Velkommen i dagplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i dagplejen"

Transkript

1 Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1

2 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014 Ordrenr.: 00579

3 Indhold Velkommen i dagplejen...4 Pasningstilbud...4 Sådan starter dit barn i dagplejen...5 Ved tilflytning til Vejen Kommune...5 Samarbejde hjem/dagpleje...5 Forældrevejledning i dagplejen...6 Barnets mappe...6 Vores mål...7 Dagplejepædagogens rolle...7 Åbningstid...8 Det skal dit barn selv have med...8 Hygiejne...9 Opstartsmøde i dagplejehjemmet...9 Forældrebestyrelse...9 Kostpolitik for dagplejen i Vejen Kommune Diæter...12 Relationer og Pædagogik...14 Troldehuset...15 Akut behov for kortvarig frihed...15 Dagplejerens sygdom...15 Ferie...16 Grunduddannelse og kurser...16 Ved barnets sygdom...16 Befordring i tilfælde af udflugt m.m...17 Foto...17 Ulykkesforsikring...17 Rygepolitik...17 Sikkerhedstjek...17 Tavshedspligt...17 Børnehave...17 Betalingsbetingelser...18 Søskendetilskud...18 Fripladstilskud...18 Udmeldelse...18 Gæstepleje

4 Dagplejen dit barns andet hjem Vi byder dig som forældre og dit barn hjertelig velkommen i dagplejen Med denne velkomstfolder, ønsker vi at fortælle lidt om dagplejen og hvem vi er, samt at give dig som forælder information i forbindelse med jeres barns start. Finder du ikke svar på det du søger, så kontakt dagplejekontoret på / Der ligger også nyttig information på dagplejens hjemmeside. Dagplejen er en del af Vejen Kommunes pasningstilbud for børn i alderen 0-3 år, +/- 3 måneder Den kommunale dagpleje finder du, i dit lokalområde, der hvor du og dit barn er vant til at færdes. For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær ved at skabe tætte relationer til få voksne. Dit barns trivsel er en forudsætning for at kunne udvikle sig og lære at mestre livet. I Dagplejen er der tid til fordybelse og til at lære nyt. I Dagplejen er vi 220 dagplejere og 13 dagplejepædagoger. Vi arbejder hver dag på at omsætte visioner og ny faglig viden til praksis og dermed skabe de bedst mulige betingelser for hvert enkelt barn. Gennem samarbejde, vidensdeling og pædagogisk tilsyn, sikrer vi en høj faglig standard, der skaber arbejdsglæde og faglig stolthed. Vi ønsker at invitere dig som forælder med i det samarbejde, da du har vigtig viden om dit barn. Vores fælles samarbejde er afgørende for dit barns trivsel, udvikling og læring i den tid, det er i dagplejen. Som kommunal dagpleje indgår vi i samarbejde, med sundhedsplejen, fysio-terapeuter, tale-hørekonsulenter, pædagogiske konsulenter, daginstitutioner, m.fl., da vores mål er at sikre dit barn det gode børneliv, gennem en fælles faglig indsats, der har barnet som omdrejningspunkt. Sammen skaber vi sammenhæng og genkendelighed for dit barn, når det skal i børnehave. 4

5 Sådan starter dit barn i dagplejen Du skriver dit barn op digitalt, via Vejen Kommunes hjemmeside Det er vigtigt du skriver dit barn op, så tidligt som muligt efter fødslen, med behovsdato for opstart i dagpleje. Ved tilflytning til Vejen Kommune Der er pasningsgaranti i Vejen Kommune. Du skriver dit barn op elektronisk via pladsanvisningen på Vejen Kommunes hjemmeside. Har du brug for en plads hurtigt, bedes du kontakte dagplejen eller pladsanvisningen. Hvis du flytter til Vejen Kommune og ønsker at beholde din institutionsplads i din fraflytningskommune, skal du henvende dig til pladsanvisningen. Hvis du efterfølgende ønsker dit barn passet i bopælskommunen, skal du være opmærksom på opsigelsesreglerne i fraflytningskommunen, da man kun kan have én plads pr. barn. Det er altid bopælskommunen, der opkræver forældrebetalingen. Dialog, åbenhed og tillid er vigtigt for at dit barn og du som forældre kan trives i dagplejen Det er vigtigt for os, at vi finder det gode match mellem barn, forældre og dagplejer, da det har afgørende betydning for dit barns trivsel, udvikling og læring. Før ansøgt behovsdato (kan altid ændres), vil du blive kontaktet af områdets dagplejepædagog. Det er vigtigt du i talesætter, hvilke ønsker du har til den kommende dagplejer. Endvidere at du oplyser, hvis der er særlige hensyn du ønsker varetaget. Når dagplejepædagogen efterfølgende har fundet en dagplejeplads, kontaktes du med henblik på et opstartsmøde, som foregår i dagplejehjemmet. Et tæt og tillidsfuldt samarbejde er en forudsætning for dit barns trivsel i Dagplejen Samarbejde hjem/dagpleje Det er af stor betydning, at du løbende drøfter dit barns trivsel og udvikling med din dagplejer og at der i det daglige er tid til at udveksle nyttig information om dit barns søvn, kost, oplevelser eller andet. Dagplejepædagogen og din dagplejer er i løbende kontakt vedrørende dit barns udvikling og dit barns relationer i fællesskabet. 5

6 Det er, mens børnene er små, at deres grundlag for fremtiden bliver skabt Forskning viser, at tætte relationer i trygge og nære samspil er betydningsfuldt for et barns trivsel, udvikling og læring. Er der behov for en uddybende dialog i forhold til dit barn eller andet, er der mulighed for at afholde et møde hos din dagplejer, evt. hvor dagplejepædagogen deltager. Det er også vigtigt, at du taler med din dagplejer eller dagplejepædagog, såfremt der er noget, du står uforstående over for eller kunne ønske anderledes. Forældrevejledning i dagplejen I dagplejen har vi stor erfaring i at stimulere, støtte, opdrage og anerkende børn. Er du som forælder usikker på din forældrerolle, og ønsker at forbedre samspillet, mellem dig og dit barn, vil vi gerne hjælpe. Vi kan også oplyse om kommunens forskellige tilbud, f.eks. om åben anonym rådgivning. I dagplejen er der tid til at dit barn kan fordybe sig, udforske verden gennem leg og planlagte aktiviteter og tilegne sig ny læring Barnets mappe Dit barn får sin egen mappe, når det starter i dagplejen. Barnets mappe har flere formål: Skabe tilknytning mellem hjem og dagpleje Dokumentation for barnets leg og læring i dagplejen Hjælpe barnet i overgangen til børnehaven Give barnet en positiv selvopfattelse 6

7 Dagplejen er barnets andet hjem, hvorfor tilknytningen mellem barn og dagplejer er særdeles betydningsfuld Vi forstår inklusion som, at alle børn oplever sig som aktive og betydningsfulde medlemmer af fællesskabet Vores mål At udvikle trygge, tillidsfulde og sociale børn med højt selvværd og stor livsglæde At inddrage barnet i dagligdagens pligter (f.eks. at skulle tømme opvaskemaskine), da det at føle sig værdsat, er en grundlæggende forudsætning for at kunne indgå i relationer til andre At skabe et lærende miljø for det enkelte barn, med passende udfordringer At være med til at give børn sunde vaner, i form af kosten og lyst og mod til at bevæge sig, samt at kunne mestre ting selv, f.eks. at tage jakken på At sikre, at alle børn og forældre oplever sig inkluderet At fremme børns præstationer, så de bliver så dygtige som de kan I vil opleve at dagplejere og pædagoger: Tryghed, trivsel, leg og læring fremmes via nærværende og omsorgsfulde voksne, der anerkender barnet, for den barnet er Er nærværende, omsorgsfulde, engagerede og ansvarlige Er fyldt af humør, glæde og empati Er respektfulde overfor andre mennesker og har forståelse for forskellighed Er faglig kompetente Dagplejepædagogens rolle Dagplejepædagogen skal sikre at den pædagogiske kvalitet i dagplejen er i udvikling. Der er et kontinuerligt fokus på dagplejerens trivsel og motivation for læring, igennem anerkendende dialog og professionel sparring. Nyeste tiltag på faglig udvikling er indførelse af dialogisk læsning og samtaler i hverdagen og børns motorik. Der er altid et særligt fokus på inklusion ingen børn må opleve ikke at være en værdifuld og aktiv del af fællesskabet. Dagplejepædagogen aflægger regelmæssige tilsyn i dagplejehjemmet og i legestuen, for at yde sparring, følge op og sætte nye mål. 7

8 Sammen med dagplejeren følges det enkelte barns udvikling og samspillet i børnefællesskabet. Hvis et barns udvikling skaber bekymring, vil du altid blive kontaktet enten af dagplejeren eller af dagplejepædagogen. Endvidere vejleder dagplejepædagogen, dagplejerne i forældre- og kollegasamarbejde. Dagplejepædagogen skal sikre, at dagplejerne arbejder ud fra gældende lovgivning, såsom pædagogiske læreplaner og politikker for dagplejen i øvrigt. Du er altid velkommen til at kontakte dagplejepædagogen om dit barns trivsel og udvikling i dagplejen. Åbningstid Dagplejen har åbent i 48 timer ugentligt med individuel åbningstid indenfor tidsrummet Behov for pasning om morgenen vægtes højere end behov for pasning om eftermiddagen. Varige ændringer skal aftales med dagplejekontoret. Hvis barnet skal hentes af andre end dig som forælder, skal du give dagplejeren besked. Det skal dit barn selv have med i dagplejen Skiftetøj m.m. afstemt efter årstid: Barnets taske skal indeholde skiftetøj, overtrækstøj, regntøj, fodtøj til indendørs og udendørs brug. Bleer, vaskeklude, håndklæde, hagesmække, solhat og solcreme og evt. sut. Barnevogn med sengetøj og sele (DVN-godkendt). Evt. regnslag dog anbefaler dagplejen, at der ikke bruges regnslag på barnevogne. Hvis det er nødvendigt at anvende regnslag, skal det være åndbart. Desuden: Spædbørnskost (grød, mos, modermælkserstatning). Specielle fødeemner (f.eks. pga. religiøse forhold eller fremmede kulturer). 9 9 Kost til børn, der via læge/sundhedsplejerske, er ordineret en bestemt diæt, medbringes ligeledes af forældrene. Lægeerklæring skal forevises ved en evt. diæt f.eks. hvis barnet ikke må få mælk. Dagplejerens åbningstid må ikke overskrides Kom i god tid, når du henter dit barn, så du kan få en snak om dagens forløb. 8

9 Hvis barnet undtagelsesvis skal have medicin, mens det er i dagplejehjemmet, skal det fremgå på emballagen, at medicinen er dedikeret barnet, samt fremgå hvilken dosis barnet skal have og hvornår. Dette er i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens bestemmelser. Medicinen skal være datomærket (må ikke overskrides). meget som muligt om dit barnet om dets udvikling og reaktioner, vaner og evt. sygdomme, så dagplejeren fra starten har mulighed for at opfylde barnets individuelle behov. Dagplejepædagogen fra området er til stede under opstartsmødet. Hvis du på mødet eller efterfølgende føler det ikke er det rigtige match, så kontakt straks dagplejekontoret. Hygiejne I dagplejen vægter vi hygiejnen højt, hvert barn skal have sit eget underlag ved bleskift. Dagplejerne får engangshandsker udleveret. Hyppig håndvask er vigtig for at reducere forkølelser og sygdomme generelt. Håndvask før hvert måltid er obligatorisk. Til hvert måltid ligger der en ren opvredet klud til hvert barn. Opstartsmøde i dagplejehjemmet Formålet med opstartsmødet er først og fremmest at etablere et godt forhold mellem forældre, barn og dagplejer, således at tilknytningen mellem barn og dagplejer kan etableres. Det er vigtigt, at du benytter mødet til at fortælle dagplejeren så Forældrebestyrelse I henhold til dagtilbudsloven er der en forældrebestyrelse i dagplejen. Der afholdes valg til forældrebestyrelsen årligt inden udgangen af marts. Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter + 2 suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter (+ 2 suppleanter), samt dagplejelederen. Dagplejelederen har ikke stemmeret, men fungerer som bestyrelsens sekretær. Ansvar og kompetence er fordelt mellem kommunalbestyrelsen, forældrebestyrelsen og dagplejeledelsen. Forældrebestyrelsen arbejder bl.a. med overordnede principper, der vedrører alle dagplejere. De fleste daglige spørgsmål afgøres af dig og din dagplejer. 9

10 Forældrebestyrelsen arbejder bl.a. med: Politiske beslutninger vedr. dagplejen Dagplejens drifts- og udviklingsaftale, kostpolitik og pædagogisk læreplan samt børnemiljøvurdering, kan læses på dagplejens hjemmeside, Budget-oplæg fra kommunen Principper for anvendelse af den børnerelaterede del af budgettet Foredrag for forældre Debat-temaer Orientering fra dagplejeledelsen, d.v.s. generelle ting, der vedrører dagplejere/forældre/ børn. Kostpolitik for dagplejen i Vejen Kommune Dagplejen har et kostudvalg og en kostpolitik. Kostpolitikken findes i denne folder. Kostudvalget består af: En diætist/kostvejleder En sundhedsplejerske 2 forældre fra forældrebestyrelsen 2 dagplejere En pædagog Dagplejelederen Kostudvalget afholder møde 1 2 gange årligt. Målet med kostpolitikken er at servere en sund og alderssvarende kost, samt give børnene gode måltidsvaner i dagplejen. Sund mad og drikke er samtidig med til at børn vokser og udvikler sig, som de skal. Med en politik for maden og måltiderne er dagplejen med til at: 9 9 skabe et fælles ansvar med alle ansatte i dagplejen og forældrene om børnenes mad og måltider 10

11 sikre ernæringsrigtig mad til alle børn i dagplejen lære børnene gode mad- og måltidsvaner give børnene rare måltider sammen med andre udvikle børnenes mange forskellige evner og kompetencer Måltiderne i dagplejen Samtidig med at børnene får hjælp med maden, opfordrer vi også løbende børnene til, både at spise selv med fingrene og til at øve sig med ske/gaffel. I dagplejen er vi meget opmærksomme på ikke at presse børnene til at spise og vi kommenterer heller ikke hvad de spiser eller ikke spiser. Hvis der er noget mad barnet ikke umiddelbart kan lide, prøver vi blot igen de kommende dage. Udover at barnets smag forandrer sig, skal børn ofte smage maden mange gange, ofte gange, før de accepterer den og er trygge ved den. I dagplejen er børnene aldrig alene når de spiser, men holdes under opsyn i tilfælde af, at de skulle fejlsynke maden. De daglige måltider foregår ved borde og stole, der passer til børnenes alder. Der sikres et godt og hyggeligt spisemiljø, ved at der i fællesskab dækkes bord med glas, bestik og tallerkner, samt lejlighedsvis pyntes med blomster, servietter, m.m. Dagplejeren spiser den samme mad som børnene og snakker med børnene om maden, smager på den og er positiv overfor den mad, børnene skal spise. Alt afhængig af alder er børnene med til at dække bord, øse op, hente ting der mangler, smøre deres egen mad, rydde af osv. I dagplejen er vi opmærksomme på at måltidet sammen med børnene er et vigtigt læringsmiljø, hvor børnene kan få fyldt rigtig mange nyttige kompetencer på. De 6 temaer i de pædagogiske lærerplaner* er derfor indeholdt i såvel måltidet som i dagens øvrige gøremål med madvarer. * Barnets alsidige personlige udvikling; Sociale kompetencer; Sprog; Krop og bevægelse; Natur og naturfænomener samt Kulturelle udtryksformer og værdier. 11

12 Diæter og hvad skal forældre selv medbringe af mad til deres barn? Er der via læge/sundhedsplejerske blevet ordineret en bestemt diæt som dagplejeren ikke umiddelbart kan give, skal diætmad til barnet medbringes af forældrene. Lægeerklæring skal altid forevises ved en diæt. F.eks. hvis barnet ikke tåler mælk, æg eller fisk som er de hyppigste fødevareallergier. Religiøse eller kulturelle grunde til særlige spiseønsker I det omfang det er muligt tilgodeser dagplejen religiøse spiseønsker, som for eksempel minus svinekød. Fra officiel side anbefales det ikke små børn at være hverken vegetarer eller veganere, hvorfor dette ikke kan imødekommes i dagplejen. I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres fra dette. Forældrene skal så sørge for en kostplan som er udført af en autoriseret klinisk diætist. Små børn og søde sager Da små børn har travlt med at vokse på sund mad, er der stort set ikke plads til tilsat sukker og sukkerholdige produkter som slik, is, saftevand, sodavand, kiks og kager med højt sukker- og/eller fedtindhold. Derfor anbefales det, at børn i dagplejen ikke får sukkerholdige produkter - ej heller kunstige sødestoffer eller erstatning med stevia, da disse produkter også er med til at børnene vænnes til at mad skal smage sødt. Da sukker er en smagsforstærker kan det bruges ved madlavning, som krydderi i fx sovsen, på grøden eller i bagningen af f.eks. brød. Mad ved særlige lejligheder Ved fødselsdage og andre begivenheder kan forældrene eksempelvis medtage brød og boller med pålæg, frugt og grønt (egnet til små børn), pindemadder, pandekager, sandwich eller en dejlig spændende og indbydende varm ret mad. Tal med dagplejeren om hvad barnet kan medbringe. Drikkevarer kan være smoothies. Vær opmærksom på at frosne bær skal have et kort opkog. Også ved jubilæer og andre særlige begivenheder serveres sund mad på en sjov og festlig måde. Hvordan opfyldes målene i praksis Dagplejeren bliver løbende informeret om den sidste nye viden fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen om mad og ernæring til dagplejebørnene. Dette foregår ved kontinuerlige kurser og løbende information. 12

13 Forfatteren bag dagplejens kostpolitik i Vejen Kommune Dagplejes kostpolitik i Vejen Kommune er skrevet af Kirsten Mikkelsen Ravnbøl, specialist i mad og ernæring til små børn og forfatter til Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsens bog: Mad til spædbørn & småbørn - fra skemad til familiemad. Kostpolitikken er blevet til i samarbejde med Dagplejens leder Bodil Vetter og godkendt af kostudvalget i september 2013 og af forældrebestyrelsen i november Se dagplejens samlede kostpolitik på vejenkom.dk/dagplejen Børns madkultur med maddannelse, livsstilsvaner og opfattelser af sundhed og mad grundlægges tidligt i barndommen, og bliver en del af den bagage børnene senere tager med ud i livet. Har madkulturen i barndommen været sund, er det meget sandsynligt at den i voksenlivet også bliver sund. 13

14 Relationer og Pædagogik For at sikre dit barns trivsel, leg, udvikling og læring er det betydningsfuldt at støtte dit barns relationer både til egen dagplejer og børnene, samt til de øvrige børn og voksne i gruppen. Dette styrker dit barns sociale og personlige kompetencer og sikrer tryghed og trivsel i andre børnefællesskaber, herunder gæsteplejen. Dagplejerne mødes jævnligt med hinanden i deres gruppe. Det er lidt med forskel, hvilke rammer der er til rådighed, men vi forsøger at gøre det bedst muligt ud fra de lokale muligheder, der er til stede. Gæstepleje Dagplejen har verdens bedste vikarsystem, hvor der altid er 100 % vikardækning, da loven siger at en dagplejer aldrig må være alene med mere end 5 børn. Fra 2013 har sundhedsplejen og dagplejen iværksat et nyt tiltag, hvor dit barn vil blive trivselsvurderet. Til hjælp til dette, bruger vi nogle refleksionsspørgsmål. Hvis dette vækker den mindste bekymring, vil du som forælder altid blive inddraget, så vi i samarbejde kan lægge en handleplan. Hvis din dagplejer ikke kan modtage barnet på grund af ferie, kursus eller sygdom, tilbydes barnet en gæstedagplejer. Til opstartsmødet udleveres et oplysningsskema vedr. gæstedagpleje. Du bedes udfylde og medbringe skemaet, når du benytter en gæstedagplejer. Alle dagplejere i dit barns legestuegruppe, fungerer som barnets gæste-dagplejer. Det kan forekomme, at vi er nødsaget til, at tilbyde en gæstedagplejer udenfor legestuegruppen. 14

15 Troldehuset Troldehuset, er et gæstehus med plads til 15 gæstebørn. Troldehuset har 4 fastansatte voksne. Troldehuset er beliggende på Vorupvænget 4, 6600 Vejen, Tlf Åbningstiden er: Mandag torsdag Fredag Det er primært børn fra Vejen by og opland som benytter Troldehuset, i stedet for den ordinære gæstedagpleje. Der kan altid rettes henvendelse til personalet, for aftale om et besøg inden start. Troldehuset har krybber og sovevogne til rådighed men dyne skal medbringes. Akut behov for kortvarig frihed Skal en dagplejer akut til læge, tandlæge eller lign., kan det efter aftale med dig og i samarbejde med dagplejepædagogen aftales, at en anden voksen passer børnene kortvarigt. Når dit barn ikke benytter dagplejen f.eks. på grund af ferie eller sygdom, vil det være en stor hjælp for os, hvis du allerede dagen forinden, har mulighed for at give din dagplejer besked om dette. Du vil derved medvirke til, at det oftere kan lade sig gøre, at finde den bedste løsning for de børn, der skal i gæstepleje. Dagplejerens sygdom Hvis dagplejeren ikke kan modtage barnet, bliver du ringet op af en dagplejepædagog fra dagplejekontoret eller områdets gruppekoordinator. Dagplejepædagogen / gruppekoordinatoren tilbyder en gæstedagplejer til dit barn. Du får besked, straks dagplejeren har sygemeldt sig, typisk mellem kl Det hænder at morgenvagten ikke kan få kontakt til nogle af de oplyste telefonnumre. Morgenvagten ringer 3 gange på de oplyste numre, og lægger besked hvis det er muligt. Herefter er det dit eget ansvar at ringe tilbage på Husk at give dagplejer og kontoret besked, ved skift af telefonnummer. 15

16 Ferie Dagplejeren har 5 ugers ferie om året, 5 feriefridage, fri den 24. og samt 9 afspadseringsdage, på grund af en arbejdsuge på 48 timer. Hvis der er mulighed for det, er det hensigtsmæssigt at dit barn og dagplejer holder ferie samtidigt. Lukkedage Byrådet har besluttet at dagplejen er lukket på følgende dage: Grundlovsdag den 5. juni Juleaftensdag den 24. december Der ydes ingen alternativ pasning på de 2 dage Desuden har dagplejen som udgangspunkt lukket i følgende perioder: De 3 dage før påske Dagen efter Kr. himmelfartsdag Dagene i forbindelse med jul og nytår. Vi passer selvfølgelig de børn, som har et pasningsbehov i forbindelse med påske eller jul. Hvis du har behov for pasning, skal du ringe til områdepædagogen og give besked. 16 Planlægning af sommerferien starter tidligt, da vi ifølge ferieloven er forpligtet til at give dagplejerne besked, 3 måneder før hovedferien ønskes afviklet. Hvordan og hvornår du skal give besked om dit barns sommerferie, vil du blive orienteret om, via din dagplejer. Grunduddannelse og kurser Nye dagplejere deltager i et obligatorisk 3 ugers grunduddannelsesforløb. Derudover tilbydes suppleringskurser. Du får i den forbindelse tilbudt gæstepleje. Der udbydes jævnligt kurser i både kost, førstehjælp og løfteteknik med mere. Ved barnets sygdom Når dit barn er syg, må det ikke komme i dagplejen. Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning, der siger at barnet skal være frisk og kunne klare at deltage aktivt i en almindelig dag i dagplejen. Generelt om forholdsregler ved smitsomme sygdomme se: Til opslagstavlen. Husk at give dagplejeren besked, hvis barnet er syg. Du bliver kontaktet, hvis dit barn bliver sygt i dagplejehjemmet.

17 Befordring i tilfælde af udflugt eller lignende Du skal skriftlig give tilladelse til, at dagplejeren må køre med dit barn i privat bil, efter færdselslovens regler. Kørselstilladelse kan gives ved indmeldelse eller skema her til udleveres fra dagplejekontoret. Foto Vi vil gerne have lov til at tage fotos og video af dit barn i hverdagssituationer, da dagplejen bruger både fotos og video i undervisningssammenhæng. Tilladelse kan gives ved indmeldelse eller skema her til udleveres fra dagplejekontoret. Ulykkesforsikring Pr har Vejen Kommune ikke længere tegnet en kollektiv ulykkesforsikring. Det er man som familie selv ansvarlig for. Skader forårsaget på tænder, er dog stadig gratis indtil barnet fylder 18 år. Se mere info på Rygepolitik Der må ikke ryges i dagplejehjemmet i dagplejerens åbningstid, ifølge Rygelovens 15, stk.1. Der må ikke ryges i legestue/gymnastiksale eller ved andre arrangementer, hvor dagplejere og børn opholder sig. Vi er rollemodel for børnene og derfor må der aldrig ryges så børnene kan se det ej heller i haven, på legepladsen, på ture eller lignende. Sikkerhedstjek Der udføres årligt et sikkerhedstjek i samtlige dagplejehjem og legestuer. Tavshedspligt Dagplejeren og de ansatte på dagplejekontoret har iflg. Forvaltningsloven, tavshedspligt vedr. personfølsomme oplysninger. Børnehave Samtidig med opskrivning til dagpleje opskrives barnet til børnehave. Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte pladsanvisningen. 17

18 Betalingsbetingelser Der betales forud. Forældrebetalingen forfalder til den 1. i måneden. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 3. i måneden. Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud til familier med flere børn indmeldt i dagpleje, børnehave, SFO og børn i privat pasning. Fripladstilskud Der kan søges hel eller delvis fripladstilskud til dagpleje, børnehave og SFO. Ansøgning foregår via pladsanvisningen, når dit barn er indmeldt. Der ydes ikke fripladstilskud til privat pasning. Udmeldelse Udmeldelse af dagplejen kan ske via pladsanvisningen. Udmeldelse er med 1 måneds varsel og til udgangen af en måned. Udmeldelsesreglerne gælder også ved fraflytning. Ved skifte fra dagplejen til kommunal børnehave, flexinstitution eller børnecenter, skal der ikke udmeldes fra dagplejen, da det betragtes som en overflytning fra en kommunal institution til en anden. Vælges der en privat institution eller ophør før startdato i børnehave, skal der udmeldes jfr. ovennævnte udmeldelsesregler. Link til pladsanvisningen: vejenkom.dk/pladsanvisningen Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Dagplejen Stadionvej 15, 6650 Brørup Telefon; / Postadresse: Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen 18

19 - et rart sted at være og lære

20

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

FORÆLDREPJECE Januar 2015

FORÆLDREPJECE Januar 2015 FORÆLDREPJECE Januar 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 4 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 5 Gæstepleje...

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Haderslev. Du har fået plads til pr. hos dagplejer: adresse: tlf.: Åbningstider: Mandag fra kl. Tirsdag fra kl. Onsdag fra kl. Torsdag fra

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Område MidtLand

Velkommen i Dagplejen Område MidtLand Velkommen i Dagplejen Område MidtLand Vi byder dig og din barn velkommen i dagplejen. Folderen her beskriver den fælles organisering af dagplejen Vi håber, at I og jeres barn / børn vil få en tryg og god

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Dagplejen har sit udgangspunkt fra dagplejekontoret i administrationsbygningen

Dagplejen har sit udgangspunkt fra dagplejekontoret i administrationsbygningen Lidt om Dagplejen Indhold Om dagplejen... 3 Dagplejepædagogen... 5 Hvordan træffes vi... 6 Målsætning... 8 Start i dagplejen... 9 Tilladelser... 10 Dagplejerens forpligtelser... 10 Barnets ankomst og afhentning...

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje VELKOMMEN I DAGPLEJEN Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje DAGPLEJEN ET GODT STEd AT VÆRE Velkommen til dagplejen i Tønder Kommune. Vi håber, I bliver glade for tilbuddet. Med denne

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Kost i Dagplejen

FORÆLDREINFORMATION. Kost i Dagplejen FORÆLDREINFORMATION Kost i Dagplejen Forord Gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os livet igennem. En del børn får hovedparten af deres mad i dagplejen. Derfor er det naturligt, at vi i dagplejen

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGPLEJEN BARNETS BOG

DAGPLEJEN BARNETS BOG DAGPLEJEN BARNETS BOG I Odsherred Kommune arbejder vi med dokumentation af barnets liv i dagplejen. Metoden er Barnets bog. Når barnet starter i dagplejen Ved opstart af dagpleje tilbydes et hjemmebesøg

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Maribovej 3 B 4960 Holeby. Myretuen tlf. 54607107 Skovbørnehaven tlf. 20232119 E-mail: myretuen@lolland.dk myretuen.lolland.inst.

VELKOMSTFOLDER. Maribovej 3 B 4960 Holeby. Myretuen tlf. 54607107 Skovbørnehaven tlf. 20232119 E-mail: myretuen@lolland.dk myretuen.lolland.inst. VELKOMSTFOLDER Maribovej 3 B 4960 Holeby Myretuen tlf. 54607107 Skovbørnehaven tlf. 20232119 E-mail: myretuen@lolland.dk myretuen.lolland.inst.dk 1 Myretuen Holeby... 3 Myretuen har åben... 4 I Myretuen

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2. 2. Kost... side 3

1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2. 2. Kost... side 3 1 Pjecens indhold 1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2 2. Kost... side 3 a. Dagplejen Lolland om kost... side 3 b. Ved bordet i Dagplejen... side 3 c. Børn med behov for diæt/special (fro)kost...

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre 1 Velkommen Kære forældre Personalet vil gerne byde jer velkommen til Børnehuset Kildebjerg. Vi er en institution

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere