Projekt- og programledelse Lektion 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt- og programledelse Lektion 7"

Transkript

1 Projekt- og programledelse Lektion 7 9. oktober Lokale 4A16 MBA Klaus Nielsen 1

2 The human Dimension Chapter 21-25

3 Leadership and performance Chapter 21

4 Project; Leaders and/or managers? Leaders often establish direction for the future, communicate through vision, and forge aligned high-performance teams. The Project manager s leadership function is specifically used to communicate the project vision. Managers mainly focus on planning and short-term horizons, devise processes and structures, and solve problems. The project manager plans a project, measures project performance and solves any roadblock issues. ENGLUND R.L., BUCERO A., Project Sponsorship, Jossey-Bass, San Francisco, USA, FLANNES S. W., LEVIN G., Essential people skills for project managers, Management Concepts, Virginia, USA, Marcus Buckingham; 4

5 Hvad er du for en projektledertype? (SKRIVER ET AL., 2009)

6 Hvad er du for en projektledertype? (SKRIVER ET AL., 2009) Menneskesyn Noget, som i høj grad danner baggrunden for den måde, der ledes på, er den enkelte leders menneskesyn og dermed også syn på vedkommendes medarbejderne. Ved en persons (ubevidste) menneskesyn forstås hans opfattelse af og tro på almene menneskelige egenskaber hos medarbejderne

7 Menneskesyn - McGregor 7

8 Hvad er du for en projektledertype?

9 A word of wisdom Know the enemy and know yourself; in a hundred battles you will never be in peril. When you are ignorant of the enemy but know yourself, your chances of winning or losing are equal. If ignorant both of your enemy and of yourself, you are certain in every battle to be in peril. (Sun Tzu, 250 bc.) 9

10 Hvad er du for en ledertype? (SKRIVER ET AL., 2009)

11 Classical view of leadership. In the recent literature of leadership (that is over the last 80 years or so) there have been four main generations of theory: Trait theories ie. Gardner Behavioural theories ie. Blake and Mouton s Managerial Grid Contingency theories ie.hersey and Blanchard Transformational theories ie. Covey Doyle.M.E and SmithM.K.(2001) 11

12 Projektlederroller Adizes lederroller Producentrollen (P) Administratorrollen (A) Entrepreneurrollen (E) Integratorrollen (I) Kilde: Bøje Larsen, Adizes ledelsesteori. Danmarks Forvaltningshøjskole [ISBN ] Hvis en af disse roller ikke varetages fører det til mismanagement. 12

13 ADIZES PROJEKT LEDERROLLER (SKRIVER ET AL., 2009)

14 Resultat af Adizes

15 KURT LEWIN - THREE DIFFERENT STYLES OF LEADERSHIP, IN PARTICULAR AROUND DECISION-MAKING

16 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE PROJEKTLEDER? (SKRIVER ET AL., 2007)

17 SITUATIONSBESTEMT LEDELSE (SKRIVER ET AL., 2009)

18 Continuum of leadership behaviour Figure 21.3 The continuum of leadership behaviour Source: Reprinted by permission of Harvard Business Review. From How to choose a leadership pattern by Robert Tannenbaum and Warren Schmidt, May/June Copyright 1973 by the Harvard Business School Publishing Corporation, all rights reserved

19 HERSEY & BLANCHARD (1982) (SKRIVER ET AL., 2009)

20 Coaching styles Figure 21.5 Developing team members by matching your supervision to their needs

21 Leadership styles (Drucker, 1995) 21

22 Do Different Project Need Different Leadership Styles? 22

23 A matter of motivation The most common theories of motivations relevant to Project teams are; Abraham H. Maslow hierarchy of needs Frederick Herzberg's two-factor theory Alderfer's ERG theory Douglas McGregor's theory X and theory Y John Stacey Adam s equity theory Victor Vroom's expectancy theory 23

24 Maslow s hierarchy of needs Figure 21.1 Maslow s hierarchy of needs Source: A Maslow, A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 1943, 50, pp

25 Motivational Theories

26 Motivational Theories (cont.)

27 Adair s overlapping circles Figure 21.2 Adair s overlapping circles Source: John Adair, Great Leaders, Talbot Adair Press;

28 SMART objectives Figure 21.4 SMART objectives

29 Part Four The Human Dimension (Chapter 22-23) The project Manager Managing the team

30 The Role of the Project Manager 30

31 Voice of Project Management 31

32 Types of Power in Project Management (John R. P. French and Betram Raven, 1959) 32

33 Since the publication of the bestselling book Emotional Intelligence by Daniel Goleman (1995), the topic of emotional intelligence has witnessed unparalleled interest 33

34 The Hippocratic Oath 34

35 Code of Ethics & Professional Conduct Ethics involves learning what is right or wrong, and then doing the right thing PMI Code of Conduct Responsibility Respect Fairness Honesty The reasons for ethical behaviors are many, such as retention of high quality employees, respected leaders believe ethical conduct is a requirement for long term success and media exposure Perhaps for legal reasons? 35

36 Part Four The Human Dimension The project Manager Managing the team

37 MBTI TEAMROLLER Ekstrovert Får energi fra den ydre verden Sansning Arbejder med kendte facts Tænkning Baserer beslutninger på upersonlige analyser og logik Vurdering E S Foretrækker en planlagt, ordnet livsstil T J De fire dimensioner ukla r I N F P Introvert Får energi fra den indre verden Intuition Ser efter muligheder og sammenhænge Følen Baserer beslutninger på personlige værdier Opfattelse Foretrækker en fleksibel, spontan livsstil

38 Danske mellemledere ISTJ ISFJ INFJ INTJ 18,3 % 1,0% 0,0% 1,6% ISTP ISFP INFP INTP 7,9% 1,0% 0,5% 4,2% ESTP ESFP ENFP ENTP 10,5% 0,5% 2,6% 16,2% ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 24,1% 0,5% 0,5% 10,5% 38

39 Belbin s Team Roles Belbins team roller er udviklet af den engelske doktor i psykologi, Meredith Belbin, - via studier af bl.a. 120 lederteams over 9 år Dr. Belbin finder, at 9 teamroller, eller adfærdskarakteristika, bør være til stede i teams, for at sikre effektivitet og kvalitet.

40 Belbin s team roles 40

41 Belbin s team roles Team rolle profil Organisator Afslutter Ide-mand Kontakt-skaber Opstarter Formidler Koordinator Analysator 41

42 Belbin s team roles Belbin, R. Meredith (2003), Management teams: why they succeed or fail, 2nd Ed, Butterworth Heinemann, Oxford 42

43 Belbin-MTBI data (Bullen et al., 2006) 43

44 Strength based leadership Strengths-based Thinking and Application Please watch Marcus Buckingham s keynote address to the staff at Yahoo (9 min 57) 6--JuoY&feature=related 44

45 Gallup Organization In over 30 years of research into leadership, and top achievers, Gallup has found that top achievers have one thing in common: they build their academic and personal life on their talents By applying their talents as a foundation for strength development, they achieve excellence, leveraging their strengths to manage weaknesses 45

46 The Whole Brain Model Ned Hermann The Creative Brain The Whole Brain Model kan bruges til at styrke kommunikation, problemløsning, planlægning og den ledelsesmæssige kompetence, der skal til for at håndtere forandringer og usikkerhed. Whole Brain-tankegangen kan være et redskab for ledere til bedre at: Håndtere øget kompleksitet i arbejdsopgaverne. Håndtere forandringer og usikkerhed mere effektivt. Identificere og handle på medarbejderforventninger. Motivere medarbejdere. Understøtte udvikling og kreativitet. Understøtte effektive grupper og teamledelse. Understøtte og/eller udvikle organisationskulturen. Forberede organisationens fremtid. (Implement, 2012) 46

47 The Whole brain model Ned Hermann The Creative Brain 47

48 The Whole Brain Model Ned Hermann The Creative Brain 48

49 The Whole Brain Model Ned Hermann The Creative Brain 49

50 Tuckham,

51 Rickards and Mogers (1999) defines the high performing team as a dreamteam with seven feature that distinguish them from other teams Strong platform of understanding. Shared vision Creative environment Ownership of ideas Resilience to setbacks Network activators Learn from experience 51

52 15 minutes 52

53 Part Four The Human Dimension (Chapter 24-25) Bodies of knowledge Standards Developing your career

54 International Project Management frameworks 54

55 IPMA

56 IPMA

57 IPMA

58 IPMA

59 IPMA Dansk grundlag for kompetencevurdering Som afsæt for at blive endnu bedre til projektledelse er det godt at afklare dine nuværende kompetencer i at lede et projekt. En sådan afklaring opnår du ved at bruge bogens udførlige værktøjer til kompetencevurdering. Indholdet er en dansk National Competence Baseline for projektledelse - forkortet NCB. Kompetencevurderingen kan foretages individuelt, samtidigt af en gruppe projektledere eller som led i IPMA Certificering af projektledere. Kompetent projektledelse forudsætter en kombination af ledelsesadfærd, metodeanvendelse og erfaringsanvendelse, hvilket er gengivet på forsiden og i bogens opbygning.

60 IPMA

61 IPMA Lav Mellem Høj 3 Verificering af metodeanvendelse Indtast talværdi samlet kompetence udregnes manuelt Referencenumre med tilføjelse af stikord/udsagn: 1. Planlægge og evaluere projektledelse 1. Karakterisere projekter og projektledelse P1/P3 Gennemfører projekter med forskellige kendetegn på samme tid X 2. Anvende modeller for projektledelse K2 Anvender Prince2 i flere af projekterne X

62 IPMA Ansøgning om IPMA Niveau Certificering Navn: Indhold: CV og ansøgning (1) CV og ansøgning (2) CV og ansøgning (3) Beskrivelse af erfaringsanvendelser Omfang og art af projektledelseserfaringer Specificering af erfaringer fra projektledelse Vurdering af metodeanvendelser Selvvurdering af metodeanvendelse (1) Selvvurdering af metodeanvendelse (2) Vurdering af ledelsesadfærd Selvvurdering af ledelsesadfærd

63 Standarder og normer for projektledelse : IPMA ØVELSE! Specificering af erfaringer fra projektledelse Udfordring Initiativer Resultater Læring

64 Standarder og normer for projektledelse : IPMA ØVELSE! 7. Påvirke projektfremdriften 7.4 Udvise gennemslagskraft Point 0 10 Verificering af ledelsesadfærd

65 Standarder og normer for projektledelse : PRINCE2 PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) er en projektstyringsmetode, som dækker organisering, styring og kontrol af projekter. Den blev oprindeligt udviklet i 1989 af The Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) som en standard i Storbritannien for ledelse af Informations Teknologi (IT) projekter, men blev imidlertid hurtigt anvendt udenfor IT området.

66 PRINCE2 PRINCE2 was released in 1996 as a generic project management method. PRINCE2 has become increasingly popular and is now a de facto standard for project management in the UK. Since 2006, the method has been revised and launched as "PRINCE2:2009 Refresh" in The name "PRINCE2" (instead of "PRINCE3" or similar) is kept to indicate that the method remains faithful to its principles Kilde : Wikipedia

67 Standarder og normer for projektledelse : PRINCE2 PRINCE2 Principper Continued Business justification Learn from experience Defined roles and responsebilities Manage by stage Manage by exception Focus on products Tailor to suit the project enviroments

68 Project Management Skills for HR Professionals

69 Standarder og normer for projektledelse : PRINCE2 Titel Uddannelsesmateriale Formål Udvikling af uddannelsesmateriale i forhold til uddannelse af systembrugere. Herunder definition og beskrivelse af materialetyper og indhold efter rammer udstukket i uddannelseskoncept samt udarbejdelse af materiale efter ovennævnte rammer Indhold Formulering af ovennævnte uddannelsesmateriale på baggrund af ovennævnte rammer. Oprindelse Ved implementering af system skal det sikres at uddannelsesmaterialet, der understøtter uddannelse af brugergruppen udarbejdes på tilfredsstillende vis. Format og præsentation Ovennævnte materiale udarbejdes efter format beskrevet i uddannelses koncept Kvalitets-kriterier Uddannelsesmaterialet for oplæring af brugergruppen skal målrettes brugergruppens behov og ressourcer. Herudover skal ovennævnte materiale være velbeskrevet og let forståelige for de implicerede parter samt kunne tages i direkte anvendelse i undervisningen. Kvalitets-metode Projektgruppe og facilitator beskriver ovennævnte rammer og udarbejder materiale i fællesskab.?? Godkendelse fagkontoret Krav til test og forudsætninger for godkendelse Test overflødig.

70 Standarder og normer for projektledelse : PRINCE2

71 Standarder og normer for projektledelse : PRINCE2

72 Standarder og normer for projektledelse : PRINCE2

73 Prince2 quality 73

74 Project Management Institute (PMI ) International non-profit organisation for professionelle projektledere Organisationen er grundlagt i 1969 og nu vokset til at være verdens førende med mere end medlemmer og certificerede i 185 lande PMI's arbejde for at øge professionalismen i projektledelse omfatter bl.a. udvikling af standarder for projektledelse, research, uddannelsesprogrammer og certificeringsprogrammer: Project Management Professionals (PMP ) Risk Management Professional (RMP ) Program Management Professional- (PgMP ) PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP ) Nyhed Efteråret 2011 PMI Scheduling Professional (PMI-SP ) Pt. ikke udbudt Project Management Institute (PMI )s projektledelses standard er udbredt over hele verden og kan betragtes som en international 'Best Practice' for gennemførelse af projekter, uafhængig af brancher. Metoden anvendes således på projekter inden for et utal af områder - lige fra organisatoriske projekter og byggeprojekter til IT.

75 PMI PMBOK Processes 75

76 Demystifying PRINCE2 and the PMBOK Guide (Nielsen, 2013) 76

77 Demystifying PRINCE2 and the PMBOK Guide (Nielsen, 2013) 77

78 Part Four The Human Dimension Bodies of knowledge Standards Developing your career

79 British Computer Society 79

80 AIPM 80

81 DIT (Dansk IT aka DDF) 81

82 ACM 82

83 IEEE 83

84 PMI 84

85 Standarder og normer for projektledelse : PMI

86 Standarder og normer for projektledelse : PMI

87 ICAGILE 87

88 The Value of Certifications.. Money - More and more organizations providing certification can demonstrate the value of certification by an increase in salary. Market demand - Job ads and contracts require a certain skill set which must be documented. Applications - Learning new tools and gain the ability to apply them. Recognition - A certification is a recognition among peers. Relative value - The effort to pass the certification or costs associated is worth the gains from passing. Requirements - Trainers and other developers are expected to have obtain certifications. Knowledge transfer It demonstrate the ability to transfer knowledge across industries. Abilities If reflects the ability to understand and apply the principles and practices to basic projects. Professionalism It demonstrate level of professionalism in project management practices of project management. Versatility It increases professional versatility in project management tools and techniques. Development - Certifications demonstrate ongoing development within one s field of expertise. Global knowledge - Certifications are often internationally well-known and can be used in many countries, which makes working across borders more easier. 88

89 What to do 89

90 Developing your career 90

91 Final questions? Chapter 21-25

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998

Voksenundervisning. en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Voksenundervisning & arbejdmarkedsovervågning i Californien en studietur til San Francisco & Silicon Valley uge 50 1998 Skellerupvej 60 DK8600 Silkeborg 8684 1109 fax 8684 1169 jjp@tbc.dk www.tbc.dk Indhold

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DRUID Working Paper No. 99-9 Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations fortællinger af Søren Nymark September 1999 Organisatorisk læring

Læs mere

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal Presentation April 23 th 2008 Per Krull krull@asb.dk Department of Management Strategy Lab Aarhus School of Business University of Aarhus. 0 TABLE

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning Principopsætning på publikationer University of Copenhagen Vandret variant med logo til højre This is number 2 in the second volume in a series of publications of educational development projects made

Læs mere

Managerial Ownership and Financial Performance

Managerial Ownership and Financial Performance Copenhagen Business School Ph.D. Thesis Department of International Economics and Management 2002 Managerial Ownership and Financial Performance Advisor: Professor Steen Thomsen Author: Ph.D. candidate

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav Den Danske Ingeniør 2020 Jobfunktioner og Kompetencekrav Analyse og Erhvervsfremme Maj 2013 Indhold RESUMÉ... 4 SUMMARY IN ENGLISH... 7 1. INDLEDNING...10 1.1. FORMÅL... 10 1.2. BAGGRUND... 10 1.3. METODE

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Business Speakers om...

Business Speakers om... Business Speakers om... Business Speakers Balanced Scorecard Branding Business Process Reengineering Customer Relation Management Design Detailhandel Forandringsledelse Global økonomi Innovation og kreativitet

Læs mere