Velkommen i dagplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i dagplejen"

Transkript

1 Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1

2 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014 Ordrenr.: 00579

3 Indhold Velkommen i dagplejen...4 Pasningstilbud...4 Sådan starter dit barn i dagplejen...5 Ved tilflytning til Vejen Kommune...5 Samarbejde hjem/dagpleje...5 Forældrevejledning i dagplejen...6 Barnets mappe...6 Vores mål...7 Dagplejepædagogens rolle...7 Åbningstid...8 Det skal dit barn selv have med...8 Hygiejne...9 Opstartsmøde i dagplejehjemmet...9 Forældrebestyrelse...9 Kostpolitik for dagplejen i Vejen Kommune Diæter...12 Relationer og Pædagogik...14 Troldehuset...15 Akut behov for kortvarig frihed...15 Dagplejerens sygdom...15 Ferie...16 Grunduddannelse og kurser...16 Ved barnets sygdom...16 Befordring i tilfælde af udflugt m.m...17 Foto...17 Ulykkesforsikring...17 Rygepolitik...17 Sikkerhedstjek...17 Tavshedspligt...17 Børnehave...17 Betalingsbetingelser...18 Søskendetilskud...18 Fripladstilskud...18 Udmeldelse...18 Gæstepleje

4 Dagplejen dit barns andet hjem Vi byder dig som forældre og dit barn hjertelig velkommen i dagplejen Med denne velkomstfolder, ønsker vi at fortælle lidt om dagplejen og hvem vi er, samt at give dig som forælder information i forbindelse med jeres barns start. Finder du ikke svar på det du søger, så kontakt dagplejekontoret på / Der ligger også nyttig information på dagplejens hjemmeside. Dagplejen er en del af Vejen Kommunes pasningstilbud for børn i alderen 0-3 år, +/- 3 måneder Den kommunale dagpleje finder du, i dit lokalområde, der hvor du og dit barn er vant til at færdes. For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær ved at skabe tætte relationer til få voksne. Dit barns trivsel er en forudsætning for at kunne udvikle sig og lære at mestre livet. I Dagplejen er der tid til fordybelse og til at lære nyt. I Dagplejen er vi 220 dagplejere og 13 dagplejepædagoger. Vi arbejder hver dag på at omsætte visioner og ny faglig viden til praksis og dermed skabe de bedst mulige betingelser for hvert enkelt barn. Gennem samarbejde, vidensdeling og pædagogisk tilsyn, sikrer vi en høj faglig standard, der skaber arbejdsglæde og faglig stolthed. Vi ønsker at invitere dig som forælder med i det samarbejde, da du har vigtig viden om dit barn. Vores fælles samarbejde er afgørende for dit barns trivsel, udvikling og læring i den tid, det er i dagplejen. Som kommunal dagpleje indgår vi i samarbejde, med sundhedsplejen, fysio-terapeuter, tale-hørekonsulenter, pædagogiske konsulenter, daginstitutioner, m.fl., da vores mål er at sikre dit barn det gode børneliv, gennem en fælles faglig indsats, der har barnet som omdrejningspunkt. Sammen skaber vi sammenhæng og genkendelighed for dit barn, når det skal i børnehave. 4

5 Sådan starter dit barn i dagplejen Du skriver dit barn op digitalt, via Vejen Kommunes hjemmeside Det er vigtigt du skriver dit barn op, så tidligt som muligt efter fødslen, med behovsdato for opstart i dagpleje. Ved tilflytning til Vejen Kommune Der er pasningsgaranti i Vejen Kommune. Du skriver dit barn op elektronisk via pladsanvisningen på Vejen Kommunes hjemmeside. Har du brug for en plads hurtigt, bedes du kontakte dagplejen eller pladsanvisningen. Hvis du flytter til Vejen Kommune og ønsker at beholde din institutionsplads i din fraflytningskommune, skal du henvende dig til pladsanvisningen. Hvis du efterfølgende ønsker dit barn passet i bopælskommunen, skal du være opmærksom på opsigelsesreglerne i fraflytningskommunen, da man kun kan have én plads pr. barn. Det er altid bopælskommunen, der opkræver forældrebetalingen. Dialog, åbenhed og tillid er vigtigt for at dit barn og du som forældre kan trives i dagplejen Det er vigtigt for os, at vi finder det gode match mellem barn, forældre og dagplejer, da det har afgørende betydning for dit barns trivsel, udvikling og læring. Før ansøgt behovsdato (kan altid ændres), vil du blive kontaktet af områdets dagplejepædagog. Det er vigtigt du i talesætter, hvilke ønsker du har til den kommende dagplejer. Endvidere at du oplyser, hvis der er særlige hensyn du ønsker varetaget. Når dagplejepædagogen efterfølgende har fundet en dagplejeplads, kontaktes du med henblik på et opstartsmøde, som foregår i dagplejehjemmet. Et tæt og tillidsfuldt samarbejde er en forudsætning for dit barns trivsel i Dagplejen Samarbejde hjem/dagpleje Det er af stor betydning, at du løbende drøfter dit barns trivsel og udvikling med din dagplejer og at der i det daglige er tid til at udveksle nyttig information om dit barns søvn, kost, oplevelser eller andet. Dagplejepædagogen og din dagplejer er i løbende kontakt vedrørende dit barns udvikling og dit barns relationer i fællesskabet. 5

6 Det er, mens børnene er små, at deres grundlag for fremtiden bliver skabt Forskning viser, at tætte relationer i trygge og nære samspil er betydningsfuldt for et barns trivsel, udvikling og læring. Er der behov for en uddybende dialog i forhold til dit barn eller andet, er der mulighed for at afholde et møde hos din dagplejer, evt. hvor dagplejepædagogen deltager. Det er også vigtigt, at du taler med din dagplejer eller dagplejepædagog, såfremt der er noget, du står uforstående over for eller kunne ønske anderledes. Forældrevejledning i dagplejen I dagplejen har vi stor erfaring i at stimulere, støtte, opdrage og anerkende børn. Er du som forælder usikker på din forældrerolle, og ønsker at forbedre samspillet, mellem dig og dit barn, vil vi gerne hjælpe. Vi kan også oplyse om kommunens forskellige tilbud, f.eks. om åben anonym rådgivning. I dagplejen er der tid til at dit barn kan fordybe sig, udforske verden gennem leg og planlagte aktiviteter og tilegne sig ny læring Barnets mappe Dit barn får sin egen mappe, når det starter i dagplejen. Barnets mappe har flere formål: Skabe tilknytning mellem hjem og dagpleje Dokumentation for barnets leg og læring i dagplejen Hjælpe barnet i overgangen til børnehaven Give barnet en positiv selvopfattelse 6

7 Dagplejen er barnets andet hjem, hvorfor tilknytningen mellem barn og dagplejer er særdeles betydningsfuld Vi forstår inklusion som, at alle børn oplever sig som aktive og betydningsfulde medlemmer af fællesskabet Vores mål At udvikle trygge, tillidsfulde og sociale børn med højt selvværd og stor livsglæde At inddrage barnet i dagligdagens pligter (f.eks. at skulle tømme opvaskemaskine), da det at føle sig værdsat, er en grundlæggende forudsætning for at kunne indgå i relationer til andre At skabe et lærende miljø for det enkelte barn, med passende udfordringer At være med til at give børn sunde vaner, i form af kosten og lyst og mod til at bevæge sig, samt at kunne mestre ting selv, f.eks. at tage jakken på At sikre, at alle børn og forældre oplever sig inkluderet At fremme børns præstationer, så de bliver så dygtige som de kan I vil opleve at dagplejere og pædagoger: Tryghed, trivsel, leg og læring fremmes via nærværende og omsorgsfulde voksne, der anerkender barnet, for den barnet er Er nærværende, omsorgsfulde, engagerede og ansvarlige Er fyldt af humør, glæde og empati Er respektfulde overfor andre mennesker og har forståelse for forskellighed Er faglig kompetente Dagplejepædagogens rolle Dagplejepædagogen skal sikre at den pædagogiske kvalitet i dagplejen er i udvikling. Der er et kontinuerligt fokus på dagplejerens trivsel og motivation for læring, igennem anerkendende dialog og professionel sparring. Nyeste tiltag på faglig udvikling er indførelse af dialogisk læsning og samtaler i hverdagen og børns motorik. Der er altid et særligt fokus på inklusion ingen børn må opleve ikke at være en værdifuld og aktiv del af fællesskabet. Dagplejepædagogen aflægger regelmæssige tilsyn i dagplejehjemmet og i legestuen, for at yde sparring, følge op og sætte nye mål. 7

8 Sammen med dagplejeren følges det enkelte barns udvikling og samspillet i børnefællesskabet. Hvis et barns udvikling skaber bekymring, vil du altid blive kontaktet enten af dagplejeren eller af dagplejepædagogen. Endvidere vejleder dagplejepædagogen, dagplejerne i forældre- og kollegasamarbejde. Dagplejepædagogen skal sikre, at dagplejerne arbejder ud fra gældende lovgivning, såsom pædagogiske læreplaner og politikker for dagplejen i øvrigt. Du er altid velkommen til at kontakte dagplejepædagogen om dit barns trivsel og udvikling i dagplejen. Åbningstid Dagplejen har åbent i 48 timer ugentligt med individuel åbningstid indenfor tidsrummet Behov for pasning om morgenen vægtes højere end behov for pasning om eftermiddagen. Varige ændringer skal aftales med dagplejekontoret. Hvis barnet skal hentes af andre end dig som forælder, skal du give dagplejeren besked. Det skal dit barn selv have med i dagplejen Skiftetøj m.m. afstemt efter årstid: Barnets taske skal indeholde skiftetøj, overtrækstøj, regntøj, fodtøj til indendørs og udendørs brug. Bleer, vaskeklude, håndklæde, hagesmække, solhat og solcreme og evt. sut. Barnevogn med sengetøj og sele (DVN-godkendt). Evt. regnslag dog anbefaler dagplejen, at der ikke bruges regnslag på barnevogne. Hvis det er nødvendigt at anvende regnslag, skal det være åndbart. Desuden: Spædbørnskost (grød, mos, modermælkserstatning). Specielle fødeemner (f.eks. pga. religiøse forhold eller fremmede kulturer). 9 9 Kost til børn, der via læge/sundhedsplejerske, er ordineret en bestemt diæt, medbringes ligeledes af forældrene. Lægeerklæring skal forevises ved en evt. diæt f.eks. hvis barnet ikke må få mælk. Dagplejerens åbningstid må ikke overskrides Kom i god tid, når du henter dit barn, så du kan få en snak om dagens forløb. 8

9 Hvis barnet undtagelsesvis skal have medicin, mens det er i dagplejehjemmet, skal det fremgå på emballagen, at medicinen er dedikeret barnet, samt fremgå hvilken dosis barnet skal have og hvornår. Dette er i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens bestemmelser. Medicinen skal være datomærket (må ikke overskrides). meget som muligt om dit barnet om dets udvikling og reaktioner, vaner og evt. sygdomme, så dagplejeren fra starten har mulighed for at opfylde barnets individuelle behov. Dagplejepædagogen fra området er til stede under opstartsmødet. Hvis du på mødet eller efterfølgende føler det ikke er det rigtige match, så kontakt straks dagplejekontoret. Hygiejne I dagplejen vægter vi hygiejnen højt, hvert barn skal have sit eget underlag ved bleskift. Dagplejerne får engangshandsker udleveret. Hyppig håndvask er vigtig for at reducere forkølelser og sygdomme generelt. Håndvask før hvert måltid er obligatorisk. Til hvert måltid ligger der en ren opvredet klud til hvert barn. Opstartsmøde i dagplejehjemmet Formålet med opstartsmødet er først og fremmest at etablere et godt forhold mellem forældre, barn og dagplejer, således at tilknytningen mellem barn og dagplejer kan etableres. Det er vigtigt, at du benytter mødet til at fortælle dagplejeren så Forældrebestyrelse I henhold til dagtilbudsloven er der en forældrebestyrelse i dagplejen. Der afholdes valg til forældrebestyrelsen årligt inden udgangen af marts. Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter + 2 suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter (+ 2 suppleanter), samt dagplejelederen. Dagplejelederen har ikke stemmeret, men fungerer som bestyrelsens sekretær. Ansvar og kompetence er fordelt mellem kommunalbestyrelsen, forældrebestyrelsen og dagplejeledelsen. Forældrebestyrelsen arbejder bl.a. med overordnede principper, der vedrører alle dagplejere. De fleste daglige spørgsmål afgøres af dig og din dagplejer. 9

10 Forældrebestyrelsen arbejder bl.a. med: Politiske beslutninger vedr. dagplejen Dagplejens drifts- og udviklingsaftale, kostpolitik og pædagogisk læreplan samt børnemiljøvurdering, kan læses på dagplejens hjemmeside, Budget-oplæg fra kommunen Principper for anvendelse af den børnerelaterede del af budgettet Foredrag for forældre Debat-temaer Orientering fra dagplejeledelsen, d.v.s. generelle ting, der vedrører dagplejere/forældre/ børn. Kostpolitik for dagplejen i Vejen Kommune Dagplejen har et kostudvalg og en kostpolitik. Kostpolitikken findes i denne folder. Kostudvalget består af: En diætist/kostvejleder En sundhedsplejerske 2 forældre fra forældrebestyrelsen 2 dagplejere En pædagog Dagplejelederen Kostudvalget afholder møde 1 2 gange årligt. Målet med kostpolitikken er at servere en sund og alderssvarende kost, samt give børnene gode måltidsvaner i dagplejen. Sund mad og drikke er samtidig med til at børn vokser og udvikler sig, som de skal. Med en politik for maden og måltiderne er dagplejen med til at: 9 9 skabe et fælles ansvar med alle ansatte i dagplejen og forældrene om børnenes mad og måltider 10

11 sikre ernæringsrigtig mad til alle børn i dagplejen lære børnene gode mad- og måltidsvaner give børnene rare måltider sammen med andre udvikle børnenes mange forskellige evner og kompetencer Måltiderne i dagplejen Samtidig med at børnene får hjælp med maden, opfordrer vi også løbende børnene til, både at spise selv med fingrene og til at øve sig med ske/gaffel. I dagplejen er vi meget opmærksomme på ikke at presse børnene til at spise og vi kommenterer heller ikke hvad de spiser eller ikke spiser. Hvis der er noget mad barnet ikke umiddelbart kan lide, prøver vi blot igen de kommende dage. Udover at barnets smag forandrer sig, skal børn ofte smage maden mange gange, ofte gange, før de accepterer den og er trygge ved den. I dagplejen er børnene aldrig alene når de spiser, men holdes under opsyn i tilfælde af, at de skulle fejlsynke maden. De daglige måltider foregår ved borde og stole, der passer til børnenes alder. Der sikres et godt og hyggeligt spisemiljø, ved at der i fællesskab dækkes bord med glas, bestik og tallerkner, samt lejlighedsvis pyntes med blomster, servietter, m.m. Dagplejeren spiser den samme mad som børnene og snakker med børnene om maden, smager på den og er positiv overfor den mad, børnene skal spise. Alt afhængig af alder er børnene med til at dække bord, øse op, hente ting der mangler, smøre deres egen mad, rydde af osv. I dagplejen er vi opmærksomme på at måltidet sammen med børnene er et vigtigt læringsmiljø, hvor børnene kan få fyldt rigtig mange nyttige kompetencer på. De 6 temaer i de pædagogiske lærerplaner* er derfor indeholdt i såvel måltidet som i dagens øvrige gøremål med madvarer. * Barnets alsidige personlige udvikling; Sociale kompetencer; Sprog; Krop og bevægelse; Natur og naturfænomener samt Kulturelle udtryksformer og værdier. 11

12 Diæter og hvad skal forældre selv medbringe af mad til deres barn? Er der via læge/sundhedsplejerske blevet ordineret en bestemt diæt som dagplejeren ikke umiddelbart kan give, skal diætmad til barnet medbringes af forældrene. Lægeerklæring skal altid forevises ved en diæt. F.eks. hvis barnet ikke tåler mælk, æg eller fisk som er de hyppigste fødevareallergier. Religiøse eller kulturelle grunde til særlige spiseønsker I det omfang det er muligt tilgodeser dagplejen religiøse spiseønsker, som for eksempel minus svinekød. Fra officiel side anbefales det ikke små børn at være hverken vegetarer eller veganere, hvorfor dette ikke kan imødekommes i dagplejen. I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres fra dette. Forældrene skal så sørge for en kostplan som er udført af en autoriseret klinisk diætist. Små børn og søde sager Da små børn har travlt med at vokse på sund mad, er der stort set ikke plads til tilsat sukker og sukkerholdige produkter som slik, is, saftevand, sodavand, kiks og kager med højt sukker- og/eller fedtindhold. Derfor anbefales det, at børn i dagplejen ikke får sukkerholdige produkter - ej heller kunstige sødestoffer eller erstatning med stevia, da disse produkter også er med til at børnene vænnes til at mad skal smage sødt. Da sukker er en smagsforstærker kan det bruges ved madlavning, som krydderi i fx sovsen, på grøden eller i bagningen af f.eks. brød. Mad ved særlige lejligheder Ved fødselsdage og andre begivenheder kan forældrene eksempelvis medtage brød og boller med pålæg, frugt og grønt (egnet til små børn), pindemadder, pandekager, sandwich eller en dejlig spændende og indbydende varm ret mad. Tal med dagplejeren om hvad barnet kan medbringe. Drikkevarer kan være smoothies. Vær opmærksom på at frosne bær skal have et kort opkog. Også ved jubilæer og andre særlige begivenheder serveres sund mad på en sjov og festlig måde. Hvordan opfyldes målene i praksis Dagplejeren bliver løbende informeret om den sidste nye viden fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen om mad og ernæring til dagplejebørnene. Dette foregår ved kontinuerlige kurser og løbende information. 12

13 Forfatteren bag dagplejens kostpolitik i Vejen Kommune Dagplejes kostpolitik i Vejen Kommune er skrevet af Kirsten Mikkelsen Ravnbøl, specialist i mad og ernæring til små børn og forfatter til Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsens bog: Mad til spædbørn & småbørn - fra skemad til familiemad. Kostpolitikken er blevet til i samarbejde med Dagplejens leder Bodil Vetter og godkendt af kostudvalget i september 2013 og af forældrebestyrelsen i november Se dagplejens samlede kostpolitik på vejenkom.dk/dagplejen Børns madkultur med maddannelse, livsstilsvaner og opfattelser af sundhed og mad grundlægges tidligt i barndommen, og bliver en del af den bagage børnene senere tager med ud i livet. Har madkulturen i barndommen været sund, er det meget sandsynligt at den i voksenlivet også bliver sund. 13

14 Relationer og Pædagogik For at sikre dit barns trivsel, leg, udvikling og læring er det betydningsfuldt at støtte dit barns relationer både til egen dagplejer og børnene, samt til de øvrige børn og voksne i gruppen. Dette styrker dit barns sociale og personlige kompetencer og sikrer tryghed og trivsel i andre børnefællesskaber, herunder gæsteplejen. Dagplejerne mødes jævnligt med hinanden i deres gruppe. Det er lidt med forskel, hvilke rammer der er til rådighed, men vi forsøger at gøre det bedst muligt ud fra de lokale muligheder, der er til stede. Gæstepleje Dagplejen har verdens bedste vikarsystem, hvor der altid er 100 % vikardækning, da loven siger at en dagplejer aldrig må være alene med mere end 5 børn. Fra 2013 har sundhedsplejen og dagplejen iværksat et nyt tiltag, hvor dit barn vil blive trivselsvurderet. Til hjælp til dette, bruger vi nogle refleksionsspørgsmål. Hvis dette vækker den mindste bekymring, vil du som forælder altid blive inddraget, så vi i samarbejde kan lægge en handleplan. Hvis din dagplejer ikke kan modtage barnet på grund af ferie, kursus eller sygdom, tilbydes barnet en gæstedagplejer. Til opstartsmødet udleveres et oplysningsskema vedr. gæstedagpleje. Du bedes udfylde og medbringe skemaet, når du benytter en gæstedagplejer. Alle dagplejere i dit barns legestuegruppe, fungerer som barnets gæste-dagplejer. Det kan forekomme, at vi er nødsaget til, at tilbyde en gæstedagplejer udenfor legestuegruppen. 14

15 Troldehuset Troldehuset, er et gæstehus med plads til 15 gæstebørn. Troldehuset har 4 fastansatte voksne. Troldehuset er beliggende på Vorupvænget 4, 6600 Vejen, Tlf Åbningstiden er: Mandag torsdag Fredag Det er primært børn fra Vejen by og opland som benytter Troldehuset, i stedet for den ordinære gæstedagpleje. Der kan altid rettes henvendelse til personalet, for aftale om et besøg inden start. Troldehuset har krybber og sovevogne til rådighed men dyne skal medbringes. Akut behov for kortvarig frihed Skal en dagplejer akut til læge, tandlæge eller lign., kan det efter aftale med dig og i samarbejde med dagplejepædagogen aftales, at en anden voksen passer børnene kortvarigt. Når dit barn ikke benytter dagplejen f.eks. på grund af ferie eller sygdom, vil det være en stor hjælp for os, hvis du allerede dagen forinden, har mulighed for at give din dagplejer besked om dette. Du vil derved medvirke til, at det oftere kan lade sig gøre, at finde den bedste løsning for de børn, der skal i gæstepleje. Dagplejerens sygdom Hvis dagplejeren ikke kan modtage barnet, bliver du ringet op af en dagplejepædagog fra dagplejekontoret eller områdets gruppekoordinator. Dagplejepædagogen / gruppekoordinatoren tilbyder en gæstedagplejer til dit barn. Du får besked, straks dagplejeren har sygemeldt sig, typisk mellem kl Det hænder at morgenvagten ikke kan få kontakt til nogle af de oplyste telefonnumre. Morgenvagten ringer 3 gange på de oplyste numre, og lægger besked hvis det er muligt. Herefter er det dit eget ansvar at ringe tilbage på Husk at give dagplejer og kontoret besked, ved skift af telefonnummer. 15

16 Ferie Dagplejeren har 5 ugers ferie om året, 5 feriefridage, fri den 24. og samt 9 afspadseringsdage, på grund af en arbejdsuge på 48 timer. Hvis der er mulighed for det, er det hensigtsmæssigt at dit barn og dagplejer holder ferie samtidigt. Lukkedage Byrådet har besluttet at dagplejen er lukket på følgende dage: Grundlovsdag den 5. juni Juleaftensdag den 24. december Der ydes ingen alternativ pasning på de 2 dage Desuden har dagplejen som udgangspunkt lukket i følgende perioder: De 3 dage før påske Dagen efter Kr. himmelfartsdag Dagene i forbindelse med jul og nytår. Vi passer selvfølgelig de børn, som har et pasningsbehov i forbindelse med påske eller jul. Hvis du har behov for pasning, skal du ringe til områdepædagogen og give besked. 16 Planlægning af sommerferien starter tidligt, da vi ifølge ferieloven er forpligtet til at give dagplejerne besked, 3 måneder før hovedferien ønskes afviklet. Hvordan og hvornår du skal give besked om dit barns sommerferie, vil du blive orienteret om, via din dagplejer. Grunduddannelse og kurser Nye dagplejere deltager i et obligatorisk 3 ugers grunduddannelsesforløb. Derudover tilbydes suppleringskurser. Du får i den forbindelse tilbudt gæstepleje. Der udbydes jævnligt kurser i både kost, førstehjælp og løfteteknik med mere. Ved barnets sygdom Når dit barn er syg, må det ikke komme i dagplejen. Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning, der siger at barnet skal være frisk og kunne klare at deltage aktivt i en almindelig dag i dagplejen. Generelt om forholdsregler ved smitsomme sygdomme se: Til opslagstavlen. Husk at give dagplejeren besked, hvis barnet er syg. Du bliver kontaktet, hvis dit barn bliver sygt i dagplejehjemmet.

17 Befordring i tilfælde af udflugt eller lignende Du skal skriftlig give tilladelse til, at dagplejeren må køre med dit barn i privat bil, efter færdselslovens regler. Kørselstilladelse kan gives ved indmeldelse eller skema her til udleveres fra dagplejekontoret. Foto Vi vil gerne have lov til at tage fotos og video af dit barn i hverdagssituationer, da dagplejen bruger både fotos og video i undervisningssammenhæng. Tilladelse kan gives ved indmeldelse eller skema her til udleveres fra dagplejekontoret. Ulykkesforsikring Pr har Vejen Kommune ikke længere tegnet en kollektiv ulykkesforsikring. Det er man som familie selv ansvarlig for. Skader forårsaget på tænder, er dog stadig gratis indtil barnet fylder 18 år. Se mere info på Rygepolitik Der må ikke ryges i dagplejehjemmet i dagplejerens åbningstid, ifølge Rygelovens 15, stk.1. Der må ikke ryges i legestue/gymnastiksale eller ved andre arrangementer, hvor dagplejere og børn opholder sig. Vi er rollemodel for børnene og derfor må der aldrig ryges så børnene kan se det ej heller i haven, på legepladsen, på ture eller lignende. Sikkerhedstjek Der udføres årligt et sikkerhedstjek i samtlige dagplejehjem og legestuer. Tavshedspligt Dagplejeren og de ansatte på dagplejekontoret har iflg. Forvaltningsloven, tavshedspligt vedr. personfølsomme oplysninger. Børnehave Samtidig med opskrivning til dagpleje opskrives barnet til børnehave. Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte pladsanvisningen. 17

18 Betalingsbetingelser Der betales forud. Forældrebetalingen forfalder til den 1. i måneden. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 3. i måneden. Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud til familier med flere børn indmeldt i dagpleje, børnehave, SFO og børn i privat pasning. Fripladstilskud Der kan søges hel eller delvis fripladstilskud til dagpleje, børnehave og SFO. Ansøgning foregår via pladsanvisningen, når dit barn er indmeldt. Der ydes ikke fripladstilskud til privat pasning. Udmeldelse Udmeldelse af dagplejen kan ske via pladsanvisningen. Udmeldelse er med 1 måneds varsel og til udgangen af en måned. Udmeldelsesreglerne gælder også ved fraflytning. Ved skifte fra dagplejen til kommunal børnehave, flexinstitution eller børnecenter, skal der ikke udmeldes fra dagplejen, da det betragtes som en overflytning fra en kommunal institution til en anden. Vælges der en privat institution eller ophør før startdato i børnehave, skal der udmeldes jfr. ovennævnte udmeldelsesregler. Link til pladsanvisningen: vejenkom.dk/pladsanvisningen Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Dagplejen Stadionvej 15, 6650 Brørup Telefon; / Postadresse: Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen 18

19 - et rart sted at være og lære

20

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere