Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg (Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg (Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr)"

Transkript

1 Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg (Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr) Nr. 2 Marts 2009 ISNN Indhold Om denne udgivelse side 1 Den aktuelle situation side 1 Nye navne på skadedyr side 2 Om definitionen på betegnelsen invasiv art side 8 Zoologisk nomenklaturudvalgs medlemmer side 8 Om denne udgivelse Det er intentionen at udvalget udsender en status over behandlede navnesager en gang om året. Første gang var i marts 2008 i første nummer af Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg. Beklageligvis blev det første nummer kun distribueret til en begrænset kreds af selskabets medlemmer, og intentionen om at lægge meddelelserne ud på selskabets hjemmeside har endnu ikke kunnet lade sig gennemføre. Derfor er de navnesager som blev nævnt i bladets første nummer også medtaget i dette nummer i håb om at det må lykkes at få bladet ud til alle medlemmer og interesserede. Den aktuelle situation Som det var tilfældet året forinden, har det forløbne års navnesager udelukkende været rejst ud fra behovene for at kunne navngive de nyindvandrede arter eller de arter som er aktuelle i problematikken vedr. invasive arter. Flere gange har udvalget taget initiativer for at imødekomme risikoen for journalisters opfinden af alt for dramatiske navne som f.eks. dræbermyren. Igen er der dukket nye arter op herhjemme ved indslæbning, således karantænearten, træbukken Anoplophora glabripennis (Asian longhorned beetle), som dog formentlig ikke har etableret sig. Derimod har skjoldlusen Pulvinaria regalis etableret sig flere steder i København er man blevet opmærksom på pragtbillen Agrilus sinuatus tilstedeværelse herhjemme i bl.a. tjørn og pære. Dermed kan der være god grund til at have opmærksomheden rettet imod to andre varmeelskende pragtbiller Agrilus planipennis (Emerald ash borer) og A. biguttatus (Oak splendour beetle), førstnævnte, som er et stort problem i USA, har vi ikke set herhjemme, den anden er nyligt blevet fundet i den danske natur. Andre arter, heriblandt den invasive havemyre (Lasius neglectus), breder sig hastigt op gennem Europa og er nået et godt stykke op i Tyskland, og vi må nok forvente at den kommer hertil inden så længe. 1

2 Nye navne på skadedyr RODODENDRONCIKADE Graphocephala fennahi Young 1977 (Hemiptera, Cicadellidae) Denne knap 1 cm lange og iøjnefaldende cikade er fundet som ny art for Danmark på rododendron siden Da den på en ellers faglig seriøs webside om rododendron er blevet omtalt med det ikke særlig heldige navn rododendronhopperen, var der behov for at etablere et dansk navn med basis i den korrekte danske betegnelse for dens hovedtaxon, cikade. Arten er indslæbt fra Amerika og har længe været etableret i Europa, hvor den i de senere år har bredt sig. Dens sugning på rododendron synes ikke at have større betydning. Den er muligvis vektor for plantesygdommen forårsaget af Pycnostysanus azaleae som medfører knopvisnen, men herhjemme er der ikke noget der tyder på at det er tilfældet. Symptomerne frembragt ved sugning på bladene er tilsyneladende ganske uden betydning for bladenes udseende, hvorimod æglægningen, som foretages i knopperne, kan forårsage lidt beskadigelse. Arten har bredt sig og har i 2007 især etableret sig i området nord for København samt spredte steder i Danmark er den blevet yderligere talrig disse steder. På web-stedet hvor navnet rododendroncikade allerede er etableret, er der dokumenteret et stort antal fund af arten, især i Nordøstsjælland. Billeder af rododendroncikade, Landbohøjskolens have juli 2008: De gulgrønne nymfer sidder på undersiden af de yngre blade i perioden maj-juli. De lyse afstødte huder efter nymfernes hudskifter er fasthæftet til bladundersiden og kan blive hængende og vidne om cikadernes tilstedeværelse i lang tid. De voksne cikader ses ofte siddende enkeltvis på bladenes overside i perioden juli-november. De opdages lettest ved at man dasker til planten hvorved cikaderne flyver op og bringer sig i sikkerhed et lille stykke derfra. 2

3 RODODENDRONTÆGE Stephanitis rhododendri Horvath 1905 (Hemiptera, Heteroptera, Tingidae) BLÅBÆRTÆGE Stephanitis oberti Kolenati, 1857 (Hemiptera, Heteroptera, Tingidae) Rododendrontægen har længe været kendt herhjemme som et almindeligt forekommende skadedyr på rododendron. Imidlertid har undersøgelser af de danske fund af tægen, foretaget af Rune Bygebjerg, påvist at de fleste danske fund ikke tilhører arten S. rhododendri men arten S. oberti som regnes for at være knyttet til mosebølle og andre arter af bølleslægten (Vaccinium). Denne art har i forvejen navnet blåbærtæge tilknyttet. PLATANMASKETÆGE Corythucha ciliata (Say 1832) Hemiptera, Heteroptera, Tingidae) Arten er hjemmehørende i Nordamerika under navnet Sycamore lace bug, men optræder invasivt i det sydlige Europa. Den menes at brede sig mod nord og findes bl.a. i Tyskland. Arten er behandlet i videnbladet Skadedyr på platan fra Skov & Landskab. Bl.a. i Italien optræder arten i masseforekomst og giver anledning til kraftige gener bl.a. på grund af mængder af sorte ekskrementklatter og bladmisfarvning. Den sættes i forbindelse med sygdomme på platan, især platanvisnesyge, men relationen er ikke endeligt fastslået. KONGESKJOLDLUS Pulvinaria regalis Canard, 1968 (Hemiptera, Coccidae) Sommeren 2007 opdagedes et spektakulært angreb af en i Danmark hidtil ukendt skjoldlus på forskellige træarter. Skjoldlusene som sidder på stammen er ganske iøjnefaldende idet skjoldet er ca ½ cm i diameter og befinder sig oven på et tykt lag af hvide vokstråde hvori æg og yngel er skjult. Arten blev bestemt til Pulvinaria regalis og er beslægtet med vinskjoldlusen. P. regalis forekommer i vore sydlige nabolande. Det viste sig at en svensk entomolog havde opdaget arten i 2006 i Malmö, og han havde derfor søgt efter den i København og fundet den flere steder fandtes skjoldlusene i betydeligt større antal og tætheder og de havde bredt sig til flere træer i nærområdet. Artens engelske navn er Horse chestnut scale, men da det herhjemme er tydeligt at arten har en ganske bred værtspræference, er det ikke hensigtsmæssigt at knytte et værtplantenavn til den. Med en direkte oversættelse af det latinske epitet regalis foreslås navnet kongeskjoldlus. 3

4 ORIENTALSK KASTANIEGALHVEPS Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951 (Hymenoptera, Cynipidae) Brian Larsen har henledt opmærksomheden på behovet for et dansk navn til denne art, da der i 2006 i EU blev drøftet hasteforanstaltninger imod arten, som i Sydeuropa optræder invasivt og er skadegører på ægte kastanje. Dens angreb, der medfører deformerende galledannelser på knopperne, er et problem i Italien og Slovenien. Den stammer oprindelig fra Japan. Ved valg af et dansk navn var det naturligt at lægge sig tæt op ad det engelske navn Oriental chestnut gall wasp og det tyske: Japanische Esskastanien-Gallwespe. ROBINIE-FLADEMINÉRMØL Phyllonorycter robiniella Clemens 1859 (Lepidoptera, Gracillariidae) ROBINIE-FINGERMINÉRMØL Parectopa robiniella Clemens 1863 (Lepidoptera, Gracillariidae) Behovet for navngivning af disse to arter er opstået I forbindelse med at de omtales i en artikel om robiniedyrkning af Jens Peter Skovsgaard, Skov og Landskab. Arterne optræder indslæbt i robinie dyrket i Centraleuropa og kan også tænkes at optræde i Danmark. Da begge arters optræden især er synlig ved deres minering i bladene af robinie med hver sit karakteristiske skadebillede, er det naturligt at navngivningen tager udgangspunkt i de iøjnefaldende skader og ikke i de voksne minérmøls udseende. Phyllonorycter robiniella frembringer en flademine, og Parectopa robiniella frembringer en fingret mine, idet der formentlig er flere larver i minen, minerende i hver sin retning. ASIATISK TRÆBUK Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853) (Coleoptera, Cerambycidae) Alene fordi arten, nok bedst kendt som Asian longhorned beetle, er et karantæneskadedyr og på verdensplan er en af de mest uønskede invasive arter, er der grund til at vedtage et dansk navn for A. glabripennis. I august i 2008 blev behovet yderlige aktualiseret, idet der i Holstebro blev fundet nogle eksemplarer i emballagetræ fra en stenhuggersending fra Kina. Plantedirektoratet satte de fornødne tiltag i gang, og det ser umiddelbart ud til at træbukken ikke er blevet etableret i træer på stedet. Larverne laver omfangsrige gange inde i veddet af forskellige løvtræer, og angrebet opdages først når træerne går ud eller billerne gnaver sig ud gennem barken. I Europa har der i de senere år været lokale angreb i Østrig, Sydtyskland, Frankrig og Holland, og selv om billerne ikke bevæger sig langt væk fra udklækningsstedet, kan det tage flere år før man med sikkerhed har fået udryddet arten på udbrudsområderne. Selv om det valgte navn ikke er særlig specifikt, har udvalget besluttet sig for asiatisk træbuk, fordi det er den asiatiske træbukkeart der fokuseres mest på. 4

5 HARLEKINMARIEHØNE Harmonia axyridis (Pallas 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) Denne asiatiske art, som både I USA og Europa har været anvendt til biologisk bekæmpelse af bladlus, har i USA igennem mange år været etableret i naturen, og i de senere år er den også dukket op i mange lande i Europa. Da den for et par år siden blev registreret i nabolandene lige syd for Danmark, har man i coleopterologkredse herhjemme været opmærksom på om den også forekom i her i landet. Nogle få observationer af arten i 2006 blev i 2007 afløst af massive forekomster af arten i Københavnsområdet, og udsigten til en stærk bevågenhed fra pressens side, nødvendiggjorde at der blev etableret et dansk navn, som ville kunne gøre sig gældende i den forventede dramatik og opmærksomhed som presseomtalen ville medføre. Med dræbersneglene in mente var der behov for et velklingende navn som ville kunne udkonkurrere dræbermariehønen. I fagkredse var navnet asiatisk bladlusmariehøne eller blot asiatisk mariehøne ved at vinde indpas, men i mere populært orienterede kredse benyttedes navnet harlekinmariehøne allerede. I udlandet benyttes flere navne i flæng, således på engelsk/amerikansk: Multicolored Asian lady beetle (bug), Asian lady beetle, Harlequin beetle, Halloween lady beetle. Arten er jo dog ikke mangefarvet, men snarere multivariabel i farvetegningen. Harlekinmariehøne i en af de mange farvevariationer som optræder herhjemme. Denne form (f. succinea) har de for arten maksimalt 19 sorte pletter på dækvingerne. Bemærk også de store hvide sidepletter på pronotum. Af størrelse er den som regel lidt større end den almindelige syvplettede mariehøne men varierer mere end denne. I Danmark forekommer en nærtstående art Harmonia quadripunctata (Pontoppidan 1763) med hovedudbredelsesområde i det sydlige Europa. Hidtil har der ikke været noget behov for et dansk navn til denne art, men hvis det viser sig at den breder sig sammen med sin asiatiske søsterart, kan der blive behov for at skelne imellem dem med et henholdsvis europæisk og asiatisk præfix. 5

6 TJØRNEPRAGTBILLE Agrilus sinuatus (Olivier, 1790) (Coleoptera, Buprestidae) Slægten Agrilus påkalder sig aktuelt et øget fokus, idet pragtbillen A. sinuatus, en ny art for Danmark, har vist sig at optræde forbavsende mange steder som skadedyr, især på tjørn, hvor tilstedeværelsen af larvegange og flyvehuller vidner om at arten upåagtet har været til stede igennem flere år konstateredes at arten havde forårsaget grendød på et stort antal pæretræer og mispel i Pometets samlinger i Tåstrup, og ved denne lejlighed blev der både fundet eksemplarer af larve og voksen bille. Arten er hjemmehørende i Centraleuropa, hvor der kendes mange eksempler på skader, især i pæreplantager. Slægten Agrilus benævnes lancetpragtbiller, men på trods af dette figurerer leddet lancet ikke i navnene på de hjemmehørende arter. På engelsk forekommer navnet Sinuate pear borer, hvilket nok hentyder til larvegangens meget karakteristiske bølgeformede forløb. Imidlertid oplyses det i en tysk artikel at artsepitetet hentyder til den bølgeformede bagrand af billens forbryst. I Tyskland kaldes den Birnenprachtkäfer i overensstemmelse med en igennem mange år kendt rolle som skadegører på pære, men i Danmark kan det være en pointe ligesom i UK at kalde den tjørnepragtbille. Agrilus sinuatus: Den voksne bille er mm lang og skinner smukt bordeauxmetallisk. Billen som er aktiv i varmt solskinsvejr, har en kort flyveperiode omkring juni måned. Den karakteristiske bugtede larvegang findes i grentykkelser ned til omkring en tomme, hvilket betyder at der kan befinde sig larver i hovedstammen på planteskoletræer. Lancetpragtbillernes flyvehul er tydeligt D- formet og varierer hos A. sinuatus fra 3-5 mm i bredden. 6

7 ASIATISK ASKEPRAGTBILLE Agrilus planipennis Fairmaire, 1888 (Coleoptera, Buprestidae) Iben M. Thomsen har henledt opmærksomheden på denne pragtbille som er opført i karantænelisten. Arten som stammer fra Asien er et problem i Nordamerika, men den er endnu ikke fundet i nærheden af Danmark. Bl.a. Hans Peter Ravn fra SL har argumenteret for et kortfattet navn til denne interessante art. TOPLETTET EGEPRAGTBILLE Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777) (Coleoptera, Buprestidae) Denne art som i udlandet er kendt som et betydeligt skadedyr på eg, fik aktualitet i 2008 hvor entomologen Palle Jørum meddelte et fund af arten i et skovområde på Djursland. Billen har to små hvide pletter på dækvingerne. LILLE GRANKNOPVIKLER Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799) (Lepidoptera, Tortricidae) Iben M. Thomsen, som omtaler arten i Skovsundhedsrapporten for 2004, har foreslået det danske navn som lægger sig ret tæt op af det tyske, Kleiner Fichtennadelmarkwickler (Schwenke 1978). INVASIV HAVEMYRE Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990 (Hymenoptera, Formicidae) TYRKISK HAVEMYRE Lasius turcicus Santschi, 1921 ØSTRIGSK HAVEMYRE Lasius austriacus Schlicksteiner, 2002 Jes Søe Pedersen, Center for Social Evolution, Biologisk Institut, Københavns Universitet, udsendte i efteråret 2008 en pressemeddelelse om Lasius neglectus, som er under ekspansion fra Middelhavsområdet nordpå i Europa hvor den er truffet et godt stykke op i Tyskland, hvorfor vi kan risikere at få invasion af den i nær fremtid. Arten er nært beslægtet med den hjemlige sorte havemyre Lasius 7

8 niger, som jo optræder uønsket på mange måder i haver og huse. L. neglectus påkalder sig opmærksomhed ved at danne meget store samfund med mange tusinde dronninger, hvis superfamiliers tuer kan brede sig over flere hektar. Under disse omstændigheder vedtog udvalget ved hurtig sagsbehandling navnet invasiv havemyre i samråd med Jes Søe Pedersen, således at pressen ikke fik frie hænder til selv at opfinde et alt for dramatisk navn. Ved samme lejlighed blev de to søsterarter L. turcicus og L. austriacus navngivet i overensstemmelse med deres provenienser. Om definitionen på betegnelsen invasiv art Den oprindelige definition på betegnelsen invasiv art er temmelig præcist: En ikke-hjemmehørende art som er blevet introduceret, det vil sige indført (tilsigtet) eller indslæbt (utilsigtet) og som har etableret sig i en ny regions natur hvorved den evt. kan udgøre en risiko imod hjemmehørende arter. I takt med at virkningerne af globalisering og klimaændringer i de seneste år har forårsaget ændringer i arters udbredelsesområde er der kommet et meget bredt fokus på denne problematik, og mange forskere og myndighedspersoner benytter efterhånden en meget bredere definition på betegnelsen. I den aktuelle debat forekommer denne langt bredere definition: En invasiv art er en art som spreder sig i forhold til det oprindelige udbredelsesområde og at dette på en eller anden måde er et problem. Dette skal ikke opfattes som et indlæg i den eksisterende debat men er blot en konstatering af at betegnelsen kan være meget bredt dækkende. Zoologisk Nomenklaturudvalgs medlemmer: Brian Larsen, Plantedirektoratet Lars Monrad Hansen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (Flakkebjerg), Aarhus Universitet Jørgen Eilenberg, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Susanne Harding, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Jan Martin, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (formand) Jan Martin (redaktion) Faggruppe Zoologi Institut for Jordbrug og Økologi Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Thorvaldsensvej Frederiksberg C. 8

Danske planteskolers vintermøde 2012

Danske planteskolers vintermøde 2012 Hans Peter Ravn hpr@life.ku.dk Danske planteskolers vintermøde 2012 Skadedyr på træer i skov, park og landskab - nye og velkendte udfordringer i en verden i forandring - eksempler på velkendte insekter,

Læs mere

Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg (Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr)

Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg (Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr) Meddelelser fra Zoologisk Nomenklaturudvalg (Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr) Nr. 3 November 2009 ISNN 1902-4479 Indhold Nye navne på skadedyr side 1 Link til liste over danske navne på planteskadedyr

Læs mere

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Rhododendron Skadedyr v4.0

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Rhododendron Skadedyr v4.0 NSCF3346.JPG 'billetklip' forårsaget af snudebille. Snudebillen laver kun skader fra ydersiden af bladene. Er der huller inde i selv bladet, er det ikke forårsaget af en snudebille. Modified: 08-11-2006

Læs mere

36 3/2008 HARLEKINMARIEHØNEN - FRA NYTTEDYR TIL INVASIVT SKADEDYR

36 3/2008 HARLEKINMARIEHØNEN - FRA NYTTEDYR TIL INVASIVT SKADEDYR HARLEKINMARIEHØNEN FRA NYTTEDYR TIL INVASIVT SKADEDYR Mariehøns er populære insekter. De kendes af hvert et barn, de er farvestrålende, og de er nyttige fordi de spiser bladlus. Nu er der imidlertid dukket

Læs mere

Hvad brændestablen gemte.

Hvad brændestablen gemte. Hvad brændestablen gemte. Af: Magnus Gammelgaard Min lillebrors familie har en sommerhushave på Djursland. Ikke en grund som de andre sommerhusejere, der gør hvad de kan for at få det hele til at se ordentligt

Læs mere

Københavns Universitet. Harlekinmariehønen Harding, Susanne; Steenberg, Tove. Published in: Nåledrys. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Harlekinmariehønen Harding, Susanne; Steenberg, Tove. Published in: Nåledrys. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Harlekinmariehønen Harding, Susanne; Steenberg, Tove Published in: Nåledrys Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner.

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. 300-500 æg per hun. De klækker efter 3-5 uger. Hav altid

Læs mere

Der er således al mulig grund til at være på vagt og handle i rette tid og på rette måde.

Der er således al mulig grund til at være på vagt og handle i rette tid og på rette måde. SKOVRÅDET 7. november 2013 Skadevoldere udfordrer skovene, landskabet og biodiversiteten Kære miljøminister Ida Auken og fødevareminister Karen Hækkerup Øget pres fra skadevoldere udfordrer træer og buske.

Læs mere

IPM. Trips- overvågning og registrering

IPM. Trips- overvågning og registrering IPM Trips- overvågning og registrering Trips og især den amerikanske blomstertrips (Franklinella occidentalis) anses for at være et meget skadeligt og alvorligt skadedyr i de fleste kulturer dyrket i væksthus.

Læs mere

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB 1 HETEROPTERA: COREIDAE Western Conifer Seed Bug Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) - ny art i Danmark Otto Buhl & Bo K. Stephensen Den store tæge blev nedbanket fra et

Læs mere

Markbrug nr. 301 November 2004. Grøn Viden. Majsrodbillen. Lars Monrad Hansen, Peter Esbjerg, Ghita C. Nielsen, Brian Larsen og Christiane Scheel

Markbrug nr. 301 November 2004. Grøn Viden. Majsrodbillen. Lars Monrad Hansen, Peter Esbjerg, Ghita C. Nielsen, Brian Larsen og Christiane Scheel Grøn Viden Majsrodbillen Lars Monrad Hansen, Peter Esbjerg, Ghita C. Nielsen, Brian Larsen og Christiane Scheel 2 Majsrodbillen (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) er et meget betydeligt skadedyr

Læs mere

Dræbersnegl - alias Iberisk Skovsnegl

Dræbersnegl - alias Iberisk Skovsnegl Side 1 af 7 Dræbersnegl - alias Iberisk Skovsnegl Latin: Arion lusitanicus Engelsk: Killer slug Denne snegl har efterhånden fået mange navne. Den går under navne som Iberisk Skovsnegl, Iberiaskovsnegl,

Læs mere

Overvågningsprogram 2008. Skadegørere på friland I 2008 bliver følgende skadegørere på friland overvåget:

Overvågningsprogram 2008. Skadegørere på friland I 2008 bliver følgende skadegørere på friland overvåget: Overvågningsprogram 2008 Her kan du se overvågningsprogrammet for 2008. Skadegørere på friland I 2008 bliver følgende skadegørere på friland overvåget: Anoplohora glabripennis, A. chinensis og andre træbukke

Læs mere

NR. 18. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 2008. Entomologisk Årsmøde 2008

NR. 18. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 2008. Entomologisk Årsmøde 2008 NR. 18 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 2008 Fra redaktionen Med dette nummer er Heterocerus gået ind i IT-alderen. Vi har på årsmødet i marts besluttet at ophøre med at udsende Heterocerus

Læs mere

IPM bekæmpelse af honningsvamp

IPM bekæmpelse af honningsvamp IPM bekæmpelse af honningsvamp Iben M. Thomsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, imt@ign.ku.dk Honningsvamp er en skadevolder, som er knyttet til skovjord. Bekæmpelse

Læs mere

Nye plantekarantæneskadegørere en reel trussel eller overdreven frygt?

Nye plantekarantæneskadegørere en reel trussel eller overdreven frygt? Nye plantekarantæneskadegørere en reel trussel eller overdreven frygt? Steen Lykke Nielsen Jørgen Søgaard Hansen Niels Gøtke DJF, Aarhus Universitet Plantedirektoratet FødevareErhverv 1 Elm 2 Elmesyge

Læs mere

IPM dyrkningsvejledning. IPM-produktion af Hortensia. Aktuelle skadegørere. Monitorering

IPM dyrkningsvejledning. IPM-produktion af Hortensia. Aktuelle skadegørere. Monitorering IPM-produktion af Hortensia Aktuelle skadegørere Med et IPM-program sætter gartneren fokus på de faktorer, der er vigtige i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme skadedyr. I et gennemtænkt

Læs mere

1. 1,2 kg. 2. 1,8 kg

1. 1,2 kg. 2. 1,8 kg Hvor stammer Bisamrotten fra? 1. Asien 2. Nordamerika 3. Centraleuropa Du får et Forebyggelseskort, fordi der sættes fælder op i din by. Hvor høj en vægt kan en Bisamrotte opnå? (tre svarmuligheder) 1.

Læs mere

Foto: CT SkadedyrsService

Foto: CT SkadedyrsService Foto: CT SkadedyrsService Foto: Goritas Morten Ringstrøm Andersen FØJOenyt Larverne lever inde i træet Fra 1 til 10 år afhængi af: Næring i træet Temperatur Træfugt Insektart Foto: Goritas Larverne lever

Læs mere

IPM bekæmpelse af ædelgranbarkbille

IPM bekæmpelse af ædelgranbarkbille IPM bekæmpelse af ædelgranbarkbille Hans Peter Ravn, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, hpr@ign.ku.dk Ædelgranbarkbillen er et forholdsvist nyt skadedyr i Danmark. Observationer

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

NR. 1. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994. Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev"

NR. 1. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994. Noget om formålet med dette Nyhedsbrev NR. 1 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994 Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev" AF Sigvald Kristensen Ved det entomologiske årsmøde i marts, snakkede en del af de danske entomologer om

Læs mere

Biologisk bekæmpelse af alm. ædelgranlus II. Hans Peter Ravn, Skov & Landskab, KU-LIFE & Marc Kenis, CABI Bioscience, Delemont Schweiz

Biologisk bekæmpelse af alm. ædelgranlus II. Hans Peter Ravn, Skov & Landskab, KU-LIFE & Marc Kenis, CABI Bioscience, Delemont Schweiz Slutrapport, PAF-projekt: Biologisk bekæmpelse af alm.ædelgranlus II, J.nr. 2006-00141 Biologisk bekæmpelse af alm. ædelgranlus II Af Hans Peter Ravn, Skov & Landskab, KU-LIFE & Marc Kenis, CABI Bioscience,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020]

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Miljø og natur Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Forslag til Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag ofte i store sammenhængende bestande langs vandløb og veje, ved søer og moser

Læs mere

NYE DYR. i Danmark 2. I Nye dyr i Danmark 2 kan du læse om følgende dyr:

NYE DYR. i Danmark 2. I Nye dyr i Danmark 2 kan du læse om følgende dyr: Version 1 (Fuld farve) Version 2 (Metal) Version 3 (Pastel) 0-2 Du har sikkert hørt om den eller set den - rotten! Men rotten er ikke den eneste nye dyreart, der er kommet til Danmark. I denne bog kan

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Begrebsafklaring, terminologi, pædagogik og formidling

Begrebsafklaring, terminologi, pædagogik og formidling Begrebsafklaring, terminologi, pædagogik og formidling Projekt Danske Dyrenavne set i pædagogisk perspektiv Af Søren Breiting, MIND (Forskningsenhed for Matematik-, IKT- og Naturfags Didaktik) Institut

Læs mere

Elleve nye tæger. Lars Skipper

Elleve nye tæger. Lars Skipper Elleve nye tæger Lars Skipper For under et år siden skrev jeg en artikel til Gejrfuglen (Skipper 2008) om mit arbejde med tæger primært den gruppe, der kaldes blomstertæger. I artiklen bragte jeg en oversigt

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med ikrafttrædelse af EU-listen for invasive arter

Spørgsmål og svar i forbindelse med ikrafttrædelse af EU-listen for invasive arter Spørgsmål og svar i forbindelse med ikrafttrædelse af EU-listen for invasive arter Den følgende tekst er uofficielt oversat/redigeret fra Europa Kommissionens Questions and answers http://ec.europa.eu/environment/pdf/13_07_2016_qa_en.pdf

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Nyt om skadevoldere på bytræer

Nyt om skadevoldere på bytræer Nyt om skadevoldere på bytræer Seniorrådgiver Iben M. Thomsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) Asketoptørre Hestekastanjebakteriekræft Udflåd på platan Skader på buksbom IMT, IGN, KU

Læs mere

IPM bekæmpelse af almindelig ædelgranlus

IPM bekæmpelse af almindelig ædelgranlus IPM bekæmpelse af almindelig ædelgranlus Hans Peter Ravn, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, hpr@ign.ku.dk Almindelig ædelgranlus er det mest udbredte og betydende skadedyr

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Pammene & Cydia etc. Del 1 Pammene. Biologi, udbredelse og samlertips 39 arter i Europa

Pammene & Cydia etc. Del 1 Pammene. Biologi, udbredelse og samlertips 39 arter i Europa Pammene & Cydia etc. Del 1 Pammene Biologi, udbredelse og samlertips 39 arter i Europa Pammene biologi Udbredelse Pammene aurana (F.) 5167 9-13 mm. Imago:juni (2)-juli. Heracleum spondylium Pammene aurana

Læs mere

Historien om HS og kræft

Historien om HS og kræft Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Hvad er sammenhængen mellem Huntingtons Sygdom og kræft? HS-patienter har mindre risiko for at

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. april Uge 18 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Grøn Viden. Coloradobillen Biologi og bekæmpelse. Lars Monrad Hansen, Ghita C. Nielsen, Holger Philipsen, Lars Møller og Bo Secher

Grøn Viden. Coloradobillen Biologi og bekæmpelse. Lars Monrad Hansen, Ghita C. Nielsen, Holger Philipsen, Lars Møller og Bo Secher Grøn Viden Coloradobillen Biologi og bekæmpelse Lars Monrad Hansen, Ghita C. Nielsen, Holger Philipsen, Lars Møller og Bo Secher 2 Coloradobillen (Leptinotarsa decemlineata Say) er et meget betydeligt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Skadevoldere i nordmannsgran

Skadevoldere i nordmannsgran Skadevoldere i nordmannsgran Seniorrådgiver Iben M. Thomsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) Venche Talgø, Bioforsk Kvalitetsnedsættende skader Skader på nåle Typisk svampeangreb, bladlus

Læs mere

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen 1 HVAD AFGØR OM FORBRUGERE I IND- OG UDLAND VIL KØBE DANSK ØKOLOGI? Øget værditilvækst kræver, at produkter har noget ekstra at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer Økologisk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Elmesyge Udarbejdet af Jens Viby

Elmesyge Udarbejdet af Jens Viby Elmesyge Udarbejdet af AØ.2. Maj 1998 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...3 PROBLEMFORMULERING...4 SAMMENDRAG...5 ELMESYGENS HISTORIE...6 ELMESYGENS BIOLOGI...7 ELMETRÆET...7 ELMESYGESVAMPEN...7

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

Erfaringer med rådmåling i træer

Erfaringer med rådmåling i træer Erfaringer med rådmåling i træer En god hjælp når man vil bevare et træ trods synlige skader eller dokumentere fældningsbehov Af Iben M. Thomsen og Ole Sejr Jakobsen Siden Skov & Landskab første gang præsenterede

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN

INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN TEMARAPPORT 1 2001 Kort om Naturrådet Naturrådet er en uafhængig institution nedsat af miljø- og energiministeren. Titel: Invasive arter og GMO er nye trusler

Læs mere

Guldsmedelarve Fra larve til voksen. Larverne lever som rovdyr i vandet i op til flere år. Som hos andre insekter sidder skelettet uden på kroppen,

Guldsmedelarve Fra larve til voksen. Larverne lever som rovdyr i vandet i op til flere år. Som hos andre insekter sidder skelettet uden på kroppen, Insekter i naturen. Vandpragtnymfe. Vores hold har fanget to vandpragtnymfer og ved vandløb er vandpragtnymferne nogle af de mest iøjnefaldende insekter ved vandløbets bredder. Hannerne sidder på en udsigtspost

Læs mere

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. juni 2014 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden.

Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden. ERFA 2014 Gennemgang af egne udbytter, priser, og en lille historie fra sæsonen, samt hvad i tænker om fremtiden. Situationen i 2014. hvor meget blev høstet? Vi laver en lille statistik i gruppen Hvor

Læs mere

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Side 1 af 5 25. januar 2008 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg Att.: Vej- og Parkafdelingen Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Først

Læs mere

Tale ved immatrikulationen, 31. august 2012. Af Rektor Ralf Hemmingsen

Tale ved immatrikulationen, 31. august 2012. Af Rektor Ralf Hemmingsen Tale ved immatrikulationen, 31. august 2012. Af Rektor Ralf Hemmingsen Det talte ord gælder Kære nye studerende! Rigtig hjertelig velkommen til Københavns Universitet! Hvis jeg nu siger: Pladderaber! Landkrabber!

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Samspil mellem varroa og virus

Samspil mellem varroa og virus Samspil mellem varroa og virus Forsker Roy Mathew Francis, sektionsleder Steen Lykke Nielsen & seniorforsker Per Kryger, Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi AKI-symptomer:

Læs mere

Skadevoldere i nobilis. Hans Peter Ravn Sektion for Skov, Natur og Biomasse

Skadevoldere i nobilis. Hans Peter Ravn Sektion for Skov, Natur og Biomasse Skadevoldere i nobilis Hans Peter Ravn Sektion for Skov, Natur og Biomasse Hvilke er de vigtigste? Insekter: Viklerne Gråsnuder Ædelgranbarkbille Koglehalvmøl Bladlus Patogener: Neonectria Dias 2 Tidlig

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 23. januar 2006 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027 Forord Kæmpe-bjørneklo er den mest kendte af de invasive plantearter, hvilket desværre er et udtryk for, at den er vidt udbredt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

InvasivMnemiopsis-ribbegople i danske farvande

InvasivMnemiopsis-ribbegople i danske farvande Vand & Jord 2007 nr. 3 (accepteret til trykning) InvasivMnemiopsis-ribbegople i danske farvande En i danske farvande hidtil ukendt ribbegople blev i marts 2007 observeret i Kerteminde Bugt. Ribbegoplen

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis Parringshjul Foto af Erland Nielsen Grøn mosaikguldsmed Latinsk navn: Aeshna viridis I Gribskov Kommune er vi så heldige at have nogle af de områder, hvor man stadig kan finde de beskyttede guldsmede,

Læs mere

Ny viden om tamkattens oprindelse

Ny viden om tamkattens oprindelse Ny viden om tamkattens oprindelse Af Tommy Asferg Hvor stammer tamkatten fra? Det ligefremme svar er, at den stammer fra vildkatten. Men det er langtfra et udtømmende svar, for vildkatten findes i et antal

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

HAVEEJERNES SPØRGSMÅL? TIL PLANTEDOKTOREN

HAVEEJERNES SPØRGSMÅL? TIL PLANTEDOKTOREN HAVEEJERNES SPØRGSMÅL? TIL PLANTEDOKTOREN Dansk Planteskoleejerforenings Vintermøde 19 januar 2011 Magnus Gammelgaard Siden 1980 hos: Århus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for

Læs mere

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK HARPA BIRGISDOTTIR 2009 Vi har brug for en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri Samme forståelse af begreber mv. Erfaringer med at emnet forsvandt i projektforløbet

Læs mere

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN OM SLÆGTEN EVODIA Af H. NILAUS JENSEN Til familien Rutaceae, hvis vigtigste repræsentanter blandt de træagtige frilandsplanter er slægterne Ptelea, Phellodendron og Zanthoxylum, hører også slægten Evodia.

Læs mere

Farvevarianter i den første population af harlekinmariehønen, Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera; Coccinellidae) i Danmark

Farvevarianter i den første population af harlekinmariehønen, Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera; Coccinellidae) i Danmark Farvevarianter i den første population af harlekinmariehønen, Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera; Coccinellidae) i Danmark Tove Steenberg 1 og Susanne Harding 2 Colour forms in the initial population

Læs mere

Mål for forløb Skovhugger for en dag

Mål for forløb Skovhugger for en dag Natur/teknologi 5.-6. klasse Undersøgelse Undersøgelser i naturfag Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser. Eleven har viden om variabler i en undersøgelse. træarter der vokser i et bestemt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal TEKNIK OG MILJØ Glansbladet Hæg På Teknik og Miljøudvalgets møde den 3. september 2012 (punkt 171. Bekæmpelse af den invasive art glansbladet hæg med Roundup), blev det besluttet at iværksætte en forsøgsordning

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Lidt om honningbiernes levevis

Lidt om honningbiernes levevis Lidt om honningbiernes levevis Bifamilien Der er op til 60.000 bier i et bistade. Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 3.6.2014

BESTYRELSESMØDE 3.6.2014 BESTYRELSESMØDE 3.6.2014 Til stede: Birgit, Kurt, Heidi, Sara, Cathrine, Candela og Rune. 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Meddelelser 3. LAND 4. Grønt Netværk 5. EPT 6. PLANT 7. Mobiliteter 8. Hjemmesiden

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 862. af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som fastsat

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Pammene & Cydia Del 2: Grapholita. Biologi og samlertips 25 arter i Europa

Pammene & Cydia Del 2: Grapholita. Biologi og samlertips 25 arter i Europa Pammene & Cydia Del 2: Grapholita Biologi og samlertips 25 arter i Europa Grapholita fissana (Fröl.) 5083 13-15 mm. Imago fra maj til først i juli. Larven juli-september i frugterne af Vicia cracca. Europa,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Hjørring Kommune Miljø- og naturkontoret 2008 Indhold 1 Indledning...2 1.1 Hvorfor en indsatsplan?...2 1.2 Fælles indsats...2 2 Lovgrundlaget...2

Læs mere