RAPPORTER. Nr TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) fra tekstilernes verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORTER. Nr. 1 2013. TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) fra tekstilernes verden"

Transkript

1 RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat)

2 Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Foreningen blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk og deres kulturelle forankring i Danmark. Som medlem af foreningen optages enhver, der er interesseret i at støtte dette formål. Foreningen ledes af en demokratisk valgt bestyrelse, der arbejder til fremme af foreningens formål over hele landet. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned. Foreningens kursusvirksomhed varetages af S&V Tekstilkurser, der er en selvstændig organisation under NETOP - netværk for oplysning. Information om kursusvirksomheden kan ses på foreningens hjemmeside Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Forsiden Fra udstillingen Rummets uendelighed af væver Pia Jensen. Læs mere om udstillingen på side 33. Foto af fotograf Brøndum og Co. Medlemsbladet ISSN: Rapporter - fra textilernes verden udgives af Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi. Bladet udkom mer 4 gange årligt: primo januar, april, juli, oktober. Stof, der ønskes optaget i bladet, skal være re daktionen i hænde 1½ måned før bladet udkom mer. Dead line for indsendelse af stof til næstkommende blad er: 15. februar Bladet udsendes med Post Danmark. Husk adresseændring skal meddeles til: Sekretær Mona Lise Martinussen (se bagsiden). Redaktion Redaktør: Gina Hedegaard Nielsen. Artikler og meddelelser sendes direkte til: Gina H. Nielsen, Hollænderdybet 22, 5.tv Køben havn S. Tlf Bladets artikler & billeder er tilsendt redaktionen som pres semate riale, eller bringes efter aftale med ophavsmanden. Annoncer An noncer til bladet sendes til: Ella Bihl Christensen, mail: Annoncepriser: 1/1 side farve kr s/h kr , 1/2 side farve kr s/h kr. 900, 1/4 side farve kr s/h kr. 500, 1/8 side far ve kr s/h kr Medlemsannoncer (små): kr Ikke medl.: kr Kursusannoncer: S&V s erhvervsmæssige kurser: gratis. Andre kurser: 1/1 side kr , ½ side kr ¼ side kr Bestyrelsesmøder Næste bestyrelsesmøde den 8. marts Så har foreningen fået nyt logo bestående af et bomærke og navn. Jeg fik til opgave af bestyrelsen at komme med et grafisk bud på et nyt logo, og det var med æresfrygt, at jeg gik i gang med opgaven. Jeg finder, at det nu forhenværende logo er meget smukt og meget svært at gøre efter. Jeg valgte at bibeholde den runde form, for dog at beholde noget, vi kan genkende fra det tidligere logo, men fravalgte, at foreningens navn: Dansk Tekstilkunst - væv, tryk og broderi skulle indgå i bomærket - som SV gjorde det tidligere. I stedet designede jeg et bomærke med en illustration, som jeg synes associerer netværk og har sat navnet i kombination med dette bomærke. Et resultat kan ses på forsiden af Rapporter, hvor bomærket står let antydet og er i dialog med bladets navn. På visitkort og brevpapir står logoet i en stærkere kontrast, som her på siden. Bestyrelsen har godkendt logoet, og jeg håber, at medlemmerne nu vil tage godt imod foreningns nye kendingsmærke. Gina Hedegaard Nielsen Kontingent for 2013 Foreningsmedlemskab: 340,00 kr. Personligt medlemskab: 340,00 kr. Bonusmedlemskab*: 290,00 kr. Elev medlemskab : 175,00 kr. Udenlandske medlemmer: 440,00 kr. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent I dette nummer: I dette nummer kan du læse flere artikler om vores æresmedlemmer, og i næste nummer kommer der endnu et portræt, det bliver om vores formand Mette Lise Rössing, som vi vil hylde, da hun runder de 70 år i foråret. Der ønskes på forhånd tillykke herfra. Indbetaling af kontingent kan ske ved at benytte medfølgende girokort eller ved overførsel til bankkonto: reg.nr kontonr (og senest udgangen af februar) Ved betaling fra udlandet benyttes: IBAN og SWIFT DABAD-KKK Vigtigt: ved betaling på giro HUSK at skrive medlemsnr., navn og adresse ved bankoverførsel at tilføje medlemsnr. foran navnet i adressefeltet. Desuden er der indkaldelse til generalforsamling, studietur til Polen næste sensommer, flere omtaler af udstillinger med meget mere. God læselyst ønsker redaktøren Foreningens forkvinde - Mette Lise Rössing her hjemmevant i front på turen til Berlin. * Bonusmedlemskab kan fås, hvis man er medlem af og betaler kontingent til en vævekreds eller er samboende med en, der er medlem af S&V. Hvis man gerne vil støtte S&V, er man altid velkommen til at betale personligt kontingent. 2 3

