Botulinum toxin (BTX) er et neurotoxin og anses for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Botulinum toxin (BTX) er et neurotoxin og anses for"

Transkript

1 videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Botulinum toxin et lægemiddel af potentiel interesse for tandlæger Anvendelsen af botulinum toxin (BTX) er i de senere år øget betydeligt, ikke mindst på grund af stigende kosmetisk brug. BTX hæmmer frigørelsen af acetylcholin fra kolinerge nerveender. Den nedsatte afgivelse af disse stoffer reducerer signalerne fra nervesystemet til muskler eller kirtler, således at muskelkontraktion og sekretion mindskes. Generelle indikationer for medicinsk, ikke-kosmetisk behandling med BTX er blefarospasmer, hemifaciale spasmer, torticollis, dystoni, dysfoni, fokal spasticitet som følge af cerebral parese og slagtilfælde, svær hyperhidrose samt senest analfissurer og overaktiv urinblære. Der er også lidelser og tilstande, som involverer tand-, mund- og kæberegionen, som kan afhjælpes eller lindres ved BTX-injektioner, som oromandibulær dystoni, smertevoldende masseterhypertrofi, Freys syndrom og svær hypersalivation. Det er primært læger med bestemte specialer, der har tilladelse til at anvende præparatet, men det er vigtigt at vide, hvornår det kan være relevant at henvise, så patienterne får bedst mulige behandling. Botulinum toxin et lægemiddel af potentiel interesse for tandlæger Merete Bakke, lektor, specialisttandläkare, dr. et lic.odont., Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Eigild Møller, professor emeritus, specialtandlæge, dr.odont., Neurofysiologisk klinik, Neurologisk afd., Bispebjerg Hospital Torben Dalager, overlæge, Neurofysiologisk klinik, Neurologisk afd., Bispebjerg Hospital, og Neurofysiologisk afd., Rigshospitalet Botulinum toxin (BTX) er et neurotoxin og anses for at være et af verdens giftigste stoffer. Det dannes af den anaerobe bakterie Clostridium botulinum, der typisk vokser i kontaminerede og forkert opbevarede eller dårligt tilberedte fødevarer. Indtagelse af toxinet og absorption fra tarmkanalen medfører botulisme (pølseforgiftning), hvor lammelse af muskelfunktionen i mellemgulvet og brystkassen uden behandling medfører åndedrætsorgansvigt og kvælningsdød. I midten af sidste århundrede opdagede man, at intramuskulær indsprøjtning af selv en meget lille dosis BTX kunne lamme muskelfunktionen lokalt i flere måneder. Her begyndte man at anvende toxin til medicinsk brug. I første omgang for at afhjælpe strabismus (skelen) og blefarospasmer (ukontrolleret blinken og øjenknibninger), senere til behandling af muskler med langt bredere indikation, og nu anses injektioner med BTX for rynker for at være den mest almindelige kosmetiske behandling i USA. Anvendelsen af BTX er i de senere år øget betydeligt, ikke mindst på grund af det stigende kosmetiske brug. Ud over behandling af muskler anvendes BTX også mod hyperhidrose (øget svedproduktion) og hypersalivation (savlen) samt analfissurer (rifter i endetarmen) og overaktiv urinblære. Herudover forskes der i BTX muligheder med hensyn til smertebehandling, herunder hovedpine og migræne (1). Endelig har det været frygtet, at toxinet kunne anvendes til biologisk krigsførelse eller bioterrorisme, men dertil kræves emneord Botulinum anaerobe dyrkningsforhold og stor mikrobiologisk ekspertise ved fabrikationen. Samtidig er toxin; dentistry; masticatory BTX ustabilt, og dets effekt reduceres, når det muscles; salivary glands kommer i forbindelse med luften. For at virke 894 tandlægebladet nr. 11

2 Botulinum toxin videnskab & klinik skal det derfor være i tæt kontakt med kroppen, og effekten er mindre, hvis det indåndes end gives intravenøst. Virkemåde og dosering BTX er et polypeptid med en tung og en let kæde, som er bundet sammen med en disulfid-bro. Den tunge kæde binder sig til protein- og lipidmolekyler på de perifere kolinerge nerveender. Den enzymatisk aktive lette kæde transporteres ind i cytoplasmaet og blokerer vitale proteiner i det cellulære enzymsystem (SNARE), der er ansvarlig for fusionen mellem de acetylcholinholdige vesikler og cellemembranen, således at frigørelsen af acetylcholin hæmmes. Med nedsat eller blokeret afgivelse af disse signalstoffer reduceres signalerne fra nervesystemet til muskler eller kirtler. Dette resulterer for muskelfibrenes vedkommende i, at de bliver funktionelt denerveret, og der opstår hæmning af muskelkontraktionerne og parese. Latenstiden for fuld virkning injektion af BTX er omkring en uge, og effekten er bedst inden for den første 1½ måned (2). Den neuromuskulære transmission regenererer langsomt, muskelfunktionen gendannes, og effekten ophører 3-6 måneder. Hæmning af acetylcholinafgivelsen fra de postganglionære parasympatiske nerveender i spytkirtlerne og den resulterede påvirkning af spytsekretionen har et lignende forløb (3). For nærværende er det generelt kun læger med speciale i dermatologi, klinisk neurofysiologi, neurologi, oftalmologi, plastikkirurgi samt fagpersoner med specialtilladelse fra Sundhedsstyrelsen, der må udføre behandlingerne. BTX anvendes primært til lokalbehandling som perifert neuromuskulært blokerende middel (4). Der er flere typer BTX, men som lægemiddel er det type A (BTX-A: Botox, Dysport, Xeomin) og B (BTX-B: Neurobloc), der anvendes, og der er ikke rapporteret sikre kliniske forskelle på effekten af de forskellige præparater ved muskelbehandling. Der kan være en risiko for at udvikle antistoffer og immunitet ved gentagne behandlinger med samme type BTX. Der bør derfor gå mindst 12 uger mellem behandlingerne. Hvis patienten udvikler resistens mod den ene type BTX, således at behandlingen bliver virkningsløs, kan den anden forsøges. I lægemidlerne indgår også hjælpestoffer, som varierer fra præparat til præparat. For BTX-A er de humant albumin samt sukrose, laktose eller natriumchlorid og for BTX- B humant albuminet, dinatriumsuccinat, natriumacetyltryptophanat, natriumcaprylat og natriumchlorid (4). Dosering af BTX for enkelte muskler eller kirtler angives i (muse)enheder, målt som LD50 ved intraperitoneal injektion i mus, og dosis tilpasses musklens eller kirtlens størrelse. I modsætning til andre lægemidler med samme aktive indholdsstof er der ingen direkte overensstemmelse mellem doseringsenhederne for de forskellige præparater. Således kan der afhængigt af præparaterne være op til 50 ganges forskel i antallet af enheder for den samme behandling. Den anbefalede dosis er således specifik for de enkelte præparater og kan derfor ikke overføres fra det ene præparat til det andet. Ligegyldigt hvilket præparat man anvender, er behandling med BTX umiddelbart en dyr behandling. Alene medicinudgifterne til behandling af en enkelt tyggemuskel eller spytkirtel kan nemt beløbe sig til omkring kr., altså et betydeligt beløb, ikke mindst når der gerne er flere muskler/kirtler, der skal behandles, samt at behandlingerne typisk skal gentages 3-4 gange årligt. Omvendt gør den lange virkningsvarighed på omkring 100 dage, at den daglige behandlingspris gennemsnitligt kun ligger på ca. 30 kr. Opbevaring, klargøring og holdbarhed BTX forhandles i hætteglas som et hvidt, lugtfrit pulver til opløsning i isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske. Her kan opløsningen opbevares klar til brug fra nogle få timer til et helt døgn i køleskab. Overskydende injektionsvæske i kanyler, sprøjter og hætteglas anbefales inaktiveret med 1 % hypochloritopløsning, inden det bortskaffes. Imidlertid er det dog sådan, at toxinet inaktiveres få timer ved stuetemperatur. Indikationer og evidens Generelle indikationer for medicinsk, ikke-kosmetisk behandling med BTX er blefarospasmer, hemifaciale spasmer, torticollis (ufrivillig halsdrejning), dystoni (ufrivillige spændinger/ spasmer i ellers raske muskler udløst af funktionsændringer i det centrale nervesystem, som kan resultere i abnorme bevægelser og stillinger af kropsdele), spastisk dysfoni (dystoni i stemmelæber), fokal spasticitet (konstant forhøjet muskelspænding på grund af nedsættelse af hæmmende reflekser, uhensigtsmæssigt bevægelsesmønster og abnormt øget modstand ved passive bevægelser) som led i cerebral parese eller følge af slagtilfælde samt svær hyperhidrose, analfissurer og hyperaktiv blære (4). Der er også lidelser og tilstande, som involverer tand-, mund- og kæberegionen, som kan afhjælpes eller lindres ved BTX-injektioner. Det drejer sig især tilstande, der involverer tyggemusklerne. Oromandibulær dystoni Oromandibulær dystoni er en fokal bevægelsesforstyrrelse i kæbe, tunge og mund fx i form af tvangsåbning og lukning, gumlebevægelser og ufrivillige mund- og tungebevægelser. Denne type dystoni hæmmer ansigtsmimikken samt tygge-, synke- og talefunktionen. Den nedsætter livskvaliteten og kan medføre vægttab, social isolation og depression. Når den oromandibulære dystoni optræder sammen med blefarospasmer, anvendes betegnelsen kraniel dystoni, også kendt som Meiges syndrom (2). Overraskende nok giver den dystone muskelaktivitet og de ofte meget kraftige kontraktioner sjældent muskelsmerter, selvom der kan være en fornemmelse af træthed hos disse patienter. Imidlertid kan der, når underkæbens åbnemuskler er involveret, forekomme overbelastning og habituelle luksationer af kæbeleddene, ligesom dystoni af lukkemusklerne kan traumatisere læber, kind, tunge og processus alveolaris (5). Samtidig vil den stadige kæbeaktivitet dagen igennem ofte tandlægebladet nr

3 videnskab & klinik Oversigtsartikel tandslid som følge af oromandibulær dystoni smertefuld masseterhypertrofi behandlet med butolinum toxin % VAS-smerte Massetertykkelse Maks. messeter EMG Før BTX1 1 md. BTX1 4 md. BTX1 1 md. BTX2 4 md. BTX4 1 md. BTX3 4 md. BTX3 Fig. 1. excessivt tandslid hos en 68-årig kvinde med Meiges syndrom og kraftige ufrivillige kæbebevægelser dagen igennem. Fig. 1. Excessive tooth wear in a 68-yr woman with Meige s syndrome and forceful involuntary jaw movements all day long. resultere i stort tandslid, frakturering af tænder og restaureringer (Fig. 1) samt usikkert sammenbid, som giver protesebesvær og store behandlingsmæssige problemer. Behandlingen kan ikke fjerne dystonien, men hæmmer styrke og omfang. BTX anses for at være en sikker og effektiv behandling af tyggemusklerne, også vurderet over en periode på 10 år (6). I detaljerede rapporter om små patientgrupper har BTX vist sig at kunne forbedre funktionen væsentligt ikke bare ved dystoni (2,7), men også ved spasticitet (8). Der findes ingen Cochrane-reviews eller metaanalyser over behandlingerne, formodentlig fordi disse lidelser er relativt sjældne. Masseterhypertrofi med smerter Masseterhypertrofi med smerter er en lidelse, som også kan behandles med tilfredsstillende effekt med intramuskulære BTX-injektioner (9). Benign masseterhypertrofi er karakteriseret ved en blød og undertiden smertefuld hævelse tæt på kæbevinklen. Ætiologien er ofte usikker, men kan være relateret til søvnbruksisme. Ved BTX-behandlingen opnås reduktion af smerter, volumen og aktivitet af m. masseter (Fig. 2), og den er langt mindre invasiv end den kirurgiske korrektion, man ofte har anvendt af kosmetiske årsager. Samtidig synes BTXbehandlingen at kunne reducere muskelsmerter og hyppighed af perioder med bruksisme under søvn (10). Fig. 2. effekt af en serie intramuskulære injektioner med botulinum toxin (BTX angivet med pile, 30 enheder Botox ) ved smertefuld bilateral masseterhypertrofi forbundet med søvnbruksisme hos en 26-årig mand. Bilaterale registreringer fra m. masseter af muskelsmerte (subjektiv vurdering på visuel analog skala), muskeltykkelse (målt med ultralydscanning) og maksimal muskelaktivitet (målt ved elektromyografi med overfl adeelektroder), relateret til værdierne før behandling (100 %). Fig. 2. Effect of a series of intramuskular injections with botulinum toxin (BTX indicated by arrows, 30 units Botox,) on painful bilateral masseter hypertrophy associated with sleep bruxism in a 26-yr man. Bilateral recordings from m. masseter of muscle pain (subjective assessment on visual analogue scale), muscle thickness (measured by ultrasound scanning) and maximal muscle activity (measured by electromyography with surface electrodes), related to the values before treatment (100 %). Temporomandibulære funktionsforstyrrelser eller dysfunktion Temporomandibulære funktionsforstyrrelser eller dysfunktion (TMD) omfatter en række afvigende eller patologiske tilstande i tyggemuskler og kæbeled, hvor fællesnævneren er orofaciale smerter og hæmmet kæbefunktion (11). I modsætning til de ovenfor nævnte lidelser synes BTX-behandling ikke at have nogen væsentlig rolle i forbindelse med TMD og muskulær spændingshovedpine, og der mangler i det hele taget evidens for virkningen af BTX mod de fleste orofaciale smertetilstande (12,13). Freys syndrom Freys syndrom (gustatorisk sveden) er karakteriseret ved rødme, varmefornemmelse og svedsekretion på kinden i forbindelse med fødeindtagelse og stimulation af spytsekretionen. Til nøjere diagnostik og lokalisering foretages Minors jod-stivelsestest. Tilstanden kan opstå måneder til år parotidektomi eller traumer i området. Den skyldes formentlig en fejlinnervation af de overskårne parasympatiske, sekretoriske nerver til kirtelvævet, som vokser over i sympatiske tråde til svedkirtler og kar i huden. Injektion med BTX i det afficerede hudområde 896 TAnDlæGeBlADeT nr. 11

4 Botulinum toxin videnskab & klinik savlen behandlet med botulinum toxin klinisk PersPektiv % Før BTX 2 uger BTX VAS-savlen Spytsekretionshastighed Fig. 3. effekt af intraglandulære injektioner med botulinum toxin (BTX angivet med pil, enheder Botox i gl. parotis og enheder i gl. submandibularis i begge sider tilpasset sværhedsgrad) ved svær savlen hos 15 patienter med neurodegenerative lidelser (17). Subjektiv vurdering af savlen på visuel analog skala (VAS) og ustimuleret sekretionshastighed af helspyt, relateret til værdierne før behandling (100 %). Fig. 3. Effect of intraglandular injections with botulinum toxin (BTX indicated by the arrow, units Botox into the parotid and units into the submandibular gland on both sides, adjusted according to the rate of salivation) in severe drooling in 15 patients with neurodegenerative diseases (17). Subjective assessment of drooling on visual analogue scale (VAS) and unstimulated whole saliva fl ow rate, related to the values before treatment (100 %). lægemidlet botulinum toxin (BTX) og dets kosmetiske effekt er kendt af de fl este. De medicinske behandlingsmuligheder med BTX, der involverer lidelser i tand-, mundog kæberegionen, er derimod mindre velkendte. BTX-injektioner kan fx afhjælpe lidelser som oromandibulær dystoni, bidsår smertevoldende masseterhypertrofi, Freys syndrom og svær hypersalivation. Det er primært læger med bestemte specialer, der har tilladelse til at anvende præparatet, men det er vigtigt at vide, hvornår det kan være relevant at henvise, så patienterne får bedst mulige behandling. har i flere år været standardprocedure (14) og er kendt også inden for tandlægeverdenen (15,16). Hypersalivation Hypersalivation eller svær savlen er et problem hos patienter med progressive neurodegenerative lidelser som Parkinsons sygdom og amyotrofisk lateral sklerose (17) og ved forskellige hjerneskader som fx cerebral parese. Den kan imidlertid også være medicininduceret, specielt ved indtagelse af clozapin som anvendes som antipsykotikum og ved visse bevægelsesforstyrrelser. Savlen skyldes i de fleste tilfælde overløb af ophobet spyt i mundhulen på grund af nedsat synkefunktion, som det ses hos nogle af de neurologiske patienter, snarere end stærkt øget spytsekretionshastighed. Tilstanden kan skabe både sociale og medicinske problemer, idet spyttet kan blive aspireret eller gøre læber, hage, hals og tøj våde (3). Problemerne mindskes hos mange (Fig. 3) ved intraglandulære BTX-injektioner i gl. submandibularis eventuelt suppleret med gl. parotis (18,19), men kliniske erfaringer tyder på, at behandlingerne nøje skal tilpasses den enkelte patient med henblik på dosis og valg af kirtler, der skal behandles. Fig. 4. læbetraume ufrivillig sammenbidning hos en 16- årig pige med cerebral parese. Fig. 4. Lip trauma after involuntary bite in a 16-yr girl with cerebral palsy. Specielle patientsituationer Ud over de nævnte tilstande kan BTX være en hjælp i helt specielle patientsituationer. Bidsår i tunge, læber og kinder kan forekomme hos demente eller retarderede personer utilsigtede og ufrivillige sammenbidninger (Fig. 4). Beskyttelsesskinner vil som regel ikke kunne benyttes, fordi de bides i stykker eller splintres, men intramuskulære injektioner kan dæmpe sammenbidskraften og dermed mindske muligheden for svære læsioner. Hyppige kæbeledsluksationer kan hos enkeltpersoner give alvorlige problemer og indebære hyppige henvendelser til sundhedsvæsenet. Årsagerne til luksationerne kan variere fra neurologiske lidelser til hypermobilitet og tidligere kæbetraumer. Er tilstanden stærkt generende og tilmed smertefuld, kan BTX-injektioner i m. pterygoideus lateralis uni- eller bilateralt medføre rimelig ro i en længere periode (20). Kontraindikationer, forsigtighedsregler og lægemiddelinteraktioner Infektion ved det påtænkte injektionssted er kontraindikation for behandling. BTX bør heller ikke anvendes ved graviditet TAnDlæGeBlADeT nr

5 videnskab & klinik Oversigtsartikel eller amning. Ved behandling af patienter i antikoagulantiabehandling eller med sygdomme, der medfører neuromuskulær transmissionsdefekt og udtrætning af skeletmuskulatur fx myasthenia gravis, skal der udvises stor forsigtighed og nøje opsyn. Det samme gælder for muskler, der er svækkede eller udviser atrofi. Det skal endvidere bemærkes, at bloddonorer, der behandles med BTX, ikke må tappes i ugen injektioner, dvs. syv døgns karantæne. Der kan ses interaktion ved behandling med antibakterielle midler som aminoglykosid (Gentamicin), som har en neuromuskulært blokerende effekt. Når der samtidig anvendes et perifert neuromuskulært blokerende middel som BTX, forstærkes denne virkning og kan medføre apnø. Bivirkninger Der kan forekomme lokal ømhed, ubehag og blødning omkring indstiksstedet samt eventuelt feber og influenzalignende symptomer, men bivirkningerne er reversible og kortvarige (hyppigst den første uge injektionerne). I øvrigt varierer bivirkningerne i forhold til lokalisationen af behandlingen. Således er de fx hyppigere ved injektion af m. pterygoideus lateralis end m. masseter på grund af de anatomiske forhold. Generelle bivirkninger er meget sjældne, da stoffet indgives lokalt og ikke spredes med blodbanen som fx tabletmedicin. De kan omfatte udtalt muskelsvaghed, dysfagi og aspirationspneumoni på grund af spredning af BTX væk fra administrationsstedet. Ved opståede synke-, tale- eller åndedrætsproblemer skal omgående søges lægehjælp. Sådanne bivirkninger kan almindeligvis undgås, hvis injektionerne gives under vejledning med elektromyografi eller ultralydscanning. Konklusioner og anbefaling Det er væsentligt, at tandlæger kender til, hvilke lidelser der kan lindres med BTX. Dette gælder også, selvom det for nærværende primært er læger med bestemte specialer, der har tilladelse til at foretage denne type behandling. Hvis det på ovennævnte indikationer skønnes relevant, at BTX vil være den bedst mulige behandling for en patient, kan der henvises til Neurofysiologisk klinik, Neurologisk afd., Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden, som har landsfunktion for oromandibulære dystonier. Der kan også henvises til Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Begge dele kan eventuelt ske via patientens egen læge. Abstract (English) Botulinum toxin a drug with potential interest for dentists Therapy with botulinum toxin (BTX) has increased significantly in the last number of years, especially due to growing cosmetic use. BTX reduces the release of acetylcholine from cholinergic nerve endings. The reduced or blocked release of these transmitters diminishes the signals from the nervous system to muscles and glands thereby decreasing muscle contraction and secretion. General indications for medical, non-cosmetic treatment with BTX are blepharospasms, hemifacial spasms, torticollis, spastic dysphonia and other dystonias, focal spasticity, and severe hyperhidrosis. Recently anal fissures and hyperactive urinary bladder problems have also been alleviated by BTX. There are also diseases and conditions involving the teeth, mouth and jaw region that may be alleviated or relieved by BTX injections, for example, oromandibular dystonia, painful masseter hypertrophy, Frey s syndrome and severe hypersalivation. At present, only consultants in certain specialties are allowed to use the drug, but it is important to know when it is relevant to make a referral to ensure that patients receive the best treatment. Litteratur 1. Qerama E, Fuglsang-Frederiksen A, Jensen TS. The role of botulinum toxin in management of pain: an evidence-based review. Curr Opin Anaesthesiol 2010;23: Møller E, Werdelin LM, Bakke M et al. Treatment of perioral dystonia with botulinum toxin in 4 cases of Meige s syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003;96: Bakke M, Jensen AB, Møller E. Severe drooling and treatment with botulinum toxin. Perspectives on Swallowing and Swallowing Disorders (Dysphagia) 2012;21: pro.medicin.dk-præparater. (Set 2012 oktober). Tilgængelig fra: URL: Medicin/Praeparater/ 5. Bakke M, Larsen BM, Dalager T et al. Oromandibular dystonia functional and clinical characteristics: A report on 21 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013;115:e Tan EK, Jankovic J. Botulinum toxin A in patients with oromandibular dystonia: long-term follow-up. Neurology 1999;53: Møller E, Bakke M, Dalager T et al. Oromandibular dystonia involving the lateral pterygoid muscles: four cases with different complexity. Mov Disord 2007;22: Bakke M, Werdelin LM, Dalager T et al. Reduced jaw opening from paradoxical activity of mandibular elevator muscles treated with botulinum toxin. Eur J Neurol 2003;10: Al-Muharraqi MA, Fedorowicz Z, Al Bareeq J et al. Botulinum toxin for masseter hypertrophy. Cochrane Database Syst Rev 2009;21:CD Long H, Liao Z, Wang Y et al. Efficacy of botulinum toxins on bruxism: an evidence-based review. Int Dent J 2012;62: Bakke M. Temporomandibulær dysfunktion (TMD) smerter 898 tandlægebladet nr. 11

6 Botulinum toxin videnskab & klinik fra kæbeled og tyggemuskler. Tandlægebladet 2010;114: Ernberg M, Hedenberg-Magnusson B, List T et al. Efficacy of botulinum toxin type A for treatment of persistent myofascial TMD pain: a randomized, controlled, doubleblind multicenter study. Pain 2011;152: Linde M, Hagen K, Stovner LJ. Botulinum toxin treatment of secondary headaches and cranial neuralgias: a review of evidence. Acta Neurol Scand Suppl 2011;191: Madsen JB, Illum P. Behandling af Freys syndrom med intrakutane injektioner af botulinumtoksin. Ugeskr Læger 2002;164: Bakke M, Thorsen NM, Bardow A et al. Treatment of gustatory sweating with low-dose botulinum toxin A: a case report. Acta Odontol Scand 2006;64: Kragstrup TW, Christensen J, Fejerskov K et al. Frey s syndrome an underreported complication to closed treatment of mandibular condyle fracture? Case report and literature review. J Oral Maxillofac Surg 2011;69: Møller E, Karlsborg M, Bardow A et al. Treatment of severe drooling with botulinum toxin in amyotrophic lateral sclerosis and Parkinson s disease: efficacy and possible mechanisms. Acta Odontol Scand 2011;69: Young CA, Ellis C, Johnson J et al. Treatment for sialorrhea (excessive saliva) in people with motor neuron disease/amyotrophic lateral sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2011; 5:CD Walshe M, Smith M, Pennington L. Interventions for drooling in children with cerebral palsy. Cochrane Database Syst Rev 2012;15:CD Fu KY, Chen HM, Sun ZP et al. Long-term efficacy of botulinum toxin type A for the treatment of habitual dislocation of the temporomandibular joint. Br J Oral Maxillofac Surg 2010;48: Vi plejer dine Implantater God oral hygiejne og pleje er alt afgørende for langsigtet succes med dine implantater. TePe tilbyder et bredt sortiment af produkter til mekanisk rengøring af implantater. Alle produkterne er udviklet i samarbejde med dental expertise og er designet til at nå svært tilgængeligesteder og dermed gøre effektivt rent. Besøg vores webshop Made in Sweden AD120034DK tandlægebladet nr

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Hvis man på den sundhedsvidenskabelige artikeldatabase

Hvis man på den sundhedsvidenskabelige artikeldatabase Bachelorprojekter i Tandlægebladet I dette nummer af Tandlægebladet starter en artikelserie, hvor der præsenteres eksempler på 6. semesters bachelorprojekter fra Tandlægeskolen i København. Bachelorprojekterne

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Dysport, pulver til injektionsvæske, opløsning 300 enheder Clostridium botulinum type A toksin-hæmagglutinin kompleks Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet Patientvejledning Botox / Azzalure Behandling af rynker i ansigtet Få et yngre og mere oplagt udtryk i ansigtet med Botox / Azzalure. Rynker i panden kan få dig til at se vred, træt og ældre ud, og det

Læs mere

Patientvejledning. Gummy smile. Tandkødssmil Cosmetic

Patientvejledning. Gummy smile. Tandkødssmil Cosmetic Patientvejledning Gummy smile Tandkødssmil Cosmetic Tandkødssmil - også kaldet gummy smile - kan behandles med ganske lidt Botox / Azzalure. Er du generet af, at man kan se for meget af dit tandkød i overmunden,

Læs mere

Forstå cervikal dystoni

Forstå cervikal dystoni Patientvejledning Oplysninger til personer, der har fået ordineret botulinum toxin B (NeuroBloc ) for cervikal dystoni Forstå cervikal dystoni og din NeuroBloc behandling Vejledningen er udstedt af Eisai

Læs mere

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler NR. 18 Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler Hvilke gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler findes der? Hvordan behandles de? Og hvad kan du selv gøre? Almindelige gener og sygdomme

Læs mere

Savlen et tværfagligt problem

Savlen et tværfagligt problem Savlen et tværfagligt problem Merete Bakke Lektor, specialisttandläkare, dr. et lic. odont., Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. E-post: mbak@sund.ku.dk

Læs mere

Behandling af unge, men voksne, spastikere set med ortopædkirurgiske øjne. Søren Harving

Behandling af unge, men voksne, spastikere set med ortopædkirurgiske øjne. Søren Harving Behandling af unge, men voksne, spastikere set med ortopædkirurgiske øjne Søren Harving 1 2 Hvem er Søren Harving Overlæge på ortopædkirurgisk afdeling Aalborg Universitetshospital. Ansvar for ortopædkirurgisk

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NeuroBloc 5000 E/ml injektionsvæske, opløsning. Det aktive stof i NeuroBloc er Botulinum Toxin Type B.

INDLÆGSSEDDEL. NeuroBloc 5000 E/ml injektionsvæske, opløsning. Det aktive stof i NeuroBloc er Botulinum Toxin Type B. B. INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De får dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen. - Hvis De har yderligere spørgsmål,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Patientinformation Injektionsbehandling af hyperhidrose med botulinumtoksin

Patientinformation Injektionsbehandling af hyperhidrose med botulinumtoksin Hidros Denmark ApS Patientinformation Injektionsbehandling af hyperhidrose med botulinumtoksin Unormal/overdreven svedproduktion At svede er naturligt for kroppen og er med til at regulere kroppens temperatur.

Læs mere

EMG-VEJLEDT BOTULINUMTOXIN- BEHANDLING

EMG-VEJLEDT BOTULINUMTOXIN- BEHANDLING EMG-VEJLEDT BOTULINUMTOXIN- BEHANDLING Dansk Selskab for apopleksi Dansk Selskab for Apopleksi 250906 Pejsegården Hotel, Brædstrup Torben Dalager Section 1 DYSTONI Hvad er dystoni? What is dystonia? Dystonia

Læs mere

Patientvejledning. Botox behandling. af kraftig svedtendens i armhuler - Aleris-Hamlet Parken

Patientvejledning. Botox behandling. af kraftig svedtendens i armhuler - Aleris-Hamlet Parken Patientvejledning Botox behandling af kraftig svedtendens i armhuler - Aleris-Hamlet Parken Ca. 4% af danskerne lider af øget svedtendens også kaldet hyperhidrose. Det påvirker i høj grad livskvaliteten

Læs mere

Cerebral parese (spastisk lammelse).

Cerebral parese (spastisk lammelse). Cerebral parese (spastisk lammelse). Hvad er cerebral parese? En gruppe af varige udviklingsforstyrrelser i forhold til bevægelse og holdning, der medfører aktivitetsbegrænsning og som er forårsaget af

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Patientvejledning September 2013 Indledning Strålebehandling kan påvirke vævet i underhud og muskler, så det bliver fortykket

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose)

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) er en fremadskridende neuromuskulær sygdom, der lammer alle muskelgrupper og til sidst også åndedrætsorganerne. Årsagen er ukendt,

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Bruxisme. Karin Fejerskov tandlæge oktober 2014

Bruxisme. Karin Fejerskov tandlæge oktober 2014 Bruxisme Karin Fejerskov tandlæge oktober 2014 Dagens Program Definition Forekomst Årsagssammenhæng Konsekvenser Behandling Hvad er bruxisme? Bruxisme: ufrivillig gentagen muskelaktivitet Karakteriseret

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

CP og ortopædkirurgi. Søren Harving

CP og ortopædkirurgi. Søren Harving Søren Harving 1 Planlagte emner Pes plano-valgus Normale CP Fodkapsler Operationer Achillessener Platfødder Femurrotationsforhold Normale CP Botox 2 Pes plano-valgus Rigid platfod Blød platfod 3 Pes plano-valgus

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Treatment Of Chronic Anal fissure (TOCA): a Randomized Clinical trial on Levorag Emulgel versus Diltiazem gel 2% Forsøgets danske titel: Behandling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dysport, pulver til injektionsvæske, opløsning (Paranova Danmark)

PRODUKTRESUMÉ. for. Dysport, pulver til injektionsvæske, opløsning (Paranova Danmark) 26. september 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dysport, pulver til injektionsvæske, opløsning (Paranova Danmark) 0. D.SP.NR. 8675 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dysport 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Botulinum

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand NR. 32 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået fjernet en tand Efter fjernelse af en tand

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Patientvejledning. Læbeforstørrelse og markering med Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) - Cosmetic

Patientvejledning. Læbeforstørrelse og markering med Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) - Cosmetic Patientvejledning Læbeforstørrelse og markering med Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) - Cosmetic Vores læber er konstant i fokus, når vi kommunikerer med omverdenen. Fra naturens side er vi desværre

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser

DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser Annette Kjærsgaard Ph.d. studerende, MSc, Ergoterapeut Forskningsinitiativerne for Rehabilitering og Aktivitetsstudier/Ergoterapi, Syddansk Universitet Tilknyttet

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty

Læs mere

Med samtidig brystløft, tillæg

Med samtidig brystløft, tillæg Priser for Michael Munksdorf Priserne kan variere efter patientens ønsker og kompleksitet. Ønsker patienten indlæggelse natten over tillægges kr. 3000,- pr. døgn med mindre dette er indeholdt i prisen

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Information om dysartri 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation

Cimzia. Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C. Patientinformation Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cimzia Hvad er Cimzia? Cimzia indeholder stoffet Certolizumab og er et af de såkaldte biologiske lægemidler.

Læs mere

Refluks 1. Patientvejledning

Refluks 1. Patientvejledning 1 Hvad er refluks?, også kaldet halsbrand eller kronisk syreopløb, opstår, når mavesækkens kraftige saltsyre løber op i spiserøret. Nederst i spiserøret sidder en lukkemuskel, som normalt hindrer mavesyren

Læs mere

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter Kæbeled Akut luksation og displacering af discus Farmakologisk behandling af post-operative smerter Diskus displacering u. reduktion med nedsat gabeevne (Dislocatio disci (ad ant.) art. temp. mand.) Oplysning

Læs mere

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning.

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning. kan tilbydes og med fordel anvendes ved uhensigtsmæssigt lokaliserede fedtdepoter, det kan være sig på hofter, lår, mave, knæ, bryster, ankler, læg og under hagen. En fedtsugning er ikke en erstatning

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Patientvejledning. Sklerosering af blodkar. Cosmetic

Patientvejledning. Sklerosering af blodkar. Cosmetic Patientvejledning Sklerosering af blodkar Cosmetic Mange oplever med alderen at blodkarrene på benene bliver mere tydelige og fremtrædende. Faktisk er mange, både unge og voksne, generet at dette. Udover

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter Smerter Forord Pjecen henvender sig til alvorligt syge patienter og deres pårørende. Ikke alle alvorligt syge patienter har smerter, men mange er bange for at få smerter. Alle kan derfor med fordel læse

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Kommunikationscentret Information om dysartri 1 2 Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Hyperhidrose. Hudsygdom

Hyperhidrose. Hudsygdom En stor del af befolkningen har kraftig svedproduktion, som påvirker livskvaliteten i høj grad. Der findes flere muligheder for behandling, som kan reducere generne. Hyperhidrose Af Lisa Secher Kontakt

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral).

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 Bilag 6 Resumé Titel: Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF). Arbejdsgruppe Marianne Spile, klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT ODONTOLOGISK INSTITUT D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT Specialtandlæge i Ortodonti 14. Marts

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Patientvejledning. Sculptra. Cosmetic

Patientvejledning. Sculptra. Cosmetic Patientvejledning Sculptra Cosmetic Sculptra er ikke en filler, men en Volumizer, der gør din hud naturligt tykkere ved at stimulere hudens naturlige bindevævsdannende celler og derved opbygge huden indefra.

Læs mere

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine DK BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin) Blæreskylning med BCG - Calmettevaccine Denne brochure er tænkt som en vejledning til din behandling. Den behandling du kommer til at gennemgå, kan eventuelt afvige

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

MANDAG 26/3 TIRSDAG 27/3 ONSDAG 28/3 TORSDAG 29/3 FREDAG 30/3. Tema: Orbita/tåreveje. WP25 Tema: Strabismus. Tema: WP25

MANDAG 26/3 TIRSDAG 27/3 ONSDAG 28/3 TORSDAG 29/3 FREDAG 30/3. Tema: Orbita/tåreveje. WP25 Tema: Strabismus. Tema: WP25 10. semester Forår 12 Modul K 11 Sygdomme i nervesystemet og sensoriske organer. Uge 13(050312) 8.15-9.00 9.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 MANDAG 26/3 TIRSDAG 27/3 ONSDAG 28/3 TORSDAG 29/3 FREDAG 30/3

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Information om svedreducerende operation

Information om svedreducerende operation Information om svedreducerende operation Hvem henvender en svedreducerende operation sig til? Vi sveder over hele kroppen. Ansigt, håndflader, armhuler, skridtet og fødder er områder med særlig svedtendens.

Læs mere

Fremstillet af: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A.

Fremstillet af: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Fremstillet af: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Copyright c 2012 Sleeping Well, LLC. Alle rettigheder forbeholdes ZQuiet er et registreret varemærke tilhørende Sleeping

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

Behandlingstilbudogerfaringer

Behandlingstilbudogerfaringer Behandlingstilbudogerfaringer Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 128 Offentligt Jesper Mehlsen, Synkopecenteret Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Sundheds-og Ældreudvalgets høring

Læs mere

spændingshovedpine og bidfunktion

spændingshovedpine og bidfunktion side 09 AF: TANDLÆGE PER STYLVIG perstylvig@webspeed.dk FOTO: SINE FIIG www.bidfunktion.com Kronisk spændingshovedpine og bidfunktion Behandling af kronisk spændingshovedpine som følge af dysfunktioner

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

- om behandling med CellCept

- om behandling med CellCept Patientinformation - om behandling med CellCept - Mycophenolatmofetil Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Information om behandling med CellCept (Mycophenolatmofetil) CellCept

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

TALE- OG SYNKE- PROBLEMER

TALE- OG SYNKE- PROBLEMER ALT OM TALE- OG SYNKE- PROBLEMER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Taleproblemer defineres som vanskeligheder ved eller manglende evne til at udtale ord og, som følge heraf, til

Læs mere

HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION?

HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION? HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION? Kontinensstimulation med EMS (Elektrisk Muskel Stimulation) er en terapeutisk, sikker og meget effektiv behandling for inkontinens. Metoden er anbefalet

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom

Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom Almene symptomer 1. Koncentrationsbesvær 2. Hukommelsesbesvær 3. Træthed 4. Hovedpine 5. Svimmelhed Symptomer fra hjerte, lunge og kroppens

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Magnevist 2 mmol/l, injektionsvæske, opløsning Gadopentetinsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Patientvejledning. Rift ved endetarmsåbning. Anal fissur - overskæring af indre lukkemuskel

Patientvejledning. Rift ved endetarmsåbning. Anal fissur - overskæring af indre lukkemuskel Patientvejledning Rift ved endetarmsåbning Anal fissur - overskæring af indre lukkemuskel En rift ved endetarmen eller en anal fissur, som det også kaldes, er en revne i huden i endetarms åbningen. En

Læs mere

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion Redigeret af (Translations by) Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark i samarbejde med (Back-Translation) Mrs. Janet

Læs mere