Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh."

Transkript

1 Johannes Åbenbaring: Gud som øverste dommer. Lammet i midten symboliserer Jesus. Illustration fra spansk udgave af Johannes Åbenbaring, 11. årh. Foredrag og studiekredse

2 Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres idag. Foreningen er samlingssted for debat, kritisk stillingtagen og udveksling af erfaringer. Foreningen arrangerer foredrag, seminarer og work-shops. Pris for medlemskab for sæsonen : Almindeligt medlemskab: 175 kr. (par: 250 kr.) Pensionister og studerende: 125 kr. Kollektivt medlemskab for institutioner og foreninger: 400 kr. Kontingentet overføres til girokontonr Giroblanket kan fås ved henvendelse til foreningen. Ved indbetaling opgiv venligst navn, adresse, tlf. og evt. . Medlemskab kan desuden tegnes ved indgangen. Medlemskab vil Give adgang til foreningens arrangementer til reduceret pris. Sikre automatisk tilsendelse af program samt orientering om ændringer og initiativer i foreningens regi. Støtte foreningen i dens arbejde og udvikling af nye aktiviteter. Pris for arrangementer (hvor ikke andet er anført): Medlemmer: 75 kr. (pensionister og studerende: 50 kr.) Gæster: 125 kr. (pensionister og studerende: 75 kr.) Klippekort til fem arrangementer i en sæson (kun medlemmer): 300 kr. (pensionister og studerende: 200 kr.) Kaffe og te serveres i pausen. Sted (- hvor ikke andet er anført): Brobjergskolen, lokale 104 Frederiksallé 20, 8000 Århus C Nær banegården, overfor Rådhusparken. Indgang fra gården. Alle er velkomne! Bestyrelse og adresse, se s. 11. V elkommen - til den tiende sæson i Foreningen C. G. Jungs Venner! Vi kan i år tilbyde et varieret program med otte foredrag og hele fire studiekredse, der alle er åbne for både medlemmer og gæster. Igen i år viser programmet bredden i det fundament, der hviler under den analytiske psykologi, og vi er i bestyrelsen glade for at kunne medvirke til at fastholde og inspirere tanker og oplevelser, der knytter an til helhedsforståelser i både dybde og bredde. Verden i dag fragmenteres mere og mere, og vi ser af samme grund en stigende interesse for sammenhæng, helhed, refleksion, kreativitet, dialog og optimisme. Den analytiske psykologi rummer både den enkelte og det hele, men alt må være åbent for inspiration og fornyet refleksion, hvilket vi i foreningen ser det som et formål at medvirke til. Samtidig er vi glade for i år at kunne tilbyde en studiekreds i den analytiske psykologis grundbegreber. Vel mødt til alle i jubilæumssæsonen ! Foredrag: Homøopati Behandling af Selvet... 4 Relationer Musik & indre billeder Om anvendelsen af klassisk musik i psykoterapi og selvudviklingsprocesser...5 At være en person - og at være et selv Kristendom og psykologi i samtale...5 Johannes Åbenbaring....6 Kierkegaard og Jung - en parallel læsning...6 Åndens arketype i Ringenes Herre....7 Skønheden og Udyret....7 Studiekredse: I Ching Grundbegreberne i Jungs psykologi....8 Drømme....9 Eventyr

3 Foredrag, efterår 2003 Foredrag, efterår 2003 Musik & indre billeder Om anvendelsen af klassisk musik i psykoterapi og selvudviklingsprocesser Homøopati Behandling af Selvet Birgitte Bruun Søndag 5. oktober 2003, kl Jeg blev for ti år siden på en skadestue i Berlin behandlet homøopatisk for 26 års alvorlige allergiske lidelser, blev rask i løbet af ca. fire dage - har nu været rask, medicinfri - og behandlingsfri i ti år! Homøopati er en blid og virkningsfuld hollistisk behandlingsmetode, opfundet af den tyske læge Samuel Hahnemann i Hahnemann opdagede, at når han som rask indtog kinabark, et lægemiddel, man den dag i dag behandler malariapatienter med, så fik han det som om han havde malaria. Når han holdt op med at indtage kinabark, forsvandt malariasymptomerne. Af dette eksperiment fastslog han, at similia similibus curentur, med lige skal lige kureres. Hahnemann mente, at krop, følelser og tanker hænger uløseligt sammen, og at enhver sygdomstilstand påvirker alle tre planer. Ethvert menneske er unikt, derfor må medicin og behandling også være tilpasset det enkelte menneskes samlede tilstand. I en homøopatisk proces samarbejder homøopaten og patienten om at finde frem til netop de homøopatiske midler, der kan behandle essensen, kernen, af sygdomsbilledet. Jeg mener, at jungiansk analyse og homøopatisk behandling komplementerer hinanden og i kombination kan frembringe forbløffende resultater fysisk og sjæleligt. Jung har selv i et brev sammenlignet homøopati med en alkymistisk proces, som jo igen sammenlignes med en individuationsproces. I mit foredrag vil jeg gennemgå hovedtræk af den homøopatiske filosofi om helbred og sundhed, fortælle om homøopatisk behandling af genetisk nedarvede symptomer (miasmelæren), og give eksempler på nogle homøopatiske midlers arketypiske symptombilleder, der både inddrager symbolik, sjæletilstande og fysiske symptomer. Relationer Lisbet Myers Søndag 2. november 2003, kl Al udvikling begynder og slutter i relationer. Det er i indre og ydre relationer, vi oplever forskellige aspekter af vores menneskelige formåen, for her foldes vores identitet ud, her lærer vi tilknytningens svære kunst at kende, her oplever vi samhørighedens lykkestunder såvel som tab og traumer. I dette foredrag vil vi undersøge forskellige arketypiske relationer med tilhørende kommunikationsformer; magtforhold, kærlighed og had. Og vi vil se på de underliggende psykologiske vilkår, vi bygger vores relationer op på. Hvilke ressourcer og investeringer, der skal til for at få solide relationer, der kan tåle følelsesmæssigt uvejr, op- og nedture. Birgitte Bruun,. Skuespiller, sanger, klassisk homøopat. Basisuddannet i homøopati på Skolen for Klassisk Homøopati i Kregme. Har derpå læst anatomi, patologi og fysiologi i to år hos læge Ole Købke og har netop afsluttet en fire års collegeuddannelse i klassisk homøopati på British School of Homoeopathy i Bath, England. Speciale om homøopatisk behandling af spiseforstyrrelser, hovedopgave i homøopatisk behandling af mishandlede kvinder. Åbner egen praksis i efteråret Lisbet Myers, Århus. Jungiansk analytiker med privat praksis i Århus og Tjele. Uddannet ved C. G. Jung Instituttet i med supplerende uddannelse i London og Zürich. Medlem af C. G. Jung Instituttets kuratorium og af bestyrelsen i Selskabet for Analytisk Psykologi (SAP/DK). Ellen Thomasen, Århus. Ergo- og musikterapeut (GIM). 25 års erfaring som psykiatrisk ergoterapeut, underviser og supervisor. Uddannet i metoden Guided Imagery and Music (GIM) siden Privat GIM-praksis Musik & Psyke. 1-årig efteruddannelse baseret på psykodynamisk og kropsterapeutisk tradition. Lars Bo Bojesen, Askov. Teolog og forfatter af en række bøger om religionspsykologi og etik. Tidligere adjunkt ved Århus Universitet og lærer ved Askov Højskole, nu lektor ved Center for Videregående Uddannelse Vest / Ribe. Ellen Thomasen Søndag 16. november 2003, kl Jung introducerer aktiv imagination som en nyttig metode i psykoterapi: Man koncentrerer sin opmærksomhed om et prægnant men uforståeligt drømmebillede eller om et spontant, visuelt indtryk og iagttager, hvilke forandringer der foregår med billedet; dette er en metode, jeg har foreslået til introspektion, nemlig at iagttage de indre billeders strøm. Den receptive musikterapimetode Guided Imagery and Music (GIM) har meget til fælles med aktiv imagination. Musikken har en særlig evne til at stimulere og intensivere - man kunne sige orkestrere - de indre billeders strøm. Foredraget vil give en indføring i GIM-metoden og belyse GIM-processen gennem udvalgte musik- og caseeksempler. At være en person - og at være et selv Kristendom og psykologi i samtale Lars Bo Bojesen Søndag 7. december 2003, kl Noget af det allermest afgørende i den kristne kultur er, at et menneske giver sig til kende som person - dvs. som en sammenhængende og uforvekslelig helhed, der har sit bestemte navn og er omgivet af en særlig urørlighedszone. Ganske ligesom det guddommelige ifølge kristendommen giver sig til kende som en personlig Gud, der har en mening med det enkelte menneske og ønsker at møde det personligt! Men også filosofien og psykologien har jo siden middelalderen gjort sig sine mere og mere selvstændige tanker om, hvad man skal forestille sig ved en person eller et selv. Og spørgsmålet er, om vi efterhånden taler helt forskellige sprog, alt efter om vi befinder os i kirken eller caféen eller konsultationen -? I hvert fald må opgaven være at bringe de forskellige sprog i rum sammen, så de kan reagere med hinanden. For det menneske, der om lørdagen sidder i caféen, om søndagen i kirken og om mandagen i konsultationen, er vel trods alt - den samme person. Musik & Psyke Musikterapi i jungiansk perspektiv Guided Imagery and Music (GIM) Aktiv imagination til klassisk musik Ellen Thomasen Kaserneboulevarden Århus C, tlf

4 Foredrag, forår 2004 Foredrag, forår 2004 Johannes Åbenbaring Søren Giversen Søndag 11. januar 2004, kl Få bibelske tekster er blevet nærlæst så intenst som Johannes Åbenbaring. Skriftet er nok blevet til i en bestemt situation omkring år 95 under indtryk af en forfølgelse, sat i gang af Kejser Domitian, men vel også i forventning om, at tidernes ende var nær. I begge tilfælde har Johannes Åbenbaring skullet bringe trøst - at det hele snart var ovre: Lyset ville sejre over mørket. Men Domitian er for længst død og borte, og tidernes ende lader stadig vente på sig, så har Johannes Åbenbaring noget at sige os i dag? I vor tid har Domitian fået mange ihærdige efterfølgere. Dagligt meldes der om grusomheder mod enkeltpersoner - ja, undertiden hører vi om folkedrab. Og ganske vist står verden endnu, men kilderne forurenes, søerne fyldes med gift, havene tilsmudses, jorden forurenes, skovene lægges øde, luften forpestes - men er der alligevel Håb? (Læs resten af Søren Giversens tekst, skrevet til Lone Hertz fremførelse af Johannes Åbenbaring, foråret 2002, på programmets bagside). Kierkegaard og Jung - en parallel læsning Preben Grønkjær Søndag 1. februar 2004, kl Søren Giversen, Holte. Professor, dr. theol. Har publiceret en række værker om Ny Testamente og religiøse forhold i datiden, bl.a. Thomas Evangeliet i oversættelse (11. opl.) og senest Oldkristne Tekster I-III. Deltog i i den fællesskandinaviske arkæologiske ekspedition i Nubien. Talrige rejser til Egypten, Jordan, Israel, Syrien og Iran. Pia Skogemann, Ishøj. Cand. mag. i arkæologi og religionshistorie, jungiansk analytiker IAAP, studieleder ved C. G. Jung Instituttet i, medlem af bestyrelsen i SAP/DK samt i International Association for Analytical Psycology. Forfatter til mange artikler og bøger, bl.a. Kvindelighed i vækst og senest redaktør af antologien Symbol, analyse, virkelighed. Åndens arketype i Ringenes Herre Pia Skogemann Søndag 14. marts 2004, kl Ud af et tidligere foredrag om Ringenes Herre hos Jungs Venner er der vokset en hel bog, som udkommer i Denne gang vil jeg ikke give det brede overblik over fortællingen, men koncentrere mig om to af RHs vigtigste personer, troldmanden Gandalf og hans rival, Saruman, og deres arketypiske, psykologiske betydning. Vi møder åndens arketype i skikkelse af den gamle, vise mand og hans forvandling fra Grå Pilgrim til Hvid Ridder - men også hans magtsyge skygge. Jeg vil også komme ind på, hvordan Gandalf og Saruman kan opfattes i lighed med Mercurius Duplex i det alkymistiske opus. Skønheden og Udyret Misser Berg Søndag 18. april 2004, kl Kierkegaard var i sit teologiske og eksistensfilosofiske projekt nødt til at beskæftige sig med psykologi og blev derigennem en forløber for dybdepsykologien. Og Jung var på sin side - med udgangspunkt i den psykiatriske behandling af mennesker - nødt til at beskæftige sig med den type teologiske og eksistensfilosofiske overvejelser, man finder hos Kierkegaard - uden at han tilsyneladende kendte Kierkegaards værker. Formålet med foredraget er at vise, hvordan det at læse Jung og Kierkegaard parallelt kan berige forståelsen af begge. Individuel Analyse, dansk og engelsk Kurser tilrettelægges Drømmeværksted i efteråret 2003 Marlene Brouwer Jungiansk Analytiker Medlem af I.A.A.P. & S.A.P. Danmark M.T.S., Diploma in Analytical Psychology C. G. Jung Institut-Zürich Sonnesgade 14, 3. sal, Århus C tlf Preben Grønkjær, Århus. Magister i idéhistorie. Underviser på Folkeuniversitetet og foredragsholder. Har bl.a. skrevet C. G. Jungs analytiske psykologi. En introduktion og Organisationens ånd. Realisering af Selvet i virksomheder og andre fællesskaber. Har ny-oversat Jungs Relationerne mellem Jeg et og det ubevidste i To skrifter om analytisk psykologi. Misser Berg,. Jungiansk analytiker IAAP, formand for Jungforeningen i, formand for Selskabet for Analytisk Psykologi, medlem af Jung Instituttets kuratorium. Hvorfor er Barbara Cartland den forfatter i verden, der har solgt flest bøger? Og hvorfor sidder vi klistret til biografsæderne eller fjernsynsskærmene for at se filmatiseringer af Jane Austens bøger? Foredraget vil forsøge at belyse, hvad det er for arketypiske figurer og mønstre, der er på spil, og hvorfor de har så stor appel til kvinder. Hvorfor kan mange mænd ikke lide alt dette? Og hvorfor er det så pinligt at indrømme, at man til tider faktisk nyder at indhylle sig i en verden af Glamour og andre sæbeoperaer? Jungiansk analyse og psykoterapi Kim Bangshøj Cand. theol. og phd. Kandidat ved C. G. Jung Instituttet i Modtager klienter i Århus og (reduceret pris) Tlf /

5 Studiekredse, efterår 2003 Tilmelding nødvendig (også tidligere deltagere) I Ching Pris kr. 300,- (gæster: kr. 450,-) Jens Windeleff fredag 19. september, kl , lørdag 25. oktober kl , søndag 30. november kl Studiekreds, forår 2004 Max. deltagerantal: 20, studiekredsen oprettes ved min. 8 deltagere. Tilmelding nødvendig, senest d. 3. februar Drømme Pris kr. 300,- (gæster: kr. 450,-) Birthe Hoe, Kim Bangshøj, Henrik Balch tirsdage 17. februar, 24. februar, 2. marts, kl Som opfølgning på Jens Windeleffs foredrag om I CHING i april er der startet en studiekreds om bogen. I studiekredsen arbejdes der indgående med teksterne i Forvandlingernes Bog, og der er hver gang workshop i anvendelsen af bogen på kollektive såvel som individuelle problemstillinger. Studiekredsen er åben for både nye og tidligere deltagere. Ved mere end 25 deltagere vil det blive overvejet at oprette to hold. C. G. Jung, Grundbegreberne i Jungs psykologi Jens Windeleff lørdag 20. september, kl , søndag 26. oktober, kl , søndag 30. november, kl Tilmelding tilrådes, men alle er velkomne Pris kr. 300,- (gæster: kr. 450,-) Introduktion til C. G. Jungs opfattelse af det psykiske system og den psykologiske typologi Jens Windeleff,. Solenergi-ingeniør og grafolog. Formand for Grafologisk Selskab i Danmark og bestyrelsesmedlem i Jung Foreningen,. Næstformand i Center for Analyse af Børnetegninger (CAB). Har oversat C. G. Jungs typologi og Richard Wilhelms I Ching. Det bevidste, ubevidste og kollektivt ubevidste. Jeg et, Personaen og Selvet. Komplekser og arketyper. Psykens selvregulerende funktioner. Individuationsprocessen. De introverterede og extraverterede indstillingstyper. Fornemme-, føle-, intuitions- og tænkefunktionerne. De mindst udviklede indstillinger og funktioner som udtryk for de ubevidste indhold. Workshop om typebestemmelse. 2. marts, ved Henrik Balch: Praktisk drømmetydning 8 9 Birthe Hoe Sygeplejerske og civiløkonom HD. 17. februar, ved Birthe Hoe: Introduktion til drømmefortolkning i den jungianske psykologi Som indledning til studiekredsen om drømme vil jeg denne aften gennemgå de vigtigste teoretiske begreber om drømme og drømmefortolkning. Hvorfor drømmer vi? Hvor kommer drømmene fra? Hvordan fortolker man en drøm? Kan man fortolke sine egne drømme? Er drømmeleksika gode? Kim Bangshøj Cand. theol. og ph.d. 24. februar, ved Kim Bangshøj (NB! Lokale 210): Barndom og barnet i drømme Når vi drømmer om barnet, er det sjældent en nøjagtig afspejling af det barn, vi var engang i den konkrete familie. En traumatiseret barndom giver sig ofte helt andre udtryk i drømme, f.eks. voldsomme skikkelser, der på forskellig vis terroriserer drømmejeg et. På den anden side vil barnesymbolet, når det optræder i drømme, alligevel tit referere til den konkrete barndom og derfra pege videre frem mod psykisk heling. Vi vil denne aften se på forskellige drømmeeksempler inden for hele dette spektrum. Et par drømme, der fremstiller den traumatiserede barndoms problematik, og andre, der mere specifikt siger noget om barnesymbolets forskellige betydninger i den terapeutiske proces. Henrik Balch Speciallæge i Almen Medicin. Psykoterapipraksis i Roskilde og Denne aften vil vi bruge lidt af teorierne til praktisk drømmetydning. Jeg vil medbringe drømmemateriale, som vi vil arbejde med i fællesskab, men har nogle af deltagerne lyst til at bidrage med egne drømme, er det også meget velkomment.

6 Studiekreds, forår 2004 Max. deltagerantal: 20, studiekredsen oprettes ved min. 8 deltagere. Tilmelding nødvendig, senest d. 9. marts Eventyr Pris kr. 300,- (gæster: kr. 450,-) Henriette Heide-Jørgensen, Katrine Friis, Hartmut Solmsdorff tirsdage 23. marts, 30. marts, 20. april 2004, kl Henriette Heide-Jørgensen Teolog og præst. 23. marts, ved Henriette Heide-Jørgensen: Eventyrets verden. Grundelementer i eventyrfortolkning Vi vil gennemgå grundelementerne i principperne for eventyrfortolkning. Vi vil slutte aftenen af med at se på og fortolke eventyret om Ederland Hønsepige, som gerne fremsendes til deltagerne forud for mødet. Katrine Friis Autoriseret psykolog, privatpraktiserende gennem 20 år. 30. marts, ved Katrine Friis: Alvor og spøg har det bedst, når de vandrer sammen Det norske folkeeventyr, Smeden, som de ikke turde slippe ind i helvede, fortolkes ud fra en klassisk jungiansk grund, dvs. ud fra den metode, som Marie Louise von Franz skabte. Set ud fra denne position er de interessante eventyr dem, der skildrer en individuationsproces, altså den proces, hvori et menneske bliver sig selv. Eventyret om smeden er imidlertid historien om individuationsprocessen, der ikke blev til noget. Højdepunkterne udgøres af de oplagte muligheder, som smeden ikke ser og ikke realiserer, mens lytteren/læseren derimod ser dem ganske klart. Det er således også en historie om komikken, ridderen i livsværdiernes tjeneste, som forsvarer os og giver os våben mod mindreværd, håbløshed og overmagt, når ulykken er sket. Bestyrelse: Anne Lisbeth Møller, formand Helmer Biseth Jytte Bitsch Bent Wegeberg Birgitte Stær Adresse: Foreningen C. G. Jungs Venner Anne Lisbeth Møller Gyvelmarksvej Risskov Tlf. (Anne Lisbeth Møller): april, ved Hartmut Solmsdorff: Hvem bestemmer din skæbne? Hartmut Solmsdorff Mag. art. Vi vil arbejde med det græske folkeeventyr Den ulykkelige prinsesse, som drager ud i verden for at bytte sin skæbne. Kan det lade sig gøre? Dette spørgsmål rummer jo terapiens centrale håb. Derfor vil vi prøve at relatere eventyrets svar til vores forestillinger om jungiansk psykoterapi. Tryk: From Grafisk, Kolding Mail: Hjemmeside: Konto: Girokonto Layout:

7 Søren Giversen har skrevet denne tekst til Lone Hertz fremførelse af Johannes Åbenbaring, foråret Søren Giversen holder foredrag om Johannes Åbenbaring søndag d. 11. januar 2004, se s. 6. Som en tyv om natten Hele tilværelsen er i Johannes Åbenbaring aftegnet som en kamp mellem lyset og mørket, og mennesker er også deltagere i denne kamp. Kamppladsen er både den hele store verden og den mikroverden, som mennesket selv og dets nærmeste omgivelser udgør, ja selv i menneskets indre raser kampen. Den tanke findes også i Dødehavsskrifterne, for her forkyndes det, at da Gud skabte mennesket satte han både lysets ånd og mørkets ånd ind i det, og det er afgørende hvem der får overtaget. Her i Åbenbaringsbogen skildres striden i store billeder, der har et næsten kosmisk sigte, men det glemmes ikke, at det også gælder mennesket: Alt hvad der siges til de syv meningheder er sagt til den enkelte der lytter: Hvad blev der af din ungdoms idealer? Du har svigtet din første kærlighed! Og du er hverken varm eller kold men lunken! Alt må grue for døden, både hele verdens og den enkeltes, enten det er den fysiske eller den åndelige. Håbet kan kun samles om det, der rummer liv, og her er Åbenbaringen knyttet til forkyndelsen og det guddommelige barn. I det er der håb, fordi det er livet. Åbenbaringens fortæller er som fortidens profeter; de forkyndte aldrig deres eget, men hvad de mente kom fra Gud. Eller som Nis Petersen skrev om digteren: En skjald er kurer for en herre, hvis åsyn han aldrig har set.... I Johannes Åbenbaring står kampen mellem lys og mørke, godt og ondt, ja liv og død. Det er så nutidigt som det kan blive. Det gælder i den store verden, vi lever i; og det gælder i den lille verden, der er vor. Grusomheder, død og ødelæggelser findes begge steder, både i ligefrem og overført betydning. Men det gør deres modsætninger også. Og hvert øjeblik træffes der - eller træffer vi - afgørelser herom. Tiden er nær, hed det til Johannes. Fortællingen er ikke blot en fortælling om død, ulykke og undergang, men også om et håb, der fødes til verden, ganske vist under veråb, men et håb der rummer liv. Det vækker uro i ens indre. Måske er tiden nær. Nær for afgørelse i den store eller lille daglige kamp mellem liv og død. Måske kommer den uventet - som en tyv om natten. Søren Giversen P r o f e s s o r, d r. theol.

Velkommen - til den 11. sæson i Foreningen C. G. Jungs Venner!

Velkommen - til den 11. sæson i Foreningen C. G. Jungs Venner! Foredrag 2004-2005 Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres idag. Foreningen er samlingssted

Læs mere

Velkommen til en ny række foredrag i Foreningen C. G. Jungs Venner!

Velkommen til en ny række foredrag i Foreningen C. G. Jungs Venner! Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres i dag. Foreningen er samlingssted for debat, kritisk

Læs mere

Foreningen C. G. Jungs venner

Foreningen C. G. Jungs venner 1 Foreningen C. G. Jungs venner Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og tanker, sådan som de tænkes og praktiseres i dag. Foreningen

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

som klassisk homøopat. I dag praktiserer hun i København og er lykkelig for at kunne hjælpe andre på samme måde som hun selv blev hjulpet.

som klassisk homøopat. I dag praktiserer hun i København og er lykkelig for at kunne hjælpe andre på samme måde som hun selv blev hjulpet. Skuespilleren og sangeren Birgitte Bruun blev for 13 år siden mirakuløst helbredt for mangeårig astma og allergi ved bare to behandlinger hos en tysk homøopat. Hun blev så grebet af resultatet, at hun

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer.

Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Praksisbeskrivelse Skabende udtryksformer. Ergoterapilærer Jytte Kokholm JCVU, ergoterapeutuddannelsen i Århus Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf. 86 21 11 88 E-mail: jyk@efaa.jcvu.dk Min baggrund: Jeg er

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Velkommen til en ny række foredrag i Foreningen C. G. Jungs Venner!

Velkommen til en ny række foredrag i Foreningen C. G. Jungs Venner! Foredrag 2010-2011 Forside: C. G. Jung, Den Røde Bog: 'Philemon' (grafisk bearbejdet udsnit) Foreningen C. G. Jungs Venner er et forum for udbredelse af kendskabet til den analytiske psykologis idéer og

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 16. august kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Til foredrag ved Erhvervsteologen Anette Ejsing, som spørger: Vil

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 01/03 2014 CPU er en forening med fokus på det spirituelle og opnåelse af en dybere forståelse for sammenhængen mellem krop, sind og sjæl. Hjælp os

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreaten i København, efterårsferien 2015 Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. Fredag d. 16. okt. - søndag d. 18. okt. 2015 Lærkehaven 51, Lystrup ved

Læs mere

Skitser fra et fælles-skab.

Skitser fra et fælles-skab. Sangskrivning i socialpsykiatrien Trine Hestbæk, cand. mag. i musikterapi. Ansat ved Marielund Center for Socialpsykiatri, Kolding kommune. Kontakt: trhe@kolding.dk Astrid Faaborg Jacobsen, cand. mag.

Læs mere