Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1"

Transkript

1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1

2 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet udvikling i Dansk turisme i internationalt perspektiv 28 Turisten i tal 30 Turismen skaber arbejdspladser Redaktion: VisitDenmark. Layout og tryk: Cool Gray. Billeder: VisitDenmark. Kilder: VisitDenmark, Danmarks Statistik og Tourism Economics. 2 Turismens betydning

3 Forord Turismen er vigtig for det danske samfund. Turismen skaber omsætning, arbejdspladser og skatteprovenu både i de store byer og yderområderne i Danmark. Turismen er også et vigtigt eksporterhverv og skaber indtægter til landet i samme størrelsesorden som f.eks. olie og beklædning. Mange er ikke klar over, hvor stor indflydelse turismen har på dansk økonomi, og hvordan Danmark klarer sig i den internationale konkurrence. Vores ambition med denne publikation er at give større indsigt i turismens betydning og udvikling på en kort og overskuelig måde. Når turisten opholder sig i Danmark, køber han eller hun en lang række forskellige varer og tjenesteydelser. Størstedelen af forbruget lægger turisten i det traditionelle turismeerhverv som transport, overnatning, restauration og forlystelser. Men også detailhandelen, teleselskaber og andre erhverv tjener på turisterne i Danmark. VisitDenmark udarbejder et turismeregnskab, der ud fra internationale retningslinjer opgør turismens økonomiske betydning. Turismeregnskabet er sammen med øvrige analyser fra VisitDenmark kildegrundlaget for denne publikation. Turismen bidrager dog med langt mere end de økonomiske effekter, som behandles i denne publikation. Turisterne skaber en international atmosfære i Danmark og giver nye impulser og tanker. Når turisterne rejser hjem fra en vellykket ferie eller et succesfuldt møde, er de blevet ambassadører for Danmark og fortæller historien videre til venner, familie og kollegaer i deres eget land. Turismen skaber et stort udvalg af kulturelle tilbud og oplevelser, som danskerne også kan have glæde af. Turismen forbinder Danmark med det internationale samfund, og især erhvervsturismen skaber tætte relationer mellem danske og udenlandske virksomheder og er med til at cementere danske styrkepositioner inden for eksempelvis klima og energi. Ønsker du yderligere viden om dansk turisme, er du velkommen til at læse mere på God læselyst. VisitDenmark Forord 3

4 Turismens betydning for det danske samfund 4 Turismens betydning

5 Omsætning i dansk turisme Omsætningen fordelt på danske og udenlandske turister Danske ferieturister 24 mia. kr. Udenlandske ferieturister 26 mia. kr. Danske erhvervsturister 22 mia. kr. Udenlandske erhvervsturister 3 mia. kr. Turismeomsætningen faldt fra 75 mia. kr. i 2008 til 68 mia. kr. i Nedgangen er et resultat af både færre turister og lavere priser. Der er beregnet en svag stigning på knap en halv mio. kr. fra 2009 til 2010, og turismeomsætningen forventes at stige fra de 68 mia. kr. i 2010 til 71 mia. kr. i VisitDenmarks forecast for 2011 vil blive yderligere beskrevet på side 21. Kilde: VisitDenmark Turismens betydning 5

6 Nøgletal 75 mia. kr. er omsætningen i dansk turisme. Heraf er 29 mia. kr. eksportindtægter arbejdspladser skaber turismen, det svarer til 3,5 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark. Turismen skaber 47 mia. kr. i værditilvækst, svarende til 3,2 pct. af det samlede BNP. Turismen skaber et offentligt provenu i form af skatter, moms og afgifter på 31 mia. kr. svarende til 3,7 pct. af det samlede offentlige provenu. For hver 100 kr. en turist lægger i Danmark ender de 41 kr. i de offentlige kasser. Turismens omsætning svarer til næsten danskeres privatforbrug. Kilde: VisitDenmark - tal fra Turismens betydning

7 Turismen er et vigtigt eksporterhverv 30% Turismen sammenlignet med udvalgte brancher 25% 25,1% 20% 15% 10% 8,9% 5% 0% Transport Næringsmidler mv. Elektriske maskiner mv. 3,4% 3,3% 3,1% 2,1% 1,4% 1,1% Rå jordolie Turisme Beklædning Royalties og licenser Jern og stål De udenlandske turisters forbrug i Danmark kan sidestilles med andre branchers eksportindtægter. I ovenstående figur er turismeforbruget sammenlignet med udvalgte produkt- og tjeneste grupper, som findes på betalingsbalancen. I alt skaber turismen eksportindtægter for 29 mia. kr. Det svarer til 3,1 pct. af den samlede eksport. Turismen er altså et større eksporterhverv end f.eks. beklædningsindustrien, og genererer næsten samme indtægter som eksporten af rå jordolie. Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik - tal fra 2008 Turismens betydning 7

8 Turismens betydning i regionerne Region Nordjylland 9 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,7 pct. af regionens økonomi job, svarende til 3,6 pct. af beskæftigel sen i regionen Region Midtjylland 12 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,1 pct. af regionens økonomi job, svarende til 2,2 pct. af beskæftigelsen i regionen Region Hovedstaden 30 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,9 pct. af regionens økonomi job, svarende til 4,5 pct. af beskæftigelsen i regionen Region Syddanmark 16 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,6 pct. af regionens økonomi job, svarende til 3,4 pct. af beskæftigelsen i regionen Region Sjælland 8 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,6 pct. af regionens økonomi job, svarende til 3,4 pct. af beskæftigelsen i regionen Kilde: VisitDenmark - tal fra Turismens betydning

9 Vigtige kommuner Top 10 kommuner i forhold til turismens omsætning 1 København 15,9 mia. kr. 2 Aalborg 2,4 mia. kr. 3 Århus 2,4 mia. kr. 4 Ringkøbing-Skjern 1,9 mia. 5 Varde 1,6 mia. kr. 6 Bornholm 1,6 mia. kr. 7 Odense 1,6 mia. kr. 8 Vejle 1,6 mia. kr. 9 Frederikshavn 1,4 mia. kr. 10 Helsingør 1,4 mia. kr. Top 10 kommuner i forhold til turismeandel 1 Fanø 8,1 pct. 2 Odsherred 5,5 pct. 3 Gribskov 5,3 pct. 4 Syddjurs 4,5 pct. 5 Bornholm 4,5 pct. 6 Helsingør 4,4 pct. 7 Langeland 4,4 pct. 8 Jammerbugt 4,1 pct. 9 Varde 3,6 pct. 10 Frederiksværk- Hundested 3,6 pct. De kommuner, hvor nogle af Danmarks største byer ligger, er samtidig blandt de kommuner med den største turismeomsætning. De kommuner, hvor turismen fylder mest i forhold til kommunens samlede økonomi, er de populære turistdestinationer såsom Fanø og Odsherred. Bornholm, Varde og Helsingør figurerer på begge lister, og derfor betyder turismen særligt meget for kommunernes økonomi og beskæftigelse. Kilde: VisitDenmark - tal fra 2008 Turismens betydning 9

10 Udvikling i dansk turisme 10 Turismens betydning

11 Overnatningerne er svagt stigende Overnatninger 50 mio. 45 mio. 40 mio. 35 mio. 30 mio. 25 mio. 20 mio. 15 mio. 10 mio. 5 mio Dansk turisme har stort set haft et stabilt antal overnatninger igennem perioden fra 1992 til var det bedste år for dansk turisme. Overnatningerne er siden faldet i både 2008 og 2009 som følge af den internationale økonomiske krise, som har ramt turismen markant. Overnatningerne er gennemsnitligt steget med 0,1 pct. om året i perioden fra I 1992 havde Danmark 41,7 mio. overnatninger, og i 2010 var niveauet 42 mio. I 2011 forventer Visit Denmark en mindre stigning i antallet af overnatninger. Danske og udenlandske overnatninger Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Udvikling i dansk turisme 11

12 De danske overnatninger stiger de udenlandske falder Overnatninger 30 mio. 25 mio. 20 mio. 15 mio. 10 mio. 5 mio Mens danske overnatninger har været stigende siden1992, har de udenlandske overnatninger været faldende. Den markante vækst i de danske overnatninger har kompenseret for faldet i de udenlandske over natninger. Denne tendens ser ud til at blive ændret i 2010, og VisitDenmarks forecast for dansk turisme forventer, at udviklingen fortsætter i Hvis tendensen fortsætter, vil der igen i 2015 være flere udenlandske end danske overnatninger i Danmark. Danskere Udlændige Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 12 Udvikling i dansk turisme

13 Udviklingen i ferie- og erhvervsturismen Overnatninger Indeks 2004= Figuren viser, at erhvervsturisterne er steget med 7 pct. i perioden , og ferieturisterne er faldet med 2 pct. i samme periode. Ferie turisterne har størst volumen med knap 37 mio. overnatninger i 2010, hvor erhvervs turisterne til sammenligning har 5 mio. overnatninger. Til gengæld er erhvervsturisternes døgnforbrug næsten fem gange højere end ferieturisternes. Se også side 29. Ferieturister Erhvervsturister Note: Figuren dækker både over udenlandske og danske overnatninger. Alle overnatningsformerne er medtaget i forhold til ferieturisterne, mens det kun er overnatningerne på hoteller og feriecentre, der er medtaget i forhold til erhvervsturisterne. Kilde: Danmarks Statistik Udvikling i dansk turisme 13

14 Største markeder for dansk turisme Marked Omsætning 2010 Udvikling i overnatninger Danmark 39 mia. kr. 23 pct. 2 Tyskland 8 mia. kr. 23 pct. 3 Sverige 5 mia. kr. 39 pct. 4 Norge 5 mia. kr. 4 pct. 5 Storbritannien 1 mia. kr. 7 pct. 6 USA og Canada 1 mia. kr. 6 pct. 7 Holland 845 mio. kr. 13 pct. 8 Frankrig 634 mio. kr. 54 pct. 9 Italien 552 mio. kr. 11 pct. 10 Asien 508 mio. kr. 57 pct. 11 Schweiz og Østrig 333 mio. kr. 47 pct. 12 Spanien 318 mio. kr. 110 pct. 13 Polen 224 mio. kr. 67 pct. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 14 Turismens Udvikling i betydning dansk turisme

15 Udviklingen på de tre største udenlandske markeder Overnatninger Indeks 1992= Blandt de tre største udenlandske markeder, som i 2010 fyldte 78 pct. af de samlede overnatninger, har tyskere og svenskere haft en negativ udvikling, mens nordmænd har haft en positiv stigning i overnatninger. Svenske overnatninger havde en positiv udvikling indtil 2000 og er efter følgende gået tilbage. Ifølge VisitDenmarks forecast vil denne tendens vende i 2011, hvor de svenske overnatninger forventes at stige. Udlændige i alt Svenskere Tyskere Nordmænd Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Udvikling i dansk turisme 15

16 Tyske og svenske overnatninger er faldende Overnatninger Indeks 1992= Udviklingen på de to vigtige markeder Tyskland og Sverige har stor betydning for den samlede udvikling i dansk turisme. Figuren viser, at trækker man de svenske og tyske overnatninger fra, har Danmark haft vækst i de udenlandske overnatninger i perioden Det er altså turisterne fra de to store nærmarkeder, som ikke i samme grad holder ferie i Danmark som tidligere. På grund af økonomisk vækst i både Tyskland og Sverige forventes overnatningerne fra disse to markeder dog at stige i Tyskere og svenskere Uden tyskere og svenskere Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 16 Udvikling i dansk turisme

17 Markeder i vækst Overnatninger Frankrig Spanien Schweiz Polen Belgien Kina Rusland Østrig Australien Canada Ovenstående figur viser, på hvilke markeder overnatningerne er vokset mest i perioden Markederne er endnu ikke så store i volumen, at de kan kom Kilde: Danmarks Statistik pensere for faldet i de tyske og svenske overnatninger men flere af markederne har potentiale til at få meget større betydning, end de har i dag. Selv om dansk turisme oplever vækst i overnatningerne fra blandt andet ovenstående markeder, så viser tabellen på side 26, at Danmark ikke nødvendigvis er på niveau med den gennemsnitlige europæiske vækstrate. Udvikling i dansk turisme 17

18 Udenlandske overnatninger fordelt på overnatningsformer 20 mio. 18 mio. 16 mio. 14 mio. 12 mio. 10 mio. 8 mio. 6 mio. 4 mio. 2 mio. 0 Udenlandske overnatninger De udenlandske gæsters foretrukne overnatningsform er feriehuse. Det er primært de tyske gæster, som benytter feriehusene. De tyske overnatninger stod i 1992 for 85 pct. af feriehusovernatningerne, hvorimod de i 2010 kun stod for 67 pct. af feriehusovernatningerne. Tilbagegangen på det tyske marked er derfor også årsag til det kraftige fald i feriehusovernatningerne i perioden Hoteller er den næstmest anvendte overnatningsform blandt de udenlandske gæster. Hotellerne har siden 1992 oplevet stagnation i de udenlandske overnatninger, men har i 2010 haft en mindre vækst i takt med, at værelsesprisen er faldet. Hoteller Feriecentre Camping Lystbådehavne Feriehuse Vandrehjem Overnatningsformerne feriecentre og camping har oplevet et fald, mens vandrehjemmenes og lystbådehavnes overnatninger er nogenlunde konstant. Kilde: Danmarks Statistik 18 Udvikling i dansk turisme

19 Danske overnatninger fordelt på overnatningsformer 10 mio. 9 mio. 8 mio. 7 mio. 6 mio. 5 mio. 4 mio. 3 mio. 2 mio. 1 mio. 0 Danske overnatninger De fleste overnatningsformer har oplevet en stigning i danske overnatninger. Som ovenstående figur viser, er camping danskernes foretrukne overnatningsform. Feriehusene og hotellerne er til gengæld de overnatningsformer, der har oplevet den største stigning i overnatninger. Private overnatninger er ikke medtaget. Det er for eksempel overnatning hos familie og venner eller ferie i eget eller lånt sommerhus. Hoteller Feriecentre Camping Lystbådehavne Feriehuse Vandrehjem Kilde: Danmarks Statistik Udvikling i dansk turisme 19

20 Forventet udvikling i Turismens betydning

21 Flere udenlandske turister i 2011 Overnatninger Forventet ændring Danske turister pct. Udenlandske turister pct. I alt pct. Udvalgte markeder Tyskland pct. Norge pct. Sverige pct. Holland pct. Storbritannien ,5 pct. Italien pct. USA pct. Japan pct. Kina pct. Rusland pct. VisitDenmarks forecast for 2011 forventer en mindre stigning i antallet af overnatninger på cirka 2 pct. Fremgangen vil blive drevet af flere udenlandske turister, mens antallet af danske forventes at forblive på samme niveau. Det er i høj grad de svenske overnatninger, som forventes at stige, især på grund af en høj økonomisk vækst og en høj svensk krone. Også Tyskland forventes at stige med næsten 4 pct., og som det største marked for dansk turisme vil det have den største betydning for det samlede antal overnatninger. Kilde: VisitDenmarks forecast Forventet Turismens udvikling betydning i

22 Dansk turisme i internationalt perspektiv 22 Turismens betydning

23 Danmark er et populært rejsemål Overnatninger 25 mio. 20 mio. 15 mio. 10 mio. 5 mio. 20 mio. 12 mio. 8 mio. 5 mio. 2 mio. Mens Danmark har oplevet faldende udenlandske overnatninger, har blandt andet Sverige i de sidste år oplevet vækst. Alligevel er Danmark fortsat et langt større rejsemål målt i overnatninger end de øvrige skandinaviske lande. Faktisk har Danmark cirka samme antal udenlandske overnatninger som Sverige og Norge tilsammen. 0 Danmark Sverige Norge Finland Island Note: Tallene for Danmark indeholder, i modsætning til de andre lande, overnatninger i feriehuse udlejet gennem bureau. Denne over nat ningsform bedømmes dog ikke til at være lige så væsentlig i de andre nordiske lande som i Danmark. Kilde: VisitDenmark - tal fra 2009 Dansk turisme i internationalt perspektiv 23

24 Danmark klarer sig samlet set godt Overnatninger Europa Danmark Indeks 2000= Danmark har i mange år haft flere overnatninger end gennemsnittet i Europa. Danmark er faktisk blandt de lande i Europa med den allerstørste stigning i indenlandske overnatninger. Dansk turisme har altså generelt set klaret sig godt, når man ser samlet på de danske og udenlandske overnatninger. Sammenligner man udviklingen i de udenlandske overnatninger i Danmark med udviklingen i de udenlandske overnatninger i Europa, er billedet imidlertid et andet. Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik 24 Dansk turisme i internationalt perspektiv

25 Men taber udenlandske overnatninger Udenlandske overnatninger Europa Danmark Indeks 2000= I perioden er antallet af udenlandske turister i Danmark faldet med 17 pct., samtidig med at antallet af de europæiske overnatninger har været uændret. Danmark har altså tabt markedsandele i Europa og i følge Visit Denmarks forecast vil Danmark fortsat miste markedsandele, selv om antallet af turister forventes at stige. Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik Dansk turisme i internationalt perspektiv 25

26 Her vinder vi markedsandele og her taber vi Markeder Gennemsnitlig årlig vækstrate Danmark Europa Her vinder Danmark markedsandele: Spanien 7,3 pct. 6,0 pct. Frankrig 3,3 pct. 2,3 pct. Holland 1,7 pct. 0,6 pct. USA 0,8 pct. -1,9 pct. Storbritannien -0,4 pct. -2,4 pct. Japan -3,5 pct. -3,7 pct. Her taber Danmark markedsandele: Rusland ( ) 6,2 pct. 9,0 pct. Polen 6,2 pct. 6,9 pct. Italien 0,3 pct. 1,2 pct. Norge 0,1 pct. 2,6 pct. Kina ( ) -1,5 pct.* 8,1 pct. Finland -1,9 pct. 1,3 pct. Tyskland -2,6 pct. -2,1 pct. Sverige -6,5 pct. -1,6 pct. * De kinesiske overnatninger i Danmark er steget med 30 pct. i 2010 sammenlignet med Kilde:VisitDenmark 26 Dansk turisme i internationalt perspektiv

27 Dansk turisme i internationalt perspektiv 27

28 Turisten i tal 28 Turismens betydning

29 54 pct. af ferieturisterne er børnefamilier og 39 pct. er voksne over 40 år, som rejser uden børn. Det gennemsnitlige døgnforbrug for danske og udenlandske ferieturister er 355 kr. Udenlandske ferieturister overnatter i gennemsnit i 5 dage og danske ferieturister i 4 dage. 80 pct. af de udenlandske ferieturister har holdt ferie i Danmark før, og det er også deres tidligere er faringer, der er den afgørende faktor, når destination en skal vælges. På en skala fra et til fem, hvor et betyder meget utilfreds og fem betyder meget tilfreds, er den gennemsnitlige tilfredshed på 4,6 for både danske og udenlandske turister. 12 pct. af de udenlandske erhvervsturister kommer til Danmark for at deltage i internationale kongresser og 11 pct. i internationale møder. 10 pct. skal til messer og udstillinger og 6 pct. er på faglige studierejser. De resterende 63 pct. af de udenlandske erhvervsturister er her blandt andet på individuelle forretningsrejser. Det gennemsnitlige døgnforbrug for danske og udenlandske erhvervsturister er kr. Erhvervsturisternes ophold er i gennemsnit 2 overnatninger. Top 10 over de udenlandske turisters motiver for at holde ferie i Danmark 1 Natur 2 Rent land 3 Trygt at opholde sig i 4 Børnevenligt 5 Befolkningen generelt 6 Attraktioner og forlystelser 7 Dansk mad 8 Shoppingmuligheder 9 Aktivitetsmuligheder 10 Kulturhistoriske seværdigheder Kilde: Danmarks Statistik - tal fra 2009 og VisitDenmark - tal for 2008 Turisten i tal 29

30 Turismen skaber arbejdspladser 30 Hvem er turisten? Hvem er turisten? 30

31 Turismen skaber job i mange brancher Antal arbejdspladser Andre brancher Turismeerhvervet Detailhandel mv Omkring halvdelen af de arbejdspladser, som genereres af turisternes forbrug i Danmark, bliver skabt i turismeerhvervet. Men turismen påvirker også andre brancher. Især detailhandelen nyder godt af turisternes forbrug af dagligvarer, tøj, design mv. Turismeerhvervet omfatter bl.a.: Overnatningssteder Restauranter Transportbrancher Rejseservice Forlystelsesparker, museer mv. Medarbejderne i turismeerhvervet er kendetegnet ved: Lavere lønnet (11 pct. lavere indkomst end resten af erhvervslivet) Flere kvinder, bortset fra i transportsektoren (59 pct. i overnatnings brancherne mod 47 pct. i resten af erhvervslivet) Flere ufaglærte (57 pct. mod 35 pct. i resten af erhvervslivet) Flere indvandrere (20 pct. mod 5 pct. i resten af erhvervslivet) Kilde: VisitDenmark og Danmarks statistik - tal fra Turismen skaber arbejdspladser 31

32 VisitDenmark Islands Brygge 43, København S Tlf

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme

Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030. Forsidefoto: Henning Stein,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014

Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Marts 2014 Fotos: AutoCamperRådet: www.autocamperraadet.dk; HvideSande.dk:

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere