Der er 9 lokale Energitjenester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er 9 lokale Energitjenester"

Transkript

1 Der er 9 lokale Energitjenester Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og Sydjylland Energitjenesten Bornholm Energitjenesten Sjælland Energitjenesten Ærø Energitjenesten En energispareindsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk Indsatsen er finansieret af Energisparepuljen OVE og SEK står bag dannelsen af samarbejdet: Energitjenesten tlf.:

2 Lidt om Energitjenesten - de 4 aktivitetsområder: Spørg om energi (kunden) Byggeriets Energiforum (byggeriets parter) Grøn Diplom (butik, institution, kirke, salon, (auto)) Skolernes Energiforum (folkeskoler m.v.)

3 Vigtige fokuspunkter ved byggeri efter BR10: Planlægning Bygningens udseende (design) Bygningens isolering (tæthed) Vinduer og døre Ventilation Varmeanlæg Vedvarende energi

4 Vigtigt: Orientering! N Eksist. orientering 12 kwh/m² Ved optimal orientering 10 kwh/m² S Ved orientering væk fra sol 17 kwh/m²

5 Vigtige fokuspunkter ved lavenergibyggeri: Planlægning Bygningens udseende (design) Bygningens isolering (tæthed) Vinduer og døre Ventilation Varmeanlæg Vedvarende energi

6 Bygningens udseende (design): Varmetab (W) = Areal x U-værdi x temperaturforskel Mange kanter, vinkler og linier giver større linietab.

7 Bygningens udseende (design): Lille klimaskærm trods stort boligareal. Lille klimaskærm giver mindre varmetab. Kilde:

8 Vigtige fokuspunkter ved lavenergibyggeri: Planlægning Bygningens udseende (design) Bygningens isolering (tæthed) Vinduer og døre Ventilation Varmeanlæg Vedvarende energi

9 Anbefalede isoleringstykkelser i henh. : BR08 BR10 Klasse 2015: 190 mm 250 mm 300 mm 300 mm 350 mm 400 mm Leca blok på beton Leca blok isolering Leca blok på beton Leca blok isolering Leca blok på beton

10 Bygningens isolering: Anbefalede isoleringstykkelser for at overholde energirammerne ( må gerne være endnu bedre isoleret) BR08 BR10 Lavenergi Klasse 2015 Gulv 300 mm 350 mm 400 mm Ydervæg 190 mm 250 mm 300 mm Tag/loft 350 mm 400 mm 450 mm

11 Udfordringer: Ventilation og Tæthed 150 m2 hus

12 Tæthed

13 Fokus på tæthed - Sådan! VM i tæthed: 0,07 l/s m 2!!

14 Vigtige fokuspunkter ved lavenergibyggeri: Planlægning Bygningens udseende (design) Bygningens isolering (tæthed) Vinduer og døre Ventilation Varmeanlæg Vedvarende energi

15 Vinduer: Vinduerne er bygningens svageste del, og det er vigtigt at overveje: Arealet af vinduer U-værdier på vinduer Vinduernes orientering Skygger og solindfald

16 Udfordringer Konstruktioner uden kuldebro Purenit

17 Ingen kuldebroer! Kritisk lave temperaturer på indre overflader Vand kondenserer! T < 9 C spacer er lavet af aluminium U w >1,6 W/m²K

18 Vinduestyper: Erfaringer i forhold til at overholde energirammen Br08 BR10 Klasse 2015 Glastyper 2 lags energiruder 2 eller 3 lags energiruder 3 lags energiruder Vinduets U-værdier 1,5-1,8 1,0 1,3 0,8 HUSK at få u-værdien på hele vinduet. Der er traditionelt meget fokus på ruden (der har lav u-værdi), og mindre fokus på rammen (der har højere u-værdi, og er vinduets svage led), men det er hele vinduets U-værdi, der er angivet i BR08

19 Vinduers orientering: - Mod syd: For at udnytte solvarmen skal flest vinduer være sydvendte. Her er tilskuddet fra solen større end varmetabet. Placer mindst 40-50% af vinduerne mod syd. - Mod øst og vest: Her er der lidt større varmetab end solvarmetilskud. - Mod nord: Giver stort minus i energibalancen. Her bør der kun være få og små vinduer. Tænk også i rummenes / værelsernes udnyttelse / brug, når bygningen placeres på grunden. Hvor skal soveværelset være?

20 Skygger og solindfald: Solindfaldet er vigtigt ved lavenergi: Placer bygningen så solenergien udnyttes Risiko for overophedning => køling Etabler udhæng, så den høje sommersol afskærmes, mens den lave vintersol kommer ind.

21 Vigtige fokuspunkter ved lavenergibyggeri: Planlægning Bygningens udseende (design) Bygningens isolering (tæthed) Vinduer og døre Ventilation Varmeanlæg Vedvarende energi

22 Tekniske installationer: Eksempel på hus bygget efter BR08: Areal: 180 m2 Godt gasfyr (effektivitet på 98/107%) Gulvvarme i hele huset Naturlig ventilation Energibehovet er beregnet til 82,1 kwh/m2 altså vil det lige overholde kravet til energirammen på 82,2 kwh/m2. Hvis lavenergiklasse 2 => Hvis lavenergiklasse 1 => red. i energiforbrug til 58,88 kwh/m2 red. i energiforbrug til 41,11 kwh/m2

23 Ventilation: Ventilationsanlæg med varmegenvinding: Vælg anlæg med god virkningsgrad (over 85%), og lavt elforbrug Placer anlæg og rør inden for isoleringen ellers forsvinder gevinsten ved ventilationsanlæggets effektivitet ud som varmetab Energiforbrug (kwh/m2) Forskel (%) Basis (naturlig ventilation) Ventilationsanlæg (min. krav) Effektivt ventilationsanlæg Effektivitet 0,65 SEL-værdi 1200 J/m3 Effektivitet 0,9 SEL-værdi 1000 J/m3 82,1-83,4 + 1,6 74,5-9,3

24 Vigtige fokuspunkter ved lavenergibyggeri: Planlægning Bygningens udseende (design) Bygningens isolering (tæthed) Vinduer og døre Ventilation Varmeanlæg Vedvarende energi

25 Varmeanlæg: Energiforbrug (kwh/m2) Forskel (%) Gasfyr Effektivitet 98/107 % 82,1 - Fjernvarme Direkte rumopvarmning med blandesløjfe og direkte brugsvandsopvarmning 83,5 66,8 (ved faktor 0,8) + 1,7-15,3 Gasfyr (min krav) Effektivitet: 96/104% 83,7 + 1,9 Oliefyr (min krav) Effektivitet: 91/91% 93,7 + 14,1 Bedste oliefyr Effektivitet: 97/104% 83,6 + 1,8 Elvarme Brugsvand og opvarmning 197, Biomasse (min krav) Effektivitet: 75/75% 104,4 + 27,2 Bedre biomasse Effektivitet: 91/88% 92,6 + 12,8

26 Vigtige fokuspunkter ved lavenergibyggeri: Planlægning Bygningens udseende (design) Bygningens isolering (tæthed) Vinduer og døre Ventilation Varmeanlæg Vedvarende energi

27 Solvarme: Typisk 1½ m2 solfanger pr. person (til brugsvand) Varmtvandsbeholder ca. 50 l/m2 solvarmeanlæg Eksempel: 6 m2 solfanger og varmtvandsbeholder på 300 l Afkast til rumvarme større anlæg! Et solvarmeanlæg af optimal størrelse vil ofte forbedre energiberegningen med 10 14%

28 Solceller: Strømproduktion på ca. 100 kwh/m2/år for et godt anlæg Elproduktion medtages med en faktor 2,5 => stor betydning for energiberegningen Eksempel: 8 m2 solceller på et sydvendt tag, vil forbedre energiberegningen med 10-13%

29 Solenergi: Det bedste varmeanlæg Energieffektivt fyr (olie eller gas) suppleret med solvarme Jordvarme (gerne med lagertank) evt. suppleret med solceller Jordvarme evt. suppleret med solvarme og varmelager Biobrændselsfyr skal suppleres med noget energieffektivt det kan være vinduer / energieffektivt ventilationsanlæg m. genvinding / ekstra isolering / korte forsyningsrør eller kanaler eller en kombination af det hele.

30 Fritagelse for tilslutning Kilde: Bekendtgørelse nr. 31 af 29/ om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

31 Skagenshus bygget efter BR08 Bebygget areal: 109 kvm. Samlet boligareal: 190 kvm. Antal værelser: 6 Varmeinstallation: Fjernvarme, gas- eller kondenserende oliefyr Ventilation: naturlig Isoleringstykkelser: Gulv: 260 mm Loft: 340 mm Hulmur: 190 mm Lavenergiklasse 2 nødvendige tiltag: Isoleringstykkelser: Gulv: 300 mm Loft: 385 mm Hulmur: 190 mm Varmeinstallation: Billig fjernvarme kombineret med varmegenvinding eller jordvarmeanlæg Skønnet merpris i alt: kr. Kilde: KFS Boligbyg A/S

32 Vinkelhus bygget efter BR08 Bebygget areal: 244 kvm. Samlet boligareal: 200 kvm. Antal værelser: 6 Varmeinstallation: Fjernvarme, gas- eller kondenserende oliefyr Ventilation: naturlig eller varmegenvinding Isoleringstykkelser: Gulv: 260 mm Loft: 340 mm Hulmur: 190 mm Lavenergiklasse 1 nødvendige tiltag: Isoleringstykkelser: Gulv: 450 mm Loft: 500 mm Hulmur: 300 mm Varmeinstallation: Jordvarmeanlæg og varmegenvinding evt. kombineret med solfanger til varmt brugsvand Skønnet merpris i alt: kr. Kilde: KFS Boligbyg A/S

33 Passivhus Brorsonsvej, Hjørring Samlet boligareal: 98 kvm. Antal værelser: 3 Energibesparelse i forhold til BR08: 94 % Økonomi: kr. i årlig besparelse Varmeudgift: ca kr. pr. år Kilde: Bjerg Arkitektur A/S Passivhuskonceptet: Passivhuse er helt overordnet bygninger der opnår godt indeklima og god totaløkonomi ved et ekstremt lavt energiforbrug. De centrale tekniske krav er: Varmebehov: Højst 15 kwh/år per m² nettoareal Samlet primærenergibehov: Højst 120 kwh/år per m² nettoareal Infiltration: Luftskifte højst 0,60 h -1 ved trykprøvning med 50 Pa

34 BOLIG+ standarden for boligbyggeri kræver: Energineutralitet på årsbasis inkl. el til apparater og belysning i en etagebolig på 1700kWh Bygningens energimæssige ydeevne minimum som lavenergiklasse 1 Intelligent og betjeningsvenlig brugerstyring Fleksibilitet i brug og over tid d.v.s. boligen skal nemt kunne forandres Godt og sundt indeklima Arkitektonisk kvalitet tilpasset den lokale sammenhæng Bolig+ visionen: Visionen er at etablere en bebyggelse med nye, overraskende boligtyper, der henvender sig til både singler, par, børnefamilier og seniorer. Boligerne skal tilpasses behovet for beboeren med et aktivt arbejdsliv i eller uden for hjemmet, men samtidig skal den kunne tilpasses beboeren, der er uden for arbejdsmarkedet.

35 Aktivhus Lystrup (Bolig for livet) Samlet boligareal: 190 kvm. Antal værelser: Energiregnskab: + 5 KWh/m2 årligt Solceller: 50 m2 Solfanger: 6,7 m2 Varmepumpe: Luft-til-vand type Økonomi: kr./m2 Varmeudgift: 0 kr. pr. år Kilde: Velfac/Velux A/S Aktivhuskonceptet: Huset producerer mere energi, end det bruger, via en kombination af optimal isolering, solceller til elproduktion, solfangere til det varme vand, varmepumpe til rumopvarmning, højeffektivt varmegenvinding samt fleksible facader.

36 Svanemærkede huse Svanen er et af Danmarks to officielle miljømærker, og det eneste der bruges til miljømærkning af huse. Et Svanemærket hus må kun have en lille påvirkning på miljøet og skal have et godt indeklima. Et Svanemærket hus har ofte en højere kvadratmeterpris, til gengæld vil huset som regel være billigere i drift og have et sundt / allergivenligt indeklima, da materialerne ikke afgiver skadelige stoffer. Krav til Svanemærkede huse: 1. At huset ikke må indeholde miljøskadelige stoffer. 2. At huset skal kunne bruges ved et lavt energiforbrug. 3. At byggeaffald skal håndteres miljørigtigt. 4. At der er en drifts- og vedligeholdelsesplan for huset. 5. At det er muligt at opnå et godt indeklima i huset.

37 Andre lavenergiprojekter: Projekt Soltag (Velux.dk) Projekt Green Lighthouse Kbh. Universitet Projekt Bolig + (Boligplus.org)

38 Merpriser i forhold til BR08: Lavenergiklasse 2: ca kr./m2 Til gengæld spares ca. 25 % af udgifterne til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Lavenergiklasse 1: ca kr./m2 Til gengæld spares ca. 50 % af udgifterne til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Passivhusstandard: ca kr./m2 Til gengæld spares ca % af udgifterne til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Kilde: SBI / Statens Byggeforsknings Institut.

39 Eksempel på prisbilligt lavenergibyggeri klasse 1: Samlet boligareal: 200 kvm. Pris ved afsluttet projekt: kr./m2

40 Energitjenesten Nordjylland kan kontaktes på: Tlf.: Energitjenestens materialer findes på Tak for opmærksomheden!

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf.

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf. 03.10.2007 Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007 Marianne Bender Energitjenesten Energitjenesten www.energitjenesten.dk Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Energirenovering af din bolig. Nørremarkens grundejerforening 01. september 2015 Kirsten Sander arkitekt maa og energirådgiver

Energirenovering af din bolig. Nørremarkens grundejerforening 01. september 2015 Kirsten Sander arkitekt maa og energirådgiver Energirenovering af din bolig 1 Nørremarkens grundejerforening 01. september 2015 Kirsten Sander arkitekt maa og energirådgiver Det Grønne Hus Tlf: 5667 6070 www.detgrønnehus.dk www. Energitjenesten.dk

Læs mere

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus:

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus: fokus: VARME TIL LAVENERGIHUSE ENERGI NYT SPØRGSMÅL OG SVAR OM OPVARMNING BESØG ET LAVENERGIHUS TILSKUD FRA RENOVERINGSPULJEN OPVARMNING TIL LAVENERGIHUSE VARMEPUMPE OG SOLVARME - ET UMAGE PAR BRÆNDEOVN

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energiseminar Mandag 27. oktober 2008 i Aalborg Energitjenesten Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Koncepter for superlavenergihuse i Nordeuropa

Koncepter for superlavenergihuse i Nordeuropa Koncepter for superlavenergihuse i Nordeuropa IEE/08/480/SI2.528386 2 Disclaimer The information in this document is provided as is and no guarantee or warranty is given that the information is fit for

Læs mere

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Three Danish LCEC analysis on representative buildings

Three Danish LCEC analysis on representative buildings Programme of actions towards Factor 4 in existing social housings in Europe Deliverable 9 Three Danish LCEC analysis on representative buildings September 2007 www.suden.org Project partly funded by the

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 83 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012911 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015 Energitjenestens oplæg 1 Skift af olie- og naturgasfyr hvornår skal der skiftes Energitjenesten Kirsten Sander, arkitekt maa energi- og klimarådgiver 2 www. Energitjenesten.dk

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG & LEV Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvænget 74 Postnr./by: 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-005170 Energikonsulent: Bjarne Lundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BYG

Læs mere