HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning"

Transkript

1 HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning

2

3 HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning

4 Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 5/2005 Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er forbudt, hvis ikke andet er angivet i henhold til lovgivning om copyright. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garantierne for HP-produkter og -services er udelukkende angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der leveres sammen med sådanne produkter og services. Ingen oplysninger i dette dokument kan udlægges som en yderligere garanti. HP påtager sig intet ansvar for eventuelle tekniske fejl, trykfejl eller udeladelser i dette dokument. Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows, Windows NT og MS-DOS er registrerede varemærker i USA tilhørende Microsoft Corporation. Novell og NetWare er registrerede varemærker tilhørende Novell Corporation. Adobe og Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporate. Pentium er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation. Oplysninger om sikkerhed Følg altid de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du anvender dette produkt, for at mindske risikoen for personskade som følge af brand eller elektrisk stød. 1. Alle instruktioner i den medfølgende dokumentation bør læses grundigt. 2. Brug altid en netledning med jordforbindelse, når du tilslutter dette produkt til en stikkontakt. Hvis du ikke ved, om stikkontakten har jordforbindelse, skal du spørge en elektriker. 3. Følg alle advarsler og anvisninger på produktet. 4. Tag stikket ud af stikkontakten, inden produktet gøres rent. 5. Undgå at installere eller anvende produktet i nærheden af vand, eller når du er våd. 6. Placer produktet, så det står fast på et stabilt underlag. 7. Produktet skal anbringes, så man ikke træder på eller falder over ledningen, og så ledningen ikke bliver beskadiget. 8. Hvis produktet ikke virker som det skal, anbefales det at læse Vedligeholdelse og fejlfinding. 9. Man kan ikke selv reparere nogen dele i produktet. Reparation skal udføres af uddannet personel.

5 Indholdsfortegnelse 1 Klargøring Andre ressourcer med oplysninger om produktet...2 Hjælp til handicappede...4 Printerens dele...5 Forside...5 Kontrolpanel...5 Bagside...6 Installation af anden software Installation af tilbehør Installation af tilbehør til automatisk tosidet udskrivning Brug af printeren Valg af udskriftsmedie...12 Tip til valg og brug af udskriftsmedier...12 Om specifikationer for understøttede medier...13 Indstilling af minimummargener...19 Ilægning af medier...21 Ilægning af små medier...23 Ændring af udskriftsindstillinger...25 Annullering af et udskriftsjob...26 Udskrivning med forreste eller bageste manuelle indføring...27 Ændring af softwareindstillingerne...27 Ilægning af papir i forreste manuelle indføring...27 Ilægning af papir i bageste manuelle indføring...28 Udskrivning på begge sider (dupleks)...30 Retningslinjer for dupleksudskrivning...30 Dupleksudskrivning (Windows)...30 Dupleksudskrivning (Mac OS)...31 Udskrivning på medier i specialformat og brugerdefinerede medier Konfiguration og styring af printeren Styring af printeren...34 Oversigt over printerstyringsopgaver...34 Overvåge printeren...35 Administrere printeren...36 Konfiguration af netværksindstillinger...37 Oversigt over printerstyringsværktøjer...38 Værktøjskasse (Windows)...38 DAWW iii

6 HP Printer-hjælpefunktion (Mac OS)...39 Integreret webserver (EWS - Embedded Web Server)...40 HP Web Jetadmin-software...41 myprintmileage...42 HP Instant Support...42 HP Network Printer Setup Utility (Mac OS)...44 HP Deskjet Control Panel (HP DJCP)...44 Beskrivelse af og udskrivning af konfigurationssiden...45 Beskrivelse af konfigurationssiden...45 Udskrivning af en konfigurationsside...47 Konfiguration af printeren (Windows)...48 Direkte tilslutning...48 Netværkstilslutning...50 Konfiguration af printeren (Mac OS)...53 Installation af softwaren til netværkstilslutning eller direkte tilslutning...53 Sådan deler du printeren på et lokalt delt netværk...53 Afinstallation af printersoftwaren...55 Afinstallation af printersoftwaren (Windows)...55 Afinstallation af printersoftwaren (Mac OS) Vedligeholdelse og fejlfinding Udskiftning af blækpatronerne...58 Vedligeholdelse af skrivehovederne...60 Sådan kontrolleres skrivehovedernes tilstand...60 Sådan justeres skrivehovederne...60 Sådan renses skrivehovederne automatisk...61 Sådan renses skrivehovedernes kontakter manuelt...62 Udskiftning af skrivehoveder...66 Fejlfinding af udskriftskvalitet...71 Test af papirindføring...72 Test af medieskævhed...73 Kalibrering af farve...74 Fejlfinding...75 Fejlfindingstip og -ressourcer...75 Generelle tip til fejlfinding...75 Løsning af udskrivningsproblemer...76 Dårlig udskriftskvalitet og uventede udskriftsresultater...79 Løsning af problemer med papirindføring...84 Den integrerede webserver kan ikke åbnes...85 Fejlfinding af installationsproblemer...85 Afhjælpning af papirstop HP-forbrugsvarer og -tilbehør Onlinebestilling af printerforbrugsvarer...92 Systemkrav ved bestilling af printerforbrugsvarer...92 Sådan bestilles printerforbrugsvarer...92 Tilbehør...93 Tilbehør og kabler...93 Printerservere...93 Forbrugsvarer...94 iv DAWW

7 Blækforsyninger...94 HP-medier Support og garanti Elektronisk support...96 HP's telefonsupport...97 Inden du ringer...97 Telefonnumre til HP Total Care...97 Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti Vejledning til printerindikatorer 9 Printerspecifikationer Fysiske specifikationer Produktfunktioner og -kapaciteter Specifikationer for processor og hukommelse Specifikationer for operativsystem og netværksprotokol Funktionsspecifikationer Miljøspecifikationer Elektriske specifikationer Lovmæssige oplysninger FCC statement EMI-erklæring (Korea) VCCI-erklæring (Japan) Lovpligtigt modelnummer Erklæring om netledning Declaration of conformity Miljøbeskyttelsesprogram Reduktion og eliminering Energiforbrug Datablade om materialesikkerhed Genbrug Indeks DAWW v

8 vi DAWW

9 1 Klargøring Tak, fordi du har købt denne printer. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om, hvordan du bruger printeren og løser printer- og udskrivningsproblemer. DAWW 1

10 Andre ressourcer med oplysninger om produktet Du kan hente produktoplysninger og yderligere fejlfindingsressourcer, som ikke findes i denne vejledning, fra følgende ressourcer: Kilde Beskrivelse Placering Opsætningsplakat Giver illustrerede oplysninger om opsætningen. Der følger en trykt version af dette dokument med printeren. Opsætningsvejledning Indeholder oplysninger om opsætningen af printeren samt garantiog sikkerhedsoplysninger. Leveres som en trykt vejledning sammen med printeren. Der findes også en elektronisk version på Vigtigt-fil og produktbemærkninger Indeholder de sidste nye oplysninger og tip til fejlfinding. Findes på Starter CD'en. Onlinehjælp til printerdriveren (Windows) Giver en forklaring på funktionerne i printerdriveren. Tilgængelig fra printerdriveren. Værktøjskasse (Microsoft Windows ) Giver oplysninger om skrivehovedernes tilstand og giver adgang til printervedligeholdelsesprogrammer. Se Værktøjskasse (Windows) Tilgængelig, hvis du vælger en installationsindstilling, der omfatter Værktøjskassen. HP Printer-hjælpefunktion (Mac OS) HP Printer-hjælpefunktionen indeholder værktøjer til konfiguration af printerindstillinger, kalibrering af printeren, rensning af skrivehovederne, udskrivning af konfigurations- og testsider, onlinebestilling af forbrugsvarer og til søgning efter webbaserede supportoplysninger. Du kan også konfigurere indstillingerne til trådløs udskrivning. Se HP Printerhjælpefunktion (Mac OS). HP Printer-hjælpefunktionen installeres normalt med printersoftwaren. Integreret webserver (netværkstilslutning) Giver dig mulighed for at få vist statusoplysninger, ændre indstillinger og styre printeren fra en hvilken som helst computer i netværket. Se Integreret webserver (EWS - Embedded Web Server). Tilgængelig via enhver standardwebbrowser. Kontrolpanel Giver status-, fejl- og advarselsmeddelelser om printerdriften. Se Vejledning til printerindikatorer. HP Instant Support Konfigurationsside Hjælper dig med hurtigt at identificere, diagnosticere og løse udskrivningsproblemer. Se HP Instant Support. Indeholder oplysninger om printerhardwaren (f.eks. Tilgængelig via enhver standardwebbrowser, Værktøjskassen (Windows), den integrerede webserver eller HP Printer-hjælpefunktion (Mac OS). Se Beskrivelse af og udskrivning af konfigurationssiden. 2 Kapitel 1 Klargøring DAWW

11 Kilde Beskrivelse Placering firmwareversion og modelnummer), printerindstillingerne og installeret tilbehør. Hvis printeren er tilsluttet et netværk, er en ekstra netværkskonfigurationsside tilgængelig. Systemtest og -udskrifter (f.eks. udskrift til analyse af udskriftskvalitet og test af papirsti) Indeholder oplysninger, der kan hjælpe med at diagnosticere problemer i udskrivningsmekanismen og papirstien. Se Administrere printeren. HP-websteder Indeholder den nyeste printersoftware og de nyeste produkt- og supportoplysninger. HP Total Care-telefonsupport Indeholder oplysninger om, hvordan du kontakter HP. I garantiperiode vil denne support ofte være gratis. Se Telefonnumre til HP Total Care. DAWW Andre ressourcer med oplysninger om produktet 3

12 Hjælp til handicappede Denne HP-printer indeholder en række funktioner, som sætter personer med et handicap i stand til at bruge den. Syn Printersoftwaren kan benyttes af brugere med nedsat syn via operativsystemets indstillinger og funktioner for handicappede. Den understøtter også de fleste hjælpeprogrammer, f.eks. skærmlæsere, braillelæsere og programmer, der omsætter tale til tekst. Farvelagte knapper og faner i softwaren og på HP-printeren er forsynet med enkle tekst- eller ikonetiketter, der angiver den pågældende handling. Bevægelse Bevægelseshæmmede brugere kan udføre funktionerne i printersoftwaren ved hjælp af tastaturkommandoer. Softwaren understøtter desuden funktioner i Hjælp til handicappede i Windows, f.eks. Træge taster, Til/fra-taster, Filtertaster og Musetaster. Printerens dæksler, knapper, papirbakker og papirstyr kan håndteres af brugere med begrænsede kræfter og ringe rækkevidde. Support Du kan finde flere oplysninger om dette produkts handicapfunktioner og HP's fokus på deres produkters handicapvenlighed på HP's webside på adressen Oplysninger om handicapfunktioner i Macintosh-operativsystemer finder du på Apples webside på adressen 4 Kapitel 1 Klargøring DAWW

13 Printerens dele Forside 1 Kontrolpanel 2 Topdæksel 3 Blækpatrondæksel 4 Skrivehovedlås 5 Skrivehoveder 6 Blækpatroner 7 Forreste manuelle indføring 8 Papirbakke 9 Papirstyr 10 Udskriftsbakke Kontrolpanel Yderligere oplysninger finder du i Vejledning til printerindikatorer. DAWW Printerens dele 5

14 1 (Afbryder og strømindikator) 2 (Annuller-knap) 3 (Genoptag-knap og -indikator) 4 (Papirstopindikator) 5 (Dæksel åbent-indikator) 6 (Intet papir-indikator) 7 (Farveindikatorer) 8 9 (Skrivehovedindikator) (Blækpatronindikator) Bagside 1 Parallelstik (IEEE 1284) 2 USB-stik 3 Netværksstik (kun HP Officejet Pro K850dn-farveprinter) 4 Strømstik 5 Papirstyr 6 Kapitel 1 Klargøring DAWW

15 6 Bageste manuelle indføring 7 Tilbehør til automatisk tosidet udskrivning (dupleksenhed), leveres med HP Officejet Pro K850dn-farveprinter. Se HPforbrugsvarer og -tilbehør for at få oplysninger om bestilling af tilbehør, hvis du vil bestille enheden separat. DAWW Printerens dele 7

16 Installation af anden software Følgende drivere og ekstra software kan også installeres på printeren. HP Web Jetadmin: Dette er et værktøj til webbrowserbaseret håndtering af netværksprintere. På Starter CD'en findes et link til HP Web Jetadmin-webstedet. Der findes flere oplysninger om brugen af dette værktøj under HP Web Jetadmin-software. Linux-driver: Kan hentes fra Oplysninger om brug af Linux sammen med HP-printere finder du på hpinkjet.sourceforge.net. Hvis du anvender Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP, skal du have administratorrettigheder for at installere en printerdriver. 8 Kapitel 1 Klargøring DAWW

17 2 Installation af tilbehør Se HP-forbrugsvarer og -tilbehør for at få oplysninger om bestilling af tilbehør. DAWW 9

18 Installation af tilbehør til automatisk tosidet udskrivning Du kan automatisk udskrive på begge sider af et ark papir, når tilbehøret til automatisk tosidet udskrivning (dupleksenhed) er installeret på printeren. Dupleksenheden leveres med HP Officejet Pro K850dn-farveprinter. Den kan også bestilles separat. Se HP-forbrugsvarer og -tilbehør. Se Udskrivning på begge sider (dupleks) for at få yderligere oplysninger om dupleksenheden. Sådan installeres dupleksenheden 1. Tryk på knapperne i hver side af bagpanelet. 2. Fjern panelet fra printeren. 3. Lad dupleksenheden glide ind i printeren, indtil den låser. Bemærk! Tryk ikke på knapperne på siden af dupleksenheden. De skal kun bruges, når enheden skal fjernes fra printeren. 10 Kapitel 2 Installation af tilbehør DAWW

19 3 Brug af printeren Dette afsnit indeholder oplysninger om printerens medieforbrug, ændring af udskriftsindstillinger og grundlæggende udskrivningsopgaver. DAWW 11

20 Valg af udskriftsmedie Printeren er beregnet til at fungere sammen med de fleste typer kontorpapir. Det er en god ide at prøve forskellige udskriftsmedietyper, inden du køber store mængder af dem. Brug HP-medier for at sikre en optimal udskriftskvalitet. Se HP-forbrugsvarer og -tilbehør. Der findes yderligere oplysninger om HP-medier på Tip til valg og brug af udskriftsmedier Følg nedenstående retningslinjer for at opnå de bedste resultater. Brug altid medier, der passer til printerspecifikationerne. Se Om specifikationer for understøttede medier. Vælg medietypen og formatet i printerdriveren. Se Ændring af udskriftsindstillinger. Læg kun én slags medie i en bakke ad gangen. I papirbakken skal du ilægge mediet med udskriftssiden nedad og justeret mod bakkens højre side og bageste kant. Se Ilægning af medier. Overfyld ikke bakken. Se Om specifikationer for understøttede medier. Undgå følgende medier for at forhindre papirstop, dårlig udskriftskvalitet og andre printerproblemer: Flerbladede formularer Medier, der er beskadigede, krøllede eller rynkede Medier med udstansninger eller perforeringer Medier med en kraftig struktur eller prægning, eller som ikke er beregnet til blæk Medier, der er for tynde eller lette at strække Hvis du bruger genbrugsmedier, kan det være nødvendigt at sænke blækmængden i printersoftwaren for at undgå, at blækket tværes ud. Bemærk, at udskrifterne kan få et mat udseende, hvis du sænker blækmængden for meget. Det kan være nødvendigt at udskifte et genbrugsmedie med et andet medie for at undgå papirstop. Kort og konvolutter Undgå konvolutter, som har en meget glat overflade, selvklæbende lim, hægter eller ruder. Undgå også kort og konvolutter med tykke, uregelmæssige eller krøllede kanter samt områder, der er krøllede, iturevne eller på anden måde beskadigede. Brug kun pæne konvolutter af god kvalitet, og sørg for, at folderne er skarpe og regelmæssige. Læg konvolutterne i printeren ifølge ikonet på bakken. 12 Kapitel 3 Brug af printeren DAWW

21 Fotopapir Vælg udskriftskvaliteten Bedst, når du skal udskrive fotografier. Bemærk, at udskrifter i denne kvalitet tager længere tid og bruger mere af din computers hukommelse. Fjern hvert ark, efterhånden som det udskrives, og lad det tørre. Hvis medierne får lov til at blive liggende i udskriftsbakken, er der er risiko for, at blækket tværes ud. Transparenter Læg transparenterne i med den ru side nedad og klæbestrimlen pegende mod bagsiden af printeren. Brug kvaliteten Bedst til udskrivning af transparenter. Fordi det tager længere tid for blækket at tørre i denne kvalitet, sørger printeren for, at blækket på den udskrevne side er helt tørt, før den næste side sendes til udskriftsbakken. Hvis medierne får lov til at blive liggende i udskriftsbakken, er der er risiko for, at blækket tværes ud. Brugerdefineret medie Brug kun brugerdefinerede medier, der understøttes af printeren. Hvis det program, du bruger, understøtter brugerdefinerede medier, skal du redigere mediets format i programmet, før du udskriver dokumentet. Hvis programmet ikke gør det, skal du indstille størrelsen i printerdriveren. Det kan være nødvendigt at reformatere eksisterende dokumenter for at udskrive dem korrekt på brugerdefinerede medier. Om specifikationer for understøttede medier Dette afsnit indeholder oplysninger om størrelse, type og vægt af de medier, som denne printer understøtter. Det indeholder også oplysninger om bakkens kapacitet. Bemærk! Der leveres tilbehør til automatisk tosidet udskrivning (dupleksenhed) med HP Officejet Pro K850dn-farveprinter. Medieformater Medieformat Papirbakke Forreste manuelle indføring Bageste manuelle indføring Automatisk dupleks (dupleksenhed) Manuel dupleks Standardpapirformater U.S. Letter (215,9 x 279,4 mm) Legal (215,9 x 355,6 mm) Super B (330 x 483 mm) DAWW Valg af udskriftsmedie 13

22 Medieformat Papirbakke Forreste manuelle indføring Bageste manuelle indføring Automatisk dupleks (dupleksenhed) Manuel dupleks A4 (210 x 297 mm) Executive (184,15 x 266,7 mm) Statement (140 x 216 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B4 (257 x 364 mm) B5 (JIS) (182 x 257 mm) Tabloid (279,4 x 431,8 mm) A3 (297 x 420 mm) A3+ (330 x 483 mm) Banner A3 (297 x 420 mm) Banner A4 (210 x 297 mm) Banner Letter (215,9 x 279,4 mm) Banner Tabloid (279,4 x 431,8 mm) Panorama A4 (210 x 594 mm) 14 Kapitel 3 Brug af printeren DAWW

23 Medieformat Papirbakke Forreste manuelle indføring Bageste manuelle indføring Automatisk dupleks (dupleksenhed) Manuel dupleks Panorama (101,6 x 254 mm) Panorama (101,6 x 279,4 mm) Panorama (101,6 x 304,8 mm) Konvolutter Konvolut nr. 10 (104,9 x 241,3 mm) Konvolut Monarch (98,5 x 190,5 mm) HP konvolut til lykønskningskort (111,25 x 152,4 mm) Konvolut A2 (111 x 146 mm) Konvolut DL (110 x 220 mm) Konvolut C5 (162 x 229 mm) Konvolut C6 (114 x 162 mm) Kaku konvolut nr. 2 (240 x 332 mm) Konvolut Japanese Chou #3 (120 x 235 mm) Konvolut Japanese Chou #4 (90 x 205 mm) DAWW Valg af udskriftsmedie 15

24 Medieformat Papirbakke Forreste manuelle indføring Bageste manuelle indføring Automatisk dupleks (dupleksenhed) Manuel dupleks Kort Kartotekskort (76,2 x 127 mm) Kartotekskort (101,6 x 152,4 mm) Kartotekskort (127 x 203,2 mm) Hagaki (100 x 148 mm) Ofuku Hagaki (148 x 200 mm) Fotomedier Foto L (89 x 127 mm) Foto L med kant (89 x 127 mm) Foto (101,6 x 152,4 mm) Foto med kant (101,6 x 152,4 mm) Foto med kant (127 x 177,8 mm) Foto (203,2 x 254 mm) Foto (279,4 x 355,6 mm) Foto (304,8 x 304,8 mm) 16 Kapitel 3 Brug af printeren DAWW

25 Medieformat Papirbakke Forreste manuelle indføring Bageste manuelle indføring Automatisk dupleks (dupleksenhed) Manuel dupleks Foto 10 x 15 cm (100 x 150 mm) Foto 10 x 15 cm med kant (100 x 150 mm) Andre medier Brugerdefineret Medietyper I følgende tabel vises de medietyper, du kan benytte. Medieformat Papirbakke og forreste og bageste manuelle indføring Manuel dupleks Automatisk dupleks (dupleksenhed) Standardpapir Almindeligt papir Tykt almindeligt papir HP Bright White Paper HP Premium Paper HP Premium-papir til præsentationer HP Photo and Project Paper Andet inkjetpapir Fotopapir Bemærk! Fotomedier understøtter op til 4800 x 1200-optimeret dpi ved farveudskrivning og 1200 input dpi. Denne indstilling kan medføre et midlertidigt stort forbrug af plads på harddisken (400 MB eller mere) og langsommere udskrivning. HP-fotopapir Andet fotopapir Transparenter DAWW Valg af udskriftsmedie 17

26 Medieformat Papirbakke og forreste og bageste manuelle indføring Manuel dupleks Automatisk dupleks (dupleksenhed) HP-transparenter Andre transparente medier Specialpapir HP-bannerpapir HP-overføringsetiketter HP-etiketter HP Note Card HP-feriefotokort Andet specialpapir Lykønskningskort HP-lykønskningskort HP-fotolykønskningskort Andre lykønskningskort Brochurepapir HP-brochurepapir Andet brochurepapir Medievægt og bakkekapacitet Bakke Type Vægt Kapacitet Papirbakke Papir 60 til 135 g/m 2 Op til 19 mm eller 150 ark almindeligt papir Konvolutter Op til 15 Kort Op til 30 Transparenter eller etiketter Op til Kapitel 3 Brug af printeren DAWW

27 Bakke Type Vægt Kapacitet Forreste manuelle indføring Papir 65 til 135 g/m 2 Op til 10 ark Konvolutter Op til 5 Kort Op til 5 Transparenter eller etiketter Op til 8 Bageste manuelle indføring Papir, konvolutter, kort Op til 280 g/m 2 Én ad gangen, kraftige medier (op til 0,3 mm) Transparenter eller etiketter Én ad gangen Dupleksenhed Papir (Understøtter ikke bannerpapir, kartotekskort og konvolutter) Op til 135 g/m 2 Udskriftsbakke Alle understøttede medier Op til 100 ark Indstilling af minimummargener Dokumentets margener skal svare til (eller være større) end disse minimumindstillinger for margenerne i stående papirretning. Medier Venstre og højre margen Topmargen Bundmargen A3, A3+, B5, Legal, Super B, Tabloid 5,1 mm 3,0 mm 11,7 mm A4, A5, A6, B4, Letter, Executive, Statement 3,3 mm 3,0 mm 11,7 mm Kort 3,2 mm 3,0 mm 11,7 mm Konvolutter 3,2 mm 11,7 mm 11,7 mm DAWW Valg af udskriftsmedie 19

28 Medier Venstre og højre margen Topmargen Bundmargen Foto 127 x 177,8 mm, 203,2 x 254 mm Foto L, 101,6 x 152,4 mm, 10 x 15 cm Foto med kant: L, 101,6 x 152,4 mm, 10 x 15 cm 3,2 mm 3,1 mm 11,7 mm 3,1 mm 3,1 mm 11,7 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm Foto 10 x 15 cm 5,0 mm 3,1 mm 11,7 mm 20 Kapitel 3 Brug af printeren DAWW

29 Ilægning af medier I dette afsnit beskrives ilægning af almindeligt papir og standardmedieformater og -typer i papirbakken. Der er følgende generelle retningslinjer for ilægning af medier i bakken: Du kan bruge den bageste manuelle indføring, hvis du udskriver på tykt papir (f.eks. karton). Se Udskrivning med forreste eller bageste manuelle indføring. Se Udskrivning på medier i specialformat og brugerdefinerede medier, hvis du udskriver kort eller konvolutter. Du kan benytte den forreste manuelle indføring og lade det normale medie ligge i papirbakken, hvis du kun skal udskrive en enkelt konvolut eller to eller et par enkeltark. Se Udskrivning med forreste eller bageste manuelle indføring. Sådan lægges medier i papirbakken 1. Løft udskriftsbakken op. Luk udskriftsbakken, hvis den er forlænget. 2. Tryk på papirbakkelåsen, og forlæng papirbakken. Bemærk! uret. Hvis det lille mediestyr er åbent, skal du lukke det ved at skubbe det 90 mod 3. Tryk på knappen oven på papirstyret, og skub styret helt til venstre. 4. Ilæg en stak papir, som ikke overstiger højden på papirstyret, med udskriftssiden nedad langs højre side af papirbakken, til den stopper. DAWW Ilægning af medier 21

30 5. Tryk på knappen oven på papirstyret, og skub styret til højre, til det stopper ved mediets kant. 6. Tryk på papirbakkelåsen, og skub bakken ind, indtil den stopper ved kanten af mediet. Bemærk! Når der lægges papir i formatet 215,9 x 279,4 mm i papirbakken, vil der være et lille mellemrum mellem forlængeren og bakken. Bakken kan trækkes længere ud, så der er plads til større medier. 7. Sænk udskriftsbakken. 8. Forlæng udskriftsbakken, hvis der er behov for det. 22 Kapitel 3 Brug af printeren DAWW

31 Ilægning af små medier Sådan lægges små medier i papirbakken Bemærk! Du kan også benytte den forreste manuelle indføring. Du kan bruge den bageste manuelle indføring, hvis du udskriver på tykt papir (f.eks. karton). Se Udskrivning med forreste eller bageste manuelle indføring. 1. Løft udskriftsbakken, og fjern alle medier fra papirbakken. 2. Ilæg en stak papir, som ikke overstiger højden på papirstyret, med udskriftssiden nedad langs højre side af papirbakken, til den stopper. 3. Åbn det lille mediestyr ved at skubbe det 90 grader med uret fra udgangspositionen til slutpositionen. 4. Tryk på knappen oven på papirstyret, og skub styret til højre, til det stopper ved mediets kant. DAWW Ilægning af små medier 23

32 5. Tryk på papirbakkelåsen, og skub bakken ind, indtil det lille mediestyr stopper ved kanten af mediet. Når du skubber bakken, forlænges det lille mediestyr, til det rører ved kanten af mediet. 6. Sænk udskriftsbakken. 7. Når du udskriver, skal du vælge mediets relevante type og format i printerdriveren. Se Ændring af udskriftsindstillinger. 24 Kapitel 3 Brug af printeren DAWW

33 Ændring af udskriftsindstillinger Du kan ændre udskriftsindstillingerne (f.eks. mediestørrelse og -type) fra et program eller printerdriveren. Ændringer, der er foretaget fra et program, tilsidesætter altid ændringer, der er foretaget fra printerdriveren. Når programmet er afsluttet, vender printerindstillingerne imidlertid tilbage til de standardindstillinger, der er konfigureret i printerdriveren. Bemærk! Hvis du vil angive udskriftsindstillinger for alle udskriftsjob, skal du foretage ændringerne i printerdriveren. Yderligere oplysninger om printerdriverfunktionerne i Windows finder du i onlinehjælpen til printerdriveren. Yderligere oplysninger om udskrivning fra et specielt program finder du i dokumentationen til det pågældende program. Sådan redigeres indstillingerne i et program for aktuelle job (Windows) 1. Åbn det dokument, der skal udskrives. 2. Klik på Udskriv i menuen Filer, og klik derefter på Opsætning eller Egenskaber. (De specifikke indstillinger kan variere, alt efter hvilket program du bruger). 3. Rediger de ønskede indstillinger, og klik på OK, Udskriv eller en lignende kommando. Sådan redigeres standardindstillinger for alle fremtidige job (Windows) 1. Klik på Start på skrivebordet i Windows, peg på Indstillinger, og klik derefter på Printere. Eller klik på Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Printere og faxenheder eller Printere (afhængigt af operativsystemet). 2. Højreklik på printerikonet, og vælg derefter Egenskaber, Dokumentstandarder eller Udskriftsindstillinger. 3. Rediger eventuelt andre ønskede indstillinger, og klik på OK. Sådan ændres indstillingerne (Mac OS) 1. Klik på Sidelayout i menuen Arkiv. 2. Rediger de ønskede indstillinger, og klik på OK. 3. Klik på Udskriv i menuen Arkiv. 4. Rediger de ønskede indstillinger, og klik på Udskriv. DAWW Ændring af udskriftsindstillinger 25

34 Annullering af et udskriftsjob Du kan annullere et udskriftsjob på en af følgende måder: Kontrolpanel Tryk på (Annuller-knappen). Derved sletter du det job, som printeren er ved at skrive ud. Det påvirker ikke ventende udskriftsjob. Windows Dobbeltklik på det printerikon, der vises i det nederste højre hjørne af computerskærmen. Vælg printjobbet, og tryk derefter på Delete-knappen på tastaturet. Mac OS X Klik på ikonet Printercentral eller Printerinstallationsprogram, og dobbeltklik derefter på printerikonet. Vælg udskriftsjobbet, og klik på Slet. 26 Kapitel 3 Brug af printeren DAWW

35 Udskrivning med forreste eller bageste manuelle indføring Du kan benytte den forreste manuelle indføring og lade det normale medie ligge i papirbakken, hvis du kun skal udskrive en enkelt konvolut eller to eller et par fotos eller enkeltark. Den bageste manuelle indføring benytter lige papirfremføring og er beregnet til udskrivning af tykt papir i enkeltark (op til 280 g/m 2 ), f.eks. karton. Du finder oplysninger om de medietyper og -formater, der understøttes af de manuelle indføringer, under Om specifikationer for understøttede medier. Udskrivning fra de manuelle indføringer foregår i to trin: 1) ændring af softwareindstillingerne og 2) ilægning af mediet. I følgende afsnit beskrives fremgangsmåden for hvert trin. Bemærk! Hvis dupleksenheden er installeret, og du vil udskrive fra den bageste manuelle indføring, skal du udskifte dupleksenheden med bagpanelet. Ændring af softwareindstillingerne Windows 1. Åbn printerdriveren. 2. Klik på fanen Papir/kvalitet. 3. Vælg Manuel indføring på rullelisten Kilden er. 4. Rediger eventuelt andre indstillinger, og klik derefter på OK. 5. Udskriv dokumentet. Mac OS 1. Klik på Arkiv, og klik derefter på Sidelayout. 2. Vælg medieformatet, og klik derefter på OK. 3. Klik på Arkiv, og klik derefter på Udskriv. 4. Åbn panelet Papirtype/kvalitet. 5. Vælg kilden i panelet Papir. 6. Rediger eventuelt andre indstillinger, og klik derefter på Udskriv. Ilægning af papir i forreste manuelle indføring Bemærk! Fjern eventuelle udskrifter fra udskriftsbakken, før du benytter den forreste manuelle åbning. 1. Forlæng udskriftsbakken. 2. Skub papirstyret helt til venstre. 3. Løft den gennemsigtige plastikflap, og indsæt mediet i den smalle åbning mellem udskriftsbakken og plastikflappen. Indfør op til 10 ark papir eller 5 kort eller konvolutter med DAWW Udskrivning med forreste eller bageste manuelle indføring 27

36 udskriftssiden nedad langs højre side af åbningen, til mediet stopper. Konvolutterne skal indføres, så flapperne vender opad og til højre. 4. Skub papirstyret til højre, til det stopper ved papirets kant. 5. Tryk på (Genoptag-knappen) for at fortsætte med at udskrive. Fjern papiret fra den forreste manuelle indføring, når du vil genoptage udskrivning fra papirbakken. Ilægning af papir i bageste manuelle indføring 1. Hvis dupleksenheden er installeret, skal du udskifte den med bagpanelet. 28 Kapitel 3 Brug af printeren DAWW

37 2. Indstil papirstyret til den ønskede mediebredde. 3. Ilæg et ark med mediets udskriftsside opad i den venstre side af åbningen, indtil printeren griber fat om mediet. 4. Tryk på (knappen Genoptag) for at udskrive. 5. Hvis du udskriver mere end en side, skal du trykke på (knappen Genoptag) for at udskrive, hver gang du har lagt et ark i. DAWW Udskrivning med forreste eller bageste manuelle indføring 29

38 Udskrivning på begge sider (dupleks) Du kan udskrive på begge sider af et medieark, enten automatisk ved hjælp af dupleksenheden eller manuelt ved at vende mediet og føre det ind i printeren igen. Retningslinjer for dupleksudskrivning Brug altid medier, der passer til printerspecifikationerne. Se Om specifikationer for understøttede medier. Angiv dupleksindstillinger i programmet eller i printerdriveren. Du må ikke udskrive på begge sider af transparenter, konvolutter, fotopapir eller blanke medier. Der kan opstå papirstop i forbindelse med disse medietyper. Udskriv ikke på begge sider af papir, der er tyndere end 60 g/m 2 eller kraftigere end 135 g/m 2. Der kan opstå papirstop i forbindelse med disse medietyper. Flere medietyper kræver en bestemt retning, når du udskriver på begge sider af mediet, f.eks. brevpapir, fortrykt papir, papir med vandmærke og forhullet papir. Når du udskriver fra en computer, der kører Windows, udskriver printeren den første side af mediet først. Når du udskriver fra en computer, der kører Mac OS, udskriver printeren den anden side først. Læg mediet i med forsiden nedad. Når printeren er færdig med at udskrive på den ene side af mediet, stopper printeren kortvarigt mediet, mens blækket tørrer. Når blækket er tørt, føres mediet ind i printeren igen, og den anden side udskrives. Når udskrivningen er afsluttet, skubbes mediet ud i udskriftsbakken. Grib ikke fat i mediet, før udskrivningen er færdig. Du kan udskrive på begge sider af understøttede medier i brugerdefinerede formater ved at bruge printerens manuelle dupleksfunktioner. Du kan se en oversigt over understøttede brugerdefinerede formater under Om specifikationer for understøttede medier. Dupleksudskrivning (Windows) Bemærk! Ved automatisk dupleksudskrivning skal du kontrollere, at dupleksenheden er installeret korrekt. Hvis bagpanelet er installeret, udskriver printeren kun på én side (simpleks). Sådan foretages dupleksudskrivning i Windows 1. Læg det ønskede medie i. Se Retningslinjer for dupleksudskrivning og Ilægning af medier. 2. Åbn et dokument. Klik på Udskriv i menuen Filer, og vælg derefter Indstillinger, Dokumentstandarder eller Udskriftsindstillinger. 3. Klik på fanen Færdigbehandling. 4. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider. 5. Ved automatisk dupleksudskrivning skal du kontrollere, at Brug auto-dupleksenhed er markeret. Ved manuel dupleksudskrivning skal du kontrollere, at denne indstilling ikke er markeret. Se Retningslinjer for dupleksudskrivning. 6. Du skal kontrollere, at Bevar layout er markeret, så størrelsen på hver side automatisk bliver tilpasset, så den svarer til dokumentets layout på skærmen. Hvis du fjerner denne funktion, kan der forekomme uønskede sideskift. 30 Kapitel 3 Brug af printeren DAWW

39 7. Marker afkrydsningsfeltet, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vend siderne opad, afhængigt af hvilken indbindingskant du ønsker. Se eksempler i illustrationerne i printerdriveren. 8. Vælg eventuelt en hæfteindstilling på rullelisten Brochurelayout. 9. Rediger eventuelt andre indstillinger, og klik derefter på OK. 10. Udskriv dokumentet. Bemærk! Hvis du bruger en computer, der kører Windows NT 4.0, skal du klikke på Fortsæt i den dialogboks, der vises, når dokumentet skal udskrives. Ellers starter printeren ikke udskrivningen. 11. Ved manuel dupleksudskrivning skal du, når den første side af dokumentet er udskrevet, følge vejledningen på skærmen og lægge papiret i bakken (med den ubeskrevne side nedad) eller i den forreste manuelle indføring (med den ubeskrevne side opad) igen for at udføre udskrivningen. Dupleksudskrivning (Mac OS) Bemærk! Ved automatisk dupleksudskrivning skal du kontrollere, at dupleksenheden er installeret korrekt. Hvis bagpanelet er installeret, udskriver printeren kun på én side (simpleks). Sådan foretages automatisk dupleksudskrivning i Mac OS 1. Læg det ønskede medie i. Se Retningslinjer for dupleksudskrivning og Ilægning af medier. 2. Klik på Udskriv i menuen Arkiv. 3. Åbn panelet Layout. 4. Vælg funktionen udskrivning på begge sider. 5. Vælg den ønskede indbindingsretning ved at klikke på det relevante symbol. 6. Rediger eventuelt andre indstillinger, og klik derefter på OK eller Udskriv. DAWW Udskrivning på begge sider (dupleks) 31

40 Udskrivning på medier i specialformat og brugerdefinerede medier Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan man udskriver på medier som f.eks. konvolutter, fotopapir, postkort og transparenter samt medier i brugerdefinerede formater. Sådan udskrives på specialmedier og brugerdefinerede medier (Windows) 1. Læg det ønskede medie i. Se Ilægning af medier. 2. Åbn et dokument. Klik på Udskriv i menuen Filer, og klik derefter på Indstillinger eller Egenskaber. 3. Klik på fanen Papir/kvalitet. 4. Vælg medietypen på rullelisten Typen er. 5. Vælg mediestørrelsen på rullelisten Formatet er. -Eller- Klik på Brugerdefineret, indtast mediets mål, og klik derefter på OK. 6. Rediger eventuelt andre indstillinger, og klik derefter på OK. 7. Udskriv dokumentet. Sådan udskrives på specialmedier og brugerdefinerede medier (Mac OS) 1. Læg det ønskede medie i. Se Ilægning af medier. 2. Klik på Sidelayout i menuen Arkiv. 3. Vælg mediestørrelse. 4. Udfør følgende trin for at angive en brugerdefineret mediestørrelse: a. Klik på Speciel papirstørrelse i rullemenuen Indstillinger. b. Klik på Ny, og indtast derefter et navn på formatet i feltet Navn på papirstørrelse. c. Indtast dimensionerne, og indstil margenerne i felterne Bredde og Højde. d. Klik på Færdig eller OK, og klik derefter på Arkiver. 5. Åbn menuen Arkiv, klik på Sidelayout, og vælg derefter det nye specialformat. 6. Klik på OK. 7. Klik på Udskriv i menuen Arkiv. 8. Åbn panelet Farve. 9. Klik på fanen Papir, og vælg derefter medietypen. 10. Rediger eventuelt andre indstillinger, og klik derefter på Udskriv. 32 Kapitel 3 Brug af printeren DAWW

41 4 Konfiguration og styring af printeren Dette afsnit indeholder oplysninger om styring af printeren, konfiguration af printeren i Windows eller Mac OS og brug af konfigurationssiden. DAWW 33

42 Styring af printeren Oversigt over printerstyringsopgaver Nedenstående tabel angiver de printerværktøjer, der kan bruges til at styre printeren. Du kan finde flere oplysninger om administratorværktøjerne i tabellen under Oversigt over printerstyringsværktøjer. Bemærk! Windows-brugere kan bruge printerdriveren, Værktøjskasse, den integrerede webserver, kontrolpanelet, HP Web Jetadmin og myprintmileage. Mac OS-brugere kan bruge printerdriveren, HP Printer-hjælpefunktion, den integrerede webserver og kontrolpanelet. Du kan få oplysninger om HP Web Jetadmin-softwaren ved at åbne HP Web Jetadmin og se dokumentationen til softwaren. Du kan få flere oplysninger om myprintmileage ved at gå til MyPrintMileage-webstedet og følge vejledningen på skærmen. Opgave Værktøjer Printerdriver Værktøjskasse (Windows) HP Printerhjælpefunktion (Mac OS) Integreret webserver (EWS - Embedded Web Server) Vejledning til printerindikatorer HP Web Jetadminsoftware myprint Mileage Overvåge printeren. Drift og status Medier og forbrugsvarer Job og brug af printeren Administrere printeren Printersikkerhed Konfigurere indstillinger for opgaveadmini stration Vælge sprog Konfigurere advarsler og meddelelser Opgradere firmware i printeren Udføre printervedlige holdelse 34 Kapitel 4 Konfiguration og styring af printeren DAWW

43 Opgave Værktøjer Konfiguration af netværksindstillinger Konfigurere netværkspara metre Overvåge printeren Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om åbning og brug af specifikke styringsværktøjer under Oversigt over printerstyringsværktøjer. Værktøj Værktøjskasse (Windows) Information Drift og status Klik på fanen Printerstatus. Medier og forbrugsvarer Status for blækpatroner: Oplysningerne om blækniveau vises under fanen Printerstatus. Klik på Patronoplysninger for at se oplysninger om udskiftning af blækpatroner og udløbsdatoer. HP Printer-hjælpefunktion (Mac OS) Medier og forbrugsvarer Åbn vinduet Oplysninger og support, og klik derefter på Status på forbrugsvarer. Integreret webserver (EWS) Drift og status Oplysninger om printerstatus: Klik på fanen Oplysninger, og klik derefter på en af mulighederne i venstre rude. Medier og forbrugsvarer Blækpatron- og skrivehovedstatus Klik på fanen Oplysninger, og klik derefter på Blækforsyning i venstre rude. Job og brug af printeren Akkumuleret blæk- og medieforbrug: Klik på fanen Oplysninger, og klik derefter på Forbrug i venstre rude. Opgaveadministration: Klik på fanen Indstillinger, og klik derefter på Opgaveadministration i venstre rude. Kontrolpanel Status for job, der er under udførelse, printerens driftsstatus og status for blækpatroner og skrivehoveder. Yderligere oplysninger finder du i Beskrivelse af og udskrivning af konfigurationssiden. HP Web Jetadmin-software Viser driftstatus og oplysninger om medier og forbrugsvarer. Se HP Web Jetadmin-software. DAWW Styring af printeren 35

44 Værktøj Information myprintmileage Viser oplysninger om medier og forbrugsvarer Se myprintmileage. Administrere printeren Dette afsnit indeholder oplysninger om administration af printeren og ændring af printerindstillingerne. Bemærk! Du kan finde flere oplysninger om åbning og brug af specifikke styringsværktøjer under Oversigt over printerstyringsværktøjer. Værktøj Printerdriver Opgave Udføre printervedligeholdelse Justere skrivehoveder: Klik på fanen Service, klik på Udfør service på denne enhed, og følg derefter vejledningen på skærmen. Rense skrivehoveder: Klik på fanen Service, klik på Udfør service på denne enhed, og følg derefter vejledningen på skærmen. Værktøjskasse (Windows) Udføre printervedligeholdelse Justere skrivehoveder: Klik på fanen Printerservice, klik på Juster skrivehoveder, og følg derefter vejledningen på skærmen. Rense skrivehoveder: Klik på fanen Printerservice, klik på Rens skrivehoveder, og følg derefter vejledningen på skærmen. HP Printer-hjælpefunktion (Mac OS) Udføre printervedligeholdelse Justere skrivehoveder: Åbn Oplysninger og support, klik på Juster, og følg derefter vejledningen på skærmen. Rense skrivehoveder: Åbn Oplysninger og support, klik på Rens, og følg derefter vejledningen på skærmen. Integreret webserver (EWS) Printersikkerhed Ændre administrator-adgangskoden: Klik på fanen Indstillinger, og klik derefter på Sikkerhed i venstre rude. Indstille sprog Indstille sproget i den integrerede webserver: Klik på fanen Oplysninger, og klik derefter på Sprog i venstre rude. 36 Kapitel 4 Konfiguration og styring af printeren DAWW

45 Værktøj Opgave Udføre printervedligeholdelse Justere skrivehoveder: Klik på fanen Indstillinger, klik på Vedligeholdelse i venstre rude, og klik derefter på Juster skrivehoveder på rullelisten i afsnittet Skrivehoved. Rense skrivehoveder: Klik på fanen Indstillinger, klik på Vedligeholdelse i venstre rude, og klik derefter på den relevante renseindstilling på rullelisten i afsnittet Skrivehoved. Kontrolpanel Udføre printervedligeholdelse Justere skrivehoveder: Tryk på (afbryderen), og hold den nede, og tryk derefter to gange på (Genoptag-knappen). Rense skrivehoveder: Se Sådan renses skrivehovederne automatisk. Yderligere oplysninger finder du i Vejledning til printerindikatorer. HP Web Jetadmin-softwareadvarsler myprintmileage Indeholder sikkerhedsoplysninger og opsætningsadvarsler og -meddelelser. Se HP Web Jetadmin-software. Indeholder opsætningsadvarsler og -meddelelser. Se myprintmileage. Konfiguration af netværksindstillinger Dette afsnit indeholder oplysninger om konfiguration af printerens netværksindstillinger. Du kan finde flere oplysninger om åbning og brug af specifikke styringsværktøjer under Oversigt over printerstyringsværktøjer. Udskriv en konfigurationsside for at få en liste over de aktuelle indstilinger. Se Beskrivelse af og udskrivning af konfigurationssiden. Alle understøttede netværksprotokoller er som standard aktiveret. Men hvis du slår ubrugte protokoller fra, kan du opnå fordele som at formindske den mængde netværkstrafik, printeren genererer, og forhindre uautoriserede brugere i at udskrive til printeren. Værktøj Integreret webserver (EWS) Opgave Konfigurere netværksparametre Angive en fast IP-adresse: Klik på fanen Netværk, vælg Manuel IP under IP-adressekonfiguration, indtast den statiske IP-adresse i boksen Manuel IPadresse, indtast den manuelle undernetmaske og den manuelle standardgateway, hvis det er nødvendigt, og klik derefter på Anvend. DAWW Styring af printeren 37

46 Værktøj Opgave Bemærk! Det anbefales ikke, at du tildeler printeren en fast IP-adresse. Men en fast IPadresse kan muligvis løse visse installationsog udskrivningsproblemer, f.eks. en konflikt med en personlig firewall. HP Web Jetadmin-software Indeholder oplysninger om konfiguration af netværksparametre. Se HP Web Jetadmin-software. Oversigt over printerstyringsværktøjer Værktøjskasse (Windows) Værktøjskassen giver status- og vedligeholdelsesoplysninger om printeren. Den indeholder også links til denne vejledning, hvis du ønsker hjælp til grundlæggende udskrivningsopgaver og løsning af problemer. Bemærk! Hvis Værktøjskassen ikke blev installeret sammen med de andre komponenter i printersoftwaren, kan du installere den ved hjælp af installationsprogrammet på Starter CD'en. Hvis du vil overvåge en printer i en delt port (f.eks. \\portnavn\printernavn) fra en klientmaskine, skal Værktøjskasse køre både på serveren og på klientmaskinen. Sådan åbnes Værktøjskassen 1. Peg på Programmer i menuen Start på computeren. 2. Peg på HP, peg på printernavnet, og klik derefter på ikonet Værktøjskasse. Værktøjskassen indeholder faner, som du kan bruge til at få vist produktoplysninger. Højreklik på hver indstilling under fanerne i vinduet Værktøjskasse, hvis du vil have mere detaljerede oplysninger om indstillingerne. Fanen Printerstatus Valgte printere: Viser en liste over installerede printere, der understøttes af Værktøjskasse. Oplysninger om blækniveau: Viser det anslåede blækniveau for hver patron. Bestil forbrugsvarer: Giver adgang til et websted, hvor du kan bestille forbrugsvarer til printeren online. Patronoplysninger: Viser bestillingsnummer og udløbsdato for de installerede blækpatroner. Indstillinger: Giver dig mulighed for at angive avancerede Værktøjskasse-indstillinger, f.eks. vælge, hvilke printermeddelelser der skal vises, angive, om du vil have besked i form et lydsignal, når der opstår en fejl, og vælge, hvilke typer fejlmeddelelser du vil have vist. 38 Kapitel 4 Konfiguration og styring af printeren DAWW

47 Fanen Oplysninger Oplysninger om printer: Indeholder links til myprintmileage og viser oplysninger om printerhardwarens og skrivehovedernes tilstand. Yderligere oplysninger finder du i myprintmileage. Hjælpeoplysninger: Indeholder links til HP Instant Support og HP Total Care samt til denne vejledning, som du kan benytte, hvis du har brug for hjælp til opgaver og fejlfinding. Der findes også en vejledning til onlineregistrering af printeren. Yderligere oplysninger finder du i HP Instant Support. Fanen Printerservice Under fanen Printerservice finder du værktøjer, der hjælper dig med at vedligeholde og teste din printer. Du kan justere og rense dine blækpatroner eller udskrive en demoside. Udskriv fejlfindingsside for udskriftskvalitet: Klik på denne knap for at åbne en dialogboks, hvor du kan udskrive en side som hjælp til at finde ud af, om du har brug for at køre værktøjer til printervedligeholdelse for at forbedre udskriftskvaliteten. Test papirindføring: Klik på denne knap for at åbne en dialogboks, hvor du kan få printeren til at udskrive 20 tomme sider for at sikre, at papirstien er fri for forhindringer og fungerer korrekt. Test papirskævhed: Klik på denne knap for at åbne en dialogboks, hvor du kan udskrive en side som hjælp til at finde ud af, om printeren har et problem med skæv papirindføring. Udskriv konfigurationsside: Klik på denne knap for at udskrive en printerkonfigurationsside. Yderligere oplysninger finder du i Beskrivelse af og udskrivning af konfigurationssiden. Juster skrivehoveder: Klik på denne knap for at justere skrivehovederne. Yderligere oplysninger finder du i Sådan justeres skrivehovederne. Rens skrivehoveder: Klik på denne knap for at rense skrivehovederne automatisk. Yderligere oplysninger finder du i Sådan renses skrivehovederne automatisk. Kalibrer farve: Klik på denne knap for at afstemme farvetonerne på udskrifterne. Yderligere oplysninger finder du i Kalibrering af farve. Konfigurer udskriftsrampe: Klik på denne knap for at åbne en dialogboks, hvor du kan aktivere udskriftsrampen til udskrivning i tilstanden Hurtig normal. Derved kan du forhindre, at blækket tværes ud på udskrifterne. HP Printer-hjælpefunktion (Mac OS) HP Printer-hjælpefunktionen indeholder værktøjer til konfiguration af printerindstillinger, kalibrering af printeren, rensning af skrivehovederne, udskrivning af konfigurations- og testsider, onlinebestilling af forbrugsvarer og søgning efter webbaserede supportoplysninger, f.eks. værktøjer til printervedligeholdelse såsom kalibrering af printeren. Sådan åbnes HP Printer-hjælpefunktionen 1. Vælg Computer i menuen Go i Finder. 2. Klik på Bibliotek, og klik derefter på Printere. 3. Klik på hp, klik på Hjælpeprogrammer, og klik derefter på HP Printervælger. 4. Vælg printeren, og klik derefter på Start program. DAWW Styring af printeren 39

48 Vinduer i HP Printer-hjælpefunktionen Hjælpefunktionen indeholder følgende vinduer: Oplysninger og support Status på forbrugsvarer: Viser blækniveauet i og oplysninger om blækpatronerne. Enhedsoplysninger: Udskriver en konfigurationsside, som indeholder oplysninger om printeren. Fejlfinding af udskriftskvalitet: Udskriver en fejlfindingsside. Test papirindføring: Udskriver 20 tomme sider for at sikre, at papirstien er fri for forhindringer. Test papirskævhed: Undersøger, om papiret indføres skævt. Rens: Renser skrivehovederne. Juster: Justerer skrivehovederne, så den bedst mulige udskriftskvalitet opnås. Kalibrer farve: Justerer farve for at løse problemer med farvetonerne. HP Support: Giver adgang til HP-webstedet, hvor du kan registrere printeren, finde support til printeren og oplysninger om returnering og genbrug af brugte printerforbrugsvarer. Printerindstillinger Netværksindstillinger: Konfigurer IP-indstillinger. Yderligere indstillinger: Åbner den integrerede webserver. Integreret webserver (EWS - Embedded Web Server) Når printeren er tilsluttet til et netværk, kan du bruge printerens integrerede webserver til at vise statusoplysninger, ændre indstillinger og til at styre printeren fra computeren. Bemærk! Du kan se en liste over EWS-systemkravene under Printerspecifikationer. Visse indstillinger er kun tilgængelige, hvis du har en adgangskode til den integrerede webserver. Du kan åbne og anvende den integrerede webserver uden at have forbindelse til internettet. Visse funktioner er dog ikke tilgængelige. Åbning af den integrerede webserver Bemærk! Hvis du vil åbne den integrerede webserver (EWS) fra Værktøjskassen (Windows) eller HP Printer-hjælpefunktion (Mac OS), skal printeren være tilsluttet et netværk og have en IP-adresse. Åbning fra en webbrowser Skriv den IP-adresse, der er tildelt printeren, i en understøttet webbrowser på computeren. Hvis IP-adressen f.eks. er , skal du skrive følgende adresse i webbrowseren: Printerens IP-adresse findes på konfigurationssiden, se Beskrivelse af og udskrivning af konfigurationssiden. 40 Kapitel 4 Konfiguration og styring af printeren DAWW

49 Åbning fra Værktøjskassen (Windows) Åbn Værktøjskasse. Yderligere oplysninger finder du under Værktøjskasse (Windows). Klik på fanen Oplysninger, og klik derefter på Start integreret webserver. Åbning fra HP Printer-hjælpefunktion (Mac OS) Åbn Printerindstillinger, klik på Yderligere indstillinger, og klik derefter på Åbn integreret webserver. Når du har åbnet den integrerede webserver, kan du oprette et bogmærke for den, så du hurtigt kan vende tilbage til den fremover. Sider til den integrerede webserver Den integrerede webserver indeholder sider, hvor du kan få vist produktoplysninger og ændre printerindstillingerne. Siderne indeholder også links til andre e-tjenester. Sider Oplysninger Indhold Viser statusoplysninger om printeren, dens beholdning og forbrug af farve og en log over printerhændelser (f.eks. fejl). Indstillinger Viser de indstillinger, der er konfigureret for printeren, og giver dig mulighed for at ændre disse indstillinger. Netværk Viser netværksstatus og de netværksindstillinger, der er blevet konfigureret for printeren. Disse sider vises kun, hvis printeren er tilsluttet til et netværk. Yderligere oplysninger finder du i Konfiguration af netværksindstillinger. Andre links Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til andre ressourcer, herunder e-tjenester som f.eks. HP Instant Support, myprintmileage og onlinebestilling af forbrugsvarer. Yderligere oplysninger finder du i HP Instant Support og myprintmileage. Du kan også tilføje eller tilpasse et link til det ønskede websted. Dette link vises i venstre rude på alle sider i den integrerede webserver. HP Web Jetadmin-software HP Web Jetadmin-softwaren er en webbaseret løsning til fjerninstallation, -konfiguration (både enkeltvis og samlet), -overvågning (herunder forbrugsvareniveauer), fjerndiagnoticering og fejlfinding af en lang række ydre HP- og ikke-hp-netværksenheder. Når HP Web Jetadmin-softwaren er installeret, kan du få adgang til den overalt på dit intranet ved hjælp af en standardwebbrowser. Du kan finde yderligere oplysninger eller hente softwaren på webstedet DAWW Styring af printeren 41

HP Officejet Pro K8600-printerserien

HP Officejet Pro K8600-printerserien HP Officejet Pro K8600-printerserien Brugervejledning Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro K8600-printerserien Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART PRO B8300 http://da.yourpdfguides.com/dref/907781

Din brugermanual HP PHOTOSMART PRO B8300 http://da.yourpdfguides.com/dref/907781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART PRO B8300 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Officejet Pro K550 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K550 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K550 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K550 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 10/2005 Reproduktion,

Læs mere

OFFICEJET PRO 8000. Brugervejledning A809

OFFICEJET PRO 8000. Brugervejledning A809 OFFICEJET PRO 8000 Brugervejledning A809 HP Officejet Pro 8000 (A809) Printer series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 9. Brug kun den eksterne

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Deskjet 1280. Brugervejledning

HP Deskjet 1280. Brugervejledning Brugervejledning HP Deskjet 1280 Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 2/2005 Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500 http://da.yourpdfguides.com/dref/896509

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500 http://da.yourpdfguides.com/dref/896509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET 9500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP BUSINESS INKJET 2300 http://da.yourpdfguides.com/dref/894460

Din brugermanual HP BUSINESS INKJET 2300 http://da.yourpdfguides.com/dref/894460 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3630 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...7 Indikator for trådløs...8 3 Udskriv Udskrivning

Læs mere

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP e-all-in-one at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP Deskjet 2540 series Hjælp... 1 2 Lær din HP Deskjet 2540 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Trådløse indstillinger...

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 3510 series at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 4800 Series All-In-One Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Officejet Enterprise Color X555

Officejet Enterprise Color X555 Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning www.hp.com/support/ojcolorx555 HP Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 6500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series

HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one. Brugervejledning

HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one. Brugervejledning HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one Brugervejledning Copyrightoplysninger 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave 4/2013 Meddelelser fra Hewlett-Packard Company

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet Pro 8100

Brugervejledning. HP Officejet Pro 8100 Brugervejledning HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 Meddelelser fra Hewlett-

Læs mere

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401 LASERJET PRO 400 Brugervejledning M401 HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series-printere. Brugervejledning

HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series-printere. Brugervejledning HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series-printere Brugervejledning HP Color LaserJet 3000, 3600 og 3800 Series-printere Brugervejledning Copyright og licens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning NPD4134-01 DA

Brugervejledning NPD4134-01 DA NPD4134-01 DA Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Operativsystemversioner Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 11 Fysisk installation af printeren... 11 Vælge en placering

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjælp...5 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...7

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning LASERJET PRO 200 COLOR Brugervejledning M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 color M251- printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Tilslutning af printeren til computeren.......................

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere