TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen"

Transkript

1 Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12

2 Indhold Nyt fra Landsbyrådet Borgermøde om gadekæret Nyt fra vandværket Pas på motionsrummet Musikanlæg på skolen Nyt fra idrætsforeningen Fastelavn på skolen Herringløseløbet Herringløse Haveselskab Nyt fra Ni-gruppen Bjarnes hjørne Kaffesalon og grill Nyt fra bibliotekerne Redaktion Tine Svitzer Rundingen 7 Tlf: Jørgen Brieghel, Østerbo 6 Tlf: Oplag: 300 stk Tryk: Jungersen Udgives: Fire gange årligt side 3 side 4 side 6 side 8 side 9 side 10 side 12 side 13 side 14 side 15 side 16 side 18 side 19 Aktivitetskalender 24. maj kl. 9: Motionsløb for børn og voksne 25. maj 9,30-15: Loppemarked v/gadekæret 29. maj kl. 17: Grill, spil og hygge v. vest. gadekær 3. juni kl. 19,30: Kaffesalon hos Gertrud 23. juni kl. 19: Sank Hans bål ved skolen 1. november: Halbal på skolen Modtagere: Samtlige husstande i Herringløse og omegn. Dagbladet og andre aviser. Roskilde Kommune. Fjordmuseet i Jyllinge. Biblioteker i Roskilde Kommune. Annoncører. Sidste frist for stof til næste blad: 1. august 2014 Sankt Hans ved Herringløse skole Igen i år er det Landsbyrådet der står for den traditionelle Sankt Hans aften d. 23. juni Der vil være mulighed for at købe pølser, brød, øl og vand, og som sædvanlig er der gratis is til børnene. Kl starter vi salg af pølser, så tag tæppet og ungerne under armen, og lad os mødes til et par hyggelige timer, forhåbentlig i tørvejr. Kl Båltale (Endnu ukendt hvem det er, men det er helt sikkert det ikke er Dronning Margrethe) Kl. 20:15 bålet tændes og heksen som børnehaven har lavet, sendes til Bloksbjerg. Kl.?? GODNAT OG SOV GODT I forbindelse med det årlige Sankt Hans bål, er det igen muligt at komme af med sit brandbare haveaffald. Det må under ingen omstændigheder indeholde søm og skruer. Kør langs beplantning nærmest vejen, så plænen ikke beskadiges. Bålpladsen er for enden af fodboldbanen, nær hækken. Nyt fra Landsbyrådet Sti fra Højvangsvænge til Herringløse Sagen er kørt lidt fast, kort fortalt kræver Peter Hansen, at stien max må være 4,5 m bred, Roskilde kommune kræver den er 5,5 m bred. Vi forsøger at finde en løsning som alle kan leve med. Peter og hans familien er meget positiv overfor etablering af en sti. Det vestlige gadekær og sportspladsen Landsbyrådet har i samarbejde med Roskilde kommune talt om et fornyelse af det vestlige gadekær og etablering af en bålplads og et område for de unge på sportspladsen. Vi afholder et borgermøde om sagen. Museum Landsbyrådet har ønsket at etablere et lille museum for Herringløse og omegn. Vi er nu i dialog med AMBA og HIF om projektet, og håber vi kan slå dørene op måske engang i efteråret kr til trafiksikring af Østrupvej Som mange sikkert ved er der sket mange uheld på Østrupvej. Derfor har Roskilde kommune beviglet kr til trafiksikring af vejen. Landsbyrådet deltog i et møde hos kommunen samme med flere beboere fra Østrupvej. Beboerne på Østrupvej fremførte mange oplevelser fra Østrupvej. Meget høj hastighed, farlige ind og udkørsler osv. Landsbyrådet fremførte, at det var meget vigtigt, at der ikke blev skubbet mere trafik over på Rytterkær, hvor der i øvrigt bliver kørt meget stærk, og hvor mange skyder genvej mod Jyllinge/Gundsømagle. Landsbyrådet foreslog at der blev ændret på vigepligtsforholdene i Østrup og i krydset Herringløse Bygade Østrupvej. Kommunens folk fremlagde deres tanker, og vi må nok sige der var stor afstand mellem vores holdninger og kommunens. Vi er der blevet lovet en høringsfase når projektet er på vej. Herringløse som energilandsby Vi har modtaget et pænt antal besvarelser om energiforbrug, men mange mangler stadig at aflevere det. Så husk det venligst. Vores projekt har stor bevågenhed fra Roskilde kommune. Pilekærgaard Flere beboere omkring gården har kontaktet landsbyrådet i det de er utrygge ved at der færdes personer som ligner rockere på gården. Anders har talt med ejeren Michael Thomsen. Han oplyste at han ønskede at sælge gården, og det skete om et par måneder. Han forsikrede undertegnede om, at gården ville blive solgt, og at ingen skulle være nervøse. Sagen er nået til kommunen og politiet har også været forbi. Landsbyrådet følger sagen tæt, og jeg har aftalt med Michael Thomsen, at hvis nogen ønsker yderligere oplysninger kan de kontakte mig. Så har jeg fået Michaels mobilnummer og mailadresse. Landsbyrådet Anders Gøricke Side 2- Maj 2014 Side 3- Maj 2014

3 Der skal være mere liv omkring gadekæret i vest Referat af møde den 29 april 2014 på Herringløse Skole. Emne: Forslag til ændringer ved det vestlige gadekær. Landbyrådet har sammen med Roskilde kommune lavet et forslag til større haveplan for gadekæret. Årsagen til det er, at Landsbyrådet har ønsket skabe noget mere fælles liv omkring byens centrale gadekær, og lave ting som kan understøtte vores arrangementer ved gadekæret. Det er vigtigt for Landsbyrådet at der er enighed om projektet. Det er også vigtigt at projektet primært tager hensyn til de borgeres ønsker som bor omkring gadekæret. Projektet blev fremlagt og der blev hurtig en livlig debat blandt de 29 fremmødte. De ting der kunne opnås enighed om var: - at der skulle lægges diverse blomsterløg på de grønne områder - at der kunne lægges nogle marksten langs med gadekæret 29 borgere var kommet for at diskutere fremtiden for det vestlige gadekær. - man var ikke afvisende over for nogle træstammer langs med gadekæret at der ønskes en oprensning af gadekæret eller en vejledning/støtte til dette - man var positive over for enkelte frugt træer, men at de primære træer var birk langs med vejen - der var enighed om at der kunne laves overdækning ved det runde opholdssted, dog skulle stolperne kunne tages op når der Landsbyrådet arbejder videre med projektet. Man kan komme med kommentarer til Anders Gøricke. ikke var behov for dem. - der var interesse for at have små events på stedet, musik og let underholdning. - På sportspladsen var der enighed om at lave en ny bålplads - På sportspladsen var der enighed om at lave et mindre opholdsområde for de unge Landsbyrådet arbejder videre med projektet ud fra disse punkter og laver et oplæg sammen med Roskilde kommune. Hvis der er indsigelser eller kommentar kan der skrives på I det næste Tidende bliver de reviderede projekt fremlagt. Landsbyrådet Anders Gøricke Side 4- Maj 2014 Side 5- Maj 2014

4 Herringløse vandværk skifter selskabsform På Herringløse vandværks ordinære generalforsamling den 27. april, blev det af en enig generalforsamling besluttet, at følge bestyrelsens anbefaling om at vandværket skifter selskabsform. Bestyrelsen blev pålagt at udarbejde et forslag til vedtægtsændringer, hvor selskabet skifter fra interessentskab til andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a) Ændringen får ingen konsekvenser for selskabets drift eller økonomi, men har til hensigt at beskytte medlemmernes personnumre og sikre mod konsekvenser ved konkurs. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor de nye vedtægter skal godkendes. Herringløse vandværks nye bestyrelse På vandværkets ordinære generalforsamling blev den nye bestyrelse valgt. Bestyrelsen er uændret i forhold til sidste år og konstituerede sig straks efter generalforsamlingen. Lars Kim Thomsen, formand Leif Hansen, kasserer Nicki Nielsen, bestyrelsesmedlem Finn Alm, bestyrelsesmedlem Kåre Zetterlund, bestyrelsesmedlem Mikael Kure, bestyrelsessuppleant. Referat, regnskab og budget vil snart være at finde på vandværkets hjemmeside Loppemarked Søndag d. 25. maj kl ved vestlige gadekær - på Herringløse Bygade._ Ved tiden spiller Cornet JAZZ Ole m. band Kaffe, kage, øl, sodavand, og pølser kan købes. kom og kig kom og køb kom og sælg kom og hyg jer! Stadepladser lejes for 100 kr. hos: Camilla Jakobsen Lisbeth Von Spurr Med venlig hilsen Ni-gruppen Side 6- Maj 2014 Side 7- Maj 2014

5 Lad os passe på motionslokalet Nu er der musik når der skal festes på skolen Herringløse Skole har indkøbt et musikanlæg til festlokalerne, som gratis følger med i udlejningen. Musikanlægget er meget simpelt, da det hele inkl. højtalere er indbygget i en boks. Musikken kommer fra I Pod eller I Phone, som isættes anlægget. Og der kan være to af gangen, så det bliver helt diskoteksagtigt. Og musikanlægget har bestået sin ilddåb. Det blev nemlig første gang brugt til Sarah Bangsgaard Pedersens 18 år fødselsdag i midten af marts, og der var stor tilfredshed med lydstyrken mv. blandt de mange unge mennesker. Så nu er det bare med at få inviteret nogle gæster til musik og dans.. Motionslokalet på Herringløse Skole. Lad os passe godt på det! Det er lidt øv, at der ikke bliver passet ordentligt på motionslokalet på skolen, så der er ting der går i stykker eller decideret bliver ødelagt. Det har jo været et stort arbejde at etablere rummet og der er rigtig mange der er glade for at komme der. Vi er rigtige glade for, at motionsrummet eksisterer. Her i familien bliver det flittigt brugt af vores store søn som kommer der flere gange om ugen. Vi er som forældre glade for, at han lige kan løbe op på skolen og ikke skal køre frem og tilbage til Roskilde hver gang han vil træne. Hilsen Lisbeth Side 8- Maj 2014 Side 9- Maj 2014

6 Nyt fra Herringløse Idrætsforening Generalforsamlingen den 7.februar Idrætsforeningen afholdt årets generalforsamling den 7. februar Lars Hansen afgav sin beretning om foreningens aktiviteter som formand. Foreningen har fået forbedret de fysiske rammer i Stor tak til Amba for det. Børnegymnastik blev desværre ikke til noget i sæsonen 2013/14. Årsagen var manglende tilslutning sandsynligvis fordi der sent blev informeret om holdet & alternativer i f.eks. Gundsølille. Interesserede opfordres til at tage kontakt til foreningen med henblik på tilmelding (se kontalt information bagerst i bladet). Zumba-holdet kører godt med 9 deltagere. Dog med en lidt lavere tilslutning i år. Også her muligvis fordi der blev informeret sent om holdet. Efter en energisk indsats fra Pias og Lisa side er der dog blevet et godt hold ud af det. Der er fuld knald på holdet, der bliver deltaget aktivt og hver gang. Det lover godt for næste år også. Det skal også nævnes at Pia har været på kursus. Hockey kører stille og roligt, som det plejer med 13 betalende deltagere, og så har mændene fået en kvinde med på holdet! Super godt. Aktive pensionister har 11 betalende deltagere. Motionsrummet er en stor succes. Nu med 72 betalende medlemmer. Medlemstallet har været støt stigende. Der er medlemmer, som melder sig ud efter en enkelt periode eller to, men flere kommer til. De mange medlemmer giver også visse udfordringer. Der er stadig problemer med vinduer, der ikke bliver lukket, og lys, der ikke bliver slukket. Der informeres herom ved udsendelse af opkrævning af kontingent og i Tidende. Der er stadig kun få, som spiller badminton i gymnastiksalen kun 5 betalende medlemmer - og slet ingen som dyrker bordtennis. I håb om at tiltrække flere spillere vil bestyrelsen fortsat løbende gøre opmærksom på muligheden for at leje gymnastiksalen til disse formål i Herringløse-Hvedstrup Tidende. Bestyrelsen har i årets løb gjort en målrettet indsats for at få bedre styr på opkrævningen af bidrag fra foreningens sponsorer,. Igen i år udsendte bestyrelsen et takkebrev til alle sponsorer bilagt faktura vedrørende opkrævning af sponsorbidrag. Antallet af skilte er dog svundet noget ind de senere år, og der er fortsat behov for at skaffe sponsorer. Lars Feldstedt uddelte regnskabet for 2013 til de fremmødte og berettede som kasser om foreningen regnskab. Regnskabet var præget af udviklingen i aktivitetsniveauet. Resultatet var et lille underskud på ca 5000 kr. Lars Feldstedt pegede på, at det ikke var bestyrelsens målsætning, at HIF skal tjene penge. Men at der skal være en indtjening, der kan sikre vedligehold af aktiviteterne. Deltagerne på generalforsamlingen drøftede forskellige mulige tiltag for at sikre højere indtægter, herunder forskellige nye aktiviteter i samarbejde med eksempelvis Landsbyrådet. Fastelavn 2014 Fastelavn 2014 blev afholdt den 23. februar Vi var cirka 70 børn og voksne der fik en festlig dag med flotte udklædninger. I år var der købt en ny slags tønder og stærkere fastelavnskøller. Tønderne var tømret godt sammen og det holdt hårdt. Resultatet var knækkede køller, så vi skal have nye igen til næste år! Der blev traditionen tro uddelt præmier til kattedronninger og konger samt bedst udklædte. Se de festlige billeder på side 12! Tilmelding til den kommende sæson 2014/15. Er du interesseret i at gå til børnegymnastik, Zumba/fitness, ældregymnastik, hockey eller leje gymnastiksalen til badminiton eller måske bordtennis, så kontakt foreningen (se kontaktinformation bagerst i bladet). Zumba Kom og vær med til latin rytmer og sved på panden. Vi griner og hygger samtidig med at vi ryster balder Sæsonen starter onsdag d.10 sept og slutter onsdag d. 29. april, kl i Herringløse gym sal, hvor zumba fitness instruktør Pia Sacson vil gi den fuld skrue Det koster kun 450,- og vi lover det ikke blir kedeligt. Kontakt Lisa for mere info. Side 10- Maj 2014 Side 11- Maj 2014

7 Fastelavn 2014 Herringløseløbet - vær med til at starte en god tradition Kom og vær med til at starte en god tradition her i byen Afholdes lørdag d. 24/5 kl 9.00 Der kan tilmeldes 4 forskellige ruter. Kalkgravsvej- Stenløkkevej: 4 km Hvedstrupvej og ud ad skolestien til markvejen og retur: 5,5km Hvedstrupvej, skolestien til Gundsølille, Ågerup, Hvedstrup og Herringløse: 8km Børnerunden: 2km rundt i landsbyen. Kun for børn under 8. Start og mål vil være ved det vestlige gadekær. Løbet er gratis, men kræver tilmelding senest 17/5 på mail com eller telefon: Det er ikke et krav at man løber, det er helt i orden at gå ruten. Der vil være sponsoræbler fra Herringløse Dyreklinik og vand ved målstregen efter veloverstået løb. Vinderen af de forskellige ruter bliver offentliggjort på loppemarkedet kl. 12 søndag. Side 12- Maj 2014 Side 13- Maj 2014

8 Herringløse Haveselskab - flot navn, ikke! Herringløse Haveselskab! Flot navn, ikke? Det lyder da i hvert af noget. Ideen med Herringløse Haveselskabs stiftelse er, at vi i Herringløse skulle have endnu et ting at samles om, så vi bliver ved med at bevare vores landsbys fællesskab. Haveselskabets aktiviteter forstiller vi os kunne være at bytte planter, gå på besøg i hinandens haver og få inspiration til vores egne haver. Vi kunne også invitere kendte og ukendt foredragsholdere til at fortælle om deres erfaringer med forskellige haveplanter o.s.v. Kom endelig med nogle ideer. Vi er friske på det hele. På loppemarkedet d.25.maj vil vi kaste os ud i det første arrangement. Herringløse Haveselskab vil nemlig opstille en lille bod, hvor man kan komme og bytte sine haveplanter med nogen som man ikke har. Så når tiden Italiensk for begyndere i Herringløse nærmer sig til, at loppemarkedet skal afholdes, så på med træskoene og frem med spaden og få gravet de planter op, som der ikke mere er brug for og glæd andre med dem i Herringløse Haveselskabs Bytte-Plante-Centrals-bod. På gensyn den 25.maj. Birthe, Helle og Lisbeth Hej alle, Jeg vil gerne starte et italiensk-hold for begyndere op her i Herringløse. Jeg er i kontakt med AOF-Roskilde, som indtil videre er meget positive. Nu skal jeg sondere terrænet og høre, om der er nogle, der mener at have interesse i at deltage i et sådant hold? Jeg har boet i og gået på sprogskole i Firenze og blev derefter uddannet erhvervssproglig korrespondent i italiensk. Jeg har for mange år siden haft et italienskhold 1 og 2 under AOF Hovedstaden. Det kan enten være en hel sæson fra september - april til ca ,- pr. person - eller blot fra september til jul, som AOF mener, vil koste godt halvdelen. Meld meget gerne tilbage til mig snarest, hvis du/i har interesse i at deltage i kurset. Min mail er: mobil: Mvh Anne-Christine (Mulle) Nyt fra Ni-gruppen Ja, så blev den nye Ni-gruppe samlet. Vi havde et godt og konstruktivt møde her i det tidlige forår, hvor der både blev talt om alle de fine arrangementer den gamle Nigruppe havde arrangeret og fornøjet mange med og om, hvilke arrangementer der skal være i den kommende sæson. Selvfølgelig skal der afholdes Danmarks Smukkeste loppemarked her den 25.maj og selvfølgelig skal der afholdes Nytårs Jazz den første søndag i februar 2015; men der skal også gerne ske andre ting. Vi tænker bl.a. at gentage succesen med en udflugt til et eller andet godt sted. Udflugten til Jægerspris Slot var en stor oplevelse, men da der kun var damer med på turen tænkte vi, at vi også skulle lave et arrangement kun for byens mænd. Hvad med en god frokost. En rigtig herrefrokost, hvor der kunne blive talt om løs og fast uden der var dameøre tilstede? Eller en vin- eller Whisky-smagningsaften? Kom med nogle gode ideer, herrer som damer eller børn til, hvad der skal være af aktiviteter i Herringløse her til efteråret/vinter for, at vi kan komme gennem den mørke tid med et smil på læben. Skriv til en af os i Ni-gruppen. Vores mailadresser står sidst i bladet. På gensyn til loppemarkedet den 25.maj. Side 14- Maj 2014 Side 15- Maj 2014

9 Bjarnes hjørne Hej så er jeg her igen! Tænker på, hvor tit hver enkelt af os mennesker skal foretage et eller andet valg. Efter at have tænkt en normaldag i mit liv igennem, måtte jeg konstatere, at det drejer sig om hundredvis af valg om måneden. Bevares, langt de fleste valg drejer sig om småting, så er der en del valg om større ting og så er der de helt store valg, nogle af dem skal måske kun tages få gange i livet. Årsagen til at jeg kom til at tænke på det, var at jeg her forleden fik skiftet vandmåler endda med radiostyring!!! Jeg havde ikke bedt om den, var i og for sig tilfreds med den gamle. Men nogen havde besluttet, at vi alle sammen skulle have en ny vandmåler. Og det var disse nogen jeg tænkte på. Vores alle sammens vandværksbestyrelse. Denne bestyrelse har valgt at bruge noget af deres tid på at drive vores alle sammens vandværk. MIN BUTIK Kunsthåndværk og Gaveartikler Så kom sommeren endelig og der er Frisko is i fryseren Kig forbi, vi har mange spændende ting i og omkring butikken: Bestyrelsen har så foretaget nogle valg, indhentet tilbud, valgt leverandør, valgt finansiering, valgt installationsdatoer etc., alt sammen for at vi kan få rent vand. Det samme kan siges om vores andre forenings-bestyrelser. Her har personer også valgt at stille deres tid til disposition og vi har så foretaget det valg at vælge dem. Det får mig til at tænke på en bestyrelse, der ikke er valgt. Det er redaktørerne for vores fælles blad TIDENDE. De har valgt, at bruge noget af deres tid på at redigere tekst og billeder, så der kan laves et blad af høj kvalitet som det blad du lige nu læser i. Oprindelig var hensigten, at bladet skulle fyldes med artikler og evt. billeder fra os borgere i Herringløse og ikke alene skrives af redaktørerne. Så lige nu er valget dit: Vil du skrive et indlæg til TIDENDE og bidrage til dets fortsatte udgivelse? Og når du så brygger en velfortjent kop kaf- Fuglefoder, foderhuse, redekasser samt kanin- og hønsehuse Bøffer, pølser og stege fra Herefordkvæg. Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø Tlf.: Åben: Fredag, lørdag og søndag kl Med venlig hilsen Mona fe, så send vandværksbestyrelsen en venlig tanke! Selv om vi har valgt nogen til de respektive foreningsbestyrelser der har valgt at bruge tid på os alle, kunne vi måske godt vælge at bidrage med noget alligevel. Vi læses ved til august 2014 Bjarne Leed Tak for 15 år Den nye ni-gruppe takker den gamle nigruppe for de 15 år de har brugt deres tid og kræfter på div. arrangementer i byen. Førstehjælp aflyst Det planlagte førstehjælpekursus på Herringløse Skole her i foråret er aflyst grundet manglende interesse. Projektet blev overhalet indenom af en husstandsomdelt pjece som Beredsskabsstyrelsen Roskilde udsendte for et par uger siden om at det var muligt at deltage i et lignende kursus ganske gratis. Lotte Ny folder Gundsø Syd hedder en folder som snart kommer på gaden. Den fortæller lidt om hvilke aktiviteter der er i de forskellige landsbyer i vores område. Vores område er byerne: Gerdrup, Gundsølille, Herringløse, Kirkerup, Lille -og Store Valby, Slæggerup, Tågerup, Østrup og Ågerup. Den kommer til at ligge på bibliotekerne! Glæd jer til at læse den. Hilsen Ni-gruppen Husk at sætte X i kalenderen 1. november 2014, hvor Landsbyrådet gentager succesen med Halfesten Side 16- Maj 2014 Side 17- Maj 2014

10 Kaffesalon Kaffesalon for kvinder i Herringløse og omegn. Næste gang: Tirsdag d. 3. Juni 2014 kl , Ryttergaarden, rytterkær 2 Tilmelding af hensyn til kagebagning osv. på eller Kaffesalonen holder sommerlukket, men satser på at åbne igen i september. Læs mere i Tidendes augustnummer. Grill og spil Herringløse mødes til grill, spil og hygge Torsdag d kl 17 (Kr. Himmelfarts dag) ved det vestre gadekær. Medbring mad, stole bord og evt. grill. Vi spiller spil, griller og hygger os ved gadekæret. Tag din nabo under armen og kom til et par hyggelige timer. Charlotte og Henrik Støt dit Landsbyråd Kontingent kan betales i kaffeboden ved årets loppemarked søndag den 25. maj. For 125 kr. får du Herringløse Tidende fire gange om året, og så er det endda leveret lige til døren. Nyt fra Roskilde Bibliotekerne Nye åbningstider Ågerup Bibliotek har fået nye åbningstider med personale: Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl De selvbetjente åbningstider er uændrede. Læs mere om bibliotekernes åbningstider på Bogsalg Bibliotekerne sælger ud af de kasserede materialer. Ågerup og Gundsømagle: tirs. d. 10. til tors. d. 19. juni Jyllinge: tirs. d. 10. til lør. d. 21. juni. Alle bøger koster 5 kr. Hack en billedbog Brug billeder og tekst fra forskellige kasserede billedbøger, sæt dem sammen på nye måder og skab din helt egen og unikke historie. Ågerup Bibliotek: man. d. 30. juni til søn. d. 10. august. Sommer på biblioteket I juli måned er den betjente åbningstid erstattet af selvbetjening på Ågerup Bibliotek. Bogbussen kører ikke i juli måned. Åbningstider: Bogbussens sommertilbud Lån læsestof, musik, lydbøger i bogbussen i juni. Behold juni-lån hen over juli, hvor bogbussen holder ferie. Aflever juni-lån i starten af august, hvor bogbussen kører igen. Udlån fra bogbussen kan afleveres i bogbussen og på bibliotekerne i Roskilde Kommune. Forslag til sommerlån: Rejsetips og turguides Oplæsning til rejsen og feriedagene Billedbøger til forundring og fornøjelse Fantastiske historier til børn og til voksne Liflige toner på musik-cd Hobbybøger til hjemmedage Roskilde Bibliotekernes Bogbus er pakket til sommerlån for hele familien. Find info om rejsemål på Bestil ekstra læsestof til din ferie på www. roskildebib.dk - lån det i bogbussen. Bogbussen i Herringløse v. gadekæret, tirsdag kl Roskilde Bibliotekernes Bogbus mobil: / tlf Energiskemaer I sidste nummer af Tidende var der et energiskema vedlagt bladet. Vi har fået en del retur og tak for det, men vi har brug for flere. For at kommunen kan bruge resultatet statistisk skal vi bruge flere svar. Måske der er nogle der har glemt det, eller tænkt det er for sent. Nej, det er ikke for sent. Skemaet kan hentes på HH-portalen, hvis det er blevet væk. Kan afleveres til formanden, vores kasserer eller en i bestyrelsen. Vi håber vi kan får flere svar retur, det vil være en stor hjælp i det videre arbejde. Helle Side 18- Maj 2014 Side 19- Maj 2014

11 Kontaktpersoner i Herringløse Landsbyrådet H.I.F A.M.B.A. Ni-gruppen Formand: Anders Gøricke Hvedstrupvej Kasserer: Kim Greiff Østerbo Best.medlem Kasper Reck Østrupvej Best.medlem: Helle Nordmind Sengeløsevej Best.medlem Lotte Kofod Skolegyden / Best.medlem Henrik Larsen Herringløse Bygade Best.medlem Claus Wedel Nørgaard Jønksvej Herringløse Vandværk Formand: Lars Kim Thomsen Herringløse Bygade 4B Formand: Lars Hansen Hvedstrupvej Kasserer og kontaktperson hockey: Lars Feldstedt Vadvej Kontakt zumba: Lisa Jacobsen Stenlykkevej Kontakt børnegymnastik/ fodbold: Pia Sacson Rytterkær 5B 1tv Kontakt badminton/ sponsorater: Lisbeth Pettersson Brøndbakken Kontakt til motionsrum og nøgler: Sune Tüxen Jørgensen Skolegyden Formand: Leo Holm Herringløse Bygade Næstformand: Nicki Nielsen Østrupvej Kasserer: Poul Fejer Christiansen Muldhøjvej mail.dk Sekretær: Kim Vangsgaard Brøndbakken Bjarne Leed Østrupvej Suppleanter: Jens Hansen Korskær Lisa Jacobsen Stenlykkevej Vagttelefon: Kasserer Leif Hansen Muldhøjvej Lisbeth Von Spurr Pilekær Camilla Jakobsen Korskær Susanne Thygesen Rundingen com Charlotte Hansen Rundingen Sanne Andersen Østrupvej gmail.com Tine Svitzer Rundingen Redaktør af HH-portalen: Anton Fejer Christiansen

TIDENDE. 100.000 kr til de unge. Herringløse Maj 2015. Læs side 3

TIDENDE. 100.000 kr til de unge. Herringløse Maj 2015. Læs side 3 Herringløse Maj 2015 TIDENDE 100.000 kr til de unge Herringløse har vundet Roskilde Byråds landsby- og bydelspris. 100.000 kr. blev modtaget af Landsbyrådet. Pengene skal gå til et samlingssted for de

Læs mere

Nyt fra Landsbyrådet. Halbal. Motionsløb. www.hh-portalen.dk. Herringløse Tidende. Herringløse Tidende

Nyt fra Landsbyrådet. Halbal. Motionsløb. www.hh-portalen.dk. Herringløse Tidende. Herringløse Tidende Herringløse August2014 TIDENDE Loppemarked kickstartede sommeren Læs side 4-5 De fortæller om hjælp til Gambia Læs side 18 Løbet i gang Læs side 14-15 Han fortæller alt om øl Læs side 6 Flammende fest

Læs mere

Herringløse November 2013 TIDENDE. Herringløse på vej til valg. Side 6-7. Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22

Herringløse November 2013 TIDENDE. Herringløse på vej til valg. Side 6-7. Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22 Herringløse November 2013 TIDENDE Herringløse på vej til valg Side 6-7 Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22 Indhold Nyt fra Landsbyrådet Halbal på skolen Oplæg til valgmøde Kvinderne

Læs mere

TIDENDE. Herringløse. Farlige væsener i Herringløse. November2014

TIDENDE. Herringløse. Farlige væsener i Herringløse. November2014 Herringløse November2014 TIDENDE Farlige væsener i Herringløse Halloween er blevet en fast tradition, også i Herringløse. Ikke mindre end 19 mere eller mindre farlige væsener fandt frem til redaktørens

Læs mere

TIDENDE. Herringløse. Lopper i sol ved kæret. Herringløse. side 8-9. Vin til vandmænd side 4. Unge fik ordet side 10. Chikanen forsvandt side 3

TIDENDE. Herringløse. Lopper i sol ved kæret. Herringløse. side 8-9. Vin til vandmænd side 4. Unge fik ordet side 10. Chikanen forsvandt side 3 Herringløse Herringløse August 2015 TIDENDE Lopper i sol ved kæret side 8-9 Vin til vandmænd side 4 Unge fik ordet side 10 Chikanen forsvandt side 3 Politikerne tæt på side 6 Glæde i Gambia side 18 Indhold

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således:

Siden generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig selv således: Referat af møde i aktivgruppen mandag d. 8. november 2010 Tilstedeværende: 16 medlemmer af Gl. Egå Forsamlingshus Samt den nye bestyrelse; Den nye bestyrelse og suppleant leif: Siden generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere