Velkommen i dagplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i dagplejen"

Transkript

1 Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1

2 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014 Ordrenr.: 00579

3 Indhold Velkommen i dagplejen...4 Pasningstilbud...4 Sådan starter dit barn i dagplejen...5 Ved tilflytning til Vejen Kommune...5 Samarbejde hjem/dagpleje...5 Forældrevejledning i dagplejen...6 Barnets mappe...6 Vores mål...7 Dagplejepædagogens rolle...7 Åbningstid...8 Det skal dit barn selv have med...8 Hygiejne...9 Opstartsmøde i dagplejehjemmet...9 Forældrebestyrelse...9 Kostpolitik for dagplejen i Vejen Kommune Diæter...12 Relationer og Pædagogik...14 Troldehuset...15 Akut behov for kortvarig frihed...15 Dagplejerens sygdom...15 Ferie...16 Grunduddannelse og kurser...16 Ved barnets sygdom...16 Befordring i tilfælde af udflugt m.m...17 Foto...17 Ulykkesforsikring...17 Rygepolitik...17 Sikkerhedstjek...17 Tavshedspligt...17 Børnehave...17 Betalingsbetingelser...18 Søskendetilskud...18 Fripladstilskud...18 Udmeldelse...18 Gæstepleje

4 Dagplejen dit barns andet hjem Vi byder dig som forældre og dit barn hjertelig velkommen i dagplejen Med denne velkomstfolder, ønsker vi at fortælle lidt om dagplejen og hvem vi er, samt at give dig som forælder information i forbindelse med jeres barns start. Finder du ikke svar på det du søger, så kontakt dagplejekontoret på / Der ligger også nyttig information på dagplejens hjemmeside. Dagplejen er en del af Vejen Kommunes pasningstilbud for børn i alderen 0-3 år, +/- 3 måneder Den kommunale dagpleje finder du, i dit lokalområde, der hvor du og dit barn er vant til at færdes. For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær ved at skabe tætte relationer til få voksne. Dit barns trivsel er en forudsætning for at kunne udvikle sig og lære at mestre livet. I Dagplejen er der tid til fordybelse og til at lære nyt. I Dagplejen er vi 220 dagplejere og 13 dagplejepædagoger. Vi arbejder hver dag på at omsætte visioner og ny faglig viden til praksis og dermed skabe de bedst mulige betingelser for hvert enkelt barn. Gennem samarbejde, vidensdeling og pædagogisk tilsyn, sikrer vi en høj faglig standard, der skaber arbejdsglæde og faglig stolthed. Vi ønsker at invitere dig som forælder med i det samarbejde, da du har vigtig viden om dit barn. Vores fælles samarbejde er afgørende for dit barns trivsel, udvikling og læring i den tid, det er i dagplejen. Som kommunal dagpleje indgår vi i samarbejde, med sundhedsplejen, fysio-terapeuter, tale-hørekonsulenter, pædagogiske konsulenter, daginstitutioner, m.fl., da vores mål er at sikre dit barn det gode børneliv, gennem en fælles faglig indsats, der har barnet som omdrejningspunkt. Sammen skaber vi sammenhæng og genkendelighed for dit barn, når det skal i børnehave. 4

5 Sådan starter dit barn i dagplejen Du skriver dit barn op digitalt, via Vejen Kommunes hjemmeside Det er vigtigt du skriver dit barn op, så tidligt som muligt efter fødslen, med behovsdato for opstart i dagpleje. Ved tilflytning til Vejen Kommune Der er pasningsgaranti i Vejen Kommune. Du skriver dit barn op elektronisk via pladsanvisningen på Vejen Kommunes hjemmeside. Har du brug for en plads hurtigt, bedes du kontakte dagplejen eller pladsanvisningen. Hvis du flytter til Vejen Kommune og ønsker at beholde din institutionsplads i din fraflytningskommune, skal du henvende dig til pladsanvisningen. Hvis du efterfølgende ønsker dit barn passet i bopælskommunen, skal du være opmærksom på opsigelsesreglerne i fraflytningskommunen, da man kun kan have én plads pr. barn. Det er altid bopælskommunen, der opkræver forældrebetalingen. Dialog, åbenhed og tillid er vigtigt for at dit barn og du som forældre kan trives i dagplejen Det er vigtigt for os, at vi finder det gode match mellem barn, forældre og dagplejer, da det har afgørende betydning for dit barns trivsel, udvikling og læring. Før ansøgt behovsdato (kan altid ændres), vil du blive kontaktet af områdets dagplejepædagog. Det er vigtigt du i talesætter, hvilke ønsker du har til den kommende dagplejer. Endvidere at du oplyser, hvis der er særlige hensyn du ønsker varetaget. Når dagplejepædagogen efterfølgende har fundet en dagplejeplads, kontaktes du med henblik på et opstartsmøde, som foregår i dagplejehjemmet. Et tæt og tillidsfuldt samarbejde er en forudsætning for dit barns trivsel i Dagplejen Samarbejde hjem/dagpleje Det er af stor betydning, at du løbende drøfter dit barns trivsel og udvikling med din dagplejer og at der i det daglige er tid til at udveksle nyttig information om dit barns søvn, kost, oplevelser eller andet. Dagplejepædagogen og din dagplejer er i løbende kontakt vedrørende dit barns udvikling og dit barns relationer i fællesskabet. 5

6 Det er, mens børnene er små, at deres grundlag for fremtiden bliver skabt Forskning viser, at tætte relationer i trygge og nære samspil er betydningsfuldt for et barns trivsel, udvikling og læring. Er der behov for en uddybende dialog i forhold til dit barn eller andet, er der mulighed for at afholde et møde hos din dagplejer, evt. hvor dagplejepædagogen deltager. Det er også vigtigt, at du taler med din dagplejer eller dagplejepædagog, såfremt der er noget, du står uforstående over for eller kunne ønske anderledes. Forældrevejledning i dagplejen I dagplejen har vi stor erfaring i at stimulere, støtte, opdrage og anerkende børn. Er du som forælder usikker på din forældrerolle, og ønsker at forbedre samspillet, mellem dig og dit barn, vil vi gerne hjælpe. Vi kan også oplyse om kommunens forskellige tilbud, f.eks. om åben anonym rådgivning. I dagplejen er der tid til at dit barn kan fordybe sig, udforske verden gennem leg og planlagte aktiviteter og tilegne sig ny læring Barnets mappe Dit barn får sin egen mappe, når det starter i dagplejen. Barnets mappe har flere formål: Skabe tilknytning mellem hjem og dagpleje Dokumentation for barnets leg og læring i dagplejen Hjælpe barnet i overgangen til børnehaven Give barnet en positiv selvopfattelse 6

7 Dagplejen er barnets andet hjem, hvorfor tilknytningen mellem barn og dagplejer er særdeles betydningsfuld Vi forstår inklusion som, at alle børn oplever sig som aktive og betydningsfulde medlemmer af fællesskabet Vores mål At udvikle trygge, tillidsfulde og sociale børn med højt selvværd og stor livsglæde At inddrage barnet i dagligdagens pligter (f.eks. at skulle tømme opvaskemaskine), da det at føle sig værdsat, er en grundlæggende forudsætning for at kunne indgå i relationer til andre At skabe et lærende miljø for det enkelte barn, med passende udfordringer At være med til at give børn sunde vaner, i form af kosten og lyst og mod til at bevæge sig, samt at kunne mestre ting selv, f.eks. at tage jakken på At sikre, at alle børn og forældre oplever sig inkluderet At fremme børns præstationer, så de bliver så dygtige som de kan I vil opleve at dagplejere og pædagoger: Tryghed, trivsel, leg og læring fremmes via nærværende og omsorgsfulde voksne, der anerkender barnet, for den barnet er Er nærværende, omsorgsfulde, engagerede og ansvarlige Er fyldt af humør, glæde og empati Er respektfulde overfor andre mennesker og har forståelse for forskellighed Er faglig kompetente Dagplejepædagogens rolle Dagplejepædagogen skal sikre at den pædagogiske kvalitet i dagplejen er i udvikling. Der er et kontinuerligt fokus på dagplejerens trivsel og motivation for læring, igennem anerkendende dialog og professionel sparring. Nyeste tiltag på faglig udvikling er indførelse af dialogisk læsning og samtaler i hverdagen og børns motorik. Der er altid et særligt fokus på inklusion ingen børn må opleve ikke at være en værdifuld og aktiv del af fællesskabet. Dagplejepædagogen aflægger regelmæssige tilsyn i dagplejehjemmet og i legestuen, for at yde sparring, følge op og sætte nye mål. 7

8 Sammen med dagplejeren følges det enkelte barns udvikling og samspillet i børnefællesskabet. Hvis et barns udvikling skaber bekymring, vil du altid blive kontaktet enten af dagplejeren eller af dagplejepædagogen. Endvidere vejleder dagplejepædagogen, dagplejerne i forældre- og kollegasamarbejde. Dagplejepædagogen skal sikre, at dagplejerne arbejder ud fra gældende lovgivning, såsom pædagogiske læreplaner og politikker for dagplejen i øvrigt. Du er altid velkommen til at kontakte dagplejepædagogen om dit barns trivsel og udvikling i dagplejen. Åbningstid Dagplejen har åbent i 48 timer ugentligt med individuel åbningstid indenfor tidsrummet Behov for pasning om morgenen vægtes højere end behov for pasning om eftermiddagen. Varige ændringer skal aftales med dagplejekontoret. Hvis barnet skal hentes af andre end dig som forælder, skal du give dagplejeren besked. Det skal dit barn selv have med i dagplejen Skiftetøj m.m. afstemt efter årstid: Barnets taske skal indeholde skiftetøj, overtrækstøj, regntøj, fodtøj til indendørs og udendørs brug. Bleer, vaskeklude, håndklæde, hagesmække, solhat og solcreme og evt. sut. Barnevogn med sengetøj og sele (DVN-godkendt). Evt. regnslag dog anbefaler dagplejen, at der ikke bruges regnslag på barnevogne. Hvis det er nødvendigt at anvende regnslag, skal det være åndbart. Desuden: Spædbørnskost (grød, mos, modermælkserstatning). Specielle fødeemner (f.eks. pga. religiøse forhold eller fremmede kulturer). 9 9 Kost til børn, der via læge/sundhedsplejerske, er ordineret en bestemt diæt, medbringes ligeledes af forældrene. Lægeerklæring skal forevises ved en evt. diæt f.eks. hvis barnet ikke må få mælk. Dagplejerens åbningstid må ikke overskrides Kom i god tid, når du henter dit barn, så du kan få en snak om dagens forløb. 8

9 Hvis barnet undtagelsesvis skal have medicin, mens det er i dagplejehjemmet, skal det fremgå på emballagen, at medicinen er dedikeret barnet, samt fremgå hvilken dosis barnet skal have og hvornår. Dette er i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens bestemmelser. Medicinen skal være datomærket (må ikke overskrides). meget som muligt om dit barnet om dets udvikling og reaktioner, vaner og evt. sygdomme, så dagplejeren fra starten har mulighed for at opfylde barnets individuelle behov. Dagplejepædagogen fra området er til stede under opstartsmødet. Hvis du på mødet eller efterfølgende føler det ikke er det rigtige match, så kontakt straks dagplejekontoret. Hygiejne I dagplejen vægter vi hygiejnen højt, hvert barn skal have sit eget underlag ved bleskift. Dagplejerne får engangshandsker udleveret. Hyppig håndvask er vigtig for at reducere forkølelser og sygdomme generelt. Håndvask før hvert måltid er obligatorisk. Til hvert måltid ligger der en ren opvredet klud til hvert barn. Opstartsmøde i dagplejehjemmet Formålet med opstartsmødet er først og fremmest at etablere et godt forhold mellem forældre, barn og dagplejer, således at tilknytningen mellem barn og dagplejer kan etableres. Det er vigtigt, at du benytter mødet til at fortælle dagplejeren så Forældrebestyrelse I henhold til dagtilbudsloven er der en forældrebestyrelse i dagplejen. Der afholdes valg til forældrebestyrelsen årligt inden udgangen af marts. Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter + 2 suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter (+ 2 suppleanter), samt dagplejelederen. Dagplejelederen har ikke stemmeret, men fungerer som bestyrelsens sekretær. Ansvar og kompetence er fordelt mellem kommunalbestyrelsen, forældrebestyrelsen og dagplejeledelsen. Forældrebestyrelsen arbejder bl.a. med overordnede principper, der vedrører alle dagplejere. De fleste daglige spørgsmål afgøres af dig og din dagplejer. 9

10 Forældrebestyrelsen arbejder bl.a. med: Politiske beslutninger vedr. dagplejen Dagplejens drifts- og udviklingsaftale, kostpolitik og pædagogisk læreplan samt børnemiljøvurdering, kan læses på dagplejens hjemmeside, Budget-oplæg fra kommunen Principper for anvendelse af den børnerelaterede del af budgettet Foredrag for forældre Debat-temaer Orientering fra dagplejeledelsen, d.v.s. generelle ting, der vedrører dagplejere/forældre/ børn. Kostpolitik for dagplejen i Vejen Kommune Dagplejen har et kostudvalg og en kostpolitik. Kostpolitikken findes i denne folder. Kostudvalget består af: En diætist/kostvejleder En sundhedsplejerske 2 forældre fra forældrebestyrelsen 2 dagplejere En pædagog Dagplejelederen Kostudvalget afholder møde 1 2 gange årligt. Målet med kostpolitikken er at servere en sund og alderssvarende kost, samt give børnene gode måltidsvaner i dagplejen. Sund mad og drikke er samtidig med til at børn vokser og udvikler sig, som de skal. Med en politik for maden og måltiderne er dagplejen med til at: 9 9 skabe et fælles ansvar med alle ansatte i dagplejen og forældrene om børnenes mad og måltider 10

11 sikre ernæringsrigtig mad til alle børn i dagplejen lære børnene gode mad- og måltidsvaner give børnene rare måltider sammen med andre udvikle børnenes mange forskellige evner og kompetencer Måltiderne i dagplejen Samtidig med at børnene får hjælp med maden, opfordrer vi også løbende børnene til, både at spise selv med fingrene og til at øve sig med ske/gaffel. I dagplejen er vi meget opmærksomme på ikke at presse børnene til at spise og vi kommenterer heller ikke hvad de spiser eller ikke spiser. Hvis der er noget mad barnet ikke umiddelbart kan lide, prøver vi blot igen de kommende dage. Udover at barnets smag forandrer sig, skal børn ofte smage maden mange gange, ofte gange, før de accepterer den og er trygge ved den. I dagplejen er børnene aldrig alene når de spiser, men holdes under opsyn i tilfælde af, at de skulle fejlsynke maden. De daglige måltider foregår ved borde og stole, der passer til børnenes alder. Der sikres et godt og hyggeligt spisemiljø, ved at der i fællesskab dækkes bord med glas, bestik og tallerkner, samt lejlighedsvis pyntes med blomster, servietter, m.m. Dagplejeren spiser den samme mad som børnene og snakker med børnene om maden, smager på den og er positiv overfor den mad, børnene skal spise. Alt afhængig af alder er børnene med til at dække bord, øse op, hente ting der mangler, smøre deres egen mad, rydde af osv. I dagplejen er vi opmærksomme på at måltidet sammen med børnene er et vigtigt læringsmiljø, hvor børnene kan få fyldt rigtig mange nyttige kompetencer på. De 6 temaer i de pædagogiske lærerplaner* er derfor indeholdt i såvel måltidet som i dagens øvrige gøremål med madvarer. * Barnets alsidige personlige udvikling; Sociale kompetencer; Sprog; Krop og bevægelse; Natur og naturfænomener samt Kulturelle udtryksformer og værdier. 11

12 Diæter og hvad skal forældre selv medbringe af mad til deres barn? Er der via læge/sundhedsplejerske blevet ordineret en bestemt diæt som dagplejeren ikke umiddelbart kan give, skal diætmad til barnet medbringes af forældrene. Lægeerklæring skal altid forevises ved en diæt. F.eks. hvis barnet ikke tåler mælk, æg eller fisk som er de hyppigste fødevareallergier. Religiøse eller kulturelle grunde til særlige spiseønsker I det omfang det er muligt tilgodeser dagplejen religiøse spiseønsker, som for eksempel minus svinekød. Fra officiel side anbefales det ikke små børn at være hverken vegetarer eller veganere, hvorfor dette ikke kan imødekommes i dagplejen. I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres fra dette. Forældrene skal så sørge for en kostplan som er udført af en autoriseret klinisk diætist. Små børn og søde sager Da små børn har travlt med at vokse på sund mad, er der stort set ikke plads til tilsat sukker og sukkerholdige produkter som slik, is, saftevand, sodavand, kiks og kager med højt sukker- og/eller fedtindhold. Derfor anbefales det, at børn i dagplejen ikke får sukkerholdige produkter - ej heller kunstige sødestoffer eller erstatning med stevia, da disse produkter også er med til at børnene vænnes til at mad skal smage sødt. Da sukker er en smagsforstærker kan det bruges ved madlavning, som krydderi i fx sovsen, på grøden eller i bagningen af f.eks. brød. Mad ved særlige lejligheder Ved fødselsdage og andre begivenheder kan forældrene eksempelvis medtage brød og boller med pålæg, frugt og grønt (egnet til små børn), pindemadder, pandekager, sandwich eller en dejlig spændende og indbydende varm ret mad. Tal med dagplejeren om hvad barnet kan medbringe. Drikkevarer kan være smoothies. Vær opmærksom på at frosne bær skal have et kort opkog. Også ved jubilæer og andre særlige begivenheder serveres sund mad på en sjov og festlig måde. Hvordan opfyldes målene i praksis Dagplejeren bliver løbende informeret om den sidste nye viden fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen om mad og ernæring til dagplejebørnene. Dette foregår ved kontinuerlige kurser og løbende information. 12

13 Forfatteren bag dagplejens kostpolitik i Vejen Kommune Dagplejes kostpolitik i Vejen Kommune er skrevet af Kirsten Mikkelsen Ravnbøl, specialist i mad og ernæring til små børn og forfatter til Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsens bog: Mad til spædbørn & småbørn - fra skemad til familiemad. Kostpolitikken er blevet til i samarbejde med Dagplejens leder Bodil Vetter og godkendt af kostudvalget i september 2013 og af forældrebestyrelsen i november Se dagplejens samlede kostpolitik på vejenkom.dk/dagplejen Børns madkultur med maddannelse, livsstilsvaner og opfattelser af sundhed og mad grundlægges tidligt i barndommen, og bliver en del af den bagage børnene senere tager med ud i livet. Har madkulturen i barndommen været sund, er det meget sandsynligt at den i voksenlivet også bliver sund. 13

14 Relationer og Pædagogik For at sikre dit barns trivsel, leg, udvikling og læring er det betydningsfuldt at støtte dit barns relationer både til egen dagplejer og børnene, samt til de øvrige børn og voksne i gruppen. Dette styrker dit barns sociale og personlige kompetencer og sikrer tryghed og trivsel i andre børnefællesskaber, herunder gæsteplejen. Dagplejerne mødes jævnligt med hinanden i deres gruppe. Det er lidt med forskel, hvilke rammer der er til rådighed, men vi forsøger at gøre det bedst muligt ud fra de lokale muligheder, der er til stede. Gæstepleje Dagplejen har verdens bedste vikarsystem, hvor der altid er 100 % vikardækning, da loven siger at en dagplejer aldrig må være alene med mere end 5 børn. Fra 2013 har sundhedsplejen og dagplejen iværksat et nyt tiltag, hvor dit barn vil blive trivselsvurderet. Til hjælp til dette, bruger vi nogle refleksionsspørgsmål. Hvis dette vækker den mindste bekymring, vil du som forælder altid blive inddraget, så vi i samarbejde kan lægge en handleplan. Hvis din dagplejer ikke kan modtage barnet på grund af ferie, kursus eller sygdom, tilbydes barnet en gæstedagplejer. Til opstartsmødet udleveres et oplysningsskema vedr. gæstedagpleje. Du bedes udfylde og medbringe skemaet, når du benytter en gæstedagplejer. Alle dagplejere i dit barns legestuegruppe, fungerer som barnets gæste-dagplejer. Det kan forekomme, at vi er nødsaget til, at tilbyde en gæstedagplejer udenfor legestuegruppen. 14

15 Troldehuset Troldehuset, er et gæstehus med plads til 15 gæstebørn. Troldehuset har 4 fastansatte voksne. Troldehuset er beliggende på Vorupvænget 4, 6600 Vejen, Tlf Åbningstiden er: Mandag torsdag Fredag Det er primært børn fra Vejen by og opland som benytter Troldehuset, i stedet for den ordinære gæstedagpleje. Der kan altid rettes henvendelse til personalet, for aftale om et besøg inden start. Troldehuset har krybber og sovevogne til rådighed men dyne skal medbringes. Akut behov for kortvarig frihed Skal en dagplejer akut til læge, tandlæge eller lign., kan det efter aftale med dig og i samarbejde med dagplejepædagogen aftales, at en anden voksen passer børnene kortvarigt. Når dit barn ikke benytter dagplejen f.eks. på grund af ferie eller sygdom, vil det være en stor hjælp for os, hvis du allerede dagen forinden, har mulighed for at give din dagplejer besked om dette. Du vil derved medvirke til, at det oftere kan lade sig gøre, at finde den bedste løsning for de børn, der skal i gæstepleje. Dagplejerens sygdom Hvis dagplejeren ikke kan modtage barnet, bliver du ringet op af en dagplejepædagog fra dagplejekontoret eller områdets gruppekoordinator. Dagplejepædagogen / gruppekoordinatoren tilbyder en gæstedagplejer til dit barn. Du får besked, straks dagplejeren har sygemeldt sig, typisk mellem kl Det hænder at morgenvagten ikke kan få kontakt til nogle af de oplyste telefonnumre. Morgenvagten ringer 3 gange på de oplyste numre, og lægger besked hvis det er muligt. Herefter er det dit eget ansvar at ringe tilbage på Husk at give dagplejer og kontoret besked, ved skift af telefonnummer. 15

16 Ferie Dagplejeren har 5 ugers ferie om året, 5 feriefridage, fri den 24. og samt 9 afspadseringsdage, på grund af en arbejdsuge på 48 timer. Hvis der er mulighed for det, er det hensigtsmæssigt at dit barn og dagplejer holder ferie samtidigt. Lukkedage Byrådet har besluttet at dagplejen er lukket på følgende dage: Grundlovsdag den 5. juni Juleaftensdag den 24. december Der ydes ingen alternativ pasning på de 2 dage Desuden har dagplejen som udgangspunkt lukket i følgende perioder: De 3 dage før påske Dagen efter Kr. himmelfartsdag Dagene i forbindelse med jul og nytår. Vi passer selvfølgelig de børn, som har et pasningsbehov i forbindelse med påske eller jul. Hvis du har behov for pasning, skal du ringe til områdepædagogen og give besked. 16 Planlægning af sommerferien starter tidligt, da vi ifølge ferieloven er forpligtet til at give dagplejerne besked, 3 måneder før hovedferien ønskes afviklet. Hvordan og hvornår du skal give besked om dit barns sommerferie, vil du blive orienteret om, via din dagplejer. Grunduddannelse og kurser Nye dagplejere deltager i et obligatorisk 3 ugers grunduddannelsesforløb. Derudover tilbydes suppleringskurser. Du får i den forbindelse tilbudt gæstepleje. Der udbydes jævnligt kurser i både kost, førstehjælp og løfteteknik med mere. Ved barnets sygdom Når dit barn er syg, må det ikke komme i dagplejen. Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning, der siger at barnet skal være frisk og kunne klare at deltage aktivt i en almindelig dag i dagplejen. Generelt om forholdsregler ved smitsomme sygdomme se: Til opslagstavlen. Husk at give dagplejeren besked, hvis barnet er syg. Du bliver kontaktet, hvis dit barn bliver sygt i dagplejehjemmet.

17 Befordring i tilfælde af udflugt eller lignende Du skal skriftlig give tilladelse til, at dagplejeren må køre med dit barn i privat bil, efter færdselslovens regler. Kørselstilladelse kan gives ved indmeldelse eller skema her til udleveres fra dagplejekontoret. Foto Vi vil gerne have lov til at tage fotos og video af dit barn i hverdagssituationer, da dagplejen bruger både fotos og video i undervisningssammenhæng. Tilladelse kan gives ved indmeldelse eller skema her til udleveres fra dagplejekontoret. Ulykkesforsikring Pr har Vejen Kommune ikke længere tegnet en kollektiv ulykkesforsikring. Det er man som familie selv ansvarlig for. Skader forårsaget på tænder, er dog stadig gratis indtil barnet fylder 18 år. Se mere info på Rygepolitik Der må ikke ryges i dagplejehjemmet i dagplejerens åbningstid, ifølge Rygelovens 15, stk.1. Der må ikke ryges i legestue/gymnastiksale eller ved andre arrangementer, hvor dagplejere og børn opholder sig. Vi er rollemodel for børnene og derfor må der aldrig ryges så børnene kan se det ej heller i haven, på legepladsen, på ture eller lignende. Sikkerhedstjek Der udføres årligt et sikkerhedstjek i samtlige dagplejehjem og legestuer. Tavshedspligt Dagplejeren og de ansatte på dagplejekontoret har iflg. Forvaltningsloven, tavshedspligt vedr. personfølsomme oplysninger. Børnehave Samtidig med opskrivning til dagpleje opskrives barnet til børnehave. Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte pladsanvisningen. 17

18 Betalingsbetingelser Der betales forud. Forældrebetalingen forfalder til den 1. i måneden. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 3. i måneden. Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud til familier med flere børn indmeldt i dagpleje, børnehave, SFO og børn i privat pasning. Fripladstilskud Der kan søges hel eller delvis fripladstilskud til dagpleje, børnehave og SFO. Ansøgning foregår via pladsanvisningen, når dit barn er indmeldt. Der ydes ikke fripladstilskud til privat pasning. Udmeldelse Udmeldelse af dagplejen kan ske via pladsanvisningen. Udmeldelse er med 1 måneds varsel og til udgangen af en måned. Udmeldelsesreglerne gælder også ved fraflytning. Ved skifte fra dagplejen til kommunal børnehave, flexinstitution eller børnecenter, skal der ikke udmeldes fra dagplejen, da det betragtes som en overflytning fra en kommunal institution til en anden. Vælges der en privat institution eller ophør før startdato i børnehave, skal der udmeldes jfr. ovennævnte udmeldelsesregler. Link til pladsanvisningen: vejenkom.dk/pladsanvisningen Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Dagplejen Stadionvej 15, 6650 Brørup Telefon; / Postadresse: Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen 18

19 - et rart sted at være og lære

20

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik Den kommunale Dagpleje En vigtig brik Vi byder hermed dig og dit barn hjertelig velkommen til Dagplejen i Vordingborg Kommune For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær Med dette

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune Hvem passer os? Det gør dagplejen i Brøndby kommune Lidt om os selv I dagplejen modtager vi børn i alderen fra 0 og til 2 år og 8 måneder. Børnene bliver passet i dagplejernes private hjem. Dagplejerne

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold 1 Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. I denne folder kan du som forælder finde svar på stort set alle spørgsmål omkring Dagplejen. Indhold 1.

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN MORSØ KOMMUNE 3 MULIGHED FOR ORLOV 4 BARNETS PASNINGSBEHOV 5 BESKÆFTIGELSE OG UDVIKLING 5 LEGESTUE 6 RYGEPOLITIK 6 UDSTYR 6 BØRN I BILEN

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Børneby Glesborg Glesborg Bygade 81 8585 Glesborg Distriktsleder -

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Helle Frimann tlf. 58 57 34 90 Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Hvad er dagpleje? Velkommen

Hvad er dagpleje? Velkommen Nyttig viden 1 Indhold Hvad er dagpleje?... 3 Mål - mission, vision og værdier... 4 Starte i dagpleje... 6 Tavshedspligt... 8 Legestuegrupper... 9 Tværfagligt samarbejde... 10 Rygepolitik i dagplejen...

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

FORÆLDREPJECE August 2015

FORÆLDREPJECE August 2015 FORÆLDREPJECE August 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 5 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 6 Gæstepleje...

Læs mere

Hverdagen i dit barns dagpleje

Hverdagen i dit barns dagpleje Hverdagen i dit barns dagpleje 1 Indhold Hvad er en dagpleje? Dagplejepædagogen Derfor er det vigtigt at gå i dagpleje Starten i dagplejen Hverdagen i dagplejen Pædagogiske læreplaner Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen i Gittes dagpleje

Velkommen i Gittes dagpleje Velkommen i Gittes dagpleje 1 Jeg hedder Gitte Gudmandsen og min mand hedder Toni. Vi har to drenge, Kasper og Lasse. Lasse er stadig hjemmeboende. Jeg vil med denne bog give jer indblik i min dagpleje.

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

2. udgave redigeret august 2014

2. udgave redigeret august 2014 2. udgave redigeret august 2014 Indhold Velkommen til Dagplejen Holstebro...3 Bestyrelse...3 Dagplejerens uddannelse...3 Pædagogiske læreplaner...3 Lidt om dagplejen...4 Samarbejde/ gensidige forventninger...4

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Haderslev. Du har fået plads til pr. hos dagplejer: adresse: tlf.: Åbningstider: Mandag fra kl. Tirsdag fra kl. Onsdag fra kl. Torsdag fra

Læs mere

FORÆLDREPJECE Januar 2015

FORÆLDREPJECE Januar 2015 FORÆLDREPJECE Januar 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 4 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 5 Gæstepleje...

Læs mere

Velkomst og fakta om dagplejeren

Velkomst og fakta om dagplejeren Velkomst og fakta om dagplejeren Jeg hedder Christina, og jeg er fra 1975. Jeg har været ansat som dagplejer siden 2007 og er super glad for det. Jeg har sammenlagt arbejdet i daginstitution i 10 år, både

Læs mere

Børnehusene Team Høng Dagplejen

Børnehusene Team Høng Dagplejen Børnehusene Team Høng Dagplejen TEAM HØNG Velkommen til den kommunale dagpleje Velkommen i dagplejen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Team Høng.

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Pia Kruse Tramborg tlf. 58 57 36 41 Administration:

Læs mere

2. udgave redigeret januar 2017

2. udgave redigeret januar 2017 2. udgave redigeret januar 2017 INDHOLD Velkommen til Dagplejen Holstebro...3 Bestyrelse...3 Dagplejerens uddannelse...3 Pædagogiske læreplaner...3 Lidt om dagplejen...4 Tavshedspligt/underretningspligt...4

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen til barn og forældre i dagplejen

Velkommen til barn og forældre i dagplejen Velkommen til barn og forældre i dagplejen Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Svendborg. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns videre udvikling. Vi håber,

Læs mere

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Skolebakken 10, Selde 7870 Roslev Tlf. 99 15 64 70 www.seldeboernehave.dk chls@skivekommune.dk Mobil: 2497 8609 Velkommen til Selde Børnehave. Med

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Velkommen til min dagpleje.

Velkommen til min dagpleje. Velkommen til min dagpleje. Mit navn og adresse er: Karin Kjær Jensen Egevej 10 6051 Almind 22588077/75561986 Mine åbningstider er: Mandag torsdag fra kl. 6.45 til 16.30 Fredag fra kl. 6.45 til 15.45 Lidt

Læs mere

Velkommen til min dagpleje. Fakta om mig hvem er jeg?

Velkommen til min dagpleje. Fakta om mig hvem er jeg? Velkommen til min dagpleje Navn: Lena Kjær Guldbrandsen Adresse: Egevej 11, 6051 Almind Tlf: 22 98 58 58 Mine åbningstider: Man-Tors: 06.45-16.30 Fredag: 06.45-15-30 Fakta om mig hvem er jeg? Jeg hedder

Læs mere

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider:

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider: Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16 Administrative medarbejdere: Ingeborg Haahr tlf. 87 94 73 17 Mona Skov tlf. 87 94 73 18 Telefontider: Mandag 8.00 13.00 Tirsdag 8.00

Læs mere

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn Børnehusene Team Høngs kost- og bevægelsespolitik For vuggestuer - dagplejere og børnehaver Sunde børn er glade børn Børn, der oplever glæden ved at spise sund mad og bevæge sig, trives og udvikler sunde

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen Januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED - et valg med nærhed, tryghed og udvikling Kære forældre Velkommen til Dagplejen Lystrup/Elsted. Vi er en professionel dagpleje, hvor det gode børneliv hele tiden

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Evigglad

Velkommen i Dagplejen Evigglad Velkommen i Dagplejen Evigglad Kære forælder Nu nærmer tiden sig, hvor dit barn skal starte i dagpleje. Vi glæder os til at byde dig velkommen i Dagplejen, hvor dit barn vil få nogle gode og lærerige år.

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Dagtilbuddet...3 Kontaktoplysninger...3 Dagplejens kendetegn...3 Forbesøg...3 Kontaktmødet...3 En god start på dagplejelivet...4

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i kommunal dagpleje

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i kommunal dagpleje DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i kommunal dagpleje April 2017 Kære forældre til børn i kommunal Dagpleje. Vi håber, at I og jeres barn vil få mange gode oplevelser i

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 9 kommunale dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. En dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Dagplejen i Viby. Rosenvang Søndervang/Kjærslund/Rosenhøj Viby Vestergård/Vårkjær/Grøfthøj

Dagplejen i Viby. Rosenvang Søndervang/Kjærslund/Rosenhøj Viby Vestergård/Vårkjær/Grøfthøj 1 Indholdsfortegnelse: Dagplejen i... 2 Kontaktoplysninger... 2 Dagplejens kendetegn... 4 Præsentationsbesøg... 4 Kontaktmødet... 4 En god start... 4 Samarbejdet mellem dagplejer og forældre... 4 Komme

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune Dagplejen Syd/Øst Svendborg Kommune 1 Velkommen i dagplejen Syd/Øst vi glæder os til samarbejdet. Når dit barn skal starte i dagpleje, er der sikkert mange spørgsmål, som trænger sig på. For at hverdagen

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune.

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN dagplejen INFORMATIONSFOLDER I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN VI VIL GERNE BYDE JER OG JERES BARN VELKOMMEN I DAGPLEJEN Jeres barns start i Dagplejen

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Velkomst og fakta om dagplejen

Velkomst og fakta om dagplejen Velkomst og fakta om dagplejen Mette Hindkjær Klintevej 64 6000 Kolding Tlf. 41274749 Mine åbningstider: Mandag tirsdag 6.45-16.15 Onsdag torsdag 6.30-1615 Fredag 6.30-15.45 Jeg hedder Mette, og er født

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP 1 Revideret oktober 2009. Børnehusets telefonnummer: 6375 0275. Rød stues telefonnummer: 6375 0276. Blå stues telefonnummer: 6375 0277. Børnehusets mailadresse: dyrupbh.buf@odense.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Lidt om mig og min familie. Navn: Ruth Jørgensen Adr.: Frisenvoldvej 11, 8940 Randers SV Mobil 20 89 53 09. Mail: ruthfrisenvold@gmail.com Jeg er født i 59, gift

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer.

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN 2013 Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN Østermarkskolens førskolegruppe Mini Vulkanen er et tilbud til børn, som er indmeldt i skole og forventes at påbegynde undervisningen

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere