Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring"

Transkript

1 Afbestillingsforsikring & Rejseforsikring

2 Afbestillingsforsikring Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: Alle krav, Indhold Dækningsoversigt 2 Vigtige oplysninger 3 Definition af ordene 4- Helbredserklæring og helbredsmæssige undtagelser 5 Generelle undtagelser 5 Betingelser 6 Indgivelse af skadesanmeldelse 7 Fremsættelse af en klage 7 Afbestillingsgebyrer afsnit 1 8

3 Dækningsoversigt Følgende er blot en oversigt over de væsentligste dækningsgrænser. Du bør læse resten af denne police, så du kender alle betingelser. Afsnit / Dækning Dækningsgrænse (op til) Selvrisiko 1. Afbestilling DKK 37,000 DKK 590 Bemærk Selvrisiko Vi fratrækker et beløb, som ellers skulle betales i henhold til policen for hver forsikret person.

4 Tak fordi du har tegnet en MrJet.dk Afbestillingsforsikring hos os. Vigtige oplysninger Din forsikringskvittering viser de afsnit af policen, som du har valgt, de personer, som er dækket, og eventuelle særlige betingelser, som måtte gælde. Din police dækker ikke alt. Du bør læse denne police grundigt for at sikre, at den giver dig den dækning, som du har brug for. Hvis der er noget, som du ikke forstår, skal du kontakte MrJet.dk Afbestillingsforsikring via Falck TravelCare: c/o Falck Danmark A/S, P.O. Box 211, 0900 København C, Danmark. Forsikringsgiver Din MrJet.dk Afbestillingsforsikring er garanteret af AGA International SA, Dutch Branch, opererer under Allianz Global Assistance Europe kontorer på,, HOLLAND. Registreret på Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) Nº , Corporate Identifikationsnummer Sådan fungerer din forsikring Din police og forsikringskvittering er en kontrakt mellem dig og os. Vi betaler ethvert krav, du anmelder, som er dækket af denne police og opstår i forsikringsperioden. Medmindre andet er anført, gælder de ydelser og undtagelser, som er anført i hvert afsnit, for hver forsikret person. Visse ord har en særlig betydning, som er vist under overskriften Definition af ordene. Disse ord er fremhævet med fed skrift i hele forsikringspolicen. Oplysninger til os om relevante fakta Før du rejser, skal du informere os om alt, som kunne tænkes at påvirke din dækning. Hvis du er usikker på, om noget er relevant, skal du alligevel informere os. Du bør have en fortegnelse over eventuelle yderligere oplysninger, som du giver os. Hvis du undlader at oplyse os om noget, der kan være relevant, kan din dækning blive afvist, og du vil muligvis ikke få dækket eventuelle tilknyttede krav. Annulleringsrettigheder Hvis din forsikringsperiode er mindre end 31 dage, og du opdager at din dækning ikke opfylder dine krav, skal du underrette MrJet.dk inden for 14 dage efter modtagelse af din forsikringskvittering og returnere alle dine dokumenter med henblik på refundering af din præmie. Hvis du inden for denne 14-dages periode har rejst, anmeldt et krav eller agter at anmelde et krav, kan vi indkræve alle omkostninger, som du har brugt på disse ydelser. Bemærk venligst, at din ret til annullering bortfalder efter denne 14-dages periode, medmindre varigheden af din police er mere end 31 dage Selvrisiko Du har en selvrisiko. Det betyder, at du selv er ansvarlig for at betale den første del af kravet for hver forsikret person, Det beløb, som du skal betale, kaldes selvrisiko. Databeskyttelse Oplysninger om din police kan videregives til MrJet.dk Limited, os og forsikringsgiver i forbindelse med tegning og administration. Du skal være klar over, at de følsomme helbredsoplysninger og andre oplysninger, som du opgiver, vil blive brugt af os, vore repræsentanter (hvis det er relevant), forsikringsgiver, andre forsikringsgivere og brancheregulerende myndigheder med henblik på behandling af din forsikring, behandling af krav og forhindring af bedrageri. Dette kan involvere overførsel af oplysninger til andre lande (hvoraf nogle kan have begrænset eller slet ingen databeskyttelseslovgivning). Vi har sørget for, at dine oplysninger opbevares sikkert. Lovvalg Medmindre andet er anført, skal dansk lov være gældende, og alle meddelelser og dokumentation vedrørende denne police udarbejdes på dansk. I tilfælde af en tvist vedrørende denne police har de danske domstole eneværneting, medmindre parterne bliver enige om en anden måde at løse konflikten på. Spørgsmål eller klager skal først og fremmest rettes til den administrerende direktør for Falck TravelCare. Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af din klage, kan du skrive til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaardsgade 2, 1572 København K.

5 Definition af ordene Når følgende ord og formuleringer forekommer i forsikringspolicen eller i forsikringskvitteringen, har de nedenstående betydning. Disse ord er fremhævet med fed skrift. Dækningsområde Du har ingen dækning, hvis du rejser uden for det område, som du har valgt, og som er anført i din policeoversigt. Europa Det europæiske kontinent, Middelhavsøerne, Kanaløerne, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Egypten, Isle of Man, Tyrkiet, Madeira, de Kanariske Øer, Azorerne, Irland, Island, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Storbritannien, Moldavien og Georgien. Globalt Alle lande globalt Læge En lovligt uddannet læge, der har den nødvendige certificering i det land, hvor vedkommende praktiserer, med undtagelse af dig eller en slægtning. Selvrisiko Det, som vi trækker fra det beløb, som ellers skulle betales i henhold til denne police for hver forsikret person. Hjem Din sædvanlige bopæl idanmark, Sverige, Norge eller Finland. Forsikringsgiver AGA International SA, Dutch Branch, opererer under kontorer på, 1059 VM Amsterdam, HOLLAND. Registreret på Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) Nº , Corporate Identifikationsnummer Rejse Datoerne for din forestående rejse, som skal finde sted efter forsikringsperioden. Forsikringsperiode Afbestillingsdækningen træder i kraft fra udstedelsesdatoen, som fremgår af din policeoversigt og slutter, når din rejse påbegyndes. Ledighed Tab af permanent betalt beskæftigelse (bortset fra frivillig ledighed) efter en løbende arbejdsperiode på to år hos samme arbejdsgiver, hvis du er mellem 18 og 65 år. Slægtning Din mor (svigermor), far (svigerfar), stedforælder (stedsvigerforælder), søster (svigerinde), bror (svoger), hustru, ægtemand, søn (svigersøn), datter (svigerdatter), stedbarn, plejebarn, bedsteforælder, barnebarn, onkel, tante, nevø, niece, kusine, partner (herunder samlever/samleverske, partner i borgerligt ægteskab) eller forlovede. Person med fast bopæl En person, som har sit primære hjem i Danmark, Sverige, Norge eller Finland og som ikke har tilbragt mere end seks måneder i udlandet i året forud for udstedelse af policen. Bemærk, at i tilfælde af behov for hjemsendelse hjemsendes du kun tildit hjemland. Rejsefælle Enhver person, som har bestilt og rejser sammen med dig på din rejse. Vi, vores, os AGA International SA, Dutch Branch. Du, din, forsikret person Alle personer, som fremgår af forsikringskvitteringen, for hvem den relevante forsikringspræmie er betalt.

6 Helbredserklæring og helbredsmæssige undtagelser Det er meget vigtigt, at du læser og forstår følgende. 1 Du får ikke dækning for direkte eller indirekte forbundne krav, som opstår som følge af nedenstående, hvis du på tidspunktet for tegning af forsikringen: a får ordineret regelmæssig medicin; b har modtaget behandling for eller har haft en konsultation hos en læge eller hospitalsspecialist vedrørende en medicinsk lidelse inden for de sidste 6 måneder; c er henvist til, behandles af eller tilses af en læge eller en hospitalsspecialist; d venter på behandling eller resultater af test eller undersøgelser; Hvis vi ikke dækker en medicinsk lidelse, betyder det, at andre personer, som er forsikret af os, ikke kan anmelde et krav som følge af den relevante medicinske lidelse. Dette kan også gælde, selvom personen med den medicinske lidelse køber dækning hos en anden udbyder. 2 Du er ikke dækket, hvis du rejser på trods af en læges råd, eller hvor du ville have været frarådet, hvis du havde søgt lægens råd inden påbegyndelse af din rejse. 3 Du er ikke dækket, hvis du ved, at du vil få behov for medicinsk behandling eller konsultation hos en hvilken som helst medicinsk facilitet i løbet af din rejse. 4 Du kan ikke få dækket direkte eller indirekte forbundne krav, hvis en læge inden din rejse har diagnosticeret dig med en terminal lidelse. 5 Du er ikke dækket, hvis du ventede på medicinsk behandling eller konsultation hos en medicinsk facilitet eller var under udredning for en medicinsk lidelse, da din police blev udstedt. 6 Du er ikke dækket, hvis du rejser med det specifikke formål at opnå og/eller modtage en elektiv operation, procedure eller hospitalsbehandling. Bemærk Dette er ikke en privat helbredsforsikring. Denne forsikring dækker kun akutmedicinsk behandling i tilfælde af ulykke eller uventet sygdom under din rejse. Generelle undtagelser Følgende undtagelser er gældende for hele din forsikringspolice. Vi dækker ikke noget krav fra dig, som opstår eller består af følgende: 1 Et relevant faktum, som du kendte til, inden du rejste, medmindre vi accepterer det skriftligt. 2 Krig, invasion, handling fra fremmed fjende, fjendtligheder (uanset om der erklæres krig), borgerkrig, borgerlige uroligheder, oprør, revolution, opstand, brug af militær styrke, statskup, terrorisme, masseødelæggelsesvåben. 3 Enhver epidemi eller pandemi. 4 Du følger ikke råd eller anbefalingern fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller en offentlig eller anden officiel myndighed. Dette omfatter anbefalinger af visse vaccinationer og andre præventive forholdsregler (f.eks. malariatabletter). 5 Din ejendom opbevares, tages, destrueres eller beskadiges efter ordre fra en embedsmand eller tolder. 6 Ioniserende stråling eller radioaktiv kontaminering fra atombrændstof eller atomaffald eller risiko fra atomudstyr. 7 Ændringer i valutakurser. 8 Et apparats eller computerprograms undladelse af eller frygt for undladelse af eller manglende evne til at genkende eller korrekt fortolke eller behandle en vilkårlig dato som den sande eller korrekte dato eller til at fortsætte med at fungere korrekt efter denne dato (bortset fra afsnittene om akutmedicinske udgifter og forbundne udgifter og personulykke). Dette gælder, uanset om du ejer eller ikke ejer det pågældende apparat eller computerprogram. 9 Du opfører dig ulovligt eller i ond hensigt. 10 Du nyder ikke din rejse eller ønsker ikke at rejse. 11 Et tab, som er en direkte eller indirekte følge af et krav, som du har anmeldt, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, medmindre andet er anført i policen.

7 Betingelser Følgende betingelser er gældende for hele din forsikringspolice. Du bedes læse disse grundigt, da vi kun kan betale dit krav, hvis du opfylder disse: 1 Du har fast bopæl i Danmark, Sverige, Norge eller Finland. 2 Du er rimeligt omhyggelig med at beskytte dig selv og din ejendom mod ulykke, skade, tab og beskadigelse og opfører dig, som om du ikke er forsikret og på en sådan måde, at du minimerer potentielle krav. 3 Du har en gyldig forsikringskvittering. 4 Du accepterer, at vi ikke forlænger forsikringsperioden 5 Du kontakter os hurtigst muligt med de komplette oplysninger om alt, som måtte medføre et krav, og giver os alle de oplysninger, som vi anmoder om. Se afsnittet Anmeldelse af krav for yderligere oplysninger. 6 Du accepterer, at der ikke gælder nogen ændringer af policebetingelserne, medmindre vi bekræfter dem skriftligt over for dig. 7 Du er under 65 år. Vi har ret til at foretage følgende 1 Annullere policen, hvis du ikke oplyser os om et relevant faktum, eller hvis du giver os ukorrekte oplysninger, som påvirker vores beslutning om at tilbyde dækning eller ej. I så fald refunderes præmien i sin helhed, og afhængig af omstændigheder kan vi anmelde sagen til politiet. 2 Annullere policen og undlade at foretage betaling, hvis du anmelder et svigagtigt krav. I sådanne tilfælde kan vi anmelde sagen til politiet. 3 Ikke udstede en police, hvis du har påbegyndt din rejse. 4 Overtage og behandle ethvert krav, som du anmelder i henhold til denne police, i dit navn. 5 Tage retsskridt i dit navn (men for vores regning) og bede dig om at give os oplysninger og udfylde eventuelle formularer, som kan hjælpe os med at inddrive eventuel betaling, som vi har foretaget i henhold til denne police. 6 Med godkendelse fra dig eller din bobestyrer indhente oplysninger fra din sygejournal for at hjælpe os eller vores repræsentanter med at behandle et eventuelt krav. Dette kan omfatte en anmodning til dig om at gennemgå en medicinsk undersøgelse eller en anmodning om obduktion i tilfælde af din død. Vi videregiver ikke personlige oplysninger om dig til nogen organisation uden din specifikke tilladelse. 7 9 Kun at refundere eller overføre din præmie, hvis du beslutter, at policen ikke opfylder dine behov, og du har kontaktet os inden for 14 dage fra den dato, hvor du modtog policen og forsikringskvitteringen. Vi kan indkræve alle omkostninger, som du har brugt, hvis du har rejst eller anmeldt et krav eller agter at anmelde et krav. 10 Ikke at betale noget krav under denne police for beløb, som er dækket af en anden forsikring. Under disse omstændigheder betaler vi kun vores del af kravet. 11 Hvis du aflyser eller afkorter din rejse, annulleres al dækning i henhold til din police uden refundering af din præmie. 12 Bede dig om at tilbagebetale eventuelle beløb til os, som vi har betalt til dig, og som ikke er dækket af denne police. Anmeldelse af krav For at anmelde et krav bedes du kontakte Falck TravelCare på tlf ( mandag til fredag) og bede om en anmeldelsesformular, eller Skriv til: MrJet.dk, Afbestillingsforsikring, Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S P.O. Box 211, 0900 København C, Danmark Du skal udfylde formularen og sende den til Falck TravelCare hurtigst muligt med alle de oplysninger og dokumenter, som vi anmoder om. Det er vigtigt, at du giver os så detaljerede oplysninger som muligt, så vi kan behandle dit krav hurtigt. Du skal beholde fotokopier af alle oplysninger, som du sender til Falck TravelCare. Du skal indhente visse oplysninger om dit krav, mens du er ude at rejse. Herunder er en liste over de dokumenter, som vi skal have, for at kunne behandle dit krav. For alle krav Din originale rejsebestillingsfaktura og rejsedokumenter, som viser rejsedatoer og -tidspunkter. Originale kvitteringer og redegørelser for alle kontantudlæg, som du skal betale. Originale regninger eller fakturaer, som du anmodes om at betale. Oplysninger om eventuelle andre forsikringer, som du måtte have, og som kan dække det samme tab, f.eks. husstandsforsikring eller privat sygeforsikring. Så meget dokumentation som muligt til at understøtte dit krav.

8 Fremsættelse af en klage Det er vores mål at levere en førsteklasses forsikring og service til dig. Det kan dog ske, at du føler, det ikke er tilfældet. I så fald vil vi bede dig om at oplyse os om det, så vi kan gøre vores bedste for at løse problemet. Hvis du fremsætter en klage, vil det ikke påvirke dine juridiske rettigheder. I første omgang bedes du kontakte: Falck TravelCare Skadeafdeling c/o Falck Danmark A/S P.O. Box København C Du skal informere Falck TravelCare om dit navn, adresse, policenummer og klagenummer, når det er relevant, og vedlægge kopier af relevant korrespondance, da dette vil hjælpe os i behandlingen af din klage så hurtigt som muligt. Hvis du ikke er tilfreds med vores endelig svar, kan du henvise sagen til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaardsgade 2, 1572 København K. Afbestilling - afsnit 1 Hvis du mener, at du muligvis bliver nødt til at afkorte din rejse, skal vi straks underrettes herom for yderligere oplysninger henvises til afsnittet Akutmedicinsk døgnassistanceservice. HVAD ER DIN DÆKNING Vi dækker op til det beløb, som er vist i din dækningsoversigt, for din del af den ubenyttede personlige indkvartering, transportomkostninger og andre rejseudgifter, som er betalt, eller som der er indgået aftale om at betale, og som ikke kan refunderes fra anden side. Vi yder denne dækning, hvis en af følgende nødvendige og uundgåelige omstændigheder indtræffer: Afbestilling Hvis du afbestiller din rejse, før den påbegyndes på grund af en af følgende omstændigheder: Din, en person du skulle bo sammen med, en rejsefælles eller en af dine slægtninge eller en rejsefælles død, alvorlig tilskadekomst eller alvorlig sygdom. Du eller en rejsefælle indkaldes som domsmand/nævning i dit hjemland eller som vidne i en retssag i dit hjemland. Hvis politiet har brug for at komme i kontakt med dig eller en rejsefælle efter et indbrud, eller på grund af skade som følge af alvorlig brand, orkan, oversvømmelse, eksplosion, jordskred, hærværk, faldne træer, nedfald af flyvemaskine eller påkørsel af køretøj i/på dit hjem eller deres hjem eller forretningssted i dit hjemland. Din ledighed HVAD DÆKKES IKKE Ved afbestilling En selvrisiko på det beløb, som er vist i din dækningsoversigt. Enhver tilstand, som er anført i helbredserklæringen eller helbredsmæssige undtagelser. Mere end den mindste markedsværdi af tilsvarende rejsebilletter, hvis du har betalt for dine rejsebilletter via en bonuspointordning hos et flyselskab. Hvad som helst, som skyldes: - at du ikke har gyldigt pas eller visum. - at dit flyselskab ikke vil give dig tilladelse til at rejse uanset årsag. - enhver begrænsning som skyldes loven i alle lande eller personer, som håndhæver disse love. - konkurs eller likvidation, som rammer det selskab, der leverer din transport eller indkvartering, deres agenter eller enhver person, som handler på dine vegne. - alt, som det selskab, der leverer din transport eller indkvartering, deres agenter eller enhver person, som handler på dine vegne eller din konferencearrangør er ansvarlig for. - at dit køretøj bliver stjålet eller bryder sammen. - at du ikke ønsker at rejse eller ikke nyder din rejse. - optøjer, borgerlige uroligheder, strejke eller lockout. - at du flyver med en flyvemaskine (undtagen som passager i en fuldt godkendt flyvemaskine beregnet til at medtage betalende passagerer).

9 - at du begår selvmord, gør skade på dig selv eller med vilje udsætter dig for en risiko (medmindre du forsøgte at redde et andet menneskes liv). - at du er påvirket af stoffer (medmindre de er lægeordineret, men ikke til behandling af stofafhængighed). - den direkte eller indirekte effekt af dit forbrug af alkohol eller opløsningsmidler. - ethvert kæledyrs eller dyrs død. Ved afbestilling Alle øvrige afbestillingsgebyrer som følge af, at du ikke oplyste det selskab, der leverer din transport eller indkvartering, deres agenter eller enhver person, som handler på dine vegne, så snart du vidste, at du måtte afbestille. Økonomiske omstændigheder eller arbejdsløshed, medmindre som følge af nedskæringer, som du først erfarer efter den dato, hvor din police eller billetterne til din rejse er købt (idet den seneste af disse datoer lægges til grund). Se venligst afsnittene Generelle undtagelser, Betingelser og Anmeldelse af krav, som også er gældende. MrJet.dk Afbestillingsforsikring ved billeje er tegnet af AGA International SA, Dutch Branch, opererer under Allianz Global Assistance Europe kontorer på,, HOLLAND. Registreret på Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) Nº , Corporate Identifikationsnummer AGA International SA autoriseret af Autorité de Contrôle Prudential for forretningsdrift i Danmark. 4224TVL (1) 10/12POL

10 Rejseforsikringspolice Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: Medicinsk døgnassistance (ved medicinske akutsituationer): Alle krav, bortset fra afbestilling: Indhold Dækningsoversigt 2 Vigtige oplysninger 3 Definition af ordene 4-5 Akutmedicinsk døgnassistance 6 Gensidige helbredsordninger 6 Helbredserklæring og helbredsmæssige undtagelser 7 Generelle undtagelser 7 Betingelser 8 Indgivelse af skadesanmeldelse 9-10 Fremsættelse af en klage 11 Akutmedicinske udgifter og forbundne udgifter Afsnit Tab af pas Afsnit 2 12 Forsinkelse af personlige ejendele Afsnit 3 13 Personlige ejendele Afsnit 4 13 Personlige penge Afsnit 5 15 Personulykke Afsnit 6 15 Mistet afgang - Afsnit 7 16 Forsinket afgang - Afsnit 8 16 Personansvar Afsnit 9 17 Juridiske udgifter Afsnit 10 18

11 Dækningsoversigt Følgende er blot en oversigt over de væsentligste dækningsgrænser. Du bør læse resten af denne police, så du kender alle betingelser. Afsnit / Dækning Dækningsgrænse (op til) Selvrisiko 1. Akutmedicinske udgifter og forbundne udgifter Hospitalsindlæggelse Tandlægebehandling Begravelsesudgifter Udgifter i hjemlandet DKK DKK DKK DKK DKK DKK Tab af pas DKK Nul 3. Forsinkelse af personlige ejendele DKK Nul 4. Personlige ejendele* Enkelt genstand, par eller sæt Grænse for værdigenstande Tobak, alkohol, parfumer DKK DKK DKK DKK 400 DKK Personlige penge* DKK DKK 590 Kontantgrænse DKK Personulykke DKK Nul 7. Mistet afgang DKK Nul 8. Forsinket afgang* Hver fulde 12-timers forsinkelse DKK (DKK 160/12 timer) DKK Privatansvar DKK DKK Juridiske udgifter DKK Nul Yderligere dækninger (når den relevante præmie er betalt) Nul 11. Selvrisiko ved billeje DKK Nul Bemærk Police- og afsnitsgrænser Nogle dækningsafsnit har også ekstra undergrænser. For eksempel har afsnittet om personlige ejendele en grænse for en enkelt genstand og for værdigenstande. Selvrisiko Den standardselvrisiko, som er vist i din dækningsoversigt, gælder for alle afsnit, som er mærket *. Den medicinske selvrisiko gælder for krav under afsnit 1, og den juridiske selvrisiko gælder for krav under afsnit 9 og 10.

12 Tak fordi du har tegnet en MrJet.dk Rejseforsikring hos os. Vigtige oplysninger Din forsikringskvittering viser de afsnit af policen, som du har valgt, de personer, som er dækket, og eventuelle særlige betingelser, som måtte gælde. Din police dækker ikke alt. Du bør læse denne police grundigt for at sikre, at den giver dig den dækning, som du har brug for. Hvis der er noget, som du ikke forstår, skal du kontakte MrJet.dk Travel Insurance via Falck TravelCare: c/o Falck Danmark A/S, P.O. Box 211, 0900 København C, Danmark. Forsikringsgiver Din MrJet.dk rejseforsikring er garanteret af AGA International SA, Dutch Branch, opererer under kontorer på,, HOLLAND. Registreret på Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) Nº , Corporate Identifikationsnummer Sådan fungerer din forsikring Din police og forsikringskvittering er en kontrakt mellem dig og os. Vi betaler ethvert krav, du anmelder, som er dækket af denne police og opstår i forsikringsperioden. Medmindre andet er anført, gælder de ydelser og undtagelser, som er anført i hvert afsnit, for hver forsikret person. Visse ord har en særlig betydning, som er vist under overskriften Definition af ordene. Disse ord er fremhævet med fed skrift i hele forsikringspolicen. Oplysninger til os om relevante fakta Før du rejser, skal du informere os om alt, som kunne tænkes at påvirke din dækning. Hvis du er usikker på, om noget er relevant, skal du alligevel informere os. Du bør have en fortegnelse over eventuelle yderligere oplysninger, som du giver os. Hvis du undlader at oplyse os om noget, der kan være relevant, kan din dækning blive afvist, og du vil muligvis ikke få dækket eventuelle tilknyttede krav. Annulleringsrettigheder Hvis din forsikringsperiode er mindre end 31 dage, og du opdager at din dækning ikke opfylder dine krav, skal du underrette MrJet.dk inden for 14 dage efter modtagelse af din forsikringskvittering og returnere alle dine dokumenter med henblik på refundering af din præmie. Hvis du inden for denne 14-dages periode har rejst, anmeldt et krav eller agter at anmelde et krav, kan vi indkræve alle omkostninger, som du har brugt på disse ydelser. Bemærk venligst, at din ret til annullering bortfalder efter denne 14-dages periode, medmindre varigheden af din police er mere end 31 dage Selvrisiko I visse afsnit af din police skal du betale en selvrisiko. Det betyder, at du selv er ansvarlig for at betale den første del af kravet for hver forsikret person, for hvert afsnit, for hver skadesbegivenhed. Det beløb, som du skal betale, kaldes selvrisiko. Databeskyttelse Oplysninger om din police kan videregives til MrJet.dk Limited, os og forsikringsgiver i forbindelse med tegning og administration. Du skal være klar over, at de følsomme helbredsoplysninger og andre oplysninger, som du opgiver, vil blive brugt af os, vore repræsentanter (hvis det er relevant), forsikringsgiver, andre forsikringsgivere og brancheregulerende myndigheder med henblik på behandling af din forsikring, behandling af krav og forhindring af bedrageri. Dette kan involvere overførsel af oplysninger til andre lande (hvoraf nogle kan have begrænset eller slet ingen databeskyttelseslovgivning). Vi har sørget for, at dine oplysninger opbevares sikkert. Lovvalg Medmindre andet er anført, skal dansk lov være gældende, og alle meddelelser og dokumentation vedrørende denne police udarbejdes på dansk. I tilfælde af en tvist vedrørende denne police har de danske domstole eneværneting, medmindre parterne bliver enige om en anden måde at løse konflikten på. Spørgsmål eller klager skal først og fremmest rettes til den administrerende direktør for Falck TravelCare. Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af din klage, kan du skrive til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaardsgade 2, 1572 København K.

13 Definition af ordene Når følgende ord og formuleringer forekommer i forsikringspolicen eller i forsikringskvitteringen, har de nedenstående betydning. Disse ord er fremhævet med fed skrift. Ulykke En uventet begivenhed, som forårsages af noget udefra kommende og synligt, og som medfører legemsbeskadigelse, der fører til komplet og permanent tab af syn, komplet og permanent tab af brug af ekstremitet eller permanent invalidering eller dødsfald inden for 1 år efter hændelsen. Udnævnt rådgiver Den rådgiver eller behørigt kvalificerede person, firma eller virksomhed, herunder os, som udpeges til at optræde på dine vegne i forbindelse med dit krav om erstatning. Dækningsområde Du har ingen dækning, hvis du rejser uden for det område, som du har valgt, og som er anført i din policeoversigt. Europa Det europæiske kontinent, Middelhavsøerne, Kanaløerne, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Egypten, Isle of Man, Tyrkiet, Madeira, de Kanariske Øer, Azorerne, Irland, Island, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Storbritannien, Moldavien og Georgien. Globalt (med undtagelse af USA, Canada og de Caribiske Øer) Globalt (herunder USA, Canada og de Caribiske Øer) Afrejsested Ved rejser i Danmark,Sverige, Norge og Finland Den lufthavn, internationale togstation eller havn, inden dit hjemland, hvorfra din udrejse til dit bestemmelsessted begynder, og hvorfra din endelige hjemrejse begynder (herunder eventuel tilslutningstransport, som du tager senere). Afrejsested Ved rejser uden for Danmark,Sverige, Norge og Finland Den lufthavn, internationale togstation eller havn, inden Danmark, Sverige, Norge eller Finland, hvorfra din udrejse til dit bestemmelsessted begynder, og hvorfra din endelige hjemrejse begynder (herunder eventuel tilslutningstransport, som du tager senere). Læge En lovligt uddannet læge, der har den nødvendige certificering i det land, hvor vedkommende praktiserer, med undtagelse af dig eller en slægtning. Selvrisiko Det, som vi trækker fra det beløb, som ellers skulle betales i henhold til denne police for hver forsikret person, for hvert afsnit, for hver skadesbegivenhed. For eksempel får et par, som begge får stjålet personlige ejendele fra deres taske, og som begge pådrager sig medicinske udgifter under samme rejse, fratrukket i alt 4 selvrisikoer. To af disse er for de to krav i henhold til afsnit 4 (ejendele), og de andre to er for de to krav i henhold til afsnit 2 (medicinske udgifter). Farlige aktiviteter Følgende aktiviteter er automatisk dækket: sejlads med bananbåd, cricket, dybhavsfiskeri, bjergvandring, gletchervandring, golf, vandring, ridning på hest (ikke konkurrencer, ridebanespringning, jagtridning, military, polo eller rodeo), jetski, maratonløb, mountainbiking, netbold, orienteringsløb, paragliding over vand, ringo, løb, safari i et køretøj (skal være en organiseret tur), dykning ned til 30 meter (hvis du har et dykkercertifikat eller dykker med en kvalificeret instruktør), snorkling, surfing, svømning, trekking, wakeboarding, gåture, vandski, windsurfing og zorbing. Der er ingen dækning for: professionelle sportsaktiviteter, eller nogen form for væddeløb, bortset fra væddeløb til fods, eller nogen form for manuelt arbejde. Vi yder muligvis dækning af dig for andre aktiviteter, som ikke er anført. Kontakt venligst MrJet.dk rejseforsikring via kontaktoplysningen på MrJet.dk s hjemmeside. Hjem Din sædvanlige bopæl idanmark, Sverige, Norge eller Finland. Forsikringsgiver AGA International SA, Dutch Branch, opererer under kontorer på, 1059 VM Amsterdam, HOLLAND. Registreret på Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) Nº , Corporate Identifikationsnummer

14 Rejse Dækning på hele rejsen En tur, som finder sted i forsikringsperioden, og som begynder, når du forlader dit hjem, og slutter, når du kommer hjem eller kommer på et hospital eller plejeinstitution i dit hjemland, afhængig af hvad der finder sted først. - Du vil kun være dækket, hvis du er 64 år eller yngre på den dato policen er udstedt. - en tur, som bestilles med en længde på over 120 dage, er ikke dækket. One-way dækning En rejse, der finder sted i forsikringsperioden, der begynder, når du forlader din bopæl og ophører 24 timer efter du har forladt din bopæl. Du vil kun være dækket i en periode på 24 timer fra du forlader din bopæl eller et midlertidigt forudbestilt ophold for at begynde din rejse. Retsskridt Arbejde, som udføres for at understøtte et krav, som vi har accepteret. Dette omfatter forligsforhandlinger, retsmøder ved en civil domstol, voldgift og eventuel appel som følge af sådanne retsmøder, bortset fra en stævning fra dig: til EU-domstolen, den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller lignende internationalt organ; eller for at håndhæve en dom eller juridisk bindende beslutning. Juridiske udgifter Gebyrer, omkostninger og udgifter (herunder lokal skat på varer og tjenesteydelser), som vi accepterer at betale for dig i forbindelse med retsskridt. Dette omfatter også eventuelle omkostninger, som du pålægges at betale af en domstol eller voldgiftsmand (bortset fra skadeserstatning, bøder og konventionalbod), eller andre omkostninger, som vi accepterer at betale. Par eller sæt Et antal personlige ejendele (bortset fra skiudstyr), som hører sammen eller kan bruges sammen. Forsikringsperiode Dækning på hele rejsen Under alle punkter starter dækningen på den angivne dato og ophører på udløbsdatoen, der fremgår af din police, medmindre du ikke kan afslutte din rejse som planlagt på grund af død, et ulykkestilfælde eller sygdom, eller der er en forsinkelse i den offentlige transport, som ikke kan undgås. Under disse omstændigheder vil vi udvide dækningen gratis indtil du med rimelighed kan afslutte din rejse. One-way dækning Under alle punkter starter dækningen fra den angivne dato på din police og dækningen ophører 24 timer efter, medmindre du ikke kan afslutte din rejse som planlagt på grund af død, et ulykkestilfælde eller sygdom, eller der er en forsinkelse i den offentlige transport, som ikke kan undgås. Under disse omstændigheder vil vi udvide dækningen gratis indtil du med rimelighed kan afslutte din rejse. Personlige penge Kontanter, check, postanvisning eller pengeanvisning, gangbare frimærker, rejsecheck, kuponer eller vouchers, som har en monetær værdi, adgangsbilletter og rejsebilletter, som er erhvervet til private og ikke forretningsmæssige formål. Personlige ejendele Hver af dine kufferter og lignende beholdere (herunder indholdet af disse) og genstande, som du har på eller bærer (herunder dine værdigenstande og dit pas). Ledighed Tab af permanent betalt beskæftigelse (bortset fra frivillig ledighed) efter en løbende arbejdsperiode på to år hos samme arbejdsgiver, hvis du er mellem 18 og 65 år. Slægtning Din mor (svigermor), far (svigerfar), stedforælder (stedsvigerforælder), søster (svigerinde), bror (svoger), hustru, ægtemand, søn (svigersøn), datter (svigerdatter), stedbarn, plejebarn, bedsteforælder, barnebarn, onkel, tante, nevø, niece, kusine, partner (herunder samlever/samleverske, partner i borgerligt ægteskab) eller forlovede. Person med fast bopæl En person, som har sit primære hjem i Danmark, Sverige, Norge eller Finland og som ikke har tilbragt mere end seks måneder i udlandet i året forud for udstedelse af policen. Bemærk, at i tilfælde af behov for hjemsendelse hjemsendes du kun tildit hjemland. Rejsefælle Enhver person, som har bestilt og rejser sammen med dig på din rejse. Værdigenstande Smykker, ure, genstande fremstillet af eller indeholdende ædelmetaller eller halvædelstene/ædelstene, pelse, kikkerter, teleskoper, computerspil, enhver form for foto-, audio-, video-, computer-, fjernsyns-, telefax- og telefonudstyr (herunder mobiltelefoner), MP3- afspillere, PDA er, elektroniske spil, tv er og cd er, mini-discs, dvd er, kassetter, video- og lydbånd.

15 Vi, vores, os AGA International SA Du, din, forsikret person Alle personer, som fremgår af forsikringskvitteringen, for hvem den relevante forsikringspræmie er betalt. Akutmedicinsk døgnassistance Du skal straks informere os om enhver alvorlig sygdom eller ulykke i udlandet, hvor du må på hospitalet eller bliver nødt til at rejse hjem før tid eller forlænge dit ophold på grund af sygdom eller tilskadekomst. Hvis du ikke er i stand til dette, fordi tilstanden er livstruende eller truende for en ekstremitet, synet eller et organ, skal du kontakte os hurtigst muligt. Du skal også underrette os, hvis dine medicinske udgifter overstiger DKK Hvis du anmelder et krav i forbindelse med en mindre alvorlig sygdom eller ulykke, skal du så vidt muligt betale omkostningerne og opkræve pengene fra os, når du vender hjem. Du kan ringe døgnet rundt, året rundt eller sende en . Uden for Danmark skal du ringe til Du skal opgive dit personnummer og nummeret på din police. Sig, at du er forsikret hos MrJet.dk rejseforsikring. Herunder er anført nogle af de måder, hvorpå du kan få hjælp fra den akutmedicinske døgnassistanceservice. Bekræftelse af betaling Vi kontakter hospitaler og læger i udlandet og garanterer at betale deres honorarer, hvis du har et gyldigt krav. Hjemsendelse Hvis vores medicinske rådgivere mener, at det rent lægeligt er i din interesse at blive sendt hjem eller til et hospital eller plejeinstitution i dit hjemland, transporteres du normalt med almindeligt rutefly eller vejambulance. I meget alvorlige eller akutte tilfælde bruger vi ambulancefly, når det er medicinsk nødvendigt. Vi rådfører os først med den behandlende læge og vores medicinske rådgivere. Hvis du har behov for at rejse hjem før tid, skal den behandlende læge udarbejde en attest, der bekræfter, at du er rask nok til at rejse. Uden denne kan flyselskabet nægte at transportere en syg eller tilskadekommen person. Du kan kontakte os når som helst, døgnet rundt. Din henvendelse vil blive besvaret af en af vore erfarne assistancekoordinatorer, som du skal opgive alle relevante oplysninger til. Sørg for at have dine policeoplysninger klar, inden du ringer. Gensidige helbredsordninger Det europæiske sygesikringsbevis (EHIC) EHIC giver dig ret til medicinsk behandling, som bliver nødvendig under dit ophold i et land inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz, enten gratis eller til en reduceret pris. EØS består af landene i den Europæiske Union (EU) plus Island og Liechtenstein. Kortet giver kun adgang til medicinsk behandling inden for det offentlige sundhedssystem. Husk på, at dette ikke nødvendigvis dækker alt det, som du måtte forvente at få gratis fra det offentlige system. Du kan blive nødt til selv at yde et bidrag til udgifterne til din behandling. Hvis du gør brug af disse ordninger eller enhver anden global gensidig sundhedsordning, som nedsætter dine medicinske udgifter, skal du ikke betale selvrisiko. Helbredserklæring og helbredsmæssige undtagelser Disse gælder afsnittene om akutmedicinske udgifter og forbundne udgifter samt personulykke. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår følgende. 1 Du får ikke dækning for direkte eller indirekte forbundne krav, som opstår som følge af nedenstående, hvis du på tidspunktet for tegning af forsikringen: a får ordineret regelmæssig medicin; b har modtaget behandling for eller har haft en konsultation hos en læge eller hospitalsspecialist vedrørende en medicinsk lidelse inden for de sidste 6 måneder; c er henvist til, behandles af eller tilses af en læge eller en hospitalsspecialist; d venter på behandling eller resultater af test eller undersøgelser;

16 Hvis vi ikke dækker en medicinsk lidelse, betyder det, at andre personer, som er forsikret af os, ikke kan anmelde et krav som følge af den relevante medicinske lidelse. Dette kan også gælde, selvom personen med den medicinske lidelse køber dækning hos en anden udbyder. 2 Du er ikke dækket, hvis du rejser på trods af en læges råd, eller hvor du ville have været frarådet, hvis du havde søgt lægens råd inden påbegyndelse af din rejse. 3 Du er ikke dækket, hvis du ved, at du vil få behov for medicinsk behandling eller konsultation hos en hvilken som helst medicinsk facilitet i løbet af din rejse. 4 Du kan ikke få dækket direkte eller indirekte forbundne krav, hvis en læge inden din rejse har diagnosticeret dig med en terminal lidelse. 5 Du er ikke dækket, hvis du ventede på medicinsk behandling eller konsultation hos en medicinsk facilitet eller var under udredning for en medicinsk lidelse, da din police blev udstedt. 6 Du er ikke dækket, hvis du rejser med det specifikke formål at opnå og/eller modtage en elektiv operation, procedure eller hospitalsbehandling. Bemærk Dette er ikke en privat helbredsforsikring. Denne forsikring dækker kun akutmedicinsk behandling i tilfælde af ulykke eller uventet sygdom under din rejse. Generelle undtagelser Følgende undtagelser er gældende for hele din forsikringspolice. Vi dækker ikke noget krav fra dig, som opstår eller består af følgende: 1 Et relevant faktum, som du kendte til, inden du rejste, medmindre vi accepterer det skriftligt. 2 Krig, invasion, handling fra fremmed fjende, fjendtligheder (uanset om der erklæres krig), borgerkrig, borgerlige uroligheder, oprør, revolution, opstand, brug af militær styrke, statskup, terrorisme, masseødelæggelsesvåben. 3 Enhver epidemi eller pandemi. 4 Du følger ikke råd eller anbefalingern fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller en offentlig eller anden officiel myndighed. Dette omfatter anbefalinger af visse vaccinationer og andre præventive forholdsregler (f.eks. malariatabletter). 5 Din ejendom opbevares, tages, destrueres eller beskadiges efter ordre fra en embedsmand eller tolder. 6 Ioniserende stråling eller radioaktiv kontaminering fra atombrændstof eller atomaffald eller risiko fra atomudstyr. 7 Ændringer i valutakurser. 8 Et apparats eller computerprograms undladelse af eller frygt for undladelse af eller manglende evne til at genkende eller korrekt fortolke eller behandle en vilkårlig dato som den sande eller korrekte dato eller til at fortsætte med at fungere korrekt efter denne dato (bortset fra afsnittene om akutmedicinske udgifter og forbundne udgifter og personulykke). Dette gælder, uanset om du ejer eller ikke ejer det pågældende apparat eller computerprogram. 9 Du opfører dig ulovligt eller i ond hensigt. 10 Du nyder ikke din rejse eller ønsker ikke at rejse. 11 Et tab, som er en direkte eller indirekte følge af et krav, som du har anmeldt, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, medmindre andet er anført i policen. Betingelser Følgende betingelser er gældende for hele din forsikringspolice. Du bedes læse disse grundigt, da vi kun kan betale dit krav, hvis du opfylder disse: 1 Du har fast bopæl i Danmark, Sverige, Norge eller Finland. 2 Du er rimeligt omhyggelig med at beskytte dig selv og din ejendom mod ulykke, skade, tab og beskadigelse og opfører dig, som om du ikke er forsikret og på en sådan måde, at du minimerer potentielle krav. 3 Du har en gyldig forsikringskvittering. 4 Du accepterer, at vi ikke forlænger forsikringsperioden hvis den originale police plus eventuelle forlængelser enten er udløbet, har været i kraft i over 45 dage eller du ved, at du vil anmelde et krav. 5 Du kontakter os hurtigst muligt med de komplette oplysninger om alt, som måtte medføre et krav, og giver os alle de oplysninger, som vi anmoder om. Se afsnittet Anmeldelse af krav for yderligere oplysninger. 6 Du accepterer, at der ikke gælder nogen ændringer af policebetingelserne, medmindre vi bekræfter dem skriftligt over for dig. 7 Du er under 65 år.

17 Vi har ret til at foretage følgende 1 Annullere policen, hvis du ikke oplyser os om et relevant faktum, eller hvis du giver os ukorrekte oplysninger, som påvirker vores beslutning om at tilbyde dækning eller ej. I så fald refunderes præmien i sin helhed, og afhængig af omstændigheder kan vi anmelde sagen til politiet. 2 Annullere policen og undlade at foretage betaling, hvis du anmelder et svigagtigt krav. I sådanne tilfælde kan vi anmelde sagen til politiet. 3 Kun give dig dækning for hele din rejse og ikke udstede en police, hvis du har påbegyndt din rejse. 4 Overtage og behandle ethvert krav, som du anmelder i henhold til denne police, i dit navn. 5 Tage retsskridt i dit navn (men for vores regning) og bede dig om at give os oplysninger og udfylde eventuelle formularer, som kan hjælpe os med at inddrive eventuel betaling, som vi har foretaget i henhold til denne police. 6 Med godkendelse fra dig eller din bobestyrer indhente oplysninger fra din sygejournal for at hjælpe os eller vores repræsentanter med at behandle et eventuelt krav. Dette kan omfatte en anmodning til dig om at gennemgå en medicinsk undersøgelse eller en anmodning om obduktion i tilfælde af din død. Vi videregiver ikke personlige oplysninger om dig til nogen organisation uden din specifikke tilladelse. 7 Sende dig hjem på et hvilket som helst tidspunkt under din rejse, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Vi gør kun dette, hvis den læge, som behandler dig, og vores medicinske rådgivere er enige. I tilfælde af en uoverensstemmelse anmoder vi om en uvildigt medicinsk udtalelse. 8 Ikke at acceptere ansvar for omkostninger, som er påløbet efter den dato, hvor den behandlende læge og vores medicinske rådgivere bliver enige om, at du skal sendes tilbage til dit hjemland, hvis du nægter at blive hjemsendt. 9 Kun at refundere eller overføre din præmie, hvis du beslutter, at policen ikke opfylder dine behov, og du har kontaktet os inden for 14 dage fra den dato, hvor du modtog policen og forsikringskvitteringen. Vi kan indkræve alle omkostninger, som du har brugt, hvis du har rejst eller anmeldt et krav eller agter at anmelde et krav. 10 Ikke at betale noget krav under denne police (bortset fra afsnit om personulykke) for beløb, som er dækket af en anden forsikring. Under disse omstændigheder betaler vi kun vores del af kravet. 11 Hvis du aflyser eller afkorter din rejse, annulleres al dækning i henhold til din police uden refundering af din præmie. 12 Bede dig om at tilbagebetale eventuelle beløb til os, som vi har betalt til dig, og som ikke er dækket af denne police. Anmeldelse af krav For at anmelde et krav bedes du kontakte Falck TravelCare på tlf ( mandag til fredag) og bede om en anmeldelsesformular, eller Skriv til: MrJet.dk, afdeling for rejseforsikringskrav, Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S P.O. Box 211, 0900 København C, Danmark Du skal udfylde formularen og sende den til Falck TravelCare hurtigst muligt med alle de oplysninger og dokumenter, som vi anmoder om. Det er vigtigt, at du giver os så detaljerede oplysninger som muligt, så vi kan behandle dit krav hurtigt. Du skal beholde fotokopier af alle oplysninger, som du sender til Falck TravelCare. Du skal indhente visse oplysninger om dit krav, mens du er ude at rejse. Herunder er en liste over de dokumenter, som vi skal have, for at kunne behandle dit krav. For alle krav Din originale rejsebestillingsfaktura og rejsedokumenter, som viser rejsedatoer og -tidspunkter. Originale kvitteringer og redegørelser for alle kontantudlæg, som du skal betale. Originale regninger eller fakturaer, som du anmodes om at betale. Oplysninger om eventuelle andre forsikringer, som du måtte have, og som kan dække det samme tab, f.eks. husstandsforsikring eller privat sygeforsikring. Så meget dokumentation som muligt til at understøtte dit krav. Medicinske udgifter Du skal altid kontakte vores akutmedicinske døgnservice, hvis du indlægges på hospital, har behov for hjemsendelse, eller hvis de medicinske udgifter sandsynligvis vil overstige DKK Medicinsk dokumentation fra den behandlende læge for at bekræfte sygdommen eller tilskadekomsten og den behandling, som gives, herunder datoer for indlæggelse og udskrivning, hvis det er relevant. Hvis dit pas bortkommer, stjæles eller ødelægges Skriftlig bekræftelse fra det konsulat, hvor tabet fandt sted, med angivelse af dato for tabet, meddelelse om tabet og genanskaffelse sammen med en skriftlig politirapport.

18 Personlige ejendele og personlige penge Anmeld tyveriet, skaden eller tabet til politiet inden for 24 timer efter opdagelse og anmod dem om en skriftlig politirapport. Hvis det er relevant, skal du også anmelde tyveriet, skaden eller tabet til din rejseleder eller hotel-/hotellejlighedsbestyrer og anmode om en skriftlig rapport. Originale kvitteringer, bilag eller anden passende dokumentation for køb/ejerskab/værdi af mistede, stjålne eller beskadigede personlige ejendele. Bekræftelse som f.eks. valutakvitteringer og udtræksbilag fra din bank eller vekselkontor for udstedelse af fremmed valuta eller passende dokumentation for danske kroner. Du skal beholde eventuelle beskadigede genstande, da vi muligvis får brug for at inspicere dem. Hvis vi foretager en betaling eller erstatter en genstand, tilhører genstanden derefter os. Du skal indhente et overslag over reparation af alle beskadigede genstande. For krav i forbindelse med tab eller skade under transport, herunder forsinkede ejendele Du skal indhente en Property Irregularity Report (PIR) fra flyselskabet eller en transportørrapport fra jernbaneselskabet, rederiet eller deres agent. Dette skal gøres inden for 7 dage efter forsinkelsen/tabet/skaden. Du har 21 dage til at skrive til flyselskabet med bekræftelse af oplysninger om væsentlige genstande, som du har genanskaffet. Personulykke Detaljeret redegørelse for omstændighederne omkring hændelsen, herunder fotografier og videodokumentation (hvis det er relevant). Medicinsk dokumentation fra den behandlende læge for at bekræfte omfanget af skaden og den behandling, som er givet, herunder hospitalsindlæggelse/udskrivning. Komplette oplysninger om eventuelle vidner med fremlæggelse af skriftlige udtalelser, når sådanne findes. En certificeret kopi af dødsattesten, hvis dette er relevant. Mistet afgang Detaljeret redegørelse for de omstændigheder, som medførte, at du mistede din afgang, sammen med støttedokumentation fra den offentlige transportudbyder eller de hjælpende instanser ved ulykke / sammenbrud af privat bil, som du kørte i. Forsinket afgang Skriftlig bekræftelse fra flyselskabet, jernbaneselskabet, rederiet eller deres agent af de planlagte og faktiske afgangstider og begrundelse for forsinkelsen af afgangen. Privatansvar Detaljeret redegørelse for omstændighederne omkring kravene, herunder fotografier og videodokumentation (hvis det er relevant). Eventuel stævning, tilsigelse eller anden korrespondance, som er modtaget fra tredjemand. Bemærk, at du ikke skal indrømme ansvar, tilbyde betaling eller korrespondere med en tredjemand uden vores skriftlige godkendelse. Komplette oplysninger om eventuelle vidner med fremlæggelse af skriftlige udtalelser, når sådanne findes. Juridiske udgifter Detaljeret redegørelse for omstændighederne omkring hændelsen, herunder fotografier og videodokumentation (hvis det er relevant) inden for 90 dage efter den hændelse, som medførte dit krav. Eventuel stævning, tilsigelse eller anden korrespondance, som er modtaget fra tredjemand. Bemærk, at du ikke skal besvare korrespondance fra tredjemand uden vores skriftlige samtykke. Komplette oplysninger om eventuelle vidner med fremlæggelse af skriftlige udtalelser, når sådanne findes. Fremsættelse af en klage Det er vores mål at levere en førsteklasses forsikring og service til dig. Det kan dog ske, at du føler, det ikke er tilfældet. I så fald vil vi bede dig om at oplyse os om det, så vi kan gøre vores bedste for at løse problemet. Hvis du fremsætter en klage, vil det ikke påvirke dine juridiske rettigheder. I første omgang bedes du kontakte: Falck TravelCare Skadeafdeling c/o Falck Danmark A/S P.O. Box København C Du skal informere Falck TravelCare om dit navn, adresse, policenummer og klagenummer, når det er relevant, og vedlægge kopier af relevant korrespondance, da dette vil hjælpe os i behandlingen af din klage så hurtigt som muligt. Hvis du ikke er tilfreds med vores endelig svar, kan du henvise sagen til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaardsgade 2, 1572 København K.

19 Akutmedicinske udgifter og forbundne udgifter Afsnit 1 Hvis du indlægges på hospital, eller du mener, at du bliver nødt til at tage hjem før tid eller forlænge din rejse på grund af sygdom, tilskadekomst eller ulykke, eller hvis dine medicinske udgifter overstiger DKK 2.250, skal vi straks oplyses om dette se afsnittet Akutmedicinsk døgnassistanceservice for yderligere oplysninger. HVAD ER DIN DÆKNING Vi betaler dig eller din bobestyrer for følgende nødvendige og uforudsete akutte udgifter, hvis du dør, kommer til skade, kommer ud for en ulykke eller bliver syg under din rejse. Dækning uden for dit hjemland Op til det beløb, som er vist i din dækningsoversigt for rimelige vederlag og gebyrer, som du pådrager dig for: Behandling medicinsk, kirurgisk, medicinomkostninger, hospitals-, plejeinstitutions- eller sygeplejeydelser. Transport og indkvartering rimelige ekstra transport- og indkvarteringsomkostninger for dig og en anden person, som opholder sig eller rejser sammen med dig eller til dig fra dit hjemland på lægelig anbefaling. Begravelsesudgifter rimelige omkostninger til transport af dit lig eller aske til dit hjem. Alternativt betaler vi op til DKK til dine begravelsesudgifter på det sted, hvor du dør uden for dit hjemland. Eftersøgning og redning bjergeftersøgnings- og redningsservice, når det skønnes medicinsk nødvendigt. Vi betaler også for: Hospitalsindlæggelse Op til de beløb, som er vist i din dækningsoversigt, hvis du indlægges på hospital under din rejse samt vederlag og omkostninger, som betales under behandlingen. Tandlægebehandling Op til det beløb, som er vist i din dækningsoversigt for akut tandbehandling til lindring af akutte smerter. Udflugter Op til det beløb, som er vist i din dækningsoversigt i alt for dine udflugter, som er betalt, inden din rejse begyndte, og som ikke kan indkræves andetsteds, hvis en læge råder dig til ikke at tage med på dem på grund af en skade eller sygdom under din rejse. Dækning i dit hjemland Op til det beløb, som er vist i din dækningsoversigt for: Transport og indkvartering Rimelige ekstra transport- og indkvarteringsomkostninger for dig og en anden person, som opholder sig eller rejser sammen med dig eller til dig fra dit hjemland på lægelig anbefaling samt rimelige omkostninger til hjemtransport af dig, din aske eller dit lig. HVAD DÆKKES IKKE Under Dækning uden for dit hjemland bortset fra hospitalsindlæggelse og udflugter og under Dækning i dit hjemland En selvrisiko på det beløb, som er vist i din dækningsoversigt, medmindre dit krav reduceres, fordi du har brugt det europæiske sygesikringsbevis (EHIC) eller en anden gensidig sundhedsordning (se Gensidige sundhedsordninger for yderligere information). Omkostninger til genkøb af medicin, som du tog, da du begyndte din rejse. Under Dækning uden for dit hjemland og Dækning i dit hjemland Enhver tilstand, som er anført i helbredserklæringen eller helbredsmæssige undtagelser. Ekstraomkostninger til transport og indkvartering, som er af en højere standard end dem, som allerede blev benyttet på din rejse, medmindre vi accepterer disse. Hvad som helst, som skyldes: - at du flyver med en flyvemaskine (undtagen som passager i en fuldt godkendt flyvemaskine beregnet til at medtage betalende passagerer);

20 - at du begår selvmord, gør skade på dig selv eller med vilje udsætter dig for en risiko (medmindre du forsøgte at redde et andet menneskes liv); - at du er påvirket af stoffer (medmindre de er lægeordineret, men ikke til behandling af stofafhængighed); - den direkte eller indirekte effekt af dit forbrug af alkohol eller opløsningsmidler; - at du rejser på motorcykel, medmindre føreren har et gyldigt kørekort, og alle forsikrede personer bærer styrthjelm; - at du deltager i en farlig aktivitet, medmindre denne er anført på din forsikringskvittering. Eventuelle omkostninger, som opstår 12 måneder efter datoen for din død, skade eller sygdom. Eventuelle omkostninger for taxiture og telefonopringninger (herunder mobiltelefon) som følge af en hændelse, som danner grundlag for et krav i henhold til dette afsnit. Under Dækning uden for dit hjemland - Behandling Serviceydelser eller behandlinger, som du får i dit hjemland. Serviceydelser eller behandlinger, som du får, og som vi og den vagthavende læge mener kan vente, indtil du kommer hjem til dit hjemland.. Medicinske omkostninger over DKK 2.250, behandling under indlæggelse eller hjemsendelse, som vi ikke har autoriseret. De ekstra omkostninger ved at have en enmandsstue eller privat værelse på et hospital eller plejehjem. Omkostningerne ved al behandling, som ikke direkte er relateret til sygdommen eller skaden, der gav anledning til kravet. Under Dækning uden for dit hjemland - Begravelsesudgifter Din begravelse eller kremering i dit hjemland. Under Dækning uden for dit hjemland - Tandlægebehandling Udskiftning eller reparation af tandprotese eller kunstige tænder (f.eks. kroner). Tandarbejde, som involverer brug af ædelmetaller. Se venligst afsnittene Generelle undtagelser, Betingelser og Anmeldelse af krav, som også er gældende. HVAD ER DIN DÆKNING Tab af pas Afsnit 2 Vi betaler følgende, hvis dit pas bortkommer, stjæles eller ødelægges under din rejse. Omkostninger ved udstedelse af midlertidigt pas Op til det beløb, som er vist i din dækningsoversigt i alt for omkostningerne ved ekstra transport, indkvartering og administrationsomkostninger, som du skal betale for at få et midlertidigt pas, så du kan rejse hjem til dit hjemland. Tilbageværende værdi af originalt pas Den tilsvarende omkostning (baseret på de aktuelle genanskaffelsesomkostninger) for den periode, som resterer på det pas, som du har mistet eller fået stjålet eller ødelagt. HVAD DÆKKES IKKE Ethvert krav, medmindre du får et brev fra det konsulat, hvortil du anmeldte tabet. Se venligst afsnittene Generelle undtagelser, Betingelser og Anmeldelse af krav, som også er gældende. Forsinkelse af personlige ejendele Afsnit 3 HVAD ER DIN DÆKNING Op til det beløb, som er vist i din forsikringsoversigt i alt for genanskaffelse af væsentlige genstande, hvis dine personlige ejendele (dette omfatter ikke værdigenstande, skiudstyr eller golfudstyr) bortkommer midlertidigt eller stjæles på udrejsen i mere end 24 timer fra det tidspunkt, hvor du ankom til dit bestemmelsessted. Bemærk Du skal sende os kvitteringer for alt, som du køber. Hvis genstandene er bortkommet permanent, fratrækker vi ethvert beløb, som du skal have udbetalt i henhold til dette afsnit, fra den endelige skaderegulering under Personlige ejendele afsnit 4. HVAD DÆKKES IKKE Se venligst afsnittene Generelle undtagelser, Betingelser og Anmeldelse af krav, som også er gældende.

Afbestillingsforsikring. Vigtige kontaktoplysninger

Afbestillingsforsikring. Vigtige kontaktoplysninger Afbestillingsforsikring Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: support@falcktravelcare.dk Alle krav, +45 70 220 470 Indhold Dækningsoversigt 2 Vigtige

Læs mere

Rejseforsikring Udvidet

Rejseforsikring Udvidet Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: (for spørgsmål om din rejseforsikring): Telefon: +5 70 10 03 99 Email: kontakt@temarejser.dk Akutmedicinsk døgnassistance: (i akutmedicinske situationer eller hvis

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

TravelCare, +45 70 25 04. omgående at kontakte: Falck. Box 211 DK Danmark. Kategori I: Nødudgifter. Forsikringssummer. angivet) a.

TravelCare, +45 70 25 04. omgående at kontakte: Falck. Box 211 DK Danmark. Kategori I: Nødudgifter. Forsikringssummer. angivet) a. REJSEFORSIKRING EASYJET DÆKNINGSOVERSIGT P.EZY-DK- (OW) - 10/12 For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående

Læs mere

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte: Falck TravelCare,

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA. Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA. Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER EUROPA / VERDEN Nu med WorldRescue Ferie, studie eller arbejde op til 12 måneder FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSONER OVER 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDSERKLÆRING SE BAGSIDEN EUROPA / VERDEN Ferie op til

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav

Betingelser og vilkår 2014/2015. Indholdsfortegnelse. Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et erstatningskrav Betingelser og vilkår 2014/2015 Denne police er gyldig for forsikringstager fra den 1. marts 2014-28. februar 2015 Indholdsfortegnelse Før du tager til lægen eller på hospitalet & Sådan anmelder du et

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

Rejseforsikring. (du kan rejse op til 18 måneder) Rejseråd og forsikringsbetingelser

Rejseforsikring. (du kan rejse op til 18 måneder) Rejseråd og forsikringsbetingelser Rejseforsikring (du kan rejse op til 18 måneder) Rejseråd og forsikringsbetingelser Ved visse rejser skal personer der er fyldt 70 år udfylde helbredserklæring/helbredsattest Ring 24 timer i døgnet til

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK)

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK) REJSEFORSIKRING Du får blandt andet: Alarmservice døgnet rundt, rejsestartsforsikring, dækning af selvrisiko, erstatning for forsinket hjemrejse, erstatning for tabte feriedage, forsikring af bagage og

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa Udvidet

Årsrejseforsikring Europa Udvidet Årsrejseforsikring Europa Udvidet (op til 1 måned) Rejseråd og forsikringsbetingelser For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Ring 24 timer i døgnet til vores Alarmcentral:

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere