BLIVER PRÆSIDENT OBAMA KLIMAETS MAN OF THE MATCH? POLITIKERNE SKAL STÅ I SPIDSEN FOR KLIMA-INITIATIVERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLIVER PRÆSIDENT OBAMA KLIMAETS MAN OF THE MATCH? POLITIKERNE SKAL STÅ I SPIDSEN FOR KLIMA-INITIATIVERNE"

Transkript

1 DET DANSKE MAGASIN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Årgang 1 Nr. 1 Løssalg Dkr. 69,95 inkl. moms Maj 2009 BLIVER PRÆSIDENT OBAMA KLIMAETS MAN OF THE MATCH? FREMTIDENS REJSE MED TOG SKAL VÆRE CO2 NEUTRAL CLEAN TECHNOLOGY BLIVER IKKE ET NYT DOT.COM FÆNOMEN Klimaaftale kan blive en realitet i københavn FRA AKADEMISK SNAK TIL JORDBUNDEN VIRKELIGHED: POLITIKERNE SKAL STÅ I SPIDSEN FOR KLIMA-INITIATIVERNE NYT DANSK ELSELSKAB SATSER PÅ GRØN ENERGI OG GRØN PRODUKTION

2 Annonce Photo: Wonderful Copenhagen EU's role in climate change solutions Conference at Christiansborg, Fællessalen, Tuesday, 5 May Welcome Lars-Erik Liljelund, advisor to the Swedish Prime Minister on climate issues: The Swedish EU Presidency's plans for climate negotiations Questions Thomas Becker, Danish delegation, Ministry of Climate and Energy: The challenges of getting a "Copenhagen Protocol" Questions Lunch Michael Zammit Cutajar, The UN's chief negotiator: Climate negotiations after Bonn and before Copenhagen Questions John Nonbo, World Wide Fund for Nature: Climate negotiations after Bonn and before Copenhagen. How to regulate fairly and effectively also for transport such as cars, ships and airtraffic Arne Willerslev-Legrand, CEO, Applus+ Bilsyn: How to regulate fair and effectively for cars, lorries and trucks in Europe Jan Boye, Mayor of Odense: Urban planning and traffic management. Odense and 7 cities in Europe Danske Fragtmænd: CO2-reductions through unline green fleet management Panel discussion Coffee break Troels Lund Poulsen, Danish Minister for the Environment: The government's initiatives for better air in Denmark Christian Peter Ibsen, Deputy Head, Ministry of Climate and Energy Key person, SAS Panel discussion Bendt Bendtsen, MP. Former Vice Prime Minister: Closing remarks Dinner by invitation Sign up at /tilmelding for the conference not later than Friday, 1 May at 1 pm. Price DKK incl. lunch and VAT. In case of non-attendance or cancellation less than 24 hours before the conference, the fee of DKK will still be invoiced. We look forward to seeing you! Media Partner: Supported by: Copenhagen Climate Network Ehlersvej 11 DK-2900 Hellerup Tel

3 Årgang 1 Nr. 1 Løssalg Dkr. 69,95 inkl. moms Maj 2009 FRA AKADEMISK SNAK TIL JORDBUNDEN VIRKELIGHED: Leder Afgørende måneder om klimaet Af Steen Gade, MF, formand for Advisory Board, Copenhagen Climate Network FN s klimatopmøde i København om syv måneder er en helt afgørende mulighed for at få rammerne på plads, så vi kan komme videre med en reel og denne gang global indsats på alle fronter. Det seneste klimatopmøde i Poznan viste, at U-landene og Kina rykker for løsninger. Det er i mine øjne et bemærkelsesværdigt gennembrud, som EU-landene ikke kan sidde overhørig. Det står imidlertid fuldstændig klart, at nøglen til varige løsninger ligger i USA, hvor præsident Barack Obamas bebudede tiltag har skabt klare forventninger til København også selv om reduktionerne endnu er for lave i forhold til situationens alvor. Vejen er banet af EU, men meget afhænger af om det lykkes også på den anden side af Atlanten at skabe den nødvendige politiske konsensus om fremtidens politik på klimaområdet. Vi kan under alle omstændigheder se frem til et hektisk efterår, før det går løs i København den december. Der har længe været et betydeligt engagement fra alle sider i klimasagen fra græsrødder og NGO er til virksomheder og organisationer. Den vedvarende energi alle lægger for dagen kan ikke undgå at lægge pres på beslutningstagerne og jeg tror at de enkelte landes delegationer tager til Danmark med en positiv dagsorden også den amerikanske, selvom vi må se i øjnene at Barack Obamas ambitiøse regeringsprogram og ikke mindst den holdningsbearbejdning, der skal til blandt store grupper i USA, kan medføre at vi på COP 15 kun kommer til at se det første store skridt mod en klimaaftale, der omfatter hele verden. Copenhagen Climate Network har til formål at understøtte Copenhagen Climate Summit, så FNs klimatopmøde her i 2009 bliver en succes for en bæredygtig klimapolitik. Vores mål er at skabe netværk mellem virksomheder, enkeltpersoner og organisationer, som støtter op om en klimapolitik, der sætter miljøet på dagsordenen. Målet er at sikre, at nye og bæredygtige alliancer vil arbejde for en mere strategisk, effektiv og global klimapolitik både nu og i fremtiden. Derfor håber jeg at I vil slutte op om CLIMATE, der er Danmarks første dedikerede klimamagasin. Vi henvender os med dette magasin til alle jer, der brænder for projektet, og til alle jer, der nu vil have fyret lidt op under de muligheder der er for at etablere bæredygtighed. Vi håber også at alle de firmaer, organisationer og kommuner, der i dag arbejder konkret med klimaløsninger, knowhow og viden, vil bakke om projektet og gøre CLIMATE til deres, således at vi i fællesskab kan være med til ikke kun at sætte den nye dagsorden, men også at få de nødvendige tiltag og implementeringer igennem til gavn for os alle. D E T D A N S K E M A G A S I N F O R B Æ R E D Y G T I G U D V I K L I N G BLIVER PRÆSIDENT OBAMA KLIMAETS MAN OF THE MATCH? FREMTIDENS REJSE MED TOG SKAL VÆRE CO2 NEUTRAL CLEAN TECHNOLOGY BLIVER IKKE ET NYT DOT.COM FÆNOMEN KLIMAAFTALE KAN BLIVE EN REALITET I KøBENHAVN POLITIKERNE SKAL STÅ I SPIDSEN FOR KLIMA-INITIATIVERNE NYT DANSK ELSELSKAB SATSER PÅ GRøN ENERGI OG GRøN PRODUKTION CLIMATE Det danske magasin for bæredygtig udvikling Oplag: Udgiver: Copenhagen Climate Network, Ehlersvej 11, DK-2900 Hellerup, tlf , fax , mail: org. Ansvarshavende chefredaktør: Jesper Schou Hansen, kommunikationsdirektør i Copenhagen Climate Network Redaktør: Kim Reich, Kim Reich Kommunikation, Idunsvej 1, DK-3650 Ølstykke, tlf , mail: Produktion i øvrigt: WATERFRONT Communication A/S Tryk: Dette magasin er produceret CO2 neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S, Jernholmen 42 A, 2650 Hvidovre Annoncesalg: Anita Rasmussen, tlf , mail: Mediapunktet ApS, Søndervold 170, DK-7200 Grindsted Abonnement: Kr. 250,- plus moms for 2009 Artiklerne i CLIMATE må citeres efter god citatskik og mod tydelig kildeangivelse. CLIMATE udgives af Copenhagen Climate Network, CCN, der arbejder for en mere effektiv, strategisk og global miljøpolitik. Bladet udkommer fire gange om året og distribueres til netværket samt en lang række virksomheder, enkeltpersoner, væksthuse, kommunerne og gennem DSB. Copenhagen Climate Network Advisory Board: Chairman: Steen Gade, MF (SF). Members: Alan Burland, adm. dir, BCM McAlpine, Bermuda Arne Willerslev-Legrand, adm. dir, Applus+ Bilsyn. Bo Asmus Kjeldgaard, Børne- og Ungdomsborgmester i København (SF). Casper Hauberg Grønnegaard, direktør, Ret&Råd. Christian Wedell-Neergaard, fhv. MF (K). Christian Rovsing, MEP (K). Dan Jørgensen, MEP (S). Elsebeth Gerner Nielsen, fhv. minister (R). Finn Andersen, Generalsekretær, Det Danske Kulturinstitut. Grethe Rostbøll, fhv. minister (K), formand for CKU. Hasse Ferrold, director, International Club Copenhagen. Ilmar Reepalu, borgmester i Malmø (S). Jakob Høyer, chefredaktør, MetroXpress. Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød (S). Kresten Schultz Jørgensen, adm. dir, Lead Agency. Kristian Ebbensgaard, Regionsrådsformand, Region Sjælland (V). Mogens Lønborg, Sundheds- og Omsorgsborgmester i København (K). Paolo Manoel L. C. Protasio, Director CCN Brazil. Pia Allerslev, Kultur- og Fritidsborgmester i København (V). Poul Hald Mortensen, Aage V. Jensens Fonde og vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening. CLIMATE 3

4 CLIMATE NEWS & TRENDS Grønne CO2 certifikater Danske virksomheder kan nu få CO2 neutral strøm. Med udgangspunkt i egne vindmølleprojekter vil investeringskoncernen Difko sælge grønne certifikater, der dokumenterer at strømmen er produceret af vedvarende energikilder. Den strøm, danske virksomheder og privatpersoner køber, er typisk en blanding af grøn og sort strøm, hvor den grønne strøm fra vedvarende energikilder i Danmark kun udgør ca. 29 procent. Ved at købe grønne certifikater svarende til virksomhedens energibehov bliver strømforbruget 100 procent grønt og dermed CO2 neutralt. Det er en løsning, der ikke kun giver virksomhederne en grøn profil, men også vil stimulere efterspørgslen efter vedvarende energi og dermed opførelsen af flere anlæg. Prisen for et grønt certifikat på 1 MWh ligger i øjeblikket på ca. 25 kroner og varierer med markedsprisen. Difko står bag cirka 70 danske vindmølleprojekter. 45 møller danner grundlaget for de nye grønne certifikater Møllevinger af træ tema i Nepal Risø DTU og Kathmandu Power and Energy Group har sammen med eksperter fra hele verden diskuteret materialer til vindmøller i fattige og isolerede landområder. Konklusionen er, at det kan lade sig gøre bruge lettilgængeligt træ til møllevingerne i stedet for de dyrere kompositmaterialer som man normalt bruger. En vigtig forudsætning for udvikling og bekæmpelse af fattigdom i u-lande er adgangen til energi og den skal meget gerne komme fra bæredygtige energikilder som ikke er afhængige af et større elnet. Vindmøller er et godt svar på denne udfordring - ikke mindst fordi der er gode muligheder for at bruge lokale ressourcer som træ til vingerne. - I vores videre arbejde skal vi ved hjælp af avancerede computermodeller og mekanisk testning undersøge forskellige nepalesiske træsorter, så vi kan lave en liste over hvilken type der egner sig bedst til de lokalt producerede vindmøller. De anbefalinger vil være et godt redskab for vores nepalesiske partnere, når de skal bygge billige og holdbare møller til landdistrikterne i Nepal, siger projektleder Leon Mishnaevsky. Produktudvikling kan gøres miljørigtig På baggrund af en række workshops med forskellige industrivirksomheder og tidligere erfaringer har Danmarks Tekniske Universitet udviklet en guide til, hvordan man som virksomhed kan tænke de miljørigtige løsninger ind i produktudviklingen. Det er DTU Management, der sammen med Institut for Produktudvikling (IPU), Miljøstyrelsen og Dansk Industri har sat fokus på hvordan man implementerer hensynet til miljøet på et så tidligt tidspunkt som muligt. Mange virksomheder har arbejdet aktivt med miljøhensyn i nogle år og har efterhånden fået styr på de analytiske og dokumentationsmæssige opgaver. Derimod er det ikke mange virksomheder, der har haft fokus på at skabe nye løsninger, der kan gavne miljøet. Det kan den nye guide hjælpe med. Der er lagt vægt på, at det skal være enkelt, inspirerende og anderledes at produktudvikle med miljøet i tankerne. Derfor er guiden udstyret med syv løsningsorienterede trin, der skal give læseren plads til nytænkning. De Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Miljøguiden kan downloades fra DTU s hjemmeside: syv trin er brugerdimensionen, overblik over produktets livsforløb, produktets miljøeffekter, aktørnetværk og opnået værdi, målbare miljøeffekter, effektive miljøkoncepter og udarbejdelsen af en miljøstrategi. 4 CLIMATE

5 Få stik til elbiler i København Der er fire gratis parkeringspladser til elbiler i København, hvor man også kan få ladet bilens batterier op. Det er to pladser ved Rådhuset og to i Borgergade. Hvad de færreste ved er at Danmarks hovedstad var længere fremme i de grønne sko i 1990 erne, hvor der var 20 elbilparkeringspladser med ladestandere i kommunen. De er senere blevet nedlagt på grund af manglende efterspørgsel. Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam oplyser, at det kan være en udfordring at etablere nye ladestationer i kommunen, da der mangler en fælles standard for hvordan stikket skal se ud. Han siger også at energiselskabet DONG arbejder på en infrastrukturløsning, der måske kan være klar om et par år. Stærke klimaiværksættere Den landsdækkende konkurrence Klima-DM er i fuldt sving og i dagene efter påske deltog ca. 400 studerende fra Aalborg Universitet i et ambitiøst forløb, der skal ruste dem til en fremtid som iværksættere og samtidig skabe nye produkter og tjenester til gavn for klimaet. Navnet WOFIE er på universitets tre afdelinger i Aalborg, Esbjerg og Ballerup synonym med verdens formentlig mest avancerede iværksætterkursus for studerende, der bl.a. modtager undervisning over et live-streamet videosignal kombineret med idéudvikling og tværfagligt gruppearbejde i de enkelte byer. Det overordnede mål er, at studerende fra Aalborg Universitet skal være med til at drive fremtidens samfundsvækst og initiativrigdom frem. WOFIE afvikles derfor i samarbejde med Vækstforum Nordjylland. Håbet er at idéerne på sigt kan videreudvikles i kommerciel retning, så de kan være med til at styrke den regionale erhvervsudvikling og det solide fokus på klima og energiløsninger, som allerede findes i Nordjylland. Studerende på Aalborg Universitet konkurrerer om gode idéer til Klima-DM. Professionel oversættelse 2009 står i klimaets tegn. Over deltagere kommer til Danmark, når COP15 finder sted. Der vil blive et stort behov for professionel oversættelse og tolkning, når danske virksomheder og organisationer skal profilere sig. Ad Hoc Translatørservice A/S er et af Danmarks største og mest erfarne oversættelses- og tolkebureauer. Vi har mange års erfaring med oversættelse inden for it, jura, finans, arkitektur, politik og mange andre. Vores tolke har erfaring fra konferencer på EU-niveau, topforhandlinger i den politiske verden og forhandlinger mellem internationale virksomheder og i internationale organisationer. Ad Hoc Translatørservice er medstifter af Copenhagen Climate Network. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud! A D HOC TRANSLATØRSERVICE Fredericiagade København K Tlf

6 Bliver Obama klimaets Man of The Match? Af Kim Reich Vil USA s præsident Barack Obama blive Man of The Match, når næste runde i klimaspillet afgøres på banen i København til december? Hvis det står til ham selv er svaret ja: - For at beskytte vores planet er det på tide, at vi ændrer den måde vi bruger energi på. Sammen må vi gøre en ende på verdens afhængighed af fossile brændstoffer ved at skifte til vind- og solenergi og alle lande må gøre en indsats. Jeg lover jer, at USA nu er klar til at gå forrest i denne globale indsats, sagde Barack Obama, da han den 5. april 2009 talte til mere end mennesker i Prag. I talen mindedes han Alexander Dubceks mislykkede forsøg på at skabe en lidt bedre verden for tjekkoslovakkerne bag Jerntæppet. Det var i 1968 og nu 31 år senere har det igen været forår i den smukke by ved floden Moldaus bredder og spørgsmålet er: holder det denne gang? Et hurtigt kik på den nytiltrådte præsidents ambitiøse politiske agenda skaber tvivl. Vil det virkelig være muligt at tackle krigen i Afghanistan, nedtrapningen i Irak og ikke mindst genoprettelsen af 6 CLIMATE

7 økonomien samtidig med en global klimaløsning, der virkelig batter? Svaret findes hverken i EU eller hos kineserne, men i det politiske momentum som gav Barack Obama en overvældende valgsejr den 4. november sidste år og som her lige godt 100 dage efter hans tiltræden ikke synes at have mistet den mindste kraft. USA var slet ikke på banen, da Kyoto-aftalen var dagens match. Nu er amerikanerne ved at forvandle sig fra en seriøs modspiller til en ambitiøs medspiller og mulig frontløber. Dermed har den nye præsident allerede skrevet sig ind i historiebøgerne som manden bag det største paradigmeskift i USA siden Franklin D. Roosevelts Lend- Lease lov, der i 1941 brød isolationismen og skabte håb om et tiltrængt forår i det krigshærgede Europa. Pasningen fra Al Gore Klimaforandringerne har allerede medført en markant nedsmeltning af isen over Nordpolen. Også isen ved Antarktis er ved at bryde op og for første gang siden dokumentarfilmen An Inconvenient Truth i 2006 vandt en pris ved den alternative Sundance Film Festival er der nu klare tegn på opbrud i det amerikanske politisk-konservative establishments kølige holdning til alt, hvad der lugter af Kyoto. Filmen, der på dansk hedder En ubekvem sandhed, følger den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gores bestræbelser på at advare mod de alvorlige følger af forandringerne i klimaet. Berømt er følgende Gore-citat fra filmen: I ve been trying to tell this story for a long time and I feel as if I ve failed to get the message across. Siden har han modtaget Nobels fredspris for sin indsats på klimaområdet og nu er vi der, hvor han endelig kan sige med vægt: Finally I got through with my message. Om demokraten Al Gore har stået i vejen for sagen ved i starten af sit klimakorstog at blive betragtet som den forsmåede præsidentkandidat mere end en mand med et oprigtigt budskab, vil fremgå af kommende historieskrivning. Sikkert er det, at der ikke længere bliver buh et af profeten med det dårlige budskab tværtimod er han blevet et symbol på den igangværende udvikling i USA og måske endda en smule forældet i forhold til den peptalk, som Barack Obama har givet os alle sammen siden Inauguration Day den 20. januar Med talen i Prag in mente er det så godt som sikkert, at demokraternes nye stjerne kommer til København for at deltage i FN s klimatopmøde, COP 15, til december, men der er stadig, trods alle gode klimavinde, en dark horse i spillet og det er, hvad han har med i bagagen af konkrete, politiske tiltag, som er clearet i kongressen hjemme på Capitol Hill? Talk i taktikrummet For ganske nylig har Barack Obama lanceret et Energi og Klima Forum, som skal være med til at generere en åben og ligefrem dialog mellem de velstående lande og udviklingslandene med henblik på at skabe et politisk lederskab, der kan føre til succes ved forhandlingerne i København sidst på året. Samtidig er det målsætningen at The Major Economies Forum on Energy and Climate skal komme med initiativer til, hvordan man i fællesskab kan frembringe mere ren energi og mindre udslip af CO2 i atmosfæren. I juli 2009 samles det nye forum i Italien med premierminister Berlusconi som YES WE CAN! CLIMATE 7

8 Den anonyme amerikaner, John Doe, er en interessant tunge på vægtskålen og i familie med det amerikanske energiministerium, Department of Energy, der forkortet kaldes DOE. vært og med deltagelse af Australien, Brasilien, Canada, Kina, EU, Frankrig, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Korea, Mexico, Rusland, Sydafrika og USA repræsenterende de store verdensøkonomier for at se om det vil være muligt at skabe konsensus omkring en global energi- og klimaplan. Repræsentanter for FN er med ved bordet. Det samme er Danmark, som holder formandskabet for COP 15. Den grønne spiller I valgkampen op til præsidentvalget i USA var Barack Obama det grønne USA s»champion for clean energy. Da han var senator, gik han ind for lovinitiativer, der havde til formål at fremme brugen af vedvarende energi og forskningen i nye og mere klimavenlige løsninger. Han stemte bl.a. for nye standarder for, hvor langt biler skal kunne køre på en liter brændstof, ligesom han gik ind for nye standarder for elforbruget. Alene sidstnævnte vil i 2020 spare energi svarende til elforbruget i 26 millioner amerikanske husholdninger. For det første siger alene dette tal noget om, hvad USA virkelig kan bidrage med, når det gælder klimaet. For det andet lå det implicit i den kommende præsidents karakter, at energi er noget man bruger løs af for at skabe politiske resultater ikke en kilde til uudtømmeligt misbrug på klodens bekostning. På den led var valgkampen i USA andet og langt mere end først krigen i Irak og siden den finansielle krise. The League of Conservation Voters (LCV), en organisation der mener, at der desperat er brug for at konvertere alt det vi nu godt ved om klimaet til højt profilerede indsatsområder, har fulgt afstemningerne i det, der sidste år var den 110. udgave af Kongressen, og her viste statistikkerne, at Hillary Clinton havde en såkaldt lifetime rating på 87 % med Barack Obama lige i højhælene med 86 %. Der er ingen grund til at grave dybere ned i de tekniske detaljer bag udregningerne, men kandidaternes scorekort afspejlede deres positive indstilling til lovforslag, der havde med miljøet og energiforbruget at gøre. Den republikanske præsidentkandidat John McCain scorede 24 %. Yes we can eller kan vi? Retfærdigvis skal det siges, at republikanerne også har haft klimaet på dagsordenen med The Lieberman-McCain Climate Stewardship Act fra 2003 som et eksempel. Ambitionsniveauet har ikke været på højde med Al Gores frygt for fremtiden og det var først i slutningen af præsident Bush anden embedsperiode, at hans fløj i amerikansk politik for alvor begyndte at tale klima næsten som en Exit Strategy. Der er stadig mange og stærke konservative kræfter i USA, men færre og færre stemmer der siger, at det ikke er nødvendigt at gøre noget særligt i forhold til klimaet. Til gengæld står selv den mest veltalende, charmerende, karismatiske og fagligt ubestridt dygtige, demokratiske præsident Obama over for at skulle bygge bro mellem sin egen politiske fremdrift og den, der er til stede blandt de amerikanere, der gerne vil det hele uden at sætte al for megen frihed over styr, og de der har magt og indflydelse. I dét billede har hans markante afklapsning af bilfabrikkernes engang så magtfulde direktører nok fået en og anden olieboss eller industriel lobbyist til at studere manualen for, hvordan man får 8 CLIMATE

9 Er Capitol Hill et bump på vejen eller (endnu) for meget op ad bakke for Obamas COP 15 ambitioner? et bedre image. Der var bred enighed over midten om at det var et eklatant fejltrin som flere bilchefer gjorde at komme flyvende i en privat jet for at bede om akut nødhjælp. Dertil kommer, at Chrysler & Co. nok har forsømt at udvikle nye og mere klimaimødekommende biler, selvom de almindelige forbrugere på den anden side af Atlanten for længst er begyndt at efterspørge mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Grøn er min fremtids dal Mange nye Cleantech-virksomheder er allerede ved at forvandle det gamle it-mekka i Silicon Valley til en dal af grønne forhåbninger. Barack Obama har som senator stemt for skattelettelser netop for denne type virksomheder og i den nye energiplan for USA, som han sammen med vicepræsident Joe Biden lagde frem under kampagnen forud for præsidentvalget, er der en række indsatsområder, som de grønne virksomheder kan få glæde af og givet vil satse på. Dertil kommer de økonomiske hjælpepakker, der indeholder en række små og store initiativer, der er designet til at skabe job ved at fremskaffe midler til etablering af grøn teknologi på en række områder. De er i øjeblikket Core Business i Obama-administrationens turnaroundpolitik, mens The Obama-Biden comprehensive New Energy for America plan fortsat er udgangspunktet for hvad den ny regering overordnet satser på, når det gælder klimaet. I hovedtræk er det milliardinvesteringer i grøn teknologi og en nedbringelse af olieforbruget inden 10 år, så USA kan sløjfe al import af olie, spare på ressourcerne og lægge om til naturgas fra Alaska. Endvidere skal en million amerikansk fremstillede hybridbiler være på vejene i 2015 og 10 procent af elektricitetsforsyningen komme fra vedvarende energi i 2012 med et løft til 25 procent i Det amerikanske aftryk på udledningen af CO2 skal være reduceret med 80 procent i 2050 og så skal det være slut med spekulation i et aggressivt energiforbrug. Budgettet et kæmpeskridt på vejen På falderebet før deadline er status, at præsident Obamas føderale budget for 2009 af klimaforkæmperne i League of Conservation Voters bliver hilst velkommen som et kæmpeskridt i den rigtige retning. - Budgettet indeholder investeringer, der vil skabe millioner af nye job og hjælpe med at beskytte vore naturlige ressourcer. Det er et af de mest miljøansvarlige og økonomisk stimulerende budgetter i vort lands historie. Det opbygger et uimodståeligt momentum i retning af en ny æra med ren energi, flere job, større sikkerhed og en renere planet, siger LCV s præsident Gene Karpinski i en nærmest overstrømmende udtalelse. Han tilføjer nøgternt, at man er taknemmelige for at lederne i kongressen har designet og vedtaget et budget, der afspejler præsident Obamas prioriteringer, og for at medlemmerne sikrede en vedtagelse. Uden sværdslag var det som bekendt ikke, men det var i går. Senest har formanden for udvalget for energi og handel, Henry A. Waxman, samt formanden for energiog miljø-underudvalget, Edward J. Markey, fremlagt et 648 sider langt lovforslag, der følger op på såvel budgettet som Obama-Biden energiplanen. I midten af maj måned ved vi mere konkret, hvordan det endelig lovforslag kommer til at se ud. Herefter gælder det forum-mødet i Italien til sommer, hvor en mere præcis strategi skal pudses af bl.a. i bevidstheden om at der er mange paradokser at tage hensyn til. Hver gang efterspørgslen efter forbrugsgoder stiger i eksempelvis Kina, er det med til at øge CO2-udledningen i et godeproducerende land som USA. Klima- og velstandsovervejelserne går hånd i hånd med hensynet til den tredje verden. Helt uden republikanske venner er den nytiltrådte præsident ikke. Californiens guvernør, republikaneren Arnold Schwarzenegger, var i spil i hvert fald hos rygtesmedene som energiminister i Obamas administration. Nu blev det i stedet dr. Steven Chu, der fik jobbet. Al Gore, der har været med til at grundlægge og i dag er formand for Generation Investment Management et firma, der har fokus på bæredygtige investeringer var også på tale som ansat i og omkring Det hvide Hus efter Inauguration Day. Begge politikere Arnold i vest og Al i øst står som eksponenter for den brede konsensus som skal til, hvis Præsident Barack Obama skal lykkes og hvis vi skal se ham i København som Man of the Match nok engang.

10 Fremtidens rejse med tog skal være CO2 neutral Af Jesper Schou Hansen El-biler på stationerne DSB arbejder med en plan om at lave opladningsstationer i forbindelse med togstationerne. Du kører din el-bil ind på stationen og tager toget på job. Mens du arbejder lader din el-bil op på stationen og når du kommer tilbage, så står den fuldt opladet klar til at transportere dig hjem igen. Med store milliardinvesteringer i den kollektive trafik, er folketinget godt på vej til at genoprette kvaliteten på jernbanen. I fremtiden vil DSB gøre det helt CO2 neutralt at køre tog mellem landsdelene, fortalte DSB administrerende direktør Søren Eriksen på en konference på Christiansborg. Det vækker begejstring blandt politikerne. Det er allerede grønt at køre tog, og samtidig vil politikerne indføre timedrift mellem København-Odense, Odense- Århus og Århus-Aalborg. Det skal få endnu flere over i togene. Den plan er politikerne på Christiansborg nærmest historisk enige om. Fra SF til Dansk Folkeparti. Udgangspunktet for planen er godt. Med det eksisterende udbud af tog, har Danmark meget grøn transport. Allerede i dag kører S-toget i Hovedstadsområdet på strøm fra vedvarende energi og derfor er der ingen CO2 udledning overhovedet, hver gang man sætter sig ind i et S-tog. Forudsætningen for den grønne strøm til alle tog er, at DSB og de øvrige togoperatører sikrer sig, at det er strøm fra vedvarende energi - og ikke fra de mange kulfyrede kraftværker. Derudover skal politikerne have elektrificeret hele jernbanenettet. Det er det ikke i dag, men de fleste politikere har det med i planerne for fremtidens investeringer. Tog til tiden Hos DSB er administrerende direktør Søren Eriksen meget fokuseret på, at levere tog til tiden der samtidig er klimavenlige. - Vi skal have fokus på ikke bare service, information, komfort og tryghed men også på tog til tiden og tog hele tiden. Når vi leverer det, så er der basis for endnu flere kunder i togene, siger Søren Eriksen. Ved Copenhagen Climate Networks konference på Christiansborg om Fremtidens kollektive trafik sagde Søren Eriksen blandt andet, at DSB går efter ikke bare at få flere kunder, men efter en fordobling af togets markedsandele. Service og komfort kræver også nye tog altså nyt materiel. Derfor har DSB også en remotoriseringsplan for togene, der skal sikre bedre udnyttelse og 10 CLIMATE

11 Søren Eriksen: - Remotorisering er et skridt på vejen mod renere tog. Pia Olsen Dyhr: - Nye signaler kommer før elektricificering. Kim Christiansen: - Vi investerer massivt i den kollektive trafik. mindre forurening. Samtidig vil 60 havvindmøller levere grøn energi til DSBs net. Når DSB ikke bare indsætter tog, der kører på grøn strøm over hele landet, så skyldes det, at ikke alle danske jernbanestrækninger er elektrificerede. Politisk enighed Hos de politiske partier, er der en høj grad af enighed om, at der skal investeres massivt i togtrafikken. Aftalen mellem DF, regeringen, Radikale, Socialdemokraterne og SF om de massive trafikinvesteringer kom på plads efter et langt forhandlingsforløb, der resulterede i at blandt andet det nedslidte signalsystem skal renoveres for omkring 24 milliarder kroner. Men selve elektrificeringen lader fortsat vente på sig. - Vi har i forbindelse med trafikforliget afsat ca. 65 mia. til investering i jernbanerne frem til Vi har været langt bagefter andre lande i Europa. Nogle signaler er fra 1929, så det har været spørgsmålet om, der i det hele taget var nogen kollektiv trafik at sende folk over i, siger Kim Christiansen, der er Dansk Folkeparties trafikordfører. Han er glad for, at man er påbegyndt de nødvendige investeringer. Han lægger ikke skjul på, at det har været nødvendigt, at bruge de mange penge på jernbanen. Han er heller ikke blind for, at beslutningen tilbage fra Nyrup-regeringens tid med at investere i nye dieseldrevne IC4 tog, nok ikke ville være foretaget i dag hvis man kunne vælge om. Men alle erkender, at der er brug for de nye tog. Elektrificering Hos SF har man de samme tanker. Partiet skrev nærmest historie, da man deltog i det brede trafikforlig. Og som i så mange andre forlig, ville SF gerne have haft mere. Man vil blandt andet gerne hurtigst muligt kaste sig over en elektrificering, men erkender, at man må være realistisk omkring hvornår, det kan ske. - Rent teknisk er man nødt til at få udskiftningen af signaler til at være færdig før vi starter med elektrificering. Derfor kommer elektrificering først efter Andet kan simpelthen ikke lade sig gøre, erkender Pia Olsen Dyhr, trafikordfører hos SF. Derfor er der hos politikerne også en erkendelse af, at selvom målet hos DSB er CO2 neutrale tog, så lader en elektrificering vente på sig. Cykler på stationerne DSB vil fremover gøre bedre plads til cyklerne på landets stationer. Det skal være lige til at kombinere cykel og tog. Blandt andet arbejder man med muligheder for, at man kan låne en cykel på stationen som man kender det fra bycyklerne i blandt andet København. CLIMATE 11

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy.

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. ENERGI I FORANDRING Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. Gry Egstrup, DONG Energy, Danmark Hvem er DONG Energy? DONG

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

SE koncernen. Et studie i forandring

SE koncernen. Et studie i forandring SE koncernen Et studie i forandring Talentmasse Direktion + referencer (cirka 40 personer) Forandring Hvem er fremtidens konkurrent? Hvem er fremtidens konkurrent? Hvem er fremtidens konkurrent? SE er

Læs mere

Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde

Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde Samfundsfag rapport Energi og Miljø Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 1,4 HTX Roskilde Dato: 22-11-2007 Indholdsfortegnelse 1.... K lima ændringer... 1 1.1 Årsager... 2 1.2 Karakteren af ændringerne af

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere