Troldtektmagasinet. Med bæredygtighed på programmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troldtektmagasinet. Med bæredygtighed på programmet"

Transkript

1 Nr. 6 November 2009 Med bæredygtighed på programmet TEMA: Hvad skal der til for at være en ansvarlig virksomhed anno 2009? Der skal vilje og evne til at påtage sig et ansvar for alle aspekter, der har med virksomheden at gøre. Produktkvaliteten skal være høj, produktionen miljøskånsom og produktet medvirke positivt til omgivelserne i brugsfasen. Og så skal virksomheden udvise social ansvarlighed, blandt andet ved at talentudvikle morgendagens innovative kræfter. Fra vugge til krukke Troldtekt i kredsløb Side 4 Forførende former fornyer Troldtekt Side 8 På mærkerne for miljøet Side 10

2 Side 3 Indrettet Side 3 Side 9 Troldtekt i privaten Side 4 5 TEMA: Vi vil have plads til udfoldelse både hjemme og på arbejdet. Åbne kontormiljøer og højloftede køkkener giver frihed, albuerum og dårlig akustik. Støj kan medføre stress, så kunsten er at kombinere god arkitektur med god akustik. Side 3 5 Tryk på væggen en anderledes udsmykning Side 6 Side 7 Troldtekt med plankeeffekt Side 7 Indeklima og indlæring Side 3 Nr. 1 oktober 2007 Historien om L. Hammerich A/S Bagsiden Side 4 5 Side 3 Kort og godt om Troldtekt Side 7 Side 6 Fra vugge til krukke Troldtekt i kredsløb Side 4 Forførende former fornyer Troldtekt Side 8 Nr. 6 November 2009 TEMA: Hvad skal der til for at være en ansvarlig virksomhed anno 2009? Der skal vilje og evne til at påtage sig et ansvar for alle aspekter, der har med virksomheden at gøre. Produktkvaliteten skal være høj, produktionen miljøskånsom og produktet medvirke positivt til omgivelserne i brugsfasen. Og så skal virksomheden udvise social ansvarlighed, blandt andet ved at talentudvikle morgendagens innovative kræfter. Trafiksikker truckkørsel i Troldhede Side 11 Når der går sport i god akustik TEMA: De danske idrætshaller bliver de kommende år renoveret for et stort milliardbeløb. Nye idrætsmønstre kræver nemlig nye og forbedrede faciliteter. Og æstetik i kombination med god akustik tænkes i stigende grad ind helt fra begyndelsen. Side 3-5 Fremtidens idrætshal Velkommen i nye rammer Side 6 7 Nr. 3 Maj 2008 God tone i privaten TEMA: Vi fokuserer i stigende grad på indretning, når vi bygger om eller nyt, for hjemmet skal på én gang være funktionelt og hyggeligt. God akustik er en forudsætning for begge dele. Side 4 5 på fremtiden Ny erhvervsdel på Nr. 2 februar 2008 Akustik og arkitektur Find inspiration på Byggeri 2008 Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til hjernen. Ventilation bliver derfor i stigende grad tænkt ind i forbindelse med såvel opførelse som renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner. Side 3-5 Skoleeksempler på godt indeklima Nr. 4 Oktober 2008 Ny kvalitetschef i L. Hammerich Storrumskontorer problem eller potentiale? TEMA: Storrumskontoret er et udskældt arbejdsrum. Det slider på arbejdsmiljøet, når medarbejdere konstant bliver forstyrret af snakkende kollegaer, kimende telefoner og målrettede stiletter. Men storrumskontoret er bedre end sit rygte: Hvis man tager de akustiske udfordringer i ed og samtidig sørger for godt indeklima, åbner kontorformen mulighed for dynamiske arbejdsformer til gavn for både trivsel og bundlinje. Spot på storrumskontorer Frisk luft til bankens hjerner 1. august 2009 bød vi velkommen til Per Byskov. Som kvalitetschef i L. Hammerich, vil han sørge for høj kvalitet i alle produk tionsled. Han er garant for, at produktionen går hånd i hånd med godt arbejdsmiljø, klar sundhedsprofil til medarbejderstaben i produktionen og social ansvarlighed i bred forstand. Og han vil foku sere på, at Troldtekt har førertrøjen inden for certificering også i morgen. Derfor er et væsentligt indsatsområde i den kommende tid at køre alt i stilling til, at vi fra foråret 2010 kan tilbyde akustiklofter baseret på PEFC-mærket træ, der sikrer bæredygtig skovdrift. Per Byskov har mange års erfaring inden for byggebranchen, og kvalitetssikring, CE-mærkning, standarder og procesoptimering er blot nogle af de arbejdsområder, han har arbejdet med. Per Byskov har desuden ledelseserfaring fra både mindre og større organisationer. Kort og godt om Troldtekt Side 11 Nr. 5 Maj 2009 Med bæredygtighed på programmet Seks udgaver af Troldtekt magasinet er det indtil nu blevet til. Magasinerne kan downloades i PDF-format fra hvor du også kan rekvirere flere trykte eksemplarer. Side 2 Troldtekt magasinet nr Klimadagsorden i harehøjde Kære læser velkommen i 6. udgave af Troldtekt magasinet Det er de store overskrifter, der præger medierne i tiden op til COP-15 i december i år. Sendefladen genlyder af CO 2 -kvoter og klimamål, og suset fra morgendagens vindmøller puster yderligere luft under vingerne på klimadebatten. I Hammerich har vi vores egen klima- og miljødagsorden. Den er et naturligt led i virksomhedens værdigrundlag og en uadskillelig del af vores daglige arbejde. I overskrifter rummer visionen bæredygtig produktion, bidrag til et godt indeklima og fokus på social ansvarlighed. Man kan bruge mange fine ord på sådan en miljødagsorden, men for os er det mindre vigtigt at sætte ord på handlingerne end handling bag ordene. Det gør vi ved at skabe Troldtekt akustiklofter af naturlige materialer, ved nænsom produktion og ved en høj grad af genanvendelse. Vi lægger vægt på, at livscykus for en Troldtekt plade i alle led er miljømæssig forsvarlig. Og så har vi konstant fokus på at tænke bæredygtighed og produktudvikling sammen. I praksis udmønter det sig blandt andet i, at vi som nogle af de første på markedet fra foråret 2010 tilbyder akustiklofter baseret på PEFC-mærket træ. Det er vores måde at sikre, at bæredygtighed går hånd i hånd med høj kvalitet, når vi taler byggematerialer. Nu har jeg blot tilbage at ønske god fornøjelse med efterårets udgave af Troldtekt magasinet, som i anledning af bæredygtighedstemaet er udvidet med 4 sider. Så find den gode stol frem, træk den helt tæt på vinduet, og nyd solens sidste bleggyldne efterårsstråler, mens du bladrer gennem 12 siders garanteret bæredygtige ord. God fornøjelse Peer Leth, Adm. direktør L. Hammerich A/S Troldtekt magasinet Nr. 6 November 2009 Udgiver L. Hammerich A/S Sletvej 2-4 DK Tranbjerg J Redaktion Tina Kristensen (ansv.) Uffe Lyngaae og Laura Sejr Nielsen Fotos David Bering, Anne Steensgaard, Helene Høyer Mikkelsen og Tommy Kosior Oplag Troldtekt magasinet udkommer i eksemplarer Tekst & layout Protekst - INEO Designlab - Forbehold Citater fra Troldtekt magasinet skal have tydelig kilde angivelse. Længere uddrag og gengivelse af artikler og illustrationer kun med skriftlig tilladelse fra L. Hammerich A/S. Kontakt Har du spørgsmål, kommentarer eller ideer til indholdet i Troldtekt magasinet, er du velkommen til at kontakte Tina Kristensen på tlf eller på

3 Aspekter af ansvarlighed Den lige vej til fremtiden Alle har et ansvar for klodens fremtid også virksomhederne. Og ved at bære sig dygtigt ad har de muligheden for både at sætte grønne tal i det globale klimaregnskab og styrke egen vækst og vision. Der bliver talt meget om klima, miljø og ansvarlighed for tiden. At alle har et ansvar for klodens fremtid. I den ene ende står vi som privatpersoner, der ved at skrue ned for varmen, springe på bussen og efterspørge miljørigtige varer skal hjælpe den grønne bølge på vej. I den anden ende indgår vi i staten Danmark, der skal påvirke beslutningstagere fra hele verden til at tage klimavenlige skridt. I midten står virksomhederne. Hvad skal de gøre for at fremme en bæredygtig udvikling? Og hvad skal få dem til at gøre det? En virksomhed, der tænker grønt, fokuserer selvfølgelig på at belaste omgivelserne så lidt som muligt, men bæredygtighedsbegrebet går videre end det. Det handler også om at dyrke den underskov af talentspirer, som skal udvikle morgendagens løsninger. Hvordan produktet virker i brugsfasen, er også noget, den ansvarlige virksomhed bekymrer sig om. Hvorfor? Fordi fremtiden afhænger af en ansvarlig nutid, fordi det er oppe i tiden, og sidst men ikke mindst fordi det er et væsentligt konkurrence- og rekrutteringsparameter. Uddrag fra L. Ham merichs miljøvision L. Hammerich forsøger systematisk at nedbringe og minimere belastningerne fra produktion og produkter ved at bruge livscyklus-tankegangen. Vi fokuserer på de relevante miljømæssige egenskaber i forbindelse med: Tag på strejftog i en bæredygtig virksomhedskultur På de følgende sider kan du få indblik i de mangfoldige former, bæredygtighed kan antage i virksomhedsperspektiv. 1. De anvendte materialer og kemikaliers miljømæssige egenskaber 2. Fremstillingsprocessens forbrug af ressourcer og udledninger til vand, jord og luft 3. De transportprocesser, L. Hammerich har indflydelse på i produkternes livscyklus 4. Miljømæssige belastninger i forbindelse med brug af produktet 5. De miljømæssige belastninger i forbindelse med bortskaffelse af produktet Troldtekt magasinet nr Side 3

4 Fra vugge til krukke Troldtekt i kredsløb Troldtekt er træbeton, rundet af den danske natur træet fra skovene og cementen fra undergrunden og hele vejen fra udvinding af råmaterialer til produktion er der fokus på miljøet. Derfor er Troldtekt produkter miljømæssigt forsvarlige, og når produktionsaffaldet komposteres og anvendes til jordforbedring, er de faktisk med til at forbedre naturen. Det er en del af L. Hammerichs livscyklus-tankegang. Miljørigtig vej fra kridtgrav til Troldhede Hele vejen fra kridtgrav til Troldhede har cementvirksomheden Aalborg Portland, som blandt andet producerer cement til Troldtekt, skarpt fokus på miljøet. Fremstilling af cement er en meget ressourcekrævende proces. Derfor er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at skåne miljøet undervejs, siger Preben Andreasen, miljø- og energichef hos Aalborg Portland. Aalborg Portland har i mange år optimeret sin brug af alternative brændsler og biobrændsler til den energikrævende forbrænding. I årene afsluttede cementvirksomheden investeringer på 24,8 mio. kr. i miljøforbedringer. Aalborg Portland leverer desuden varme til husstande ved hjælp af varmegen vinding fra røggasser. Genialt genbrug Når L. Hammerich skiller sig af med restprodukter fra produktionen, ender det i kom poste rings anlægget hos KomTek Miljø A/S, som udnytter biomasse til at fremstille jordfor bed ringsmidler. Troldtekt er nemlig ideelt til kompostering ikke mindst på grund af det høje indhold af kalk, som fremskynder processen og forbedrer kompostkvaliteten. Troldtekt er genial til kompostering, fordi alle ressourcerne i produktet udnyttes og genbruges. Det er intelligent genbrug af fosfor og andre næringsstoffer. Og det er lige netop det, der er vigtigt i fremtidens klimakamp, siger Bjarne Larsen, adm. dir. i KomTek Miljø A/S. Side 4 Troldtekt magasinet nr

5 Troldtekt er genial til kompostering, fordi alle ressourcerne i produktet udnyttes og genbruges. Det er intelligent genbrug af fosfor og andre næringsstoffer. Og det er lige netop det, der er vigtigt i fremtidens klimakamp. Bjarne Larsen, adm. dir. i KomTek Miljø A/S Sund opvækst i den jyske muld Alt træ til Troldtekt produkter er dyrket i de jyske skove, hvor det har groet i mindst 50 år uden tilsætning af kunst gødning, pesticider eller anden kemi. Træ er CO 2 -neutralt og det mest miljøvenlige byggemateriale, der findes. Man bruger næsten ingen energi ved udvinding af træ, siger Claes Harvald, der er direktør hos Skovlink, en af de største leverandører af træ til Troldtekt. Og fra foråret 2010 bliver det endnu mere miljørigtigt, når PEFC-certificeret træ kommer til at indgå i produktionen af Troldtekt. Certifikatet er en garanti for, at træet kommer fra skove, som er drevet bæredygtigt. På side 10 kan du læse mere om, hvad der gemmer sig bag bogstaverne PEFC. Topmoderne produktion i Troldhede Når træ og cement er bragt til Troldhede i det vestlige Jylland, skal det hele blive til træbeton. Det sker i et lukket system på den topmoderne fabrik, hvor der er fokus på miljøvenlig anvendelse af råstoffer og minimal miljøbelastning. For eksempel udleder fabrikken intet spildevand, og 95 procent af energiforbruget til produktionen kommer fra CO 2 -neutralt brændsel, nemlig træaffald og bark fra produktionen af Troldtekt. Troldtekt magasinet nr Side 5

6 Muslingehuset er et bæredygtigt byggeri. Og udsigten, ja den holder også Den enorme skorsten er centralt i konstruktionen af det sekskantede hus. Den rejser sig i midten af lokalet og giver huset dets karakteristiske form lidt ligesom et cirkustelt. Troldtekt skaber en behagelig akustik i det 100 kvadratmeter store og højloftede rum. Og Troldtekt højttalere giver indbygget vellyd i loftfladen. Muslingehuset i naturen, af naturen, til naturen På Herning-egnen har et sekskantet halmhus siden 2007 været den utraditionelle ramme om stadig flere firmaarrangementer og familiefester. Naturens materialer er brugt ude som inde og skaber et behageligt indeklima, et harmonisk ydre og en bevidsthed om, at byggeriet ad åre går tilbage til naturen. På bredden af Bjerrely Fiskesø ved Herning ligger et halmhus. Væggene er lerklinede, taget består af muslingeskaller, og indvendigt er det træ og træbeton, som dominerer. Spørger man bygherren, hvorfor det 100 kvadratmeter store selskabslokale er udformet så utraditionelt, svarer han selvfølgeligt: Det ville have set helt forkert ud med et almindeligt murstenshus her 60 meter fra fiskesøen. Her hersker naturen, og huset skal indgå i landskabet ikke bryde med det, siger Bjarne Vestergaard. Hang til halm Som tidligere økologisk landmand var dét med halm ikke fremmed for Bjarne Vestergaard. Valget af indvendige materialer kom også helt naturligt, for som han siger: Hvis der ikke skulle være Troldtekt i loftet, så ved jeg slet ikke, hvad der skulle være. Huset har taget navn efter det fine lag af muslingeskaller, som dækker taget. Tilbage til naturen Gæsterne er glade for rammen og roser uopfordrede den gode akustik, som er så afgørende for en god fest. Og de indbyggede højttalere gør lykke hos selskabsmusikanterne, siger Bjarne Vestergaard. Han er fornøjet over succesen og tanken om, at huset engang, når de sidste festtoner for længst er forstummet, vil gå i et med den natur, det er bygget i og af. Side 6 Troldtekt magasinet nr

7 Ny mærkningsordning gavner både inde og ude Produkter med Indeklimamærket bidrager til et godt miljø indenfor. Og gode materialer kan være med til at skrue ned for behovet for ventilation og skåne miljøet. Ny fælles europæisk mærkningsordning skal sikre forbrugerne og byggebranchen et større udvalg af de blåstemplede produkter. Når klimaet på kontoret og derhjemme er i top, ånder naturen udenfor også lidt lettere. Som betegnelsen afslører, giver indeklimamærkede produkter bedre luft inden for byggeriets mure. Det kræver mindre drøn på ventilationen og dermed mindre strøm til gavn for både klima og konto. Et indeklimamærke fortæller om et produkts egenskaber i brugsfasen og betyder ikke nødvendigvis, at produktet er bæredygtigt produceret. Men det betyder, at man kan skrue ned for sin ventilation og dermed skåne miljøet gennem et lavere elforbrug, siger Thomas Witterseh, indeklimarådgiver hos Teknologisk Institut og sekretær i Dansk Indeklima Mærkning. Nemmere at finde kanelen Sammen med kolleger fra Finland, England, Tyskland og Frankrig sidder Thomas Witterseh i en arbejdsgruppe, der arbejder på at lancere et fælles europæisk indeklimamærke. Når producenterne kan nøjes med at leve op til én fælles europæisk standard, betyder det forhåbentlig, at flere vil være interesseret i at bruge ordningen. Det giver et større udvalg af mærkede varer og gør det nemmere for forbrugerne at skille skidtet fra kanelen. Forslaget er nået op på EU-kommissions-niveau, og Thomas Witterseh håber, at den fælles mærkningsordning bliver en realitet i løbet af det næste års tid. Et fælles indeklimamærke vil være en frivillig ordning for de producenter, der vil vise, at de lever op til mere end bare de obligatoriske krav, siger han. Troldtekt i toppen Troldtekt placerer sig i toppen, når det gælder om at overholde de kriterier, der i dag giver et dansk indeklimamærke. Og selvom det endnu ikke ligger fast, hvad der skal til for at få det fremtidige europæiske mærke, vil Troldtekt formentlig også her ligge i den gode ende. Thomas Witterseh, klimarådgiver hos Teknologisk Institut Til at være i stue med Indeklimamærket omfatter krav til produktet i brugsfasen, og giver dokumentation for, at produktet er til at være i stue med. Dansk Indeklima Mærkning udsteder Indeklimamærket til produkter, der har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for ringe afgivelse af kemiske stoffer til luften og dermed lav forurening af rummet. For at opnå det danske indeklimamærke skal produkternes afgasning falde inden for de første 60 dage efter montering. Troldtekt opfylder allerede kravene ved den første måling efter 10 dage. Loftsprodukter bliver desuden testet for afgivelse af fibre og partikler, og også her falder Troldtekt i bedste kategori, som er lav partikelafgivelse. Forslaget om en fælles europæisk mærkningsordning skal nu præsenteres for EU-kommissionen. Troldtekt magasinet nr Side 7

8 Forførende former fornyer Troldtekt 600. Kan man redesigne traditionelle træbetonplader, så de får et mere sanseligt æstetisk udtryk uden at miste de gode aku stiske egenskaber? Det var udfordringen, Anne Stensgaard påtog sig i samarbejde med L. Hammerich Anne Stensgaard er uddannet glaspuster og har derfor øje for former. Hendes hjerte banker for kvalitetsprodukter i naturmaterialer især hvis de når ud til mange mennesker. Og så har hun øre for god akustik. Det var derfor oplagt at udarbejde sin afsluttende opgave som designteknolog i samarbejde med L. Hammerich. Jeg ville undersøge, hvad Troldtekt kan formmæssigt. Kernespørgsmålet var, hvordan man kan bearbejde det æstetiske udtryk i industrielle akustikplader, fortæller Anne Stensgaard. Lydhør produktion Jeg var spændt på, om medarbejderne i produktionen ville være skeptisk over for ændringer i det hæderkronede produkt. Men efter kort tid var folk enormt positive. De var nysgerrige og engagerede sig virkelig i projektet, siger Anne Stensgaard. Hele produktionsforløbet tog to måneder, og hun drog nytte af flere Hammerich-medarbejdere undervejs. Kurt Madsen fra hovedkontoret hjalp med at definere materialets muligheder og finde retning på projektet. Til daglig samarbejdede Anne Stensgaard med daværende produktionsleder Hanne Enemark og tømrer Jan Carlsen, som hjalp med sparring, praktisk udførelse og montering på værkstedet i Troldhede. Fine faconer Til sin eksamen præsenterede Anne Stensgaard plader presset i konkave buer, dobbeltbølger og andre forførende, runde former. Og hun fik god respons. Projektet lykkedes rigtig godt. Pladerne har et mere sanseligt udtryk, og strukturen bliver smukt fremhævet af de nye former uden forringet materialestyrke. Den Om Anne Stensgaard Rød filt tilføjer standardpladerne en spændende effekt, og pladerne kan stadig produceres industrielt. Uddannet glaspuster fra Kosta Glasskole, Sverige i Har afsluttet grunduddannelsen som designteknolog med speciale i design af møbler og interiør på TEKO, Herning, med sin 12-tallede opgave Form & Træbeton i foråret Læser videre til industriel designer på TEKO. Side 8 Troldtekt magasinet nr

9 Anne Stensgaard hånd tegner, computer-renderer og udfører modeller i skum, før træbetonpladerne bliver presset i form. aku stiske effekt er endda forbedret på grund af pladernes faconer og diffusorernes direkte integration i træbetonen, forklarer hun. Positive perspektiver De nye plader er tænkt til det private marked, markante erhvervsbygninger og offentligt byggeri og har vakt genklang hos Hammerich. For os er det naturligt at hjælpe ambitiøse studerende videre, og vi værdsætter den dynamik og de udviklingsmuligheder, projektet har givet os, siger adm. direktør Peer Leth. De organiske former er nu udstillet i virksomhedens eget showroom, hvor de venter på, at det helt rigtige projekt kan kickstarte en egentlig produktion. I mellemtiden kan man nyde Anne Stensgaards standardplader med relief- og farve-effekter ved Hammerichs stand på fagmessen TUN BYG 2010 til marts. Projektet lykkedes rigtig godt. Pladerne har et mere sanseligt udtryk, og strukturen bliver smukt fremhævet af de nye former uden forringet materialestyrke. Den akustiske effekt er endda forbedret. Troldtekt magasinet nr Side 9

10 På mærkerne for miljøet Troldtekt akustikplader er netop blevet PEFC-certificeret. Certifikatet er en garanti for, at træet, som pladerne er baseret på, er frem stillet med tanke på miljø og bæredygtighed. Vi er blandt de første, der kan tilbyde PEFC-certificerede akustiklofter. Vi køber i forvejen alt vores træ fra danske skove, og certifikatet er en garanti for, at en væsentlig del af træet nu også kommer fra bæredygtig skovdrift. Det er et vigtigt led i L. Hammerichs grønne strategi, hvor vi arbejder for at minimere miljøbelastningen i både produktionen og bortskaffelsen af vores produkter, siger Per Byskov. Han er nytiltrådt kvalitetschef i L. Hammerich og fast besluttet på at videreføre virksom hedens stolte tradition for bæredygtighed og social ansvarlighed i produktionen af Troldtekt. Garanti for bæredygtighed PEFC er verdens største skovcertificeringssystem med over 220 millioner hektar certificeret skov. Mærkningen sikrer, at man kan spore træet tilbage til den certificerede skov. Foreningen PEFC Danmark står for at udvikle og vedligeholde det danske PEFC certificeringssystem. Grønstemplet Bureau Veritas Certification Denmark, som er akkrediteret til at udføre PEFC-certificeringer, lagde tirsdag den 20. oktober vejen forbi L. Hammerichs fabrik i Troldhede. Her foretog de hovedafprøvningen af Troldtekt med henblik på at indstille produktet til PEFC-certificering. Prøvningen faldt positivt ud, og L. Hammerich modtager nu PEFC-certifikat for sporbarhed Chain of Custody (CoC). Certifikatet garanterer forbrugeren, at træet kan spores hele vejen gennem produktionskæden. Tanja Blindbæk Olsen er faglig sekretær i PEFC Danmark. Det danske certificeringssystem har til formål at fremme en bæredygtig drift at danske skove. Mærkningen er forbrugerens garanti for, at træet, der er anvendt til et produkt, kommer fra bæredygtigt drevne skove, siger Tanja Blindbæk Olsen, faglig sekretær i PEFC Danmark. Det vil i praksis sige, at skovdriften lever op til en række hensyn, der sikrer skoven nu og i fremtiden. Det betyder for eksempel, at man planter et træ for hvert, man fælder og på den måde sikrer et vedvarende skovdække. Og så skal man kunne dokumentere, at både arbejdsforhold og økonomi er i orden, og at der i driften tages hensyn til naturen. Kig i krystalkuglen Vi oplever en klart stigende efterspørgsel på PEFC-mærket- Troldtekt. Det ligger i tidsånden, at et produkt helst skal være fremstillet med omtanke for miljøet. Derfor er vi glade for at være blevet certificeret. Det betyder, at vi fra foråret 2010 kan levere de første Troldtekt plader baseret på PEFC-mærket træ, siger Per Byskov. Endnu er det ikke muligt at skaffe certificeret træ til hele produktionen af Troldtekt, men Hammerich opkøber allerede nu så meget PEFC-certificeret træ som muligt. Udbudet af certificeret træ i Danmark er stigende, og Per Byskov forventer, at størstedelen af produktionen af Troldtekt vil være baseret på PEFC-mærket træ allerede i Om PEFC PEFC står for Programme for the endorsement of Forest Certification schemes. Certificeringen blev lanceret i 1999 og er et globalt varemærke for bæredygtig skovdrift. PEFC/ Side 10 Troldtekt magasinet nr

11 Kort og godt om Troldtekt Katalogik i Troldtekt Kontant næring til innovative arkitektspirer Som sponsor af Kandidatkontaktens Rejselegat på kroner støtter L. Hammerich innovative arkitektspirer på Arkitektskolen Aarhus. Legatet gik til Anett Grønnern Olsen og Katja Engel Zepernicks for deres fælles afgangsprojekt, Metro City Ringen, om hvordan man kan gøre en byomdan nelsesproces positiv for borgerne. Og udvælgelses komiteen var imponeret: Modtagerne har forholdt sig til en eksisterende, konkret og kompleks problemstilling og har fungeret som bølgebryder i forhold til at skabe grundlæggende strukturændringer i byen, forklarede formand Andreas Lykke-Olesen ved overrækkelsen. Med det samlede Troldtekt produkt- og inspirationskatalog er det blevet nemmere for L. Hammerichs professionelle samarbejdspartnere inden for byggeriet at finde relevant dokumentations- og inspirationsmateriale om Troldtekt. Kataloget er opbygget, så det er nemt at finde rundt i produktinformation, monteringsvejledninger og vareprøver. Samtidig indeholder kataloget et omfattende inspirationsmateriale, der giver spændende bud på, hvordan man forener god akustik med flot arkitektur. Bestil kataloget Professionelle i byggeriet kan bestille kata loget på hjemmesiden Trafiksikker truckkørsel i Troldhede Ny belægning med gule markeringer sikrer trafiksikker truckkørsel på L. Hammerichs fabrik i Troldhede. Der produceres mange tons Troldtekt på fabrikken, så det er vigtigt, at der er styr på sikkerheden, når de mange plader skal flyttes rundt på pladsen. Den nye asfaltbelægning er trukket op med kantafmærkninger og truck-symboler i en markant gul farve. En afmærkning, der også er med til at skabe overskuelighed og orden på pladsen. Troldtekt Cup 2009 L. Hammerich var i år hovedsponsor, da Ingeniørhøjskolen i Århus den 25. september åbnede dørene til den årlige Ark-Ing Cup en festlig fagdyst mellem århusianske arkitekter og ingeniører. Derfor løb den tradi tionsrige turnering denne gang af stablen under navnet Troldtekt Cup. Arrangementet, der har fundet sted siden 1983, bød i år blandt andet på internationale foredrag og udfordrende byggekonkurrencer, før regnestykker og vinkelmålere ved aftenstide blev skiftet ud med drinks og dansesko. Troldtekt magasinet nr Side 11

12 Historien om L. Hammerich A/S Fred, frihed og fremskridt Kapitel 6: Årene er for A/S L. Hammerich & Co. præget af midlertidig opbremsning på det europæiske marked. Udviklingen accelererer til gengæld på hjemmemarkedet, og det er en virksomhed i fuld fart, der i 1955 fejrer 100-års jubilæum. I 1945 er de fem forbandede år endelig forbi, og hele Danmark ånder lettet op. På den forretningsmæssige front må A/S L. Hammerich & Co. dog sande, at krigens afslutning også har negative konsekvenser; Tyskland bliver delt i øst og vest, og virksomheden mister værdifulde agenturer. Efter en ihærdig indsats finder A/S L. Hammerich & Co. heldigvis nye fabrikker i Vesttyskland, Portugal og Italien og genvinder en stærk markedsposition. Hjemme i Danmark byder efterkrigstiden til gengæld på fremgang. Krigen har skabt et stort behov for genopbygning og nybyggeri, og det stiller A/S L. Hammerich & Co. i en gunstig situation. På fabrikken i Troldhede er råmaterialerne lige ved døren, og der er rigeligt med arbejdskraft at tage af. Salget af Troldtekt vokser derfor atter i de følgende år. I 1955 kan den entreprenante virksomhed fejre sit 100-års jubilæum med en årsomsætning på omkring 8 mio. kroner. Et flot resultat, Louis Hammerich næppe havde forestillet sig, da han i 1884 overtog en århusiansk specialforretning og gav den navnet L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler. Bæredygtighed har altid været et fokus i produktionen af Troldtekt. Cementen stammer fra den danske undergrund, og træet kommer dengang som nu fra de vestjyske skove. Følg historien om L. Hammerich A/S I hvert nummer af Troldtekt magasinet bringer vi et uddrag af L. Hammerichs historie, der går helt tilbage til L. Hammerich A/S blev stiftet som et familieejet handelsselskab i Århus i 1855 og er et af de ældste nulevende danske aktieselskaber. Virksomheden producerer og leverer byggematerialer med speciale i akustikløsninger. Troldtekt er navnet på den serie af produkter og løsninger, der er blandt de mest udbredte til at sikre en god lyd og et godt indeklima. Også blandt bygge rådgivere og arkitekter har Troldtekt serien opnået stor aner kendelse. Sletvej 2-4 DK Tranbjerg Tlf Fax

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM 25 Fortællinger Nye danske innovationer InnovationSTORM Nye danske innovationer Indholdsfortegnelse 25 innovationer 05 05 Ministeriet 25 innovationer for Forskning, 06 10 Innovation og Videregående 16

Læs mere

Arbejdsmiljø i åbne kontorer

Arbejdsmiljø i åbne kontorer Arbejdsmiljø i åbne kontorer - forskningens bud på problemer og løsninger TEMA Det åbne kontor Arbejdsmiljø i det åbne kontor - forskningens bud på problemer og løsninger I denne publikation har vi samlet

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE?

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? 25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? FORMIDLER MERKUR GAVER? SIDE 4-7: RESSOURCEFORVALTNING, RETSSIKKERHED

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET MAGASINET NR. 1 2011 interview IKEA-chef Pernille Spiers-Lopez Vi kan lære meget af amerikanerne 36 6 gode råd Sådan håndterer du afbrydelser 25 Afbrydelser TEMA En ting ad gangen, tak22 Farvet lys gør

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Den gode skole. økologien med i skole

Den gode skole. økologien med i skole Den gode skole økologien med i skole Den gode skole økologien med i skole Dansk Center for Byøkologi har produceret denne inspirationsguide i dialog med en tværfaglig ekspertgruppe omkring grundskolen.

Læs mere