teologiens berettigelse og nødvendighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "teologiens berettigelse og nødvendighed"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2011 teologiens berettigelse og nødvendighed 03 Teologi i livets tjeneste Hvad er teologi?! 04 Teologi på tre ben 061

2 Er vores vision også din? Nils Andersen Landssekretær Den teologiske uddannelses mission er at styrke og ledsage kirkens mission. Fra Cape Town Erklæringen, se side 7. Gud vil, at alle mennesker skal frelses, at menigheder skal opbygges, og at hans børn vokser i kristuslighed. Troens folk rundt om i landet efterspørger præster, der forkynder evangeliet klart, giver solid åndelig føde og vejleder ud fra Guds ord. Menighedsfakultetets (MFs) bidrag til Guds vision er at uddanne teologer ved at give dem en solid teologisk skoling, indsigt i Guds ord og vigtigst af alt: fremelske kærlighed til kirkens Herre og følge ham i hans sendelse til verden. Vores vision er at uddanne præster og ledere, der er udrustet med Ånd og visdom og færdigheder i både formidling af evangeliet og ledelse af en menighed. Det er ikke ligegyldigt, om Danmarks præster tror på, at Gud har åbenbaret sig, om de selv følger den Herre, som kirken bekender, og om de vejleder sandt i spørgsmål om frelse og fortabelse. Derfor må en teologi- og præsteuddannelse bygge på kirkens eget grundlag. Ellers risikerer teologien at blive både intetsigende og vildledende. Mange unge brænder for Guds rige og søger ind på MFs bacheloruddannelse. Interessen er så stor, at vi nu skal til at udvide lokalemæssigt for at rumme et nyt hold. Vi glæder os over denne opbakning, som giver håb for fremtidens kirke. Men succesen koster, især så længe vi ikke har fået SU-godkendelse og selv må udbetale støtte til vore studerende. Mit spørgsmål til dig, som læser dette, er derfor: deler du vores vision? Vil du være med i flokken, der bærer MF med forbøn og økonomisk støtte? Vi har brug for øget opbakning for fortsat at udnytte de muligheder Gud giver os. Som det fremgår af økonomiredegørelsen, side 11 er vi økonomisk bagefter og har brug for at komme godt i mål i dette regnskabsår, som slutter 30. juni. Tak for ethvert bidrag! MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype +01<) - Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Juni årgang Oplag: 7100 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Filip Bodilsen Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Forsidefoto Af Anders Engrob Ændringer vedr. abonnement - ring venligst

3 Teologi i livets tjeneste Mange livsvigtige opgaver og udfordringer byder sig til i de teologiske studier. Det gælder i høj grad også på Menighedsfakultetet (MF). Lærerne og de studerende arbejder med opgaver, der har helt afgørende betydning for kirke og mission. Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder Gennem et dybtgående arbejde med Bibelen og teologien ønsker Menighedsfakultetet at dygtiggøre og udruste studerende, præster og andre kursister til at få et klart åndeligt centrum og til at leve i sendelsen til verden. Målet er, at mennesker må blive mødt med Guds ord til frelse, fornyelse og tjeneste. Teologien skal således være i livets tjeneste! Med dette mener jeg: Teologien skal: Sigte imod at skabe en direkte og åben kontakt mellem Gud og mennesker. Teologien skal hjælpe os til at høre Guds fantastiske historie med os almindelige mennesker. Også sådan at der kan ske en stadig fordybelse i Kristuslivet og en stadig vækst i det liv, hvor Helligånden forandrer, så vi lever for andre. Dette fordrer en dyb forankring i de bibelske skrifter, bekendelsernes ord og et liv i bøn. Komme mennesker i møde ved at tyde deres liv og spørgende søgen. Teologien skal kunne tolke og navn- give mennesket og verden. Der råder i tiden en forskræmthed og usikkerhed om livets store spørgsmål. Teologien skal kunne sætte navne på disse spørgsmål og være en særlig hukommelse, en harddisk. På denne måde kan den blive til afgørende hjælp for dem, der tabte livets mening undervejs i livet. Teologien skal ligeledes turde navngive det sande og gode og det onde og ødelæggende. Kunne give arbejdstegninger, vejkort og modeller i et stort landskab, hvor der ikke længere findes en stærk forpligtelse på kirkens og teologiens livgivende tradition. Herved kan mennesker få hjælp til at finde vejen til Gud og til et liv, hvor de blandt andet hører det sagt, som de ikke kan sige sig selv. Lede de studerende ind i rum for dannelse, læring, modning og kreativitet. Livet og tjenesten udfordres på nye måder i dag. Derfor er der meget brug for konkrete råd, opmuntringer, medvandring og dialog, så teologien kan blive et forankringspunkt og hvilested. Men også en grænse og en værnezone. Håb, drømme, nederlagsfølelse, svigtende livsmod og sårbarhed kan være aktive medspillere i dannelse og uddannelse. Alt dette meget menneskelige kræver svar. Være en eksistentiel livsvej, hvor man som vejfarende også finder de steder, hvor Kristus kan tage bo og være livskilde og hvor teori og praksis finder hinanden på nye og måske overraskende måder. Den praktisk orienterede visdom, det vil sige kundskaben for, om og i praksis, er en vedvarende udfordring for teologien. 3

4 - Hvad teologi er?! - Joeh, tjaeh, bom-bom... Leif Andersen Lektor i Praktisk Teologi Men har Gud da ikke netop sagt os, hvem han er? Jo. Det er derfor, teologi overhovedet er mulig, og vi faktisk kan sige noget sandt om Gud. Ikke fordi vi har regnet os frem til ham, men fordi han har åbenbaret sig for os. Kristen teologi har eksisteret i knap 2000 år. Luthersk teologi har eksisteret i knap 500 år. Menighedsfakultetet har eksisteret i godt 40 år. Så nu må vi da snart have fundet ud af, hvad teologi er Egentlig ikke. Det er tæt på umuligt at definere. Og det er ikke bare, fordi nogle af de vigtigste ting i verden er svære at definere (har du fx prøvet at skulle definere kunst? Eller glæde?). Det ligger snarere indbygget som pointer i teologien, at vi aldrig bliver færdige med at indkredse den. Jamen hvorfor gør teologer altid det mest enkle så indviklet? Hvorfor kan vi ikke bare sige, som vi plejer, at teologi er læren om Gud? Af tre grunde: 1. Noget af det vigtigste, vi ved om Gud, er, at han aldrig lader sig udgrunde. Vidste vi alt om Gud, var han ikke Gud. Hans væsen er et mysterium. Selv den sandeste lære om Gud kan ikke definere ham til bunds. Og det er ikke en fejl ved teologien; det er dens grundvilkår. Den østortodokse Simeon fra 10. årh. sagde i en storslået og gribende bøn: Kom, skjulte mysterium Kom, uudsigelige skat Kom, virkelighed bag ved alle ord Kom, person bag ved al forstand Kom, du hvis navn fylder vore hjerter med længsel og til stadighed er på vore læber; dog kan vi ikke sige og vide, hvem du er eller hvordan du er i din natur 2. Men selv om gudsordet taler sandt om Gud, siger ikke engang dét alt om Gud. Selv i sin åbenbaring har Gud skjult sig. Ikke engang den åbenbarede Gud er umiddelbart begribelig! Hele åbenbaringshistorien udviser et mærkeligt og bagvendt mønster: Vi ser Gud fra ryggen ; han åbenbarer sig under sin modsætning det er det, vi kalder korsteologi: Selv hans åbenbaring er et kors for os. Han er kærlig, og han hører virkelig bøn; men ofte opleves han som tavs eller ligefrem grusom. Den Evige møder os som det svageste af alt: et dødeligt menneskebarn. Dette er ikke en fejl ved åbenbaringen, men et vilkår ved det umulige møde mellem en fuldkommen og kærlig Gud og en ufuldkommen og falden verden. 3. Teologi er så meget mere end læren om Gud, fordi vi jo kun kender Gud ud fra hans møde med mennesker. Vi kender intet til Gud, sådan som han er i sig selv, adskilt fra os. Vi kender ham kun sådan, som han relaterer til os. Det betyder nødvendigvis, at teologi også må handle om mennesker! Den er dermed også læren om mennesket, læren om gudsbilledligheden i Guds vigtigste skaberværk. Og derfor lader det sig heller ikke rigtig gøre at få teologien til at ligge pænt stille, mens man studerer den! Den er hele tiden i uro. Selv i sine ædleste stunder og mest sublime temaer har den så megen ild og uro i sig, at man ikke kan sømme den fast til væggen i en ideal og afsluttet form. Kristen teologi befinder sig udspændt mellem en evig, uforanderlig Gud og en altid foranderlig verden. Den låner uhæmmet fra humanvidenskaberne, for den har hele tiden det ene øre rettet mod gudsordet og det andet øre rettet mod medmennesket. I dette knitrende spændingsfelt forsøger vi at lære teologi. Ung mand, oliemaleri, 112 x 98 cm af kunstneren Bente Polano > 4

5 Vi kender ham kun sådan, som han relaterer til os. Det betyder nødvendigvis, at teologi også må handle om mennesker! Den er dermed også læren om mennesket, læren om gudsbilledligheden i Guds vigtigste skaberværk. 5

6 Teologi på tre ben - teksten, tiden og menigheden Teologistudiet har traditionelt haft fokus på Bibelen og den samtid, som evangeliet skal kommunikeres ind i, mens menigheden har været mere usynlig. Men nye tider med nye udfordringer gør, at vi bør have det tredje ben mere med. Læs mere Artiklen er en forkortet udgave af Mortens artikel i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, nr , Se dk/fileadmin/ DTTK/mhj.pdf Morten Hørning Jensen Lektor i Ny Testamente Den teologiske uddannelse stod stærkt i Danmark, da Menighedsfakultetet (MF) blev oprettet for godt 40 år siden. Det samme gjorde dens forbindelse til folkekirken. Det teologiske studium gav i det store hele den pakke, man havde brug for som præst i 1970 erne. Derfor lå der heller ikke bag MFs oprettelse et ønske om et nyt teologisk studium. Det var givet på forhånd, hvad der skulle undervises i, ligesom den kirkelige virkelighed i folkekirken var det. Visionen var snarere et alternativt indhold, så MF støbte med nye råmaterialer i de gamle forme. I dag er teologistudiet og folkekirken trængt på flere områder. Præsterollen har ændret sig dramatisk. Udbuddet af nye gudstjensteformer stiger, og valg- og frimenigheder åbner for helt nye vinkler på det at være præst. Der tegner sig derfor en ny horisont for en teologisk uddannelsesinstitution som MF. Ting, der tidligere var så sikre - folkekirkens struktur, gudstjenestens form og præstens opgaver er nu under forandring. Vi bliver nødt til at spørge os selv: Hvordan skal vi uddanne præster til at lede menigheder i dette nye landskab? Menighedsteologi på Mf Heldigvis kan vi genbruge flere af de gamle støbeforme i vores teologiske arvegods. Der er stadig brug for et grundigt arbejde med teksten med Skriften selv! Vi står i en luthersk-reformatorisk tradition og ønsker at vægte arbejdet med Bibelen som Guds Ord højt. Derfor giver vi på MF ekstra undervisning i sprog og bibelfag, ligesom vi lægger stor vægt på dogmatik og kirkens historie. Vi skal også være optaget af tiden. Filosofi, etik og samtidsanalyser leverer råstof til den teologiske samtale. Teologien er ikke en eneboer, men nærmere en agent på mission. Derfor skal en teolog kunne tale tidens sprog. Men på særligt ét område, skal vi have banket nye forme ud: menighedsområdet. Faktisk har vi slet ikke tradition for et fag om menigheden heller ikke på MF. Langt på vej har teologistudiet og kirkens verden været to adskilte størrelser. Heldigvis er der gennem revision af vores bacheloruddannelse blevet mere plads til praktisk teologi, og det kommende 2011-hold vil for første gang i MFs historie støde på et fag, der bærer ordet menighed som titel! Teologi på tre ben i en smedje Vores teologiske uddannelse har altså brug for at gå på tre ben mærket teksten, tiden og menigheden. Og vi bliver konstant nødt til at arbejde på sammenspillet mellem dem. Vi skal være som en smart smed, der konstant optimerer både støbeform og materiale. Og gør vi det godt, vil de tre ben gøre hinanden bedre. Tæt kontakt mellem teksten, tiden og menigheden vil skabe en energifyldt smeltedigel med plads til både fordybelse i- og løbende praktiske tests af teologiens mange områder. 6

7 i front med IT til eksamener Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen ønsker, at universitetsstuderende får adgang til at bruge computere til de skriftlige eksamener og har taget initiativ til, at Aarhus Universitet i samarbejde med et IT-firma udvikler et system, der sikrer, at de studerende kun får adgang til tilladte ressourcer. Menighedsfakultetet er her et skridt foran, idet vi allerede i 2009 indførte et sådant system i samarbejde med firmaet Linos. Vore studerende har således i over to år kunnet nyde godt af at have computere med til deres skriftlige eksamener. Systemet var direkte årsag til, at Menighedsfakultetet fik prædikatet innovativt i brug af IT, da repræsentanter fra fem britiske universiteter gav Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi et uvildigt 5-årseftersyn sommeren Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke i fremgang Menighedsfakultetet udgiver fire gange årligt et nummer af Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK). Tidsskriftet rummer en række artikler om aktuelle problemstillinger i skæringsfeltet mellem teologi og kirke og henvender sig til præster og andre med ønske om at få inspirerende nyt fra teologisk forskning og tænkning i ind- og udland. Tidsskriftet oplever stor fremgang i antal abonnenter, og der er i dette nummer af MF-bladet et indstik med et godt abonnementstilbud. Ansøgningsfrist 5. juli Vi optager næste hold bachelorstuderende til sommer, og fristen for at søge ind er 5. juli. Uddannelsen er 4-årig med start 31. august, og der er plads til max 36 studerende. Efter forhåndsinteressen at dømme bliver der rift om pladserne. Læs mere om teologiuddannelsen på eller kontakt studiekoordinator Per Kolstrup på En markant teolog er død Den norske professor Aksel Valen-Sendstad døde 9. april i en alder af 78 år. Aksel var i en årrække ansat som professor i systematisk teologi på Menighedsfakultetet i Danmark. Han var en alsidig og kompetent teolog, der dækkede både dogmatik, etik og religionsfilosofi og tillige en dygtig forkynder. Han var forbilledlig tydelig i alt, hvad han sagde og skrev og var forfatter af både faglige og opbyggelige bøger. For Menighedsfakultets akademiske kompetence betød ansættelsen af Aksel Valen-Sendstad som institutionens første professor et stort spring fremad. Ære være Aksel Valen-Sendstads minde. Leif Andersen om Guds tavshed Hvad i alverden er meningen? Om at leve med kronisk sygdom og handicap lyder titlen på en ny antologi, som Lisbeth Riisager Henriksen har redigeret, og som indeholder bidrag fra 15 forfattere, deriblandt lektor i Praktisk Teologi ved Menighedsfakultetet, Leif Andersen. Leif har skrevet kapitlet Når Gud er tavs på 22 sider, som er særdeles stærkt, tankevækkende og autentisk. Unitas Forlag, 2011, 326 sider, ISBN(13) , 249 kr. Meget tyder på, at vi er midt i en opbrudssituation på vej ind i ukendt land. Dels i vores kirker, dels i vores samfund. Tør vi se den virkelighed i øjnene? Tør vi se verdens nød i øjnene? Tør vi erkende vores egne fejl og undladelsessynder? Tør vi modtage kaldet fra Cape Town til reformation af vores discipelskabsvandring og til en spejling af Guds kærlighed og Kristi forsoningsværk i Helligåndens kraft, som afslutningen af CTE kalder os til? Hvis vi tør kan CTE få umådelig stor betydning for kirken i Danmark. Med dens dybe kombination af bibelsk visdom og kendskab til kirken og verden kan den blive som et menighedsspejl for os, som vores menigheder og bevægelser kan spejle tro, forkyndelse og praksis i så hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden. På den danske Lausanne-delegations vegne, Lektor Morten Hørning Jensen Fra forordet til Cape Town Erklæringen, som udkommer maj Se mere på eller 7

8 Elon har én drøm: at hele Danmark bliver omvendt 8

9 Kirken skal være et positivt og godt vidnesbyrd om Gud. Dette sker ikke i kirkens nuværende forfatning, og derfor kræves der forandring og omstilling. Michael Kastup Nielsen, Bachelorstuderende Mit mål med teologistudiet er at blive præst. Så klar er tonen fra stud. theol. Elon Jepsen, som i disse dage er godt i gang med sin afsluttende bacheloropgave. At han skulle ende med at studere teologi på Menighedsfakultetet (MF) ville for år tilbage være uvirkeligt for Elon, men en tur til USA ændrede alt. Som 16- årig drog han over på den anden side af Atlanten, hvor han blev inviteret med i kirke. Elon blev grebet af det varme kristne fællesskab, som udfoldede sig, og det dannede baggrund for hans omvendelse til Gud og troen på Jesus Kristus. Da Elon vendte hjem til Danmark blev han ungdomspræst i pinsekirken i Vejle i tre år. Her opstod ønsket om at blive fuldgyldig præst, og beslutningen om at studere teologi blev truffet. MF det rette studiested Elon valgte at studere på MF efter at have overværet et debatarrangement om kvindelige præster. Debatten var åben og foregik i en imødekommende atmosfære, hvilket bevirkede, at Elon fik lyst til at studere på MF. I løbet af sin studietid er Elon blevet bevidst om, hvilken form for teologi, der bør drives: En teologi, som udspringer af Bibelen er for mig den bedste og reneste form for teologi. må omstille sig for at nå de unge Netop fordi Elon ikke er vokset op i et kristent hjem, ser han med friske øjne på kirken. Han synes ikke, at folkekirken leverer et positivt vidnesbyrd i dag, og ifølge Elon skal man blot skele til besøgs- og medlemstallene for at se den negative tendens. Jeg fatter ikke, at gudstjenesten i sin nuværende form ikke er blevet ændret. Kan man ikke se, at den ikke er tilstrækkelig?, spørger han. Elon mener, at folkekirken risikerer at miste den unge generation, hvis ikke man er villig til at omstille sig. Grundet sine unge år som ikke-troende kan han nemt forstå, hvis folkekirken og kristendommen ikke virker videre tillokkende på de unge danskere. Han oplever i folkekirken en underprioritering af de unge, men er samtidig forstående for, at det ikke står lige for at tilfredsstille alle aldersgrupper. Brug for innovative præster Hvordan forestiller Elon sig, at kirken skal kunne forandres? Der kræves innovative, nytænkende præster. Præster som har drive, og som kan give kirken et andet udtryk, et nyt udtryk. Elon selv er usikker på, om han skal virke i folkekirken eller pinsekirken. Allerede inden sin start på MF var Elon økumenisk anlagt, og tiden på teologistudiet har ikke gjort ham mindre samarbejdsvillig. Derfor har Elon heller ingen præferencer for hverken folke- eller pinsekirken. Det eneste Elon drømmer om er, at hele Danmark bliver omvendt. At Gud må vise sig i mere radikal grad end hidtil. En naiv drøm? Måske. Elon mener i hvert fald, at kirken skal gå forrest og være et positivt og godt vidnesbyrd om Gud. Dette sker ikke i kirkens nuværende forfatning, og derfor kræves der forandring og omstilling. Nu. ELON JEPSEN 28-årige Elon Jepsen blev omvendt fra ateist til bekendende kristen som 16- årig i USA. Han blev som 21-årig ungdomspræst i pinsekirken i Vejle, hvor han virkede i tre år. Elon har studeret teologi på MF i 4 år, hvor han til sommer færdiggør sin teologiske bachelorgrad. Han har medvirket i DR2 s program De omvendte og debatterer for tiden med biskop Niels Henrik Arendt på Kristeligt Dagblads internetportal: Elons hjertebarn er kirken og dens aktuelle udfordringer. 9

10 Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Dorthea Nedergaard Bøger & bibler Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler fra alle danske kristne forlag tlf Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg Psykoterapi & supervision af ledere Mob Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Tre stærke kurser om grundlæggende kristendom og hovedlinjerne i Bibelen Kristendomskursus.dk: Kristendomskursus.dk er et kursus-oplæg i kristendom for voksne. Det er bygget op om 10 centrale temaer i den kristne tro. For at begynde et kursus, skal du købe en dvd med ledermateriale, PowerPoint og videoklip. Desuden kan du købe studiemateriale til deltagerne. Du kan læse mere på kristendomskursus.dk Dig og kristendommen: Dig og kristendommen er et kursusforløb på tre samlinger i grundlæggende kristendom. Kurset er velegnet til undervisning af unge kristne og deres venner. Vil du arrangere et kursus, skal du købe en dvd, der indeholder alt hvad du skal bruge til kurset. Du kan læse mere på dok.kristendomskursus.dk Den røde tråd: Den røde tråd er et kursusforløb, der gennemgår hovedlinjerne i hele Bibelen og dens budskab om Jesus. Det kan afholdes i to udgaver. erfarne bibellæsere bibellæsere For at afholde et kursus skal du købe en kursus-cd. Du kan læse mere på denrødetråd.lohse.dk FORLAGSGRUPPEN LOHSE KORSKÆRVEJ FREDERICIA TLF

11 Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Økonomi Indsamlingen til byggeriet er i gang Menighedsfakultetet (MF) har modtaget de første kr. til byggeriet i form af engangsbeløb, gavebreve og aftaler om faste gavebidrag via Betalingsservice. Tak til jer, som hurtigt har responderet med støtte til byggeriet. MF skal bidrage med en tredjedel af byggesummen på omkring 9,6 mio. kr. MF har brug for bred støtte fra baglandet for at kunne betale sin andel på 3,2 mio. kr. Dit bidrag er vigtigt, og du kan støtte med et engangsbeløb, byggegavebrev, rentefrit lån eller faste gavebidrag via Betalingsservice. Betragt din støtte til byggeriet som en investering i udbygningen af MF. De nye og større auditorier giver plads til flere studerende, og samarbejdet med Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen bringer teologi og mission ind i et tættere samspil. Vi sender dig gerne materiale om byggeriet og støttemuligheder. Kontakt MF på tlf , send byggeri i en SMS til eller læs mere på www. teologi.dk/byggeri.html. Hjælp os i slutspurten! Den 30. juni afslutter Menighedsfakultetet (MF) det igangværende regnskabsår. Der er for dette regnskabsår budgetteret med gaveindtægter svarende til det, vi modtog i sidste regnskabsår. I efterårsmånederne strømmede gaverne ind til MF som en usædvanlig lun brise. Det var til stor opmuntring og glæde for alle på MF. Stigning vendt til fald De seneste måneder har gaveindtægterne dog ligget betydeligt under sidste år. Gavefremgangen i første del af regnskabsåret er desværre dermed vendt til en nedgang, så de samlede gaveindtægter nu ligger omkring kr. under sidste år. Det bekymrer os, at der dermed er udsigt til et underskud. Især fordi vi er endt med underskud de fleste af de seneste 10 år. Bestyrelsen ser alvorligt på situationen og føler sig tvungent til at foretage nedskæringer, hvis vi ikke får balance i regnskabet. Drukner vi i egen succes? Vi har med et særdeles kompetent lærerkorps og top engagerede studerende aldrig haft bedre muligheder for at uddanne fremtidens teologer. Tillige er der udsigt til nyt rekordstort antal studerende, så det er ikke just nedskæringer, vi har brug for! Vil du hjælpe? MF har altså brug for ekstra gavebidrag i juni for at få dækket alle udgifter i regnskabsåret. Tak om du vil hjælpe med dette, for det gælder den strategisk vigtige uddannelse af præster og ledere til kirken. Du kan indbetale din gave til MF via: eller Netbank til reg.nr kontonr

12 Kristen teologi befinder sig udspændt mellem en evig, uforanderlig Gud og en altid foranderlig verden. Den låner uhæmmet fra humanvidenskaberne, for den har hele tiden det ene øre rettet mod gudsordet og det andet øre rettet mod medmennesket. I dette knitrende spændingsfelt forsøger vi at lære teologi. Leif Andersen s Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission.

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. Missions samtale Introduktion missionssamtalen Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. En missionssamtale, som dette værktøj introducerer til, har til formål at skabe

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende.

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2011 Menighedsfakultetet i vælten Brug arvesølvet 02 03 22 nye bachelorsuderende ikke lukningstruet 041 BRUG ARVESØLVET! I vælten i medierne - og i vælten for fuld

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010 10 år med Ingolf Henoch Pedersen ved roret 04 10-året hvor MF satte storsejl ikke med for små sko 06 08 DBI og MF skulder ved skulder 1 Det skæve Danmark - om

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012 Torvet åbnet Større udsyn 02 04 Drømmen kan realiseres 08 Glimt fra åbningsfesten 1 Større udsyn Leder Samarbejdet med Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

»Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem« (Kvindelig tilhører, 54 år)

»Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem« (Kvindelig tilhører, 54 år) »Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem«(kvindelig tilhører, 54 år) 11 Kapitel 1 Det som ingen kan sige sig selv AF HANS-OLE BÆKGAARD VALGMENIGHEDSPRÆST»Herre, jeg

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Kundskab vs. Kendskab

Kundskab vs. Kendskab Kundskab vs. Kendskab JESUS ACADEMY TEMA: KUNDSKAB VS. KENDSKAB For os kristne er det at kende Gud selve grundlaget for vores tro, men vi tænker måske ikke altid over hvilken enorm påstand dette er.! At

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer Forord Vi vil inspirere dig til at skabe relationer Vi er stolte over at kunne præsentere Juniorfrø 1, som er den første bog i en serie af tre grundbøger fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).

Læs mere