HERNING TEKNISKE SKOLE HUBS,TRÅDLØS LAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING TEKNISKE SKOLE HUBS,TRÅDLØS LAN"

Transkript

1 HUBS,TRÅDLØS LAN Trådløs LAN Behovet for kommunikation stiger, der bliver flere og flere stæder hvor det skal bruges. Ikke alle steder er lige tilgængelige og derfor er det trådløs LAN blevet skabt. Udviklingen blev sat i gang i 1997 og i dag har vi IEEE b standarden der dækker trådløs LAN. IEEE dækker de to nederste lag i OSI modellen. Det kaldes også for "over the air interface" beskriver det fysiske access metoden beskriver 1 og 2 Mbit kommunikation, samt de metoder der benyttes ved trådløs kommunikation b er dens efterfølger (som udkom i september 1999), men som også kaldes High Rate- høj hastigheds Det fysiske lag Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

2 HUBS,TRÅDLØS LAN Man kan sige at er som ethernet eller token ring. Det er defineret 3 fysiske metoder til kommunikation, to radio metoder, samt en der benytter diffused infrared (Infrarød data overførsel). De to radio baseret benytter et båndområde inden for 2.4 GHz området. Disse områder er i Europa godkendt af ETSI, det betyder at der ikke skal indhentes en separat godkendelse for alt udstyr. I USA er det FCC og i Japan MKK der står for disse godkendelser. Den oprindelige standard for trådløs kommunikation, ved 1 eller 2 Mbit ved hjælp af radio bølger, benyttede enten Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), eller Direct Sequence Spread Spectrum(DSSS). Disse to metoder er fundamentalt opbyggede på forskellige vis, og kan således ikke benyttes eller arbejde sammen Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

3 HUBS,TRÅDLØS LAN Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) Når denne metode benyttes, opdeles de 2.4GHz område i 75 stk. 1 MHz under kanaler. Sender og modtager aftaler et hop mønstre, og der springes nu fra frekvens til frekvens. Systemet er indrettet på en sådanne måde, at den samme frekvens ikke benyttes samtidigt af flere systemmer. Ved at benytte FHSS metoden er det relativt nemt at opbygge disse radio sender og modtager. På grund af båndbrede begrænsninger på 1MHz er det ikke muligt at komme op på højre hastigere end 2 Mbit, uden at der hoppes i hele området. Disse signaler, når de modtages af en anden modtager, som ikke kender hop mønsteret vil se dette som støj. Optimalt vil man skifte frekvens mellem alle bit der transmiteres, men typiske sendes der flere efterfølgende bit ved samme frekvens Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

4 HUBS,TRÅDLØS LAN Direct sequence spread spectrum (DSSS) Denne metode opdeler området i 14 stk. 22MHz områder. Disse kanaler overlapper hinanden lidt. Data sendes over en af disse kanaler, uden at hop via andre kanaler. For at kompensere for støj benyttes en metode kaldet "chipping". Alle bit konventeres til en serie redundante bit eller chips. Hver bit sendes nu som et antal "mini bit", og selv om at der opstår fejl eller støj, er den som regel muligt at gendanne disse bit. Hvis disse signaler modtages af en anden modtager vil det blive betragtet som bredsbånds støj. DSSS transmission leveres med en effekt som er lavere en det normale baggrundsstøj IEEE b Den største nyhed var en standardisering af to nye fysiske hastigheder. 5,5 Mbps samt 11Mbps. Derfor kan der kun benyttes DSSS metoden, da man ikke har plads nok med FHSS metoden. Den originale DSSS standard specificer en 11 bit chipping metode. Dette kaldes også for en Barker Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

5 HUBS,TRÅDLØS LAN Sequence - en metode til transmission gennem luft. Alle 11 bit repræsenterer et enkelt 0 eller 1, og konverteres til en bølgeform kaldet en symbol, som kan sendes gennem æterne. Disse symboler transmitteres med en hastighed af 1 MSps (1 million symboler per sekund) ved at benytte en metode som kaldes for Binary Phase Shift Keying. Ved to Mbit kommunikation benyttes en metode som kaldes for Quaddrature Phase Shift Keying (QPSK). Denne metode fordobler den effektive dataoverførsels hastighed, ved at udnytte båndbreden, på en bedre måde. For at komme op på de 11 Mbit som b forskriver, skal der benyttes en ny metode b benytter Complementary Code Keying (CCK), som består af 64 8bit kode ord som gør at de kan genkendes selv om at der er masse af støj. Det kan være det samme signal som modtages af forskellige veje på grund af refleksioner i lokalet. 5.5Mbps benyttere 4 bit til kodening, mens 11MBps metoden benytter 8 bit. Begge metoder benytter QPSK modulations teknikken og signaler ved 1.375MSps. Data hastigheds specifikationer: Data hastighed Kode længde Modulations form Symbol rate bit/sekund 1 Mbps 11 (barker BPSK 1MSps 1 sequence) 2 Mbps 11 (barker QPSK 1MSps 2 sequence) 5,5Mbps 8(CCK) QPSK 1,375 MSps 4 11Mbps 8(CCK) QPSK 1,375 MSps Data Link laget Dette lag består af ialt to lag. Logical Link Control (LCC) samt Media Access Control (MAC) laget bruger samme 48 bit adresse system som andre 802 LAN benytter. Det gør det meget nemt at bridge / route disse LAN sammen ved hjælp af et trådløs LAN Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

6 HUBS,TRÅDLØS LAN CSMA/CA På grund af at der er et trådløs media er det ikke muligt at benytte CSMA/CD Carrier Sence Multiple Access with Collision Detection som man normalt bruger i et ethernet, i stedet bruges CSMA/CA Carrier Sence Multiple Access with Collision Avoinance. Denne metode forhindre at kollisioner opstår ved at man sørger for at pakker modtages intakt. Ønsker man at sende, ses der efter om andre er ved at sende (man lytter), er der fri ventes en tilfældig tid, og så transmitteres der herefter en pakke. Hvis denne pakke modtages uden problemer sendes der en ACK en acknowlidge eller en bekræftelse pakke der fortæller at pakken er modtaget intakt. Hvis denne ACK pakke ikke modtages, går man ud fra at pakken er enten gået tabt på grund af støj, eller har ramt en anden - en kollision. Så skal der her igen ventes en tilfældigt tid, og man forsøger igen. CSMA/CA er en metode til transmission af data gennem luft. På grund af den øget overhead ( kontrol) vil metoden aldrig være ligeså effektive som Et andet problem er at man ikke altid vil være i stand til at registrere noder på et andet LAN selv om at man kan høre modparten. For at modvirke dette er der indført et RTS/CTS handshake protokol på MAC niveau. Dette laver en primitive form for send / ingen send kontrol som forhindre at man ikke mister pakker byder desuden på to andre faciliteter. En pakke får tildelt en CRC Cycle Redundcy Check, samt en pakke fragmenterings mulighed. CRC delen bruges til at kontrollere, at pakken ikke bliver beskadiget under transport. Og fragmenterings muligheden sørger for at man kan sende store pakker over et radio LAN. Er der tale om meget støj kan fragmenteringen også dele pakker op i mindre pakker, der så måske vil kunne komme hurtigere igennem Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

7 HUBS,TRÅDLØS LAN Infrarød overførsel. Der overføres data i området fra 300 GHz til 428 terahertz. IrDA enheder har en max effekt på 2 watt, og bruger en puls position modulations form således at data kan transmitteres med hastigheder på op til 155 Mbit. IrDA bruger meget højfrekvens elektromagnetiske bølger lige under det synlige lys spectrum til transmission af data. Dette betyder at det kan være overførsel over for meget stærkt lys eller sollys. Udstyret er begrænset til "line of sight" altså det skal kunne se hinanden. Typisk bruges det kun over korte afstande, og på markedet findes der ikke meget udstyr. Roaming Når der opstilles flere access punkter vil der opstå mulighed for roaming mellem enheder. Roaming er et udtryk, der bruges i forbindelse med at en sender/modtager flytter fra et område til et andet område. Der findes i dag flere alternative muligheder. En af disse er IR-LAN. Ved hjælp af et par infrarøde transceivere er det muligt at lave datatransmission over større afstande. Det kræver dog, at enhederne kan se hinanden. Er dette ikke muligt kan man i stedet bruge en radioforbindelse Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

8 HUBS,TRÅDLØS LAN PAV data systems LTD laver et system til IR-LAN dataoverførsel. Deres SkyNet klarer systemer op til en afstand på 4000 meter ved 10 Mbit/s Skal man op på en hastighed på 100 MBit/s er afstanden kun 1000 meter. Disse systemer leveres i mange varianter, med TP eller AUI interface, nogle af de hurtige modeller fås med Fiber interface Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

9 HUBS,TRÅDLØS LAN Opsætning af et trådløs LAN Der skal tages stilling til, om de skal arbejde som en bridge eller en router. Laves der en bridged løsning, skal der benyttes samme NETid samt SUB NET maske, er der derimod tale om en routet løsning, skal NE- Tid være forskellige. For at man kan komme i gang skal der udføres en Command Line Interface opkobling (CLI) til udstyret, med f.eks. hyperterminal kan man så indtaste IP adresse samt SubNetMaske, og herefter kan man bruge, enten TelNet eller en browser. Typisk vil man skulle programmere den ene til at være master eller ROOT bridgen, den anden bliver så slaven. Der skal vælges den samme bære frekvens, Der skal vælges en kode eller krypterings ord. Den maksimale afstand indtastes (af hensyn til støj). Den rigtige LAN port skal vælges. Når ROOTen en konfigureret vil dette blive kopieret over til den anden enhed Det skal bemærkes at ens master browser skal bruge en del tid før tabellen igen er opdateret. En typiske konfigurerings menu kan indeholde følgende punkter. Main menu Option Value Description 1 = Configuration 2 = Statistics 3 = Association 4 = Filter 5 = Logs 6 = Diagnostics 7 = Privillege 8 = Help [ menu] [ menu] [ menu] [ menu] [ menu] [ menu] [ write ] = General configuration = Display statistics = Asssciation table maintenance = Control packet filtering = Alarm and log control = Maintenance and testing commanda = Set privilege level = Introduction Enter an option number or name Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

10 HUBS,TRÅDLØS LAN Systemet kan opsættes som en point til point trådløs LAN Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

11 HUBS,TRÅDLØS LAN Eller som et point til multipoint system Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

12 HUBS,TRÅDLØS LAN Der er utrolig mange muligheder. Her ses en løsning med flere repeater Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

13 HUBS,TRÅDLØS LAN Frekvenser i brug Ved DSSS kommunikation bruges følgende frekvenser Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

14 HUBS,TRÅDLØS LAN Hvor bruges trådløs LAN Mobil enheder, f.eks. gaffel trucks, plukvogne, kraner osv. Midlertidig installationer. - byggepladser Vanskeligt tilgængelige installationer - sumpe, vindmøller osv. Mellem geografisk adskilt lokaliteter - Til nedbringelse af telefon udgifter Hvis anvendelse af kabler vil betyde sårbarhed overfor uheld eller sabotage. Hvis installationer er vanskelige eller kostbare Emne HB Rev Hft-0468 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

15 KABLING AF DATAANLÆG, JORDING AF EDB Generelt om jording af installationer Efterfølgende vises fire typer af systemjording: TN-S, TN-C, TN-C-S og TT. Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske Installationer (SBEi) afsnit giver udførlige forklaringer på disse forkortelser: Det første bogstav, T, viser at transformerens nulpunkt er jordet. Det andet bogstav viser hvordan installationen er jordet: T: Direkte jordforbindelse, normalt beskyttelse med fejlstrømsafbryder. N: Nulling. De følgende bogstaver angiver hvordan beskyttelsesleder og nulleder er fremført: S : Beskyttelsesleder (PE) og nulleder (N) er forskellige ledere. C: Beskyttelsesleder og nulleder er kombineret i en leder (PEN leder). Note: "T" står for "Terra", som er latinsk for jord. "S" står for "Separate". "C" står for "Combined". Det anbefales at man kun anvender TN-C systemer frem til første tavle eller fordelingspunkt, idet der ellers kan opstå problemer fra utilsigtede strømme, som beskrevet i følgende note fra SBEi TN-systemer (nulling) uddrag: Anvendelse af TN-C eller TN-C-S system i en installation kan medføre ulemper forårsaget af normale driftsstrømme i nullederen og dermed i den kombinerede beskyttelses- og nulleder (PEN-lederen). Det kan f.eks. medføre, at der under normale drifsforhold kan forekomme ukontrollerbare vagabonderende strømme i rør og andre fremmede ledende dele, som har forbindelse til materiel, der er tilsluttet en PE- eller en Emne HB Rev Hft-0475 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

16 KABLING AF DATAANLÆG, JORDING AF EDB PEN-leder. Det kan også medføre mindre spændingsforskelle mellem forskellige PE-ledere eller mellem forskellige punkter på en PEN-leder, som er ufarlige hvad angår beskyttelse mod elektrisk chok, men som kan forstyrre eller ødelægge tilsluttet elektronisk materiel. Af denne grund anbefales det kun at anvendet TN-C system frem til første tavle eller fordelingspunkt i enhver installation. Efter første tavle eller fordelingspunkt bør der anvendes adskilte beskyttelsesledere og nulledere. TN-S system Emne HB Rev Hft-0475 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

17 KABLING AF DATAANLÆG, JORDING AF EDB TN-C-S system Emne HB Rev Hft-0475 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

18 KABLING AF DATAANLÆG, JORDING AF EDB TN-C system Emne HB Rev Hft-0475 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

19 KABLING AF DATAANLÆG, JORDING AF EDB TT system Emne HB Rev Hft-0475 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

20 KABLING AF DATAANLÆG, JORDING AF EDB Emne HB Rev Hft-0475 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

21 SWITCHE,GENERELT Segmentering af net Fordel ved brug af switch Som bekendt bruger ethernet CSMA/CD udbredelsesmetoden. Det betyder at når der transmitteres data, vil disse data være tilgængelige på alle dele af segmentet. De kollisioner der så opstår, vil være at finde på hele segmentet. Når vi udvider et segment med en hub eller en repeater, sker der blot det at alt kopieres fra den ene side af huben og over til den anden. Kortslutninger, afbrydelser og de fleste støjpulser bliver bremset, men datapakker, som er fejlbehæftet, bliver kopieret over til den anden side. Ved et større antal brugere opstår der tit kollisioner. Disse tab eller dårlige pakker registreres på hele segmentet. På en 10 BaseTnet er den teoretiske hastighed 10 M-bit per sekund. Er der tale om et ethernet med kun to pc er kan dette net udnyttes med op til ca. 98 %, dvs. op til 9,8 Mbit per sekund. De fleste net består af flere pc er hvilket vil give flere kollisioner, og kollisioner betyder retrammission af data med endnu flere kollisioner til følge. I praksis kan nettet kun udnyttes op til ca. 50 %. De 10 Mbit bliver nu kun ca. 5 Mbit. Derfor er det nødvendigt at segmentere nettet. Dette kan gøres med bl.a. en router. Routeren giver ubegrænset muligheder med hensyn til afstand, men er ret dyr at installere. Derfor er switchen fremkommet. Switchen medfører at data sendes direkte fra afsender til modtager, uden fare for kollisioner. En switch kan implementeres i et struktureret net (en stjerne opbygget PDS installation) uden større problemer. Er der tale om en coax baseret installation er denne svær at segmentere, da der kun er tale om et fælles kabel til alle pc'er. Med en switch kan du tildele et enkelt segment til en enkelt pc eller grupper af pc'er. Dermed får alle mere båndbredde til rådighed Emne HB Rev Hft-0489 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

22 SWITCHE,GENERELT Hub kontra switch delt/switched net Alle NIC (Network Interface Card) indeholder en MAC (Media Access Control) adresse. Disse adresser er unikke, og ligger som regel skrevet i en EPROM eller ROM på NICen. MAC protokollen for ethernet, Token Ring og FDDI (Fibre Distributed Data Interface) har alle regler for hvor lang tid et signal må være under vejs. Disse begrænsninger resulterer i den maksimale afstand fra ende til ende i disse net. Normale ethernet LAN har således et broadcast domain. Alle pc'er kan se og høre hinanden. Dette broadcast domain optræder også som et kollision domain. Bridge, router og switch forsøger alle at opdele segmentet i mindre collision domains. Med en toports bridge bliver nettet opdelt i to segmenter eller collision domains. Pakker der transmitteres krydser kun broen hvis data ikke er til det pågældende Emne HB Rev Hft-0489 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

23 SWITCHE,GENERELT segment. Til forskel fremsender en router kun pakker der er til det andet segment. En router laver ikke kun en fysisk segmentering, men også en logisk segmentering. Det betegnes også som en firewall. Den virker typisk på den måde at man kan bestemme (i en tabel) til hvem der kan sendes data, og fra hvemder kan modtages data. Bridge og Router bygger på bus arkitektur. De kan dog være monteret med RJ45 porte. Switch og bridge er ikke særlig hurtige. Typisk tager det op til 1-2 millisekunder at modtage, lagre og videresende en ethernet pakke, (som er på 1518 bytes). En switch tager typisk 0,02 millisekunder. En ethernet switch segmenterer et LAN til mange parallelle LAN Emne HB Rev Hft-0489 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

24 SWITCHE,GENERELT Til en switch port kan der tilsluttes enten en eller flere pc'er. Det betyder at kollisioner kun optræder på segmenter med flere pc'er. Sørger man for at disse segmenter indeholder pc'er der kun er lidt belastede, vil der kun være få kollisioner Emne HB Rev Hft-0489 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

25 HUBS, OSI-MODEL OSI Open system interconnection ISO International Standards Organisation OSI- modellen 7 lags-modellen OSI- modellen vil kunne bruges til at få en fornuftig struktur på de mangeartede funktioner, der skal varetages, for at få et velfungerende datakommunikationssystem Emne HB Rev Hft-0482 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

26 HUBS, OSI-MODEL Valg af netværks udstyr Repeater Repeater bruges til at udvide et LAN. Det kræves at data på begge sider af repeateren kører med samme hastighed, og bruger samme access metode. Signalerne genskabes, således at de opstår som nye. Latency (forsinkelse) er skyld i at signaler maksimalt må passere 4 Hubs. Kollisioner overføres til det andet segment, hvor de enkelte bit genskabes. Der fås multiport repeater, som arbejder på det fysiske niveau i OSI modellen. Hub (NAV) Har samme opgave og formål som en repeater, men bruges i PDS installationer Emne HB Rev Hft-0482 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

27 HUBS, OSI-MODEL Bridge Bridges bruges til at segmentere et LAN. Der sker en sammenkobling eller deling af LAN på Data Link Laget i OSI modellen. De arbejder på MAC-delen af data Link Laget. De kan kun bruges af LAN der benytter samme lag. De kan sortere data, og fremsende data der ikke er til det samme segment, som de kommer fra. Trafik på de to LAN er ikke ens. Meget lokal trafik kan gøre nettet hurtigere. Der findes bridges der kan behandle data - disse kaldes brouter. Switch Switch laver en segmentering på MAC niveauet af Data Link Laget, og arbejder som en multiport bridge og indeholder tabeller, der holder styr på hvor den enkelte MAC enhed er tilsluttet Emne HB Rev Hft-0482 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

28 HUBS, OSI-MODEL Router Routeren arbejder på Netværkslaget i OSI modellen, og bruges til at udvide et LAN. Har alle bridgens fordele, (dog ikke dens hastighed) og kan lave om på pakkestørrelser. En router er protokolafhængig, det kan være TCP/IP, XNS eller OSI pakker. Router kan holde styr på "loops". Router kan opsættes til at finde den bedste vej gennem et net. Det kan være den hurtigste. Det kan være den mest sikre. Det kan være den billigste. Det kan være vejen (routen) der kræver færreste noder. Da en router behandler data, vil den være langsommere end en bridge. Layer 3 switch Kan betegnes som en hardware router. Arbejder som en switch, men kan udføre routing opgaver. Kan køre både med ikke routbare og routbare protokoller. Kan skifte mellem router og switch. Velegnet til opbygning af Virtuelle LAN Emne HB Rev Hft-0482 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

29 HUBS, OSI-MODEL Gateway Arbejder på transportlaget i OSI modellen og kan fortolke forskellige protokoller. Kan sammenkoble et Ethernet med en Token Ring installation eller IBM SNA til et DEC net. Gateway er dog ikke så hurtig som en router eller bridge Emne HB Rev Hft-0482 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

30 HUBS, OSI-MODEL Emne HB Rev Hft-0482 Rekv. 27 Prod :36 Ordre 2976 El-Fagets Uddannelsesnævn

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Spanning Tree. - mulighed for redundans på Ethernet! Netteknik 1

Spanning Tree. - mulighed for redundans på Ethernet! Netteknik 1 Spanning Tree - mulighed for redundans på Ethernet! Netteknik 1 Hvorfor Spanning Tree? Driftsikkerhed & redundans! Moderne firmanetværk kræver en større og større grad af stabilitet og driftsikkerhed,

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

Introduktion til Quality of Service

Introduktion til Quality of Service Introduktion til Quality of Service Henrik Thomsen/EUC MIDT 2005 IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Problemer med dit trådløse netværk? Vi fortæller, hvordan du sætter et stabilt netværk op til dine trådløse apparater og ordner problemerne med det net, du allerede har.

Læs mere

LevelOne. WAP-0006 11g Wireless LAN Access Point. Bruger Manual

LevelOne. WAP-0006 11g Wireless LAN Access Point. Bruger Manual LevelOne WAP-0006 11g Wireless LAN Access Point Bruger Manual V1.0-0509 Indholds fortegnelse Chapter 1 Introduction... 1 1.1 Pakke Indhold... 2 1.2 Features... 2 1.3 Specificationer...Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Netværk 1 ifølge OSI modellen

Netværk 1 ifølge OSI modellen Netværk 1 ifølge OSI modellen APPLICATION PRESENTATION SESSION TRANSPORT DATA STREAM DATA STREAM DATA STREAM DATA DATA DATA APPLICATION PRESENTATION SESSION TRANSPORT NETWORK NETWORK HEADER DATA NETWORK

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Kampagnetilbud. Spar op til 50% Læg frisk LAN på

Kampagnetilbud. Spar op til 50% Læg frisk LAN på Kampagnetilbud Læg frisk LAN på Spar op til 50% Beskyt dit LAN effektivt med UTM Førende ethernet switches og fi rewalls til stærkt nedsatte priser Køb samlet eller hver for sig Kampagnetilbud Hold dit

Læs mere

Det fysiske lag Niels Christian Juul

Det fysiske lag Niels Christian Juul Department of Informatics, Copenhagen Business School E-mail: ncjuul@cbs.dk Det fysiske lag Niels Christian Juul Mandag den 17. april 2000 Tanenbaum: CN kap. 2 2.1.3-2.1.5, 2.4-2.5, 2.9 Copyright 2000,

Læs mere

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession Datalogisk Institut Aarhus Universitet Plan Kort introduktion til protokoller Protokoller i ISIS Katrinebjerg projekter Internet-baseret trådløs telefoni

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

Netkit Dokumentation

Netkit Dokumentation Netkit Dokumentation For at kunne installere Netkit på en linux maskine har vi benyttet os af nogle forskellige unix commands. Til brugen af Netkit brugte vi også kommandoerne der står med fed. cd - change

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1 Materialer til Netværk Videregående Materialet her er beregnet som undervisningsmateriale på AMU efteruddannelseskurset Netteknik, Serversystemer, installation og konfiguration. Forfattere: Henrik Thomsen,

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

SNMP Simple Network Management Protocol. Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007

SNMP Simple Network Management Protocol. Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007 SNMP Simple Network Management Protocol Henrik Thomsen/EUC MIDT 2007 Overvågning Network Management At overvåge kritiske netværksenheder System Management At overvåge kritiske servere Application Management

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990 BAS 920 Hardware Manual Version 1.17 Stik og forbindelser... 3 Størrelse og mål... 7 Power... 7 Moduler... 7 COM modul... 8 COMM modul... 9 RS232... 10 Ethernet... 10 USB Device... 10 USB Host... 10 Lysdioder...

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk Unispeed Blue Shield Hosted Lognings løsning til Netværk Hotel Cafe' Camping plads Boligforening ETSI compliant CALEA compliant BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART OVERBLIK 3 SKALERBAR, MODULERET OG FREMTIDSSIKRET

Læs mere

Indholdsfortegnelse transmission

Indholdsfortegnelse transmission Videoovervågning Indholdsfortegnelse transmission Introduktion til transmission... 69 Overblik, med mange muligheder... 70 Overblik 2-tråds transmission... 71 2-tråds transmission... 72 Fiber Video...

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

QoS Design overblik. QoS på L3

QoS Design overblik. QoS på L3 QoS Design overblik QoS på L3 Trafiktyper Voice Best-Effort QoS principper Agenda Klassifikation og mærkning Policing Queing. Lidt forkortelser BE Best Effort Efter bedste evne AF Assured Forwarding Sikret

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Teknisk information. CAN-databus. CAN-databussens historie. Hvad betyder CAN egentlig? CAN står for Controller Area Network

Teknisk information. CAN-databus. CAN-databussens historie. Hvad betyder CAN egentlig? CAN står for Controller Area Network 1 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 16. december 2003 1-9 CAN-databus CAN-databussens historie 1983 CAN udviklingen begynder. 1985 Samarbejdet med Intel omkring chip-udvikling indledes. 1988 Den første

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Indhold Hvordan kommer jeg på Internettet?... 2 Kan jeg rette mit netværksnavn og koden?... 2 Hvad koster det at være på nettet?... 2 Min trådløse

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

I et aktivt optisk netværk, er der en fiber ud til alle husstande. Er der 32 huse, skal der 32 fiberforbindelser til. En fiber til hvert hus

I et aktivt optisk netværk, er der en fiber ud til alle husstande. Er der 32 huse, skal der 32 fiberforbindelser til. En fiber til hvert hus FTTH-teori FTTH-teori Man kan i bund og grund sige at der er tale om en fiberforbindelse ud til den enkelte husstand. Der findes to grundlæggende varianter PON (Passive Optical Network) og AON (Aktiv Optical

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Workshops om netværk

Workshops om netværk Workshops om netværk 1. Intro + netværkslag 2. Transportlag 3. Socket programmering 4. TBA Se evt. www.control.aau.dk/~jens/teaching/itc_2011 Sådan virker Internettet Jens Myrup Pedersen Lektor, jens@es.aau.dk

Læs mere

Velkommen på kursus hos Microworld

Velkommen på kursus hos Microworld Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Windows 8 Workshop. Dette kursusmateriale er udarbejdet for at kunne fungere som arbejdsmateriale under selve kurset, men det er også meningen,

Læs mere

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/ Kbhkol Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet http://kbhkol.dk/ marker@anc.dk 1 marker@anc.dk 2 Etablering af lokalnetværk på et kollegie Både om kabling

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere