Gardehusaren Nr. 1 - Februar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 1 - Februar årgang

2 Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...3 En husar på Fredensborg Slot...4 Trak sin sabel i messen...5 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron...6 Forsidebillede: Formand for GHR løjtnantsforening kaptajn J. Wigotski Hinrichsen fører estandartkommandoet ved HMD regentsjubilæum. Foto: Evan Hemmingsen Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lemmer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Navnenyt...7 Gardehusarregimentet til 40 års jubilæum...8 Freden sikret på Bornholm Nytårskur Hendes Majestæt Dronningen 40 års regeringsjubilæum Danske Gardehusarforeninger Sjællandske Livregiments Soldaterforening...25 Redaktion: Kaptajn Lars Nordmann, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Mikael Klynder, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte tlf Freddy Rasmussen tlf (adresseændringer) Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde tlf Kaptajn Lars Nordmann Oversergent Mikael Klynder Redaktionens adresser Lokalstof: OS Mikael Klynder, FSBM 1/V UDDBTN, Tlf.: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom re dak - ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Tlf.: , Fax: , Ny redaktør til Gardehusaren Pr. 1. januar 2012 sagde vi farvel til SSG Janne Ramsing, der stopper efter mange år som redaktør på Gardehusaren. Janne skal forrette tjeneste ved NATO HQ i Bruxelles. Mange tak til Janne for et godt stykke arbejde de forgangne år. Ny redaktør på Gardehusaren er OS Mikael Klynder. Mikael er FSBM ved 1/V UDDBTN og overtager Jannes opgaver pr. aprilnummeret. Alle artikler kan fra dette nummer sendes til Mikael på: og han kan kontaktes på tlf "Deadlines for Gardehusaren i 2012" April nummer: 28. februar Juni nummer: 28. april August nummer: 18. juni Oktober nummer: 30. august December nummer: 29. oktober Tjenesteblad for Gar de hu sar re gi men tet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Sol da ter for ening og Danske Gardehusarforeninger 2 1/2012

3 Hendes Majestæt Dronningens 40-års Regeringsjubilæum 14. januar 2012 Som det fremgår af flere artikler i dette nummer var Gardehusarregimentet indsat i mange spændende opgaver under Dronningens 40-års regeringsjubilæum. Det var bl.a. en stor oplevelse at eskortere Majestæten og Prinsgemalen gennem København på selve dagen. Byen var fuldstændig pakket med tilskuere og på intet tidspunkt var der "ledige pladser" helt fremme på ruten. Der var en fantastisk stemning, folk var glade og opsat på fest! Dagen før eskorten, den 13. januar, var jeg sammen med CMO major J. Stigler, repræsentant fra Ritmesterforeningen major K. Hauder og formanden fra Løjtnantsforeningen kaptajn J.S. Wigotski Hinrichsen på Amalienborg for at overrække en gave til Majestæten i anledning af jubilæet. Som det fremgår af billedet forærede vi Majestæten et sæt øreringe udført i guld på hvidguld. De er designet og fremstillet af vores lokale smykkekunstner i Slagelse, Michael Hansen, efter samme idéoplæg, som den broche regimentet forærede Majestæten til hendes 70 års fødselsdag i De forskellige elementer i smykket skal symbolisere Gardehusarregimentet og vores tilknytning til Slagelse, hvor regimentet har været garnisoneret siden Som basis for øreringene ses Trelleborgs ringvold fra år 980 udført i hvidguld. Oven på dette er digteren H.C. Andersens silhuet i guld. Digteren var elev på Slagelse Latinskole i perioden og senere en hyppig gæst på Holsteinborg Gods i den sydlige del af Slagelse Kommune, hvor en stor del af hans forfatterskab blev til. I midten ses Gardehusarregimentets kronede navnetræk udført i rødguld. Det var en god dag på Amalienborg. Majestæten virkede glad for gaven, hun takkede og meddelte os, at hun så frem til karetturen dagen efter. Udover karetturen blev der udført fodkommandoer til Gallaforestillingen i DR Koncertsal og til Gallataffelet dagen efter på Christiansborg Slot. Godt arbejde begge steder! Godt nytår! RC 1/2012 3

4 En husar på Fredensborg Slot Af: gardehusar Ringe. Tv-producer Børge Salomon Rokamp. I foråret 1964 blev jeg som nyudnævnt gardehusar udvalgt til at hjælpe kong Frederik IX med at modtage en meget vigtig gæst på Fredensborg Slot. Vi var ti gardehusarer i fuld galla (men uden heste) og en deling på 30 gardere fra Den Kongelige Danske Livgarde i rød galla, der alle blev opstillet i riddersalen ved indgangen til kongens modtagerværelse. På balkonen, der går hele vejen rundt i lokalet, stod der tre unge piger. De lagde sig fnisende på knæ og kikkede ivrigt ud gennem balkonens gelænder over mod os gardehusarer naturligvis. En af dørene på balkonetagen gik op, og kongen kom ud. Da han fik øje på sine tre døtre, smilede han og gav dem alle tre et lille kærligt dask i rumpen med sin kasket. Kongen var i sin flotte marinegallauniform med hele sildesalaten. Jeg havde nok ikke før gjort mig nogen forestillinger om, hvad en konge laver. Men nu kunne jeg ved selvsyn konstatere, at kong Frederik IX ikke kun var den øverste i hierarkiet af navn, men også af gavn. Det fremgik tydeligt af den måde, han talte med ceremonimesteren, protokolchefen og andre af hoffets folk om det, der skulle ske, at han både var en kompetent og engageret chef. Han vekslede også et par ord med de to officerer. Og til sidst sendte han os gardere og gardehusarer et af sine karakteristiske joviale smil. Velkommen til Fredensborg soldater! Tak, Deres Majestæt, mumlede vi. Så gik kongen ind i modtagerværelset, og vi ventede. Der var så stille, at vi kunne høre de tre prinsessers dæmpede hvisken. Pludselig kunne vi langt borte høre kommandoråb, støvlehæle der slog mod hinanden til retstilling, og geværer der blev ekserceret i præsenterstilling. Disse lyde gentog sig og blev højere og højere efterhånden som gæsten ført an af ceremonimesteren nærmede sig. Endelig blev døren til riddersalen åbnet og ind kom en totalt måbende, benovet og overvældet nyudnævnt ambassadør fra verdens mægtigste land United States of America. Jeg kan huske, jeg tænkte: Bare hun nu ikke besvimer. Officeren fra livgarden: Giv agt, præsenter gevær! Smæld, slam og bang. Hold op, hvor så det godt ud, og hvor lød det flot og samtidigt i den store sal. Og så gadehusar officeren: Giv agt, præsenter sabel! Sliiiim! Og helt synkront blev ti nyslebne sabler trukket op af skeden og strakt ud og opad i strakt arm, så gæsten kunne fortsætte ind til majestæten under de skinnende og nypudsede våben. Hvis meningen var, at den amerikanske ambassadør skulle imponeres og føle at benene blev slået væk under hende ved besøget på slottet i dette lille ubetydelige land med verdens ældste fungerende monarki, så var missionen mere end vellykket. Hun fortsatte med stive skridt og åben mund ind gennem døren, der blev holdt åben af to EFTERLYSNING bukkende lakajer med deres røde kjolesæt og skobørster på skuldrene, ind til Frederik IX, The King of Denmark. Så var der igen helt stille. Og vi ventede. Man kunne bogstaveligt talt høre en knappenål falde på gulvet. Pss.. Og et øjeblik efter: Pss.. Der var den lyd igen, hvem af os veldisciplinerede soldater kunne dog finde på at bryde stilheden på den måde. PSS.. Nu kunne det ikke længere ignoreres, gardehusar officeren vendte sig vredt om. Han fik øje på kongen, der stak hovedet ud gennem en skjult dør i panelet lige bag mig. Kongen hviskede: Nu kommer vi. Javel Deres Majestæt, hviskede de to officerer. Og vi gjorde klar til at gentage vores eksercits med sabler og geværer, når gæsten viste sig. Det var naturligvis en stor oplevelse for en ung mand som mig at være med til dette stykke danmarkshistorie. Et halvt år senere var jeg på vej til Cypern som FN-soldat. Den yngste af de tre prinsesser blev gift med kong Konstantin af Grækenland og blev dronning Anna Marie af Grækenland. Den mellemste prinsesse Benedikte blev gift med den tyske grev Richard. Den ældste prinsesse blev nogle år senere kronet til Hendes Majestæt Margrethe II, Danmarks Dronning. Men for Amerikas Forenede Staters ambassadør, der bare skulle ind og aflevere sine akkreditiver og sige formelt goddag til et lille lands statsoverhoved, var det utvivlsomt en uforglemmelig oplevelse, der vil give hende frydefulde mareridt resten af livet. Blå bog fra ISAF hold 5 FENRIS Kompagniet i Helmand, Afghanistan i Bo Lundfald, 4 1/2012

5 Trak sin sabel i messen Tekst: seniorsergent L. Larsen - Foto: overkonstabel af 1. grad H.H. Matthiesen Kransekagen var naturligvis standsmæssigt oplagt, så ingen var i tvivl om at her var husarer samlet. Premierløjtnant Kayser trækker sin sabel og åbner flasken med øvet hånd. Det blev indledningen på årsdagen i Messen på Hærens Sergentskole. Det blev en dag som de tilstedeværende sent glemmer. En dag hvor husarerne var samlet officerer, seniorsergenter, oversergenter, en korporal og en overkonstabel. Alle holder vejret! Premierløjtnant Kayser trækker sin sabel og gør opmærksom på at man skal holde afstand, og man ser tydeligt på hans ansigtsudtryk - han mener det. Alle adlyder officeren uden at fortrække en mine, samt forholder sig helt i ro og på afstand. Et tilsyneladende dramatisk optrin på Hærens Sergentskole en torsdag eftermiddag i november. Fredelige hensigter Selv om optrinet kan virke truende på læseren, så var det en fredelig indledning på en tradition for husarer på Hærens Sergentskole fejring af Gardehusarregimentets fødselsdag. Der var ingen voldelige hensigter med sablen. Nej, den skulle anvendes til at åbne champagnen med, hvilket lykkedes helt efter bogen, og kort tid efter kunne de fremmødte på behørig vis indlede 397 års dagen. Som det er tradition på en sådan dag, så skal man naturligvis høre regimentschefens tale. Det skete også i Sønderborg. Talen blev oplæst af seniorsergent A.T. Nielsen, som også var arrangør af fødselsdagsfestlighederne i Sønderborg. Elever deltog I messen var kopier af dagens diplomer fremlagt, så de tilstedeværende kunne sætte sig ind i hvem der tidligere på dagen var tildelt diverse erkendtligheder ved fødselsdagsarrangementet på Antvorskov Kaserne. Herefter gik snakken lystigt resten af eftermiddagen, og aftenen med. Mange emner kom på banen blandt de festklædte husarer der var iklædt uniform M/69 med anlagte dekorationer. Enkelte oversergenter som var på kursus (VUT II) var dog forhindret i at anlægge M/69 da de ikke havde den med. De mødte alligevel og var med til at festligholde dagen. Så selv om mange hævder at messelivet er dødt nu til dags, så var det i hvert fald ikke tilfældet 17. november 2011 i Sønderborg. De deltagende tog sig god tid at få talt med de øvrige. Støtte hjemmefra Udover champagne var der naturligvis kransekage som hører til på sådan en festdag. Det blev igen en festlig fødselsdag, som der er tradition for på sergentskolen. En festdag som kun var mulig med støtten hjemme fra regimentet. En støtte som luner når man er tjenestegørende langt fra Gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne i Slagelse. En økonomisk støtte, men også en støtte med diverse på tryk: Regimentschefens tale, diplomer m.m. En støtte som vi er særdeles taknemmelige for. Det blev igen en god fødselsdag her i Sønderborg. En dag vi husker. En dag hvor husarer var samlet i messen på tværs af grader. En tradition der er kommet for at blive. Ikke alle kom med på det traditionelle gruppebillede, da husarerne kom og gik i løbet af dagen tjenesten skulle jo passes. 1/2012 5

6 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron - i forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens 40 års regeringsjubilæum. Af: S. Carlsen, Major/ceremonielemenetet, Gardehusarregimentet Forsikringsgodkendt låse- og alarminstallatør Låsesystemer og gitre Adgangskontrol (ADK) Alarm-anlæg (AIA og ABA) Videoovervågning (ITV) Ndr. Ringgade 70B 4200 Slagelse Tlf Fax DØGNVAGT For at styrke forholdet og samarbejdet nu og i fremtiden med udenlandske ridende enheder, var repræsentanter fra Sverige og Storbritanien inviteret til at besøge Gardehusarregimentets Hesteskadron i tiden januar Besøget fra Sverige, hvor chef og næstkommanderende fra Livgardets Dragoner deltog, var samtidig et tack för senast, idet Hesteskadronen i efteråret 2011 havde lejlighed til at besøge Livgardets Dragoner i Stockholm. Fra Storbritanien deltog regimentschefen, adjutant og Regimental Corporal Major (RCM) fra Household Cavalery Mounted Regiment (HCMR). Regimentet løser de samme opgaver i Storbritanien som Gardehusarregimentet gør herhjemme ceremonielle opgaver af mange forskellige slags, ligesom regimentet er et moderne kamptropregiment med hovedvægten lagt på opklaring. HCMR består af to eskadroner: Lifeguards, som rider i røde uniformer og the Blues and Royals, som rider i mørkeblå uniformer. Gæsterne kom fra Blues and Royals. Gæsterne ankom til København med fly onsdag omkring klokken 13., hvor de blev afhentet og fragtet til Gardehusarkasernen, hvor turen, efter velkomst hos regimentschefen, fortsatte til Historisk Samling og Hesteskadronens område. Derefter middag og returnering til København, hvor alle blev indlogeret på hotel sammen med Eskadronens officerer og befalingsmænd. Torsdag og fredag forløb med daglig ridning og eskortetræning i København, som gæsterne deltog i på lige fod med alle andre, - men selvfølgelig i deres hjemlands uniformer. Under generalprøven fredag eftermiddag udgjordes de to sidste roder i Eskorten af britter og svenskere, som de alle efter særdeles vellykket ridt, var meget begejstrede for. Lørdag, hvor eskorten for Majestæten fandt sted fra Amalienborg til Københavns Rådhus, deltog gæsterne ikke i selve eskorten, men benyttede lejligheden til, bl.a. på Amalienborg Slotsplads, at se hvorledes Gardehusarregimentets Hesteskadron løser sine ceremonielle opgaver. Det var man enige om, var rigtig godt. Som RCM sagde, med klædelig engelsk beskedenhed og høflighed: det var næsten lige så godt, som vi selv kunne have gjort det. Lørdag aften var der afsked med gæsterne med mange ønsker om et snarligt gensyn og et stærkt og godt samarbejde i fremtiden. Et ønske som vi føler os overbeviste om vil gå i opfyldelse, idet der i skrivende stund allerede er kommet en aftale i stand med Blues and Royals om et udvekslingsbesøg, hvor personel fra Hesteskadronen skal besøge Hyde Park Barracks, Knightsbridge i London, hvor HCMR har til huse. Dette besøg løber af stablen allerede i slutningen af januar. 6 1/2012

7 Navnenyt Medalje for tapperhed Motivation: for den 19 februar 2010, under kampføling, uden tøven, og med tydelig erkendt risiko for eget liv og førlighed, at have løbet frem under meget kraftig direkte beskydning, for at komme en såret kammerat til undsætning. Herunder at yde førstehjælp og stabilisere ham under stadig beskydning. KS Jesper Houlberg Christensen er tildelt forsvarets medalje for tapperhed. Fortjenstmedalje til kørerdommer Kørerdommer og uddannelsesleder Henning Riget Nielsen har modtaget fortjenstmedaljen i sølv. Forministeriet har meddelt Forsvarets Personeltjeneste, at Hendes Majestæt Droningen fra den 4. juli 2011 har benådet kørerdommer og uddannelsesleder Henning Riget Nielsen med fortjenstmedalje i sølv. Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: LSE-Linneddepot: Mandag og torsdag: Miljøgården: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag I særlige tilfælde uden for dag-lig åbningstid tlf KØR/ELM SLA: Mandag - fredag: Munderingsdepot: Mandag - tirsdag: Onsdag Lukket Torsdag - fredag: Afleverings af mundering: Mandag - fredag: Efter aftale Henning Riget Nielsen hilser her på Regimentschefen. Erindringsmedalje I anledning af Dronningens regeringsjubilæum, der blev fejret i JAN, blev der uddelt en ny medalje med navnet "Erindringsmedalje i anledning af Hendes Majestæts Dronningens 40 års regeringsjubilæum". Medaljen er udført i sølv og har på forsiden et portræt i højrevendt profil af Hendes Majestæt Dronningen og med omskriften:" Margrethe II Danmark Dronning". På bagsiden er der et bølget rammeværk i ni felter, hvor der i felterne er en kongekrone, tre løver, ni søblade (hjerter), Færøernes vædder og Grønlands bjørn. Her er omskriften Dronningens valgsprog:" Guds Hjælp Folkets Kærlighed Danmarks Styrke" foroven samet af " ". Ved GHR blev regimentschef oberst Tommy M. Paulsen og chefen for hesteskadronen major Per S. Thuesen tildelt medaljen. Galladepot: Mandag - fredag: Efter aftale Indkøber: Mandag - fredag Ammunition: Mandag - fredag: Efter aftale Service: Messer, møntvask, møntte le - fo ner fin des i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stati o nen og kasernen. Stoppested v. for hin drings ba nen. Busruterne 30, 31 og 88 stop pe sted på Næstvedvej ved ka ser nens ind kør sel. 1/2012 7

8 Gardehusarregimentet til 40 års jubilæum Af: Husar L. Forum 3. DEL 1/II GHR Lørdagens sidste indøvelse, under en skyfri himmel. I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års jubilæum som regent, udstillede Gardehusarregimentet fodkommando lørdag den 14. JAN i DR s koncerthus og søndag den 15. JAN på Christiansborg. Efter 9 dage i Oksbøl som momenter for ISAF 13, kørte en lastbil med Et humoristisk indslag af OKS Haagensen. husarer hjem mod Slagelse torsdag den 12. JAN om formiddagen. Denne forskydning skete flere timer inden oprydningen efter øvelsen var gennemført, dette fordi vi havde fået en ganske særlig opgave i den kommende weekend. Kompagniet (1/II GHR) skulle opstille et fodkommando, hvilket for mange af os var første gang i den røde gallauniform. Eftersom eksercits, især eksercits med sabel, ikke har højeste prioritet på en PNINF ers øvelsesliste, måtte vi se i øjnene at der skulle tørtrænes nogle dage. Torsdag eftermiddag startede med et møde for fodkommandoet, der var en officer, en sergent, samt 14 OKS/ OKS-1 ere, som var blevet udpeget som frivillige, altså 16 i alt. Efter navneopråb blev vi introduceret til den overordnede plan for de følgende dage, og derefter brugte vi nogle timer på de grundlæggende kommandoer. Dagen efter gik med indøvelse, frokost og indøvelse, denne gang var vi dog i den røde gallauniform. Med hjælp fra OS J. E. Skov fik vi uniformen sat på plads, samt detaljerne i vores eksercits rettet til. Lørdag kørte vi fra Antvorskov Kaserne kl. 1030, for at mødes på Livgardens Kaserne i Gothersgade med de husarer, som bor i København, samt møde ceremoniofficer MJ Stigler, der resten af weekenden fulgte os, og havde overblik over forløbet. I Gothersgade startede vi dagen med en frokost i kasernens ( ) 8 1/2012

9 kantine, som bestemt var besøget værd, grundet dets kvindelige personale! Efter maden skulle der kæles for uniformen, medaljerne påsættes, støvlerne og sablen pudses, og svejfen dampes. Med hjælp fra hinanden kom vi i uniformen, og da der stadig var nogle timer til stilletid i DR s koncerthus, så brugte vi tiden på at indøve igen. Dette i smukt dansk solskinsvejr med Rosenborg og adskillelige tilskuere bag os. OKS Mini kæler for sine støvler. PL Hansen-Nord hjælper SG Kästel med uniformen. En aften i rampelyset Kl kørte vi i bus sammen med Livgardens fodkommando mod koncerthuset, hvor vi havde en time til at finde på plads og ensrette kommandoer med Livgarden. Der blev placeret 10 husarer ved den røde løber, 2 husarer på post ved det royale opholdsområde og 4 husarer som reserve. Jeg selv var på posten ved opholdsområdet, hvor vi skulle hilse på de personer der gik ind i området. Seniorsergenten fra Livgarden, som stod for koordinationen, advarede os flere gange imod at være kække husarer og pifte efter damerne, især Kronprinsessen. Han fik sin vilje - eftersom hun ikke kom tæt nok på. Det var en spændende opgave, som ikke bød på så meget sabel i skulder og hils, men mere ros og venlige ord fra mange af de 1537 gæster. Det var hårdt og varmt at stå stille og holde fokus så længe, så vores post benyttede sig af vagtskifte to gange. Den mulighed benyttede de 10 husarer ved den røde løber sig ikke af. De stod perfekt i forhold til hele Danmarks kameraer, så selvom fødderne smertede på den post, ville ingen byttes med reserven. Omkring kl var alle gæster, inklusiv Hendes Majesæt Dronningen, ankommet. Derefter kunne vi godt tilfredse med dagens arbejde sidde op i bussen og på nemmeste måde få klædt om, og komme hjem til Slagelse. Gallataffel på Christiansborg Søndag startede med samme stilletider, som lørdag. Vi mødtes kl i Gothersgade igen, spiste og klædte om. Kl kørte vi mod Christiansborg, hvor vi kunne indøve i de rigtige omgivelser, især march op og ned ad trapperne var et fokuspunkt. Omkring kl marcherede vi ind på vores plads over for Rigsfanen, hvor vores opgave igen var at hilse på kongelige og ministre. Efter en times tid ankom Hendes Majestæt Dronningen, som vores offi cer PL Hansen-Nord meldte klar til, hvorefter hun inspicerede fodkommandoet. Kort efter gik vi indtrådt tilbage til ventelokalet. Eftersom vi har andre støvler end Livgarden, går vi i en anden takt end dem, hvilket åbenbart er sjovt for Livgarden. Så der blev grint højlydt af os når vi marcherede ind og ud af ventelokalet. Det tog vi dog ikke så tungt, eftersom vi klarede den indtrådte trappemarch væsentligt bedre end dem. I de 3 timer, der blev spist og holdt taler til Gallamiddagen, havde vi en kærkommen pause for fødderne. Omkring kl gik vi igen mod vores plads ved Rigsfanen, for at hilse på gæsterne, der nu skulle forlade Christiansborg. En af de sidste der kom ned ad trappen var Adjudantstabschefen, som hjalp en af de kongelige (navnet er klassificeret til YHEM ;-)) ned ad trappen, men han skulle bruge en soldat til de sidste trin, så her trådte OKS-1 Lange hurtigt ud af geleddet og hjalp til. Vi løste de opgaver vi fik næsten fejlfrit, og jeg kan med ømme fødder se tilbage på en weekend, som jeg er hamrende stolt af at have været en del af. Til slut vil jeg ønske Hendes Majestæt tillykke, og må De have mange gode år fremover. 1/2012 9

10 Freden sikret på Bornholm Af: SG C. Røjkjær, Gruppefører/1. spejdergruppe/1. spejderdeling/2. lette opklaringseskadron/dancon NRF 2012 (Opstillet af III. Opklaringsbataljon/GHR) 3. operation: Sattelitbillede over operationsområdet visende BLACK 1 = indskibningsområdet. BLACK 2 = Målområdet. BLACK 3 = til- og afgangsveje. Hvert område blev overvåget af en GRP. OP mod BLACK 2 ses ligeledes på kortet. I efteråret 2011 afholdt 2. lette opklaringseskadron en øvelse, hvor fokus var på afsiddet opklaring, overvågning og ikke mindst grundige forberedelser. Formålet var at træne Eskadronens delinger i at indhente detaljerede efterretninger uden selv at blive erkendt af fjenden. Bornholm centrum for en regional konflikt. Øvelsesscenariet tog udgangspunkt i Bornholms farverige og voldsomme historie, hvor Øen flere gange har skiftet hænder mellem det svenske og danske rige, som følge af krige og revolution. Det er heldigvis længe, længe siden at svenskerne var vores fjender i virkeligheden, men i dette, fiktive, scenarie havde Øen endnu engang været centrum i en regional konflikt Efter lang tid med hårde kampe blev de svenske styrker på Bornholm besejret. Efter underskrivelse af fredsaftalen fik svenskerne lov til at evakuere deres resterende styrker tilbage til Sverige. Imens blev NRF 2012 aktiveret for at stabilisere og bevare freden. Sammen med to infanteribataljoner (INFBTN) fra hhv. Spanien og Polen, blev 2. Lette Opklaringseskadron (ESK) indsat på Bornholm. ESK blev udstationeret i Camp Almegård i nordkanten af Rønne som er den største by på Bornholm og under NATOs kontrol. ESK opgaver var ikke kendte da den blev aktiveret, men efterretninger tydede på at under den svenske evakuering var elementer fra 2 svenske bataljoner ikke blandt de evakuerede tropper. Det vurderedes ikke at disse enheder var blevet nedkæmpet, og det formodes derfor at de stadig skjulte sig på øen. Muligvis mhp. at træne lokale sympatisører og rette angreb mod de fredsbevarende styrker. Opgaven for NATO-styrkerne er nu at lokalisere disse enheder og forhindre deres planer om at destabilisere området. 1. operation opklaring mod fjendtlig kommandostation. Der løber efterretninger ind om at en af de svenske enheder har oprettet et KSN på midt-bornholm hvorfra de leder og styrer deres enheder på resten af Øen. Det er nu ESK opgave at bekræfte disse efterretninger. 1. deling (1 DEL) iværksætter vejopklaring (VEJOPK) fra det sydlige Bornholm og mod nord. Det er meningen at denne VEJOPK skal få DEL frem til målområdet, og her overgå til områdeopklaring (OMROPK) når mørket først har sænket sig. Inden afgang fra Camp Almegård er hver en detalje indøvet, hvert et kort og luftfoto over området er studeret. Alle ved lige præcis hvordan de skal handle i hver en tænkelig situation. Under VEJOPK erkendes mindre FJ posteringer omkring overgange men disse omgås uden at DEL bliver opdaget, og DEL ankommer derfor til afsiddeområdet (ASO) skjult og køretøjerne gemmes væk så evt. FJ patruljer ikke erkender dem. Fra ASO og i ly af mørket begiver de tre spejdergrupper (SPJGRP) sig afsiddet frem mod målet. Hver afsiddet GRP består af 4 mand så det er ikke meget ildkraft. Det er derfor utrolig vigtigt ikke at blive erkendt under OMROPK. Da de tre GRP er inde i området indtager 1 GRP en stilling hvorfra de kan overvåge indfaldsveje og støtte de to andre GRP, såfremt de måtte få brug for det. Under OMROPK erkendes flere lastvogne og en generator, så det kan bekræftes at der er et KSN i området. Området er tæt skov med små åbne områder. En gren der knækker i skovbunden kan høres langt væk, men spejderne bliver ikke erkendt og da opgaven er løst exfiltrerer (EXFIL) DEL ud af området og tilbage til ASO hvor de sidder op på KØTJ og forsætter EXFIL til et BSO hvor ESK forbereder ny opgave. Der er nemlig allerede løbet nye efterretninger ind om at fjendtlige (FJ) enheder fra 2. Kystjægerbataljon har overtaget et gammelt depot på midt-bornholm hvor de bevæbner og træner en lokal milits der går under navnet Frit Bornholm (FB). Det vurderes at de omkringliggende huse bliver benyttet af militsen og huser op til kompagni-værdi. ( ) 10 1/2012

11 3. operation: Billede taget fra 1 GRP skjulte OP mod A1 inden mørket sænkede sig. 2. operation opklaring forud for allieredes angreb mod fjendtlig træningslejr. 1 DEL forskyder tilbage til Camp Almegård for at genforsyne og klargøre til INFIL og OMROPK mod den mulige FJ træningslejr. Inde i Camp en gennemgås luftfotos af området. Efterretninger tyder på at den FJ enhed i området muligvis råder over indtil flere hundepatruljer. Det gør opgaven en hel del sværere. Alle muligheder drøftes blandt de tre gruppeførere og delingsføreren. Såfremt det lykkes at bekræfte efterretningerne, skal oplysninger og skitser overleveres til chefen for den polske INFBTN, så de kan indlede et angreb på den FJ træningslejr. Det er derfor vigtigt at de informationer der indhentes er så detaljerede som de kan blive, for at lette det senere angreb. 1 DEL iværksætter INFIL og det lykkes at komme uset frem til ASO. køretøjerne bliver hurtigt gemt af vejen, og der fortsættes til fods ind i området. Det erkendes hurtigt, at FJ patruljer er aktive i området. Vejene i området bliver patruljeret af FJ KØTJ, og tættere inde omkring depotet har FJ afsiddede patruljer. Det lykkes for 1 GRP at komme i en position, hvorfra de kan se hovedindgangen samt hele den vestlige del af målet. Selve depotet er omgivet af et 2 meter højt hegn, og hovedindgangen er besat af to vagtposter. Mens 1 GRP observerer mod hovedindgangen og aktiviteten i den vestlige del, er 2 GRP gået i en bue øst og på vej ind fra den anden retning. Da de er næsten helt oppe ved hegnet erkender 2 GRP en FJ hundepatrulje på vej i deres retning. De frigør hurtigt og forsøger at komme ind fra en ny retning; inde i området er der nu heftig aktivitet. Ved hjælp af den termiske kikkert kan 1 GRP se hvordan nærforsvaret i området testes. Der bliver undervist i search af personer og generel vagttjeneste. Der er nu ingen tvivl om at der foregår træning af militsfolk i området. 2 og 3 GRP samt delingsføreren samles ved 1 GRP i deres observationspost (OP). Det står helt klart at et angreb på målet lader sig bedst gøre fra vest. Gode støttestillinger samt optimale kampafstande til polakkernes BMP kampkøretøjer, gør at det bliver valgt. Delingsføreren overdrager oplysningerne og de skitser som grupperne har tegnet over området. Vi kan nu trække os tilbage og overvære det polske angreb (CPX). Efter endt opgave står den på EXFIL tilbage til Camp Almegård og klargøring til ny opgave. Nye efterretninger tyder på at FJ er så pressede at de nu vil ty til IED er. 3. operation infiltration, overvågning og pågribelse af High Value Target. Efter et velfortjent hvil klargøres der til ny opgave. Efterretninger tyder på at der er ankommet en ekspert i IED fremstilling til området. Han skulle nu være i gang med at uddanne de tilbageværende FJ enheder i fremstilling af IED er. Han skulle holde til i et skovområde langs vestkysten af Bornholm lidt nord for Rønne. Hvis ( ) 1/

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004

Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 Gardehusarregimentets deltagelse ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 1 Menig gardehusar med kæreste, 1885.Professor Vilh. Rosenstand Tilhører Gardehusarregimentets

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14.

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14. 44. årgang # 08 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter 60 år for Jutlandia Side 14 Forsvarsminister på missionsbesøg Side 4-5 4-5 Mission updates Side 6-7 Kroatien Side 18-19

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn September 2002 Nr. 3 7. årgang KRUDTTÅRNET 1 Med flot honnørkommando mindedes Flådens sænkning den 29 august - læs side 7. I flådestationens havneelement er de ikke

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere