Foredrag på MF d. 12. april 2002 kl Jesu forståelse af frelse og fortabelse. I. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag på MF d. 12. april 2002 kl. 13.00-15.00 Jesu forståelse af frelse og fortabelse. I. Indledning"

Transkript

1 Foredrag på MF d. 12. april 2002 kl Jesu forståelse af frelse og fortabelse. I. Indledning II. Jesu forståelse ifølge Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. 1. Matthæus. 1,21: Du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra dets synder. Johannes (3,1) og senere Jesus (4,17) har som tema for deres forkyndelse: Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær. Guds riges komme kan være identisk med den kommende vrede (3,7). Den kommende (Messias) skal fuldbyrde en adskillelse mellem hvede og avner (3,11-12) Det næste er konfrontationen med Djævelen selv (4,1ff) (4,12f, 23f). Jesus er frelser ved at bringe Himmeriget nær, ved at kæmpe mod Djævelen og ved at forkynde og helbrede sygdomme. Den første store tale (5,1ff) Saligprisningen med sondringen mellem disciplenes nuværende virkelighed i forhold til den kommende. Formaningen Elsk jeres fjender (5,44) begrundes i Guds sindelag. Guds kærlighed er inklusiv. Kan Guds kærlighed til alle, inklusiv sine fjender forenes med, at Gud dømmer nogen til evig fortabelse. Den nære kontekst svar er, at den, som ikke har fjendekærlighed, slet ikke kan komme ind i Himmeriget (5,20), at den, der siger Tåbe, er skyldig til Helvedes ild (5,22). Der opfordres til at søge forlig, før man møder dommeren (5,25-27), der siges, at det er bedre at miste hånd og øje, end at hele legemet kastes i Helvede (5,29, 30) og det opsummeres i ordene: vær fuldkommen (5,48) Jesu bjergprædiken slutter med tre markante lignelser (7,13-27): De to veje, det gode og det dårlige træ og de to huse. Her siges det i meget klar tekst, at der er to muligheder på dommens dag Denne dobbelte udgang på dommens dag gentages i 8,5-13 mørket udenfor Der skal der være gråd og tænderskæren (9,1-8) hører vi om den lamme i Kapernaum. Dine synder forlades dig. (10,5-6): Gå til de fortabte får af Israels hus. Det skal gå Sodoma og Gomorra tåleligere på dommens dag end den by (10,15). Jesus (10,16ff) med at sige, at vidnerne måske vil blive dræbt, men at de skal frelses gennem modstand og forfølgelser. De skal ikke frygte dem, der ikke kan dræbe sjælen, men de skal frygte ham, som kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede Man kan fortabe den timelige frelse og derved redde den evige, og man kan klynge sig til den timelige frelse i den forstand, at man mister den evige (10,39). I dommen over Galilæas byer (11,10-24) omtales dommens dag, I omtalen af at bespotte Helligånden (12,32), vi lægge mærke til det, at det omtales som den synd, der ikke bliver tilgivet, hverken i den verden eller i den kommende. 12,36, hvor Jesus taler om en generel regnskabsdag for alle mennesker og en domsafsigelse med to mulige udfald: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, på dine ord skal du dømmes I den tredje store tale i Matthæusevangeliet har vi lignelsen om ukrudtet i hveden og lignelsen om voddet (13,24ff), 47ff), (13,40). Menneskesønnen skal sende sine engle ud, og der skal ske en endegyldig dom over de frafaldne og lovbryderne, mens de retfærdige skal skinne som solen i deres faders rige. Der skal der være gråd og tændersskæren (v. 40, v. 50) Igen i v. 49. Således skal det gå ved verdens ende. Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild (16,27). Den lidende Menneskesøn er identisk med den Menneskesøn, som er den kommende dommer. enneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger I den fjerde tale (Matt 18), som meget har fokus på disciplene, advares der mod at bringe de små til fald. Der skelnes mellem at fortabes i dette liv at blive vanfør og lidende, og at gå evig fortabt, jf. v. 8 & 9:.. end med begge hænder og fødder at kastes i den evige ild... at gå ind til livet med et øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild. Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte (v.11) og.. således er det ikke min himmelske faders vilje, at en eneste af disse små skal gå fortabt (v.14). Beretningen om den rige unge mand (19,16ff) om temaet, evigt liv. Den evige løn ved at følge Jesus og alvoren ved ikke at gøre det (v 27-30).Lignelsen om de onde vinbønder (21,33ff) og om kongesønnens bryllup (22,1ff Kast ham ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og tænderskæren. Mange er kaldet, men få er udvalgte (22,13-14). I Jesu sidste store tale (Matt 23,1ff) fældes en knusende dom over de skriftkloge og farisæerne. Dommen har en evighedsdimension. v.15: I gør ham dobbelt så fortjent til Helvede som i selv. v.33: Slanger, øgleyngel. Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede. Jerusalem skal blive et domstegn (23,37ff). Det skal blive overladt til sig selv. Jesus ville samle det jødiske folk, men de ville ikke. I kap taler Jesus om de sidste tider og verdens ende Han skal samle de udvalgte fra de fire verdenshjørner (v. 31), tages med, lades tilbage (v. 41), han vil lade ham dele skæbne med hyklerne. Der skal der være gråd og tændersskæren (51)

2 De tre lignelser i kap 25 bekræfter det, som allerede er sagt. Himmeriget skal fuldendes i dom og frelse. De gik ind i bryllupssalen og døren blev lukket (10), Men han svarede: Jeg kender jer ikke (v.13), gå ind til din herres glæde (21,24), kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tændersskæren (v.30). Afslutningen er lignelsen om verdensdommen (Matt 25,31ff), som indeholder de tunge ord: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. (v.41), Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv (v.46). 2. Markus Overskriften: Evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. (1,14-15) Tiden er inde, dvs. tiden er fuld, er opfyldt. Vi er i en ny fase af Guds plan, hvor Guds rige er nær. Det afslører Markus ved at fortælle, hvad Jesus gjorde: Han helbreder syge, uddriver dæmoner, tilgiver synder, binder Satan, indvarsler en ny tidsalder. (ny vin på nye sække) og demonstrerer, at han er Sabbattens herre I lignelseskapitlet (Mark 4,1ff) sættes fokus på, hvad Jesus virker hos modtageren. Forkyndelsen deler tilhørerne i dem, som får åbenbaret Guds rige, og nogle, for hvem det forbliver ord. De forstår og modtager ikke ordet, men forfærder sig mod det (4,11-12 og 24-25). (8,17) Forstår I heller ikke noget?. Er jeres hjerter forhærdet? Peters Bekendelse, hvor Peter siger: Du er Kristus. Fortsættelsen røber, hvor lidt Peter indtil videre har forstået (8,27ff). Engang i fremtiden skal han som Menneskesønnen komme i sin fars herlighed med de hellige engle (8,38). Betydningen af at høre og modtage hans ord. Enten er man for Jesus eller imod ham(9,38-41 Hellere en møllesten om halsen end bringe en af disse små til fald (9,42). 9,43 taler om.. hellere at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukket (9,43 og 45 og 47). Indtoget (11,1ff) i Jerusalem udtrykker folkeskaren deres forventning Men hvis I ikke tilgiver, vil jeres fader i himlene heller ikke tilgive jeres overtrædelser. (11,26) Lignelsen om de onde vinbønder (12,1ff) I 13,10 tales om, at evangeliet skal prædikes for alle folkeslag I Mark 13 har vi Jesu afsluttende tale om de sidste tider og hans genkomst. 14,9 gentager, at evangeliet skal prædikes over hele verden. Nadverindstiftelsen er samtidig en tolkning af Jesu lidelse og død og samtidig tales der om et kommende måltid i Guds rige. (14,25) Så kommer den nøgne beretning om Jesu lidelse, død og opstandelse. Det sker, sådan som han selv har sagt, (16,7) og det sker (14,49), for at skrifterne skal opfyldt 3. Lukas Tre lovsange med ordet frelse som hovedord. Maria tiltaler Gud min frelser (1,46-56). I Zakarias lovsang (1,67-80) bruges ordet frelse tre gange Så kommer vi til Simeons lovsang (2,29-34). Også her er frelse et nøgleord. I skildringen af Johannes Døbers forkyndelse (3,6) gentages det universelle perspektiv Men for den, der ikke omvender sig og bliver forberedt, vil Herrens nærvær ikke indebære frelse, men vrede og dom. En vrede og dom, som man ikke kan flygte fra. At Herrens komme er nær indebærer, at dommen er nær for den, der ikke omvender sig. Øksen ligger ved træets rod. I 3,16 står der det markante udtryk om den kommende (Messias), at han skal døbe med Helligånd og ild Lukas indleder med en programerklæring i Nazaret synagoge (4,18-19) Sådan skildres Jesu virke i Galilæa. Jesus rejste fra by til by. Han helbredte de syge, han uddrev de onde ånder, han opvakte døde, rensede spedalske og gjorde blinde seende. På den måde viste han, at han var opfyldelsen af profetierne. Hans inderste og egentlige gerning er at formidle syndernes forladelse, sådan som det sker med den lamme mand og senere med kvinden i farisæerens hus. I særligt afsnit er Jesu undervisning i sletteprædikenen i 6, Jesus sondrer mellem to grupper af tilhørere: Dem, der blot hører, og dem, der hører og handler. Den første grupper forgår i dommen, den anden gruppe består Som afslutning på Galilæatiden (9,1-6) udsender Jesus de tolv apostle Mens Galilæatiden har en fokus på, hvem Jesus er, så skifter fokus i det store hovedafsnit om rejsen til Jerusalem (9,51-19,44) til en skildring af, at Jesus som Messias, Guds søn, skal lide og dø i Jerusalem, derefter skal evangeliet forkyndes ved apostlene og historien gå sin gang, indtil Menneskesønnens komme i herlighed. Da de foreslår Jesus at bede om Guds straffedom her og nu (9,51-56), sætter Jesus dem skarpt i rette. I 11,29-32 tales der om en opstandelse af de døde og en dom I 12,4-7 får disciplene et løfte. Gud har omsorg for dem.de skal frygte ham, som efter døden har magt til at kaste i Helvede.

3 I 12,49-53 har vi et jeg er kommet -udsagn. Her siger Jesus, at han er kommet som ild til verden. Jesu radikale forkyndelse fremprovokerer et spørgsmål: Herre, er det kun få, der bliver frelst (13,22ff)? Dommens sted skildres som en forkastelse og et sted, hvor der skal være gråd og tændersskæren. Til gengæld de komme fra alle verdenshjørner og sidde til bord med Abraham, Isak og Jakob i Guds rige. I forhold til den nuværende virkelighed skal der byttes om på det hele. Nogle af de sidste (hedningerne) skal blive de første, og modsat. Når kun få jøder bliver frelst, så skyldes det ikke, at de ikke er omfattet af Guds/Jesu frelsesvilje. Jf 13,34: Jeg ville.., men I ville ikke I 16,19-31 har vi en lignelse, som tydeliggør et tilbagevendende tema i Lukasevangeliet. Hvorfor er det så forfærdelig at være rig? Fordi en rig let glemmer Gud og sin næste. I 17,20-. Først skal Menneskesønnen forkastes og lide, så skal menneskeheden leve videre, optaget af hverdagens gøremål, og så skal Menneskesønnen åbenbares. Da skal der ske en endelig adskillelse En række lignelser, enken og dommeren (18,1-8), farisæeren og tolderen (18,9-14), de betroede pund (19,11-27), de onde vinbønder (20,9-19) er vidt forskellige, men fælles er, at temaet med Jesus som den, der deler menneskeheden, er udtalt. Beretningen om den rige rådsherre (18,18-30) handler om frelse i betydningen evigt liv. Beretningen om Zakæus (19,1-10)viser, at de rigdom i sig selv ikke var nogen hindring Nutiden er besøgelsestiden (19,41-44)i nådens forstand. Men afvises Jesus, ændres besøgelsestiden sig til en hjemsøgelse, en straf. 21,5-28 er Jesu tale om de sidste tider og hans genkomst. Han taler om domstegn og frelsestegn og lover disciplene, at for dem skal det forløsning. I 22,69 taler Jesus om sig selv som den kommende Menneskesøn, der skal sidde ved Gud den almægtiges højre hånd 4. Johannes Prologen (1,1-18). I 1,10-11 fortæller Johannes den overraskende og rystende sandhed, at verden kendte ham ikke og hans egne tog ikke imod ham. Og samtidig: Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn. Johannes Døbers vidnesbyrd (1,19ff). Jesus er frelser, ikke som politisk befrier, men som Guds lam Fra kap 2-12 har vi en række tekster, hvor Jesus på forskellig måde åbenbarer, hvem han er 3, Den, der tror på Sønnen, har evigt liv, den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Faderen har overgivet alt til sønnen, står der i v. 35. Det betyder, at evig frelse er forbundet med at tro på Jesus, mens evig fortabelse er forbundet med at afvise Jesus. Der tales ikke om en dennesidig eller midlertidig fortabelse, men om ikke at se livet, og at Guds vrede skal blive (menei) over ham.. I 5,19-30 uddybes det. Jesus er ikke kommet for at dømme, men for at frelse verden. Men der skal komme en time, hvor sønnen skal holde dom over levende og døde. 5,27: Faderen har givet sønnen magt til at holde dom, fordi han er Menneskesønnen. Der skal være en kommende opstandelse af alle døde, og en dobbelt udgang af dommen. De, der har øvet det gode, skal opstå til liv, men de, der har gjort det onde, skal opstå til dom. Hverken faderen eller sønnen kan gøre andet end dømme og handle ud fra, hvordan mennesker har forholdt sig til Jesu ord og åbenbaring. Jeg kan intet gøre af mig selv, som jeg hører dømmer jeg, og min dom er retfærdig. 9,39. Til dom er jeg kommet til verden, for at de, der ikke ser, skal komme til at se, og de, der ser, skal blive blinde. (12,20ff). Ved at Jesus dør og lægges i jorden som hvedekornet, skal han bære megen frugt.gennem sin ophøjelse, dvs. korsfæstelse vil han drage alle til sig (12,32)At det ikke er alles endelige frelse, Jesus tænker på, er klart i konteksten, hvor Esajasprofetien om forhærdelse går i opfyldelsen (12,37-43) og hvor Jesus afslutter med at sige (v. 47): den, der forkaster mig og ikke tager imod mine ord, har mødt sin dommer: Det ord, jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag. Jesu afsluttende discipelundervisning (13-17Det indeholder også formaningen: Bliv i mig, ellers kastes man ud som en gren og visner (15,1-8) Johannesevangeliets missionsbefaling (20,21-23) siger: som Faderen har sendt mig, sådan sender jeg også jer. Og så understreges, at disciplenes forkyndelse har den samme guddommelige myndighed som Jesu egen ord: Det kan formidle syndernes forladelse, eller det kan udelukke fra syndernes forladelse. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. (20,23). Der er en dobbelt virkning ikke blot af Jesu, men også af apostlenes forkyndelse. Men der er en primær virkning. Dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn (20,31).

4 III. Jesu forkyndelse af frelse og fortabelse. 1. Opfyldelsen af den profetiske håbsforkyndelse i GT Johannes Døber og Jesus selv forkyndte, at Jesus var opfyldelsen af den profetiske håbsforkyndelse i GT om den udvalgte Messias, der skulle frelse jøder og hedninger. I forkyndelsen af sig selv som opfyldelsen klargør Jesus gradvist, at han vil opfylde ved først at være den fornedrede tjener og senere ved at være den ophøjede dommer. Evangelierne bruger en række GT-lige ord og betegnelser om Jesu person og gerning. Et fælles og sammenfattende ord er ordet frelser, frelse. 2. Frelse et ord med en omfattende betydning Frelse er et omfattende ord, som både kan gå på frelse fra timelige nød, sygdom, besættelse, politiske fjender, frelse fra synden, frelse fra døden, frelse fra Djævelen, og frelse fra evig dom og pine. Det er frelse til fællesskab med Gud, efterfølgelse af Jesus, tjeneste, et liv på fredens veje, omvendelsens frugter, til menighedens fællesskab, til evigt liv sammen med den ophøjede Kristus. Frelse har et omfattende indhold, men ordet har et centrum. Frelsen i deres synders forladelse.(luk 2,77). Jesu helbredelser, undere, dæmonuddrivelser, dødeopvækkelser er frelsestegn, som viser hen til den omfattende frelse, som fortsat er fremtid.ordet frelse er som andre centrale ord i Jesu forkyndelse mærket af spændingen mellem allerede endnu ikke. 3. Frelse eksklusivt knyttet til Jesus. Frelse er i NT eksklusivt knyttet til Jesus og hans gerning, sådan som det blandt andet opsummeres i den apostolske forkyndelse i Ap G 4,12: Der er ikke frelse i nogen anden.. Det betyder, at uden Jesus er der ingen frelse. Der kan godt på skabelsens plan gives erfaringer af Guds godhed og hjælp uafhængig af Jesu forkyndelse og virkeliggørelse af Guds rige. Gud lader sin sol stå op over både onde og gode. Men det er Jesus og kun ham, der bringer Guds rige nær, og uden fællesskab med ham er mennesker uden for Guds rige. 4. Frelse har et universelt perspektiv Den frelse, Jesus er kommet for at virkeliggøre, har en universel adresse. Den udgår fra Guds gamle pagtsfolk, jøderne, og Jesus forkyndte selv kun for jøder. Jesu understregede i praksis, at det var for alle, ved specielt at sætte fokus på de udstødte. Når han gjorde undtagelser i forhold til pagtsfolket, var det kun for at give nogle tegn på den tidsalder, der skulle komme. Men i lyset af helheden i Jesu forkyndelse er hans frelse for både jøder og hedninger, for hele verden. Guds kærlighed og Jesu frelsesvilje er universel. På forskellig måde siges det i alle fire evangelier. 5. Frelsen må modtages ved tro Jesus kom for at frelse verden, men kun den, der modtager hans frelse gennem omvendelse og tro, får del i den. Jesus opsøger, nøder, drager, kalder, indbyder, beder osv., men han respekterer en afvisning. Der er ingen element af tvang eller magt knyttet til hans virke. Jesus har al magt i himlen og på jorden. Intet er umuligt for ham. Men han bruger ikke sin almagt til at skabe tro hos alle. Frelsestilegnelsen er ikke en skæbne, der overgår et menneske i og med, at det er skabt af Gud og elsket af Gud. Det er heller ikke noget, mennesker ved egen indsats gør sig fortjent til, men noget, som vi modtager ved tro. 6. Jesu frelsende komme har en dobbelt virkning Der er derfor en dobbelt virkning knyttet til Jesu virke. Han er sat til fald og oprejsning. Han skal fuldbyrde en deling af menneskeheden i to dele, de er tror og modtager hans rige, og de, der afviser sig og forhærder sig imod det. Denne deling af menneskeheden sker under Jesu jordiske virke, hvor det ikke er muligt at forblive neutral i forhold til ham. Selv om Jesu virke under sit jordeliv var at frelse og ikke dømme, så resulterer hans virke både frelse og dom. Denne deling af menneskeheden er ikke synlig og utvetydig for mennesker, men det skal den blive på dommens dag, hvor delingen skal være uigenkaldelig og evig.

5 7. Paradokset mellem Guds virke og menneskes ansvar Modtagelsen af evangeliet beskrives som en frugt og en følge af Jesu virke og som hans gerning. Det er Guds gerning, en ny fødsel og en gave fra faderen til sønnen. Samtidig er det en gerning, som involverer menneske aktivt. Derfor bruges også aktive verber om det: tror, modtager, kommer til Jesus, gør det gode, bærer god frugt, følger Jesus, er lydige osv. Den, der afviser evangeliet, har villet og aktivt modstået Jesu ord. De har forhærdet sig, har spottet Helligånden, og er ulydige og blinde. Samtidig er de genstand for Guds dom og forhærdelse allerede her i tiden. Dette paradoks i beskrivelsen af Guds alenevirken og menneskes personlige ansvar må fastholdes, hvis man skal være tro mod det bibelske vidnesbyrd. 8. Frelseren er den kommende dommer, og dommen har en dobbelt udgang. Samme Jesus, som kom i tjenerskikkelse for med sin lidelse og død at fjerne synden skal i fremtiden komme igen som herre og som dommer. Da skal alle døde opstå, enten til evigt liv eller til evig dom. Evigt liv beskrives med ord som frelse, Abrahams skød, forløsningen, livet, skatten i himlen m.m.. Evig dom beskrives med ord som Helvede, fortabelse, Guds vrede, mørket udenfor, gråd og tændersskæren, den evige ild. Fortabelse er skildres som både Guds nærvær og Guds fravær. Det er Guds vrede og doms evige nærvær, og samtidig Guds kærligheds fravær. Frelse og dom skildres helt parallelt. Hvis frelsen har en evighedsdimension, har fortabelsen det også. Det er ikke muligt at forstå det bibelske vidnesbyrd sådan, at alle skal dømmes og alle frelses, eller at dommen er tidsbegrænset, mens frelsen er evig. 9. Domskriteriet på dommens dag er menneskes forhold til nådemidlerne her i tiden. Vi skal i sjælesorg og forkyndelse og samtaler klarlægge den uløselige sammenhæng mellem menneskers forholden sig til nådemidlerne her i tiden og Jesu dom i evigheden. Når et menneske bekender sin synd, skal vi med evangeliets myndighed tilsige dem syndernes forladelse og delagtighed i Guds evige rige. Når et menneske forhærder sig, så skal vi advare og sige, at din ulydighed får konsekvenser ikke bare her i tiden, men også i evigheden. 10. Jesus Kristus er den eneste frelser og den eneste dommer. At det er Jesus, der skal være den kommende herre og dommer, indebærer, at det ikke er os, der skal dømme andre. Med dette menes hverken, at samfundet ikke skal have domstole, eller at vi ikke skal forkynde Guds lov og vilje som sand og forpligtende ind i vor tid. Men der menes for det første, at vi altid skal være den første tilhører til vores forkyndelse og der menes, at vi aldrig skal fælde den endegyldige dom over et andet menneskes evige skæbne. Ansvaret, byrden og smerten ved at være den kommende dommer og skulle sige de forfærdelige ord: Gå bort fra mig til den evige ild, den er vi fritaget fra, for den har Gud lagt på Menneskesønnen. 11. Frelse og fortabelse et kald til bøn, diakoni, offer mission. Hovedvidnet, der utvetydigt har talt om den dobbelte udgang, er Jesus Kristus selv. Ham, som selv stedfortrædende oplevede fortabelsens mørke, har talt om, at forkaster vi ham og forhærder os mod ham, så er vi fortabte på dommens dag. Dette budskab er talt til os selv, for at vi skal flygte fra mørket uden Gud til lyset hos frelseren, Jesus Kristus. Og det budskab, som er betroet os, er betroet os med henblik på, at vi med evigheden for øje skal ofre liv og kræfter og ære alt, hvad vi har, for at give frelsen videre til andre.

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

EVANGELISER NU www.evangeliser.nu og FGBMFI-DK www.fgbmfi.dk/

EVANGELISER NU www.evangeliser.nu og FGBMFI-DK www.fgbmfi.dk/ EVANGELISER NU www.evangeliser.nu og FGBMFI-DK www.fgbmfi.dk/ Opdateret 14.10. 2015 nu 5 sider. Følg jævnligt med for evt. løbende opdateringer.. Hvilke indgangsvinkler og hvad skal man bruge, når man

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Tilgivelse i NT. Foredrag på DBI i forbindelse med temadag om kontekstualisering Den 1.-2. marts 2004

Tilgivelse i NT. Foredrag på DBI i forbindelse med temadag om kontekstualisering Den 1.-2. marts 2004 Tilgivelse i NT Foredrag på DBI i forbindelse med temadag om kontekstualisering Den 1.-2. marts 2004 1) Indledning Emnet er tilgivelse i NT og dermed er der foretaget en afgrænsning. Her tænker jeg ikke

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion 11 Sabbatten TIL SABBATTEN 13. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Johannesevangeliet 17

Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde:»fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken til d.10. august 2014. Lemvig Bykirke kl. 10.30. v/brian Christensen. Tekster:Mika 3,5-7; 1. Joh 4,1-6; Matt 7,22-29

Prædiken til d.10. august 2014. Lemvig Bykirke kl. 10.30. v/brian Christensen. Tekster:Mika 3,5-7; 1. Joh 4,1-6; Matt 7,22-29 Prædiken til d.10. august 2014. Lemvig Bykirke kl. 10.30 v/brian Christensen Tekster:Mika 3,5-7; 1. Joh 4,1-6; Matt 7,22-29 Jesus sagde: Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret

Læs mere

Aktivitet Tænd et takkelys til Gud

Aktivitet Tænd et takkelys til Gud Gudsperlen Denne perle er tegnet for den treenige, hellige Gud. Han er overalt, og har al magt. Han har en plan med hver enkelt af os, og han giver alle store og små en plads, vi skal udfylde. Johannes

Læs mere

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24 Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? I en calvinsk/reformert tradition opererer man med en dobbelt forudbestemmelse. Gud har suverænt og frit udvalgt nogle til frelse, og Gud har suverænt og frit udvalgt

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet.

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. 1 16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. Jesus opvakte Lazarus fra de døde fordi han elskede

Læs mere

Kriterierne for at blive frelst eller fordømt er barmhjertighed og næstekærlighed. Har vi ydet næstekærlighed og barmhjertighed?

Kriterierne for at blive frelst eller fordømt er barmhjertighed og næstekærlighed. Har vi ydet næstekærlighed og barmhjertighed? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. november 2015 Kirkedag: Sidste søndag i kirkeåret/a Tekst: Matt 25,31-46 Salmer: SK: 568 * 276 * 370 * 278 * 277,4 * 431 LL: 568 * 276 * 278 * 277,4

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Tekster: Job 9,1-12, ApG 17,22-34, Matt 25,14-30. Salmer: Lihme kl 10.30

Tekster: Job 9,1-12, ApG 17,22-34, Matt 25,14-30. Salmer: Lihme kl 10.30 Tekster: Job 9,1-12, ApG 17,22-34, Matt 25,14-30 Salmer: Lihme kl 10.30 15 Op al den ting Dåb: 448 Fyldt af glæde 41 Lille Guds barn 14 Tænk at livet 438 Hellig 477 Som korn (sv. mel.) 29 Spænd over os

Læs mere

Guide til til Højmessen

Guide til til Højmessen Guide til til Højmessen Velkommen til højmesse i Sct. Pauls Kirke. Denne guide beskriver forløbet af de højmesser, der ledes af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. INDLEDNING: Klokkeringning og bedeslag.

Læs mere

Vejledning 2008 til Fastelavns søndag, 2. tekstrække ud fra en diakonal synsvinkel.

Vejledning 2008 til Fastelavns søndag, 2. tekstrække ud fra en diakonal synsvinkel. Vejledning 2008 til Fastelavns søndag, 2. tekstrække ud fra en diakonal synsvinkel. Af sognepræst Marianne Christiansen, Thisted. Der er tre tekster i gudstjenesten alle har de aspekter, der kunne belyses

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 1 5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 16,13-26 Bøn. Lad os bede! Ånd over

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

3 s i Advent. 14.dec.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30.

3 s i Advent. 14.dec.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. 3 s i Advent. 14.dec.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 86-74/ 78-82 Vium kl.10.30: 86-87- 74/ 78-473- 82 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Læs mere

Prædiken 1. søndag efter trinitatis

Prædiken 1. søndag efter trinitatis Prædiken 1. søndag efter trinitatis Salmer Indgangssalme: DDS 13: Måne og sol Salme mellem læsninger: DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær Salme før prædikenen: DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et

Læs mere

Prædiken til Palmesøndag, Københavns Domkirke 2016

Prædiken til Palmesøndag, Københavns Domkirke 2016 Prædiken til Palmesøndag, Københavns Domkirke 2016 Stine Munch Det er Palmesøndag. Det er begyndelsen af påsken. Den største fest for de kristne. Evangeliet til i dag, Palmesøndag, giver os en del af svaret

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002 ERLING TIEDEMANN Prædiken i Humlebæk Kirke Anden søndag efter påske, 14. april 2002 Læsninger: Salme 23 ("Hyrdesalmen") Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, 2 han lader mig ligge i grønne enge, han

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Jeg er ikke enig i TG s brug af Apg. kap 8 og 19. Det mener jeg skal ses ind i sin historiske ramme og kan ikke bruges til at lave dogmatik på.

Jeg er ikke enig i TG s brug af Apg. kap 8 og 19. Det mener jeg skal ses ind i sin historiske ramme og kan ikke bruges til at lave dogmatik på. Jeg har sammen med LMs afdelingsstyrelse for Sønderjylland-Fyn, lavet et notat om de fem videoer som Tommy Gubi (TG) har lagt ud på You tube. I disse videoer henvender han sig bl.a. direkte til os i Luthersk

Læs mere

Rejs dig og gå! Tro og helbredelse

Rejs dig og gå! Tro og helbredelse 4 TIL SABBATTEN 23. APRIL 2016 Rejs dig og gå! Tro og helbredelse Ugens vers Introduktion Hvad er det letteste, at sige: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig og gå? (Matt 9,5). Hvis du skulle

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN

DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN Luk 7,36-50 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 19. august 2012 Tekst: Luk 7,36-50 DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN Kvindens mod til at trodse forhindringsmure Vi hører om

Læs mere

Det er måske lidt for tamt. Med tilsidesætte fastholdes vel en skarphed i konflikten?

Det er måske lidt for tamt. Med tilsidesætte fastholdes vel en skarphed i konflikten? Jesu foregribelse af invitationen til livets fest som et fripas prædiken til 2. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Luk 14,25-35 den 29/6 2014 i Ølgod Kirke. Barnedåb. Ved Jens Thue Harild Buelund. I Bibelen

Læs mere

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning.

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 1. juni 2014 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 264 * 263 * 251,3 * 267 LL: 257 * 254 * 263 * 251,3 * 267 I et par og 30

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart.

I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. I en brynje. Når jeg træder ind over tærskelen tager jeg brynje på. Ingen tvinger mig, men sfæren siger mig at alt andet vil være yderst usmart. Den står klar. Tung er den, således at den hæmmer min bevægelsesfrihed.

Læs mere

EN NY DUFT AF LIV. Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 31. august 2014 Tekst: Luk 7,36-50

EN NY DUFT AF LIV. Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 31. august 2014 Tekst: Luk 7,36-50 Luk 7,36-50 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 31. august 2014 Tekst: Luk 7,36-50 EN NY DUFT AF LIV Kærligheden der blev væk - for farisæeren Vi møder tre hovedpersoner, hvoraf de to taler,

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 3,1-10. 1. tekstrække

Prædiken til bededag, Matt 3,1-10. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke Bededag fredag d. 1. maj 2015 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 3,1-10. 1. tekstrække Salmer DDS 497: Jeg råber fast, o Herre (mel: Jeg ved, på hvem jeg bygger) DDS

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden igennem sin myndige lære, overnaturlige tegn og inderlige barmhjertighed Niels Pauli Nónstein Indledning Jesus forkynder de gode nyheder om Guds rige (Mt

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække. Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække. Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører (mel: Kommer, sjæle) DDS 371: Du fylder

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Kundskab vs. Kendskab

Kundskab vs. Kendskab Kundskab vs. Kendskab JESUS ACADEMY TEMA: KUNDSKAB VS. KENDSKAB For os kristne er det at kende Gud selve grundlaget for vores tro, men vi tænker måske ikke altid over hvilken enorm påstand dette er.! At

Læs mere

Pilgrimslederkursus 20.-22. marts 2009

Pilgrimslederkursus 20.-22. marts 2009 Må din vej gå dig i møde! Og må vinden være din ven! Og må solen varme din kind! Og må regnen vande mildt din jord! Indtil vi ses igen, må Gud holde, holde dig i sin hånd! (Irsk tradition) Herre, vis mig

Læs mere

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte.

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte. Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2016 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 367 * 586 * 474 * 719 I filmen Bruce den Almægtige mener Bruce, at han kan gøre Guds

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i fasten

Prædiken til 1. søndag i fasten Prædiken til 1. søndag i fasten Salmer: DDS 432: Det lille litani erstatter indgangsbønnen DDS 336: Vor Gud han er så fast en borg DDS 698: Kain, hvor er din bror DDS 639: Når i den største nød vi stå

Læs mere

Søndag seksagesima. I. (8/2-2015 kl. 9.00 i Hinge og kl. 10.30 i Vinderslev)

Søndag seksagesima. I. (8/2-2015 kl. 9.00 i Hinge og kl. 10.30 i Vinderslev) Søndag seksagesima. I. (8/2-2015 kl. 9.00 i Hinge og kl. 10.30 i Vinderslev) Salmer: 4, 392, 153/ 312, 7, 152 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Jesus gav sig igen til at undervise nede

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

21 s e Trin. 9.nov.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

21 s e Trin. 9.nov.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 21 s e Trin. 9.nov.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 7-308/ 591-599 Vinderslev kl.10.30: 7-500- 308/591-475- 599 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere