RAPPORTER. Nr TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) fra tekstilernes verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORTER. Nr. 1 2013. TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) fra tekstilernes verden"

Transkript

1 RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat)

2 Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Foreningen blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk og deres kulturelle forankring i Danmark. Som medlem af foreningen optages enhver, der er interesseret i at støtte dette formål. Foreningen ledes af en demokratisk valgt bestyrelse, der arbejder til fremme af foreningens formål over hele landet. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned. Foreningens kursusvirksomhed varetages af S&V Tekstilkurser, der er en selvstændig organisation under NETOP - netværk for oplysning. Information om kursusvirksomheden kan ses på foreningens hjemmeside Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Forsiden Fra udstillingen Rummets uendelighed af væver Pia Jensen. Læs mere om udstillingen på side 33. Foto af fotograf Brøndum og Co. Medlemsbladet ISSN: Rapporter - fra textilernes verden udgives af Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi. Bladet udkom mer 4 gange årligt: primo januar, april, juli, oktober. Stof, der ønskes optaget i bladet, skal være re daktionen i hænde 1½ måned før bladet udkom mer. Dead line for indsendelse af stof til næstkommende blad er: 15. februar Bladet udsendes med Post Danmark. Husk adresseændring skal meddeles til: Sekretær Mona Lise Martinussen (se bagsiden). Redaktion Redaktør: Gina Hedegaard Nielsen. Artikler og meddelelser sendes direkte til: Gina H. Nielsen, Hollænderdybet 22, 5.tv Køben havn S. Tlf Bladets artikler & billeder er tilsendt redaktionen som pres semate riale, eller bringes efter aftale med ophavsmanden. Annoncer An noncer til bladet sendes til: Ella Bihl Christensen, mail: Annoncepriser: 1/1 side farve kr s/h kr , 1/2 side farve kr s/h kr. 900, 1/4 side farve kr s/h kr. 500, 1/8 side far ve kr s/h kr Medlemsannoncer (små): kr Ikke medl.: kr Kursusannoncer: S&V s erhvervsmæssige kurser: gratis. Andre kurser: 1/1 side kr , ½ side kr ¼ side kr Bestyrelsesmøder Næste bestyrelsesmøde den 8. marts Så har foreningen fået nyt logo bestående af et bomærke og navn. Jeg fik til opgave af bestyrelsen at komme med et grafisk bud på et nyt logo, og det var med æresfrygt, at jeg gik i gang med opgaven. Jeg finder, at det nu forhenværende logo er meget smukt og meget svært at gøre efter. Jeg valgte at bibeholde den runde form, for dog at beholde noget, vi kan genkende fra det tidligere logo, men fravalgte, at foreningens navn: Dansk Tekstilkunst - væv, tryk og broderi skulle indgå i bomærket - som SV gjorde det tidligere. I stedet designede jeg et bomærke med en illustration, som jeg synes associerer netværk og har sat navnet i kombination med dette bomærke. Et resultat kan ses på forsiden af Rapporter, hvor bomærket står let antydet og er i dialog med bladets navn. På visitkort og brevpapir står logoet i en stærkere kontrast, som her på siden. Bestyrelsen har godkendt logoet, og jeg håber, at medlemmerne nu vil tage godt imod foreningns nye kendingsmærke. Gina Hedegaard Nielsen Kontingent for 2013 Foreningsmedlemskab: 340,00 kr. Personligt medlemskab: 340,00 kr. Bonusmedlemskab*: 290,00 kr. Elev medlemskab : 175,00 kr. Udenlandske medlemmer: 440,00 kr. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent I dette nummer: I dette nummer kan du læse flere artikler om vores æresmedlemmer, og i næste nummer kommer der endnu et portræt, det bliver om vores formand Mette Lise Rössing, som vi vil hylde, da hun runder de 70 år i foråret. Der ønskes på forhånd tillykke herfra. Indbetaling af kontingent kan ske ved at benytte medfølgende girokort eller ved overførsel til bankkonto: reg.nr kontonr (og senest udgangen af februar) Ved betaling fra udlandet benyttes: IBAN og SWIFT DABAD-KKK Vigtigt: ved betaling på giro HUSK at skrive medlemsnr., navn og adresse ved bankoverførsel at tilføje medlemsnr. foran navnet i adressefeltet. Desuden er der indkaldelse til generalforsamling, studietur til Polen næste sensommer, flere omtaler af udstillinger med meget mere. God læselyst ønsker redaktøren Foreningens forkvinde - Mette Lise Rössing her hjemmevant i front på turen til Berlin. * Bonusmedlemskab kan fås, hvis man er medlem af og betaler kontingent til en vævekreds eller er samboende med en, der er medlem af S&V. Hvis man gerne vil støtte S&V, er man altid velkommen til at betale personligt kontingent. 2 3

3 Lis Ahrenkiel Portræt af Lis Ahrenkiel Foto: Gurli Petersen I forordet til bogen Lis Ahrenkiel - et liv med håndarbejde, står der: Inden for de fleste kreative udtryksområder findes der mennesker, som livet igennem er med til at løfte og udfolde deres felt fra det nære til det sublime. Inden for tekstilt håndarbejde i Danmark indtager Lis Ahrenkiel en ganske særlig position. Fra de helt unge år har hun udfordret og udviklet sit eget håndværk og udtryk, samtidig med at hun som underviser og formidler rundt i hele landet har bidraget til at skabe respekt for håndarbejdet som fag. Især broderi og patchwork har udgjort de store indsatsområder, og gennem Lis Ahrenkiels dybe interesse og respekt for farvelære og komposition fremstår helheden enestående i sit udtryk, både i hendes egen kunstneriske produktion og i undervisningen rundt om i de mange og forskellige funderede miljøer. Så behøver jeg jo ikke skrive så meget mere... og alligevel har jeg lidt mere om Lis. Lis er uddannet som håndarbejdslærer fra Husflidshøjskolen i Kerteminde i årerne fra 1957 til 1959 og hun har derfor for et par år siden fejret sit 50 års jubilæum som underviser. Fra 1972 og 30 år frem var Lis tilknyttet Den danske Husflidshøjskole som underviser i broderi, patchwork, applikation samt quiltning. Fra 1974 var Lis ansat som timelærer ved Håndarbejdsafdelingen på Danmarks Lærerhøjskole i Emdrup, hvor hun underviste i Håndarbejde 2 - som dengang var overbygningen på seminarieuddannelsens linjefag i håndarbejde. I snart 20 år har hun på sin bopæl haft Den klassiske Broderiskole, hvor kursister over forløb på seks til syv år kan uddanne sig til broderiteknikker. Igennem mange år har Lis undervist som gæstelærer i broderi på Skals Håndarbejdsskole. Her underviser Lis på de korte kurser og de længere Håndværksfaglige forløb. På Skals er Lis især kendt for undervisningen i klassisk hvidt broderi. Jeg husker især forløbet som et håndværksfagligt forløb hvor historie, kultur og broderi kom til at hænge sammen i en højere enhed. Forløbet gav appetit på mere broderi. Mange, mange trofaste aftenskolekursister har Lis haft i forbindelse med sin undervisning i broderi eller patchwork. Sammen med en gruppe vævere er Lis med i udstillingsgruppen Trådens gang - før og nu hvor de udstiller cirka en gang om året. I 1999 deltog Lis i den censurerede udstilling Sjal 99 i Rundetårn. Derudover har hun bla. separatudstillinger med især patchwork. Lis blev inviteret til at deltage i Stoftrykker - og Væverlaugets MiniTexII,udstilling i I forbindelse med Den klassiske broderiskole er der løbende små og store udstillinger hvert år. Lis er især opmærksom på, at få disse udstillinger sat op for at styrke formidlingen af broderifaget. Udstillingerne bliver endvidere brugt til, at vi på broderiskolen samlet kan vise hvad det er vi arbejder med i broderiet her og nu. I forbindelse med Lis s tilknytning til Den danske Husflidshøjskole blev hun senere en del af redaktionen af bladet Dansk Husflid. Lis var igennem mange år med til at sætte standarden for bladet. Lis har monteret messehagler fra Hanne Klamer Petersens væveværksted og har tillige været konsulent for alterdugssyning i samarbejde med menighedsgrupper i flere kirker. Lis har en ufattelige evne og energi til hele tiden at arbejde og bearbejde forskellige udtryk. Der er altid lige et eller andet der skal afprøves. På trods af at Lis er kendt for sine klassiske kompositioner, så har hun også plads til et glimt i øjet og er med på at afprøve nyt. Der er altid en grundighed og høj faglighed indbygget i det hun gør - om det så er hendes eget arbejde eller hendes formidling af tekstilfaget. Hun må konstant være på tæerne som formidler for at udvikle og følge tekstilfaget. En indbygget nysgerrighed hos Lis er med til at hendes formidling fortsat er interessant - der er altid noget nyt at opdage i et stykke gammelt tekstil. Det er min opfattelse at Lis kan gå og fornøje sig over et stolpeklæde med rudesyning i flere dage - og det smitter jo af på mig! Lis stiller krav til sine kursister og der er helt sikkert nogle som ikke rigtigt tør hendes kompositionsøvelser. I en kompositionsøvelse skal der tages stilling og vælges til og fra. Lis vil gerne guide og alligevel er det kursistens eget valg og udtryk. Tak for det Lis! - selvom at det godt kan give mig sved på panden ind imellem. Lis har styr på processen som formidler og kender sin egen pædagogiske formåen. Øvelse, øvelse og øvelse er vigtigt for både Lis og dermed også hendes kursister. Et af hendes formål er at give os kursister de grundlæggende håndværksmæssige kvalifikationer i broderiet og en viden om at intet kommer af sig selv. Tæppe 13: Bane, 3x3 (2004). Foto: Karl Ravn 4 5

4 Farvelære og komposition er for Lis udgangspunktet for hendes eget udtryk og design. Dette koblet sammen med en stor materialeviden og dermed materialevalg, gør at hendes forarbejde er grundigt. Lis siger selv at Et godt design kan bruges til mange ting - et dårligt er absolut ingenting, hun arbejder selv målrettet for at nå frem til det gode tekstile håndværk. I selv udførelsen af broderiet mestrer Lis en udtryksmæssig præcision, hvor der er taget stilling til hvert enkelt sting. Mange års træning med nål og tråd har opbygget denne præcision. Lis har sit værksted hjemme sammen med en righoldigt samling af broderier. Nærbillede af syvende stadie. Foto Karl Ravn Du kan læse og se mere om Lis i: Broderi ballader, red. Lisbeth Tolstrup, Lisbeth Degn og Mai-Britt Bille Skals Håndarbejdsskole , Skals Håndarbejdsskole Lis Ahrenkiel - et liv med håndarbejde. Fortalt til Sonja Jensen og Inger Maaløe minitexii, Landsforeningen Stoftrykker - og Væverlauget Mai-Britt Bille Æblemotiv i Amagerdragværk. Foto: Karl Ravn Inge Frederikke Bjørn Inge Bjørn væver i 2006 på billedtæppet Tæt på havet i Tuskær i Fjaltring. Privatfoto. Billedvæver og højskolemenneske Inge Bjørn har i en menneskealder fra 1952 og helt til 1993 været vævelærer på Askov Højskole. Hun er stadig højskolemenneske og mere billedvæver end hun nogensinde har haft tid til. Det er erfaringen både fra barndommens landbokultur og fra mødet med kunst og mennesker i højskoleverdenen, der præger hendes virke gennem årene giver spændvidden og tegner kvindebilledet. Inge er født i 1925 og vokser op i en søskendeflok på fem i Nørager i Himmerland, hvor faderen er den udadvendte handelsmand og moderen sørger for hjem og børn. 1 Inge kommer på ungdomsskole i Haubro og derfra tre år i husholdningspraktik i levende landbohjem. Snart tegner der sig dog en klar tekstil profil af hendes personligt sammenstykkede uddannelsesforløb. Hos Anna Gejlund på Sy- og Tilskærerskolen i Hammel lærer hun således håndvævning og snitmønstertegning i , og derfra kommer hun videre til Steneby Yrkesog Konst skole, Sverige og får indblik i hemslöjd, vævning og bloktryk. Her vælger hun for alvor vævningen til. Også herhjemme deltager hun i kurser, eksempelvis hos farver Ejnar Hansen i Vejle og hos Charlotte Rud, der arrangerer kurser i broderi, ligesom hun også broderer på Engelsholm Håndarbejdsskole hos Gudrun Andresen. Snart derefter i årene ansættes hun som alsidig håndarbejdskonsulent i Silkeborgegnens Husholdningsforening. 2 Egentlig undervisning i vævning får hun på et sommerkursus i 1951 som elev på Jebjerg Væveskole i Salling. Billedvævning møder Inge Bjørn tidligt hos den norske væver Sigrun Berg og hos Hannah Ryggen, men inden hun kan give sig helt hen i håndværket, må hun til Askov som elev. Endelig i 1952 bliver det muligt, og forstander J. Th. Arnfred knytter hende til skolen som lærer med håndarbejdstimer om sommeren på Nordisk Lærerkursus og med mulighed for at afholde forskellige kortere kurser, hvad enten det er i Sydslesvig, på Skibelund Efterskole eller i foreningsregi rundt omkring. Den tekstile tradition på Askov Højskole På Askov Højskole, hvor der siden Jenny la Cours Væveskole var tradition for håndarbejde inspireret af bondekulturens tekstiler, kommer Inge Bjørn i forstander Knud Hansens tid og videre frem til at overtage undervisningen efter Charlotte Rud, der fortsætter på Husflidshøjskolen i Kerteminde i Med Inge Bjørn bliver vævning et egentligt højskolefag, uafhængigt af Dansk Husflidsselskabs vævekurser på højskolen. Undervisningen får dermed en friere pædagogisk profil og elevernes tekstile livsværker tager form afhængig af hver enkelt elevs formåen og forestilling. Den frie undervisningsform præger også fagene plantefarvning, broderi, kjolesyning og tidens modefag boliglære. Det er et særkende for Inge Bjørns undervisning, at den naturligt også omfatter foredrag om kunst, samfunds- og tilværelsesforhold, ja højskoledagligdagen i sin helhed. Væveholdene erindrer nemlig ikke mindst samvær og samtale om almenmenneskelige forhold og livets storhed om hånd og ånd ved langbordet eller over opvasken i Rolighed

5 At væve uden syn Mit navn er Karen-Dorte Skyggebjerg. Jeg er 64 år og er kommet ind i væveverdenen på en speciel måde. Jeg er uddannet speciallæge i kvindesygdomme og fødselshjælp. Jeg havde arbejdet som læge i 25 år, da jeg i 2003 mistede så meget af mit syn, at jeg måtte gå på pension. Der var ingen steder, der var brug for en blind læge. I 2005 kom jeg på Blindeinstituttet i Hellerup, hvor jeg skulle lære at klare mig som blind, så jeg lærte mobility, ADL (almindelig daglig levevis), pc med skærmlæser og meget andet. En dag i februar 2005 blev jeg introduceret til væveskolen, som dengang lå på Kastelsvej. Jeg var fuldstændig solgt. Kunne ikke sove om natten, og tænkte hele tiden på de skønne ting, man som blind kunne lære at væve. Jeg var rigtig heldig, og fik et 3 måneders introduktionskursus i vævning, der blev kombineret med mit nyblindekursus. Det første jeg vævede, var stoffet til en jakke. En hel utrolig start. Jeg havde aldrig prøvet at væve før, men havde selvfølgelig en godt opøvet følesans som gynækolog, og var vant til at operere med tynde tråde og være meget omhyggelig med mit arbejde. Som blind væver kompenserer man med følesansen, og når man ritter, bruger man automatisk rittenål. Når jeg bommer, har jeg min mand til at hjælpe mig, men ellers væver jeg selvstændigt, og har kun sjældent brug for seende hjælp. På de 3 måneder kunne jeg selvfølgelig ikke lære hele væveprocessen, så jeg kunne væve selvstændigt. Efter endnu 3 måneders kursus på væveskolen kunne jeg selv sætte væven op, og begyndte at væve selvstændigt hjemme. På dette kursus fik jeg desuden hjælp til selv at sy en jakke, af det stof jeg havde vævet på det første kursus. Siden har jeg vævet mange forskellige ting og er lige bidt af vævningen. Sikke en dejlig hobby at have, og den kan jeg bibeholde, selv om jeg ikke kan se og nu også har mistet en stor del af min hørelse. Denne vinter skal jeg følge et vævekursus i Grøndalscentret, hvor Berthe Forchammer, som jeg kender fra væveskolen på Blindeinstituttet, skal undervise. Jeg er så heldig at have fået taletolk til kurset, så jeg både kan deltage i undervisningen og også i det sociale samvær på kursus, som jeg også glæder mig meget til. Karen-Dorte Skyggebjerg Tekstiler vævet af Karen-Dorte Skyggebjerg Kursus med den svenske brodøse Elsa Agélii Elsa havde planlagt tre dage med frit broderi, hvor vi kom igennem forskellige øvelser i hvad sting og stof kan. Et af hendes formål var at få os til at se nærmere på det enkelte stings muligheder og udtryk. Der var bitte, bitte små sting og kæmpe store sting. Stingets retning og tæthed kom i spil - og hvordan skulle de forskellige sting spille sammen? - eller var der stilhed imellem? Hele tiden havde vi mange overvejelser og valg. En af vores øvelser var at tegne skitser med oliekridt - med den hånd som vi normalt ikke bruger til at tegne med. Ud af de mange skitser skulle vi vælge en af dem som udgangspunktet for det kommende broderi. De fleste af broderierne havde tydelig reference til skitsen, og det var spændende at se hvordan venstrehånds skitsen kom til at se ud med nål og tråd. Derefter var opgaven at brodere en genstand som vi havde med hjemmefra - en genstand med gode eller dårlige minder i. Igen var det stingenes fortælling der skulle ned på stoffet. Elsa ydede en fremragende undervisning hvor vi blev lokket ud i stingets afkroge. Kursusdagene blev afsluttet med et foredrag hvor Elsa fortalte om hendes arbejde med broderende piger og kvinder i Indien. Mai-Britt Bille 14 15

6 Berlin Berlin og lidt Hamburg 9. til 13. juni 2012 Juni 2012 drog 20 kvinder på tekstil studietur til Berlin. Denne rejse arrangeret af Dansk Tekstillaug (S&V) blev mindeværdig fordi den foregik i tog. En gruppe kom fra Jylland, en anden fra Sjælland i hvert sit tog, blev koblet sammen i Hamburg og kom til Berlin som et tog. Desværre blev to (heldigvis stovte kvinder) hægtet af i Skanderborg, da toget slet ikke stansede ved stationen, Det lod de sig ikke slå ud af. Tilbage til Århus enkeltbilletter til Berlin og så af sted. De nåede at mødes med os inden turens første arrangement. Her skulle endnu en forhindring drille, uden at vi dog gav op. Den store modeopvisning fredag aften forgik et sted hvor alle døre var låst. Godt, vi fandt et åbent vindue og et par stole og vips var alle kravlet ind i skolen uanset alder, bagage og skavanker. Senere viste det sig at det var på skolens modsatte side at hovedindgangen lå. Den 8. Textile Festival, Berlin var et broget skue med alt fra materialer til tekstile værker i plastik, perler, hør, uld i alverdens teknikker strik, patchwork, billedvæv, skaftevæv, hækling, broderi mv. Derudover udstillinger, foredrag, boder og instruktion. Alt sammen på en skole i Berlin der hvert år stiller alle sine lokaler til rådighed for den store tekstile begivenhed (Carlvon-Ossietzky-schule). Skolens ældre elever bagte og kogte og sørgede for at både besøgende og aktive deltagere kunne købe sig til mad. En fransk udstilling af minitekstiler i hør med blåt betog os alle. Festivalen er begrænset af skolens daglige brug d.v.s. lokalerne er kun ledige fra fredag eftermiddag til søndag aften. Så arrangementet skal være meget velorganiseret for at det hele kan stilles op og tages ned til tiden alle ved hvor de skal være, og hvornår. Allerede nu i november måned har ledelsen af 9. Textile Festival, Berlin været i gang et par måneder for at få festivalen arrangeret i Berlin har meget andet at byde på. Vi havde fået en god aftale med Bauhaus Museet med en fælles rundvisning med fokus på ideudvikling og det tekstile. Bagefter fik vi adgang til Benita Koch-Ottes undervisningsmateriale med væveprøver og optegnelser. Opdelt i mindre grupper blev vi kaldt ind i arkivet. Det blev en højtidelig stund at sidde med det historiske materiale i hænderne og i al respektfuld stilfærdighed at drøfte materialer og teknik. Fordi vi færdedes med den lokale S- eller U- bahn, blev det også til flere vandringer hvor vi passerede kendte bygninger og mindesmærker bl. a. det store jødiske mindesmonument tæt på Brandenburger Tor. Heldigvis for os havde Deutsches Historische Museum en særudstilling fra Los Angeles County Museum of Art om Europæisk mode En fremragende udstilling, aldrig vist i Europa før, der fortalte om udviklingen i moden i de smukkeste dragter og med beskrivelse af kroppens ændringer ved hjælp af korsetter og sindrige konstruktioner under skørterne. En del af udstillingen viste de utroligste detaljer i dragterne udført i mange forskellige tekstile håndværk. Udstillingen var opdelt i 4 emner: MODE, TEKSTUR, FORM og DEKORA- TION. En af de smukkeste udstillinger jeg længe har set den vises desværre kun i nogle få hovedstæder i Europa. Prøv at google på navnet fashioning fashion (Ff). Under opholdet i Berlin var der også tid til at gå på egen hånd. Alle deltagere blev dygtige til at finde vej via S- og U-bahn i den store by. I en blanding kan nævnes Hackescher Markt, Museum Europäischer Kulturen, Käthe-Kollwitz- Museum, Tekstilkunstner Uli Fischers værksted og udstilling, middag under sejlads på floden Spree mv. så kunne der heller ikke nås mere på de få dage. På hjemturen gjorde vi ophold i Hamburg i nogle få timer. Det blev til besøg på Koppel66 i gaden Lange Reihe (se også www. Koppel66.de.) Et kik på Kunst- und Gewerbemuseet, hvor vi ikke kunne få en særlig aftale om besøg i museets store arkiv, fordi de netop flytter samlingerne til andre lokaler. Fyldt med inspiration og godt trætte var vi i Danmark igen d. 13. juni. Næste festival i Berlin er d juni 2013 på Carl-von-Ossietzky-schule, Blücherstrasse 46, Berlin-Kreuzberg se Mette Lise Rössing Fotos af Anita Alsing, Jytte Bertelsen og Grethe Ehs Østergaard 16 17

7 Udstillingskalender København Davids Samling, Kronprinsessegade 30-32, Kbh. K. Flammende tekstiler fra Usbekistan / Ikat vævning Danmarks Designmuseum, Bredgade 68 Anne Mette Larsen Auf der anderen seite # Helligåndshuset,Amagertorv, Kbh K kunstnersammenslutningen Maj 93 med bl.a væver Lena Bidstrup Billedvævning af Lena Bidstrup minivæv med to stole My secret life billedvævning af Lone Simone Simonsen format 60x60 cm Sjælland Gammelgaard Kunst- & Kulturcenter Gammel Klausdalsbrovej 436, 2730 Herlev Atelierhusene 70 år, Lone Simone Simonsen udstiller vævede billedtæpper Udland Soft Galleri, Rådhusgatan 20, 0105 Oslo, Norge Grethe Sørensen, Spor af lys væv Løvaas og Wagle. Tekstil, træ, glas, metal, scenetæppe og facadeudsmykning Malmø Konsthall, St Johannesgatan 7, Malmø, Sverige Lisa Anne Auerbach. Chicken Strikken. Hønsestrikkede sweatre med politiske budskaber, som personalet i Malmø Konsthall bærer. Strik som politisk satire Ford Wayne Museum of Art, Ford Wayne, Indiana, USA ATB 9, den amerikanske billedvævs biennale. Dansk deltagelse af Anne Brodersen med værket Departure og Ulrikka Mokdad med værket Flying without Wings Kurser Der er stadig ledige pladser på S&V Tekstilkursers Gulvtæppekursus i april 2013, hvor Karin Carlander og Lotte Dalgaard underviser, samt på kurset Enkel trykteknik på dit allerede vævede stof i maj 2013, hvor Sofia Hagström er underviser. Læs mere om begge kurser og tilmelding på vores hjemmeside: eller kontakt skoleleder Susanne Jönsson direkte på tlf eller mail Farver Hammers gård, Ringstedgade 1, 4000 Roskilde Ikat-tekstiler fra Sumba og Flores Vævestuens Væveskole - 20 års jubilæum Skovhuset, Ballerupvej 60, 3500 Værløse Glæden ved håndværket. Otte tekstilkunstnere giver sine nyeste bud på tekstilkunsten i det 21. Århundrede Jylland Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding Nick Cave, Sound Suits, Tekstile skulpturer, som i princippet kan bæres af mennesker Fyn Søllinge Kultur og Fritidshus, Sdr. Højrupvejen 97, 5750 Ringe Fyns Vævkreds holder Forårsudstilling Det vil blive fejret april 2013 med reception lørdag fra kl Åbent hus og udstilling hele weekenden, hvor et udsnit af mine kursister vil sidde ved vævene. Marked i laden med brugte væveredskaber og meget andet tekstilt. Festskrift med opskrifter og historier om mit væveliv. Jeg håber at se rigtig mange, der vil være kaffe og te med noget til. Kirsten Oppfeldt, Vævestuen. Væve- og Filteundervisning. Gårdbutik og netbutik Tjørnehusvej Hvalsø 36 37

8 TEKSTILE FOREDRAG om KUNST ogkultur HÅNDVÆRK oghistorie ved METTE LISE RÖSSING bestil folder: Slagelse Landevej Boeslunde tlf: Mail: vaevegarnogkunst.dk Serica silke Pagoda silke Tussah silke Chenillesilke Kamgarn/Silke Merceriseret bomuld Kamgarn Hørgarn Tura-Bast: viskose Papirgarn Kunstvævgarn: spelsau Åklegarn: spelsau Brodergarn: spelsau Finuld m.m. Tingvad Vævegarn & Vævet Interiør Uhre Byvej 30, Uhre, 7330 Brande Tlf Butik åbent: torsdage eller efter aftale Strandalléen 50, 5800 Nyborg tlf: Garn i høj kvalitet Annoncer i Rapporter Kontakt for annoncering Ella Bihl Christensen mail: tlf: Assistance til grafisk layout hos: Gina Hedegaard Nielsen, mail: tlf: / Salg af kompendium Kompendium til den faglige uddannelse i skaftevævning koster 350 kr. + porto Kan købes hos: Mona Lise Martinussen tlf: mail: 38 39

9 afsender: Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi c/o M. Martinussen Koldingvej Ribe B PP DANMARK Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Hjemmeside: - CVR nr Henvendelser vedr. landsforeningen: Formand Mette Lise Rössing, Slagelse Lan de vej 115, 4242 Boeslunde. mail.dk Tlf.: Henvendelser vedr. ind- og udmeldelser af foreningen, adresseændringer, udeblevne/ be skadigede blade, læsekreds mv: Sekretær Mona Lise Martinussen, Koldingvej 29, 6760 Ribe. Tlf.: Henvendelse vedr. betaling: Lise Frantzen, Violvej 27, 3500 Værløse Tlf.: Henvendelser vedr. annoncer: Ella Bihl Christensen, Sdr. Højrupvej 6, 5750 Ringe Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi s bestyrel se: Mette Lise Rössing, formand, billedvæver, Sjæl land, Mona Lise Martinussen, sekretær, væver, Jylland, Ella Bihl Christensen, professionsbachelor i tekstile fag og formidling, Fyn, Anne Fabricius Møller, stoftrykker, Kbh, Ulrikka Mokdad, gobelinvæver, Kbh, Lise Frantzen, kasserer, væver, Kbh, Mai-Britt Bille Nielsen, væver /broderi, Sjælland, Amy Lyngaa, broderilærer, Midtjylland, / Rikke Ruff, broderi, Sjælland, Suppleanter til bestyrelsen: Henvendelse vedr. udstillinger: Mette Hansen, billedvæver, Skovkrogen 14, 5560 Aarup, Fyn, Henvendelse vedr. lørdagsmøder: Kirsten Klie, stoftrykker, Lauggårdsalle 58, 2860 Søborg, Kbh., Medlemskon tingent giro- og banknummer: Alm. Medlemskab kr pr. år, bonusmed lemskab kr pr. år., værkstedselever/tekstilstuderende kr pr. år. Udland kr. 440 pr. år Bank: reg.nr kontonr Betaling fra udlandet: IBAN DK SWIFT DABADKKK Angiv tydeligt dit eget navn og medlemsnummer til Lauget. Layout & DTP ved: Gina Hedegaard Nielsen Tryk: CENTERTRYK A/S, Oplag 800 udsendelse via Københavns postcenter ISSN:

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION Forsiden Smoke - detalje af kjole af Iris Van Herpen set på Borås Textilmuseum. Foto: Gina H. Nielsen Dansk Tekstillaug - væv, tryk

Læs mere

S&V Tekstilkurser Efterår 2013 Forår 2014

S&V Tekstilkurser Efterår 2013 Forår 2014 S&V Tekstilkurser Efterår 2013 Forår 2014 S&V Tekstilkurser Efterår 2013 og forår 2014 VÆVNING for nybegyndere og viderekomne Faglige moduler i skaftevævning - København og Jylland TILMELDING TIL: S&V

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2011 2012 FOREDRAG & KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson vil vi under Domus Felix - dagene i september

Læs mere

LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1

LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1 LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1 Laugets Vævekurser Efterår 2014 og forår 2015 VÆVNING for nybegyndere og viderekomne Faglige moduler i skaftevævning i København og Jylland TILMELDING TIL Laugets

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK KKV KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD TEXTILTRYCK MALMÖ KORSGATAN 6, 21132 MALMÖ INFO@TEXTILTRYCKMALMO.SE / WWW.TEXTILTRYCKMALMO.SE Tack till Region

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget).

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Fælles for begge kurser Motion for alle. Undgå stivhed i nakke og skuldre ved Charlotte Aagaard Nielsen. Morgensang og sangaften med Kristian la Cour. Ingrid

Læs mere

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 48-51 52 1 2-12 IT og broderi Evt. opstart på strik af sutsko se uge 2. Sy, strikke og væve symaskinekørekort, der bliver til en brugsting. Strikke et par

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER Forsiden Minitekstil vist i Polen i forbindelse med International Triennial of Tapestry i Lodz 2013. Foto: Mette Lise Rössing. Dansk Tekstillaug

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

Efterår 2014 29. årg. nr. 2

Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Uldkredsen Vestfyn Styregruppen Kasserer Connie Søgaard Basselundvej 9 5620 Glamsbjerg Tlf.: 6445 1815/20448015 Mail: connie.soegaard@mail.dk Gunhild Berg Bodebjergvej 37, Køng

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Tråden 2. Midtsjællands Vævekreds

Tråden 2. Midtsjællands Vævekreds Tråden 2 2012 Midtsjællands Vævekreds Blandede bolsjer Blandede Bolsjer UDSTILLING på Domus Felix i Lejre Alle i vævekredsen inviteres til at være med til vores allesammens udstilling, jo flere der deltager,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Tråden 1. Midtsjællands Vævekreds

Tråden 1. Midtsjællands Vævekreds Tråden 1 2012 Midtsjællands Vævekreds Søndag den 19. februar fik vi budskabet om, at Jytte Christoffersen ikke var blandt os mere. Ingen af os kan forstå, at det er rigtigt. Jytte har altid været drivkraften

Læs mere

Tråden 1. Midtsjællands Vævekreds

Tråden 1. Midtsjællands Vævekreds Tråden 1 2014 Midtsjællands Vævekreds Lokalesituationen Vævekredsen er i store problemer, i skrivende stund har vi intet lokale! Efter mere end 20 år har Osted Skole opsagt vores kontrakt på vævelokalerne

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 3 2013 TEMA: TEKSTIL FORSKNING. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 3 2013 TEMA: TEKSTIL FORSKNING. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 3 2013 TEMA: TEKSTIL FORSKNING Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Foreningens

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Januar Info. Dette er det første nyhedsbrev fra Silkeborg Karateskole i 2011. Til alle Karate Ka er samt Forældre

Januar Info. Dette er det første nyhedsbrev fra Silkeborg Karateskole i 2011. Til alle Karate Ka er samt Forældre Januar Info Til alle Karate Ka er samt Forældre Dette er det første nyhedsbrev fra Silkeborg Karateskole i 2011. 2010 har været et super godt år for klubben. Vi har igen i år fået meget stor tilstrømning

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet.

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet. Side 12 GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet får du: 10 % rabat på kurser dog ikke på materialeudgifter Stemmeret på den årlige generalforsamling Modtagelse af kursusprogram

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

ÅBNE DØRE. Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge

ÅBNE DØRE. Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge * rser u k s e or v g i d ar d u l r e b e m f l i T 6. 1 t s e n se ÅBNE DØRE AFTENKURSER FOR VOKSNE GRIBSKOV GYMNASIUM FORÅR 2015 Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge VELKOMMEN TIL ÅBNE DØRE

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/?

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Da JEG FØRSTE GANG BLEV FARMOR, købte jeg en vaskekurv i plastik og fyldte den med lidt købt og en masse hjemmelavet. Det hjemmelavede blev forsynet

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Beachvolley Studierejser Familierejser Aktiv ferie for alle. Studietureog grupperejser

Beachvolley Studierejser Familierejser Aktiv ferie for alle. Studietureog grupperejser Studietureog grupperejser Lyø Beach Camp - 2014 En studierejse til Alanya, Tyrkiet Indholdsfortegnelse Fag der kan indgå i studierejsen: Historie 3 Samfundsfag 4 Biologi 5 Religion 6 Idræt 7 Engelsk 8

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Horne Aftenskoles program 2014/2015

Horne Aftenskoles program 2014/2015 Horne Aftenskoles program 2014/2015 350 medlemmer tager ikke fejl er du den næste der tar imod et af vores tilbud? Alle vore dygtige undervisere er klar til endnu en inspirerende og lærerig vinter. Så

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Garnindkøbsforeningen af 1998

Garnindkøbsforeningen af 1998 Garnindkøbsforeningen af 1998 Nyhedsbrev juni 2014 Bestyrelsen har det seneste års tid ændret karakter. I april kunne vi byde velkommen til fire nye bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse med ny

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler MERE END 12 ÅRS DOKUMENTEREDE RESULTATER 9 ud af 10 af vores elever bliver optaget på arkitekt-

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Jobsnuseren 2013-2014. - et kursus for 7. klasser i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Ungdomsskole

Jobsnuseren 2013-2014. - et kursus for 7. klasser i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Ungdomsskole Jobsnuseren - et kursus for 7. klasser i Gladsaxe Kommune 2013-2014 Gladsaxe Ungdomsskole Velkommen til Hvad er Jobsnuseren? Som en del af din uddannelsesvejledning kan du sammen med dine klassekammerater,

Læs mere

FEBRUAR 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk

FEBRUAR 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk FEBRUAR 2015 Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk Kære Klubmedlem! Først vil vi hos Ateljé Margaretha takke for det forgangne

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Tråden 1 2009. Midtsjællands Vævekreds

Tråden 1 2009. Midtsjællands Vævekreds Tråden 1 2009 Midtsjællands Vævekreds 2 3 Siden sidst Hvor har hun dog været opfindsom - og flittig. Vores blad har fået ny forside: Billedet er vævestrik Vævestrik har været en stor fascination i mange

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Aktiviteter: Mandag..7-9

Indholdsfortegnelse: Aktiviteter: Mandag..7-9 Vi håber på endnu en god sæson for vore brugere med mange hyggelige timer i et godt socialt miljø, hvor alle kan være med. Med venlig hilsen Brugerrådet. 28 Årsprogram 2014-2015 1 IT Indholdsfortegnelse:

Læs mere