Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1"

Transkript

1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1

2 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet udvikling i Dansk turisme i internationalt perspektiv 28 Turisten i tal 30 Turismen skaber arbejdspladser Redaktion: VisitDenmark. Layout og tryk: Cool Gray. Billeder: VisitDenmark. Kilder: VisitDenmark, Danmarks Statistik og Tourism Economics. 2 Turismens betydning

3 Forord Turismen er vigtig for det danske samfund. Turismen skaber omsætning, arbejdspladser og skatteprovenu både i de store byer og yderområderne i Danmark. Turismen er også et vigtigt eksporterhverv og skaber indtægter til landet i samme størrelsesorden som f.eks. olie og beklædning. Mange er ikke klar over, hvor stor indflydelse turismen har på dansk økonomi, og hvordan Danmark klarer sig i den internationale konkurrence. Vores ambition med denne publikation er at give større indsigt i turismens betydning og udvikling på en kort og overskuelig måde. Når turisten opholder sig i Danmark, køber han eller hun en lang række forskellige varer og tjenesteydelser. Størstedelen af forbruget lægger turisten i det traditionelle turismeerhverv som transport, overnatning, restauration og forlystelser. Men også detailhandelen, teleselskaber og andre erhverv tjener på turisterne i Danmark. VisitDenmark udarbejder et turismeregnskab, der ud fra internationale retningslinjer opgør turismens økonomiske betydning. Turismeregnskabet er sammen med øvrige analyser fra VisitDenmark kildegrundlaget for denne publikation. Turismen bidrager dog med langt mere end de økonomiske effekter, som behandles i denne publikation. Turisterne skaber en international atmosfære i Danmark og giver nye impulser og tanker. Når turisterne rejser hjem fra en vellykket ferie eller et succesfuldt møde, er de blevet ambassadører for Danmark og fortæller historien videre til venner, familie og kollegaer i deres eget land. Turismen skaber et stort udvalg af kulturelle tilbud og oplevelser, som danskerne også kan have glæde af. Turismen forbinder Danmark med det internationale samfund, og især erhvervsturismen skaber tætte relationer mellem danske og udenlandske virksomheder og er med til at cementere danske styrkepositioner inden for eksempelvis klima og energi. Ønsker du yderligere viden om dansk turisme, er du velkommen til at læse mere på God læselyst. VisitDenmark Forord 3

4 Turismens betydning for det danske samfund 4 Turismens betydning

5 Omsætning i dansk turisme Omsætningen fordelt på danske og udenlandske turister Danske ferieturister 24 mia. kr. Udenlandske ferieturister 26 mia. kr. Danske erhvervsturister 22 mia. kr. Udenlandske erhvervsturister 3 mia. kr. Turismeomsætningen faldt fra 75 mia. kr. i 2008 til 68 mia. kr. i Nedgangen er et resultat af både færre turister og lavere priser. Der er beregnet en svag stigning på knap en halv mio. kr. fra 2009 til 2010, og turismeomsætningen forventes at stige fra de 68 mia. kr. i 2010 til 71 mia. kr. i VisitDenmarks forecast for 2011 vil blive yderligere beskrevet på side 21. Kilde: VisitDenmark Turismens betydning 5

6 Nøgletal 75 mia. kr. er omsætningen i dansk turisme. Heraf er 29 mia. kr. eksportindtægter arbejdspladser skaber turismen, det svarer til 3,5 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark. Turismen skaber 47 mia. kr. i værditilvækst, svarende til 3,2 pct. af det samlede BNP. Turismen skaber et offentligt provenu i form af skatter, moms og afgifter på 31 mia. kr. svarende til 3,7 pct. af det samlede offentlige provenu. For hver 100 kr. en turist lægger i Danmark ender de 41 kr. i de offentlige kasser. Turismens omsætning svarer til næsten danskeres privatforbrug. Kilde: VisitDenmark - tal fra Turismens betydning

7 Turismen er et vigtigt eksporterhverv 30% Turismen sammenlignet med udvalgte brancher 25% 25,1% 20% 15% 10% 8,9% 5% 0% Transport Næringsmidler mv. Elektriske maskiner mv. 3,4% 3,3% 3,1% 2,1% 1,4% 1,1% Rå jordolie Turisme Beklædning Royalties og licenser Jern og stål De udenlandske turisters forbrug i Danmark kan sidestilles med andre branchers eksportindtægter. I ovenstående figur er turismeforbruget sammenlignet med udvalgte produkt- og tjeneste grupper, som findes på betalingsbalancen. I alt skaber turismen eksportindtægter for 29 mia. kr. Det svarer til 3,1 pct. af den samlede eksport. Turismen er altså et større eksporterhverv end f.eks. beklædningsindustrien, og genererer næsten samme indtægter som eksporten af rå jordolie. Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik - tal fra 2008 Turismens betydning 7

8 Turismens betydning i regionerne Region Nordjylland 9 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,7 pct. af regionens økonomi job, svarende til 3,6 pct. af beskæftigel sen i regionen Region Midtjylland 12 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,1 pct. af regionens økonomi job, svarende til 2,2 pct. af beskæftigelsen i regionen Region Hovedstaden 30 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,9 pct. af regionens økonomi job, svarende til 4,5 pct. af beskæftigelsen i regionen Region Syddanmark 16 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,6 pct. af regionens økonomi job, svarende til 3,4 pct. af beskæftigelsen i regionen Region Sjælland 8 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,6 pct. af regionens økonomi job, svarende til 3,4 pct. af beskæftigelsen i regionen Kilde: VisitDenmark - tal fra Turismens betydning

9 Vigtige kommuner Top 10 kommuner i forhold til turismens omsætning 1 København 15,9 mia. kr. 2 Aalborg 2,4 mia. kr. 3 Århus 2,4 mia. kr. 4 Ringkøbing-Skjern 1,9 mia. 5 Varde 1,6 mia. kr. 6 Bornholm 1,6 mia. kr. 7 Odense 1,6 mia. kr. 8 Vejle 1,6 mia. kr. 9 Frederikshavn 1,4 mia. kr. 10 Helsingør 1,4 mia. kr. Top 10 kommuner i forhold til turismeandel 1 Fanø 8,1 pct. 2 Odsherred 5,5 pct. 3 Gribskov 5,3 pct. 4 Syddjurs 4,5 pct. 5 Bornholm 4,5 pct. 6 Helsingør 4,4 pct. 7 Langeland 4,4 pct. 8 Jammerbugt 4,1 pct. 9 Varde 3,6 pct. 10 Frederiksværk- Hundested 3,6 pct. De kommuner, hvor nogle af Danmarks største byer ligger, er samtidig blandt de kommuner med den største turismeomsætning. De kommuner, hvor turismen fylder mest i forhold til kommunens samlede økonomi, er de populære turistdestinationer såsom Fanø og Odsherred. Bornholm, Varde og Helsingør figurerer på begge lister, og derfor betyder turismen særligt meget for kommunernes økonomi og beskæftigelse. Kilde: VisitDenmark - tal fra 2008 Turismens betydning 9

10 Udvikling i dansk turisme 10 Turismens betydning

11 Overnatningerne er svagt stigende Overnatninger 50 mio. 45 mio. 40 mio. 35 mio. 30 mio. 25 mio. 20 mio. 15 mio. 10 mio. 5 mio Dansk turisme har stort set haft et stabilt antal overnatninger igennem perioden fra 1992 til var det bedste år for dansk turisme. Overnatningerne er siden faldet i både 2008 og 2009 som følge af den internationale økonomiske krise, som har ramt turismen markant. Overnatningerne er gennemsnitligt steget med 0,1 pct. om året i perioden fra I 1992 havde Danmark 41,7 mio. overnatninger, og i 2010 var niveauet 42 mio. I 2011 forventer Visit Denmark en mindre stigning i antallet af overnatninger. Danske og udenlandske overnatninger Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Udvikling i dansk turisme 11

12 De danske overnatninger stiger de udenlandske falder Overnatninger 30 mio. 25 mio. 20 mio. 15 mio. 10 mio. 5 mio Mens danske overnatninger har været stigende siden1992, har de udenlandske overnatninger været faldende. Den markante vækst i de danske overnatninger har kompenseret for faldet i de udenlandske over natninger. Denne tendens ser ud til at blive ændret i 2010, og VisitDenmarks forecast for dansk turisme forventer, at udviklingen fortsætter i Hvis tendensen fortsætter, vil der igen i 2015 være flere udenlandske end danske overnatninger i Danmark. Danskere Udlændige Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 12 Udvikling i dansk turisme

13 Udviklingen i ferie- og erhvervsturismen Overnatninger Indeks 2004= Figuren viser, at erhvervsturisterne er steget med 7 pct. i perioden , og ferieturisterne er faldet med 2 pct. i samme periode. Ferie turisterne har størst volumen med knap 37 mio. overnatninger i 2010, hvor erhvervs turisterne til sammenligning har 5 mio. overnatninger. Til gengæld er erhvervsturisternes døgnforbrug næsten fem gange højere end ferieturisternes. Se også side 29. Ferieturister Erhvervsturister Note: Figuren dækker både over udenlandske og danske overnatninger. Alle overnatningsformerne er medtaget i forhold til ferieturisterne, mens det kun er overnatningerne på hoteller og feriecentre, der er medtaget i forhold til erhvervsturisterne. Kilde: Danmarks Statistik Udvikling i dansk turisme 13

14 Største markeder for dansk turisme Marked Omsætning 2010 Udvikling i overnatninger Danmark 39 mia. kr. 23 pct. 2 Tyskland 8 mia. kr. 23 pct. 3 Sverige 5 mia. kr. 39 pct. 4 Norge 5 mia. kr. 4 pct. 5 Storbritannien 1 mia. kr. 7 pct. 6 USA og Canada 1 mia. kr. 6 pct. 7 Holland 845 mio. kr. 13 pct. 8 Frankrig 634 mio. kr. 54 pct. 9 Italien 552 mio. kr. 11 pct. 10 Asien 508 mio. kr. 57 pct. 11 Schweiz og Østrig 333 mio. kr. 47 pct. 12 Spanien 318 mio. kr. 110 pct. 13 Polen 224 mio. kr. 67 pct. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 14 Turismens Udvikling i betydning dansk turisme

15 Udviklingen på de tre største udenlandske markeder Overnatninger Indeks 1992= Blandt de tre største udenlandske markeder, som i 2010 fyldte 78 pct. af de samlede overnatninger, har tyskere og svenskere haft en negativ udvikling, mens nordmænd har haft en positiv stigning i overnatninger. Svenske overnatninger havde en positiv udvikling indtil 2000 og er efter følgende gået tilbage. Ifølge VisitDenmarks forecast vil denne tendens vende i 2011, hvor de svenske overnatninger forventes at stige. Udlændige i alt Svenskere Tyskere Nordmænd Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Udvikling i dansk turisme 15

16 Tyske og svenske overnatninger er faldende Overnatninger Indeks 1992= Udviklingen på de to vigtige markeder Tyskland og Sverige har stor betydning for den samlede udvikling i dansk turisme. Figuren viser, at trækker man de svenske og tyske overnatninger fra, har Danmark haft vækst i de udenlandske overnatninger i perioden Det er altså turisterne fra de to store nærmarkeder, som ikke i samme grad holder ferie i Danmark som tidligere. På grund af økonomisk vækst i både Tyskland og Sverige forventes overnatningerne fra disse to markeder dog at stige i Tyskere og svenskere Uden tyskere og svenskere Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 16 Udvikling i dansk turisme

17 Markeder i vækst Overnatninger Frankrig Spanien Schweiz Polen Belgien Kina Rusland Østrig Australien Canada Ovenstående figur viser, på hvilke markeder overnatningerne er vokset mest i perioden Markederne er endnu ikke så store i volumen, at de kan kom Kilde: Danmarks Statistik pensere for faldet i de tyske og svenske overnatninger men flere af markederne har potentiale til at få meget større betydning, end de har i dag. Selv om dansk turisme oplever vækst i overnatningerne fra blandt andet ovenstående markeder, så viser tabellen på side 26, at Danmark ikke nødvendigvis er på niveau med den gennemsnitlige europæiske vækstrate. Udvikling i dansk turisme 17

18 Udenlandske overnatninger fordelt på overnatningsformer 20 mio. 18 mio. 16 mio. 14 mio. 12 mio. 10 mio. 8 mio. 6 mio. 4 mio. 2 mio. 0 Udenlandske overnatninger De udenlandske gæsters foretrukne overnatningsform er feriehuse. Det er primært de tyske gæster, som benytter feriehusene. De tyske overnatninger stod i 1992 for 85 pct. af feriehusovernatningerne, hvorimod de i 2010 kun stod for 67 pct. af feriehusovernatningerne. Tilbagegangen på det tyske marked er derfor også årsag til det kraftige fald i feriehusovernatningerne i perioden Hoteller er den næstmest anvendte overnatningsform blandt de udenlandske gæster. Hotellerne har siden 1992 oplevet stagnation i de udenlandske overnatninger, men har i 2010 haft en mindre vækst i takt med, at værelsesprisen er faldet. Hoteller Feriecentre Camping Lystbådehavne Feriehuse Vandrehjem Overnatningsformerne feriecentre og camping har oplevet et fald, mens vandrehjemmenes og lystbådehavnes overnatninger er nogenlunde konstant. Kilde: Danmarks Statistik 18 Udvikling i dansk turisme

19 Danske overnatninger fordelt på overnatningsformer 10 mio. 9 mio. 8 mio. 7 mio. 6 mio. 5 mio. 4 mio. 3 mio. 2 mio. 1 mio. 0 Danske overnatninger De fleste overnatningsformer har oplevet en stigning i danske overnatninger. Som ovenstående figur viser, er camping danskernes foretrukne overnatningsform. Feriehusene og hotellerne er til gengæld de overnatningsformer, der har oplevet den største stigning i overnatninger. Private overnatninger er ikke medtaget. Det er for eksempel overnatning hos familie og venner eller ferie i eget eller lånt sommerhus. Hoteller Feriecentre Camping Lystbådehavne Feriehuse Vandrehjem Kilde: Danmarks Statistik Udvikling i dansk turisme 19

20 Forventet udvikling i Turismens betydning

21 Flere udenlandske turister i 2011 Overnatninger Forventet ændring Danske turister pct. Udenlandske turister pct. I alt pct. Udvalgte markeder Tyskland pct. Norge pct. Sverige pct. Holland pct. Storbritannien ,5 pct. Italien pct. USA pct. Japan pct. Kina pct. Rusland pct. VisitDenmarks forecast for 2011 forventer en mindre stigning i antallet af overnatninger på cirka 2 pct. Fremgangen vil blive drevet af flere udenlandske turister, mens antallet af danske forventes at forblive på samme niveau. Det er i høj grad de svenske overnatninger, som forventes at stige, især på grund af en høj økonomisk vækst og en høj svensk krone. Også Tyskland forventes at stige med næsten 4 pct., og som det største marked for dansk turisme vil det have den største betydning for det samlede antal overnatninger. Kilde: VisitDenmarks forecast Forventet Turismens udvikling betydning i

22 Dansk turisme i internationalt perspektiv 22 Turismens betydning

23 Danmark er et populært rejsemål Overnatninger 25 mio. 20 mio. 15 mio. 10 mio. 5 mio. 20 mio. 12 mio. 8 mio. 5 mio. 2 mio. Mens Danmark har oplevet faldende udenlandske overnatninger, har blandt andet Sverige i de sidste år oplevet vækst. Alligevel er Danmark fortsat et langt større rejsemål målt i overnatninger end de øvrige skandinaviske lande. Faktisk har Danmark cirka samme antal udenlandske overnatninger som Sverige og Norge tilsammen. 0 Danmark Sverige Norge Finland Island Note: Tallene for Danmark indeholder, i modsætning til de andre lande, overnatninger i feriehuse udlejet gennem bureau. Denne over nat ningsform bedømmes dog ikke til at være lige så væsentlig i de andre nordiske lande som i Danmark. Kilde: VisitDenmark - tal fra 2009 Dansk turisme i internationalt perspektiv 23

24 Danmark klarer sig samlet set godt Overnatninger Europa Danmark Indeks 2000= Danmark har i mange år haft flere overnatninger end gennemsnittet i Europa. Danmark er faktisk blandt de lande i Europa med den allerstørste stigning i indenlandske overnatninger. Dansk turisme har altså generelt set klaret sig godt, når man ser samlet på de danske og udenlandske overnatninger. Sammenligner man udviklingen i de udenlandske overnatninger i Danmark med udviklingen i de udenlandske overnatninger i Europa, er billedet imidlertid et andet. Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik 24 Dansk turisme i internationalt perspektiv

25 Men taber udenlandske overnatninger Udenlandske overnatninger Europa Danmark Indeks 2000= I perioden er antallet af udenlandske turister i Danmark faldet med 17 pct., samtidig med at antallet af de europæiske overnatninger har været uændret. Danmark har altså tabt markedsandele i Europa og i følge Visit Denmarks forecast vil Danmark fortsat miste markedsandele, selv om antallet af turister forventes at stige. Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik Dansk turisme i internationalt perspektiv 25

26 Her vinder vi markedsandele og her taber vi Markeder Gennemsnitlig årlig vækstrate Danmark Europa Her vinder Danmark markedsandele: Spanien 7,3 pct. 6,0 pct. Frankrig 3,3 pct. 2,3 pct. Holland 1,7 pct. 0,6 pct. USA 0,8 pct. -1,9 pct. Storbritannien -0,4 pct. -2,4 pct. Japan -3,5 pct. -3,7 pct. Her taber Danmark markedsandele: Rusland ( ) 6,2 pct. 9,0 pct. Polen 6,2 pct. 6,9 pct. Italien 0,3 pct. 1,2 pct. Norge 0,1 pct. 2,6 pct. Kina ( ) -1,5 pct.* 8,1 pct. Finland -1,9 pct. 1,3 pct. Tyskland -2,6 pct. -2,1 pct. Sverige -6,5 pct. -1,6 pct. * De kinesiske overnatninger i Danmark er steget med 30 pct. i 2010 sammenlignet med Kilde:VisitDenmark 26 Dansk turisme i internationalt perspektiv

27 Dansk turisme i internationalt perspektiv 27

28 Turisten i tal 28 Turismens betydning

29 54 pct. af ferieturisterne er børnefamilier og 39 pct. er voksne over 40 år, som rejser uden børn. Det gennemsnitlige døgnforbrug for danske og udenlandske ferieturister er 355 kr. Udenlandske ferieturister overnatter i gennemsnit i 5 dage og danske ferieturister i 4 dage. 80 pct. af de udenlandske ferieturister har holdt ferie i Danmark før, og det er også deres tidligere er faringer, der er den afgørende faktor, når destination en skal vælges. På en skala fra et til fem, hvor et betyder meget utilfreds og fem betyder meget tilfreds, er den gennemsnitlige tilfredshed på 4,6 for både danske og udenlandske turister. 12 pct. af de udenlandske erhvervsturister kommer til Danmark for at deltage i internationale kongresser og 11 pct. i internationale møder. 10 pct. skal til messer og udstillinger og 6 pct. er på faglige studierejser. De resterende 63 pct. af de udenlandske erhvervsturister er her blandt andet på individuelle forretningsrejser. Det gennemsnitlige døgnforbrug for danske og udenlandske erhvervsturister er kr. Erhvervsturisternes ophold er i gennemsnit 2 overnatninger. Top 10 over de udenlandske turisters motiver for at holde ferie i Danmark 1 Natur 2 Rent land 3 Trygt at opholde sig i 4 Børnevenligt 5 Befolkningen generelt 6 Attraktioner og forlystelser 7 Dansk mad 8 Shoppingmuligheder 9 Aktivitetsmuligheder 10 Kulturhistoriske seværdigheder Kilde: Danmarks Statistik - tal fra 2009 og VisitDenmark - tal for 2008 Turisten i tal 29

30 Turismen skaber arbejdspladser 30 Hvem er turisten? Hvem er turisten? 30

31 Turismen skaber job i mange brancher Antal arbejdspladser Andre brancher Turismeerhvervet Detailhandel mv Omkring halvdelen af de arbejdspladser, som genereres af turisternes forbrug i Danmark, bliver skabt i turismeerhvervet. Men turismen påvirker også andre brancher. Især detailhandelen nyder godt af turisternes forbrug af dagligvarer, tøj, design mv. Turismeerhvervet omfatter bl.a.: Overnatningssteder Restauranter Transportbrancher Rejseservice Forlystelsesparker, museer mv. Medarbejderne i turismeerhvervet er kendetegnet ved: Lavere lønnet (11 pct. lavere indkomst end resten af erhvervslivet) Flere kvinder, bortset fra i transportsektoren (59 pct. i overnatnings brancherne mod 47 pct. i resten af erhvervslivet) Flere ufaglærte (57 pct. mod 35 pct. i resten af erhvervslivet) Flere indvandrere (20 pct. mod 5 pct. i resten af erhvervslivet) Kilde: VisitDenmark og Danmarks statistik - tal fra Turismen skaber arbejdspladser 31

32 VisitDenmark Islands Brygge 43, København S Tlf

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN SKABER VÆKST OG VELSTAND I DANMARK Og arbejdspladser, som ikke kan flyttes ud af landet 108,1 mia. kr. Omsætning skabt af turismen

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Markedsprofil Norge 2011

Markedsprofil Norge 2011 Markedsprofil Norge 2011 Indhold Resumé Det norske rejsemarked Rejsemønstre Rejsemotiver Nordjyllands andel af norske feriegæster i Danmark Norske overnatninger i Nordjylland Udvikling i norske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. VisitDenmark, 2019

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. VisitDenmark, 2019 Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark VisitDenmark, 2019 128 mia. kr. Omsætning skabt af turismen i Danmark 4,6% Turismens andel af den danske eksport Turismen skaber vækst

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af:

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af: TURISMEN I ROSKILDE Udarbejdet oktober 2017 af: TURISTERNE I ROSKILDE SKABER: VÆKST OMSÆTNING og LOKALE ARBEJDSPLADSER...som ikke kan flyttes ud! 1452 mio. kr. Turismeforbrug i kommunen 847 mio. kr. Turismeskabt

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet TURISMEN I NORDJYLLAND INDLEDNING På globalt plan er turisme et erhverv i hastig vækst. Samlet set er der i løbet af de sidste tyve år sket en fordobling i antallet af internationale turistankomster til

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2000 2011 Indhold Resumé Udvikling i nordjyske overnatninger - Regionalt Årlig udvikling i nordjyske overnatninger Udvikling i overnatninger sammenholdt med øvrige

Læs mere

Turismeanalyse Udvikling fra Stevns Kommune

Turismeanalyse Udvikling fra Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 218 Turismeanalyse Udvikling fra 212-216 Stevns Kommune Analyse af nøgletal for Analyse af udviklingen af Turismen i Stevns Kommune fra år 212 til år 216 Turismen i Stevns

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

CAMPINGANALYSEN 2014

CAMPINGANALYSEN 2014 CAMPINGANALYSEN 2014 Publiceret af CAMPINGRÅDET August 2015 www.campingraadet.dk/analyserogstatistik/campingraadetsanalyser/ Adresse Mosedalvej 15 DK-2500 Valby Kontaktoplysninger T: +45 39 27 88 44 F:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

CAMPING ANALYSEN 2013

CAMPING ANALYSEN 2013 CAMPING ANALYSEN 2013 Publiceret af CAMPINGRÅDET Oktober 2014 www.campingraadet.dk/analyserogstatistik/campingraadetsanalyser/ Adresse Mosedalvej 15 DK-2500 Valby Kontaktoplysninger T: +45 39 27 88 44

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere