TP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TP 20 96-15. www.ifosanitar.com"

Transkript

1 TP SE Pump DK Pumpe

2 SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall passa bäst för slangens dragning till avloppet. Placera karet upp och ned och skruva fast den fotskruv, på vilken pumpen skall sitta. Se till, att -måttet enl fig blir min. 35 mm (glöm ej distanshylsan). Drag åt tillhörande låsmutter provisoriskt. Skruva därefter fast de övriga tre fotskruvarna. Ställ karet på plats, tänk på att det på grund av blandaren måste stå en bit ut från väggen och justera de tre fotskruvarna så att karet står i våg. Vänd karet igen för att montera pumpen slutgiltigt. Kapa först eventuellt det långa röret på behållaren. Pumpen. Tryck in pumpens centrumrör i behållarens korta rör, skruva fast konsolen på pumpen (rakt och snett enl fig) och montera den erhållna enheten mellan avloppsvinkeln (som först måste vridas till rätt läge) och fotskruven. Drag åt konsolskruvarna och låsmuttern på fotskruven. Träd avluftningsslangen genom benstativet, så att dess ände kommer att mynna strax under karets brätte, fäst den ev med tejp eller dylikt. Montera den långa avloppsslangen på pumpen. Montera dessa på blandarens inloppsanslutningar ev med vinklarna. OBS pilen för strömningsriktningen på ventilens undersida. Spolarna kan lätt demonteras och monteras. Till Ifö Solid används bifogad anslutningsslang. Elanslutning Fäst kopplingsdosan med stödplåten. ålet passar till blandarens genomföring på baksidan. Gör erforderliga elektriska inkopplingar av lågspänningsenheterna enligt bild nedan. n inkopplas i rum som ej är våtutrymme. I BADRUM OC ÖVRIGA VÅTUTRYMMEN UTAN VÄGGUT- TAG MED JORDFELSBRYTARE SKALL INKOPPLINGEN AV TRANSFORMATORN TILL 220 V UTFÖRAS AV BEÖRIG FACKMAN. Ifö Solid SK 70x90, 90x Klämringskoppling SK 90x90, 80x80 SKR 90x90, SKP 90x90 Klämringskoppling används endast till Ifö Solid kabin. 4 na öppnar för vattentillförsel, när pumpen är igång. Vattentillförsel 3/4 " utv Anslutningsslang Pump Anläggningens max. lyfthöjd = 0,75 m. Utloppsslangen kan förlängas till max. 3 m. 2

3 Montering av elpump för Ifö Space och Ifö Prisma duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall passa bäst för slangens dragning till avloppet. Placera karet upp och ned och skruva fast den fotskruv, på vilken pumpen skall sitta. Se till, att -måttet enl fig blir min. 35 mm (glöm ej distanshylsan). Drag åt tillhörande låsmutter provisoriskt. Skruva därefter fast de övriga tre fotskruvarna. Ställ karet på plats, tänk på att det på grund av blandaren måste stå en bit ut från väggen och justera de tre fotskruvarna så att karet står i våg. Vänd karet igen för att montera pumpen slutgiltigt. Kapa först eventuellt det långa röret på behållaren. Ifö Space Ifö Prisma 90x90, 80x80, 70x90 90x90 Pumpen. Tryck in pumpens centrumrör i behållarens korta rör, skruva fast konsolen på pumpen (rakt och snett enl fig) och montera den erhållna enheten mellan avloppsvinkeln (som först måste vridas till rätt läge) och fotskruven. Drag åt konsolskruvarna och låsmuttern på fotskruven. Träd avluftningsslangen genom benstativet, så att dess ände kommer att mynna strax under karets brätte, fäst den ev med tejp eller dylikt. Montera den långa avloppsslangen på pumpen. Montera dessa på blandarens inloppsanslutningar ev med vinklarna. OBS pilen för strömningsriktningen på ventilens undersida. Spolarna kan lätt demonteras och monteras. Till Ifö Solid används bifogad anslutningsslang. Elanslutning Fäst kopplingsdosan med stödplåten. ålet passar till blandarens genomföring på baksidan. Gör erforderliga elektriska inkopplingar av lågspänningsenheterna enligt bild nedan. n inkopplas i rum som ej är våtutrymme. I BADRUM OC ÖVRIGA VÅTUTRYMMEN UTAN VÄGGUT- TAG MED JORDFELSBRYTARE SKALL INKOPPLINGEN AV TRANSFORMATORN TILL 220 V UTFÖRAS AV BEÖRIG FACKMAN. na öppnar för vattentillförsel, när pumpen är igång. Vattentillförsel 3/4 " utv Anslutningsslang Pump Anläggningens max. lyfthöjd = 0,75 m. Utloppsslangen kan förlängas till max.3 m. 3

4 Montering av elpump för Ifö Next duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall passa bäst för slangens dragning till avloppet. Placera karet upp och ned och tryck fast förhöjningarna, på samtliga fötter. Sätt fast ställfoten, på viken pumpen skall sitta. Se till, att -måttet enl fig. blir minst 35 mm. Drag åt tillhörande låsmutter provisoriskt. Sätt därefter fast de övriga ställfötterna. Ställ karet på plats, tänk på att det på grund av blandaren måste stå en bit ut från väggen och justera de tre fotskruvarna så att karet står i våg. Vänd karet igen för att montera pumpen slutgiltigt. Kapa först eventuellt det långa röret på behållaren. Pumpen. Tryck in pumpens centrumrör i behållarens korta rör, skruva fast konsolen på pumpen (rakt och snett enl fig) och montera den erhållna enheten mellan avloppsvinkeln (som först måste vridas till rätt läge) och fotskruven. Drag åt konsolskruvarna och låsmuttern på fotskruven. Träd avluftningsslangen genom benstativet, så att dess ände kommer att mynna strax under karets brätte, fäst den ev med tejp eller dylikt. Montera den långa avloppsslangen på pumpen. Ifö Next NK 70x90, 90x70, 80x80, 90x90 NK 70x90, 90x70, 80x80, 90x90 Montera dessa på blandarens inloppsanslutningar ev med vinklarna. OBS pilen för strömningsriktningen på ventilens undersida. Spolarna kan lätt demonteras och monteras. Till Ifö Solid används bifogad anslutningsslang. Elanslutning Fäst kopplingsdosan med stödplåten. ålet passar till blandarens genomföring på baksidan. Gör erforderliga elektriska inkopplingar av lågspänningsenheterna enligt bild nedan. n inkopplas i rum som ej är våtutrymme. I BADRUM OC ÖVRIGA VÅTUTRYMMEN UTAN VÄGGUTTAG MED JORDFELSBRYTARE SKALL INKOPPLINGEN AV TRANS- FORMATORN TILL 220 V UTFÖRAS AV BEÖRIG FACKMAN. na öppnar för vattentillförsel, när pumpen är igång. Vattentillförsel 3/4 " utv Anslutningsslang Pump Anläggningens max. lyfthöjd = 0,75 m. Utloppsslangen kan förlängas till max.3 m. 4

5 DK Montering af afløbspumpe til Ifö Solid brusekabine. Karret. Bestem i henhold til fig. på hvilket ben afløbspumpen skal monteres, for at afløbet kommer til at passe bedst til det eksisterende afløb. Placer karret og skru det ben fast hvorpå pumpen ska sidde. Vær opmærksom på, at -målet i henhold til figur bliver min. 35 mm (glem ikke afstandsbøsningen). Spænd låsemøtrikken løst til. Spænd derefter de tre andre ben fast. Sæt karret på plads, vær opmærksom på, at det på grund af blandingsbatteriet skal stå et stykke ude fra væggen, og juster de tre ben så karret står i vater. Vend karret for at montere pumpen. Skær eventuelt først af det lange rør på beholderen. Ifö Solid SK 70x90, 90x70 SK 90x90, 80x80 Pumpen Tryk pumpehusets centrumrør ind i det korte rør på beholderen, (afgangsstutsen på pumpehuset skal helst vende nedad) og monter dette på pumpen. Skru konsollen fast på pumpen. (lige: i h.t. fig. - skråt: fig.). Tryk nu det lange rør ind i afløbsvinklen på karret (ret den først til) og skub konsollen ind over benet på karret. Spænd låsemøtrikken fast, pumpen er nu fastmonteret. Monter nu den klare udluftningsslange på den lille stuts på beholderen, og træk den ud gennem benstillingen på karret, så den munder ud lige under karrets forvulst. Sæt den eventuelt fast med tape. Til slut monteres den lange afløbsslange på pumpehuset. 1 SKR 90x90, SKP 90x90 Monter disse på blandingsbatteriets tilslutninger, eventuelt med de medfølgende vinkler. Vær meget opmærksom på, at der på undersiden af magnetventilerne er vist en pil der viser strømretningen. Spolerne er lette at afmontere, 4 skruer. Till Ifö Solid anvendes vedlagte tilslutningsslange. 2 Klemringskoblingen anvendes kun till Ifö Solid kabinen. El. tilslutning Samledåsen er monteret på en konsol. Denne konsol har et hul der passer til blandingsbatteriet gennemføring på bagsiden. Monter lavspændingsledningerne til magnetventilerne og pumpen. en monteres til sidst, og denne må ikke stå i et vådrum. I badeværelser og øvrige vådrum uden vægudtag med FI-relæ, skal tilslutningen til transformatoren til 220 V udføres af aut. elinstallatør. 3 Klemringskobling 4 ne åbner for vandtilførsel når pumpen er i gang. Vandtilførsel 3/4" udv. Tilslutningsslange Pumpe Anlægningens max. løftehøjde = 0,75 m. Afløbsslangen kan forlænges til max.3 m. 5

6 Montering af afløbspumpe til Ifö Space og Ifö Prisma brusekabine. Karret. Bestem i henhold til fig. på hvilket ben afløbspumpen skal monteres, for at afløbet kommer til at passe bedst til det eksisterende afløb. Placer karret og skru det ben fast hvorpå pumpen ska sidde. Vær opmærksom på, at -målet i henhold til figur bliver min. 35 mm (glem ikke afstandsbøsningen). Spænd låsemøtrikken løst til. Spænd derefter de tre andre ben fast. Ifö Space Ifö Prisma Sæt karret på plads, vær opmærksom på, at det på grund af blandingsbatteriet skal stå et stykke ude fra væggen, og juster de tre ben så karret står i vater. Vend karret for at montere pumpen. Skær eventuelt først af det lange rør på beholderen. 90x90, 80x80, 70x90 90x90 Pumpen Tryk pumpehusets centrumrør ind i det korte rør på beholderen, (afgangsstutsen på pumpehuset skal helst vende nedad) og monter dette på pumpen. Skru konsollen fast på pumpen. (lige: i h.t. fig. - skråt: fig.). Tryk nu det lange rør ind i afløbsvinklen på karret (ret den først til) og skub konsollen ind over benet på karret. Spænd låsemøtrikken fast, pumpen er nu fastmonteret. Monter nu den klare udluftningsslange på den lille stuts på beholderen, og træk den ud gennem benstillingen på karret, så den munder ud lige under karrets forvulst. Sæt den eventuelt fast med tape. Til slut monteres den lange afløbsslange på pumpehuset. Monter disse på blandingsbatteriets tilslutninger, eventuelt med de medfølgende vinkler. Vær meget opmærksom på, at der på undersiden af magnetventilerne er vist en pil der viser strømretningen. Spolerne er lette at afmontere, 4 skruer. Till Ifö Solid anvendes vedlagte tilslutningsslange. El. tilslutning Samledåsen er monteret på en konsol. Denne konsol har et hul der passer til blandingsbatteriet gennemføring på bagsiden. Monter lavspændingsledningerne til magnetventilerne og pumpen. en monteres til sidst, og denne må ikke stå i et vådrum. I badeværelser og øvrige vådrum uden vægudtag med FI-relæ, skal tilslutningen til transformatoren til 220 V udføres af aut. elinstallatør. ne åbner for vandtilførsel når pumpen er i gang. Vandtilførsel 3/4" udv. Tilslutningsslange Pumpe Anlægningens max. løftehøjde = 0,75 m. Afløbsslangen kan forlænges til max.3 m. 6

7 Montering af afløbspumpe til Ifö Next brusekabine. Karret. Bestem i henhold til fig. på hvilket ben afløbspumpen skal monteres, for at afløbet kommer til at passe bedst til det eksisterende afløb. Placer karret og skru det ben fast hvorpå pumpen ska sidde og tryk forhøjningerne fast på samtlige ben. Kontroler at målet ent. fig. bliver mindst 35 mm. Sæt derefter de øvrige stålben fast. Vær opmærksom på, at -målet i henhold til figur bliver min. 35 mm (glem ikke afstandsbøsningen). Spænd låsemøtrikken løst til. Spænd derefter de tre andre ben fast. Ifö Next Sæt karret på plads, vær opmærksom på, at det på grund af blandingsbatteriet skal stå et stykke ude fra væggen, og juster de tre ben så karret står i vater. Vend karret for at montere pumpen. Skær eventuelt først af det lange rør på beholderen. Pumpen Tryk pumpehusets centrumrør ind i det korte rør på beholderen, (afgangsstutsen på pumpehuset skal helst vende nedad) og monter dette på pumpen. Skru konsollen fast på pumpen. (lige: i h.t. fig. - skråt: fig.). Tryk nu det lange rør ind i afløbsvinklen på karret (ret den først til) og skub konsollen ind over benet på karret. Spænd låsemøtrikken fast, pumpen er nu fastmonteret. Monter nu den klare udluftningsslange på den lille stuts på beholderen, og træk den ud gennem benstillingen på karret, så den munder ud lige under karrets forvulst. Sæt den eventuelt fast med tape. Til slut monteres den lange afløbsslange på pumpehuset. NK 70x90, 90x70, 80x80, 90x90 NK 70x90, 90x70, 80x80, 90x90 Monter disse på blandingsbatteriets tilslutninger, eventuelt med de medfølgende vinkler. Vær meget opmærksom på, at der på undersiden af magnetventilerne er vist en pil der viser strømretningen. Spolerne er lette at afmontere, 4 skruer. Till Ifö Solid anvendes vedlagte tilslutningsslange. El. tilslutning Samledåsen er monteret på en konsol. Denne konsol har et hul der passer til blandingsbatteriet gennemføring på bagsiden. Monter lavspændingsledningerne til magnetventilerne og pumpen. en monteres til sidst, og denne må ikke stå i et vådrum. I badeværelser og øvrige vådrum uden vægudtag med FI-relæ, skal tilslutningen til transformatoren til 220 V udføres af aut. elinstallatør. ne åbner for vandtilførsel når pumpen er i gang. Vandtilførsel 3/4" udv. Tilslutningsslange Pumpe Anlægningens max. løftehøjde = 0,75 m. Afløbsslangen kan forlænges til max.3 m. 7

8 SE/För enkel tillgång till reservdelar, spara anvisningen! DK/Gem vejledningen, hvis du senere skulle få brug for reservedele! uvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, SE Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S Mörrum, Distriktskontor: Stockholm Norge: Ifö markedsføres og selges av Porsgrund Bad AS, tlf Danmark: Max Sibbern A/S,

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning ART90R Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin -

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1154 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1154 sida 1(1) JABO ASSARP 12,3 (Svenska 2014-10-21) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 120, enkel vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning 26 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler 28 x 145, kapade och

Læs mere

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Brugsanvisning / Bruksanvisning Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail

Læs mere

AUDI A3 8P RETROFIT. Eftermontering af RS3 Læder. http://lightnings.dk/rs3leather.html

AUDI A3 8P RETROFIT. Eftermontering af RS3 Læder. http://lightnings.dk/rs3leather.html AUDI A3 8P RETROFIT Eftermontering af RS3 Læder http://lightnings.dk/rs3leather.html Trekanter Armlæn i fordøre Armlæn i bagdøre Midterarmlæn Gearknop Håndbremse Trekanter 1. Træk læderet ved gearstangen

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL - et unikt strøsystem Boliger, erhverv m.m. Indendørs Fleksibel byggehøjde: Systemet 15-402 mm...også velegnet til lyddæmpning...byggehøjder fra 15-402 mm Til strøens

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1096 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1096 sida 1(2) JABO LUSTHUS 10 (Svenska 2014-01-21) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, plywood skivor 12 mm, reglar 45 x 95, nockbeslag, takfotsbrädor 22 x 120. Taklutning ca 19 o. YTTERVÄGG Färdiga väggblock med

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre

Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre Sådan gør du! På dette opslag finder du monteringsvejledning af karmen punkt 1-3. På bagsiden af opslaget finder du monteringsvejledning af dørplader punkt 4-8.

Læs mere

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning Neotherm Unishunt S Monteringsanvisning a : 1 brystnippel m/packning...2 stk. b : Förlängningsrör...1 stk. c : Framlednings-t-rör...1 stk. d : Returlednings-t-rör...1 stk. e : T-rör...1 stk. f : Backventil...1

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

Monteringsvejledning Model Art 80/90 F

Monteringsvejledning Model Art 80/90 F Monteringsvejledning Model Art 80/90 F Indholdsfortegnelse: Tillykke med Deres nye bruse kabine For at sikre at kabinen samles korrekt, bedes De følge denne vejledning nøje. Det er specielt vigtigt at

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt

UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Kvartsglasholder / Kvartsglashålare 9. O-ring sort 67x4 mm 9. O-ring svart 67x4 mm Omløber / Låsring UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt UV-C lampe / UV-C lampa

Læs mere

Montageprofiler med tilbehør Tætninger og glasklodser Dør og glasmoduler. Tætningliste (blå streg) for 10 og 15 mm glas

Montageprofiler med tilbehør Tætninger og glasklodser Dør og glasmoduler. Tætningliste (blå streg) for 10 og 15 mm glas TP Lite montagevejledning Indholdsfortegnelse: 1. Komponentoversigt 2. Modtagelses og opstartskontrol 3. Montering af bund, top og sideprofiler 4. Samlinger af montageprofiler 5. Montering af glas 6. Montering

Læs mere

Rensning af oliesi på Regal Raptor DD 250E-9

Rensning af oliesi på Regal Raptor DD 250E-9 Rensning af oliesi på Regal Raptor DD 250E-9 Kan også bruges til den luftkølede 250cc model fra Regal Raptor, Lifan, Jinlun, Geely mm. og så er det oven i købet lidt nemmere på disse luftkølede modeller.

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Original brugermanual for Softbørsten

Original brugermanual for Softbørsten Original brugermanual for Softbørsten 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Softbørste

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

91077 RAGGI SOFT COTTON

91077 RAGGI SOFT COTTON 91077 RAGGI SOFT COTTON A B D C Version 1 91077 DØRSTOPPER ELLER KÆLEDYR GARNKVALITET (A,C,D) Raggi (70% Uld Superwash, 30% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m) GARNALTERNATIV (A,C,D) Gästrike 4 tr, Vinga

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Trykfilter/Tryckfilter

Trykfilter/Tryckfilter Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear UV 5000-10000 - 15000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Dansk Brugsanvisning for Superflow Techno LAVVOLT (12 V) Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem, inden du tager

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216408b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216408b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216408b DK Påhængsdel MFC Den information, der findes anvisningen, er den som er aktuel, når monteringsanvisningen fremstilles. VBG forbeholder sig ret til at foretage

Læs mere

er udviklet i samarbejde mellem Carnival Camper Danmark Betjeningsvejledning 01.09.2006

er udviklet i samarbejde mellem Carnival Camper Danmark Betjeningsvejledning 01.09.2006 Carnival Camper er udviklet i samarbejde mellem Carnival Camper Danmark og Betjeningsvejledning 01.09.2006 Kære kunde Tillykke med Deres nye Kia Carnival Camper. Vi vil med dette tillæg skitsere hvordan

Læs mere

Flo-tech PT hoftebælter Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering.

Flo-tech PT hoftebælter Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. Dette produkt skal monteres af en erfaren terapeut eller tekniker. Dette dokument indeholder vigtige

Læs mere

Trykfilter/Tryckfilter. Model 2012. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning

Trykfilter/Tryckfilter. Model 2012. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000 Model 2012 UV Bioclear trykfilter 5000, 10000,15000 og 25000 Brugsanvisning dansk Læs denne brugsanvisning nøje

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning - ASTORIA

Installationsvejledning - ASTORIA Installationsvejledning - ASTORIA 1. Åben emballagen. Kontroller at alle dele findes med (Se reservedelslisten bagest i denne vejledning). Gør klar til montering. Fig. 1-1 2. Spænd side profilerne (A11)

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Af- og påmontering, spænding af tandrem

Af- og påmontering, spænding af tandrem Side 1 af 8 Af- og påmontering, spænding af tandrem Nødvendigt specialværktøj, nødvendige kontrol- og måleapparater samt hjælpemidler t Dorn til dieselindsprøjtningspumpe -3359- t Specialværktøj -3387-

Læs mere

Montering. Kvik køkken

Montering. Kvik køkken Montering. Kvik køkken Tillykke med dit nye Kvik køkken! Inden du kan tilberede første måltid står du nu overfor monteringen. Med denne guide vil vi forberede dig på monteringen, sikre dig en god proces

Læs mere

Assembly Instructions

Assembly Instructions EN Assembly instructions EN Assembly Instructions DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning Gaia Jumbo Item No. Part Sect. Ref. Size

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung FI Kokoonpanoohjeet HR Skupština Upute FR Notice de Montage IT Istruzioni di Montaggio BS Skupština Uputstvo NL Montage Instructies CS Montážní Návod RO Instrucţiuni

Læs mere

Ugentlig kontrol. Funktionsuddannelse Gokart. Højagergaard

Ugentlig kontrol. Funktionsuddannelse Gokart. Højagergaard Ugentlig kontrol Funktionsuddannelse Gokart 1 Indhold Ugentlig kontrol... 3 Måling af dæktryk... 3 Måling af slidmønster... 6 Kontroller vinduesviskere... 7 Udskiftning af viskerblade... 9 Kontroller lysene...

Læs mere

Af- og påmontering af ruderamme

Af- og påmontering af ruderamme Af- og påmontering af ruderamme Page 1 of 1 Af- og påmontering af ruderamme Afmontering Kør ruden ned indtil anslag. Afmonter dørbeklædningen Reparationsgruppe70. Løsn isoleringsmåtten -1- i det øverste

Læs mere

Tjekliste ved manglende varme.

Tjekliste ved manglende varme. Tjekliste ved manglende varme. 1. Tjek varmemåler kommer det varmt vand ind fra varmeforsyningen. 2. Tjek returvarme styringer er indstillet korrekt. 3. Tjek cirkulationspumpe er indstillet korrekt sommer

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard GAS 56-311 Bure S GAS 56-301

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard GAS 56-311 Bure S GAS 56-301 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard GAS 56-311 Bure S GAS 56-301 (Gaskolven höjer bordet) Släpp handtaget vid önskad hö (Gaskolv blockeras). Kære Bruger Tillykke För! Du sänkning: har anskaffet

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Massagebadekar. modeller 08- Monteringsvejledning. Edition 1-10

Massagebadekar. modeller 08- Monteringsvejledning. Edition 1-10 Massagebadekar modeller 08- Monteringsvejledning Edition 1-10 I denne brugsanvisning forklares skridt for skridt, hvordan et boblebad fra Hafa installeres, så det fungerer, som det skal og er sikkert at

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk vandvarmer) Indholdsfortegnelse Anvendte symboler... 17 Model... 17 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning Valg af placering og montering...

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

FRITHIOF Installationsvejledning

FRITHIOF Installationsvejledning 1 1 1 1 1 1 FRITHIOF Installationsvejledning 2 PRISLISTE FEBRUAR 2007 Placering af rør i hjørne med hjørneafdækning Placering af rør i skab. Det er nemt at installere en Frithiof - også i eksisterende

Læs mere

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009 Overensstemmelseserklæring Bilag 13.6 Overensstemmelseserklæring: Fabrikanten Venti AS Banevænget 3 8362 Hørning 03-2009 erklærer hermed, at nedenstående: VentiSlangevinde VentiBrandskabe Som er omfattet

Læs mere

Monteringsvejledning EVRP - 895 Regulator

Monteringsvejledning EVRP - 895 Regulator Monteringsvejledning EVRP - 895 Regulator Transmotor ApS. Lemtorpvej 13 17. DK-7620 Lemvig Tel. 45 9664 0977 Fax. 45 9664 0982 e-mail: info@transmotor.com www.transmotor.com - 3 - Vejledning for 24V spændingsforsyninger.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 05.01.2015 / 97-9646 www.hwam.com

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 05.01.2015 / 97-9646 www.hwam.com Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB 05.01.2015 / 97-9646 www.hwam.com 578 006 3610 3620 3630 3640 3650 3660 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 3-7 Installationsvejledning...

Læs mere

Fellow Classic Rollator

Fellow Classic Rollator Fellow Classic Rollator Brugsanvisning Dansk DAN Brugsanvisning Inholdsfortegnelse Om rollatorerne... 4 Rolatorens anvendelse... 6 Tekniske data... 6 Tilbehør... 7 Brugerinformation (kan kopieres til

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Guövik 3:1 GUÖ 3:1 2014-05-26. rudnicki / agergaard / cand. arch

Guövik 3:1 GUÖ 3:1 2014-05-26. rudnicki / agergaard / cand. arch Guövik 3:1 Förslaget till Guövik 3:1 består av tre hustyper som placeras runt om Guöviksplatåns centrum. Husen följer landskapets topologi och den på plankartan inritade lokalvägen. Husen placeras så att

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T4

Original brugermanual for Skindrenser T4 Original brugermanual for Skindrenser T4 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Skindrenseautomat

Læs mere

Diagram. Luxaflex El-diagram Plisségardiner

Diagram. Luxaflex El-diagram Plisségardiner l - Diagram Luxaflex El-diagram Plisségardiner Indhold El-diagram Plisségardiner Vigtig information om programmering - af Module D RTS for styring af 24VD motorer Strømforsyning til motor med kontakter

Læs mere

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk Montagevejledning. Vi ønsker dig tillykke med din nye trappe, og vil gerne sige tak fordi du valgte Gør det selv trappen fra, som din leverandør. Før opstart: Med trappen sendes en pose hvori der findes

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Brugsvejledning PV250 P PV350 P

Brugsvejledning PV250 P PV350 P Brugsvejledning PV250 P PV350 P 1 DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PV250 P PV350 P LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING FØR MONTERING OG FØLG ALLE ANVISNINGER, SPECIELT DEM DER OMHANDLER SIKKERHED. DENNE MANUAL

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

Første skridt. Block WGB 15 C

Første skridt. Block WGB 15 C Block WGB 15 C Første skridt Installationsmulighed 1 med afstand til væggen - Montering beholder - Montering kedel Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen - Montering beholder - Montering kedel

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere