Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24"

Transkript

1 Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? I en calvinsk/reformert tradition opererer man med en dobbelt forudbestemmelse. Gud har suverænt og frit udvalgt nogle til frelse, og Gud har suverænt og frit udvalgt de øvrige til fortabelse. Forudbestemmelsen er dobbelt, da det både er en forudbestemmelse til frelse og til fortabelse. Denne form for forudbestemmelsen er logisk, for når Gud forudbestemmer nogle til frelse, er det logisk, at han forudbestemmer de øvrige til fortabelse. En dobbelt forudbestemmelse betyder, at Gud vil, at nogle skal gå fortabt, og at Gud beslutter, hvem der skal gå fortabt. Denne beslutning har mennesket ingen indflydelse på. Gud har allerede i evigheden bestemt, hvem der skal gå fortabt. Forudbestemmelse er skæbne. Der er i Bibelen to enkle og stærke argumenter imod en dobbelt forudbestemmelse. Det ene er Guds universelle kærlighed. Bibelen lærer, at Gud elsker hele menneskeheden, og formålet med denne kærlighed er frelse (Joh 3,16). På grund af Guds kærlighed til hele menneskeheden, kan Gud ikke forudbestemme nogle til fortabelse. Det andet argument er Guds generelle frelsesvilje. Bibelen lærer, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses (1 Tim 2,4 og Joh 3,16). På grund af Guds universelle frelsesvilje kan Gud ikke forudbestemme nogle til fortabelse. En dobbelt forudbestemmelse er derfor ubibelsk. I en calvinsk/reformert tradition har man begrundet en dobbelt forudbestemmelse ud fra Rom 9,6-24, og derfor skal vi se på denne tekst. Jeg begynder med at gengive min oversættelse, da DO92 er noget upræcis og misvisende. Min oversættelse følger den græske tekst forholdsvis tæt og er mere præcis. Dog er en oversættelse altid en tolkning, og det gælder naturligvis også min. Dernæst giver jeg en tolkning af versene. 1. Oversættelse af Rom 9, Men det er ikke sådan, at Guds ord har svigtet. For ikke alle de af Israel [er] Israel; 7. det er heller ikke sådan, at alle (Abrahams) børn er Abrahams afkom, men i Isak skal der være afkom for dig. 8. Det vil sige: Ikke kødets børn [er] disse Guds børn, men løftets børn skal regnes som afkom. 9. For løftets ord [er] dette: Ved denne tid vil jeg komme, og der skal være en søn for Sara. 10. Men ikke alene [dette], men også Rebekka, som havde samleje med én, Isak vor far. 11. For da de endnu ikke var blevet født eller havde gjort noget godt eller ondt, så blev der, for at Guds forsæt ifølge løftet skulle stå fast, 12. ikke på grund af gerninger men på grund af den som kalder, sagt til hende: Den ældste skal tjene den yngste, 13. ligesom der står skrevet: Jakob elskede jeg, men Esau hadede jeg. 1

2 14. Hvad skal vi da sige? [Er der] uretfærdighed hos Gud? Aldeles ikke! 15. For han siger til Moses: Jeg vil forbarme mig mod den, som jeg forbarmer mig mod; 1 og jeg vil vise medlidenhed mod den, som jeg viser medlidenhed. 16. Altså afhænger det ikke af den, som vil, eller den, som løber/anstrenger sig, men på Gud, som forbarmer sig. 17. For Skriften siger til Farao: Til netop dette har jeg oprejst dig for at vise min magt på dig og for at mit navn skal forkyndes på hele jorden. 18. Altså forbarmer han sig mod den, som han vil, og han forhærder den, som han vil. 19. Vil du da sige: Hvorfor bebrejder han (=Gud) da [os] fremdeles? For hvem kan modstå hans vilje? 20. Åh menneske! Hvem er du dog, som svarer Gud igen? Kan det formede sige til den, der formede det: Hvorfor har du formet mig således? (forventet svar: Nej) 21. Eller har pottemageren ikke magt over leret til af den samme masse at forme et kar til ære og et kar til vanære? (forventet svar: Ja) 22. Men når Gud, skønt han vil vise sin vrede og kundgøre sin magt, med megen overbærenhed har båret over med vredens kar, som er blevet beredt til fortabelse, 23. og for at kundgøre sin herligheds rigdom over barmhjertighedens kar, som han har forudbestemt til herlighed, [hvad vil du da sige?] 24. Som han kaldte os til (dvs. til barmhjertighedens kar) ikke alene af jøder men også af hedninger, 2. Tolkning af Rom 9,6-24 I Rom 9,1-5 har Paulus beskrevet sin kærlighed til israelitterne (vers 1-3) og israelitternes frelseshistoriske fortrin (vers 4-5). Det er nogle fortrin, Israel har som nation, fordi Gud har udvalgt Israel. Det er ikke nogle fortrin, som er frelsende, bare fordi Israel har modtaget dem. Derfor kalder vi dem for frelseshistoriske fortrin Tesen (vers 6): En udvalgt del af det etniske Israel I vers 6 fremsætter Paulus en tese: ikke alle de af Israel [er] Israel. Det første Israel er det etniske Israel, Israel som nation. Det andet Israel er et mindre Israel, og det er den udvalgte del. Det er den del, som er udvalgt til frelse, og det er den del af Israel, som Guds frelsesløfter (Guds ord) opfyldes i. Dette udfolder Paulus i Rom 11,1-10. Det mindre Israel svarer til den rest, som er udvalgt af nåde (Rom 11,5). Skemaet ser sådan ud: 1 Alternativt kan vi oversætte: Jeg vil være barmhjertig mod den, som jeg er barmhjertig mod. 2

3 det store Israel = det etniske Israel (Israel som nation) det mindre Israel = den udvalgte del af Israel = resten = de frelste Denne tese i vers 6 om en mindre udvalgt del af Israel handler om Guds udvælgelse af nogle ud af en større mængde og om en udvælgelse til frelse Illustration fra historien af tesen (vers 7-13) Denne tese belyser Paulus i vers 7-13 med en tilsvarende udvælgelse af Israel som Guds folk. Her sker der en tilsvarende udvælgelse af en person frem for en anden person, men denne udvælgelse er ikke til frelse, men til at indgå i den slægt, der skal blive Israel, Guds folk, i etnisk forstand. Paulus giver to eksempler. Først med udvælgelsen af Isak frem for Ismael (vers 7-9) og dernæst med udvælgelsen af Jakob frem for Esau (vers 10-13). Isak og Jakob udvælges til at bære Abrahams slægt videre. De udvælges til at indgå i en bestemt slægt, der skal blive det udvalgte folk i etnisk forstand. Gud opererer med det samme udvælgelsesprincip i udvælgelsen af, hvem der skal være Abrahams og Isaks slægt som i udvælgelsen af nogle til frelse (vers 6), idet Gud udvælger nogle/nogen frem for andre/en anden, og derfor kan de to eksempler i vers 7-9 og belyse Guds udvælgelse til frelse Isak det første eksempel fra historien (vers 7-9) Det første eksempel (vers 7-9) handler om udvælgelsen af Isak frem for Ismael til at være Abrahams afkom (slægt). Det handler ikke om udvælgelse til frelse, men om en udvælgelse til at indgå i Abrahams slægt, blive stamfader til det udvalgte folk i etnisk forstand og modtager af Guds løfter. Der er to citater i vers 7-9. Det første er fra 1 Mos 21,12: I Isak skal der være afkom for dig. Det handler eksplicit om hvem, der skal føre Abrahams slægt videre. Det andet citat er fra 1 Mos 18,10 og 14: Ved denne tid vil jeg komme, og der skal være en søn for Sara. Det handler om fødslen af en søn. Dette løfte fungerer som bevis for udvælgelsen af Isak Jakob det andet eksempel fra historien (vers 10-13) Det andet eksempel (vers 10-13) handler om udvælgelsen af Jakob frem for Esau til at indgå i Abrahams og Isaks slægt og bære den videre. Det handler ikke om udvælgelse til frelse. I denne udvælgelse handler Gud helt frit og helt uafhængigt af, hvad Esau og Jakob har gjort af godt og ondt (For da de endnu ikke var blevet født eller havde gjort noget godt eller ondt). Der er to citater i vers Det første citat er fra 1 Mos 25,23: Den ældste skal tjene den yngste. Dette ord er ikke en beskrivelse af Guds udvælgelse, men en beskrivelse af forholdet mellem to personer (Jakob og Esau) og to folk (Israel og Edom) i historien. Jakob/Israel har en stærkere og overordnet position overfor Esau/Edom. Citatet er en profeti. Dette forhold er et bevis på Jakobs udvælgelse til at være 3

4 stamfader til det udvalgte folk i etnisk forstand. Det handler om udvælgelse til en bestemt status og funktion i Guds frelseshistorie. Det andet citat er fra Mal 2,1: Jakob elskede jeg, men Esau hadede jeg. Det er en beskrivelse af Guds forhold til Jakob/Israel og Esau/Edom og handler primært om Guds forhold til to folk. Jakob elskede jeg betyder, at Gud udvalgte Jakob/Israel til at være hans folk i etnisk forstand. Denne udvælgelse er ubetinget. Gud vælger frit. Denne udvælgelse bevises ved, at Gud genopretter forholdet til folket (Mal 3,1-4). Det sker af nåde. Men Esau hadede jeg betyder, at Guds afviste Esau/Edom. Det skulle ikke være hans udvalgte folk. Forkastelsen bevises ved, at Edom ødelægges, og denne ødelæggelse er betinget af Edoms gudløshed og ondskab (Mal 1,3-5). De to eksempler handler altså om udvælgelsen af Isak og Jakob, så de sammen med Abraham bliver stamfædre til det udvalgte folk i etnisk forstand. De udvælges til at indgå i en slægt, som Gud gav løfter om faderskab til mange folk, om land og velsignelse og om en frelser af denne slægt. De får en positiv funktion som stamfædre til det udvalgte folk i Guds frelseshistorie Barmhjertighed som udvælgelsens princip (vers 14-18) Paulus har givet to eksempler på, hvordan Gud udvælger enkeltpersoner til at tilhøre en bestemt slægt, der skal være hans folk. Denne udvælgelse kan rejse en berettiget indvending: Er Gud egentlig ikke uretfærdig, når han handler på denne måde? I sit svar åbenbarer Paulus, hvilket princip der ligger bag ved denne udvælgelse. Princippet er barmhjertighed, og når princippet er barmhjertighed, er Gud ikke uretfærdig, for ingen har krav på Guds barmhjertighed. Paulus citerer et svar til Moses, og det anvender han på udvælgelsen af Isak og Jakob. Citatet åbenbarer, at Gud udvælger af barmhjertighed, og at denne barmhjertighed er ubetinget. Det kommer ikke an på, hvad mennesker vil eller gør, men udelukkende på, at Gud viser barmhjertighed. Princippet er generelt. Dette illustrerer Paulus ved at omtale Farao, der var hersker over datidens supermagt, og som ikke var i stand til at hindre Gud i at vise barmhjertighed. Tværtimod oprejste Gud ham som hersker for at vise sin magt, og Guds vilje var virksom i hans modstand mod Guds folk. Faraos magt og vilje var helt underlagt Gud. Intet kunne da hindre Gud i at vise barmhjertighed. I dette princip om barmhjertighed omtaler Paulus, hvilken funktion Farao har i historien om Israels udgang af Egypten, og Guds forhærdelse af Farao handler om, at Gud låste Farao fast i denne modstand. Det handler ikke om frelse eller fortabelse, men om Faraos modstand mod at lade Israel rejse. Eksemplet skal illustrere Guds vilje og magt til at vise barmhjertighed. Eksemplet viser, at Gud udvalgte Isak og Jakob af barmhjertighed, og at Gud handler asymmetrisk. Guds barmhjertighed er 4

5 ubetinget. Forhærdelsen er betinget af Faraos egen forhærdelse (jf. 2 Mos 7,13 og7,14 på den ene side og 2 Mos 9,12 på den anden side) Guds overbærenhed med vredens kar (vers 19-24) I vers 6 fremsætter Paulus en tese: Der en mindre del af det etniske Israel, der er udvalgt til frelse. Her kan vi tale om en udvælgelse fra Guds side. Denne form for udvælgelse belyser Paulus med to eksempler fra Israels tidlige historie. Gud udvalgte Isak og Jakob til at bære Abrahams slægt videre. Udvælgelse betyder, at Gud udvælger nogle frem for andre. Dernæst forklarer Paulus, at barmhjertighed er udvælgelsens princip. Paulus fremhæver barmhjertighedens vilje og magt. En forhærdet farao kan ikke hindre Gud i at være barmhjertig mod den, han vil Pottemagerbilledet (vers 19-21) I vers 19 lader Paulus en opponent komme til orde. Han griber fat i det sidste, Paulus har skrevet, og opponenten mener, at Guds forhærdelse er vilkårlig og generel. Derfor lyder hans indvending, at Gud ikke længere kan bebrejde nogen. Ingen er ansvarlig for sin synd, for når Gud forhærder mennesker, er de tvunget til at synde, for ingen kan modstå Gud. Opponenten anklager Gud for at være inkonsekvent. Dette får Paulus til at reagere. Intet menneske kan tale imod Gud. Det begrunder han med billedet med pottemageren. Den, der former (pottemageren) er et billede på Gud, og det formede er et billede på mennesket, og pointet er, at et menneske ikke kan stille Gud til regnskab for, hvordan det er skabt. Det formede kan ikke sige til den, der formede det: Hvorfor har du skabt mig således? Gud er fri og suveræn som skaber, og Gud kunne helt vilkårligt have skabt nogle mennesker til fortabelse og andre til frelse. Når det kommer til anvendelsen af dette billede i vers 20b-21), er det sandt, at en skabning ikke kan kræve sin skaber til regnskab (vers 20b). Men det er ikke sandt, at Gud har skabt nogle til fortabelse og andre til frelse. Gud kunne have gjort det. Han har retten og magten dertil, men Gud gjorde det ikke. Billedet i vers 21 er hypotetisk. Det viser vers Pottemagerbilledet har ofte været det stærkeste argument for en dobbelt forudbestemmelse, idet man har tolket billedet i vers 21 som en beskrivelse af, hvordan Gud virker. Ligesom pottemageren af det samme ler kan forme kar til ære og kar til vanære, således har Gud skabt nogle til ære dvs. frelse og skabte andre til vanære dvs. fortabelse. Dette er Guds suveræne ret. Men der er tre argumenter imod, at vers 21 er en beskrivelse af, hvordan Gud skaber mennesker til forskelligt formål: frelse eller fortabelse. 1) For det første er udvælgelse ikke det samme som skabelse. Rom 9,6-24 handler om udvælgelse og forudbestemmelse, og pottemagerbilledet beskriver skabelse, og det kan derfor ikke 2 Jf. Nicolai Winther-Nielsen: Gud handler ikke ondt! Et opgør med Guds alvirksomhed i Gammel testamente, Theofilos 6, nr.2, 2014, s

6 være en beskrivelse af Guds udvælgelse. Udvælgelse og skabelse tilhører to forskellige kategorier. Udvælgelse betyder, at Gud af den samme gruppe med de samme karakteristika udvælger nogle til frelse. Her er der ingen forskel i baggrund. Skabelse betyder i pottemagerbilledet, at Gud vilkårligt skaber nogle på en sådan måde, at de er programmeret til frelse, og andre på en sådan måde, at de er programmeret til fortabelse. Her er der forskel i baggrund, for Gud former og danner menneskene på en sådan måde, at de derved forudbestemmes til frelse eller fortabelse. Pottemagerbilledet i vers 21 er da hypotetisk. 2) Ifølge pottemagerbilledet er frelse og fortabelse betinget af, hvordan karrene er skabt. Nogle kar er formet smukt og til fint brug. Andre er groft formet og til almindelig brug. Men ifølge Paulus er udvælgelsen til frelse og til at være Guds folk i etnisk forstand ubetinget. Det sker udelukkende af barmhjertighed. Og ifølge Paulus er eksemplerne på Guds dom (Esau hadede jeg) og en negativ funktion i frelseshistorien (Farao) betinget af deres synd. Pottemagerbilledet i vers 21 er da hypotetisk. 3) For det tredje viser vers 22-23, at pottemagerbilledet i vers 21er hypotetisk. a) Paulus indleder med et men, der markerer en modsætning, nemlig at Gud ikke handler som denne pottemager. b) Dette bekræftes, når vi ser, at Paulus ikke skriver, at Gud har skabt nogle til fortabelse og andre til frelse. Vers handler om noget andet. c) Dette bekræftes, når vi ser, at Paulus ikke skriver om årsager til, at nogle er vredens og andre er barmhjertighedens kar, men beskriver Guds forhold til dem. d) Dette bekræftes, når vi ser, at Gud handler helt anderledes end pottemageren, fordi Gud er overbærende med vredens kar. e) Paulus bruger ikke skabelsessprog men skriver om noget, der er forberedt til vrede, og noget, der er forudbestemt til vrede. Pottemagerbilledet i vers 21 er da hypotetisk. Det beskriver, hvad Gud kunne have gjort, men ikke gør Guds overbærenhed (vers 22-23) Vers 22 begynder med et men, der markerer en modsætning til pottemagerbilledet. Gud har handlet helt anderledes end denne pottemager. Gud har ikke skabt vredens kar, men båret over med dem. Dette er hovedtanken i vers Sammenhængen i verset viser, at denne overbærenhed betyder, at Gud har holdt sin vrede tilbage over for vredens kar, og Rom 2,4 åbenbarer, at Gud holder sin 3 Vers er formuleret som en betingelsessætning. Første del lyder: Men når han med megen overbærenhed har båret over med vredens kar, som er blevet beredt til fortabelse. Ind i denne sætning er der indskudt en bisætning (en participialsætning): Skønt han vil vise sin vrede og kundgøre sin magt. Denne oversættelse er en tolkning. vi kan oversætte neutralt med: Idet han vil vise Sætningen forstås bedst som koncessiv ( skønt eller til trods for ). Til første del af betingelsessætningen er der knyttet en hensigtssætning: Og for at kundgøre sin herligheds rigdom mod barmhjertighedens kar forudbestemt til herlighed. Anden del af betingelsessætningen mangler. Man plejer at supplere med: Hvad vil du da sige? 6

7 vrede tilbage, for de skulle have mulighed for at omvende sig. En sådan overbærenhed er absurd, hvis Gud har skabt dem som vredens kar. Hvorfor så vise dem overbærenhed? Synd fremkalder Guds vrede, og Gud er retfærdig, og han vil derfor åbenbare sin vrede og derved åbenbare sin magt. Men til trods for dette har Gud holdt sin vrede tilbage (skønt han vil vise sin vrede og kundgøre sin magt). Vredens kar er mennesker, der har fortjent Guds vrede pga. deres synd. Gud gør dem ikke til vredens kar, men mennesker gør sig selv til vredens kar på grund af deres synd. Den nære sammenhæng viser dette. De to eksempler på dom, som Paulus har omtalt i vers 13 vedrørende Easu (men hadede Esau) og i vers 18 vedrørende Farao (og forhærder, hvem han vil), er i deres oprindelige kontekst betinget af deres synd. Menneskers synd fremkalder Guds dom. Den store sammenhæng viser dette. Rom 1,18 viser, at synd fremkalder Guds vrede, og Rom 4,15 fortæller, at loven fremkalder vrede, når den overtrædes. Mennesker bliver derfor vredens kar på grund af deres synd. Vredens kar er blevet beredt til fortabelse. Når det er sådan, at mennesker bliver vredens kar på grund af deres synd, har de beredt sig selv til fortabelsen ved deres synd. Blevet beredt til fortabelse er altså beredt af mennesker til fortabelse. Guds overbærenhed har som formål, at vredens kar skal omvende sig, men det er ikke det eneste formål, og Paulus beskriver endnu et formål. Guds overbærenhed har som formål at åbenbare Guds herligheds rigdom over barmhjertighedens kar. Når Gud kan vise sig overbærende og holde sin vrede tilbage mod dem, der har fortjent den, hvor meget mere vil hans rigdom på herlighed åbenbares i de udvalgte, når de frelses endeligt. Barmhjertighedens kar er mennesker, der ufortjent har mødt Guds barmhjertighed. Gud har gjort dem til barmhjertighedens kar ved at vise dem barmhjertighed. Denne barmhjertighed er ubetinget. Den har ingen årsag i mennesket. Det viser eksemplerne med Isak og Esau (vers 7-13) og beskrivelsen af Guds barmhjertighed i vers Som han har forudbestemt til herlighed fortæller, at de er forudbestemt af Gud til frelse (herlighed). Det er dem, der er udvalgt til frelse. Der er en markant forskel i formuleringen vedrørende vredens og barmhjertighedens kar, idet der er en dobbelt kontrast: vredens kar, som er blevet beredt til fortabelse beredt - passiv barmhjertighedens kar, som han har forudbestemt til herlighed forudbestemt - aktiv Denne dobbelte kontrast fortæller, at det ikke er den samme person, som virker beredelsen til fortabelse og forudbestemmelsen til herlighed. Der står eksplicit, at det er Gud, der virker forudbestemmelsen, og det er da andre, der virker beredelsen nemlig mennesker. Der er en tydelig kontrast og asymmetri i verset. Vredens kar er beredt til fortabelse af menneskene selv ved deres synd. Barmhjertighedens kar er forudbestemt til frelse af Gud af barmhjertighed. 7

8 Konklusion Rom 9,6-24 lærer ikke en dobbelt forudbestemmelse, for Rom 9,6-24 beskriver ikke en forudbestemmelse af nogle til fortabelse. Tværtimod skriver Paulus om Guds længsel og ønske om at frelse vredens kar. Vi kan derimod tale om en enkel og positiv forudbestemmelse til frelse. Den mindre udvalgte del af Israel åbenbarer, at Gud har udvalgt nogle til frelse. Eksemplerne fra Israels tidlige historie med Isak og Jakob, der udvælges til at bære Abrahams slægt videre, illustrerer Guds udvælgelsesprincip. Gud udvælger nogle frem for andre, men udvælgelsen af Isak og Jakob handler ikke om udvælgelse til frelse. Undervisningen om Guds barmhjertighed viser, at princippet bag Guds udvælgelse er barmhjertighed. Ingen har krav på, at blive udvalgt. Ingen har fortjent det. Det sker af barmhjertighed, som både er fri og magtfuld, for ingen kan hindre Gud i at vise sin barmhjertighed mod de udvalgte. Når det gælder frelsen, kan vi tale om forudbestemmelse og udvælgelse. Det lærer også Rom 8,28-30: Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem, han har forudbestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Her skriver Paulus både om Guds forudviden og om Guds forudbestemmelse. I Rom 11,5 skriver Paulus om en rest, som er udvalgt af nåde. 3. En enkelt forudbestemmelse Rom 9,6-24 kan altså ikke bære en dobbelt forudbestemmelse, og bibelsk set må vi fastholde en enkelt forudbestemmelse. Gud har forudbestemt nogle til frelse, men ikke de øvrige til fortabelse. En enkelt forudbestemmelse svarer til Bibelens lære. a) Gud elsker alle mennesker og vil, at alle mennesker skal frelses (Joh 3,16 og 1 Tim 2,4). Guds generelle frelsesvilje står fast. b) Gud har forudbestemt nogle til frelse (Rom 8,28-30; 9,23 og Ef 1,4-5). Der er ikke tale om en forudviden, men om en forudbestemmelse, så at dem, som Gud har forudbestemt, dem frelser han også. c) Gud har ikke forudbestemt de øvrige til fortabelse, men når et menneske går fortabt, er det menneskets egen skyld. Årsagen er dets synd (Rom 9,31; 9,33; 10,3; 10,16 og 11,20). d) Forudbestemmelsen 8

9 implementeres gennem forkyndelsen (Rom 10,14-17). Gud bruger midler til at kalde mennesker til tro. e) Der er derfor et sammenfald mellem de forudbestemte og de troende. f) Denne lære om forudbestemmelse efterlader en gåde, nemlig hvorfor Gud overvinder nogles modstand og skaber tro og ikke overvinder andres modstand. Alle mennesker er syndige og i opposition til Gud, og i alle støder evangeliet på modstand, fordi alle er fjendtlige over for Gud. Gåden forbliver uløst. Klassisk er den formuleret med spørgsmålet: hvorfor nogle og ikke andre? Hvorfor frelses nogle og ikke andre? Denne lære om en enkel forudbestemmelse er ulogisk og man har derfor ofte kaldt den for den brudte lære om forudbestemmelse, fordi den er brudt rent logisk. Men den er bibelsk. 9

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Johannesevangeliet 17

Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17:6-18 Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Johannesevangeliet

Læs mere

Tilgivelse i NT. Foredrag på DBI i forbindelse med temadag om kontekstualisering Den 1.-2. marts 2004

Tilgivelse i NT. Foredrag på DBI i forbindelse med temadag om kontekstualisering Den 1.-2. marts 2004 Tilgivelse i NT Foredrag på DBI i forbindelse med temadag om kontekstualisering Den 1.-2. marts 2004 1) Indledning Emnet er tilgivelse i NT og dermed er der foretaget en afgrænsning. Her tænker jeg ikke

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Kristne Kerneværdier 2012 2013

Kristne Kerneværdier 2012 2013 Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord Rom 10,17 Se i dette program om der skulle være kursustilbud, du har lyst til at deltage i! En kursusaftens forløb:

Læs mere

Din tro har frelst dig!

Din tro har frelst dig! Din tro har frelst dig! Luk 17,11-19 14. søndag efter Trinitatis Salmer: 15-750-448-325-439/477-375 Alt står i Guds faderhånd, hvad han vil, det gør hans Ånd. I Jesu navn, amen! Sognepræst Tine Aarup Illum

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Den

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Kristus loven og evangeliet

Kristus loven og evangeliet 9 TIL SABBATTEN 31. MAJ 2014 Kristus loven og evangeliet Ugens vers Introduktion For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. (Joh 1,17). Et hundrede år før Kristus skrev den

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen Lidt om troen Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: Lidt At være en kristen Om Frelse Dåb Helligånden Livet som kristen Evigheden Jesus kommer igen Himmelen Evigheden Gud og dig

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Foredrag på MF d. 12. april 2002 kl. 13.00-15.00 Jesu forståelse af frelse og fortabelse. I. Indledning

Foredrag på MF d. 12. april 2002 kl. 13.00-15.00 Jesu forståelse af frelse og fortabelse. I. Indledning Foredrag på MF d. 12. april 2002 kl. 13.00-15.00 Jesu forståelse af frelse og fortabelse. I. Indledning II. Jesu forståelse ifølge Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. 1. Matthæus. 1,21: Du skal give ham

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

Prædiken 1. søndag efter trinitatis

Prædiken 1. søndag efter trinitatis Prædiken 1. søndag efter trinitatis Salmer Indgangssalme: DDS 13: Måne og sol Salme mellem læsninger: DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær Salme før prædikenen: DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et

Læs mere

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 3 Lovsynger herren (300 Kom sandheds ånd (mel.: Gør døren høj)) 352 Herrens kirke (mel. Rind nu op i Jesu navn) 348 Tør end nogen (mel.: Lindemann) (438 Hellig)

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013 Tjenestedelingen mellem kvinde og mand Fossnes november 2013 Tjenestedelingen begynder i hjemmet a) Hjem b) Menighed Når der er en tjenestedeling i menigheden, er det, fordi der er en tjenestedeling i

Læs mere

Hvad med Johannes 3:16

Hvad med Johannes 3:16 Hvad med Johannes 3:16 Som kristne burde vi ikke være i tvivl om Gud elsker os eller ej, for når man læser Bibelen så tales der utrolig meget om hvor højt Gud elsker os og at intet kan skille os fra Hans

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Gud, som har forpasset deres chance eller bare ikke tilhører den rigtige gruppe?

Gud, som har forpasset deres chance eller bare ikke tilhører den rigtige gruppe? Epistelprædiken 20. søndag efter Trinitatis Sankt Pauls Kirke Aarhus 2012-10-19 Rom 11,25-32 Inden oplæsning/kort introduktion: Gud ønsker at sige os noget i dag. Igennem Paulus. Jeg vil gerne forberede

Læs mere

#28 Principper til konfliktløsning

#28 Principper til konfliktløsning #28 Principper til konfliktløsning Konflikter møder vi alle vegne. Konflikter mellem forældre og barn, mellem mand og hustru, mellem ven og ven. Det er en del af livet. Hvordan bør kristne forholde sig

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Tale for Herning IMU på Hemmet Strand d. 17.09.11 ved Daniel Præstholm. Varighed: 30-40 minutter. Målgruppe: IMU (ca 16-25 år)

Tale for Herning IMU på Hemmet Strand d. 17.09.11 ved Daniel Præstholm. Varighed: 30-40 minutter. Målgruppe: IMU (ca 16-25 år) Tale for Herning IMU på Hemmet Strand d. 17.09.11 ved Daniel Præstholm Varighed: 30-40 minutter Målgruppe: IMU (ca 16-25 år) Emne: Min plads i fællesskabet Primær tekst: Rom 12,3-8 Indledning: Tak fordi

Læs mere

»Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem« (Kvindelig tilhører, 54 år)

»Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem« (Kvindelig tilhører, 54 år) »Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem«(kvindelig tilhører, 54 år) 11 Kapitel 1 Det som ingen kan sige sig selv AF HANS-OLE BÆKGAARD VALGMENIGHEDSPRÆST»Herre, jeg

Læs mere

Jeg er ikke enig i TG s brug af Apg. kap 8 og 19. Det mener jeg skal ses ind i sin historiske ramme og kan ikke bruges til at lave dogmatik på.

Jeg er ikke enig i TG s brug af Apg. kap 8 og 19. Det mener jeg skal ses ind i sin historiske ramme og kan ikke bruges til at lave dogmatik på. Jeg har sammen med LMs afdelingsstyrelse for Sønderjylland-Fyn, lavet et notat om de fem videoer som Tommy Gubi (TG) har lagt ud på You tube. I disse videoer henvender han sig bl.a. direkte til os i Luthersk

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

Homoseksualitet, Romerbrevet 1 og en nations død

Homoseksualitet, Romerbrevet 1 og en nations død Homoseksualitet, Romerbrevet 1 og en nations død Af Bill Muehlenberg I Romerbrevet 1 gøres det klart at homoseksualitet er den synd som udgør højdepunktet i menneskets oprør mod Gud. Der findes næppe en

Læs mere

DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN

DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN Luk 7,36-50 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 19. august 2012 Tekst: Luk 7,36-50 DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN Kvindens mod til at trodse forhindringsmure Vi hører om

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

6. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 15. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 746/434/516/27//509,v.1-5/509,v.6 Uddelingssalme: 694

6. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 15. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 746/434/516/27//509,v.1-5/509,v.6 Uddelingssalme: 694 1 6. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 15. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 746/434/516/27//509,v.1-5/509,v.6 Uddelingssalme: 694 Åbningshilsen Endnu en sommersøndag. I dag en søndag om at få livskvalitet,

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Tro med gerninger. Ugens vers. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. 6 TIL SABBATTEN 8. NOVEMBER 2014 Tro med gerninger Ugens vers Introduktion For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. (Jak 2,26). Han var en fremgangsrig læge og forstander i

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 5,43-48

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 5,43-48 1 4. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 13. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 748/13/436/579//688/439/726/475 Åbningshilsen I dag er det barmhjertighedens søndag. Vi siger somme tider: Det

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Til orientering. Alene med Gud. Studieoplæg. Udarbejdet af Birger Christensen

Til orientering. Alene med Gud. Studieoplæg. Udarbejdet af Birger Christensen Til orientering ''Alene med Gud'' er et ud af mange studietilbud, som LOGOS, Dansk Luthersk Bibelbrevskole, tilbyder. Det gælder ''Alene med Gud'' som LOGOS' øvrige udgivelser, at bibelstudiehæftet kan

Læs mere

At leve uden frygt. At leve uden frygt Published on World Challenge (http://sermons.worldchallenge.org) David Wilkerson June 11, 2007

At leve uden frygt. At leve uden frygt Published on World Challenge (http://sermons.worldchallenge.org) David Wilkerson June 11, 2007 At leve uden frygt David Wilkerson June 11, 2007 Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel

Læs mere

Vejledning 2008 til Fastelavns søndag, 2. tekstrække ud fra en diakonal synsvinkel.

Vejledning 2008 til Fastelavns søndag, 2. tekstrække ud fra en diakonal synsvinkel. Vejledning 2008 til Fastelavns søndag, 2. tekstrække ud fra en diakonal synsvinkel. Af sognepræst Marianne Christiansen, Thisted. Der er tre tekster i gudstjenesten alle har de aspekter, der kunne belyses

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Men selvfokuseringen i forskellen og i forbilledet er en Fandens opfindelse, når vi taler om disse ting i et kristeligt lys.

Men selvfokuseringen i forskellen og i forbilledet er en Fandens opfindelse, når vi taler om disse ting i et kristeligt lys. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 17. april 2014 Kirkedag: Skærtorsdag/B Tekst: Joh 13,1-15 Salmer: SK: 456 * 477 * 178 * 469 * 470 * 369,6 * 182 LL: samme Der er så mange mennesker i dag,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gammel Testamente. Forord 11

Indholdsfortegnelse. Gammel Testamente. Forord 11 Indholdsfortegnelse Forord 11 Gammel Testamente 1. Hvor fik Kain sin kone fra? (1 Mos 4,17) 13 2. Hvem er gudssønnerne? (1 Mos 6,1-5) 18 3. Var Noas ark et ordentligt skib? (1 Mos 6,14-16) 23 4. Hvorfor

Læs mere

Den nye Paulustolkning og evangeliet om retfærdiggørelse af tro Foredrag, NELK oktober 2013 ved Torben Kjær (tkjaer.net)

Den nye Paulustolkning og evangeliet om retfærdiggørelse af tro Foredrag, NELK oktober 2013 ved Torben Kjær (tkjaer.net) Den nye Paulustolkning og evangeliet om retfærdiggørelse af tro Foredrag, NELK oktober 2013 ved Torben Kjær (tkjaer.net) Emnet for dette foredrag er det nye Paulustolkning eller det nye Paulusperspektiv,

Læs mere

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT.

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT. Vrede Jeg begynder med at beskrive nogle stærke advarsler mod vrede, dernæst beskriver jeg et realistisk syn på vores vrede, og endelig kommer jeg ind på Jesu og Guds vrede. 1) Advarsler mod vrede Vi har

Læs mere

Bjergprædikenen. Ugens vers. Introduktion

Bjergprædikenen. Ugens vers. Introduktion 3 Bjergprædikenen TIL SABBATTEN 16. APRIL 2016 Ugens vers Introduktion Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed,

Læs mere

2. undervisningslektion på Bibellejr d. 13/2, 2011 Ved Daniel Præstholm Varighed: ca. 75 minutter ialt

2. undervisningslektion på Bibellejr d. 13/2, 2011 Ved Daniel Præstholm Varighed: ca. 75 minutter ialt 2. undervisningslektion på Bibellejr d. 13/2, 2011 Ved Daniel Præstholm Varighed: ca. 75 minutter ialt Sang: Jesus, du har gjort mig fri (FS 111) [#1] Introduktion til tredje hovedafsnit, Rom 6-8: [#2]

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37 1 13. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 25. august 2013 kl. 10.00. Salmer: 674/639/492,v.6/164//365/439/367/298 Uddelingssalme: se ovenfor: 367 Åbningshilsen Denne søndag er medmenneskets dag.

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Kristen, discipel eller slave?". af Torben Søndergaard

Kristen, discipel eller slave?. af Torben Søndergaard Kristen, discipel eller slave?". af Torben Søndergaard Hvad er en kristen egentlig? Svaret på dette væsentlige spørgsmål afhænger desværre i dag meget af, hvem man spørger. I denne bog får du det bibelske

Læs mere

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme)

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) 9 Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) TIL SABBATTEN 28. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: Hvem er den største i Himmeriget? (Matt 18,1). Vi mennesker

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

1.1 Gud er... Check-in. Introduktion til denne Temaaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

1.1 Gud er... Check-in. Introduktion til denne Temaaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 11 GUD ER - TEMAAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 7 11 Gud er Introduktion til denne Temaaften At få de unge til at indse, at Gud er helt forskellig fra dem selv Det er den forskellighed og storhed, der er

Læs mere

Det er vores! Hvorfor skal de komme og tage vores ting!

Det er vores! Hvorfor skal de komme og tage vores ting! Sl 42,2-6, 1 Thess 4,1-7, Matt 15,21-28 Salmer: Lihme 9.00 736 Den mørke nat 410 Som tørstige 158 Kvindelil 582 At tro er at komme 10.30 i Rødding, 736 Den mørke nat 410 Som tørstige 289 Nu bede vi 158

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Nollund Kirke. Søndag d. 15. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Nollund Kirke. Søndag d. 15. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Nollund Kirke. Søndag d. 15. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til pinsedag, Joh. 14,15-21, 2. tekstrække. Salmer. DDS 290 I al sin glans nu stråler solen. DDS 291 Du, som går ud fra den

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

UGE 2: EN SYNDFULD MENNESKEHED

UGE 2: EN SYNDFULD MENNESKEHED UGE 2: EN SYNDFULD MENNESKEHED FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Alle mennesker har valgt at synde at vælge sig selv

Læs mere

Prædiken til 10. søndag efter trinitatis, Luk 19,41-48. 1. tekstrække

Prædiken til 10. søndag efter trinitatis, Luk 19,41-48. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 9. august 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 10. søndag efter trinitatis, Luk 19,41-48. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 435: Aleneste Gud i Himmerig

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER Ældste W. Rolfe Kerr De Halvfjerds Første Kvorum CES-foredrag for Unge Voksne Den 5. februar 2006 Brigham Young University I er samlet her på Brigham Young University og

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: 290 I al sin glans 317 Livets fylde, glædens glans 282 Apostlene sad 294 Talsmand som (Lindemann) 438 Hellig 292.3-5 I det store sjælebad (Barnekow

Læs mere

Palmesøndag 2016 Johs 12,1-16 Salmer: 403-83-176 149-81-57 Vi fejrer palmesøndag. Den første dag i påsken. Den glade dag, hvor Jesus mødes af en

Palmesøndag 2016 Johs 12,1-16 Salmer: 403-83-176 149-81-57 Vi fejrer palmesøndag. Den første dag i påsken. Den glade dag, hvor Jesus mødes af en Palmesøndag 2016 Johs 12,1-16 Salmer: 403-83-176 149-81-57 Vi fejrer palmesøndag. Den første dag i påsken. Den glade dag, hvor Jesus mødes af en begejstret menneskemængde. Han hyldes som konge. Den længe

Læs mere

Ja, var der ikke noget med at de fire drenge jeg har som konfirmander ikke kunne lægge mig ned, da vi var på konfirmandlejr?

Ja, var der ikke noget med at de fire drenge jeg har som konfirmander ikke kunne lægge mig ned, da vi var på konfirmandlejr? Juleaften 2015 Lemvig Bykirke kl. 15.00 Tekster: Es 9,1-6; Luk 2,1-14; Matt 1,18-25 Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste

Læs mere

Tema: Med sang og bøn på livets vej

Tema: Med sang og bøn på livets vej Prædiken til d. 18. oktober 2015 v/brian Christensen Lemvig Bykirke kl. 10.30 og Herning Bykirke kl. 15.30 Tekster: Jer 18,1-6; Ef 5,15-21, matt 22,1-14 Tema: Med sang og bøn på livets vej At gå på Livets

Læs mere

Kundskab vs. Kendskab

Kundskab vs. Kendskab Kundskab vs. Kendskab JESUS ACADEMY TEMA: KUNDSKAB VS. KENDSKAB For os kristne er det at kende Gud selve grundlaget for vores tro, men vi tænker måske ikke altid over hvilken enorm påstand dette er.! At

Læs mere