektricitet fra Frederikshavn Elhandel A/S. ** Energiafgift består af elafgift, energieffektiseringsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Årligt fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elnet A/S ,00 kr. inkl. moms. Årligt fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elhandel A/S 125,00 kr. inkl. moms. Elpriserne er vejledende og varierer fra kvartal til kvartal. Se mere på Revideret 9. januar 2015 Side 6 af 31

7 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 B-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet i en 10/0,4 kv station. Store og mellemstore virksomheder er B-kunder. Stabil-El øre/kwh Miljø-El øre/kwh Køb af el * 27,00 29,00 Netbetalinger Offentlige forpligtigelser 21,10 21,10 Transportbetaling, Energinet.dk 4,20 4,20 Systemtarif, Energinet.dk 2,70 2,70 Transportbetaling, eget net 6,20 6,20 Netbetalinger i alt 34,20 34,20 Afgifter Energiafgift ** 87,80 87,80 I alt ekskl. moms 149,00 151,00 Moms 25 % 37,25 37,75 I alt øre pr. kwh inkl. moms 186,25 188,75 *De angivne priser er gældende, hvis du har valgt at få leveret elektricitet fra Frederikshavn Elhandel A/S. ** Energiafgift består af elafgift, energieffektiseringsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Årligt fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elnet A/S 6.562,50 kr. inkl. moms. Årligt fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elhandel A/S 125,00 kr. inkl. moms. Elpriserne er vejledende og varierer fra kvartal til kvartal. Se mere på Revideret 9. januar 2015 Side 7 af 31

8 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Stabil-El øre/kwh Miljø-El øre/kwh Køb af el * 27,00 29,00 Netbetalinger Offentlige forpligtigelser 21,10 21,10 Transportbetaling, Energinet.dk 4,20 4,20 Systemtarif, Energinet.dk 2,70 2,70 Transportbetaling, eget net 8,10 8,10 Netbetalinger i alt 36,10 36,10 Afgifter Energiafgift ** 87,80 87,80 I alt ekskl. moms 150,90 152,90 Moms 25 % 37,73 38,23 I alt øre pr. kwh inkl. moms 188,63 191,13 *De angivne priser er gældende, hvis du har valgt at få leveret elektricitet fra Frederikshavn Elhandel A/S. ** Energiafgift består af elafgift, energieffektiseringsbidrag, energispareafgift og tillægsafgift. Ved elopvarmede helårsboliger, der er registreret i BBR, er elafgiften 38,00 øre/kwh ekskl. moms for det elforbrug, der ligger udover kwh. Årlig fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elnet A/S 875,00 kr. inkl. moms. Årlig fast abonnement pr. måler Frederikshavn Elhandel A/S 125,00 kr. inkl. moms. Elpriserne er vejledende og varierer fra kvartal til kvartal. Se mere på Revideret 9. januar 2015 Side 8 af 31

9 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag og øvrige abonnementer Har du bygget nyt hus og derfor skal have tilsluttet el, eller skal du have udvidet tilslutningen, kan du her se oversigten over priserne. Ekskl. moms Inkl. moms Parcelhuse/fritidshuse 25 Amp. pr. stk ,00 kr ,50 kr. Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse 25 Amp. pr. stk ,00 kr ,00 kr. Lejligheder 25 Amp. pr. stk ,00 kr ,00 kr. Ungdoms-/ældrebolig 4.780,00 kr ,00 kr. Enfasede installationer (maks. 1 kw) 13 Amp. pr. stk ,00 kr ,75 kr. Forøgelse af leveringsomfang Ved belastningsforøgelse, der kræver udvidelse af det eksisterende leveringsomfang, betales til et investeringsbidrag, der svarer til differencen mellem det ny leveringsomfang og det eksisterende. Øvrige installationer til og med 25 Amp ,00 kr ,50 kr. Øvrige kunder/erhverv pr. ampere ud over 25 Amp ,00 kr ,25 kr. Ladestandere pr. Amp. 490,00 kr. 618,75 kr. Investeringsbidrag Ekstra afregningsmåler på bestående stikledning med uændret leveringsomfang 1.000,00 kr ,00 kr. Stikledningsbidrag Kun ved nye udstykninger For stikledninger til parcelhuse/fritidshuse, tæt/lav bebyggelse og rækkehuse betales et stikledningsbidrag. Beløbet dækker Forsyningens omkostninger ved etablering i offentlig areal ,00 kr ,50 kr. Abonnementsbetaling Pr. ekstra installeret afregningsmåler uanset forbrugertype (afregnes som C-kunder). 470,00 kr. 587,50 kr. Midlertidig forsyning (forbrug pr. kwh afregnes som C-kunde). Abonnement pr. måler pr. påbegyndt måned 200,00 kr. 250,00 kr. Nettoafregnet VE-anlæg under 6 kw 500,00 kr. 625,00 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 9 af 31

10 Prisblad for el pr. 1. januar 2015 Ydelser fra Frederikshavn Elnet A/S Ekskl. moms Inkl. moms Målerombytning efter ønske fra kunde (kun C-kunder) 600,00 kr. 750,00 kr. Ny måler på bestående installation (på hvilende rettighed) 600,00 kr. 750,00 kr. Oprettelse af Mikro VE-anlæg 1.200,00 kr ,00 kr. Kundeforlangt målerundersøgelse på stedet 350,00 kr. 437,50 kr. Kundeforlangt målerundersøgelse på værksted Efter regning Pulsgiver (leveres fra Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S) 1.100,00 kr ,00 kr. Abonnementsbetaling Ekstra installeret måler på en adresse afregner vi som C-kunder uanset kundetype. Der beregnes også abonnementsbetaling for tomme lejligheder/boliger. Det er ejeren, der hæfter. Midlertidig forsyning Med midlertidig forsyning er der tale om tilslutning i maks. 12 måneder. Forsyningen udleverer måleren, som bliver sat op af en autoriseret el-installatør. Forsyningen sætter transformermåler op. Den midlertidige måler må ikke flyttes til et andet forsyningssted. Alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbygning af bestående net i forbindelse med den midlertidige forsyning betales efter regning. Overgang til almindelig tarif sker, når Forsyningen har modtaget en færdigmelding fra en autoriseret elinstallatør, og den blivende måler er sat op. Generelle bestemmelser En autoriseret el-installatør skal udføre elarbejde. Det står i Bekendtgørelse om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed (nr af 13. december 2007 erstatter nr af 14. december 2006). Inden du går i gang med installationsarbejde, skal Forsyningen have besked. Vi sender så en regning på tilslutningsbidrag. Skal du have udvidet eksisterende installationer, skal Forsyningen også have besked, da du skal betale et ekstra tilslutningsbidrag. Kontrol af måler Ønsker du din elmåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der er forbundet med kontrollen. Se tabel ovenfor. Kabelfinding Forsyningen udfører kabelfejlfinding efter regning til selskabets almindelige priser. Du kan kontakte Forsyningen for at oplyst den aktuelle pris Priser Prisen på el bliver fastsat af bestyrelsen for Frederikshavn Elnet A/S og Frederikshavn Elhandel A/S. Elpriserne fastsættes hvert kvartal. Revideret 9. januar 2015 Side 10 af 31

11 Prisblad for vand pr. 1. januar 2015 Fast bidrag Ekskl. moms Inkl. moms Årligt bidrag pr. forbrugsenhed 450,00 kr. 562,50 kr. Abonnementsbidrag pr. måler Ekskl. moms Inkl. moms Qn < 3,5 m³/h 600,00 kr. 750,00 kr. 3,5 < Qn < 10,0 m³/h 3.400,00 kr ,00 kr. 10,0 < Qn < 25,0 m³/h 8.700,00 kr ,00 kr. Qn > 25,0 m³/h ,00 kr ,00 kr. Qn: Abonnementsbidraget er afhængig af, hvilken størrelse måleren har. Størrelsen af måleren opgøres i nominelt flow Qn, der udtrykker halvdelen af den maksimale vandmængde, som måleren er dimensioneret til. Fx svarer den gamle målerbetegnelse "3 m³" til den ny betegnelse Qn = 1,5 m³/h. Forbrug i m 3 Variable bidrag pr. m 3 Statsafgift pr. m 3 Drikkevandsbidrag pr. m 3 I alt ekskl. moms I alt inkl. moms ,01 kr. 5,86 kr. 0,67 kr. 12,54 kr. 15,68 kr ,86 kr. 5,86 kr. 0,67 kr. 11,39 kr. 14,24 kr ,25 kr. 5,86 kr. 0,67 kr. 10,78 kr. 13,48 kr ,34 kr. 5,86 kr. 0,67 kr. 9,87 kr. 12,34 kr. Ydelser fra Frederikshavn Vand A/S Ekskl. moms Inkl. moms Sprinklerbidrag pr. dyse pr. år 5,50 kr. 6,88 kr. Udskiftning af frostsprængt/ødelagt måler 550,00 kr. 687,50 kr. Ved manglende aflæsning af måler Udført i specielle tilfælde (handicap mv.) 240,00 kr. 300,00 kr. Gratis Etablering af midlertidig forsyning Efter regning Byggevand Efter regning Kundeforlangt afprøvning af vandmåler 1.000,00 kr ,00 kr. Tilslutning af sprinkleranlæg Kræver særlig forhandling Årlig verificering af elektronisk afregningsmåler Efter regning. Pt. ca ,00 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 11 af 31

12 Prisblad for vand pr. 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag indenfor byzoner og i sommerhusområder Forsyningskategorier 1. Boligenhed med egen stikledning i byzone og sommerhusområder (parcelhus, rækkehus, andelsbolig, sommerhus og lignende) 1a. Boligenhed som under pkt. 1 i områder med samlet byggemodning, hvor tilslutning udføres senere end ved byggemodning 2. Boligenheder med fælles stikledning i byzone. For 1. boligenhed betales standardbidrag som forsyningskategori 1. Herefter betales pr. efterfølgende boligenhed, fællesrum, vaskerum og lignende enheder Anlægsbidrag Ledningsbidrag Tilslutningsbidrag Vandværk Hovedledning Forsyningsledning Stikledning Ekskl. moms Inkl. moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 720 kr. 320 kr kr kr. Tilslutningsbidrag udenfor byzoner Forsyningskategorier 3. Landejendomme. Indeholdt i tilslutningsbidrag maks. 200 m ø 50 mm stikledning, dog ikke nærmere bygning end 20 m Anlægsbidrag Ledningsbidrag Tilslutningsbidrag Vandværk Hovedledning Forsyningsledning Stikledning Ekskl. moms Inkl. moms kr kr kr kr kr kr. Ved større stikledningsdimension afregnes som ved erhverv, dog først tillæg efter 200 m. Gælder for ejendomme, som er beliggende ved eksisterende forsyningsledninger samt for ejendomme, som er beliggende indenfor områder, hvor byrådet har besluttet at etablere vandforsyning. Efter etablering overgår vedligeholdelse af stikledningen til dig som kunde. Foruden tilslutningsbidrag skal du påregne udgifter til sløjfning af egen brønd eller boring for at forhindre fremtidig forurening af grundvandet. Revideret 9. januar 2015 Side 12 af 31

13 Prisblad for vand pr. 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag skal betales senest 30 dage efter arbejdets afslutning. Ved et samlet udstykningsområde skal bygherre stå i forskud. Forsyningsophør Ved målernedtagning/forsyningsophør afbryder Forsyningen stikledning ved forsyningsledning. Ejeren betaler for denne udgift. Midlertidig vandforsyning Vi etablerer midlertidig vandforsyning efter regning. Frederikshavn Vand A/S kan opsætte målerbrønd, som koster 500,00 kr. ekskl. moms i leje. Tilslutning til sprinkleranlæg Frederikshavn Vand A/S udfører sprinklerstik med ensidig forsyning i henhold til salgspris for materialer og ydelser til etablering af stikket. Frederikshavn Vand A/S leverer ikke dobbeltsidig forsyning til sprinklerstik. Bygherren skal derfor etablere og betale det nødvendige reservoirvolumen til et sprinkleranlæg. Tilslutningsbidrag erhverv og offentlige bygninger Tilslutningsbidrag Forsyningskategorier Målerstørrelse Ekskl. moms Inkl. moms 4. I bymæssig bebyggelse: Forretninger, industrier, offentlige bygninger, erhvervsbygninger og lignende m³/h Qn < 3 Qn = 3,5-6 Qn = 10, kr kr kr kr kr kr. Over 10 m³/time kr./10 m³/time Qn = 15, kr kr. Qn = 25, kr kr. Qn > 25,0 Efter forhandling Dog min. kostpris Vil du vide mere? I Regulativ for levering af vand og Takstregulativ for Frederikshavn Vand A/S er der en uddybende beskrivelse af Frederikshavn Vand A/S' retningslinjer. Du kan få regulativerne hos Forsyningen og Frederikshavn Kommune eller downloade dem via Revideret 9. januar 2015 Side 13 af 31

14 Prisblad for vand pr. 1. januar 2015 Priser Priser på vand bliver fastsat af Frederikshavn Vand A/S inden for rammerne af et prisloft fastsat af Forsyningssekretariatet i henhold til vandsektorloven og godkendt af Frederikshavn Byråd. Generelle bestemmelser En autoriseret VVS-installatør skal udføre alle arbejder på vandinstallationer, og arbejdet skal udføres i henhold til gældende normer og vejledninger. Det står i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS udgave, 2009 og DS/EN 1717 Sikring mod forurening. På vores hjemmeside finder du relevante dokumenter. Du kan blandt andet downloade disse: Regulativ for levering af vand, januar 2015 Takstregulativ, januar 2015 Ansøgning om vandinstallationstilladelse og vejledning Kontrol af måler Ønsker du din vandmåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der er forbundet med kontrollen. Se side 11. Inden du går i gang med installationsarbejde i forbindelse med nybygning, skal VVS-installatøren anmelde arbejdet på blanketten "Ansøgning om vandinstallationstilladelse". Vi sender så en regning på tilslutningsbidrag. Skal du have udvidet eller ændret eksisterende installationer, skal VVS-installatøren ligeledes anmelde dette på blanketten "Ansøgning om vandinstallationstilladelse". I begge tilfælde skal Forsyningen have mulighed for at syne, at installationens tilslutning til forsyningsnettet sker på forsvarlig måde. Revideret 9. januar 2015 Side 14 af 31

15 Prisblad for varme pr. 1. januar 2015 Fast bidrag Ekskl. moms Inkl. moms Arealbidrag, der betales af alle kunder pr. registreret m 2 i BBR 19,00 kr. 23,75 kr. Reduceret arealbidrag * 5,70 kr. 7,13 kr. * Arealbidrag for afmeldte bygninger pr. registreret m 2 i BBR. Se "Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme" pkt Abonnementsbetaling pr. måler efter størrelse m 3 /h Ekskl. moms Inkl. moms Qn 1,5 til 2,0 700,00 kr. 875,00 kr. Qn 2,5 til 5, ,00 kr ,00 kr. Qn 6,0 til 10, ,00 kr ,00 kr. Qn 11,0 til 30, ,00 kr ,00 kr. Qn 40,0 til 60, ,00 kr ,00 kr. Variabel pris Ekskl. moms Inkl. moms Afregning efter energimåler 432,00 kr./mwh 540,00 kr./mwh Ydelser fra Frederikshavn Varme A/S Ekskl. moms Inkl. moms Køb af varmeleverance (kun fremløbsvarme) 252,00 kr. 315,00 kr. Kundeforlangt afprøvning af varmemåler 1.000,00 kr ,00 kr. Erstatning for ødelagt energimåler inkl. arbejdsløn 2.350,00 kr ,50 kr. Defekt/ødelagt følersæt til varmemåler inkl. montering 700,00 kr. 875,00 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 15 af 31

16 Prisblad for varme pr. 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag Nybyggeri og eksisterende byggeri beliggende i varmeforsyningsområdet: Tilslutningsbidrag for private For installationer med maksimalt varmebehov på watt inkl. varmtvandsforsyning Ekskl. moms Inkl. moms Tilslutningsbidrag inkl. 15 meter stikledning ,00 kr ,00 kr. Ud over 15 m stikledning pr. løbende meter 700,00 kr. 875,00 kr. Byggemodningsbidrag Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. Forsyningens almindelige leveringsbestemmelser. Tilslutningsbidrag for erhvervsdrivende For installationer med varmebehov over watt inkl. varmtvandsforsyning Ekskl. moms Inkl. moms For de første watt inkl. 5 meter stikledning ,00 kr ,00 kr. Ud over 5 meter stikledning pr. løbende meter 1.200,00 kr ,00 kr. Ud over watt pr. watt 0,30 kr. 0,375 kr. For mere end 1 stik pr. matr./grund betales ledningsanlæg efter kostprisen. For mere end 1 måler pr. matrikel betales yderligere pr. måler 2.350,00 kr ,50 kr. Frederikshavn Varme A/S ejer og vedligeholder stikledning ind til afspærringsventil indenfor soklen. Revideret 9. januar 2015 Side 16 af 31

17 Prisblad for varme pr. 1. januar 2015 Priser Prisen på varme bliver fastsat af bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S. Gebyr for manglende afkøling Du vil som kunde af fjernvarme blive opkrævet et gebyr, hvis din installation ikke har afkølet fjernvarmevandet med mindst 25 gr. C. Opkrævningen vil fremgå af din årsafregning. Gebyret udgør 1 % af den variable varmepris for hver C, afkølingen er under 25 C. Kontrol af måler Ønsker du din varmemåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger, der er forbundet med kontrollen. Se side 15. Generelle bestemmelser En autoriseret VVS-installatør skal udføre VVSarbejde. Det står i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS udgave, januar 1991 samt i tilhørende DS 469 tillæg 1 af 13. november 2002 og DS 469 tillæg 2 af 4. oktober 2007 og er i henhold til bestemmelserne i Dansk Ingeniørforenings norm for "Varmeanlæg med vand som varmebærende medium". Inden du går i gang med installationsarbejde i forbindelse med nybygning, skal VVS-installatøren anmelde arbejdet på blanketten "Ansøgning om varmeinstallationstilladelse". Vi sender så en regning på tilslutningsbidrag. Skal du have udvidet eller ændret eksisterende installationer, skal VVS-installatøren ligeledes anmelde dette på blanketten "Ansøgning om varmeinstallationstilladelse". I begge tilfælde skal Forsyningen have mulighed for at syne, at installationens tilslutning til forsyningsnettet sker på forsvarlig måde. Afregningen af arealbidraget dannes ud fra de m², som i BBR er registreret for din ejendom som boligareal og/eller erhvervsareal. Ifølge BBR-lovgivningen er det ejerens ansvar, at BBRoplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis du skal have ændret dine BBR-oplysninger, skal du kontakte Frederikshavn Kommune, BBR afdelingen, tlf Revideret 9. januar 2015 Side 17 af 31

18 Prisblad for spildevand pr. 1. januar 2015 Årlig vandafledningsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 658,00 kr. 822,50 kr. Variabel vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Ekskl. moms Inkl. moms 32,70 kr. 40,88 kr. Renset spildevand fra virksomheder, der afledes til Frederikshavn Spildevand A/S' udløbsledninger pr. m³ 0,36/1,85 kr. * 0,45/2,31 kr. * * Prisen fastlægges i det enkelte tilfælde i forhold til de faktiske udgifter. Trappemodel Variabel vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Ekskl. moms Inkl. moms m 3 /år Takst 1 32,70 kr. 40,88 kr m 3 /år Takst 2 30,08 kr. 37,60 kr. > m 3 /år Takst 3 24,85 kr. 31,06 kr. Tilslutningsbidrag pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m 2 erhvervsgrundareal Ekskl. moms Inkl. moms Fælles- og separatkloakområder ,00 kr ,00 kr. Spildevandskloak med nedsivning af regnvand ,00 kr ,00 kr. Aflevering af slam, fedt mv. på renseanlæggene Ekskl. moms Inkl. moms Slam mv. (septiktanke) pr. m³ 85,00 kr. 106,25 kr. Fedt og slam fra forrensning (fedtudskillere, fiskeindustri mv.) pr. m³ 61,86 kr. 77,33 kr. Spildevand fra samletanke pr. m 3 30,00 kr. 37,50 kr. Revideret 9. januar 2015 Side 18 af 31

19 Prisblad for spildevand pr. 1. januar 2015 Tømningsordning for hustanke i det åbne land Ved brug af Forsyningens entreprenør, FKSSlamson Ekskl. moms Inkl. moms Tømning af septiktank op til 3 m 3 288,00 kr. 360,00 kr. Ekstra tømning i dagtimerne (mandag torsdag kl ) (fredag kl ) 288,00 kr. 360,00 kr. Akut tømning i dagtimerne (mandag torsdag kl ) (fredag kl ) 838,00 kr ,50 kr. Akut tømning uden for normal arbejdstid 1388,00 kr ,00 kr. Tillæg for mere end 50 meter slange 125,00 kr. 156,25 kr. Tillægspris pr. m 3 for tankvolumen over 3 m 3 96,00 kr. 120,00 kr. Forgæves kørsel 144,00 kr. 180,00 kr. Administrationsbidrag Administrationsbidraget er et obligatorisk bidrag som bliver opkrævet, uanset om du benytter Forsyningens entreprenør eller vælger en ekstern entreprenør. Beløbet opkræves hvert eller hvert andet år afhængig af tømningsfrekvensen. 140,00 kr. 175,00 kr. Standardpriser for husspildevand pr. m 3 Nedsivning, herunder udsprøjtning efter kommunal tilladelse Samletank for toiletvand (øvrige spildevand) * Andre, fx mekanisk (septiktanke og lignende) Momsfrit 0,75 kr. 2,10 kr. 5,70 kr. * For ejendomme med samletank for kun toiletvand bliver 25 % af vandforbruget anset for ledt til samletanken. Kommunen skal derfor kun opkræve afgift Revideret 9. januar 2015 Side 19 af 31

20 Prisblad for spildevand pr. 1. januar 2015 Ejendomme i kloakerede oplande Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget skal opfattes som en slags indmeldelsesgebyr. Bidraget forfalder, når en ejendom kan tilsluttes spildevandsforsyningens anlæg. Tilslutningsbidraget bliver fastsat på baggrund af kloakeringsprincippet i spildevandsplanen. Bidraget bliver pristalsreguleret én gang årligt pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks indeks for Byggeri- og boligforhold mv. pr. 1. juli året før. Boligejendomme Parcelhuse, rækkehuse, stuehuse til landbrugsejendomme, etageejendomme, andelsboliger, ejerlejligheder, sommerhuse mv. skal betale ét tilslutningsbidrag pr. boligenhed Erhvervsejendomme Industrier, skoler, institutioner, hoteller, kontorer, blandet bolig og erhverv mv. skal betale ét tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal Betalingsvedtægten for Frederikshavn Spildevand A/S kan du få hos Forsyningen eller downloade den via Kontakt Forsyningen, hvis du har spørgsmål til beregningen af tilslutningsbidraget på den konkrete grund. Der er 4 kloakeringsprincipper I kommunens spildevandsplaner er kloakeringsprincipperne fastlagt for de enkelte områder. Spildevandsplanerne for de tidligere kommuner er fortsat gældende og kan ses via Fælleskloak Regn- og spildevand afledes i samme stikledning til spildevandsforsyningens anlæg Separatkloak Regn- og spildevand afledes i hver sin stikledning til spildevandsforsyningens anlæg Spildevandskloak med nedsivning af regnvandet Spildevand afledes til spildevandsforsyningens anlæg, og regnvandet nedsives på ejendommen Vejvandskloak Vandet afledes til vandløb eller havet Afledning af tag- og overfladevand I spildevandsplanen er det fastsat, hvor meget regnvand, der må afledes til spildevandsforsyningens anlæg. Kontakt Forsyningen for at få oplyst forholdene på din ejendom. Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidraget er opdelt i en fast og en variabel del. Det faste bidrag betales for hvert spildevands-/ fælleskloakstik til ejendommen. Bidraget bliver opkrævet fra det tidspunkt, hvor fysisk tilslutning til spildevandsforsyningsanlægget foreligger. Det variable bidrag og spildevandsafgift til staten bliver afregnet efter det faktiske målte vandforbrug på ejendommen og bliver opkrævet fra det tidspunkt, hvor afledningen til spildevandsforsyningens anlæg påbegyndes. Hvis der ikke er måler på ejendommen, bliver forbruget fastsat til 170 m³/år for boligejendomme og 70 m³/år for boligejendomme med begrænset anvendelse. Trappemodel Trappemodel er gældende for de ejendomme med erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår og har et årligt vandforbrug over 500 m 3. For disse ejendomme bliver den variable del af vandafledningsbidraget opkrævet efter differentierede priser. Se side 18. Revideret 9. januar 2015 Side 20 af 31

21 Prisblad for spildevand pr. 1. januar 2015 Ejendomme i det åbne land Aflevering af slam, fedt mv. på renseanlæggene Aflevering skal ske i tidsrummet Mandag - torsdag kl Fredag kl Efter aftale kan renseanlæggene modtage slam mv. uden for dette tidsrum. Frederikshavn Renseanlæg modtager udelukkende afvandet slam fra genbrugsspulere (fra septiktanke og spildevand fra samletank) ikke afvandet slam (fra septiktanke og spildevand fra samletank) fedt og slam fra forrensning (fedtudskillere, fiskeindustri mv.) Frederikshavn Renseanlæg Saltebakken Frederikshavn Døgnvagt, tlf Tømningsordning for hustanke i det åbne land Du kan få mere information om tømningsordningen via Nedsivningsanlæg uden kommunal tilladelse Et nedsivningsanlæg, hvor der ikke er indhentet kommunal tilladelse, kan ikke afregne afgift efter standardtakst (nedsivning, herunder udsprøjtning efter kommunale tilladelse) uanset, om anlægget i øvrigt måtte være svarende til andre nedsivningsanlæg etableret med kommunal tilladelse. Nedsivningsanlæg, hvor der ikke er en kommunal tilladelse, skal betale afgift på 5,70 kr./m 3. Priser Priser på vandafledningsbidraget bliver fastsat af Frederikshavn Spildevand A/S og godkendt af Frederikshavn Byråd. Skagen, Ålbæk og Sæby Renseanlæg modtager udelukkende ikke afvandet slam (fra septiktanke og spildevand fra samletank) Skagen Renseanlæg Buttervej Skagen Døgnvagt, tlf Ålbæk Renseanlæg Hirtshalsvej Aalbæk Kontakt Skagen Renseanlæg Sæby Renseanlæg Solsbækvej Sæby Døgnvagt, tlf Revideret 9. januar 2015 Side 21 af 31

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger AFREGNING AF FORBRUG Knivholtvej 15 99 Frederikshavn CVR-nr: 25 59 94 7 Fdf/Fpf Fr.Havn 1. Kreds v/kasserer Bendt Frederiksen Ydunsvej 6 (vedr. kredshuset) 99 Frederikshavn Kundenr: 7 556 528 Regningsnr:

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere