Troldtektmagasinet. Med bæredygtighed på programmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troldtektmagasinet. Med bæredygtighed på programmet"

Transkript

1 Nr. 6 November 2009 Med bæredygtighed på programmet TEMA: Hvad skal der til for at være en ansvarlig virksomhed anno 2009? Der skal vilje og evne til at påtage sig et ansvar for alle aspekter, der har med virksomheden at gøre. Produktkvaliteten skal være høj, produktionen miljøskånsom og produktet medvirke positivt til omgivelserne i brugsfasen. Og så skal virksomheden udvise social ansvarlighed, blandt andet ved at talentudvikle morgendagens innovative kræfter. Fra vugge til krukke Troldtekt i kredsløb Side 4 Forførende former fornyer Troldtekt Side 8 På mærkerne for miljøet Side 10

2 Side 3 Indrettet Side 3 Side 9 Troldtekt i privaten Side 4 5 TEMA: Vi vil have plads til udfoldelse både hjemme og på arbejdet. Åbne kontormiljøer og højloftede køkkener giver frihed, albuerum og dårlig akustik. Støj kan medføre stress, så kunsten er at kombinere god arkitektur med god akustik. Side 3 5 Tryk på væggen en anderledes udsmykning Side 6 Side 7 Troldtekt med plankeeffekt Side 7 Indeklima og indlæring Side 3 Nr. 1 oktober 2007 Historien om L. Hammerich A/S Bagsiden Side 4 5 Side 3 Kort og godt om Troldtekt Side 7 Side 6 Fra vugge til krukke Troldtekt i kredsløb Side 4 Forførende former fornyer Troldtekt Side 8 Nr. 6 November 2009 TEMA: Hvad skal der til for at være en ansvarlig virksomhed anno 2009? Der skal vilje og evne til at påtage sig et ansvar for alle aspekter, der har med virksomheden at gøre. Produktkvaliteten skal være høj, produktionen miljøskånsom og produktet medvirke positivt til omgivelserne i brugsfasen. Og så skal virksomheden udvise social ansvarlighed, blandt andet ved at talentudvikle morgendagens innovative kræfter. Trafiksikker truckkørsel i Troldhede Side 11 Når der går sport i god akustik TEMA: De danske idrætshaller bliver de kommende år renoveret for et stort milliardbeløb. Nye idrætsmønstre kræver nemlig nye og forbedrede faciliteter. Og æstetik i kombination med god akustik tænkes i stigende grad ind helt fra begyndelsen. Side 3-5 Fremtidens idrætshal Velkommen i nye rammer Side 6 7 Nr. 3 Maj 2008 God tone i privaten TEMA: Vi fokuserer i stigende grad på indretning, når vi bygger om eller nyt, for hjemmet skal på én gang være funktionelt og hyggeligt. God akustik er en forudsætning for begge dele. Side 4 5 på fremtiden Ny erhvervsdel på Nr. 2 februar 2008 Akustik og arkitektur Find inspiration på Byggeri 2008 Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til hjernen. Ventilation bliver derfor i stigende grad tænkt ind i forbindelse med såvel opførelse som renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner. Side 3-5 Skoleeksempler på godt indeklima Nr. 4 Oktober 2008 Ny kvalitetschef i L. Hammerich Storrumskontorer problem eller potentiale? TEMA: Storrumskontoret er et udskældt arbejdsrum. Det slider på arbejdsmiljøet, når medarbejdere konstant bliver forstyrret af snakkende kollegaer, kimende telefoner og målrettede stiletter. Men storrumskontoret er bedre end sit rygte: Hvis man tager de akustiske udfordringer i ed og samtidig sørger for godt indeklima, åbner kontorformen mulighed for dynamiske arbejdsformer til gavn for både trivsel og bundlinje. Spot på storrumskontorer Frisk luft til bankens hjerner 1. august 2009 bød vi velkommen til Per Byskov. Som kvalitetschef i L. Hammerich, vil han sørge for høj kvalitet i alle produk tionsled. Han er garant for, at produktionen går hånd i hånd med godt arbejdsmiljø, klar sundhedsprofil til medarbejderstaben i produktionen og social ansvarlighed i bred forstand. Og han vil foku sere på, at Troldtekt har førertrøjen inden for certificering også i morgen. Derfor er et væsentligt indsatsområde i den kommende tid at køre alt i stilling til, at vi fra foråret 2010 kan tilbyde akustiklofter baseret på PEFC-mærket træ, der sikrer bæredygtig skovdrift. Per Byskov har mange års erfaring inden for byggebranchen, og kvalitetssikring, CE-mærkning, standarder og procesoptimering er blot nogle af de arbejdsområder, han har arbejdet med. Per Byskov har desuden ledelseserfaring fra både mindre og større organisationer. Kort og godt om Troldtekt Side 11 Nr. 5 Maj 2009 Med bæredygtighed på programmet Seks udgaver af Troldtekt magasinet er det indtil nu blevet til. Magasinerne kan downloades i PDF-format fra hvor du også kan rekvirere flere trykte eksemplarer. Side 2 Troldtekt magasinet nr Klimadagsorden i harehøjde Kære læser velkommen i 6. udgave af Troldtekt magasinet Det er de store overskrifter, der præger medierne i tiden op til COP-15 i december i år. Sendefladen genlyder af CO 2 -kvoter og klimamål, og suset fra morgendagens vindmøller puster yderligere luft under vingerne på klimadebatten. I Hammerich har vi vores egen klima- og miljødagsorden. Den er et naturligt led i virksomhedens værdigrundlag og en uadskillelig del af vores daglige arbejde. I overskrifter rummer visionen bæredygtig produktion, bidrag til et godt indeklima og fokus på social ansvarlighed. Man kan bruge mange fine ord på sådan en miljødagsorden, men for os er det mindre vigtigt at sætte ord på handlingerne end handling bag ordene. Det gør vi ved at skabe Troldtekt akustiklofter af naturlige materialer, ved nænsom produktion og ved en høj grad af genanvendelse. Vi lægger vægt på, at livscykus for en Troldtekt plade i alle led er miljømæssig forsvarlig. Og så har vi konstant fokus på at tænke bæredygtighed og produktudvikling sammen. I praksis udmønter det sig blandt andet i, at vi som nogle af de første på markedet fra foråret 2010 tilbyder akustiklofter baseret på PEFC-mærket træ. Det er vores måde at sikre, at bæredygtighed går hånd i hånd med høj kvalitet, når vi taler byggematerialer. Nu har jeg blot tilbage at ønske god fornøjelse med efterårets udgave af Troldtekt magasinet, som i anledning af bæredygtighedstemaet er udvidet med 4 sider. Så find den gode stol frem, træk den helt tæt på vinduet, og nyd solens sidste bleggyldne efterårsstråler, mens du bladrer gennem 12 siders garanteret bæredygtige ord. God fornøjelse Peer Leth, Adm. direktør L. Hammerich A/S Troldtekt magasinet Nr. 6 November 2009 Udgiver L. Hammerich A/S Sletvej 2-4 DK Tranbjerg J Redaktion Tina Kristensen (ansv.) Uffe Lyngaae og Laura Sejr Nielsen Fotos David Bering, Anne Steensgaard, Helene Høyer Mikkelsen og Tommy Kosior Oplag Troldtekt magasinet udkommer i eksemplarer Tekst & layout Protekst - INEO Designlab - Forbehold Citater fra Troldtekt magasinet skal have tydelig kilde angivelse. Længere uddrag og gengivelse af artikler og illustrationer kun med skriftlig tilladelse fra L. Hammerich A/S. Kontakt Har du spørgsmål, kommentarer eller ideer til indholdet i Troldtekt magasinet, er du velkommen til at kontakte Tina Kristensen på tlf eller på

3 Aspekter af ansvarlighed Den lige vej til fremtiden Alle har et ansvar for klodens fremtid også virksomhederne. Og ved at bære sig dygtigt ad har de muligheden for både at sætte grønne tal i det globale klimaregnskab og styrke egen vækst og vision. Der bliver talt meget om klima, miljø og ansvarlighed for tiden. At alle har et ansvar for klodens fremtid. I den ene ende står vi som privatpersoner, der ved at skrue ned for varmen, springe på bussen og efterspørge miljørigtige varer skal hjælpe den grønne bølge på vej. I den anden ende indgår vi i staten Danmark, der skal påvirke beslutningstagere fra hele verden til at tage klimavenlige skridt. I midten står virksomhederne. Hvad skal de gøre for at fremme en bæredygtig udvikling? Og hvad skal få dem til at gøre det? En virksomhed, der tænker grønt, fokuserer selvfølgelig på at belaste omgivelserne så lidt som muligt, men bæredygtighedsbegrebet går videre end det. Det handler også om at dyrke den underskov af talentspirer, som skal udvikle morgendagens løsninger. Hvordan produktet virker i brugsfasen, er også noget, den ansvarlige virksomhed bekymrer sig om. Hvorfor? Fordi fremtiden afhænger af en ansvarlig nutid, fordi det er oppe i tiden, og sidst men ikke mindst fordi det er et væsentligt konkurrence- og rekrutteringsparameter. Uddrag fra L. Ham merichs miljøvision L. Hammerich forsøger systematisk at nedbringe og minimere belastningerne fra produktion og produkter ved at bruge livscyklus-tankegangen. Vi fokuserer på de relevante miljømæssige egenskaber i forbindelse med: Tag på strejftog i en bæredygtig virksomhedskultur På de følgende sider kan du få indblik i de mangfoldige former, bæredygtighed kan antage i virksomhedsperspektiv. 1. De anvendte materialer og kemikaliers miljømæssige egenskaber 2. Fremstillingsprocessens forbrug af ressourcer og udledninger til vand, jord og luft 3. De transportprocesser, L. Hammerich har indflydelse på i produkternes livscyklus 4. Miljømæssige belastninger i forbindelse med brug af produktet 5. De miljømæssige belastninger i forbindelse med bortskaffelse af produktet Troldtekt magasinet nr Side 3

4 Fra vugge til krukke Troldtekt i kredsløb Troldtekt er træbeton, rundet af den danske natur træet fra skovene og cementen fra undergrunden og hele vejen fra udvinding af råmaterialer til produktion er der fokus på miljøet. Derfor er Troldtekt produkter miljømæssigt forsvarlige, og når produktionsaffaldet komposteres og anvendes til jordforbedring, er de faktisk med til at forbedre naturen. Det er en del af L. Hammerichs livscyklus-tankegang. Miljørigtig vej fra kridtgrav til Troldhede Hele vejen fra kridtgrav til Troldhede har cementvirksomheden Aalborg Portland, som blandt andet producerer cement til Troldtekt, skarpt fokus på miljøet. Fremstilling af cement er en meget ressourcekrævende proces. Derfor er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at skåne miljøet undervejs, siger Preben Andreasen, miljø- og energichef hos Aalborg Portland. Aalborg Portland har i mange år optimeret sin brug af alternative brændsler og biobrændsler til den energikrævende forbrænding. I årene afsluttede cementvirksomheden investeringer på 24,8 mio. kr. i miljøforbedringer. Aalborg Portland leverer desuden varme til husstande ved hjælp af varmegen vinding fra røggasser. Genialt genbrug Når L. Hammerich skiller sig af med restprodukter fra produktionen, ender det i kom poste rings anlægget hos KomTek Miljø A/S, som udnytter biomasse til at fremstille jordfor bed ringsmidler. Troldtekt er nemlig ideelt til kompostering ikke mindst på grund af det høje indhold af kalk, som fremskynder processen og forbedrer kompostkvaliteten. Troldtekt er genial til kompostering, fordi alle ressourcerne i produktet udnyttes og genbruges. Det er intelligent genbrug af fosfor og andre næringsstoffer. Og det er lige netop det, der er vigtigt i fremtidens klimakamp, siger Bjarne Larsen, adm. dir. i KomTek Miljø A/S. Side 4 Troldtekt magasinet nr

5 Troldtekt er genial til kompostering, fordi alle ressourcerne i produktet udnyttes og genbruges. Det er intelligent genbrug af fosfor og andre næringsstoffer. Og det er lige netop det, der er vigtigt i fremtidens klimakamp. Bjarne Larsen, adm. dir. i KomTek Miljø A/S Sund opvækst i den jyske muld Alt træ til Troldtekt produkter er dyrket i de jyske skove, hvor det har groet i mindst 50 år uden tilsætning af kunst gødning, pesticider eller anden kemi. Træ er CO 2 -neutralt og det mest miljøvenlige byggemateriale, der findes. Man bruger næsten ingen energi ved udvinding af træ, siger Claes Harvald, der er direktør hos Skovlink, en af de største leverandører af træ til Troldtekt. Og fra foråret 2010 bliver det endnu mere miljørigtigt, når PEFC-certificeret træ kommer til at indgå i produktionen af Troldtekt. Certifikatet er en garanti for, at træet kommer fra skove, som er drevet bæredygtigt. På side 10 kan du læse mere om, hvad der gemmer sig bag bogstaverne PEFC. Topmoderne produktion i Troldhede Når træ og cement er bragt til Troldhede i det vestlige Jylland, skal det hele blive til træbeton. Det sker i et lukket system på den topmoderne fabrik, hvor der er fokus på miljøvenlig anvendelse af råstoffer og minimal miljøbelastning. For eksempel udleder fabrikken intet spildevand, og 95 procent af energiforbruget til produktionen kommer fra CO 2 -neutralt brændsel, nemlig træaffald og bark fra produktionen af Troldtekt. Troldtekt magasinet nr Side 5

6 Muslingehuset er et bæredygtigt byggeri. Og udsigten, ja den holder også Den enorme skorsten er centralt i konstruktionen af det sekskantede hus. Den rejser sig i midten af lokalet og giver huset dets karakteristiske form lidt ligesom et cirkustelt. Troldtekt skaber en behagelig akustik i det 100 kvadratmeter store og højloftede rum. Og Troldtekt højttalere giver indbygget vellyd i loftfladen. Muslingehuset i naturen, af naturen, til naturen På Herning-egnen har et sekskantet halmhus siden 2007 været den utraditionelle ramme om stadig flere firmaarrangementer og familiefester. Naturens materialer er brugt ude som inde og skaber et behageligt indeklima, et harmonisk ydre og en bevidsthed om, at byggeriet ad åre går tilbage til naturen. På bredden af Bjerrely Fiskesø ved Herning ligger et halmhus. Væggene er lerklinede, taget består af muslingeskaller, og indvendigt er det træ og træbeton, som dominerer. Spørger man bygherren, hvorfor det 100 kvadratmeter store selskabslokale er udformet så utraditionelt, svarer han selvfølgeligt: Det ville have set helt forkert ud med et almindeligt murstenshus her 60 meter fra fiskesøen. Her hersker naturen, og huset skal indgå i landskabet ikke bryde med det, siger Bjarne Vestergaard. Hang til halm Som tidligere økologisk landmand var dét med halm ikke fremmed for Bjarne Vestergaard. Valget af indvendige materialer kom også helt naturligt, for som han siger: Hvis der ikke skulle være Troldtekt i loftet, så ved jeg slet ikke, hvad der skulle være. Huset har taget navn efter det fine lag af muslingeskaller, som dækker taget. Tilbage til naturen Gæsterne er glade for rammen og roser uopfordrede den gode akustik, som er så afgørende for en god fest. Og de indbyggede højttalere gør lykke hos selskabsmusikanterne, siger Bjarne Vestergaard. Han er fornøjet over succesen og tanken om, at huset engang, når de sidste festtoner for længst er forstummet, vil gå i et med den natur, det er bygget i og af. Side 6 Troldtekt magasinet nr

7 Ny mærkningsordning gavner både inde og ude Produkter med Indeklimamærket bidrager til et godt miljø indenfor. Og gode materialer kan være med til at skrue ned for behovet for ventilation og skåne miljøet. Ny fælles europæisk mærkningsordning skal sikre forbrugerne og byggebranchen et større udvalg af de blåstemplede produkter. Når klimaet på kontoret og derhjemme er i top, ånder naturen udenfor også lidt lettere. Som betegnelsen afslører, giver indeklimamærkede produkter bedre luft inden for byggeriets mure. Det kræver mindre drøn på ventilationen og dermed mindre strøm til gavn for både klima og konto. Et indeklimamærke fortæller om et produkts egenskaber i brugsfasen og betyder ikke nødvendigvis, at produktet er bæredygtigt produceret. Men det betyder, at man kan skrue ned for sin ventilation og dermed skåne miljøet gennem et lavere elforbrug, siger Thomas Witterseh, indeklimarådgiver hos Teknologisk Institut og sekretær i Dansk Indeklima Mærkning. Nemmere at finde kanelen Sammen med kolleger fra Finland, England, Tyskland og Frankrig sidder Thomas Witterseh i en arbejdsgruppe, der arbejder på at lancere et fælles europæisk indeklimamærke. Når producenterne kan nøjes med at leve op til én fælles europæisk standard, betyder det forhåbentlig, at flere vil være interesseret i at bruge ordningen. Det giver et større udvalg af mærkede varer og gør det nemmere for forbrugerne at skille skidtet fra kanelen. Forslaget er nået op på EU-kommissions-niveau, og Thomas Witterseh håber, at den fælles mærkningsordning bliver en realitet i løbet af det næste års tid. Et fælles indeklimamærke vil være en frivillig ordning for de producenter, der vil vise, at de lever op til mere end bare de obligatoriske krav, siger han. Troldtekt i toppen Troldtekt placerer sig i toppen, når det gælder om at overholde de kriterier, der i dag giver et dansk indeklimamærke. Og selvom det endnu ikke ligger fast, hvad der skal til for at få det fremtidige europæiske mærke, vil Troldtekt formentlig også her ligge i den gode ende. Thomas Witterseh, klimarådgiver hos Teknologisk Institut Til at være i stue med Indeklimamærket omfatter krav til produktet i brugsfasen, og giver dokumentation for, at produktet er til at være i stue med. Dansk Indeklima Mærkning udsteder Indeklimamærket til produkter, der har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for ringe afgivelse af kemiske stoffer til luften og dermed lav forurening af rummet. For at opnå det danske indeklimamærke skal produkternes afgasning falde inden for de første 60 dage efter montering. Troldtekt opfylder allerede kravene ved den første måling efter 10 dage. Loftsprodukter bliver desuden testet for afgivelse af fibre og partikler, og også her falder Troldtekt i bedste kategori, som er lav partikelafgivelse. Forslaget om en fælles europæisk mærkningsordning skal nu præsenteres for EU-kommissionen. Troldtekt magasinet nr Side 7

8 Forførende former fornyer Troldtekt 600. Kan man redesigne traditionelle træbetonplader, så de får et mere sanseligt æstetisk udtryk uden at miste de gode aku stiske egenskaber? Det var udfordringen, Anne Stensgaard påtog sig i samarbejde med L. Hammerich Anne Stensgaard er uddannet glaspuster og har derfor øje for former. Hendes hjerte banker for kvalitetsprodukter i naturmaterialer især hvis de når ud til mange mennesker. Og så har hun øre for god akustik. Det var derfor oplagt at udarbejde sin afsluttende opgave som designteknolog i samarbejde med L. Hammerich. Jeg ville undersøge, hvad Troldtekt kan formmæssigt. Kernespørgsmålet var, hvordan man kan bearbejde det æstetiske udtryk i industrielle akustikplader, fortæller Anne Stensgaard. Lydhør produktion Jeg var spændt på, om medarbejderne i produktionen ville være skeptisk over for ændringer i det hæderkronede produkt. Men efter kort tid var folk enormt positive. De var nysgerrige og engagerede sig virkelig i projektet, siger Anne Stensgaard. Hele produktionsforløbet tog to måneder, og hun drog nytte af flere Hammerich-medarbejdere undervejs. Kurt Madsen fra hovedkontoret hjalp med at definere materialets muligheder og finde retning på projektet. Til daglig samarbejdede Anne Stensgaard med daværende produktionsleder Hanne Enemark og tømrer Jan Carlsen, som hjalp med sparring, praktisk udførelse og montering på værkstedet i Troldhede. Fine faconer Til sin eksamen præsenterede Anne Stensgaard plader presset i konkave buer, dobbeltbølger og andre forførende, runde former. Og hun fik god respons. Projektet lykkedes rigtig godt. Pladerne har et mere sanseligt udtryk, og strukturen bliver smukt fremhævet af de nye former uden forringet materialestyrke. Den Om Anne Stensgaard Rød filt tilføjer standardpladerne en spændende effekt, og pladerne kan stadig produceres industrielt. Uddannet glaspuster fra Kosta Glasskole, Sverige i Har afsluttet grunduddannelsen som designteknolog med speciale i design af møbler og interiør på TEKO, Herning, med sin 12-tallede opgave Form & Træbeton i foråret Læser videre til industriel designer på TEKO. Side 8 Troldtekt magasinet nr

9 Anne Stensgaard hånd tegner, computer-renderer og udfører modeller i skum, før træbetonpladerne bliver presset i form. aku stiske effekt er endda forbedret på grund af pladernes faconer og diffusorernes direkte integration i træbetonen, forklarer hun. Positive perspektiver De nye plader er tænkt til det private marked, markante erhvervsbygninger og offentligt byggeri og har vakt genklang hos Hammerich. For os er det naturligt at hjælpe ambitiøse studerende videre, og vi værdsætter den dynamik og de udviklingsmuligheder, projektet har givet os, siger adm. direktør Peer Leth. De organiske former er nu udstillet i virksomhedens eget showroom, hvor de venter på, at det helt rigtige projekt kan kickstarte en egentlig produktion. I mellemtiden kan man nyde Anne Stensgaards standardplader med relief- og farve-effekter ved Hammerichs stand på fagmessen TUN BYG 2010 til marts. Projektet lykkedes rigtig godt. Pladerne har et mere sanseligt udtryk, og strukturen bliver smukt fremhævet af de nye former uden forringet materialestyrke. Den akustiske effekt er endda forbedret. Troldtekt magasinet nr Side 9

10 På mærkerne for miljøet Troldtekt akustikplader er netop blevet PEFC-certificeret. Certifikatet er en garanti for, at træet, som pladerne er baseret på, er frem stillet med tanke på miljø og bæredygtighed. Vi er blandt de første, der kan tilbyde PEFC-certificerede akustiklofter. Vi køber i forvejen alt vores træ fra danske skove, og certifikatet er en garanti for, at en væsentlig del af træet nu også kommer fra bæredygtig skovdrift. Det er et vigtigt led i L. Hammerichs grønne strategi, hvor vi arbejder for at minimere miljøbelastningen i både produktionen og bortskaffelsen af vores produkter, siger Per Byskov. Han er nytiltrådt kvalitetschef i L. Hammerich og fast besluttet på at videreføre virksom hedens stolte tradition for bæredygtighed og social ansvarlighed i produktionen af Troldtekt. Garanti for bæredygtighed PEFC er verdens største skovcertificeringssystem med over 220 millioner hektar certificeret skov. Mærkningen sikrer, at man kan spore træet tilbage til den certificerede skov. Foreningen PEFC Danmark står for at udvikle og vedligeholde det danske PEFC certificeringssystem. Grønstemplet Bureau Veritas Certification Denmark, som er akkrediteret til at udføre PEFC-certificeringer, lagde tirsdag den 20. oktober vejen forbi L. Hammerichs fabrik i Troldhede. Her foretog de hovedafprøvningen af Troldtekt med henblik på at indstille produktet til PEFC-certificering. Prøvningen faldt positivt ud, og L. Hammerich modtager nu PEFC-certifikat for sporbarhed Chain of Custody (CoC). Certifikatet garanterer forbrugeren, at træet kan spores hele vejen gennem produktionskæden. Tanja Blindbæk Olsen er faglig sekretær i PEFC Danmark. Det danske certificeringssystem har til formål at fremme en bæredygtig drift at danske skove. Mærkningen er forbrugerens garanti for, at træet, der er anvendt til et produkt, kommer fra bæredygtigt drevne skove, siger Tanja Blindbæk Olsen, faglig sekretær i PEFC Danmark. Det vil i praksis sige, at skovdriften lever op til en række hensyn, der sikrer skoven nu og i fremtiden. Det betyder for eksempel, at man planter et træ for hvert, man fælder og på den måde sikrer et vedvarende skovdække. Og så skal man kunne dokumentere, at både arbejdsforhold og økonomi er i orden, og at der i driften tages hensyn til naturen. Kig i krystalkuglen Vi oplever en klart stigende efterspørgsel på PEFC-mærket- Troldtekt. Det ligger i tidsånden, at et produkt helst skal være fremstillet med omtanke for miljøet. Derfor er vi glade for at være blevet certificeret. Det betyder, at vi fra foråret 2010 kan levere de første Troldtekt plader baseret på PEFC-mærket træ, siger Per Byskov. Endnu er det ikke muligt at skaffe certificeret træ til hele produktionen af Troldtekt, men Hammerich opkøber allerede nu så meget PEFC-certificeret træ som muligt. Udbudet af certificeret træ i Danmark er stigende, og Per Byskov forventer, at størstedelen af produktionen af Troldtekt vil være baseret på PEFC-mærket træ allerede i Om PEFC PEFC står for Programme for the endorsement of Forest Certification schemes. Certificeringen blev lanceret i 1999 og er et globalt varemærke for bæredygtig skovdrift. PEFC/ Side 10 Troldtekt magasinet nr

11 Kort og godt om Troldtekt Katalogik i Troldtekt Kontant næring til innovative arkitektspirer Som sponsor af Kandidatkontaktens Rejselegat på kroner støtter L. Hammerich innovative arkitektspirer på Arkitektskolen Aarhus. Legatet gik til Anett Grønnern Olsen og Katja Engel Zepernicks for deres fælles afgangsprojekt, Metro City Ringen, om hvordan man kan gøre en byomdan nelsesproces positiv for borgerne. Og udvælgelses komiteen var imponeret: Modtagerne har forholdt sig til en eksisterende, konkret og kompleks problemstilling og har fungeret som bølgebryder i forhold til at skabe grundlæggende strukturændringer i byen, forklarede formand Andreas Lykke-Olesen ved overrækkelsen. Med det samlede Troldtekt produkt- og inspirationskatalog er det blevet nemmere for L. Hammerichs professionelle samarbejdspartnere inden for byggeriet at finde relevant dokumentations- og inspirationsmateriale om Troldtekt. Kataloget er opbygget, så det er nemt at finde rundt i produktinformation, monteringsvejledninger og vareprøver. Samtidig indeholder kataloget et omfattende inspirationsmateriale, der giver spændende bud på, hvordan man forener god akustik med flot arkitektur. Bestil kataloget Professionelle i byggeriet kan bestille kata loget på hjemmesiden Trafiksikker truckkørsel i Troldhede Ny belægning med gule markeringer sikrer trafiksikker truckkørsel på L. Hammerichs fabrik i Troldhede. Der produceres mange tons Troldtekt på fabrikken, så det er vigtigt, at der er styr på sikkerheden, når de mange plader skal flyttes rundt på pladsen. Den nye asfaltbelægning er trukket op med kantafmærkninger og truck-symboler i en markant gul farve. En afmærkning, der også er med til at skabe overskuelighed og orden på pladsen. Troldtekt Cup 2009 L. Hammerich var i år hovedsponsor, da Ingeniørhøjskolen i Århus den 25. september åbnede dørene til den årlige Ark-Ing Cup en festlig fagdyst mellem århusianske arkitekter og ingeniører. Derfor løb den tradi tionsrige turnering denne gang af stablen under navnet Troldtekt Cup. Arrangementet, der har fundet sted siden 1983, bød i år blandt andet på internationale foredrag og udfordrende byggekonkurrencer, før regnestykker og vinkelmålere ved aftenstide blev skiftet ud med drinks og dansesko. Troldtekt magasinet nr Side 11

12 Historien om L. Hammerich A/S Fred, frihed og fremskridt Kapitel 6: Årene er for A/S L. Hammerich & Co. præget af midlertidig opbremsning på det europæiske marked. Udviklingen accelererer til gengæld på hjemmemarkedet, og det er en virksomhed i fuld fart, der i 1955 fejrer 100-års jubilæum. I 1945 er de fem forbandede år endelig forbi, og hele Danmark ånder lettet op. På den forretningsmæssige front må A/S L. Hammerich & Co. dog sande, at krigens afslutning også har negative konsekvenser; Tyskland bliver delt i øst og vest, og virksomheden mister værdifulde agenturer. Efter en ihærdig indsats finder A/S L. Hammerich & Co. heldigvis nye fabrikker i Vesttyskland, Portugal og Italien og genvinder en stærk markedsposition. Hjemme i Danmark byder efterkrigstiden til gengæld på fremgang. Krigen har skabt et stort behov for genopbygning og nybyggeri, og det stiller A/S L. Hammerich & Co. i en gunstig situation. På fabrikken i Troldhede er råmaterialerne lige ved døren, og der er rigeligt med arbejdskraft at tage af. Salget af Troldtekt vokser derfor atter i de følgende år. I 1955 kan den entreprenante virksomhed fejre sit 100-års jubilæum med en årsomsætning på omkring 8 mio. kroner. Et flot resultat, Louis Hammerich næppe havde forestillet sig, da han i 1884 overtog en århusiansk specialforretning og gav den navnet L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler. Bæredygtighed har altid været et fokus i produktionen af Troldtekt. Cementen stammer fra den danske undergrund, og træet kommer dengang som nu fra de vestjyske skove. Følg historien om L. Hammerich A/S I hvert nummer af Troldtekt magasinet bringer vi et uddrag af L. Hammerichs historie, der går helt tilbage til L. Hammerich A/S blev stiftet som et familieejet handelsselskab i Århus i 1855 og er et af de ældste nulevende danske aktieselskaber. Virksomheden producerer og leverer byggematerialer med speciale i akustikløsninger. Troldtekt er navnet på den serie af produkter og løsninger, der er blandt de mest udbredte til at sikre en god lyd og et godt indeklima. Også blandt bygge rådgivere og arkitekter har Troldtekt serien opnået stor aner kendelse. Sletvej 2-4 DK Tranbjerg Tlf Fax

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation Troldtekt A/S Virksomhedspræsentation Erfaringer, udfordringer og forretningsmuligheder v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Troldtekt A/S

Læs mere

Troldtekt A/S v/adm. direktør Peer Leth CSR Bøvl eller god forretning?

Troldtekt A/S v/adm. direktør Peer Leth CSR Bøvl eller god forretning? Troldtekt A/S v/adm. direktør Peer Leth CSR Bøvl eller god forretning? Tidslinje Første specialforretning i bygningsartikler åbner i Aarhus. 1935 Akustikløsninger med integreret lys, lyd, ventilation og

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

Styrk din forretning med digitalisering. Industriens Hus, 3. april 2014

Styrk din forretning med digitalisering. Industriens Hus, 3. april 2014 Styrk din forretning med digitalisering Industriens Hus, 3. april 2014 Digitale løsninger som en central del af forretningsmodellen v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker

Læs mere

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Troldtekt A/S Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Fra bøvl til forretningsmulighed v. marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Stiftet som handelsselskab i Århus

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

HBC TRÆBETONPLADER VORES VERDEN VELKOMMEN TIL HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG

HBC TRÆBETONPLADER VORES VERDEN VELKOMMEN TIL HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG HBC TRÆBETONPLADER VELKOMMEN TIL VORES VERDEN HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG > HBC TRÆBETONPLADER PRODUKTBESKRIVELSE HBC s træbetonløsninger har gennem mere end 20 år på det danske marked dokumenteret

Læs mere

PRODUKTINFORMATION TROLDTEKT HØJTTALERE. Troldtekt. højttalere. Indbygget vellyd

PRODUKTINFORMATION TROLDTEKT HØJTTALERE. Troldtekt. højttalere. Indbygget vellyd PRODUKTINFORMATION TROLDTEKT HØJTTALERE Troldtekt Indbygget vellyd højttalere Troldtekt højttalere indbygget vellyd Troldtekt højttalere er indbyggede og skjulte i Troldtekt loftet. Ingen synlige kabinethøjttalere

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Produktinformation Troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten

Produktinformation Troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten Produktinformation Troldtekt akustik / Privat Troldtekt akustik Det naturlige loft i privaten Troldtekt akustik Fra industriprodukt til designerloft Troldtekt er et gennemprøvet, danskproduceret naturprodukt,

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Troldtekt. God akustik Helt naturligt

Troldtekt. God akustik Helt naturligt Troldtekt God akustik Helt naturligt GYMNASTIKSAL I THORSHAVN I sammenhæng med Thorshavn stadion er bygget en rummelig og farverig gymnastiksal, tegnet af BBP Arkitekter A/S. Loftbeklædningen i Troldtekt

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 2 3 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Det skal være ok at lege, tale, hygge og leve i et hjem. Med fermacell ACOUSTIC kan du kombinere

Læs mere

Produktinformation. Troldtekt belysning. Godt lys helt enkelt

Produktinformation. Troldtekt belysning. Godt lys helt enkelt Produktinformation Troldtekt belysning Troldtekt Godt lys helt enkelt belysning Troldtekt belysning Godt lys helt enkelt Troldtekt belysning er en belysnings serie med indbygningsarmaturer specielt designet

Læs mere

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper.

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper. Nr. 9 April 2011 Troldtektmagasinet Arkitektur med indbygget ansvar TEMA: Samfundsansvar er på fremmarch, og god arkitektur anno 2011 kombinerer æstetik med etik. Bæredygtige materialer, tjek på leverandører,

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion En verden af træ Udvikling Samarbejde Produktion HISTORIE Gennem 3 generationer har arbejdspladsen på Falster, summet af snakken om træ og genlydt af savene, der suser gennem træet. Flexwood har fulgt

Læs mere

Produktinformation. Troldtekt ventilation. Frisk luft uden træk

Produktinformation. Troldtekt ventilation. Frisk luft uden træk Produktinformation Troldtekt ventilation Troldtekt Frisk luft uden træk ventilation Troldtekt ventilation Troldtekt med ventilation er en lille revolution. Systemløsningen er udviklet til komfortventilation

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Oversigt Meget er sagt om træ et par slides om begreber Øgede krav nødvendiggør

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

Hirtshalsvej 246 9800 Hjørring Tlf.: 9625 8746 Anders: 2944 7372 Henrik: 2944 7701

Hirtshalsvej 246 9800 Hjørring Tlf.: 9625 8746 Anders: 2944 7372 Henrik: 2944 7701 Hirtshalsvej 246 9800 Hjørring Tlf.: 9625 8746 Anders: 2944 7372 Henrik: 2944 7701 samarbejdspartnere 03 Oplev et samarbejde ud over det sædvanlige Kom indenfor hos Fjordbak Byg og mød Henrik Fjordbak

Læs mere

Troldtektmagasinet. God tone i privaten. Nr. 2 februar 2008

Troldtektmagasinet. God tone i privaten. Nr. 2 februar 2008 Nr. 2 februar 2008 Troldtektmagasinet God tone i privaten TEMA: Vi fokuserer i stigende grad på indretning, når vi bygger om eller nyt, for hjemmet skal på én gang være funktionelt og hyggeligt. God akustik

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility Consequide nam volor aut magnimus eos doloressiti non nossequi none nissi. Rae verum doluptassit mi, custrum eiciate molorentur, sit, vit andus, solupta tempore. Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

ET HELT NATURLIGT VALG

ET HELT NATURLIGT VALG ET HELT NATURLIGT VALG DINE VALG PÅVIRKER MILJØET Som professionel bygherre har du stor påvirkningskraft i form af, hvilke styringsstrategier du anlægger for dine projekter. Dine valg af både leverandører

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Produktinformation. Troldtekt akustik plus. Ekstra lydabsorption ideel til eftermontering

Produktinformation. Troldtekt akustik plus. Ekstra lydabsorption ideel til eftermontering Produktinformation Troldtekt akustik plus Troldtekt akustik Plus Ekstra lydabsorption ideel til eftermontering Troldtekt akustik Plus Ekstra lydabsorption ideel til eftermontering Med Troldtekt akustik

Læs mere

CØ - Benspænd for arkitekturen? Eller en positiv kreativ udfordring?

CØ - Benspænd for arkitekturen? Eller en positiv kreativ udfordring? CØ - Benspænd for arkitekturen? Eller en positiv kreativ udfordring? Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB Rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed rie@aplusb.dk Boligforeningen Ringgården: Lisbjerg

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

Troldtektmagasinet. Byggeri til børn er ingen barneleg. Nr. 7 Marts 2010

Troldtektmagasinet. Byggeri til børn er ingen barneleg. Nr. 7 Marts 2010 Nr. 7 Marts 2010 Troldtektmagasinet Byggeri til børn er ingen barneleg TEMA: Offentlige investeringer for et tocifret milliardbeløb vil i de kommende år løfte kvaliteten i blandt andet daginstitutionerne.

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

ET HELT NATURLIGT VALG

ET HELT NATURLIGT VALG ET HELT NATURLIGT VALG MILJØCERTIFICERET Vi bruger kun PEFC -certificerede leverandører til egenproducerede produkter, og alle vores produkter er også CE-mærkede. 2 DINE VALG PÅVIRKER MILJØET Som professionel

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Made in Denmark Made in Denmark

Made in Denmark Made in Denmark DK www.hwam.dk HWEM ER Made in Denmark Made in Denmark HVEM Made ER in HWAM? Denmark Eller Hwem er HWAM?, som vi siger på godt jysk. HWAM er én af Danmarks største producenter af arkitekttegnede og miljøvenlige

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

NSF. - innovation og koncepter

NSF. - innovation og koncepter NSF - innovation og koncepter NSF s baggrund Hvad kan NSF tilbyde sine kunder NSF (Nordisk Skoletavle Fabrik A/S) har gennem mere end 60 år produceret og markedsført en stor palette af produkter og koncepter

Læs mere

Tree Hugger? FSC design award 2009

Tree Hugger? FSC design award 2009 Tree Hugger? FSC design award 2009 Vinder af FSC Design Award 2008 Jonas Pedersen arbejder på sin protype på værkstedet i Nicaragua konkurrenceoplæg FSC design award 2009 Har du tænkt over, at dine designs

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER. Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender, solarløsninger og arkitektoniske detaljer BEDRE BOLIG MED RHEINZINK

ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER. Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender, solarløsninger og arkitektoniske detaljer BEDRE BOLIG MED RHEINZINK ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender, solarløsninger og arkitektoniske detaljer BEDRE BOLIG MED RHEINZINK 2 3 Slappe af, læse, dagdrømme, skrive lange breve,

Læs mere

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning Cembrit Skifertag En smuk og tidløs løsning Cembrit 40 x 40 Diagonal Skifer Sortblå Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed.

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008 Nr. 4 Oktober 2008 Troldtektmagasinet Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk Skifer i fibercement En smuk og tidløs løsning www.cembrit.dk Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed. Du får et tag,

Læs mere

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten BUSINESS 4 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB DE OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB GIVER VISUELLE SHOWCASES I DET OFFENTLIGE RUM Børnehuset Brobækken er bygget af mursten, der stammer fra Odenses borgeres byggeaffald.

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Troldtekt ventilation. Energieffektiv løsning, som giver frisk luft uden træk, støj og synlige installationer

Troldtekt ventilation. Energieffektiv løsning, som giver frisk luft uden træk, støj og synlige installationer Troldtekt ventilation Energieffektiv løsning, som giver frisk luft uden træk, støj og synlige installationer Ventilation skjult i akustikloftet Troldtekt ventilation giver frisk luft uden træk, støj og

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

AT BYGGE MILJØRIGTIGT

AT BYGGE MILJØRIGTIGT AT BYGGE MILJØRIGTIGT En håndbog for dig, DER tænker på fremtiden INDHOLD AT TÆNKE PÅ MILJØET ER AT TÆNKE PÅ FREMTIDEN...03 MILJØMÆRKEDE MATERIALER GOD KVALITET...04 HOLDBART TRÆ TIL UDENDØRS BRUG...05

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

Solhuset - bæredygtighed i solog børnehøjde

Solhuset - bæredygtighed i solog børnehøjde Solhuset - bæredygtighed i solog børnehøjde Byens Netværk 13.12.11 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler styrker trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustik Nu lancerer vi de nye Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to ekstra designmuligheder, som udover at tilbyde nye, spændende

Læs mere

VM Bjerget. Byens Netværk arrangement 11.04.08. Tekst: Kasper Boye Foto: Christina Bennetzen

VM Bjerget. Byens Netværk arrangement 11.04.08. Tekst: Kasper Boye Foto: Christina Bennetzen VM Bjerget Byens Netværk arrangement 11.04.08. Tekst: Kasper Boye Foto: Christina Bennetzen Det kølige blæsevejr netværket mødtes i uden for en byggeplads i Ørestad City fredag den 11. april var en passende

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand

Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand Afsender: Kloakforsyningen, Aalborg Kommune. Baggrund: Udskiftning af eksisterende og forældet præsentationsfolder både i relation til layout og indhold.

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

De igangværende initiativer

De igangværende initiativer De igangværende initiativer Agenda: Lidt om Dansk Energi Energiaftalen og biomasse Forbrug af biomasse Bæredygtighed Regulering og bæredygtighed Den danske brancheaftale Energiaftale af 2012 50% vind

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Produktinformation. Troldtekt dekoration. En anderledes udsmykning

Produktinformation. Troldtekt dekoration. En anderledes udsmykning Produktinformation Troldtekt dekoration Troldtekt En anderledes udsmykning dekoration Troldtekt dekoration en anderledes udsmykning Troldtekt dekoration...2 God akustik med personligt præg...3 Case: vestjyskbank

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

KU s nye dyrehospital

KU s nye dyrehospital KU s nye dyrehospital Byens Netværk arrangement 30.10.07. Tekst og foto: Nanna Jardorf Københavns Universitet fusionerer fra nytår med Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kongelige Veterinær- og

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

fra en lang og traditionsrig historie, rodfæstet i den danske agerkultur med sin dybe respekt

fra en lang og traditionsrig historie, rodfæstet i den danske agerkultur med sin dybe respekt inviting nature FILOSOFIEN AT MØBLERE DET GODE LIV. MED Hånden på hjertet INVITEREr vi NATUREN IND I vores HJEM og SOM I DET GODE MÅLTID, DER NYDES SAMMEN MED MENNESKER vi HOLDER AF, ER SANSELIGHED OG

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab

Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab Der er tænkt i utraditionelle varmeløsninger i en ny tilbygning på Brønshøj skole, hvor den rådgivende ingeniør fra Orbicon har anbefalet strålevarme ikke

Læs mere

Lad fantasien slå gnister. ROCKPANEL Brilliant

Lad fantasien slå gnister. ROCKPANEL Brilliant Lad fantasien slå gnister ROCKPANEL Brilliant Kreativitet kræver inspiration Forvandling fra vision til design Hver bygning har sin egen historie. Med ROCKPANEL facadebeklædning kan du give din bygning

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

Hvis du bruger mere træ, kan du gavne klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien... træ er genialt

Hvis du bruger mere træ, kan du gavne klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien... træ er genialt Hvis du bruger mere træ, kan du gavne klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien... træ er genialt Træ er verdens mest miljøvenlige råstof Træ er nøglen til en bæredygtig fremtid:

Læs mere