Botulinum toxin (BTX) er et neurotoxin og anses for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Botulinum toxin (BTX) er et neurotoxin og anses for"

Transkript

1 videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Botulinum toxin et lægemiddel af potentiel interesse for tandlæger Anvendelsen af botulinum toxin (BTX) er i de senere år øget betydeligt, ikke mindst på grund af stigende kosmetisk brug. BTX hæmmer frigørelsen af acetylcholin fra kolinerge nerveender. Den nedsatte afgivelse af disse stoffer reducerer signalerne fra nervesystemet til muskler eller kirtler, således at muskelkontraktion og sekretion mindskes. Generelle indikationer for medicinsk, ikke-kosmetisk behandling med BTX er blefarospasmer, hemifaciale spasmer, torticollis, dystoni, dysfoni, fokal spasticitet som følge af cerebral parese og slagtilfælde, svær hyperhidrose samt senest analfissurer og overaktiv urinblære. Der er også lidelser og tilstande, som involverer tand-, mund- og kæberegionen, som kan afhjælpes eller lindres ved BTX-injektioner, som oromandibulær dystoni, smertevoldende masseterhypertrofi, Freys syndrom og svær hypersalivation. Det er primært læger med bestemte specialer, der har tilladelse til at anvende præparatet, men det er vigtigt at vide, hvornår det kan være relevant at henvise, så patienterne får bedst mulige behandling. Botulinum toxin et lægemiddel af potentiel interesse for tandlæger Merete Bakke, lektor, specialisttandläkare, dr. et lic.odont., Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Eigild Møller, professor emeritus, specialtandlæge, dr.odont., Neurofysiologisk klinik, Neurologisk afd., Bispebjerg Hospital Torben Dalager, overlæge, Neurofysiologisk klinik, Neurologisk afd., Bispebjerg Hospital, og Neurofysiologisk afd., Rigshospitalet Botulinum toxin (BTX) er et neurotoxin og anses for at være et af verdens giftigste stoffer. Det dannes af den anaerobe bakterie Clostridium botulinum, der typisk vokser i kontaminerede og forkert opbevarede eller dårligt tilberedte fødevarer. Indtagelse af toxinet og absorption fra tarmkanalen medfører botulisme (pølseforgiftning), hvor lammelse af muskelfunktionen i mellemgulvet og brystkassen uden behandling medfører åndedrætsorgansvigt og kvælningsdød. I midten af sidste århundrede opdagede man, at intramuskulær indsprøjtning af selv en meget lille dosis BTX kunne lamme muskelfunktionen lokalt i flere måneder. Her begyndte man at anvende toxin til medicinsk brug. I første omgang for at afhjælpe strabismus (skelen) og blefarospasmer (ukontrolleret blinken og øjenknibninger), senere til behandling af muskler med langt bredere indikation, og nu anses injektioner med BTX for rynker for at være den mest almindelige kosmetiske behandling i USA. Anvendelsen af BTX er i de senere år øget betydeligt, ikke mindst på grund af det stigende kosmetiske brug. Ud over behandling af muskler anvendes BTX også mod hyperhidrose (øget svedproduktion) og hypersalivation (savlen) samt analfissurer (rifter i endetarmen) og overaktiv urinblære. Herudover forskes der i BTX muligheder med hensyn til smertebehandling, herunder hovedpine og migræne (1). Endelig har det været frygtet, at toxinet kunne anvendes til biologisk krigsførelse eller bioterrorisme, men dertil kræves emneord Botulinum anaerobe dyrkningsforhold og stor mikrobiologisk ekspertise ved fabrikationen. Samtidig er toxin; dentistry; masticatory BTX ustabilt, og dets effekt reduceres, når det muscles; salivary glands kommer i forbindelse med luften. For at virke 894 tandlægebladet nr. 11

2 Botulinum toxin videnskab & klinik skal det derfor være i tæt kontakt med kroppen, og effekten er mindre, hvis det indåndes end gives intravenøst. Virkemåde og dosering BTX er et polypeptid med en tung og en let kæde, som er bundet sammen med en disulfid-bro. Den tunge kæde binder sig til protein- og lipidmolekyler på de perifere kolinerge nerveender. Den enzymatisk aktive lette kæde transporteres ind i cytoplasmaet og blokerer vitale proteiner i det cellulære enzymsystem (SNARE), der er ansvarlig for fusionen mellem de acetylcholinholdige vesikler og cellemembranen, således at frigørelsen af acetylcholin hæmmes. Med nedsat eller blokeret afgivelse af disse signalstoffer reduceres signalerne fra nervesystemet til muskler eller kirtler. Dette resulterer for muskelfibrenes vedkommende i, at de bliver funktionelt denerveret, og der opstår hæmning af muskelkontraktionerne og parese. Latenstiden for fuld virkning injektion af BTX er omkring en uge, og effekten er bedst inden for den første 1½ måned (2). Den neuromuskulære transmission regenererer langsomt, muskelfunktionen gendannes, og effekten ophører 3-6 måneder. Hæmning af acetylcholinafgivelsen fra de postganglionære parasympatiske nerveender i spytkirtlerne og den resulterede påvirkning af spytsekretionen har et lignende forløb (3). For nærværende er det generelt kun læger med speciale i dermatologi, klinisk neurofysiologi, neurologi, oftalmologi, plastikkirurgi samt fagpersoner med specialtilladelse fra Sundhedsstyrelsen, der må udføre behandlingerne. BTX anvendes primært til lokalbehandling som perifert neuromuskulært blokerende middel (4). Der er flere typer BTX, men som lægemiddel er det type A (BTX-A: Botox, Dysport, Xeomin) og B (BTX-B: Neurobloc), der anvendes, og der er ikke rapporteret sikre kliniske forskelle på effekten af de forskellige præparater ved muskelbehandling. Der kan være en risiko for at udvikle antistoffer og immunitet ved gentagne behandlinger med samme type BTX. Der bør derfor gå mindst 12 uger mellem behandlingerne. Hvis patienten udvikler resistens mod den ene type BTX, således at behandlingen bliver virkningsløs, kan den anden forsøges. I lægemidlerne indgår også hjælpestoffer, som varierer fra præparat til præparat. For BTX-A er de humant albumin samt sukrose, laktose eller natriumchlorid og for BTX- B humant albuminet, dinatriumsuccinat, natriumacetyltryptophanat, natriumcaprylat og natriumchlorid (4). Dosering af BTX for enkelte muskler eller kirtler angives i (muse)enheder, målt som LD50 ved intraperitoneal injektion i mus, og dosis tilpasses musklens eller kirtlens størrelse. I modsætning til andre lægemidler med samme aktive indholdsstof er der ingen direkte overensstemmelse mellem doseringsenhederne for de forskellige præparater. Således kan der afhængigt af præparaterne være op til 50 ganges forskel i antallet af enheder for den samme behandling. Den anbefalede dosis er således specifik for de enkelte præparater og kan derfor ikke overføres fra det ene præparat til det andet. Ligegyldigt hvilket præparat man anvender, er behandling med BTX umiddelbart en dyr behandling. Alene medicinudgifterne til behandling af en enkelt tyggemuskel eller spytkirtel kan nemt beløbe sig til omkring kr., altså et betydeligt beløb, ikke mindst når der gerne er flere muskler/kirtler, der skal behandles, samt at behandlingerne typisk skal gentages 3-4 gange årligt. Omvendt gør den lange virkningsvarighed på omkring 100 dage, at den daglige behandlingspris gennemsnitligt kun ligger på ca. 30 kr. Opbevaring, klargøring og holdbarhed BTX forhandles i hætteglas som et hvidt, lugtfrit pulver til opløsning i isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske. Her kan opløsningen opbevares klar til brug fra nogle få timer til et helt døgn i køleskab. Overskydende injektionsvæske i kanyler, sprøjter og hætteglas anbefales inaktiveret med 1 % hypochloritopløsning, inden det bortskaffes. Imidlertid er det dog sådan, at toxinet inaktiveres få timer ved stuetemperatur. Indikationer og evidens Generelle indikationer for medicinsk, ikke-kosmetisk behandling med BTX er blefarospasmer, hemifaciale spasmer, torticollis (ufrivillig halsdrejning), dystoni (ufrivillige spændinger/ spasmer i ellers raske muskler udløst af funktionsændringer i det centrale nervesystem, som kan resultere i abnorme bevægelser og stillinger af kropsdele), spastisk dysfoni (dystoni i stemmelæber), fokal spasticitet (konstant forhøjet muskelspænding på grund af nedsættelse af hæmmende reflekser, uhensigtsmæssigt bevægelsesmønster og abnormt øget modstand ved passive bevægelser) som led i cerebral parese eller følge af slagtilfælde samt svær hyperhidrose, analfissurer og hyperaktiv blære (4). Der er også lidelser og tilstande, som involverer tand-, mund- og kæberegionen, som kan afhjælpes eller lindres ved BTX-injektioner. Det drejer sig især tilstande, der involverer tyggemusklerne. Oromandibulær dystoni Oromandibulær dystoni er en fokal bevægelsesforstyrrelse i kæbe, tunge og mund fx i form af tvangsåbning og lukning, gumlebevægelser og ufrivillige mund- og tungebevægelser. Denne type dystoni hæmmer ansigtsmimikken samt tygge-, synke- og talefunktionen. Den nedsætter livskvaliteten og kan medføre vægttab, social isolation og depression. Når den oromandibulære dystoni optræder sammen med blefarospasmer, anvendes betegnelsen kraniel dystoni, også kendt som Meiges syndrom (2). Overraskende nok giver den dystone muskelaktivitet og de ofte meget kraftige kontraktioner sjældent muskelsmerter, selvom der kan være en fornemmelse af træthed hos disse patienter. Imidlertid kan der, når underkæbens åbnemuskler er involveret, forekomme overbelastning og habituelle luksationer af kæbeleddene, ligesom dystoni af lukkemusklerne kan traumatisere læber, kind, tunge og processus alveolaris (5). Samtidig vil den stadige kæbeaktivitet dagen igennem ofte tandlægebladet nr

3 videnskab & klinik Oversigtsartikel tandslid som følge af oromandibulær dystoni smertefuld masseterhypertrofi behandlet med butolinum toxin % VAS-smerte Massetertykkelse Maks. messeter EMG Før BTX1 1 md. BTX1 4 md. BTX1 1 md. BTX2 4 md. BTX4 1 md. BTX3 4 md. BTX3 Fig. 1. excessivt tandslid hos en 68-årig kvinde med Meiges syndrom og kraftige ufrivillige kæbebevægelser dagen igennem. Fig. 1. Excessive tooth wear in a 68-yr woman with Meige s syndrome and forceful involuntary jaw movements all day long. resultere i stort tandslid, frakturering af tænder og restaureringer (Fig. 1) samt usikkert sammenbid, som giver protesebesvær og store behandlingsmæssige problemer. Behandlingen kan ikke fjerne dystonien, men hæmmer styrke og omfang. BTX anses for at være en sikker og effektiv behandling af tyggemusklerne, også vurderet over en periode på 10 år (6). I detaljerede rapporter om små patientgrupper har BTX vist sig at kunne forbedre funktionen væsentligt ikke bare ved dystoni (2,7), men også ved spasticitet (8). Der findes ingen Cochrane-reviews eller metaanalyser over behandlingerne, formodentlig fordi disse lidelser er relativt sjældne. Masseterhypertrofi med smerter Masseterhypertrofi med smerter er en lidelse, som også kan behandles med tilfredsstillende effekt med intramuskulære BTX-injektioner (9). Benign masseterhypertrofi er karakteriseret ved en blød og undertiden smertefuld hævelse tæt på kæbevinklen. Ætiologien er ofte usikker, men kan være relateret til søvnbruksisme. Ved BTX-behandlingen opnås reduktion af smerter, volumen og aktivitet af m. masseter (Fig. 2), og den er langt mindre invasiv end den kirurgiske korrektion, man ofte har anvendt af kosmetiske årsager. Samtidig synes BTXbehandlingen at kunne reducere muskelsmerter og hyppighed af perioder med bruksisme under søvn (10). Fig. 2. effekt af en serie intramuskulære injektioner med botulinum toxin (BTX angivet med pile, 30 enheder Botox ) ved smertefuld bilateral masseterhypertrofi forbundet med søvnbruksisme hos en 26-årig mand. Bilaterale registreringer fra m. masseter af muskelsmerte (subjektiv vurdering på visuel analog skala), muskeltykkelse (målt med ultralydscanning) og maksimal muskelaktivitet (målt ved elektromyografi med overfl adeelektroder), relateret til værdierne før behandling (100 %). Fig. 2. Effect of a series of intramuskular injections with botulinum toxin (BTX indicated by arrows, 30 units Botox,) on painful bilateral masseter hypertrophy associated with sleep bruxism in a 26-yr man. Bilateral recordings from m. masseter of muscle pain (subjective assessment on visual analogue scale), muscle thickness (measured by ultrasound scanning) and maximal muscle activity (measured by electromyography with surface electrodes), related to the values before treatment (100 %). Temporomandibulære funktionsforstyrrelser eller dysfunktion Temporomandibulære funktionsforstyrrelser eller dysfunktion (TMD) omfatter en række afvigende eller patologiske tilstande i tyggemuskler og kæbeled, hvor fællesnævneren er orofaciale smerter og hæmmet kæbefunktion (11). I modsætning til de ovenfor nævnte lidelser synes BTX-behandling ikke at have nogen væsentlig rolle i forbindelse med TMD og muskulær spændingshovedpine, og der mangler i det hele taget evidens for virkningen af BTX mod de fleste orofaciale smertetilstande (12,13). Freys syndrom Freys syndrom (gustatorisk sveden) er karakteriseret ved rødme, varmefornemmelse og svedsekretion på kinden i forbindelse med fødeindtagelse og stimulation af spytsekretionen. Til nøjere diagnostik og lokalisering foretages Minors jod-stivelsestest. Tilstanden kan opstå måneder til år parotidektomi eller traumer i området. Den skyldes formentlig en fejlinnervation af de overskårne parasympatiske, sekretoriske nerver til kirtelvævet, som vokser over i sympatiske tråde til svedkirtler og kar i huden. Injektion med BTX i det afficerede hudområde 896 TAnDlæGeBlADeT nr. 11

4 Botulinum toxin videnskab & klinik savlen behandlet med botulinum toxin klinisk PersPektiv % Før BTX 2 uger BTX VAS-savlen Spytsekretionshastighed Fig. 3. effekt af intraglandulære injektioner med botulinum toxin (BTX angivet med pil, enheder Botox i gl. parotis og enheder i gl. submandibularis i begge sider tilpasset sværhedsgrad) ved svær savlen hos 15 patienter med neurodegenerative lidelser (17). Subjektiv vurdering af savlen på visuel analog skala (VAS) og ustimuleret sekretionshastighed af helspyt, relateret til værdierne før behandling (100 %). Fig. 3. Effect of intraglandular injections with botulinum toxin (BTX indicated by the arrow, units Botox into the parotid and units into the submandibular gland on both sides, adjusted according to the rate of salivation) in severe drooling in 15 patients with neurodegenerative diseases (17). Subjective assessment of drooling on visual analogue scale (VAS) and unstimulated whole saliva fl ow rate, related to the values before treatment (100 %). lægemidlet botulinum toxin (BTX) og dets kosmetiske effekt er kendt af de fl este. De medicinske behandlingsmuligheder med BTX, der involverer lidelser i tand-, mundog kæberegionen, er derimod mindre velkendte. BTX-injektioner kan fx afhjælpe lidelser som oromandibulær dystoni, bidsår smertevoldende masseterhypertrofi, Freys syndrom og svær hypersalivation. Det er primært læger med bestemte specialer, der har tilladelse til at anvende præparatet, men det er vigtigt at vide, hvornår det kan være relevant at henvise, så patienterne får bedst mulige behandling. har i flere år været standardprocedure (14) og er kendt også inden for tandlægeverdenen (15,16). Hypersalivation Hypersalivation eller svær savlen er et problem hos patienter med progressive neurodegenerative lidelser som Parkinsons sygdom og amyotrofisk lateral sklerose (17) og ved forskellige hjerneskader som fx cerebral parese. Den kan imidlertid også være medicininduceret, specielt ved indtagelse af clozapin som anvendes som antipsykotikum og ved visse bevægelsesforstyrrelser. Savlen skyldes i de fleste tilfælde overløb af ophobet spyt i mundhulen på grund af nedsat synkefunktion, som det ses hos nogle af de neurologiske patienter, snarere end stærkt øget spytsekretionshastighed. Tilstanden kan skabe både sociale og medicinske problemer, idet spyttet kan blive aspireret eller gøre læber, hage, hals og tøj våde (3). Problemerne mindskes hos mange (Fig. 3) ved intraglandulære BTX-injektioner i gl. submandibularis eventuelt suppleret med gl. parotis (18,19), men kliniske erfaringer tyder på, at behandlingerne nøje skal tilpasses den enkelte patient med henblik på dosis og valg af kirtler, der skal behandles. Fig. 4. læbetraume ufrivillig sammenbidning hos en 16- årig pige med cerebral parese. Fig. 4. Lip trauma after involuntary bite in a 16-yr girl with cerebral palsy. Specielle patientsituationer Ud over de nævnte tilstande kan BTX være en hjælp i helt specielle patientsituationer. Bidsår i tunge, læber og kinder kan forekomme hos demente eller retarderede personer utilsigtede og ufrivillige sammenbidninger (Fig. 4). Beskyttelsesskinner vil som regel ikke kunne benyttes, fordi de bides i stykker eller splintres, men intramuskulære injektioner kan dæmpe sammenbidskraften og dermed mindske muligheden for svære læsioner. Hyppige kæbeledsluksationer kan hos enkeltpersoner give alvorlige problemer og indebære hyppige henvendelser til sundhedsvæsenet. Årsagerne til luksationerne kan variere fra neurologiske lidelser til hypermobilitet og tidligere kæbetraumer. Er tilstanden stærkt generende og tilmed smertefuld, kan BTX-injektioner i m. pterygoideus lateralis uni- eller bilateralt medføre rimelig ro i en længere periode (20). Kontraindikationer, forsigtighedsregler og lægemiddelinteraktioner Infektion ved det påtænkte injektionssted er kontraindikation for behandling. BTX bør heller ikke anvendes ved graviditet TAnDlæGeBlADeT nr

5 videnskab & klinik Oversigtsartikel eller amning. Ved behandling af patienter i antikoagulantiabehandling eller med sygdomme, der medfører neuromuskulær transmissionsdefekt og udtrætning af skeletmuskulatur fx myasthenia gravis, skal der udvises stor forsigtighed og nøje opsyn. Det samme gælder for muskler, der er svækkede eller udviser atrofi. Det skal endvidere bemærkes, at bloddonorer, der behandles med BTX, ikke må tappes i ugen injektioner, dvs. syv døgns karantæne. Der kan ses interaktion ved behandling med antibakterielle midler som aminoglykosid (Gentamicin), som har en neuromuskulært blokerende effekt. Når der samtidig anvendes et perifert neuromuskulært blokerende middel som BTX, forstærkes denne virkning og kan medføre apnø. Bivirkninger Der kan forekomme lokal ømhed, ubehag og blødning omkring indstiksstedet samt eventuelt feber og influenzalignende symptomer, men bivirkningerne er reversible og kortvarige (hyppigst den første uge injektionerne). I øvrigt varierer bivirkningerne i forhold til lokalisationen af behandlingen. Således er de fx hyppigere ved injektion af m. pterygoideus lateralis end m. masseter på grund af de anatomiske forhold. Generelle bivirkninger er meget sjældne, da stoffet indgives lokalt og ikke spredes med blodbanen som fx tabletmedicin. De kan omfatte udtalt muskelsvaghed, dysfagi og aspirationspneumoni på grund af spredning af BTX væk fra administrationsstedet. Ved opståede synke-, tale- eller åndedrætsproblemer skal omgående søges lægehjælp. Sådanne bivirkninger kan almindeligvis undgås, hvis injektionerne gives under vejledning med elektromyografi eller ultralydscanning. Konklusioner og anbefaling Det er væsentligt, at tandlæger kender til, hvilke lidelser der kan lindres med BTX. Dette gælder også, selvom det for nærværende primært er læger med bestemte specialer, der har tilladelse til at foretage denne type behandling. Hvis det på ovennævnte indikationer skønnes relevant, at BTX vil være den bedst mulige behandling for en patient, kan der henvises til Neurofysiologisk klinik, Neurologisk afd., Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden, som har landsfunktion for oromandibulære dystonier. Der kan også henvises til Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Begge dele kan eventuelt ske via patientens egen læge. Abstract (English) Botulinum toxin a drug with potential interest for dentists Therapy with botulinum toxin (BTX) has increased significantly in the last number of years, especially due to growing cosmetic use. BTX reduces the release of acetylcholine from cholinergic nerve endings. The reduced or blocked release of these transmitters diminishes the signals from the nervous system to muscles and glands thereby decreasing muscle contraction and secretion. General indications for medical, non-cosmetic treatment with BTX are blepharospasms, hemifacial spasms, torticollis, spastic dysphonia and other dystonias, focal spasticity, and severe hyperhidrosis. Recently anal fissures and hyperactive urinary bladder problems have also been alleviated by BTX. There are also diseases and conditions involving the teeth, mouth and jaw region that may be alleviated or relieved by BTX injections, for example, oromandibular dystonia, painful masseter hypertrophy, Frey s syndrome and severe hypersalivation. At present, only consultants in certain specialties are allowed to use the drug, but it is important to know when it is relevant to make a referral to ensure that patients receive the best treatment. Litteratur 1. Qerama E, Fuglsang-Frederiksen A, Jensen TS. The role of botulinum toxin in management of pain: an evidence-based review. Curr Opin Anaesthesiol 2010;23: Møller E, Werdelin LM, Bakke M et al. Treatment of perioral dystonia with botulinum toxin in 4 cases of Meige s syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003;96: Bakke M, Jensen AB, Møller E. Severe drooling and treatment with botulinum toxin. Perspectives on Swallowing and Swallowing Disorders (Dysphagia) 2012;21: pro.medicin.dk-præparater. (Set 2012 oktober). Tilgængelig fra: URL: Medicin/Praeparater/ 5. Bakke M, Larsen BM, Dalager T et al. Oromandibular dystonia functional and clinical characteristics: A report on 21 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013;115:e Tan EK, Jankovic J. Botulinum toxin A in patients with oromandibular dystonia: long-term follow-up. Neurology 1999;53: Møller E, Bakke M, Dalager T et al. Oromandibular dystonia involving the lateral pterygoid muscles: four cases with different complexity. Mov Disord 2007;22: Bakke M, Werdelin LM, Dalager T et al. Reduced jaw opening from paradoxical activity of mandibular elevator muscles treated with botulinum toxin. Eur J Neurol 2003;10: Al-Muharraqi MA, Fedorowicz Z, Al Bareeq J et al. Botulinum toxin for masseter hypertrophy. Cochrane Database Syst Rev 2009;21:CD Long H, Liao Z, Wang Y et al. Efficacy of botulinum toxins on bruxism: an evidence-based review. Int Dent J 2012;62: Bakke M. Temporomandibulær dysfunktion (TMD) smerter 898 tandlægebladet nr. 11

6 Botulinum toxin videnskab & klinik fra kæbeled og tyggemuskler. Tandlægebladet 2010;114: Ernberg M, Hedenberg-Magnusson B, List T et al. Efficacy of botulinum toxin type A for treatment of persistent myofascial TMD pain: a randomized, controlled, doubleblind multicenter study. Pain 2011;152: Linde M, Hagen K, Stovner LJ. Botulinum toxin treatment of secondary headaches and cranial neuralgias: a review of evidence. Acta Neurol Scand Suppl 2011;191: Madsen JB, Illum P. Behandling af Freys syndrom med intrakutane injektioner af botulinumtoksin. Ugeskr Læger 2002;164: Bakke M, Thorsen NM, Bardow A et al. Treatment of gustatory sweating with low-dose botulinum toxin A: a case report. Acta Odontol Scand 2006;64: Kragstrup TW, Christensen J, Fejerskov K et al. Frey s syndrome an underreported complication to closed treatment of mandibular condyle fracture? Case report and literature review. J Oral Maxillofac Surg 2011;69: Møller E, Karlsborg M, Bardow A et al. Treatment of severe drooling with botulinum toxin in amyotrophic lateral sclerosis and Parkinson s disease: efficacy and possible mechanisms. Acta Odontol Scand 2011;69: Young CA, Ellis C, Johnson J et al. Treatment for sialorrhea (excessive saliva) in people with motor neuron disease/amyotrophic lateral sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2011; 5:CD Walshe M, Smith M, Pennington L. Interventions for drooling in children with cerebral palsy. Cochrane Database Syst Rev 2012;15:CD Fu KY, Chen HM, Sun ZP et al. Long-term efficacy of botulinum toxin type A for the treatment of habitual dislocation of the temporomandibular joint. Br J Oral Maxillofac Surg 2010;48: Vi plejer dine Implantater God oral hygiejne og pleje er alt afgørende for langsigtet succes med dine implantater. TePe tilbyder et bredt sortiment af produkter til mekanisk rengøring af implantater. Alle produkterne er udviklet i samarbejde med dental expertise og er designet til at nå svært tilgængeligesteder og dermed gøre effektivt rent. Besøg vores webshop Made in Sweden AD120034DK tandlægebladet nr

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose)

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) er en fremadskridende neuromuskulær sygdom, der lammer alle muskelgrupper og til sidst også åndedrætsorganerne. Årsagen er ukendt,

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT ODONTOLOGISK INSTITUT D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT Specialtandlæge i Ortodonti 14. Marts

Læs mere

spændingshovedpine og bidfunktion

spændingshovedpine og bidfunktion side 09 AF: TANDLÆGE PER STYLVIG perstylvig@webspeed.dk FOTO: SINE FIIG www.bidfunktion.com Kronisk spændingshovedpine og bidfunktion Behandling af kronisk spændingshovedpine som følge af dysfunktioner

Læs mere

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion Redigeret af (Translations by) Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark i samarbejde med (Back-Translation) Mrs. Janet

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Med samtidig brystløft, tillæg

Med samtidig brystløft, tillæg Priser for Michael Munksdorf Priserne kan variere efter patientens ønsker og kompleksitet. Ønsker patienten indlæggelse natten over tillægges kr. 3000,- pr. døgn med mindre dette er indeholdt i prisen

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Har du smerter! Den officielle definition på smerter er ifølge IASP International Association for the Study of Pain:

Har du smerter! Den officielle definition på smerter er ifølge IASP International Association for the Study of Pain: Har du smerter! Disse informationer om smerter er inspireret af en temadag om smerter afholdt af Gigtforeningen, samt fra info-aftener med GynObs fysioterapeut Laila Breum for medlemmer af Endometriose

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

+++ MERVÆRDI. Vejen til smertefri bedøvelse

+++ MERVÆRDI. Vejen til smertefri bedøvelse +++ MERVÆRDI Vejen til smertefri bedøvelse +++ FOR PATIENTEN +++ SMERTEFRI LOKALANALGESI Bedøvelsen kan lægges uden ubehag for patienten. Også de injektioner der udført med en vanlig tubulesprøjte kan

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Mange af de patienter, der

Mange af de patienter, der 300 SAMFUND & ARBEJDSLIV PENDLERPATIENTER. De færreste patienter har noget imod at pendle mellem Per Stylvigs klinik på Frederiksberg og fysioterapeuterne i Holbæk. De tre behandlere klarer selv afstanden

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse:

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Kranio Sakral Terapi 1 Indblik i Kranio Sakral Terapiens historie og den bagvedliggende filosofi. Den nødvendige teoretiske anatomi og fysiologi for forståelsen

Læs mere

DYSFAGI. Definition. Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00. Dysfagi er på latin dys-phagia.

DYSFAGI. Definition. Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00. Dysfagi er på latin dys-phagia. DYSFAGI Ph.d stud, MSc, Specialergoterapeut, F.O.T.T. Instruktør Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00 Definitioner Symptomer, årsager og konsekvenser Normal synkning Incidens og prævalens Screening,

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Undersøgelse af spasticitet Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Lisbeth Torp-Pedersen Helle Mätzke Rasmussen Program -indhold Kliniske tegn ved CP og vurderinger Modificeret Ashworth Scale Modificeret

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

A.L.T. AnsigtsLøftningsTeknik

A.L.T. AnsigtsLøftningsTeknik S ta n l e y R o s e n b e r g I n s t i t u t A.L.T. AnsigtsLøftningsTeknik Behagelig ansigtsmassage, der gør dig naturlig smuk - og giver liv til dit ansigt! Hvad er A.L.T.? Et ALT-forløb består af 6

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

BØRN OG BIDFUNKTION. - hvorfor, hvornår, hvordan?

BØRN OG BIDFUNKTION. - hvorfor, hvornår, hvordan? PROGRAM Børn og bidfunktion BØRN OG BIDFUNKTION - hvorfor, hvornår, hvordan? Bidfunktion eller bidfunktion? Hvad er TMD? Børn og TMD Undersøgelse og diagnostik Specielt kæbeledsdiagnoser Behandling Bidskinner

Læs mere

ALT OM SPASTICITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SPASTICITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SPASTICITET www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER SPASTICITET? Kroppens muskler opretholder, hvad der kaldes normal muskel tonus, et niveau af muskelspænding, hvilket gør det muligt

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 22-03-2015 og dato (Indsæt Song Guo Dias 1 International Classification of Headache Disorders

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Hvad er urininkontinens?

Hvad er urininkontinens? Denne informationsfolder handler om urininkontinens og de problemer de forskellige typer af urininkontinens kan medføre. Samtidig er det en vejledning i, hvordan problemet kan afhjælpes med de hjælpemidler,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere