Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening"

Transkript

1 Posthornet 01/09 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening FEBRUAR LANDPOSTENS TRAVLE OG ALSIDIGE HVERDAG SIDE 4 SENIORKLUBBEN SIDE 8 ET SKELSÆTTENDE ÅR LANDPOSTBUD I VORBASSE NYT FRA KLUBBERNE SIDE 10 SIDE 20 SIDE 27

2 Indhold Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Nr. 1 Februar årgang LEDER Landpostens travle og alsidige hverdag 4 Seniorklubben P&T Horsens 8 Et skelsættende år for Post Danmark 10 Københavns Post - Seniorer 12 Købmagergades Pensionist Klub 14 Nyborg Postkontors Pensionistklub 16 Invitation til en dag på Esbjerg Højskole 17 P&T`s Pensionistklub Randers 18 Generalforsamling Fra landpostbud i Vorbasse til toppen af dansk politik 20 Sommertræf Nyt fra Klubberne 27 Nordiske senioraktiviteter Karl Rasmussen fortæller fra 42 års virke som landpost på Nordfyn, en fortælling, der vækker nostalgiske og frydefulde minder fra en svunden tid. side 4 Seniorklubben P&T Horsens har haft besøg af højskolelærer Niels Ole Frederiksen side 8 14 Købmagergades Pensionist Klub har besøgt verdens ældste filmselskab, nemlig Nordisk Filmselskab i Valby side 14 Redaktion og ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia Telefon Telefax Redaktion: Jørgen Ebbesen (ansv.) Bent Christensen, redaktør I redaktionen endvidere Per Lund Simonsen. Udkommer 6 gange om året i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 9. marts ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Bestyrelsen: Formand: Jørgen Ebbesen, Telefon Mobil Næstformand: Henning Dam Krag, tlf Kasserer: Bent Aunsbjerg, tlf Sekretær: Per Lund Simonsen, tlf K. A. Pedersen, tlf Svend Svendsen, tlf Solveig Elbek, tlf Suppleanter: Palle Husum Frederiksen, tlf POSTHORNET AUGUST 2008 Johnny Madsen, tlf Forsidefoto: Bendt Bissberger Skattereform uden social slagside Skattekommissionen kommer med sit udspil til en skattereform i begyndelsen af februar. De første fingerpeg om, hvad kommissionen vil byde på, er sluppet ud, og som forventet har stort set alle partier og interessenter markeret, hvor de gerne ser, at reformen bevæger sig hen. Således har både store dele af Christiansborg, LO og de toneangivende arbejdsgiverorganisationer signaleret, at primært topskatten er det rigtige sted at starte, Det er imidlertid langt fra givet, at en lettelse i topskatten vil få folk til at arbejde mere, som fortalerne forsikrer. Dertil kommer, at lettelser i topskatten ikke har nogen nævneværdig kortsigtet effekt på efterspørgslen i samfundet. Der bør i stedet fokuseres på, hvad der helt konkret kan gøres her og nu for igen at accelerere økonomien. Det er der brug for. Den finansielle krise har allerede haft alvorlige konsekvenser og har medført konkurser og masseafskedigelser. Hvis man vil være sikker på, at skattelettelser giver omsætning, peger flere økonomiske eksperter på, at det er lettelser i bunden af skattespektret, man skal sigte efter. Men uanset, hvilke skatteomlægninger der bliver tale om, er det for landets mange tusinde pensionister helt afgørende, at omlægningerne i det mindste bliver socialt afbalancerede og ikke vender den tunge ende nedad. Udmeldingerne indtil nu tyder nemlig ikke på, at pensionisterne i almindelighed kan forvente skattelettelser. Og i denne forbindelse er det nærliggende at fremhæve de skattefri frynsegoder, der er forbeholdt de højt lønnede på det private arbejdsmarked, og slet ikke er realiserbare for pensionister. For pensionisterne uanset kategori - har skattefri fryns tværtimod en helt urimelig effekt, fordi den influerer negativt på reguleringen af deres pension og desuden, som for broderparten af landets borgere i øvrigt, indirekte på størrelsen af den skat, de betaler. Danmark står efter alt at dømme over for den største økonomiske nedtur siden oliekrisen i 1970 erne. En omlægning af vort skattesystem er også derfor nødvendig. Men en skattereform skal være uden social slagside og som minimum rette op på de ikke alene for pensionisterne inkonsekvente skævheder i det nuværende system. Jørgen Ebbesen Formand POSTHORNET FEBRUAR

3 Landpostens travle og alsidige hverdag. Et tidsbillede Margit Egdal er bibliotekar og forfatter til flere lokalhistoriske værker. Hun har interviewet pensioneret landpostbud Karl Rasmussen, der her fortæller fra 42 års virke som landpost på Nordfyn, en fortælling, der vækker nostalgiske og frydefulde minder fra en svunden tid. Da jeg blev konfirmeret i 1939, sagde far, at nu skulle jeg ud at lære at bestille noget. Mine forældre havde en lille ejendom i Horsebæk ved Otterup. Far arbejdede på Otterup Geværfabrik. Han var der 43 år, og han var kendt som Chr. Pudser, idet han stod for pudsning og brunering af de berømte løb. Efter min konfirmation kom jeg så ud at tjene i landbruget. Jeg var først ½ år hos en husmand i Bjerrum med 10 tdr. land jord. Derefter fik jeg plads i Ørritslev Skov, hvor jeg var et par år. Så fulgte to år i Brandsby og endelig et enkelt år i Holse ved Brenderup. I 1945 var jeg hjemme i Horsebæk. En dag traf jeg en af mine gamle skolekammerater, der var ansat ved postvæsenet i Otterup. Vi mangler en afløser, sagde han så, var det ikke noget for dig? Jeg ville aldrig kunne tjene til at få min egen gård ved at arbejde i landbruget, så jeg betænkte mig ikke længe. Jeg kørte ned og snakkede med postmesteren. Posthuset var dengang i den ene ende af Otterup hotel, og det var dengang, posten kom ud fra dag til dag. Inde i byen endda to gange daglig. Kan du begynde i morgen? spurgte postmesteren. Siden har jeg ikke haft en eneste ledig dag i de næsten 42 år, jeg var ved postvæsenet. Jeg begyndte den 1. september De første 624 dage blev kaldt aspiranttiden, og når vi klarede den tid rimeligt, kunne vi søge en rute, hvis der var en ledig. Jeg fik en tur, der gik over Horsebæk, Bjerrum, Nislev, Daugstrup, Østrup og Klintebjerg, hvor jeg sluttede. Det var en daglig cykeltur på omkring 30 km, og der var nok husstande, men der var jo kun post til alle den dag, Otterup Avis kom ud. Jeg mødte kl. 6 om morgenen. Da havde de røde poste allerede sorteret posten op. Jeg finsorterede selv posten til min rute, tog aviser og blade med, og kl. 7 var jeg klar til dagens tur. Cyklen var godt læsset, når jeg forlod postkontoret. I kurven foran på cyklen var posttasken sat ned. Bag på cyklen havde jeg pakkerne. Jeg havde også pakker hængende på siden af posttasken. Det var et forbandet uheld, hvis der var et eller andet, der svigtede i omdelingen. Men det kunne jo ske, der var sat et brev forkert ned. Så vendte jeg cyklen og smuttede tilbage: Undskyld, jeg kan se, jeg har glemt et brev! Sådan skulle det være. Ikke noget med at brevet kunne gemmes til næste dag. Man kom i tæt forbindelse med alle på ruten. Vi kom ind og lagde posten på køkkenbordet og fik måske en tår kaffe. Eller et krus hjemmebrygget øl. Det er vi jo vokset op med ude på landet, hvor alle bryggede, og det slukker tørsten godt. Særlig postens på en varm sommerdag! Hvor folk ikke altid var hjemme til hverdag, havde de en trækasse til posten. Havde de brug for mig, lå der en seddel i kassen: Du bedes komme ind! Så var der girokort, jeg skulle have med. Posten havde i det hele taget meget at gøre med penge. Stenfiskerens ur er et klenodie, som Karl Rasmussen arvede efter at have passet uret gennem en årrække. - Sådan et ur er jo lige så værdifuldt som dronningens ur, der gives til en, der har udmærket sig på holdet både gennem sin dygtighed og som en god kammerat. Foto Margit Egdal i april Jeg havde aldersrenten med rundt. Det var jo ikke de store penge dengang, men sådan en morgen kunne jeg alligevel nemt have kr. med. Tegnebogen var så bred som en hånd, så flappen kun lige kunne lægges hen over. Men det var jo også nødvendigt at have små sedler med. Man kunne ikke lægge en stor seddel til en pensionist og forvente at kunne få penge tilbage. Vi havde også altid "guld" med, dvs. småpenge. Da jeg glemte StEMPLEt i SENgEN Ofte lagde jeg posten i entreen med et højt Vær så god, så det kunne høres i hele huset, at posten var der. En gang, da jeg således var inde med posten, hørte jeg en svag stemme, der bad mig komme op i soveværelset. Der skulle sendes nogle penge på giro. Der stod jo ikke lige et skrivebord i soveværelset, men sengekanten kunne også bruges. Girokortene blev ordnet med indskrivning i bogen og påfølgende kvittering med stempel. Da regnskabet var i orden, ønskede jeg god bedring. På vej ud lyder det så henne fra sengen: Karl, dit stempel ligger i min seng Det blev meget hurtigt anbragt i tasken! Tænk, hvis jeg var kommet ind til naboen og havde måttet sige, jeg havde glemt mit stempel i nabokonens seng! Konen blev i øvrigt hurtigt rask. FoRåRSRENgøRiNg i BjERRuM Jeg kan huske et ældre ægtepar i Bjerrum. Manden gik på arbejde, så konen var alene med forårsrengøringen. Hun kunne ikke rigtig klare de tunge fjederbunde, der var i sengene dengang. Derfor ventede hun, til posten kom, og så hjalp jeg med at få madrasser og dyner ud. Det var fast forårsarbejde for posten. Vi var som landpostbude ikke bange for at gøre vores kunder en tjeneste. Den tak man fik, var mere værd end penge. Ofte lagde jeg posten i entreen med et højt Vær så god, så det kunne høres i hele huset, at posten var der. MaN KaN vel LæggE EN KjoLE op? Det var den første del af min posttjeneste. Det var ovre i Nislev hos en lun fyr, der hed Ferdinand Nielsen. Jeg kom ind, og der stod hans kone, Anna, i en kjole, der nåede helt ned til gulvet. Karl, sagde hun, synes du ikke, det er for dårligt, at Ferdinand ikke vil hjælpe mig med at lægge den kjole op? Vil han ikke hjælpe dig, Anna? Jamen, det ordner vi to lige nu! Ferd'nand, sagde Anna, sæt dig lige hen ved vinduet og hold øje med, om der kommer nogen. Ferdinand grinte bare. Jeg lagde mig på knæ, skubbede posttasken tilbage og kasketten om i nakken. Så fik jeg udleveret sådan en nålepude og et målebånd. Du tager >> 4 POSTHORNET FEBRUAR 2009 POSTHORNET FEBRUAR

4 10 cm fra gulvet og så lige op og sætter en nål i, sagde Anna. Ja, ja det klarede jeg. Jeg kravlede rundt om Anna og satte nåle i, så det passede. Da jeg var kommet godt halvvejen igennem og havde fået ansigtet mod køkkendøren, var der en, der bankede på og derpå lukkede hastigt op. Det var naboen! Ferdinand havde set ham komme, men han sad bare og smågrinte. Jeg kan endnu se naboen: Hva, hva, hva laver du der post? Ja, vi er lige ved at lægge en kjole op, men jeg skal hurtigt være der med posten MED PaStoR PEDERSEN På StaNgEN Engang da jeg skulle tømme postkassen hos købmand Frederik Møller i Østrup hvem kom så ud? Pastor Pedersen såmænd. Han havde været inde at handle. Ja, både ham og hans kone er væk nu. Jeg havde fået tømt postkassen, da pastor Pedersen sagde: Skal du der om ad, Karl? Ja, det skulle jeg jo. Kan jeg køre med? Jeg stod lige et øjeblik. Jamen, det kan du da Og jeg tænkte, at hvis præsten selv mente, han kunne sidde på stangen af min cykel om gennem hans menighed, så kunne jeg også køre ham. Kom så, sagde jeg. Han kom op, og han lagde armene helt ned i posttasken. Så kørte jeg om gennem Østrup, drejede nede ved Nordberg Larsen og stoppede. Her blev Pedersen så sat af, og jeg kørte videre til den næste postkasse, der skulle tømmes. grusveje, SNEStoRM og isslag tog vi MED Så gik det videre på turen. Vejene var gode. Enkelte steder var der grusveje. I Gudskov var der godt 2 km grusvej til Nymarksgården og retur. Der var 1500 m på grusvej til Hasselø. Det vil sige, det var 3 km, jeg havde til én beboer. Men det var jo ikke noget at snakke om, når vejret var godt. Jeg husker en snestorm. Jeg var nået til Østrup. Snefogeden gik rundt i gårdene og kommanderede folk ud at øse sne, når de havde spist frokost. Men posten kom jo før frokost, og jeg måtte slæbe cyklen over de frosne pløjemarker. Det værste, jeg var ude for, var en vinterdag med isslag. Jeg gik og trak min cykel. Den skred hele tiden. Det var glat, og der var læs på. Den dag var jeg lykkelig, da jeg kom hjem. Ny RutE gennem ørritslev SKov MED SMøRREBRøD Ændring af ruterne kunne også forekomme. Sådan fik jeg på et tidspunkt morgenstart i Ørritslev Skov. En af de første på ruten var Anna Toftegaard. Hvis hun havde haft gæster aftenen før, kunne hun finde på at stå ekstra tidligt op og smøre et fint fad smørrebrød af overskuddet. Så stod fadet klar på bordet, når jeg kvart over 7 nåede ud til hende. Nu skal du bare spise, Karl! Det var meget lækkert og meget betænksomt af Anna. BiL til PoStEN og EN hane i KuRvEN Cyklen var postens egen, dog kunne man søge om tilskud til cykeldæk. Men det hele blev jo anderledes, da postvæsenet udstyrede posten med bil. Jeg fik min første bil i Ruten blev lagt lidt om, så jeg fik Klingeskov, Gersø og Gerskov med, og jeg nåede at slide tre postbiler op på ruten. Jeg holdt gerne på Klintebjerg havn og spiste min mad. Der kunne man sidde i fred og ro og kigge lidt i aviserne. Jeg havde set, at der en dag blandt pakkerne var en med huller i. Alligevel fik jeg et af mit livs forskrækkelser, og leverpostejen røg op i loftet, da der pludselig var en hane, der galede af fuld hals lige bag mig. julekort til gersø Førhen var der hverken gadenavne eller husnumre ude på landet. Det kom først i forbindelse med kommunalreformen. Men man kendte jo folk. Alligevel kneb det undertiden. Det værste var på Gersø, hvor der var to, der hed Anton Rasmussen. Posten var adresseret til "Anton Rasmussen, Gersø". Dengang sendte folk mange julekort. Jeg måtte læse julekortene for om muligt at aflevere dem korrekt. Somme tider måtte jeg blot lægge kortene i postkassen. Når kortene så lå i postkassen næste dag, vidste jeg, at de var til den næste Anton Rasmussen. Men jeg fik det lavet sådan, at den ene Anton, som hed Peter til mellemnavn, fik folk til at skrive Anton P. Rasmussen til ham. Det hjalp jo noget på det. Da vakker BED EN høne Man kommer ikke uden om at nævne hundene, når man har været post. Der var en lille foxterrier på min tur. Det var efter, jeg havde fået bil. Når jeg kom, var hunden straks ved bilen. "Vakker" hed den. Når jeg stak et ben ud, skulle jeg bare passe på. Men så viftede jeg lidt med Otterup Avis, så gik den. Men en dag skete uheldet. Jeg havde fået benet ud, da jeg opdagede, jeg manglede et brev. Mens jeg lige tog det, røg Vakker ned og bed mig i læggen. Der gik hul, og det blødte. Så gik jeg ind til konen: Vakker har bidt mig Har han bidt dig? Nu skal jeg vaske det lidt, så får du et plaster på. Det er fint! Så gik der 14 dage, måske 3 uger, og jeg undrede mig over, at Vakker ikke var efter mig. Så sagde jeg til konen, da jeg kom ind: Jeg synes, det er længe siden, jeg har set noget til Vakker? Ja, sagde hun. Den er blevet skudt!??? Ja, den bed en af vore høns! Nå, det var jo ikke så godt. Da jeg så gik ud, sagde jeg halvhøjt til mig selv: Nå ja, Karl, du lægger jo heller ikke æg En anden foxterrier stod altid parat med en bold i munden, når jeg kom. Den helmede ikke, før jeg havde kastet bold et par gange. I det hele taget havde jeg det godt med de fleste hunde. Omtalte foxterrier var dog alle afløseres skræk, for den tillod ikke andre end Karl at stige ind i postbilen. MaRiE BåDEByggER Posten havde førhen også en social funktion. Marie var enke efter den berømte bådebygger Anders Christian Christensen i Gerskov. En dag havde hun fået et gangstativ: Hvordan tror du det går, hvis jeg falder med det skidt her? Kan du ikke lige kigge ind? Hver dag stak jeg så hovedet ind til Marie. Hvis Marie ikke var i køkkenet, men sad i den anden ende af stuen, råbte jeg altid: Er du hjemme Marie? Ja, gå ud og tag dig en bajer og kom så herop. Så var jeg ude i bryggerset og hente en bajer, og vi snakkede lidt. Det lille øjeblik betød en stor tryghed for Marie. hunden hjalp inga op i KøREStoLEN Hver dag så jeg også ind til Inga, der sad i kørestol. Hun havde været lærerinde på Klintebjerg børnehjem. Det skete, at Inga faldt ud af kørestolen, når hun rakte ud efter et eller andet. Men så havde hun en stor, sort, rar hund. Når hun tog fat i hunden, kunne hun komme op i kørestolen. Men det skete også, at hun ikke kunne komme op. Kørestolen var måske rullet tilbage. Så kom jeg, og jeg kan endnu høre hende: Karl, hvor fanden bliver du af? Nu har Billedetekster fra venstre 1. april Karl Rasmussen med sin første postbil. Foto i privateje De to røde postbude, hartvig Rasmussen og harry Nielsen, gik post i otterup by. Først i 1979 blev både byposten og landposten rødklædte. Fptp fra 1950 erne i privateje. Foran postkontoret, der dengang var på otterup hotel, ses fra v. Frederik Schultz, Peder jensen, harry jørgensen, Niels Peter Christensen, Karl Rasmussen, arne Knudsen, iver iversen, hartvig Rasmussen og harry Nielsen. Foto fra 1950 erne i privateje. jeg ligget og rodet her den sidste halve time! Hun var sådan en, man bare kunne sige noget til, så jeg sagde: Inga, du ved nok, hvornår jeg kommer! Kan du så ikke vente med at falde ud, til jeg kommer da? FaRvEL til ChRiStiaN Chr. Pedersen var død. Det gør mig ondt, du har mistet Christian, sagde jeg til konen. Ja, sagde hun så, sådan skulle det så gå Ved du hvad, jeg synes, du skulle gå med ind og hilse af med Christian han står inde i stuen. Ja, det ville jeg jo gerne. Jeg ville ikke sige "det er ikke mig", og for konen var >> 6 POSTHORNET FEBRUAR 2009 POSTHORNET FEBRUAR

5 det helt naturligt. Vi gik ind i stuen. Kisten stod åben, vi stod ved hver sin side. Konen fjernede servietten, der lå på hans ansigt. Han er jo rigtig flot, sagde jeg. Ja, han er i sin smoking. Det var hans ønske, at når han engang var død, ville han ha' sin smoking på. Og det har han fået. Og han var rigtig pæn, som han lå der. Sådan kom posten ud for lidt af hvert. DEt gamle ur Så kom jeg ind til Gerda i Klintebjerg. Hendes mand, Alfred Hansen, havde været stenfisker. I al den tid, Alfred havde sejlet, havde det samme ur været med på båden. Da Gerda blev alene, kom det gamle ur ind. Men når jeg trækker det, går det næsten altid i stå med det samme, sagde hun. Det er fordi, når du trækker det, så drejer du uret. Jamen, ku' du'tte? Jo, jeg skal nok sige til, når du skal have det trukket. Og det gjorde jeg. Det gik fint i al den tid, hun levede. Da hun var død, sagde sønnen Hans Christian til mig: Karl, du har passet mors ur i al den tid, jeg kan huske. Ja, i nogle år har jeg jo. Du skal ha' uret! Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, du skal ha' det, Karl! Det er dit. Så siger jeg tusind tak, og jeg har det endnu. organisationsarbejde Landpostene var delt op i kredse. Bogense, Søndersø og Otterup var én postkreds, som jeg hørte under. Der havde vi en bestyrelse, og der blev jeg på et tidspunkt valgt ind som formand. Jeg afløste Garbøl i Uggerslev. Jeg kom ind i 1970'erne. Efterfølgende tog jeg på flere kurser. Når man skal arbejde med sådan noget, skal man også vide, hvad man arbejder med. Så de kurser, jeg fik tilbudt, sagde jeg ja til. Kurserne blev holdt på forskellige højskoler, inden Dansk Postforbund fik sit eget kursuscenter. Jeg deltog i meget organisationsarbejde og kom tæt på mange ting. NogEt at Stå op til Jeg stoppede ved postvæsenet, da jeg i 1987 fyldte 62. Da havde jeg været ved postvæsenet gennem næsten 42 år. Helt præcis 41 ½ år. Da jeg blev pensioneret, begyndte en ny tilværelse. Jeg har altid ment, at man skal have noget at stå op til hver dag. Små eller store opgaver. Man kan gøre meget for andre, selv om man er pensionist. Frivillig hjælp er altid en god ting. Jeg var f.eks. med til at starte ældreavisen Stynede Popler. Jeg var også med til at give 15 børn fra Tjernobyl 3 ugers god ferie. Det var en stor oplevelse. På Bryggergården var jeg sammen med andre med til at starte Plejehjemmets Venner, og gennem Ældresagen tog jeg en uddannelse, så jeg kunne være aflaster for familier med senildemens. Der blev også tid til 4 højskoleophold med tegning og maleri. Sammen med min kone, Birte, startede jeg Otterup Motionsbowling. Det blev til 8 hold med ca. 200 medlemmer, hvor det sociale havde 1. prioritet. Nu er det 21 år siden, jeg blev pensioneret. Jeg holder hus og have, er glad for det og har helbred til det, men nu må jeg hellere slutte. Skal til bowling med Birte. Til nye pensionister siger jeg gerne: Husk at have noget at stå op til! Seniorklubben P&T Horsens har haft besøg af højskolelærer Niels Ole Frederiksen Onsdag den 7. januar 2009 holdt seniorklubben ved Horsens Postkontor sit månedlige medlemsmøde. Det foregik lidt anderledes end ellers, idet vi havde fået højskolelærer ved Esbjerg Højskole, Niels Ole Frederiksen, til at fortælle lidt om sit liv på det gamle Horsens Statsfængsel, hvor han er født og opvokset, idet hans far var fængselsinspektør på Slottet, som fængslet blev kaldt. Det var noget af en oplevelse - han kunne fortælle. Vi startede med at kalde ham højskoleforstander, men han gjorde hurtigt klart, at han var højskolelærer. Niels Ole Frederiksen fortalte meget levende om sin opvækst på fængslet, han er døbt i fængselskirken den 17. november 1946, hvilket blev overværet af fangerne. Der var altid fuldt belagt, helt op mod 700 indsatte, der var plads til 350. De sad for mange forskellige ting, nogle havde arbejdet for tyskerne, på 4. sal sad morderne, og så var der dem, der sad for alm. tyveri. Der var også nogle, der gjorde sig særligt bemærkede ved at blive løsladt og så komme ind igen efter kort tid, fordi de igen havde lavet noget ulovligt. En af disse særlige var Karl August Lorentsen. Han kunne i høj grad snyde fængselspersonalet. Hans største bedrift var, da han gravede sig ud af fængslet. Den historie har mange af os nok hørt før, men Niels Ole Frederiksen kunne fortælle den, så vi næsten oplevede sceneriet trin for trin. Karl August Lorentzen startede med en stoppenål sat fast på en skaft, han lavede nøgler til hele fængslet, så han kunne hente mere brugbare materialer i værkstedet. Efter 11 mdrs. gravning havde han tabt 9 ½ kg., men det lykkedes ham at komme ud, stjæle en cykel og flygte til Ølsted, hvor han opholdt sig hos gdr. Ole Jørgensen, stjal mad i spisekammeret osv. Selvfølgelig blev han fanget igen og indsat. Karl August Lorentzen tog navneforandring til Karl August Kentmand, for hver gang, han skulle sige sit navn, stirrede folk måbende på ham. Han døde i fængslet og blev begravet på Vestre kirkegård i Horsens. Niels Ole Frederiksen har i 2006 udgivet en bog om Karl August Lorentsen Er der vilje, er der vej Herdis Jensen 8 POSTHORNET FEBRUAR 2009 POSTHORNET FEBRUAR

6 Et skelsættende år for Post Danmark Ved viceadm. direktør K.B. Pedersen 2008 blev et skelsættende år for Post Danmark, og det forventes også at blive tilfældet for Det nye år vil være præget af store udfordringer med øget konkurrence og ændringer i det hidtidige vækstbillede, bl.a. som følge af den økonomiske afmatning i samfundet. Det bedste svar på disse udfordringer er en god postkvalitet, god kundeservice og effektiv drift. Disse forhold vil derfor være højt på dagsordenen i et travlt problemfri, og det førte først på året i 2008 til en nedgang i brevkvaliteten. Der har været arbejdet meget ihærdigt med at få brevkvaliteten op, og derfor er et af de glædelige resultater, at vi i tredje kvartal 2008 (senest foreliggende måling) var oppe på en kvalitet på 95,1 pct. Det er et pænt stykke over statens krav i koncessionen om en brevkvalitet på 93 pct. Blandt forbedringerne i kundeservice tiltrak Døgnposten sig størst opmærksomhed. Disse bokse er ved at blive etableret over hele landet, og de gør det efterhånden muligt for kunderne at afhente pakker (samt indlevere pakker til afsendelse) på alle tider af døgnet. Vi har ligeledes fået en ny nej tak til reklamer ordning på plads, som omfatter alle distributører, og som har været efterspurgt af mange kunder. Den nye ordning er et supplement til den nugældende, men den Den mest skelsættende begivenhed i 2008 var offentliggørelsen af en hensigtserklæring mellem ejerne af Post Danmark A/S og Posten AB i Sverige. nævnes, at vi sidst på året 2008 modtog Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris for vores indsats med at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Den mest skelsættende begivenhed i 2008 var offentliggørelsen af en hensigtserklæring mellem ejerne af Post Danmark A/S og Posten AB i Sverige om en fusion af de 2 virksomheder. Det vil være en styrkelse for os i form af en samlet post- og logistikvirksomhed, hvilket har en særlig betydning i lyset af den kommende liberalisering på postområdet i EU. Vi ved her medio januar 2009 endnu ikke noget konkret om det forestående samarbejde med svenskerne, fordi ejernes forhandlinger fortsat pågår. Der er store udfordringer til os i 2009, men vi står med baggrund i resultaterne fra 2008 godt rustet til at tage udfordringerne op. Navnlig vil vi i 2009 skulle fortsætte arbejdet med opnåelse af en god kvalitet og kundeservice, og vi skal mere generelt have forbedret Post Danmarks omdømme i samfundet. I sammenhæng hermed lægger vi vægt på at have et godt samarbejde med vores mange interessenter og partnere. En af disse er Postpensionisternes Landsforening, som vi også i 2008 har haft et godt samarbejde med. Vi glæder os over, at mange tidligere medarbejdere på denne måde ønsker at bevare kontakten med Post Danmark, og vi lægger naturligvis stor vægt på, at såvel nuværende som tidligere medarbejdere ser positivt på udviklingen i deres virksomhed Post Danmark blev samlet set et godt år for Post Danmark. I 2008 gennemførte vi meget store omlægninger i distributionen. Det skete for at kunne tilbyde kunderne et nyt konkurrencedygtigt brev (C-brevet), og for at kunne tilrettelægge arbejdsdagen, så den blev mere forudsigelig for medarbejderne. Denne meget store omlægning af alle vores ruter har ikke været omfatter også nej tak til gratisaviser. Den vil blive gennemført i foråret Medarbejdertilfredsheden har været stigende i 2008, hvilket vi fik bevis for ved vores årlige MKA-måling. Et yderligere positivt resultat var en markant nedgang i sygefraværet på over 12 pct. set i forhold til I denne sammenhæng skal tillige

7 Københavns Post - Seniorer Københavns Post Seniorer har 868 medlemmer. De 820 gik glip af en stor oplevelse den Oplevelsen hed Mads Fuglede (MF). Med sikker sans for det aktuelle, havde udvalget begået et scoop. MF har sin daglige gang på KBH`s universitet, hvor han underviser i amerikanske forhold, og det var nøjagtig, hvad dette foredrag handlede om. Det kan lyde tørt og uinteressant, og mange tænke nok: Hvad kommer de skøre amerikanere mig ved, men når foredragsholderen har tjek på sit område og samtidig er en god fortæller, så er det, oplevelsen kommer ind i billedet, og mange fordomme bliver skudt ned. Oplevelsen kan bl.a. aflæses af tilhørernes reaktion. Hvis det er en støvet tørvetriller, der står og ævler og bævler, er der en sand folkevandring til baren og toilettet, og uafbrudt munter summen af indbyrdes småsnak. I dette tilfælde gik det ud over den stakkels mand, der skulle prøve at lokke øl i folk. Han havde ikke meget af lave under seancen. Her stod øjnene på stilke, og ørerne strittede ligesom hos Dumpo for at få alle visdomsordene med. Dog var der en enkelt, der koncentrerede sig så meget, at musklerne i øjenlågene blev så slappe, at disse gled i ganske blidt. Der er mange måder at suge visdom til sig på. Mange har sikkert set MF i diverse medier som medkommentator i forbindelse med det nyligt afholdte præsidentvalg. At det er en kompetent person fremgik af foredraget, lige fra den første forfatning af Thomas Jefferson over landets udvikling til valget af Barack Obama som landets første farvede præsident. Efter tepausen i halvlegen var der mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer, og der kom mange interessante spørgsmål, og lige så mange interessante svar. Vi kunne godt have brugt mere tid på dette emne. Skulle I sidde rundt omkring i det ganske land i jeres klubber og kede jer, så lad dette indlæg være en opfordring og anbefaling fra de af KPS medlemmer, der var til stede, samt ham, der skriver disse linier, til at prøve at få fat på MF, for derved at få et indblik i, hvorfor amerikanerne nu engang agerer, som de gør, og hvorfor de tror, de er verdens herrer, og at alle haver sig værsgo herefter at rette. Flemming Rasmussen Mørkhøj 12 POSTHORNET FEBRUAR 2009 POSTHORNET FEBRUAR

8 Købmagergades Pensionist Klub Jeg vil fortælle lidt om Købmagergades Pensionist Klubs efterårssæson. Vi besøgte verdens ældste filmselskab, nemlig Nordisk Filmselskab i Valby. Efter en dejlig sommer, startede klubben med et besøg på Christiania den 9/9-08. John og jeg har boet på Amager lige så længe, Christiania har eksisteret, men har aldrig besøgt stedet. Vi har nok, ligesom så mange andre, været fuld af fordomme om stedet, men det skulle vise sig ikke helt at holde stik. Vi blev modtaget af en lærerinde, som har boet der i ca. 30 år, og hun fortalte, at der bor ca. 700 voksne og ca. 250 børn derude. Børnene går i skole uden for Staden, og de fleste af de voksne arbejder også udenfor, resten af de voksne arbejder på stedet i de mange værksteder, butikker, restauranter, værtshuse og lign. derude. De betaler husleje, vand og lys, ligesom vi andre gør, selv om det er en billig husleje (kr om måneden), så alligevel, mange tror, at de bor gratis, hvilket så ikke er tilfældet. Det var en dejlig sensommerdag med solskin, og overalt sad folk udenfor og hyggede sig, der var en utrolig afslappet, hyggelig og venlig atmosfære derude. Overalt, hvor vi kom frem, blev vi mødt med venlighed, man følte sig virkelig velkommen. Men men der ryges og handles stadig hash derude, og det sker ganske åbenlyst, dog er det ikke nær så meget, som før Pusher Street blev ryddet. De hårde stoffer vil man ikke have derude, så hvis det opdages, at nogen er i besiddelse eller prøver at sælge hårde stoffer, bliver vedkommende øjeblikkelig smidt ud. Jeg sympatiserer heller ikke med den måde, de passer tingene derude, de smukke gamle kasernebygninger ligner, jeg ved ikke hvad, og overalt ligger der skrammel og flyder. Nede ved volden, hvor de såkaldte villaer ligger, ser der også farligt ud, ukrudtet står knæhøjt, og al bevoksning gror bare vildt, kun græsset bliver slået, og det kunne ellers være sådan et kønt område. Så er det lige den måde, som de bare har taget stedet i besiddelse på, som jeg heller ikke kan lide, men det er jo min mening, så jeg taler kun for mig selv, andre kan jo have en anden mening. Vi sluttede med en øl på værtshuset Woodstok, det var en god og lærerig eftermiddag. Den 16/9-08 var vi i Rødekro Teater, og vi så en forestilling som hed: Værs go hva`vil De ha`. Den omhandlede Aage Stentofts liv og musik, det var vældig underholdende. Desværre måtte teateret lukke få dage efter på grund af økonomiske vanskeligheder. Vi vil komme til at savne det teater, vi har besøgt det 2 gange om året i flere år, og vi har altid været godt underholdt. ÆRGELIGT! I oktober var vi ikke ude nogen steder, men holdt et medlemsmøde på Købmagergade, hvor vi er glade for, at vi stadig kan få lov til at komme. Den 18/11-08 besøgte vi verdens ældste filmselskab, nemlig Nordisk Filmselskab i Valby. Vi blev vist hen i det ældst eksisterende studie, og her blev vi modtaget af en ung mand, som viste os rundt. Vi skulle ovenpå, og her var det egentlige studie. Der var opstillet en scene med rekvisitter fra stumfilmens dage. Kameraerne, som ligeledes var stillet op, stod fast og ikke lige som i dag, hvor de kan flytte rundt, det har været svært at filme ordentligt, også fordi lyset ikke var godt, derfor var taget og væggene af glas, så man kunne bruge dagslyset. Den unge mand fortalte levende om filmens historie lige fra stumfilmen til sort/hvid tonefilm til farvefilm og til vore dages film, f.eks. Olsenbanden. Nu til dags laver man ikke så mange spillefilm derude, man laver mest produktioner til TV og reklamer, f.eks. Matador og Snurre Snups Søndagsklub. Der var udstillet forskellige ting, såsom Olsenbandens kostumer og tante Møghes kørestol o.lign. Derefter blev vi vist hen til deres biograf, for sådan en har de jo selvfølgelig, og her så vi en gammel stumfilm Løvejagten, som dengang den blev lavet, skabte stor omtale, idet man brugte 2 rigtig levende løver, og de blev både skudt og pelset for åbent kamera. Efter filmforevisningen gik vi hen til de nuværende store studier, som, hvis Nordisk Film ikke selv bruger dem, bliver lejet ud til firmaer og reklameselskaber. Da vi var der, var et firma i gang med at afprøve noget computerlysshow, som vi fik lov at smugkigge på. Da rundvisninger var færdig, bød klubben på kaffe og æblekage i kantinen derude, hvilket var rigtigt lækkert. Mandag den 1/12-08 var der julefrokost i Kantinen på Købmagergade, og den forløb lige så godt, som den plejer, hyggeligt, fornøjeligt og med god mad. Det har været et rigtig godt efterår, tak til bestyrelsen, nu venter vi spændt, hvad klubben finder på her i Godt nytår til alle Hanne 14 POSTHORNET FEBRUAR 2009 POSTHORNET FEBRUAR

9 Invitation til en dag på Esbjerg Højskole Nyborg Postkontors Pensionistklub Onsdag den 3. december 2008 var det 15 år siden, klubben startede. Da vi ikke kunne få lokalet nøjagtig på dagen, fejrede vi jubilæet med en fest den 4. december. Festen blev afholdt i Borger og Håndværkernes Hus Nyborg. Foruden 32 af klubbens medlemmer deltog også formanden for Landsforeningen, Jørgen Ebbesen med frue. For yderligere at festliggøre aftenen deltog et lille husorkester på fire musikere. Deres medvirken var en god støtte som ledsagelse til vores medbragte sange. Da de samtidig havde medbragt hæfter med tekster til deres musik, fik vi rig lejlighed til at bruge stemmebåndet. Vi mødtes kl , hvor der blev serveret en velkomstdrink Solskin over Volden. Kl gik vi til bords, hvor vi nød en 3 retters menu med efterfølgende kaffe og hjemmebagt kransekage. For yderligere at udsmykke de i forvejen flot pyntede borde og mindes de mange år som medlem af D.P.F., havde enkelte taget deres postbud med (kgl. Porcelæn). I sin festtale kom formanden for Landsforeningen, Jørgen Ebbesen, ind på den store betydning, det har for Landsforeningen, at der nu er flere end 50 klubber tilsluttet. Han fremhævede også kraftigt betydningen af det store arbejde, der gøres i de forskellige klubber, og takkede for det gode samarbejde, der også var mellem vores klub og Landsforeningen. Klubbens formand kunne ved gennemgang af klubbens historie fortælle, at det var Børge Schmidt og Ove Steffensen, der for 15 år siden tog initiativet til at starte klub- ben. Ved et første orienterende møde var 12 pensionister mødt frem. Ved den efterfølgende stiftende generalforsamling havde klubben allerede opnået et medlemstal på 20, og året efter havde klubben et medlemstal på 39. Klubbens første bestyrelse: Arne Thorsen (formand i 12 år). Børge Schmidt (kasserer i 12 år). Ove Steffensen (sekretær i 8 år). Poul Hansen (bestm. 2 år). Rasmus Mouritsen (bestm. 4 år). Øvrige, som har været i bestyrelsen, kan nævnes Poul M. Hansen (12 år) og Niels Ejner Jørgen Nielsen (10 år). I løbet af de 15 år har klubben haft mange gode og spændende oplevelser, herunder et utal af foredrag med lysbilleder samt 20 udflugter, hvoraf 2 har været umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse. Lena Thomsen var glad for, at bestyrelsen stadig havde lyst og energi til at sørge for, at medlemmerne kunne nyde godt af at komme i klubben og takkede for det store arbejde, der bliver gjort. På bestyrelsens vegne takkede formanden for den altid positive og store opbakning, der var fra medlemmerne til de forskellige aktiviteter, som bestyrelsen satte i værk. Hans Jørgensen Alle medlemmer af Postpensionisternes Landsforening inviteres hermed til en Højskoledag på Esbjerg Højskole, hvor klubber, foreninger eller enkeltmedlemmer af Landsforeningen kan deltage. Tirsdag den 24. marts kl Sted: Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg Program Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Prisen er alt inklusive på Esbjerg Højskole: kr. 210,- pr. deltager. Hvis der bliver overtegnet, vil man blive optaget i den rækkefølge, tilmeldingerne indløber. Dersom der er stor tilslutning til arrangementet, vil vi søge at dublere højskoledagen. Med venlig hilsen Ankomst til Esbjerg Højskole Velkomst Niels Ole Frederiksen Kaffe med et rundstykke. Fællessang og fortælling ved pianist Mats Rudklint og højskolelærer Niels Ole Frederiksen. Post Danmark i forandring Foredrag ved Post Danmarks områdedirektør Louis Lindholm, Odense Frokost Esbjerg Højskoles ta -selv-bord øl/snaps kan købes. Smalfilm fra Middelfart Posthus v/smalfilmsentusiast, fhv. postbud Boje Larsen, Middelfart. Født i Horsens Tugthus Foredrag v/niels Ole Frederiksen, Esbjerg Højskole. Kaffe/te med kage. Afrejse. Niels Ole Frederiksen Esbjerg Højskole Tilmelding til Esbjerg Højskole senest den 1. marts Klub/Navn: Adresse: By: Tlf. Antal: Diabetikere: Tilmelding sendes til: Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg 16 POSTHORNET FEBRUAR 2009 POSTHORNET FEBRUAR

10 P&T s Pensionistklub Randers Postpensionisterne i Randers fejrede 20 års jubilæumsfest på Jydegården den 1. december Postpensionisters Landsforenings ordinære generalforsamling 2009 PL afvikler sin ordinær generalforsamling i Dronning Margrethe Hallen i Fredericia torsdag den 16. april Postpensionisternes Landsforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 kl i Dronning Margrethe Hallen, 7000 Fredericia. Dørene åbnes kl , og generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl Det var 76 feststemte gæster, som mødte kl Vi startede med en velkomstdrinks, hvorefter vi gik til bords. Formanden, Ruth Pedersen, bød velkommen med en speciel velkomst til vores inviterede gæster, Solveig Elbek fra PL samt tidligere områdedirektør Benny Nielsen, Østjyllands Postcenter, og håbede, vi alle måtte få nogle hyggelige timer sammen. Menuen bestod af hønsesalat på ananasring, kalvesteg stegt som vildt med tilbehør, nøddekurv med softice med flamberede figner, dertil diverse vine. Vores Trio Mus og Mænd sørgede for dejlig diner musik. Efter hovedretten blev der igen sunget en sang. Formanden tog igen ordet for at udnævne 2 æresmedlemmer. De var for 20 år siden med til at starte foreningen og var med i den første bestyrelse. De er begge stadig meget aktive i foreningen. Der blev overrakt diplom og blomster til Any Krogh og Bodil Bramsen, herfra skal lyde et tillykke. Solveig Elbek fik ordet for at ønske Randers tillykke med 20 års jubilæet og overrakte formanden en pengegave på kr ,00. Fra 3F/Post var der en pengegave på kr ,00. Fra Post Danmark også en pengegave på kr ,00 plus 10 fine Clock radioer, som blev udtrukket på numre, der var udleveret ved ankomsten (det gjorde lykke). Nu var tiden kommet til desserten og et glas portvin. Irma fra Trioen sang dejlige sange fra Bakkens Hvile, som vi alle kunne synge med på, så stemning manglede der ikke. Der blev sagt velbekomme, kaffe med kransekage kunne nydes i et tilstødende lokale. Klokken var blevet 17.00, så musikken og natmaden måtte rykkes til kl , for der skulle selvfølgelig også danses samt besøges den frie bar. Festen sluttede med dejlig æggekage m/bacon samt div. tilbehør, noget som alle kunne lide. Det var blevet tid til at sige farvel, mange gav udtryk for, at det havde været en god fest, timerne var bare gået for hurtigt. Godt nytår til alle medlemmer P.b.v. Anna Jørgensen Der vil blive arrangeret bustransport mellem Fredericia Banegård og Dronning Margrethe Hallen. Afgang Fredericia Banegård kl og fra Dronning Margrethe Hallen kl Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Velkomst 2. Valg af stemmeudvalg og dirigent 3. Beretning 4. Regnskab / Budget 5. Fastsættelse af kontorhold og honorar 6. Indkomne forslag 7. Valg i henhold til vedtægternes paragraf 8 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. marts Alle medlemmer af Postpensionisternes Landsforening har ret til at deltage i generalforsamlingen. Medlemskort forevises ved indgangen. Foreningen vil være vært ved et let traktement. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia, eller på telefon , senest den 30. marts POSTHORNET FEBRUAR 2009 POSTHORNET FEBRUAR

11 Af Per Lund Simonsen Fra landpostbud i Vorbasse til toppen af dansk politik Henrik Dam Kristensen har haft en usædvanlig og bemærkelsesværdig karriere med 3 forskellige ministerposter og medlem af Europa-Parlamentet. Han er i dag medlem af Folketinget, gruppesekretær i den socialdemokratiske folketingsgruppe og medlem af partiets gruppeledelse. Henrik Dam Kristensen tager imod Posthornets udsendte i sit kontor på Christiansborg, smilende, venlig og med den særlige evne at skabe en afslappet og tillidsfuld atmosfære. LaNDPoStBuD i vorbasse Jeg er født i Vorbasse, hvor både mine bedsteforældre og forældre boede, fortæller Henrik. Jeg havde slået mig ned i Århus, hvor jeg traf min kone Bente, men af forskellige årsager vendte vi hjem til Vorbasse, den primære var faktisk muligheden for at blive post i Vorbasse. Jeg var på besøg hos min mormor, der lige havde været til et guldbryllup, hvor hun havde siddet ved siden af landpostbud Johansen, der havde betroet hende, at han overvejede at gå på pension. Jeg kunne vældig godt tænke mig at blive post i Vorbasse, så jeg skrev et brev til postmester Jørgensen i Vejen og fik et venligt svar om, at jeg kunne begynde som ekstrabud. Det gjorde jeg så, og efter ansættelse som postbud på prøve, blev jeg landpostbud i Vorbasse. Det blev 8 gode år, som jeg tænker tilbage på med glæde. Sideløbende med mit arbejde som landpostbud var jeg politisk aktiv i den lokale socialdemokratiske partiforening, og parallelt hermed nød jeg godt af skolingen i fagbevægelsens interne uddannelser (FIU - systemet). Jeg er Dansk Postforbund stor tak skyldig, fordi jeg således fik mulighed for at deltage i masser af kurser på Rørvig Centret, hvor jeg mødte dygtige undervisere som eksempelvis Elo Jensen, Preben Kaspersen, Jacob Christiansen og Bent Aunsbjerg. De kundskaber, jeg erhvervede mig her, har været mig til stor nytte senere i livet. PRoBLEMER MED RyggEN Henrik fik problemer med ryggen, og i 1986 blev han opereret for en diskusprolaps. Jeg fik bevilget orlov og arbejdede i et par år for Dansk Flygtningehjælp i Grindsted. Jeg vendte tilbage til jobbet som landpostbud, men efter kort tids forløb fik jeg igen orlov for at blive skoleleder hos AOF i Grindsted. Det var i en periode med stor arbejdsløshed. Det politiske engagement havde jeg ikke sluppet, og efter at have været folketingskandidat i nogle år, blev jeg den 12. december 1990 valgt til Folketinget. LaNDBRugS- og FiSKERiMiNiStER Den 27. september 1994 fik Henrik Dam Kristensen sin første ministerpost. Han blev udnævnt til landbrugs- og fiskeriminister i Nyrup Regeringen. Du var kun 37 år. Kom ministerudnævnelsen som en overraskelse for dig? Både ja og nej. Landbrugs- og fiskeriområdet havde min interesse. Det var den sektor, jeg for at sige det på den måde - kastede mig over, da jeg blev medlem af Folketinget, og jeg var socialdemokratiets ordfører på området. Det kom derfor ikke helt bag på mig, da Poul Nyrup efter valget i 1994 spurgte, om jeg ville efterfølge Bjørn Westh, der var blevet udnævnt til justitsminister, som landbrugs- og fiskeriminister. Jeg havde naturligvis forinden drøftet spørgsmålet grundigt igennem med min kone, for hvis man siger ja til at blive minister, skal man have den fulde opbakning på hjemmefronten. Når jeg svarede både ja og nej på dit spørgsmål, hænger det selvfølgelig sammen med, at jeg var ung og forholdsvis uerfaren. Jo, jeg blev nok lidt overrasket, da Poul Nyrup ringede, men også glad. ger mærke til, nemlig mediefokuseringen. Du sidder for bordenden i stort set alle sammenhænge En meget stor del af ministergerningen består i at træffe beslutninger, beslutninger, som ofte har konsekvenser for og berører mange mennesker. Og det er ikke kun en gang imellem, der skal træffes beslutninger, det er dagligt. Der er meget pres på. Du kan gå ud i dit forkontor og få at vide nærmest minut for minut, hvad du skal lave et halvt år frem i tiden. Så er der rejserne. Landbrug og fiskeri er, om man så må sige, EU- tungt. Som minister skal man rundt i verden repræsentere dansk erhvervsliv og dermed være med til at fremme eksport og skaffe arbejdspladser. Men der er også andre og positive nuancer, som er med til at Et FaCEttEREt job Henrik var landbrugs- og fiskeriminister i årene , fødevareminister og socialminister Han fremhæver de mange positive aspekter ved at være minister, men lægger på den anden side ikke skjul på, at det har nogle personlige omkostninger. Der er mange nuancer ved at være minister. Der er den del af det, som borgerne i almindelighed nok mest lægdrive værket. Jeg havde talt med Poul Nyrup om at sætte fødesikkerhed på dagsordenen, og det var derfor en glæde og tilfredsstilledes at være initiativtager til oprettelse af verdens første Fødevareministerium. Det var også en stor dag for mig, da jeg kunne melde ud, at vi havde fået styr på salmonellaen, selvom vi ikke helt havde fået bekæmpet den. Og det var i min tid, at vi fik udarbejdet en økologisk handlingsplan, fik gang i økologiforhandlingerne og sat dyretransport på den europæiske dagsorden. Det er sådanne spændende politiske ting, der driver værket. Et ministerhverv fylder meget i hverdagen, og der er selvfølgelig nogle personlige omkostninger forbundet med det. Mine børn var små, da jeg blev >> 20 POSTHORNET FEBRUAR 2009 POSTHORNET FEBRUAR

12 minister. Min søn var ikke begyndt i skole, og min datter var næsten lige startet. Du kan godt have reserveret et forældremøde eller forårskoncert i din kalender, men hvis der pludselig er nogle forhandlinger i Bruxelles, går det jo ikke at melde fra, fordi du skal til forårskoncert på Vorbasse skole. MiNiStEREN SKaL trække DEt PoLitiSKE LæS Man møder af og til den opfattelse, at det er embedsmændene, der sætter den politiske dagsorden, og at ministeren forenklet udtrykt blot læser op af papirer, embedsmændene har udarbejdet. Henrik smiler og er klar i mælet, da han kommenterer postulatet: Ministeren skal vise, at han er minister fra første dag, han sætter sig i stolen, og at det er ham, der bestemmer. Han skal vide, hvorfor han gerne vil være minister på et givet område, og han skal have visioner. Ministeren skal bruge sit embedsværk til at udarbejde oplæg, der matcher hans visioner, mål og ambitioner, og så skal han selvfølgelig selv tilrettelægge den politiske proces med forhandlinger i Folketinget osv. Han skal med andre ord trække det politiske læs. gennemloyale EMBEDSMæND En anden del af ministergerningen er, når du kaldes i samråd. Her er du selvfølgelig dybt afhængig af, at du af embedsmændene får nogle gennemarbejdede og skudsikre papirer. Det er ved samrådene, du skal vise, om du har politiske næse eller ej. Når du sidder med embedsmændene ved det runde bord, skal du vide, hvad du vil, og i hvilken retning et svar i eksempelvis et folketingsudvalg skal have, så det er i overensstemmelse med dine mål. Du skal gøre det klart, at du er chef, for det er i et frugtbart samspil mellem den politiske chef og en dygtig administration, at tingene lykkes og fungerer. Jeg er i øvrigt en meget stor tilhænger af det, vi kan kalde den danske model. Jeg har i EU set, hvordan politisk udnævnte embedsmænd bliver udskiftet, når ministeren går af i forbindelse med et regeringsskifte eller af andre grunde. Det sker ikke i Danmark, hvor vi har gennemloyale embedsmænd, der sikrer, at de informationer, der tilflyder ministeren, holder vand i forhold til grundloven, juraen og økonomi etc. Jeg plejer ved givne lejligheder at nævne den nuværende nationalbankdirektør Nils Bernstein. Han har været ministersekretær for socialdemokraten Svend Jakobsen og departementschef under flere ministre af forskellig politisk observans, senest departementschef i Statsministeriet, først under Poul Nyrup og siden Anders Fogh. Men der er ingen af alle de ministre, der ved, hvilken parti Bernstein stemmer på. Det er også ligegyldigt, han var den dygtigste. Vi har et fantastisk og berømmet system, som det er meget, meget vigtigt at fastholde. Vi må aldrig nogensinde politisere den danske embedsmandsstand. Derfor er det også vigtigt, at ministeren har gjort sin rolle klar. Departementschefen skal som personalechef sørge for, at forholdene i ministeriet er i orden. Det skal du som minister ikke blande dig i, det er du ikke valgt til, men du skal sætte dig i det politiske førersæde. Henrik var socialminister i godt halvandet år frem til 2001, hvor Nyrup regeringen gik af, en periode, han betegner som ekstremt spændende, men alt for kort. I 2004 foretog han et markant sporskifte og blev medlem af EuRoPa-PaRLaMENtEt Jeg har i hele min politiske karriere interesseret mig for det europæiske, og i de år, jeg var landbrugs- og fiskeriminister, brugte jeg omkring 40 pct. af min tid på europæiske spørgsmål. Det blev til 86 ministerrådsmøder, og jeg tror faktisk kun, det er Uffe Ellemann, der fra Danmark har deltaget i flere. Da socialdemokratiet kom i opposition, blev jeg EU ordfører. På det tidspunkt var det europæiske konvent lige blevet nedsat, en forsamling på vel 208 personer fra samtlige EU lande, hvor vi udarbejdede det, der i dag kendes som Lissabontraktaten. Jeg var i løbet af 1½ år i Bruxelles næsten halvdelen af min tid. Det var enormt spændende at være med til at drøfte og fastlægge retningslinjerne for Europas fremtid. Muren var faldet, og den gamle Romtraktat med dens tilføjelser holdt ikke mere: Hvad skal perspektivet for Europa for de næste år være, hvordan skal vi samarbejde? Det var fascinerende at drøfte disse spørgsmål med repræsentanter for de nye demokratier i østeuropæiske og centraleuropæiske lande og var en medvirkende årsag til, at jeg besluttede at stille op til parlamentsvalget i 2004 og var så heldig at blive valgt. EuRoPatRaKtatERNE Romtraktaten, der blev indgået i 1957 mellem Vesttyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Nederlandene og Luxembourg, og som Danmark tiltrådte med virkning fra 1973, er udsprunget af de politiske og kulturelle bevægelser, der efter anden verdenskrigs rædsler søgte at etablere grundlaget for et fredeligt samarbejde i Europa. Med Maastricht traktaten i 1992 oprettedes Den Europæiske Union (EU), der i Danmark i første omgang blev forkastet ved en folkeafstemning, men som efter en ny folkeafstemning i 1993 blev tiltrådt af Danmark med 4 forbehold. Jeg spørger Henrik om, hvorfor EU efter hans mening er blevet mødt med skepsis i den brede befolkning, og om politikerne har været for dårlige til at forklare og sælge visionerne om et fredeligt og samarbejdende Europa. Det sidste er nok til en vis grad rigtigt, indleder han. Den europæiske debat i Danmark har handlet meget om tekniske ting, lad mig blot nævne klassikeren om de krumme agurker, og vi politikere har ikke været særlig gode til at få projektet sat ind i et større perspektiv. Årene efter andens verdenskrigs afslutning er den længste periode i historien, hvor Europas lande ikke har ført krig mod hinanden. Det kan EU i høj grad tage æren for. Når lande, der før var styret af diktatorer, er blevet demokratiske, har vi inviteret dem ind i det europæiske samarbejde. EU har været med til at grundfæste demokratiet i disse lande. De fleste danskere har rejst i eksempelvis Spanien, Portugal og Spanien og har ved selvsyn oplevet, hvordan EU har været med til at rodfæste demokratiet og skabe stabilitet og sociale forbedringer. Og da muren faldt, stod EU parat og inviterede de østeuropæiske lande indenfor. Men udviklingen af det europæiske samarbejde har også en anden dimension, nemlig den, at vi i en globaliseret verden er blevet afhængige af hinanden. Danmark kan ikke være sig selv nok, vi kan ikke løse alle spørgsmål selv og isolere os. Tænk bare på forureningsproblemer, klimaspørgsmål, terroristbekæmpelse og meget mere. EU s beføjelser er blevet styrket ved, at Ministerrådet i større og større udstrækning har fået tillagt adgang til at træffe beslutning ved kvalificeret flertal blandt Rådets medlemmer. Danmark sidder med ved bordet, men hvor stor er vores indflydelse, når det kommer til stykket? Her er et område, hvor jeg i al beskedenhed mener at kunne udtale mig med en vis autoritet, Jeg har været medlem af Europa- Parlamentet og har desuden deltaget i rigtig mange møder i ministerrådet. Jeg har aldrig skænket det en tanke eller lagt vægt på, om eksempelvis den tyske minister havde så og så mange stemmer bag sig. Vi drøftede sagerne, drak kaffe med hinanden i pauserne og lyttede til hinandens synspunkter. For også i ministerrådet er det argumenterne, der tæller, og derfor har Danmark faktisk lige så stor indflydelse, som de øvrige lande, når vore ræsonnementer er holdbare. Så er det rigtigt, at der som i ethvert demokrati på et tidspunkt skal stemmes og træffes en beslutning, og her er det værd at bemærke, at det for en meget stor dels vedkommende sker i enighed. På dette område skiller Ministerrådet sig ikke ud fra andre demokratiske fora som eksempelvis en forældrebestyrelse eller fagforening. Det er argumenternes bæredygtighed, der skal stå deres prøve, når der stemmes. Når det er sagt, kommer vi ikke uden om, at Bruxelles for mange danskere synes langt væk, når der træffes beslutninger, som berører borgerne og har betydning for deres hverdag. Jeg vil gerne medgive, at der er eksempler på, at EU på nogle områder er gået for langt og har reguleret ned i mindste detalje. Men her tror jeg faktisk, at der efter udvidelsen til foreløbig 27 lande vil ske ændringer, så der i højere grad bliver tale om hensigtserklæringer, som det bliver op til medlemslandede selv at føre ud i livet, tilpasset deres egne forhold. Og så kommer vi selvfølgelig ikke uden om de uheldige sager som fiflerier med rejseomkostninger, hævning af honorar for deltagelse i møder, man udebliver fra, og hvad ved jeg. Det er sager, som en vis del af pressen meget gerne vil beskæftige sig med, og som er med til at nedsætte EU s omdømme. De saglige og for befolkningen vigtige og visionære aspekter i EU - samarbejdet har derimod ikke i almindelighed Jeg er Dansk Postforbund stor tak skyldig, fordi jeg fik mulighed for at deltage i masser af kurser på Rørvig Centret. De kundskaber, jeg erhvervede mig her, har været mig til stor nytte senere i livet. pressens bevågenhed i større omfang. Det er ærgerligt og lidt beskæmmende. Jeg har for eksempel aldrig været så lidt i pressen som i de år, jeg var medlem af EU Parlamentet, men har vel aldrig beskæftiget mig med så vigtige ting. PaRtiSEKREtæR og gruppesekretær I 2006 blev Henrik partisekretær i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Da vores daværende partisekretær, Jens Christiansen, fratræder sin stilling, bliver jeg opfordret til at påtage mig jobbet. Helle Thorning Schmidt er forholdsvis ny som partiformand, og selv om jeg egentlig havde regnet med at sidde i hvert fald perioden ud i Europa-Parlamentet, siger man jo ikke nej til en venlig opfordring om at komme hjem for at varetage en vigtig stilling. >> 22 POSTHORNET FEBRUAR 2009 POSTHORNET FEBRUAR

13 Min opgave var så at få partiorganisationen til at fungere, og jeg traf beslutningen fuldt ud, kan man sige, stillede op som folketingskandidat og blev valgt til Folketinget i I den socialdemokratiske gruppe er Henrik ordfører i sager vedrørende udlændige og integration, og han er medlem af den 6- mands store gruppeledelse. Her er han sekretær, hvilket indebærer, at han har ansvaret for gruppens administrative opgaver, herunder løn- og ansættelsesforhold for de medarbejdere, gruppen har ansat i sekretariatet. 24 POSTHORNET FEBRUAR 2009 Henrik Dam Kristensen, født 31. jan i Vorbasse, søn af smedesvend Ove Dam Kristensen og forretningsindehaver Gudrun Dam Kristensen. Gift med Bente Dam Kristensen 1. apr DEMoKRatiEtS aktuelle vilkår I Demokratikanonen har Ole Thyssen nogle interessante betragtninger om demokratiets aktuelle vilkår. Forenklet fremstillet giver han bl.a. udtryk for, at fjernsynet på godt og ondt bliver demokratiets vigtigste kampplads, hvor den strategiske kommunikation bliver styret af spindoktorer, og hvor befolkningen er tilskuere til spektakulære tv shows med politikerne i rollen som sportsstjerner, der kæmper om sejren. Det er et fantastisk betydningsfuldt emne at få debatteret, siger Henrik. Der er ligesom to indgangsvinkler til det. For det første er det vigtigt ikke at undervurdere befolkningen, den lader sig i almindelighed ikke uden videre forblænde af politikernes optræden på tv, og du kan ikke i det lange løb bedrage vælgerne. For det andet kan du lægge til, at under 5 pct. af befolkningen er medlem af et politisk parti, dvs. at rekrutteringsgrundlaget for politikere er jo meget, meget smalt efterhånden. Men vi bliver nødt til at se i øjnene, at vi lever i en tid med fjernsyn så at sige døgnet rundt, og befolkningen vil selvfølgelig have større kendskab til politikerne og deres holdninger end for 50 år siden. Og i denne sammenhæng er det meget vigtigt, at vi som politikere siger fra i forhold til alle de ting med for at sige det lidt bramfrit gøgl, pomp og pragt, som tv gerne vil have os med til. I min tid som minister fik jeg et utal af invitationer til at stille op til al muligt i den retning, og jeg sagde nej til det meste. Det gælder om at trække en form for grænse, bevare seriøsiteten omkring ministergerningen. Et andet aspekt er, at antallet af politikere, som befolkningen i almindelighed kender, er begrænset. Det er de samme toppolitikere, der fokuseres på hele tiden, men her tror jeg, at det tager sig lidt anderledes ud, når vi kommer uden for Storkøbenhavn. Her vil det ofte være sådan, at befolkningen selvfølgelig kender landspolitikerne, men de kender også det stedlige folketingsmedlem fra lokale møder og fra pressen i området. Vi bliver oplevet som nogen, der tager den lokale og regionale debat, og er opmærksom på og varetager lokalområdets interesser. Men i den store offentlige debat på de bedste tider i fjernsynet osv., er det kun et fåtal af politikere, der er i fokus, og her er det - for at vende tilbage til dine indledende betragtninger - efter min mening overordentlig vigtigt, at det er den politiske substans, der kommer i højsædet. EPiLog Det blev et spændende møde med en usædvanlig sympatisk politiker, hvis karriere begyndte som landpostbud i Vorbasse. Henrik Dam Kristensen hviler i sig selv og er helt uden falbelader. Man forstår godt, at han i meningsmålinger i sin tid blev kåret som den mest populære minister i Nyrup regeringen. PaRLaMENtaRiSK KaRRiERE Socialminister 23. feb nov Fødevareminister 30. dec feb Landbrugs- og fiskeriminister 27. sept dec Medlem af Europa-Parlamentet 15. juli okt Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østjyllands Storkreds fra 13. nov og i Ribe Amtskreds 12. dec juli Socialdemokratiets kandidat i Horsenskredsen fra 2005 og i Grindstedkredsen uddannelse og ERhvERv Skoleleder, AOF Grindsted Dansk Flygtningehjælp, Grindsted Landpostbud, Vorbasse POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENINGS Sommertræf 2009 Postpensionisternes Landsforening afholder sommerens træf i uge 26 og 28 på Rørvig Centret. Som i de tidligere år vil der også på årets to træf blive rig lejlighed til afslapning, social samvær samt tid til at opleve en anderledes hverdag, og alt dette til en pris af kun kr ,00 pr. deltager. På programmet er der en halvdagsudflugt, hvor temaet er Fortællinger fra Lammefjorden. Arne Andersen, er med på turen og vil fortælle om livet på godt og ondt på fjorden. Temaet, på heldagsudflugten, er Odsherreds landskabsmalere og deres motiver igennem 170 år. Der vil blive besøg på Odsherreds Kunstmuseum midt i Asnæs, hvor samlingernes tyngdepunkt ligger omkring 30-ernes landskabsmalere. Turen går videre til Vallekilde Højskole som Ernst Trier stiftede i Det har siden været et kulturelt centrum i Odsherred. Her forenes hånd og ånd. Det ses af de smukke bygninger og at Trierfamilien nu i fjerde generation skaber spændende kunst. Tilbageturen går over Bjergene, Odsherreds malernes foretrukne landskab, hvis betagende landskab genfindes i mange motiver. Eftermiddagen tilegnes familien Swane og deres smukke og særprægede malergård ved Lammefjorden. Malergården ligger kun en kilometer fra den pulserende landevej i ophøjet ro. Malernes Rørvig. Også Rørvig havde sin lille kunstnerkoloni fra midten af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet med Wilhelm Kyhn, Holger Drachmann og N.P. Mols som de mest kendte. Rørvig Kirke, Højsandet, Skansehagebugten og de gamle fiskerhuse var yndede motiver. Først på ugen kommer brødrene Engelbrecht. Filosoffen John Engelbrecht og sangeren Helge Engelbrecht underholder med Viser, Vitser og Visdom under titlen LYKKE PÅ LIVSREJSEN. Fredag formiddag er endnu ikke på plads, men det bliver et foredrag. Programmet kan ses på vores hjemmeside I prisen er alle måltider samt alle aktiviteter inkluderet under hele træffet. Tilmelding til et af de to Sommertræf kan ske ved at udfylde nedenstående tilmeldingsblanket og indsende den til Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia. Tilmeldingsblanketten skal være Postpensionisternes Landsforening i hænde senest mandag den 2. marts 2009 med morgenposten. Deltagerantallet er begrænset til 30 på hvert af de to træf. Ved overtallighed foretages der elektronisk lodtrækning. Der vil i løbet af marts måned blive udsendt information til alle ansøgere, uanset om man er optaget eller ej. S O M M E R T R Æ F Uge 26 (22. juni-26. juni) Uge 28 (6. juli-10. juli) CPR.-nr. Navn Adresse Postnr./By Tlf.nr. Ægtefælles/samlevers deltagelse Ja Nej CPR.-nr. Navn Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives. POSTHORNET FEBRUAR

14 PoStPENSioNiStERNES KLuB FoR StoRKøBENhavN I skov - Ved strand Vi tilbyder ophold i klubbens feriehus ved Rønne i ugerne 15 til 44. Huset indeholder stue med køkken, toilet med bad, 2 soverum med henholdsvis 4 og 2 sovepladser, fryse- og køleskab samt nødvendigt service til 6 personer. Huset er el-opvarmet. Der er TV. Pris pr. uge: Ugerne kr. 700,00 Ugerne kr ,00 Ugerne kr. 700,00 Til ovennævnte lejebetaling kommer et driftstilskud til diverse afgifter på kr. 400,00 pr. uge. Skæringstidspunkt er: SØNDAG KL Asøgning sendes til Hans Thomassen, Postparken 8C, 1. th., 2770 Kastrup. Man skal notere hvilken uge/uger, som ønskes samt navn, adresse og evt. telefon. Endvidere skal man oplyses sit girokontonummer. Evt. lodtrækning foretages af vores revisor. Der vil tilgå de heldige vindere skriftlig besked snarest. Indbetalingsblanket medfølger og betaling skal være os i hænde senest 4 uger efter modtagelsen. Alle medlemmer af Postpensionisternes Landsforening kan søge. P o s t P e n s i o n i s t e r n e i V e s t j y L L a n d Vi startede 2 halvår den 11. august, hvor vi var en lille gruppe, der besøgte Skive Trav med rundvisning og, besøg i træner Jan Dalgårds Stald, hvor vi var i forhandling om køb af en anpartshest, men vor begrænsede økonomi satte visse grænser. Herefter gik vi i restauranten til et fantastisk tag selv bord, efterfulgt af kaffe med mange forskellige slags kager, vi spillede også lidt på hestene, men, som man siger i travsporten, vil du have en lille formue med hjem, skal du have en stor med, men alle prøvede vist både at vinde og tabe, en god aften med for få deltagere. Den 4. september gik turen til Lemvig, hvor Finn Andersen havde tilrettelagt en tur, startende med bowling, efterfulgt af en fin frokost på Mathildes Pakhus og derefter rundtur i byen, der efter min mening er en af Danmarks smukkeste om ikke den smukkeste, og så har den jo Damernes Magasin. Finn Andersen var på dagen optaget af en tur til det skæve Tårn i Pisa, så et af vore nye medlemmer, Gerhard Østergaard, tog over. Han er for øvrigt gift med den daglige leder af Damernes Magasin og er også efterfølgende valgt ind i vores bestyrelse. En god tur med pæn deltagelse. Så er vi fremme ved vor årlige generalforsamling, der i år var henlagt til Ulfkjærhus Kro i Ulfborg og blev afholdt den 13.november. Formand Frede Kristensen bød velkommen til de 23 fremmødte, og som dirigent blev den 82 årige Frederik Nielsen valgt, og han klarede jobbet meget fint. De forskellige beretninger blev godkendt, og kassebeholdningen var på dagen kr., og den brugte vi så på generalforsamlingen og derfor blev kontingentet, der har været uændret på 120 kr. siden stiftelsen for 16 år, forhøjet til 180 kr. årligt, og i skrivende stund har alle betalt for det nye år, så det lover godt. Formanden ønskede efter 8 år på posten ikke genvalg, og i stedet valgtes Gerhard Østergaard til bestyrelsen, så nu har vi igen en repræsentant for det nordlige område med i bestyrelsen. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig således: Christian Stengaard, formand, Gerhard Østergaard, næstformand, Hardy Christensen, kasserer, Inge Strøm, sekretær og Villy Andersen fra Ølgod som bestyrelsesmedlem. Vi holder bestyrelsesmøde den 12. januar 09 og snarest derefter udsendes årsprogrammet. Mange tak for god opbakning i år Med venlig hilsen Christian Stengaard P e n s i o n i s t k L u B B e n V e s t e r B r o & P a k k e P o s t e n Rigtig godt nytår til alle sammen. Vi er klar med forårets spændende program, hvor der er lidt for enhver smag. Februar måned byder på den ordinære generalforsamling. Tirsdag d. 17.februar 2009, kl Vi afholder det ude i LPS forbundets hus, Peter Ipsens alle 27, kld Kbh NV. Dagsorden i flg. klubbens vedtægter. Bestyrelsen lægger op til en vedtægtsændring. På valg: Formand Niels Farmand (modtager ikke genvalg) Bestyrelsessuppleant Arne T (modtager genvalg) Bestyrelsessupplant Arne M (modtager genvalg) Revisor Hans Asferg (modtager ikke genvalg) Mød nu talstærkt op, så vi kan få sammensat en god bestyrelse. Marts måned byder på en rundvisning i Folketinget. Tirsdag d. 17. marts 2009, kl Vi mødes på Christiansborg (ved Folketingets trappe) senest kl Rundvisningen er gratis, og vi må kun være max. 30 deltagere. Tilmelding til Jette Eksing på mobil tirsdag d. 10. marts kl April måned byder på et besøg på Storm P. museet. Onsdag d. 22. april 2009, kl Vi mødes ved museets indgang på Frederiksberg runddel ved Frederiksberg Alle. Deltagerpris kr. 50,00. Tilmelding til Lolly Sørensen på mobil onsdag d. 15. april kl I maj måned planlægges en skovtur til Andelsbyen Nyvang ved Holbæk, som forventes afholdt tirsdag d. 19. maj kl Der vil være mulighed for frokost undervejs. I skrivende stund mangler mange detaljer herom, men mere vil fremkomme i Posthornet. Med venlig hilsen og på gensyn P.B.V. Lolly Sørensen Sekretær NYT FRA KLUBBERNE 26 POSTHORNET FEBRUAR 2009 POSTHORNET FEBRUAR

15 NYT FRA KLUBBERNE P o s t P e n s i o n i s t e r n e s k L u B f o r s t o r k ø B e n h a V n Tirsdag den 24. februar kl Skal vi ind og vises rundt og se de nye maskiner i KHC. Der vil også blive tid til en kop kaffe. Da man gerne vil vide, hvor mange vi kommer, bedes du tilmelde dig til formanden senest torsdag den 19. februar. Vi mødes i Bernstorffsgade ud for nr. 36 kl Tirsdag den 24. marts kl Holder vi vores ordinære generalforsamling. Indkaldelse til denne vil blive udsendt til hvert enkelt medlem. Tirsdag den 28. april kl Her har fhv. finansminister m.m. Knud Heinesen lovet at komme og fortælle os om, hvad han har oplevet i sit lange liv med udgangspunkt i sine erindringsbøger Min krønike, den sidste fra efteråret 2008 med undertitlen Sporskifte. Bestyrelsen P o s t - P e n s i o n i s t e r n e s k i V e Vort medlemsmøde 7. oktober med den tidligere præst fra Venø Bent Ole forløb fint. Selvfølgelig var der da plads til nogle stykker flere, end vi var, men vi kom langt omkring. Bent Ole har måske et lidt anderledes syn på mange ting end præster i almindelighed, hvilket nok skyldes, at han jo egentlig var skolelærer og virkede som præst flere steder. Derfor kunne han springe den egentlige teologuddannelse over. Vi hørte nogle gode beretninger fra hans virke i Afrika, nogle iskolde historier fra Grønland samt lune beretninger fra hans tid på Venø. Det blev også til et par oplevelser fra sammenkomster for præster. Han forstår virkelig at fortælle på den humoristiske måde. Vores julefrokost 18. november var rigtig hyggelig, som den plejer: vi fik noget rigtig godt mad, leveret af slagteren i Kvickly. Som sædvanlig var der rigeligt og alt for meget endda, når man husker, at det jo ikke ligefrem er unge mennesker med en glubende appetit, der møder op sådan en dag. Snakken gik livligt, afbrudt af en sang en gang i mellem, et par historier og et gigantisk amerikansk lotteri. Vi gentager helt sikkert næste år. Og vore næste arrangementer: Medlemsmødet 27. januar bliver i Jeppe Aakjærs tegn, idet vi har allieret os med Hans Frederiksen i Oddense. Han har sin gang som rundviser på Jenle og vil komme og fortælle noget af det, han ved om digteren samt læse lidt op af hans værker. Generalforsamling er fastsat til mandag 16. marts Vi satser på en travaften 30. marts med rundvisning, spisning og travløb Grilldag i Roklubben 19. maj Beach Party foregår juni Udflugt 25. august Medlemsmøde 6. oktober og julefrokosten 2009 tirsdag 24. november. Jørgen Hylander P e n s i o n i s t k L u B B e n " P o s t e n " s i L k e B o r g Julefrokost torsdag den 4. december 2008 kl på Silkeborg postkontor. Vi var i alt 59 personer til julefrokost, 49 pensionister, postmester Kjeld Arildsen, 8 fra personaleforeningen og Hanna, der smurte mad. Postmesteren bød velkommen, og derefter sang vi en julesang. Så var der sild, øl og snaps. Personaleforeningen stod for serveringen og gav snaps, øl og vand. DET ER BARE SÅ FLOT! Efter første sildemad holdt postmester Kjeld Arildsen sin tale. Han kom med flere gode historier, det var så hyggeligt. Efter endnu en sildemad sang vi den sidste sang. Hugo Christensen spillede til begge sangene på trækharmonika. Derefter var det formanden for pensionistklubben "POSTEN", der holdt sin tale. Han takkede postmesteren for, at vi måtte holde julefrokosten i kantinen på postkontoret. Han takkede også Hugo Christensen for "spilleriet" med 2 flasker rødvin. En rigtig stor tak til personaleforeningen for, at den ville hjælpe og tak for snaps, øl og vand. Også postmesteren fik 2 flasker rødvin med hjem til Hirtshals. Derefter var der smørrebrød og ostemad, kaffe med brune kager og en masse snakken af de mange pensionister, der ikke havde set hinanden i et år, så de glæder sig allerede til næste år. Aftenen sluttede kl Paul Erik Holmgaard HUSK! Tirsdag den 17. februar mødes vi hos Bowl n Fun til bowling, og bagefter er der frokostbuffet. Fredag den 13. marts er der teateraften, vi skal se Henrik og Pernille ude på Silkeborg Ny Teater, vi starter med 3 snitter og øl/vand. n y B o r g P o s t k o n t o r s P e n s i o n i s t k L u B Aktivitetsplan for perioden januar maj Vi starter igen den kommende sæson med faste mødedage hver 4. mandag i måneden. Mødested alle dage Svanedams Cafeen, Svanedamsgade 17, Nyborg. Mandag den 26. januar kl Tidligere lærer Poul Lundsgård kommer og fortæller om færgerne over Storebælt og deres betydning for hele det østfynske område. Mandag den 23. februar kl Afholdes ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 14 dage før. Klubben er vært med et par snitter samt en øl eller vand. Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig. Tilmelding til: Hans Jørgensen, tlf senest mandag den 16. februar. Mandag den 23. marts kl Postmester ved Nyborg Postkontor, Britt Sundgaard, kommer og fortæller om sit karriereforløb, og om Postvæsenet som helhed og Nyborg i særdeleshed. Mandag den 27. april kl Tidligere fotograf Gurli Nielsen, Frørup, kommer og fortæller og viser billeder fra sit aktive liv og fortæller om de mange spændende mennesker, hun har mødt. Onsdag den 27. maj. Der står udflugt på programmet. Hvorhen vides ikke endnu, men udvalget, der arbejder med planlægningen, vil forsøge at fremlægge forslag på generalforsamlingen i februar. Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår med håbet om, at vi alle mødes igen i det nye år til nogle gode og spændende oplevelser. Bestyrelsen Tlf.nr.: Hans Jørgensen (fmd.) Thorkild Jensen (kasserer) Knud Axelsen (næstfmd.) Hans Oluf Knudsen (sekr.) Poul Esø P o s t V æ s e n e t s P e n s i o n i s t f o r e n i n g f r e d e r i c i a Med ønsket om, at alle er kommet godt ind i det nye år, og at man må have et godt nytår, vil jeg skrive foreningens indlæg, som jeg plejer. Jeg lovede jer at skrive lidt om foreningens årlige julebustur. Igen må jeg skrive om noget, der er 2. hånds oplysninger. Der var 66 deltagere med, og man kørte først til den gamle Dansk Tyske grænseovergang Kupfermühle, her fik man en rundvisning, så kørte man til Frøslev Kro for at få julefrokosten. Efter julefrokosten kørte man tilbage til Tyskland for at handle (juleindkøb),og efter at have handlet, kørte man hjem efter sigende en rigtig god tur. Søndag den 7. december 2008 havde vi så foreningens årlige ordinære generalforsamling med efterfølgende julefest. Det blev afholdt i Fuglsangcentret, der var mødt 117 deltagere, inklusive bestyrelsen op, et pænt fremmøde, syntes jeg. Det vil føre for vidt at komme ind på selve generalforsamlingen, jeg vil tage det vigtigste. Formanden, Ingolf Nielsen, kunne i sin beretning blandt andet fortælle, at foreningen har 239 medlemmer, beretningen blev enstemmigt godkendt. Kasserer Erik Meyer fremlagde et flot regnskab, der blev enstemmigt vedtaget, kontingentet forblev uændret i Ejgil Refsgaard fortalte om foreningens fremtidige virksomhed. De bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, der var på valg, blev alle genvalgt, herunder formanden Ingolf Nielsen. Revisor Niels Thomsen ønskede ikke genvalg, så revisorsuppleant Joan Magnussen blev valgt som ny revisor, og Bjarne Sørensen blev valgt som ny revisorsuppleant. Herefter gik vi over til aftenens festlige indslag julefesten, vi fik andesteg med tilbehør, så blev det tid til ris a la mande, der var som sædvanlig en skål pr. bord, og i hver skål var der en mandel, så de heldige kunne få deres mandelgave. Der blev spillet på harmonika (2 mand), og der blev sunget julesange. I år fik vi kun kaffe, da bestyrelsen syntes, at småkagerne var for dyre, her er jeg nødt til at tilføje, at det, var der ingen, der tog fortrydeligt op. Der blev trukket lod om 25 flotte julekurve på indgangsbilletterne, ind imellem blev der spillet, og de spillede godt. Det blev igen en god og festlig aften, som bestyrelsen kun skal have ros for. Tirsdag den 27. januar 2009 skal vi have bankospil i Korskærcentret kl , der spilles i 2 omgange, og i pausen skal vi have kaffe med brød, gad vide, om jeg vinder i år? Tirsdag den 24. februar 2009 skal vi så mødes igen i Korskærcentret kl , denne gang skal vi have et foredrag af Thyra Frank, der er kendt fra plejehjemmet Lotte i København. Hun vil komme og fortælle, hvad de laver, og hvorfor de har så stor en succes med det. Her skal vi også have en pause med kaffe og brød, har du/i ikke nået at melde jer til endnu, kan I nå det. Med venlig hilsen og endnu engang med ønsket om et godt nytår fra bestyrelsen og mig. For bestyrelsens i PPF. Harry H. Nielsen 28 POSTHORNET FEBRUAR 2009 POSTHORNET FEBRUAR

16 k ø B e n h a V n s P o s t - s e n i o r e r Torsdag den 19. marts kl Mine oplevelser som feltpræst i Afghanistan og Irak Sognepræst Andreas Christensen Foredraget ledsages af lysbilleder Peter Ipsens Alle NV Postpensionisternes Landsforenings generalforsamling torsdag den 16. april i Fredericia. Deltagere, der ønsker at følges ad i toget med afgang kl fra Københavns Hovedbanegård, kan tilmelde sig hos Niels Farmand Hansen, der så søger for pladsbillet, togbilletten skal den enkelte selv sørge for. Tilmelding senest den 1. marts 2009 på telefon Torsdag den 23. april 2009 kl Københavns Post-Seniorer afholder generalforsamling og sæsonafslutning. Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg i henhold til lovene, herunder valg af et ad hoc-udvalg på 5 personer. 7. Fastsættelse af kontingent 8. Fastsættelse af telefongodtgørelse 9. Eventuelt. Under beretningen vil der blive orienteret om ændring af deltagerbetaling for ikke medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. april 2009 kl Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning. Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til kasserer Keld Eksing onsdag den 1. april kl på tlf Torsdag den 30. april kl Københavns Post-Seniorer fejrer 20 års jubilæum. Det sker med et brag af en fest i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. B e g r a V e L s e s k a s s e n a f 2 6. m a j Afholder sin årlige generalforsamling lørdag den 28. marts 2009 kl på Risbjerggaard Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre (samme sted som sidste år) Følgende busser holder foran Risbjerggaard: Fra Friheden Station: Bus 132 mod: Rødovre Centrum Bus 200S mod: Lyngby Station Fra Hvidovre Station: Bus 132 mod: Valby Station Dagsorden er som følger: 1. Protokol og beretning 2. Regnskab 3. Indkommende forslag 4. Valg ifølge vedtægterne 5. Repræsentationsudgifter 6. Eventuelt Stor festmenu med varmrøget laks, helstegt oksefilet, kurv med frugt og is. Vin ad libitum. Fri bar med øl, vin og vand. Natmad/hønskekødsuppe. Der bliver underholdning, og musikken leveres af Bjørn og Okay. Se hele menuen og program i vores nyhedsbrev. Billetter til denne store aften koster kun kr. 200,00 pr. deltager og sælges onsdag den 25. marts kl Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV. Husk medlemskort. Sensommertur til Assmannshausen, Rüdesheim, Rhinen med Loreleyklippen og meget andet. Tag med Post-Seniorerne på en dejlig sensommertur, 6 dage/5 nætter, ½ pension på hotel Zwei Mohren i Assmannshausen, hvor vi bor på hele turen. Herfra er der udflugter til Wiesbaden, Rüdesheim og Rhinen rundt med besøg i bl.a. Koblenz og Deutsche Eck, hvor floderne Rhinen og Mosel løber sammen. Der bliver mulighed for en sejltur på Rhinen og besøg på Loreleyklippen (hvor Sirenerne måske synger) og meget meget mere. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 17. marts 2009 Tilmelding nødvendig på tlf til Poul Dalager, Ørbækvej 4, 2770 Kastrup. Sidste frist for tilmelding er mandag den 23. marts Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Formand Poul Dalager, næstformand Hans Henrik Hansen, kasserer Bent Larsen, Ole Thillemann og Niels Ringborg. Med venlig hilsen Bestyrelsen Se hele programmet i nyhedsbrevet. Deltagerprisen er kun kr ,00 i delt dobbeltværelse. Enkeltværelse, tillæg kr. 565,00. Tilmelding snarest og senest den 29. maj 2009 til Lis Jørgensen på telefon eller mail: Med venlig hilsen P.b.v. Jacob Christiansen P o s t k ø r s e L s - k o n t o r e t s P e n s i o n i s t k L u B " P. k. P. " Afholder generalforsamling onsdag den 11. marts 2009 kl i Postens Skytteforenings lokaler, Bernstorffsgade 38 A, kælderen. Dagsorden ifølge lovene. På bestyrelsens vegne Johannes Jensen Tlf P o s t P e n s i o n i s t e r n e i h e r n i n g Mandag den 23. februar kl Vinsmagning + brød og ost. Pris kr. 100,00. Tirsdag den 24. marts Vi prøver noget nyt. En tur til Esbjerg Højskole, hvor vi deltager i højskolens en dages arrangement, der er omtalt andetsteds i dette nummer af Posthornet. Vi kører i egne biler. (kr. 50,00 pr. person til den, der kører). Vi får formiddagskaffe frokost eftermiddagskaffe. Pris kr. 210,00. Nordiske senioraktiviteter 2009 Nu er forår og sommer på vej, og vi skal til at tænke på alt, hvad vi skal nå i det kommende år. NPPU har gode tilbud til dig Bridge, Golf, Petangue, Bowling og mulighed for at komme sammen med Postpensionister/Seniorer fra Norge, Sverige og Danmark. NORDISK BRIDGETURNERING MAJ Afholdes på Skiphelle, Drøback, Norge. Der spilles på Postforbundets anlæg i Skiphelle, som ligger ved Oslofjorden Deltagerpris pr. person i dobbeltværelse NOK 4.400,00. Enkeltværelse NOK 5.000,00. Indbefattet i prisen er: Helpension. Tilmelding senest 1. april til undertegnede SOM NOGET NYT PRØVER VI AT TILBYDE PETANQUE OG BOWLING NORDISK PETANQUE I NORGE AUGUST Afholdes på Skiphelle, Drøbak. Prisen er endnu ikke fastlagt, men ring til undertegnede, hvis du er interesseret. Sidste frist for tilmelding 1. juli NORDISK BOWLING I DANMARK OKTOBER Afholdes i Herning. Pris pr. person i dobbeltværelse kr ,00 For enkeltværelse betales kr ,00. Indbefattet i prisen er morgenmad let frokost aftensmad. Bytur + bustur i omegnen. Undertegnede hører gerne fra jer, hvis der er interesse for bowling. NORDISK GOLFTURNERING MAJ Afholdes på Silverhornet, Strømstad, Sverige. Der spilles på: Strømstad, Mjølkerød, og Dynekilen. Pris pr. person i dobbeltværelse SEK 2.700,00 Tillæg for enkeltværelse SEK 800,00. I prisen er medregnet morgenmad + aftensmad. Bådudflugt i Skærgården Greenfee ikke medregnet. Tilmelding senest 10. april til undertegnede. SENIORUGE PÅ SILVERHORNET STRØMSTAD I SVERIGE AUGUST Under opholdet er der mulighed for minigolf, petanque m.m. samt en udmærket badestrand. Prisen pr. person i dobbeltværelse SEK 5.300,00 For enkeltværelse er tillæg på SEK 800,00. Indbefattet i prisen er fuld pension, alle busture og bådudflugter + entréudgifter. Senest tilmelding 1. juli til undertegnede. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. Solveig Elbek. Telefon eller send en mail NORDISK SAMARBEJDE 30 POSTHORNET FEBRUAR 2009 POSTHORNET FEBRUAR

17 ID nr.: Aktivitets- K A L E N D E R Udgiveradresseret Maskinel Magasinpost Mandag den 16. februar 2009 Bestyrelsesmøde Sted: Landsforeningens kontor Søndag den 8. til lørdag den 14. februar 2009 Højskoleophold Sted: Esbjerg Højskole Mandag den 16. marts 2009 Bestyrelsesmøde Sted: Landsforeningens kontor Torsdag den 16. april 2009 PLs ordinære generalforsamling Sted: Dronning Margrethe Hallen, Fredericia Torsdag den 16. april 2009 Konstituerende bestyrelsesmøde Sted: Dronning Margrethe Hallen, Fredericia Mandag den 20. til onsdag den 22. april 2009 Pensionistkursus II Sted: Rørvig Centret Mandag den 11. til onsdag den 13. maj 2009 Pensionistkursus III Sted: Rørvig Centret Mandag den 25. maj 2009 Bestyrelsesmøde Sted: Landsforeningens kontor Læs mere om de forskellige aktiviteter på landsforeningens hjemmeside Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Frokost Krise Gasanlæg

Frokost Krise Gasanlæg Gode historier, som er skrevet og fortalt på FKG-workshops 21. maj 2014 Ad nye veje, til ældrepleje Vi får flere og flere ældre, men ikke flere ressourcer til plejen. (Den brændende platform). Rigtig meget

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere