En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym)"

Transkript

1 Fatzymes Vi er to elever fra Langhøjskolen, der har valgt emnet vendepunkter og forandringer med udgangspunkt i enzymer og med overskriften Fatzymes. Inspirationen er kommet fra at vi i klassen har lært meget om enzymer, fordi vi har haft et tæt samarbejde med Chr. Hansens fabrik på Advedøre Holme, hvor vi har været på gentagne virksomhedbesøg, og har været præsenteret for både deres produktion og nyudvikling. Vi har lært noget om Chr. Hansens bakterie kulture og enzym produktion i forhold til raffinering af mælk til ost, yoghurt m.v. Vores oplevelse på Chr. Hansen har fået os til at tænke over om der er nogen potentialer i enzymer i forhold til andet end forarbejtning af mælk, og da en af os selv kæmper med vægten vil vi undersøge om enzymer kan have en indflydelse på vægt, om det er muligt at der kan findes et enzym, der trigges (aktiveres) eller tilsættes via fødevarer. Som konklusion på enzymer vil vi også se på den generelle udfordring i forhold til enzymer. Vi vil desuden fortælle om kostfibre, da det er det vi tænker at vores enzym-pille skal have som slutprodukt. Som introduktion til vores projekt vil vi gerne fortælle om hvad et enzym er og hvad kostfibre er. Hvad er et enzym? En kort definition på et enzym er at det er proteiner med en specifik katalytisk virkning. Et enzym er en katalysator for biologiske processer, dvs. at enzymet søger for at en proces der måske ville tage 4 dage måske kun tager 4 minutter eller at en proces kan ske ved lavere temperatur end uden enzymet. Det vil sige at enzymer kan accelerere en process, eller få en proces til at forløbe ved en temperatur der ikke slår en levende celle ihjel. Enzymer er bygget op af proteiner og det er de mønstre disse proteiner danner, som afgør enzymets funktion. En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym) Enzymer dannes af levende celler, derfor kaldes enzymer ofte for biokatasylatorer. Mange enzymer består foruden proteindelen også af andre kemiske bestanddele, såkaldte cofaktorer, som er ion er eller lavmolekylærer organiske stoffer som beteges som co-enzymer. Cofaktorer/coenzymet, er med til at give enzymet dens karekteristika og indgår i processen i det aktive center i enzymet. De forskelige dele af enzymet har således også deres egne navne, enzymets proteindel kaldes for apoenzym, og det er apoenzymet der er specifikt for det enkelte enzym, da coenzymer (f.eks Fe 2+ ) Page 1 of 12

2 kan indgå i flere forskellige enzymer. Den virksomme del af et apoenzym og et coenzym kaldes for holoenzym. Coenzymers rolle i den katalytiske proces er ofte at frigive eller aftage materiale der enten skal tilføres eller bliver frigivet under processen. Vi skal nu se på hvad der sker i det aktive center i enzymer og her spiller aminosyrer en rolle. Aminosyre er lavmolekylæere forbindelser, de er grundbyggestenene i proteiner, og der findes 20 forskellige amninosyrer. Enzymets aktive center: Et enzym er som nævnt ovenfor en samling af proteiner. Når man ser en tegning af et enzym ligner det ofte blot en krusedulle, da det består af sammenfoldede proteinstrukturer, der indeholder et eller flere aktive centre. Det aktive center er som sagt der, hvor den katalytiske proces foregår, og den består i at klippe eller samle et substrat (det stof som enzymet virker på), det er aminosyrer i enzymets aktive center som styrer processen, altså klipningen eller samlingen af substrat. I øvrigt er enzymet normalt større end det substrat det virker på, og det aktive center indholde ofte også de proteiner der sørger for at enzymet kan binde sig til subtratet. Hvordan virker de Enzymer kan altså kun to ting, klippe eller samle substrat, dette er en unik egenskab for enzymer og det der definerer et enzym. Og hvis men har fundet et enzym, kan man næsten være sikker på at det altid vil agere på det samme substrat og udfører den samme proces igen og igen. Kig på billedet: Page 2 of 12

3 En overordnet model for hvordan et enzym virker. (http://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=590) Her ses et enzym, der skal til at klippe et substrat, enzymets aktive center klipper substratet over og du har et færdigt produkt. Det kan f. eks. være enzymer i kroppen det laver kulhydrater om til glukose, ved at klippe kulhydraterne i stykker, så det bliver glukose, som er den energikilde, der kan forbrændes af vores celler. Man kalder den måde enzymet virker på for nølge-lås modellen, hvor det aktive center i enzymet er et nøglehul, og substratet er nøglen. Når nøglehullet modtager nøglen starter den katalytiske proces, hvorunder nøglen enten klippes op eller samles. Når der ikke er mere substrat at klippe op eller samle, er der ikke nogen nøgle der passer i nølgehullet og processen stopper. Ind i mellem vil der også være andre stoffer end substratet der kan binde sig til enzymet, og ændre på nøglehullet, så substratet ikke passer ind, og blokere for at den katalytiske proces kan startes op, selv om der er substrat til stede. Disse stoffer kaldes for hæmmere. Det kan også være stoffer der binder sig til enzymet og kan få processen til forløbe hurtigere, de kaldes aktivatorer. Når enzymer skal anvendes uden for en celle, f.eks. til produktion, har man brug for at finde det aktive center, og isolere dette til sin produktion. (evt. yderligere at isolere dele af denne der kan bruges i produktion.) Hvor anvendes enzymerne? I levende celler bruges f.eks. messengerrna (mrna) som enzym i forbindelse med dannelse af proteiner udfra DNA og spyt indeholder enzymer der kan starte nedbrydelse af stivelse, før det når maven, hvor der så er andre enzymer, der sammen med mavesyrer kan tage over. Men enzymer har efterhånden fået en udbredt anvendelse i industrien: De anvendes i ølbrygning til regulering af smagen og i vaskepulver for at gøre tøjet blødt og rent. Det betyder så at der skal tages hensyn til enzymernes særlige egenskaber når man brygger øl eller vasker tøj. F.eks. kræver nogen af de enzymer der anvendes i ølbrygning at temperaturen er minimum 8-9 grader, mens andre smagsegenskaber fremmes ved temperaturer på 18 grader. Enzymerne i vaskepulver er også temperaturfølsomme og hvis man anvender et vaskepulver der er optimeret til vask ved lave temperatuere (20 30 grader), mistes engenskaberne hvis man anveder dem til kogevask, idet af enzymerne derved denaturerer(ødelægges), fordi de udsættes for uvante forhold, derved ødelægges den rumlige struktur i enzymet. Enzymer indgår også som en vigtig del af osteproduktion, som vi gennem vores besøg hos Chr. Hansen har fået indblik i. Allerede når osteproducenten får en ladning mælk ind, er det første trin i Page 3 of 12

4 produktionen at tilsætte enzymet chymosin. Chymosin skiller mælken i to dele, ostemasse og valle. Ostemassen er en simpel ost, der er grundstenen i stort set alle oste. Vallen sælges ofte vidre af osteproducenten. Produktion af ostemasse. (http://www.denstoredanske.dk/mad_og_bolig/gastronomi/mejerivarer/ost?highlight=oste & fra-maelk-til-skimmelost) Hvordan laver man en produktion af enzymer? Når man skal lave en produktion af enzymer skal man i gennem flere processer, som vi vil forsøge at forklare i kronologisk rækkefølge, som skal følges for at produktionen af enzymer skal lykkedes. Når man har fundet et enzym, hvis egenskaber man ønsker at udnytte, skal man som tidligere nævnt isolerer enzymets aktive center eller de dele af det der virker på det substrat man skal arbejde med. Det kan i nogle tilfælde bestå af meget få aminosyrer, andre gange af rigtig mange. Derefter skal man afsøge cellens DNA og finde frem til den sekvens der koder for den specifikke kombination af aminosyrer der udgøre det aktive enzym. Det skal nu testes om man kan overfører DNAet til an værtsorganisme via gensplejsning og hermed får overført egenskaben til at producere det aktive enzym til værten, uden at der overføres uønskede egenskaber til værten. Derefter skal der findes en passende type værtsorganisme der kan lave en størrer produktion af enzymet, der er ofte tale om svampe- eller bakteriekulturer, der har gode reproduktive egenskaber og er lette at dyrke. Nu skal man have den isolerede DNA sekvens ind i enten svampens eller bakteriens DNA, det gør man igen ved at anvende gensplejsning. Nu er man klar til en stor produktion af enzymer ved hjælp af den kultur der er valgt til at producere enzymet. Page 4 of 12

5 Proces for gensplejsning. Hvad er gensplejsening? Gensplejsning er når der manipuleres med gener, der slukkes for et bestemt gen eller flere for at slippe af med en bestemt egenskab, det kaldes "Knockout", og det omvendte er også muligt. Hvis der tilføjes et eller flere gener for at få en ny egenskab, kaldes det "Transgen". Organismer der har været udsat for sådanne ændringer af deres gener, kaldes for GMO (Gen Modificerede Organismer). I den moderne og industrielle gensplejsning anvendes naturens egne mekanismer til håndtering af DNA. Der bruges restriktionsenzymer (enzymer fra bakterier, der har den egenskab at de kan genkende og klippe specifikke sekvenser ud af DNA) til at klippe det ønskede DNA ud af donorcellen Det samme restriktionsenzym bruges også til at klippe DNAet op i værtsorganismen, da det skal klippes op så enderne passer sammen. Der bruges et andet enzym (en ligase) til at lime DNAet sammen igen. I naturen har der altid fundet genspejsning sted som en naturlig del af arternes udvikling. Mennesket har i gennem flere 100 år, anvendt disse mekanismer i planteforædling ved anvendelse af podning og krydsformering Podning er at man har en værtsplante, planten og ens podekvist skal sættes sammen meget præcist og holdes sammen af noget støttende, hvor efter værts planten vil vokse sammen med podekvisten og podekvisten får til ført næring fra værtsplanten. Madeira formentlig podet på vinstokke fra Nyboder i København: " På en tilbagetur til Danmark i , kort før den berygtede vinpest brød ud på Madeira og ødelagde Madeiras produktion af hedvin, ankrede Vestindien-fregatten ud for Funchal for at få friske forsyninger af frugt og drikkevand. Et par kadetter fra skibets besætning gik i land og huggede nogle stikninger fra en vinstok. " Al Disse blev plantet i Nyboder og i Danmark besluttede man at sende nogle podekviste fra vinstokken i Nyboder, der hurtigt blev en ny kultur på Madeira. Og heraf kommer det, at fremstillingen af Madeiravin i dag laves på blå druer, der stammer fra Danmark. Krydsformering er en urgammel metode vi mennesker har brugt siden vi begyndte at dyrke planter. Det ses ofte med planter af græsfamilien, og har været anvendt til at overføre ønskede egenskaber til diverse kornsorter, dette tager dog til forskel fra morderne gensplejsning noget længere tid. For det første kan man ikke specifikt udvælge en egenskab, men må afvente om man finder den ønskede egenskab udtrykt i dele af en høst, som der så kan avles videre på. Page 5 of 12

6 Produktion af enzymer Nu skal en enzymproduktion startes: Først skal vi sikre os de optimale betingelser for vores svampe- eller bakteriekultur, dette gøres ved at blande en mixtur (vækstmedie) af alle nødvendige næringsstoffer og vitaminer der bruges for at give maks udbytte. Dette tilsættes nogen produktionstanke, hvor man også regulere temperaturen for at sikre optimale vækstbetingelser for ens produktionskultur. Nu tilsættes værtsorganismerne, og de vil producere store mængder af enzym, indtil næringsstofferne er brugt op og en massedød indtræffer. Det næste led i produktionen er, at få adskilt enzymerne fra celler, vækstmedie og andre urenheder. Nu er det nyttigt at vide hvor man skal finde sine enzymer, de kan enten være intracellulært(inden i) eller ekstracellulært(uden for) værtsorganismen. Hvis enzymerne findes i intracellulært skal man først have ødelagt værtscellens cellemenbran, og dette uden at ødelægge enzymet. Hvis enzymet er ekstracellulært kan man umiddelbart gå til fraktioneringsprocessen for at kunne høste sine enzymer. Der findes flere metoder til at høste enzymerne, det sker oftes ved hjælp af diverse filtre eller kromatografi. Til filtrering kan der anvendes flere forskellige typer af filtre: Et nano-filtre, der på samme måde som aktivt kul vil binde enzymerne på sig, og så kan restproduktion kasseres. Et sten -filter der får væsktmediet til at lagdele sig, og man kan så høste det lag der indeholder enzymerne. Hvis der er tale om produktion af mindre mængder af enzymer, f.eks. i forbindelse med forskning og nyudvikling, anvendes der kromotografi (gelelektroforese*), her tilsættes komponenterne et farvestof og adskilles udfra spændingsforskelle i molekylerne og man kan nu høste det bånd der indeholder enzymet. Enzymer som færdigt produkt er flydene og hældes på flasker, der derefter opbevares på køl, eller man kan eks. spraytørre væsken med enzymerne i. Spraytørrede enzymerne, vil være på pulverform, der kan opbevares ved stuetemepratur. *Man kan også bruge gelelektroforese til at adskille DNA sekvenser, det har vi prøvet da vi deltog i et bioteknologisk projekt på KU, hvor vi skulle identificere gener fra en ko, der var genmodificerede. Hvor findes enzymer i naturen? Enzymer findes overalt i naturen, de findes i alle levende organismer. I sig selv er enzymet ikke noget, men alt liv er blevet afhængige af deres evne til at katalysere biologiske processer, der er nødvendige for at opretholde liv. Selv bjørnedyr som er kendte for at være mestre i at overleve i de værst tænkelige situationer, kan ikke overleve uden enzymer. Hvad er kostfibre? Kostfibre er komplekse kulhydrater fra planter og frø. Det kan være cellulose som er det mest almindelige kulhydrat i naturen. Kulhydraterne i cellulose er bundet sammen i et mønster, som gør at det kan bruges til papir. Et andet almindelig kulhydrat er pektin, som er en slags stivelse i frugter. Pektin har egenskaber der bruges til at gøre marmelade og syltetøj tykt. Der findes mange flere forskellige kostfibre, faktisk så mange at nogen mener vi ikke kender til dem alle i nu. Kostfibre består af kulhydrater, der når de bliver nedbrudt omdannes til stivelse. Stivelse er i dag udråbt til en af de synder, der giver overvægt. Page 6 of 12

7 Der findes 2 typer af kostfibre, de opløselige og de uopløselige. De uopløselige kostfibre, kan ikke opløses i vand og men er gode til at suge vand op, cellulose (f.eks. køkkenrulle) er et uopløsligt kostfiber. De uopløselige kostfibre kan ikke optages af mennesker, da vi ikke har enzymer der kan klippe dem op. Det er der andre levende organismer der godt kan, fordi de har enzymer der er i stand til at klippe cellulose op i mindre kulhydraterkæder. De opløselige kostfibre, er kostfibre der kan opløses i vand. Et eksempel på dette er havregryn, de kan opløses i vand. Denne proces kan katalyseres ved opvarmning, når man laver havregrød opløses en del af fibrene i vandet og danner en grød. Den del af havregryndet der opløses i vand, er stivelse. Hvordan virker kostfibre i vores fordøjelse? Når vi spiser kostfibre fylder de op i maven (giver volumen), da vi ikke umiddelbart kan omsætte dem, på samme måde som de simple kulhydrater, som f.eks hvidt sukker. Kostfibre kan forebygge forstoppelse og hård mave, da det giver næring til bakteriekulturer i tarmsystemet, der omsætter fibrene. Der forskes meget inden for dette område, fordi der er indikationer på at disse bakterier, udover at være gavnlige på fordøjelsen også kan være med til at forbygger diabetes 2 og hjertekarsygdomme, og også kan være medvirkende til at beskytte mod kræft i tyktarmen og endetarmen. Hvad er fedme og hvilke problemer skaber det? Det at være fed, er umiddelbart svært at definere, man kan se på en person og vurdere at denne person er fed, men det er en subjektiv bedømmelse. Derfor har man forsøgt sig med at opstille nogen objektive kriterier for fedme. Ifølge en af disse objektive metoder, indtræffer fedme, når en persons BMI (Body Mass Index) ligger over 30. BMI udregnes alene udfra to parametrene højde og vægt. Fedme bliver ofte forbundet med overspisning, eller fed og usund mad. Men er dybest set et udtryk for at kroppen oplagre fedt, der kan omsættes i tider hvor man har adgang til mindre føde. Denne oplagring af et næringslager i kroppen, er formodentlig blevet favoriseret af evolutionen, som en vigtig overlevelsesfaktor. Men i takt med at mennesket har tæmmet naturen, er vi blevet mere dovne og skal ikke overleve vintre eller andre lange perioder uden mad. Derfor er en genetisk evne til at være god til at ophobe fedt, blevet en dårlig ting, da vi ikke længere har et stort behov for at tage fedt fra vores fedtdepoter, i stedet for hober det sig op i kroppen. Det er ofte en stor tilgængelighed af simple kulhydrater, i form af stivelse eller sukker, der trigger kroppen til ophobning af fedt. Fedme skaber store problemer for personen der er fed. Det belaster bevægeapparatet, man kan få kroniske lidelser som diabets 2 og forskellige hjerte- karsygdomme. Og fedme i sig selv kan blive en kronisk lidelse, et tilkæmpet vægttab kan være svært at holde, fordi ens gener modarbejder vægttabet. Derfor ender mange slankurer også med at når de er overstået, tages det tabte på igen. Fedme medfører altså mange negative ting og der findes ikke nogen let løsning på problemet. Efter at have arbejdet med enzymer i vores samarbejde med Chr. Hansen, og set hvordan de kan bruges til mange forskellige ting, tænkte vi at det var værd at undersøge om man kunne finde en måde at bruge dem til at folk kan tabe sig og fastholde deres vægt. F.eks. i form af en pille? Vores teori. Hvis man skal lave et nyt produkt, skal man undersøge om der er et marked for det. Vi vil bruge USA, til at undersøge om en enzym pille er en mulighed. Det er fordi vi mener, det er der, pillen vil kunne slå igennem. Det betyder at USA er vores målgruppe land. Vi tænker at produktet appellere til kvinder mellem år, her er der mange med drømme om at blive fotomodeller og kvinder i den højere middelklasse, der efterspørger lette slanke metoder. Der udover er der generelt mange overvægtige i dele af USAs befolkning. Page 7 of 12

8 I den unge del af den mandlige befolkning i USA, er gaming meget udbredt (der er i følge 177 millioner der er aktive gamere i USA, det er over halvdelen af USAs befolkning). Ifølge en undersøgelse i Berlingske svarer 90 % af de lidt mere end 1000 piger og drenge mellem 8 og 18 år i undersøgelsen sagde, at de spiller computerspil. Drengene bruger i gennemsnit 16,4 timer om ugen på at spille, mens det tilsvarende tal for piger er 9,2" "Selv om tallet kan synes højt i første omgang, så svarer det meget godt til resultater i andre tilsvarende undersøgelser om patologisk brug af computerspil i den her aldersgruppe. Også undersøgelser fra andre lande", skriver professor i psykologi Douglas Gentile i rapporten Samtidig så går mange overvægtige ikke mere en ca skridt om dagen, man skal som hovedregel gå om dagen, de tager hellere bilen end at gå eller de sidder derhjemme foran computeren. I USA har man i årevis kunne høre at dele af befolkningen bliver tykkere og tykkere. De rører sig ikke og spiser fastfood. I tal, er antallet fede i USA idag, udfra BMI modellen, i følge USAs center for sygdom og bekæmpelse, 35,7% af USAs befolkning. De anslår at de medicinske omkostninger i 2008, for overvægtige lå på 147 milliarder dollares, det vil sige at i 2008 havde denne gruppe, en omkostning der var 1,429 dollars højre per person end for de normalvægtige personer. En 10 årig periode af stigningen I overvægtige eller fede (Source: Center for Disease Control and Prevention) (http://www.psmag.com/navigation/health-andbehavior/tomorrows-gi-joe-may-be-too-fat-to-fight-18214/) Det vil sige at i USA er over hver tredje overvægtig (udfra BMI beregningen). Der kan peges på flere faktorer der medvirker til dette: Der indtages mere og mere fast food m.m., det er billigere og lettere tilgængeligt en alternativerne. Amerikanerne er mere og mere stillesiddende, både på arbejdet og i fritiden. Hvis denne stigning i antallet af overvægtige bliver ved, vil 86% af alle amerikanere være overvægtige eller svært overvægtige ved udgangen af Når man også ved at mange i USA, vil kunne finde penge til at købe et produkt der virker mod overvægt, hvis de tror på det, vil det være et godt marked at lave pillerne til. Hvis de virker! Kan man bruge enzymer, som en kur mod fedme! Vi har altså fået den ide at vi kan bruge enzymer, til at hjælpe folk som ikke kan tabe sig af forskellige grunde. Udover slankekurer og forskellige naturprodukter, findes der i dag godkendte medicinske behandlinger mod fedme, f.eks. en fedme operation hvor man gør mavesækken mindre. Efter en fedme opration kan man indtage mindre, og skal tilpasse sin diæt. Altså et indgreb der er betinger en adfærdsændring og ikke kan anvendes på alle overvægtige. Enzym pillen skal være et alternativ til en fedmeoperation eller andre godkendte lægemidler som Page 8 of 12

9 "Amfepramon". Det er et slanke middel som bruges hvis man ikke kan tabe sig og ikke vejer nok til en fedme operation. Amfepramon virker ved at nedsætte ens appetit, ved at blokere nogle receptorer i hjernen, der styrer appetit. Desværrer har det nogle kedelige bivirkninger hvis man er uheldig, på står der at over 10% af dem der tager dette lægemiddel oplever psykiske ændringer, psykose og depression. Hvis man er rigtig uheldig og hører til 0,01-0,1 % af dem der tager det kan man dø, af hjertesvigt, en hjerteblødning eller en blodprop i hjernen. Der findes et andet godkendt middel, som også kan hjælpe en på vej ved navn "Orlistat", som hæmmer fedt optagelsen i tyktarmen. Det lyder jo som en pille som alle overvægtige burde tage for at tabe sig, men virkeligheden er en anden. Det skyldes at bivirkningerne med "Orlistat", er skræmmende, over 10% oplever, influenzalignende symptomer; mavesmerter; fedtet, hyppig eller tynd afføring; olielignende småsivning fra endetarmen; ufrivillig afføring; luft fra tarmen, nedsat sukkerniveau i blodet; hovedpine og luftvejsinfektion. Hyppigheden af de forskellige bivirkninger er ukendt, så alle der tager præparatet her en stor risiko. Det er skræmmende, men for nogle overvægtige er det den sidste og eneste udvej de står tilbage med, og de føler ikke at de har noget valg: enten så er det følgesygdomme og et dårligt selværd eller pillerne. Der er også nogen der overhovedet ikke kan motionere i den tilstand de er i, derfor er piller det eneste de kan ty til i starten af deres vægttab. Her tænker vi at enzym-piller måske er redningen. Enzymet er ikke fundet, men muligheden er måske lige for næsen af os. Hvilke egenskaber skal et enzym have for til at bekæmpe fedme: - Det må ikke skabe bivirkninger ved at være aktivt med andre enzymer i kroppen - Enzymet må ikke lave giftstoffer, der skader kroppen - Det må ikke kunne give sygdomme. - Enzymet skal klippe kostfibre ud af den mad vi spiser, uanset om det er en rugbrød eller spinat. - Enzymet skal kunne samle simple kulhydrator til kostfibre Sådan et enzym kender man ikke til endnu. Men vi tænker at man vil kunne finde sådan et enzym, hvis vi kigger på dyreverden, og kredser søgeområdet ind til de dyr der spiser mindst i forhold til deres vægt. Eller på intelligens i forhold til hjernens størrelse. Drøvtyggere udelukkes også, fordi de har en egen strategi for omsætning af kostfibre, som umiddelbart vil øge omsætningen, i stedet for at begrænse den. Måske kan man med fordel søge i planteverden. Vi kan undersøge hvordan korn danner deres lange kulhydratkæder som er delvis unedbrydelige. Der kunne være informationer i denne enzym proces, der kunne stoppe nedbrydelsen af de opløselige kostfibre til simple kulhydrater og dermed gøre dem letoptagelige i fedtopbygningsprocessen, eller ovenikøbet tage simple kulhydrater og gøre dem unedbrydelige så de ikke optages. Og i korn findes der i kimen enzymer, der kan nedbryde komplekse kostfibre. Dette betyder måske også at der findes hæmmere der kan blokere denne proces eller enzymer der kan aktivrer den modsatrettede proces og danne unedbrydelige kulhydrater. Det vi gerne vil finde er at enzymer kan stoppe nedbrydningsprocessen til stivelse eller køre processen baglæns. En anden mulighed er at indentificere proteiner fra planter, der virker som hæmmere på nedbrydningsprocessen af komplekse kulhydrater. Det vil kunne forhindre at f.eks. stivelse bliver nedbrudt til glukose, så det kan optages i cellerne og omsættes til fedt. Dette er ikke risikofrit, da kroppen nu har affaldsstoffer, der skal håndteres af kanaler der ikke nødvendigvis har den nødvendige kapacitet. Vi har i en annonce set en reklame for en pille fra wellvita, pillen består af de opløselige kostfibre, Page 9 of 12

10 som de har trukket ud af en plante ved navn konjakrod. Konjakrod er en af de første planter der blev godkendt af EU som slanke middel, ideen er grundlæggene den samme, men her får du kostfibrene i pillen, og ikke fra den mad du har spist, det vil sige at du skal have noget ekstra ind i din krop ved hver måltid. Firmaet skriver: "Når du tager Fibramin (konjakrod), fyldes en del af maven med fibre, så der bliver mindre plads til mad. Derved opnår du en naturlig mæthedsfornemmelse, som sætter lysten til at spise, på stand-by. Derved bliver det meget lettere at tabe sig" Lidt ala en fedme operation. Problemet er at der, ligesom med mange andre naturlægemidler, ikke er foretaget et klinisk forsøg af virkningen. En blogger ved navn Henrik Duers (Træningsfysiolog, cand.scient. idræt (humanfysiolog)) skriver om en test af fibre pillerne: "I dette studie deltog 30 overvægtige mænd i et 12 ugers forløb på en low carb kost (lav kulhydrat Kost). Det at de fulgte en kost med et meget lavt indhold af kulhydrater medførte et gennemsnitligt kalorieunderskud på ca. 700 kcal. Halvdelen af mændene fik 3 g Konjac-mannan per dag mens den anden fik placebo. Ingen af deltagerne vidste (naturligvis ikke) hvad de fik. Begge grupper tabte ca. 5,5 kg fedt i løbet af de 12 uger og forskerne kunne ikke finde nogen effekt af kosttilskuddet" Vores pille er tænkt som et aktivt stof der 1. sikre at kostfibre ikke nedbrydes til glycose og 2. omdanner simple kulhydrater, til uopløslige kulhydrater. Derfor ophopes kostfibrene i tarmen og gør dig mæt. Udfordringen er om det skal være en medicin (og leve op til de krav, der ligger for et godkendt et lægemiddel), eller skal indgå i en fødevare, som ikke skadeligt tilsætningsmiddel, med en slankende effekt? En risko ved vores enzympille er at ophobningen af kostfibre, betyder at der også opsuges vand- Så brugerne af enzymet, skal sikre at de optager nok vand og ikke optager enzymet for meget, så de får forstoppelse. Man vil også blive afhængig af pillen, fordi at man har brug for enzymet, for at opretholde sin mæthedsfornemmelse. (Dette er ikke dårligt for markdet for pillen). Hvis man tager pillen og derfor begynder at drikker mere vand end før, kan de give en ekstra gevinst ved at man for renset sin krop bedre og dermed får en mindre risiko for at få hovedpine. Derudover skriver Clinical Journal of Sports Medicin " At din præstationsevne falder med hele %, ved et væsketab på bare 2 % af ens kropsvægt. Du skal derfor sørge for at fylde dine depoter op både før, under og efter træning og ikke vente på at kroppen selv føler tørst, for det sker først ved et væsketab på de ca. 2%" Det understreger at vand er en meget vigtig faktor i kroppen, det er selvfølelig ikke kun fysisk træning, man får ofte hovedpine hvis man ikke har drukket nok vand i løbet af dagen, eller man bliver træt. Vores pille har ikke mange bivirkninger set fra vores synspunkt, vi ved at pillen ender i maven, og her bliver den, indtil kroppen renser alle enzymerne ud med afføringen, det eneste farlige vi kan finde på, er dehydrering, dvs. at man ikke for nok væske ind i kroppen, hvis man ikke er opmærksom på at det kræver ekstra væskeoptag. Enzymet er ikke fundet endnu, men der er mange universiteter der leder efter det, hvis vi når frem dertil, vil vi også gerne bidrage til denne forskning. Det virker ikke urealistik at man kan opnå resultater indenfor de næste 10 år. Anton og Niklas Page 10 of 12

11 Spil Fatzymes: Page 11 of 12

12 Vi har lavet et spil, der skal vise hvordan enzymer virker. I vores spil, er man fatzymes som skal omdanne (skyde) fjenderne der kommer mod dem, om til kostfibre (ved hjælp af eksplosioner). Formålet med vores spil er at fremme forståelsen af enzymer. Vi har valgt at lave det som et spil, og bruge de metoder der er kendt i spil. Fatzymet er aktør (aktivt center) = projektil der rammer et substrat (burger, hotdog m.v). Projektilet omdanner substratet til kostfibre og persoen bliver mere og mere mæt, til sidst når man sidste bossen, og spillet er fuldendt, persoen er nu mæt. Vores målgruppe med dette spil er unge der der spiller gratis spil på nettet, og skoler der vil integrere spil i undervisningen, og derved lære unge om enzymer. Page 12 of 12

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Kort fortalt om Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Tarmen - og dine mange venner! Du kender måske udtrykket Maven er din bedste ven!? Maven er rigtigt nok en god ven, og hvis den har det godt, har

Læs mere

Kulhydrater - pest eller guld

Kulhydrater - pest eller guld Kulhydrater - pest eller guld Kulhydrater er en kompleks størrelse fordomme og fakta er årsag til overvægt og hyperaktive børn 4 ud af 10 voksne danskere og omkring 8 ud af 10 børn har et forbrug, der

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

Artikel 1: Energi og sukker

Artikel 1: Energi og sukker Artikel 1: Energi og sukker Selvom der er meget fokus på, hvor vigtigt det er at spise sundt, viser de seneste undersøgelser, at danskerne stadig har svært at holde fingrene fra de søde sager og fedtet.

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prøve i Naturfag Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1. Hvad hedder den proces der foregår i planternes blade når energi fra solen omdannes til glukose? Fotosyntese 2. Hvorfor er cellemembranen afgørende for

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider Madkemi Mad giver os de dele vi skal bruge til at opbygge vores krop. Maden består af de kemiske stoffer vi skal bruge, når nye celler skal dannes. Hvis vi ikke spiser en varieret kost kan vi komme til

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af

Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af Fordøjelsen Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af livsnødvendige stoffer (næringsstoffer, vand, vitaminer, mineraler m.m.) foregår bedst muligt. De komplekse molekyler føden

Læs mere

Fedme, hvad kan vi gøre

Fedme, hvad kan vi gøre Fedme, hvad kan vi gøre Hvorfor overvægtige efter vægttab tager på igen. Af Svend Lindenberg. Copenhagen Fertility Center. Et af de store problemer ved vægttab er, at de fleste overvægtige efter en periode

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Artikel 2: Kulhydratkemi

Artikel 2: Kulhydratkemi Artikel 2: Kulhydratkemi Kulhydrater dannes i planter ved hjælp af fotosyntese og er en vigtig kilde til ernæring for mennesket. Navnet kulhydrat dækker over en række forskellige sukkerarter, som inddeles

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Vejen til et varigt vægttab

Vejen til et varigt vægttab Vejen til et varigt vægttab Sådan taber du dig hurtigt og effektivt SlankekurDerVirker.dk OM EBOGEN Læs hvordan du opnår et varigt vægttab ved at følge en fornuftig slankekur. Indholdsfortegnelse Hvilken

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftens Bekæmpelse slår alarm: Hyppigheden af tarmkræft er kraftigt stigende i Danmark. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 17. januar 2012 03 Tarmkræft-eksplosion

Læs mere

Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/10 2007

Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/10 2007 Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/10 2007 Indholdsfortegnelse Introduktion Metode... 3 Teori Steptesten... 4 Hvorfor stiger pulsen?... 4 Hvordan optager vi ilten?... 4 Respiration... 4 Hvad er et enzym?...

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Uden enzymer var der ikke liv på jorden

Uden enzymer var der ikke liv på jorden Uden enzymer var der ikke liv på jorden 1 2 I naturen findes mangfoldige mikroorganismer, som Novozymes kan benytte til fremstilling af enzymer 3 4 Mikroorganismer dyrket på steril agar i laboratoriet

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Figuactiv. Figuactiv Shakes. (Kosttilskud, udviklet i henhold til gældende Bekendtgørelsen, 786 om slankekostprodukter)

Figuactiv. Figuactiv Shakes. (Kosttilskud, udviklet i henhold til gældende Bekendtgørelsen, 786 om slankekostprodukter) Figuactiv (Kosttilskud, udviklet i henhold til gældende Bekendtgørelsen, 786 om slankekostprodukter) Ernæring og nydelse Når du ønsker at tabe dig målrettet, skal to af de daglige måltider normalt erstattes

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

Kost og træning Mette Riis kost, krop og motion, 1. oktober 2013

Kost og træning Mette Riis kost, krop og motion, 1. oktober 2013 Kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske Kostprofilen Musklerne

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Endometriose og mave-tarmproblemer

Endometriose og mave-tarmproblemer Endometriose og mave-tarmproblemer Mange kvinder med endometriose oplever mave-tarmproblemer af den ene eller den anden slags, herunder udfordringer omkring toiletbesøg. Årsagerne til disse problemer kan

Læs mere

At gå til Prøver / Eksamen

At gå til Prøver / Eksamen Naturfagsprøve 1 1 2 At gå til Prøver / Eksamen 1. Læs opgaven igennem Svar på de spørgsmål som du tænker ikke tager så lang tid 2. Læs Spørgsmålene rigtigt igennem 3. Tidsstyring Brug fx ikke 10 min.

Læs mere

Spørgsmål nr. 1. Fedme. Spørgsmål nr.2. Sukker som brændstof. Spørgsmål 3. Søens onde cirkel

Spørgsmål nr. 1. Fedme. Spørgsmål nr.2. Sukker som brændstof. Spørgsmål 3. Søens onde cirkel Spørgsmål nr. 1 Fedme skal du analysere fordøjelsessystemets form og funktion med fokus på fordøjelse af fedt. Nævnt kort relevante metoder som bruges til undersøgelse af fedme. Endeligt skal du redegøre

Læs mere

Spis dig sund, slank og stærk

Spis dig sund, slank og stærk Spis dig sund, slank og stærk Find den rette balance i kosten, uden at forsage alt det usunde. Test dig selv, og se hvilken mad, der passer til dig Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Spis dig sund, slank

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Vi som danskerne spiser i gennemsnit 2,5 kg sukker om måneden.

Vi som danskerne spiser i gennemsnit 2,5 kg sukker om måneden. Det er for de fleste en udfordring at lave om på kosten. MEN hvis der er en ting der virkelig kan gøre en forskel så er det dit forbrug af sukker. Når sukker og fedt er blevet din værste fjende nummer

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper:

Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper: Stofskiftetyper Organismer inddeles i tre fundamentale stofomsætningstyper: autotrofe organismer: organismer som opbygger organisk stof ved fotosyntese (eller i nogle tilfælde kemosyntese); de kræver foruden

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Red din lever. og lev længere. sider. Pas på din lever ellers risikerer du at udvikle leverkræft, fedtlever etc.

Red din lever. og lev længere. sider. Pas på din lever ellers risikerer du at udvikle leverkræft, fedtlever etc. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Red din lever og lev længere Pas på din lever ellers risikerer du at udvikle leverkræft, fedtlever etc. Sådan beskytter

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Energibalance og kostsammensætning

Energibalance og kostsammensætning Energibalance og kostsammensætning Af Ulla Skovbæch Pedersen og Anette Due Energibalance Energiindtag er den mængde mad (kalorier), du får fra kosten, bestående af fedt, protein, kulhydrater og alkohol.

Læs mere

Unique Bodybalance4All Motion og sport Tema Sport og Motion

Unique Bodybalance4All Motion og sport Tema Sport og Motion Tema Sport og Motion Gør som de professionelle Behandl din krop professionel Sportsernæring drejer sig om 4 hovedpunkter: Påfyldning af brændstof - Efterfyldning - Reparation - Restituering Alt hvad du

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Er cola godt mod dårlig mave?

Er cola godt mod dårlig mave? Er cola godt mod dårlig mave? Af: Line Emilie Fedders 28. juni 2012 kl. 12:50 Har du dårlig mave, så snup en cola. Sådan lyder et gammelt råd, som mange følger, når uheldet og den dårlige mave rammer,

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Tips og ideer til et godt vægttab.

Tips og ideer til et godt vægttab. Tips og ideer til et godt vægttab. At skifte til en sundere livsstil betyder, at du skal tænke over den mad, du putter i munden. Kontroller vægten med positiv tænkning Fyld skabe, skuffer og ikke mindst

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Hvis hjertepatienter får sænket andelen af det 'onde' LDL-kolesterol mere end anbefalet i dag, reduceres risikoen for en blodprop. Af Trine Steengaard Nielsen, 5.

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Guide: Sandt og falsk om slankekure

Guide: Sandt og falsk om slankekure Guide: Sandt og falsk om slankekure Verdens førende fedmeforskere afliver i nyt, stort studie nogle af de mest sejlivede myter om fedme og slankekure. F.eks. er en lynkur bedre, end de fleste tror Af Torben

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven BIOLOGI

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven BIOLOGI Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9 9.-klasseprøven BIOLOGI Maj 2016 B1 Indledning Rejsen til Mars Det er blevet muligt at lave rumrejser til Mars. Muligheden for bosættelser

Læs mere

FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER

FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER Spis gode kulhydrater Du får mest ud af træningen, hvis du har fyldt din krops kulhydrat- og væskedepoter. Det gælder både hvis du

Læs mere

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov Sundhed Energigivende stoffer Program Kroppens behov Protein Alkohol Kostberegning Kroppens behov 1 Kroppens behov Kroppen har brug for energi for at kunne fungerer. Kroppen får energi igennem den mad

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN En pjece til personer med forstoppelsesproblemer Forstoppelse er et hyppigt problem blandt både raske og syge og kan være meget ubehageligt. Især i forbindelse med medicinsk

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation

Kost og træning. Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kost og træning Kosten er en central faktor til en optimal præstation Kulhydrat Vigtigste bestanddel i forb. med træning Letteste tilgængelig Hurtig optagelig 5-10 minutter Skal indtages regelmæssigt Opfyldning

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Dantrolene, et muskelafslappende

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Dag 2 Væske - dit helbred

Dag 2 Væske - dit helbred Velkommen til Herbal Centers vægttabskursus Dag 2 Væske - dit helbred Her får du et spørgsmål, som du har hørt mange gange før: "Hvor mange glas vand drikker du om dagen?" To, tre, fire - eller flere?

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning

Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning Udarbejdet

Læs mere

Af Line Gråkjær, Pb.stud. i ernæring og fysisk aktivitet

Af Line Gråkjær, Pb.stud. i ernæring og fysisk aktivitet Af Line Gråkjær, Pb.stud. i ernæring og fysisk aktivitet Aftenens program John Mikkelsen byder velkommen Chili con carne med grøn salat, brød og smoothies Oplæg v. Line om kost og svømmere - hvad er optimal

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring PARENTERAL NUTRITION Patientinformation Parenteral ernæring HVORFOR ER ERNÆRING NØDVENDIG? Ernæring indeholder energi og næringsstoffer, der er livsvigtige for, at cellerne i kroppen kan leve, fornyes

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Byder velkommen til temaeftermiddag om kost og træning. Mette Riis-Petersen, kostvejleder, Team Hechmann Sport, 28. nov. 2009

Byder velkommen til temaeftermiddag om kost og træning. Mette Riis-Petersen, kostvejleder, Team Hechmann Sport, 28. nov. 2009 og Byder velkommen til temaeftermiddag om kost og træning Energigivende stoffer Der er fire typer næringsstoffer: Kulhydrat Protein Fedt Alkohol Muskler og energi Hvilket stof kroppen foretrækker som brændstof

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Hvad er Slendier pasta?

Hvad er Slendier pasta? Hvad er Slendier pasta? Slendier pasta er lavet af konjac. Konjac planten (Amorphophallus konjac) vokser bl.a. i Kina og er en stor plante med lilla/røde blomster. Roden indeholder glucomannaner og bruges

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere