OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910"

Transkript

1 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910

2

3 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning

4 Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Med forbehold for ændringer uden varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, adaptation eller oversættelse af dette materiale er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard, med undtagelse af det, der er tilladt i henhold til loven om ophavsret. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri. Ophavsret Windows, Windows XP og Windows Vista er registrerede amerikanske varemærker tilhørende Microsoft Corporation. ENERGY STAR og ENERGY STARmærket er registrerede mærker i USA. Sikkerhedsoplysninger Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. 1. Alle instruktioner i den dokumentation, der følger med printeren, bør læses grundigt. 2. Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 3. Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 4. Undgå at installere eller anvende produktet i nærheden af vand, eller når du er våd. 5. Produktet skal placeres, så det står fast på en stabil flade. 6. Produktet skal anbringes, så man ikke træder på eller falder over ledningen, og så ledningen ikke bliver beskadiget. 7. Hvis produktet ikke virker som det skal, anbefales det at læse Løsning af problemer. 8. Der er ingen dele inden i produktet, der skal serviceres af brugeren. Reparation skal udføres af uddannet servicepersonale. Hjælp til handicappede Denne printer indeholder en række funktioner, som sætter personer med handicap i stand til at bruge den. Syn Printersoftwaren kan benyttes af brugere med nedsat syn via operativsystemets indstillinger og funktioner for handicappede. Den understøtter også de fleste hjælpeprogrammer, f.eks. skærmlæsere, braillelæsere og programmer, der omsætter tale til tekst. Farvelagte knapper og faner i softwaren og på printerens kontrolpanel er forsynet med enkle tekst- eller ikonetiketter, der angiver den pågældende handling. Bevægelse Bevægelseshæmmede brugere kan udføre funktionerne i printersoftwaren ved hjælp af tastaturkommandoer. Softwaren understøtter desuden funktioner i Hjælp til handicappede i Windows, f.eks. Træge taster, Til/frataster, Filtertaster og Musetaster. Printerens dæksler, knapper, papirbakker og papirstyr kan betjenes af brugere med begrænsede kræfter og begrænset rækkevidde. Support Du kan finde flere oplysninger om dette produkts handicapfunktioner og HP's fokus på deres produkters handicapvenlighed på HP's webside på adressen Oplysninger om handicapfunktioner i Mac OS X finder du på Apples websted på adressen accessibility.

5 Indhold 1 Kom godt i gang Hjælp til handicappede...10 Øko-tip...11 Om printerens dele...11 Set forfra...12 Område til udskriftsforbrugsvarer Set bagfra...13 Brug af printerens kontrolpanel...14 Oversigt over knapper og indikatorer...14 HP Officejet Pro 8500A (A910a-f)...14 HP OfficeJet Pro 8500A (A910g-z)...15 Kontrolpanelets displayikoner...16 Ændre printerindstillinger...18 Vælge tilstand...18 Ændre printerindstillinger...18 Sådan finder du printerens modelnummer...19 Valg af printmedier...19 Anbefalet papir til udskrivning og kopiering...19 Anbefalede fotopapirtyper til udskrivning...20 Tip i forbindelse med valg og brug af medier...21 Ilægning af en original på scannerglaspladen...22 Ilægning af en original i den automatiske dokumentføder (ADF)...23 Ilægning af medier...24 Ilægning af papir i standardstørrelse...24 Ilægning af konvolutter...25 Ilægning af kort og fotopapir...26 Ilægning af transparenter...27 Ilægning af brugerdefinerede medier...27 Indsæt en hukommelsesenhed...28 Installation af ekstraudstyr...29 Installation af duplexenhed...29 Montér Bakke Aktivér ekstraudstyr i printerdriveren...30 Sådan aktiveres ekstraudstyr på Windows-computere...30 Sådan aktiveres ekstraudstyr på Macintosh-computere...30 Vedligeholdelse af printeren...30 Rengøring af scannerglaspladen...31 Rengøring af enhedens yderside...31 Rengøring af den automatiske dokumentføder...32 Sluk printeren Udskrivning Udskrivning af dokumenter...33 Udskrive dokumenter (Windows)...34 Udskrive dokumenter (Mac OS X)

6 Udskrivning af brochurer...34 Udskrive brochurer (Windows) Udskrive brochurer (Mac OS X)...35 Udskrivning på konvolutter...35 Udskrive på konvolutter (Windows)...35 Udskrive på konvolutter (Mac OS X)...36 Udskrive fotos...36 Udskrive fotos på fotopapir (Windows)...36 Udskrive fotos på fotopapir (Mac OS X)...37 Udskrive fotos fra en hukommelsesenhed...37 Udskrivning af DPOF-fotos...38 Udskrivning på brugerdefineret papir...39 Udskrivning på brugerdefineret papir eller papir i specialformat (Mac OS X)...39 Udskrive dokumenter uden rammer Udskrive dokumenter uden rammer (Windows)...40 Udskrive dokumenter uden rammer (Mac OS X) Scanning Scanning af en original...43 Scanne til en computer...44 Scanne til et hukommelseskort...44 Scanning ved hjælp af Webscan...45 Scanning af dokumenter som redigerbar tekst HP Digital Solutions Hvad er HP Digital Solutions?...46 HP Direct Digital Filing-funktionen...46 HP digital fax...46 Krav...47 Opsætning af HP Digital Solutions...48 Opsætning af HP direkte digital arkivering...48 Opsætning af Scan til netværksmappe øø Opsætning af Scan til Konfiguration af HP digital fax...52 Brug af HP Digital Solutions...53 Brug HP scan til netværksmappe...53 Brug scan to Brug af HP digital fax Kopiering Kopiere dokumenter...55 Ændre indstillinger for kopiering

7 Indhold 6 Fax Afsendelse af en fax...57 Afsendelse af en standardfax...57 Sende en standardfax fra computeren...58 Afsendelse af en fax manuelt fra en telefon...59 Afsendelse af en fax ved hjælp af overvåget opkald Afsendelse af en fax fra hukommelsen...61 Planlægning af en fax, der skal sendes senere...61 Sende en fax til flere modtagere...62 Afsendelse af en fax i fejlretningstilstand...62 Modtagelse af en fax...63 Manuel modtagelse af en fax...63 Indstilling af backup af fax...64 Genudskrivning af modtagne faxer fra hukommelsen...65 Brug af Poll til at modtage en fax...65 Videresendelse af faxer til et andet nummer...66 Angivelse af papirstørrelsen for modtagne faxer...66 Angivelse af automatisk reduktion for indgående faxer...67 Blokering af uønskede faxnumre...67 Tilføjelse af numre på listen over reklamefax Sletning af numre på listen over reklamefax...68 Udskrive en reklamefaxrapport...68 Modtagelse af faxer på computeren (Fax til pc og Fax til Mac) Krav i forbindelse med Fax til pc og Fax til Mac...69 Aktivere Fax til pc og Fax til Mac...69 Ændre indstillinger for Fax til pc eller Fax til Mac...69 Opsætning af hurtigkaldsposter...70 Opsætning og ændring af kortnumre...71 Opsætning og ændring af gruppekortnumre...71 Sletning af kortnumre...72 Udskrivning af en liste over kortnumre...72 Redigering af faxindstillinger...72 Konfiguration af faxoverskriften...73 Angivelse af svartilstanden (autosvar)...73 Angivelse af antal ringetoner før svar...73 Ændring af ringemønster for besvarelse med bestemt ringetone...74 Indstilling af opkaldstype...75 Angivelse af indstillinger for genopkald...75 Angivelse af faxhastigheden...76 Indstille lydstyrken for fax...76 Fax og digitale telefontjenester...76 Fax over internetprotokol...77 Brug af rapporter...77 Udskrivning af rapporter med faxbekræftelser...78 Udskrivning af faxfejlrapporter...79 Udskrivning og visning af faxloggen...79 Sletning af faxloggen...79 Udskrive oplysninger om den seneste faxtransaktion...80 Udskrive en OpkaldsID-rapport Få vist opkaldshistorikken

8 7 Internettet HP Apps...81 Marketsplash fra HP Blækpatroner Oplysninger om blækpatroner og skrivehoveder...83 Kontrol af det anslåede blækniveau...84 Udskiftning af blækpatronerne...84 Opbevaring af forbrugsvarer...86 Opbevaring af blækpatroner...86 Opbevaring af printhoveder Løsning af problemer HP Support...87 Elektronisk support...88 HP's telefonsupport...88 Inden du ringer...88 Periode med telefonsupport...89 Numre til telefonsupport...89 Efter perioden med telefonsupport...91 Generelle fejlfindingstip og -ressourcer...91 Løsning af udskrivningsproblemer...91 Printeren lukker uventet ned...92 Justering mislykkes...92 Printeren svarer ikke (der udskrives ikke)...92 Udskrivningen tager lang tid...93 Den udskrevne side er blank eller kun delvist udskrevet...93 Der er noget udeladt eller forkert på siden...93 Placeringen af tekst eller grafik er forkert...94 Løsning af problemer med udskriftskvaliteten...95 Generel udskriftskvalitet, fejlfinding...95 Der udskrives ulæselige tegn...95 Blækket tværes ud...96 Blækket udfylder ikke teksten eller grafikken helt...96 Udskriften er utydelig eller mat i farverne...97 Farver udskrives i sort-hvid...97 Der udskrives forkerte farver...97 Farverne løber ind i hinanden på udskriften...98 Der er en vandret forvrænget streg i bunden af siden på en udskrift uden rammer...98 Farverne er forskudte i forhold til hinanden...98 Tekst eller grafik er stribede...99 Der er noget udeladt eller forkert på siden...99 Vedligeholdelse af skrivehoveder...99 Sådan kontrolleres printhovedtilstand Sådan udskrives diagnosticeringssiden til udskriftskvalitet Sådan justeres printhovederne Sådan kalibreres linjeindføringen Sådan renses printhovederne Sådan renses printhovedkontakterne manuelt Sådan udskiftes printhovederne Løsning af problemer med papirindføring

9 Indhold Løsning af kopieringsproblemer Der kom ingen kopi ud Kopierne er blanke Manglende eller udviskede dokumenter Størrelsen formindskes Dårlig kopikvalitet Der er tydelige kopieringsfejl Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud Papiruoverensstemmelse Løs scanningsproblemer Scanneren gjorde ingenting Scanningen tager for lang tid En del af dokumentet blev ikke scannet, eller der mangler tekst Det er ikke muligt at redigere tekst Der vises fejlmeddelelser Det scannede billede er af dårlig kvalitet Der er tydelige scanningsfejl Løsning af faxproblemer Faxtesten mislykkedes Løsning af problemer ved hjælp af HP's websteder og tjenester Løsning af problemer ved hjælp af HP's webtjenester Løsning af problemer ved hjælp af HP's websteder Løs HP Digital Solutions-problemer Løsning af problemer med funktionen HP Digitalt arkiv Almindeligt forekommende problemer Kan ikke scanne til netværksmappen Kunne ikke scanne til Delingsdialogboksen er anderledes, når HP Digitalt Arkiv er konfigureret (Windows) Løsning af problemer med HP digital fax Løsning af problemer med hukommelsesenheden Printeren kan ikke læse hukommelsesenheden Printeren kan ikke læse fotoene på hukommelsesenheden Løsning af problemer i forbindelse med kabelforbundet (Ethernet) netværk Generel netværksfejlfinding Den oprettede netværksport matcher ikke enhedens IP-adresse (Windows) Løsning af problemer med trådløs kommunikation Grundlæggende fejlfinding i forbindelse med trådløs Avanceret fejlfinding i forbindelse med trådløs Trin 1: Kontroller, at din computer er tilsluttet netværket Trin 2: Kontroller, at printeren er tilsluttet dit netværk Trin 3: Kontrollér, om firewallsoftwaren blokerer kommunikationen Trin 4: Kontroller, at printeren er online og klar Trin 5: Kontroller, at den trådløse version af printeren er valgt som standardprinter (kun Windows) Trin 6: Kontroller, at HP Network Devices Support-tjenesten kører (kun Windows) Føj hardwareadresser til et trådløst adgangspunkt (WAP) Konfigurer din firewall til at arbejde sammen med printere

10 Løsning af printerstyringsproblemer Den integrerede webserver kan ikke åbnes Fejlfinding i forbindelse med installationsproblemer Forslag til installation af hardware Forslag til installation af HP-software Løsning af netværksproblemer Om selvdiagnosticeringssiden Om netværkskonfigurationssiden Fjernelse af papirstop Fjernelse af papir, der sidder fast Undgåelse af papirstop A Tekniske oplysninger Garantioplysninger Hewlett-Packard erklæring om begrænset garanti Oplysninger om garanti på blækpatroner Printerspecifikationer Fysiske specifikationer Produktfunktioner og -kapaciteter Specifikationer for processor og hukommelse Systemkrav Specifikationer for netværksprotokol Serverspecifikationer for integreret webserver Mediespecifikationer Om specifikationer til understøttede medier Indstilling af minimummargener Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret Udskrivningsspecifikationer Kopispecifikationer Faxspecifikationer Scanningsspecifikationer HP's websted specifikationer Miljøspecifikationer Elektriske specifikationer Specifikationer for akustisk emission Specifikationer for hukommelsesenhed Hukommelseskortspecifikationer USB-flashdrev

11 Indhold Lovpligtige oplysninger FCC-erklæring Meddelelse til brugere i Korea VCCI (klasse B) overensstemmelseserklæring for brugere i Japan Meddelelse til brugere i Japan vedrørende netledningen Erklæring vedrørende støjudsendelse for Tyskland LED-indikatorerklæring Blankt kabinet på ydre enheder til Tyskland Meddelelse til brugere af det amerikanske telefonnet: FCC-krav Meddelelse til brugere af det canadiske telefonnet Meddelelse til brugere i det europæiske økonomiske samarbejde Meddelelse til brugere af det tyske telefonnet Erklæring vedrørende opkoblet fax for Australien Lovpligtige oplysninger om trådløse produkter Udsættelse for højfrekvensstråling Meddelelse til brugere i Brasilien Meddelelse til brugere i Canada Meddelelse til brugere i Taiwan Lovgivningsmæssige oplysninger for EU Lovpligtigt modelnummer Overensstemmelseserklæring (DOC) Product stewardship-miljøprogram Papirbrug Plastik Datablade vedrørende materialesikkerhed Genbrugsprogram Genbrugsprogrammet for HP inkjet-tilbehør Bortskaffelse af affaldsudstyr brugere i private husholdninger i EU Strømforbrug Kemiske stoffer RoHS-meddelelser (kun Kina) Tredjepartslicenser B HP forbrugsvarer og tilbehør Online bestilling af printforbrugsvarer Forbrugsvarer Blæpatroner og printhoveder HP-medier

12 C D E Yderligere faxopsætning Opsætning af fax (parallelle telefonsystemer) Valg af den korrekte faxopsætning til hjemmet eller kontoret Opsætning A: Separat faxlinje (der modtages ingen taleopkald) Opsætning B: Opsætning af printeren med DSL Opsætning C: Opsætning af printeren med et PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje Opsætning D: Fax med en bestemt ringetone på den samme linje Opsætning E: Delt tale-/faxlinje Opsætning F: Delt tale-/faxlinje med voic Opsætning G: Faxlinje delt med computeropkaldsmodem (der modtages ingen taleopkald) Opsætning af printeren med et computeropkaldsmodem Opsætning af printeren med et DSL/ADSL-computermodem Opsætning H: Delt tale-/faxlinje med computermodem Delt tale/faxlinje med computeropkaldsmodem Delt tale/faxlinje med DSL/ADSL-computermodem Opsætning I: Delt tale-/faxlinje med telefonsvarer Opsætning J: Delt tale-/faxlinje med computermodem og telefonsvarer Delt tale/faxlinje med computeropkaldsmodem og telefonsvarer Delt tale/faxlinje med DSL/ADSL-computermodem og telefonsvarer Opsætning K: Delt tale-/faxlinje med computeropkaldsmodem og voic Faxopsætning til serielt telefonsystem Test af faxopsætning Netværksopsætning Ændring af de grundlæggende netværksindstillinger Visning og udskrivning af netværksindstillinger Aktivering eller deaktivering af den trådløse radio Ændring af de avancerede netværksindstillinger Indstilling af forbindelseshastighed Visning af IP-indstillinger Ændring af IP-indstillinger Konfigurer printerens firewallindstillinger Oprettelse og brug af firewallregler Sådan nulstilles netværksindstillinger Konfigurere printeren til trådløs kommunikation Sådan konfigureres trådløs kommunikation med guiden Trådløs opsætning Om indstillinger for trådløst netværk Test af den trådløse forbindelse Ændring af tilslutningsmetode Retningslinjer for sikring af trådløs netværkssikkerhed Sådan føjes hardwareadresser til et WAP Andre retningslinjer Retningslinjer for reduktion af interferens på et trådløst netværk Af- og geninstallation af HP-softwaren Printerens administrationsværktøjer HP-printersoftware (Windows) HP Utility (Mac OS X)

13 Indhold Integreret webserver Om cookies Sådan åbnes den integrerede webserver Indeks

14 1 Kom godt i gang Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvordan du bruger printeren og løser eventuelle problemer. Hjælp til handicappede Øko-tip Om printerens dele Brug af printerens kontrolpanel Sådan finder du printerens modelnummer Valg af printmedier Ilægning af en original på scannerglaspladen Ilægning af en original i den automatiske dokumentføder (ADF) Ilægning af medier Indsæt en hukommelsesenhed Installation af ekstraudstyr Vedligeholdelse af printeren Sluk printeren Bemærk! Hvis du bruger printeren sammen med en computer, der kører Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition eller Windows 7 Starter Edition, er visse funktioner ikke tilgængelige. Se Operativsystemkompatibilitet for at få flere oplysninger. Hjælp til handicappede Denne printer indeholder en række funktioner, som sætter personer med handicap i stand til at bruge den. Syn Den HP-printersoftware, der følger med printeren kan benyttes af brugere med nedsat syn via operativsystemets indstillinger og funktioner for handicappede. Softwaren understøtter endvidere de fleste hjælpeprogrammer, f.eks. skærmlæsere, braillelæsere og programmer, der omsætter tale til tekst. Farvelagte knapper og faner i softwaren og på printerens kontrolpanel er forsynet med enkle tekst- eller ikonetiketter, der angiver den pågældende handling. Bevægelse For brugere med bevægelseshandicap kan HP-sofwarefunktionerne udføres vha. tastaturkommandoer. HP-softwaren understøtter endvidere Windows-funktionerne til hjælp til handicappede, f.eks. Træge taster, Til/fra-taster, Filtertaster og Musetaster. Printerens dæksler, knapper, papirbakker og papirstyr kan betjenes af brugere med begrænsede kræfter og begrænset rækkevidde. Support 10 Kom godt i gang

15 Du kan finde flere oplysninger om denne printers handicapfunktioner og HP's fokus på deres produkters handicapvenlighed på HP's webside på adressen accessibility. Oplysninger om handicapfunktioner i Mac OS X finder du på Apples webside på adressen Øko-tip HP er engageret i at hjælpe kunderne med at reducere miljøbelastningen. HP har udformet følgende Øko-tip for at hjælpe dig med at fokusere på måder, der kan fastslå og reducere påvirkningen af dine printervalg. Udover de specifikke funktioner i dette produkt, kan du på websitet HP Eco Solutions læse mere om HP's miljømæssige initiativer. Dupleksudskrivning: Brug papirbesparende udskrivning til at udskrive tosidede dokumenter med flere sider på ét ark. Se Udskrivning på begge sider (dupleks) for at få flere oplysninger. Energibesparelse: Se Strømforbrug for at se denne printers ENERGY STAR status. Genbrug af materialer: Yderligere oplysninger om genbrug af HP-produkter finder du på: Om printerens dele Dette afsnit indeholder følgende emner: Set forfra Område til udskriftsforbrugsvarer Set bagfra Om printerens dele 11

16 Kapitel 1 Set forfra Automatisk dokumentføder (ADF) 2 Scannerglasplade 3 Kontrolpanelets display (varierer, alt efter hvilken printermodel du har) 4 Kontrolpanelets display (varierer, alt efter hvilken printermodel du har) 5 Udskriftsbakke 6 Bakkeforlænger 7 Breddestyr 8 Bakke 1 9 Bakke 2 (kan anvendes på visse modeller) 10 Forreste USB-port (universal serial bus) (PictBridge aktiveret) 11 Porte til hukommelseskort 12 Dokumentføder-bakke 13 Breddestyr 12 Kom godt i gang

17 Område til udskriftsforbrugsvarer Dæksel til blækpatroner 2 Blækpatroner 3 Adgangsdæksel til printerpatronholder 4 Adgangslås til printhoved 5 Printhoveder Set bagfra Strømstik 2 Ethernet-netværksport 3 Bageste USB-port (Universal Serial Bus) 4 Faxporte (1-LINE og 2-EXT) Om printerens dele 13

18 Kapitel 1 (fortsat) 5 Modul til automatisk tosidet udskrivning (dupleksenhed) Brug af printerens kontrolpanel Dette afsnit indeholder følgende emner: Oversigt over knapper og indikatorer Kontrolpanelets displayikoner Ændre printerindstillinger Oversigt over knapper og indikatorer Følgende diagrammer og tilhørende tabeller giver et hurtigt overblik over kontrolpanelets funktioner for hver printermodel. Yderligere oplysninger finder du under Sådan finder du printerens modelnummer HP Officejet Pro 8500A (A910a-f) Etiket Navn og beskrivelse 1 Startside-knap: Tryk på denne knap for at gå tilbage til startsiden fra andre skærmbilleder. 2 Kontrolpanelets display: Tryk på skærmen for at vælge menupunkter. Oplysninger om ikonerne på displayet finder du under Kontrolpanelets displayikoner. 3 Hjælp-knap: Åbner menuen Hjælp. 4 Tastatur: Brug tastaturet til at indtaste tal og tekst. 5 Trådløs-knap: Knappen lyser, når den trådløse funktion er tændt. Tryk på denne knap for at se eller udskrive oversigten over trådløse eller få adgang til opsætningsindstillinger og netværksmenuen. 6 Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller afslutter indstillinger 7 Højre pil: Navigerer gennem indstillinger i menuerne. 14 Kom godt i gang

19 (fortsat) Etiket Navn og beskrivelse 8 Tilbage-knap: Tryk på denne knap for at vende tilbage til forrige menu. 9 Venstre pil: Navigerer gennem indstillinger i menuerne. HP OfficeJet Pro 8500A (A910g-z) Etiket Navn og beskrivelse 1 Ikon for trådløs: Knappen lyser, når den trådløse funktion er tændt. Tryk på denne knap for at se eller udskrive oversigten over trådløse eller få adgang til opsætningsindstillinger og netværksmenuen. 2 Home: Tryk på denne knap for at gå tilbage til startsiden fra andre skærmbilleder. 3 Kontrolpanelets display: Tryk på skærmen for at vælge menupunkter. Oplysninger om ikonerne på displayet finder du under Kontrolpanelets displayikoner. 4 Hjælp-knap: Åbner menuen Hjælp. 5 Højre pil: Navigerer gennem indstillinger i menuerne. 6 Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller afslutter indstillinger 7 Tilbage-knap: Tryk på denne knap for at vende tilbage til forrige menu. 8 Venstre pil: Navigerer gennem indstillinger i menuerne. Brug af printerens kontrolpanel 15

20 Kapitel 1 Kontrolpanelets displayikoner Ikon Formål Viser, der er en opkoblet netværksforbindelse. Viser, der er en trådløs netværksforbindelse. Antallet af buede streger angiver signalstyrken. Dette er for infrastrukturtilstand. Se Konfigurere printeren til trådløs kommunikation for at få flere oplysninger. Viser, at eprint er tændt. Se HP eprint for at få flere oplysninger. Viser skærm, hvor du kan oprette kopier eller vælge andre indstillinger. Viser skærm, hvor du kan oprette en fax eller vælge faxindstillinger. Viser en skærm, hvor du kan udføre en scanning eller ændre faxindstillinger. 16 Kom godt i gang

21 (fortsat) Ikon Formål Viser en skærm, hvor du kan bruge HP Apps. Yderligere oplysninger finder du under HP Apps Viser skærmen Foto, hvor du kan vælge indstillinger. Viser skærmen Opsætning til oprettelse af rapporter, ændring af fax- og andre vedligeholdelsesindstillinger og adgang til menuen Hjælp. Det emne, du vælger på skærmen Hjælp, åbnes i et vindue på computerskærmen. Viser skærmen Netværk, hvor du kan vælge netværksindstillinger. Officejet Pro 8500A (kun A910g-z) Viser flere oplysninger om printerens funktioner. Officejet Pro 8500A (kun A910g-z) Viser en skærm, hvor du kan få vist oplysninger om blækpatronerne, herunder blækniveau. Dette ikon har en rød kant, når blækpatronerne kræver indgriben. Officejet Pro 8500A (kun A910a-f) Bemærk! Advarsler og indikatorer for blækniveauet giver kun estimater til planlægningsformål. Når du modtager en advarsel om lavt blækniveau, skal du sørge for at have en ekstra patron klar for at undgå forsinkelse af udskrivningen. Du behøver ikke at udskifte blækpatronerne, før du bliver anmodet om det. Viser status for funktionen Autosvar. Tryk på Autosvar for at slå funktionen til eller fra. Se Angivelse af svartilstanden (autosvar) for at få flere oplysninger. Officejet Pro 8500A (kun A910a-f) Brug af printerens kontrolpanel 17

22 Kapitel 1 Ændre printerindstillinger Brug kontrolpanelet til at ændre printerens tilstand og indstillinger, udskrive rapporter eller få hjælp til brug af printeren. Tip! Hvis printeren er tilsluttet en computer, kan du endvidere ændre printerindstillingerne vha. HP-softwareværktøjer på computeren, f.eks. HPprintersoftware, HP Utility (Mac OS X) eller EWS. Der er flere oplysninger om disse værktøjer i Printerens administrationsværktøjer. Dette afsnit indeholder følgende emner: Vælge tilstand Ændre printerindstillinger Vælge tilstand Hovedmenuen på kontrolpanelet viser de forskellige tilstande for printeren. Bemærk! Du vælger en tilstand ved at trykke på venstre pil eller højre pil for at få vist de tilgængelige tilstande og derefter trykke på ikonet for at vælge den ønskede tilstand. Følg vejledningen på kontrolpaneldisplayet for at færdiggøre jobbet. Kontrolpaneldisplayet vender tilbage til hovedmenuen, når jobbet er færdig. Sådan vælger du en anden tilstand Tryk på for at komme tilbage til hovedmenuen. Tryk på venstre pil eller højre pil for at rulle gennem tilgængelige tilstande, og tryk derefter på ikonet for at vælge den ønskede tilstand. Sådan ændres indstillinger for en tilstand 1. Når du har valgt en tilstand, skal du trykke på pil-knapperne for at rulle gennem de tilgængelige indstillinger og derefter trykke på den indstilling, der skal ændres. 2. Følg vejledningen på displayet for at ændre indstillingerne, og tryk på Udført. Bemærk! Brug knappen for at komme tilbage til den forrige menu. Ændre printerindstillinger Brug punkterne i menuen Opsætning, hvis du skal ændre printerindstillinger eller udskrive rapporter: 1. Tryk på højre pil og derefter på Opsætning. 2. Tryk på pil-knapperne for at rulle gennem menuerne. 3. Tryk på menupunkterne for at vælge menuer eller indstillinger. Bemærk! Brug knappen for at komme tilbage til den forrige menu. 18 Kom godt i gang

23 Sådan finder du printerens modelnummer Ud over modelnavnet, der vises på printerens front, har den et specifikt modelnummer. Du kan bruge dette nummer til at få support og hjælp til at bestemme, hvilke forbrugsvarer eller ekstraudstyr der findes til din printer. Modelnummeret findes på en etiket inden i printeren i nærheden af området med blækpatronerne. Valg af printmedier Printeren er fremstillet til at kunne bruge de fleste former for kontorpapir. Prøv forskellige papirtyper, før du køber større mængder. Brug HP papir for at få den bedste udskriftskvalitet. På HP's websted finder du flere oplysninger om HP papir. HP anbefaler almindeligt papir med ColorLok-logoet til udskrivning og kopiering af almindelige dokumenter. Alt papir med ColorLok-symbolet er testet og opfylder høje standarder for driftsikkerhed og printkvalitet, giver dokumenter med skarpe, levende farver samt dyb sort, og tørrer endvidere hurtigere end almindeligt papir. Se efter papir med ColorLok-logoet i forskellige vægte og størrelser fra større papirproducenter. Dette afsnit indeholder følgende emner: Anbefalet papir til udskrivning og kopiering Anbefalede fotopapirtyper til udskrivning Tip i forbindelse med valg og brug af medier Anbefalet papir til udskrivning og kopiering HP anbefaler, at der bruges HP-papir, som er specielt beregnet til den pågældende opgave, for at opnå den bedst mulige kvalitet. I visse lande/områder er nogle af disse papirtyper muligvis ikke tilgængelige. HP Brochure Paper HP Superior Inkjet Paper HP Bright White Inkjet Paper HP Printing Paper Dette papir fås med blank eller mat overflade på begge sider, så det kan bruges til dobbeltsideprint. Det er det oplagte valg til næstenfotografiske reproduktioner og virksomhedsgrafik til rapportforsider, særlige præsentationer, brochurer, mailings og kalendere. HP Bright White Inkjet Paper giver højkontrastfarver og skarp tekst. Papiret er uigennemsigtigt, så der kan skrives på begge sider i farver. Denne papirtype er derfor det ideelle valg til nyhedsbreve, rapporter og foldere. Det er udstyret med ColorLok-teknologi, hvilket giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. HP Printing Papir er multifunktionspapir af høj kvalitet. Det giver dokumenter, der ser ud og føles mere solide, end dokumenter der er udskrevet på almindeligt multifunktionspapir eller kopipapir. Det har ColorLok Technology, hvilket giver mindre udtværing, federe sort og Valg af printmedier 19

24 Kapitel 1 (fortsat) HP Office Paper HP Office Recycled Paper HP Premium Presentation Paper HP Professional Paper HP Premium Inkjet Transparency Film HP Advanced Photo Paper (avanceret fotopapir) HP Everyday Photo Paper HP Iron-On Transfers levende farver. Det er syrefrit, hvilket giver dokumenter med længere levetid. HP kontorpapir er multifunktionspapir af høj kvalitet. Det er velegnet til kopier, udkast, notater og andre almindelige dokumenter. Det har ColorLok Technology, hvilket giver mindre udtværing, federe sort og levende farver. Det er syrefrit, hvilket giver dokumenter med længere levetid. HP Office Recycled Paper (HP genbrugspapir til kontorbrug) er et universalpapir i høj kvalitet med 30% genbrugsfibre. Det har ColorLok Technology, hvilket giver mindre udtværing, federe sort og levende farver. Det er syrefrit, hvilket giver dokumenter med længere levetid. Dette papir er kraftigt papir med en mat overflade på begge sider og er perfekt til præsentationer, tilbud, rapporter og nyhedsbrev. Det er meget kraftigt papir, der gør indtryk. HP Premium Inkjet-transparenter gør dine farvepræsentationer levende og endnu mere imponerende. Disse transparenter er nemme at bruge og håndtere, og de tørrer hurtigt, så risikoen for udtværing mindskes. Dette tykke fotopapir har en overflade, der tørrer omgående, hvilket gør det nemt at håndtere uden udtværing. Det er modstandsdygtigt over for vand, pletter, fingeraftryk og fugt. Dine udskrifter vil føles og ligne fotos fra fotohandleren. Det fås i flere størrelser, A4, 8,5 x 11", 10 x 15 cm (4 x 6"), 13x18 cm (5 x7") og med to overflader blank eller satin mat. Det er syrefrit, hvilket giver dokumenter med længere levetid. Print farverige snapshots til en overkommelig pris på dette papir til generel fotoprint. Det er et økonomisk fotopapir, der tørrer hurtigt, så det er nemt at håndtere. Det giver tydelige, klare billeder, og kan bruges i alle blækprintere. Fås med halvblank finish i 8,5 x11", A4, 4 x 6" og 10 x 15 cm. Det er syrefrit, hvilket gør, at billederne holder længere. HP Iron-on Transfers (til farvede stoffer eller til lyse eller hvide stoffer) er ideelt til fremstilling af hjemmelavede t-shirts med dine egne digitalbilleder. Gå til hvis du skal bestille HP-papir eller andre forbrugsvarer. Vælg land/område, hvis du bliver bedt om det, følg vejledningen for at vælge den ønskede printer, og klik derefter på et link til shopping. Bemærk! På dette tidspunkt findes dele af HP's websted kun på engelsk. Anbefalede fotopapirtyper til udskrivning HP anbefaler, at der bruges HP-papir, som er specielt beregnet til den pågældende opgave, for at opnå den bedst mulige kvalitet. 20 Kom godt i gang

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Brugervejledning

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Brugervejledning HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1.

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 2510 at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...6 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium Web C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Brugervejledning Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer...6 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Deskjet 5520 series...3 2 Lær din HP Deskjet at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3 Hvordan gør

Læs mere

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP ENVY 5530 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Indhold 1 Lær din HP-printer at kende Printerdele...3 Kontrolpanelets funktioner...4 2 Udskrivning Udskrivning af dokumenter...5

Læs mere

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series Brugervejledning Podręcznik użytkownika HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Indhold 1 HP Photosmart C4700 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart til et netværk...5

Læs mere

HP Deskjet D5500 Printer series. Windows Hjælp

HP Deskjet D5500 Printer series. Windows Hjælp HP Deskjet D5500 Printer series Windows Hjælp HP Deskjet D5500 Printer series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Afslutning af installationen af HP-printer Trådløs opsætning vha. trådløs opsætning med én

Læs mere

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Lær HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Sådan lærer du printeren at kende...7 3 Hvordan gør

Læs mere

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

HP Photosmart Plus B209 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Plus B209 series. Windows Hjælp HP Photosmart Plus B209 series Windows Hjælp HP Photosmart Plus B209 series Indhold 1 HP Photosmart Plus B209 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 6510 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...7 Apps Manager...7 Indhold 3 Hvordan gør jeg?...9

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series

HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Premium e-all-in-one C310 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Sådan lærer du printeren at kende...6

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET 5650 http://da.yourpdfguides.com/dref/898950

Din brugermanual HP DESKJET 5650 http://da.yourpdfguides.com/dref/898950 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning April 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

S600 Series Brugervejledning

S600 Series Brugervejledning S600 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Model(ler): W01, WE1 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning HP Scanjet G2410/G2710 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren Her kan du få yderligere oplysninger...3 Hjælp til handicappede...3 Adgang til brugervejledningen med skærmlæsersoftware...3 Button

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport HP's kundesupport Tak, fordi du købte en HP DeskJet-printer. Da HP ønsker, at det skal være så let og ubesværet som muligt at eje printeren, understøtter vi købet med HP kundesupport, som er en prisbelønnet

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

HP PSC 1400 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1400 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1400 All-in-One series Brugervejlednin Juridiske oplysninger Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Aldrig mere printerproblemer

Aldrig mere printerproblemer Få svar på alle dine spørgsmål: Aldrig mere printerproblemer sådan Hvis din printer ikke vil udskrive eller blot leverer print i dårlig kvalitet, kan du læse her, hvordan du kommer begge problemer til

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter... 1 Oplysninger om copyright... 2 Oplysninger om betjeningspanelet... 2 Guide til dele og betjeningspanelets funktioner

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere