DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide"

Transkript

1 KS F KS F KS F KS FX KS FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

2 Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg og kontrolleret under de mest grundige kvalitetskontrolprocedurer, vil give yde dig en effektiv service. Desuden anbefaler vi dig, at læse betjeningsvejledningen for produktet grundigt inden du tager det i anvendelse, og gemmer den tilgængeligt for fremtidige opslag. Denne betjeningsvejledning Vil hjælpe dig med at bruge køleskabet hurtigt og sikkert. Læs betjeningsvejledningen inden du installerer og betjener produktet. Følg instruktionerne, især sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar betjeningsvejledningen på et nemt tilgængeligt sted, da du kan få brug for den senere. Læs også eventuelle andre dokumenter, der kan være leveret med produktet. Bemærk at betjeningsvejledningen også kan være gældende for andre modeller. Symboler og deres beskrivelse Betjeningsvejledningen indeholder følgende symboler: C Vigtige informationer eller brugbare tips. A Advarsel mod farlige forhold for helbred og ejendom. B Advarsel mod strømspænding. Genvinding Dette produkt er udstyret med symbolet for selektiv sortering af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/EC for at blive genanvendt eller afmonteret for at minimere påvirkningen af miljøet. For yderligere information bedes du kontakte de lokale myndigheder. Elektroniske produkter, der ikke er omfattet af den selektive sorteringsproces, er potentielt farlige for miljøet og menneskets sundhed pga. af tilstedeværelsen af farlige substanser. 1 DA

3 INDHOLD 1 Køleskabet 3 2 Generel sikkerhed 4 Tilsigtet brug...4 Generelle sikkerhedsregler...4 Børnesikkerhed...5 HCA Advarsel...6 Energibesparende foranstaltninger Installation 7 Punkter, der skal tages hensyn til, hvis køleskabet skal transporteres igen...7 Inden du tager køleskabet i brug...7 Inden du begynder at bruge køleskabet, skal du kontrollere følgende:...7 Elektrisk tilslutning...7 Justering af fødder...8 Bortskaffelse af emballagen...8 Bortskaffelse af det gamle køleskab..8 Placering og installation Forberedelse før ibrugtagning 10 5 Anvendelse af køleskabet 11 Termostatknap...11 Placering af maden...12 AirSystem Vedligeholdelse og rengøring 14 Beskyttelse af plastoverflader Anbefalede løsninger på problemerne 15 2 DA

4 1 Køleskabet Betjeningspanel 2. AirSystem 3. Flytbare glashylder 4. Vinhylde 5. FreshZone 6. Grøntsagsskuffe 7. Justerbare fødder i front 8. Dørhylder Udstyret på denne tegning svarer måske ikke helt til dit produkt. Hvis ikke alle udstyrsdelene er på i det produkt, du har købt, findes de i andre modeller. 3 DA

5 2 Generel sikkerhed Gennemgå følgende informationer. Hvis de ikke følges, kan der opstå personlig eller materiel skade. Og alle garantier og løfter om driftssikkerhed vil være ugyldige. Tilsigtet brug Produktet er beregnet til husholdningsbrug. Køleskabet må ikke opstilles udendørs. Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende køleskabet udendørs, selv om stedet er overdækket med tag. Generelle sikkerhedsregler Når dette produkt skal bortskaffes, må det ikke ske som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Kontakt GRAM service for at få svar på spørgsmål og problemer omkring køleskabet. Damp og fordampede rengøringsmaterialer må aldrig bruges ved rengøring og afrimning af køleskabet. Hvis det sker, kan dampen komme i kontakt med de elektriske dele og forårsage kortslutning eller elektrisk stød. Brug aldrig delene på køleskabet, som f.eks. døren til at støtte dig på eller stå på. Brug ikke elektriske apparater inde i køleskabet. Undlad at beskadige kølesystemet, som kølemidlet cirkulerer omkring, med bore- eller skæreværktøjer. Kølemidlet, som kan blæse ud, når fordamperens gaskanaler, forlængerrørene eller overfladebelægningerne punkteres, kan forårsage hudirritationer og øjenskader. Undlad at tildække eller blokere ventilationshullerne på køleskabet med nogen form for materiale. Reparationer af de elektriske apparater må kun udføres af autoriserede personer. Reparationer, der er udført af autoriserede personer kan skabe en risiko for brugeren. I tilfælde af fejlfunktion under vedligeholdelses- eller reparationsarbejde skal køleskabets forsyningsnet afbrydes ved enten at slukke for den relevante sikring eller ved at tage apparatets stik ud af kontakten. Træk ikke i ledningen, når stikket skal tages ud. Brændbare objekter eller produkter, der indeholder brændbare gasser (f.eks. spray), samt eksplosive materialer må aldrig opbevares i køleskabet. Lad ikke et beskadiget køleskab køre. Henvend dig til GRAM service i tvivlstilfælde. Der kan kun garanteres for køleskabets strømsikkerhed, hvis jordingssystemet i dit hjem opfylder standarderne. Kontakt GRAM service, hvis der er beskadiget en strømledning el.lign., så det ikke vil udgøre en fare for dig. 4 DA

6 Sæt aldrig køleskabets stik i stikkontakten under installationen. Dette køleskab er udelukkende til opbevaring af mad. Det bør ikke bruges til andre formål. Den label, der beskriver produktets tekniske specifikationer, sidder på indersiden i køleskabets venstre side. Tilslut ikke køleskabet til energibesparende systemer da det kan skade produktet. Hvis strømforsyningen afbrydes på manuelt kontrollerede køleskabe, skal du vente mindst 5 minutter før strømmen sluttes til igen. Denne betjeningsvejledning bør gives til den næste ejer af køleskabet hvis det får ny ejer. Når du flytter køleskabet, skal du sikre dig at du ikke beskadiger strømkablet. For at undgå brand bør strømkablet ikke bøjes. Tunge objekter bør ikke placeres på strømkablet. Når køleskabet sluttes til strøm, må du ikke røre ved strømforsyningen med våde hænder. Tilslut ikke køleskabet hvis stikket er løst. Sprøjt ikke vand direkte på de ydre og indre dele af køleskabet af. Sprøjt ikke brandbare materialer som propangas osv. i nærheden af køleskabet, da der vil opstå brandog eksplosionsfare. Anbring ikke objekter fyldt med vand oven på køleskabet da de kan forårsage elektriske stød eller brand. Overfyld ikke køleskabet med for meget mad. De overskydende madvarer kan falde ud når døren åbnes og kan skade dig eller køleskabet. Anbring ikke objekter oven på køleskabet, da de kan falde ned når køleskabsdøren åbnes eller lukkes. Ting, der kræver en bestemt temperatur, såsom vaccine, temperaturfølsomme lægemidler, videnskabelige materialer osv., bør ikke opbevares i køleskabet. Hvis køleskabet ikke skal være i brug i en længere periode, bør strømmen kobles fra. Et problem i en elektrisk ledning kan forårsage brand. Køleskabet kan flytte sig hvis de justerbare fødder ikke er justeret til gulvet. Ved hjælp af de justerbare fødder kan du sikre dig, at køleskabet står godt fast på gulvet. Du skal ikke trække i dørhåndtag for at flytte køleskabet, da de kan falde af. Børnesikkerhed Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 5 DA

7 HCA Advarsel Produktet er udstyret med et kølesystem, der indeholder R600a: Denne gas er brændbar. Du skal derfor være opmærksom på ikke at ødelægge kølesystemet og kølerørene under brug og transport. I tilfælde af beskadigelse skal produktet holdes væk fra mulige brandkilder, der kan forårsage, at produktet går i brand, og du skal sørge for at lufte ud i rummet, hvor produktet er placeret. Energibesparende foranstaltninger Undlad at lade køleskabslågen stå åben i lang tid. Overfyld ikke køleskabet, så luftcirkulationen bliver forhindret. Placer ikke dit køleskab under direkte sollys eller tæt på varmeudstrålende apparater, som f.eks. ovne, opvaskemaskiner eller radiatorer. Vær omhyggelig med at opbevare maden i lukkede beholdere. 6 DA

8 3 Installation B Husk at leverandøren ikke kan holdes ansvarlig, hvis informationerne i betjeningsvejledningen ikke er overholdt. Punkter, der skal tages hensyn til, hvis køleskabet skal transporteres igen 1. Køleskabet skal tømmes og rengøres inden transport. 2. Hylder, tilbehør, grøntsagsskuffer osv. skal fastgøres sikkert for at modvirke stød, inden produktet pakkes igen. 3. Emballagen skal fastgøres og reglerne for transport, der er trykt på pakken, skal følges. Glem ikke... at genbrugsmateriale er en uundværlig kilde for naturen og for vore nationale ressourcer. Hvis du ønsker at medvirke til at genbruge emballagen, kan du få yderligere informationer hos miljøorganisationerne eller de lokale myndigheder. Inden du tager køleskabet i brug Inden du begynder at bruge køleskabet, skal du kontrollere følgende: 1. Køleskabet skal være tørt indvendigt, og der skal være god ventilation rundt om skabet. 2. Du kan installere de 2 plastikkiler bag på køleskabet, som vist på figuren. Plastikkilerne vil give den nødvendige afstand mellem dit køleskab og væggen, så der bliver plads til luftcirkulation. (Den illustrerede tegning er kun et eksempel og passer ikke præcist med dit produkt.) 7 3. Rengør køleskabet indvendigt som anbefalet i afsnittet Vedligeholdelse og rengøring. 4. Sæt køleskabets stik ind i kontakten. Når køleskabsdøren åbnes, vil køleskabets indvendige lys tændes. 5. Der vil kunne høres en lyd, når kompressoren starter. Kølevæsken og luftarterne, der findes i kølesystemet, kan også støje lidt, selv om kompressoren ikke kører, hvilket er helt normalt. 6. Køleskabets forreste kanter kan føles varme. Dette er normalt. Disse områder er beregnet til at være varme for at undgå kondensering. Elektrisk tilslutning Tilslut produktet til en jordet kontakt, der er beskyttet af en sikring med passende kapacitet. Vigtigt: Tilslutningen skal være i overensstemmelse med de nationale regulativer. Strømstikket skal være nemt tilgængeligt efter installationen. Spænding og tilladt sikringsbeskyttelse er angivet i afsnittet Specifikationer. DA

9 Den angivne spænding skal være lig med spændingen for dit forsyningsnet. Mellemkabler og stikdåser med flere stik skal ikke bruges til tilslutningen. B Et ødelagt strømkabel skal udskiftes af en autoriseret elektriker. Bortskaffelse af emballagen Emballagen kan være farlig for børn. Hold emballagen væk fra børns rækkevidde eller bortskaf dem, idet du skal klassificere dem i henhold til affaldsinstruktionerne. Smid dem ikke væk sammen med det øvrige husholdningsaffald. Køleskabets emballage er produceret af genanvendelige materialer. Bortskaffelse af det gamle køleskab Bortskaf det gamle køleskab uden at skade miljøet. Du kan spørge din forhandler eller genbrugsstationen i din kommune om reglerne for bortskaffelse af køleskabet. Inden køleskabet bortskaffes, skal du skære elstikket af, og hvis der er låse i lågen, skal du gøre dem ubrugelige for at beskytte børn mod fare. Placering og installation 1. Placer køleskabet på et sted, hvor det er nemt at bruge. 2. Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt om køleskabet for at opnå en effektiv funktion. Hvis køleskabet skal placeres i en fordybning i væggen, skal der være mindst 5 cm afstand fra loft og væg. Hvis gulvet er belagt med tæppe, skal produktet hæves 2,5 cm fra gulvet. 3. Placér køleskabet på en jævn gulvoverflade for at undgå rystebevægelser. 4. Stil ikke køleskabet på et sted, hvor de omgivende temperaturer er under 10 C. Justering af fødder Hvis køleskabet står ustabilt, kan du justere det ved at dreje de forreste ben som illustreret på tegningen. Det hjørne, hvor benet befinder sig, bliver sænket, når du drejer i retning af den sorte pil, og hævet, når du drejer i den modsatte retning. Hvis du får hjælp fra nogen til at løfte køleskabet let, vil det lette denne proces. 8 DA

10 Vending af dør Følg den nummererede rækkefølge (12) DA

11 4 Forberedelse før ibrugtagning C Køleskabet skal installeres mindst 30 cm væk fra varmekilder, som f.eks. kogeplader, ovne, radiatorer og brændeovne, og mindst 5 cm væk fra elektriske ovne, og det bør ikke placeres i direkte sollys. C Den omgivende temperatur i det rum, hvor køleskabet installeres, bør være mindst 10 C. For at køleskabet skal være effektivt, anbefales det ikke at betjene det under koldere forhold. C Sørg for at den indvendige del af køleskabet er grundigt rengjort. C Når du lader køleskabet køre første gang, skal du overholde følgende instruktioner de første 6 timer. - Køleskabsdøren skal ikke åbnes ofte. - Det skal køre tomt uden nogen form for mad i det. - Tag ikke køleskabets strømkabel ud af stikkontakten. Hvis der forekommer strømudfald uden for din kontrol, så læs advarslerne under afsnittet "Anbefalede løsninger ved problemer". C Den originale emballage og skummaterialerne bør gemmes for fremtidig transport eller flytning. 10 DA

12 5 Anvendelse af køleskabet Termostatknap Termostatens drejeknap er placeret på køleskabets toppanel. Vigtigt: Når du indstiller temperaturen, kan der være en lille forsinkelse, inden kompressoren starter.dette er normalt og er ikke en fejl ved kompressoren. Brug af køleskabets udstyr Glashylder: Afstanden mellem hylderne kan justeres efter behov. Grøntsagsskuffe: Grøntsager og frugt kan opbevares i denne afdeling Dørhylder: Flasker, krukker og dåser kan placeres i disse hylder. Vinhylde: Denne hylde er velegnet til flasker, der skal ligge ned. 11 DA

13 Opbevaring af fødevarer Køleskabet er beregnet til kortere tids opbevaring af friske mad- og drikkevarer. Opbevar mælkeprodukter på det koldeste sted i køleskabet - i FreshZone skuffen eller nederst i køleskabet. Flasker kan opbevares på vinhylden eller i dørhylden. Fersk kød opbevares bedst i en plasticpose nederst i køleskabet. Opbevar ikke eksposive stoffer eller beholdere med brændbare drivgasser (flødeskum på dåse, spraydåser osv.) i køleskabet. Der er fare for eksplosion. Placering af maden Glashylder i køleskab Dørhylder i køleskab Grøntsagsskuffe Mad i skåle, overdækkede tallerkener og lukkede beholdere Små og pakkede madvarer eller drinks (f.eks. mælk, frugtjuice og øl) Frugt og grønt Afrimning af køleskabet Køleskabet har automatisk afrimning. Dvs. det arbejder i en cyklus, hvor det skiftevis køler, hvor der dannes rim på bagvæggen, og afrimer, hvor der løber vand ned ad bagvæggen. Den rim, der dannes på bagvæggen i køleafdelingen, fjernes automatisk. Ved afrimning kan vandet, som indeholder urenheder, tilstoppe afløbet. Sker det, renses åbningen med en vatpind. 12 DA

14 AirSystem En ventilator på bagvæggen sikrer en ensartet fordeling og circulation af den kolde luft inde i køleskabet. Funktionstiden for ventilatoren kan variere afhængigt af egenskaberne for dit produkt. Mens turbo blæseren kun virker med kompressoren i nogle produkter, er det i andre reguleringssystemet, der bestemmer funktionstiden, i overensstemmelse med kølebehovene. Denne situation forklares på en separat advarselsog informationslabel, der er vedlagt på køleskabet i de produkter, der er udstyret med ventilatorer, der kører under andre betingelser end kompressoren. FreshZone FreshZone skuffen er udviklet til at opbevare frosne fødevarer, der skal optøs langsomt (kød, fisk, fjerkræ, osv.). FreshZone er det koldeste sted i køleskabet, hvor mejerivarer (ost, smør), kød, fisk eller fjerkræ får ideelle opbevaringsforhold. Også mange frugter og grøntsager kan med fordel opbevares i FreshZone skuffen. 13 DA

15 6 Vedligeholdelse og rengøring A Brug aldrig benzin, eller lignende til rengøring. B Vi anbefaler, at strømkablet tages ud af stikkontakten inden rengøring. C Brug aldrig skarpe, slibende instrumenter, sæbe, husholdningsrengøringsmidler, vaskepulver eller polérvoks til rengøring. C Vask køleskabskabinettet i lunkent vand og tør det med en klud. C Anvend en fugtig klud vredet op i en opløsning af én teskefuld natriumbikarbonat (tvekulsurt natron) til 1/2 liter vand til rengøring af indersiderne, og tør efter med en klud. B Undgå at der kommer vand ind i betjeningspanelet, lampen eller andre elektriske genstande. B Hvis køleskabet ikke skal benyttes i længere tid: Tag stikket ud, fjern alle madvarer, rengør det, og lad døren stå på klem. C Kontroller gummilisterne jævnligt for sikre, at de er rene og fri for snavs. C For at fjerne dørhylder tømmes indholdet ud, hvorefter dørhylden ganske enkelt løftes op fra sin plads. Beskyttelse af plastoverflader CPut ikke flydende olier eller olietilberedte måltider i køleskabet i ulukkede beholdere, da de ødelægger køleskabets plasticoverflader. Hvis der spildes eller smøres olie på plasticoverfladerne, skal den relevante del af overfladen renses og skylles med det samme med varmt vand. 14 DA

16 7 Anbefalede løsninger på problemerne Læs denne liste igennem, inden du anmoder om GRAM service. Det kan spare dig for tid og penge. Denne liste indeholder ofte forekommende reklamationer, der ikke opstår af defekt udførelse eller materialebrug. Det er muligt, at nogle af de her beskrevne funktioner ikke findes i dit produkt. Køleskabet virker ikke Er køleskabets ledning sat rigtigt i stikkontakten? Sæt stikket i kontakten i væggen. Er sikringen, som køleskabet er tilsluttet, eller hovedsikringen sprunget? Kontroller sikringen. Kondens på sidevæggen af køleskabsrummet. Meget kolde omgivelser. Ofte åbning og lukning af lågen. Højt fugtindhold i omgivelserne. Opbevaring af mad, der indeholder væske, i åbne beholdere. Lågen står på klem. Sæt termostaten på koldere grader. Reducér tiden, hvor lågen står åben, eller brug den mindre ofte. Dæk maden, der opbevares i åbne beholdere, til med passende materiale. Tør kondensvandet af vha. en tør klud og kontroller, om det vedvarer. Kompressoren kører ikke. Beskyttelsestermo fra kompressoren vil blæse ud under pludselig strømudfald eller tilkoblinger frakoblinger, da kølemiddeltrykket i køleskabets kølesystem ikke er bragt i balance endnu. Køleskabet vil starte med at køre efter ca. 6 minutter. Ring efter service, hvis køleskabet ikke starter efter denne periode. Køleskabet er ved at afrime. Dette er normalt for et køleskab med fuldautomatisk afrimning. Afrimning foregår med jævne mellemrum. Køleskabsstikket er ikke sat i kontakten. Sørg for at stikket er sat stramt ind i kontakten. Er temperaturindstillingerne foretaget rigtigt? Der er strømsvigt. Ring efter elektrikeren. 15 DA

17 Køleskabet kører ofte eller i lang tid. Det nye køleskab kan være bredere end det foregående. Det er ganske normalt. Store køleskabe arbejder i længere perioder. Den omgivende rumtemperatur kan være høj. Dette er helt normalt. Køleskabet kan have været sat til for nylig eller have været fyldt op med mad. Komplet nedkøling af køleskabet kan vare et par timer længere. Store mængder varm mad kan være blevet sat ind i køleskabet fornylig. Varm mad medfører, at køleskabet skal køre i længere tid, indtil maden når den ønskede temperatur. Lågerne kan have været åbnet jævnligt eller have stået på klem i lang tid. Den varme luft, der er kommet ind i køleskabet, får køleskabet til at køre i længere perioder. Undlad at åbne lågen så ofte. Fryserens eller køleskabets dør kan have stået på klem. Kontroller om lågerne er lukket tæt. Køleskabet er indstillet meget koldt. Indstil køleskabstemperaturen højere, indtil temperaturen er tilpas. Køleskabets eller fryserens lågepakning kan være snavset, slidt, ødelagt eller ikke sat ordentligt på. Rengør eller udskift pakningen. Beskadiget/brækket pakning forårsager, at køleskabet kører i længere perioder for at vedligeholde den aktuelle temperatur. Frysertemperaturen er meget lav, mens køleskabstemperaturen er tilpas. Frysertemperaturen er indstillet meget koldt. Juster frysertemperaturen varmere og kontroller. Køleskabstemperaturen er meget lav, mens fryserstemperaturen er tilpas. Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur. Juster køleskabstemperaturen varmere og kontroller. Mad, der opbevares i køleskabet, fryser. Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur. Juster køleskabstemperaturen varmere og kontroller. Temperaturen i køleskab eller fryser er meget høj. Køleskabstemperaturen er indstillet meget varmt. Køleskabsindstillingen har virkning på fryserens temperatur. Skift køleskabets eller fryserens temperatur, indtil køleskabs- eller frysertemperatur når et tilpas niveau. Lågen kan stå på klem. Luk lågen helt. Store mængder varm mad kan være blevet sat ind i køleskabet fornylig. Vent til køleskabet eller fryseren når den ønskede temperatur. Køleskabet kan være taget ud af kontakten fornylig. Komplet nedkøling af køleskabet tager tid pga. størrelsen. Der kommer en lyd, som minder om sekundviseren fra et analogt ur, fra køleskabet. Lyden kommer fra køleskabets magnetventil. Funktioner for magnetventiler til sikring af kølekanal gennem rummet, som kan justeres til køle- eller frysetemperaturer og udførelse af kølefunktioner. Dette er normalt og ikke en fejl. 16 DA

18 Funktionslyden øges, når køleskabet kører. Egenskaberne for køleskabets driftsydelse kan ændre sig alt efter ændringerne i den omgivende temperatur. Det er normalt og ikke en fejl. Vibrationer eller støj. Gulvet er ikke lige, eller det er svagt. Køleskabet vipper, når det flyttes langsomt. Sørg for, at gulvet er lige, stærkt og kapabelt til at bære køleskabet. Støjen kan være forårsaget af de genstande, der er lagt i køleskabet. Sådanne genstande skal fjernes fra køleskabets øverste del. Der er støj som væske, der løber over eller sprøjter. Væske- og gasstrømning sker i henhold til køleskabets driftsprincipper. Det er normalt og ikke en fejl. Der er en støj som en vind, der blæser. Der bruges luftaktivatorer (blæsere), så køleskabet kan køle effektivt. Det er normalt og ikke en fejl. Kondensvand på køleskabets indervægge. Varmt og fugtigt vejr øger isdannelse og udsvedning. Det er normalt og ikke en fejl. Lågerne står på klem. Sørg for at lågerne er helt lukkede. Lågerne kan have været åbnet ofte, eller de kan have stået åbne i lang tid. Undlad at åbne lågen så ofte. Der opstår fugt på ydersiden af køleskabet eller mellem lågerne. Vejret er måske fugtigt. Dette er helt normalt i fugtigt vejr. Når fugtigheden er mindre, vil kondensen forsvinde. Dårlig lugt inde i køleskabet. Køleskabets skal rengøres indvendigt. Rengør køleskabet indvendigt med en svamp, varmt vand eller kulstofholdigt vand. Nogle beholdere eller emballeringsmaterialer kan forårsage lugten. Brug en anden beholder eller et andet mærke indpakningsmateriale. Lågen/lågerne er ikke lukket. Madbeholdere forhindrer lågen i at lukke. Omplacer pakkerne, der blokerer lågen. Køleskabet er sikkert ikke helt lodret på gulvet, og det kan vippe, når det flyttes lidt. Justér højdeskruerne. Gulvet er ikke lige eller stærkt. Sørg for, at gulvet er lige, stærkt og kapabelt til at bære køleskabet. Grøntsagsskuffer sidder fast. Maden berører måske skuffens top. Omarranger maden i skuffen. 17 DA

19 Vennligst les denne veiledningen først! Kjære kunde, Vi håper at produktet ditt, som er produsert ved moderne anlegg og som er kontrollert med strenge kvalitetskontrollprosedyrer, vil gi deg effektiv ytelse. Derfor ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker produktet og beholde denne for fremtidig bruk. Bruksanvisningen Vil hjelpe deg til å bruke apparatet på en hurtig og sikker måte. Vennligst les bruksanvisningen før du installerer og bruker produktet. Følg instruksjonene, spesielt de som angår sikkerheten. Hold bruksanvisningen lett tilgjengelig, siden du kan ha behov for den senere. Les også de andre dokumentene som evt. ble levert sammen med produktet. Vennligst merk at bruksanvisningen kan gjelde for flere andre modeller. Symboler og beskrivelser av disse Bruksanvisningen inneholder følgende symboler: C Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk. A Advarsel om farlige tilstander for liv og eiendom. B Advarsel om elektrisk spenning. Resirkulering Dette produktet har utvalgt sorteringssymbol for avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Dette betyr at dette produktet må håndteres etter EU-direktivet 2002/96/EC for å resirkuleres eller demonteres for å redusere virkningen på miljøet. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med lokale eller regionale myndigheter. Elektroniske produkter som ikke er inkludert i utvalgt sorteringsprosess er potensielt farlige for miljøet og menneskers helse pga. tilstedeværelse av farlige substanser. 1 NO

20 Innhold 1 Kjøleskapet 3 2 Viktige sikkerhetsadvarsler 4 Beregnet bruk... 4 Generell sikkerhet... 4 Barnesikring... 5 HCA-advarsel... 5 Ting å gjøre for å spare energi Installasjon 7 Forberedelse... 7 Punkter som er viktige ved ny transportering av kjøleskapet... 7 Før du bruker kjøleskapet... 7 Elektrisk tilkobling... 8 Bortskaffing av emballasjen... 8 Bortskaffing av det gamle kjøleskapet... 8 Plassering og installasjon... 8 Juster føttene... 9 Omhengsling av dørene Forberedelse 11 5 Bruke kjøleskapet 12 Bruke de indre oppbevaringsdelene.12 Plassering av maten AirSystem FreshZone Vedlikehold og rengjøring 14 Beskyttelse av plastoverflater Anbefalte løsninger på problemer 15 2 NO

21 1 Kjøleskapet Kontrollpanel 2. Vifte 3. Flyttbare glasshyller 4. Vinhylle 5. FreshZone 6. Grønnsaksskuff 7. Justerbare fremben 8. Justerbare hyller i døren C Figurene i denne veiledningen er skjematiske og kan derfor være litt forskjellige fra ditt produkt. Hvis noen deler ikke medfølger produktet du har kjøpt, gjelder den for andre modeller. 3 NO

22 2 Viktige sikkerhetsadvarsler Vennligst les følgende informasjon. Hvis denne ikke følges, kan det oppstå personskade eller skade på utstyr. Videre vil garanti og pålitelighetsløfte bli ugyldig. Beregnet bruk Dette produktet er designet for hjemmebruk. Skapet skal ikke brukes utendørs. Det er ikke egnet til utendørs bruk selv om stedet er tildekket ved tak. Generell sikkerhet Når du ønsker å kaste/skrote produktet, anbefaler vi at du forhører deg med autorisert service for å få nødvendig informasjon og autoriserte myndigheter. Hør med GRAM service når det gjelder alle spørsmål og problemer relatert til kjøleskapet. Ikke foreta endringer eller la noen andre foreta endringer på kjøleskapet uten å varsle autorisert service. Damp og damprengjøringsmaterialer skal aldri brukes i rengjørings- og avtiningsprosesser for kjøleskapet. I slike tilfeller kan dampen komme i kontakt med de elektriske planene og forårsake kortslutning eller elektrisk sjokk. Bruk aldri deler på kjøleskapet slik som døren som støtte eller trinn. Ikke bruk elektriske innretninger på innsiden av kjøleskapet. Ikke ødelegg kjølekretsen, der kjølevæsken sirkulerer, med drill eller kutteverktøy. Kjølevæsken som kan strømme ut når gasskanaler for fordamper, rørforlengelser eller overflatebelegg punkteres, kan forårsake hudirritasjon og øyeskader. Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsåpningene på kjøleskapet med noe materiale. Reparasjoner på det elektriske utstyret skal kun foretas av kvalifiserte personer. Reparasjoner som utføres av en inkompetent person kan forårsake fare for brukeren. I tilfelle feil under vedlikehold eller reparasjonsarbeid, kople fra kjøleskapets strømforsyning ved å slå av relevant sikring eller trekke ut støpselet. Ikke trekk etter ledningen når du trekker ut støpslet. Brennbare gjenstander eller produkter som inneholder brennbare gasser (f.eks. spray), samt eksplosive materialer skal aldri oppbevares i apparatet. Ikke bruk et ødelagt kjøleskap. Hør med GRAM service hvis du er i tvil. Elektrisk sikkerhet på kjøleskapet kan garanteres kun hvis jordingen i hjemmet oppfyller standardene. Det er farlig å utsette produktet for regn, snø, sol og vind pga. elektrisk sikkerhet. Ta kontakt med GRAM service hvis det er skade på strømledningen osv., slik at dette ikke utgjør noen fare for deg. Plugg aldri kjøleskapet inn i vegguttaket under installasjonen. Dette kan føre til fare for døden eller alvorlig skade. Dette kjøleskapet er kun utformet for å oppbevare mat. Det skal ikke brukes til noen andre formål. 4 NO

23 Merket som beskriver den tekniske spesifikasjonen til produktet befinner seg på den indre venstre delen av kjøleskapet. Ikke koble kjøleskapet til elektriske energisparesystemer, da dette kan skade produktet. Hvis strømforsyningen er frakoblet i manuelt kontrollerte kjøleskap, vennligst vent i minst 5 minutter før du kobler til strømmen igjen. Dette produktets brukerhåndbok skal overleveres til neste eier av kjøleskapet hvis det skifter eier. Når du flytter kjøleskapet, se til at du ikke skader strømledningen. For å forhindre brann skal strømledningen ikke vris. Tunge gjenstander skal ikke plasseres på strømledningen. Når kjøleskapet tilkobles skal strømuttaket ikke håndteres med våte hender. Ikke koble til kjøleskapet hvis strømuttaket er løst. Ikke sprut vann direkte på de ytre eller indre delene av kjøleskapet på grunn av sikkerheten Ikke spray antennelige materialer, slik som propangass i nærheten av kjøleskapet på grunn av brann- og eksplosjonsfaren. Ikke plasser gjenstander som er fylt med vann oppå kjøleskapet, da det kan føre til elektrisk støt eller brann. 5 Ikke overbelast kjøleskapet med for mye mat. Den overflødigematen kan falle når døren åpnes og føre til at den skader deg, eller at kjøleskapet skades. Ikke plasser gjenstander oppe på kjøleskapet, da gjenstander kan falle ved åpning eller lukking av kjøleskapsdøren. Materialer som krever bestemte temperaturforhold, slik som vaksine, temperatursensitive medisiner, forskningsmaterialer osv. skal ikke oppbevares i kjøleskap. Hvis kjøleskapet ikke kommer til å brukes over lengre tid, skal det kobles fra strømuttaket. Et problem i den elektriske kablingsisolasjonen kan føre til brann. Kjøleskapet kan bevege seg hvis de justerbare føttene ikke er fast posisjonert på gulvet. Ved bruk av justerbare føtter kan du sikre at kjøleskapet er posisjonert godt på gulvet. Ikke trekk kjøleskapet etter dørhåndtaket ved flytting av produktet, da det kan koble håndtaket fra kjøleskapet. Barnesikring Barn må passes for å sikre at de ikke leker med apparatet. HCA-advarsel Produktet er utstyrt med et kjølesystem som inneholder R600a: Denne gassen er brennbar. Derfor, vær forsiktig så kjølesystemet og rørene ikke ødelegges under bruk og transport. I tilfelle skade skal produktet holdes på avstand fra potensielle brannkilder som kan gjøre at produktet begynner å brenne, og ventiler rommet der enheten er plassert. NO

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

KS 3265-90 KS 3265-60 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

KS 3265-90 KS 3265-60 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KS 3265-90 KS 3265-60 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg

Læs mere

Brugsanvisning WASCO K3600N+/ HN 1117

Brugsanvisning WASCO K3600N+/ HN 1117 Brugsanvisning WASCO K3600N+/ HN 1117 2 Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg og kontrolleret under de grundigste kvalitetskontrolprocedurer,

Læs mere

FS 3215-60 FS 3215-90 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

FS 3215-60 FS 3215-90 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing FS 3215-60 FS 3215-90 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Læs venligst denne vejledning inden du tager fryseskabet i brug. Kære

Læs mere

KS DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

KS DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KS 2400-00 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde Vi håber, at dit produkt, der

Læs mere

Brugsanvisning WASCO F3200N+/ HN 1478

Brugsanvisning WASCO F3200N+/ HN 1478 Brugsanvisning WASCO F3200N+/ HN 1478 Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg og kontrolleret under de grundigste kvalitetskontrolprocedurer,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

FQ60XP. Instruction Manual Manuale di istruzioni. en it pt nl fr sv da es ru de. Manual de instrucciones

FQ60XP. Instruction Manual Manuale di istruzioni. en it pt nl fr sv da es ru de. Manual de instrucciones FQ60XP en it pt nl fr sv da es ru de Instruction Manual Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation Bruksanvisning Brugsvejledning Manual de instrucciones Bedienungsanleitung Læs venligst

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing FS 3266-90 N FS 3266-90 N X FS 3266-60 N DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

KF DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

KF DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KF 3135-90 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Læs venligst denne vejledning inden du tager køle-/fryseskabet i brug. Kære kunde,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger...

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: P46S-HHB P46D-HHB Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et Pevino vinkøleskab. Venligst læs og følg alle sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE NO Bruksanvisning VASKEMASKIN SV Bruksanvisning DK Brugervejledning VASKEMASKINE SR БГ EL WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE If you want to view advanced functions for your product,

Læs mere

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning PARTYKØLER HN 10170 Brugervejledning For at sikre pålidelig og sikker brug af køleren, skal alle instruktioner i denne brugermanual læses omhyggeligt og overholdes. SIKKERHEDSANVISNINGER Vigtigt! Køleren

Læs mere

KØLESKAB K130W HN 8561. Brugervejledning

KØLESKAB K130W HN 8561. Brugervejledning KØLESKAB K130W HN 8561 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 HVORLEDES FUNGERER KØLEAFDELINGEN SIDE 66 HVORLEDES FUNGERER FROSTBOKSEN SIDE

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning Vinkøleskab V221S HN 7727 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Vinkøleskabets indretning... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Installationsanvisninger... 3 Ændring af dørens åbningsside... 3 Vigtige

Læs mere

FQ60CPO FQ60CAO FQ60XP S64STRP. Instruction Manual Manuale di istruzioni. en it pt nl fr sv es ru de da fin no ar. Manual de instrucciones

FQ60CPO FQ60CAO FQ60XP S64STRP. Instruction Manual Manuale di istruzioni. en it pt nl fr sv es ru de da fin no ar. Manual de instrucciones FQ60CPO FQ60CAO FQ60XP S64STRP en it pt nl fr sv es ru de da fin no ar Instruction Manual Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation Bruksanvisning Manual de instrucciones Bedienungsanleitung

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere