HERNING TEKNISKE SKOLE HUBS,TRÅDLØS LAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING TEKNISKE SKOLE HUBS,TRÅDLØS LAN"

Transkript

1 HUBS,TRÅDLØS LAN Trådløs LAN Behovet for kommunikation stiger, der bliver flere og flere stæder hvor det skal bruges. Ikke alle steder er lige tilgængelige og derfor er det trådløs LAN blevet skabt. Udviklingen blev sat i gang i 1997 og i dag har vi IEEE b standarden der dækker trådløs LAN. IEEE dækker de to nederste lag i OSI modellen. Det kaldes også for "over the air interface" beskriver det fysiske access metoden beskriver 1 og 2 Mbit kommunikation, samt de metoder der benyttes ved trådløs kommunikation b er dens efterfølger (som udkom i september 1999), men som også kaldes High Rate- høj hastigheds Det fysiske lag Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

2 HUBS,TRÅDLØS LAN Man kan sige at er som ethernet eller token ring. Det er defineret 3 fysiske metoder til kommunikation, to radio metoder, samt en der benytter diffused infrared (Infrarød data overførsel). De to radio baseret benytter et båndområde inden for 2.4 GHz området. Disse områder er i Europa godkendt af ETSI, det betyder at der ikke skal indhentes en separat godkendelse for alt udstyr. I USA er det FCC og i Japan MKK der står for disse godkendelser. Den oprindelige standard for trådløs kommunikation, ved 1 eller 2 Mbit ved hjælp af radio bølger, benyttede enten Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), eller Direct Sequence Spread Spectrum(DSSS). Disse to metoder er fundamentalt opbyggede på forskellige vis, og kan således ikke benyttes eller arbejde sammen Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

3 HUBS,TRÅDLØS LAN Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) Når denne metode benyttes, opdeles de 2.4GHz område i 75 stk. 1 MHz under kanaler. Sender og modtager aftaler et hop mønstre, og der springes nu fra frekvens til frekvens. Systemet er indrettet på en sådanne måde, at den samme frekvens ikke benyttes samtidigt af flere systemmer. Ved at benytte FHSS metoden er det relativt nemt at opbygge disse radio sender og modtager. På grund af båndbrede begrænsninger på 1MHz er det ikke muligt at komme op på højre hastigere end 2 Mbit, uden at der hoppes i hele området. Disse signaler, når de modtages af en anden modtager, som ikke kender hop mønsteret vil se dette som støj. Optimalt vil man skifte frekvens mellem alle bit der transmiteres, men typiske sendes der flere efterfølgende bit ved samme frekvens Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

4 HUBS,TRÅDLØS LAN Direct sequence spread spectrum (DSSS) Denne metode opdeler området i 14 stk. 22MHz områder. Disse kanaler overlapper hinanden lidt. Data sendes over en af disse kanaler, uden at hop via andre kanaler. For at kompensere for støj benyttes en metode kaldet "chipping". Alle bit konventeres til en serie redundante bit eller chips. Hver bit sendes nu som et antal "mini bit", og selv om at der opstår fejl eller støj, er den som regel muligt at gendanne disse bit. Hvis disse signaler modtages af en anden modtager vil det blive betragtet som bredsbånds støj. DSSS transmission leveres med en effekt som er lavere en det normale baggrundsstøj IEEE b Den største nyhed var en standardisering af to nye fysiske hastigheder. 5,5 Mbps samt 11Mbps. Derfor kan der kun benyttes DSSS metoden, da man ikke har plads nok med FHSS metoden. Den originale DSSS standard specificer en 11 bit chipping metode. Dette kaldes også for en Barker Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

5 HUBS,TRÅDLØS LAN Sequence - en metode til transmission gennem luft. Alle 11 bit repræsenterer et enkelt 0 eller 1, og konverteres til en bølgeform kaldet en symbol, som kan sendes gennem æterne. Disse symboler transmitteres med en hastighed af 1 MSps (1 million symboler per sekund) ved at benytte en metode som kaldes for Binary Phase Shift Keying. Ved to Mbit kommunikation benyttes en metode som kaldes for Quaddrature Phase Shift Keying (QPSK). Denne metode fordobler den effektive dataoverførsels hastighed, ved at udnytte båndbreden, på en bedre måde. For at komme op på de 11 Mbit som b forskriver, skal der benyttes en ny metode b benytter Complementary Code Keying (CCK), som består af 64 8bit kode ord som gør at de kan genkendes selv om at der er masse af støj. Det kan være det samme signal som modtages af forskellige veje på grund af refleksioner i lokalet. 5.5Mbps benyttere 4 bit til kodening, mens 11MBps metoden benytter 8 bit. Begge metoder benytter QPSK modulations teknikken og signaler ved 1.375MSps. Data hastigheds specifikationer: Data hastighed Kode længde Modulations form Symbol rate bit/sekund 1 Mbps 11 (barker BPSK 1MSps 1 sequence) 2 Mbps 11 (barker QPSK 1MSps 2 sequence) 5,5Mbps 8(CCK) QPSK 1,375 MSps 4 11Mbps 8(CCK) QPSK 1,375 MSps Data Link laget Dette lag består af ialt to lag. Logical Link Control (LCC) samt Media Access Control (MAC) laget bruger samme 48 bit adresse system som andre 802 LAN benytter. Det gør det meget nemt at bridge / route disse LAN sammen ved hjælp af et trådløs LAN Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

6 HUBS,TRÅDLØS LAN CSMA/CA På grund af at der er et trådløs media er det ikke muligt at benytte CSMA/CD Carrier Sence Multiple Access with Collision Detection som man normalt bruger i et ethernet, i stedet bruges CSMA/CA Carrier Sence Multiple Access with Collision Avoinance. Denne metode forhindre at kollisioner opstår ved at man sørger for at pakker modtages intakt. Ønsker man at sende, ses der efter om andre er ved at sende (man lytter), er der fri ventes en tilfældig tid, og så transmitteres der herefter en pakke. Hvis denne pakke modtages uden problemer sendes der en ACK en acknowlidge eller en bekræftelse pakke der fortæller at pakken er modtaget intakt. Hvis denne ACK pakke ikke modtages, går man ud fra at pakken er enten gået tabt på grund af støj, eller har ramt en anden - en kollision. Så skal der her igen ventes en tilfældigt tid, og man forsøger igen. CSMA/CA er en metode til transmission af data gennem luft. På grund af den øget overhead ( kontrol) vil metoden aldrig være ligeså effektive som Et andet problem er at man ikke altid vil være i stand til at registrere noder på et andet LAN selv om at man kan høre modparten. For at modvirke dette er der indført et RTS/CTS handshake protokol på MAC niveau. Dette laver en primitive form for send / ingen send kontrol som forhindre at man ikke mister pakker byder desuden på to andre faciliteter. En pakke får tildelt en CRC Cycle Redundcy Check, samt en pakke fragmenterings mulighed. CRC delen bruges til at kontrollere, at pakken ikke bliver beskadiget under transport. Og fragmenterings muligheden sørger for at man kan sende store pakker over et radio LAN. Er der tale om meget støj kan fragmenteringen også dele pakker op i mindre pakker, der så måske vil kunne komme hurtigere igennem Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

7 HUBS,TRÅDLØS LAN Infrarød overførsel. Der overføres data i området fra 300 GHz til 428 terahertz. IrDA enheder har en max effekt på 2 watt, og bruger en puls position modulations form således at data kan transmitteres med hastigheder på op til 155 Mbit. IrDA bruger meget højfrekvens elektromagnetiske bølger lige under det synlige lys spectrum til transmission af data. Dette betyder at det kan være overførsel over for meget stærkt lys eller sollys. Udstyret er begrænset til "line of sight" altså det skal kunne se hinanden. Typisk bruges det kun over korte afstande, og på markedet findes der ikke meget udstyr. Roaming Når der opstilles flere access punkter vil der opstå mulighed for roaming mellem enheder. Roaming er et udtryk, der bruges i forbindelse med at en sender/modtager flytter fra et område til et andet område. Der findes i dag flere alternative muligheder. En af disse er IR-LAN. Ved hjælp af et par infrarøde transceivere er det muligt at lave datatransmission over større afstande. Det kræver dog, at enhederne kan se hinanden. Er dette ikke muligt kan man i stedet bruge en radioforbindelse Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

8 HUBS,TRÅDLØS LAN PAV data systems LTD laver et system til IR-LAN dataoverførsel. Deres SkyNet klarer systemer op til en afstand på 4000 meter ved 10 Mbit/s Skal man op på en hastighed på 100 MBit/s er afstanden kun 1000 meter. Disse systemer leveres i mange varianter, med TP eller AUI interface, nogle af de hurtige modeller fås med Fiber interface Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

9 HUBS,TRÅDLØS LAN Opsætning af et trådløs LAN Der skal tages stilling til, om de skal arbejde som en bridge eller en router. Laves der en bridged løsning, skal der benyttes samme NETid samt SUB NET maske, er der derimod tale om en routet løsning, skal NE- Tid være forskellige. For at man kan komme i gang skal der udføres en Command Line Interface opkobling (CLI) til udstyret, med f.eks. hyperterminal kan man så indtaste IP adresse samt SubNetMaske, og herefter kan man bruge, enten TelNet eller en browser. Typisk vil man skulle programmere den ene til at være master eller ROOT bridgen, den anden bliver så slaven. Der skal vælges den samme bære frekvens, Der skal vælges en kode eller krypterings ord. Den maksimale afstand indtastes (af hensyn til støj). Den rigtige LAN port skal vælges. Når ROOTen en konfigureret vil dette blive kopieret over til den anden enhed Det skal bemærkes at ens master browser skal bruge en del tid før tabellen igen er opdateret. En typiske konfigurerings menu kan indeholde følgende punkter. Main menu Option Value Description 1 = Configuration 2 = Statistics 3 = Association 4 = Filter 5 = Logs 6 = Diagnostics 7 = Privillege 8 = Help [ menu] [ menu] [ menu] [ menu] [ menu] [ menu] [ write ] = General configuration = Display statistics = Asssciation table maintenance = Control packet filtering = Alarm and log control = Maintenance and testing commanda = Set privilege level = Introduction Enter an option number or name Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

10 HUBS,TRÅDLØS LAN Systemet kan opsættes som en point til point trådløs LAN Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

11 HUBS,TRÅDLØS LAN Eller som et point til multipoint system Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

12 HUBS,TRÅDLØS LAN Der er utrolig mange muligheder. Her ses en løsning med flere repeater Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

13 HUBS,TRÅDLØS LAN Frekvenser i brug Ved DSSS kommunikation bruges følgende frekvenser Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

14 HUBS,TRÅDLØS LAN Hvor bruges trådløs LAN Mobil enheder, f.eks. gaffel trucks, plukvogne, kraner osv. Midlertidig installationer. - byggepladser Vanskeligt tilgængelige installationer - sumpe, vindmøller osv. Mellem geografisk adskilt lokaliteter - Til nedbringelse af telefon udgifter Hvis anvendelse af kabler vil betyde sårbarhed overfor uheld eller sabotage. Hvis installationer er vanskelige eller kostbare Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

15 KABLING AF DATAANLÆG, JORDING AF EDB Generelt om jording af installationer Efterfølgende vises fire typer af systemjording: TN-S, TN-C, TN-C-S og TT. Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske Installationer (SBEi) afsnit giver udførlige forklaringer på disse forkortelser: Det første bogstav, T, viser at transformerens nulpunkt er jordet. Det andet bogstav viser hvordan installationen er jordet: T: Direkte jordforbindelse, normalt beskyttelse med fejlstrømsafbryder. N: Nulling. De følgende bogstaver angiver hvordan beskyttelsesleder og nulleder er fremført: S : Beskyttelsesleder (PE) og nulleder (N) er forskellige ledere. C: Beskyttelsesleder og nulleder er kombineret i en leder (PEN leder). Note: "T" står for "Terra", som er latinsk for jord. "S" står for "Separate". "C" står for "Combined". Det anbefales at man kun anvender TN-C systemer frem til første tavle eller fordelingspunkt, idet der ellers kan opstå problemer fra utilsigtede strømme, som beskrevet i følgende note fra SBEi TN-systemer (nulling) uddrag: Anvendelse af TN-C eller TN-C-S system i en installation kan medføre ulemper forårsaget af normale driftsstrømme i nullederen og dermed i den kombinerede beskyttelses- og nulleder (PEN-lederen). Det kan f.eks. medføre, at der under normale drifsforhold kan forekomme ukontrollerbare vagabonderende strømme i rør og andre fremmede ledende dele, som har forbindelse til materiel, der er tilsluttet en PE- eller en Emne HB Rev Hft-0475 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

16 KABLING AF DATAANLÆG, JORDING AF EDB PEN-leder. Det kan også medføre mindre spændingsforskelle mellem forskellige PE-ledere eller mellem forskellige punkter på en PEN-leder, som er ufarlige hvad angår beskyttelse mod elektrisk chok, men som kan forstyrre eller ødelægge tilsluttet elektronisk materiel. Af denne grund anbefales det kun at anvendet TN-C system frem til første tavle eller fordelingspunkt i enhver installation. Efter første tavle eller fordelingspunkt bør der anvendes adskilte beskyttelsesledere og nulledere. TN-S system Emne HB Rev Hft-0475 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

17 KABLING AF DATAANLÆG, JORDING AF EDB TN-C-S system Emne HB Rev Hft-0475 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

18 KABLING AF DATAANLÆG, JORDING AF EDB TN-C system Emne HB Rev Hft-0475 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

19 KABLING AF DATAANLÆG, JORDING AF EDB TT system Emne HB Rev Hft-0475 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

20 KABLING AF DATAANLÆG, JORDING AF EDB Emne HB Rev Hft-0475 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

21 SWITCHE,GENERELT Segmentering af net Fordel ved brug af switch Som bekendt bruger ethernet CSMA/CD udbredelsesmetoden. Det betyder at når der transmitteres data, vil disse data være tilgængelige på alle dele af segmentet. De kollisioner der så opstår, vil være at finde på hele segmentet. Når vi udvider et segment med en hub eller en repeater, sker der blot det at alt kopieres fra den ene side af huben og over til den anden. Kortslutninger, afbrydelser og de fleste støjpulser bliver bremset, men datapakker, som er fejlbehæftet, bliver kopieret over til den anden side. Ved et større antal brugere opstår der tit kollisioner. Disse tab eller dårlige pakker registreres på hele segmentet. På en 10 BaseTnet er den teoretiske hastighed 10 M-bit per sekund. Er der tale om et ethernet med kun to pc er kan dette net udnyttes med op til ca. 98 %, dvs. op til 9,8 Mbit per sekund. De fleste net består af flere pc er hvilket vil give flere kollisioner, og kollisioner betyder retrammission af data med endnu flere kollisioner til følge. I praksis kan nettet kun udnyttes op til ca. 50 %. De 10 Mbit bliver nu kun ca. 5 Mbit. Derfor er det nødvendigt at segmentere nettet. Dette kan gøres med bl.a. en router. Routeren giver ubegrænset muligheder med hensyn til afstand, men er ret dyr at installere. Derfor er switchen fremkommet. Switchen medfører at data sendes direkte fra afsender til modtager, uden fare for kollisioner. En switch kan implementeres i et struktureret net (en stjerne opbygget PDS installation) uden større problemer. Er der tale om en coax baseret installation er denne svær at segmentere, da der kun er tale om et fælles kabel til alle pc'er. Med en switch kan du tildele et enkelt segment til en enkelt pc eller grupper af pc'er. Dermed får alle mere båndbredde til rådighed Emne HB Rev Hft-0489 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

22 SWITCHE,GENERELT Hub kontra switch delt/switched net Alle NIC (Network Interface Card) indeholder en MAC (Media Access Control) adresse. Disse adresser er unikke, og ligger som regel skrevet i en EPROM eller ROM på NICen. MAC protokollen for ethernet, Token Ring og FDDI (Fibre Distributed Data Interface) har alle regler for hvor lang tid et signal må være under vejs. Disse begrænsninger resulterer i den maksimale afstand fra ende til ende i disse net. Normale ethernet LAN har således et broadcast domain. Alle pc'er kan se og høre hinanden. Dette broadcast domain optræder også som et kollision domain. Bridge, router og switch forsøger alle at opdele segmentet i mindre collision domains. Med en toports bridge bliver nettet opdelt i to segmenter eller collision domains. Pakker der transmitteres krydser kun broen hvis data ikke er til det pågældende Emne HB Rev Hft-0489 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

23 SWITCHE,GENERELT segment. Til forskel fremsender en router kun pakker der er til det andet segment. En router laver ikke kun en fysisk segmentering, men også en logisk segmentering. Det betegnes også som en firewall. Den virker typisk på den måde at man kan bestemme (i en tabel) til hvem der kan sendes data, og fra hvemder kan modtages data. Bridge og Router bygger på bus arkitektur. De kan dog være monteret med RJ45 porte. Switch og bridge er ikke særlig hurtige. Typisk tager det op til 1-2 millisekunder at modtage, lagre og videresende en ethernet pakke, (som er på 1518 bytes). En switch tager typisk 0,02 millisekunder. En ethernet switch segmenterer et LAN til mange parallelle LAN Emne HB Rev Hft-0489 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

24 SWITCHE,GENERELT Til en switch port kan der tilsluttes enten en eller flere pc'er. Det betyder at kollisioner kun optræder på segmenter med flere pc'er. Sørger man for at disse segmenter indeholder pc'er der kun er lidt belastede, vil der kun være få kollisioner Emne HB Rev Hft-0489 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

25 HUBS, OSI-MODEL OSI Open system interconnection ISO International Standards Organisation OSI- modellen 7 lags-modellen OSI- modellen vil kunne bruges til at få en fornuftig struktur på de mangeartede funktioner, der skal varetages, for at få et velfungerende datakommunikationssystem Emne HB Rev Hft-0482 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

26 HUBS, OSI-MODEL Valg af netværks udstyr Repeater Repeater bruges til at udvide et LAN. Det kræves at data på begge sider af repeateren kører med samme hastighed, og bruger samme access metode. Signalerne genskabes, således at de opstår som nye. Latency (forsinkelse) er skyld i at signaler maksimalt må passere 4 Hubs. Kollisioner overføres til det andet segment, hvor de enkelte bit genskabes. Der fås multiport repeater, som arbejder på det fysiske niveau i OSI modellen. Hub (NAV) Har samme opgave og formål som en repeater, men bruges i PDS installationer Emne HB Rev Hft-0482 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

27 HUBS, OSI-MODEL Bridge Bridges bruges til at segmentere et LAN. Der sker en sammenkobling eller deling af LAN på Data Link Laget i OSI modellen. De arbejder på MAC-delen af data Link Laget. De kan kun bruges af LAN der benytter samme lag. De kan sortere data, og fremsende data der ikke er til det samme segment, som de kommer fra. Trafik på de to LAN er ikke ens. Meget lokal trafik kan gøre nettet hurtigere. Der findes bridges der kan behandle data - disse kaldes brouter. Switch Switch laver en segmentering på MAC niveauet af Data Link Laget, og arbejder som en multiport bridge og indeholder tabeller, der holder styr på hvor den enkelte MAC enhed er tilsluttet Emne HB Rev Hft-0482 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

28 HUBS, OSI-MODEL Router Routeren arbejder på Netværkslaget i OSI modellen, og bruges til at udvide et LAN. Har alle bridgens fordele, (dog ikke dens hastighed) og kan lave om på pakkestørrelser. En router er protokolafhængig, det kan være TCP/IP, XNS eller OSI pakker. Router kan holde styr på "loops". Router kan opsættes til at finde den bedste vej gennem et net. Det kan være den hurtigste. Det kan være den mest sikre. Det kan være den billigste. Det kan være vejen (routen) der kræver færreste noder. Da en router behandler data, vil den være langsommere end en bridge. Layer 3 switch Kan betegnes som en hardware router. Arbejder som en switch, men kan udføre routing opgaver. Kan køre både med ikke routbare og routbare protokoller. Kan skifte mellem router og switch. Velegnet til opbygning af Virtuelle LAN Emne HB Rev Hft-0482 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

29 HUBS, OSI-MODEL Gateway Arbejder på transportlaget i OSI modellen og kan fortolke forskellige protokoller. Kan sammenkoble et Ethernet med en Token Ring installation eller IBM SNA til et DEC net. Gateway er dog ikke så hurtig som en router eller bridge Emne HB Rev Hft-0482 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

30 HUBS, OSI-MODEL Emne HB Rev Hft-0482 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1 Materialer til Netværk Videregående Materialet her er beregnet som undervisningsmateriale på AMU efteruddannelseskurset Netteknik, Serversystemer, installation og konfiguration. Forfattere: Henrik Thomsen,

Læs mere

Usikre trådløse netværk i private hjem.

Usikre trådløse netværk i private hjem. ? Usikre trådløse netværk i private hjem. Datanomspeciale i Datakommunikation Udarbejdet af Dion Rønne-Rasmussen Udarbejdet Foråret 2005 Specialevejleder Finn Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

WNC-0302USB 108 USB Adapter

WNC-0302USB 108 USB Adapter LevelOne WNC-0302USB 108 USB Adapter User Manual V1.0-0506 1 Indhold!!!!Bemærk afsnit 1 kun på engelsk!!!! 1 INTRODUCTION 3 1.1 FEATURES 3 1.2 SPECIFICATIONS 3 1.3 PACKAGE CONTENTS 4 2 INSTALLATION PROCEDURE

Læs mere

Netværkskompendium: Kommandoer, IP- og Ethernet-informationer, ordliste, links mv.

Netværkskompendium: Kommandoer, IP- og Ethernet-informationer, ordliste, links mv. Netværkskompendium: Kommandoer, IP- og Ethernet-informationer, ordliste, links mv. Bilag til Netværkskurserne Ordlisten er venligst leveret af TDC. Af Henrik Thomsen & Anders Valgreen / EUC MIDT Viborg

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 Forside Forum Klumme Anmeldelser Forbrugerinfo Guider Køb/Salg Casemod BygEnPc Bench Info Dato: 09.02.06 Synology DS-101g+ Server Disk Station Forfatter: Mr.TweakUp Artikel

Læs mere

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur

Bang & Olufsen Network Link. Aktiv infrastruktur Bang & Olufsen Network Link Aktiv infrastruktur Indhold 2. Introduktion til Bang & Olufsen Network Link... 4 2.1. Oversigt over Network Link... 5 2.2 Grundlæggende opsætning af Network Link... 5 2.3 To

Læs mere

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre...

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre... 28,- Kontakt med andre... Start med Modem Læs hæftet hvis du vil undgå dette... Køb, installering og opsætning af modem Kommunikationsprogrammer BBS'er, online-tjenester og netværk KnowWare Peter Ravnholt

Læs mere

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Problemer med dit trådløse netværk? Vi fortæller, hvordan du sætter et stabilt netværk op til dine trådløse apparater og ordner problemerne med det net, du allerede har.

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

OPSLAGSORD & FORKORTELSER I DIGITAL RØNTGEN & NETVÆRK. For AMTU/FRD af Palle Mull Jørgensen

OPSLAGSORD & FORKORTELSER I DIGITAL RØNTGEN & NETVÆRK. For AMTU/FRD af Palle Mull Jørgensen OPSLAGSORD & FORKORTELSER I DIGITAL RØNTGEN & NETVÆRK For AMTU/FRD af Palle Mull Jørgensen Juni 2001 Denne samling af opslagsord og forkortelser er primært udarbejdet til brug for min undervisning ved

Læs mere

Black Mail 1101. Er du sikker på sikkerheden i dit netværk?

Black Mail 1101. Er du sikker på sikkerheden i dit netværk? Black ail 1101 Er du sikker på sikkerheden i dit netværk? Black Box veri-ac beskytter dit netværk mod de farer, som din firewall ikke fanger 2 6 PoE Repeater bryd gennem Ethernet 100 m grænsen. Boost Ethernet

Læs mere

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen Undersøgelse af RTK Teknikker Mads Bøgvad Knudsen Kongens Lyngby 2005 Danmarks Tekniske Universitet Informatik og Matematisk Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon+45 45253351,

Læs mere

Telefoni over Internettet

Telefoni over Internettet Telefoni over Internettet - En introduktion til tekniske og juridiske problemstillinger Mads Danquah mads@danquah.dk Vejleder: Camilla Bonde, Cand.jur. milla@mail.tele.dk 17. december 2004 IP IT-Universitet

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Lyd og Musik på din PC

Lyd og Musik på din PC 28,- Om muligheder med lydkort Lyd og Musik på din PC Installation af AWE 32 IDE Samplerate 16 bit stereo DMA MIDI www.knowware.dk NYT: Tips til Windows95 Brian Jensen Palle Christensen 2. udgave 2 KnowWare

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

ISP... 5. IP-adresse... 5 ISDN... 5

ISP... 5. IP-adresse... 5 ISDN... 5 Teknisk ordbog ACD... 3 ATM... 3 Backbone... 3 Browser... 3 Båndbredde... 3 CTI... 3 Daisychain... 3 Datahastighed... 3 DHCP... 3 Domæne... 4 Extranet... 4 Fast IP-adresse... 4 Fiberoptisk kabel... 4 Firewall...

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

TDC Work. Godt i gang guide

TDC Work. Godt i gang guide TDC Work Godt i gang guide Marts 2011 Indhold 1. Velkommen til TDC Work 3 2. Udvidet service 5 3. Sådan kommer du i gang 5 3.1 Det tekniske udstyr, bl.a. router og skillefilter, skal installeres 5 3.2

Læs mere

Distribution af GPS korrektioner via internettet

Distribution af GPS korrektioner via internettet Distribution af GPS korrektioner via internettet Geoinformatik - Informatik og Matematisk Modellering - DTU Maj 2002 Udført af Morten Ødegaard Nielsen Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner

Læs mere

I et aktivt optisk netværk, er der en fiber ud til alle husstande. Er der 32 huse, skal der 32 fiberforbindelser til. En fiber til hvert hus

I et aktivt optisk netværk, er der en fiber ud til alle husstande. Er der 32 huse, skal der 32 fiberforbindelser til. En fiber til hvert hus FTTH-teori FTTH-teori Man kan i bund og grund sige at der er tale om en fiberforbindelse ud til den enkelte husstand. Der findes to grundlæggende varianter PON (Passive Optical Network) og AON (Aktiv Optical

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Datakommunikation i praksis

Datakommunikation i praksis Datakommunikation i praksis 1. udgave, 1. oplag 23 Copyright 23 IDG Danmark A/S Autoriserad översättning från svenska originalverket Datakommunikation i praktiken, publicerad av Pagina Förlags AB, 21.

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere