Cykelturisme og rekreativ cykling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelturisme og rekreativ cykling"

Transkript

1 Cykelturisme og rekreativ cykling Arbejdspapir 2 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST

2 Cykelturisme og rekreativ cykling Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K

3 Indhold 1 Indledning Statslig indsats: Cykelturisme og rekreativ cykling Rekreativ cykling i Danmark Cykelturisme i Danmark begrebsafklaring Cykelturisme: Omfang og karakteristika Cykelturister i Danmark Hver 4. turist i Danmark er cykelturist Cykelturisterne er aktive på deres ferie Naturdanmark motiverer cykelturisterne Cykelturisme i Danmark: Infrastruktur og produkter Rutenettet Kortmateriale Cykelmedtagning i offentlige transportmidler Cykelvenlig overnatning og anden cykelservice Service på vejen Cykeludlejning og vejhjælp Organiserede cykelferier Bagagetransport Cykelturisme i Danmark: Økonomi Cykelturisterne omsætter for 5,5 mia. kr. i Danmark Syddanmark og Midtjylland tiltrækker cykelturister Branding af Danmark Bilag: Cases - cykelturisme... 31

4

5 Indledning 5. Cykelturisme og rekreativ cykling

6 6. Cykelturisme og rekreativ cykling 1 Indledning Dette arbejdspapir har til formål at give et overblik over omfang og karakter af cykelturisme og rekreativ cykling i Danmark. Arbejdspapiret indgår i arbejdet med udviklingen af en ny national cykelstrategi. Arbejdspapiret er en del af en samlet arbejdspapirserie. Arbejdspapiret er udarbejdet i et samarbejde med repræsentanter fra VisitDenmark, Naturstyrelsen, Cyklistforbundet, Svendborg Kommune, Erhvervs- og Vækstministeriet samt Vejdirektoratet. Sammenfatning arbejdspapir 2 Som en del af aftalen om en grøn transportpolitik er der samlet givet ca. 160 mio. kr. til projekter vedrørende rekreativ cykling og cykelturisme, fordelt på både statsvejsprojekter og tilskudsprojekter. Danskerne cykler i gennemsnit ca. 9 rekreative ture om året. Opgjort på kilometer cykler danskerne ca. 60 rekreative km om året. Der cykles flest rekreative ture hhv. kilometer i Jylland, om end de regionale forskelle er begrænset. Cykelturister er turister, som cykler under deres ferie i Danmark. Deltidscykelturister cykler kortere ture, mens fuldtidscykelturister cykler længere ture, ofte over 10 km. Deltidscykelturisterne udgør 75 pct. og fuldtidscykelturister 25 pct. af cykelturisterne i Danmark. I 2011 var der ca. 1,2 mio. cykelturister i Danmark. Omfanget af cykelturister er steget med 15 pct. sammenholdt med Tyskerne var den største gruppe og danskerne den næststørste gruppe i Hver 4. turist i Danmark er cykelturist. Der er tale om aktive turister, som i høj grad vælger Danmark på grund af naturen og kysterne. Infrastruktur og (cykelturistvenlige) produkter går hånd i hånd i sammenhæng med cykelturisme. I 2011 omsatte cykelturister for ca. 5,5 mia. kr. Samtidig er Cykeldanmark et brand.

7 Statslig indsats: Cykelturisme og rekreativ cykling 7. 2 Statslig indsats: Cykelturisme og rekreativ cykling I forbindelse med udmøntning af Cykelpuljen 1 har regeringen og forligspartierne valgt at prioritere en række indsatsområder, herunder projekter vedrørende rekreativ cykling og cykelturisme. Det er besluttet at give midler målrettet rekreativ cykling og cykelturisme på statsveje og i sammenhæng med rekreative cykelprojekter, henholdsvis cykelturistprojekter, i både kommuner og organisationer. Der er i perioden samlet givet ca. 100 mio. kr. til statsvejsprojekter vedrørende rekreativ cykling og cykelturisme. Herudover er der givet ca. 51 mio. kr. i tilskud til projekter målrettet rekreativ cykling og cykelturisme samt yderligere ca. 10 mio. kr. til cykelturisme på småøer. I 2010 og 2011 var der mulighed for at opnå 100 pct. tilskud til projekter vedrørende cykelturisme på småøer med op til indbyggere. Formålet var at fremme udviklingen af cykelturisme på de mindre danske øer. 40 pct. af samtlige midler, der er udmøntet til statsvejnettet fra Cykelpuljen, er blevet prioriteret til rekreativ cykling og cykelturisme, jf. figur 1. Figur 2.1 Cykelpuljen : Statsvejsmidler fordelt på projekter vedr. rekreativ cykling og cykelturisme hhv. øvrige statsvejsprojekter (pct.) 60% 40% Rekreativ cykling og cykelturisme Øvrige statsvejsprojekter - Cykelpuljen Kilde: Vejdirektoratet Nedenfor angiver figur 2 andelen af tilskudsmidler, der er givet til rekreative cykelprojekter og cykelturistprojekter fra Cykelpuljen i perioden I 2009 besluttede partierne bag aftalen om En grøn transportpolitik (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), at der skulle afsættes 1 mia. kr. til en cykelpulje i perioden

8 8. Cykelturisme og rekreativ cykling Figur 2.2 Cykelpuljen : Tilskudsmidler fordelt på projekter vedr. rekreativ cykling og cykelturisme hhv. øvrige tilskudsprojekter (pct.) 9% 2% Rekreativ cykling og cykelturisme Cykelturisme på småøer Øvrige tilskudsprojekter - Cykelpuljen 90% Kilde: Vejdirektoratet Projekter vedrørende rekreativ cykling og cykelturisme har fået tildelt ca. 10 pct. af de samlede tilskudsmidler fra Cykelpuljen i perioden Boks 2.1 Cykelturister på Fur og Salling får nye muligheder I forlængelse af udmøntning af Cykelpuljen har Skive Kommune modtaget tilskud til projektet Cykelsafari på Fur samt til anlæg af en ny cykelsti fra Branden hvor Furfærgen sejler fra til sommerhusområdet Eskov Strandpark på Nordsalling. Projektet Cykelsafari på Fur modtog 1,1 mio. kr. via den særlige ordning for småøer under Cykelpuljen, hvilket svarer til projektets samlede udgift. Skive Kommunemodtog endvidere 0,7 mio. kr. i tilskud til anlæg af cykelstien Branden-Eskov. Den samlede udgift til projektet er 1,7 mio. kr. Cykelsafari på Fyn indebærer udvikling af cykelkort med tre nye cykelruter på øen, asfaltering af eksisterende sti samt oprettelse af rastesteder. Formålet med cykelturistprojektet er at skabe bedre forhold for cykelturister og markedsføre Fur som cykelturistø. De tre cykelruter som omfatter en butiksrute, en bakkerute og en kystrute har fået en særlig skiltning for, at ruterne er mere tilgængelige. Ruterne fører tilsammen cyklisterne rundt på stort set hele Fur. Rastesteder er blevet til gennem opstilling af en række bord-/bænkesæt rundt omkring på øen, ligesom Fur har fået en overdækket madpakkehytte. Herved har cykelturister mulighed for at nyde madpakken i al slags vejr. Herudover er der i 2013 ved udmøntningen af Cykelpuljen givet tilskud til projektet Cykelturisme i området Fur Glyngøre Mors på 0,1 mio. kr. Projektets formål er at øge passagerantallet på Limfjordsbussen, cykelfærgen som sejler i juli og august mellem Glyngøre, Fur og Mors. Der ønskes forbedret cykelparkering ved et af færgelejerne samt bedre skiltning til færgelejerne. Kilde: Vejdirektoratet

9 Rekreativ cykling i Danmark 9. 3 Rekreativ cykling i Danmark Det er oplevelsen af skov- og naturområder, der er i fokus i sammenhæng med rekreative cykelture. Den rekreative cyklist kan have kyster, skove, udsigtspunkter, søer mv. som mål for cykelturen. Kulturhistoriske oplevelser kan også indgå, fx i tilknytning til fredede og historiske bygninger og landskaber af særlig kulturhistorisk interesse. Det primære turformål for den rekreative cyklist er med andre ord selve cykelturen og oplevelserne knyttet hertil. Der er i denne optik fællestræk mellem den rekreative cyklist og deltidscykelturisten. Gode rekreative cykelruter muliggør endvidere fysisk aktivitet ude i naturen i attraktive rammer. På denne måde kan rekreativ cykling også have betydning for befolkningens sundhed samt forebyggelse af fx livsstilssygdomme. Rekreative cykelruter kan indgå i og bidrage til at sammenbinde eksisterende stinet. Herved er det muligt, at rekreative cykelruter også kan være en del af en mere sammenhængende cykeltransportkorridor. Nedenfor belyses omfanget af rekreativ cykling i Danmark, herunder også den regionale fordeling i forhold til rekreativ cykling 2. Figur 2.3 Rekreativ cykling fordelt på cykelture hhv. ferie/udflugter (årligt antal ture pr. person) Rekreative cykelture/person/år Anm.: Rekreativ cykling hvor cykel er brugt som hovedtransportmiddel. Kilde: Transportvaneundersøgelsen Ferie, udflugt Cykeltur 2 Transportvaneundersøgelsen giver et billede af rekreativ cykling i sammenhæng med herboende i Danmark.

10 10. Cykelturisme og rekreativ cykling Der er en del cykelture, hvor selve turen er formålet. Når både cykelture og ferie/ udflugter betragtes, cykler danskerne i gennemsnit ca. 9 ture om året, jf. figur 2.3. Opgjort på kilometer udgør den årlige rekreative cykling per dansker ca. 60 km, jf. figur 2.4. Figur 2.4 Rekreativ cykling fordelt på cykelture hhv. ferie/udflugter (årlige km pr. person) Ferie, udflugt Cykeltur 10 0 Rekreative cykelkm/person/år Anm.: Rekreativ cykling hvor cykel er brugt som hovedtransportmiddel. Kilde: Transportvaneundersøgelsen Det svarer til, at den rekreative cykling står for ca. 10 pct. af den samlede cykling målt i kilometer. Boks 2.2 På to hjul ved Københavns gamle forsvarsværk Der er sket markante forbedringer for cyklister på Københavns Befæstning, siden Kræftens Bekæmpelse for fire år siden fik til opgave at vise, hvordan byrum og grønne omgivelser kan øge fysisk aktivitet. I forbindelse med revitaliseringen af Københavns Befæstning var et af målene at udnytte området til cykling, fordi det gav muligheder for at fortælle stedets militære historie og etablere en god cykelsti. Der er bl.a. etableret fire cykeludfordringsbaner, som er cykellegepladser, og lavet inspirationsvideoer med tips og tricks. Samtidig formidles historien om ordonnanserne, der for over 100 år siden cyklede med beskeder mellem de mange forter og batterier. Der er også lavet to cykelruter, hvor man med en app kan få historien om befæstningen og dens attraktioner. Ikke bare til rekreativt brug men også til pendling Med en fælles cykelstrategi for de ni kommuner langs befæstningen er der skabt sammenhæng mellem anlæggene i kommunerne. Det har bl.a. resulteret i store forbedringer af cykelstien langs Vestvolden med ny asfalt og belysning og med broer (planlagt ibrugtagning i 2014).

11 Rekreativ cykling i Danmark 11. Cykeludfordringsbane ved Rødovre Foto: Jeppe Carlsen Partnerskabet Københavns Befæstning, bestående af Realdania, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen, har sammen med bl.a. ni kommuner og Kræftens Bekæmpelse, skabt et nyt rekreativt område, som kan forbedre folkesundheden gennem fysisk aktivitet. I sammenhæng med projektet er der i 2009 fra Cykelpuljen givet tilskud til Københavns, Brøndby, Hvidovre og Rødovre Kommuner til projektet Vestvoldsruten, infrastruktur, kulturarv og folkesundhed i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. I 2010 blev der fra Cykelpuljen givet tilskud til Brøndby Kommune til projektet Bro over Vestbanen og i 2011 til Rødovre Kommune til projektet Bro over Jyllingevej på Vestvoldsruten. Kilde: Kræftens Bekæmpelse og Vejdirektoratet Når regionerne i Danmark betragtes, er der begrænset forskel i omfanget af rekreativ cykling de forskellige steder, jf. figur 2.5.

12 12. Cykelturisme og rekreativ cykling Figur 2.5 Rekreativ cykling opdelt på regioner (årlige ture pr. person) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kilde: Transportvaneundersøgelsen Dog ses, at det er i Nordjylland, at folk tager flest ture på cyklen med rekreative formål. For nordjyderne sker det i gennemsnit omkring 11 gange om året. Til sammenligning tager folk med bopæl i region Sjælland cyklen ud i naturen 8 gange årligt. Det er imidlertid i Region Syddanmark, at der bliver cyklet flest rekreative kilometer pr. år. Nærmere bestemt cykler hver person i Region Syddanmark i gennemsnit 69 km i rekreativ sammenhæng mod 56 km pr. person i Region Sjælland. Figur 2.6 Rekreativ cykling opdelt på regioner (årlige km pr. person) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kilde: Transportvaneundersøgelsen

13 Cykelturisme i Danmark begrebsafklaring Cykelturisme i Danmark begrebsafklaring VisitDenmark definerer en cykelturist som en turist, der cykler under sin ferie i Danmark. Definitionen er tilsigtet bred for at kunne rumme de mange forskellige former for cykelturister på ferie i Danmark 3. I det følgende er cykelturister afgrænset til den gruppe danske eller udenlandske overnattende turister, der cykler korte cykelture og/eller længere cykelture på minimum 10 kilometer 4. Cykleturismen i Danmark dækker over mange former for cykelturister med forskellig cykel- og ferieadfærd og dermed forskellige behov. Der kan sondres mellem to grupper af cykelturister, når både hyppighed og længde af cykelturene tages i betragtning: Deltidscykelturister: Cykler korte ture og eventuelt en lang tur eller et par lange ture i løbet af ferien. Det kan eksempelvis være ægteparret, der cykler en aftentur, familiefaren, der cykler et par kilometer fra sommerhuset til bageren om morgenen, eller en børnefamilie på en dagstur med madpakken. Denne gruppe vil formentlig være tilbøjelige til at anvende de mindre sløjferuter 5 i tilknytning til de mange større anlagte ruter. Denne gruppe udgør 75 pct. af cykelturisterne i Danmark. Fuldtidscykelturister: Cykler væsentlig mere end deltidscykelturister. De kan være ankommet til Danmark på cykel og cykler ofte eller meget ofte lange ture på over 10 km. Disse cyklister vil formentlig være tilbøjelige til at benytte specielt anlagte cykelruter, som binder landet eller dele af landet sammen. De vil typisk have cykler og cykeludstyr af en høj kvalitet. Denne gruppe udgør 25 pct. af cykelturisterne i Danmark. Dertil kommer den meget store gruppe af danske cyklister, som med udgangspunkt i den hjemlige bopæl foretager kortere rekreative cykelture. De rekreative cyklister vurderes at have mange fælles træk med deltidscykelturister, herunder henset til cykelturenes længde og turformål. 3 Definitionen og karakteristikken af cykelturisten er baseret på data fra VisitDenmarks Turistundersøgelse 2011, hvor turisterne er blevet spurgt om, hvad de foretager sig i deres ferie. VisitDenmarks turistundersøgelse er landsrepræsentativ for danske og udenlandske turister, der bor på hotel, feriecenter, camping, feriehus og vandrerhjem. Det bemærkes, at definitionen dermed ikke dækker cykelturister, der måtte overnatte på ikke-kommercielle overnatningsformer. Dette kan betyde, at antallet at cykelturister undervurderes. 4 Jf. afgivne svar i VisitDenmarks Turistundersøgelse En sløjferute er en rundtur. Den er under 50 km lang (svarende til 2-4 timer) og løber mestendels ad cykelvenlige veje. Der er ikke et bestemt endemål, men en række oplevelser undervejs. Det kan være seværdigheder, selve landskabet eller naturområder. Der skal gerne være adgang til spisemuligheder (café, madpakkested) og til indkøbsmuligheder som fx købmand, kunsthåndværk og gårdbutik.

14 14. Cykelturisme og rekreativ cykling 5 Cykelturisme: Omfang og karakteristika Dette kapitel belyser omfang og karakteristika i sammenhæng med cykelturisme i Danmark, herunder også hvorfor cykelturister vælger Danmark. 5.1 Cykelturister i Danmark Der er ca. 1,2 mio. cykelturister i Danmark. Tyskerne udgjorde i 2011 den største gruppe med knap cykelturister efterfulgt af danske og norske cykelturister. Tilsammen foretager cykelturisterne næsten 13 millioner overnatninger om året i Danmark. De udenlandske cykelturister står med 7,5 mio. overnatninger for 60 pct. af overnatningerne, mens danske cykelturister står for de resterende 40 pct. Samlet set står cykelturister dermed for en god del af de næsten 45 mio. overnatninger i Danmark. Tabel 2.1 Udviklingen i cykelturisme fordelt på lande 2008 hhv Nation Cykleturister 2008 Cykleturister 2011 Pct. udvikling Danmark % Tyskland % Øvrige lande % Norge % Holland % Sverige % I alt % Kilde: Danmarks Statistik (overnatningstal) hhv. VisitDenmarks turistundersøgelse 2011 og 2008 Cykelturismen har været i vækst. I 2011 var der ca. 15 pct. flere cykelturister end i I 2008 var der omkring 1 mio. cykelturister i Danmark, som foretog godt 9,4 mio. overnatninger. Det er i øvrigt værd at bemærke, at Tyskland har overhalet Danmark som den største cykelturistnation. I 2011 var der ca. en tredjedel flere tyske cykelturister i Danmark sammenlignet med i Hver 4. turist i Danmark er cykelturist Cykelturisterne udgør 25 pct. af alle turister i Danmark. For de tyske turisters vedkommende er 40 pct. cykelturister, mens 35 pct. af de hollandske turister er cykelturister. Ca. 20 pct. af både de danske og norske turister cykler i løbet af ferien i Danmark, jf. figur 2.7.

15 Cykelturisme: Omfang og karakteristika 15. Figur 2.7 Turister fra udvalgte lande der cykler på ferien i Danmark (pct.) 25% 21% 40% 35% 21% 13% I alt Danskere Tyskere Hollændere Nordmænd Svenskere Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse Cykelturisterne er aktive på deres ferie Cykelturisterne er aktive turister med et bredt forbrug. De søger både naturoplevelser, kultur og byliv og udnytter at både by, kyst og natur er inden for rækkevidde. Korte gå- og cykelture, shopping og besøg af byer er nogle af de mest foretrukne aktiviteter. Herefter følger udflugter i naturen og restaurantbesøg. Figur 2.8 Hvad laver cykelturister på ferien? Aktivitets top-15 (pct.) Korte gåture Korte cykelture 96% 94% Besøge byer Udflugter i naturen Shopping Spise på restaurant, cafe eller lign. Længere cykelture af min 10 km 86% 85% 84% 79% 74% Længere vandretur Bade i hav eller sø Besøge historiske attraktioner, bygninger og monumenter Besøge museer og udstillinger 64% 63% 58% 57% Bade i badeland Besøge forlystelsesparker og oplevelsescentre Lystfiskeri Besøge dyreparker, akvarier og zoo 39% 36% 32% 32% Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse 2011

16 Korte gåture Spise på restaurant, cafe mm Besøge byer Udflugter i naturen Shopping Bade i hav eller sø Besøge historiske attraktioner, bygninger og monumenter Længere vandretur Besøge museer og udstillinger Bade i badeland Besøge forlystelsesparker og oplevelsescentre Besøge dyreparker, akvarier og zoo Lystfiskeri Overvære koncerter, festival og events Kur, spa og wellness 16. Cykelturisme og rekreativ cykling Cykelturister i Dannmark er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau. De tager i højere grad på udflugter, shopper, bader og besøger byer sammenlignet med andre turister, jf. figur 2.8. Figur 2.9 Turisters primære aktiviteter under ferien i Danmark, opgjort på cykelturister hhv. almindelige turister (pct.) 100% 90% 80% 89% 83% 84% 79% 80% 79% 74% Cykelturister Andre turister 70% 60% 60% 54% 64% 59% 55% 53% 53% 50% 40% 30% 20% 10% 26% 42% 31% 38% 39% 35% 32% 33% 25% 25% 22% 24% 20% 16% 12% 9% 0% Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse Naturdanmark motiverer cykelturisterne Cykelturisterne vælger Danmark på grund af naturen, stranden og kysten. Det trygge Danmark og de gode overnatningssteder er også centrale motiver især for de udenlandske cykelturister, jf. figur 2.10.

17 Cykelturisme: Omfang og karakteristika 17. Figur 2.10 Hvorfor holder cykelturister ferie i Danmark? Motiver hos udenlandske cykelturister sammenholdt med danske cykelturister (pct.) Strand, kyst og hav Naturoplevelser Trygt at opholde sig i Danmark Gode overnatningssteder Mulighed for at cykle Rent land Befolkningen generelt Interessante byer Miljøvenligt rejseland Børnevenligt land Mulighed for at vandre Gode/billige transportmuligheder til landet Forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lign. Shoppingmuligheder Mulighed for at fiske 59% 88% 64% 85% 50% 78% 40% 78% 54% 77% 31% 74% 25% 68% 36% 62% 25% 61% 39% 61% 36% 57% 30% 48% 20% 43% 16% 42% 17% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Danske cykelturister Udenlandske cykelturister Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse 2011

18 18. Cykelturisme og rekreativ cykling 6 Cykelturisme i Danmark: Infrastruktur og produkter Dette kapitel belyser infrastruktur, herunder rutenet, og forskelligartede produkter i tilknytning til cykelturisme. 6.1 Rutenettet Det danske cykelrutenet er opstået gennem flere uafhængige initiativer. De regionale ruter blev påbegyndt af amterne i 1980 erne. Her var det dominerende formål hverdagstrafik og bedre trafiksikkerhed, og cyklen blev således primært betragtet som transportmiddel. Senere blev ruterne koordineret til også at muliggøre rekreative formål. Lokale ruter blev påbegyndt i 1960 erne. Det skete ofte med udgangspunkt i en enkelt persons/ forenings/ institutions engagement. Forløbet af de nationale cykelruter blev fastlagt i 1993 for at give cyklister samme muligheder for et landsdækkende og sammenhængende rutenet, som den infrastruktur der findes for bilister. Grundlaget var eksisterende og planlagte ruteforløb samt overordnede landskabsmæssige og trafikale hensyn. Cykelturisme og cykelturisternes motiver og behov samt mere rekreative formål generelt har dermed ikke alene været styrende for ruternes forløb ved etableringen af det danske cykelrutenet. Det anslås, at der er ca kilometer skiltede ruter i Danmark. De nationale ruter udgør km, mens resten er regionale og lokale ruter. Der findes ingen komplet oversigt over dette rutenet. Kun halvdelen af rutenettet vurderes at være kortlagt digitalt. De nationale ruters tilstand er af meget vekslende karakter. Enkelte nationale ruter har høj standard, mens andre ikke er blevet vedligeholdt og skiltet, siden ruterne blev anlagt i Det er imidlertid vurderingen, at betydelige dele af rutenettet er præget af manglende vedligehold, fx i form af manglende og utilstrækkelig skiltning. Størstedelen af de nationale og regionale cykelruter blev anlagt af amterne, men efter amternes nedlæggelse har kommunerne ikke haft et umiddelbart incitament til at investere i vedligehold og videreudvikling af ruterne. Der eksisterer ikke et samlet overblik over ruternes vedligeholdelsestilstand. Endvidere indgår nogle cykelruter som en del af et større vejnet. Dette kan opleves som farligt af langsommere kørende cyklister. Dertil kommer manglende viden om benyttelsen af rutenettene.

19 Cykelturisme i Danmark: Infrastruktur og produkter 19. Boks 2.3 Nationale regionale lokale cykelruter Nationale cykelruter De nationale cykelruter blev etableret i Ifølge Vejvisning på cykel-, rideog vandreruter beskrives de nationale cykelruter som en cykelrute der forløber nord-syd eller vest-øst gennem flere landsdele, normalt med en længde over 200 km. Der er i dag 11 nationale cykelruter, der tilsammen danner et landsdækkende rutenet for feriecyklister. Ruterne er primært udformet til cykelturisme og rekreativt brug. De forløber langs attraktioner og seværdigheder i smukke naturområder med service og overnatningssteder. Det er de kommuner, som cykleruten løber igennem, der udpeger, planlægger og ændrer ruterne. Kommunen indberetter til og søger godkendelse hos Vejdirektoratet i forbindelse med omlægning eller ændringer af eksisterende ruter eller i forbindelse med udpegning af nye ruter. Ruterne er tiltænkt at være af en vis kvalitet med hensyn til vejvisning, drift og vedligehold. De bør være farbare året rundt. Derfor vurderes ændringer eller udpegning af nye ruter ud fra, at de bagefter skal være bedre end før. Konkret vurderes ansøgninger om ændringer eller nye ruter på sikkerhed og tryghed, turisme, service, komfort, skiltning og meningsfuldhed. De 11 nationale cykelruter har som regel et navn og et nummer. National cykelrute 3 kaldes også Hærvejen og forkortes N3. Det nationale rutenet indgår delvist i det europæiske rutenet EuroVelo. Regionale cykelruter De regionale cykelruter er rekreative ruter, der forløber gennem flere kommuner. De regionale cykelruter forventes at opfylde samme kvalitetskrav som de nationale cykelruter. Ruterne bør være farbare året rundt. Der er ikke krav om, at kommunerne indberetter til eller søger om godkendelse hos Vejdirektoratet om ruteomlægninger eller udpegning af nye ruter. De regionale cykelruter har, ligesom de nationale ruter, et nummer og forkortes med et R. De regionale cykelruter kan forstås som en fortætning af det nationale cykelrutenet med en regional status. Lokale cykelruter De lokale ruter er selvstændige lokale ruter. De kan være rundture og er på max. 40 km. tiltænkt både fritids- og pendlercyklisten. De lokale ruter kan også indgå i det nationale eller regionale rutenet eller som sløjfer, der tager udgangspunkt i de to rutenet. De kan godt krydse kommunegrænser men kan også forløbe indenfor samme kommune. De lokale ruter er ikke hovedsageligt udformet efter cykelturistens behov, som de nationale og regionale ruter, men også tilrettelagt efter placering af boligområder, arbejdspladser, skoler og indkøbsmuligheder. En lokal cykelrute skulle gerne være den mest direkte rute for cyklisten. Det er kommunerne der planlægger og udpeger de lokale ruter, som bør være farbare året rundt. De lokale cykelruter er afmærket med et nummer og forkortes med et L. Kilde: Vejdirektoratet

20 20. Cykelturisme og rekreativ cykling Med hensyn til indretning, udformning og tilpasning af cykelruter, kan der henvises til nedenstående kriterier, som Samarbejdsudvalget vedrørende Servicevejvisning og Turistinformation under Vejdirektoratet anvender ved vurdering af ændringer i de nationale cykelruter. Sikkerhed og tryghed: En rute bør ikke flyttes fra cykelsti i eget tracé til cykelsti langs vej eller fra cykelsti langs vej til ingen cykelsti. En rute bør som udgangspunkt ikke omlægges fra en mindre trafikeret vej til en mere trafikeret strækning, hvor størstedelen af trafikken udgøres af biler og lastbiler eller hvor omlægningen medfører, at et øget antal trafikerede vejkryds skal passeres. Turisme: Et nyt ruteforløb bør forbedre oplevelsesværdien langs ruten, herunder forholde sig til hvilke kultur- og naturmæssige turistattraktioner, der vil øge oplevelsesværdien samt potentialet for at tiltrække flere cyklister. Ruteomlægningen skal forholde sig til nærheden af nationale seværdigheder. Service: Et nyt ruteforløb, bør øge det potentielle serviceniveau langs ruten, således at mulighederne for overnatning, indkøb, cykelreparation, bespisning mv. forbedres. Komfort: En ruteomlægning bør ikke medføre forringet komfort, fx flere stigninger eller ved omlægning fra asfalteret vej til grus- eller jordveje eller et større antal 90 graders sving, med mindre forhold vedrørende mulighed for oplevelser, service eller forbedringer i sikkerhed taler herfor (fx kan ulempen ved bakker godt opvejes af at seværdigheden er værd at cykle efter). Skiltning: En rute bør skiltes i overensstemmelse med Vejdirektoratets retningslinjer (også i bykerner) samt sikre sammenhæng til fx regionale og lokale cykelruter. Meningsfuldhed: En national rute er en hovedåre, der meningsfuldt fører cyklisten fra knudepunkt til knudepunkt. En omlægning bør ikke betyde en tydeligt oplevet omvej i forhold til den korteste cykelvenlige vej. Alle ruter bør begynde og ende i et trafikalt knudepunkt med servicefaciliteter og mulighed for oplevelser. Der bør sikres forbindelse til det europæiske rutenetværk, Euro- Velo Kortmateriale I 2006 udgav Cyklistforbundet i samarbejde med Friluftsrådet og Arbejdsmarkedets Feriefond en række regionale kortbøger. Bøgerne er meget populære, formentligt fordi de er de mest brugbare på markedet. Kortbøgerne er ikke opdateret siden, og der findes i øjeblikket ikke et korrekt fysisk kort over de store danske cykelruter. Boks 2.4 Digital cykelruteplanlægger Cyclistic.dk er blevet til med støtte fra Cykelpuljen Med støtte fra den politisk udmøntede Cykelpulje har det siden 1. maj været muligt at planlægge cykelruter ved hjælp af ruteplanlæggeren

21 Cykelturisme i Danmark: Infrastruktur og produkter 21. Cyclistic.dk er landsdækkende og gør det muligt at udforske steder og egne i Danmark samt finde en cykelvenlig vej fra et sted til et andet. Ruteplanlæggeren indeholder også inspiration til cykelferien, fx ture planlagt af lokale turismeaktører og interessepunkter i form af seværdigheder mv. Cyclistic er målrettet cykelturister og cyklister med rekreative formål. Informationerne er tilgængelige på dansk, engelsk og tysk. Cyclistic er et digitalt medie og indeholder dermed visse begrænsninger. Der kan være begrænset mobildækning rundt omkring i Danmark, og man kan ikke lige printe kortet undervejs. Cyclistic.dk er lavet i et samarbejde mellem Cyklistforbundet, Arbejdsmarkedets Feriefond, VisitDenmark og Naturstyrelsen. Projektet har modtaget støtte fra Cykelpuljen. Kilde: Cyklistforbundet 6.2 Cykelmedtagning i offentlige transportmidler Tog og medtagning For den rekreative cyklist bosat i Region Hovedstaden er der gode muligheder for længere udflugter eller for en cykeltur med udgangspunkt langt fra hjemmet. Det er således gratis at medtage cykler i S-tog og enkelte lokalbaner. Der kan imidlertid være kapacitetsudfordringer på bestemte tidspunkter, herunder især i spidsbelastningstimerne. Arrivas tognet i Jylland tilbyder også cykelmedtagning. For cykelturister er udbuddet af cykelmedtagning på de længere distancer, herunder i intercitytogene, mere begrænset. I IC3/4-tog er der plads til 6 cykler per togsæt og i IR4-tog 7 cykler per togsæt. Disse pladser sælges også til barnevogne efter først til mølle-princippet. I de internationale tog kan cykler medtages via Flensborg afhængigt af togtypen. I det direkte nattog fra København kan cykler medtages på strækningen til Basel og Amsterdam. Endvidere kan cykler medtages via Flensborg med IC3 og skift i Flensborg til DB Regio. I Tyskland kan cykler medtages i de fleste InterCity og EuroCity tog. Forudbestilling og reservation er nødvendig i alle tog. Cyklistforbundet gennemførte i maj 2013 en undersøgelse blandt tyske cyklister. Undersøgelsen viste, at 75 pct. af cyklisterne vurderer transportservice med toget som en meget vigtig faktor for valg af cykelferiedestination. 93 pct. betegnede det som en vigtig faktor. Færger og cykelmedtagning Færger både indenrigs- og udenrigsfærger medbringer mere end en kvart mio. cykler hvert år. Priserne er oftest overkommelige, og det er nemt at få cyklen med. Færgeturen, især til de mange små øer, opfattes af mange cykelturister som en oplevelse i sig selv. I denne sammenhæng er der dermed tale om en selvstændig styrkeposition i dansk cykelturisme.

Cykelturisme og rekreativ cykling

Cykelturisme og rekreativ cykling Cykelturisme og rekreativ cykling Arbejdspapir 2 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykelturisme og rekreativ cykling Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Cykelturisme

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Cykelkonferencen, 14/5/2014

Cykelkonferencen, 14/5/2014 Jesper Pørksen: Udvikling og koordinering af international cykelturisme i Danmark - - en model for fremtiden baseret på erfaringer fra Powered by Cycling: Panorama Cykelkonferencen, 14/5/2014 Cykelturisme

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Walking Denmark Aktiv Danmarks vandreanalyse Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Rapport udarbejdet udarbejdet for Aktiv Danmark af IFKA Institut for Konjukturanalyse Oktober

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Cykelturisme. Årsrapport fra Ekspertgruppen for Cykelturisme. Maj 2016

Cykelturisme. Årsrapport fra Ekspertgruppen for Cykelturisme. Maj 2016 Cykelturisme Årsrapport fra Ekspertgruppen for Cykelturisme Maj 2016 Cykelturisme Årsrapport fra Ekspertgruppen for Cykelturisme Dato: Maj 2016 Oplag: 300 Foto: VisitDenmark Tryk: Vejdirektoratet ISBN

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten Det fremtidige arbejde med Vestkystruten Henrik Lythe Jørgensen og Peter Ole Sørensen Projekt Rekreative ruter Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme August 2016 Cykelrute i nogenlunde tilstand Der er

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Turistundersøgelsen på Fyn 2014. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Turistundersøgelsen på Fyn 2014. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turistundersøgelsen på Fyn 2014 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turistundersøgelsen på Fyn 2014 Ferie- og fornøjelsesrejsende Udgivet af: VisitDenmark for Udvikling Fyn Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere