Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House"

Transkript

1 Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen og nedsætte risikoen for sygdomme. Visionen for Solhuset er at sætte nye standarder for fremtidens bæredygtige børneinstitutioner, der giver mere end de tager til børn, voksne, miljøet og omgivelserne. Solhuset skal vise vejen ved at skabe rammer for et sundt indeklima, hvor børn lærer at udfolde sig i samspil med naturen uden at belaste miljøet. Baggrund 40 % af energiforbruget i de industrialiserede lande går til drift af bygninger Vi tilbringer op imod % af vores liv indenfor Hver tredje bygning har dårligt indeklima, der er medvirkende årsag til allergi, depression og nedsat læring Med Solhuset vil vi skabe en bygning, der viser vejen for fremtidens byggeri ved at: medvirke til at reducere forbruget af fossile brændstoffer have et sundt og behageligt indeklima bidrage positivt til miljøet og omgivelserne Arkitektur i børnehøjde med plads til leg og læring Fremtidens børneinstitution handler først og fremmest om at skabe gode arkitektoniske rammer, som bidrager aktivt til leg, læring, sundhed og trivsel og i dette konkrete tilfælde ikke mindst til at skærpe børnenes opmærksomhed på jordens ressourcer og energi- og klimaudfordringen. Det handler om at fokusere på solenergi og dagslys samt at forsyne bygningen med egenproduceret varme og elektricitet. Rigelige mængder af dagslys er helt afgørende for børns trivsel og stimulerer deres leg og læring. Solhuset har derfor et interiørdesign domineret af masser af dagslys og en skærpet opmærksomheden på solen. Bygningen er opdelt i tre zoner: et ankomstområde med nærhed til personaledelen og fællesrummet, en zone primært for mindre børn med adgang til grupperum, udearealer og liggehal, og en zone primært for større børn med adgang til grupperum og udearealer. Klimapædagogikken Husets indretning som en lille landsby de store vinduesarealer, materialeanvendelsen, væksthusene samt mulighederne for på skærme at følge indeklimaet bliver en integreret del af arbejdet med børnenes bevidstgørelse om, hvad solen, vinden og klimaet generelt betyder. Partnere et tværfagligt samarbejde Solhuset er udviklet i et strategisk partnerskab mellem Hørsholm Kommune, VKR Holding A/S og Lions Børnehuse. Børneinstitutionen opføres af Hellerup Byg A/S i samarbejde med CHRISTENSEN & CO arkitekter a/s og Rambøll. VELUX Danmark A/S, VELFAC A/S, SONNENKRAFT A/S, WindowMaster A/S, drexel und weiss og SUPERWOOD A/S er materialepartnere i Solhuset og har leveret ovenlys- og facadevinduer, solvarmeanlæg, intelligent styring, naturlig og mekanisk ventilation samt facadebeklædning. 1

2 FAKTA OM SOLHUSET Integreret børneinstitution med plads til 100 børn og 30 voksne Beliggenhed: Breeltevej 3, 2970 Hørsholm Areal: m 2 ENERGI Bygningen er CO 2 -neutral og selvforsynende med energi. 50 m 2 solfangere, m jordvarmeslanger og ca. 250 m 2 solceller dækker både bygningens drift, automatik og apparater. Bygningen er beregnet til at overholde energiklasse 1 og det er før brug af vedvarende energi. Vinduerne leverer en væsentlig del af varmen til forbrug i opvarmningssæsonen. INDEKLIMA Solhusets rum har 3,5 gange så meget dagslys som bygningsreglementets krav i dag. Rigeligt med frisk luft sikres gennem kombination af automatiseret naturlig og mekanisk ventilation med varmegenvinding (hybrid ventilation). Alle rum modtager dagslys fra minimum to sider. Der anvendes lånt lys gennem glaspartier i de indvendige vægge. MILJØ Der er benyttet genanvendelige materialer; herunder svanemærkede eller indeklimamærkede overflader, maling mv. Alle materialer i Solhuset er sunde og bæredygtige, både i forhold til produktion og i byggefasen samt i den efterfølgende brug og vedligeholdelse og senere bortskaffelse. Tidsplan Udpegning af vinderteam 27. oktober spadestik 16. marts 2010 Rejsegilde 13. september 2010 Indeklimamålinger i eksisterende institutioner Børn og medarbejdere flytter ind 1. september 1. december februar 2011 Officiel åbning af Solhuset 10. maj 2011 Indeklimamålinger i Solhuset 1. august august

3 TEKNOLOGI OG PRODUKTER I SOLHUSET Solvarme SONNENKRAFT A/S har leveret en varmeløsning bestående af solfangere og lagertanke, der i kombination med en varmepumpe optimalt udnytter solens store mængde gratis energi til rumvarme og opvarmning af brugsvand. Ventilation I Solhuset er der hybridventilation en kombination af naturlig og mekanisk ventilation. WindowMaster A/S har leveret et automatisk naturligt ventilationssystem, som via sensorer i alle rum og en vejrstation på taget regulerer mængden af frisk luft, der trækkes ind gennem automatisk styring af vinduerne. Den naturlige ventilation er suppleret med et mekanisk ventilationssystem med varmegenvinding leveret af drexel & weiss. Intelligent styring og solafskærmning WindowMaster A/S har leveret komplet styring af lys, varme, naturlig og mekanisk ventilation samt solafskærmning. Herudover leveres energimåler til opsamling af energi- og indeklimadata. Der er indbygget solafskærmning med natlukning i vinduerne, hvilket hindrer overophedning om dagen og isolerer mod kulde om natten. VELUX ovenlysvinduer Der er indbygget ca. 80 stk. VELUX ovenlysvinduer af typen GGU U04. Vinduerne er placeret, så de sikrer optimal udnyttelse af dagslyset. VELFAC facadevinduer VELFAC facadevinduer af typen 200i med varm kant er integreret i alle tre facader sammen med VELFAC døre af typen V600 og V500. Herudover er der arbejdet med at optimere glas og belægninger i ruderne med bl.a. jernfattigt klart glas mod syd, så de transmitterer mere lys og varme. Naturlig facadebeklædning Facadebeklædningen er konstrueret i det miljøvenlige SUPERWOOD træ, der er gennemimprægneret miljøvenligt grantræ, som er modstandsdygtigt over for råd og svamp og har en lang levetid. Da der ikke er benyttet tungmetaller og organiske opløsningsmidler, er SUPERWOOD træ godt for både miljøet og økonomien. 3

4 SAMARBEJDSPARTERE- OG MATERIALEPARTNERES MOTIVATION Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune har nu Danmarks mest klimavenlige børneinstitution, Solhuset - Lions Active House. Vi har bygget en institution, hvor børnene, fra de er helt små, udvikler sig som små mennesker, der er bevidste om, at vi skal passe på vores verden, at vi skal spare på energien, at det er vigtigt med sol og dagslys, og at vi skal passe på naturen udenfor. Når omtanke læres og leges ind i en tidlig alder, er vi med til at skabe Hørsholmborgere, der som noget naturligt tænker på vores miljø og klima hele livet igennem. Solhusets medarbejdere bliver frontløbere for klimapædagogikken i kommunen, men klimapædagogikken kommer til at leve i alle Hørsholm Kommunes dagtilbud og i folkeskolen. VKR Holding A/S Udviklingen af Solhuset ud fra Active House visionen styrker VKR Holdings mission om at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. Der er i dag et stort behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler, da det styrker indlæringsevnen og nedsætter risikoen for allergier og depressioner. Med afsæt i tesen om, at En prøve er bedre end ekspertantagelser har VKR Holding store forventninger til, at Solhuset vil vise vejen og bidrage med ny viden om fremtidens bæredygtige byggeri ikke mindst gennem den viden vi opnår, når både børn og medarbejdere udfolder sig i et sundt hus, der giver mere end det tager. CHRISTENSEN & CO arkitekter a/s, Rambøll A/S og Hellerup Byg A/S Den klimavenlige børneinstitution understreger, at god arkitektur og integreret energidesign kan gøre en forskel, når det kommer til energiminimering og et godt indeklima. Institutionen sætter børnene i centrum gennem en holistisk tanke, som sammenkæder bygningen med børnenes hverdag. VELUX Danmark A/S Vi arbejder målrettet på at skabe rammerne for en mere bæredygtig bygning/bolig, hvor vi udnytter den energi, der er til rådighed, optimalt. Med den vedvarende energi fra solen kan vi både reducere forbruget af de fossile brændstoffer og samtidig skabe et sundt indeklima og dermed de bedste livsbetingelser for dem, der skal bruge huset. Det er et mål at sænke bygningernes energiforbrug, men det er samtidig afgørende for VELUX Danmark, at man ikke går på kompromis med indeklimaet. I modsat fald risikerer man en bygning/bolig, der med dårligt dagslys skaber et mentalt belastende klima og med manglende ventilation øger risikoen for allergi og astma. Det er også en af grundene til, at vi er med i Solhuset, så vi er med til at vise vejen for et bedre indeklima for vores børn. Dagslys og ventilation skal være en integreret del af løsningen, hvis man ønsker et børnehus i balance. 4

5 VELFAC A/S VELFAC vil gerne bidrage til fremtidens energirigtige byggeri ved at sikre godt dagslys og mulighed for frisk luft i kombination med energibesparelser. Solhuset har på grund af sin spændende og anderledes arkitektur, samt det faktum, at der ikke er en sydvendt facade, budt på energimæssige udfordringer i vinduesmæssige sammenhænge. Fokus for VELFAC har været på at optimere vinduerne i forhold til verdenshjørnerne for at sikre et maksimalt passivt energitilskud, men samtidig undgå overophedning. Udfordringerne har bidraget til, at vi har fundet nye måder at arbejde med VELFAC 200i produkterne på, som generelt vil være til gavn for vores arbejde med fremtidigt byggeri. WindowMaster A/S Solhuset er en unik lejlighed til at vise, hvorledes en hybrid ventilationsløsning kan tilvejebringe et sundt og komfortabelt indeklima med et minimalt energiforbrug. WindowMaster leverer den hybride styringsløsning, der kontinuerligt vælger den mest energieffektive driftsform. Om sommeren vil bygningen således være naturligt ventileret via åbninger i klimaskærmen, mens vinterdriften typisk vil foregå via et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. SONNENKRAFT A/S Solhuset viser vejen og mulighederne for, hvordan vedvarende energiformer optimalt kan anvendes i bygninger af alle typer og dermed bidrage til, at varmebehovet dækkes så omkostnings- og CO 2 -neutralt som muligt. SONNENKRAFT Scandinavia A/S leverer en varmeløsning bestående af solfangere og lagertanke, der i kombination med en varmepumpe optimalt udnytter solens store mængde gratis energi til opvarmning og varmt vand. Ved at benytte solenergi i en børneinstitution og gøre vedvarende energiformer til en del af dagligdagen er vi med til at sætte naturligt fokus på miljø og alternative opvarmningsmåder. SONNENKRAFT håber, at brugerne af Solhuset vil blive inspireret til at se mulighederne i solenergi, og at fremtidens bygninger og renoveringer vil blive udført lige så fremtidsorienteret som dette. SUPERWOOD A/S Solhuset er en oplagt mulighed for at vise SUPERWOOD træ frem i en unik arkitektonisk og bæredygtig sammenhæng. Superimprægneringen sikrer træet, der anvendes i børnehaven, mod råd og svamp fra inderst til yderst, helt uden brug af tungmetaller og organiske opløsningsmidler. SUPERWOOD træ er PEFC godkendt nordisk grantræ, der har modtaget EU's miljøpris for sin bæredygtige imprægneringsproces. 5

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri Partnerskabet EnergiByggeri Workshop 2 om Energieffektivt byggeri > > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni

Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni Velkommen til Jely Huse Arkitektur, Design & Harmoni Som indehaver af Jely Huse, er det mig en fornøjelse at byde jer velkommen til vores informationskatalog.

Læs mere

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

dit grønne sommerhus 1

dit grønne sommerhus 1 dit grønne sommerhus 1 hold Velkommen Forord af borgmesteren.... 3 Klima, miljø, natur og arkitektur.... 4 Vigtige valg ved renovering... 6 Energi, isolering og vedligehold:.... 8 - Vinduer og døre....

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Energipolitik Nyborg Kommune

Energipolitik Nyborg Kommune Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune.... 3 Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger....

Læs mere

Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi

Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Forord Sol, klima og livsstil en samfundsmæssig vurdering Et svævende solpanel løftet op mod lyset i Eriksgade på Vesterbro Med små eksempler

Læs mere