3 Lis Ahrenkiel Portræt af Lis Ahrenkiel Foto: Gurli Petersen I forordet til bogen Lis Ahrenkiel - et liv med håndarbejde, står der: Inden for de fleste kreative udtryksområder findes der mennesker, som livet igennem er med til at løfte og udfolde deres felt fra det nære til det sublime. Inden for tekstilt håndarbejde i Danmark indtager Lis Ahrenkiel en ganske særlig position. Fra de helt unge år har hun udfordret og udviklet sit eget håndværk og udtryk, samtidig med at hun som underviser og formidler rundt i hele landet har bidraget til at skabe respekt for håndarbejdet som fag. Især broderi og patchwork har udgjort de store indsatsområder, og gennem Lis Ahrenkiels dybe interesse og respekt for farvelære og komposition fremstår helheden enestående i sit udtryk, både i hendes egen kunstneriske produktion og i undervisningen rundt om i de mange og forskellige funderede miljøer. Så behøver jeg jo ikke skrive så meget mere... og alligevel har jeg lidt mere om Lis. Lis er uddannet som håndarbejdslærer fra Husflidshøjskolen i Kerteminde i årerne fra 1957 til 1959 og hun har derfor for et par år siden fejret sit 50 års jubilæum som underviser. Fra 1972 og 30 år frem var Lis tilknyttet Den danske Husflidshøjskole som underviser i broderi, patchwork, applikation samt quiltning. Fra 1974 var Lis ansat som timelærer ved Håndarbejdsafdelingen på Danmarks Lærerhøjskole i Emdrup, hvor hun underviste i Håndarbejde 2 - som dengang var overbygningen på seminarieuddannelsens linjefag i håndarbejde. I snart 20 år har hun på sin bopæl haft Den klassiske Broderiskole, hvor kursister over forløb på seks til syv år kan uddanne sig til broderiteknikker. Igennem mange år har Lis undervist som gæstelærer i broderi på Skals Håndarbejdsskole. Her underviser Lis på de korte kurser og de længere Håndværksfaglige forløb. På Skals er Lis især kendt for undervisningen i klassisk hvidt broderi. Jeg husker især forløbet som et håndværksfagligt forløb hvor historie, kultur og broderi kom til at hænge sammen i en højere enhed. Forløbet gav appetit på mere broderi. Mange, mange trofaste aftenskolekursister har Lis haft i forbindelse med sin undervisning i broderi eller patchwork. Sammen med en gruppe vævere er Lis med i udstillingsgruppen Trådens gang - før og nu hvor de udstiller cirka en gang om året. I 1999 deltog Lis i den censurerede udstilling Sjal 99 i Rundetårn. Derudover har hun bla. separatudstillinger med især patchwork. Lis blev inviteret til at deltage i Stoftrykker - og Væverlaugets MiniTexII,udstilling i I forbindelse med Den klassiske broderiskole er der løbende små og store udstillinger hvert år. Lis er især opmærksom på, at få disse udstillinger sat op for at styrke formidlingen af broderifaget. Udstillingerne bliver endvidere brugt til, at vi på broderiskolen samlet kan vise hvad det er vi arbejder med i broderiet her og nu. I forbindelse med Lis s tilknytning til Den danske Husflidshøjskole blev hun senere en del af redaktionen af bladet Dansk Husflid. Lis var igennem mange år med til at sætte standarden for bladet. Lis har monteret messehagler fra Hanne Klamer Petersens væveværksted og har tillige været konsulent for alterdugssyning i samarbejde med menighedsgrupper i flere kirker. Lis har en ufattelige evne og energi til hele tiden at arbejde og bearbejde forskellige udtryk. Der er altid lige et eller andet der skal afprøves. På trods af at Lis er kendt for sine klassiske kompositioner, så har hun også plads til et glimt i øjet og er med på at afprøve nyt. Der er altid en grundighed og høj faglighed indbygget i det hun gør - om det så er hendes eget arbejde eller hendes formidling af tekstilfaget. Hun må konstant være på tæerne som formidler for at udvikle og følge tekstilfaget. En indbygget nysgerrighed hos Lis er med til at hendes formidling fortsat er interessant - der er altid noget nyt at opdage i et stykke gammelt tekstil. Det er min opfattelse at Lis kan gå og fornøje sig over et stolpeklæde med rudesyning i flere dage - og det smitter jo af på mig! Lis stiller krav til sine kursister og der er helt sikkert nogle som ikke rigtigt tør hendes kompositionsøvelser. I en kompositionsøvelse skal der tages stilling og vælges til og fra. Lis vil gerne guide og alligevel er det kursistens eget valg og udtryk. Tak for det Lis! - selvom at det godt kan give mig sved på panden ind imellem. Lis har styr på processen som formidler og kender sin egen pædagogiske formåen. Øvelse, øvelse og øvelse er vigtigt for både Lis og dermed også hendes kursister. Et af hendes formål er at give os kursister de grundlæggende håndværksmæssige kvalifikationer i broderiet og en viden om at intet kommer af sig selv. Tæppe 13: Bane, 3x3 (2004). Foto: Karl Ravn 4 5

4 Farvelære og komposition er for Lis udgangspunktet for hendes eget udtryk og design. Dette koblet sammen med en stor materialeviden og dermed materialevalg, gør at hendes forarbejde er grundigt. Lis siger selv at Et godt design kan bruges til mange ting - et dårligt er absolut ingenting, hun arbejder selv målrettet for at nå frem til det gode tekstile håndværk. I selv udførelsen af broderiet mestrer Lis en udtryksmæssig præcision, hvor der er taget stilling til hvert enkelt sting. Mange års træning med nål og tråd har opbygget denne præcision. Lis har sit værksted hjemme sammen med en righoldigt samling af broderier. Nærbillede af syvende stadie. Foto Karl Ravn Du kan læse og se mere om Lis i: Broderi ballader, red. Lisbeth Tolstrup, Lisbeth Degn og Mai-Britt Bille Skals Håndarbejdsskole , Skals Håndarbejdsskole Lis Ahrenkiel - et liv med håndarbejde. Fortalt til Sonja Jensen og Inger Maaløe minitexii, Landsforeningen Stoftrykker - og Væverlauget Mai-Britt Bille Æblemotiv i Amagerdragværk. Foto: Karl Ravn Inge Frederikke Bjørn Inge Bjørn væver i 2006 på billedtæppet Tæt på havet i Tuskær i Fjaltring. Privatfoto. Billedvæver og højskolemenneske Inge Bjørn har i en menneskealder fra 1952 og helt til 1993 været vævelærer på Askov Højskole. Hun er stadig højskolemenneske og mere billedvæver end hun nogensinde har haft tid til. Det er erfaringen både fra barndommens landbokultur og fra mødet med kunst og mennesker i højskoleverdenen, der præger hendes virke gennem årene giver spændvidden og tegner kvindebilledet. Inge er født i 1925 og vokser op i en søskendeflok på fem i Nørager i Himmerland, hvor faderen er den udadvendte handelsmand og moderen sørger for hjem og børn. 1 Inge kommer på ungdomsskole i Haubro og derfra tre år i husholdningspraktik i levende landbohjem. Snart tegner der sig dog en klar tekstil profil af hendes personligt sammenstykkede uddannelsesforløb. Hos Anna Gejlund på Sy- og Tilskærerskolen i Hammel lærer hun således håndvævning og snitmønstertegning i , og derfra kommer hun videre til Steneby Yrkesog Konst skole, Sverige og får indblik i hemslöjd, vævning og bloktryk. Her vælger hun for alvor vævningen til. Også herhjemme deltager hun i kurser, eksempelvis hos farver Ejnar Hansen i Vejle og hos Charlotte Rud, der arrangerer kurser i broderi, ligesom hun også broderer på Engelsholm Håndarbejdsskole hos Gudrun Andresen. Snart derefter i årene ansættes hun som alsidig håndarbejdskonsulent i Silkeborgegnens Husholdningsforening. 2 Egentlig undervisning i vævning får hun på et sommerkursus i 1951 som elev på Jebjerg Væveskole i Salling. Billedvævning møder Inge Bjørn tidligt hos den norske væver Sigrun Berg og hos Hannah Ryggen, men inden hun kan give sig helt hen i håndværket, må hun til Askov som elev. Endelig i 1952 bliver det muligt, og forstander J. Th. Arnfred knytter hende til skolen som lærer med håndarbejdstimer om sommeren på Nordisk Lærerkursus og med mulighed for at afholde forskellige kortere kurser, hvad enten det er i Sydslesvig, på Skibelund Efterskole eller i foreningsregi rundt omkring. Den tekstile tradition på Askov Højskole På Askov Højskole, hvor der siden Jenny la Cours Væveskole var tradition for håndarbejde inspireret af bondekulturens tekstiler, kommer Inge Bjørn i forstander Knud Hansens tid og videre frem til at overtage undervisningen efter Charlotte Rud, der fortsætter på Husflidshøjskolen i Kerteminde i Med Inge Bjørn bliver vævning et egentligt højskolefag, uafhængigt af Dansk Husflidsselskabs vævekurser på højskolen. Undervisningen får dermed en friere pædagogisk profil og elevernes tekstile livsværker tager form afhængig af hver enkelt elevs formåen og forestilling. Den frie undervisningsform præger også fagene plantefarvning, broderi, kjolesyning og tidens modefag boliglære. Det er et særkende for Inge Bjørns undervisning, at den naturligt også omfatter foredrag om kunst, samfunds- og tilværelsesforhold, ja højskoledagligdagen i sin helhed. Væveholdene erindrer nemlig ikke mindst samvær og samtale om almenmenneskelige forhold og livets storhed om hånd og ånd ved langbordet eller over opvasken i Rolighed

5 At væve uden syn Mit navn er Karen-Dorte Skyggebjerg. Jeg er 64 år og er kommet ind i væveverdenen på en speciel måde. Jeg er uddannet speciallæge i kvindesygdomme og fødselshjælp. Jeg havde arbejdet som læge i 25 år, da jeg i 2003 mistede så meget af mit syn, at jeg måtte gå på pension. Der var ingen steder, der var brug for en blind læge. I 2005 kom jeg på Blindeinstituttet i Hellerup, hvor jeg skulle lære at klare mig som blind, så jeg lærte mobility, ADL (almindelig daglig levevis), pc med skærmlæser og meget andet. En dag i februar 2005 blev jeg introduceret til væveskolen, som dengang lå på Kastelsvej. Jeg var fuldstændig solgt. Kunne ikke sove om natten, og tænkte hele tiden på de skønne ting, man som blind kunne lære at væve. Jeg var rigtig heldig, og fik et 3 måneders introduktionskursus i vævning, der blev kombineret med mit nyblindekursus. Det første jeg vævede, var stoffet til en jakke. En hel utrolig start. Jeg havde aldrig prøvet at væve før, men havde selvfølgelig en godt opøvet følesans som gynækolog, og var vant til at operere med tynde tråde og være meget omhyggelig med mit arbejde. Som blind væver kompenserer man med følesansen, og når man ritter, bruger man automatisk rittenål. Når jeg bommer, har jeg min mand til at hjælpe mig, men ellers væver jeg selvstændigt, og har kun sjældent brug for seende hjælp. På de 3 måneder kunne jeg selvfølgelig ikke lære hele væveprocessen, så jeg kunne væve selvstændigt. Efter endnu 3 måneders kursus på væveskolen kunne jeg selv sætte væven op, og begyndte at væve selvstændigt hjemme. På dette kursus fik jeg desuden hjælp til selv at sy en jakke, af det stof jeg havde vævet på det første kursus. Siden har jeg vævet mange forskellige ting og er lige bidt af vævningen. Sikke en dejlig hobby at have, og den kan jeg bibeholde, selv om jeg ikke kan se og nu også har mistet en stor del af min hørelse. Denne vinter skal jeg følge et vævekursus i Grøndalscentret, hvor Berthe Forchammer, som jeg kender fra væveskolen på Blindeinstituttet, skal undervise. Jeg er så heldig at have fået taletolk til kurset, så jeg både kan deltage i undervisningen og også i det sociale samvær på kursus, som jeg også glæder mig meget til. Karen-Dorte Skyggebjerg Tekstiler vævet af Karen-Dorte Skyggebjerg Kursus med den svenske brodøse Elsa Agélii Elsa havde planlagt tre dage med frit broderi, hvor vi kom igennem forskellige øvelser i hvad sting og stof kan. Et af hendes formål var at få os til at se nærmere på det enkelte stings muligheder og udtryk. Der var bitte, bitte små sting og kæmpe store sting. Stingets retning og tæthed kom i spil - og hvordan skulle de forskellige sting spille sammen? - eller var der stilhed imellem? Hele tiden havde vi mange overvejelser og valg. En af vores øvelser var at tegne skitser med oliekridt - med den hånd som vi normalt ikke bruger til at tegne med. Ud af de mange skitser skulle vi vælge en af dem som udgangspunktet for det kommende broderi. De fleste af broderierne havde tydelig reference til skitsen, og det var spændende at se hvordan venstrehånds skitsen kom til at se ud med nål og tråd. Derefter var opgaven at brodere en genstand som vi havde med hjemmefra - en genstand med gode eller dårlige minder i. Igen var det stingenes fortælling der skulle ned på stoffet. Elsa ydede en fremragende undervisning hvor vi blev lokket ud i stingets afkroge. Kursusdagene blev afsluttet med et foredrag hvor Elsa fortalte om hendes arbejde med broderende piger og kvinder i Indien. Mai-Britt Bille 14 15

6 Berlin Berlin og lidt Hamburg 9. til 13. juni 2012 Juni 2012 drog 20 kvinder på tekstil studietur til Berlin. Denne rejse arrangeret af Dansk Tekstillaug (S&V) blev mindeværdig fordi den foregik i tog. En gruppe kom fra Jylland, en anden fra Sjælland i hvert sit tog, blev koblet sammen i Hamburg og kom til Berlin som et tog. Desværre blev to (heldigvis stovte kvinder) hægtet af i Skanderborg, da toget slet ikke stansede ved stationen, Det lod de sig ikke slå ud af. Tilbage til Århus enkeltbilletter til Berlin og så af sted. De nåede at mødes med os inden turens første arrangement. Her skulle endnu en forhindring drille, uden at vi dog gav op. Den store modeopvisning fredag aften forgik et sted hvor alle døre var låst. Godt, vi fandt et åbent vindue og et par stole og vips var alle kravlet ind i skolen uanset alder, bagage og skavanker. Senere viste det sig at det var på skolens modsatte side at hovedindgangen lå. Den 8. Textile Festival, Berlin var et broget skue med alt fra materialer til tekstile værker i plastik, perler, hør, uld i alverdens teknikker strik, patchwork, billedvæv, skaftevæv, hækling, broderi mv. Derudover udstillinger, foredrag, boder og instruktion. Alt sammen på en skole i Berlin der hvert år stiller alle sine lokaler til rådighed for den store tekstile begivenhed (Carlvon-Ossietzky-schule). Skolens ældre elever bagte og kogte og sørgede for at både besøgende og aktive deltagere kunne købe sig til mad. En fransk udstilling af minitekstiler i hør med blåt betog os alle. Festivalen er begrænset af skolens daglige brug d.v.s. lokalerne er kun ledige fra fredag eftermiddag til søndag aften. Så arrangementet skal være meget velorganiseret for at det hele kan stilles op og tages ned til tiden alle ved hvor de skal være, og hvornår. Allerede nu i november måned har ledelsen af 9. Textile Festival, Berlin været i gang et par måneder for at få festivalen arrangeret i Berlin har meget andet at byde på. Vi havde fået en god aftale med Bauhaus Museet med en fælles rundvisning med fokus på ideudvikling og det tekstile. Bagefter fik vi adgang til Benita Koch-Ottes undervisningsmateriale med væveprøver og optegnelser. Opdelt i mindre grupper blev vi kaldt ind i arkivet. Det blev en højtidelig stund at sidde med det historiske materiale i hænderne og i al respektfuld stilfærdighed at drøfte materialer og teknik. Fordi vi færdedes med den lokale S- eller U- bahn, blev det også til flere vandringer hvor vi passerede kendte bygninger og mindesmærker bl. a. det store jødiske mindesmonument tæt på Brandenburger Tor. Heldigvis for os havde Deutsches Historische Museum en særudstilling fra Los Angeles County Museum of Art om Europæisk mode En fremragende udstilling, aldrig vist i Europa før, der fortalte om udviklingen i moden i de smukkeste dragter og med beskrivelse af kroppens ændringer ved hjælp af korsetter og sindrige konstruktioner under skørterne. En del af udstillingen viste de utroligste detaljer i dragterne udført i mange forskellige tekstile håndværk. Udstillingen var opdelt i 4 emner: MODE, TEKSTUR, FORM og DEKORA- TION. En af de smukkeste udstillinger jeg længe har set den vises desværre kun i nogle få hovedstæder i Europa. Prøv at google på navnet fashioning fashion (Ff). Under opholdet i Berlin var der også tid til at gå på egen hånd. Alle deltagere blev dygtige til at finde vej via S- og U-bahn i den store by. I en blanding kan nævnes Hackescher Markt, Museum Europäischer Kulturen, Käthe-Kollwitz- Museum, Tekstilkunstner Uli Fischers værksted og udstilling, middag under sejlads på floden Spree mv. så kunne der heller ikke nås mere på de få dage. På hjemturen gjorde vi ophold i Hamburg i nogle få timer. Det blev til besøg på Koppel66 i gaden Lange Reihe (se også www. Koppel66.de.) Et kik på Kunst- und Gewerbemuseet, hvor vi ikke kunne få en særlig aftale om besøg i museets store arkiv, fordi de netop flytter samlingerne til andre lokaler. Fyldt med inspiration og godt trætte var vi i Danmark igen d. 13. juni. Næste festival i Berlin er d juni 2013 på Carl-von-Ossietzky-schule, Blücherstrasse 46, Berlin-Kreuzberg se Mette Lise Rössing Fotos af Anita Alsing, Jytte Bertelsen og Grethe Ehs Østergaard 16 17

7 Udstillingskalender København Davids Samling, Kronprinsessegade 30-32, Kbh. K. Flammende tekstiler fra Usbekistan / Ikat vævning Danmarks Designmuseum, Bredgade 68 Anne Mette Larsen Auf der anderen seite # Helligåndshuset,Amagertorv, Kbh K kunstnersammenslutningen Maj 93 med bl.a væver Lena Bidstrup Billedvævning af Lena Bidstrup minivæv med to stole My secret life billedvævning af Lone Simone Simonsen format 60x60 cm Sjælland Gammelgaard Kunst- & Kulturcenter Gammel Klausdalsbrovej 436, 2730 Herlev Atelierhusene 70 år, Lone Simone Simonsen udstiller vævede billedtæpper Udland Soft Galleri, Rådhusgatan 20, 0105 Oslo, Norge Grethe Sørensen, Spor af lys væv Løvaas og Wagle. Tekstil, træ, glas, metal, scenetæppe og facadeudsmykning Malmø Konsthall, St Johannesgatan 7, Malmø, Sverige Lisa Anne Auerbach. Chicken Strikken. Hønsestrikkede sweatre med politiske budskaber, som personalet i Malmø Konsthall bærer. Strik som politisk satire Ford Wayne Museum of Art, Ford Wayne, Indiana, USA ATB 9, den amerikanske billedvævs biennale. Dansk deltagelse af Anne Brodersen med værket Departure og Ulrikka Mokdad med værket Flying without Wings Kurser Der er stadig ledige pladser på S&V Tekstilkursers Gulvtæppekursus i april 2013, hvor Karin Carlander og Lotte Dalgaard underviser, samt på kurset Enkel trykteknik på dit allerede vævede stof i maj 2013, hvor Sofia Hagström er underviser. Læs mere om begge kurser og tilmelding på vores hjemmeside: eller kontakt skoleleder Susanne Jönsson direkte på tlf eller mail Farver Hammers gård, Ringstedgade 1, 4000 Roskilde Ikat-tekstiler fra Sumba og Flores Vævestuens Væveskole - 20 års jubilæum Skovhuset, Ballerupvej 60, 3500 Værløse Glæden ved håndværket. Otte tekstilkunstnere giver sine nyeste bud på tekstilkunsten i det 21. Århundrede Jylland Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding Nick Cave, Sound Suits, Tekstile skulpturer, som i princippet kan bæres af mennesker Fyn Søllinge Kultur og Fritidshus, Sdr. Højrupvejen 97, 5750 Ringe Fyns Vævkreds holder Forårsudstilling Det vil blive fejret april 2013 med reception lørdag fra kl Åbent hus og udstilling hele weekenden, hvor et udsnit af mine kursister vil sidde ved vævene. Marked i laden med brugte væveredskaber og meget andet tekstilt. Festskrift med opskrifter og historier om mit væveliv. Jeg håber at se rigtig mange, der vil være kaffe og te med noget til. Kirsten Oppfeldt, Vævestuen. Væve- og Filteundervisning. Gårdbutik og netbutik Tjørnehusvej Hvalsø 36 37

8 TEKSTILE FOREDRAG om KUNST ogkultur HÅNDVÆRK oghistorie ved METTE LISE RÖSSING bestil folder: Slagelse Landevej Boeslunde tlf: Mail: vaevegarnogkunst.dk Serica silke Pagoda silke Tussah silke Chenillesilke Kamgarn/Silke Merceriseret bomuld Kamgarn Hørgarn Tura-Bast: viskose Papirgarn Kunstvævgarn: spelsau Åklegarn: spelsau Brodergarn: spelsau Finuld m.m. Tingvad Vævegarn & Vævet Interiør Uhre Byvej 30, Uhre, 7330 Brande Tlf Butik åbent: torsdage eller efter aftale Strandalléen 50, 5800 Nyborg tlf: Garn i høj kvalitet Annoncer i Rapporter Kontakt for annoncering Ella Bihl Christensen mail: tlf: Assistance til grafisk layout hos: Gina Hedegaard Nielsen, mail: tlf: / Salg af kompendium Kompendium til den faglige uddannelse i skaftevævning koster 350 kr. + porto Kan købes hos: Mona Lise Martinussen tlf: mail: 38 39

9 afsender: Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi c/o M. Martinussen Koldingvej Ribe B PP DANMARK Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Hjemmeside: - CVR nr Henvendelser vedr. landsforeningen: Formand Mette Lise Rössing, Slagelse Lan de vej 115, 4242 Boeslunde. mail.dk Tlf.: Henvendelser vedr. ind- og udmeldelser af foreningen, adresseændringer, udeblevne/ be skadigede blade, læsekreds mv: Sekretær Mona Lise Martinussen, Koldingvej 29, 6760 Ribe. Tlf.: Henvendelse vedr. betaling: Lise Frantzen, Violvej 27, 3500 Værløse Tlf.: Henvendelser vedr. annoncer: Ella Bihl Christensen, Sdr. Højrupvej 6, 5750 Ringe Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi s bestyrel se: Mette Lise Rössing, formand, billedvæver, Sjæl land, Mona Lise Martinussen, sekretær, væver, Jylland, Ella Bihl Christensen, professionsbachelor i tekstile fag og formidling, Fyn, Anne Fabricius Møller, stoftrykker, Kbh, Ulrikka Mokdad, gobelinvæver, Kbh, Lise Frantzen, kasserer, væver, Kbh, Mai-Britt Bille Nielsen, væver /broderi, Sjælland, Amy Lyngaa, broderilærer, Midtjylland, / Rikke Ruff, broderi, Sjælland, Suppleanter til bestyrelsen: Henvendelse vedr. udstillinger: Mette Hansen, billedvæver, Skovkrogen 14, 5560 Aarup, Fyn, Henvendelse vedr. lørdagsmøder: Kirsten Klie, stoftrykker, Lauggårdsalle 58, 2860 Søborg, Kbh., Medlemskon tingent giro- og banknummer: Alm. Medlemskab kr pr. år, bonusmed lemskab kr pr. år., værkstedselever/tekstilstuderende kr pr. år. Udland kr. 440 pr. år Bank: reg.nr kontonr Betaling fra udlandet: IBAN DK SWIFT DABADKKK Angiv tydeligt dit eget navn og medlemsnummer til Lauget. Layout & DTP ved: Gina Hedegaard Nielsen Tryk: CENTERTRYK A/S, Oplag 800 udsendelse via Københavns postcenter ISSN:

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION Forsiden Smoke - detalje af kjole af Iris Van Herpen set på Borås Textilmuseum. Foto: Gina H. Nielsen Dansk Tekstillaug - væv, tryk

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget).

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER Forsiden Minitekstil vist i Polen i forbindelse med International Triennial of Tapestry i Lodz 2013. Foto: Mette Lise Rössing. Dansk Tekstillaug

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 3 2013 TEMA: TEKSTIL FORSKNING. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 3 2013 TEMA: TEKSTIL FORSKNING. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 3 2013 TEMA: TEKSTIL FORSKNING Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Foreningens

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 4 2013 TEMA: NORDISK TEKSTILKUNST. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 4 2013 TEMA: NORDISK TEKSTILKUNST. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 4 2013 TEMA: NORDISK TEKSTILKUNST Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Laugets

Læs mere

Tråden 1 2009. Midtsjællands Vævekreds

Tråden 1 2009. Midtsjællands Vævekreds Tråden 1 2009 Midtsjællands Vævekreds 2 3 Siden sidst Hvor har hun dog været opfindsom - og flittig. Vores blad har fået ny forside: Billedet er vævestrik Vævestrik har været en stor fascination i mange

Læs mere

Kurser forår 2015. Emilielunden. Fokus på det gode håndværk

Kurser forår 2015. Emilielunden. Fokus på det gode håndværk Emilielunden Kurser forår 2015 Syning, tilskæring, strik, broderi, tryk og meget mere. Dag- og weekendkurser med dygtige undervisere i skønne omgivelser på Møn, samt foredrag og konferencer med forskellige

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14

www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14 www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14 Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963. 12 lokalafdelinger i hele landet. Landsformand Ann Harkjær Frederiksen

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Tråden 2. Midtsjællands Vævekreds

Tråden 2. Midtsjællands Vævekreds Tråden 2 2012 Midtsjællands Vævekreds Blandede bolsjer Blandede Bolsjer UDSTILLING på Domus Felix i Lejre Alle i vævekredsen inviteres til at være med til vores allesammens udstilling, jo flere der deltager,

Læs mere

Østjysk Tekstilkreds har følgende redskaber, som medlemmerne kan leje for 30 kr. pr. uge. Depositum 200 kr. Henvendelse til:

Østjysk Tekstilkreds har følgende redskaber, som medlemmerne kan leje for 30 kr. pr. uge. Depositum 200 kr. Henvendelse til: Østjysk Tekstilkreds har følgende redskaber, som medlemmerne kan leje for 30 kr. pr. uge. Depositum 200 kr. Henvendelse til: 1 kartemaskine Ellen Alstrup 42 80 28 10 Dekateringsapparat + 2 kogeplader Birte

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011

Pilebladet. Generalforsamling. Pilefestival Moesgaard. Facebook. nr. 56 Juli 2011 Pilebladet nr. 56 Juli 2011 Generalforsamling Pilefestival Moesgaard Facebook INDHOLD Bestyrelsens klumme Af Lis Napstjert Bestyrelsens klumme 2 Facebook 4 Pileshoppen 4 Opdatering 4 Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 132 / December 2013 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Så har efteråret holdt sit indtog og vinteren banker så småt på. Eftersommeren har som sædvanlig været præget af stor aktivitet

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold: 2 Referat af årsmøde og generalforsamling 6 Begrundelse for valg af ERNA-prismodtager 2015 8 Erik Nielsens foredrag:

Læs mere

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 136 / December 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Efteråret er kommet og vinteren, Jul og Nytår står for døren. Det har summet af aktivitet i foreningen siden sommerferien - både

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema RØR DIG GENNEM HELE ÅRET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 143 december 2011 27. årgang tema SIDE 7 RØR DIG GENNEM HELE ÅRET FORÅRSKURSUS 2012 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011 Pilebladet nr. 57 Okt. 2011 Flettetræf Hadsten Højskole Pilefestival Moesgård Sivhøst INDHOLD Bestyrelsens klumme Bestyrelsens klumme 2 Af Lis Napstjert Referat fra generalforsamling 4 Formandens beretning

Læs mere

Kursusprogram Forår 2014

Kursusprogram Forår 2014 Helene Juul Design, dansk design & tekstil formgivning Mønsterdesigns med "forbindelser" til det traditionelle, til historien - og samtidig innovative og tidssvarende. Flotte og anderledes designs til

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 129 Juni 2012 INNER WHEEL 33. Årgang Den danske delegation til Convention april 2012 2 3 Indhold Stafetten...6 Rågeleje...14 Golfturneringer...17-19 Beretning fra D46 - Convention...20

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere