PARKLAND MASKINFABRIK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKLAND MASKINFABRIK A/S"

Transkript

1 Komposter Type Loma K50 HPMF PARKLAND MASKINFABRIK A/S Driftsinstruktion og Reservedelsliste Gældende fra maskine nr ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 1

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Forord Sikkerhedsforanstaltninger Tekniske data Funktionsbeskrivelse Indstilling af udkastertud Maskinen startes Forklaring til startboks Indstilling af indførselshastighed Udskiftning af slagler Montering af slagler Udskiftning/justering af kileremme: Vedligeholdelse Mower Omdrejningsvagt Driftsarter for HC Parametrenes betydning Problem løsning Reservedelslister ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

3 2 Forord Maskinen, der er robust konstrueret, kræver kun beskeden vedligeholdelse. For at opnå maksimal udnyttelse af komposteren, anbefaler vi, at denne driftsinstruktion gennemlæses omhyggeligt inden maskinen tages i brug. Specielt bør alle sikringsorganer kontrolleres af driftspersonalet hver gang maskinen skal tages i brug. Vi håber, at De vil få mange timers nyttig drift med Deres nye Komposter. Med venlig hilsen ParkLand Maskinfabrik A/S DENNE DRIFTSINTRUKTION BØR ALTID FØLGE MASKINEN. ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 3

4 3 Sikkerhedsforanstaltninger - Gennemlæs driftsinstruktionen før maskinen tages i brug - Rotorhuset må aldrig åbnes før rotoren står helt stille. - Stop motoren. - Service-, reparations- og vedligeholdsarbejder må kun udføres på stillestående maskiner sikre mod utilsigtet start, fjern tændingsnøglen. - Efter service- og reparationsarbejde må maskinen først tages i brug, når alle bolte er fastskruet og alle beskyttelsesindretninger er korrekt monteret. - Maskinens maksimale omdrejningstal må ikke overskrides. - Tillad aldrig ukyndige at anvende maskinen uden overvågning. - Det er førerens ansvar, at ingen mennesker eller dyr kommer i nærheden af den arbejdende maskine. - Hold god afstand til udkastertudens udblæsningsområde. - Anvend relevant sikkerhedsudstyr, dvs. sikkerhedsbriller, høreværn, sikkerhedssko, stramtsiddende sikkerhedsbeklædning. - Sikkerhedsbøjlen ved indføringstragten må ikke blokeres, fjernes eller på anden måde sættes ud af funktion. - Sikkerhedskontakten ved adskillelse af rotorhus og fødebord, må ikke blokeres, fjernes eller på anden måde sættes ud af funktion. - I forbindelse med adskillelse af rotorhus og fødebord, vær opmærksom på maskinen bliver tung i bagenden. - Iagttag altid terrænforholdene omkring maskinen. Det kan være farligt at falde i nærheden af maskinen. - I forbindelse med Mower er det vigtigt, at fjerne Mower rullerne fra dækkene efter endt brug. - Ved kørsel på offentlig vej, skal færdselslovens forskrifter overholdes. VED FARE!!! PRES SIKKERHEDSBØJLEN I STOP-ELLER RETURSTILLING. STOP MOTOREN 4 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

5 4 Tekniske data Længde Bredde Højde Vægt Valsebredde Indføringstragt Udkasthøjde Antal slagler 5050 mm mm mm kg. 500 mm. 820 x 1270 mm. ca mm. 22 stk. Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer uden forudgående varsel forbeholdes. 5 Funktionsbeskrivelse Maskinen sønderdeler grene, buske, træaffald, m.m. som lægges i tragten. Materialet trækkes ind til slaglerne, slås i stykker og blæses ud i det fri gennem udkasterkeglen. Selve rotoren med slaglerne drives af motoren. Det er vigtigt, at rotoren drejer vibrationsfrit under arbejdet. Komposteren er forsynet med hydraulisk trukkende indføringsvalser, en flowventil, en manøvreventil og en sikkerhedsbøjle. Indføringsvalsens hastighed reguleres ved at dreje på flowventilen. Det er således, at stor hastighed giver groft materiale. Manøvreventilen, der aktiveres ved hjælp af sikkerhedsbøjlen, har tre stillinger: Midterstilling giver INDTRÆK Bevægelse mod tragten (tryk) giver STOP Bevægelse væk fra tragten (træk) giver UDTRÆK (dvs reversering). Efter sikkerhedsbøjlen har været i stop position, skal låsepal aktivers for igen at frigøre sikkerhedsbøjlen. Opstart: Inden der fyldes materiale i maskinen drejes udkasterkeglens tud i den ønskede vinkel, og det skal sikres, at personer og dyr er uden for udkasterområdet. Manøvreventilen skal stå i stopstilling, dvs at sikkerhedsbøjlen skal være skubbet helt ind. Start motoren og motorens omdrejninger justeres gradvist op, indtil det ønskede omdrejningstal er nået. Når sikkerhedsbøjlen trækkes et "hak" ud, drejer valsen rundt. Ved at indstille flowventilen med fingrene, finder man nu den rigtige omdrejningshastighed. Kør aldrig for hurtigt med valsen, da træet ved for stort tryk på rotoren vil virke som en bremse, og grene trækker sig rundt omkring valsen. Ved at trække sikkerhedsbøjlen et hak ud, vendes oliestrømmen i manøvreventilen, og valsen løber den anden vej. Herved presses materialet igen bagud. ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 5

6 6 Indstilling af udkastertud Håndtaget over bøjlen drejes 90 grader (løsnes) og tuden kan herefter drejes. Håndtaget over bøjlen drejes tilbage (spændes) og tuden sidder fast. Udkastevinklen ændres ved, at stramme eller løsne kæden, der forbinder skærmen og tuden. 7 Maskinen startes Folk, der betjener maskinen, skal være iført høreværn og visir. Stil gashåndtaget på ingen gas. Drej nøglen så forvarmerlampen lyser (gul). Efter ca sekunder slukkes lampen og motoren kan startes. Ved kold motor skal den køre ca. 4 min., inden der gives fuld gas. Under drift skal motoren have fuld gas. Betjeningsbøjlen skal stå i midterstilling. Hastigheden på indtræksvalserne justeres med drejeknappen på manøvreventilen. Materiale, der skal knuses, bør ikke være over 15 cm. i diameter. Hvis materialet sidder fast i indløbet, kan valserne returnere (køre baglæns) materialet ved at trække betjeningsbøjlen bagud. Inden maskinen stoppes, er det vigtigt at maskinen er kørt tom for materiale. Herefter tages gassen af, så maskinen kører i tomgang. Når dette er sket, kan nøglen drejes og maskinen stopper. Ingen personer må stå under udkaster tuden. Personer, der betjener maskinen, skal være iført høreværn og sikkerhedshjelm. Ingen materialetilførsel før start. 6 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

7 8 Forklaring til startboks Lyser grøn når maskinen kører og er ok Olietryks lampe Køler temperatur varm Generator lader ikke Forvarmer Luftfilter er stoppet Fejl lampe hvis der er en af de andre der er fejl ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 7

8 9 Indstilling af indførselshastighed Indføringsvalserne startes ved at føre betjeningsbøjlen (1) ud af neutral stilling. Hastigheden af valserne justeres trinløst på justeringsskruen (2) på manøvreventilen Valserne skal trække materialet ind når betjeningsbøjlen står i midterstilling. BEMÆRK: Hvis maskinen, når der tilføres materiale, går væsentlig ned i omdrejninger, er indføringshastigheden for stor. Sænk indføringshastigheden på justeringsskruen ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

9 10 Udskiftning af slagler Når K50 s kapacitet sænkes og det sønderknuste materiale ser ud til at blive mere langt i det ende normalt, er det fordi slaglerne trænger til at blive vendt eller skiftet. Det anbefales at vende slaglerne efter m 3. eller når de er slidt runde på det skærende hjørne Den nemmeste måde at gøre det er ved at adskille fødebordet og slaglehuset. Fjern da skærmene ved rotor huset. Hvis slaglerne ikke har været vendt før, så gøres dette ved at markere hver enkelt slagle ved nummer, da det er vigtigt, at hver enkelt slagle får præcis samme placering som før af hensyn til rotorens balance. Hvis slaglerne har været vendt før, må de udskiftes. Skærmene for service hullerne fjernes. ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 9

10 1 Slaglerne kan på K50 H, HP, HPM også skiftes ved at åbne ind til rotorhuset. Dette gøres ved, at fjerne de 3 boltene (1), på hver side, ved sammenslutningen mellem fødetragt og rotorhuset. På K50 HPMF (med fødebord) fjernes boltene ligeledes, derefter kan fødebordet trækkes væk fra rotorhuset og man kan komme til slaglehuset. Husk: at fjerne strømstikket til lyset under maskinen inde adskillelse. (2) Dette sidder lige bag olietanken i venstre side. 2 Vigtig: Når rotorhuset trækkes væk fra slaglehuset vil komposteren blive tung i bag, der er derfor risiko for at komme i klemme under komposteren. Maskinen åbnes. Tværboltene (stavboltene) stilles ud for servicehullerne. Fjern splitpinden ved den første tværbolt. 10 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

11 Tværbolten slås ud ved hjælp af en dorn fra venstre mod højre. Gentag dette ved alle tværboltene. 11 Montering af slagler Et sæt af slagler består af 22 stk. Det anbefales at skifte tværboltene samtidig med slaglerne, da det ikke kan undgås, at tværboltene også bliver udsat for slag. VIGTIGT! Slaglerne skal monteres som anvist. Første række: Installer de fem slagler som vist på billedet.. Tværbolten slås i fra venstre. Sæt splitpinde i. ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 11

12 Anden række: Installer seks slagler. Tværbolten slås i fra venstre. Sæt splitpinde i. Tredie række: Installer fem slagler. Tværbolten slås i fra venstre. Sæt splitpinde i. Fjerde række: Installer seks slagler. Tværbolten slås i fra venstre. Sæt splitpinde i. Når alle slaglerne på alle fire rækker enten er vendt eller nye slagler er installeret med splitpinde, efterse da maskinen for værktøj og løse dele inden afgangstragten eller rotorhuset lukkes og boltene skrues forsvarligt i igen. Sæt derefter skærmene på plads. PAS PÅ! Sikre at der ingen løse slagler er i maskinen, når den lukkes. Stå ikke under udkastertuden, når maskinen startes efter slagleskift eller slaglevending. 12 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

13 12 Udskiftning/justering af kileremme: Kileremmene skal være af typen B Udskiftning af kileremme Remskærmen afmonteres. Boltene (1), 2 stk. i hver sider, der befæstiger motorslæden til trailerrammen løsnes. Kontramøtrikkerne på justerskruerne løsnes (2). Justerskruerne (2) løsnes, og slæden skubbes tilbage på rammen. De nye kileremme sættes på. Altid 3 stk. Justerskruerne (2) spændes, mens det kontrolleres, at remskiven på motoren ser parallel med remskiven på rotorhuset. Justerskruerne(2) spændes indtil remmene kan nedbøjes 10 mm. Kontramøtrikkerne på justerskruerne (2) spændes. Boltene på motorslæden (1) spændes og remskærmen monteres. 2 Justering af kileremme Boltene (1), der befæstiger motorslæden til trailerrammen, løsnes. Kontramøtrikkerne på justerskruerne (2) løsnes. Justerskruerne spændes til remmene kan nedbøjes 10 mm. Det er vigtigt at justerskruerne drejes lige meget! Kontramøtrikkerne på justerskruerne (2) spændes. Boltene på motorslæden (1) spændes. ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 13

14 13 Vedligeholdelse Efterspænding: Alle bolte og møtrikker efterspændes senest efter 4-5 timers drift og herefter for hver 50 timer dvs. en gang pr. uge. Kileremme: Kileremmenes stramning skal kontrolleres/justeres efter ca. 1 times drift og herefter regelmæssigt. Smøring: Maskinen har to styk lejer ved rotorakselen. Lejerne skal smøres før sæson start og herefter for hver 50 timers brug, dvs. en gang pr uge. Lejerne i indtræks valserne samt lejer i fødebordet, skal ligeledes smøres før sæson start og herefter for hver 100 timer. Undgå oversmøring da dette kan presse lejetætningerne ud. Det hydrauliske system: Niveauet i olietanken kontrolleres jævnligt Efter 50 driftstimer anbefales filterskift Efter 100 driftstimer udskiftes olien. Herefter 1 gang årligt i forbindelse med systemcheck og udskiftning af filtereelement. Generelt: Ved længere tids stilstand bør maskinen rengøres og smøres ind. Rotoren skal måske rengøres for harpiks men ellers brug vand og kraftig børste evt. højtryksrenser til rengøringen.. Motor: Se original arbejdsinstruktion fra motorproducenten, ved service brug særskilt servicemanual. 14 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

15 14 Mower Som ekstra udstyr kan der være monteret Mower, Moweren fungere ved at man foran på Komposteren aktivere manøvrehåndtag 2, som pressere Mower rullerne imod dækkene. Derefter kan man aktivere mønøvrehåndtag 1 og 3, som driver henholdsvis venstre og højre motor og dermed få Moweren til at flytte maskinen. Vigtigt: Det er vigtigt at man efter endt brug af Mower, aktivere manøvrehåndtag 2, således at Mower rullerne igen fjernes fra dækkene. Ved kørsel med Mower aktiveret, vil dækkene blive ødelagt. ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 15

16 15 Omdrejningsvagt Chipper kontrol HC 960 er programmeret med følgende parameter: Mode: Automatic L (ow): 1900 n (ormal): 2000 H (igh): 2350 Ret (urn): 0000 IPU: 0001 Styreenhed HC 960 omfatter ud over en automatisk styring for komposterens indtræksvalser, også en omdrejningstæller samt en tæller for dagstimer og samlet antal driftstimer. Ved drift af HC 960 skelnes mellem to forskellige driftstilstande. Programmering af parametre Herunder forstås indstillingen af forskellige grundværdier for at tilpasse HC 960 til de forskellige komposter typer. Parametrene skal kun programmeres ved første idriftsættelse. Normal drift I normal drift har HC 960 en visende funktion. Afhængigt af om knivakslen roterer eller ej, vises enten omdrejningstallet eller det samlede antal driftstimer. Før HC 960 kan anvendes, skal der foretages en grundindstilling af parametrene. På den følgende side er de enkelte parametre anført med både deres navn (som vises på displayet) og deres betydning Driftsarter for HC 960 Ved funktionen af HC 960 er det nødvendigt at skelne mellem den fuldautomatiske (parameter n større end nul) og en halvautomatisk driftsart (parameter n lig med nul). Herunder kan brugeren selv vælge, i hvilken driftsart han vil benytte HC 960. I den halvautomatiske driftsart skal knivakslen bringes op på det ønskede omdrejningstal efter start af dieselmotoren. Dette nominelle omdrejningstal kan så gemmes ved at trykke på S- tasten. Samtidig indkobles indtrækningsfunktionen. Hvis knivakslens omdrejningstal ændres under drift, og der så igen trykkes på S-tasten, gemmes det nye nominelle omdrejningstal. Dette sker, hver gang der trykkes på S-tasten. 16 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

17 15.2 Parametrenes betydning Navn Betydning Bemærkning L (ow) Min. omdrejningstal Afvigelse fra det nominelle omdrejningstal. Hvis hastigheden kommer under dette minimumsomdrejningstal, standses indtrækningsfunktionen for at give knivakslen mulighed for at komme op på sit nominelle omdrejningstal igen. Ved minimumsomdrejningstal kan man indtaste såvel en absolut værdi som den procentuelle afvigelse fra det nominelle omdrejningstal. For at indtaste en procentuel afvigelse skal der programmeres en "negativ" værdi. Det vil sige, at man med minustasten (pil ned) skal gå ud over nulpunktet. En "negativ" værdi (Procentværdi) vises på displayet som et "P". F.eks. svarer "P 05" til en procentuel afvigelse på 5%. Vises der f.eks. "0850" på displayet, betyder det, at 850 rpm er programmeret som minimumsomdrejningstal. Hvis et "nul" indføres i denne parameter, sker der ingen overvågning af minimumsomdrejningstallet. Tilladt værdi: % / rpm n (ormal) Nominelt omdrejningstal Normalt omdrejningstal, som knivakslen skal holde, og ved hvilket indtræksvalserne startes (hvis et genindkoblingsomdrejningstal er programmeret, har det forrang, se også parameter ret). Efter et fald i omdrejningstallet skal det nominelle omdrejningstal nås igen for på ny at starte indtræksvalserne. Hvis værdien "nul" indtastes her, betyder det, at knivakslen efter start af motoren igen skal bringes op på et bestemt omdrejningstal, der så kan gemmes med tryk på en tast (programmeringsfunktion). Tilladt værdi: rpm H (igh) Maks. omdrejningstal Højeste tilladte omdrejningstal for knivakslen. Når omdrejningstallet nås eller overskrides, standses indtræksvalserne. Indtastningen kan foretages procentuelt eller som absolut værdi, svarende til fremgangsmåden ved indtastning af minimumsomdrejningstal. Hvis et "nul" indføres i denne parameter, sker der ingen overvågning af overhastighed. Tilladt værdi: % / rpm ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 17

18 ret (urn) IPU Genindkoblingsomdrejningstal Impulser pr. rotation Omdrejningstal, ved hvilket indtrækningsfunktionen genindkobles. (Bemærk at dette parameter har forrang for parameteret "n"). Det må kun benyttes i den halvautomatiske driftsart. Der skal her indtastes en værdi, der ligger en smule under det normale omdrejningstal. Da værdien for det normale omdrejningstal i denne driftsart altid kan ændres via programmeringsfunktionen, anbefales det at indtaste en procentuel værdi. I den fuldautomatiske driftsart skal man her indtaste værdien nul. Indtastningen kan foretages procentuelt eller som absolut værdi, svarende til fremgangsmåden ved indtastning af minimumsomdrejningstal. Tilladt værdi: % / rpm Antallet af impulser, som en nærhedsafbryder afgiver pr. knivakselrotation. Tilladt værdi: ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

19 16 Problem løsning Problem Mulig årsag Løsning Omdrejning på maskinen går ned Farten på valserne er for høj Der er for meget materiale i maskinen Våde blade eller køkkenaffald etc. Kileremmene er ikke stramme Kileremmene er slidt/knækket Nedsæt hastigheden af valserne på manøvreventilen, som beskrevet tidligere Sæt betjeningsbøjlen i neutral og vent med at komme mere materiale ind indtil rotoren er kommet op på fulde omdrejninger igen. Rengør maskine ved at komme rent træ eller bark I samtidig med det andet materiale. Stram kileremmene op, som beskrevet tidligere Udskift kileremmene, som beskrevet tidligere Valserne kører ikke Betjeningsbøjlen står i neutral position Justeringsskruen på manøvreventilen er skruet til. Valserne er blokeret Luft i det hydrauliske system Filteret er blokeret Utætheder i det hydrauliske system Sæt betjeningsbøjlen i korrekt position. Drej på justerskruen til valserne drejer rundt, som beskrevet tidligere Kør valserne baglæns ved at skubbe betjeningsbøjlen væk fra Dem selv Check om der er nok olie på traktoren / tanken. Evt. fyld op med hydraulikolie Rengør eller skift filter Check det hydrauliske system og udskift evt. defekte dele Komposteren fungerer ikke Kileremmene er ikke tilpas stramme Kileremmene er i stykker Stram kileremmene, som beskrevet tidligere Udskift kileremmene, som beskrevet tidligere Maskinen ryster, når den kører Slaglerne er slidt Udskift slaglerne, som beskrevet tidligere Det færdige produkt er for trævlet Hastigheden på valserne er for høj Slaglerne er slidte Nedsæt hastigheden ved at justere på skruen på manøvreventilen, som beskrevet tidligere Udskift slaglerne, som beskrevet på tidligere ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 19

20 20 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

21 17 Reservedelslister ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 21

22 22 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

23 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 23

24 24 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

25 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 25

26 26 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

27 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 27

28 28 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

29 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 29

30 30 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

31 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 31

32 32 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle

33 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 33

Kompos 50. Bruger manual. Maskinfabrikken LOMA ApS Lyngvejen 14 DK-4350 Ugerløse DANMARK Tel. +45 59 18 85 20 Fax +45 59 18 85 40

Kompos 50. Bruger manual. Maskinfabrikken LOMA ApS Lyngvejen 14 DK-4350 Ugerløse DANMARK Tel. +45 59 18 85 20 Fax +45 59 18 85 40 Kompos 50 Bruger manual Maskinfabrikken LOMA ApS Lyngvejen 14 DK-4350 Ugerløse DANMARK Tel. +45 59 18 85 20 Fax +45 59 18 85 40 Maskinfabrikken LOMA ApS Side 1 af 20 Declaration of Conformity We hereby

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere

Bugserede eksaktsnittere Bugserede eksaktsnittere FCT 960 FCT 1060 FCT 1360 FCT 1460 Eksaktsnitning Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter

Læs mere

ALPHA Gulvslibemaskine

ALPHA Gulvslibemaskine LPH Gulvslibemaskine Brugsanvisning OBR INTERDIMNT ps Roustvej 90-6800 Varde, DK Telefon + 45 76 94 08 22 Fax +4576940722 e-mail: cobra@cobra-interdiamant.com www.cobra-interdiamant.com VR nr.: 25 30 80

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk

Jema Autolifte A/S, Industrihegnet 2, 4030 Tune, Denmark www.jemaautolifte.dk info@jemaautolifte.dk Bemærk: Vores produkter er undersøgt og godkendt af, National Technological Quality Surveillance Bureau. Vores fabrik overholder følgende standard Q/YDY001-1999. Indholdsfortegnelse Beskrivelse af afbalanceringsmaskinen........2

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Af- og påmontering, spænding af tandrem

Af- og påmontering, spænding af tandrem Side 1 af 8 Af- og påmontering, spænding af tandrem Nødvendigt specialværktøj, nødvendige kontrol- og måleapparater samt hjælpemidler t Dorn til dieselindsprøjtningspumpe -3359- t Specialværktøj -3387-

Læs mere

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 BRUGSANVISNING Sprederen monteres vandret på traktoren. Afstanden fra spredeskive til vejen skal være ca. 60 cm. Traktorens stabiliseringskæder bør strammes

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

Solift Klovbeskæringsboks

Solift Klovbeskæringsboks Brugsanvisning Varenr.: 9042790 Solift Klovbeskæringsboks Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Solift klovbeskæringsboks Varenr.: 9042790 Beskrivelse: Klovbeskæringsboksen

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

1. GENEREL INFORMATION OG DATA

1. GENEREL INFORMATION OG DATA BRUGERHÅNDBOG 1. GENEREL INFORMATION OG DATA 1.1.Producent 1.2. C.E. FALC S.r.l. via Proventa n. 41 FAENZA (RAVENNA) ITALY 1.3. Dækkende modellerne: ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere