Wellness. ThermoSense // pain relief // Type _CPE_0908.indd :58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //"

Transkript

1 Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable battery // 2.8m power cord // Type _CPE_0908.indd :58:47

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-9 Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page _CPE_0908.indd :58:47 MB

3 ThermoSense ThermoSense er et produkt udviklet til smertelindring baseret på en patenteret teknologi. ThermoSense er klinisk testet med virkelig godt resultat af en gruppe fibromyalgi-patienter på Karolinska Sjukhuset i samarbejde med Reumatikerförbundet i Sverige. OBH Nordica arbejder aktivt for at videreudvikle smertelindring gennem varme. Ved fortsat klinisk forskning ønsker vi at udvide anvendelsesområderne for ThermoSense til andre patientgrupper end de, der lider af fibromyalgi. Det har længe været kendt, at varmebehandling har en smertelindrende effekt. ThermoSense er et 4-kanals apparat til varmebehandling af muskelsmerter og er fremstillet til såvel medicinsk personale som patienten selv og kan anvendes i ubegrænset tid, forudsat at varmen føles behagelig. ThermoSense anvendes og anbefales af medicinsk uddannede personale, fysioterapeuter, massører m.fl. ThermoSense forstærker patientens evne til at kontrollere smerten, hvilket nok er den største fordel. At varmebehandlingen faktisk mindsker patientens oplevelse af smerte uden farlige bivirkninger, er en yderligere fordel. ThermoSense er genopladelig og kan derfor også anvendes udenfor hjemmet med en behandlingstid på op til 2 timer og 45 minutter _CPE_0908.indd :58:47

4 OBH Nordica ThermoSense Før brug Før ThermoSense tages i brug, bør man træffe visse grundlæggende forholdsregler. Læs derfor brugsanvisningen grundigt igennem inden apparatet tages i brug første gang og gem den derefter til senere brug. Generel beskrivelse Hovedenhed 2. Tilslutning af varmeplader 3. Varmeplader 4. Display 5. Adapterstik 6. Strømafbryder Opladning Sæt batteripakken i batterihuset ved at åbne batteridækslet på bagsiden af apparatet. Tilslut batteriets kontakt til kontakten i batterihuset (se billede). 6 Oplad derefter apparatet ved at tilslutte adapteren til adapterstikket på apparatet (5). Et batterisymbol samt charging vises i displayet under opladning. Når apparatet er opladet, vises charging completed i displayet. Opladningstiden er 8 timer, hvilket giver en brugstid på ca. 2 timer og 45 minutter, hvis man tilslutter alle fire varmeplader. Hvis man kun tilslutter to varmeplader, fordobles brugstiden _CPE_0908.indd :58:50

5 Man kan også anvende apparatet under opladning, opladningstiden vil dog i dette tilfælde blive forlænget. Start apparatet som nævnt nedenfor og bemærk at charging vises i displayet. Hvis du vil afslutte brugen af apparatet, men fortsætte opladningen, trykker du på strømafbryderen i ca. 1,5 sekunder, varmefunktionen vil derefter blive slukket, men opladningen vil fortsætte. Sådan bruges ThermoSense Tilslut det ønskede antal varmeplader til hovedenhedens stik (se billede). Hvis der ikke tilsluttes varmeplader, vil tallene for de respektive varmeplader blinke skiftevis i 5 minutter for at minde brugeren om, at der skal tilsluttes varmeplader, herefter vil apparatet automatisk slukke. Placér varmepladerne på de ønskede steder på kroppen, f.eks. i linningen, under bh en etc. Varmepladerne opnår en temperatur på ca. 40 C ved en stuetemperatur på ca. 25 C. Specialvest til fastgørelse af pladerne på ryggen og bånd i forskellige størrelser kan bestilles som tilbehør. Kontakt OBH Nordica Sweden AB ( ) for yderligere information. Start apparatet ved at trykke ned på strømafbryderen i ca. 1,5 sekunder. Ved start vises først fuldt display, hvorefter der vises to tal displayet afhængigt af apparatets software version. Herefter vises følgende i displayet: - Tallene for de respektive varmeplader (1-4) blinker afhængigt af hvor mange varmeplader, der er tilsluttet. Hvis der ikke er tilsluttet nogen varmeplader, vil tallene 1-4 blinke skiftevis. Når varmen er opnået, holder tallet/tallene for de tilsluttede varmeplader op med at blinke. - Der vises et klokkesymbol samt den tid, apparatet har været i brug (op til 9 timer og 99 minutter, hvorefter den vil starte forfra fra 1 min) _CPE_0908.indd :58:53

6 - Et batterisymbol i displayet viser batteriets status: fuldt, halvt eller lavt. - Når batteriet skal oplades, vil batterisymbolet og baggrundslyset blinke. Hovedenheden placeres i det medfølgende bælte-etui, hvis man har brug for at flytte sig under brugen af apparatet. Apparatet kan anvendes i ubegrænset tid, så længe batterierne er opladet eller adapteren er tilsluttet. Når man ønsker at afslutte brugen af apparatet, trykkes der på strømafbryderen i ca. 1,5 sekunder og varmepladerne fjernes. Tag adapteren ud af hovedenhedens adapterstik, hvis apparatet har været brugt under opladning. Vedligeholdelse og rengøring Tag altid stikkene til varmepladerne samt stikket til adapteren ud inden rengøring. Opbevar apparatet og tilbehøret i den medfølgende taske. Tør apparatets kabinet af med en fugtig klud og tør efter med en tør klud. Varmepladerne tørres af med en fugtig klud med lidt desinficeringsmiddel. Varmepladerne er forbrugsvarer og er således ikke dækket af reklamationsretten. Varmeplader kan, hvis de går i stykker, bestilles hos OBH Nordica Sweden AB ( ). Hvis apparatet ikke anvendes i lang tid, anbefales det at tage batteripakken ud af apparatet, så det ikke lækker syre og ødelægger apparatet. Tag batteripakken ud ved at trække batteridækslet på bagsiden af apparatet nedad og derefter fjerne batteripakken. Sæt batteridækslet på plads igen. Sikkerhed og el-apparater VIGTIGE OPLYSNINGER - SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. Apparatet må kun oplades med den medfølgende adapter, der tilsluttes volt vekselstrøm. Brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6033_CPE_0908.indd :58:54

7 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Apparatet må kun anvendes under opsyn. 8. De fleksible varmeplader bliver varme under brug. Personer, der er varmefølsomme, bør være forsigtige ved brug af apparatet. Afbryd behandlingen, hvis varmen føles ubehagelig eller der opstår øget smerte. 9. Advarsel! Personer med elektroniske implantater som f.eks. pacemaker og intrakardiel defibrillator må ikke anvende dette apparat. 10. Advarsel! Gravide kvinder må ikke anvende apparatet de første 12 uger af graviditeten. 11. Advarsel! Behandl aldrig forsiden eller siden af halsen tæt på halspulsåren, da der er risiko for, at blodtrykket vil falde. 12. Advarsel! Behandling må aldrig foregå samtidig med, at brugeren er koblet til højfrekvens kirurgisk apparatur, da dette kan medføre brandskader på huden under varmepladerne samtidig med at apparaturet kan påvirkes. 13. Advarsel! Anvend ikke apparatet i nærheden af medicinteknisk kortbølge- eller mikrobølgeudstyr. 14. Bemærk! Brug apparatet med forsigtighed ved behandling af brystsmerter (angina pectoris). 15. Bemærk! Varmepladerne må kun placeres på rask hud. Undgå hudirritation ved at sikre, at pladerne har fuld kontakt med huden. 16. Bemærk! Skulle der opstå hudirritation, skal behandlingen afbrydes med det samme. Hvis der fortsat er problemer, kontaktes lægen. 17. Vær forsigtig med at anvende apparatet i umiddelbar nærhed af tændte mobiltelefoner, da apparatets funktion kan påvirkes. 18. Vær forsigtig med at anvende apparatet under bilkørsel. Ubevidste ændringer i stimuleringen kan fjerne fokus fra bilkørslen og der kan således opstå farlige situationer. 19. Bemærk! Under graviditet må varmepladerne ikke placeres direkte over livmoderen, da strømmen teoretisk set kan påvirke fosterets hjerte. 20. Efterse apparatet, adapter, varmeplader, ledning og kontakt hyppigt for eventuelle tegn på slidtage, skader eller mørke pletter. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 21. Beskadigede ledninger eller varmeplader bør ikke anvendes, men bortskaffes. 22. På grund af de dermed forbundne risici må man under ingen omstændigheder forsøge at foretage reparation på egen hånd. Kontakt OBH Nordica Sweden AB ( ). 23. Advarsel! Foretag ikke modificeringer på dette apparat. 24. Brug kun originalbatteri OBH Nordica model Batteriet må ikke kortsluttes eller udsættes for høje temperaturer. 26. For at undgå mulig elektromagnetisk påvirkning af apparatet, bør det ikke placeres i nærheden af apparater som f.eks. computere, mobiltelefoner og trådløse telefoner. 27. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom _CPE_0908.indd :58:54

8 28. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tlf Tekniske data OBH Nordica 6033 Varmeplader: Overfladetemperatur på pladerne: Temperaturregulering: Opvarmningstid: Miljø ved opbevaring, brug og transport: Strømforsyning: 4 ovale plader 100x50 mm Ca. 40 C i midten af pladerne. Individuel sensor i hver plade. 3 min. max. ved en stuetemperatur på 25 C. Temperatur 0 C-40 C Luftighed 30-75% Lufttryk 700 hpa-1060 hpa Opladelig batteripakke, OBH Nordica model 6032, NiMH 7,2 V 2400mAh eller adapter: V ~, 12 VDC 600 ma output 6033_CPE_0908.indd :58:54

9 Størrelse: Vægt: 140x75x30 mm. Ca. 320 g inklusive batteri. Type BF. Apparatet er udformet til at give beskyttelse mod el-chok. Tilbehør/reservedele, der kan bestilles hos OBH Nordica Sweden AB ( : Batteripakke Varmepuder/ledninger Specialvest / bånd Adapter 0120 Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. Producent: Fuji Dynamics Ltd. Unit 1-3, 23/F., Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong _CPE_0908.indd :58:55

10 ThermoSense ThermoSense är en produkt utvecklad för smärtlindring baserad på en patenterad teknik och är kliniskt testad med mycket gott resultat, av en grupp fibromyalgipatienter på Karolinska Sjukhuset i sambarbete med Reumatikerförbundet. OBH Nordica arbetar aktivt för att ytterligare utveckla smärtlindring genom värme. Genom fortsatt klinisk forskning avser vi att utöka användningsområdena för ThermoSense även för andra grupper än de patienter som lider av fibromyalgi. Det har sedan länge varit känt att värmebehandling har en smärtlindrande effekt. ThermoSense är en 4-kanalig apparat för värmebehandling vid muskelvärk och är framtagen för att användas både av medicinsk personal och av patienten själv och kan användas obegränsad tid, förutsatt att värmen känns behaglig. ThermoSense används och rekommenderas av medicinskt utbildad personal, sjukgymnaster, massörer m fl. ThermoSense förstärker patientens förmåga att få kontroll över sin smärta, vilket nog är den största fördelen. Att värmebehandling faktiskt minskar patientens upplevda smärta utan farliga biverkningar är nästa stora fördel. ThermoSense är uppladdningsbar och kan därför också användas utanför hemmet med en behandlingstid på upp till 2 timmar och 45 minuter _CPE_0908.indd :58:55

11 OBH Nordica ThermoSense Innan användning Innan ThernoSense används bör man vidta vissa grundläggande åtgärder. Läs därför noga igenom denna bruksanvisning innan apparaten används för första gången. Spara bruksanvisningen. Apparatens delar Huvudenhet 4 2. Anslutning för värmeplattor 3 3. Värmeplattor 4. Display 5. Adapteranslutning 6. Strömbrytare 6 Uppladdning 5 Börja med placera batteripacken i batteriutrymmet genom att dra bort batteriluckan på baksidan av apparaten. Anslut batteriets kontakt till uttaget i batteriutrymmet, se bild. Ladda sedan apparaten genom att ansluta adaptern till adapteranslutningen på produkten, en batterisymbol samt charging visas i displayen under laddning. När laddningen är klar visas charging completed! i displayen. Uppladdningstiden är 8 timmar vilket ger en driftstid på ca 2 timmar och 45 minuter om man ansluter alla fyra värmeplattorna. Om man ansluter två värmeplattor fördubblas driftstiden _CPE_0908.indd :58:57

12 Du kan även använda apparaten under tiden den laddas men räkna då med att uppladdningstiden förlängs. Starta apparaten enligt nedan och notera att charging visas i displayen. Om du vill avsluta användningen men fortsätta uppladdningen trycker du på strömbrytaren ca 1,5 sekunder, värmefunktionen stängs av men uppladdningen fortsätter. Användning Anslut önskat antal värmeplattor till huvudenhetens uttag, se bild. Om inga värmeplattor ansluts blinkar siffrorna för respektive värmeplatta växelvis i 5 minuter för att påminna användaren, därefter stängs apparaten automatiskt av. Placera värmeplattorna mot kroppen på de områden du önskar, t ex i linningen, under bhn etc. Värmeplattorna uppnår en temperatur på ca 40ºC vid en rumstemperatur på ca 25ºC. Specialväst för att fixera plattorna på ryggen och band i olika storlekar finns att beställa som tillbehör. Kontakta OBH Nordica för ytterligare information. Starta apparaten genom att trycka ner strömbrytaren ca 1,5 sekunder. Vid start visas först full display, därefter visas två siffror som anger mjukvaruversion i displayen. Därefter visas följande i displayen: - siffran för respektive värmeplatta blinkar (1-4) beroende på hur många värmeplattor som anslutits, om inga värmeplattor är anslutna blinkar siffrorna växelvis 1-4. När full värme är uppnådd slutar siffran/siffrorna för antal anslutna värmeplattor att blinka. - en klocksymbol samt tiden apparaten har använts (upp till 9 timmar och 99 minuter, därefter startar den om från 1 min) _CPE_0908.indd :59:01

13 - Batterisymbol som visar batteristatus - full, medel eller låg. - När batteriet behöver laddas blinkar batterisymbolen och strömbrytarens bakgrundsljus. Placera huvudenheten i medföljande bältesfodral om du ska förflytta dig under användning. Apparaten kan användas obegränsad tid så länge batterierna är laddade eller adaptern är ansluten. När du önskar avsluta användningen trycker du på strömbrytaren ca 1,5 sekunder och avlägsnar värmeplattorna. Dra ur adaptern om du använt apparaten under uppladdning. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakterna till värmeplattorna och kontakten till adaptern innan rengöring. Förvara apparaten och tillbehören i väskan som medföljer. Torka av apparatens hölje med en fuktig trasa och torka torrt. Värmeplattorna kan torkas av med en trasa fuktad med lite desinfektionsmedel. Värmeplattorna räknas som förbrukningsvaror och täcks därmed inte av garantin. Värmeplattor kan beställas från OBH Nordica reservdelar om de skulle gå sönder. Om apparaten inte ska användas under lång tid rekommenderas att ta ur batteripacken ur apparaten så att inte syra läcker och förstör apparaten. Ta ur batteriepacken genom att dra batteriluckan på undersidan av apparaten nedåt och därefter ta ur batteripacken. Sätt tillbaka batteriluckan. Säkerhetsanvisningar VIKTIGA UPPLYSNINGAR! - SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK. 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får endast laddas upp med medföljande adapter som får anslutas till volt växelström. Använd endast apparaten till det den är avsedd. 3. Dra alltid ur kontakten efter användning. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor _CPE_0908.indd :59:02

14 14 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 8. De flexibla värmeplattorna blir varma under användning. Personer som är värmekänsliga bör vara försiktiga vid användning. Avbryt behandlingen om värmen känns obehaglig eller ökad smärta uppstår. 9. Varning! Personer med elektroniska implantat som t ex pacemaker och intrakardiell defibrillator ska inte använda denna apparat. 10. Varning! Gravida kvinnor ska inte använda denna apparat de första 12 veckorna av graviditeten. 11. Varning! Behandla aldrig framsidan eller sidan av halsen tätt inpå halspulsådern då blodtrycket riskerar att falla. 12. Varning! Behandling får aldrig ske samtidigt med att användaren är kopplad till högfrekvent kirurgisk apparatur då detta kan medföra brännskador på huden under värmeplattorna samtidigt som apparaturen kan påverkas. 13. Varning! Använd inte apparaten i närheten av medicinteknisk kortvåg- eller mikrovågsutrustning. 14. Observera! Använd apparaten med försiktighet vid behandling av bröstsmärtor (angina pectoris). 15. Observera! Värmeplattorna får endast placeras på frisk hud. Undvik hudirritation genom att försäkra att plattorna har full kontakt med huden. 16. Observera! Skulle hudirritation uppstå ska behandlingen omedelbart avbrytas. Om problemen kvarstår ska läkare kontaktas. 17. Var försiktig med behandling i omedelbar närhet av påslagna mobiltelefoner eftersom apparatens funktion kan påverkas. 18. Var försiktig om apparaten används under bilkörning. Oavsiktliga ändringar i stimuleringen kan ta bort fokus från bilkörningen och farliga situationer kan uppstå. 19. Observera! Under graviditet får värmeplattorna inte placeras direkt över livmodern då strömmen teoretiskt kan påverka fostrets hjärta. 20. Kontrollera regelbundet apparat, adapter, värmeplattor, sladd och kontakt för eventuella tecken på slitage, skador eller mörka fläckar. Om sladden till adaptern är skadad ska den inte användas utan kasseras och bytas ut. 21. Skadade sladdar eller värmeplattor får inte användas, Dessa ska kasseras. 22. På grund av medförande risk för personskada, är det absolut förbjudet att under några som helst omständigheter försöka att ta isär eller reparera apparaten på egen hand. Apparaten ska lämnas in där den är inköpt för eventuell reparation. 23. Varning! Gör inga modifieringar på denna apparat. 24. Använd endast originalbatteri - OBH Nordica modell Batteriet får inte kortslutas eller utsättas för höga temperaturer. 26. För att undvika en möjlig elektromagnetisk påverkan av apparaten bör apparaten inte placeras i närheten av apparater som t ex datorer, mobiltelefoner och trådlösa telefoner. 6033_CPE_0908.indd :59:02

15 27. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 28. Om produkten används till annat än det den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Miljöhänsyn vid batteribyte Vid byte av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Använda batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall. Förbrukade batterier märkta med symbolen för avfallshantering ska slängas på auktoriserade insamlingsstationer. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Ta ur batterierna innan produkten kasseras. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica 6033 Värmeplattor: Yttemperatur på plattorna: Temperaturreglering: 4 ovala plattor 100x50 mm ca 40ºC i mitten av plattorna. individuell sensor i varje platta. Uppvärmningstid: 3 min max vid 25ºC rumstemperatur. Miljö vid förvaring, användning och transport: temperatur 0-40ºC luftfuktighet 30-75% lufttryck 700 hpa-1060 hpa _CPE_0908.indd :59:02

16 Strömförsörjning: Storlek: Vikt: ca uppladdningsbart batteripack, OBH Nordica modell 6032:, NiMH 7,2V 2400mAh eller adapter: V ~, 12 VDC 600mA output 140x75x30 mm. 320 g inklusive batteri. Typ BF. Apparaten är utformad för att ge särskilt skydd mot elchock. Tillbehör/reservdelar som kan beställas från OBH Nordica : Batteripack Värmekuddar/sladdar Specialväst/band Adapter 0120 Rätt till löpande ändringar förbehålles. Producent: Fuji Dynamics Ltd. Unit 1-3, 23/F., Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong _CPE_0908.indd :59:02

17 ThermoSense ThermoSense er et produkt utviklet for smertelindring basert på en patentert teknikk, og er klinisk testet med godt resultat av en gruppe fibromyalgi pasienter på Karolinska Sjukhuset i Sverige i samarbeid med Svenske Reumatikerforbundet. OBH Nordica arbeider aktivt for ytterligere å utvikle smertelindring med varme. Gjennom fortsatt klinisk forskning håper vi å øke bruksområdet for ThermoSense også for andre grupper enn de pasienter som lider av fibromyalgi. Det har lenge vært kjent at varmebehandling har en smertelindrende effekt. ThermoSense er et 4-kanals apparat for varmebehandling ved muskelsmerter og er beregnet for bruk av både medisinsk personal og pasienten selv og kan brukes i ubegrenset tid, forutsatt at varmen kjennes behagelig. ThermoSense brukes og anbefales av medisinsk utdannet personal, massører mf. ThermoSense hjelper med stor fordel pasienten til å få kontroll over sine smerter. At varmebehandling faktisk minker pasientens smerte uten farlige bivirkninger er også en fordel. ThermoSense er oppladdbar å kan derfor også brukes utenfor hjemmet med en behandlingstid på opptil 2 timer og 45 minutter _CPE_0908.indd :59:02

18 OBH Nordica ThermoSense Før bruk Før ThermoSense brukes bør man ta noen forhåndsregler. Les derfor gjennom bruksanvisningen før apparatet tas i bruk første gang og spar den til senere bruk. Apparatets deler Hovedenhet 4 2. Tilkobling for varmeplatene 3 3. Varmeplater 4. Display 5. Adapter tilkobling 6. Strømbryter 6 5 Opplading Start med å sette batteripakken i batterihuset ved å ta bort batteriluken på baksiden av apparatet. Tilkoble batteriets kontakt til uttaket i batterihuset, se bilde. Lad deretter apparatet ved å tilkoble adapteret på produktet, et batterisymbol og charging vises i displayet under ladding. Når laddingen er ferdig vises charging completed! i displayet. Oppladdingstiden er 8 timer som da gir en brukertid på ca 2 timer og 45 minutter, hvis man tilkobler alle fire varmeplatene. Hvis man tilkobler to varmeplater fordobles brukertiden _CPE_0908.indd :59:05

19 Du kan også bruke apparatet når den laddes, men må en regne med at oppladdingstiden forlenges. Start apparatet som forklart under og se at charging vises i displayet. Hvis du ikke vil bruke apparatet mer, men fortsette oppladingen trykker du på strømbryteren ca. 1,5 sekund. Varmefunksjonen slåes av men oppladingen fortsetter. Bruken Tilkoble ønsket antall varmeplater til hovedenhetens uttak, se bilde. Hvis ingen varmeplater tilkobles blinker tallene for respektive varmeplater vekselvis i 5 minutter for å minne brukeren på at de ikke er tilkoblet, deretter slåes apparatet automatisk av. Plasser varmeplatene mot kroppen på de områdene du ønsker f.eks midjen, under brystet etc. Varmeplatene oppnår en temperatur på ca. 40 C med en romtemperatur på ca. 25 C. Spesialvest for å få platene på ryggen og bånd i ulike størrelser kan bestilles som tilbehør. Kontakt LG Elektro AS tlf: for ytterligere informasjon. Slå på apparatet med å trykke inn strømbryteren i ca. 1,5 sekunder. Ved start vises først fult display og deretter to tall som angir mykhetsversjon. Deretter vises følgende i displayet: - tallene for respektive varmeplater blinker (1-4) ettersom hvor mange varmeplater som er tilkoblet og hvis ikke noen varmeplater er tilkoblet blinker tallene vekselvis 1-4. Når full varme er oppnådd slutter tallet/tallene for antall tilkoblete varmeplater å blinke. - et klokkesymbol og tiden apparatet har vært brukt (opptil 9 timer og 99 minutter og deretter starter den fra 1 min) _CPE_0908.indd :59:08

20 - batterisymbol som viser batteristatus full, middels eller lav. - når batteriet trenger lades, blinker batterisymbolet og strømbryterens bakgrunnslys. Plasser hovedenheten i medfølgende belteetui hvis du skal flytte på deg under bruk. Apparatet kan brukes i ubegrenset tid så lenge batteriet er ladet eller adaptere er tilkoblet. Når du ønsker å avslutte trykker du på strømbryteren ca. 1,5 sekund og tar av varmeplatene. Ta ut adapteret hvis du har brukt apparatet under opplading. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid ut kontaktene til varmeplatene og kontakten til adapter før rengjøring. Oppbevar apparatet og tilbehøret i vesken som følger med. Tørk av selve apparatet med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. Varmeplatene kan tørkes med en klut fuktet i desifiseringsmiddel. Varmeplatene regnes som forbruksvarer og dekkes derfor ikke av reklamasjonsretten. Varmeplatene kan bestilles hos LG Elektro tlf: hvis de skulle gå i stykker. Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, anbefales det å ta batteripakken ut av apparatet slik at det ikke begynner å lekke syre og skade apparatet. Ta ut batteripakken ved å åpne batteriluken på undersiden av apparatet å ta ut batteripakken. Sett batteriluken på plass igjen. Sikkerhetsforskrifter VIKTIGE OPPLYSNINGER! SPARES TIL SENERE BRUK Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. Apparatet må kun lades opp med medfølgende adapter som skal tilkobles volt vekselstrøm. Bruk apparatet kun til det formål det er beregnet for. Ta alltid støpslet ut av kontakten etter bruk. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet _CPE_0908.indd :59:09

21 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med elektriske apparater. 7. Apparatet skal kun brukes under tilsyn. 8. De fleksible platene blir varme under bruk. Personer som ikke tåler varme bør være forsiktig under bruk. Avbryt behandlingen hvis varmen kjennes ubehagelig eller smertene øker. 9. Forsiktig! Personer med elektronisk implantat som f.eks pacemaker og intrakardiell defibrillator skal ikke bruke dette apparatet. 10. Forsiktig! Gravide kvinner skal ikke bruke dette apparatet de 12 første ukene av svangerskapet. 11. Forsiktig! Behandle aldri foran eller på siden av halsen tett inntil halspulsåren, da blodtrykket risikerer å falle. 12. Forsiktig! Behandling må aldri skje samtidig med at brukeren er tilkoblet høyfrekvent kirurgisk apparatet, da dette kan medføre brannskader på huden under varmeplatene samtidig som appratet kan påvirkes. 13. Forsiktig! Bruk ikke apparatet i nærheten av medisintekniske kort eller mikrobølgeutstyr. 14. OBS! Bruk apparatet med forsiktighet ved behandling av brystsmerter (angina pectoris). 15. OBS! Varmeplatene skal kun brukes på frisk hud. Unngå hudirritasjon med å forsikre deg om at platene har full kontakt med huden. 16. OBS! Skulle det oppstå hudirritasjoner skal behandlingen avbrytes umiddelbart. Hvis problemet fortsetter skal lege kontaktes. 17. Vær forsiktig med behandling i umiddelbar nærhet av mobiltelefoner som står på, da apparatets funksjon kan påvirkes. 18. Vær forsiktig med bruk av apparatet under bilkjøring. Endringer i stimuleringen kan ta bort fokus på bilkjøringen og farlige situasjoner kan oppstå. 19. OBS! Under graviditet skal ikke varmeplatene plasseres rett over livmoren, da strømmen teoretisk kan påvirke fosterets hjerte. 20. Kontroller regelmessig apparatet, adapter, varmeplatene, ledningen og støpslet for eventuelle skader, slitasje eller mørke flekker.. Hvis ledningen til adapteret er skadet skal den ikke brukes, men kastes og byttes ut. 21. Skadde ledninger eller varmeplater skal ikke brukes. Disse skal kastes. 22. Pågrunn av medførende fare for personskade er det absolutt forbudt under noen omstendigheter å forsøke å reparere apparatet på egenhånd. 23. Forsiktig! Gjør ingen modifiseringer på dette apparatet. 24. Bruk kun original batteri OBH Nordica modell Batteriet må ikke kortsluttes eller utsettes for høye temperaturer. 26. For å unngå en mulig elektromagnetisk påvirkning av apparatet bør apparatet ikke plasseres i nærheten av apparater som f.eks data, mobiltelefoner og tråløse telefoner. 27. Ekstra beskyttelse anbefales ved installasjon av jordfeilbryter med en merkestrøm av 30mA. Kontakt en autorisert elektriker _CPE_0908.indd :59:09

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09

6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 6924_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:39:09 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54

6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 6923_IDV_UVN_0415.indd 1 2015-04-01 11:17:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere