Gardehusaren Nr. 1 - Februar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 1 - Februar årgang

2 Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...3 En husar på Fredensborg Slot...4 Trak sin sabel i messen...5 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron...6 Forsidebillede: Formand for GHR løjtnantsforening kaptajn J. Wigotski Hinrichsen fører estandartkommandoet ved HMD regentsjubilæum. Foto: Evan Hemmingsen Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lemmer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Navnenyt...7 Gardehusarregimentet til 40 års jubilæum...8 Freden sikret på Bornholm Nytårskur Hendes Majestæt Dronningen 40 års regeringsjubilæum Danske Gardehusarforeninger Sjællandske Livregiments Soldaterforening...25 Redaktion: Kaptajn Lars Nordmann, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Mikael Klynder, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte tlf Freddy Rasmussen tlf (adresseændringer) Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde tlf Kaptajn Lars Nordmann Oversergent Mikael Klynder Redaktionens adresser Lokalstof: OS Mikael Klynder, FSBM 1/V UDDBTN, Tlf.: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom re dak - ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Tlf.: , Fax: , Ny redaktør til Gardehusaren Pr. 1. januar 2012 sagde vi farvel til SSG Janne Ramsing, der stopper efter mange år som redaktør på Gardehusaren. Janne skal forrette tjeneste ved NATO HQ i Bruxelles. Mange tak til Janne for et godt stykke arbejde de forgangne år. Ny redaktør på Gardehusaren er OS Mikael Klynder. Mikael er FSBM ved 1/V UDDBTN og overtager Jannes opgaver pr. aprilnummeret. Alle artikler kan fra dette nummer sendes til Mikael på: og han kan kontaktes på tlf "Deadlines for Gardehusaren i 2012" April nummer: 28. februar Juni nummer: 28. april August nummer: 18. juni Oktober nummer: 30. august December nummer: 29. oktober Tjenesteblad for Gar de hu sar re gi men tet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Sol da ter for ening og Danske Gardehusarforeninger 2 1/2012

3 Hendes Majestæt Dronningens 40-års Regeringsjubilæum 14. januar 2012 Som det fremgår af flere artikler i dette nummer var Gardehusarregimentet indsat i mange spændende opgaver under Dronningens 40-års regeringsjubilæum. Det var bl.a. en stor oplevelse at eskortere Majestæten og Prinsgemalen gennem København på selve dagen. Byen var fuldstændig pakket med tilskuere og på intet tidspunkt var der "ledige pladser" helt fremme på ruten. Der var en fantastisk stemning, folk var glade og opsat på fest! Dagen før eskorten, den 13. januar, var jeg sammen med CMO major J. Stigler, repræsentant fra Ritmesterforeningen major K. Hauder og formanden fra Løjtnantsforeningen kaptajn J.S. Wigotski Hinrichsen på Amalienborg for at overrække en gave til Majestæten i anledning af jubilæet. Som det fremgår af billedet forærede vi Majestæten et sæt øreringe udført i guld på hvidguld. De er designet og fremstillet af vores lokale smykkekunstner i Slagelse, Michael Hansen, efter samme idéoplæg, som den broche regimentet forærede Majestæten til hendes 70 års fødselsdag i De forskellige elementer i smykket skal symbolisere Gardehusarregimentet og vores tilknytning til Slagelse, hvor regimentet har været garnisoneret siden Som basis for øreringene ses Trelleborgs ringvold fra år 980 udført i hvidguld. Oven på dette er digteren H.C. Andersens silhuet i guld. Digteren var elev på Slagelse Latinskole i perioden og senere en hyppig gæst på Holsteinborg Gods i den sydlige del af Slagelse Kommune, hvor en stor del af hans forfatterskab blev til. I midten ses Gardehusarregimentets kronede navnetræk udført i rødguld. Det var en god dag på Amalienborg. Majestæten virkede glad for gaven, hun takkede og meddelte os, at hun så frem til karetturen dagen efter. Udover karetturen blev der udført fodkommandoer til Gallaforestillingen i DR Koncertsal og til Gallataffelet dagen efter på Christiansborg Slot. Godt arbejde begge steder! Godt nytår! RC 1/2012 3

4 En husar på Fredensborg Slot Af: gardehusar Ringe. Tv-producer Børge Salomon Rokamp. I foråret 1964 blev jeg som nyudnævnt gardehusar udvalgt til at hjælpe kong Frederik IX med at modtage en meget vigtig gæst på Fredensborg Slot. Vi var ti gardehusarer i fuld galla (men uden heste) og en deling på 30 gardere fra Den Kongelige Danske Livgarde i rød galla, der alle blev opstillet i riddersalen ved indgangen til kongens modtagerværelse. På balkonen, der går hele vejen rundt i lokalet, stod der tre unge piger. De lagde sig fnisende på knæ og kikkede ivrigt ud gennem balkonens gelænder over mod os gardehusarer naturligvis. En af dørene på balkonetagen gik op, og kongen kom ud. Da han fik øje på sine tre døtre, smilede han og gav dem alle tre et lille kærligt dask i rumpen med sin kasket. Kongen var i sin flotte marinegallauniform med hele sildesalaten. Jeg havde nok ikke før gjort mig nogen forestillinger om, hvad en konge laver. Men nu kunne jeg ved selvsyn konstatere, at kong Frederik IX ikke kun var den øverste i hierarkiet af navn, men også af gavn. Det fremgik tydeligt af den måde, han talte med ceremonimesteren, protokolchefen og andre af hoffets folk om det, der skulle ske, at han både var en kompetent og engageret chef. Han vekslede også et par ord med de to officerer. Og til sidst sendte han os gardere og gardehusarer et af sine karakteristiske joviale smil. Velkommen til Fredensborg soldater! Tak, Deres Majestæt, mumlede vi. Så gik kongen ind i modtagerværelset, og vi ventede. Der var så stille, at vi kunne høre de tre prinsessers dæmpede hvisken. Pludselig kunne vi langt borte høre kommandoråb, støvlehæle der slog mod hinanden til retstilling, og geværer der blev ekserceret i præsenterstilling. Disse lyde gentog sig og blev højere og højere efterhånden som gæsten ført an af ceremonimesteren nærmede sig. Endelig blev døren til riddersalen åbnet og ind kom en totalt måbende, benovet og overvældet nyudnævnt ambassadør fra verdens mægtigste land United States of America. Jeg kan huske, jeg tænkte: Bare hun nu ikke besvimer. Officeren fra livgarden: Giv agt, præsenter gevær! Smæld, slam og bang. Hold op, hvor så det godt ud, og hvor lød det flot og samtidigt i den store sal. Og så gadehusar officeren: Giv agt, præsenter sabel! Sliiiim! Og helt synkront blev ti nyslebne sabler trukket op af skeden og strakt ud og opad i strakt arm, så gæsten kunne fortsætte ind til majestæten under de skinnende og nypudsede våben. Hvis meningen var, at den amerikanske ambassadør skulle imponeres og føle at benene blev slået væk under hende ved besøget på slottet i dette lille ubetydelige land med verdens ældste fungerende monarki, så var missionen mere end vellykket. Hun fortsatte med stive skridt og åben mund ind gennem døren, der blev holdt åben af to EFTERLYSNING bukkende lakajer med deres røde kjolesæt og skobørster på skuldrene, ind til Frederik IX, The King of Denmark. Så var der igen helt stille. Og vi ventede. Man kunne bogstaveligt talt høre en knappenål falde på gulvet. Pss.. Og et øjeblik efter: Pss.. Der var den lyd igen, hvem af os veldisciplinerede soldater kunne dog finde på at bryde stilheden på den måde. PSS.. Nu kunne det ikke længere ignoreres, gardehusar officeren vendte sig vredt om. Han fik øje på kongen, der stak hovedet ud gennem en skjult dør i panelet lige bag mig. Kongen hviskede: Nu kommer vi. Javel Deres Majestæt, hviskede de to officerer. Og vi gjorde klar til at gentage vores eksercits med sabler og geværer, når gæsten viste sig. Det var naturligvis en stor oplevelse for en ung mand som mig at være med til dette stykke danmarkshistorie. Et halvt år senere var jeg på vej til Cypern som FN-soldat. Den yngste af de tre prinsesser blev gift med kong Konstantin af Grækenland og blev dronning Anna Marie af Grækenland. Den mellemste prinsesse Benedikte blev gift med den tyske grev Richard. Den ældste prinsesse blev nogle år senere kronet til Hendes Majestæt Margrethe II, Danmarks Dronning. Men for Amerikas Forenede Staters ambassadør, der bare skulle ind og aflevere sine akkreditiver og sige formelt goddag til et lille lands statsoverhoved, var det utvivlsomt en uforglemmelig oplevelse, der vil give hende frydefulde mareridt resten af livet. Blå bog fra ISAF hold 5 FENRIS Kompagniet i Helmand, Afghanistan i Bo Lundfald, 4 1/2012

5 Trak sin sabel i messen Tekst: seniorsergent L. Larsen - Foto: overkonstabel af 1. grad H.H. Matthiesen Kransekagen var naturligvis standsmæssigt oplagt, så ingen var i tvivl om at her var husarer samlet. Premierløjtnant Kayser trækker sin sabel og åbner flasken med øvet hånd. Det blev indledningen på årsdagen i Messen på Hærens Sergentskole. Det blev en dag som de tilstedeværende sent glemmer. En dag hvor husarerne var samlet officerer, seniorsergenter, oversergenter, en korporal og en overkonstabel. Alle holder vejret! Premierløjtnant Kayser trækker sin sabel og gør opmærksom på at man skal holde afstand, og man ser tydeligt på hans ansigtsudtryk - han mener det. Alle adlyder officeren uden at fortrække en mine, samt forholder sig helt i ro og på afstand. Et tilsyneladende dramatisk optrin på Hærens Sergentskole en torsdag eftermiddag i november. Fredelige hensigter Selv om optrinet kan virke truende på læseren, så var det en fredelig indledning på en tradition for husarer på Hærens Sergentskole fejring af Gardehusarregimentets fødselsdag. Der var ingen voldelige hensigter med sablen. Nej, den skulle anvendes til at åbne champagnen med, hvilket lykkedes helt efter bogen, og kort tid efter kunne de fremmødte på behørig vis indlede 397 års dagen. Som det er tradition på en sådan dag, så skal man naturligvis høre regimentschefens tale. Det skete også i Sønderborg. Talen blev oplæst af seniorsergent A.T. Nielsen, som også var arrangør af fødselsdagsfestlighederne i Sønderborg. Elever deltog I messen var kopier af dagens diplomer fremlagt, så de tilstedeværende kunne sætte sig ind i hvem der tidligere på dagen var tildelt diverse erkendtligheder ved fødselsdagsarrangementet på Antvorskov Kaserne. Herefter gik snakken lystigt resten af eftermiddagen, og aftenen med. Mange emner kom på banen blandt de festklædte husarer der var iklædt uniform M/69 med anlagte dekorationer. Enkelte oversergenter som var på kursus (VUT II) var dog forhindret i at anlægge M/69 da de ikke havde den med. De mødte alligevel og var med til at festligholde dagen. Så selv om mange hævder at messelivet er dødt nu til dags, så var det i hvert fald ikke tilfældet 17. november 2011 i Sønderborg. De deltagende tog sig god tid at få talt med de øvrige. Støtte hjemmefra Udover champagne var der naturligvis kransekage som hører til på sådan en festdag. Det blev igen en festlig fødselsdag, som der er tradition for på sergentskolen. En festdag som kun var mulig med støtten hjemme fra regimentet. En støtte som luner når man er tjenestegørende langt fra Gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne i Slagelse. En økonomisk støtte, men også en støtte med diverse på tryk: Regimentschefens tale, diplomer m.m. En støtte som vi er særdeles taknemmelige for. Det blev igen en god fødselsdag her i Sønderborg. En dag vi husker. En dag hvor husarer var samlet i messen på tværs af grader. En tradition der er kommet for at blive. Ikke alle kom med på det traditionelle gruppebillede, da husarerne kom og gik i løbet af dagen tjenesten skulle jo passes. 1/2012 5

6 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron - i forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens 40 års regeringsjubilæum. Af: S. Carlsen, Major/ceremonielemenetet, Gardehusarregimentet Forsikringsgodkendt låse- og alarminstallatør Låsesystemer og gitre Adgangskontrol (ADK) Alarm-anlæg (AIA og ABA) Videoovervågning (ITV) Ndr. Ringgade 70B 4200 Slagelse Tlf Fax DØGNVAGT For at styrke forholdet og samarbejdet nu og i fremtiden med udenlandske ridende enheder, var repræsentanter fra Sverige og Storbritanien inviteret til at besøge Gardehusarregimentets Hesteskadron i tiden januar Besøget fra Sverige, hvor chef og næstkommanderende fra Livgardets Dragoner deltog, var samtidig et tack för senast, idet Hesteskadronen i efteråret 2011 havde lejlighed til at besøge Livgardets Dragoner i Stockholm. Fra Storbritanien deltog regimentschefen, adjutant og Regimental Corporal Major (RCM) fra Household Cavalery Mounted Regiment (HCMR). Regimentet løser de samme opgaver i Storbritanien som Gardehusarregimentet gør herhjemme ceremonielle opgaver af mange forskellige slags, ligesom regimentet er et moderne kamptropregiment med hovedvægten lagt på opklaring. HCMR består af to eskadroner: Lifeguards, som rider i røde uniformer og the Blues and Royals, som rider i mørkeblå uniformer. Gæsterne kom fra Blues and Royals. Gæsterne ankom til København med fly onsdag omkring klokken 13., hvor de blev afhentet og fragtet til Gardehusarkasernen, hvor turen, efter velkomst hos regimentschefen, fortsatte til Historisk Samling og Hesteskadronens område. Derefter middag og returnering til København, hvor alle blev indlogeret på hotel sammen med Eskadronens officerer og befalingsmænd. Torsdag og fredag forløb med daglig ridning og eskortetræning i København, som gæsterne deltog i på lige fod med alle andre, - men selvfølgelig i deres hjemlands uniformer. Under generalprøven fredag eftermiddag udgjordes de to sidste roder i Eskorten af britter og svenskere, som de alle efter særdeles vellykket ridt, var meget begejstrede for. Lørdag, hvor eskorten for Majestæten fandt sted fra Amalienborg til Københavns Rådhus, deltog gæsterne ikke i selve eskorten, men benyttede lejligheden til, bl.a. på Amalienborg Slotsplads, at se hvorledes Gardehusarregimentets Hesteskadron løser sine ceremonielle opgaver. Det var man enige om, var rigtig godt. Som RCM sagde, med klædelig engelsk beskedenhed og høflighed: det var næsten lige så godt, som vi selv kunne have gjort det. Lørdag aften var der afsked med gæsterne med mange ønsker om et snarligt gensyn og et stærkt og godt samarbejde i fremtiden. Et ønske som vi føler os overbeviste om vil gå i opfyldelse, idet der i skrivende stund allerede er kommet en aftale i stand med Blues and Royals om et udvekslingsbesøg, hvor personel fra Hesteskadronen skal besøge Hyde Park Barracks, Knightsbridge i London, hvor HCMR har til huse. Dette besøg løber af stablen allerede i slutningen af januar. 6 1/2012

7 Navnenyt Medalje for tapperhed Motivation: for den 19 februar 2010, under kampføling, uden tøven, og med tydelig erkendt risiko for eget liv og førlighed, at have løbet frem under meget kraftig direkte beskydning, for at komme en såret kammerat til undsætning. Herunder at yde førstehjælp og stabilisere ham under stadig beskydning. KS Jesper Houlberg Christensen er tildelt forsvarets medalje for tapperhed. Fortjenstmedalje til kørerdommer Kørerdommer og uddannelsesleder Henning Riget Nielsen har modtaget fortjenstmedaljen i sølv. Forministeriet har meddelt Forsvarets Personeltjeneste, at Hendes Majestæt Droningen fra den 4. juli 2011 har benådet kørerdommer og uddannelsesleder Henning Riget Nielsen med fortjenstmedalje i sølv. Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: LSE-Linneddepot: Mandag og torsdag: Miljøgården: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag I særlige tilfælde uden for dag-lig åbningstid tlf KØR/ELM SLA: Mandag - fredag: Munderingsdepot: Mandag - tirsdag: Onsdag Lukket Torsdag - fredag: Afleverings af mundering: Mandag - fredag: Efter aftale Henning Riget Nielsen hilser her på Regimentschefen. Erindringsmedalje I anledning af Dronningens regeringsjubilæum, der blev fejret i JAN, blev der uddelt en ny medalje med navnet "Erindringsmedalje i anledning af Hendes Majestæts Dronningens 40 års regeringsjubilæum". Medaljen er udført i sølv og har på forsiden et portræt i højrevendt profil af Hendes Majestæt Dronningen og med omskriften:" Margrethe II Danmark Dronning". På bagsiden er der et bølget rammeværk i ni felter, hvor der i felterne er en kongekrone, tre løver, ni søblade (hjerter), Færøernes vædder og Grønlands bjørn. Her er omskriften Dronningens valgsprog:" Guds Hjælp Folkets Kærlighed Danmarks Styrke" foroven samet af " ". Ved GHR blev regimentschef oberst Tommy M. Paulsen og chefen for hesteskadronen major Per S. Thuesen tildelt medaljen. Galladepot: Mandag - fredag: Efter aftale Indkøber: Mandag - fredag Ammunition: Mandag - fredag: Efter aftale Service: Messer, møntvask, møntte le - fo ner fin des i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stati o nen og kasernen. Stoppested v. for hin drings ba nen. Busruterne 30, 31 og 88 stop pe sted på Næstvedvej ved ka ser nens ind kør sel. 1/2012 7

8 Gardehusarregimentet til 40 års jubilæum Af: Husar L. Forum 3. DEL 1/II GHR Lørdagens sidste indøvelse, under en skyfri himmel. I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års jubilæum som regent, udstillede Gardehusarregimentet fodkommando lørdag den 14. JAN i DR s koncerthus og søndag den 15. JAN på Christiansborg. Efter 9 dage i Oksbøl som momenter for ISAF 13, kørte en lastbil med Et humoristisk indslag af OKS Haagensen. husarer hjem mod Slagelse torsdag den 12. JAN om formiddagen. Denne forskydning skete flere timer inden oprydningen efter øvelsen var gennemført, dette fordi vi havde fået en ganske særlig opgave i den kommende weekend. Kompagniet (1/II GHR) skulle opstille et fodkommando, hvilket for mange af os var første gang i den røde gallauniform. Eftersom eksercits, især eksercits med sabel, ikke har højeste prioritet på en PNINF ers øvelsesliste, måtte vi se i øjnene at der skulle tørtrænes nogle dage. Torsdag eftermiddag startede med et møde for fodkommandoet, der var en officer, en sergent, samt 14 OKS/ OKS-1 ere, som var blevet udpeget som frivillige, altså 16 i alt. Efter navneopråb blev vi introduceret til den overordnede plan for de følgende dage, og derefter brugte vi nogle timer på de grundlæggende kommandoer. Dagen efter gik med indøvelse, frokost og indøvelse, denne gang var vi dog i den røde gallauniform. Med hjælp fra OS J. E. Skov fik vi uniformen sat på plads, samt detaljerne i vores eksercits rettet til. Lørdag kørte vi fra Antvorskov Kaserne kl. 1030, for at mødes på Livgardens Kaserne i Gothersgade med de husarer, som bor i København, samt møde ceremoniofficer MJ Stigler, der resten af weekenden fulgte os, og havde overblik over forløbet. I Gothersgade startede vi dagen med en frokost i kasernens ( ) 8 1/2012

9 kantine, som bestemt var besøget værd, grundet dets kvindelige personale! Efter maden skulle der kæles for uniformen, medaljerne påsættes, støvlerne og sablen pudses, og svejfen dampes. Med hjælp fra hinanden kom vi i uniformen, og da der stadig var nogle timer til stilletid i DR s koncerthus, så brugte vi tiden på at indøve igen. Dette i smukt dansk solskinsvejr med Rosenborg og adskillelige tilskuere bag os. OKS Mini kæler for sine støvler. PL Hansen-Nord hjælper SG Kästel med uniformen. En aften i rampelyset Kl kørte vi i bus sammen med Livgardens fodkommando mod koncerthuset, hvor vi havde en time til at finde på plads og ensrette kommandoer med Livgarden. Der blev placeret 10 husarer ved den røde løber, 2 husarer på post ved det royale opholdsområde og 4 husarer som reserve. Jeg selv var på posten ved opholdsområdet, hvor vi skulle hilse på de personer der gik ind i området. Seniorsergenten fra Livgarden, som stod for koordinationen, advarede os flere gange imod at være kække husarer og pifte efter damerne, især Kronprinsessen. Han fik sin vilje - eftersom hun ikke kom tæt nok på. Det var en spændende opgave, som ikke bød på så meget sabel i skulder og hils, men mere ros og venlige ord fra mange af de 1537 gæster. Det var hårdt og varmt at stå stille og holde fokus så længe, så vores post benyttede sig af vagtskifte to gange. Den mulighed benyttede de 10 husarer ved den røde løber sig ikke af. De stod perfekt i forhold til hele Danmarks kameraer, så selvom fødderne smertede på den post, ville ingen byttes med reserven. Omkring kl var alle gæster, inklusiv Hendes Majesæt Dronningen, ankommet. Derefter kunne vi godt tilfredse med dagens arbejde sidde op i bussen og på nemmeste måde få klædt om, og komme hjem til Slagelse. Gallataffel på Christiansborg Søndag startede med samme stilletider, som lørdag. Vi mødtes kl i Gothersgade igen, spiste og klædte om. Kl kørte vi mod Christiansborg, hvor vi kunne indøve i de rigtige omgivelser, især march op og ned ad trapperne var et fokuspunkt. Omkring kl marcherede vi ind på vores plads over for Rigsfanen, hvor vores opgave igen var at hilse på kongelige og ministre. Efter en times tid ankom Hendes Majestæt Dronningen, som vores offi cer PL Hansen-Nord meldte klar til, hvorefter hun inspicerede fodkommandoet. Kort efter gik vi indtrådt tilbage til ventelokalet. Eftersom vi har andre støvler end Livgarden, går vi i en anden takt end dem, hvilket åbenbart er sjovt for Livgarden. Så der blev grint højlydt af os når vi marcherede ind og ud af ventelokalet. Det tog vi dog ikke så tungt, eftersom vi klarede den indtrådte trappemarch væsentligt bedre end dem. I de 3 timer, der blev spist og holdt taler til Gallamiddagen, havde vi en kærkommen pause for fødderne. Omkring kl gik vi igen mod vores plads ved Rigsfanen, for at hilse på gæsterne, der nu skulle forlade Christiansborg. En af de sidste der kom ned ad trappen var Adjudantstabschefen, som hjalp en af de kongelige (navnet er klassificeret til YHEM ;-)) ned ad trappen, men han skulle bruge en soldat til de sidste trin, så her trådte OKS-1 Lange hurtigt ud af geleddet og hjalp til. Vi løste de opgaver vi fik næsten fejlfrit, og jeg kan med ømme fødder se tilbage på en weekend, som jeg er hamrende stolt af at have været en del af. Til slut vil jeg ønske Hendes Majestæt tillykke, og må De have mange gode år fremover. 1/2012 9

10 Freden sikret på Bornholm Af: SG C. Røjkjær, Gruppefører/1. spejdergruppe/1. spejderdeling/2. lette opklaringseskadron/dancon NRF 2012 (Opstillet af III. Opklaringsbataljon/GHR) 3. operation: Sattelitbillede over operationsområdet visende BLACK 1 = indskibningsområdet. BLACK 2 = Målområdet. BLACK 3 = til- og afgangsveje. Hvert område blev overvåget af en GRP. OP mod BLACK 2 ses ligeledes på kortet. I efteråret 2011 afholdt 2. lette opklaringseskadron en øvelse, hvor fokus var på afsiddet opklaring, overvågning og ikke mindst grundige forberedelser. Formålet var at træne Eskadronens delinger i at indhente detaljerede efterretninger uden selv at blive erkendt af fjenden. Bornholm centrum for en regional konflikt. Øvelsesscenariet tog udgangspunkt i Bornholms farverige og voldsomme historie, hvor Øen flere gange har skiftet hænder mellem det svenske og danske rige, som følge af krige og revolution. Det er heldigvis længe, længe siden at svenskerne var vores fjender i virkeligheden, men i dette, fiktive, scenarie havde Øen endnu engang været centrum i en regional konflikt Efter lang tid med hårde kampe blev de svenske styrker på Bornholm besejret. Efter underskrivelse af fredsaftalen fik svenskerne lov til at evakuere deres resterende styrker tilbage til Sverige. Imens blev NRF 2012 aktiveret for at stabilisere og bevare freden. Sammen med to infanteribataljoner (INFBTN) fra hhv. Spanien og Polen, blev 2. Lette Opklaringseskadron (ESK) indsat på Bornholm. ESK blev udstationeret i Camp Almegård i nordkanten af Rønne som er den største by på Bornholm og under NATOs kontrol. ESK opgaver var ikke kendte da den blev aktiveret, men efterretninger tydede på at under den svenske evakuering var elementer fra 2 svenske bataljoner ikke blandt de evakuerede tropper. Det vurderedes ikke at disse enheder var blevet nedkæmpet, og det formodes derfor at de stadig skjulte sig på øen. Muligvis mhp. at træne lokale sympatisører og rette angreb mod de fredsbevarende styrker. Opgaven for NATO-styrkerne er nu at lokalisere disse enheder og forhindre deres planer om at destabilisere området. 1. operation opklaring mod fjendtlig kommandostation. Der løber efterretninger ind om at en af de svenske enheder har oprettet et KSN på midt-bornholm hvorfra de leder og styrer deres enheder på resten af Øen. Det er nu ESK opgave at bekræfte disse efterretninger. 1. deling (1 DEL) iværksætter vejopklaring (VEJOPK) fra det sydlige Bornholm og mod nord. Det er meningen at denne VEJOPK skal få DEL frem til målområdet, og her overgå til områdeopklaring (OMROPK) når mørket først har sænket sig. Inden afgang fra Camp Almegård er hver en detalje indøvet, hvert et kort og luftfoto over området er studeret. Alle ved lige præcis hvordan de skal handle i hver en tænkelig situation. Under VEJOPK erkendes mindre FJ posteringer omkring overgange men disse omgås uden at DEL bliver opdaget, og DEL ankommer derfor til afsiddeområdet (ASO) skjult og køretøjerne gemmes væk så evt. FJ patruljer ikke erkender dem. Fra ASO og i ly af mørket begiver de tre spejdergrupper (SPJGRP) sig afsiddet frem mod målet. Hver afsiddet GRP består af 4 mand så det er ikke meget ildkraft. Det er derfor utrolig vigtigt ikke at blive erkendt under OMROPK. Da de tre GRP er inde i området indtager 1 GRP en stilling hvorfra de kan overvåge indfaldsveje og støtte de to andre GRP, såfremt de måtte få brug for det. Under OMROPK erkendes flere lastvogne og en generator, så det kan bekræftes at der er et KSN i området. Området er tæt skov med små åbne områder. En gren der knækker i skovbunden kan høres langt væk, men spejderne bliver ikke erkendt og da opgaven er løst exfiltrerer (EXFIL) DEL ud af området og tilbage til ASO hvor de sidder op på KØTJ og forsætter EXFIL til et BSO hvor ESK forbereder ny opgave. Der er nemlig allerede løbet nye efterretninger ind om at fjendtlige (FJ) enheder fra 2. Kystjægerbataljon har overtaget et gammelt depot på midt-bornholm hvor de bevæbner og træner en lokal milits der går under navnet Frit Bornholm (FB). Det vurderes at de omkringliggende huse bliver benyttet af militsen og huser op til kompagni-værdi. ( ) 10 1/2012

11 3. operation: Billede taget fra 1 GRP skjulte OP mod A1 inden mørket sænkede sig. 2. operation opklaring forud for allieredes angreb mod fjendtlig træningslejr. 1 DEL forskyder tilbage til Camp Almegård for at genforsyne og klargøre til INFIL og OMROPK mod den mulige FJ træningslejr. Inde i Camp en gennemgås luftfotos af området. Efterretninger tyder på at den FJ enhed i området muligvis råder over indtil flere hundepatruljer. Det gør opgaven en hel del sværere. Alle muligheder drøftes blandt de tre gruppeførere og delingsføreren. Såfremt det lykkes at bekræfte efterretningerne, skal oplysninger og skitser overleveres til chefen for den polske INFBTN, så de kan indlede et angreb på den FJ træningslejr. Det er derfor vigtigt at de informationer der indhentes er så detaljerede som de kan blive, for at lette det senere angreb. 1 DEL iværksætter INFIL og det lykkes at komme uset frem til ASO. køretøjerne bliver hurtigt gemt af vejen, og der fortsættes til fods ind i området. Det erkendes hurtigt, at FJ patruljer er aktive i området. Vejene i området bliver patruljeret af FJ KØTJ, og tættere inde omkring depotet har FJ afsiddede patruljer. Det lykkes for 1 GRP at komme i en position, hvorfra de kan se hovedindgangen samt hele den vestlige del af målet. Selve depotet er omgivet af et 2 meter højt hegn, og hovedindgangen er besat af to vagtposter. Mens 1 GRP observerer mod hovedindgangen og aktiviteten i den vestlige del, er 2 GRP gået i en bue øst og på vej ind fra den anden retning. Da de er næsten helt oppe ved hegnet erkender 2 GRP en FJ hundepatrulje på vej i deres retning. De frigør hurtigt og forsøger at komme ind fra en ny retning; inde i området er der nu heftig aktivitet. Ved hjælp af den termiske kikkert kan 1 GRP se hvordan nærforsvaret i området testes. Der bliver undervist i search af personer og generel vagttjeneste. Der er nu ingen tvivl om at der foregår træning af militsfolk i området. 2 og 3 GRP samt delingsføreren samles ved 1 GRP i deres observationspost (OP). Det står helt klart at et angreb på målet lader sig bedst gøre fra vest. Gode støttestillinger samt optimale kampafstande til polakkernes BMP kampkøretøjer, gør at det bliver valgt. Delingsføreren overdrager oplysningerne og de skitser som grupperne har tegnet over området. Vi kan nu trække os tilbage og overvære det polske angreb (CPX). Efter endt opgave står den på EXFIL tilbage til Camp Almegård og klargøring til ny opgave. Nye efterretninger tyder på at FJ er så pressede at de nu vil ty til IED er. 3. operation infiltration, overvågning og pågribelse af High Value Target. Efter et velfortjent hvil klargøres der til ny opgave. Efterretninger tyder på at der er ankommet en ekspert i IED fremstilling til området. Han skulle nu være i gang med at uddanne de tilbageværende FJ enheder i fremstilling af IED er. Han skulle holde til i et skovområde langs vestkysten af Bornholm lidt nord for Rønne. Hvis ( ) 1/

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Den Kongelige Stald-Etat 325 år

Den Kongelige Stald-Etat 325 år Den Kongelige Stald-Etat 325 år f Foto: Christina Hauschildt Forord Af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte I 2015 kan Den Kongelige Stald-Etat fejre sit 325 års jubilæum. Samtidig har Christiansborg

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere