Wellness. ThermoSense // pain relief // Type _CPE_0908.indd :58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //"

Transkript

1 Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable battery // 2.8m power cord // Type _CPE_0908.indd :58:47

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-9 Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page _CPE_0908.indd :58:47 MB

3 ThermoSense ThermoSense er et produkt udviklet til smertelindring baseret på en patenteret teknologi. ThermoSense er klinisk testet med virkelig godt resultat af en gruppe fibromyalgi-patienter på Karolinska Sjukhuset i samarbejde med Reumatikerförbundet i Sverige. OBH Nordica arbejder aktivt for at videreudvikle smertelindring gennem varme. Ved fortsat klinisk forskning ønsker vi at udvide anvendelsesområderne for ThermoSense til andre patientgrupper end de, der lider af fibromyalgi. Det har længe været kendt, at varmebehandling har en smertelindrende effekt. ThermoSense er et 4-kanals apparat til varmebehandling af muskelsmerter og er fremstillet til såvel medicinsk personale som patienten selv og kan anvendes i ubegrænset tid, forudsat at varmen føles behagelig. ThermoSense anvendes og anbefales af medicinsk uddannede personale, fysioterapeuter, massører m.fl. ThermoSense forstærker patientens evne til at kontrollere smerten, hvilket nok er den største fordel. At varmebehandlingen faktisk mindsker patientens oplevelse af smerte uden farlige bivirkninger, er en yderligere fordel. ThermoSense er genopladelig og kan derfor også anvendes udenfor hjemmet med en behandlingstid på op til 2 timer og 45 minutter _CPE_0908.indd :58:47

4 OBH Nordica ThermoSense Før brug Før ThermoSense tages i brug, bør man træffe visse grundlæggende forholdsregler. Læs derfor brugsanvisningen grundigt igennem inden apparatet tages i brug første gang og gem den derefter til senere brug. Generel beskrivelse Hovedenhed 2. Tilslutning af varmeplader 3. Varmeplader 4. Display 5. Adapterstik 6. Strømafbryder Opladning Sæt batteripakken i batterihuset ved at åbne batteridækslet på bagsiden af apparatet. Tilslut batteriets kontakt til kontakten i batterihuset (se billede). 6 Oplad derefter apparatet ved at tilslutte adapteren til adapterstikket på apparatet (5). Et batterisymbol samt charging vises i displayet under opladning. Når apparatet er opladet, vises charging completed i displayet. Opladningstiden er 8 timer, hvilket giver en brugstid på ca. 2 timer og 45 minutter, hvis man tilslutter alle fire varmeplader. Hvis man kun tilslutter to varmeplader, fordobles brugstiden _CPE_0908.indd :58:50

5 Man kan også anvende apparatet under opladning, opladningstiden vil dog i dette tilfælde blive forlænget. Start apparatet som nævnt nedenfor og bemærk at charging vises i displayet. Hvis du vil afslutte brugen af apparatet, men fortsætte opladningen, trykker du på strømafbryderen i ca. 1,5 sekunder, varmefunktionen vil derefter blive slukket, men opladningen vil fortsætte. Sådan bruges ThermoSense Tilslut det ønskede antal varmeplader til hovedenhedens stik (se billede). Hvis der ikke tilsluttes varmeplader, vil tallene for de respektive varmeplader blinke skiftevis i 5 minutter for at minde brugeren om, at der skal tilsluttes varmeplader, herefter vil apparatet automatisk slukke. Placér varmepladerne på de ønskede steder på kroppen, f.eks. i linningen, under bh en etc. Varmepladerne opnår en temperatur på ca. 40 C ved en stuetemperatur på ca. 25 C. Specialvest til fastgørelse af pladerne på ryggen og bånd i forskellige størrelser kan bestilles som tilbehør. Kontakt OBH Nordica Sweden AB ( ) for yderligere information. Start apparatet ved at trykke ned på strømafbryderen i ca. 1,5 sekunder. Ved start vises først fuldt display, hvorefter der vises to tal displayet afhængigt af apparatets software version. Herefter vises følgende i displayet: - Tallene for de respektive varmeplader (1-4) blinker afhængigt af hvor mange varmeplader, der er tilsluttet. Hvis der ikke er tilsluttet nogen varmeplader, vil tallene 1-4 blinke skiftevis. Når varmen er opnået, holder tallet/tallene for de tilsluttede varmeplader op med at blinke. - Der vises et klokkesymbol samt den tid, apparatet har været i brug (op til 9 timer og 99 minutter, hvorefter den vil starte forfra fra 1 min) _CPE_0908.indd :58:53

6 - Et batterisymbol i displayet viser batteriets status: fuldt, halvt eller lavt. - Når batteriet skal oplades, vil batterisymbolet og baggrundslyset blinke. Hovedenheden placeres i det medfølgende bælte-etui, hvis man har brug for at flytte sig under brugen af apparatet. Apparatet kan anvendes i ubegrænset tid, så længe batterierne er opladet eller adapteren er tilsluttet. Når man ønsker at afslutte brugen af apparatet, trykkes der på strømafbryderen i ca. 1,5 sekunder og varmepladerne fjernes. Tag adapteren ud af hovedenhedens adapterstik, hvis apparatet har været brugt under opladning. Vedligeholdelse og rengøring Tag altid stikkene til varmepladerne samt stikket til adapteren ud inden rengøring. Opbevar apparatet og tilbehøret i den medfølgende taske. Tør apparatets kabinet af med en fugtig klud og tør efter med en tør klud. Varmepladerne tørres af med en fugtig klud med lidt desinficeringsmiddel. Varmepladerne er forbrugsvarer og er således ikke dækket af reklamationsretten. Varmeplader kan, hvis de går i stykker, bestilles hos OBH Nordica Sweden AB ( ). Hvis apparatet ikke anvendes i lang tid, anbefales det at tage batteripakken ud af apparatet, så det ikke lækker syre og ødelægger apparatet. Tag batteripakken ud ved at trække batteridækslet på bagsiden af apparatet nedad og derefter fjerne batteripakken. Sæt batteridækslet på plads igen. Sikkerhed og el-apparater VIGTIGE OPLYSNINGER - SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. Apparatet må kun oplades med den medfølgende adapter, der tilsluttes volt vekselstrøm. Brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6033_CPE_0908.indd :58:54

7 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Apparatet må kun anvendes under opsyn. 8. De fleksible varmeplader bliver varme under brug. Personer, der er varmefølsomme, bør være forsigtige ved brug af apparatet. Afbryd behandlingen, hvis varmen føles ubehagelig eller der opstår øget smerte. 9. Advarsel! Personer med elektroniske implantater som f.eks. pacemaker og intrakardiel defibrillator må ikke anvende dette apparat. 10. Advarsel! Gravide kvinder må ikke anvende apparatet de første 12 uger af graviditeten. 11. Advarsel! Behandl aldrig forsiden eller siden af halsen tæt på halspulsåren, da der er risiko for, at blodtrykket vil falde. 12. Advarsel! Behandling må aldrig foregå samtidig med, at brugeren er koblet til højfrekvens kirurgisk apparatur, da dette kan medføre brandskader på huden under varmepladerne samtidig med at apparaturet kan påvirkes. 13. Advarsel! Anvend ikke apparatet i nærheden af medicinteknisk kortbølge- eller mikrobølgeudstyr. 14. Bemærk! Brug apparatet med forsigtighed ved behandling af brystsmerter (angina pectoris). 15. Bemærk! Varmepladerne må kun placeres på rask hud. Undgå hudirritation ved at sikre, at pladerne har fuld kontakt med huden. 16. Bemærk! Skulle der opstå hudirritation, skal behandlingen afbrydes med det samme. Hvis der fortsat er problemer, kontaktes lægen. 17. Vær forsigtig med at anvende apparatet i umiddelbar nærhed af tændte mobiltelefoner, da apparatets funktion kan påvirkes. 18. Vær forsigtig med at anvende apparatet under bilkørsel. Ubevidste ændringer i stimuleringen kan fjerne fokus fra bilkørslen og der kan således opstå farlige situationer. 19. Bemærk! Under graviditet må varmepladerne ikke placeres direkte over livmoderen, da strømmen teoretisk set kan påvirke fosterets hjerte. 20. Efterse apparatet, adapter, varmeplader, ledning og kontakt hyppigt for eventuelle tegn på slidtage, skader eller mørke pletter. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 21. Beskadigede ledninger eller varmeplader bør ikke anvendes, men bortskaffes. 22. På grund af de dermed forbundne risici må man under ingen omstændigheder forsøge at foretage reparation på egen hånd. Kontakt OBH Nordica Sweden AB ( ). 23. Advarsel! Foretag ikke modificeringer på dette apparat. 24. Brug kun originalbatteri OBH Nordica model Batteriet må ikke kortsluttes eller udsættes for høje temperaturer. 26. For at undgå mulig elektromagnetisk påvirkning af apparatet, bør det ikke placeres i nærheden af apparater som f.eks. computere, mobiltelefoner og trådløse telefoner. 27. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom _CPE_0908.indd :58:54

8 28. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved udskiftning af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tlf Tekniske data OBH Nordica 6033 Varmeplader: Overfladetemperatur på pladerne: Temperaturregulering: Opvarmningstid: Miljø ved opbevaring, brug og transport: Strømforsyning: 4 ovale plader 100x50 mm Ca. 40 C i midten af pladerne. Individuel sensor i hver plade. 3 min. max. ved en stuetemperatur på 25 C. Temperatur 0 C-40 C Luftighed 30-75% Lufttryk 700 hpa-1060 hpa Opladelig batteripakke, OBH Nordica model 6032, NiMH 7,2 V 2400mAh eller adapter: V ~, 12 VDC 600 ma output 6033_CPE_0908.indd :58:54

9 Størrelse: Vægt: 140x75x30 mm. Ca. 320 g inklusive batteri. Type BF. Apparatet er udformet til at give beskyttelse mod el-chok. Tilbehør/reservedele, der kan bestilles hos OBH Nordica Sweden AB ( : Batteripakke Varmepuder/ledninger Specialvest / bånd Adapter 0120 Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. Producent: Fuji Dynamics Ltd. Unit 1-3, 23/F., Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong _CPE_0908.indd :58:55

10 ThermoSense ThermoSense är en produkt utvecklad för smärtlindring baserad på en patenterad teknik och är kliniskt testad med mycket gott resultat, av en grupp fibromyalgipatienter på Karolinska Sjukhuset i sambarbete med Reumatikerförbundet. OBH Nordica arbetar aktivt för att ytterligare utveckla smärtlindring genom värme. Genom fortsatt klinisk forskning avser vi att utöka användningsområdena för ThermoSense även för andra grupper än de patienter som lider av fibromyalgi. Det har sedan länge varit känt att värmebehandling har en smärtlindrande effekt. ThermoSense är en 4-kanalig apparat för värmebehandling vid muskelvärk och är framtagen för att användas både av medicinsk personal och av patienten själv och kan användas obegränsad tid, förutsatt att värmen känns behaglig. ThermoSense används och rekommenderas av medicinskt utbildad personal, sjukgymnaster, massörer m fl. ThermoSense förstärker patientens förmåga att få kontroll över sin smärta, vilket nog är den största fördelen. Att värmebehandling faktiskt minskar patientens upplevda smärta utan farliga biverkningar är nästa stora fördel. ThermoSense är uppladdningsbar och kan därför också användas utanför hemmet med en behandlingstid på upp till 2 timmar och 45 minuter _CPE_0908.indd :58:55

11 OBH Nordica ThermoSense Innan användning Innan ThernoSense används bör man vidta vissa grundläggande åtgärder. Läs därför noga igenom denna bruksanvisning innan apparaten används för första gången. Spara bruksanvisningen. Apparatens delar Huvudenhet 4 2. Anslutning för värmeplattor 3 3. Värmeplattor 4. Display 5. Adapteranslutning 6. Strömbrytare 6 Uppladdning 5 Börja med placera batteripacken i batteriutrymmet genom att dra bort batteriluckan på baksidan av apparaten. Anslut batteriets kontakt till uttaget i batteriutrymmet, se bild. Ladda sedan apparaten genom att ansluta adaptern till adapteranslutningen på produkten, en batterisymbol samt charging visas i displayen under laddning. När laddningen är klar visas charging completed! i displayen. Uppladdningstiden är 8 timmar vilket ger en driftstid på ca 2 timmar och 45 minuter om man ansluter alla fyra värmeplattorna. Om man ansluter två värmeplattor fördubblas driftstiden _CPE_0908.indd :58:57

12 Du kan även använda apparaten under tiden den laddas men räkna då med att uppladdningstiden förlängs. Starta apparaten enligt nedan och notera att charging visas i displayen. Om du vill avsluta användningen men fortsätta uppladdningen trycker du på strömbrytaren ca 1,5 sekunder, värmefunktionen stängs av men uppladdningen fortsätter. Användning Anslut önskat antal värmeplattor till huvudenhetens uttag, se bild. Om inga värmeplattor ansluts blinkar siffrorna för respektive värmeplatta växelvis i 5 minuter för att påminna användaren, därefter stängs apparaten automatiskt av. Placera värmeplattorna mot kroppen på de områden du önskar, t ex i linningen, under bhn etc. Värmeplattorna uppnår en temperatur på ca 40ºC vid en rumstemperatur på ca 25ºC. Specialväst för att fixera plattorna på ryggen och band i olika storlekar finns att beställa som tillbehör. Kontakta OBH Nordica för ytterligare information. Starta apparaten genom att trycka ner strömbrytaren ca 1,5 sekunder. Vid start visas först full display, därefter visas två siffror som anger mjukvaruversion i displayen. Därefter visas följande i displayen: - siffran för respektive värmeplatta blinkar (1-4) beroende på hur många värmeplattor som anslutits, om inga värmeplattor är anslutna blinkar siffrorna växelvis 1-4. När full värme är uppnådd slutar siffran/siffrorna för antal anslutna värmeplattor att blinka. - en klocksymbol samt tiden apparaten har använts (upp till 9 timmar och 99 minuter, därefter startar den om från 1 min) _CPE_0908.indd :59:01

13 - Batterisymbol som visar batteristatus - full, medel eller låg. - När batteriet behöver laddas blinkar batterisymbolen och strömbrytarens bakgrundsljus. Placera huvudenheten i medföljande bältesfodral om du ska förflytta dig under användning. Apparaten kan användas obegränsad tid så länge batterierna är laddade eller adaptern är ansluten. När du önskar avsluta användningen trycker du på strömbrytaren ca 1,5 sekunder och avlägsnar värmeplattorna. Dra ur adaptern om du använt apparaten under uppladdning. Rengöring och underhåll Dra alltid ur kontakterna till värmeplattorna och kontakten till adaptern innan rengöring. Förvara apparaten och tillbehören i väskan som medföljer. Torka av apparatens hölje med en fuktig trasa och torka torrt. Värmeplattorna kan torkas av med en trasa fuktad med lite desinfektionsmedel. Värmeplattorna räknas som förbrukningsvaror och täcks därmed inte av garantin. Värmeplattor kan beställas från OBH Nordica reservdelar om de skulle gå sönder. Om apparaten inte ska användas under lång tid rekommenderas att ta ur batteripacken ur apparaten så att inte syra läcker och förstör apparaten. Ta ur batteriepacken genom att dra batteriluckan på undersidan av apparaten nedåt och därefter ta ur batteripacken. Sätt tillbaka batteriluckan. Säkerhetsanvisningar VIKTIGA UPPLYSNINGAR! - SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK. 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får endast laddas upp med medföljande adapter som får anslutas till volt växelström. Använd endast apparaten till det den är avsedd. 3. Dra alltid ur kontakten efter användning. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor _CPE_0908.indd :59:02

14 14 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 8. De flexibla värmeplattorna blir varma under användning. Personer som är värmekänsliga bör vara försiktiga vid användning. Avbryt behandlingen om värmen känns obehaglig eller ökad smärta uppstår. 9. Varning! Personer med elektroniska implantat som t ex pacemaker och intrakardiell defibrillator ska inte använda denna apparat. 10. Varning! Gravida kvinnor ska inte använda denna apparat de första 12 veckorna av graviditeten. 11. Varning! Behandla aldrig framsidan eller sidan av halsen tätt inpå halspulsådern då blodtrycket riskerar att falla. 12. Varning! Behandling får aldrig ske samtidigt med att användaren är kopplad till högfrekvent kirurgisk apparatur då detta kan medföra brännskador på huden under värmeplattorna samtidigt som apparaturen kan påverkas. 13. Varning! Använd inte apparaten i närheten av medicinteknisk kortvåg- eller mikrovågsutrustning. 14. Observera! Använd apparaten med försiktighet vid behandling av bröstsmärtor (angina pectoris). 15. Observera! Värmeplattorna får endast placeras på frisk hud. Undvik hudirritation genom att försäkra att plattorna har full kontakt med huden. 16. Observera! Skulle hudirritation uppstå ska behandlingen omedelbart avbrytas. Om problemen kvarstår ska läkare kontaktas. 17. Var försiktig med behandling i omedelbar närhet av påslagna mobiltelefoner eftersom apparatens funktion kan påverkas. 18. Var försiktig om apparaten används under bilkörning. Oavsiktliga ändringar i stimuleringen kan ta bort fokus från bilkörningen och farliga situationer kan uppstå. 19. Observera! Under graviditet får värmeplattorna inte placeras direkt över livmodern då strömmen teoretiskt kan påverka fostrets hjärta. 20. Kontrollera regelbundet apparat, adapter, värmeplattor, sladd och kontakt för eventuella tecken på slitage, skador eller mörka fläckar. Om sladden till adaptern är skadad ska den inte användas utan kasseras och bytas ut. 21. Skadade sladdar eller värmeplattor får inte användas, Dessa ska kasseras. 22. På grund av medförande risk för personskada, är det absolut förbjudet att under några som helst omständigheter försöka att ta isär eller reparera apparaten på egen hand. Apparaten ska lämnas in där den är inköpt för eventuell reparation. 23. Varning! Gör inga modifieringar på denna apparat. 24. Använd endast originalbatteri - OBH Nordica modell Batteriet får inte kortslutas eller utsättas för höga temperaturer. 26. För att undvika en möjlig elektromagnetisk påverkan av apparaten bör apparaten inte placeras i närheten av apparater som t ex datorer, mobiltelefoner och trådlösa telefoner. 6033_CPE_0908.indd :59:02

15 27. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 28. Om produkten används till annat än det den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Miljöhänsyn vid batteribyte Vid byte av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Använda batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall. Förbrukade batterier märkta med symbolen för avfallshantering ska slängas på auktoriserade insamlingsstationer. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Ta ur batterierna innan produkten kasseras. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica 6033 Värmeplattor: Yttemperatur på plattorna: Temperaturreglering: 4 ovala plattor 100x50 mm ca 40ºC i mitten av plattorna. individuell sensor i varje platta. Uppvärmningstid: 3 min max vid 25ºC rumstemperatur. Miljö vid förvaring, användning och transport: temperatur 0-40ºC luftfuktighet 30-75% lufttryck 700 hpa-1060 hpa _CPE_0908.indd :59:02

16 Strömförsörjning: Storlek: Vikt: ca uppladdningsbart batteripack, OBH Nordica modell 6032:, NiMH 7,2V 2400mAh eller adapter: V ~, 12 VDC 600mA output 140x75x30 mm. 320 g inklusive batteri. Typ BF. Apparaten är utformad för att ge särskilt skydd mot elchock. Tillbehör/reservdelar som kan beställas från OBH Nordica : Batteripack Värmekuddar/sladdar Specialväst/band Adapter 0120 Rätt till löpande ändringar förbehålles. Producent: Fuji Dynamics Ltd. Unit 1-3, 23/F., Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong _CPE_0908.indd :59:02

17 ThermoSense ThermoSense er et produkt utviklet for smertelindring basert på en patentert teknikk, og er klinisk testet med godt resultat av en gruppe fibromyalgi pasienter på Karolinska Sjukhuset i Sverige i samarbeid med Svenske Reumatikerforbundet. OBH Nordica arbeider aktivt for ytterligere å utvikle smertelindring med varme. Gjennom fortsatt klinisk forskning håper vi å øke bruksområdet for ThermoSense også for andre grupper enn de pasienter som lider av fibromyalgi. Det har lenge vært kjent at varmebehandling har en smertelindrende effekt. ThermoSense er et 4-kanals apparat for varmebehandling ved muskelsmerter og er beregnet for bruk av både medisinsk personal og pasienten selv og kan brukes i ubegrenset tid, forutsatt at varmen kjennes behagelig. ThermoSense brukes og anbefales av medisinsk utdannet personal, massører mf. ThermoSense hjelper med stor fordel pasienten til å få kontroll over sine smerter. At varmebehandling faktisk minker pasientens smerte uten farlige bivirkninger er også en fordel. ThermoSense er oppladdbar å kan derfor også brukes utenfor hjemmet med en behandlingstid på opptil 2 timer og 45 minutter _CPE_0908.indd :59:02

18 OBH Nordica ThermoSense Før bruk Før ThermoSense brukes bør man ta noen forhåndsregler. Les derfor gjennom bruksanvisningen før apparatet tas i bruk første gang og spar den til senere bruk. Apparatets deler Hovedenhet 4 2. Tilkobling for varmeplatene 3 3. Varmeplater 4. Display 5. Adapter tilkobling 6. Strømbryter 6 5 Opplading Start med å sette batteripakken i batterihuset ved å ta bort batteriluken på baksiden av apparatet. Tilkoble batteriets kontakt til uttaket i batterihuset, se bilde. Lad deretter apparatet ved å tilkoble adapteret på produktet, et batterisymbol og charging vises i displayet under ladding. Når laddingen er ferdig vises charging completed! i displayet. Oppladdingstiden er 8 timer som da gir en brukertid på ca 2 timer og 45 minutter, hvis man tilkobler alle fire varmeplatene. Hvis man tilkobler to varmeplater fordobles brukertiden _CPE_0908.indd :59:05

19 Du kan også bruke apparatet når den laddes, men må en regne med at oppladdingstiden forlenges. Start apparatet som forklart under og se at charging vises i displayet. Hvis du ikke vil bruke apparatet mer, men fortsette oppladingen trykker du på strømbryteren ca. 1,5 sekund. Varmefunksjonen slåes av men oppladingen fortsetter. Bruken Tilkoble ønsket antall varmeplater til hovedenhetens uttak, se bilde. Hvis ingen varmeplater tilkobles blinker tallene for respektive varmeplater vekselvis i 5 minutter for å minne brukeren på at de ikke er tilkoblet, deretter slåes apparatet automatisk av. Plasser varmeplatene mot kroppen på de områdene du ønsker f.eks midjen, under brystet etc. Varmeplatene oppnår en temperatur på ca. 40 C med en romtemperatur på ca. 25 C. Spesialvest for å få platene på ryggen og bånd i ulike størrelser kan bestilles som tilbehør. Kontakt LG Elektro AS tlf: for ytterligere informasjon. Slå på apparatet med å trykke inn strømbryteren i ca. 1,5 sekunder. Ved start vises først fult display og deretter to tall som angir mykhetsversjon. Deretter vises følgende i displayet: - tallene for respektive varmeplater blinker (1-4) ettersom hvor mange varmeplater som er tilkoblet og hvis ikke noen varmeplater er tilkoblet blinker tallene vekselvis 1-4. Når full varme er oppnådd slutter tallet/tallene for antall tilkoblete varmeplater å blinke. - et klokkesymbol og tiden apparatet har vært brukt (opptil 9 timer og 99 minutter og deretter starter den fra 1 min) _CPE_0908.indd :59:08

20 - batterisymbol som viser batteristatus full, middels eller lav. - når batteriet trenger lades, blinker batterisymbolet og strømbryterens bakgrunnslys. Plasser hovedenheten i medfølgende belteetui hvis du skal flytte på deg under bruk. Apparatet kan brukes i ubegrenset tid så lenge batteriet er ladet eller adaptere er tilkoblet. Når du ønsker å avslutte trykker du på strømbryteren ca. 1,5 sekund og tar av varmeplatene. Ta ut adapteret hvis du har brukt apparatet under opplading. Rengjøring og vedlikehold Ta alltid ut kontaktene til varmeplatene og kontakten til adapter før rengjøring. Oppbevar apparatet og tilbehøret i vesken som følger med. Tørk av selve apparatet med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. Varmeplatene kan tørkes med en klut fuktet i desifiseringsmiddel. Varmeplatene regnes som forbruksvarer og dekkes derfor ikke av reklamasjonsretten. Varmeplatene kan bestilles hos LG Elektro tlf: hvis de skulle gå i stykker. Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, anbefales det å ta batteripakken ut av apparatet slik at det ikke begynner å lekke syre og skade apparatet. Ta ut batteripakken ved å åpne batteriluken på undersiden av apparatet å ta ut batteripakken. Sett batteriluken på plass igjen. Sikkerhetsforskrifter VIKTIGE OPPLYSNINGER! SPARES TIL SENERE BRUK Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. Apparatet må kun lades opp med medfølgende adapter som skal tilkobles volt vekselstrøm. Bruk apparatet kun til det formål det er beregnet for. Ta alltid støpslet ut av kontakten etter bruk. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet _CPE_0908.indd :59:09

21 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med elektriske apparater. 7. Apparatet skal kun brukes under tilsyn. 8. De fleksible platene blir varme under bruk. Personer som ikke tåler varme bør være forsiktig under bruk. Avbryt behandlingen hvis varmen kjennes ubehagelig eller smertene øker. 9. Forsiktig! Personer med elektronisk implantat som f.eks pacemaker og intrakardiell defibrillator skal ikke bruke dette apparatet. 10. Forsiktig! Gravide kvinner skal ikke bruke dette apparatet de 12 første ukene av svangerskapet. 11. Forsiktig! Behandle aldri foran eller på siden av halsen tett inntil halspulsåren, da blodtrykket risikerer å falle. 12. Forsiktig! Behandling må aldri skje samtidig med at brukeren er tilkoblet høyfrekvent kirurgisk apparatet, da dette kan medføre brannskader på huden under varmeplatene samtidig som appratet kan påvirkes. 13. Forsiktig! Bruk ikke apparatet i nærheten av medisintekniske kort eller mikrobølgeutstyr. 14. OBS! Bruk apparatet med forsiktighet ved behandling av brystsmerter (angina pectoris). 15. OBS! Varmeplatene skal kun brukes på frisk hud. Unngå hudirritasjon med å forsikre deg om at platene har full kontakt med huden. 16. OBS! Skulle det oppstå hudirritasjoner skal behandlingen avbrytes umiddelbart. Hvis problemet fortsetter skal lege kontaktes. 17. Vær forsiktig med behandling i umiddelbar nærhet av mobiltelefoner som står på, da apparatets funksjon kan påvirkes. 18. Vær forsiktig med bruk av apparatet under bilkjøring. Endringer i stimuleringen kan ta bort fokus på bilkjøringen og farlige situasjoner kan oppstå. 19. OBS! Under graviditet skal ikke varmeplatene plasseres rett over livmoren, da strømmen teoretisk kan påvirke fosterets hjerte. 20. Kontroller regelmessig apparatet, adapter, varmeplatene, ledningen og støpslet for eventuelle skader, slitasje eller mørke flekker.. Hvis ledningen til adapteret er skadet skal den ikke brukes, men kastes og byttes ut. 21. Skadde ledninger eller varmeplater skal ikke brukes. Disse skal kastes. 22. Pågrunn av medførende fare for personskade er det absolutt forbudt under noen omstendigheter å forsøke å reparere apparatet på egenhånd. 23. Forsiktig! Gjør ingen modifiseringer på dette apparatet. 24. Bruk kun original batteri OBH Nordica modell Batteriet må ikke kortsluttes eller utsettes for høye temperaturer. 26. For å unngå en mulig elektromagnetisk påvirkning av apparatet bør apparatet ikke plasseres i nærheten av apparater som f.eks data, mobiltelefoner og tråløse telefoner. 27. Ekstra beskyttelse anbefales ved installasjon av jordfeilbryter med en merkestrøm av 30mA. Kontakt en autorisert elektriker _CPE_0908.indd :59:09

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable //

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable // Wellness flexi massager // massager // 2 massage settings // Cordless // Rechargeable // Colour indicator // Resilient massage head // Type 6070 6070_PC_0308.indd 1 2008-05-08 10:11:13 Brugsanvisning -

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15

6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 6077_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-15 16:22:15 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-16 Instructions

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits //

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits // Wellness nova light // personal scale // Magic lens with red LED digits // 100 g increments // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Wellness. heating blanket // bed warmer comfort // Type 4533. 150 x 70. 2 temperature settings // Washable polyester (40 C) // 150 x 70 cm //

Wellness. heating blanket // bed warmer comfort // Type 4533. 150 x 70. 2 temperature settings // Washable polyester (40 C) // 150 x 70 cm // Wellness heating blanket // bed warmer comfort // 2 temperature settings // 150 x 70 150 x 70 cm // Washable polyester (40 C) // Heating time: approx. 30 min // Type 4533 4533_AE_0308.indd 1 2008-05-06

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments //

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments // Wellness double action massager // with infrared heat // Detachable handle // Infrared heat // Variable massage strength // 2 massage attachments // Type 6072 6072 Double action massager with infrared

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand attraxion nose trimmer Interchangeable trimming heads Washable Light Storage stand Type 5509 Brugsanvisning - dansk side...3-5 Bruksanvisning - svenska sida...6-8 Bruksanvisning - norsk side... 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-20 Instruction

Læs mere

STRAIGHTENER PRO EDITION

STRAIGHTENER PRO EDITION STRAIGHTENER PRO EDITION Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere