RAPPORTER. Nr TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) fra tekstilernes verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORTER. Nr. 1 2013. TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) fra tekstilernes verden"

Transkript

1 RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat)

2 Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Foreningen blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk og deres kulturelle forankring i Danmark. Som medlem af foreningen optages enhver, der er interesseret i at støtte dette formål. Foreningen ledes af en demokratisk valgt bestyrelse, der arbejder til fremme af foreningens formål over hele landet. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned. Foreningens kursusvirksomhed varetages af S&V Tekstilkurser, der er en selvstændig organisation under NETOP - netværk for oplysning. Information om kursusvirksomheden kan ses på foreningens hjemmeside Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Forsiden Fra udstillingen Rummets uendelighed af væver Pia Jensen. Læs mere om udstillingen på side 33. Foto af fotograf Brøndum og Co. Medlemsbladet ISSN: Rapporter - fra textilernes verden udgives af Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi. Bladet udkom mer 4 gange årligt: primo januar, april, juli, oktober. Stof, der ønskes optaget i bladet, skal være re daktionen i hænde 1½ måned før bladet udkom mer. Dead line for indsendelse af stof til næstkommende blad er: 15. februar Bladet udsendes med Post Danmark. Husk adresseændring skal meddeles til: Sekretær Mona Lise Martinussen (se bagsiden). Redaktion Redaktør: Gina Hedegaard Nielsen. Artikler og meddelelser sendes direkte til: Gina H. Nielsen, Hollænderdybet 22, 5.tv Køben havn S. Tlf Bladets artikler & billeder er tilsendt redaktionen som pres semate riale, eller bringes efter aftale med ophavsmanden. Annoncer An noncer til bladet sendes til: Ella Bihl Christensen, mail: Annoncepriser: 1/1 side farve kr s/h kr , 1/2 side farve kr s/h kr. 900, 1/4 side farve kr s/h kr. 500, 1/8 side far ve kr s/h kr Medlemsannoncer (små): kr Ikke medl.: kr Kursusannoncer: S&V s erhvervsmæssige kurser: gratis. Andre kurser: 1/1 side kr , ½ side kr ¼ side kr Bestyrelsesmøder Næste bestyrelsesmøde den 8. marts Så har foreningen fået nyt logo bestående af et bomærke og navn. Jeg fik til opgave af bestyrelsen at komme med et grafisk bud på et nyt logo, og det var med æresfrygt, at jeg gik i gang med opgaven. Jeg finder, at det nu forhenværende logo er meget smukt og meget svært at gøre efter. Jeg valgte at bibeholde den runde form, for dog at beholde noget, vi kan genkende fra det tidligere logo, men fravalgte, at foreningens navn: Dansk Tekstilkunst - væv, tryk og broderi skulle indgå i bomærket - som SV gjorde det tidligere. I stedet designede jeg et bomærke med en illustration, som jeg synes associerer netværk og har sat navnet i kombination med dette bomærke. Et resultat kan ses på forsiden af Rapporter, hvor bomærket står let antydet og er i dialog med bladets navn. På visitkort og brevpapir står logoet i en stærkere kontrast, som her på siden. Bestyrelsen har godkendt logoet, og jeg håber, at medlemmerne nu vil tage godt imod foreningns nye kendingsmærke. Gina Hedegaard Nielsen Kontingent for 2013 Foreningsmedlemskab: 340,00 kr. Personligt medlemskab: 340,00 kr. Bonusmedlemskab*: 290,00 kr. Elev medlemskab : 175,00 kr. Udenlandske medlemmer: 440,00 kr. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent I dette nummer: I dette nummer kan du læse flere artikler om vores æresmedlemmer, og i næste nummer kommer der endnu et portræt, det bliver om vores formand Mette Lise Rössing, som vi vil hylde, da hun runder de 70 år i foråret. Der ønskes på forhånd tillykke herfra. Indbetaling af kontingent kan ske ved at benytte medfølgende girokort eller ved overførsel til bankkonto: reg.nr kontonr (og senest udgangen af februar) Ved betaling fra udlandet benyttes: IBAN og SWIFT DABAD-KKK Vigtigt: ved betaling på giro HUSK at skrive medlemsnr., navn og adresse ved bankoverførsel at tilføje medlemsnr. foran navnet i adressefeltet. Desuden er der indkaldelse til generalforsamling, studietur til Polen næste sensommer, flere omtaler af udstillinger med meget mere. God læselyst ønsker redaktøren Foreningens forkvinde - Mette Lise Rössing her hjemmevant i front på turen til Berlin. * Bonusmedlemskab kan fås, hvis man er medlem af og betaler kontingent til en vævekreds eller er samboende med en, der er medlem af S&V. Hvis man gerne vil støtte S&V, er man altid velkommen til at betale personligt kontingent. 2 3

3 Lis Ahrenkiel Portræt af Lis Ahrenkiel Foto: Gurli Petersen I forordet til bogen Lis Ahrenkiel - et liv med håndarbejde, står der: Inden for de fleste kreative udtryksområder findes der mennesker, som livet igennem er med til at løfte og udfolde deres felt fra det nære til det sublime. Inden for tekstilt håndarbejde i Danmark indtager Lis Ahrenkiel en ganske særlig position. Fra de helt unge år har hun udfordret og udviklet sit eget håndværk og udtryk, samtidig med at hun som underviser og formidler rundt i hele landet har bidraget til at skabe respekt for håndarbejdet som fag. Især broderi og patchwork har udgjort de store indsatsområder, og gennem Lis Ahrenkiels dybe interesse og respekt for farvelære og komposition fremstår helheden enestående i sit udtryk, både i hendes egen kunstneriske produktion og i undervisningen rundt om i de mange og forskellige funderede miljøer. Så behøver jeg jo ikke skrive så meget mere... og alligevel har jeg lidt mere om Lis. Lis er uddannet som håndarbejdslærer fra Husflidshøjskolen i Kerteminde i årerne fra 1957 til 1959 og hun har derfor for et par år siden fejret sit 50 års jubilæum som underviser. Fra 1972 og 30 år frem var Lis tilknyttet Den danske Husflidshøjskole som underviser i broderi, patchwork, applikation samt quiltning. Fra 1974 var Lis ansat som timelærer ved Håndarbejdsafdelingen på Danmarks Lærerhøjskole i Emdrup, hvor hun underviste i Håndarbejde 2 - som dengang var overbygningen på seminarieuddannelsens linjefag i håndarbejde. I snart 20 år har hun på sin bopæl haft Den klassiske Broderiskole, hvor kursister over forløb på seks til syv år kan uddanne sig til broderiteknikker. Igennem mange år har Lis undervist som gæstelærer i broderi på Skals Håndarbejdsskole. Her underviser Lis på de korte kurser og de længere Håndværksfaglige forløb. På Skals er Lis især kendt for undervisningen i klassisk hvidt broderi. Jeg husker især forløbet som et håndværksfagligt forløb hvor historie, kultur og broderi kom til at hænge sammen i en højere enhed. Forløbet gav appetit på mere broderi. Mange, mange trofaste aftenskolekursister har Lis haft i forbindelse med sin undervisning i broderi eller patchwork. Sammen med en gruppe vævere er Lis med i udstillingsgruppen Trådens gang - før og nu hvor de udstiller cirka en gang om året. I 1999 deltog Lis i den censurerede udstilling Sjal 99 i Rundetårn. Derudover har hun bla. separatudstillinger med især patchwork. Lis blev inviteret til at deltage i Stoftrykker - og Væverlaugets MiniTexII,udstilling i I forbindelse med Den klassiske broderiskole er der løbende små og store udstillinger hvert år. Lis er især opmærksom på, at få disse udstillinger sat op for at styrke formidlingen af broderifaget. Udstillingerne bliver endvidere brugt til, at vi på broderiskolen samlet kan vise hvad det er vi arbejder med i broderiet her og nu. I forbindelse med Lis s tilknytning til Den danske Husflidshøjskole blev hun senere en del af redaktionen af bladet Dansk Husflid. Lis var igennem mange år med til at sætte standarden for bladet. Lis har monteret messehagler fra Hanne Klamer Petersens væveværksted og har tillige været konsulent for alterdugssyning i samarbejde med menighedsgrupper i flere kirker. Lis har en ufattelige evne og energi til hele tiden at arbejde og bearbejde forskellige udtryk. Der er altid lige et eller andet der skal afprøves. På trods af at Lis er kendt for sine klassiske kompositioner, så har hun også plads til et glimt i øjet og er med på at afprøve nyt. Der er altid en grundighed og høj faglighed indbygget i det hun gør - om det så er hendes eget arbejde eller hendes formidling af tekstilfaget. Hun må konstant være på tæerne som formidler for at udvikle og følge tekstilfaget. En indbygget nysgerrighed hos Lis er med til at hendes formidling fortsat er interessant - der er altid noget nyt at opdage i et stykke gammelt tekstil. Det er min opfattelse at Lis kan gå og fornøje sig over et stolpeklæde med rudesyning i flere dage - og det smitter jo af på mig! Lis stiller krav til sine kursister og der er helt sikkert nogle som ikke rigtigt tør hendes kompositionsøvelser. I en kompositionsøvelse skal der tages stilling og vælges til og fra. Lis vil gerne guide og alligevel er det kursistens eget valg og udtryk. Tak for det Lis! - selvom at det godt kan give mig sved på panden ind imellem. Lis har styr på processen som formidler og kender sin egen pædagogiske formåen. Øvelse, øvelse og øvelse er vigtigt for både Lis og dermed også hendes kursister. Et af hendes formål er at give os kursister de grundlæggende håndværksmæssige kvalifikationer i broderiet og en viden om at intet kommer af sig selv. Tæppe 13: Bane, 3x3 (2004). Foto: Karl Ravn 4 5

4 Farvelære og komposition er for Lis udgangspunktet for hendes eget udtryk og design. Dette koblet sammen med en stor materialeviden og dermed materialevalg, gør at hendes forarbejde er grundigt. Lis siger selv at Et godt design kan bruges til mange ting - et dårligt er absolut ingenting, hun arbejder selv målrettet for at nå frem til det gode tekstile håndværk. I selv udførelsen af broderiet mestrer Lis en udtryksmæssig præcision, hvor der er taget stilling til hvert enkelt sting. Mange års træning med nål og tråd har opbygget denne præcision. Lis har sit værksted hjemme sammen med en righoldigt samling af broderier. Nærbillede af syvende stadie. Foto Karl Ravn Du kan læse og se mere om Lis i: Broderi ballader, red. Lisbeth Tolstrup, Lisbeth Degn og Mai-Britt Bille Skals Håndarbejdsskole , Skals Håndarbejdsskole Lis Ahrenkiel - et liv med håndarbejde. Fortalt til Sonja Jensen og Inger Maaløe minitexii, Landsforeningen Stoftrykker - og Væverlauget Mai-Britt Bille Æblemotiv i Amagerdragværk. Foto: Karl Ravn Inge Frederikke Bjørn Inge Bjørn væver i 2006 på billedtæppet Tæt på havet i Tuskær i Fjaltring. Privatfoto. Billedvæver og højskolemenneske Inge Bjørn har i en menneskealder fra 1952 og helt til 1993 været vævelærer på Askov Højskole. Hun er stadig højskolemenneske og mere billedvæver end hun nogensinde har haft tid til. Det er erfaringen både fra barndommens landbokultur og fra mødet med kunst og mennesker i højskoleverdenen, der præger hendes virke gennem årene giver spændvidden og tegner kvindebilledet. Inge er født i 1925 og vokser op i en søskendeflok på fem i Nørager i Himmerland, hvor faderen er den udadvendte handelsmand og moderen sørger for hjem og børn. 1 Inge kommer på ungdomsskole i Haubro og derfra tre år i husholdningspraktik i levende landbohjem. Snart tegner der sig dog en klar tekstil profil af hendes personligt sammenstykkede uddannelsesforløb. Hos Anna Gejlund på Sy- og Tilskærerskolen i Hammel lærer hun således håndvævning og snitmønstertegning i , og derfra kommer hun videre til Steneby Yrkesog Konst skole, Sverige og får indblik i hemslöjd, vævning og bloktryk. Her vælger hun for alvor vævningen til. Også herhjemme deltager hun i kurser, eksempelvis hos farver Ejnar Hansen i Vejle og hos Charlotte Rud, der arrangerer kurser i broderi, ligesom hun også broderer på Engelsholm Håndarbejdsskole hos Gudrun Andresen. Snart derefter i årene ansættes hun som alsidig håndarbejdskonsulent i Silkeborgegnens Husholdningsforening. 2 Egentlig undervisning i vævning får hun på et sommerkursus i 1951 som elev på Jebjerg Væveskole i Salling. Billedvævning møder Inge Bjørn tidligt hos den norske væver Sigrun Berg og hos Hannah Ryggen, men inden hun kan give sig helt hen i håndværket, må hun til Askov som elev. Endelig i 1952 bliver det muligt, og forstander J. Th. Arnfred knytter hende til skolen som lærer med håndarbejdstimer om sommeren på Nordisk Lærerkursus og med mulighed for at afholde forskellige kortere kurser, hvad enten det er i Sydslesvig, på Skibelund Efterskole eller i foreningsregi rundt omkring. Den tekstile tradition på Askov Højskole På Askov Højskole, hvor der siden Jenny la Cours Væveskole var tradition for håndarbejde inspireret af bondekulturens tekstiler, kommer Inge Bjørn i forstander Knud Hansens tid og videre frem til at overtage undervisningen efter Charlotte Rud, der fortsætter på Husflidshøjskolen i Kerteminde i Med Inge Bjørn bliver vævning et egentligt højskolefag, uafhængigt af Dansk Husflidsselskabs vævekurser på højskolen. Undervisningen får dermed en friere pædagogisk profil og elevernes tekstile livsværker tager form afhængig af hver enkelt elevs formåen og forestilling. Den frie undervisningsform præger også fagene plantefarvning, broderi, kjolesyning og tidens modefag boliglære. Det er et særkende for Inge Bjørns undervisning, at den naturligt også omfatter foredrag om kunst, samfunds- og tilværelsesforhold, ja højskoledagligdagen i sin helhed. Væveholdene erindrer nemlig ikke mindst samvær og samtale om almenmenneskelige forhold og livets storhed om hånd og ånd ved langbordet eller over opvasken i Rolighed

5 At væve uden syn Mit navn er Karen-Dorte Skyggebjerg. Jeg er 64 år og er kommet ind i væveverdenen på en speciel måde. Jeg er uddannet speciallæge i kvindesygdomme og fødselshjælp. Jeg havde arbejdet som læge i 25 år, da jeg i 2003 mistede så meget af mit syn, at jeg måtte gå på pension. Der var ingen steder, der var brug for en blind læge. I 2005 kom jeg på Blindeinstituttet i Hellerup, hvor jeg skulle lære at klare mig som blind, så jeg lærte mobility, ADL (almindelig daglig levevis), pc med skærmlæser og meget andet. En dag i februar 2005 blev jeg introduceret til væveskolen, som dengang lå på Kastelsvej. Jeg var fuldstændig solgt. Kunne ikke sove om natten, og tænkte hele tiden på de skønne ting, man som blind kunne lære at væve. Jeg var rigtig heldig, og fik et 3 måneders introduktionskursus i vævning, der blev kombineret med mit nyblindekursus. Det første jeg vævede, var stoffet til en jakke. En hel utrolig start. Jeg havde aldrig prøvet at væve før, men havde selvfølgelig en godt opøvet følesans som gynækolog, og var vant til at operere med tynde tråde og være meget omhyggelig med mit arbejde. Som blind væver kompenserer man med følesansen, og når man ritter, bruger man automatisk rittenål. Når jeg bommer, har jeg min mand til at hjælpe mig, men ellers væver jeg selvstændigt, og har kun sjældent brug for seende hjælp. På de 3 måneder kunne jeg selvfølgelig ikke lære hele væveprocessen, så jeg kunne væve selvstændigt. Efter endnu 3 måneders kursus på væveskolen kunne jeg selv sætte væven op, og begyndte at væve selvstændigt hjemme. På dette kursus fik jeg desuden hjælp til selv at sy en jakke, af det stof jeg havde vævet på det første kursus. Siden har jeg vævet mange forskellige ting og er lige bidt af vævningen. Sikke en dejlig hobby at have, og den kan jeg bibeholde, selv om jeg ikke kan se og nu også har mistet en stor del af min hørelse. Denne vinter skal jeg følge et vævekursus i Grøndalscentret, hvor Berthe Forchammer, som jeg kender fra væveskolen på Blindeinstituttet, skal undervise. Jeg er så heldig at have fået taletolk til kurset, så jeg både kan deltage i undervisningen og også i det sociale samvær på kursus, som jeg også glæder mig meget til. Karen-Dorte Skyggebjerg Tekstiler vævet af Karen-Dorte Skyggebjerg Kursus med den svenske brodøse Elsa Agélii Elsa havde planlagt tre dage med frit broderi, hvor vi kom igennem forskellige øvelser i hvad sting og stof kan. Et af hendes formål var at få os til at se nærmere på det enkelte stings muligheder og udtryk. Der var bitte, bitte små sting og kæmpe store sting. Stingets retning og tæthed kom i spil - og hvordan skulle de forskellige sting spille sammen? - eller var der stilhed imellem? Hele tiden havde vi mange overvejelser og valg. En af vores øvelser var at tegne skitser med oliekridt - med den hånd som vi normalt ikke bruger til at tegne med. Ud af de mange skitser skulle vi vælge en af dem som udgangspunktet for det kommende broderi. De fleste af broderierne havde tydelig reference til skitsen, og det var spændende at se hvordan venstrehånds skitsen kom til at se ud med nål og tråd. Derefter var opgaven at brodere en genstand som vi havde med hjemmefra - en genstand med gode eller dårlige minder i. Igen var det stingenes fortælling der skulle ned på stoffet. Elsa ydede en fremragende undervisning hvor vi blev lokket ud i stingets afkroge. Kursusdagene blev afsluttet med et foredrag hvor Elsa fortalte om hendes arbejde med broderende piger og kvinder i Indien. Mai-Britt Bille 14 15

6 Berlin Berlin og lidt Hamburg 9. til 13. juni 2012 Juni 2012 drog 20 kvinder på tekstil studietur til Berlin. Denne rejse arrangeret af Dansk Tekstillaug (S&V) blev mindeværdig fordi den foregik i tog. En gruppe kom fra Jylland, en anden fra Sjælland i hvert sit tog, blev koblet sammen i Hamburg og kom til Berlin som et tog. Desværre blev to (heldigvis stovte kvinder) hægtet af i Skanderborg, da toget slet ikke stansede ved stationen, Det lod de sig ikke slå ud af. Tilbage til Århus enkeltbilletter til Berlin og så af sted. De nåede at mødes med os inden turens første arrangement. Her skulle endnu en forhindring drille, uden at vi dog gav op. Den store modeopvisning fredag aften forgik et sted hvor alle døre var låst. Godt, vi fandt et åbent vindue og et par stole og vips var alle kravlet ind i skolen uanset alder, bagage og skavanker. Senere viste det sig at det var på skolens modsatte side at hovedindgangen lå. Den 8. Textile Festival, Berlin var et broget skue med alt fra materialer til tekstile værker i plastik, perler, hør, uld i alverdens teknikker strik, patchwork, billedvæv, skaftevæv, hækling, broderi mv. Derudover udstillinger, foredrag, boder og instruktion. Alt sammen på en skole i Berlin der hvert år stiller alle sine lokaler til rådighed for den store tekstile begivenhed (Carlvon-Ossietzky-schule). Skolens ældre elever bagte og kogte og sørgede for at både besøgende og aktive deltagere kunne købe sig til mad. En fransk udstilling af minitekstiler i hør med blåt betog os alle. Festivalen er begrænset af skolens daglige brug d.v.s. lokalerne er kun ledige fra fredag eftermiddag til søndag aften. Så arrangementet skal være meget velorganiseret for at det hele kan stilles op og tages ned til tiden alle ved hvor de skal være, og hvornår. Allerede nu i november måned har ledelsen af 9. Textile Festival, Berlin været i gang et par måneder for at få festivalen arrangeret i Berlin har meget andet at byde på. Vi havde fået en god aftale med Bauhaus Museet med en fælles rundvisning med fokus på ideudvikling og det tekstile. Bagefter fik vi adgang til Benita Koch-Ottes undervisningsmateriale med væveprøver og optegnelser. Opdelt i mindre grupper blev vi kaldt ind i arkivet. Det blev en højtidelig stund at sidde med det historiske materiale i hænderne og i al respektfuld stilfærdighed at drøfte materialer og teknik. Fordi vi færdedes med den lokale S- eller U- bahn, blev det også til flere vandringer hvor vi passerede kendte bygninger og mindesmærker bl. a. det store jødiske mindesmonument tæt på Brandenburger Tor. Heldigvis for os havde Deutsches Historische Museum en særudstilling fra Los Angeles County Museum of Art om Europæisk mode En fremragende udstilling, aldrig vist i Europa før, der fortalte om udviklingen i moden i de smukkeste dragter og med beskrivelse af kroppens ændringer ved hjælp af korsetter og sindrige konstruktioner under skørterne. En del af udstillingen viste de utroligste detaljer i dragterne udført i mange forskellige tekstile håndværk. Udstillingen var opdelt i 4 emner: MODE, TEKSTUR, FORM og DEKORA- TION. En af de smukkeste udstillinger jeg længe har set den vises desværre kun i nogle få hovedstæder i Europa. Prøv at google på navnet fashioning fashion (Ff). Under opholdet i Berlin var der også tid til at gå på egen hånd. Alle deltagere blev dygtige til at finde vej via S- og U-bahn i den store by. I en blanding kan nævnes Hackescher Markt, Museum Europäischer Kulturen, Käthe-Kollwitz- Museum, Tekstilkunstner Uli Fischers værksted og udstilling, middag under sejlads på floden Spree mv. så kunne der heller ikke nås mere på de få dage. På hjemturen gjorde vi ophold i Hamburg i nogle få timer. Det blev til besøg på Koppel66 i gaden Lange Reihe (se også www. Koppel66.de.) Et kik på Kunst- und Gewerbemuseet, hvor vi ikke kunne få en særlig aftale om besøg i museets store arkiv, fordi de netop flytter samlingerne til andre lokaler. Fyldt med inspiration og godt trætte var vi i Danmark igen d. 13. juni. Næste festival i Berlin er d juni 2013 på Carl-von-Ossietzky-schule, Blücherstrasse 46, Berlin-Kreuzberg se Mette Lise Rössing Fotos af Anita Alsing, Jytte Bertelsen og Grethe Ehs Østergaard 16 17

7 Udstillingskalender København Davids Samling, Kronprinsessegade 30-32, Kbh. K. Flammende tekstiler fra Usbekistan / Ikat vævning Danmarks Designmuseum, Bredgade 68 Anne Mette Larsen Auf der anderen seite # Helligåndshuset,Amagertorv, Kbh K kunstnersammenslutningen Maj 93 med bl.a væver Lena Bidstrup Billedvævning af Lena Bidstrup minivæv med to stole My secret life billedvævning af Lone Simone Simonsen format 60x60 cm Sjælland Gammelgaard Kunst- & Kulturcenter Gammel Klausdalsbrovej 436, 2730 Herlev Atelierhusene 70 år, Lone Simone Simonsen udstiller vævede billedtæpper Udland Soft Galleri, Rådhusgatan 20, 0105 Oslo, Norge Grethe Sørensen, Spor af lys væv Løvaas og Wagle. Tekstil, træ, glas, metal, scenetæppe og facadeudsmykning Malmø Konsthall, St Johannesgatan 7, Malmø, Sverige Lisa Anne Auerbach. Chicken Strikken. Hønsestrikkede sweatre med politiske budskaber, som personalet i Malmø Konsthall bærer. Strik som politisk satire Ford Wayne Museum of Art, Ford Wayne, Indiana, USA ATB 9, den amerikanske billedvævs biennale. Dansk deltagelse af Anne Brodersen med værket Departure og Ulrikka Mokdad med værket Flying without Wings Kurser Der er stadig ledige pladser på S&V Tekstilkursers Gulvtæppekursus i april 2013, hvor Karin Carlander og Lotte Dalgaard underviser, samt på kurset Enkel trykteknik på dit allerede vævede stof i maj 2013, hvor Sofia Hagström er underviser. Læs mere om begge kurser og tilmelding på vores hjemmeside: eller kontakt skoleleder Susanne Jönsson direkte på tlf eller mail Farver Hammers gård, Ringstedgade 1, 4000 Roskilde Ikat-tekstiler fra Sumba og Flores Vævestuens Væveskole - 20 års jubilæum Skovhuset, Ballerupvej 60, 3500 Værløse Glæden ved håndværket. Otte tekstilkunstnere giver sine nyeste bud på tekstilkunsten i det 21. Århundrede Jylland Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding Nick Cave, Sound Suits, Tekstile skulpturer, som i princippet kan bæres af mennesker Fyn Søllinge Kultur og Fritidshus, Sdr. Højrupvejen 97, 5750 Ringe Fyns Vævkreds holder Forårsudstilling Det vil blive fejret april 2013 med reception lørdag fra kl Åbent hus og udstilling hele weekenden, hvor et udsnit af mine kursister vil sidde ved vævene. Marked i laden med brugte væveredskaber og meget andet tekstilt. Festskrift med opskrifter og historier om mit væveliv. Jeg håber at se rigtig mange, der vil være kaffe og te med noget til. Kirsten Oppfeldt, Vævestuen. Væve- og Filteundervisning. Gårdbutik og netbutik Tjørnehusvej Hvalsø 36 37

8 TEKSTILE FOREDRAG om KUNST ogkultur HÅNDVÆRK oghistorie ved METTE LISE RÖSSING bestil folder: Slagelse Landevej Boeslunde tlf: Mail: vaevegarnogkunst.dk Serica silke Pagoda silke Tussah silke Chenillesilke Kamgarn/Silke Merceriseret bomuld Kamgarn Hørgarn Tura-Bast: viskose Papirgarn Kunstvævgarn: spelsau Åklegarn: spelsau Brodergarn: spelsau Finuld m.m. Tingvad Vævegarn & Vævet Interiør Uhre Byvej 30, Uhre, 7330 Brande Tlf Butik åbent: torsdage eller efter aftale Strandalléen 50, 5800 Nyborg tlf: Garn i høj kvalitet Annoncer i Rapporter Kontakt for annoncering Ella Bihl Christensen mail: tlf: Assistance til grafisk layout hos: Gina Hedegaard Nielsen, mail: tlf: / Salg af kompendium Kompendium til den faglige uddannelse i skaftevævning koster 350 kr. + porto Kan købes hos: Mona Lise Martinussen tlf: mail: 38 39

9 afsender: Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi c/o M. Martinussen Koldingvej Ribe B PP DANMARK Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Hjemmeside: - CVR nr Henvendelser vedr. landsforeningen: Formand Mette Lise Rössing, Slagelse Lan de vej 115, 4242 Boeslunde. mail.dk Tlf.: Henvendelser vedr. ind- og udmeldelser af foreningen, adresseændringer, udeblevne/ be skadigede blade, læsekreds mv: Sekretær Mona Lise Martinussen, Koldingvej 29, 6760 Ribe. Tlf.: Henvendelse vedr. betaling: Lise Frantzen, Violvej 27, 3500 Værløse Tlf.: Henvendelser vedr. annoncer: Ella Bihl Christensen, Sdr. Højrupvej 6, 5750 Ringe Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi s bestyrel se: Mette Lise Rössing, formand, billedvæver, Sjæl land, Mona Lise Martinussen, sekretær, væver, Jylland, Ella Bihl Christensen, professionsbachelor i tekstile fag og formidling, Fyn, Anne Fabricius Møller, stoftrykker, Kbh, Ulrikka Mokdad, gobelinvæver, Kbh, Lise Frantzen, kasserer, væver, Kbh, Mai-Britt Bille Nielsen, væver /broderi, Sjælland, Amy Lyngaa, broderilærer, Midtjylland, / Rikke Ruff, broderi, Sjælland, Suppleanter til bestyrelsen: Henvendelse vedr. udstillinger: Mette Hansen, billedvæver, Skovkrogen 14, 5560 Aarup, Fyn, Henvendelse vedr. lørdagsmøder: Kirsten Klie, stoftrykker, Lauggårdsalle 58, 2860 Søborg, Kbh., Medlemskon tingent giro- og banknummer: Alm. Medlemskab kr pr. år, bonusmed lemskab kr pr. år., værkstedselever/tekstilstuderende kr pr. år. Udland kr. 440 pr. år Bank: reg.nr kontonr Betaling fra udlandet: IBAN DK SWIFT DABADKKK Angiv tydeligt dit eget navn og medlemsnummer til Lauget. Layout & DTP ved: Gina Hedegaard Nielsen Tryk: CENTERTRYK A/S, Oplag 800 udsendelse via Københavns postcenter ISSN:

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION Forsiden Smoke - detalje af kjole af Iris Van Herpen set på Borås Textilmuseum. Foto: Gina H. Nielsen Dansk Tekstillaug - væv, tryk

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 2 2015 TEMA: UNIKKE HÅNDVÆRK. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 2 2015 TEMA: UNIKKE HÅNDVÆRK. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 2 2015 TEMA: UNIKKE HÅNDVÆRK Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Laugets formål

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2012 2013 KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson er der i skrivende stund ikke planlagt noget foredrag, men

Læs mere

S&V Tekstilkurser Efterår 2013 Forår 2014

S&V Tekstilkurser Efterår 2013 Forår 2014 S&V Tekstilkurser Efterår 2013 Forår 2014 S&V Tekstilkurser Efterår 2013 og forår 2014 VÆVNING for nybegyndere og viderekomne Faglige moduler i skaftevævning - København og Jylland TILMELDING TIL: S&V

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2011 2012 FOREDRAG & KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson vil vi under Domus Felix - dagene i september

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

September 2011 Nr. 3

September 2011 Nr. 3 September 2011 Nr. 3 Forsiden Detalje af værket: Med Sirligt Ordnede Organer af Andrea Lehman Sivertsen. Værket blev vist på S&Vs udstilling minitex11. Foto: Gina Hedegaard Nielsen Landsforeningen Stoftrykker-

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

TEMA: UDDANNELSE. April 2012 Nr. 2

TEMA: UDDANNELSE. April 2012 Nr. 2 TEMA: UDDANNELSE April 2012 Nr. 2 Forsiden Øvelser på skaftevæv med reps og lærred. Det er kursist Chiara Classino, som sidder ved væven. Foto: Gina Hedegaard Nielsen Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 2 2013 TEMA: NYE MATERIALER OG SAMARBEJDER. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 2 2013 TEMA: NYE MATERIALER OG SAMARBEJDER. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 2 2013 TEMA: NYE MATERIALER OG SAMARBEJDER Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Foreningen blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget).

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Strik ASKOV HØJSKOLE

Strik ASKOV HØJSKOLE Strik 05.11.17 11.11.17 ASKOV HØJSKOLE Formål På kurset Strik får du mulighed for at fordybe dig i emnet strik, samtidig med at du sammen med holdet får indblik i nye tendenser og brydninger inden for

Læs mere

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Fælles for begge kurser Motion for alle. Undgå stivhed i nakke og skuldre ved Charlotte Aagaard Nielsen. Morgensang og sangaften med Kristian la Cour. Ingrid

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2010 2011 FOREDRAG & KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren, og vi håber, at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson vil vi høre foredrag om den tekstile forskning.

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 31. oktober - 29. november 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af lørdag den 31. oktober fra kl. 1 3.00 til

Læs mere

jubiii NYE DEADLINES Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget blev stiftet i 1946.

jubiii NYE DEADLINES Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget blev stiftet i 1946. Januar 2012 Nr. 1 Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget blev stiftet i 1946. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk og deres kulturelle forankring i Danmark. Som medlem

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2009 2010 FOREDRAG & KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson vil vi i foredrag både blive taget med til Peru

Læs mere

Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013

Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013 Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013 Alle dage Strik en ko Se den strikkede 2CV og vær med til at strikke en ko når Gitte Skovmand og Eva Holm laver strikkegraffiti-workshop på stand A-1424.

Læs mere

LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1

LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1 LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1 Laugets Vævekurser Efterår 2014 og forår 2015 VÆVNING for nybegyndere og viderekomne Faglige moduler i skaftevævning i København og Jylland TILMELDING TIL Laugets

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 48-51 52 1 2-12 IT og broderi Evt. opstart på strik af sutsko se uge 2. Sy, strikke og væve symaskinekørekort, der bliver til en brugsting. Strikke et par

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tæpper: en videnskab og en lidenskab En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tekst & foto: JAN ANDERSEN Det er en videnskab og en lidenskab. Så kort kan kærligheden til

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

Faciliteter Kursusemner Overnatning Tilmelding

Faciliteter Kursusemner Overnatning Tilmelding Hvem Siden foråret 2003 har skolen været drevet af Charlotte Wiegand. Charlotte er uddannet beklædningsformgiver og har tidligere undervist på Tekstilskolen i Holte, Teknisk skole i Ishøj og Håndarbejdets

Læs mere

ROSQUILTERNE 2015/2016

ROSQUILTERNE 2015/2016 ROSQUILTERNE 2015/2016 Kære medlem Vi håber at du har haft en god sommer, og kommer tilbage med en masse ny energi, til den nye sæson 2015/2016. Vore møder og kurser vil blive afholdt samme sted som sidste

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK KKV KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD TEXTILTRYCK MALMÖ KORSGATAN 6, 21132 MALMÖ INFO@TEXTILTRYCKMALMO.SE / WWW.TEXTILTRYCKMALMO.SE Tack till Region

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget).

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Strikke Stafetten Ankomst 29. februar kl. 11. - Afgang 4. marts kl. 14. kr. 2.995 Det er ved at blive en tradition med festlige dage med strik- og

Strikke Stafetten Ankomst 29. februar kl. 11. - Afgang 4. marts kl. 14. kr. 2.995 Det er ved at blive en tradition med festlige dage med strik- og Strikke Stafetten Ankomst 29. februar kl. 11. - Afgang 4. kl. 14. kr. 2.995 Det er ved at blive en tradition med festlige dage med strik- og hæklerier og dejlige strikkepiger og koner sammen på Tisvilde

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Tilstede: Lis, Anna E. Vibeke, Emma, Susanne og Hanne. Afbud: Lise Ref.: Hanne Referatet sendes til bestyrelsen og regnskabsføreren

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 4 2015 TEMA:TEKSTIL UDENLANDS. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 4 2015 TEMA:TEKSTIL UDENLANDS. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 4 2015 TEMA:TEKSTIL UDENLANDS Forsiden Tekstile værker af Grethe Wittrock som kan ses på udstilling på Fuller Craft Museum, Brockton, Massachusetts. Foto: Susana Raab.

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Alle patchworkkurser er fremover på 4 timer da vi har erfaret at man ikke kan nå det på 3 timer

Alle patchworkkurser er fremover på 4 timer da vi har erfaret at man ikke kan nå det på 3 timer Kursusprogram foråret Januar 2013 Hermed fremsendes forårets spændende kursusprogram. Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside roskilde@symaskineshoppen.dk eller på tlf. 46 35 12 71. Du er selvfølge altid

Læs mere

S&V Tekstilkurser Efterår 2012 Forår 2013

S&V Tekstilkurser Efterår 2012 Forår 2013 Efterår 2012 Forår 2013 Efterår 2012 og forår 2013 Kære kursist Vi er stolte af at kunne præsentere endnu et spændende program for sæson 2012-13. Denne gang kan vi introducere to nye dygtige vævere, der

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

ÅBNE DØRE. Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge

ÅBNE DØRE. Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge * rser u k s e or v g i d ar d u l r e b e m f l i T 6. 1 t s e n se ÅBNE DØRE AFTENKURSER FOR VOKSNE GRIBSKOV GYMNASIUM FORÅR 2015 Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge VELKOMMEN TIL ÅBNE DØRE

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 1 2016 TEMA: MATERIALER. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2016 TEMA: MATERIALER. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2016 TEMA: MATERIALER Forsiden Tæpper af Isabel Abos Madsen, Dorthe Greisen, Ida Kornerup, Lise Rosenkrantz og Stine Skytte Østergaard, som vises på Grønbechs Gaard,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Tale ved generalforsamlingen 2016

Tale ved generalforsamlingen 2016 Tale ved generalforsamlingen 2016 I 2015 havde vi følgende udstillinger: Grafitti fra Grafittigalleriet og Skulpturer af Heidi av Reyni Familien til Arne Haugen Sørensen bød på sol og sommer i mængder.

Læs mere

Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 1/2009

Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 1/2009 Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe www.ribe-venskabsbyforening.dk kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk kontakttlf. 7542 3546 Ribe, marts 2009 NYHEDSBREV 1/2009 Årsmødet: 35 medlemmer

Læs mere

Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013

Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013 Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013 Fredag den 25. oktober Kl. 11.00 Creativ Company Kl. 12.00 Signe Eriksen er uddannet dameskrædder, og har mere end 10 års erfaring med syning og tøjproduktion.

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Håndværk, kunst og design

Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

Skolen i samfundet. Byhaveskolen har i skoleåret 2015/2016 indledt samarbejde med:

Skolen i samfundet. Byhaveskolen har i skoleåret 2015/2016 indledt samarbejde med: Skolen i samfundet. Byhaveskolen Ørbækvej 47 5700 Svendborg Byhaveskolen har i skoleåret 2015/2016 indledt samarbejde med: Tlf.: 62 23 61 40 Galleri DGV i villa Tårnborg omkring en event med en kunstner

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER Forsiden Minitekstil vist i Polen i forbindelse med International Triennial of Tapestry i Lodz 2013. Foto: Mette Lise Rössing. Dansk Tekstillaug

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere