RAPPORTER. Nr TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE. fra tekstilernes verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORTER. Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE. fra tekstilernes verden"

Transkript

1 RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE

2 Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Laugets formål er at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk og deres kulturelle forankring i Danmark. Som medlem af Lauget optages enhver, der er interesseret i at støtte dette formål. Lauget ledes af en demokratisk valgt bestyrelse, der arbejder til fremme af laugets formål over hele landet. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned. Laugets kursusvirksomhed varetages af S&V Tekstilkurser, der er en selvstændig organisation under NETOP - netværk for oplysning. Information om kursusvirksomheden kan ses på hjemmesiden Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Forsiden Dansk Gobelinkunst udstiller på Sophienholm t.o.m. 12. januar. Bla. dette tæppe af Annette Graae: Himlen over mig 2013, format 200 x 310 cm. Dansk Gobelinkunst udstiller også på Trapholt i Kolding Foto: Dorte Krogh Medlemsbladet ISSN: Rapporter - fra tekstilernes verden udgives af Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi. Bladet udkom mer 4 gange årligt: primo januar, april, juli, oktober. Stof, der ønskes optaget i bladet, skal være re daktionen i hænde 1½ måned før bladet udkom mer. Dead line for indsendelse af stof til næste blad er: 15. februar 2014 Bladet udsendes med Post Danmark. Husk at adresseændring skal meddeles til: Sekretær Kirsten Thomsen (se bagsiden). Redaktion Redaktør: Gina Hedegaard Nielsen. Artikler og meddelelser sendes direkte til: Gina H. Nielsen, Hollænderdybet 22, 5.tv Køben havn S. Tlf Bladets artikler & billeder er tilsendt redaktionen som pres semate riale, eller bringes efter aftale med ophavsmanden. Annoncer An noncer til bladet sendes til: Ella Bihl Christensen, mail: Annoncepriser: 1/1 side kr. 800 (kr ved min. 3 annoncer i træk) ½ side kr. 500 (kr. 800 ved min. 3 annoncer i træk) ¼ side kr. 200 (kr. 400 ved min. 3 annoncer i træk), 1/8 side kr. 150 (kr. 250 ved min. 3 annoncer i træk). Erhvervsmæssige kurser godkendt af Lauget er gratis. Andre kurser: priser som ovenfor. Små medlemsannoncer i blad eller på nettet kr for medlemmer og kr for ikke medlemmer Bestyrelsesmøde d 26. januar 2014 Godt nyt år! Dette nummer har temaet historiske tekstile øjeblikke. Vi sætter fokus på særlige events og særlige opgaver, som at Blindeinstituttets væveskole har fået til opgave at rekonstruere vikingesejl, at FN bygningen har været igennem en lang og krævende tekstilforskning for at kunne løse en tekstil udsmykning til en af rådssalene m.m. Der er indkaldelse til et større arrangement i marts med nordiske tekstilkunstnere. NTA (Nordic Textile Art) holder seminar her i København, og er du ikke medlem, så kan det nås endnu - se invitationen til årsmødet i bladet og se det deltajerede program på foreningens hjemmeside: I dette blad finder du også flere rapporter fra studierejsen til Polen og de sidste nye informationer om minitex14. Så endnu Indbetaling af kontingent kan ske ved at benytte medfølgende girokort eller ved overførsel til bankkonto: reg.nr kontonr (og senest udgangen af februar) Ved betaling fra udlandet benyttes: IBAN og SWIFT DABAD-KKK Vigtigt: Ved betaling med girokort HUSK at skrive medlemsnr., navn og adresse. Ved bankoverførsel husk at tilføje medlemsnr. foran navnet i adressefeltet. Foreningsmedlemskab: 340,00 kr. Personligt medlemskab: 340,00 kr. Bonusmedlemskab*: 290,00 kr. Elev medlemskab : 175,00 kr. Udenlandske medlemmer: 440,00 kr. (Æresmedlemmer betaler ikke kontingent). et år med udsigt til masser af gode oplevelser og nærvær med det tekstile landskab. Hilsen redaktøren * Bonusmedlemskab kan fås, hvis man er medlem af og betaler kontingent til en vævekreds eller er samboende med en, der er medlem af Dansk Tekstillaug. Hvis man gerne vil støtte lauget er man altid velkommen til at betale personligt kontingent. Til vore udenlandske medlemmer har vi oprettet en PayPal-konto, hvortil I uden bankomkostninger kan overføre beløbet. Kontoen har flg. data: Begunstigedes navn: BofAre: Paypal Pte Ltd Bank: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Registrerings/kontonummer: Overførsels-id: A16B6UADNRC56UG Id-nummeret skal oplyses i feltet Noter eller Memo på overførselsformularen. Detalje af broderi fra den internationale udstilling i Lodz. Foto: Gina Nielsen 2 3

3 Dialogos - nyt scenetæppe til FN Bygningen Af Margareta Bergstrand, tekstilkunstner og konservator fra Rigsarkivet i Visby Den 22. april 2013 blev kunstværket Dialogos indviet i Forenede Nationers hovedkvarter i New York af Sveriges bistandsminister Gunilla Carlsson, overværet af FN s generalsekretær Ban Ki Moon og vicegeneralsekretær Jan Eliasson. Kunstværket er et stort scenetæppe/draperi i uldstof (7 gange 25 meter!), skabt af Ann Edholm og er udført hos HV Ateljé i Stockholm. Men før dette store øjeblik måtte man igennem en lang vandring med utallige forhindringer og beslutningsprocesser. Renoveringen af FN s hovedkvarter (fra 1952) i New York, blev påbegyndt i I begyndelsen af 2000-tallet var bygningerne svært nedslidte efter 50 års brug. The Capital Master Plan for the Renovation of the United Nations, CMP, havde en gigantisk og svær opgave foran sig - især da FN s daglige arbejde ikke måtte forstyrres under renoveringsarbejdet. I 2013 var de to bygninger klargjorte. Det drejer sig om Sekretariatsbygningen (selve FN-skyskraberen) og the Conference Building. Men renoveringen var ikke afsluttet med det, nu startede arbejdet med the General Assembly. FN s hovedkvarter blev tegnet af Wallace Harrison, som fik hjælp fra en gruppe bestående af ti verdensberømte arkitekter som Le Corbusier, Oscar Niemeyer og svenske Sven Markelius. Da rådssalene i The Conference Building skulle indrettes foreslog daværende generalsekretær Tryggve Lie, at de nordiske lande skulle bidrage med såvel udsmykning som indretning som en gave til FN. Norges Arnstein Arneberg gav udsmykningen til Sikkerhedsrådet og Forvaltningsrådet, indretningen blev skabt af danskeren arkitekt Finn Juhl. Den økonomiske og sociale rådssal (ofte bare kaldet ECOSOC) blev tegnet af Sven Markelius og blev indrettet med møbler, tæpper, marmorgulv og træpaneler fra Sverige. Men det største og vigtigste ved indretningen var det store scenetæppe/draperi i varme røde, orange og violette farver, som hang foran det store vindue mod East River. Det blev formgivet af Marianne Richter og vævningen tog ti vævere hos Märta Måås-Fjetterström AB i Båstad et helt år at udføre. Det var på den tid det største og det dyreste tekstile kunstværk som var udført i Sverige. Som alt andet materiel i FN og i overensstemmelse med byen New Yorks krav på brandsikring, så blev Marianne Richters scenetæppe/ draperi brandsikret med brandsikringsmidler, da det blev hængt op i Allerede efter et par år begyndte man at klage over draperiets udseende. Brandsikringen havde fået draperiet til at krybe og det begyndte at vise tegn på sammenbrud. Det blev sejlet til Sverige for at blive konserveret. På SP - Sveriges tekniske forskningsinstitut - konstaterede man, at der var anvendt midlet Flamex, der blandt andet består af ammoniumsulfamat, hvilket var hovedårsagen til draperiets dårlige tilstand. Sammen med varme, luftfugtighed og stærkt lys fra vinduet nedbrød brandsikringsmidlet det tekstile materiale med salte. Den vask med vand, som blev gennemført i Sverige, hjalp slet ikke, og draperiet var konstant en bekymring, til det til sidst blev taget ned for bestandigt i Det blev så erstattet med et draperi i fløjl med det kendte mønster Pythagoras, et mønster der blev af skabt af Sven Markelius, da han arbejdede med ECO- SOC. Nu var man forudseende i Sverige og behandlede det med det nye permanente brandsikringsmiddel Pyrovatex, inden det blev sendt til New York. Det skulle senere vise sig at også dette draperi var blevet skadet af brandsikringen. I 2008 henvendte FN sig til Sveriges Udenrigsministerium og bad om hjælp til at tage hånd om ECOSOC, når salen endelig skulle renoveres. FN mangler konstant penge og alle de lande, som har skænket gaver gennem alle årene til FN, bliver bedt om at sørge for vedligehold og konservering. Konservatorer fra Riksantikvarieämbetet og Moderna Museet samarbejde med Statens Konstråd og udenrigsdepartementet. Nu blev det besluttet at erstatte det gamle draperi med et helt nyt tekstilt kunstværk. Fire kunstnere blev indbudt til en konkurrence om udformningen af et nyt draperi, hvilket skulle blive Sveriges gave til FN. Norge valgte en total rekonstruktion af Sikkerhedsrådet og i Danmark udskrev man en designkonkurrence for at erstatte Finn Juhls stole i Forvaltningsrådets sal, hvilken blev vundet af Casper Salto og Thomas Sigsgaard. Men hvordan skulle man håndtere FN s meget høje sikkerhedskrav som blandt andet indebar en brandsikring? På Riksantikvarieämbetets enhed for konserveringsvidenskab i Visby havde man tidligere erfaringer med andre tekstile kunstværker, som var blevet ødelagt af brandsikringsmidler. Fra svensk side ønskede man, at det nye draperi skulle have en stor holdbarhed, og skulle holde i mindst 60 år - altså når det var det tid til næste renovering af bygningerne. Det gik ikke op med de erfaringer, man havde fra, hvordan tekstilkunst bliver behandlet med brandsikringsmidler. Det var fortsat samme type middel, som ødelagde Marianne Richters draperi, som blev anvendt ved brandsikring. Riksantikvarieämbetet indledte projektet Hållbar textilkonst? En undersøgelse af brandsikringsmidlers konsekvens for tekstiler i offentlige rum. Undersøgelsen tog udgangspunkt i rådgivningen om det nye draperi og var en udarbejdelse af en plan for hvordan draperiet skulle vedligeholdes og behandles. Billedvævninger og skitse af Marianne Richter. Foto: Margareta Bergstrand 4 5

4 Den 15. november åbner en udstilling på Skissernas museum i Lund. Der kan man se de fire kunstneres forslag men også prøver fra det første FN draperi med de farvestrålende skitser af Marianne Richter ( ). Kunstnerne som deltog i konkurrencen fik forslag om, hvilke materiale der var bedst at arbejde med ud fra et brandsikringssynspunkt. Naturmaterialerne uld og silke har gode brandegenskaber og den vindende kunstner Ann Edholm bestemte sig for et draperi i ren uld med et for af Trevira CS (en polyesterfiber med indbygget brandsikring). For yderligere at sikre sig at draperiets materialer ikke er letantændeligt, besluttede man at udsætte det for en brandtest i form af en prøve i fuld skala kaldet Steiner Tunnel testen, en test der kun udføres hos South Western Research Institute i San Antonio i Texas. Da den 7 x 1,5 meter store prøve havde været igennem brandtesten, som viste sig at materialet klarede en høj brandklassifikation, så kom klartegnet fra FN. Draperiet behøvede ikke at blive brandsikret! De, som besøger New York, må absolut tage en guided tour i FN komplekset og se de tre nyrenoverede skandinaviske rådssale. Billeder fra opsætningen af det nye scenetæppe i FN bygningen. Arbejdsbilleder og det endelige resultat. Foto: Margareta Bergstrand Nu kunne Kirsi Mattila og Gun Aschan på HV- Ateljé begynde at sy det 226 kvadratmeter store draperi. De store triangler i orange og lyssandfarvet uld blev syet sammen på maskine. Monteringen blev udført på Konstnärernas kollektivverkstad i Nacka udenfor Stockholm. Værkstedets monumentale atelier var det eneste lokale, som havde tilstrækkelig stor plads for at kunne brede tekstilet ud og prøveophænge det store draperi. Men stadig var der meget arbejde at gøre, store udfordringer som pakningen, transporten over Atlanten og monteringen af draperiet på sin plads i New York. Da var det godt at få hjælp af udenrigsdepartementets diplomater! Efter flere års arbejde genindviedes den nu helt restaurerede ECOSOC sal og det nye draperi, som kunstneren Ann Edholm har givet navnet Dialogos, er en opfordring til samtale. Det er i øvrigt Ann Edholms første tekstile værk, hun er ellers kendt for sit abstrakte maleri - ofte i meget stort format - og har været ansat som professor vid konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg og Umeå. 6 7

5 Venstre billede: Væveskolens sejltur i Oselven. Foto:Arne Nielsen Højre billede: Søren Nielsen fra Vikingeskibsmuseet fortæller om Gokstadbådens tilblivelse. Foto: Lars Peter Neve Blinde væver sejl til Vikingeskib Af Berthe Forchhammer, væveskolens faglige leder på Instituttet for Blinde og Svagsynede. Når Vikingetidens skibe lagde fra land og sejlede ud på åbent hav på togter, var det i store sejlskibe med plads til ca.100 mænd og flere mindre medfølgende både. Skibene havde sejl lavet af kraftig vævet uldstof, der kunne modstå vand, vind og hastigheder op til 12 knob, svarende til 22,2 Km./t. Sejlene på de nordiske skibe var primært vævet af uld, men også hør og senere hamp har været brugt til sejlfremstilling. Uldsejlet er dog det foretrukne materiale, uldgarnet blev spundet på håndten, så det nærmest var overdrejet for at få det stabilt og fast nok til formålet. Stoffet til sejlene blev vævet i baner, der igen blev syet sammen med en rundsøm i det samme materiale som vævningen og til sidst monteret med ligtovet, det reb der er påsyet kanterne, som har været fremstillet af lindebast, heste-eller kohalehår. Al denne viden og mere til har man forsket i og afprøvet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor man siden 1984 har undersøgt og ikke mindst afprøvet forskellige kvaliteter af uldsejl til rekonstruktioner som Roar Ege, Embla, Ottar, Oselven og sidst Skjoldungen. De to sidst nævnte sejl har museets medarbejder væveren Anna Nørgård vævet. Sejldugen til Oselven måler 25 m 2 og er vævet i en uldkvalitet med trendtråde og 8-9 islætstråde pr. cm. Stoffet er vævet i 2/1 kipper, hvor forsiden af sejlet er i trendeffekt. Stoffet er blevet vævet på en opretstående vægtvæv (på norsk en oppstadvev). Vævens sidestykker læner sig op ad væggen, øverst er monteret en tøjbom og nederst er trenden jævnt fordelt på vævevægte, der er præcis afbalancerede for at give netop den nødvendige modstand og tyngde på trendtrådene. Garnet til Oselven er maskinspundet hos Hoelfeldt Lund og er overvejende dækhårsuld fra Spelsau. Tykkelsen på tråden, snoningsantal og retning S og Z er fundet efter analyse af tråde fra gamle sejl, så garnet kunne blive så tæt det anvendte garn på de gamle sejl som muligt. Trendgarnet til Oselven er NM 5,13 Z snoet med ca. 417 sno/meter og islætsgarnet er NM 2,8 S snoet ca. 246 sno/meter. Selve vævningen af de mtr. stof tog timer, hvor der på de bedste vævedage blev vævet 30 cm. på 7 timer. Det er hårdt fysisk arbejde, der kræver meget af væveren både hvad angår arbejdsstilling og fysik, for at kunne holde den tætte kvalitet og med vævesværdet kunne banke islættene sammen til den helt rigtige tæthed. I gennemsnit blev sejlet vævet med 8,2 islæt pr. cm.. Anna Nørgård viser den opretstående vægtvæv og kvaliteten af sejlet. Foto: Lars Peter Neve I 2012 tog man fat på en rekonstruktion af Gokstadbåden. Denne båd er en rekonstruktion af en af de tre mindre både, der blev fundet sammen med Norges største bevarede vikingeskib nemlig Gokstadskibet, der oprindelig blev bygget i år 890, udgravet næsten 1000 år senere og er siden rekonstrueret flere steder i verden. Planen er at Gokstadbåden skal vises på udstillinger om Vikingetiden i ind- og udland. Båden er ved at blive bygget af egetræ og fyrretræ på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, et imponerende arbejde, hvor alle processer foregår med redskaber, der svarer til datidens værktøj. For at båden skal være så tæt på det oprindelige som muligt skal det derfor udstyres med et håndvævet uldsejl på i alt 16 m 2. Uldsejlet skal fremstilles i 6 baner á 4 mtr. der skal sys sammen og til sidst forsynes med et ligtov af lindebast. For at udføre det vævede projekt blev Væveskolen på Instituttet for Blinde og Svagsynede spurgt om vi ville samarbejde med museet og Anna Nørgård om at fremstille de 16 m 2 uldsejl. Det er selvfølgelig en ønskeopgave for de blinde vævere, der for et par stykker ved kommende har mere end 25 års væveerfaring. Opgaven er sjov og anderledes end de opgaver væveskolen normalt udfører, som primært består af tørklæder, viskestykker, tasker, puder og kludetæpper. Derfor var der en stor udfordring i denne opgave, hvor vi både skulle ramme en bestemt tæthed, bredde og længde og en ensartet kvalitet, alt sammen udfordringer for en blind væver. På væveskolen arbejdes der ikke på opretstående vægtvæv, men på almindelig kontramarchvæv. Vi kalkulerede, at vi dermed kunne gøre det en anelse hurtigere, dog med det forbehold, at en blind væver føler sig frem islæt for islæt og derfor ikke kan væve meget hurtigt og at der jævnligt skal kontrolleres for at holde kvaliteten. Samtidig er 24 meter vævet stof noget af en mundfuld, så vi besluttede at sætte 2 skaftevæve op på samme tid, og så væve 12 meter på hver væv. Væveskolen har 7 uddannede vævere og pt. 2 praktikanter. Birgit ved den opretstående vægtvæv, hvor hun prøver Annas væveredskaber. Foto: Lars Peter Neve 8 9

6 Birgit ved skaftevæven på Instituttet for Blinde og Svagsynede Foto: Berthe Forchhammer diskussion, der er vigtig af tage i disse år, hvor man netop er begyndt at blive opmærksom på, hvorledes håndværket og håndværksfærdigheder langsom siver os af hænde. Et godt eksempel herpå er, at der i Danmark siden 2009 ikke mere uddannes skomagere. Et ikke uvæsentligt område, da vi ikke kunne færdes på denne jord uden fodtøj. Og uden vikingernes udfarende aktiviteter på de store have omkring os, havde vi måske heller ikke haft den indsigt og viden om sejlads på havet, som vi har i dag. Kilde: Et uldsejl til Oselven, en arbejdsrapport af Erik Andersen og Anna Nørgård, Vikingeskibsmuseet i Roskilde En broderet fortælling om den nedlagte Juelsminde bane der lukkede i 1957 Fortalt af Emmy Hansen Fra ide til handling. For længe siden gik jeg og syslede med tanken om at brodere et tæppe, som jeg synes skulle hænge på Glud museum. Jeg har siden 1999 været frivillig på museet, hvor jeg i sin tid startede med at arb, med håndsyet læder, og senere filtede jeg med musetes gæster. Især børn kan man let få til at filte, og det er dejligt når jeg får givet nogen en oplevelse, ud over alm. museumsbesøg. Selvom væverne Birgit og Flemming har stor væveerfaring, har hver væveopgave alligevel sine helt egne udfordringer og løsninger og denne opgave har budt på utallige. Den meget tætte uld kvalitet 14 tråde pr. cm. gør, at trådene har en tilbøjelighed til at klistre sammen, så det er vanskeligt at få et godt væveskel, men heldigvis havde Anna et råd for det, nemlig skummetmælk, som vi nu sprayer på trenden om aftenen, så væven er klar til næste dags vævning. Det aktive stof kasein i mælken virker som en let stivelse og det vaskes også let ud efter vævning. Sammentrækningen af stoffet i bredden var en anden udfordring, så selvom vi væver med spreder, så trækker stoffet sig 2 cm. sammen under vævningen, men ca. 1 cm. kommer retur, når stoffet klippes ned og det får lov til at sætte sig. Det samme med længden, nu væves der 52 cm. for hver 50 cm. for at det skal passe med stoffets sammentrækning i længderetning. Stoffet vokser nu langsom frem på vævene og Birgit kan væve ca. 30 cm. om dagen, hvis det går uden de store problemer. Stoffet skal være færdigt til årsskiftet, hvorefter det bliver syet sammen med en rundsøm i de rigtige proportioner af en sejlmager. Efter syning bliver sejlet monteres med ligtovet af lindebast. Til sidst bliver sejlet behandlet med fedt og okker for at gøre stoffet vindtæt og vandskyende. Alt i alt beviser dette projekt, hvor dygtige håndværkere, der fandtes i vikingetiden. En Øverste billede: Baktiar og Aksel ved sejlet på væveskolens sejltur i Oselven Foto: Lars Peter Neve Nederste billede: Her ses en prøve til ligtovet af Lindebast Foto: Berthe Forchhammer Da jeg så efter nogle år, fik spurgt Rasmus Kretz museumsleder om ikke det var en god ide at forevige en historie om noget fra egnen fortalt i billeder/broderi. Jeg tænkte på smukke gårde, kirker, landskaber, bygninger osv. Vi talte om at Børge Hede formand for museet ville kunne bidrage med noget lokalt, så jeg kontaktede ham, og vi fik en aftale om en tur ud i det blå. Ingrid Loft og jeg kørte så ud i vores smukke natur sammen med Børge Hede, som mente at Juelsmindebanen ville være noget der binder egnen sammen. Efter en fin tur med mange indtryk, og set noget som jeg ikke vidste fandtes lige rundt om hjørnet, ja så var jeg/vi solgt. Næste skridt var så at få penge til projektet, Glud museum har ingen penge til det, fik jeg at vide, men jeg fik lovning på at museet ville lade tæppet have hjemsted der, og at det kunne lånes udstilles ud til anden side. Ingrid og jeg talte om hvordan det skulle gribes an. Så kørte vi igen turen, fotograferede nogle motiver, som er egnet til broderi. Vi fandt så ud af hvor stort, det endelige resultat kunne blive. Processen er at motiverne skulle males i akvarel og overføres på stof, så vi kunne broderer efter motiverne osv. Jeg kontaktede en lokal kunstner Jette Lyse, og spurgte om hun ville male billederne i akvarel. 10 billeder i alt. Fortællingen starter i Juelsmine og kører ud over Bjerre Herred forbi landskaber, gårde og huse for at slutte ved Stenderup Kirke. I jernbanes spor. Det er så tanken at de malede akvareller skal overføres på stof via et trykkeri. Jeg har tidligere fået lavet et farvetryk hos et firma i Århus, broderet på det og synes det var ok. Inden vi så kunne gå i gang med at bestille billeder hos Jette Lyse, købe stof og garn og få lavet tryk, ja så måtte vi have nogle penge. Ingrid loft gik så i gang med at søge fonde, kommunen, firmaer, virksomheder mm og ventetiden trak ud inden vi fik positivt svar. Nu er der så gået det første ½ år. Vi samlede 9 damer som gerne ville brodere på billedtæppet. Alle skulle sy en prøve, så jeg kunne se de forskelliges broderier, for at bedømme hvem der kunne sy på det samme billed. Man skulle til en slags til optagelsesprøve. Hvert billede består af 4 billeder som så skal syes sammen til et stort billed. Der skal i alt 10 motiver/billeder til ( for at kunne lave en fortælling af banen) For til sidst at blive syet sammen til et stor billed der bliver ca 8 m x 63 cm. Vi kontaktede avisen for at gøre lidt reklame for vores projekt, og da det have været i avisen, kom der yderligere 5 damer som gerne ville være med. Efter ½ år mere kunne vi så få billederne overført på stof. Der kom så den næste forhindring

7 Tekstil studietur til Polen oktober stærkt tekstilt interesserede rejsedeltagere blev opsamlet af Hanstholm Turistfart dels i Skanderborg, Odense og Næstved af vores dygtige og hjælpsomme chauffør. Flere deltagere havde rejst med Dansk Tekstillaug før, så der var genkendelses glæde hos mange deltagere. De få ganske nye rejsende blev hurtigt draget ind i gruppen bl. a. fordi der var god plads så alle undervejs kunne skifte sidemand. Første stop var i Tyskland på hotel Ramadan, kort før den polske grænse. Efter en udmærket middag med tre retter mad viste jeg et Power Point show med fotos fra de 2 forrige internationale tekstile Triennaler dels i 2007 og Alle fik en idé om, hvor stor en udstilling der ventede forude i Lodz. Ja, egentlig er det en række udstillinger, der vises på den kæmpestore tidligere tekstilfabrik. Ud fra erfaringer på de 2 forrige ture havde jeg i planlægningen valgt at satse på en mere Zenagtig (langsom og inderlig ) tur, hvor længere tid blev afsat til hvert besøg og antallet af aktiviteter derfor blev færre. Denne idé viste sig at være god også fordi, der var mere at se på end nogensinde på The Central Museum of Textiles in Lodz. På andendagen ankom vi til Lodz, indlogerede os på hotel Novolet tæt på byens centrum (hotellet var netop åbnet, så vi følte os nærmest som de første gæster). Inden middagen kunne vi nå at vandre i det centrale område, hvor flere havde minder fra en god butik eller café mv. Næste dag blev formiddagen afsat til museet og eftermiddagen til et besøg på the Academy of Fine Arts and Design. For første gang fik vi en medarbejder fra museet til at vise os rundt i den kæmpestore museumsbygning. Det gav alle et overblik over de mange udstillinger som: Den tekstilhistoriske faste udstilling / Minitekstiludstillingen / Den polske tekstiludstilling / en udstilling med værker af polske tekstilstuderende og så endelig den meget store Internationale Tekstiludstilling. Yderligere var et par bygninger helliget til andet bl.a. et Multimedie museum, som omtales andetsteds i Rapporter af Rikke Ruff. Som tidligere på Akademiet i Lodz blev mange af os imponeret over de fantastiske muligheder som Polen giver de tekstile fag på det højeste uddannelsesniveau, fx sammenlignet med Det Danske Kunstakademi, hvor det tekstile området slet ikke har en afdeling. Det lykkedes os at få lidt mere at vide om arbejdsgangen i de vævede udsmykninger udført på Jacquard maskiner (væve) fra den fransk / polsk sprogede leder, idet Ulrikka Mokdad kunne udspørge hende på fransk. Her forstod vi så, at de studerende ikke udfører deres designede værker selv, men mestervævere (mænd så det ud til) væver dem. En interessant oplysning der kan sætte spørgsmålstegn ved den enkelte studerendes faktiske håndværksmæssige færdigheder. På 4. dagen brugte vi al tid på The Central Museum of Textiles. Vi gik dels i mindre grupper og om eftermiddagen samledes dem (der ønskede det) for sammen at studere og drøfte udvalgte værker. Der opstår mange spørgsmål der er værd at drøfte. Hvor langt kan man gå materialemæssigt og stadig kalde det et tekstil værk? Er de store jacquardvævede tæpper unika kunst når de udføres på maskiner på professionelle værksteder? Vises broderi som selvstændige kunstværker eller er teknikken mere et supplement til andre tekstile teknikker? Om aftenen fik vi den herligste afslutning på opholdet i Polen med en festmiddag a la kongeligt taffel og midt under menuen åbnedes to store fløjdøre og et ungt par med harmonika og harpe spillede de skønneste tangoer (ja, I læser rigtigt det var de 2 instrumenter). Koncerten var opdelt i 2 halvdele, så inden aftenen afsluttede hørte vi endnu nogle dejlige musikstykker. Næste dag gik rejsen hjemad med overnatning på endnu et nyt hotel Hotel am Rhin Om af- tenen fortalte jeg om mit brogede liv med tekstiler. Hotellet lå nær vores sidste arrangement et besøg på Modemuseum Meyenburg. Her bestemte færgeafgangen fra Rostock hvor lang tid vi havde (knapt 2 timer) og det viste sig at være meget for lidt. Et fantastisk sted med en usædvanlig overdådig samling af modetøj og tilbehør fra 1900 til Den private samling overskygger i nogen grad mange museers samlinger, og Josefine Edle von Krepl der ejer samlingen var en begejstret rundviser på det lille slot med sit viltre røde hår og store leopard kjole. Vi ville alle gerne have tilbragt endnu et par timer på stedet, hvor der også serveres kaffe og te med hjemmebagte kager i en skøn butik hvor brugte og usædvanlige fine historiske klæder og tilbehør blev solgt. Kører I i retning Berlin så sæt tid af til et besøg på dette fascinerende sted læs mere på: Alt i alt en skøn tur for os alle med usædvanlig få fejl og mangler et godt oplæg til endnu en tur til Polen i 2016, hvor næste Tekstile Triennale afholdes. Mette Lise Rössing Øverste billede: et kongeligt måltid Midterste: Lise Frølund modtog en ærespris på udstillingen med sit unikke værk Nederste: Et kik ind i udstilingen Foto: Mette LIse Rössing 18 19

8 Udstillingskalender København Designmuseum Danmark. Bredgade 68. KBH. Snedkernes efterårsudstilling Helligånds Huset, Amager Torv, KBH. K. Kunstnersammenslutningen Maj 93, m. bl.a. Lena Bidstrup Officinet, Bredgade 66, København Det Dobbelte, Væver Lotte Dalgaard, tøjdesigner Ann Schmidt-Christensen og fotograf Ole Akhøj udstiller beklædning og fotos i dialog Rundetårn, Købmagergade, Kbh Tusind og en Hat. Foreningen Danske modister og hattemagere præsenterer: en rundtur i modist og hattefagets forunderlige univers Sjælland Frederiksborg Slot. Det Nationalhistoriske Museum, Hillerød Den affotograferede kopi af Bayeux Tapetet vises for første gang i 100 år Skovhuset. Ballerupvej 60. Værløse Relationer kulturudveksling over Øresund. Lars Ly og Åke Andersson Bornholm Grønbechs Gård Kunst Akademiets Designskole Bornholm Fyn H.C. Andersens Hus, Bangs Boder 29. Odense Havfruer & Frøkner, ni kvindelige kunstnere anvender havfruens tvetydige univers for at belyse kærlighedens væsen Kig forbi: Jylland Kunstmuseet Brundlund Slot. Åbenrå Lucky Pieces af Mette Winckelmann. Provokeret af kunstens hierarkiske inddeling tekstilerne har lavere rang end maleri blander hun de forskellige elementer & udfordrer derved gyldigheden af det klassiske hierarki Museum Silkeborg. Blicheregnen. Blichervej 30. Thorning. Strømpetema / Norsk strikketradition vises af Annemor Sundbø. Sokker, tæpper, badedragter & trøjer. -varer til 1. Februar 2014 ( evt. forlænges) afsluttes med foredrag af Annemor Sundbø. tjek Sverige: HV Galleriet. Djurgårdslätten 82. Stockholm. UR HV LICIUMS ARKIV handmålede Mässhaker Akvarel malede skitser til messehagler fra første halvdel af 1900-tallet, bl.a. Sofia Widen, Ruth Hallberg & Elin Pettersen Øvrige Udland: Musee de Jean Lurcat et de la tapisserie contemporaine, 4 Boulevard Arago, Angers, Frankrig. Titel: Angers / Artapestry 3 Allers-Retours - danske deltagere: Anette Bredstrup, Lise Frølund, Ane Henriksen, Grethe Sørensen, Randi Studsgarth & Ulrikka Mokdad. Messe Alt om Håndarbejde stor kreativ messe i Rødovre Hallen Udland Eunique 2014 Karlsruhe NW. Messe i Tyskland : mode, smykker, accessories & brugskunst En flot udstilling! Væver Gudrun Pagter viser serie tæpper i Åparken i Kolding til Tæpperne passer perfekt til huset, som er tegnet af Tegnestuen Mejeriet. De fine farvespil og interessante rum, som man oplever fra etage til etage og tæpprne i mellem, giver en harmonisk ro og nogle spændende nye arkitektoniske konstruktioner, som går i samklang med byggeriets arkitektur. Meget flot og overbe visende visning som burde blive en permanent ophængning. Gina Hedegaard Nielsen 36 37

9 Så er Trådens gang i billedvæv udkommet. Den består af 140 sider fordelt på tre afsnit: teknik, kultur og teori i praksis, sidstnævnte afsnit med fotografier af vævninger. Hovedafsnittet om teknik indeholder 240 principtegninger for trådens gang i en vævning - vist retvendt og spejlvendt. Bogen er på dansk og engelsk. Tekst og teoritegninger er af Mette Lise Rössing, der udgiver bogen på eget forlag. Bogen koster kr ekskl. forsendelse og kan bestilles hos Mona Lise Martinussen på mail: eller telefon fra juli kan oplysninger om teoribogen findes på ISBN Annoncer i Rapporter Kontakt for annoncering Ella Bihl Christensen mail: tlf: Assistance til grafisk layout: Gina Hedegaard Nielsen, mail: tlf: / Salg af kompendium Kompendium til den faglige uddannelse i skaftevævning koster 350 kr. + porto Kan købes hos: Mona Lise Martinussen tlf: mail: Strandalléen 50, 5800 Nyborg tlf: Garn i høj kvalitet sjell.dk Serica silke Pagoda silke Tussah silke Chenillesilke Kamgarn/Silke Merceriseret bomuld Kamgarn Hørgarn Tura-Bast: viskose Papirgarn Kunstvævgarn: spelsau Åklegarn: ryagarn Brodergarn: spelsau Finuld m.m. me sjell (tidl. Tingvad) Uhre Byvej 30, Uhre, 7330 Brande Mobil Butik åbent: torsdage eller efter aftale Broderi Bureauet VÆVESKOLEN PÅ FYN Håndbroderet navnetræk på Dåbskjoler Brodeuse Rikke Ruff mobil: mail: Undervisning i skaftevævning for begyndere og lettere øvede. Individuel undervisning. Undervisning hver onsdag fra kl samt hver den første week-end i måneden fra kl Ella Bihl, mobil:

10 Afsender: Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi c/o Kirsten Thomsen Thulevej Vejle B PP DANMARK Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Hjemmeside: - CVR nr Henvendelse vedr. Dansk Tekstillaug: Formand Mette Lise Rössing, billedvæver, Slagelse Lan de vej 115, 4242 Boeslunde. mail.dk Tlf.: Næstformand Mona Lise Martinussen, billedvæver og farver, Koldingvej 29, 6760 Ribe. Tlf.: Henvendelse vedr. ind- og udmeldelse af foreningen, adresseændringer, udeblevne/ be skadigede blade m.v.: Sekretær sekretær Kirsten Thomsen, væver, Thulevej 13, 7100 Vejle. Tlf.: Henvendelse vedr. betaling: Kasserer Lise Frantzen, væver, Violvej 27, 3500 Værløse Tlf.: Henvendelse vedr. annoncer: Ella Bihl Christensen, professionsbachelor i tekstile fag, Sdr. Højrupvej 6, 5750 Ringe Tlf.: Henvendelse vedr. udstillinger: Rikke Ruff, broderi, Bag Poplerne 6, 3390 Hundested. Tlf.: Henvendelse vedr. lørdagsmøder: Kirsten Klie, stoftrykker, Lauggårdsalle 58, 2860 Søborg. Tlf.: Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ulrikka Mokdad, gobelinvæver, Kbh, Mai-Britt Bille Nielsen, væver /broderi, Sjælland, Amy Lyngaa, broderilærer, Midtjylland, / Suppleanter til bestyrelsen: Anne-Mette Heie Kjær, væver, Sjælland, Kirsten Klie, stoftrykker, Kbh, Medlemskon tingent giro- og banknummer: Alm. medlemskab kr. 340 pr. år, bonusmed lemskab kr. 290 pr. år, værkstedselever/tekstilstuderende kr. 175 pr. år. Udland kr. 440 pr. år Bank: reg.nr kontonr Betaling fra udlandet: BIC (SWIFT): DABADKKK, IBAN: DK Angiv tydeligt dit navn og medlemsnummer. Grafisk design: Gina Hedegaard Nielsen Tryk: CENTERTRYK A/S Oplag: 800 Udsendelse via Københavns Postcenter ISSN:

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION Forsiden Smoke - detalje af kjole af Iris Van Herpen set på Borås Textilmuseum. Foto: Gina H. Nielsen Dansk Tekstillaug - væv, tryk

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 2 2015 TEMA: UNIKKE HÅNDVÆRK. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 2 2015 TEMA: UNIKKE HÅNDVÆRK. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 2 2015 TEMA: UNIKKE HÅNDVÆRK Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Laugets formål

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 1 2013. TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2013. TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2013 TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Foreningen blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget).

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK KKV KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD TEXTILTRYCK MALMÖ KORSGATAN 6, 21132 MALMÖ INFO@TEXTILTRYCKMALMO.SE / WWW.TEXTILTRYCKMALMO.SE Tack till Region

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2012 2013 KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson er der i skrivende stund ikke planlagt noget foredrag, men

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

S&V Tekstilkurser Efterår 2013 Forår 2014

S&V Tekstilkurser Efterår 2013 Forår 2014 S&V Tekstilkurser Efterår 2013 Forår 2014 S&V Tekstilkurser Efterår 2013 og forår 2014 VÆVNING for nybegyndere og viderekomne Faglige moduler i skaftevævning - København og Jylland TILMELDING TIL: S&V

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1

LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1 LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1 Laugets Vævekurser Efterår 2014 og forår 2015 VÆVNING for nybegyndere og viderekomne Faglige moduler i skaftevævning i København og Jylland TILMELDING TIL Laugets

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger OSEBERG TAPETET Mester Roar og hans kone Svala er berømte for deres dygtighed som malere, og de lever på stadig rejse imellem konger og stormænd, hvor de tegner og maler

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 31. oktober - 29. november 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af lørdag den 31. oktober fra kl. 1 3.00 til

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 2 2013 TEMA: NYE MATERIALER OG SAMARBEJDER. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 2 2013 TEMA: NYE MATERIALER OG SAMARBEJDER. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 2 2013 TEMA: NYE MATERIALER OG SAMARBEJDER Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Foreningen blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget).

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand"

Carl Bloch udstilling på BYU: The Master's Hand Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand" Oprettet: 4. januar 2011 Carl Bloch "Mesterens hånd" kunstudstilling åbner på Brigham Young University, Museum of Art Af Marianne Holman Udgivet: onsdag

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 3 - marts 2014 Helenenyt Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: MGr@ok-fonden.dk

Læs mere

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders 2014/2015 tøj designer Indledning: jeg er ikke helt klar på endnu om hvad jeg gerne vil være når jeg bliver ældre. Jeg har valgt tøj designer hvor jeg specielt har fokus på Tekstil/tøjområdet. Det har

Læs mere

Fredericia Museums Venner. Program 2016-2017. Plantage i Dansk Vestindien

Fredericia Museums Venner. Program 2016-2017. Plantage i Dansk Vestindien Fredericia Museums Venner Program 2016-2017 Plantage i Dansk Vestindien FREDERICIA MUSEUMS VENNER BYDER VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2016-2017. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer. formand:

Læs mere

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kunstforeningen Brundur Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kære kollega Ansatte ved Brønderslev Kommune stiftede for mange år siden en kunstforening. Du kan læse mere om foreningen på kommunens

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

jubiii NYE DEADLINES Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget blev stiftet i 1946.

jubiii NYE DEADLINES Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget blev stiftet i 1946. Januar 2012 Nr. 1 Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget blev stiftet i 1946. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk og deres kulturelle forankring i Danmark. Som medlem

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

September 2011 Nr. 3

September 2011 Nr. 3 September 2011 Nr. 3 Forsiden Detalje af værket: Med Sirligt Ordnede Organer af Andrea Lehman Sivertsen. Værket blev vist på S&Vs udstilling minitex11. Foto: Gina Hedegaard Nielsen Landsforeningen Stoftrykker-

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

I kælderen har vi døjet med vand fra loftet. Det ser ud til at dette nu er stoppet og bordene er tørre. Der kommer dog stadig vand ind ved væggen!

I kælderen har vi døjet med vand fra loftet. Det ser ud til at dette nu er stoppet og bordene er tørre. Der kommer dog stadig vand ind ved væggen! 1 Formanden har ordet Nu er efteråret kommet, hækken er klippet og haven gjort vinterklar, så hvad skal vinteren nu gå med. Det er selvfølgelig modeltog, at vi nu har de mange aftner til rådighed. Der

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 1 2016 TEMA: MATERIALER. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2016 TEMA: MATERIALER. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2016 TEMA: MATERIALER Forsiden Tæpper af Isabel Abos Madsen, Dorthe Greisen, Ida Kornerup, Lise Rosenkrantz og Stine Skytte Østergaard, som vises på Grønbechs Gaard,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen INFO 1/2016 Fredensborg Ny Kunstforening Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen Børneworkshop på biblioteket

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2010 2011 FOREDRAG & KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren, og vi håber, at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson vil vi høre foredrag om den tekstile forskning.

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 4 2015 TEMA:TEKSTIL UDENLANDS. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 4 2015 TEMA:TEKSTIL UDENLANDS. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 4 2015 TEMA:TEKSTIL UDENLANDS Forsiden Tekstile værker af Grethe Wittrock som kan ses på udstilling på Fuller Craft Museum, Brockton, Massachusetts. Foto: Susana Raab.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013 Læs inde i bladet: SØRUP HAVNS BÅDELAV I TV SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER RENOVERING AF YDERMOLEN SÆTTES IGANG 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk NYHEDSBREV NR. 5 2. ÅRGANG SEP. 2013. Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr. Sommersæsonen

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 4 2013 TEMA: NORDISK TEKSTILKUNST. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 4 2013 TEMA: NORDISK TEKSTILKUNST. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 4 2013 TEMA: NORDISK TEKSTILKUNST Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Laugets

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 48-51 52 1 2-12 IT og broderi Evt. opstart på strik af sutsko se uge 2. Sy, strikke og væve symaskinekørekort, der bliver til en brugsting. Strikke et par

Læs mere

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00.

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. REFERAT Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. Der var 41 fremmødte. 1. Dirigent : Hanne Johansen blev valgt 2. Referant : Ulla Ljørring

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Bjergmarkskolens fagplan for håndarbejde Udarbejdet af GL, AA, RJ, TP og SK 06-04-11 Side 1 af 6

Bjergmarkskolens fagplan for håndarbejde Udarbejdet af GL, AA, RJ, TP og SK 06-04-11 Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indledning Håndarbejde Håndarbejde er et fag der lægger vægt på elevernes skabende håndværksmæssige arbejde. Der tages udgangspunkt i elevernes ideer, kreativitet og nysgerrighed. Samtidig

Læs mere

Alle patchworkkurser er fremover på 4 timer da vi har erfaret at man ikke kan nå det på 3 timer

Alle patchworkkurser er fremover på 4 timer da vi har erfaret at man ikke kan nå det på 3 timer Kursusprogram foråret Januar 2013 Hermed fremsendes forårets spændende kursusprogram. Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside roskilde@symaskineshoppen.dk eller på tlf. 46 35 12 71. Du er selvfølge altid

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER Forsiden Minitekstil vist i Polen i forbindelse med International Triennial of Tapestry i Lodz 2013. Foto: Mette Lise Rössing. Dansk Tekstillaug

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Tilstede: Lis, Anna E. Vibeke, Emma, Susanne og Hanne. Afbud: Lise Ref.: Hanne Referatet sendes til bestyrelsen og regnskabsføreren

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

TEMA: UDDANNELSE. April 2012 Nr. 2

TEMA: UDDANNELSE. April 2012 Nr. 2 TEMA: UDDANNELSE April 2012 Nr. 2 Forsiden Øvelser på skaftevæv med reps og lærred. Det er kursist Chiara Classino, som sidder ved væven. Foto: Gina Hedegaard Nielsen Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget

Læs mere

KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN

KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN KUNST OG KULTUROPLEVELSER PÅ VESTFYN 12.-14. AUGUST & 19.-21. AUGUST 2016 Kunst og kulturoplevelser på Vestfyn Vi byder velkommen til en kør-selv weekend på det smukke Vestfyn. Den røde tråd er dansk kulturarv,

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 25 / Februar 2014 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer:

Læs mere

Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 1/2009

Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 1/2009 Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe www.ribe-venskabsbyforening.dk kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk kontakttlf. 7542 3546 Ribe, marts 2009 NYHEDSBREV 1/2009 Årsmødet: 35 medlemmer

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade

Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER. Let at finde, svært at forlade Ophold PÅ HOTEL KOLDINGFJORD I AFSLAPPENDE OMGIVELSER Let at finde, svært at forlade Smuk BELIGGENHED IMPONERENDE ARKITEKTUR Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2011 2012 FOREDRAG & KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson vil vi under Domus Felix - dagene i september

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger kun 2,5 kilometer fra Lund centrum - en by med 1000 år gamle aner. Der er mange seværdigheder, restauranter og muligheder for shopping. Med tog tager det

Læs mere

Hotel Juelsminde Strand Tilbring nogle dejlige dage ved populære Juelsminde Strand

Hotel Juelsminde Strand Tilbring nogle dejlige dage ved populære Juelsminde Strand Hotel Juelsminde Strand Hotel Juelsminde Strand ligger dejligt i naturskønne omgivelser Introduktion Det 3-stjernede Hotel Juelsminde Strand har en skøn beliggenhed ved den hyggelige havneby Juelsminde,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske Siden sidst: Siden sidst har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder. Påsken har ligget ind imellem med udstillingen i Aktivitetshuset i Ebeltoft. Fra bestyrelsesmødet d. 28.

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere