Troldtektmagasinet. Med bæredygtighed på programmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troldtektmagasinet. Med bæredygtighed på programmet"

Transkript

1 Nr. 6 November 2009 Med bæredygtighed på programmet TEMA: Hvad skal der til for at være en ansvarlig virksomhed anno 2009? Der skal vilje og evne til at påtage sig et ansvar for alle aspekter, der har med virksomheden at gøre. Produktkvaliteten skal være høj, produktionen miljøskånsom og produktet medvirke positivt til omgivelserne i brugsfasen. Og så skal virksomheden udvise social ansvarlighed, blandt andet ved at talentudvikle morgendagens innovative kræfter. Fra vugge til krukke Troldtekt i kredsløb Side 4 Forførende former fornyer Troldtekt Side 8 På mærkerne for miljøet Side 10

2 Side 3 Indrettet Side 3 Side 9 Troldtekt i privaten Side 4 5 TEMA: Vi vil have plads til udfoldelse både hjemme og på arbejdet. Åbne kontormiljøer og højloftede køkkener giver frihed, albuerum og dårlig akustik. Støj kan medføre stress, så kunsten er at kombinere god arkitektur med god akustik. Side 3 5 Tryk på væggen en anderledes udsmykning Side 6 Side 7 Troldtekt med plankeeffekt Side 7 Indeklima og indlæring Side 3 Nr. 1 oktober 2007 Historien om L. Hammerich A/S Bagsiden Side 4 5 Side 3 Kort og godt om Troldtekt Side 7 Side 6 Fra vugge til krukke Troldtekt i kredsløb Side 4 Forførende former fornyer Troldtekt Side 8 Nr. 6 November 2009 TEMA: Hvad skal der til for at være en ansvarlig virksomhed anno 2009? Der skal vilje og evne til at påtage sig et ansvar for alle aspekter, der har med virksomheden at gøre. Produktkvaliteten skal være høj, produktionen miljøskånsom og produktet medvirke positivt til omgivelserne i brugsfasen. Og så skal virksomheden udvise social ansvarlighed, blandt andet ved at talentudvikle morgendagens innovative kræfter. Trafiksikker truckkørsel i Troldhede Side 11 Når der går sport i god akustik TEMA: De danske idrætshaller bliver de kommende år renoveret for et stort milliardbeløb. Nye idrætsmønstre kræver nemlig nye og forbedrede faciliteter. Og æstetik i kombination med god akustik tænkes i stigende grad ind helt fra begyndelsen. Side 3-5 Fremtidens idrætshal Velkommen i nye rammer Side 6 7 Nr. 3 Maj 2008 God tone i privaten TEMA: Vi fokuserer i stigende grad på indretning, når vi bygger om eller nyt, for hjemmet skal på én gang være funktionelt og hyggeligt. God akustik er en forudsætning for begge dele. Side 4 5 på fremtiden Ny erhvervsdel på Nr. 2 februar 2008 Akustik og arkitektur Find inspiration på Byggeri 2008 Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til hjernen. Ventilation bliver derfor i stigende grad tænkt ind i forbindelse med såvel opførelse som renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner. Side 3-5 Skoleeksempler på godt indeklima Nr. 4 Oktober 2008 Ny kvalitetschef i L. Hammerich Storrumskontorer problem eller potentiale? TEMA: Storrumskontoret er et udskældt arbejdsrum. Det slider på arbejdsmiljøet, når medarbejdere konstant bliver forstyrret af snakkende kollegaer, kimende telefoner og målrettede stiletter. Men storrumskontoret er bedre end sit rygte: Hvis man tager de akustiske udfordringer i ed og samtidig sørger for godt indeklima, åbner kontorformen mulighed for dynamiske arbejdsformer til gavn for både trivsel og bundlinje. Spot på storrumskontorer Frisk luft til bankens hjerner 1. august 2009 bød vi velkommen til Per Byskov. Som kvalitetschef i L. Hammerich, vil han sørge for høj kvalitet i alle produk tionsled. Han er garant for, at produktionen går hånd i hånd med godt arbejdsmiljø, klar sundhedsprofil til medarbejderstaben i produktionen og social ansvarlighed i bred forstand. Og han vil foku sere på, at Troldtekt har førertrøjen inden for certificering også i morgen. Derfor er et væsentligt indsatsområde i den kommende tid at køre alt i stilling til, at vi fra foråret 2010 kan tilbyde akustiklofter baseret på PEFC-mærket træ, der sikrer bæredygtig skovdrift. Per Byskov har mange års erfaring inden for byggebranchen, og kvalitetssikring, CE-mærkning, standarder og procesoptimering er blot nogle af de arbejdsområder, han har arbejdet med. Per Byskov har desuden ledelseserfaring fra både mindre og større organisationer. Kort og godt om Troldtekt Side 11 Nr. 5 Maj 2009 Med bæredygtighed på programmet Seks udgaver af Troldtekt magasinet er det indtil nu blevet til. Magasinerne kan downloades i PDF-format fra hvor du også kan rekvirere flere trykte eksemplarer. Side 2 Troldtekt magasinet nr Klimadagsorden i harehøjde Kære læser velkommen i 6. udgave af Troldtekt magasinet Det er de store overskrifter, der præger medierne i tiden op til COP-15 i december i år. Sendefladen genlyder af CO 2 -kvoter og klimamål, og suset fra morgendagens vindmøller puster yderligere luft under vingerne på klimadebatten. I Hammerich har vi vores egen klima- og miljødagsorden. Den er et naturligt led i virksomhedens værdigrundlag og en uadskillelig del af vores daglige arbejde. I overskrifter rummer visionen bæredygtig produktion, bidrag til et godt indeklima og fokus på social ansvarlighed. Man kan bruge mange fine ord på sådan en miljødagsorden, men for os er det mindre vigtigt at sætte ord på handlingerne end handling bag ordene. Det gør vi ved at skabe Troldtekt akustiklofter af naturlige materialer, ved nænsom produktion og ved en høj grad af genanvendelse. Vi lægger vægt på, at livscykus for en Troldtekt plade i alle led er miljømæssig forsvarlig. Og så har vi konstant fokus på at tænke bæredygtighed og produktudvikling sammen. I praksis udmønter det sig blandt andet i, at vi som nogle af de første på markedet fra foråret 2010 tilbyder akustiklofter baseret på PEFC-mærket træ. Det er vores måde at sikre, at bæredygtighed går hånd i hånd med høj kvalitet, når vi taler byggematerialer. Nu har jeg blot tilbage at ønske god fornøjelse med efterårets udgave af Troldtekt magasinet, som i anledning af bæredygtighedstemaet er udvidet med 4 sider. Så find den gode stol frem, træk den helt tæt på vinduet, og nyd solens sidste bleggyldne efterårsstråler, mens du bladrer gennem 12 siders garanteret bæredygtige ord. God fornøjelse Peer Leth, Adm. direktør L. Hammerich A/S Troldtekt magasinet Nr. 6 November 2009 Udgiver L. Hammerich A/S Sletvej 2-4 DK Tranbjerg J Redaktion Tina Kristensen (ansv.) Uffe Lyngaae og Laura Sejr Nielsen Fotos David Bering, Anne Steensgaard, Helene Høyer Mikkelsen og Tommy Kosior Oplag Troldtekt magasinet udkommer i eksemplarer Tekst & layout Protekst - INEO Designlab - Forbehold Citater fra Troldtekt magasinet skal have tydelig kilde angivelse. Længere uddrag og gengivelse af artikler og illustrationer kun med skriftlig tilladelse fra L. Hammerich A/S. Kontakt Har du spørgsmål, kommentarer eller ideer til indholdet i Troldtekt magasinet, er du velkommen til at kontakte Tina Kristensen på tlf eller på

3 Aspekter af ansvarlighed Den lige vej til fremtiden Alle har et ansvar for klodens fremtid også virksomhederne. Og ved at bære sig dygtigt ad har de muligheden for både at sætte grønne tal i det globale klimaregnskab og styrke egen vækst og vision. Der bliver talt meget om klima, miljø og ansvarlighed for tiden. At alle har et ansvar for klodens fremtid. I den ene ende står vi som privatpersoner, der ved at skrue ned for varmen, springe på bussen og efterspørge miljørigtige varer skal hjælpe den grønne bølge på vej. I den anden ende indgår vi i staten Danmark, der skal påvirke beslutningstagere fra hele verden til at tage klimavenlige skridt. I midten står virksomhederne. Hvad skal de gøre for at fremme en bæredygtig udvikling? Og hvad skal få dem til at gøre det? En virksomhed, der tænker grønt, fokuserer selvfølgelig på at belaste omgivelserne så lidt som muligt, men bæredygtighedsbegrebet går videre end det. Det handler også om at dyrke den underskov af talentspirer, som skal udvikle morgendagens løsninger. Hvordan produktet virker i brugsfasen, er også noget, den ansvarlige virksomhed bekymrer sig om. Hvorfor? Fordi fremtiden afhænger af en ansvarlig nutid, fordi det er oppe i tiden, og sidst men ikke mindst fordi det er et væsentligt konkurrence- og rekrutteringsparameter. Uddrag fra L. Ham merichs miljøvision L. Hammerich forsøger systematisk at nedbringe og minimere belastningerne fra produktion og produkter ved at bruge livscyklus-tankegangen. Vi fokuserer på de relevante miljømæssige egenskaber i forbindelse med: Tag på strejftog i en bæredygtig virksomhedskultur På de følgende sider kan du få indblik i de mangfoldige former, bæredygtighed kan antage i virksomhedsperspektiv. 1. De anvendte materialer og kemikaliers miljømæssige egenskaber 2. Fremstillingsprocessens forbrug af ressourcer og udledninger til vand, jord og luft 3. De transportprocesser, L. Hammerich har indflydelse på i produkternes livscyklus 4. Miljømæssige belastninger i forbindelse med brug af produktet 5. De miljømæssige belastninger i forbindelse med bortskaffelse af produktet Troldtekt magasinet nr Side 3

4 Fra vugge til krukke Troldtekt i kredsløb Troldtekt er træbeton, rundet af den danske natur træet fra skovene og cementen fra undergrunden og hele vejen fra udvinding af råmaterialer til produktion er der fokus på miljøet. Derfor er Troldtekt produkter miljømæssigt forsvarlige, og når produktionsaffaldet komposteres og anvendes til jordforbedring, er de faktisk med til at forbedre naturen. Det er en del af L. Hammerichs livscyklus-tankegang. Miljørigtig vej fra kridtgrav til Troldhede Hele vejen fra kridtgrav til Troldhede har cementvirksomheden Aalborg Portland, som blandt andet producerer cement til Troldtekt, skarpt fokus på miljøet. Fremstilling af cement er en meget ressourcekrævende proces. Derfor er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at skåne miljøet undervejs, siger Preben Andreasen, miljø- og energichef hos Aalborg Portland. Aalborg Portland har i mange år optimeret sin brug af alternative brændsler og biobrændsler til den energikrævende forbrænding. I årene afsluttede cementvirksomheden investeringer på 24,8 mio. kr. i miljøforbedringer. Aalborg Portland leverer desuden varme til husstande ved hjælp af varmegen vinding fra røggasser. Genialt genbrug Når L. Hammerich skiller sig af med restprodukter fra produktionen, ender det i kom poste rings anlægget hos KomTek Miljø A/S, som udnytter biomasse til at fremstille jordfor bed ringsmidler. Troldtekt er nemlig ideelt til kompostering ikke mindst på grund af det høje indhold af kalk, som fremskynder processen og forbedrer kompostkvaliteten. Troldtekt er genial til kompostering, fordi alle ressourcerne i produktet udnyttes og genbruges. Det er intelligent genbrug af fosfor og andre næringsstoffer. Og det er lige netop det, der er vigtigt i fremtidens klimakamp, siger Bjarne Larsen, adm. dir. i KomTek Miljø A/S. Side 4 Troldtekt magasinet nr

5 Troldtekt er genial til kompostering, fordi alle ressourcerne i produktet udnyttes og genbruges. Det er intelligent genbrug af fosfor og andre næringsstoffer. Og det er lige netop det, der er vigtigt i fremtidens klimakamp. Bjarne Larsen, adm. dir. i KomTek Miljø A/S Sund opvækst i den jyske muld Alt træ til Troldtekt produkter er dyrket i de jyske skove, hvor det har groet i mindst 50 år uden tilsætning af kunst gødning, pesticider eller anden kemi. Træ er CO 2 -neutralt og det mest miljøvenlige byggemateriale, der findes. Man bruger næsten ingen energi ved udvinding af træ, siger Claes Harvald, der er direktør hos Skovlink, en af de største leverandører af træ til Troldtekt. Og fra foråret 2010 bliver det endnu mere miljørigtigt, når PEFC-certificeret træ kommer til at indgå i produktionen af Troldtekt. Certifikatet er en garanti for, at træet kommer fra skove, som er drevet bæredygtigt. På side 10 kan du læse mere om, hvad der gemmer sig bag bogstaverne PEFC. Topmoderne produktion i Troldhede Når træ og cement er bragt til Troldhede i det vestlige Jylland, skal det hele blive til træbeton. Det sker i et lukket system på den topmoderne fabrik, hvor der er fokus på miljøvenlig anvendelse af råstoffer og minimal miljøbelastning. For eksempel udleder fabrikken intet spildevand, og 95 procent af energiforbruget til produktionen kommer fra CO 2 -neutralt brændsel, nemlig træaffald og bark fra produktionen af Troldtekt. Troldtekt magasinet nr Side 5

6 Muslingehuset er et bæredygtigt byggeri. Og udsigten, ja den holder også Den enorme skorsten er centralt i konstruktionen af det sekskantede hus. Den rejser sig i midten af lokalet og giver huset dets karakteristiske form lidt ligesom et cirkustelt. Troldtekt skaber en behagelig akustik i det 100 kvadratmeter store og højloftede rum. Og Troldtekt højttalere giver indbygget vellyd i loftfladen. Muslingehuset i naturen, af naturen, til naturen På Herning-egnen har et sekskantet halmhus siden 2007 været den utraditionelle ramme om stadig flere firmaarrangementer og familiefester. Naturens materialer er brugt ude som inde og skaber et behageligt indeklima, et harmonisk ydre og en bevidsthed om, at byggeriet ad åre går tilbage til naturen. På bredden af Bjerrely Fiskesø ved Herning ligger et halmhus. Væggene er lerklinede, taget består af muslingeskaller, og indvendigt er det træ og træbeton, som dominerer. Spørger man bygherren, hvorfor det 100 kvadratmeter store selskabslokale er udformet så utraditionelt, svarer han selvfølgeligt: Det ville have set helt forkert ud med et almindeligt murstenshus her 60 meter fra fiskesøen. Her hersker naturen, og huset skal indgå i landskabet ikke bryde med det, siger Bjarne Vestergaard. Hang til halm Som tidligere økologisk landmand var dét med halm ikke fremmed for Bjarne Vestergaard. Valget af indvendige materialer kom også helt naturligt, for som han siger: Hvis der ikke skulle være Troldtekt i loftet, så ved jeg slet ikke, hvad der skulle være. Huset har taget navn efter det fine lag af muslingeskaller, som dækker taget. Tilbage til naturen Gæsterne er glade for rammen og roser uopfordrede den gode akustik, som er så afgørende for en god fest. Og de indbyggede højttalere gør lykke hos selskabsmusikanterne, siger Bjarne Vestergaard. Han er fornøjet over succesen og tanken om, at huset engang, når de sidste festtoner for længst er forstummet, vil gå i et med den natur, det er bygget i og af. Side 6 Troldtekt magasinet nr

7 Ny mærkningsordning gavner både inde og ude Produkter med Indeklimamærket bidrager til et godt miljø indenfor. Og gode materialer kan være med til at skrue ned for behovet for ventilation og skåne miljøet. Ny fælles europæisk mærkningsordning skal sikre forbrugerne og byggebranchen et større udvalg af de blåstemplede produkter. Når klimaet på kontoret og derhjemme er i top, ånder naturen udenfor også lidt lettere. Som betegnelsen afslører, giver indeklimamærkede produkter bedre luft inden for byggeriets mure. Det kræver mindre drøn på ventilationen og dermed mindre strøm til gavn for både klima og konto. Et indeklimamærke fortæller om et produkts egenskaber i brugsfasen og betyder ikke nødvendigvis, at produktet er bæredygtigt produceret. Men det betyder, at man kan skrue ned for sin ventilation og dermed skåne miljøet gennem et lavere elforbrug, siger Thomas Witterseh, indeklimarådgiver hos Teknologisk Institut og sekretær i Dansk Indeklima Mærkning. Nemmere at finde kanelen Sammen med kolleger fra Finland, England, Tyskland og Frankrig sidder Thomas Witterseh i en arbejdsgruppe, der arbejder på at lancere et fælles europæisk indeklimamærke. Når producenterne kan nøjes med at leve op til én fælles europæisk standard, betyder det forhåbentlig, at flere vil være interesseret i at bruge ordningen. Det giver et større udvalg af mærkede varer og gør det nemmere for forbrugerne at skille skidtet fra kanelen. Forslaget er nået op på EU-kommissions-niveau, og Thomas Witterseh håber, at den fælles mærkningsordning bliver en realitet i løbet af det næste års tid. Et fælles indeklimamærke vil være en frivillig ordning for de producenter, der vil vise, at de lever op til mere end bare de obligatoriske krav, siger han. Troldtekt i toppen Troldtekt placerer sig i toppen, når det gælder om at overholde de kriterier, der i dag giver et dansk indeklimamærke. Og selvom det endnu ikke ligger fast, hvad der skal til for at få det fremtidige europæiske mærke, vil Troldtekt formentlig også her ligge i den gode ende. Thomas Witterseh, klimarådgiver hos Teknologisk Institut Til at være i stue med Indeklimamærket omfatter krav til produktet i brugsfasen, og giver dokumentation for, at produktet er til at være i stue med. Dansk Indeklima Mærkning udsteder Indeklimamærket til produkter, der har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for ringe afgivelse af kemiske stoffer til luften og dermed lav forurening af rummet. For at opnå det danske indeklimamærke skal produkternes afgasning falde inden for de første 60 dage efter montering. Troldtekt opfylder allerede kravene ved den første måling efter 10 dage. Loftsprodukter bliver desuden testet for afgivelse af fibre og partikler, og også her falder Troldtekt i bedste kategori, som er lav partikelafgivelse. Forslaget om en fælles europæisk mærkningsordning skal nu præsenteres for EU-kommissionen. Troldtekt magasinet nr Side 7

8 Forførende former fornyer Troldtekt 600. Kan man redesigne traditionelle træbetonplader, så de får et mere sanseligt æstetisk udtryk uden at miste de gode aku stiske egenskaber? Det var udfordringen, Anne Stensgaard påtog sig i samarbejde med L. Hammerich Anne Stensgaard er uddannet glaspuster og har derfor øje for former. Hendes hjerte banker for kvalitetsprodukter i naturmaterialer især hvis de når ud til mange mennesker. Og så har hun øre for god akustik. Det var derfor oplagt at udarbejde sin afsluttende opgave som designteknolog i samarbejde med L. Hammerich. Jeg ville undersøge, hvad Troldtekt kan formmæssigt. Kernespørgsmålet var, hvordan man kan bearbejde det æstetiske udtryk i industrielle akustikplader, fortæller Anne Stensgaard. Lydhør produktion Jeg var spændt på, om medarbejderne i produktionen ville være skeptisk over for ændringer i det hæderkronede produkt. Men efter kort tid var folk enormt positive. De var nysgerrige og engagerede sig virkelig i projektet, siger Anne Stensgaard. Hele produktionsforløbet tog to måneder, og hun drog nytte af flere Hammerich-medarbejdere undervejs. Kurt Madsen fra hovedkontoret hjalp med at definere materialets muligheder og finde retning på projektet. Til daglig samarbejdede Anne Stensgaard med daværende produktionsleder Hanne Enemark og tømrer Jan Carlsen, som hjalp med sparring, praktisk udførelse og montering på værkstedet i Troldhede. Fine faconer Til sin eksamen præsenterede Anne Stensgaard plader presset i konkave buer, dobbeltbølger og andre forførende, runde former. Og hun fik god respons. Projektet lykkedes rigtig godt. Pladerne har et mere sanseligt udtryk, og strukturen bliver smukt fremhævet af de nye former uden forringet materialestyrke. Den Om Anne Stensgaard Rød filt tilføjer standardpladerne en spændende effekt, og pladerne kan stadig produceres industrielt. Uddannet glaspuster fra Kosta Glasskole, Sverige i Har afsluttet grunduddannelsen som designteknolog med speciale i design af møbler og interiør på TEKO, Herning, med sin 12-tallede opgave Form & Træbeton i foråret Læser videre til industriel designer på TEKO. Side 8 Troldtekt magasinet nr

9 Anne Stensgaard hånd tegner, computer-renderer og udfører modeller i skum, før træbetonpladerne bliver presset i form. aku stiske effekt er endda forbedret på grund af pladernes faconer og diffusorernes direkte integration i træbetonen, forklarer hun. Positive perspektiver De nye plader er tænkt til det private marked, markante erhvervsbygninger og offentligt byggeri og har vakt genklang hos Hammerich. For os er det naturligt at hjælpe ambitiøse studerende videre, og vi værdsætter den dynamik og de udviklingsmuligheder, projektet har givet os, siger adm. direktør Peer Leth. De organiske former er nu udstillet i virksomhedens eget showroom, hvor de venter på, at det helt rigtige projekt kan kickstarte en egentlig produktion. I mellemtiden kan man nyde Anne Stensgaards standardplader med relief- og farve-effekter ved Hammerichs stand på fagmessen TUN BYG 2010 til marts. Projektet lykkedes rigtig godt. Pladerne har et mere sanseligt udtryk, og strukturen bliver smukt fremhævet af de nye former uden forringet materialestyrke. Den akustiske effekt er endda forbedret. Troldtekt magasinet nr Side 9

10 På mærkerne for miljøet Troldtekt akustikplader er netop blevet PEFC-certificeret. Certifikatet er en garanti for, at træet, som pladerne er baseret på, er frem stillet med tanke på miljø og bæredygtighed. Vi er blandt de første, der kan tilbyde PEFC-certificerede akustiklofter. Vi køber i forvejen alt vores træ fra danske skove, og certifikatet er en garanti for, at en væsentlig del af træet nu også kommer fra bæredygtig skovdrift. Det er et vigtigt led i L. Hammerichs grønne strategi, hvor vi arbejder for at minimere miljøbelastningen i både produktionen og bortskaffelsen af vores produkter, siger Per Byskov. Han er nytiltrådt kvalitetschef i L. Hammerich og fast besluttet på at videreføre virksom hedens stolte tradition for bæredygtighed og social ansvarlighed i produktionen af Troldtekt. Garanti for bæredygtighed PEFC er verdens største skovcertificeringssystem med over 220 millioner hektar certificeret skov. Mærkningen sikrer, at man kan spore træet tilbage til den certificerede skov. Foreningen PEFC Danmark står for at udvikle og vedligeholde det danske PEFC certificeringssystem. Grønstemplet Bureau Veritas Certification Denmark, som er akkrediteret til at udføre PEFC-certificeringer, lagde tirsdag den 20. oktober vejen forbi L. Hammerichs fabrik i Troldhede. Her foretog de hovedafprøvningen af Troldtekt med henblik på at indstille produktet til PEFC-certificering. Prøvningen faldt positivt ud, og L. Hammerich modtager nu PEFC-certifikat for sporbarhed Chain of Custody (CoC). Certifikatet garanterer forbrugeren, at træet kan spores hele vejen gennem produktionskæden. Tanja Blindbæk Olsen er faglig sekretær i PEFC Danmark. Det danske certificeringssystem har til formål at fremme en bæredygtig drift at danske skove. Mærkningen er forbrugerens garanti for, at træet, der er anvendt til et produkt, kommer fra bæredygtigt drevne skove, siger Tanja Blindbæk Olsen, faglig sekretær i PEFC Danmark. Det vil i praksis sige, at skovdriften lever op til en række hensyn, der sikrer skoven nu og i fremtiden. Det betyder for eksempel, at man planter et træ for hvert, man fælder og på den måde sikrer et vedvarende skovdække. Og så skal man kunne dokumentere, at både arbejdsforhold og økonomi er i orden, og at der i driften tages hensyn til naturen. Kig i krystalkuglen Vi oplever en klart stigende efterspørgsel på PEFC-mærket- Troldtekt. Det ligger i tidsånden, at et produkt helst skal være fremstillet med omtanke for miljøet. Derfor er vi glade for at være blevet certificeret. Det betyder, at vi fra foråret 2010 kan levere de første Troldtekt plader baseret på PEFC-mærket træ, siger Per Byskov. Endnu er det ikke muligt at skaffe certificeret træ til hele produktionen af Troldtekt, men Hammerich opkøber allerede nu så meget PEFC-certificeret træ som muligt. Udbudet af certificeret træ i Danmark er stigende, og Per Byskov forventer, at størstedelen af produktionen af Troldtekt vil være baseret på PEFC-mærket træ allerede i Om PEFC PEFC står for Programme for the endorsement of Forest Certification schemes. Certificeringen blev lanceret i 1999 og er et globalt varemærke for bæredygtig skovdrift. PEFC/ Side 10 Troldtekt magasinet nr

11 Kort og godt om Troldtekt Katalogik i Troldtekt Kontant næring til innovative arkitektspirer Som sponsor af Kandidatkontaktens Rejselegat på kroner støtter L. Hammerich innovative arkitektspirer på Arkitektskolen Aarhus. Legatet gik til Anett Grønnern Olsen og Katja Engel Zepernicks for deres fælles afgangsprojekt, Metro City Ringen, om hvordan man kan gøre en byomdan nelsesproces positiv for borgerne. Og udvælgelses komiteen var imponeret: Modtagerne har forholdt sig til en eksisterende, konkret og kompleks problemstilling og har fungeret som bølgebryder i forhold til at skabe grundlæggende strukturændringer i byen, forklarede formand Andreas Lykke-Olesen ved overrækkelsen. Med det samlede Troldtekt produkt- og inspirationskatalog er det blevet nemmere for L. Hammerichs professionelle samarbejdspartnere inden for byggeriet at finde relevant dokumentations- og inspirationsmateriale om Troldtekt. Kataloget er opbygget, så det er nemt at finde rundt i produktinformation, monteringsvejledninger og vareprøver. Samtidig indeholder kataloget et omfattende inspirationsmateriale, der giver spændende bud på, hvordan man forener god akustik med flot arkitektur. Bestil kataloget Professionelle i byggeriet kan bestille kata loget på hjemmesiden Trafiksikker truckkørsel i Troldhede Ny belægning med gule markeringer sikrer trafiksikker truckkørsel på L. Hammerichs fabrik i Troldhede. Der produceres mange tons Troldtekt på fabrikken, så det er vigtigt, at der er styr på sikkerheden, når de mange plader skal flyttes rundt på pladsen. Den nye asfaltbelægning er trukket op med kantafmærkninger og truck-symboler i en markant gul farve. En afmærkning, der også er med til at skabe overskuelighed og orden på pladsen. Troldtekt Cup 2009 L. Hammerich var i år hovedsponsor, da Ingeniørhøjskolen i Århus den 25. september åbnede dørene til den årlige Ark-Ing Cup en festlig fagdyst mellem århusianske arkitekter og ingeniører. Derfor løb den tradi tionsrige turnering denne gang af stablen under navnet Troldtekt Cup. Arrangementet, der har fundet sted siden 1983, bød i år blandt andet på internationale foredrag og udfordrende byggekonkurrencer, før regnestykker og vinkelmålere ved aftenstide blev skiftet ud med drinks og dansesko. Troldtekt magasinet nr Side 11

12 Historien om L. Hammerich A/S Fred, frihed og fremskridt Kapitel 6: Årene er for A/S L. Hammerich & Co. præget af midlertidig opbremsning på det europæiske marked. Udviklingen accelererer til gengæld på hjemmemarkedet, og det er en virksomhed i fuld fart, der i 1955 fejrer 100-års jubilæum. I 1945 er de fem forbandede år endelig forbi, og hele Danmark ånder lettet op. På den forretningsmæssige front må A/S L. Hammerich & Co. dog sande, at krigens afslutning også har negative konsekvenser; Tyskland bliver delt i øst og vest, og virksomheden mister værdifulde agenturer. Efter en ihærdig indsats finder A/S L. Hammerich & Co. heldigvis nye fabrikker i Vesttyskland, Portugal og Italien og genvinder en stærk markedsposition. Hjemme i Danmark byder efterkrigstiden til gengæld på fremgang. Krigen har skabt et stort behov for genopbygning og nybyggeri, og det stiller A/S L. Hammerich & Co. i en gunstig situation. På fabrikken i Troldhede er råmaterialerne lige ved døren, og der er rigeligt med arbejdskraft at tage af. Salget af Troldtekt vokser derfor atter i de følgende år. I 1955 kan den entreprenante virksomhed fejre sit 100-års jubilæum med en årsomsætning på omkring 8 mio. kroner. Et flot resultat, Louis Hammerich næppe havde forestillet sig, da han i 1884 overtog en århusiansk specialforretning og gav den navnet L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler. Bæredygtighed har altid været et fokus i produktionen af Troldtekt. Cementen stammer fra den danske undergrund, og træet kommer dengang som nu fra de vestjyske skove. Følg historien om L. Hammerich A/S I hvert nummer af Troldtekt magasinet bringer vi et uddrag af L. Hammerichs historie, der går helt tilbage til L. Hammerich A/S blev stiftet som et familieejet handelsselskab i Århus i 1855 og er et af de ældste nulevende danske aktieselskaber. Virksomheden producerer og leverer byggematerialer med speciale i akustikløsninger. Troldtekt er navnet på den serie af produkter og løsninger, der er blandt de mest udbredte til at sikre en god lyd og et godt indeklima. Også blandt bygge rådgivere og arkitekter har Troldtekt serien opnået stor aner kendelse. Sletvej 2-4 DK Tranbjerg Tlf Fax

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper.

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper. Nr. 9 April 2011 Troldtektmagasinet Arkitektur med indbygget ansvar TEMA: Samfundsansvar er på fremmarch, og god arkitektur anno 2011 kombinerer æstetik med etik. Bæredygtige materialer, tjek på leverandører,

Læs mere

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility Consequide nam volor aut magnimus eos doloressiti non nossequi none nissi. Rae verum doluptassit mi, custrum eiciate molorentur, sit, vit andus, solupta tempore. Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility

Læs mere

Troldtektmagasinet. God tone i privaten. Nr. 2 februar 2008

Troldtektmagasinet. God tone i privaten. Nr. 2 februar 2008 Nr. 2 februar 2008 Troldtektmagasinet God tone i privaten TEMA: Vi fokuserer i stigende grad på indretning, når vi bygger om eller nyt, for hjemmet skal på én gang være funktionelt og hyggeligt. God akustik

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Troldtektmagasinet. Byggeri til børn er ingen barneleg. Nr. 7 Marts 2010

Troldtektmagasinet. Byggeri til børn er ingen barneleg. Nr. 7 Marts 2010 Nr. 7 Marts 2010 Troldtektmagasinet Byggeri til børn er ingen barneleg TEMA: Offentlige investeringer for et tocifret milliardbeløb vil i de kommende år løfte kvaliteten i blandt andet daginstitutionerne.

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008 Nr. 4 Oktober 2008 Troldtektmagasinet Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til

Læs mere

Produktinformation. Troldtekt dekoration. En anderledes udsmykning

Produktinformation. Troldtekt dekoration. En anderledes udsmykning Produktinformation Troldtekt dekoration Troldtekt En anderledes udsmykning dekoration Troldtekt dekoration en anderledes udsmykning Troldtekt dekoration...2 God akustik med personligt præg...3 Case: vestjyskbank

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Produktinformation troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten

Produktinformation troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten Produktinformation troldtekt akustik / Privat Troldtekt akustik Det naturlige loft i privaten Troldtekt akustik fra industriprodukt til designerloft Troldtekt er et gennemprøvet, danskproduceret naturprodukt,

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012

Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012 Nr. 11 Februar 2012 Troldtektmagasinet Skab rum til bedre læring TEMA: Gode fysiske rammer om børn og unges uddannelse er en investering i fremtidens Danmark. Mange skoler står over for byggeprojekter,

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Troldtektmagasinet. Alment er attraktivt. Nr. 10 November 2011

Troldtektmagasinet. Alment er attraktivt. Nr. 10 November 2011 Nr. 10 November 2011 Troldtektmagasinet Alment er attraktivt TEMA: Store renoveringer og visionært nybyggeri er på dagsordnen i landets almene boligorganisationer. Målet er at tilbyde et godt og bæredygtigt

Læs mere

Gyptone akustiklofter Funktion og design

Gyptone akustiklofter Funktion og design Gyptone akustiklofter Funktion og design Reflecting everyday life 1 Reflecting everyday life For den daglige bruger af en bygning er loftet en naturlig del af hverdagen, som ofte kun bemærkes, hvis det

Læs mere

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II D. 11. september 2008 indbød Byens Netværk alle medlemmer og andre interesserede til endnu en interessant eftermiddag om bæredygtighed. Som opfølger på forårets

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Ansvarlig bæredygtighed

Ansvarlig bæredygtighed Ansvarlig bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtighed starter

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien

Håndbog for træambassadører. Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Håndbog for træambassadører Træ gavner klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien Indhold 1. Træ er verdens mest miljøvenlige råstof Træ er fornyeligt Træ fjerner CO 2 fra luften

Læs mere

Troldtektmagasinet. Akustik og arkitektur. Nr. 1 oktober 2007

Troldtektmagasinet. Akustik og arkitektur. Nr. 1 oktober 2007 Nr. 1 oktober 2007 Troldtektmagasinet Akustik og arkitektur TEMA: Vi vil have plads til udfoldelse både hjemme og på arbejdet. Åbne kontormiljøer og højloftede køkkener giver frihed, albue rum og dårlig

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Troldtektmagasinet 12

Troldtektmagasinet 12 Troldtektmagasinet 12 TEMA Bæredygtige toner i arkitekturen 4 Ansvarligt byggeri 6-7 Den holdbare vej 11-14 kan måles og vejes fra vugge til vugge Troldtekt Award 2012: Kreative idéer fra 23 lande September

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre 2 Alle vinduer, der er omfattet af ordningen, skal være forsynet med en synlig mærkat med det nye logo. Mærkaten rummer desuden oplysninger om, hvem

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Troldtekt i privaten. Den gode lyd finder hjem. Et hjem med identitet side 9 >

Troldtekt i privaten. Den gode lyd finder hjem. Et hjem med identitet side 9 > Troldtekt i privaten Den gode lyd finder hjem Et hjem med identitet side 9 > Et sanseligt sted for generationer 4/5 Arkitektens førstevalg 6/7 Et overbevisende resultat 8/9 En erfaren fan 10/11 Harmonisk

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

www.aalborgcity.dk Oplevelser og service - aldrig har det været vigtigere! Kære samarbejdspartner 20 12 I Aalborg City arbejder vi hver eneste dag året rundt hårdt på at arrangere events,

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere