Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh."

Transkript

1 Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Foredrag og studiekredse

2 Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres idag. Foreningen er samlingssted for debat, kritisk stillingtagen og udveksling af erfaringer. Foreningen arrangerer foredrag, seminarer og work-shops. Pris for medlemskab for sæsonen : Almindeligt medlemskab: 175 kr. (par: 250 kr.) Pensionister og studerende: 125 kr. Kollektivt medlemskab for institutioner og foreninger: 400 kr. Kontingentet overføres til girokontonr Giroblanket kan fås ved henvendelse til foreningen. Ved indbetaling opgiv venligst navn, adresse, tlf. og evt. . Medlemskab kan desuden tegnes ved indgangen. Medlemskab vil Give adgang til foreningens arrangementer til reduceret pris. Sikre automatisk tilsendelse af program samt orientering om ændringer og initiativer i foreningens regi. Støtte foreningen i dens arbejde og udvikling af nye aktiviteter. Pris for arrangementer (hvor ikke andet er anført): Medlemmer: 75 kr. (pensionister og studerende: 50 kr.) Gæster: 125 kr. (pensionister og studerende: 75 kr.) Klippekort til fem arrangementer i en sæson (kun medlemmer): 300 kr. (pensionister og studerende: 200 kr.) Kaffe og te serveres i pausen. Sted (- hvor ikke andet er anført): Brobjergskolen, lokale 104 Frederiksallé 20, 8000 Århus C Nær banegården, overfor Rådhusparken. Indgang fra gården. Alle er velkomne! Bestyrelse og adresse, se s. 11. V elkommen - til den tiende sæson i Foreningen C. G. Jungs Venner! Vi kan i år tilbyde et varieret program med otte foredrag og hele fire studiekredse, der alle er åbne for både medlemmer og gæster. Igen i år viser programmet bredden i det fundament, der hviler under den analytiske psykologi, og vi er i bestyrelsen glade for at kunne medvirke til at fastholde og inspirere tanker og oplevelser, der knytter an til helhedsforståelser i både dybde og bredde. Verden i dag fragmenteres mere og mere, og vi ser af samme grund en stigende interesse for sammenhæng, helhed, refleksion, kreativitet, dialog og optimisme. Den analytiske psykologi rummer både den enkelte og det hele, men alt må være åbent for inspiration og fornyet refleksion, hvilket vi i foreningen ser det som et formål at medvirke til. Samtidig er vi glade for i år at kunne tilbyde en studiekreds i den analytiske psykologis grundbegreber. Vel mødt til alle i jubilæumssæsonen ! Foredrag: Homøopati Behandling af Selvet... 4 Relationer Musik & indre billeder Om anvendelsen af klassisk musik i psykoterapi og selvudviklingsprocesser...5 At være en person - og at være et selv Kristendom og psykologi i samtale...5 Johannes Åbenbaring....6 Kierkegaard og Jung - en parallel læsning...6 Åndens arketype i Ringenes Herre....7 Skønheden og Udyret....7 Studiekredse: I Ching Grundbegreberne i Jungs psykologi....8 Drømme....9 Eventyr

3 Foredrag, efterår 2003 Foredrag, efterår 2003 Musik & indre billeder Om anvendelsen af klassisk musik i psykoterapi og selvudviklingsprocesser Homøopati Behandling af Selvet Birgitte Bruun Søndag 5. oktober 2003, kl Jeg blev for ti år siden på en skadestue i Berlin behandlet homøopatisk for 26 års alvorlige allergiske lidelser, blev rask i løbet af ca. fire dage - har nu været rask, medicinfri - og behandlingsfri i ti år! Homøopati er en blid og virkningsfuld hollistisk behandlingsmetode, opfundet af den tyske læge Samuel Hahnemann i Hahnemann opdagede, at når han som rask indtog kinabark, et lægemiddel, man den dag i dag behandler malariapatienter med, så fik han det som om han havde malaria. Når han holdt op med at indtage kinabark, forsvandt malariasymptomerne. Af dette eksperiment fastslog han, at similia similibus curentur, med lige skal lige kureres. Hahnemann mente, at krop, følelser og tanker hænger uløseligt sammen, og at enhver sygdomstilstand påvirker alle tre planer. Ethvert menneske er unikt, derfor må medicin og behandling også være tilpasset det enkelte menneskes samlede tilstand. I en homøopatisk proces samarbejder homøopaten og patienten om at finde frem til netop de homøopatiske midler, der kan behandle essensen, kernen, af sygdomsbilledet. Jeg mener, at jungiansk analyse og homøopatisk behandling komplementerer hinanden og i kombination kan frembringe forbløffende resultater fysisk og sjæleligt. Jung har selv i et brev sammenlignet homøopati med en alkymistisk proces, som jo igen sammenlignes med en individuationsproces. I mit foredrag vil jeg gennemgå hovedtræk af den homøopatiske filosofi om helbred og sundhed, fortælle om homøopatisk behandling af genetisk nedarvede symptomer (miasmelæren), og give eksempler på nogle homøopatiske midlers arketypiske symptombilleder, der både inddrager symbolik, sjæletilstande og fysiske symptomer. Relationer Lisbet Myers Søndag 2. november 2003, kl Al udvikling begynder og slutter i relationer. Det er i indre og ydre relationer, vi oplever forskellige aspekter af vores menneskelige formåen, for her foldes vores identitet ud, her lærer vi tilknytningens svære kunst at kende, her oplever vi samhørighedens lykkestunder såvel som tab og traumer. I dette foredrag vil vi undersøge forskellige arketypiske relationer med tilhørende kommunikationsformer; magtforhold, kærlighed og had. Og vi vil se på de underliggende psykologiske vilkår, vi bygger vores relationer op på. Hvilke ressourcer og investeringer, der skal til for at få solide relationer, der kan tåle følelsesmæssigt uvejr, op- og nedture. Birgitte Bruun,. Skuespiller, sanger, klassisk homøopat. Basisuddannet i homøopati på Skolen for Klassisk Homøopati i Kregme. Har derpå læst anatomi, patologi og fysiologi i to år hos læge Ole Købke og har netop afsluttet en fire års collegeuddannelse i klassisk homøopati på British School of Homoeopathy i Bath, England. Speciale om homøopatisk behandling af spiseforstyrrelser, hovedopgave i homøopatisk behandling af mishandlede kvinder. Åbner egen praksis i efteråret Lisbet Myers, Århus. Jungiansk analytiker med privat praksis i Århus og Tjele. Uddannet ved C. G. Jung Instituttet i med supplerende uddannelse i London og Zürich. Medlem af C. G. Jung Instituttets kuratorium og af bestyrelsen i Selskabet for Analytisk Psykologi (SAP/DK). Ellen Thomasen, Århus. Ergo- og musikterapeut (GIM). 25 års erfaring som psykiatrisk ergoterapeut, underviser og supervisor. Uddannet i metoden Guided Imagery and Music (GIM) siden Privat GIM-praksis Musik & Psyke. 1-årig efteruddannelse baseret på psykodynamisk og kropsterapeutisk tradition. Lars Bo Bojesen, Askov. Teolog og forfatter af en række bøger om religionspsykologi og etik. Tidligere adjunkt ved Århus Universitet og lærer ved Askov Højskole, nu lektor ved Center for Videregående Uddannelse Vest / Ribe. Ellen Thomasen Søndag 16. november 2003, kl Jung introducerer aktiv imagination som en nyttig metode i psykoterapi: Man koncentrerer sin opmærksomhed om et prægnant men uforståeligt drømmebillede eller om et spontant, visuelt indtryk og iagttager, hvilke forandringer der foregår med billedet; dette er en metode, jeg har foreslået til introspektion, nemlig at iagttage de indre billeders strøm. Den receptive musikterapimetode Guided Imagery and Music (GIM) har meget til fælles med aktiv imagination. Musikken har en særlig evne til at stimulere og intensivere - man kunne sige orkestrere - de indre billeders strøm. Foredraget vil give en indføring i GIM-metoden og belyse GIM-processen gennem udvalgte musik- og caseeksempler. At være en person - og at være et selv Kristendom og psykologi i samtale Lars Bo Bojesen Søndag 7. december 2003, kl Noget af det allermest afgørende i den kristne kultur er, at et menneske giver sig til kende som person - dvs. som en sammenhængende og uforvekslelig helhed, der har sit bestemte navn og er omgivet af en særlig urørlighedszone. Ganske ligesom det guddommelige ifølge kristendommen giver sig til kende som en personlig Gud, der har en mening med det enkelte menneske og ønsker at møde det personligt! Men også filosofien og psykologien har jo siden middelalderen gjort sig sine mere og mere selvstændige tanker om, hvad man skal forestille sig ved en person eller et selv. Og spørgsmålet er, om vi efterhånden taler helt forskellige sprog, alt efter om vi befinder os i kirken eller caféen eller konsultationen -? I hvert fald må opgaven være at bringe de forskellige sprog i rum sammen, så de kan reagere med hinanden. For det menneske, der om lørdagen sidder i caféen, om søndagen i kirken og om mandagen i konsultationen, er vel trods alt - den samme person. Musik & Psyke Musikterapi i jungiansk perspektiv Guided Imagery and Music (GIM) Aktiv imagination til klassisk musik Ellen Thomasen Kaserneboulevarden Århus C, tlf

4 Foredrag, forår 2004 Foredrag, forår 2004 Johannes Åbenbaring Søren Giversen Søndag 11. januar 2004, kl Få bibelske tekster er blevet nærlæst så intenst som Johannes Åbenbaring. Skriftet er nok blevet til i en bestemt situation omkring år 95 under indtryk af en forfølgelse, sat i gang af Kejser Domitian, men vel også i forventning om, at tidernes ende var nær. I begge tilfælde har Johannes Åbenbaring skullet bringe trøst - at det hele snart var ovre: Lyset ville sejre over mørket. Men Domitian er for længst død og borte, og tidernes ende lader stadig vente på sig, så har Johannes Åbenbaring noget at sige os i dag? I vor tid har Domitian fået mange ihærdige efterfølgere. Dagligt meldes der om grusomheder mod enkeltpersoner - ja, undertiden hører vi om folkedrab. Og ganske vist står verden endnu, men kilderne forurenes, søerne fyldes med gift, havene tilsmudses, jorden forurenes, skovene lægges øde, luften forpestes - men er der alligevel Håb? (Læs resten af Søren Giversens tekst, skrevet til Lone Hertz fremførelse af Johannes Åbenbaring, foråret 2002, på programmets bagside). Kierkegaard og Jung - en parallel læsning Preben Grønkjær Søndag 1. februar 2004, kl Søren Giversen, Holte. Professor, dr. theol. Har publiceret en række værker om Ny Testamente og religiøse forhold i datiden, bl.a. Thomas Evangeliet i oversættelse (11. opl.) og senest Oldkristne Tekster I-III. Deltog i i den fællesskandinaviske arkæologiske ekspedition i Nubien. Talrige rejser til Egypten, Jordan, Israel, Syrien og Iran. Pia Skogemann, Ishøj. Cand. mag. i arkæologi og religionshistorie, jungiansk analytiker IAAP, studieleder ved C. G. Jung Instituttet i, medlem af bestyrelsen i SAP/DK samt i International Association for Analytical Psycology. Forfatter til mange artikler og bøger, bl.a. Kvindelighed i vækst og senest redaktør af antologien Symbol, analyse, virkelighed. Åndens arketype i Ringenes Herre Pia Skogemann Søndag 14. marts 2004, kl Ud af et tidligere foredrag om Ringenes Herre hos Jungs Venner er der vokset en hel bog, som udkommer i Denne gang vil jeg ikke give det brede overblik over fortællingen, men koncentrere mig om to af RHs vigtigste personer, troldmanden Gandalf og hans rival, Saruman, og deres arketypiske, psykologiske betydning. Vi møder åndens arketype i skikkelse af den gamle, vise mand og hans forvandling fra Grå Pilgrim til Hvid Ridder - men også hans magtsyge skygge. Jeg vil også komme ind på, hvordan Gandalf og Saruman kan opfattes i lighed med Mercurius Duplex i det alkymistiske opus. Skønheden og Udyret Misser Berg Søndag 18. april 2004, kl Kierkegaard var i sit teologiske og eksistensfilosofiske projekt nødt til at beskæftige sig med psykologi og blev derigennem en forløber for dybdepsykologien. Og Jung var på sin side - med udgangspunkt i den psykiatriske behandling af mennesker - nødt til at beskæftige sig med den type teologiske og eksistensfilosofiske overvejelser, man finder hos Kierkegaard - uden at han tilsyneladende kendte Kierkegaards værker. Formålet med foredraget er at vise, hvordan det at læse Jung og Kierkegaard parallelt kan berige forståelsen af begge. Individuel Analyse, dansk og engelsk Kurser tilrettelægges Drømmeværksted i efteråret 2003 Marlene Brouwer Jungiansk Analytiker Medlem af I.A.A.P. & S.A.P. Danmark M.T.S., Diploma in Analytical Psychology C. G. Jung Institut-Zürich Sonnesgade 14, 3. sal, Århus C tlf Preben Grønkjær, Århus. Magister i idéhistorie. Underviser på Folkeuniversitetet og foredragsholder. Har bl.a. skrevet C. G. Jungs analytiske psykologi. En introduktion og Organisationens ånd. Realisering af Selvet i virksomheder og andre fællesskaber. Har ny-oversat Jungs Relationerne mellem Jeg et og det ubevidste i To skrifter om analytisk psykologi. Misser Berg,. Jungiansk analytiker IAAP, formand for Jungforeningen i, formand for Selskabet for Analytisk Psykologi, medlem af Jung Instituttets kuratorium. Hvorfor er Barbara Cartland den forfatter i verden, der har solgt flest bøger? Og hvorfor sidder vi klistret til biografsæderne eller fjernsynsskærmene for at se filmatiseringer af Jane Austens bøger? Foredraget vil forsøge at belyse, hvad det er for arketypiske figurer og mønstre, der er på spil, og hvorfor de har så stor appel til kvinder. Hvorfor kan mange mænd ikke lide alt dette? Og hvorfor er det så pinligt at indrømme, at man til tider faktisk nyder at indhylle sig i en verden af Glamour og andre sæbeoperaer? Jungiansk analyse og psykoterapi Kim Bangshøj Cand. theol. og phd. Kandidat ved C. G. Jung Instituttet i Modtager klienter i Århus og (reduceret pris) Tlf /

5 Studiekredse, efterår 2003 Tilmelding nødvendig (også tidligere deltagere) I Ching Pris kr. 300,- (gæster: kr. 450,-) Jens Windeleff fredag 19. september, kl , lørdag 25. oktober kl , søndag 30. november kl Studiekreds, forår 2004 Max. deltagerantal: 20, studiekredsen oprettes ved min. 8 deltagere. Tilmelding nødvendig, senest d. 3. februar Drømme Pris kr. 300,- (gæster: kr. 450,-) Birthe Hoe, Kim Bangshøj, Henrik Balch tirsdage 17. februar, 24. februar, 2. marts, kl Som opfølgning på Jens Windeleffs foredrag om I CHING i april er der startet en studiekreds om bogen. I studiekredsen arbejdes der indgående med teksterne i Forvandlingernes Bog, og der er hver gang workshop i anvendelsen af bogen på kollektive såvel som individuelle problemstillinger. Studiekredsen er åben for både nye og tidligere deltagere. Ved mere end 25 deltagere vil det blive overvejet at oprette to hold. C. G. Jung, Grundbegreberne i Jungs psykologi Jens Windeleff lørdag 20. september, kl , søndag 26. oktober, kl , søndag 30. november, kl Tilmelding tilrådes, men alle er velkomne Pris kr. 300,- (gæster: kr. 450,-) Introduktion til C. G. Jungs opfattelse af det psykiske system og den psykologiske typologi Jens Windeleff,. Solenergi-ingeniør og grafolog. Formand for Grafologisk Selskab i Danmark og bestyrelsesmedlem i Jung Foreningen,. Næstformand i Center for Analyse af Børnetegninger (CAB). Har oversat C. G. Jungs typologi og Richard Wilhelms I Ching. Det bevidste, ubevidste og kollektivt ubevidste. Jeg et, Personaen og Selvet. Komplekser og arketyper. Psykens selvregulerende funktioner. Individuationsprocessen. De introverterede og extraverterede indstillingstyper. Fornemme-, føle-, intuitions- og tænkefunktionerne. De mindst udviklede indstillinger og funktioner som udtryk for de ubevidste indhold. Workshop om typebestemmelse. 2. marts, ved Henrik Balch: Praktisk drømmetydning 8 9 Birthe Hoe Sygeplejerske og civiløkonom HD. 17. februar, ved Birthe Hoe: Introduktion til drømmefortolkning i den jungianske psykologi Som indledning til studiekredsen om drømme vil jeg denne aften gennemgå de vigtigste teoretiske begreber om drømme og drømmefortolkning. Hvorfor drømmer vi? Hvor kommer drømmene fra? Hvordan fortolker man en drøm? Kan man fortolke sine egne drømme? Er drømmeleksika gode? Kim Bangshøj Cand. theol. og ph.d. 24. februar, ved Kim Bangshøj (NB! Lokale 210): Barndom og barnet i drømme Når vi drømmer om barnet, er det sjældent en nøjagtig afspejling af det barn, vi var engang i den konkrete familie. En traumatiseret barndom giver sig ofte helt andre udtryk i drømme, f.eks. voldsomme skikkelser, der på forskellig vis terroriserer drømmejeg et. På den anden side vil barnesymbolet, når det optræder i drømme, alligevel tit referere til den konkrete barndom og derfra pege videre frem mod psykisk heling. Vi vil denne aften se på forskellige drømmeeksempler inden for hele dette spektrum. Et par drømme, der fremstiller den traumatiserede barndoms problematik, og andre, der mere specifikt siger noget om barnesymbolets forskellige betydninger i den terapeutiske proces. Henrik Balch Speciallæge i Almen Medicin. Psykoterapipraksis i Roskilde og Denne aften vil vi bruge lidt af teorierne til praktisk drømmetydning. Jeg vil medbringe drømmemateriale, som vi vil arbejde med i fællesskab, men har nogle af deltagerne lyst til at bidrage med egne drømme, er det også meget velkomment.

6 Studiekreds, forår 2004 Max. deltagerantal: 20, studiekredsen oprettes ved min. 8 deltagere. Tilmelding nødvendig, senest d. 9. marts Eventyr Pris kr. 300,- (gæster: kr. 450,-) Henriette Heide-Jørgensen, Katrine Friis, Hartmut Solmsdorff tirsdage 23. marts, 30. marts, 20. april 2004, kl Henriette Heide-Jørgensen Teolog og præst. 23. marts, ved Henriette Heide-Jørgensen: Eventyrets verden. Grundelementer i eventyrfortolkning Vi vil gennemgå grundelementerne i principperne for eventyrfortolkning. Vi vil slutte aftenen af med at se på og fortolke eventyret om Ederland Hønsepige, som gerne fremsendes til deltagerne forud for mødet. Katrine Friis Autoriseret psykolog, privatpraktiserende gennem 20 år. 30. marts, ved Katrine Friis: Alvor og spøg har det bedst, når de vandrer sammen Det norske folkeeventyr, Smeden, som de ikke turde slippe ind i helvede, fortolkes ud fra en klassisk jungiansk grund, dvs. ud fra den metode, som Marie Louise von Franz skabte. Set ud fra denne position er de interessante eventyr dem, der skildrer en individuationsproces, altså den proces, hvori et menneske bliver sig selv. Eventyret om smeden er imidlertid historien om individuationsprocessen, der ikke blev til noget. Højdepunkterne udgøres af de oplagte muligheder, som smeden ikke ser og ikke realiserer, mens lytteren/læseren derimod ser dem ganske klart. Det er således også en historie om komikken, ridderen i livsværdiernes tjeneste, som forsvarer os og giver os våben mod mindreværd, håbløshed og overmagt, når ulykken er sket. Bestyrelse: Anne Lisbeth Møller, formand Helmer Biseth Jytte Bitsch Bent Wegeberg Birgitte Stær Adresse: Foreningen C. G. Jungs Venner Anne Lisbeth Møller Gyvelmarksvej Risskov Tlf. (Anne Lisbeth Møller): april, ved Hartmut Solmsdorff: Hvem bestemmer din skæbne? Hartmut Solmsdorff Mag. art. Vi vil arbejde med det græske folkeeventyr Den ulykkelige prinsesse, som drager ud i verden for at bytte sin skæbne. Kan det lade sig gøre? Dette spørgsmål rummer jo terapiens centrale håb. Derfor vil vi prøve at relatere eventyrets svar til vores forestillinger om jungiansk psykoterapi. Tryk: From Grafisk, Kolding Mail: Hjemmeside: Konto: Girokonto Layout:

7 Søren Giversen har skrevet denne tekst til Lone Hertz fremførelse af Johannes Åbenbaring, foråret Søren Giversen holder foredrag om Johannes Åbenbaring søndag d. 11. januar 2004, se s. 6. Som en tyv om natten Hele tilværelsen er i Johannes Åbenbaring aftegnet som en kamp mellem lyset og mørket, og mennesker er også deltagere i denne kamp. Kamppladsen er både den hele store verden og den mikroverden, som mennesket selv og dets nærmeste omgivelser udgør, ja selv i menneskets indre raser kampen. Den tanke findes også i Dødehavsskrifterne, for her forkyndes det, at da Gud skabte mennesket satte han både lysets ånd og mørkets ånd ind i det, og det er afgørende hvem der får overtaget. Her i Åbenbaringsbogen skildres striden i store billeder, der har et næsten kosmisk sigte, men det glemmes ikke, at det også gælder mennesket: Alt hvad der siges til de syv meningheder er sagt til den enkelte der lytter: Hvad blev der af din ungdoms idealer? Du har svigtet din første kærlighed! Og du er hverken varm eller kold men lunken! Alt må grue for døden, både hele verdens og den enkeltes, enten det er den fysiske eller den åndelige. Håbet kan kun samles om det, der rummer liv, og her er Åbenbaringen knyttet til forkyndelsen og det guddommelige barn. I det er der håb, fordi det er livet. Åbenbaringens fortæller er som fortidens profeter; de forkyndte aldrig deres eget, men hvad de mente kom fra Gud. Eller som Nis Petersen skrev om digteren: En skjald er kurer for en herre, hvis åsyn han aldrig har set.... I Johannes Åbenbaring står kampen mellem lys og mørke, godt og ondt, ja liv og død. Det er så nutidigt som det kan blive. Det gælder i den store verden, vi lever i; og det gælder i den lille verden, der er vor. Grusomheder, død og ødelæggelser findes begge steder, både i ligefrem og overført betydning. Men det gør deres modsætninger også. Og hvert øjeblik træffes der - eller træffer vi - afgørelser herom. Tiden er nær, hed det til Johannes. Fortællingen er ikke blot en fortælling om død, ulykke og undergang, men også om et håb, der fødes til verden, ganske vist under veråb, men et håb der rummer liv. Det vækker uro i ens indre. Måske er tiden nær. Nær for afgørelse i den store eller lille daglige kamp mellem liv og død. Måske kommer den uventet - som en tyv om natten. Søren Giversen P r o f e s s o r, d r. theol.

Velkommen - til den 11. sæson i Foreningen C. G. Jungs Venner!

Velkommen - til den 11. sæson i Foreningen C. G. Jungs Venner! Foredrag 2004-2005 Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres idag. Foreningen er samlingssted

Læs mere

Velkommen til en ny række foredrag i Foreningen C. G. Jungs Venner!

Velkommen til en ny række foredrag i Foreningen C. G. Jungs Venner! Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres i dag. Foreningen er samlingssted for debat, kritisk

Læs mere

AURUM NOSTRUM NON EST AURUM VULGI. Det almindelige guld er ikke vores guld (Senior, De Chemia, Strassbourg 1566)

AURUM NOSTRUM NON EST AURUM VULGI. Det almindelige guld er ikke vores guld (Senior, De Chemia, Strassbourg 1566) AURUM NOSTRUM NON EST AURUM VULGI Det almindelige guld er ikke vores guld (Senior, De Chemia, Strassbourg 1566) C.G. Jung Instituttet København afholder en to-dages konference om ALKYMI Lørdag den 8. oktober

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Foreningen C. G. Jungs venner

Foreningen C. G. Jungs venner 1 Foreningen C. G. Jungs venner Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres i dag. Foreningen

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

EFTERÅRSPROGRAM 2016

EFTERÅRSPROGRAM 2016 EFTERÅRSPROGRAM 2016 Når reformationen fortolker sig selv. Fejringer gennem 400 år. Foredrag v. Carsten Bach-Nielsen, lektor kirkehistorie, AU Da det første hundrede år var gået, siden reformationen tog

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

elkommen - til sæsonen 2008-2009!

elkommen - til sæsonen 2008-2009! Foredrag og seminarer 2008-2009 Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres i dag. Foreningen

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Velkommen til. Aktiv Senioruge Den september På forskellige lokationer i Hørsholm

Velkommen til. Aktiv Senioruge Den september På forskellige lokationer i Hørsholm Velkommen til Den 19. - 22. september 2016 På forskellige lokationer i Hørsholm 2 Den 19.-22. september 2016 Indledning Seniorrådet i Hørsholm har i samarbejde med Hørsholm Kommune arrangeret nogle spændende

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie. Undervisningen

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

som klassisk homøopat. I dag praktiserer hun i København og er lykkelig for at kunne hjælpe andre på samme måde som hun selv blev hjulpet.

som klassisk homøopat. I dag praktiserer hun i København og er lykkelig for at kunne hjælpe andre på samme måde som hun selv blev hjulpet. Skuespilleren og sangeren Birgitte Bruun blev for 13 år siden mirakuløst helbredt for mangeårig astma og allergi ved bare to behandlinger hos en tysk homøopat. Hun blev så grebet af resultatet, at hun

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 FÆLLES OM FORDYBELSE Har du lyst til at lære noget nyt om et emne, så gå

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11

PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11 PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11 Vor Gud og Fader uden lige! da blomstrer rosen i dit rige,

Læs mere

Om myter. Et undervisningsforløb for overbygningen

Om myter. Et undervisningsforløb for overbygningen Om myter Et undervisningsforløb for overbygningen 1 Definitioner af myten Kraftigt virkende, tidløse historier med magt til at forme og styre vores liv og således enten inspirere os eller ødelægge vores

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

ialogisk læsning hvordan?

ialogisk læsning hvordan? Lotte Salling ialogisk læsning hvordan? Dialogisk læsning_indmad.indd 1 11/09/09 8:17:25 I ndhold Introduktion til dialogisk læsning...5 Otte gode grunde til at aktivere børn i oplæsningen....9 Oplæsning

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

DØDEN. den sidste udflugt. Temauger på biblioteket 29. marts april 2016

DØDEN. den sidste udflugt. Temauger på biblioteket 29. marts april 2016 2 DØDEN den sidste udflugt Temauger på biblioteket 29. marts - 10. april 2016 DØDEN den sidste udflugt Samtalesaloner Kulturcafé Foredrag om tab og sorg En retsmediciners hverdag Skæld ud på Gud Børneteater

Læs mere

En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv

En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv FORÅRSPROGRAM 2016 En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv Debatmøde med Biskop Christian Alsted fra Metodistkirken i Norden og Baltikum, Biskop Tine Lindhardt

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Program for overbygningen - Forår 2016

Program for overbygningen - Forår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2016 Evangelierne læst som litteratur/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ De gnostiske evangelier/ Litteratur og teologi/ Johannesbrevene og

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER 1. udgave 1. oplag 2016 Bibellæser-Ringen i Danmark Korskærvej 25, 7000 Fredericia ISBN 978-87-998927-1-6

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Mindfulness & singleture

Mindfulness & singleture 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Eve Nyd en uge i balance sammen med andre der rejser alene Mindfulness & singleture Mindfulness

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

når livssmerten bliver åbenbar udviklingsstøtte og psykisk førstehjælp ved midtvejskriser, spirituelle kriser mm. Livskriser

når livssmerten bliver åbenbar udviklingsstøtte og psykisk førstehjælp ved midtvejskriser, spirituelle kriser mm. Livskriser når livssmerten bliver åbenbar udviklingsstøtte og psykisk førstehjælp ved midtvejskriser, spirituelle kriser mm. Livskriser 22 Når livet gør ondt Hvad gør man, når livet gør ondt? Hvad gør NÅR LIVSSMERTEN

Læs mere

Krop Kreativitet Spiritualitet

Krop Kreativitet Spiritualitet Lone Gadegaard er født 1957, uddannet cand.comm. fra RUC med speciale inden for kvindeforskningen. Har undervist i mange år og arbejdet skabende med billeder, digte og dokumentarfilm. Har arbejdet med

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer.

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Ergoterapilærer Jytte Kokholm JCVU, ergoterapeutuddannelsen i Århus Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf. 86 21 11 88 E-mail: jyk@efaa.jcvu.dk Min baggrund: Jeg er

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere