Wellness. ThermoSense // pain relief // Type _CPE_0908.indd :58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //"

Transkript

1 Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable battery // 2.8m power cord // Type _CPE_0908.indd :58:47

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-9 Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page _CPE_0908.indd :58:47 MB

3 ThermoSense ThermoSense er et produkt udviklet til smertelindring baseret på en patenteret teknologi. ThermoSense er klinisk testet med virkelig godt resultat af en gruppe fibromyalgi-patienter på Karolinska Sjukhuset i samarbejde med Reumatikerförbundet i Sverige. OBH Nordica arbejder aktivt for at videreudvikle smertelindring gennem varme. Ved fortsat klinisk forskning ønsker vi at udvide anvendelsesområderne for ThermoSense til andre patientgrupper end de, der lider af fibromyalgi. Det har længe været kendt, at varmebehandling har en smertelindrende effekt. ThermoSense er et 4-kanals apparat til varmebehandling af muskelsmerter og er fremstillet til såvel medicinsk personale som patienten selv og kan anvendes i ubegrænset tid, forudsat at varmen føles behagelig. ThermoSense anvendes og anbefales af medicinsk uddannede personale, fysioterapeuter, massører m.fl. ThermoSense forstærker patientens evne til at kontrollere smerten, hvilket nok er den største fordel. At varmebehandlingen faktisk mindsker patientens oplevelse af smerte uden farlige bivirkninger, er en yderligere fordel. ThermoSense er genopladelig og kan derfor også anvendes udenfor hjemmet med en behandlingstid på op til 2 timer og 45 minutter _CPE_0908.indd :58:47

4 OBH Nordica ThermoSense Før brug Før ThermoSense tages i brug, bør man træffe visse grundlæggende forholdsregler. Læs derfor brugsanvisningen grundigt igennem inden apparatet tages i brug første gang og gem den derefter til senere brug. Generel beskrivelse Hovedenhed 2. Tilslutning af varmeplader 3. Varmeplader 4. Display 5. Adapterstik 6. Strømafbryder Opladning Sæt batteripakken i batterihuset ved at åbne batteridækslet på bagsiden af apparatet. Tilslut batteriets kontakt til kontakten i batterihuset (se billede). 6 Oplad derefter apparatet ved at tilslutte adapteren til adapterstikket på apparatet (5). Et batterisymbol samt charging vises i displayet under opladning. Når apparatet er opladet, vises charging completed i displayet. Opladningstiden er 8 timer, hvilket giver en brugstid på ca. 2 timer og 45 minutter, hvis man tilslutter alle fire varmeplader. Hvis man kun tilslutter to varmeplader, fordobles brugstiden _CPE_0908.indd :58:50

5 Man kan også anvende apparatet under opladning, opladningstiden vil dog i dette tilfælde blive forlænget. Start apparatet som nævnt nedenfor og bemærk at charging vises i displayet. Hvis du vil afslutte brugen af apparatet, men fortsætte opladningen, trykker du på strømafbryderen i ca. 1,5 sekunder, varmefunktionen vil derefter blive slukket, men opladningen vil fortsætte. Sådan bruges ThermoSense Tilslut det ønskede antal varmeplader til hovedenhedens stik (se billede). Hvis der ikke tilsluttes varmeplader, vil tallene for de respektive varmeplader blinke skiftevis i 5 minutter for at minde brugeren om, at der skal tilsluttes varmeplader, herefter vil apparatet automatisk slukke. Placér varmepladerne på de ønskede steder på kroppen, f.eks. i linningen, under bh en etc. Varmepladerne opnår en temperatur på ca. 40 C ved en stuetemperatur på ca. 25 C. Specialvest til fastgørelse af pladerne på ryggen og bånd i forskellige størrelser kan bestilles som tilbehør. Kontakt OBH Nordica Sweden AB ( ) for yderligere information. Start apparatet ved at trykke ned på strømafbryderen i ca. 1,5 sekunder. Ved start vises først fuldt display, hvorefter der vises to tal displayet afhængigt af apparatets software version. Herefter vises følgende i displayet: - Tallene for de respektive varmeplader (1-4) blinker afhængigt af hvor mange varmeplader, der er tilsluttet. Hvis der ikke er tilsluttet nogen varmeplader, vil tallene 1-4 blinke skiftevis. Når varmen er opnået, holder tallet/tallene for de tilsluttede varmeplader op med at blinke. - Der vises et klokkesymbol samt den tid, apparatet har været i brug (op til 9 timer og 99 minutter, hvorefter den vil starte forfra fra 1 min) _CPE_0908.indd :58:53

6 - Et batterisymbol i displayet viser batteriets status: fuldt, halvt eller lavt. - Når batteriet skal oplades, vil batterisymbolet og baggrundslyset blinke. Hovedenheden placeres i det medfølgende bælte-etui, hvis man har brug for at flytte sig under brugen af apparatet. Apparatet kan anvendes i ubegrænset tid, så længe batterierne er opladet eller adapteren er tilsluttet. Når man ønsker at afslutte brugen af apparatet, trykkes der på strømafbryderen i ca. 1,5 sekunder og varmepladerne fjernes. Tag adapteren ud af hovedenhedens adapterstik, hvis apparatet har været brugt under opladning. Vedligeholdelse og rengøring Tag altid stikkene til varmepladerne samt stikket til adapteren ud inden rengøring. Opbevar apparatet og tilbehøret i den medfølgende taske. Tør apparatets kabinet af med en fugtig klud og tør efter med en tør klud. Varmepladerne tørres af med en fugtig klud med lidt desinficeringsmiddel. Varmepladerne er forbrugsvarer og er således ikke dækket af reklamationsretten. Varmeplader kan, hvis de går i stykker, bestilles hos OBH Nordica Sweden AB ( ). Hvis apparatet ikke anvendes i lang tid, anbefales det at tage batteripakken ud af apparatet, så det ikke lækker syre og ødelægger apparatet. Tag batteripakken ud ved at trække batteridækslet på bagsiden af apparatet nedad og derefter fjerne batteripakken. Sæt batteridækslet på plads igen. Sikkerhed og el-apparater VIGTIGE OPLYSNINGER - SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. Apparatet må kun oplades med den medfølgende adapter, der tilsluttes volt vekselstrøm. Brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6033_CPE_0908.indd :58:54

7 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Apparatet må kun anvendes under opsyn. 8. De fleksible varmeplader bliver varme under brug. Personer, der er varmefølsomme, bør være forsigtige ved brug af apparatet. Afbryd behandlingen, hvis varmen føles ubehagelig eller der opstår øget smerte. 9. Advarsel! Personer med elektroniske implantater som f.eks. pacemaker og intrakardiel defibrillator må ikke anvende dette apparat. 10. Advarsel! Gravide kvinder må ikke anvende apparatet de første 12 uger af graviditeten. 11. Advarsel! Behandl aldrig forsiden eller siden af halsen tæt på halspulsåren, da der er risiko for, at blodtrykket vil falde. 12. Advarsel! Behandling må aldrig foregå samtidig med, at brugeren er koblet til højfrekvens kirurgisk apparatur, da dette kan medføre brandskader på huden under varmepladerne samtidig med at apparaturet kan påvirkes. 13. Advarsel! Anvend ikke apparatet i nærheden af medicinteknisk kortbølge- eller mikrobølgeudstyr. 14. Bemærk! Brug apparatet med forsigtighed ved behandling af brystsmerter (angina pectoris). 15. Bemærk! Varmepladerne må kun placeres på rask hud. Undgå hudirritation ved at sikre, at pladerne har fuld kontakt med huden. 16. Bemærk! Skulle der opstå hudirritation, skal behandlingen afbrydes med det samme. Hvis der fortsat er problemer, kontaktes lægen. 17. Vær forsigtig med at anvende apparatet i umiddelbar nærhed af tændte mobiltelefoner, da apparatets funktion kan påvirkes. 18. Vær forsigtig med at anvende apparatet under bilkørsel. Ubevidste ændringer i stimuleringen kan fjerne fokus fra bilkørslen og der kan således opstå farlige situationer. 19. Bemærk! Under graviditet må varmepladerne ikke placeres direkte over livmoderen, da strømmen teoretisk set kan påvirke fosterets hjerte. 20. Efterse apparatet, adapter, varmeplader, ledning og kontakt hyppigt for eventuelle tegn på slidtage, skader eller mørke pletter. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 21. Beskadigede ledninger eller varmeplader bør ikke anvendes, men bortskaffes. 22. På grund af de dermed forbundne risici må man under ingen omstændigheder forsøge at foretage reparation på egen hånd. Kontakt OBH Nordica Sweden AB ( ). 23. Advarsel! Foretag ikke modificeringer på dette apparat. 24. Brug kun originalbatteri OBH Nordica model Batteriet må ikke kortsluttes eller udsættes for høje temperaturer. 26. For at undgå mulig elektromagnetisk påvirkning af apparatet, bør det ikke placeres i nærheden af apparater som f.eks. computere, mobiltelefoner og trådløse telefoner. 27. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom _CPE_0908.indd :58:54

8 28. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tlf Tekniske data OBH Nordica 6033 Varmeplader: Overfladetemperatur på pladerne: Temperaturregulering: Opvarmningstid: Miljø ved opbevaring, brug og transport: Strømforsyning: 4 ovale plader 100x50 mm Ca. 40 C i midten af pladerne. Individuel sensor i hver plade. 3 min. max. ved en stuetemperatur på 25 C. Temperatur 0 C-40 C Luftighed 30-75% Lufttryk 700 hpa-1060 hpa Opladelig batteripakke, OBH Nordica model 6032, NiMH 7,2 V 2400mAh eller adapter: V ~, 12 VDC 600 ma output 6033_CPE_0908.indd :58:54

9 Størrelse: Vægt: 140x75x30 mm. Ca. 320 g inklusive batteri. Type BF. Apparatet er udformet til at give beskyttelse mod el-chok. Tilbehør/reservedele, der kan bestilles hos OBH Nordica Sweden AB ( : Batteripakke Varmepuder/ledninger Specialvest / bånd Adapter 0120 Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. Producent: Fuji Dynamics Ltd. Unit 1-3, 23/F., Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong _CPE_0908.indd :58:55

10 ThermoSense ThermoSense är en produkt utvecklad för smärtlindring baserad på en patenterad teknik och är kliniskt testad med mycket gott resultat, av en grupp fibromyalgipatienter på Karolinska Sjukhuset i sambarbete med Reumatikerförbundet. OBH Nordica arbetar aktivt för att ytterligare utveckla smärtlindring genom värme. Genom fortsatt klinisk forskning avser vi att utöka användningsområdena för ThermoSense även för andra grupper än de patienter som lider av fibromyalgi. Det har sedan länge varit känt att värmebehandling har en smärtlindrande effekt. ThermoSense är en 4-kanalig apparat för värmebehandling vid muskelvärk och är framtagen för att användas både av medicinsk personal och av patienten själv och kan användas obegränsad tid, förutsatt att värmen känns behaglig. ThermoSense används och rekommenderas av medicinskt utbildad personal, sjukgymnaster, massörer m fl. ThermoSense förstärker patientens förmåga att få kontroll över sin smärta, vilket nog är den största fördelen. Att värmebehandling faktiskt minskar patientens upplevda smärta utan farliga biverkningar är nästa stora fördel. ThermoSense är uppladdningsbar och kan därför också användas utanför hemmet med en behandlingstid på upp till 2 timmar och 45 minuter _CPE_0908.indd :58:55

11 OBH Nordica ThermoSense Innan användning Innan ThernoSense används bör man vidta vissa grundläggande åtgärder. Läs därför noga igenom denna bruksanvisning innan apparaten används för första gången. Spara bruksanvisningen. Apparatens delar Huvudenhet 4 2. Anslutning för värmeplattor 3 3. Värmeplattor 4. Display 5. Adapteranslutning 6. Strömbrytare 6 Uppladdning 5 Börja med placera batteripacken i batteriutrymmet genom att dra bort batteriluckan på baksidan av apparaten. Anslut batteriets kontakt till uttaget i batteriutrymmet, se bild. Ladda sedan apparaten genom att ansluta adaptern till adapteranslutningen på produkten, en batterisymbol samt charging visas i displayen under laddning. När laddningen är klar visas charging completed! i displayen. Uppladdningstiden är 8 timmar vilket ger en driftstid på ca 2 timmar och 45 minuter om man ansluter alla fyra värmeplattorna. Om man ansluter två värmeplattor fördubblas driftstiden _CPE_0908.indd :58:57

12 Du kan även använda apparaten under tiden den laddas men räkna då med att uppladdningstiden förlängs. Starta apparaten enligt nedan och notera att charging visas i displayen. Om du vill avsluta användningen men fortsätta uppladdningen trycker du på strömbrytaren ca 1,5 sekunder, värmefunktionen stängs av men uppladdningen fortsätter. Användning Anslut önskat antal värmeplattor till huvudenhetens uttag, se bild. Om inga värmeplattor ansluts blinkar siffrorna för respektive värmeplatta växelvis i 5 minuter för att påminna användaren, därefter stängs apparaten automatiskt av. Placera värmeplattorna mot kroppen på de områden du önskar, t ex i linningen, under bhn etc. Värmeplattorna uppnår en temperatur på ca 40ºC vid en rumstemperatur på ca 25ºC. Specialväst för att fixera plattorna på ryggen och band i olika storlekar finns att beställa som tillbehör. Kontakta OBH Nordica för ytterligare information. Starta apparaten genom att trycka ner strömbrytaren ca 1,5 sekunder. Vid start visas först full display, därefter visas två siffror som anger mjukvaruversion i displayen. Därefter visas följande i displayen: - siffran för respektive värmeplatta blinkar (1-4) beroende på hur många värmeplattor som anslutits, om inga värmeplattor är anslutna blinkar siffrorna växelvis 1-4. När full värme är uppnådd slutar siffran/siffrorna för antal anslutna värmeplattor att blinka. - en klocksymbol samt tiden apparaten har använts (upp till 9 timmar och 99 minuter, därefter startar den om från 1 min) _CPE_0908.indd :59:01

13 - Batterisymbol som visar batteristatus - full, medel eller låg. - När batteriet behöver laddas blinkar batterisymbolen och strömbrytarens bakgrundsljus. Placera huvudenheten i medföljande bältesfodral om du ska förflytta dig under användning. Apparaten kan användas obegränsad tid så länge batterierna är laddade eller adaptern är ansluten. När du önskar avsluta användningen trycker du på strömbrytaren ca 1,5 sekunder och avlägsnar värmeplattorna. Dra ur adaptern om du använt apparaten under uppladdning. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakterna till värmeplattorna och kontakten till adaptern innan rengöring. Förvara apparaten och tillbehören i väskan som medföljer. Torka av apparatens hölje med en fuktig trasa och torka torrt. Värmeplattorna kan torkas av med en trasa fuktad med lite desinfektionsmedel. Värmeplattorna räknas som förbrukningsvaror och täcks därmed inte av garantin. Värmeplattor kan beställas från OBH Nordica reservdelar om de skulle gå sönder. Om apparaten inte ska användas under lång tid rekommenderas att ta ur batteripacken ur apparaten så att inte syra läcker och förstör apparaten. Ta ur batteriepacken genom att dra batteriluckan på undersidan av apparaten nedåt och därefter ta ur batteripacken. Sätt tillbaka batteriluckan. Säkerhetsanvisningar VIKTIGA UPPLYSNINGAR! - SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK. 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får endast laddas upp med medföljande adapter som får anslutas till volt växelström. Använd endast apparaten till det den är avsedd. 3. Dra alltid ur kontakten efter användning. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor _CPE_0908.indd :59:02

14 14 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 8. De flexibla värmeplattorna blir varma under användning. Personer som är värmekänsliga bör vara försiktiga vid användning. Avbryt behandlingen om värmen känns obehaglig eller ökad smärta uppstår. 9. Varning! Personer med elektroniska implantat som t ex pacemaker och intrakardiell defibrillator ska inte använda denna apparat. 10. Varning! Gravida kvinnor ska inte använda denna apparat de första 12 veckorna av graviditeten. 11. Varning! Behandla aldrig framsidan eller sidan av halsen tätt inpå halspulsådern då blodtrycket riskerar att falla. 12. Varning! Behandling får aldrig ske samtidigt med att användaren är kopplad till högfrekvent kirurgisk apparatur då detta kan medföra brännskador på huden under värmeplattorna samtidigt som apparaturen kan påverkas. 13. Varning! Använd inte apparaten i närheten av medicinteknisk kortvåg- eller mikrovågsutrustning. 14. Observera! Använd apparaten med försiktighet vid behandling av bröstsmärtor (angina pectoris). 15. Observera! Värmeplattorna får endast placeras på frisk hud. Undvik hudirritation genom att försäkra att plattorna har full kontakt med huden. 16. Observera! Skulle hudirritation uppstå ska behandlingen omedelbart avbrytas. Om problemen kvarstår ska läkare kontaktas. 17. Var försiktig med behandling i omedelbar närhet av påslagna mobiltelefoner eftersom apparatens funktion kan påverkas. 18. Var försiktig om apparaten används under bilkörning. Oavsiktliga ändringar i stimuleringen kan ta bort fokus från bilkörningen och farliga situationer kan uppstå. 19. Observera! Under graviditet får värmeplattorna inte placeras direkt över livmodern då strömmen teoretiskt kan påverka fostrets hjärta. 20. Kontrollera regelbundet apparat, adapter, värmeplattor, sladd och kontakt för eventuella tecken på slitage, skador eller mörka fläckar. Om sladden till adaptern är skadad ska den inte användas utan kasseras och bytas ut. 21. Skadade sladdar eller värmeplattor får inte användas, Dessa ska kasseras. 22. På grund av medförande risk för personskada, är det absolut förbjudet att under några som helst omständigheter försöka att ta isär eller reparera apparaten på egen hand. Apparaten ska lämnas in där den är inköpt för eventuell reparation. 23. Varning! Gör inga modifieringar på denna apparat. 24. Använd endast originalbatteri - OBH Nordica modell Batteriet får inte kortslutas eller utsättas för höga temperaturer. 26. För att undvika en möjlig elektromagnetisk påverkan av apparaten bör apparaten inte placeras i närheten av apparater som t ex datorer, mobiltelefoner och trådlösa telefoner. 6033_CPE_0908.indd :59:02

15 27. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 28. Om produkten används till annat än det den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Miljöhänsyn vid batteribyte Vid byte av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Använda batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall. Förbrukade batterier märkta med symbolen för avfallshantering ska slängas på auktoriserade insamlingsstationer. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Ta ur batterierna innan produkten kasseras. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica 6033 Värmeplattor: Yttemperatur på plattorna: Temperaturreglering: 4 ovala plattor 100x50 mm ca 40ºC i mitten av plattorna. individuell sensor i varje platta. Uppvärmningstid: 3 min max vid 25ºC rumstemperatur. Miljö vid förvaring, användning och transport: temperatur 0-40ºC luftfuktighet 30-75% lufttryck 700 hpa-1060 hpa _CPE_0908.indd :59:02

16 Strömförsörjning: Storlek: Vikt: ca uppladdningsbart batteripack, OBH Nordica modell 6032:, NiMH 7,2V 2400mAh eller adapter: V ~, 12 VDC 600mA output 140x75x30 mm. 320 g inklusive batteri. Typ BF. Apparaten är utformad för att ge särskilt skydd mot elchock. Tillbehör/reservdelar som kan beställas från OBH Nordica : Batteripack Värmekuddar/sladdar Specialväst/band Adapter 0120 Rätt till löpande ändringar förbehålles. Producent: Fuji Dynamics Ltd. Unit 1-3, 23/F., Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong _CPE_0908.indd :59:02

17 ThermoSense ThermoSense er et produkt utviklet for smertelindring basert på en patentert teknikk, og er klinisk testet med godt resultat av en gruppe fibromyalgi pasienter på Karolinska Sjukhuset i Sverige i samarbeid med Svenske Reumatikerforbundet. OBH Nordica arbeider aktivt for ytterligere å utvikle smertelindring med varme. Gjennom fortsatt klinisk forskning håper vi å øke bruksområdet for ThermoSense også for andre grupper enn de pasienter som lider av fibromyalgi. Det har lenge vært kjent at varmebehandling har en smertelindrende effekt. ThermoSense er et 4-kanals apparat for varmebehandling ved muskelsmerter og er beregnet for bruk av både medisinsk personal og pasienten selv og kan brukes i ubegrenset tid, forutsatt at varmen kjennes behagelig. ThermoSense brukes og anbefales av medisinsk utdannet personal, massører mf. ThermoSense hjelper med stor fordel pasienten til å få kontroll over sine smerter. At varmebehandling faktisk minker pasientens smerte uten farlige bivirkninger er også en fordel. ThermoSense er oppladdbar å kan derfor også brukes utenfor hjemmet med en behandlingstid på opptil 2 timer og 45 minutter _CPE_0908.indd :59:02

18 OBH Nordica ThermoSense Før bruk Før ThermoSense brukes bør man ta noen forhåndsregler. Les derfor gjennom bruksanvisningen før apparatet tas i bruk første gang og spar den til senere bruk. Apparatets deler Hovedenhet 4 2. Tilkobling for varmeplatene 3 3. Varmeplater 4. Display 5. Adapter tilkobling 6. Strømbryter 6 5 Opplading Start med å sette batteripakken i batterihuset ved å ta bort batteriluken på baksiden av apparatet. Tilkoble batteriets kontakt til uttaket i batterihuset, se bilde. Lad deretter apparatet ved å tilkoble adapteret på produktet, et batterisymbol og charging vises i displayet under ladding. Når laddingen er ferdig vises charging completed! i displayet. Oppladdingstiden er 8 timer som da gir en brukertid på ca 2 timer og 45 minutter, hvis man tilkobler alle fire varmeplatene. Hvis man tilkobler to varmeplater fordobles brukertiden _CPE_0908.indd :59:05

19 Du kan også bruke apparatet når den laddes, men må en regne med at oppladdingstiden forlenges. Start apparatet som forklart under og se at charging vises i displayet. Hvis du ikke vil bruke apparatet mer, men fortsette oppladingen trykker du på strømbryteren ca. 1,5 sekund. Varmefunksjonen slåes av men oppladingen fortsetter. Bruken Tilkoble ønsket antall varmeplater til hovedenhetens uttak, se bilde. Hvis ingen varmeplater tilkobles blinker tallene for respektive varmeplater vekselvis i 5 minutter for å minne brukeren på at de ikke er tilkoblet, deretter slåes apparatet automatisk av. Plasser varmeplatene mot kroppen på de områdene du ønsker f.eks midjen, under brystet etc. Varmeplatene oppnår en temperatur på ca. 40 C med en romtemperatur på ca. 25 C. Spesialvest for å få platene på ryggen og bånd i ulike størrelser kan bestilles som tilbehør. Kontakt LG Elektro AS tlf: for ytterligere informasjon. Slå på apparatet med å trykke inn strømbryteren i ca. 1,5 sekunder. Ved start vises først fult display og deretter to tall som angir mykhetsversjon. Deretter vises følgende i displayet: - tallene for respektive varmeplater blinker (1-4) ettersom hvor mange varmeplater som er tilkoblet og hvis ikke noen varmeplater er tilkoblet blinker tallene vekselvis 1-4. Når full varme er oppnådd slutter tallet/tallene for antall tilkoblete varmeplater å blinke. - et klokkesymbol og tiden apparatet har vært brukt (opptil 9 timer og 99 minutter og deretter starter den fra 1 min) _CPE_0908.indd :59:08

20 - batterisymbol som viser batteristatus full, middels eller lav. - når batteriet trenger lades, blinker batterisymbolet og strømbryterens bakgrunnslys. Plasser hovedenheten i medfølgende belteetui hvis du skal flytte på deg under bruk. Apparatet kan brukes i ubegrenset tid så lenge batteriet er ladet eller adaptere er tilkoblet. Når du ønsker å avslutte trykker du på strømbryteren ca. 1,5 sekund og tar av varmeplatene. Ta ut adapteret hvis du har brukt apparatet under opplading. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid ut kontaktene til varmeplatene og kontakten til adapter før rengjøring. Oppbevar apparatet og tilbehøret i vesken som følger med. Tørk av selve apparatet med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. Varmeplatene kan tørkes med en klut fuktet i desifiseringsmiddel. Varmeplatene regnes som forbruksvarer og dekkes derfor ikke av reklamasjonsretten. Varmeplatene kan bestilles hos LG Elektro tlf: hvis de skulle gå i stykker. Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, anbefales det å ta batteripakken ut av apparatet slik at det ikke begynner å lekke syre og skade apparatet. Ta ut batteripakken ved å åpne batteriluken på undersiden av apparatet å ta ut batteripakken. Sett batteriluken på plass igjen. Sikkerhetsforskrifter VIKTIGE OPPLYSNINGER! SPARES TIL SENERE BRUK Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. Apparatet må kun lades opp med medfølgende adapter som skal tilkobles volt vekselstrøm. Bruk apparatet kun til det formål det er beregnet for. Ta alltid støpslet ut av kontakten etter bruk. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet _CPE_0908.indd :59:09

21 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med elektriske apparater. 7. Apparatet skal kun brukes under tilsyn. 8. De fleksible platene blir varme under bruk. Personer som ikke tåler varme bør være forsiktig under bruk. Avbryt behandlingen hvis varmen kjennes ubehagelig eller smertene øker. 9. Forsiktig! Personer med elektronisk implantat som f.eks pacemaker og intrakardiell defibrillator skal ikke bruke dette apparatet. 10. Forsiktig! Gravide kvinner skal ikke bruke dette apparatet de 12 første ukene av svangerskapet. 11. Forsiktig! Behandle aldri foran eller på siden av halsen tett inntil halspulsåren, da blodtrykket risikerer å falle. 12. Forsiktig! Behandling må aldri skje samtidig med at brukeren er tilkoblet høyfrekvent kirurgisk apparatet, da dette kan medføre brannskader på huden under varmeplatene samtidig som appratet kan påvirkes. 13. Forsiktig! Bruk ikke apparatet i nærheten av medisintekniske kort eller mikrobølgeutstyr. 14. OBS! Bruk apparatet med forsiktighet ved behandling av brystsmerter (angina pectoris). 15. OBS! Varmeplatene skal kun brukes på frisk hud. Unngå hudirritasjon med å forsikre deg om at platene har full kontakt med huden. 16. OBS! Skulle det oppstå hudirritasjoner skal behandlingen avbrytes umiddelbart. Hvis problemet fortsetter skal lege kontaktes. 17. Vær forsiktig med behandling i umiddelbar nærhet av mobiltelefoner som står på, da apparatets funksjon kan påvirkes. 18. Vær forsiktig med bruk av apparatet under bilkjøring. Endringer i stimuleringen kan ta bort fokus på bilkjøringen og farlige situasjoner kan oppstå. 19. OBS! Under graviditet skal ikke varmeplatene plasseres rett over livmoren, da strømmen teoretisk kan påvirke fosterets hjerte. 20. Kontroller regelmessig apparatet, adapter, varmeplatene, ledningen og støpslet for eventuelle skader, slitasje eller mørke flekker.. Hvis ledningen til adapteret er skadet skal den ikke brukes, men kastes og byttes ut. 21. Skadde ledninger eller varmeplater skal ikke brukes. Disse skal kastes. 22. Pågrunn av medførende fare for personskade er det absolutt forbudt under noen omstendigheter å forsøke å reparere apparatet på egenhånd. 23. Forsiktig! Gjør ingen modifiseringer på dette apparatet. 24. Bruk kun original batteri OBH Nordica modell Batteriet må ikke kortsluttes eller utsettes for høye temperaturer. 26. For å unngå en mulig elektromagnetisk påvirkning av apparatet bør apparatet ikke plasseres i nærheten av apparater som f.eks data, mobiltelefoner og tråløse telefoner. 27. Ekstra beskyttelse anbefales ved installasjon av jordfeilbryter med en merkestrøm av 30mA. Kontakt en autorisert elektriker _CPE_0908.indd :59:09

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones //

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas... 20 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning... 29 ZTE Blade Apex2 Snabbguide... 38 Version No.: R1.0 Edition

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere