TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen"

Transkript

1 Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12

2 Indhold Nyt fra Landsbyrådet Borgermøde om gadekæret Nyt fra vandværket Pas på motionsrummet Musikanlæg på skolen Nyt fra idrætsforeningen Fastelavn på skolen Herringløseløbet Herringløse Haveselskab Nyt fra Ni-gruppen Bjarnes hjørne Kaffesalon og grill Nyt fra bibliotekerne Redaktion Tine Svitzer Rundingen 7 Tlf: Jørgen Brieghel, Østerbo 6 Tlf: Oplag: 300 stk Tryk: Jungersen Udgives: Fire gange årligt side 3 side 4 side 6 side 8 side 9 side 10 side 12 side 13 side 14 side 15 side 16 side 18 side 19 Aktivitetskalender 24. maj kl. 9: Motionsløb for børn og voksne 25. maj 9,30-15: Loppemarked v/gadekæret 29. maj kl. 17: Grill, spil og hygge v. vest. gadekær 3. juni kl. 19,30: Kaffesalon hos Gertrud 23. juni kl. 19: Sank Hans bål ved skolen 1. november: Halbal på skolen Modtagere: Samtlige husstande i Herringløse og omegn. Dagbladet og andre aviser. Roskilde Kommune. Fjordmuseet i Jyllinge. Biblioteker i Roskilde Kommune. Annoncører. Sidste frist for stof til næste blad: 1. august 2014 Sankt Hans ved Herringløse skole Igen i år er det Landsbyrådet der står for den traditionelle Sankt Hans aften d. 23. juni Der vil være mulighed for at købe pølser, brød, øl og vand, og som sædvanlig er der gratis is til børnene. Kl starter vi salg af pølser, så tag tæppet og ungerne under armen, og lad os mødes til et par hyggelige timer, forhåbentlig i tørvejr. Kl Båltale (Endnu ukendt hvem det er, men det er helt sikkert det ikke er Dronning Margrethe) Kl. 20:15 bålet tændes og heksen som børnehaven har lavet, sendes til Bloksbjerg. Kl.?? GODNAT OG SOV GODT I forbindelse med det årlige Sankt Hans bål, er det igen muligt at komme af med sit brandbare haveaffald. Det må under ingen omstændigheder indeholde søm og skruer. Kør langs beplantning nærmest vejen, så plænen ikke beskadiges. Bålpladsen er for enden af fodboldbanen, nær hækken. Nyt fra Landsbyrådet Sti fra Højvangsvænge til Herringløse Sagen er kørt lidt fast, kort fortalt kræver Peter Hansen, at stien max må være 4,5 m bred, Roskilde kommune kræver den er 5,5 m bred. Vi forsøger at finde en løsning som alle kan leve med. Peter og hans familien er meget positiv overfor etablering af en sti. Det vestlige gadekær og sportspladsen Landsbyrådet har i samarbejde med Roskilde kommune talt om et fornyelse af det vestlige gadekær og etablering af en bålplads og et område for de unge på sportspladsen. Vi afholder et borgermøde om sagen. Museum Landsbyrådet har ønsket at etablere et lille museum for Herringløse og omegn. Vi er nu i dialog med AMBA og HIF om projektet, og håber vi kan slå dørene op måske engang i efteråret kr til trafiksikring af Østrupvej Som mange sikkert ved er der sket mange uheld på Østrupvej. Derfor har Roskilde kommune beviglet kr til trafiksikring af vejen. Landsbyrådet deltog i et møde hos kommunen samme med flere beboere fra Østrupvej. Beboerne på Østrupvej fremførte mange oplevelser fra Østrupvej. Meget høj hastighed, farlige ind og udkørsler osv. Landsbyrådet fremførte, at det var meget vigtigt, at der ikke blev skubbet mere trafik over på Rytterkær, hvor der i øvrigt bliver kørt meget stærk, og hvor mange skyder genvej mod Jyllinge/Gundsømagle. Landsbyrådet foreslog at der blev ændret på vigepligtsforholdene i Østrup og i krydset Herringløse Bygade Østrupvej. Kommunens folk fremlagde deres tanker, og vi må nok sige der var stor afstand mellem vores holdninger og kommunens. Vi er der blevet lovet en høringsfase når projektet er på vej. Herringløse som energilandsby Vi har modtaget et pænt antal besvarelser om energiforbrug, men mange mangler stadig at aflevere det. Så husk det venligst. Vores projekt har stor bevågenhed fra Roskilde kommune. Pilekærgaard Flere beboere omkring gården har kontaktet landsbyrådet i det de er utrygge ved at der færdes personer som ligner rockere på gården. Anders har talt med ejeren Michael Thomsen. Han oplyste at han ønskede at sælge gården, og det skete om et par måneder. Han forsikrede undertegnede om, at gården ville blive solgt, og at ingen skulle være nervøse. Sagen er nået til kommunen og politiet har også været forbi. Landsbyrådet følger sagen tæt, og jeg har aftalt med Michael Thomsen, at hvis nogen ønsker yderligere oplysninger kan de kontakte mig. Så har jeg fået Michaels mobilnummer og mailadresse. Landsbyrådet Anders Gøricke Side 2- Maj 2014 Side 3- Maj 2014

3 Der skal være mere liv omkring gadekæret i vest Referat af møde den 29 april 2014 på Herringløse Skole. Emne: Forslag til ændringer ved det vestlige gadekær. Landbyrådet har sammen med Roskilde kommune lavet et forslag til større haveplan for gadekæret. Årsagen til det er, at Landsbyrådet har ønsket skabe noget mere fælles liv omkring byens centrale gadekær, og lave ting som kan understøtte vores arrangementer ved gadekæret. Det er vigtigt for Landsbyrådet at der er enighed om projektet. Det er også vigtigt at projektet primært tager hensyn til de borgeres ønsker som bor omkring gadekæret. Projektet blev fremlagt og der blev hurtig en livlig debat blandt de 29 fremmødte. De ting der kunne opnås enighed om var: - at der skulle lægges diverse blomsterløg på de grønne områder - at der kunne lægges nogle marksten langs med gadekæret 29 borgere var kommet for at diskutere fremtiden for det vestlige gadekær. - man var ikke afvisende over for nogle træstammer langs med gadekæret at der ønskes en oprensning af gadekæret eller en vejledning/støtte til dette - man var positive over for enkelte frugt træer, men at de primære træer var birk langs med vejen - der var enighed om at der kunne laves overdækning ved det runde opholdssted, dog skulle stolperne kunne tages op når der Landsbyrådet arbejder videre med projektet. Man kan komme med kommentarer til Anders Gøricke. ikke var behov for dem. - der var interesse for at have små events på stedet, musik og let underholdning. - På sportspladsen var der enighed om at lave en ny bålplads - På sportspladsen var der enighed om at lave et mindre opholdsområde for de unge Landsbyrådet arbejder videre med projektet ud fra disse punkter og laver et oplæg sammen med Roskilde kommune. Hvis der er indsigelser eller kommentar kan der skrives på I det næste Tidende bliver de reviderede projekt fremlagt. Landsbyrådet Anders Gøricke Side 4- Maj 2014 Side 5- Maj 2014

4 Herringløse vandværk skifter selskabsform På Herringløse vandværks ordinære generalforsamling den 27. april, blev det af en enig generalforsamling besluttet, at følge bestyrelsens anbefaling om at vandværket skifter selskabsform. Bestyrelsen blev pålagt at udarbejde et forslag til vedtægtsændringer, hvor selskabet skifter fra interessentskab til andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a) Ændringen får ingen konsekvenser for selskabets drift eller økonomi, men har til hensigt at beskytte medlemmernes personnumre og sikre mod konsekvenser ved konkurs. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor de nye vedtægter skal godkendes. Herringløse vandværks nye bestyrelse På vandværkets ordinære generalforsamling blev den nye bestyrelse valgt. Bestyrelsen er uændret i forhold til sidste år og konstituerede sig straks efter generalforsamlingen. Lars Kim Thomsen, formand Leif Hansen, kasserer Nicki Nielsen, bestyrelsesmedlem Finn Alm, bestyrelsesmedlem Kåre Zetterlund, bestyrelsesmedlem Mikael Kure, bestyrelsessuppleant. Referat, regnskab og budget vil snart være at finde på vandværkets hjemmeside Loppemarked Søndag d. 25. maj kl ved vestlige gadekær - på Herringløse Bygade._ Ved tiden spiller Cornet JAZZ Ole m. band Kaffe, kage, øl, sodavand, og pølser kan købes. kom og kig kom og køb kom og sælg kom og hyg jer! Stadepladser lejes for 100 kr. hos: Camilla Jakobsen Lisbeth Von Spurr Med venlig hilsen Ni-gruppen Side 6- Maj 2014 Side 7- Maj 2014

5 Lad os passe på motionslokalet Nu er der musik når der skal festes på skolen Herringløse Skole har indkøbt et musikanlæg til festlokalerne, som gratis følger med i udlejningen. Musikanlægget er meget simpelt, da det hele inkl. højtalere er indbygget i en boks. Musikken kommer fra I Pod eller I Phone, som isættes anlægget. Og der kan være to af gangen, så det bliver helt diskoteksagtigt. Og musikanlægget har bestået sin ilddåb. Det blev nemlig første gang brugt til Sarah Bangsgaard Pedersens 18 år fødselsdag i midten af marts, og der var stor tilfredshed med lydstyrken mv. blandt de mange unge mennesker. Så nu er det bare med at få inviteret nogle gæster til musik og dans.. Motionslokalet på Herringløse Skole. Lad os passe godt på det! Det er lidt øv, at der ikke bliver passet ordentligt på motionslokalet på skolen, så der er ting der går i stykker eller decideret bliver ødelagt. Det har jo været et stort arbejde at etablere rummet og der er rigtig mange der er glade for at komme der. Vi er rigtige glade for, at motionsrummet eksisterer. Her i familien bliver det flittigt brugt af vores store søn som kommer der flere gange om ugen. Vi er som forældre glade for, at han lige kan løbe op på skolen og ikke skal køre frem og tilbage til Roskilde hver gang han vil træne. Hilsen Lisbeth Side 8- Maj 2014 Side 9- Maj 2014

6 Nyt fra Herringløse Idrætsforening Generalforsamlingen den 7.februar Idrætsforeningen afholdt årets generalforsamling den 7. februar Lars Hansen afgav sin beretning om foreningens aktiviteter som formand. Foreningen har fået forbedret de fysiske rammer i Stor tak til Amba for det. Børnegymnastik blev desværre ikke til noget i sæsonen 2013/14. Årsagen var manglende tilslutning sandsynligvis fordi der sent blev informeret om holdet & alternativer i f.eks. Gundsølille. Interesserede opfordres til at tage kontakt til foreningen med henblik på tilmelding (se kontalt information bagerst i bladet). Zumba-holdet kører godt med 9 deltagere. Dog med en lidt lavere tilslutning i år. Også her muligvis fordi der blev informeret sent om holdet. Efter en energisk indsats fra Pias og Lisa side er der dog blevet et godt hold ud af det. Der er fuld knald på holdet, der bliver deltaget aktivt og hver gang. Det lover godt for næste år også. Det skal også nævnes at Pia har været på kursus. Hockey kører stille og roligt, som det plejer med 13 betalende deltagere, og så har mændene fået en kvinde med på holdet! Super godt. Aktive pensionister har 11 betalende deltagere. Motionsrummet er en stor succes. Nu med 72 betalende medlemmer. Medlemstallet har været støt stigende. Der er medlemmer, som melder sig ud efter en enkelt periode eller to, men flere kommer til. De mange medlemmer giver også visse udfordringer. Der er stadig problemer med vinduer, der ikke bliver lukket, og lys, der ikke bliver slukket. Der informeres herom ved udsendelse af opkrævning af kontingent og i Tidende. Der er stadig kun få, som spiller badminton i gymnastiksalen kun 5 betalende medlemmer - og slet ingen som dyrker bordtennis. I håb om at tiltrække flere spillere vil bestyrelsen fortsat løbende gøre opmærksom på muligheden for at leje gymnastiksalen til disse formål i Herringløse-Hvedstrup Tidende. Bestyrelsen har i årets løb gjort en målrettet indsats for at få bedre styr på opkrævningen af bidrag fra foreningens sponsorer,. Igen i år udsendte bestyrelsen et takkebrev til alle sponsorer bilagt faktura vedrørende opkrævning af sponsorbidrag. Antallet af skilte er dog svundet noget ind de senere år, og der er fortsat behov for at skaffe sponsorer. Lars Feldstedt uddelte regnskabet for 2013 til de fremmødte og berettede som kasser om foreningen regnskab. Regnskabet var præget af udviklingen i aktivitetsniveauet. Resultatet var et lille underskud på ca 5000 kr. Lars Feldstedt pegede på, at det ikke var bestyrelsens målsætning, at HIF skal tjene penge. Men at der skal være en indtjening, der kan sikre vedligehold af aktiviteterne. Deltagerne på generalforsamlingen drøftede forskellige mulige tiltag for at sikre højere indtægter, herunder forskellige nye aktiviteter i samarbejde med eksempelvis Landsbyrådet. Fastelavn 2014 Fastelavn 2014 blev afholdt den 23. februar Vi var cirka 70 børn og voksne der fik en festlig dag med flotte udklædninger. I år var der købt en ny slags tønder og stærkere fastelavnskøller. Tønderne var tømret godt sammen og det holdt hårdt. Resultatet var knækkede køller, så vi skal have nye igen til næste år! Der blev traditionen tro uddelt præmier til kattedronninger og konger samt bedst udklædte. Se de festlige billeder på side 12! Tilmelding til den kommende sæson 2014/15. Er du interesseret i at gå til børnegymnastik, Zumba/fitness, ældregymnastik, hockey eller leje gymnastiksalen til badminiton eller måske bordtennis, så kontakt foreningen (se kontaktinformation bagerst i bladet). Zumba Kom og vær med til latin rytmer og sved på panden. Vi griner og hygger samtidig med at vi ryster balder Sæsonen starter onsdag d.10 sept og slutter onsdag d. 29. april, kl i Herringløse gym sal, hvor zumba fitness instruktør Pia Sacson vil gi den fuld skrue Det koster kun 450,- og vi lover det ikke blir kedeligt. Kontakt Lisa for mere info. Side 10- Maj 2014 Side 11- Maj 2014

7 Fastelavn 2014 Herringløseløbet - vær med til at starte en god tradition Kom og vær med til at starte en god tradition her i byen Afholdes lørdag d. 24/5 kl 9.00 Der kan tilmeldes 4 forskellige ruter. Kalkgravsvej- Stenløkkevej: 4 km Hvedstrupvej og ud ad skolestien til markvejen og retur: 5,5km Hvedstrupvej, skolestien til Gundsølille, Ågerup, Hvedstrup og Herringløse: 8km Børnerunden: 2km rundt i landsbyen. Kun for børn under 8. Start og mål vil være ved det vestlige gadekær. Løbet er gratis, men kræver tilmelding senest 17/5 på mail com eller telefon: Det er ikke et krav at man løber, det er helt i orden at gå ruten. Der vil være sponsoræbler fra Herringløse Dyreklinik og vand ved målstregen efter veloverstået løb. Vinderen af de forskellige ruter bliver offentliggjort på loppemarkedet kl. 12 søndag. Side 12- Maj 2014 Side 13- Maj 2014

8 Herringløse Haveselskab - flot navn, ikke! Herringløse Haveselskab! Flot navn, ikke? Det lyder da i hvert af noget. Ideen med Herringløse Haveselskabs stiftelse er, at vi i Herringløse skulle have endnu et ting at samles om, så vi bliver ved med at bevare vores landsbys fællesskab. Haveselskabets aktiviteter forstiller vi os kunne være at bytte planter, gå på besøg i hinandens haver og få inspiration til vores egne haver. Vi kunne også invitere kendte og ukendt foredragsholdere til at fortælle om deres erfaringer med forskellige haveplanter o.s.v. Kom endelig med nogle ideer. Vi er friske på det hele. På loppemarkedet d.25.maj vil vi kaste os ud i det første arrangement. Herringløse Haveselskab vil nemlig opstille en lille bod, hvor man kan komme og bytte sine haveplanter med nogen som man ikke har. Så når tiden Italiensk for begyndere i Herringløse nærmer sig til, at loppemarkedet skal afholdes, så på med træskoene og frem med spaden og få gravet de planter op, som der ikke mere er brug for og glæd andre med dem i Herringløse Haveselskabs Bytte-Plante-Centrals-bod. På gensyn den 25.maj. Birthe, Helle og Lisbeth Hej alle, Jeg vil gerne starte et italiensk-hold for begyndere op her i Herringløse. Jeg er i kontakt med AOF-Roskilde, som indtil videre er meget positive. Nu skal jeg sondere terrænet og høre, om der er nogle, der mener at have interesse i at deltage i et sådant hold? Jeg har boet i og gået på sprogskole i Firenze og blev derefter uddannet erhvervssproglig korrespondent i italiensk. Jeg har for mange år siden haft et italienskhold 1 og 2 under AOF Hovedstaden. Det kan enten være en hel sæson fra september - april til ca ,- pr. person - eller blot fra september til jul, som AOF mener, vil koste godt halvdelen. Meld meget gerne tilbage til mig snarest, hvis du/i har interesse i at deltage i kurset. Min mail er: mobil: Mvh Anne-Christine (Mulle) Nyt fra Ni-gruppen Ja, så blev den nye Ni-gruppe samlet. Vi havde et godt og konstruktivt møde her i det tidlige forår, hvor der både blev talt om alle de fine arrangementer den gamle Nigruppe havde arrangeret og fornøjet mange med og om, hvilke arrangementer der skal være i den kommende sæson. Selvfølgelig skal der afholdes Danmarks Smukkeste loppemarked her den 25.maj og selvfølgelig skal der afholdes Nytårs Jazz den første søndag i februar 2015; men der skal også gerne ske andre ting. Vi tænker bl.a. at gentage succesen med en udflugt til et eller andet godt sted. Udflugten til Jægerspris Slot var en stor oplevelse, men da der kun var damer med på turen tænkte vi, at vi også skulle lave et arrangement kun for byens mænd. Hvad med en god frokost. En rigtig herrefrokost, hvor der kunne blive talt om løs og fast uden der var dameøre tilstede? Eller en vin- eller Whisky-smagningsaften? Kom med nogle gode ideer, herrer som damer eller børn til, hvad der skal være af aktiviteter i Herringløse her til efteråret/vinter for, at vi kan komme gennem den mørke tid med et smil på læben. Skriv til en af os i Ni-gruppen. Vores mailadresser står sidst i bladet. På gensyn til loppemarkedet den 25.maj. Side 14- Maj 2014 Side 15- Maj 2014

9 Bjarnes hjørne Hej så er jeg her igen! Tænker på, hvor tit hver enkelt af os mennesker skal foretage et eller andet valg. Efter at have tænkt en normaldag i mit liv igennem, måtte jeg konstatere, at det drejer sig om hundredvis af valg om måneden. Bevares, langt de fleste valg drejer sig om småting, så er der en del valg om større ting og så er der de helt store valg, nogle af dem skal måske kun tages få gange i livet. Årsagen til at jeg kom til at tænke på det, var at jeg her forleden fik skiftet vandmåler endda med radiostyring!!! Jeg havde ikke bedt om den, var i og for sig tilfreds med den gamle. Men nogen havde besluttet, at vi alle sammen skulle have en ny vandmåler. Og det var disse nogen jeg tænkte på. Vores alle sammens vandværksbestyrelse. Denne bestyrelse har valgt at bruge noget af deres tid på at drive vores alle sammens vandværk. MIN BUTIK Kunsthåndværk og Gaveartikler Så kom sommeren endelig og der er Frisko is i fryseren Kig forbi, vi har mange spændende ting i og omkring butikken: Bestyrelsen har så foretaget nogle valg, indhentet tilbud, valgt leverandør, valgt finansiering, valgt installationsdatoer etc., alt sammen for at vi kan få rent vand. Det samme kan siges om vores andre forenings-bestyrelser. Her har personer også valgt at stille deres tid til disposition og vi har så foretaget det valg at vælge dem. Det får mig til at tænke på en bestyrelse, der ikke er valgt. Det er redaktørerne for vores fælles blad TIDENDE. De har valgt, at bruge noget af deres tid på at redigere tekst og billeder, så der kan laves et blad af høj kvalitet som det blad du lige nu læser i. Oprindelig var hensigten, at bladet skulle fyldes med artikler og evt. billeder fra os borgere i Herringløse og ikke alene skrives af redaktørerne. Så lige nu er valget dit: Vil du skrive et indlæg til TIDENDE og bidrage til dets fortsatte udgivelse? Og når du så brygger en velfortjent kop kaf- Fuglefoder, foderhuse, redekasser samt kanin- og hønsehuse Bøffer, pølser og stege fra Herefordkvæg. Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø Tlf.: Åben: Fredag, lørdag og søndag kl Med venlig hilsen Mona fe, så send vandværksbestyrelsen en venlig tanke! Selv om vi har valgt nogen til de respektive foreningsbestyrelser der har valgt at bruge tid på os alle, kunne vi måske godt vælge at bidrage med noget alligevel. Vi læses ved til august 2014 Bjarne Leed Tak for 15 år Den nye ni-gruppe takker den gamle nigruppe for de 15 år de har brugt deres tid og kræfter på div. arrangementer i byen. Førstehjælp aflyst Det planlagte førstehjælpekursus på Herringløse Skole her i foråret er aflyst grundet manglende interesse. Projektet blev overhalet indenom af en husstandsomdelt pjece som Beredsskabsstyrelsen Roskilde udsendte for et par uger siden om at det var muligt at deltage i et lignende kursus ganske gratis. Lotte Ny folder Gundsø Syd hedder en folder som snart kommer på gaden. Den fortæller lidt om hvilke aktiviteter der er i de forskellige landsbyer i vores område. Vores område er byerne: Gerdrup, Gundsølille, Herringløse, Kirkerup, Lille -og Store Valby, Slæggerup, Tågerup, Østrup og Ågerup. Den kommer til at ligge på bibliotekerne! Glæd jer til at læse den. Hilsen Ni-gruppen Husk at sætte X i kalenderen 1. november 2014, hvor Landsbyrådet gentager succesen med Halfesten Side 16- Maj 2014 Side 17- Maj 2014

10 Kaffesalon Kaffesalon for kvinder i Herringløse og omegn. Næste gang: Tirsdag d. 3. Juni 2014 kl , Ryttergaarden, rytterkær 2 Tilmelding af hensyn til kagebagning osv. på eller Kaffesalonen holder sommerlukket, men satser på at åbne igen i september. Læs mere i Tidendes augustnummer. Grill og spil Herringløse mødes til grill, spil og hygge Torsdag d kl 17 (Kr. Himmelfarts dag) ved det vestre gadekær. Medbring mad, stole bord og evt. grill. Vi spiller spil, griller og hygger os ved gadekæret. Tag din nabo under armen og kom til et par hyggelige timer. Charlotte og Henrik Støt dit Landsbyråd Kontingent kan betales i kaffeboden ved årets loppemarked søndag den 25. maj. For 125 kr. får du Herringløse Tidende fire gange om året, og så er det endda leveret lige til døren. Nyt fra Roskilde Bibliotekerne Nye åbningstider Ågerup Bibliotek har fået nye åbningstider med personale: Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl De selvbetjente åbningstider er uændrede. Læs mere om bibliotekernes åbningstider på Bogsalg Bibliotekerne sælger ud af de kasserede materialer. Ågerup og Gundsømagle: tirs. d. 10. til tors. d. 19. juni Jyllinge: tirs. d. 10. til lør. d. 21. juni. Alle bøger koster 5 kr. Hack en billedbog Brug billeder og tekst fra forskellige kasserede billedbøger, sæt dem sammen på nye måder og skab din helt egen og unikke historie. Ågerup Bibliotek: man. d. 30. juni til søn. d. 10. august. Sommer på biblioteket I juli måned er den betjente åbningstid erstattet af selvbetjening på Ågerup Bibliotek. Bogbussen kører ikke i juli måned. Åbningstider: Bogbussens sommertilbud Lån læsestof, musik, lydbøger i bogbussen i juni. Behold juni-lån hen over juli, hvor bogbussen holder ferie. Aflever juni-lån i starten af august, hvor bogbussen kører igen. Udlån fra bogbussen kan afleveres i bogbussen og på bibliotekerne i Roskilde Kommune. Forslag til sommerlån: Rejsetips og turguides Oplæsning til rejsen og feriedagene Billedbøger til forundring og fornøjelse Fantastiske historier til børn og til voksne Liflige toner på musik-cd Hobbybøger til hjemmedage Roskilde Bibliotekernes Bogbus er pakket til sommerlån for hele familien. Find info om rejsemål på Bestil ekstra læsestof til din ferie på www. roskildebib.dk - lån det i bogbussen. Bogbussen i Herringløse v. gadekæret, tirsdag kl Roskilde Bibliotekernes Bogbus mobil: / tlf Energiskemaer I sidste nummer af Tidende var der et energiskema vedlagt bladet. Vi har fået en del retur og tak for det, men vi har brug for flere. For at kommunen kan bruge resultatet statistisk skal vi bruge flere svar. Måske der er nogle der har glemt det, eller tænkt det er for sent. Nej, det er ikke for sent. Skemaet kan hentes på HH-portalen, hvis det er blevet væk. Kan afleveres til formanden, vores kasserer eller en i bestyrelsen. Vi håber vi kan får flere svar retur, det vil være en stor hjælp i det videre arbejde. Helle Side 18- Maj 2014 Side 19- Maj 2014

11 Kontaktpersoner i Herringløse Landsbyrådet H.I.F A.M.B.A. Ni-gruppen Formand: Anders Gøricke Hvedstrupvej Kasserer: Kim Greiff Østerbo Best.medlem Kasper Reck Østrupvej Best.medlem: Helle Nordmind Sengeløsevej Best.medlem Lotte Kofod Skolegyden / Best.medlem Henrik Larsen Herringløse Bygade Best.medlem Claus Wedel Nørgaard Jønksvej Herringløse Vandværk Formand: Lars Kim Thomsen Herringløse Bygade 4B Formand: Lars Hansen Hvedstrupvej Kasserer og kontaktperson hockey: Lars Feldstedt Vadvej Kontakt zumba: Lisa Jacobsen Stenlykkevej Kontakt børnegymnastik/ fodbold: Pia Sacson Rytterkær 5B 1tv Kontakt badminton/ sponsorater: Lisbeth Pettersson Brøndbakken Kontakt til motionsrum og nøgler: Sune Tüxen Jørgensen Skolegyden Formand: Leo Holm Herringløse Bygade Næstformand: Nicki Nielsen Østrupvej Kasserer: Poul Fejer Christiansen Muldhøjvej mail.dk Sekretær: Kim Vangsgaard Brøndbakken Bjarne Leed Østrupvej Suppleanter: Jens Hansen Korskær Lisa Jacobsen Stenlykkevej Vagttelefon: Kasserer Leif Hansen Muldhøjvej Lisbeth Von Spurr Pilekær Camilla Jakobsen Korskær Susanne Thygesen Rundingen com Charlotte Hansen Rundingen Sanne Andersen Østrupvej gmail.com Tine Svitzer Rundingen Redaktør af HH-portalen: Anton Fejer Christiansen

TIDENDE. 100.000 kr til de unge. Herringløse Maj 2015. Læs side 3

TIDENDE. 100.000 kr til de unge. Herringløse Maj 2015. Læs side 3 Herringløse Maj 2015 TIDENDE 100.000 kr til de unge Herringløse har vundet Roskilde Byråds landsby- og bydelspris. 100.000 kr. blev modtaget af Landsbyrådet. Pengene skal gå til et samlingssted for de

Læs mere

Nyt fra Landsbyrådet. Halbal. Motionsløb. www.hh-portalen.dk. Herringløse Tidende. Herringløse Tidende

Nyt fra Landsbyrådet. Halbal. Motionsløb. www.hh-portalen.dk. Herringløse Tidende. Herringløse Tidende Herringløse August2014 TIDENDE Loppemarked kickstartede sommeren Læs side 4-5 De fortæller om hjælp til Gambia Læs side 18 Løbet i gang Læs side 14-15 Han fortæller alt om øl Læs side 6 Flammende fest

Læs mere

Herringløse Februar 2014. Herringløse TIDENDE. Børnehavedans side 10 Kaffesalon side 4. Jazz fylder skolen side 14

Herringløse Februar 2014. Herringløse TIDENDE. Børnehavedans side 10 Kaffesalon side 4. Jazz fylder skolen side 14 Herringløse Februar 2014 Herringløse TIDENDE Børnehavedans side 10 Kaffesalon side 4 Jazz fylder skolen side 14 Indhold Nyt fra Landsbyrådet Kaffekomsammen Førstehjælpskursus Velbesøgt valgmøde Storkereden

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Herringløse November 2013 TIDENDE. Herringløse på vej til valg. Side 6-7. Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22

Herringløse November 2013 TIDENDE. Herringløse på vej til valg. Side 6-7. Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22 Herringløse November 2013 TIDENDE Herringløse på vej til valg Side 6-7 Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22 Indhold Nyt fra Landsbyrådet Halbal på skolen Oplæg til valgmøde Kvinderne

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

TIDENDE. Herringløse. Farlige væsener i Herringløse. November2014

TIDENDE. Herringløse. Farlige væsener i Herringløse. November2014 Herringløse November2014 TIDENDE Farlige væsener i Herringløse Halloween er blevet en fast tradition, også i Herringløse. Ikke mindre end 19 mere eller mindre farlige væsener fandt frem til redaktørens

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

TIDENDE. Farten ned. Herringløse November 2015. Havefolk fik ny viden - s. 7. Borgmesteren klippede snoren til Herringløses nye bålhytte Læs side 4

TIDENDE. Farten ned. Herringløse November 2015. Havefolk fik ny viden - s. 7. Borgmesteren klippede snoren til Herringløses nye bålhytte Læs side 4 Herringløse November 2015 TIDENDE Farten ned Roskilde kommune har besluttet at hastigheden i Herringløse nu er påbudt 40 km/t. Det bliver tilkendegivet ved skiltning. Enkelte steder inden for byen vil

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: MIDDELALDER AVISEN Indholdsfortegnelse: Kære Børn og forældre side 04 Tilmelding side 05 Afkrydsning side 05 Sælg dit gamle legetøj m.m. side 05 Plan for uge 20 side 06 Optog i byen side 06 Plan for uge

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

TIDENDE. Herringløse. Lopper i sol ved kæret. Herringløse. side 8-9. Vin til vandmænd side 4. Unge fik ordet side 10. Chikanen forsvandt side 3

TIDENDE. Herringløse. Lopper i sol ved kæret. Herringløse. side 8-9. Vin til vandmænd side 4. Unge fik ordet side 10. Chikanen forsvandt side 3 Herringløse Herringløse August 2015 TIDENDE Lopper i sol ved kæret side 8-9 Vin til vandmænd side 4 Unge fik ordet side 10 Chikanen forsvandt side 3 Politikerne tæt på side 6 Glæde i Gambia side 18 Indhold

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket.

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21 2011. HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Fælles info HUSK. Dagen efter Kristihimmelfartsdag fredag i uge 22- holder SFO lukket. Forskningsprojekt. Ca. 50 af vores børn var udvalgt til at deltage i projektet. Onsdag den 25. maj blev de sendt ned

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges. 4. Budget for det kommende år fremlægges.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 129 16 årgang, 07-07-2006 Indhold : Udvalg til lovliggørelse af Øresundsparken. Side 1 Katte Side 2 Ny mailadresse Side 2 Indlæg Side 2 Hvad er

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Kim Bogi Jacobsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Elvin, nr. 17. Elvin blev valgt uden

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg PEDERSKER IF Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg 28 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 mobil nr. 22222358

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere