årsrejseforsikring Udvidet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrejseforsikring Udvidet"

Transkript

1 Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring): Telefon: Akutmedicinsk døgnassistance: (i akutmedicinske situationer eller hvis du har behov for at afkorte din rejse): Telefon: Krav: Telefon: Allianz Global Assistance rejseforsikring er tegnet af AGA International SA Dutch Branch, der opererer inden for rammerne af Allianz Global Assistance Europe, kontor på Poeldijkstraat, 1059 VM Amsterdam, Holland. Registreret ved de hollandske myndigheder for de finansielle markeder (AFM) nr , selskabsnr årsrejseforsikring Udvidet AGA International SA er autoriseret af L Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution i Frankrig og er reguleret af det danske Finanstilsyn i forbindelse med udførelsen af forretninger i Danmark. Ref: P.TUI.WL.DK11/15 Plus årsrejseforsikring Udvidet Allianz Global Assistance Police nummer: Disse vilkår og betingelser er gældende fra den 1. januar Vigtigt Denne police er kun tilgængelig for folk på 70 år eller yngre med fast bopæl i Danmark. Ikke alle eksisterende medicinske lidelser er dækket. Se side. Sørg for at læse denne police og tag den med, når du rejser.

2 Indhold Vigtige oplysninger om din rejseforsikringspolice Side Vigtige oplysninger om din rejseforsikringspolice... 1 Dækningsoversigt Helbredserklæring og helbredsmæssige undtagelser... Generelle undtagelser... 5 Sports og fritidsaktiviteter Akutmedicinsk døgnassistance Gensidige helbredsordninger... 6 Anmeldelse af krav Fremsendelse af en klage... 7 Afsnit 1 Akutmedicinske og dermed forbundne udgifter... 9 Afsnit 2 Rejsegaranti Afsnit 3 Personlige ejendele Afsnit Personlige penge Afsnit 5 Mistet pas Afsnit 6 Forsinket bagage Afsnit 7 Mistet afgang Afsnit Forsinket afgang Afsnit 9 Personulykke Afsnit 10 Personansvar Afsnit 11 Juridiske udgifter Afsnit 12 Selvrisikodækning Juridiske og regulatoriske oplysninger Ordliste Tak fordi du køber Allianz Global Assistance årsrejseforsikring udvidet. Din dækning Din bekræftelse af forsikring viser den dækning, du har valgt, dækningsområdet, de personer der er dækket og eventuelle særlige betingelser, som måtte gælde. Læs den omhyggeligt igennem. Til gengæld for, at du betaler os forsikringspræmien, betaler vi op til det maksimale beløb, der vises i Dækningsoversigten, for ethvert krav, der er dækket af denne police under forsikringsperioden. Din forsikring dækker alene den del af din rejse, der er bestilt gennem Star Tour. Bemærk Din police dækker ikke alt. Du bør læse denne police grundigt, så du er sikker på, at den dækker dine behov. Visse ord har en særlig betydning og er fremhævet med fed skrift i hele policen. Den komplette betydning af disse ord er forklaret i Ordliste i slutningen af denne police eller i det afsnit, hvor de forekommer. Din pligt Du skal tage alle rimelige forholdsregler for at beskytte dig selv og din ejendom og opføre dig, som om du ikke er forsikret. Du skal tage alle rimelige forholdsregler for at minimere potentielle krav. Hvis der er noget, som du ikke forstår, eller hvis du ønsker hjælp, skal du ringe til Falck Global Assistance på eller sende en til så hurtigt som muligt. Annulleringsrettigheder Hvis din dækning ikke opfylder dine krav, skal du underrette inden for 1 dage efter at have betalt din præmie og modtaget din forsikringbekræftelse. Vi refunderer din præmie, med mindre du har rejst, anmeldt et krav eller der er opstået en hændelse, der med sandsynlighed kan give anledning til et krav, i hvilket tilfælde, der ikke kan forventes nogen refundering. Bemærk venligst, at din ret til annullering bortfalder efter denne første 1dages periode. Lovvalg Medmindre andet er anført, skal dansk lov være gældende. I tilfælde af en tvist vedrørende denne police har de danske domstole værneting. Policetekst 1

3 Dækningsoversigt Den følgende tabel viser det maksimale beløb, vi betaler for hvert dækningsområde. Du bør læse resten af denne policefolder for at få oplysninger om samtlige betingelser og undtagelser. Dækningsområde 1 Akutmedicinske og dermed forbundne udgifter Behandling Ekstra rejse og indkvartering Hjemsendelse Eftersøgning og redning Fysioterapi og kiropraktorhjælp Akut tandlægebehandling Begravelsesudgifter Udflugter Hospitalsophold Udgifter i Danmark 2 Rejsegaranti Rejseafbrydelse Ødelagte rejsedage Hændelser i Danmark Erstatningsrejse 3 Personlige ejendele Enkelt genstand, par eller sæt Værdigenstande Tobak, alkohol, dufte og parfumer Personlige penge Kontanter Maksimalt beløb vi betaler Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset DKK DKK DKK DKK DKK (DKK 00 om dagen) DKK DKK DKK 00 om dagen DKK 00 om dagen DKK Maks. DKK for hver police DKK DKK DKK DKK 500 DKK DKK Mistet pas DKK Forsinket bagage DKK (DKK for en forsinkelse på 62 timer, eller DKK for en forsinkelse på 2 timer, eller DKK for en forsinkelse på over timer). 7 Mistet afgang Fortsættelse af rejse; eller Aflysning af din rejse DKK DKK Maks. DKK for hver police Dækningsområde Forsinket afgang Forsinkelse; eller Aflysning af din rejse 9 Personulykke Død Permanent tab af syn eller ekstremitet Permanent total invalidering Maksimalt beløb vi betaler 10 Personansvar DKK DKK (DKK 300 efter 1. fulde 6 timer, derefter DKK 150 for hver ekstra fulde 12 timers forsinkelse) DKK efter 2 timers forsinkelse Maks. DKK for hver police DKK (DKK hvis alderen er 15 og under) DKK DKK (ingen dækning, hvis alderen er 15 år og under eller 65 år og derover) 11 Juridiske udgifter DKK Maks. DKK for hver police 12 Selvrisikodækning Selvrisiko på din indboforsikring Selvrisiko på din udvidede indboforsikring Selvrisiko på kaskoforsikringspolice eller tab af depositum. DKK DKK DKK Maks. DKK for hver police Bemærk Det maksimale beløb for hver police refererer til den samlede sum, vi maks. udbetaler for alle personer, der er nævnt på din reservationsbekræftelse og som har købt en forsikring hos os. 2 Policetekst Policetekst 3

4 Helbredserklæring og helbredsmæssige undtagelser Disse gælder for Afsnit 1 Akutmedicinske og dermed forbundne udgifter og Afsnit 2 Rejsegaranti. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår følgende: 1 Du vil ikke være dækket for krav opstået som følge af en medicinsk tilstand, der blev diagnosticeret i de 2 foregående måneder inden du købte denne forsikring. 2 Du vil ikke være dækket for krav opstået som følge af en medicinsk tilstand, der ikke var stabil i de 2 foregående måneder inden du købte denne forsikring. Dette indebærer at der ikke må have været foretaget ændringer i din medicinering eller have været ikkerutinemæssige lægebesøg eller yderligere undersøgelser af tilstanden. 3 Du er ikke dækket medmindre, du er sund, rask nok til at rejse og i stand til at foretage din planlagte rejse. Du er ikke dækket, hvis du rejser, hvis lægen har frarådet det, eller hvor du var blevet frarådet det, hvis du havde søgt lægens råd inden påbegyndelse af din rejse. 5 Du er ikke dækket, hvis du ved, at du vil få behov for medicinsk behandling eller konsultation hos en hvilken som helst medicinsk facilitet i løbet af din rejse. 6 Du er ikke dækket, hvis du havde nogle udiagnosticerede symptomer, som du afventede undersøgelser eller konsultationer for eller resultater af undersøgelser, og for hvilke årsagen, der ligger til grund, ikke er blevet fastslået. 7 Du er ikke dækket, hvis du rejser med det specifikke formål at opnå og/eller modtage en elektiv operation, procedure eller hospitalsbehandling eller efterfølgende komplikationer. Hvis vi ikke er i stand til at dække en medicinsk tilstand, betyder det, at du og alle andre personer, der er forsikret af os ikke er dækket mht. direkte eller indirekte forbundne krav, som skyldes den eller de medicinske lidelser. Dette kan også gøre sig gældende, hvis personen med den medicinske lidelse køber dækning fra en anden udbyder. Enhver person, der er forsikret af os, vil stadig være dækket i forbindelse med andre uafhængige medicinske lidelser, der opstår, efter du købte din police og andre Dækningsområder iht. disse policebetingelser. Bemærk Dette er ikke en privat helbredsforsikring. Forsikringen dækker kun akutmedicinsk behandling i tilfælde af ulykke eller uventet sygdom under din rejse. Generelle undtagelser Disse undtagelser er gældende for hele din police. 1 Vi betaler ikke for noget krav, der er forårsaget direkte eller indirekte af følgende ting: a Du ikke svarer præcist på spørgsmål, som vi har stillet dig på købstidspunktet af denne police, hvor dine svar kan have påvirket vores beslutning om at tilbyde dig denne police. b Krig, invasion, handling fra fremmed fjende, fjendtligheder (uanset om der erklæres krig), borgerkrig, borgerlige uroligheder, oprør, revolution, opstand, brug af militær styrke, statskup, terrorisme eller masseødelæggelsesvåben (f.eks. atomvåben, kemiske eller biologiske våben). c Du nyder ikke din rejse eller ønsker ikke at rejse. d Du afgiver et falsk krav. I sådanne tilfælde kan vi anmelde sagen til politiet. e Effekten af din afhængighed af alkohol, opløsningsmidler eller narkotika, eller langvarigt misbrug. f Du er under indflydelse af alkohol, opløsningsmidler eller narkotika, eller alt hvad du gør er et resultat af at bruge disse stoffer (bortset fra medikamenter, der er ordineret af en læge, men ikke til behandling af afhængighedsmisbrug). g Du følger ikke råd eller anbefalinger fra Udenrigsministeriet, Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller en offentlig eller anden officiel myndighed. Dette omfatter anbefalinger af visse vaccinationer og andre præventive forholdsregler (f.eks. malariatabletter). h Du deltager i en sports eller fritidsaktivitet, der er opført som ikke omfattet (se nedenfor). i Du rejser uden for det område, der dækkes, og er angivet på din bekræftelse af forsikring. j Du begår selvmord, skader dig selv eller unødigt udsætter dig selv for en risiko (medmindre du forsøgte at redde et andet menneskes liv). k Du udfører ulovlige, ondsindede eller kriminelle handlinger (inklusive dem hvor du er påvirket af l alkohol), eller du bryder trafikreglerne på de kommunale veje. Du kører på en motorcykel, medmindre føreren har et passende og gyldigt kørekort, og du, og en eventuel passager, bærer styrthjelm. m Flyver med en flyvemaskine, medmindre du er passager i en fuldt godkendt flyvemaskine beregnet til at medtage passagerer. n Ændringer i valutakurser. o Din ejendom opbevares, tages, destrueres eller beskadiges efter ordre fra en embedsmand eller tolder. p Ioniserende stråling eller radioaktiv kontaminering fra atombrændstof eller atomaffald eller risiko fra atomudstyr. q Enhver epidemi eller pandemi. r Et apparat eller computerprogram, hvad enten du ejer det eller ikke, stopper med at fungere korrekt. 2 Vi vil ikke betale krav, der er blevet dækket af anden forsikringpolice. Hvis du har mere end én forsikring, der dækker dig for det samme tab, bør du kun indsende krav til ét forsikringsselskab, samt give oplysninger om enhver anden forsikring til dette selskab. De vil derefter kontakte andre selskaber, med henblik på at dele omkostningerne. 3 Vi betaler ikke noget krav for tab, der ikke er dækket direkte iht. disse policebetingelser (f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, der skyldes, at du ikke er i stand til at arbejde som følge af sygdom eller skade under din rejse, eller udskiftning af låse, hvis du mister dine nøgler). Sports og fritidsaktiviteter Policetekst Følgende aktiviteter er ikke omfattet af dækningen: deltagelse i en sportsaktivitet, når arrangørens retningslinjer ikke er blevet fulgt, alle sportsaktiviteter, der kræver medlemskab af en forening, alle professionelle sportsaktiviteter, alle former for væddeløb, medmindre det er til fods, eller enhver form for vintersport. Policetekst 5

5 Akutmedicinsk døgnassistance Anmeldelse af krav Telefon: eller Anfør Allianz Global Assistance årsrejseforsikring udvidet og dit policenummer. Du skal straks informere os om alvorlig sygdom eller ulykke, hvor du må på hospitalet, bliver nødt til at rejse hjem før tid eller forlænge dit ophold. Vi har åbent døgnet rundt, året rundt. I forbindelse med mindre alvorlig sygdom eller ulykker, hvor der kun er behov for ambulant behandling og hvor medicinske udgifter ikke overstiger DKK 2 700, beder vi dig betale regningerne, gemme kvitteringerne og anmelde et krav, når du kommer hjem. Læs venligst afsnittet om Helbredserklæring og helbredsmæssige undtagelser på side 3, for at se om en eksisterende lidelse vil være dækket. Akutmedicinsk assistanceservice Vores erfarne, flersprogede medicinske assistanceteam vil skaffe det fulde overblik over nødsituationen, og kan hjælpe på følgende måder: Kontakte hospitaler og de læger, der behandler dig. Overvåge din behandling med vores medicinske rådgivere. Kontakte din læge for at bekræfte din sygehistorie, hvor det er nødvendigt. Sørge for, at hospitals og medicinregninger er garanteret, der hvor du har et gyldigt krav. Sørge for, at familie eller rejsefæller holdes underrettet. Arrangere rejse og indkvartering for en person, der skal være hos dig (hvor det er medicinsk nødvendigt). Beslutte og arrangere den mest passende, praktiske og rimelige måde at sende dig hjem på. Dette vil normalt være med almindeligt rutefly eller vejambulance, hvor det er medicinsk nødvendigt, vil der blive organiseret et ambulancefly eller et taxafly med uddannet medicinsk ledsagelse. Vi kan også arrangere, at du bliver hospitalsindlagt i dit hjemland. Bemærk Dette er ikke en privat helbredsforsikring. Forsikringen dækker kun akutmedicinsk behandling i tilfælde af ulykke eller uventet sygdom under din rejse. Gensidige helbredsordninger Det europæiske sygesikringskort (Det blå kort) Det blå kort giver dig ret til medicinsk behandling, enten til en reduceret pris (eller gratis), under dit ophold i et land inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz. EØS består af landene i den Europæiske Union (EU) samt Island, Liechtenstein og Norge. Det er vigtigt at have det blå EU sygesikringskort og en rejseforsikring. Det blå kort er vigtigt, da du på nogle medicinske faciliteter i udlandet vil opnå hurtigere behandling. Andre steder kan det forventes, at du betaler et depositum, før du kan modtage behandling, hvis du ikke har det blå kort. Forsikring er vigtigt, da det blå kort kun giver dig ret til samme medicinske behandling, som borgerne i det land du besøger. Det blå sygesikringskort dækker ikke omkostningerne til medicinsk behandling på et privathospital eller klinik, eller omkostningerne til din hjemtransport til Danmark. Du kan rekvirere det blå sygesikringskort online på eller ringe For at få en skadesanmeldelse skal du kontakte skadebehandleren: Telefon: eller Skriv til: Falck Global Assistance, Sydhavnsgade 1, 250 København SV, Danmark. Anfør Allianz Global Assistance årsrejseforsikring udvidet og dit policenummer. Skadeservice Udfyld og returnér skadeanmeldelsen med alle de informationer og dokumenter, vi har bedt om, så hurtigt som muligt. Ved alle krav skal vi bruge følgende: Din bookingfaktura (eller fakturaer) og rejsedokumenter, som viser rejsedatoer og tidspunkter. Originale regninger og kvitteringer for alle kontantudlæg, som du har betalt. Originale regninger eller fakturaer. Oplysninger om eventuelle andre forsikringer, som du måtte have, og som kan dække det samme tab, f.eks. husstandsforsikringer eller private sundhedsforsikringer. Så meget dokumentation som muligt til at understøtte dit krav. Bemærk Du skal ofte indhente oplysninger om dit krav, mens du er ude at rejse. Under hver dækningsområde er der en boks, der hedder. Her angives yderligere detaljer om de ekstra oplysninger, vi har brug for, til hver enkelt type krav. Fremsendelse af en klage Vi har altid det mål at levere en førsteklasses service til dig. Imidlertid ved vi, at ting nogle gange kan gå galt, og der kan være tidspunkter, hvor du føler, at vi ikke har leveret denne service. I så fald vil vi bede dig oplyse os om det, så vi kan gøre vores bedste for at løse problemet. Skriv til: Administrerende direktør, Falck Global Assistance, Sydhavnsgade 1, 250 København SV, Danmark. Eller med KLAGE som emne. For at hjælpe Falck Global Assistance med at behandle din klage så hurtigt og effektivt som muligt, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer, police nummer og kravreference, og vedlægge kopier af relevant korrespondance. Hvis du ikke er tilfreds med håndteringen af en klage, skal du skrive til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaardsgade 2, 1572 København, Danmark. 6 Policetekst Policetekst 7

6 Afsnit 1 Akutmedicinske og dermed forbundne udgifter Hvis du indlægges på hospital, eller du mener, at du bliver nødt til at tage hjem før tiden eller forlænge din rejse, skal du straks informere os. Telefon Vi betaler dig eller din personlige repræsentant for følgende nødvendige og uforudsete akutte udgifter, hvis du dør, kommer til skade, kommer ud for en ulykke eller bliver syg under din rejse. Udgifter uden for Danmark: Behandling Faktiske omkostninger til medicinske og kirurgiske ydelser, medicinomkostninger, hospitals, plejeinstitutions eller sygeplejeydelser. Ekstra rejse og indkvartering Faktiske omkostninger til ekstra rejse og indkvartering for dig og en anden person, som opholder sig eller rejser sammen med dig eller til dig fra dit hjemland, når det er medicinsk nødvendigt. Hjemsendelse Faktiske omkostninger for din hjemsendelse til dit hjemland, hvis det er medicinsk nødvendigt. Eftersøgning og redning Faktiske omkostninger for eftersøgning i bjerge og redningsservice, hvis det er medicinsk nødvendigt. Fysioterapi og kiropraktorhjælp Op til DKK til fysioterapeut eller kiropraktoromkostninger for nødvendig behandling på grund af en skade, der opstod under rejsen. Akut tandlægebehandling Op til i alt DKK til akut tandlægebehandling til lindring af akutte smerter. Begravelsesudgifter Op til i alt DKK til transport af dit lig eller din aske til dit hjem eller til dine begravelsesudgifter på det sted, hvor du dør uden for dit hjemland. Udflugter Op til i alt DKK for dine udflugter, der er blevet betalt for, og som ikke kan indkræves andetsteds, hvis du får en skriftlig anbefaling fra en læge om, at du ikke kan tage med på dem på grund af en skade eller sygdom under din rejse. Hospitalsophold DKK 00 om dagen (op til i alt DKK ), hvis du indlægges på hospital under din rejse samt vederlag eller omkostninger, som betales under behandlingen. Udgifter i Danmark: Op til DKK til ekstra rejse og indkvartering for dig og en anden person, som opholder sig eller rejser sammen med dig eller til dig fra dit hjemland, når det er medicinsk nødvendigt, og de rimelige omkostninger for transport af dig, dit lig eller din aske til dit hjem. Enhver medicinsk lidelse som fremgår af Helbredserklæring og helbredsmæssige undtagelser (se side ). Ethvert krav, hvor du ikke tager din receptpligtige medicin eller følger vaccinationer eller andre forebyggende foranstaltninger (såsom malariapiller) som anbefalet af: din læge, inden du rejser, den læge, der behandler dig, mens du er ude at rejse, Udenrigsministeriet, Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller en offentlig eller anden officiel myndighed. Omkostningerne til: serviceydelser eller behandlinger, som vi ikke har indvilliget i, og som iht. den læge, der behandler dig eller vores medicinske rådgivere (eller begge), kan vente indtil du vender hjem til dit hjemland, behandling, som ikke direkte er relateret til sygdommen eller skaden, der gav anledning til kravet, taxiture og telefonopringninger (herunder mobiltelefon), mad, drikkevarer og billeje, medmindre det accepteres af os, en enmandsstue eller et privat værelse, medmindre det accepteres af os, rejse og indkvartering med en højere standard, end det der oprindeligt blev booket for din rejse, medmindre det accepteres af os, rejse og indkvartering for mere end en person, som opholder sig sammen med dig eller rejser for at være sammen med dig fra dit hjemland, hvis det er medicinsk nødvendigt, genkøb af medicin, som du tog, da du begyndte din rejse, serviceydelser eller behandlinger, som du får i dit hjemland (bortset fra akut tandlægebehandling), din begravelse eller kremering i dit hjemland, eller tandarbejde, der ikke er nødvendigt i en nødsituation, udskiftning eller reparation af tandprotese eller kunstige tænder (f.eks. kroner), eller arbejde, som involverer brug af ædelmetaller. Specielle betingelser og bemærkninger, der gælder for afsnit 1 Dette er ikke en privat helbredsforsikring. Forsikringen dækker kun akutmedicinsk behandling i tilfælde af ulykke eller uventet sygdom under din rejse. Med skriftlig tilladelse fra dig eller din personlige repræsentant, vil vi kontakte din læge for at bekræfte din sygehistorie, som hjælper os med at behandle ethvert krav. Vi kan også bede dig om at gennemgå en medicinsk undersøgelse eller bede om obduktion i tilfælde af din død. For at hjælpe os med at indkræve alle betalinger vi har foretaget iht. denne police, kan vi bede dig om at give os oplysninger og udfylde formularer. Vi kan også foretage juridiske handlinger i dit navn (men til vores omkostninger). Hvis vores medicinske rådgivere mener, at det er medicinsk nødvendigt at sende dig hjem, vil vi beslutte den mest passende, praktiske og rimelige måde at gøre dette på. Dette vil normalt være med almindeligt rutefly eller vejambulance, hvor det er medicinsk nødvendigt vil der blive arrangeret et ambulancefly eller et taxafly med uddannet medicinsk ledsagelse. Vi kan også arrangere, at du bliver hospitalsindlagt i dit hjemland. Den læge, der behandler dig udarbejder en attest, der bekræfter, at du er rask nok til at rejse. Uden denne kan flyselskaber nægte at transportere en syg eller tilskadekommen person. Hvis du nægter behandling eller nægter at rejse hjem til dit hjemland, når den læge, der behandler dig og vores medicinske rådgivere er enige i, at du er rask nok til at rejse, så betaler vi ikke yderligere omkostninger og udgifter, og al dækning for denne rejse slutter, medmindre vi aftaler andet. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem vores medicinske rådgivere og den læge, der behandler dig, anmoder vi om en uvildig medicinsk udtalelse. Medicinsk dokumentation fra den læge, der behandler dig for at bekræfte sygdommen eller tilskadekomsten og den behandling, som gives, herunder de datoer, hvor du blev indlagt og udskrevet fra hospitalet (hvis det er relevant). En lægeerklæring, hvis du ikke kan tage med på forudbookede udflugter pga. sygdom eller skade. Originale regninger og kvitteringer for al medicinsk behandling og andre udgifter, som du har betalt eller har indvilliget i at betale. Policetekst Policetekst 9

7 Afsnit 2 Rejsegaranti Hvis du mener, du bliver nødt til at tage hjem før tiden, skal du straks informere os. Telefon Betydning af ord i afsnit 2 Slægtning Din mor (svigermor), far (svigerfar), stedforælder (stedsvigerforælder), søster (svigerinde), bror (svoger), hustru, ægtemand, søn (svigersøn), datter (svigerdatter), stedbarn, plejebarn, bedsteforælder, barnebarn, onkel, tante, nevø, niece, kusine, partner (herunder samlever/samleverske, partner i borgerligt ægteskab) eller forlovede. Vi yder denne dækning, hvis en af følgende nødvendige og uundgåelige omstændigheder indtræffer: Rejseafbrydelse Er du nødt til at afbryde din rejse, fordi du, en slætning eller en rejsefælle dør, kommer alvorligt til skade eller rammes af alvorlig sygdom dækker vi op til DKK pr. person (Maks. DKK for hver police) for din del af den ubenyttede personlige indkvartering, transportomkostninger samt øvrige rejseudgifter, der er betalt eller indgået aftale om at betale og som ikke kan refunderes fra anden side. Ødelagte rejsedage Vi dækker DKK 00 om dagen, hvis du bliver indlagt på hospital, ikke er i stand til at forlade din feriebolig eller efter råd fra den behandlende læge frarådes at udføre dine planlagte rejseaktiviteter (f.eks. en udflugt, svømning eller solbadning) på grund af sygdom eller tilskadekomst, som du har pådraget dig på din rejse. Dækningen omfatter en medforsikret rejsefælle, hvis det er medicinsk nødvendigt at være hos dig eller hvis du er 11 år eller yngre. Hændelser i Danmark Afgår en slægtning ved døden, er kommet alvorligt til skade eller har fået en alvorlig sygdom, mens du er på rejsen, betaler vi DKK 00 (to dages erstatning). Hvis din private bolig i Danmark rammes af betydelig skade pga. en pludselig og uforudset hændelse, så betaler vi DKK 00 (en dags erstatning). Erstatningsrejse Hvis du indlægges på hospital, ikke er i stand til at forlade din feriebolig i mere end halvdelen af din rejse eller har måttet afbryde din rejse i den første halvdel af din rejse, kan du vælge mellem en erstatningsrejse for dig og en medforsikret rejsefælle eller de medforsikrede familiemedlemmer, der var med på din oprindelige rejse. Vi dækker op til de oprindelige rejseomkostninger men ikke mere end DKK pr. person (dog maks. i alt DKK for hver police). Enhver medicinsk lidelse som fremgår af Helbredserklæring og helbredsmæssige undtagelser (se side ). Mere end én af de ydelser, som udløses af samme skade eller sygdom. Noget den virksomhed eller person, som du bookede rejsen hos (eller deres agenter) er ansvarlige for. Mere end minimumsmarkedsværdien for tilsvarende adgangs eller rejsebilletter, hvis du oprindeligt købte dem med bonuspoint hos flyselskaber eller lignende pointoptjeningsprogrammer. Under Rejseafbrydelse Ved afkortelse af din rejse, medmindre vi har samtykket. Omkostninger for dig for at komme hjem pga. sygdom eller skade, når du ikke fik en lægeerklæring fra den læge, der behandlede dig, hvoraf det fremgår, at det var medicinsk nødvendigt, at du kom hjem og vi samtykkede i dette. Omkostningerne for dine oprindeligt forudbestilte billetter, hvis du ikke har brugt dem, og vi har betalt ekstra transportomkostninger. Under Begrænsning af medicinsk rådgivning under din rejse Omkostninger, der allerede dækkes under overskriften Hospitalsindlæggelse i Afsnit 1 Akutmedicinske og dermed forbundne udgifter. Mere end det pågældende antal indlæggelsesdage vist i nedenstående tabel, hvis din behandlende læge diagnosticerede dig med en af de angivne medicinske lidelser, men ikke på en lægeerklæring angav antal dage du skulle være bundet. Medicinsk lidelse Maksimal udbetaling af hjælp Forkølelse / infektion af de øverste luftveje med feber 3 dage Tarminfektion / maveonde 2 dage Halsbetændelse 5 dage Influenza 5 dage Sinusitis 3 dage Mellemørebetændelse med feber 3 dage Lungebetændelse 7 dage Solskoldninger 3 dage Bronkitis dage Urinvejsinfektion med feber 2 dage Lumbago / iskias 3 dage Skoldkopper 7 dage Øjenbetændelse 3 dage Tandsmerter 2 dage Under Erstatningsrejse Ethvert krav, der opstår på den erstatningsrejse, som vi har betalt for. Specielle betingelser og bemærkninger, der gælder for afsnit 2 Du skal informere døgnnødassistanceservicen, inden du rejser hjem og de skal være enige i årsagen til, at du afkorter rejsen. Hvis du skal afkorte din rejse, vil vi udregne den ubrugte værdi på din rejse fra den dato, hvor det er nødvendigt for dig at returnere til dit hjemland inden eller på den dato, hvor du indlægges på hospital resten af din rejse. Vi betaler ubenyttede rejseomkostninger (men ikke dine ubenyttede returbilletter, hvis vi har betalt for nye billetter) baseret på hver komplet 2timers periode, du har mistet. Hvis du vælger en erstatningsrejse, modregner vi alle betalinger, vi hidtil har foretaget for din oprindelige rejse (under overskrifterne Rejseafbrydelse eller Begrænsning af medicinsk rådgivning under din rejse eller Hændelser i Danmark i dette afsnit eller Hospitalsindlæggelse i afsnit 2) i betalingen for erstatningsrejsen. Erstatningsrejsen skal bookes inden for et år efter din oprindelige afgangsdato og kan ikke overføres til en anden person. 10 Policetekst Policetekst 11

8 Under Begrænsning af medicinsk rådgivning under din rejse og Rejseafbrydelse Alle oplysninger om årsagen til, at du blev nødt til at afkorte din rejse eller var bundet til medicinsk rådgivning. En lægeerklæring udfyldt af den læge, der behandlede dig (din rejsefælle, din slægtning i Danmark eller din rejsefælles slægtning i Danmark), og hvor det er relevant bekræfter: din diagnose, datoerne og antal hele dage, du var bundet til sygehuset / din rejseindkvartering, datoerne og antal hele dage, du blev beordret om at undlade dine planlagte ferieaktiviteter (herunder antal dage pleje er nødvendig), den dato du blev beordret om at afkorte din rejse, behovet for at en slægtning eller rejsefælle skal være hos dig, mens du er indlagt under din rejse. En certificeret kopi af dødsattesten, hvor dette er relevant. Skriftlig bekræftelse fra dit transportselskab eller din indkvarteringsudbyder, som viser alle omkostninger, der ikke kan indkræves hos dem. Under Hændelser i Danmark Et brev fra den læge, der behandler din slægtning i Danmark, som bekræfter deres diagnose og datoen for diagnosen, eller Et brev fra din assurandør eller policen, der bekræfter skaden på din ejendom. Under Erstatningsrejse Alle detaljer angivet ovenfor under Begrænsning af medicinsk rådgivning under din rejse og Rejseafbrydelse. Rejsebookingfakturaen for din erstatningsrejse. Ved alle krav 12 Policetekst Afsnit 3 Personlige ejendele Betydning af ord i afsnit 3 Sarte genstande Porcelæn, glas, lertøj eller andre sarte genstande, der let går i stykker. Enkelt genstand eller et sæt / par eller sæt Et antal personlige ejendele, der hører sammen eller kan bruges sammen (for eksempel matchende halskæde og øreringe, fotoudstyr eller et sæt golfkøller). Personlige ejendele Bagage, tøj, værdigenstande, sportsudstyr (herunder ikke ski eller snowboardudstyr) og andre ejendele, som du har på, bruger eller bærer, som tilhører dig eller som du har juridisk ansvar for. Uden opsyn Personlige ejendele, som du ikke har fuldt udsyn til, medmindre de er låst inde på det indkvarteringssted, som du bruger på din rejse, eller de er ude af syne i et aflåst bagagerum, aflåst tagboks eller i handskerummet eller det overdækkede bagageområde i et aflåst motorkøretøj. Værdigenstande Smykker, ure, genstande fremstillet af eller indeholdende ædelmetaller eller halvædelstene/ædelstene, pelse, kikkerter, teleskoper, computerspil, enhver form for foto, lyd, video, computer (herunder tablets og ereaders, memorysticks og cards), fjernsyns, telefax og telefonudstyr (herunder mobiltelefoner), personlige medieafspillere (herunder MP3 og MPafspillere), PDA er, satellitnavigationsudstyr, elektroniske spil, tv er og cd er, minidiscs, dvd er, kassetter, video og lydbånd. Personlige ejendele Vi betaler op til DKK 1 500, hvis dine personlige ejendele er bortkommet, stjålet eller beskadiget under din rejse. Det højeste, vi betaler for værdigenstande, er i alt DKK uanset om de ejes i fællesskab. Der er også en begrænsning på DKK for en enkelt genstand eller et sæt. Selvrisiko på din indboforsikring Se afsnit 12. Tab eller tyveri af personlige ejendele, medmindre du har anmeldt det til politiet inden for 2 timer, efter du har opdaget det, og har fået en skriftlig politirapport. Tab, tyveri eller beskadigelse af følgende: personlige ejendele mens de har været i dit transportselskabs eller din indkvarteringsudbyders besiddelse, medmindre du har anmeldt det til dem inden for 7 dage, efter du har opdaget det, og de har givet dig en såkaldt Property Irregularity Report (PIR) eller lignende skriftlig bekræftelse med oplysninger om: n skaden, n det midlertidige tab, og/eller det permanente tab. genstande, hvor du ikke kan fremlægge kvittering eller anden dokumentation for, at du har købt eller ejer genstandene og kan påvise værdien, personlige ejendele uden opsyn, værdigenstande, medmindre de bæres af dig, er låst inde i et pengeskab eller en bankboks (hvis en af disse ting forefindes) eller låst inde på det indkvarteringssted, du benytter under din rejse, værdigenstande pakket i kufferter eller lignende beholdere. værdigenstande som efterlades i et motorkøretøj, film, bånd, kassetter, computerspil, elektroniske spil, minidisc, dvd er, video og lydbånd, patroner eller discs, der ikke er foroptaget og udgivet for offentligt køb. narkotika, motoriserede køretøjer, værdifulde dokumenter eller dyr. (fortsætter på næste side) Policetekst 13

9 (fortsat) Afsnit Personlige penge Mere end værdien for det par eller sæt, der er bortkommet, blevet stjålet eller ødelagt. Krav for mere end én mobiltelefon pr. forsikret person. Brud eller beskadigelse af sarte genstande eller sportsudstyr, mens det anvendes. Tab eller beskadigelse på grund af klima, almindelig slitage, værdiforringelse, møl, skadedyr eller rengøring. Tab, der kan opstå som et resultat af brug af kredit/betalingskort, checks, veksler og anvendelse af konti. Skade forårsaget af indhold i flasker eller andre beholderes lækage eller ødelæggelse. Omkostningerne ved udskiftning eller reparation af tandprotese. Mere end DKK 500 for tobak, alkohol, dufte og parfumer. Specielle betingelser og bemærkninger, der gælder for afsnit 3 Denne police dækker værdien på genstandene på det tidspunkt, de blev mistet eller stjålet, og ikke omkostningerne til genanskaffelse. Dette betyder, at vi fratrækker et beløb for almindelig slitage fra de oprindelige omkostninger. Vi vælger muligvis at reparere genstanden eller udskifte den med en tilsvarende genstand. Der er en begrænsning for enkelte genstande (eller par og sæt) og en begrænsning for værdigenstande, og denne police giver muligvis ikke tilstrækkelig dækning for dyre genstande som smykker eller computer, lyd eller fotoudstyr. Disse genstande kan normalt forsikres under afsnittet Alle risici i din indboforsikring. Hvis dine personlige ejendele mistes, stjæles eller beskadiges, mens de har været i dit transportselskabs eller din indkvarteringsudbyders besiddelse, skal du indhente en såkaldt Property Irregularity Report (PIR) eller en anden tilsvarende skriftlig bekræftelse fra disse inden syv dage efter, du har opdaget det, med oplysninger om: skaden, det midlertidige tab, og/eller det permanente tab. Du kan muligvis anmelde et krav direkte til transportselskabet, ved at skrive til dem inden for 21 dage efter skaden eller tabet. Du bør beholde eventuelle beskadigede genstande, da vi muligvis får brug for at inspicere dem. Hvis vi foretager en betaling, eller vi erstatter en genstand, tilhører den beskadigede genstand derefter os. En skriftlig politirapport, der bekræfter alle oplysninger om tabet eller tyveriet. En skriftlig rapport fra dit rejseselskab eller din indkvarteringsbestyrer, hvis det er relevant. En såkaldt Property Irregularity Report (PIR) eller en anden skriftlig bekræftelse fra transportselskabet eller din indkvarteringsudbyder med oplysninger. skaden, det midlertidige tab, og/eller det permanente tab. For tabte, stjålne eller beskadigede genstande, originale kvitteringer eller andet passende bevis for, at du har købt eller ejer genstandene og kan påvise værdien. Et overslag over omkostninger til reparation af alle beskadigede genstande. Betydning af ord i afsnit Personlige penge Kontanter, kort, billetter eller vouchers, som har monetær værdi (f.eks. telefonkort, gavebeviser, adgangsbilletter og rejsebilletter). Disse skal alle være erhvervet til private og ikke forretningsmæssige formål. Kontanter Mønter og sedler, der juridisk kan anvendes som valuta i ethvert land. Vi betaler op til DKK 5 500, hvis dine personlige penge er tabt, stjålet eller beskadiget under din rejse. Det højeste vi betaler for kontanter i alt er DKK Tab eller tyveri af personlige penge, medmindre: du har anmeldt det til politiet inden for 2 timer, efter du har opdaget det, og har fået en skriftlig politirapport, det bæres af dig, er låst inde i et pengeskab eller en bankboks (hvis en af disse ting forefindes) eller låst inde på det indkvarteringssted, du benytter under din rejse, eller du er i stand til at fremlægge valutakvitteringer, udtræksbilag eller erklæringer fra en bank eller bureau de change, der bekræfter beløb, valuta og hvornår og hvor du fik kontanterne. Tab forårsaget af fald i vekselkursen eller mangel forårsaget af fejl i forbindelse med valutaveksling. Tab eller tyveri af rejsechecks, hvis der ydes en erstatningsservice. Mere end minimumsmarkedsværdien for tilsvarende adgangs eller rejsebilletter, hvis du oprindeligt købte dem med bonuspoint hos flyselskaber eller lignende pointoptjeningsprogrammer. En skriftlig politirapport, der bekræfter alle oplysninger om tabet eller tyveriet. En skriftlig rapport fra dit rejseselskab eller din indkvarteringsbestyrer, hvis det er relevant. Originale valutakvitteringer, udtræksbilag eller erklæringer fra en bank eller bureau de change, der bekræfter beløb, valuta og hvornår og hvor du fik kontanterne. 1 Policetekst Policetekst 15

10 Afsnit 5 Mistet pas Vi betaler op til DKK for følgende, hvis dit pas er mistet eller stjålet under din rejse. Et midlertidigt erstatningspas. Alle ekstra omkostninger til rejse og indkvartering for at få et midlertidigt erstatningspas. Den resterende værdi af dit originale pas. Ethvert krav, medmindre du får et brev fra en lokal ambassade eller et konsulat, hvortil du anmeldte tabet. Specielle betingelser og bemærkninger, der gælder for afsnit 5 Den resterende værdi af dit pas baseres på de aktuelle omkostninger for et nyt pas, og hvor længe dit originale pas stadig ville have været gyldigt. Skriftlig bekræftelse fra den lokale ambassade eller konsulatet, hvor tabet fandt sted, med oplysninger om den dato, hvor passet blev mistet, og hvornår det blev anmeldt og erstattet. Du bør også få en skriftlig politirapport. Originale regninger og kvitteringer for det midlertidige pas, og hvis det er relevant alle ekstra omkostninger til rejse og indkvartering. Afsnit 6 Forsinket bagage Betydning af ord i afsnit 6 Bagage Tøj, fodtøj, toiletartikler, sportsudstyr (herunder ikke ski eller snowboardudstyr) og andre ejendele, som du har på, bruger eller bærer, som tilhører dig eller som du har juridisk ansvar for at der er checket ind til din transport udbyder. Værdigenstande Smykker, ure, genstande fremstillet af eller indeholdende ædelmetaller eller halvædelstene/ædelstene, pelse, kikkerter, teleskoper, computerspil, enhver form for foto, lyd, video, computer (herunder tablets og ereaders, memorysticks og cards), fjernsyns, telefax og telefonudstyr (herunder mobiltelefoner), personlige medieafspillere (herunder MP3 og MPafspillere), PDA er, satellitnavigationsudstyr, elektroniske spil, tv er og cd er, minidiscs, dvd er, kassetter, video og lydbånd. Vi betaler op til i alt DKK 3 000, hvis din bagage er midlertidigt bortkommet eller forsinket pga. dit transportselskab på din udrejse. Vi betaler følgende beløb baseret på, hvor længe du må undvære din bagage, efter du er ankommet til dit bestemmelsessted: Forsinkelsens længde Beløb, der skal betales 62 timer DKK timer DKK Mere end timer DKK Midlertidigt tab eller forsinkelse af værdigenstande Midlertidigt tab eller Forsinket bagage på din hjemrejse til dit hjemland. Specielle betingelser og bemærkninger, der gælder for afsnit 6 Du skal have en såkaldt Property Irregularity Report (PIR) eller en anden skriftlig bekræftelse fra transportselskabet inden for syv dage efter opdagelsen, med oplysninger om det midlertidige tab. Du kan muligvis anmelde et krav direkte til transportselskabet, ved at skrive til dem inden for 21 dage efter skaden eller tabet. Erstatningsbeløbet kan kun udbetales en gang pr. forsikrede (uanset om mere end et stk. bagage er forsinket). Kun den person, der er nævnt på bagagemærket kan anmelde et krav (uanset om bagagen indeholder mere end en persons ejendele). Hvis genstandene er bortkommet permanent, fratrækker vi ethvert beløb, som du skal have udbetalt i henhold til dette afsnit, fra den endelige skaderegulering under Afsnit Personlige ejendele. En såkaldt Property Irregularity Report (PIR) eller en anden skriftlig bekræftelse fra transportselskabet med oplysninger om det midlertidige tab. 16 Policetekst Policetekst 17

11 Afsnit 7 Mistet afgang Betydning af ord i afsnit 7 Afgangssted Lufthavnen, stationen eller havnen, hvor: din udrejse til dit bestemmelsessted begynder, tilslutningsfly eller andre forbookede flyafgange eller anden transport begynder, hvis din rejse har mere end et bestemmelsessted eller forbindelse, eller din hjemrejse begynder (herunder enhver form for tilslutningstransport du tager senere). Vi betaler for en af følgende ting, hvis du mister din bookede afgang, fordi du ikke kommer hen til dit afgangssted til tiden pga.: den offentlige transport (herunder planlagte flyafgange) ikke følger sin tidsplan, eller det køretøj, som du benytter, er involveret i en ulykke eller bryder sammen, eller det køretøj, som du benytter, er involveret i en trafikprop. Fortsættelse af rejse Op til DKK for ekstra transport og indkvarteringsomkostninger for at få dig til din rejsedestination, inden for dine oprindelige rejsedatoer. Aflysning af rejse Op til DKK (men ikke mere end de oprindelige rejseomkostninger og ikke mere end i alt DKK for hver police) for din del af de ubenyttede rejse og indkvarteringsomkostninger, hvis du vælger at aflyse din rejse, fordi du ikke kan arrangere alternativ transport med mindre end halvdelen af varigheden af den resterende del af din rejse. Specielle betingelser og bemærkninger, der gælder for afsnit 7 Du skal have en skriftlig bekræftelse på årsagen til forsinkelsen f.eks. en servicerapport om sammenbruddet, hvis din bil bryder sammen, politiets bekræftelse på uventede lukninger af motorveje og andre veje, eller en bekræftelse fra en offentlig transportudbyder om, at servicen ikke overholdt tidsplanen. Du skal planlægge at ankomme til indtjekningsstedet på dit afgangssted mindst tre timer inden det planlagte afgangstidspunkt eller den tid, der er angivet i flyselskabets skriftlige anvisninger (alt efter, hvad der er længst). Alle oplysninger om de omstændigheder, der medførte, at du mistede din afgang. Skriftlig bekræftelse på årsagen til forsinkelsen f.eks. en servicerapport om sammenbruddet, hvis din bil bryder sammen, politiets bekræftelse på uventede lukninger af motorveje og andre veje, eller en bekræftelse fra en offentlig transportudbyder om, at servicen ikke overholdt tidsplanen. For krav i forbindelse med aflysning af rejse skal vi også have en skriftlig bekræftelse fra dit transportselskab eller din indkvarteringsudbyder, som viser alle omkostninger, der ikke kan indkræves hos dem. Ethvert krav: hvis du ikke beregnede lang tid nok til at komme hen til dit afgangssted, og har taget højde for almindelige eller forventede trafiktilstande, hvis du har lavet rejsearrangementer uafhængigt af dem, der var inkluderet i din færdigpakkede rejse, og ikke beregnede mere end tre timer mellem ankomsten af dit fly eller anden transport og afgangen for dit tilslutningsfly eller anden transport, hvis du med rimelighed havde kunnet lave andre rejsearrangementer for at nå dit afgangssted til tiden, eller medmindre du får skriftlig bekræftelse på årsagen til forsinkelsen. Et krav for både Fortsættelse af rejse og Aflysning af rejse (kun en af udbetalingerne er dækket). En forsinkelse eller fejl i den offentlige transport forårsaget af optøjer, strejke eller arbejdskonflikt, der startede eller blev annonceret, inden du købte din police eller bookede din rejse (alt efter hvilken dato, der kommer sidst). Alle omkostninger, der kan indkræves direkte fra rejse og logiudbyderen eller rejsearrangøren. 1 Policetekst Policetekst 19

12 Afsnit Forsinket afgang Betydning af ord i afsnit Afgangssted Lufthavnen, stationen eller havnen, hvor: din udrejse til dit bestemmelsessted begynder, tilslutningsfly eller andre forbookede flyafgange eller anden transport begynder, hvis din rejse har mere end et bestemmelsessted eller forbindelse, eller din hjemrejse begynder (herunder enhver form for tilslutningstransport du tager senere). Forsinket afgang Vi betaler DKK 300, hvis din bookede transport er forsinket på afgangsstedet med mere end 6 timer og DKK 150 for hver ekstra 12 timers forsinkelse, op til i alt DKK 3 600, pga.: alvorlig brand, storm eller oversvømmelsesskade på afgangssted, arbejdskonflikt, dårligt vejr, mekanisk sammenbrud af det internationale tog eller skib, eller startforbud for flyet på grund af mekanisk eller strukturel defekt. Aflysning af rejse Vi betaler op til DKK (men ikke mere end de oprindelige rejseomkostninger og ikke mere end i alt DKK for hver police) for din del af de ubenyttede rejse og indkvarteringsomkostninger, hvis du aflyser din rejse, fordi du er forsinket i mere end 2 timer på dit udrejseafgangssted pga. årsager beskrevet under Forsinket afgang ovenfor. Under Forsinket afgang og Aflysning af rejse Et krav for både Forsinket afgang og Aflysning af rejse (kun en af udbetalingerne er dækket). Noget, der er forårsaget af du ikke har foretaget checkin på afgangsstedet, når du skulle have gjort. En forsinkelse i den offentlige transport forårsaget af strejke eller arbejdskonflikt, der startede eller blev annonceret, inden du købte din police eller bookede din rejse (alt efter hvilken dato, der kommer sidst). Ethvert krav, hvor du ikke får en skriftlig bekræftelse fra transport udbyderen af grunden til forsinkelsen og den faktiske afgangstid. Under Aflysning af rejse Kravene, medmindre den faktiske afgangstid var mere end 2 timer senere end den tid, der er vist i din rejse booking. Mere end minimumsmarkedsværdien for tilsvarende adgangs eller rejsebilletter, hvis du oprindeligt købte dem med bonuspoint hos flyselskaber eller lignende pointoptjeningsprogrammer. Alle omkostninger, der kan indkræves direkte fra rejse og logiudbyderen eller rejsearrangøren. Specielle betingelser og bemærkninger, der gælder for afsnit Du kan kun gøre krav på enten forsinket afgang eller Aflysning af rejse. Skriftlig bekræftelse fra transportudbyderen, eller dennes agentur, der giver detaljer om den planlagte og faktiske afgangstid, og hvorfor afgangen var forsinket. Ved krav aflysning af rejse kræves endvidere skriftlig bekræftelse fra dit transportselskab eller din indkvarteringsudbyder, som viser alle omkostninger, der ikke kan indkræves hos dem. Afsnit 9 Personulykke Betydning af ord i afsnit 9 Ulykke En uventet begivenhed, som forårsages af noget udefra kommende og synligt, der forårsager en legemsbeskadigelse, som inden for 12 måneder medfører en af følgende ting. Død. Komplet og permanent tab af synet på ét eller begge øjne. Komplet og permanent tab af brug af ekstremitet. Permanent og komplet invalidering. Vi betaler følgende, hvis du kommer ud for en ulykke under din rejse. Ved død, DKK (reduceret til DKK hvis du er under 16 år på tidspunktet for ulykken). Ved komplet og permanent tab af synet på ét eller begge øjne, DKK Ved komplet og permanent tab af brug af ekstremitet, DKK Ved permanent og komplet invalidering, DKK (ingen erstatning, hvis du er under 16 år eller over 6 år på tidspunktet for ulykken). Krav, der ikke er opstået som et resultat af en ulykke. Krav du anmelder mere end ét år efter ulykken. Mere end en af udbetalingerne, der vises under dækningsområderne, som udløses af samme ulykke. Specielle betingelser og bemærkninger, der gælder for afsnit 9 Vi vil ved dødsfald foretage udbetaling til din juridiske arving. En detaljeret redegørelse for omstændighederne omkring ulykken, herunder fotografier og videodokumentation, politirapport, vidneudsagn og udsagn, hvor dette er relevant. Medicinsk dokumentation fra den læge, der har behandlet dig for at bekræfte tilskadekomstens alvorlighed og den behandling, som gives (herunder de datoer, hvor du blev indlagt på og udskrevet fra hospitalet). En certificeret kopi af dødsattesten og bekræftelse af den juridiske arving, hvor dette er relevant. 20 Policetekst Policetekst 21

13 Afsnit 10 Personansvar Vi betaler op til DKK , hvis du ved et uheld kvæster en person eller beskadiger en andens ejendom under din rejse og er juridisk ansvarlig. Bøder eller pønalerstatninger (bøder, der straffer eller har til formål at straffe den ansvarlige person, snarere end at tilkende erstatning til offeret) du skal betale. Ansvar, der skyldes en af følgende: Død eller tilskadekomst af mennesker, der arbejder for dig, en rejsefælle eller et medlem af din familie. Tab af eller beskadigelse af ejendom, herunder midlertidig ferieindkvartering, der ejes af dig, en rejsefælle, et medlem af din familie eller en, der arbejder for dig. Din forretning, dit erhverv, din profession, dit job eller en anden aktivitet du udfører for en økonomisk ydelse. Dit engagement i enhver form for manuelt arbejde, Du ejer, bruger eller har kontrol over: n dyr, n skydevåben (bortset fra jagtgeværer, der anvendes i et kontrolleret miljø og med passende overvågning f.eks. lerdueskydning), n motoriserede eller mekaniske køretøjer og eventuelle påhængsvogne, som er hægtet på disse, n fly, eller n motoriserede vandfartøjer eller sejlskibe (se Specielle betingelser og bemærkninger, der gælder for afsnit 10, hvis din rejse er en arrangeret bådsejlads eller sejlferie). Specielle betingelser og bemærkninger, der gælder for afsnit 10 Hvis du bruger et motoriseret eller mekanisk køretøj på din rejse, skal du sikre dig, at du får den nødvendige forsikring, da dette ikke er dækket af denne police. Du eller din personlige repræsentant skal underette os, så snart du eller din personlige repræsentant bliver bekendt med et muligt retskrav, sagsanlæg, ligsyn eller kvæstelse, som kan føre til et krav iht. dette afsnit. Du skal ikke forhandle om, foretage betaling af, indgå forlig om, indrømme eller nægte et ansvar over for nogen anden, uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Hvis din rejse er en arrangeret bådsejlads eller sejlferie, er du kun dækket for tab eller beskadigelse, der sker, når båden ikke bevæger sig. En detaljeret redegørelse for omstændighederne omkring kravene, herunder fotografier, videodokumentation og medicinsk dokumentation, hvis det er relevant. Komplette oplysninger om eventuelle politirapporter og vidner (med fremlæggelse af skriftlige udtalelser, når sådanne findes). Eventuel stævning, tilsigelse eller anden korrespondance du modtager fra andre om dit krav. Afsnit 11 Juridiske udgifter Betydning af ord i afsnit 11 Juridisk handling Arbejde udført af din advokat i dit forsvar. Vi vil betale op til DKK (men ikke mere end DKK i alt i henhold til denne politik) i sagsomkostninger for dig, så en advokat kan tage juridisk handling, hvis der anlægges sag mod dig, og de forhold, du er anklaget for, ikke falder ind under strafferetten i det pågældende land. Ethvert krav: som ikke anmeldes til os inden for 90 dage efter den hændelse, der forårsagede kravet, som involverer juridiske handlinger mellem medlemmer af samme husstand, en slægtning, en rejsefælle, eller en af dine medarbejdere, hvor en anden forsikringsgiver eller serviceudbyder har afvist dit krav, eller hvor deres dækning er mindre, over for en rejseagent, en rejsearrangør eller transportør, os, forsikringsgiveren, en anden forsikret person under denne police eller vores agenter, relateret til dit erhverv, eller som involverer din brug af eller kontrol over et motoriseret køretøj. Juridiske udgifter der tilkendes som en personlig straf mod dig eller din advokat (f.eks. for ikke at overholde rettens regler). En detaljeret redegørelse for omstændighederne omkring kravet, herunder fotografier og videodokumentation (hvis det findes) inden for 90 dage efter den hændelse, som medførte kravet. Eventuel stævning, tilsigelse eller anden korrespondance du modtager fra andre om dit krav. Komplette oplysninger om eventuelle vidner med fremlæggelse af skriftlige udtalelser, når sådanne findes. Faktura og kvittering for enhver udgift betalt til din advokat, indenfor 30 dage efter betaling 22 Policetekst Policetekst 23

14 Afsnit 12 Selvrisikodækning Betydning af ord i afsnit 12 Båd Et motoriseret vandfartøj eller et sejlskib, der anvendes af dig på din rejse, som du har aftalt at leje fra dem, i henhold til vilkårene i din lejekontrakt. Indboforsikring Din forsikringspolice, der dækker dit indbo for tab, tyveri eller skade hvilke er udstedt af et autoriseret og reguleret dansk forsikringsselskab. Udvidet indboforsikring En udvidelse til din indboforsikring, der dækker permanente beboere i din ejendom for personansvar, personligt overfald og retshjælp. Motorkøretøj En knallert, motorcykel, bil, lille varevogn eller minivan, der ejes af et autoriseret udlejningsfirma eller agentur, som du har aftalt at leje fra dem, i henhold til vilkårene i din lejekontrakt. Køretøjet må: ikke være mere end 10 år gammelt og ikke have mere end 9 sæder; ikke være en autocamper, campingbil, varevogn, minibus, taxi eller køreskolevogn. ikke være vurderet til en detailsalgspris på over DKK Lejeperiode De datoer, hvor du har arrangeret at leje motorkøretøj eller båd, og som er bekræftet i din lejeaftale. En lejeaftale der varer længere end 31 dage, er ikke dækket. Vi vil betale for det følgende (men ikke over DKK i alt i henhold til denne police): Indboforsikring Vi vil betale op til de beløb, der er vist nedenfor for selvrisiko, der er anvendt til din indboforsikring. Vi vil gøre dette, hvis der, mens du er på din rejse, opstår et krav, der er dækket via din indboforsikring, og der udbetales et beløb af policens forsikringsgiver, der er højere end selvrisikoen for police. Indboforsikring Skade på dit hjem eller tab / tyveri / skade på ejendele i dit hjem i Danmark....DKK Personlige ejendele, mens i udlandet....dkk Udvidet indboforsikring Personansvar, personligt overfald og retshjælp.....dkk Dækning af skade på lejebil eller båd Vi vil betale op til DKK i alt for følgende: som tilbagebetaling af selvrisiko på din billeje forsikring eller tab af depositum på grund af skader på vinduer, dæk, tag og undervogn, hvis motorkøretøjet ved et uheld er blevet beskadiget, er involveret i en ulykke, stjålet, ødelagt ved brand eller vandaliseret under lejeperioden. Som tilbagebetaling af selvrisiko på din bådleje forsikring eller tab af depositum på grund af skader på skroget, hvis båden ved et uheld er blevet beskadiget, eller er involveret i en ulykke i løbet af lejeperioden. Under Indboforsikring Enhver tilbagebetaling, medmindre du har betalt den fulde selvrisiko i din indboforsikring. Under skade på lejebil eller båd Beskadigelse af dit lejede motorkøretøj eller båd, mens du deltager i et væddeløb eller en professionel sportsaktivitet. Krav, som udløses af, at du ikke overholder vilkårene og betingelserne i dit udlejningsselskabs lejeaftale. Mere end selvrisikoen angivet i din lejeaftale. Skade forårsaget under kørsel udenfor offentlig vej. Tab af nøgler. Skader på køretøjets interiør. Forkert tankning. Mekanisk svigt af det forsikrede køretøj og tilknyttede omkostninger til bugsering eller bjergning. Generel slitage. Specielle betingelser og bemærkninger, der gælder for afsnit 12 Vi tager os kun af selvrisiko eller tabt depositum som følge af omkostningerne til reparation af dit beskadigede motorkøretøj eller båd i kaskoforsikringsopgørelsen. Der tages ikke hensyn til omkostninger som f.eks. erstatningsbil, mistet bonus for skadefrihed eller kompensation for mistet brug af motorkøretøjet. Dette er ikke bil eller bådforsikring. Dette afsnit har til formål at supplere den bil eller bådforsikring, der er udstedt af udlejeren for dig. Under Indboforsikring Skadeopgørelsesbrevet fra forsikringsgiveren for din indboforsikring med oplysninger om den selvrisiko, der gælder. Under skade på lejebil eller båd En kopi af din lejeaftale. Skadesrapport og reparationsfaktura fra udlejeren, der bekræfter detaljerne for skade og udgifter til reparation. En kopi af kørekort på den person der førte motorkøretøj på tidspunktet for ulykken. En detaljeret redegørelse for de omstændigheder, der førte til ulykken / skade på motorkøretøj eller båd, med fotografier og video beviser (såfremt de findes), og, hvis relevant, en skriftlig politirapport. Komplette oplysninger om eventuelle vidner, med skriftlige udtalelser, såfremt sådanne findes. Så mange beviser som muligt for at understøtte dit krav. For alle krav 2 Policetekst Policetekst 25

15 Juridiske og regulatoriske oplysninger Denne police er kun tilgængelig for personer med fast bopæl i Danmark. Policen er ikke tilgængelig for indbyggere i Grønland eller Færøerne. Forsikringsgiver Din Allianz Global Assistance rejseforsikring er tegnet af AGA International SA Dutch Branch, der opererer inden for rammerne af Allianz Global Assistance Europe, kontorer på Poeldijkstraat, 1059 VM Amsterdam, Holland. Registreret ved de hollandske myndigheder for de finansielle markeder (AFM) nr , selskabsnr Annulleringsrettigheder Hvis din dækning ikke opfylder dine krav, skal du underrette inden for 1 dage efter at have betalt din præmie og modtaget din forsikringbekræftelse. Vi refunderer din præmie, med mindre du har rejst, anmeldt et krav eller der er opstået en hændelse, der med sandsynlighed kan give anledning til et krav, i hvilket tilfælde, der ikke kan forventes nogen refundering. Bemærk venligst, at din ret til annullering bortfalder efter denne første 1dages periode. Databeskyttelse Oplysninger om din police deles muligvis mellem TUI Travel Plc, os, Skadebehandler og medlemmer af Allianz Group til underskrifts og administrationsformål. Du skal være klar over, at de følsomme helbredsoplysninger og andre oplysninger, som du opgiver, vil blive brugt af os, Skadebehandler, vores repræsentanter, andre forsikringsgivere og brancheregulerende myndigheder med henblik på at behandle din forsikring, håndtere krav og forhindre bedrageri. Under visse omstændigheder, som i tilfælde af en akutmedicinsk situation, kan dette involvere overførsel af oplysninger om dig til andre lande, hvoraf nogle kan have begrænset eller slet ingen databeskyttelseslovgivning. Vi sørger altid for, at dine oplysninger opbevares sikkert. Lovvalg Medmindre andet er anført, skal dansk lov være gældende og al kommunikation vedrørende denne police udarbejdes på dansk. I tilfælde af en tvist vedrørende denne police har de danske domstole eneværneting, medmindre parterne bliver enige om en anden måde at løse konflikten på. Henvendelser eller klager skal først foretages til den administrerende direktør hos Falck Global Assistance. Hvis du ikke er tilfreds med håndteringen af en klage, skal du skrive til Ankenaevnet for Forsikring, Anker Heegaardsgade 2, 1572 København, Danmark. Ordliste Når følgende ord og formuleringer forekommer i forsikringspolicen eller i bekræftelse af forsikringn, har de nedenstående betydning. Disse ord vises med fed skrift. Dækningsområde Du har ingen dækning, hvis du rejser uden for det område, som du har valgt, og som er anført på din bekræftelse af forsikring. Europa: Det europæiske kontinent, Middelhavsøerne, Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Østrig, Aserbajdsjan, Azorerne, Balearerne, Hviderusland, Belgien, Bosnien og Herzegovina, Bulgarien, de Kanariske Øer, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Færøerne, Finland, Frankrig, Georgien, Tyskland, Gibraltar, Grækenland, Ungarn, Island, Irland (Republikken), Isle of Man, Israel, Italien, Kosovo, Lapland, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Madeira, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Marokko, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland vest for Ural, San Marino, Serbien, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Storbritannien. Globalt: Alle lande i verden. Du, dit, din, dine, dig, dig selv, forsikret person Alle personer, som fremgår af bekræftelse af forsikringn, for hvem den relevante forsikringspræmie er betalt. Familie To voksne og alle deres børn (inklusive plejebørn) i alderen op til 19. Børn under to år har gratis dækning, hvis de rejser med voksne, der er forsikret. Alle medlemmer i familien skal bo på samme adresse (se bemærkning nedenfor). Bemærk Hvis du er skilt, separeret og dine børn ikke bor fast hos dig, kan de stadig være dækket af denne police. Forsikringsgiver AGA International SA Dutch Branch, opererer som Allianz Global Assistance Europe. Forsikringsperiode Dækningen for alle afsnit begynder ved starten af din rejse og slutter ved slutningen af din rejse. Al dækning starter på den startdato, og ophører på den udløbsdato, der fremgår af din bookingkvittering, medmindre du ikke kan afslutte din rejse som planlagt pga. død, tilskadekomst eller sygdom eller, hvis din bookede transport er forsinket, og dette ikke kan undgås. Under disse omstændigheder vil vi udvide dækningen uden beregning, indtil du med rimelighed kan afslutte rejsen. Hjem Hvor du normalt bor i Danmark. Læge En lovligt uddannet læge, der har den nødvendige certificering i det land, hvor vedkommende praktiserer. Denne person må ikke være beslægtet med dig eller nogen du rejser med. Personer med fast bopæl En person, som har sit primære hjem, og er tilknyttet en læge i Danmark, og som ikke har tilbragt mere end seks måneder i udlandet i året forud for udstedelse af policen. Rejsefælle Enhver person, som har bestilt og rejser sammen med dig på din rejse. Rejse Enhver hjemrejse (omfatter ikke forretningsrejser), der finder sted under forsikringsperioden og begynder og slutter ved dit hjem. For enkeltrejsedækning: du vil kun være dækket, hvis du er under 100 år på datoen, hvor din police blev udstedt. Alle andre rejser, der begynder, efter du kommer tilbage, er ikke omfattet af dækningen. En rejse, der er booket, så den varer længere end 5 dage eller den købte periode (alt efter, hvad der er kortest), er ikke omfattet af dækningen. For årsrejsedækning: Du vil kun være dækket, hvis du er under 71 år på datoen, hvor din police blev udstedt. En rejse, der er booket, så den varer længere end 31 dage, er ikke omfattet af dækningen. Rejser inden for Danmark skal være mindst 2 overnatninger og: have forudbooket transport eller indkvartering, eller ligge mere end 30 km fra dit hjem (medmindre det medfører færgefart). Skadebehandler Falck Global Assistance der udfører medicinsk assistance og behandler krav på vegne af forsikringsgiveren. Vi, vores, os Allianz Global Assistance Europe. 26 Policetekst Policetekst 27

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice (for spørgsmål om din rejseforsikring) Telefon: +45 70 10 10 50 E-mail: kontakt@startour.dk Krav: Telefon: E-mail: +45 70 22 04 70 claims.fga@dk.falck.com Afbestillingsforsikring

Læs mere

Allianz Global Assistance

Allianz Global Assistance Allianz Global Assistance Rejseforsikrings betingelser Rejseforsikringspolice Forsikringen dækker kun, hvis du har fast bopæl i Danmark. Forsikringen dækker kun: Hvis du er under 70 år på datoen, hvor

Læs mere

Rejseforsikring Udvidet

Rejseforsikring Udvidet Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring): Telefon: +5 70 10 03 99 Email: kontakt@temarejser.dk Akutmedicinsk døgnassistance: (i akutmedicinske situationer eller hvis

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice (for spørgsmål om din rejseforsikring) Telefon: +45 70 10 03 99 E-mail: kontakt@temarejser.dk Krav: Telefon: +45 70 22 04 70 E-mail: claims.fga@dk.falck.com Afbestillingsforsikring

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice (for spørgsmål om din rejseforsikring) Telefon: +45 70 10 10 50 E-mail: kontakt@startour.dk Krav: Telefon: +45 70 22 04 70 E-mail: claims.fga@dk.falck.com Afbestillingsforsikring

Læs mere

Rejseforsikring. Vigtige kontaktoplysninger. Nazar Rejseforsikring Allianz Global Assistance + 45 70 25 04 05 fga@dk.falck.

Rejseforsikring. Vigtige kontaktoplysninger. Nazar Rejseforsikring Allianz Global Assistance + 45 70 25 04 05 fga@dk.falck. Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring): Telefon: +45 70 22 31 21 E-mail: info@nazar.dk Akutmedicinsk døgnassistance: (i akutmedicinske situationer eller hvis du

Læs mere

Rejseforsikring. Vigtige kontaktoplysninger. Star Tour Rejseforsikring Allianz Global Assistance + 45 70 25 04 05 fga@dk.falck.

Rejseforsikring. Vigtige kontaktoplysninger. Star Tour Rejseforsikring Allianz Global Assistance + 45 70 25 04 05 fga@dk.falck. Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring): Telefon: +45 70 10 10 50 E-mail: kontakt@startour.dk Akutmedicinsk døgnassistance: (i akutmedicinske situationer eller hvis

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring) E-mail: info@allianz-assistance.dk Krav: Telefon: +45 70 22 04 70 E-mail: claims.fga@dk.falck.com Afbestillingsforsikring

Læs mere

Afbestillingsforsikring. Vigtige kontaktoplysninger

Afbestillingsforsikring. Vigtige kontaktoplysninger Afbestillingsforsikring Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: support@falcktravelcare.dk Alle krav, +45 70 220 470 Indhold Dækningsoversigt 2 Vigtige

Læs mere

Årsrejseforsikring Udvidet

Årsrejseforsikring Udvidet Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring) Email: info@allianzassistance.dk Akutmedicinsk døgnassistance: (i akutmedicinske situationer eller hvis du har behov for

Læs mere

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje Indhold Side Vigtige telefonnumre 1 Dækningsoversigt 1 Vigtige oplysninger 2 Definition af ordene 3 Generelle undtagelser 4 Betingelser 4 Anmeldelse

Læs mere

Indhold. Side 1 1 2. for hændelig skade. trade Dutch branch Poeldijkstraat 4 1059. No. 33094603. VM Amsterdam The Netherlands. assistance.

Indhold. Side 1 1 2. for hændelig skade. trade Dutch branch Poeldijkstraat 4 1059. No. 33094603. VM Amsterdam The Netherlands. assistance. Selvrisikoforsikring ved billeje Indhold Vigtige telefonnumre Dækningsoversigt Vigtige oplysninger Definition af ordene Generelle undtagelser Betingelser Anmeldelse af krav Fremsættelse af en klage Afsnit

Læs mere

Afbestillingsforsikring & Selvrisikoannullering (Billeje)

Afbestillingsforsikring & Selvrisikoannullering (Billeje) Afbestillingsforsikring & Selvrisikoannullering (Billeje) Afbestillingsforsikring Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: support@falcktravelcare.dk

Læs mere

Rejseforsikring. Vigtige kontaktoplysninger. Nazar Rejseforsikring Allianz Global Assistance

Rejseforsikring. Vigtige kontaktoplysninger. Nazar Rejseforsikring Allianz Global Assistance Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din forsikring) Telefon: +45 70 22 31 21 E-mail: info@nazar.dk Akutmedicinsk døgnassistance: (i akutmedicinske situationer eller hvis du har behov

Læs mere

Årsrejseforsikring. Vigtige kontaktoplysninger. Årsrejseforsikring Allianz Global Assistance

Årsrejseforsikring. Vigtige kontaktoplysninger. Årsrejseforsikring Allianz Global Assistance Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring) E-mail: info@allianz-assistance.dk Akutmedicinsk døgnassistance: (i akutmedicinske situationer eller hvis du har behov for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din forsikring) Telefon: +45 70 10 10 50 E-mail: kontakt@tui.dk Krav: Telefon: E-mail: +45 70 22 04 70 claims.fga@dk.falck.com Afbestillingsforsikring

Læs mere

Rejseforsikring. Vigtige kontaktoplysninger. Star Tour Rejseforsikring Allianz Global Assistance

Rejseforsikring. Vigtige kontaktoplysninger. Star Tour Rejseforsikring Allianz Global Assistance Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring) Telefon: +45 70 10 10 50 E-mail: kontakt@startour.dk Akutmedicinsk døgnassistance: (i akutmedicinske situationer eller hvis

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

Afbestillingsforsikring. Vigtige kontaktoplysninger

Afbestillingsforsikring. Vigtige kontaktoplysninger Afbestillingsforsikring Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJetdk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: supportfga@dkfalckcom Alle krav +45 70 220 470 Indhold Dækningsoversigt 1 Vigtige

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Rejseforsikringspolice

Rejseforsikringspolice Rejseforsikringspolice Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: support.fga@dk.falck.com Medicinsk døgnassistance (ved medicinske akutsituationer):

Læs mere

Basis Rejseforsikring

Basis Rejseforsikring Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring): Telefon: +45 70 22 31 21 E-mail: info@nazar.dk Akutmedicinsk døgnassistance: (i akutmedicinske situationer eller hvis du

Læs mere

Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring Afbestillingsforsikring Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: support@falcktravelcare.dk Alle krav, +45

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Rejseforsikringspolice

Rejseforsikringspolice Rejseforsikringspolice Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: support@falcktravelcare.dk Medicinsk døgnassistance (ved medicinske akutsituationer):

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Allianz Global Assistance

Allianz Global Assistance Allianz Global Assistance Rejseforsikrings betingelser Rejseforsikringspolice Forsikringen dækker kun, hvis du har fast bopæl i Danmark. Policen er ikke tilgængelig for indbyggere i Grønland eller på Færøerne.

Læs mere

Allianz Global Assistance

Allianz Global Assistance Allianz Global Assistance Selvrisikoforsikring ved bileje Selvrisikoforsikring ved billeje Dette er ikke en bilforsikring. Vi forsikrer dig mod økonomisk tab, når et lejet motorkøretøj bliver beskadiget,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Allianz Global Assistance

Allianz Global Assistance Allianz Global Assistance Rejseforsikrings betingelser Rejseforsikringspolice Forsikringen dækker kun, hvis du har fast bopæl i Danmark. Policen er ikke tilgængelig for indbyggere i Grønland eller på Færøerne.

Læs mere

Allianz Global Assistance Rejseforsikring

Allianz Global Assistance Rejseforsikring Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring): Telefon: +45 70 77 80 80 E-mail: info@coverwise.dk Akutmedicinsk døgnassistance: (i nødsituationer) Telefon: +45 70 25 04

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning Danica Sundhedssikring Pensionsordning Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring dig mulighed for selv at bestemme,

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Sikkerhed på tjenesterejsen. Vejledning og opmærksomhedspunkter

Sikkerhed på tjenesterejsen. Vejledning og opmærksomhedspunkter Januar 2012 Sikkerhed på tjenesterejsen Vejledning og opmærksomhedspunkter Indledning På tjenesterejser til risikofyldte destinationer kan den rejsende træffe en række foranstaltninger, som kan reducere

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt ANSØGNINGSFORMULAR Du bedes venligst gennemlæse ansøgningen omhyggeligt, inden du besvarer spørgsmålene og underskriver. Hvert spørgsmål skal besvares fuldt ud og korrekt af den person, der skal forsikres.

Læs mere

Ordebekræftelse. Fly Dato Strækning Tid.

Ordebekræftelse. Fly Dato Strækning Tid. Ordebekræftelse Windpower 2011 21. 26. maj 2011 i Anaheim Bestilt af : Dansk Eksportforening / Vindmølleindustrien Att : Rikke Berg Sørensen / Dorte Burin Møller Adresse : Glarmestervej 20a 1. / Rosenørns

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Europæisk rejseforsikring med valgfri vejhjælp

Europæisk rejseforsikring med valgfri vejhjælp For English, please go to section B (pdf page 14) Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring) E-mail: agae-travel.support@allianz-assistance.co.uk Akutmedicinsk døgnassistance:

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Derfor bør du sikre dig! Du har lige købt en ny fladskærm, tablet, computer, dvd eller andet, og nu glæder

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0226 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER ES (3 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Koreaspecialisten (Tumlare Corporation

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 2 Erstatning for din skade Har du fået en behandlings- eller lægemiddel ska de, kan du anmelde den til Patienterstatnin

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF 100% ORIGINAL = KVALITET Med Forhandlerforeningens Bilforsikring henvises du altid til et autoriseret Peugeot værksted, hvor der benyttes originale

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

når ulykken er sket...

når ulykken er sket... Hjæ l p e g u i d e når ulykken er sket... Når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller din bolig. Her kan du bl.a. finde

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Renault FORSIKRING i samarbejde med If

Renault FORSIKRING i samarbejde med If Renault FORSIKRING i samarbejde med If 100% original = kvalitet Med en Renault Forsikring henvises du altid til et autoriseret Renault værksted, hvor der benyttes originale reservedele. - Vil du sikre

Læs mere