Rapport fra Ældre- og Omsorgsudvalgets studietur til Skotland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Ældre- og Omsorgsudvalgets studietur til Skotland"

Transkript

1 Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr Brevid Ref. RABA Dir. tlf Rapport fra Ældre- og Omsorgsudvalgets studietur til Skotland Indledning Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede på sit møde den 1. marts 2011, at studieturen skulle gå til Skotland under temaet velfærdsteknologi. Med inspiration fra KL var West Lothian Kommune udpeget, fordi man her har satset på integrerede plejeløsninger og anvendelse af sensorteknologi og telemedicin / telepleje. West Lothian har arbejdet målrettet med indsatserne for at skabe tryghed, forebygge indlæggelser og give borgerne mulighed for at blive i eget hjem længst muligt. Formålet med turen var at lade sig inspirere af, hvordan der i Skotland og især West Lothian Kommune anvendes velfærdsteknologi. Programmet på studieturen var følgende: - Mandag den 27. juni blev udvalget af Det Danske Kulturinstitut introduceret til Skotlands kultur, økonomi og politiske og sociale forhold. - Tirsdag den 28. juni besøgte udvalget West Lothian Kommune, hvor der bor indbyggere. Kommunen er kendt på nytænkning i forbindelse med brugen af teknologiske løsninger målrettet at ældre borgere kan blive i eget hjem så lang tid som muligt samt hurtigere hjemtagning af borgere fra hospitalerne. I besøget var der fokus på Housing with care, Home Safety Service og Telecare. - Onsdag den 29. juni var der arrangeret møde mellem udvalget og to skotske politikere fra henholdsvis kommunalbestyrelsen i Fife og kommunalbestyrelsen i Edinburgh, hvor udviklingen i Skotland og Danmark blev drøftet. Denne rapport opsamler hovedtrækkene i programmet, hvor der opsummeres fra de forskellige besøg og drøftelser. Der afsluttes med en konklusion i forhold til, hvordan udvalget kan arbejde videre med de input der kom under studieturen. Det Danske Kulturinstituts introduktion af Skotland Det Danske Kulturinstitut blev stiftet som selvstændigt institut i 1940 og har til formål at fremme og understøtte danske kultur i Storbritannien eller britisk kultur i Danmark. Instituttet udveksler samfundsmæssige ideer, meninger og information for at illustrere, hvordan samfundsopgaver kan løses forskelligt og danne baggrund for inspiration. Direktør Kim Minke gav en introduktion til Skotlands kultur, økonomi samt politiske og sociale forhold. Skotland er en af fire nationer der udgør Storbritannien. Skotland fik i slutningen af 1990 erne selvstyre, men selvstyret er underlagt det britiske parlament. Der er en del politiske beslutninger inden for offentlige tjenester, som skiller Skotland fra resten af Storbritannien. Mens universitetsuddannelse og ældreomsorg er næsten gratis i Skotland, er der delvis betaling herfor i resten af Storbritannien. Det skotske parlament, som består af en lovgivende forsamling på 129 medlemmer, har lovgivende autoritet over alle områder relateret til Skotland, men har begrænset myndighed til at ændre indkomstskatter. Skatterne baseres på ejendomsskat som betales både af ejere og lejere. Der er i det skotske parlament drøftelser af, hvordan man kan tilnærme sig den nordiske velfærdsmodel.

2 Side2/6 Det er kommunerne der varetager den borgernære velfærd sammen med det nationale sundhedssystem (National Health Service). Skotland består af 32 kommuner og der bor ca. 5 mio. mennesker. Som Danmark er Skotland udfordret på social- og sundhedsområdet med en voksende ældrebefolkning, flere med kroniske sygdomme og færre i arbejdsstyrken. Samtidig er der i Skotland stigende forventning og flere krav fra borgerne om individuelle velfærdsydelser. Der er igangsat betydelige besparelser på offentlige ydelser som følge af den generelle og globale krise samt de demografiske udfordringer. Der har derfor været fokus på at tænke kreativt og nyt med henblik på at frigive ressourcer i social og sundhedsydelser, hvor der specielt i West Lothian er tænkt nyt i forbindelse med at bruge teknologiske løsninger målrettet at ældre borgere kan blive i eget hjem så lang tid som muligt samt hurtigere hjemtagning af borgere fra sygehusene. Velfærdsydelserne og organiseringen af disse er vidt forskellige fra Danmark. Først og fremmest har Danmark en langt mere udbygget hjemmepleje, hjælpemiddelsystem og genoptræning, hvor Skotland i høj grad ligner den engelske velfærdsmodel med færre offentlige ydelser og mere vægt på civilsamfundet. En af udfordringerne for Skotland er, hvordan man kan få social- og sundhedssektoren til at spille sammen. Socialområdet er tilknyttet kommunerne, hvor behandlingen og praktiserende læger er tilknyttet National Health Service (NHS). NHS er finansieret ved statslige skatter og de kommunale ydelser er finansieret ved lokalskat. Under NHS er hospitaler, tandlæger, optikere, apotekere, praktiserende læger og deres stab af fx praksissygeplejersker, terapeuter, sundhedsplejersker og diætister. Og under kommunerne er ældreplejen herunder hjemmesygeplejersker, plejehjem, samt ydelser til voksne med specielle behov. Velfærdsteknologi i West Lothian Kommune Udvalget besøgte centret, Colinshiel Court i West Lothian kommune. Her gav ansatte i kommunen introduktion til baggrunden for omstillingen til velfærdsteknologi samt boligformen Housing with Care. Nye måder at arbejde med ny teknologi Udviklingsmanager Ronnie Motherwell introducerede udvalget til baggrunden for West Lothians omstilling til arbejdet med velfærdsteknologi. Kommunen, som er Skotlands 10. største med ca indbyggere, har en stor demografisk udfordring med en befolkningsfremskrivning der viser en stigning på 40 procent i alderen 60+ mellem 2005 og Udfordringen med flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder har sammen med udfordringen om individualiserede serviceydelser været drivkraften bag West Lothians omstilling, der startede i Fokus er på at maksimere borgernes behov med de tilgængelige ressourcer og derfor et fokusskift til at hjælpe borgeren i eget hjem med teknologiske hjælpemidler. Nedenfor er den demografiske udvikling i West Lothian ( ) og i Roskilde Kommune ( ). West Lothian Kommunes befolkningsudvikling Alder Procent stigning % % % Total %

3 Side3/6 Roskilde Kommunes befolkningsudvikling Alder Procent stigning % % % Total % Målet med ændringen i West Lothian har været at re-designe ældreplejens service til at imødekomme fremtidens udfordringer, således at teknologien understøtter borgernes behov og de professionelles arbejde. Man forsøger at gøre borgerne mere uafhængige ved at re-designe de offentlige ydelser således, at de kommunale teams arbejder både med sundhed og social omsorg gennem en koordineret indsats af bl.a. sygeplejersker og socialforsorg. Strategien er, gennem en mere proaktiv tilgang, at gøre borgerne mere aktive i eget hjem. Den største udfordring har været ændring i medarbejdernes kultur og måde at arbejde på. Re-designet har udmøntet sig i udvikling af Housing with care, Home Safety Service og Telecare, som vil blive gennemgået nedenfor. Gevinsterne ved at re-designe ældrehjælpen er: - væsentlig reduktion i liggedage på sygehusene - reduktion i gennemsnitlig længde på plejehjem fra 36 mdr. til 12 mdr. - reduktion i ventetid til levering af plejeydelser - bedre medarbejdertilfredshed og opgradering af medarbejdernes kompetencer Samfundsmæssigt er det en stor gevinst, da reduktionen i liggedage på sygehuset har givet bedre sundhed for borgerne og en økonomisk gevinst. Besparelserne er det dog primært NHS der høster. Housing with Care: Marion Reid som er gruppemanager for Housing with Care fortsatte præsentationen. Colinshiel Court er et Housing with Care center. Centret er ejet af Hanover Housing Association, der er et af de 4 boligselskaber, som kommunalbestyrelse har indgået partnerskab med. Partnerskabet har udviklet en ny bolig- og livsform for ældre mennesker, som kaldes Housing with Care. Boligformen er et led i den overordnede plan om opening doors for older people, som kommunalbestyrelsen lancerede i 1999, hvor udgangspunktet var at modernisere den lokale omsorg og skabe nye boligformer, længere liv i eget hjem med mere tryghed samtidig med at man ville spare midler på plejehjem. Housing with Care er designet til at gøre det enkelte individ eller et par i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt i deres egen bolig ved at kombinere services, tilknyttet boligerne og professionel hjælp på en veltilrettelagt måde. Colinshiel Court består af 21 et-soveværelses, umøblerede lejligheder i enten stue eller førstesals niveau. Der er desuden tilknyttet 8 selvstændige mindre boliger til centret. Til centret er tilknyttet et team, West Lothian Council s Housing Support, som tilbyder hjælp til lejerne, målrettet den enkeltes særlige behov. Hver lejlighed eller bolig er egnet til 1 eller 2 lejere. Til hver bolig leveres en teknologipakke, som tilbyder lejerne sikkerhed i eget hjem. Teknologien er relativ simpel og indeholder:

4 Side4/6 En videoovervågning af adgang til lejligheden To passive infrarøde sensorer, som alarmerer ved inaktivitet eller ved indbrud (be-vægelsessensorer) To væskedetektorer, hvis lejeren eksempelvis har glemt at slukke for vandet e.l. En varmesensor ved ekstreme temperaturer En røgdetektor Nødkaldeanlæg En halskæde til at bære alarmeringsudløseren i Teknologien er monitoreret og tilknyttet et callcenter, som kan tilkalde vagthavende personale fra kl Herefter kan en sovende nattevagt tilkaldes ved akutte situationer. Til Colinshiel Court er desuden tilknyttet forskellige faciliteter, som kan benyttes både af lejere og lokalbefolkningen. Lejerne og deres pårørende kan vælge, om de ønsker at modtage de tilbud, der er på centret, som inkluderer restaurant med caféområde, frisører, lokaler med sociale aktivitetstilbud eller til afholdelse af møder, vaskeri og badeværelser med mulighed for assistance. Home Safety Service og telecare Efter præsentation og rundvisning på Colinshiel Court gik turen videre til Strathbrock Partnership Center, som er et center med integrerede ydelser indenfor social- og sundhedsområdet herunder praktiserende læger, sygeplejersker, terapeuter, boligformidlere og informationsdesk. Udvalget mødte her Tom Kerr som er West Lothian Provost, som svarer til en borgmester i Danmark. Tom Kerr gav en lille introduktion til de udfordringer kommunalbestyrelsen står med i West Lothian. Efterfølgende gav gruppeleder, Anne Sherriff, en nærmere introduktion til Home Safety Service og brugen af telecare (telemedicin / telepleje). Home Safety Service er et koncept, hvor ydelserne fra professionelt personale kombineres med telemedicin / telepleje i form af sensorteknologi med det formål at facilitere udskrivninger fra sygehusene og undgå indlæggelser; at støtte sårbare og ældre mennesker til at føle sig sikre i eget hjem; og at opnå hurtig responstid ved fald i hjemmet. Borgerens bevægelser i hjemmet bliver registreret gennem sensorer, der opsamler bevægelsesmønstre. Herefter opstilles forskellige teknologiske hjælpemidler som er samme teknologipakke, som opstilles i Housing with Care boligerne samt eventuelt supplerende teknologiske hjælpemidler ved behov. Dette kan være medicindoseringsæsker, der alarmerer ved tid til medicinering, epilepsisensorer foruden sensorer, som alarmerer, når man forlader lejligheden (for demente) samt sensorer i seng og pude til registrering af anormal sengelægning som kan give alarm, hvis personen sætter sig op i sengen eller forlader sengen et antal minutter alt efter indstilling. De teknologiske tilbud og hjælpeforanstaltninger til borgere i eget hjem gradueres efter en screening. Til de teknologiske hjælpemidler i hjemmet er der tilkoblet en careline, som er bemandet hele døgnet. Der er respons på alle opkald og alarmer fra teleudstyret i borgerens hjem. Såfremt der er behov for besøg i hjemmet kontaktes først pårørende, naboer eller andet netværk. Herefter tilkaldes sygeplejersken. Introduktionen til teknologien startede i 2001 og med 10 års jubilæet i 2011 har man rundet 4000 hjem, der har opsat sensorteknologi dækkende over 6000 borgere. I 2010 var 16 procent af opkald gennem telecare på grund af medicin assistance og der blev registreret 960 fald, som der blev taget hånd om. Det er påvist, at 50 % af alle

5 Side5/6 ældre borgere over 85 år falder hvert år, og en stor del af alarm-opkald skyldes fald i hjemmet. 18 % af faldene skyldes endvidere medicinering. De økonomiske udgifter til telecare i West Lothian sammenlignet med alternative og mere indgribende foranstaltninger er opgjort som udgifter pr. år i nedenstående tabel. De økonomiske udgifter til telecare sammenlignet med alternative og mere indgribende foranstaltninger er opgjort som udgifter pr. år i nedenstående tabel. Egen bolig kun med telecare < 300 Egen bolig med telecare og 10 timers pleje Housing with Care / individuelle boliger med mulighed for hjælp Nursing home / plejeboliger Akut hospitalsseng Den sidste udvikling af telecare i West Lothian er en maskine til monitorering af livsstil, der kan opstilles i hjem, hvor borgeren med fx en kronisk sygdom løbende har mulighed for selv at rapportere forskellige værdier så som vægt, blodtryk og kuliltemåling med formålet løbende og systematisk opfølgning på sin sundhed i samarbejde med professionelle. De teknologiske hjælpemidler anvendes typisk hos ældre og hos borgere, der eksempelvis pga. handicap, kronisk sygdom, misbrug eller trusler om vold har behov for en hurtig og sikker hjælp i nødsituationer. Derudover har livsstilsmonitoreringen vist sig at have gavnlig effekt på kontakten til børn, der lider af overvægt. Møde med politikere fra Edinburgh Council og Fife På Det Danske Kulturinstitut mødtes udvalget med kommunalbestyrelsesmedlem Joanna Colemann, medlem af kommunalbestyrelsen i Edinburgh og Timm Brett, medlem af kommunalbestyrelsen i kommunen Fife. Her blev der diskuteret kommunalpolitik på tværs af Danmark og Skotland. De skotske lokalpolitikere ser en stor udfordring i at skabe mere sammenhæng på tværs af sektorer. Den skotske opdeling i kommuner og National Health System gør, at de nogle steder deler samme grænser og andre steder er overlappende med flere kommuner. Det er helt klart nemmere der hvor sygehusvæsenet passer til kommunegrænsen. Dog er det svært med forebyggelse på grund af manglende økonomiske incitamenter på tværs af de to sektorer. Der er tanker om at eksperimentere med deling af opgaverne mellem voksne og børn hos henholdsvist NHS og kommunerne. Interessant er det, at man har sammenlignet indlæggelsesfrekvens hos praktiserende læger, der viser, at der er stor forskel fra læge til læge, hvilket ikke kan begrundes i befolkningsgrundlag. Derfor vil man i Skotland kigge nærmere på lægernes indlæggelsesmønstre. Der foregår en svær prioriteringsdiskussionen, hvad angår lukning af lokale sygehuse. Der har været planer om at lukke, men på grund af borgerprotester har det været svært at gennemføre. Fokus over hele Skotland er at ældre skal være længere tid i eget hjem gennem fokus på ældres livskvalitet og aktivitet. Derfor bruger man det offentlige rum til at indrette til ældre borgere og tænker bustransporten ind så ældre nemmere kan komme rundt selv. Fife Starter hjælp til selvhjælp projekt op snart.

6 Side6/6 Konklusion Studieturen til West Lothian i Skotland har givet relevante input indenfor teknologisk udvikling af ældreområdet i forhold til rehabilitering og hjælp til selvhjælp. I forhold til den del der handler om Housing with care har studieturen sat fokus på udviklingen og tilrettelæggelse af boliger til ældre. Indretning af omgivelserne i ældreboliger og i plejecentre er afgørende, hvilket også er tænkt med i forhold til Trekroner plejecenter. Der er løbende grund til at se på, hvordan ældreboligerne udnyttes og hvordan det kan give mere aktivitet i dagligdagen. I forhold til den del der handler om Home Safety Service og Telecare, så er Roskilde Kommune godt i gang i forhold til brugen af velfærdsteknologi. Her har fokus været brug og udvikling af såkaldt robotteknologi med robotstøvsugere og toiletskyld sammen med udviklingen af ny selvhjulpen-teknologi i ældreplejen. Med den sensorteknologi som udvalget i West Lothian blev præsenteret for, er der et potentiale for ældreområdet i Roskilde Kommune i forhold til teknologisk understøttelse af nuværende ydelser til borgerne. Specielt den del der handler om at bruge sensorteknologi til tryghed og kommunikation med borgere i eget hjem. Der vil i fremtiden være et behov for at skabe tryghed hos hjemmeboende ældre, hvad angår sikkerhed, sundhed og social kontakt med omgivelserne og dette behov kan understøttes med teknologiske hjælpemidler, der allerede er i produktion. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der indenfor Ældre- og Omsorgsudvalgets område arbejdes videre med følgende: - Integration af sensorteknologi i sammenhæng med ældreplejen hvor der specielt analyseres på, hvordan teknologiske løsninger kan give mere tryghed for den enkelte og eventuelt erstatte fysiske besøg. - Udvikling af nødkald hvor der kigges nærmere på, hvordan sensorteknologi kan supplere det nuværende nødkaldssystem. - Analyse af hvordan livsstilsmonitorering kan integreres i en dansk sundhedssektor i forhold til snitfladen mellem praktiserende læger og kommunen.

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Scenarier for det aldrende samfund

Scenarier for det aldrende samfund Scenarier for det aldrende samfund Hvilke valg har vi for fremtiden? Indhold Introduktion...2 Velfærdsteknologiske løsninger...3 Scenarierne og brugerhistorier...4 Erik 79 år...5 Jan og Samira 72 og 68

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling for produktivitetskommissionen Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Velfærdsteknologi på verdensplan. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune

Velfærdsteknologi på verdensplan. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Velfærdsteknologi på verdensplan Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Desk Research Velfærdsteknologi på verdensplan Denne undersøgelse, er lavet af udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere