OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910"

Transkript

1 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910

2

3 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning

4 Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Med forbehold for ændringer uden varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, adaptation eller oversættelse af dette materiale er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard, med undtagelse af det, der er tilladt i henhold til loven om ophavsret. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri. Ophavsret Windows, Windows XP og Windows Vista er registrerede amerikanske varemærker tilhørende Microsoft Corporation. ENERGY STAR og ENERGY STARmærket er registrerede mærker i USA. Sikkerhedsoplysninger Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. 1. Alle instruktioner i den dokumentation, der følger med printeren, bør læses grundigt. 2. Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 3. Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 4. Undgå at installere eller anvende produktet i nærheden af vand, eller når du er våd. 5. Produktet skal placeres, så det står fast på en stabil flade. 6. Produktet skal anbringes, så man ikke træder på eller falder over ledningen, og så ledningen ikke bliver beskadiget. 7. Hvis produktet ikke virker som det skal, anbefales det at læse Løsning af problemer. 8. Der er ingen dele inden i produktet, der skal serviceres af brugeren. Reparation skal udføres af uddannet servicepersonale. Hjælp til handicappede Denne printer indeholder en række funktioner, som sætter personer med handicap i stand til at bruge den. Syn Printersoftwaren kan benyttes af brugere med nedsat syn via operativsystemets indstillinger og funktioner for handicappede. Den understøtter også de fleste hjælpeprogrammer, f.eks. skærmlæsere, braillelæsere og programmer, der omsætter tale til tekst. Farvelagte knapper og faner i softwaren og på printerens kontrolpanel er forsynet med enkle tekst- eller ikonetiketter, der angiver den pågældende handling. Bevægelse Bevægelseshæmmede brugere kan udføre funktionerne i printersoftwaren ved hjælp af tastaturkommandoer. Softwaren understøtter desuden funktioner i Hjælp til handicappede i Windows, f.eks. Træge taster, Til/frataster, Filtertaster og Musetaster. Printerens dæksler, knapper, papirbakker og papirstyr kan betjenes af brugere med begrænsede kræfter og begrænset rækkevidde. Support Du kan finde flere oplysninger om dette produkts handicapfunktioner og HP's fokus på deres produkters handicapvenlighed på HP's webside på adressen Oplysninger om handicapfunktioner i Mac OS X finder du på Apples websted på adressen accessibility.

5 Indhold 1 Kom godt i gang Hjælp til handicappede...10 Øko-tip...11 Om printerens dele...11 Set forfra...12 Område til udskriftsforbrugsvarer Set bagfra...13 Brug af printerens kontrolpanel...14 Oversigt over knapper og indikatorer...14 HP Officejet Pro 8500A (A910a-f)...14 HP OfficeJet Pro 8500A (A910g-z)...15 Kontrolpanelets displayikoner...16 Ændre printerindstillinger...18 Vælge tilstand...18 Ændre printerindstillinger...18 Sådan finder du printerens modelnummer...19 Valg af printmedier...19 Anbefalet papir til udskrivning og kopiering...19 Anbefalede fotopapirtyper til udskrivning...20 Tip i forbindelse med valg og brug af medier...21 Ilægning af en original på scannerglaspladen...22 Ilægning af en original i den automatiske dokumentføder (ADF)...23 Ilægning af medier...24 Ilægning af papir i standardstørrelse...24 Ilægning af konvolutter...25 Ilægning af kort og fotopapir...26 Ilægning af transparenter...27 Ilægning af brugerdefinerede medier...27 Indsæt en hukommelsesenhed...28 Installation af ekstraudstyr...29 Installation af duplexenhed...29 Montér Bakke Aktivér ekstraudstyr i printerdriveren...30 Sådan aktiveres ekstraudstyr på Windows-computere...30 Sådan aktiveres ekstraudstyr på Macintosh-computere...30 Vedligeholdelse af printeren...30 Rengøring af scannerglaspladen...31 Rengøring af enhedens yderside...31 Rengøring af den automatiske dokumentføder...32 Sluk printeren Udskrivning Udskrivning af dokumenter...33 Udskrive dokumenter (Windows)...34 Udskrive dokumenter (Mac OS X)

6 Udskrivning af brochurer...34 Udskrive brochurer (Windows) Udskrive brochurer (Mac OS X)...35 Udskrivning på konvolutter...35 Udskrive på konvolutter (Windows)...35 Udskrive på konvolutter (Mac OS X)...36 Udskrive fotos...36 Udskrive fotos på fotopapir (Windows)...36 Udskrive fotos på fotopapir (Mac OS X)...37 Udskrive fotos fra en hukommelsesenhed...37 Udskrivning af DPOF-fotos...38 Udskrivning på brugerdefineret papir...39 Udskrivning på brugerdefineret papir eller papir i specialformat (Mac OS X)...39 Udskrive dokumenter uden rammer Udskrive dokumenter uden rammer (Windows)...40 Udskrive dokumenter uden rammer (Mac OS X) Scanning Scanning af en original...43 Scanne til en computer...44 Scanne til et hukommelseskort...44 Scanning ved hjælp af Webscan...45 Scanning af dokumenter som redigerbar tekst HP Digital Solutions Hvad er HP Digital Solutions?...46 HP Direct Digital Filing-funktionen...46 HP digital fax...46 Krav...47 Opsætning af HP Digital Solutions...48 Opsætning af HP direkte digital arkivering...48 Opsætning af Scan til netværksmappe øø Opsætning af Scan til Konfiguration af HP digital fax...52 Brug af HP Digital Solutions...53 Brug HP scan til netværksmappe...53 Brug scan to Brug af HP digital fax Kopiering Kopiere dokumenter...55 Ændre indstillinger for kopiering

7 Indhold 6 Fax Afsendelse af en fax...57 Afsendelse af en standardfax...57 Sende en standardfax fra computeren...58 Afsendelse af en fax manuelt fra en telefon...59 Afsendelse af en fax ved hjælp af overvåget opkald Afsendelse af en fax fra hukommelsen...61 Planlægning af en fax, der skal sendes senere...61 Sende en fax til flere modtagere...62 Afsendelse af en fax i fejlretningstilstand...62 Modtagelse af en fax...63 Manuel modtagelse af en fax...63 Indstilling af backup af fax...64 Genudskrivning af modtagne faxer fra hukommelsen...65 Brug af Poll til at modtage en fax...65 Videresendelse af faxer til et andet nummer...66 Angivelse af papirstørrelsen for modtagne faxer...66 Angivelse af automatisk reduktion for indgående faxer...67 Blokering af uønskede faxnumre...67 Tilføjelse af numre på listen over reklamefax Sletning af numre på listen over reklamefax...68 Udskrive en reklamefaxrapport...68 Modtagelse af faxer på computeren (Fax til pc og Fax til Mac) Krav i forbindelse med Fax til pc og Fax til Mac...69 Aktivere Fax til pc og Fax til Mac...69 Ændre indstillinger for Fax til pc eller Fax til Mac...69 Opsætning af hurtigkaldsposter...70 Opsætning og ændring af kortnumre...71 Opsætning og ændring af gruppekortnumre...71 Sletning af kortnumre...72 Udskrivning af en liste over kortnumre...72 Redigering af faxindstillinger...72 Konfiguration af faxoverskriften...73 Angivelse af svartilstanden (autosvar)...73 Angivelse af antal ringetoner før svar...73 Ændring af ringemønster for besvarelse med bestemt ringetone...74 Indstilling af opkaldstype...75 Angivelse af indstillinger for genopkald...75 Angivelse af faxhastigheden...76 Indstille lydstyrken for fax...76 Fax og digitale telefontjenester...76 Fax over internetprotokol...77 Brug af rapporter...77 Udskrivning af rapporter med faxbekræftelser...78 Udskrivning af faxfejlrapporter...79 Udskrivning og visning af faxloggen...79 Sletning af faxloggen...79 Udskrive oplysninger om den seneste faxtransaktion...80 Udskrive en OpkaldsID-rapport Få vist opkaldshistorikken

8 7 Internettet HP Apps...81 Marketsplash fra HP Blækpatroner Oplysninger om blækpatroner og skrivehoveder...83 Kontrol af det anslåede blækniveau...84 Udskiftning af blækpatronerne...84 Opbevaring af forbrugsvarer...86 Opbevaring af blækpatroner...86 Opbevaring af printhoveder Løsning af problemer HP Support...87 Elektronisk support...88 HP's telefonsupport...88 Inden du ringer...88 Periode med telefonsupport...89 Numre til telefonsupport...89 Efter perioden med telefonsupport...91 Generelle fejlfindingstip og -ressourcer...91 Løsning af udskrivningsproblemer...91 Printeren lukker uventet ned...92 Justering mislykkes...92 Printeren svarer ikke (der udskrives ikke)...92 Udskrivningen tager lang tid...93 Den udskrevne side er blank eller kun delvist udskrevet...93 Der er noget udeladt eller forkert på siden...93 Placeringen af tekst eller grafik er forkert...94 Løsning af problemer med udskriftskvaliteten...95 Generel udskriftskvalitet, fejlfinding...95 Der udskrives ulæselige tegn...95 Blækket tværes ud...96 Blækket udfylder ikke teksten eller grafikken helt...96 Udskriften er utydelig eller mat i farverne...97 Farver udskrives i sort-hvid...97 Der udskrives forkerte farver...97 Farverne løber ind i hinanden på udskriften...98 Der er en vandret forvrænget streg i bunden af siden på en udskrift uden rammer...98 Farverne er forskudte i forhold til hinanden...98 Tekst eller grafik er stribede...99 Der er noget udeladt eller forkert på siden...99 Vedligeholdelse af skrivehoveder...99 Sådan kontrolleres printhovedtilstand Sådan udskrives diagnosticeringssiden til udskriftskvalitet Sådan justeres printhovederne Sådan kalibreres linjeindføringen Sådan renses printhovederne Sådan renses printhovedkontakterne manuelt Sådan udskiftes printhovederne Løsning af problemer med papirindføring

9 Indhold Løsning af kopieringsproblemer Der kom ingen kopi ud Kopierne er blanke Manglende eller udviskede dokumenter Størrelsen formindskes Dårlig kopikvalitet Der er tydelige kopieringsfejl Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud Papiruoverensstemmelse Løs scanningsproblemer Scanneren gjorde ingenting Scanningen tager for lang tid En del af dokumentet blev ikke scannet, eller der mangler tekst Det er ikke muligt at redigere tekst Der vises fejlmeddelelser Det scannede billede er af dårlig kvalitet Der er tydelige scanningsfejl Løsning af faxproblemer Faxtesten mislykkedes Løsning af problemer ved hjælp af HP's websteder og tjenester Løsning af problemer ved hjælp af HP's webtjenester Løsning af problemer ved hjælp af HP's websteder Løs HP Digital Solutions-problemer Løsning af problemer med funktionen HP Digitalt arkiv Almindeligt forekommende problemer Kan ikke scanne til netværksmappen Kunne ikke scanne til Delingsdialogboksen er anderledes, når HP Digitalt Arkiv er konfigureret (Windows) Løsning af problemer med HP digital fax Løsning af problemer med hukommelsesenheden Printeren kan ikke læse hukommelsesenheden Printeren kan ikke læse fotoene på hukommelsesenheden Løsning af problemer i forbindelse med kabelforbundet (Ethernet) netværk Generel netværksfejlfinding Den oprettede netværksport matcher ikke enhedens IP-adresse (Windows) Løsning af problemer med trådløs kommunikation Grundlæggende fejlfinding i forbindelse med trådløs Avanceret fejlfinding i forbindelse med trådløs Trin 1: Kontroller, at din computer er tilsluttet netværket Trin 2: Kontroller, at printeren er tilsluttet dit netværk Trin 3: Kontrollér, om firewallsoftwaren blokerer kommunikationen Trin 4: Kontroller, at printeren er online og klar Trin 5: Kontroller, at den trådløse version af printeren er valgt som standardprinter (kun Windows) Trin 6: Kontroller, at HP Network Devices Support-tjenesten kører (kun Windows) Føj hardwareadresser til et trådløst adgangspunkt (WAP) Konfigurer din firewall til at arbejde sammen med printere

10 Løsning af printerstyringsproblemer Den integrerede webserver kan ikke åbnes Fejlfinding i forbindelse med installationsproblemer Forslag til installation af hardware Forslag til installation af HP-software Løsning af netværksproblemer Om selvdiagnosticeringssiden Om netværkskonfigurationssiden Fjernelse af papirstop Fjernelse af papir, der sidder fast Undgåelse af papirstop A Tekniske oplysninger Garantioplysninger Hewlett-Packard erklæring om begrænset garanti Oplysninger om garanti på blækpatroner Printerspecifikationer Fysiske specifikationer Produktfunktioner og -kapaciteter Specifikationer for processor og hukommelse Systemkrav Specifikationer for netværksprotokol Serverspecifikationer for integreret webserver Mediespecifikationer Om specifikationer til understøttede medier Indstilling af minimummargener Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret Udskrivningsspecifikationer Kopispecifikationer Faxspecifikationer Scanningsspecifikationer HP's websted specifikationer Miljøspecifikationer Elektriske specifikationer Specifikationer for akustisk emission Specifikationer for hukommelsesenhed Hukommelseskortspecifikationer USB-flashdrev

11 Indhold Lovpligtige oplysninger FCC-erklæring Meddelelse til brugere i Korea VCCI (klasse B) overensstemmelseserklæring for brugere i Japan Meddelelse til brugere i Japan vedrørende netledningen Erklæring vedrørende støjudsendelse for Tyskland LED-indikatorerklæring Blankt kabinet på ydre enheder til Tyskland Meddelelse til brugere af det amerikanske telefonnet: FCC-krav Meddelelse til brugere af det canadiske telefonnet Meddelelse til brugere i det europæiske økonomiske samarbejde Meddelelse til brugere af det tyske telefonnet Erklæring vedrørende opkoblet fax for Australien Lovpligtige oplysninger om trådløse produkter Udsættelse for højfrekvensstråling Meddelelse til brugere i Brasilien Meddelelse til brugere i Canada Meddelelse til brugere i Taiwan Lovgivningsmæssige oplysninger for EU Lovpligtigt modelnummer Overensstemmelseserklæring (DOC) Product stewardship-miljøprogram Papirbrug Plastik Datablade vedrørende materialesikkerhed Genbrugsprogram Genbrugsprogrammet for HP inkjet-tilbehør Bortskaffelse af affaldsudstyr brugere i private husholdninger i EU Strømforbrug Kemiske stoffer RoHS-meddelelser (kun Kina) Tredjepartslicenser B HP forbrugsvarer og tilbehør Online bestilling af printforbrugsvarer Forbrugsvarer Blæpatroner og printhoveder HP-medier

12 C D E Yderligere faxopsætning Opsætning af fax (parallelle telefonsystemer) Valg af den korrekte faxopsætning til hjemmet eller kontoret Opsætning A: Separat faxlinje (der modtages ingen taleopkald) Opsætning B: Opsætning af printeren med DSL Opsætning C: Opsætning af printeren med et PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje Opsætning D: Fax med en bestemt ringetone på den samme linje Opsætning E: Delt tale-/faxlinje Opsætning F: Delt tale-/faxlinje med voic Opsætning G: Faxlinje delt med computeropkaldsmodem (der modtages ingen taleopkald) Opsætning af printeren med et computeropkaldsmodem Opsætning af printeren med et DSL/ADSL-computermodem Opsætning H: Delt tale-/faxlinje med computermodem Delt tale/faxlinje med computeropkaldsmodem Delt tale/faxlinje med DSL/ADSL-computermodem Opsætning I: Delt tale-/faxlinje med telefonsvarer Opsætning J: Delt tale-/faxlinje med computermodem og telefonsvarer Delt tale/faxlinje med computeropkaldsmodem og telefonsvarer Delt tale/faxlinje med DSL/ADSL-computermodem og telefonsvarer Opsætning K: Delt tale-/faxlinje med computeropkaldsmodem og voic Faxopsætning til serielt telefonsystem Test af faxopsætning Netværksopsætning Ændring af de grundlæggende netværksindstillinger Visning og udskrivning af netværksindstillinger Aktivering eller deaktivering af den trådløse radio Ændring af de avancerede netværksindstillinger Indstilling af forbindelseshastighed Visning af IP-indstillinger Ændring af IP-indstillinger Konfigurer printerens firewallindstillinger Oprettelse og brug af firewallregler Sådan nulstilles netværksindstillinger Konfigurere printeren til trådløs kommunikation Sådan konfigureres trådløs kommunikation med guiden Trådløs opsætning Om indstillinger for trådløst netværk Test af den trådløse forbindelse Ændring af tilslutningsmetode Retningslinjer for sikring af trådløs netværkssikkerhed Sådan føjes hardwareadresser til et WAP Andre retningslinjer Retningslinjer for reduktion af interferens på et trådløst netværk Af- og geninstallation af HP-softwaren Printerens administrationsværktøjer HP-printersoftware (Windows) HP Utility (Mac OS X)

13 Indhold Integreret webserver Om cookies Sådan åbnes den integrerede webserver Indeks

14 1 Kom godt i gang Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvordan du bruger printeren og løser eventuelle problemer. Hjælp til handicappede Øko-tip Om printerens dele Brug af printerens kontrolpanel Sådan finder du printerens modelnummer Valg af printmedier Ilægning af en original på scannerglaspladen Ilægning af en original i den automatiske dokumentføder (ADF) Ilægning af medier Indsæt en hukommelsesenhed Installation af ekstraudstyr Vedligeholdelse af printeren Sluk printeren Bemærk! Hvis du bruger printeren sammen med en computer, der kører Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition eller Windows 7 Starter Edition, er visse funktioner ikke tilgængelige. Se Operativsystemkompatibilitet for at få flere oplysninger. Hjælp til handicappede Denne printer indeholder en række funktioner, som sætter personer med handicap i stand til at bruge den. Syn Den HP-printersoftware, der følger med printeren kan benyttes af brugere med nedsat syn via operativsystemets indstillinger og funktioner for handicappede. Softwaren understøtter endvidere de fleste hjælpeprogrammer, f.eks. skærmlæsere, braillelæsere og programmer, der omsætter tale til tekst. Farvelagte knapper og faner i softwaren og på printerens kontrolpanel er forsynet med enkle tekst- eller ikonetiketter, der angiver den pågældende handling. Bevægelse For brugere med bevægelseshandicap kan HP-sofwarefunktionerne udføres vha. tastaturkommandoer. HP-softwaren understøtter endvidere Windows-funktionerne til hjælp til handicappede, f.eks. Træge taster, Til/fra-taster, Filtertaster og Musetaster. Printerens dæksler, knapper, papirbakker og papirstyr kan betjenes af brugere med begrænsede kræfter og begrænset rækkevidde. Support 10 Kom godt i gang

15 Du kan finde flere oplysninger om denne printers handicapfunktioner og HP's fokus på deres produkters handicapvenlighed på HP's webside på adressen accessibility. Oplysninger om handicapfunktioner i Mac OS X finder du på Apples webside på adressen Øko-tip HP er engageret i at hjælpe kunderne med at reducere miljøbelastningen. HP har udformet følgende Øko-tip for at hjælpe dig med at fokusere på måder, der kan fastslå og reducere påvirkningen af dine printervalg. Udover de specifikke funktioner i dette produkt, kan du på websitet HP Eco Solutions læse mere om HP's miljømæssige initiativer. Dupleksudskrivning: Brug papirbesparende udskrivning til at udskrive tosidede dokumenter med flere sider på ét ark. Se Udskrivning på begge sider (dupleks) for at få flere oplysninger. Energibesparelse: Se Strømforbrug for at se denne printers ENERGY STAR status. Genbrug af materialer: Yderligere oplysninger om genbrug af HP-produkter finder du på: Om printerens dele Dette afsnit indeholder følgende emner: Set forfra Område til udskriftsforbrugsvarer Set bagfra Om printerens dele 11

16 Kapitel 1 Set forfra Automatisk dokumentføder (ADF) 2 Scannerglasplade 3 Kontrolpanelets display (varierer, alt efter hvilken printermodel du har) 4 Kontrolpanelets display (varierer, alt efter hvilken printermodel du har) 5 Udskriftsbakke 6 Bakkeforlænger 7 Breddestyr 8 Bakke 1 9 Bakke 2 (kan anvendes på visse modeller) 10 Forreste USB-port (universal serial bus) (PictBridge aktiveret) 11 Porte til hukommelseskort 12 Dokumentføder-bakke 13 Breddestyr 12 Kom godt i gang

17 Område til udskriftsforbrugsvarer Dæksel til blækpatroner 2 Blækpatroner 3 Adgangsdæksel til printerpatronholder 4 Adgangslås til printhoved 5 Printhoveder Set bagfra Strømstik 2 Ethernet-netværksport 3 Bageste USB-port (Universal Serial Bus) 4 Faxporte (1-LINE og 2-EXT) Om printerens dele 13

18 Kapitel 1 (fortsat) 5 Modul til automatisk tosidet udskrivning (dupleksenhed) Brug af printerens kontrolpanel Dette afsnit indeholder følgende emner: Oversigt over knapper og indikatorer Kontrolpanelets displayikoner Ændre printerindstillinger Oversigt over knapper og indikatorer Følgende diagrammer og tilhørende tabeller giver et hurtigt overblik over kontrolpanelets funktioner for hver printermodel. Yderligere oplysninger finder du under Sådan finder du printerens modelnummer HP Officejet Pro 8500A (A910a-f) Etiket Navn og beskrivelse 1 Startside-knap: Tryk på denne knap for at gå tilbage til startsiden fra andre skærmbilleder. 2 Kontrolpanelets display: Tryk på skærmen for at vælge menupunkter. Oplysninger om ikonerne på displayet finder du under Kontrolpanelets displayikoner. 3 Hjælp-knap: Åbner menuen Hjælp. 4 Tastatur: Brug tastaturet til at indtaste tal og tekst. 5 Trådløs-knap: Knappen lyser, når den trådløse funktion er tændt. Tryk på denne knap for at se eller udskrive oversigten over trådløse eller få adgang til opsætningsindstillinger og netværksmenuen. 6 Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller afslutter indstillinger 7 Højre pil: Navigerer gennem indstillinger i menuerne. 14 Kom godt i gang

19 (fortsat) Etiket Navn og beskrivelse 8 Tilbage-knap: Tryk på denne knap for at vende tilbage til forrige menu. 9 Venstre pil: Navigerer gennem indstillinger i menuerne. HP OfficeJet Pro 8500A (A910g-z) Etiket Navn og beskrivelse 1 Ikon for trådløs: Knappen lyser, når den trådløse funktion er tændt. Tryk på denne knap for at se eller udskrive oversigten over trådløse eller få adgang til opsætningsindstillinger og netværksmenuen. 2 Home: Tryk på denne knap for at gå tilbage til startsiden fra andre skærmbilleder. 3 Kontrolpanelets display: Tryk på skærmen for at vælge menupunkter. Oplysninger om ikonerne på displayet finder du under Kontrolpanelets displayikoner. 4 Hjælp-knap: Åbner menuen Hjælp. 5 Højre pil: Navigerer gennem indstillinger i menuerne. 6 Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller afslutter indstillinger 7 Tilbage-knap: Tryk på denne knap for at vende tilbage til forrige menu. 8 Venstre pil: Navigerer gennem indstillinger i menuerne. Brug af printerens kontrolpanel 15

20 Kapitel 1 Kontrolpanelets displayikoner Ikon Formål Viser, der er en opkoblet netværksforbindelse. Viser, der er en trådløs netværksforbindelse. Antallet af buede streger angiver signalstyrken. Dette er for infrastrukturtilstand. Se Konfigurere printeren til trådløs kommunikation for at få flere oplysninger. Viser, at eprint er tændt. Se HP eprint for at få flere oplysninger. Viser skærm, hvor du kan oprette kopier eller vælge andre indstillinger. Viser skærm, hvor du kan oprette en fax eller vælge faxindstillinger. Viser en skærm, hvor du kan udføre en scanning eller ændre faxindstillinger. 16 Kom godt i gang

21 (fortsat) Ikon Formål Viser en skærm, hvor du kan bruge HP Apps. Yderligere oplysninger finder du under HP Apps Viser skærmen Foto, hvor du kan vælge indstillinger. Viser skærmen Opsætning til oprettelse af rapporter, ændring af fax- og andre vedligeholdelsesindstillinger og adgang til menuen Hjælp. Det emne, du vælger på skærmen Hjælp, åbnes i et vindue på computerskærmen. Viser skærmen Netværk, hvor du kan vælge netværksindstillinger. Officejet Pro 8500A (kun A910g-z) Viser flere oplysninger om printerens funktioner. Officejet Pro 8500A (kun A910g-z) Viser en skærm, hvor du kan få vist oplysninger om blækpatronerne, herunder blækniveau. Dette ikon har en rød kant, når blækpatronerne kræver indgriben. Officejet Pro 8500A (kun A910a-f) Bemærk! Advarsler og indikatorer for blækniveauet giver kun estimater til planlægningsformål. Når du modtager en advarsel om lavt blækniveau, skal du sørge for at have en ekstra patron klar for at undgå forsinkelse af udskrivningen. Du behøver ikke at udskifte blækpatronerne, før du bliver anmodet om det. Viser status for funktionen Autosvar. Tryk på Autosvar for at slå funktionen til eller fra. Se Angivelse af svartilstanden (autosvar) for at få flere oplysninger. Officejet Pro 8500A (kun A910a-f) Brug af printerens kontrolpanel 17

22 Kapitel 1 Ændre printerindstillinger Brug kontrolpanelet til at ændre printerens tilstand og indstillinger, udskrive rapporter eller få hjælp til brug af printeren. Tip! Hvis printeren er tilsluttet en computer, kan du endvidere ændre printerindstillingerne vha. HP-softwareværktøjer på computeren, f.eks. HPprintersoftware, HP Utility (Mac OS X) eller EWS. Der er flere oplysninger om disse værktøjer i Printerens administrationsværktøjer. Dette afsnit indeholder følgende emner: Vælge tilstand Ændre printerindstillinger Vælge tilstand Hovedmenuen på kontrolpanelet viser de forskellige tilstande for printeren. Bemærk! Du vælger en tilstand ved at trykke på venstre pil eller højre pil for at få vist de tilgængelige tilstande og derefter trykke på ikonet for at vælge den ønskede tilstand. Følg vejledningen på kontrolpaneldisplayet for at færdiggøre jobbet. Kontrolpaneldisplayet vender tilbage til hovedmenuen, når jobbet er færdig. Sådan vælger du en anden tilstand Tryk på for at komme tilbage til hovedmenuen. Tryk på venstre pil eller højre pil for at rulle gennem tilgængelige tilstande, og tryk derefter på ikonet for at vælge den ønskede tilstand. Sådan ændres indstillinger for en tilstand 1. Når du har valgt en tilstand, skal du trykke på pil-knapperne for at rulle gennem de tilgængelige indstillinger og derefter trykke på den indstilling, der skal ændres. 2. Følg vejledningen på displayet for at ændre indstillingerne, og tryk på Udført. Bemærk! Brug knappen for at komme tilbage til den forrige menu. Ændre printerindstillinger Brug punkterne i menuen Opsætning, hvis du skal ændre printerindstillinger eller udskrive rapporter: 1. Tryk på højre pil og derefter på Opsætning. 2. Tryk på pil-knapperne for at rulle gennem menuerne. 3. Tryk på menupunkterne for at vælge menuer eller indstillinger. Bemærk! Brug knappen for at komme tilbage til den forrige menu. 18 Kom godt i gang

23 Sådan finder du printerens modelnummer Ud over modelnavnet, der vises på printerens front, har den et specifikt modelnummer. Du kan bruge dette nummer til at få support og hjælp til at bestemme, hvilke forbrugsvarer eller ekstraudstyr der findes til din printer. Modelnummeret findes på en etiket inden i printeren i nærheden af området med blækpatronerne. Valg af printmedier Printeren er fremstillet til at kunne bruge de fleste former for kontorpapir. Prøv forskellige papirtyper, før du køber større mængder. Brug HP papir for at få den bedste udskriftskvalitet. På HP's websted finder du flere oplysninger om HP papir. HP anbefaler almindeligt papir med ColorLok-logoet til udskrivning og kopiering af almindelige dokumenter. Alt papir med ColorLok-symbolet er testet og opfylder høje standarder for driftsikkerhed og printkvalitet, giver dokumenter med skarpe, levende farver samt dyb sort, og tørrer endvidere hurtigere end almindeligt papir. Se efter papir med ColorLok-logoet i forskellige vægte og størrelser fra større papirproducenter. Dette afsnit indeholder følgende emner: Anbefalet papir til udskrivning og kopiering Anbefalede fotopapirtyper til udskrivning Tip i forbindelse med valg og brug af medier Anbefalet papir til udskrivning og kopiering HP anbefaler, at der bruges HP-papir, som er specielt beregnet til den pågældende opgave, for at opnå den bedst mulige kvalitet. I visse lande/områder er nogle af disse papirtyper muligvis ikke tilgængelige. HP Brochure Paper HP Superior Inkjet Paper HP Bright White Inkjet Paper HP Printing Paper Dette papir fås med blank eller mat overflade på begge sider, så det kan bruges til dobbeltsideprint. Det er det oplagte valg til næstenfotografiske reproduktioner og virksomhedsgrafik til rapportforsider, særlige præsentationer, brochurer, mailings og kalendere. HP Bright White Inkjet Paper giver højkontrastfarver og skarp tekst. Papiret er uigennemsigtigt, så der kan skrives på begge sider i farver. Denne papirtype er derfor det ideelle valg til nyhedsbreve, rapporter og foldere. Det er udstyret med ColorLok-teknologi, hvilket giver mindre udtværing, dybere sort og levende farver. HP Printing Papir er multifunktionspapir af høj kvalitet. Det giver dokumenter, der ser ud og føles mere solide, end dokumenter der er udskrevet på almindeligt multifunktionspapir eller kopipapir. Det har ColorLok Technology, hvilket giver mindre udtværing, federe sort og Valg af printmedier 19

24 Kapitel 1 (fortsat) HP Office Paper HP Office Recycled Paper HP Premium Presentation Paper HP Professional Paper HP Premium Inkjet Transparency Film HP Advanced Photo Paper (avanceret fotopapir) HP Everyday Photo Paper HP Iron-On Transfers levende farver. Det er syrefrit, hvilket giver dokumenter med længere levetid. HP kontorpapir er multifunktionspapir af høj kvalitet. Det er velegnet til kopier, udkast, notater og andre almindelige dokumenter. Det har ColorLok Technology, hvilket giver mindre udtværing, federe sort og levende farver. Det er syrefrit, hvilket giver dokumenter med længere levetid. HP Office Recycled Paper (HP genbrugspapir til kontorbrug) er et universalpapir i høj kvalitet med 30% genbrugsfibre. Det har ColorLok Technology, hvilket giver mindre udtværing, federe sort og levende farver. Det er syrefrit, hvilket giver dokumenter med længere levetid. Dette papir er kraftigt papir med en mat overflade på begge sider og er perfekt til præsentationer, tilbud, rapporter og nyhedsbrev. Det er meget kraftigt papir, der gør indtryk. HP Premium Inkjet-transparenter gør dine farvepræsentationer levende og endnu mere imponerende. Disse transparenter er nemme at bruge og håndtere, og de tørrer hurtigt, så risikoen for udtværing mindskes. Dette tykke fotopapir har en overflade, der tørrer omgående, hvilket gør det nemt at håndtere uden udtværing. Det er modstandsdygtigt over for vand, pletter, fingeraftryk og fugt. Dine udskrifter vil føles og ligne fotos fra fotohandleren. Det fås i flere størrelser, A4, 8,5 x 11", 10 x 15 cm (4 x 6"), 13x18 cm (5 x7") og med to overflader blank eller satin mat. Det er syrefrit, hvilket giver dokumenter med længere levetid. Print farverige snapshots til en overkommelig pris på dette papir til generel fotoprint. Det er et økonomisk fotopapir, der tørrer hurtigt, så det er nemt at håndtere. Det giver tydelige, klare billeder, og kan bruges i alle blækprintere. Fås med halvblank finish i 8,5 x11", A4, 4 x 6" og 10 x 15 cm. Det er syrefrit, hvilket gør, at billederne holder længere. HP Iron-on Transfers (til farvede stoffer eller til lyse eller hvide stoffer) er ideelt til fremstilling af hjemmelavede t-shirts med dine egne digitalbilleder. Gå til hvis du skal bestille HP-papir eller andre forbrugsvarer. Vælg land/område, hvis du bliver bedt om det, følg vejledningen for at vælge den ønskede printer, og klik derefter på et link til shopping. Bemærk! På dette tidspunkt findes dele af HP's websted kun på engelsk. Anbefalede fotopapirtyper til udskrivning HP anbefaler, at der bruges HP-papir, som er specielt beregnet til den pågældende opgave, for at opnå den bedst mulige kvalitet. 20 Kom godt i gang

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71 FORORD Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at informationen i dette dokument er komplet, nøjagtig og up-to-date. Oki påtager sig ikke ansvaret for følgerne af fejl, der er uden for deres

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere