Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1"

Transkript

1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1

2 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet udvikling i Dansk turisme i internationalt perspektiv 28 Turisten i tal 30 Turismen skaber arbejdspladser Redaktion: VisitDenmark. Layout og tryk: Cool Gray. Billeder: VisitDenmark. Kilder: VisitDenmark, Danmarks Statistik og Tourism Economics. 2 Turismens betydning

3 Forord Turismen er vigtig for det danske samfund. Turismen skaber omsætning, arbejdspladser og skatteprovenu både i de store byer og yderområderne i Danmark. Turismen er også et vigtigt eksporterhverv og skaber indtægter til landet i samme størrelsesorden som f.eks. olie og beklædning. Mange er ikke klar over, hvor stor indflydelse turismen har på dansk økonomi, og hvordan Danmark klarer sig i den internationale konkurrence. Vores ambition med denne publikation er at give større indsigt i turismens betydning og udvikling på en kort og overskuelig måde. Når turisten opholder sig i Danmark, køber han eller hun en lang række forskellige varer og tjenesteydelser. Størstedelen af forbruget lægger turisten i det traditionelle turismeerhverv som transport, overnatning, restauration og forlystelser. Men også detailhandelen, teleselskaber og andre erhverv tjener på turisterne i Danmark. VisitDenmark udarbejder et turismeregnskab, der ud fra internationale retningslinjer opgør turismens økonomiske betydning. Turismeregnskabet er sammen med øvrige analyser fra VisitDenmark kildegrundlaget for denne publikation. Turismen bidrager dog med langt mere end de økonomiske effekter, som behandles i denne publikation. Turisterne skaber en international atmosfære i Danmark og giver nye impulser og tanker. Når turisterne rejser hjem fra en vellykket ferie eller et succesfuldt møde, er de blevet ambassadører for Danmark og fortæller historien videre til venner, familie og kollegaer i deres eget land. Turismen skaber et stort udvalg af kulturelle tilbud og oplevelser, som danskerne også kan have glæde af. Turismen forbinder Danmark med det internationale samfund, og især erhvervsturismen skaber tætte relationer mellem danske og udenlandske virksomheder og er med til at cementere danske styrkepositioner inden for eksempelvis klima og energi. Ønsker du yderligere viden om dansk turisme, er du velkommen til at læse mere på God læselyst. VisitDenmark Forord 3

4 Turismens betydning for det danske samfund 4 Turismens betydning

5 Omsætning i dansk turisme Omsætningen fordelt på danske og udenlandske turister Danske ferieturister 24 mia. kr. Udenlandske ferieturister 26 mia. kr. Danske erhvervsturister 22 mia. kr. Udenlandske erhvervsturister 3 mia. kr. Turismeomsætningen faldt fra 75 mia. kr. i 2008 til 68 mia. kr. i Nedgangen er et resultat af både færre turister og lavere priser. Der er beregnet en svag stigning på knap en halv mio. kr. fra 2009 til 2010, og turismeomsætningen forventes at stige fra de 68 mia. kr. i 2010 til 71 mia. kr. i VisitDenmarks forecast for 2011 vil blive yderligere beskrevet på side 21. Kilde: VisitDenmark Turismens betydning 5

6 Nøgletal 75 mia. kr. er omsætningen i dansk turisme. Heraf er 29 mia. kr. eksportindtægter arbejdspladser skaber turismen, det svarer til 3,5 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark. Turismen skaber 47 mia. kr. i værditilvækst, svarende til 3,2 pct. af det samlede BNP. Turismen skaber et offentligt provenu i form af skatter, moms og afgifter på 31 mia. kr. svarende til 3,7 pct. af det samlede offentlige provenu. For hver 100 kr. en turist lægger i Danmark ender de 41 kr. i de offentlige kasser. Turismens omsætning svarer til næsten danskeres privatforbrug. Kilde: VisitDenmark - tal fra Turismens betydning

7 Turismen er et vigtigt eksporterhverv 30% Turismen sammenlignet med udvalgte brancher 25% 25,1% 20% 15% 10% 8,9% 5% 0% Transport Næringsmidler mv. Elektriske maskiner mv. 3,4% 3,3% 3,1% 2,1% 1,4% 1,1% Rå jordolie Turisme Beklædning Royalties og licenser Jern og stål De udenlandske turisters forbrug i Danmark kan sidestilles med andre branchers eksportindtægter. I ovenstående figur er turismeforbruget sammenlignet med udvalgte produkt- og tjeneste grupper, som findes på betalingsbalancen. I alt skaber turismen eksportindtægter for 29 mia. kr. Det svarer til 3,1 pct. af den samlede eksport. Turismen er altså et større eksporterhverv end f.eks. beklædningsindustrien, og genererer næsten samme indtægter som eksporten af rå jordolie. Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik - tal fra 2008 Turismens betydning 7

8 Turismens betydning i regionerne Region Nordjylland 9 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,7 pct. af regionens økonomi job, svarende til 3,6 pct. af beskæftigel sen i regionen Region Midtjylland 12 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,1 pct. af regionens økonomi job, svarende til 2,2 pct. af beskæftigelsen i regionen Region Hovedstaden 30 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,9 pct. af regionens økonomi job, svarende til 4,5 pct. af beskæftigelsen i regionen Region Syddanmark 16 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,6 pct. af regionens økonomi job, svarende til 3,4 pct. af beskæftigelsen i regionen Region Sjælland 8 mia. kr. i omsætning, svarende til 1,6 pct. af regionens økonomi job, svarende til 3,4 pct. af beskæftigelsen i regionen Kilde: VisitDenmark - tal fra Turismens betydning

9 Vigtige kommuner Top 10 kommuner i forhold til turismens omsætning 1 København 15,9 mia. kr. 2 Aalborg 2,4 mia. kr. 3 Århus 2,4 mia. kr. 4 Ringkøbing-Skjern 1,9 mia. 5 Varde 1,6 mia. kr. 6 Bornholm 1,6 mia. kr. 7 Odense 1,6 mia. kr. 8 Vejle 1,6 mia. kr. 9 Frederikshavn 1,4 mia. kr. 10 Helsingør 1,4 mia. kr. Top 10 kommuner i forhold til turismeandel 1 Fanø 8,1 pct. 2 Odsherred 5,5 pct. 3 Gribskov 5,3 pct. 4 Syddjurs 4,5 pct. 5 Bornholm 4,5 pct. 6 Helsingør 4,4 pct. 7 Langeland 4,4 pct. 8 Jammerbugt 4,1 pct. 9 Varde 3,6 pct. 10 Frederiksværk- Hundested 3,6 pct. De kommuner, hvor nogle af Danmarks største byer ligger, er samtidig blandt de kommuner med den største turismeomsætning. De kommuner, hvor turismen fylder mest i forhold til kommunens samlede økonomi, er de populære turistdestinationer såsom Fanø og Odsherred. Bornholm, Varde og Helsingør figurerer på begge lister, og derfor betyder turismen særligt meget for kommunernes økonomi og beskæftigelse. Kilde: VisitDenmark - tal fra 2008 Turismens betydning 9

10 Udvikling i dansk turisme 10 Turismens betydning

11 Overnatningerne er svagt stigende Overnatninger 50 mio. 45 mio. 40 mio. 35 mio. 30 mio. 25 mio. 20 mio. 15 mio. 10 mio. 5 mio Dansk turisme har stort set haft et stabilt antal overnatninger igennem perioden fra 1992 til var det bedste år for dansk turisme. Overnatningerne er siden faldet i både 2008 og 2009 som følge af den internationale økonomiske krise, som har ramt turismen markant. Overnatningerne er gennemsnitligt steget med 0,1 pct. om året i perioden fra I 1992 havde Danmark 41,7 mio. overnatninger, og i 2010 var niveauet 42 mio. I 2011 forventer Visit Denmark en mindre stigning i antallet af overnatninger. Danske og udenlandske overnatninger Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Udvikling i dansk turisme 11

12 De danske overnatninger stiger de udenlandske falder Overnatninger 30 mio. 25 mio. 20 mio. 15 mio. 10 mio. 5 mio Mens danske overnatninger har været stigende siden1992, har de udenlandske overnatninger været faldende. Den markante vækst i de danske overnatninger har kompenseret for faldet i de udenlandske over natninger. Denne tendens ser ud til at blive ændret i 2010, og VisitDenmarks forecast for dansk turisme forventer, at udviklingen fortsætter i Hvis tendensen fortsætter, vil der igen i 2015 være flere udenlandske end danske overnatninger i Danmark. Danskere Udlændige Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 12 Udvikling i dansk turisme

13 Udviklingen i ferie- og erhvervsturismen Overnatninger Indeks 2004= Figuren viser, at erhvervsturisterne er steget med 7 pct. i perioden , og ferieturisterne er faldet med 2 pct. i samme periode. Ferie turisterne har størst volumen med knap 37 mio. overnatninger i 2010, hvor erhvervs turisterne til sammenligning har 5 mio. overnatninger. Til gengæld er erhvervsturisternes døgnforbrug næsten fem gange højere end ferieturisternes. Se også side 29. Ferieturister Erhvervsturister Note: Figuren dækker både over udenlandske og danske overnatninger. Alle overnatningsformerne er medtaget i forhold til ferieturisterne, mens det kun er overnatningerne på hoteller og feriecentre, der er medtaget i forhold til erhvervsturisterne. Kilde: Danmarks Statistik Udvikling i dansk turisme 13

14 Største markeder for dansk turisme Marked Omsætning 2010 Udvikling i overnatninger Danmark 39 mia. kr. 23 pct. 2 Tyskland 8 mia. kr. 23 pct. 3 Sverige 5 mia. kr. 39 pct. 4 Norge 5 mia. kr. 4 pct. 5 Storbritannien 1 mia. kr. 7 pct. 6 USA og Canada 1 mia. kr. 6 pct. 7 Holland 845 mio. kr. 13 pct. 8 Frankrig 634 mio. kr. 54 pct. 9 Italien 552 mio. kr. 11 pct. 10 Asien 508 mio. kr. 57 pct. 11 Schweiz og Østrig 333 mio. kr. 47 pct. 12 Spanien 318 mio. kr. 110 pct. 13 Polen 224 mio. kr. 67 pct. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 14 Turismens Udvikling i betydning dansk turisme

15 Udviklingen på de tre største udenlandske markeder Overnatninger Indeks 1992= Blandt de tre største udenlandske markeder, som i 2010 fyldte 78 pct. af de samlede overnatninger, har tyskere og svenskere haft en negativ udvikling, mens nordmænd har haft en positiv stigning i overnatninger. Svenske overnatninger havde en positiv udvikling indtil 2000 og er efter følgende gået tilbage. Ifølge VisitDenmarks forecast vil denne tendens vende i 2011, hvor de svenske overnatninger forventes at stige. Udlændige i alt Svenskere Tyskere Nordmænd Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Udvikling i dansk turisme 15

16 Tyske og svenske overnatninger er faldende Overnatninger Indeks 1992= Udviklingen på de to vigtige markeder Tyskland og Sverige har stor betydning for den samlede udvikling i dansk turisme. Figuren viser, at trækker man de svenske og tyske overnatninger fra, har Danmark haft vækst i de udenlandske overnatninger i perioden Det er altså turisterne fra de to store nærmarkeder, som ikke i samme grad holder ferie i Danmark som tidligere. På grund af økonomisk vækst i både Tyskland og Sverige forventes overnatningerne fra disse to markeder dog at stige i Tyskere og svenskere Uden tyskere og svenskere Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 16 Udvikling i dansk turisme

17 Markeder i vækst Overnatninger Frankrig Spanien Schweiz Polen Belgien Kina Rusland Østrig Australien Canada Ovenstående figur viser, på hvilke markeder overnatningerne er vokset mest i perioden Markederne er endnu ikke så store i volumen, at de kan kom Kilde: Danmarks Statistik pensere for faldet i de tyske og svenske overnatninger men flere af markederne har potentiale til at få meget større betydning, end de har i dag. Selv om dansk turisme oplever vækst i overnatningerne fra blandt andet ovenstående markeder, så viser tabellen på side 26, at Danmark ikke nødvendigvis er på niveau med den gennemsnitlige europæiske vækstrate. Udvikling i dansk turisme 17

18 Udenlandske overnatninger fordelt på overnatningsformer 20 mio. 18 mio. 16 mio. 14 mio. 12 mio. 10 mio. 8 mio. 6 mio. 4 mio. 2 mio. 0 Udenlandske overnatninger De udenlandske gæsters foretrukne overnatningsform er feriehuse. Det er primært de tyske gæster, som benytter feriehusene. De tyske overnatninger stod i 1992 for 85 pct. af feriehusovernatningerne, hvorimod de i 2010 kun stod for 67 pct. af feriehusovernatningerne. Tilbagegangen på det tyske marked er derfor også årsag til det kraftige fald i feriehusovernatningerne i perioden Hoteller er den næstmest anvendte overnatningsform blandt de udenlandske gæster. Hotellerne har siden 1992 oplevet stagnation i de udenlandske overnatninger, men har i 2010 haft en mindre vækst i takt med, at værelsesprisen er faldet. Hoteller Feriecentre Camping Lystbådehavne Feriehuse Vandrehjem Overnatningsformerne feriecentre og camping har oplevet et fald, mens vandrehjemmenes og lystbådehavnes overnatninger er nogenlunde konstant. Kilde: Danmarks Statistik 18 Udvikling i dansk turisme

19 Danske overnatninger fordelt på overnatningsformer 10 mio. 9 mio. 8 mio. 7 mio. 6 mio. 5 mio. 4 mio. 3 mio. 2 mio. 1 mio. 0 Danske overnatninger De fleste overnatningsformer har oplevet en stigning i danske overnatninger. Som ovenstående figur viser, er camping danskernes foretrukne overnatningsform. Feriehusene og hotellerne er til gengæld de overnatningsformer, der har oplevet den største stigning i overnatninger. Private overnatninger er ikke medtaget. Det er for eksempel overnatning hos familie og venner eller ferie i eget eller lånt sommerhus. Hoteller Feriecentre Camping Lystbådehavne Feriehuse Vandrehjem Kilde: Danmarks Statistik Udvikling i dansk turisme 19

20 Forventet udvikling i Turismens betydning

21 Flere udenlandske turister i 2011 Overnatninger Forventet ændring Danske turister pct. Udenlandske turister pct. I alt pct. Udvalgte markeder Tyskland pct. Norge pct. Sverige pct. Holland pct. Storbritannien ,5 pct. Italien pct. USA pct. Japan pct. Kina pct. Rusland pct. VisitDenmarks forecast for 2011 forventer en mindre stigning i antallet af overnatninger på cirka 2 pct. Fremgangen vil blive drevet af flere udenlandske turister, mens antallet af danske forventes at forblive på samme niveau. Det er i høj grad de svenske overnatninger, som forventes at stige, især på grund af en høj økonomisk vækst og en høj svensk krone. Også Tyskland forventes at stige med næsten 4 pct., og som det største marked for dansk turisme vil det have den største betydning for det samlede antal overnatninger. Kilde: VisitDenmarks forecast Forventet Turismens udvikling betydning i

22 Dansk turisme i internationalt perspektiv 22 Turismens betydning

23 Danmark er et populært rejsemål Overnatninger 25 mio. 20 mio. 15 mio. 10 mio. 5 mio. 20 mio. 12 mio. 8 mio. 5 mio. 2 mio. Mens Danmark har oplevet faldende udenlandske overnatninger, har blandt andet Sverige i de sidste år oplevet vækst. Alligevel er Danmark fortsat et langt større rejsemål målt i overnatninger end de øvrige skandinaviske lande. Faktisk har Danmark cirka samme antal udenlandske overnatninger som Sverige og Norge tilsammen. 0 Danmark Sverige Norge Finland Island Note: Tallene for Danmark indeholder, i modsætning til de andre lande, overnatninger i feriehuse udlejet gennem bureau. Denne over nat ningsform bedømmes dog ikke til at være lige så væsentlig i de andre nordiske lande som i Danmark. Kilde: VisitDenmark - tal fra 2009 Dansk turisme i internationalt perspektiv 23

24 Danmark klarer sig samlet set godt Overnatninger Europa Danmark Indeks 2000= Danmark har i mange år haft flere overnatninger end gennemsnittet i Europa. Danmark er faktisk blandt de lande i Europa med den allerstørste stigning i indenlandske overnatninger. Dansk turisme har altså generelt set klaret sig godt, når man ser samlet på de danske og udenlandske overnatninger. Sammenligner man udviklingen i de udenlandske overnatninger i Danmark med udviklingen i de udenlandske overnatninger i Europa, er billedet imidlertid et andet. Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik 24 Dansk turisme i internationalt perspektiv

25 Men taber udenlandske overnatninger Udenlandske overnatninger Europa Danmark Indeks 2000= I perioden er antallet af udenlandske turister i Danmark faldet med 17 pct., samtidig med at antallet af de europæiske overnatninger har været uændret. Danmark har altså tabt markedsandele i Europa og i følge Visit Denmarks forecast vil Danmark fortsat miste markedsandele, selv om antallet af turister forventes at stige. Kilde: VisitDenmark og Danmarks Statistik Dansk turisme i internationalt perspektiv 25

26 Her vinder vi markedsandele og her taber vi Markeder Gennemsnitlig årlig vækstrate Danmark Europa Her vinder Danmark markedsandele: Spanien 7,3 pct. 6,0 pct. Frankrig 3,3 pct. 2,3 pct. Holland 1,7 pct. 0,6 pct. USA 0,8 pct. -1,9 pct. Storbritannien -0,4 pct. -2,4 pct. Japan -3,5 pct. -3,7 pct. Her taber Danmark markedsandele: Rusland ( ) 6,2 pct. 9,0 pct. Polen 6,2 pct. 6,9 pct. Italien 0,3 pct. 1,2 pct. Norge 0,1 pct. 2,6 pct. Kina ( ) -1,5 pct.* 8,1 pct. Finland -1,9 pct. 1,3 pct. Tyskland -2,6 pct. -2,1 pct. Sverige -6,5 pct. -1,6 pct. * De kinesiske overnatninger i Danmark er steget med 30 pct. i 2010 sammenlignet med Kilde:VisitDenmark 26 Dansk turisme i internationalt perspektiv

27 Dansk turisme i internationalt perspektiv 27

28 Turisten i tal 28 Turismens betydning

29 54 pct. af ferieturisterne er børnefamilier og 39 pct. er voksne over 40 år, som rejser uden børn. Det gennemsnitlige døgnforbrug for danske og udenlandske ferieturister er 355 kr. Udenlandske ferieturister overnatter i gennemsnit i 5 dage og danske ferieturister i 4 dage. 80 pct. af de udenlandske ferieturister har holdt ferie i Danmark før, og det er også deres tidligere er faringer, der er den afgørende faktor, når destination en skal vælges. På en skala fra et til fem, hvor et betyder meget utilfreds og fem betyder meget tilfreds, er den gennemsnitlige tilfredshed på 4,6 for både danske og udenlandske turister. 12 pct. af de udenlandske erhvervsturister kommer til Danmark for at deltage i internationale kongresser og 11 pct. i internationale møder. 10 pct. skal til messer og udstillinger og 6 pct. er på faglige studierejser. De resterende 63 pct. af de udenlandske erhvervsturister er her blandt andet på individuelle forretningsrejser. Det gennemsnitlige døgnforbrug for danske og udenlandske erhvervsturister er kr. Erhvervsturisternes ophold er i gennemsnit 2 overnatninger. Top 10 over de udenlandske turisters motiver for at holde ferie i Danmark 1 Natur 2 Rent land 3 Trygt at opholde sig i 4 Børnevenligt 5 Befolkningen generelt 6 Attraktioner og forlystelser 7 Dansk mad 8 Shoppingmuligheder 9 Aktivitetsmuligheder 10 Kulturhistoriske seværdigheder Kilde: Danmarks Statistik - tal fra 2009 og VisitDenmark - tal for 2008 Turisten i tal 29

30 Turismen skaber arbejdspladser 30 Hvem er turisten? Hvem er turisten? 30

31 Turismen skaber job i mange brancher Antal arbejdspladser Andre brancher Turismeerhvervet Detailhandel mv Omkring halvdelen af de arbejdspladser, som genereres af turisternes forbrug i Danmark, bliver skabt i turismeerhvervet. Men turismen påvirker også andre brancher. Især detailhandelen nyder godt af turisternes forbrug af dagligvarer, tøj, design mv. Turismeerhvervet omfatter bl.a.: Overnatningssteder Restauranter Transportbrancher Rejseservice Forlystelsesparker, museer mv. Medarbejderne i turismeerhvervet er kendetegnet ved: Lavere lønnet (11 pct. lavere indkomst end resten af erhvervslivet) Flere kvinder, bortset fra i transportsektoren (59 pct. i overnatnings brancherne mod 47 pct. i resten af erhvervslivet) Flere ufaglærte (57 pct. mod 35 pct. i resten af erhvervslivet) Flere indvandrere (20 pct. mod 5 pct. i resten af erhvervslivet) Kilde: VisitDenmark og Danmarks statistik - tal fra Turismen skaber arbejdspladser 31

32 VisitDenmark Islands Brygge 43, København S Tlf

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Turismen Regionalt, nationalt og internationalt Turismen Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2008 Oplag: 700 Trykt hos Fihl Jensen, Frederiksberg

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juni 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm) Udgivet af: VisitDenmark Juni 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Sanne Dissing Analysemedarbejder

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere