Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh."

Transkript

1 Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Foredrag og studiekredse

2 Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres idag. Foreningen er samlingssted for debat, kritisk stillingtagen og udveksling af erfaringer. Foreningen arrangerer foredrag, seminarer og work-shops. Pris for medlemskab for sæsonen : Almindeligt medlemskab: 175 kr. (par: 250 kr.) Pensionister og studerende: 125 kr. Kollektivt medlemskab for institutioner og foreninger: 400 kr. Kontingentet overføres til girokontonr Giroblanket kan fås ved henvendelse til foreningen. Ved indbetaling opgiv venligst navn, adresse, tlf. og evt. . Medlemskab kan desuden tegnes ved indgangen. Medlemskab vil Give adgang til foreningens arrangementer til reduceret pris. Sikre automatisk tilsendelse af program samt orientering om ændringer og initiativer i foreningens regi. Støtte foreningen i dens arbejde og udvikling af nye aktiviteter. Pris for arrangementer (hvor ikke andet er anført): Medlemmer: 75 kr. (pensionister og studerende: 50 kr.) Gæster: 125 kr. (pensionister og studerende: 75 kr.) Klippekort til fem arrangementer i en sæson (kun medlemmer): 300 kr. (pensionister og studerende: 200 kr.) Kaffe og te serveres i pausen. Sted (- hvor ikke andet er anført): Brobjergskolen, lokale 104 Frederiksallé 20, 8000 Århus C Nær banegården, overfor Rådhusparken. Indgang fra gården. Alle er velkomne! Bestyrelse og adresse, se s. 11. V elkommen - til den tiende sæson i Foreningen C. G. Jungs Venner! Vi kan i år tilbyde et varieret program med otte foredrag og hele fire studiekredse, der alle er åbne for både medlemmer og gæster. Igen i år viser programmet bredden i det fundament, der hviler under den analytiske psykologi, og vi er i bestyrelsen glade for at kunne medvirke til at fastholde og inspirere tanker og oplevelser, der knytter an til helhedsforståelser i både dybde og bredde. Verden i dag fragmenteres mere og mere, og vi ser af samme grund en stigende interesse for sammenhæng, helhed, refleksion, kreativitet, dialog og optimisme. Den analytiske psykologi rummer både den enkelte og det hele, men alt må være åbent for inspiration og fornyet refleksion, hvilket vi i foreningen ser det som et formål at medvirke til. Samtidig er vi glade for i år at kunne tilbyde en studiekreds i den analytiske psykologis grundbegreber. Vel mødt til alle i jubilæumssæsonen ! Foredrag: Homøopati Behandling af Selvet... 4 Relationer Musik & indre billeder Om anvendelsen af klassisk musik i psykoterapi og selvudviklingsprocesser...5 At være en person - og at være et selv Kristendom og psykologi i samtale...5 Johannes Åbenbaring....6 Kierkegaard og Jung - en parallel læsning...6 Åndens arketype i Ringenes Herre....7 Skønheden og Udyret....7 Studiekredse: I Ching Grundbegreberne i Jungs psykologi....8 Drømme....9 Eventyr

3 Foredrag, efterår 2003 Foredrag, efterår 2003 Musik & indre billeder Om anvendelsen af klassisk musik i psykoterapi og selvudviklingsprocesser Homøopati Behandling af Selvet Birgitte Bruun Søndag 5. oktober 2003, kl Jeg blev for ti år siden på en skadestue i Berlin behandlet homøopatisk for 26 års alvorlige allergiske lidelser, blev rask i løbet af ca. fire dage - har nu været rask, medicinfri - og behandlingsfri i ti år! Homøopati er en blid og virkningsfuld hollistisk behandlingsmetode, opfundet af den tyske læge Samuel Hahnemann i Hahnemann opdagede, at når han som rask indtog kinabark, et lægemiddel, man den dag i dag behandler malariapatienter med, så fik han det som om han havde malaria. Når han holdt op med at indtage kinabark, forsvandt malariasymptomerne. Af dette eksperiment fastslog han, at similia similibus curentur, med lige skal lige kureres. Hahnemann mente, at krop, følelser og tanker hænger uløseligt sammen, og at enhver sygdomstilstand påvirker alle tre planer. Ethvert menneske er unikt, derfor må medicin og behandling også være tilpasset det enkelte menneskes samlede tilstand. I en homøopatisk proces samarbejder homøopaten og patienten om at finde frem til netop de homøopatiske midler, der kan behandle essensen, kernen, af sygdomsbilledet. Jeg mener, at jungiansk analyse og homøopatisk behandling komplementerer hinanden og i kombination kan frembringe forbløffende resultater fysisk og sjæleligt. Jung har selv i et brev sammenlignet homøopati med en alkymistisk proces, som jo igen sammenlignes med en individuationsproces. I mit foredrag vil jeg gennemgå hovedtræk af den homøopatiske filosofi om helbred og sundhed, fortælle om homøopatisk behandling af genetisk nedarvede symptomer (miasmelæren), og give eksempler på nogle homøopatiske midlers arketypiske symptombilleder, der både inddrager symbolik, sjæletilstande og fysiske symptomer. Relationer Lisbet Myers Søndag 2. november 2003, kl Al udvikling begynder og slutter i relationer. Det er i indre og ydre relationer, vi oplever forskellige aspekter af vores menneskelige formåen, for her foldes vores identitet ud, her lærer vi tilknytningens svære kunst at kende, her oplever vi samhørighedens lykkestunder såvel som tab og traumer. I dette foredrag vil vi undersøge forskellige arketypiske relationer med tilhørende kommunikationsformer; magtforhold, kærlighed og had. Og vi vil se på de underliggende psykologiske vilkår, vi bygger vores relationer op på. Hvilke ressourcer og investeringer, der skal til for at få solide relationer, der kan tåle følelsesmæssigt uvejr, op- og nedture. Birgitte Bruun,. Skuespiller, sanger, klassisk homøopat. Basisuddannet i homøopati på Skolen for Klassisk Homøopati i Kregme. Har derpå læst anatomi, patologi og fysiologi i to år hos læge Ole Købke og har netop afsluttet en fire års collegeuddannelse i klassisk homøopati på British School of Homoeopathy i Bath, England. Speciale om homøopatisk behandling af spiseforstyrrelser, hovedopgave i homøopatisk behandling af mishandlede kvinder. Åbner egen praksis i efteråret Lisbet Myers, Århus. Jungiansk analytiker med privat praksis i Århus og Tjele. Uddannet ved C. G. Jung Instituttet i med supplerende uddannelse i London og Zürich. Medlem af C. G. Jung Instituttets kuratorium og af bestyrelsen i Selskabet for Analytisk Psykologi (SAP/DK). Ellen Thomasen, Århus. Ergo- og musikterapeut (GIM). 25 års erfaring som psykiatrisk ergoterapeut, underviser og supervisor. Uddannet i metoden Guided Imagery and Music (GIM) siden Privat GIM-praksis Musik & Psyke. 1-årig efteruddannelse baseret på psykodynamisk og kropsterapeutisk tradition. Lars Bo Bojesen, Askov. Teolog og forfatter af en række bøger om religionspsykologi og etik. Tidligere adjunkt ved Århus Universitet og lærer ved Askov Højskole, nu lektor ved Center for Videregående Uddannelse Vest / Ribe. Ellen Thomasen Søndag 16. november 2003, kl Jung introducerer aktiv imagination som en nyttig metode i psykoterapi: Man koncentrerer sin opmærksomhed om et prægnant men uforståeligt drømmebillede eller om et spontant, visuelt indtryk og iagttager, hvilke forandringer der foregår med billedet; dette er en metode, jeg har foreslået til introspektion, nemlig at iagttage de indre billeders strøm. Den receptive musikterapimetode Guided Imagery and Music (GIM) har meget til fælles med aktiv imagination. Musikken har en særlig evne til at stimulere og intensivere - man kunne sige orkestrere - de indre billeders strøm. Foredraget vil give en indføring i GIM-metoden og belyse GIM-processen gennem udvalgte musik- og caseeksempler. At være en person - og at være et selv Kristendom og psykologi i samtale Lars Bo Bojesen Søndag 7. december 2003, kl Noget af det allermest afgørende i den kristne kultur er, at et menneske giver sig til kende som person - dvs. som en sammenhængende og uforvekslelig helhed, der har sit bestemte navn og er omgivet af en særlig urørlighedszone. Ganske ligesom det guddommelige ifølge kristendommen giver sig til kende som en personlig Gud, der har en mening med det enkelte menneske og ønsker at møde det personligt! Men også filosofien og psykologien har jo siden middelalderen gjort sig sine mere og mere selvstændige tanker om, hvad man skal forestille sig ved en person eller et selv. Og spørgsmålet er, om vi efterhånden taler helt forskellige sprog, alt efter om vi befinder os i kirken eller caféen eller konsultationen -? I hvert fald må opgaven være at bringe de forskellige sprog i rum sammen, så de kan reagere med hinanden. For det menneske, der om lørdagen sidder i caféen, om søndagen i kirken og om mandagen i konsultationen, er vel trods alt - den samme person. Musik & Psyke Musikterapi i jungiansk perspektiv Guided Imagery and Music (GIM) Aktiv imagination til klassisk musik Ellen Thomasen Kaserneboulevarden Århus C, tlf

4 Foredrag, forår 2004 Foredrag, forår 2004 Johannes Åbenbaring Søren Giversen Søndag 11. januar 2004, kl Få bibelske tekster er blevet nærlæst så intenst som Johannes Åbenbaring. Skriftet er nok blevet til i en bestemt situation omkring år 95 under indtryk af en forfølgelse, sat i gang af Kejser Domitian, men vel også i forventning om, at tidernes ende var nær. I begge tilfælde har Johannes Åbenbaring skullet bringe trøst - at det hele snart var ovre: Lyset ville sejre over mørket. Men Domitian er for længst død og borte, og tidernes ende lader stadig vente på sig, så har Johannes Åbenbaring noget at sige os i dag? I vor tid har Domitian fået mange ihærdige efterfølgere. Dagligt meldes der om grusomheder mod enkeltpersoner - ja, undertiden hører vi om folkedrab. Og ganske vist står verden endnu, men kilderne forurenes, søerne fyldes med gift, havene tilsmudses, jorden forurenes, skovene lægges øde, luften forpestes - men er der alligevel Håb? (Læs resten af Søren Giversens tekst, skrevet til Lone Hertz fremførelse af Johannes Åbenbaring, foråret 2002, på programmets bagside). Kierkegaard og Jung - en parallel læsning Preben Grønkjær Søndag 1. februar 2004, kl Søren Giversen, Holte. Professor, dr. theol. Har publiceret en række værker om Ny Testamente og religiøse forhold i datiden, bl.a. Thomas Evangeliet i oversættelse (11. opl.) og senest Oldkristne Tekster I-III. Deltog i i den fællesskandinaviske arkæologiske ekspedition i Nubien. Talrige rejser til Egypten, Jordan, Israel, Syrien og Iran. Pia Skogemann, Ishøj. Cand. mag. i arkæologi og religionshistorie, jungiansk analytiker IAAP, studieleder ved C. G. Jung Instituttet i, medlem af bestyrelsen i SAP/DK samt i International Association for Analytical Psycology. Forfatter til mange artikler og bøger, bl.a. Kvindelighed i vækst og senest redaktør af antologien Symbol, analyse, virkelighed. Åndens arketype i Ringenes Herre Pia Skogemann Søndag 14. marts 2004, kl Ud af et tidligere foredrag om Ringenes Herre hos Jungs Venner er der vokset en hel bog, som udkommer i Denne gang vil jeg ikke give det brede overblik over fortællingen, men koncentrere mig om to af RHs vigtigste personer, troldmanden Gandalf og hans rival, Saruman, og deres arketypiske, psykologiske betydning. Vi møder åndens arketype i skikkelse af den gamle, vise mand og hans forvandling fra Grå Pilgrim til Hvid Ridder - men også hans magtsyge skygge. Jeg vil også komme ind på, hvordan Gandalf og Saruman kan opfattes i lighed med Mercurius Duplex i det alkymistiske opus. Skønheden og Udyret Misser Berg Søndag 18. april 2004, kl Kierkegaard var i sit teologiske og eksistensfilosofiske projekt nødt til at beskæftige sig med psykologi og blev derigennem en forløber for dybdepsykologien. Og Jung var på sin side - med udgangspunkt i den psykiatriske behandling af mennesker - nødt til at beskæftige sig med den type teologiske og eksistensfilosofiske overvejelser, man finder hos Kierkegaard - uden at han tilsyneladende kendte Kierkegaards værker. Formålet med foredraget er at vise, hvordan det at læse Jung og Kierkegaard parallelt kan berige forståelsen af begge. Individuel Analyse, dansk og engelsk Kurser tilrettelægges Drømmeværksted i efteråret 2003 Marlene Brouwer Jungiansk Analytiker Medlem af I.A.A.P. & S.A.P. Danmark M.T.S., Diploma in Analytical Psychology C. G. Jung Institut-Zürich Sonnesgade 14, 3. sal, Århus C tlf Preben Grønkjær, Århus. Magister i idéhistorie. Underviser på Folkeuniversitetet og foredragsholder. Har bl.a. skrevet C. G. Jungs analytiske psykologi. En introduktion og Organisationens ånd. Realisering af Selvet i virksomheder og andre fællesskaber. Har ny-oversat Jungs Relationerne mellem Jeg et og det ubevidste i To skrifter om analytisk psykologi. Misser Berg,. Jungiansk analytiker IAAP, formand for Jungforeningen i, formand for Selskabet for Analytisk Psykologi, medlem af Jung Instituttets kuratorium. Hvorfor er Barbara Cartland den forfatter i verden, der har solgt flest bøger? Og hvorfor sidder vi klistret til biografsæderne eller fjernsynsskærmene for at se filmatiseringer af Jane Austens bøger? Foredraget vil forsøge at belyse, hvad det er for arketypiske figurer og mønstre, der er på spil, og hvorfor de har så stor appel til kvinder. Hvorfor kan mange mænd ikke lide alt dette? Og hvorfor er det så pinligt at indrømme, at man til tider faktisk nyder at indhylle sig i en verden af Glamour og andre sæbeoperaer? Jungiansk analyse og psykoterapi Kim Bangshøj Cand. theol. og phd. Kandidat ved C. G. Jung Instituttet i Modtager klienter i Århus og (reduceret pris) Tlf /

5 Studiekredse, efterår 2003 Tilmelding nødvendig (også tidligere deltagere) I Ching Pris kr. 300,- (gæster: kr. 450,-) Jens Windeleff fredag 19. september, kl , lørdag 25. oktober kl , søndag 30. november kl Studiekreds, forår 2004 Max. deltagerantal: 20, studiekredsen oprettes ved min. 8 deltagere. Tilmelding nødvendig, senest d. 3. februar Drømme Pris kr. 300,- (gæster: kr. 450,-) Birthe Hoe, Kim Bangshøj, Henrik Balch tirsdage 17. februar, 24. februar, 2. marts, kl Som opfølgning på Jens Windeleffs foredrag om I CHING i april er der startet en studiekreds om bogen. I studiekredsen arbejdes der indgående med teksterne i Forvandlingernes Bog, og der er hver gang workshop i anvendelsen af bogen på kollektive såvel som individuelle problemstillinger. Studiekredsen er åben for både nye og tidligere deltagere. Ved mere end 25 deltagere vil det blive overvejet at oprette to hold. C. G. Jung, Grundbegreberne i Jungs psykologi Jens Windeleff lørdag 20. september, kl , søndag 26. oktober, kl , søndag 30. november, kl Tilmelding tilrådes, men alle er velkomne Pris kr. 300,- (gæster: kr. 450,-) Introduktion til C. G. Jungs opfattelse af det psykiske system og den psykologiske typologi Jens Windeleff,. Solenergi-ingeniør og grafolog. Formand for Grafologisk Selskab i Danmark og bestyrelsesmedlem i Jung Foreningen,. Næstformand i Center for Analyse af Børnetegninger (CAB). Har oversat C. G. Jungs typologi og Richard Wilhelms I Ching. Det bevidste, ubevidste og kollektivt ubevidste. Jeg et, Personaen og Selvet. Komplekser og arketyper. Psykens selvregulerende funktioner. Individuationsprocessen. De introverterede og extraverterede indstillingstyper. Fornemme-, føle-, intuitions- og tænkefunktionerne. De mindst udviklede indstillinger og funktioner som udtryk for de ubevidste indhold. Workshop om typebestemmelse. 2. marts, ved Henrik Balch: Praktisk drømmetydning 8 9 Birthe Hoe Sygeplejerske og civiløkonom HD. 17. februar, ved Birthe Hoe: Introduktion til drømmefortolkning i den jungianske psykologi Som indledning til studiekredsen om drømme vil jeg denne aften gennemgå de vigtigste teoretiske begreber om drømme og drømmefortolkning. Hvorfor drømmer vi? Hvor kommer drømmene fra? Hvordan fortolker man en drøm? Kan man fortolke sine egne drømme? Er drømmeleksika gode? Kim Bangshøj Cand. theol. og ph.d. 24. februar, ved Kim Bangshøj (NB! Lokale 210): Barndom og barnet i drømme Når vi drømmer om barnet, er det sjældent en nøjagtig afspejling af det barn, vi var engang i den konkrete familie. En traumatiseret barndom giver sig ofte helt andre udtryk i drømme, f.eks. voldsomme skikkelser, der på forskellig vis terroriserer drømmejeg et. På den anden side vil barnesymbolet, når det optræder i drømme, alligevel tit referere til den konkrete barndom og derfra pege videre frem mod psykisk heling. Vi vil denne aften se på forskellige drømmeeksempler inden for hele dette spektrum. Et par drømme, der fremstiller den traumatiserede barndoms problematik, og andre, der mere specifikt siger noget om barnesymbolets forskellige betydninger i den terapeutiske proces. Henrik Balch Speciallæge i Almen Medicin. Psykoterapipraksis i Roskilde og Denne aften vil vi bruge lidt af teorierne til praktisk drømmetydning. Jeg vil medbringe drømmemateriale, som vi vil arbejde med i fællesskab, men har nogle af deltagerne lyst til at bidrage med egne drømme, er det også meget velkomment.

6 Studiekreds, forår 2004 Max. deltagerantal: 20, studiekredsen oprettes ved min. 8 deltagere. Tilmelding nødvendig, senest d. 9. marts Eventyr Pris kr. 300,- (gæster: kr. 450,-) Henriette Heide-Jørgensen, Katrine Friis, Hartmut Solmsdorff tirsdage 23. marts, 30. marts, 20. april 2004, kl Henriette Heide-Jørgensen Teolog og præst. 23. marts, ved Henriette Heide-Jørgensen: Eventyrets verden. Grundelementer i eventyrfortolkning Vi vil gennemgå grundelementerne i principperne for eventyrfortolkning. Vi vil slutte aftenen af med at se på og fortolke eventyret om Ederland Hønsepige, som gerne fremsendes til deltagerne forud for mødet. Katrine Friis Autoriseret psykolog, privatpraktiserende gennem 20 år. 30. marts, ved Katrine Friis: Alvor og spøg har det bedst, når de vandrer sammen Det norske folkeeventyr, Smeden, som de ikke turde slippe ind i helvede, fortolkes ud fra en klassisk jungiansk grund, dvs. ud fra den metode, som Marie Louise von Franz skabte. Set ud fra denne position er de interessante eventyr dem, der skildrer en individuationsproces, altså den proces, hvori et menneske bliver sig selv. Eventyret om smeden er imidlertid historien om individuationsprocessen, der ikke blev til noget. Højdepunkterne udgøres af de oplagte muligheder, som smeden ikke ser og ikke realiserer, mens lytteren/læseren derimod ser dem ganske klart. Det er således også en historie om komikken, ridderen i livsværdiernes tjeneste, som forsvarer os og giver os våben mod mindreværd, håbløshed og overmagt, når ulykken er sket. Bestyrelse: Anne Lisbeth Møller, formand Helmer Biseth Jytte Bitsch Bent Wegeberg Birgitte Stær Adresse: Foreningen C. G. Jungs Venner Anne Lisbeth Møller Gyvelmarksvej Risskov Tlf. (Anne Lisbeth Møller): april, ved Hartmut Solmsdorff: Hvem bestemmer din skæbne? Hartmut Solmsdorff Mag. art. Vi vil arbejde med det græske folkeeventyr Den ulykkelige prinsesse, som drager ud i verden for at bytte sin skæbne. Kan det lade sig gøre? Dette spørgsmål rummer jo terapiens centrale håb. Derfor vil vi prøve at relatere eventyrets svar til vores forestillinger om jungiansk psykoterapi. Tryk: From Grafisk, Kolding Mail: Hjemmeside: Konto: Girokonto Layout:

7 Søren Giversen har skrevet denne tekst til Lone Hertz fremførelse af Johannes Åbenbaring, foråret Søren Giversen holder foredrag om Johannes Åbenbaring søndag d. 11. januar 2004, se s. 6. Som en tyv om natten Hele tilværelsen er i Johannes Åbenbaring aftegnet som en kamp mellem lyset og mørket, og mennesker er også deltagere i denne kamp. Kamppladsen er både den hele store verden og den mikroverden, som mennesket selv og dets nærmeste omgivelser udgør, ja selv i menneskets indre raser kampen. Den tanke findes også i Dødehavsskrifterne, for her forkyndes det, at da Gud skabte mennesket satte han både lysets ånd og mørkets ånd ind i det, og det er afgørende hvem der får overtaget. Her i Åbenbaringsbogen skildres striden i store billeder, der har et næsten kosmisk sigte, men det glemmes ikke, at det også gælder mennesket: Alt hvad der siges til de syv meningheder er sagt til den enkelte der lytter: Hvad blev der af din ungdoms idealer? Du har svigtet din første kærlighed! Og du er hverken varm eller kold men lunken! Alt må grue for døden, både hele verdens og den enkeltes, enten det er den fysiske eller den åndelige. Håbet kan kun samles om det, der rummer liv, og her er Åbenbaringen knyttet til forkyndelsen og det guddommelige barn. I det er der håb, fordi det er livet. Åbenbaringens fortæller er som fortidens profeter; de forkyndte aldrig deres eget, men hvad de mente kom fra Gud. Eller som Nis Petersen skrev om digteren: En skjald er kurer for en herre, hvis åsyn han aldrig har set.... I Johannes Åbenbaring står kampen mellem lys og mørke, godt og ondt, ja liv og død. Det er så nutidigt som det kan blive. Det gælder i den store verden, vi lever i; og det gælder i den lille verden, der er vor. Grusomheder, død og ødelæggelser findes begge steder, både i ligefrem og overført betydning. Men det gør deres modsætninger også. Og hvert øjeblik træffes der - eller træffer vi - afgørelser herom. Tiden er nær, hed det til Johannes. Fortællingen er ikke blot en fortælling om død, ulykke og undergang, men også om et håb, der fødes til verden, ganske vist under veråb, men et håb der rummer liv. Det vækker uro i ens indre. Måske er tiden nær. Nær for afgørelse i den store eller lille daglige kamp mellem liv og død. Måske kommer den uventet - som en tyv om natten. Søren Giversen P r o f e s s o r, d r. theol.

Program 2013 / 2014. Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net

Program 2013 / 2014. Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net Program 2013 / 2014 Mandala malet af en af Jungs patienter. http://endofthegame.net Velkommen til sæsonen 2013 / 2014 i Jung Foreningen, København! Det er med stor glæde, vi endnu engang kan præsentere

Læs mere

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010 Nr. 1 Februar 2010 Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør

Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark Psykoterapeuten udkommer i februar, maj og oktober. Redaktion og layout Susanne van Deurs

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Anni og overgivelsen /// 5 Mirza og drømmene /// 15 Fakta om drømmetydning /// 21 Sundhedsautorisation

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 3. Juli 2002

www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 3. Juli 2002 www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 3. Juli 2002 DEN EVIGE ANGST Ovenstående er malet af den hollandske billedkunstner Pieter Bruegel den ældre i 1559. Titlen er: flamske

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

RECOVERY. det gode liv. På sporet af. Gratis særnummer OUT. sideren. Psykiatrien bliver aldrig som før!

RECOVERY. det gode liv. På sporet af. Gratis særnummer OUT. sideren. Psykiatrien bliver aldrig som før! OUT Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri 2010 sideren ser psykiatrien indefra Gratis særnummer På sporet af det gode liv Specialnummer om RECOVERY Psykiatrien bliver aldrig som før! 2 Jeg

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE

VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE ISSN 1603 7979 SPROGPSYKOLOGI OG FREMTIDEN INTERVIEW MED INSTITUTLEDEREN VOXPOP MED KOMMENDE TILVALGSSTUDERENDE SPROGPSYKOLOGISK INFORMATION OG DEBAT 8. ÅRGANG, 1. NUMMER, MAJ 2008 SPINDET MAJ 2008 INDHOLD

Læs mere

Depressions Tidende. læsernes anbefalinger. Fotografiets forløsende evne. en helende sms - elektronikken fastholder det sociale netværk

Depressions Tidende. læsernes anbefalinger. Fotografiets forløsende evne. en helende sms - elektronikken fastholder det sociale netværk 13. årgang nr. 3 septembers 2010 Depressions Tidende tema læsernes anbefalinger Fotografiets forløsende evne en helende sms - elektronikken fastholder det sociale netværk cafe blom udfylder tomrummet medarbejder

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere