Intelligent energiforbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intelligent energiforbrug"

Transkript

1 DI Sådan > SÅDAN Intelligent energiforbrug En vejledning fra DI ITEK > SÅDAN DI 1787 København V Tlf itek.di.dk

2 Udgivet af DI Redaktion: Carl Thørner Tryk: Kailow Graphic Forsidefoto: Dong Energy, Lars Sundhøj ISBN > SÅDAN

3 > Indhold 3 Hvorfor fokus på intelligent energiforbrug 5 Energiforbrug ved produktion, logistik mm. 6 Smartere tilrettelæggelse af arbejdsprocesser 7 Den energirigtige kontorarbejdsplads 9 Computere og skærme 10 Printere og kopimaskiner mm. 11 Andet kontorudstyr 12 Servere og netværksudstyr 13 Benchmark af elforbrug 14 Ændring af forretningen 15 Ændret adfærd: Det handler om ledelse 15 Hvordan kommer du videre?

4 Hvorfor fokus på intelligent energiforbrug Vore kunder, forretningspartnere og det omgivende samfund forventer, at vi som virksomheder opfører os samfundsmæssigt ansvarligt. Det gælder også virksomhedernes bidrag til CO 2 -udledning og dermed vores energiforbrug. Elektricitet er den energiform i Danmark, der under de aktuelle produktionsforhold bidrager med den højeste CO 2 -emission. Elsektoren alene står for ca. 40 pct. af landets samlede CO 2 -udslip på trods af, at vindmøller bidrager med næsten 20 pct. af elproduktionen, og at danske kraftværker er energieffektive. Forklaringen på det høje CO 2 -udslip er, at halvdelen af den danske el produceres på kul. 2 3

5 Elbesparelser er derfor helt afgørende, hvis det danske CO 2 -udslip skal reduceres. Intelligent energiforbrug handler dels om at bruge it, tele og elektronik til at nedbringe energiforbruget, dels at energiforbruget ved brugen af disse teknologier reduceres mest muligt. Set i helikopterperspektiv kan energiforbruget nedbringes på mange måder: > Ved at ændre produktionssystemer og logistik, dvs. de fysiske anlæg. > Ved inden for de givne fysiske rammer at ændre arbejdets tilrettelæggelse, f.eks. gennem øget brug af hjemmearbejdspladser, videokonferencer og ved brug af andre former for elektronisk understøtning af arbejdsprocesser. > Ved at indrette arbejdspladserne energirigtigt med hensyn til isolering, belysning, opvarmning og ventilation m.m. > Ved at anskaffe udstyr med lavt energiforbrug. > Ved hensigtsmæssig indretning af serverrum. > Ved at tænke i stordriftsfordele, f.eks. ved at samle opgaver eller ved at outsource til professionelle. > Gennem adfærdsændringer, hvor den enkelte medarbejder bevidstgøres om sit bidrag til energiforbruget gennem transport, brug af udstyr samt dokumenthåndtering. Energiforbrug ved produktion, logistik mm. Energiforbruget i forbindelse med produktion, transport af (rå-)varer og distribution vil for mange fremstillings- og teknologitunge virksomheder udgøre en stor post på energiregnskabet. Den enkelte virksomhed må derfor case by case vurdere, hvordan man mest hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt vil kunne reducere forbruget. Bortset fra den del af produktionsapparatet, der vedrører servere og andet it-udstyr henvises virksomhederne til at benytte det energikompas, som er udviklet af DI i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet, jfr. link: Disse elementer vil alle virksomheder kunne inddrage i deres overvejelser/planer om at nedbringe energiforbruget. 4 Foto: Elsparefonden

6 Smartere tilrettelæggelse af arbejdsprocesser I mange virksomheder kræver arbejdets udførelse ikke konstant fysisk tilstedeværelse. Kun en mindre del af arbejdstiden går med fælles møder/projektopgaver, mens medarbejderne i en stor del af tiden arbejder selvstændigt eller er på kunde- eller partnerbesøg. I disse tilfælde vil en del af arbejdet (i mange tilfælde op til 40 pct.) kunne varetages fra en hjemmearbejdsplads, ligesom medarbejderen vil kunne gives en betydelig fleksibilitet med hensyn til, hvornår på dagen fremmødet finder sted. Det vil kunne spare såvel tid som transportomkostninger. Tilsvarende gælder møder med fysisk adskilte medarbejdere eller forretningspartnere i andre virksomheder hvor møder kan erstattes med videokonferencer, når først den indledende fortrolighed er skabt. Hertil kommer muligheden for automatiske oversættelsesservices i tilfælde af forretningskommunikation med Kina eller andre lande, hvor der ikke i alle tilfælde kan kommunikeres på engelsk. For mange servicemedarbejdere, montører m.m. har det vist sig, at gevinsten ved at udstyre alle med bærbare pc'er og mobile terminaler er tjent ind på mindre end et år, simpelthen fordi arbejdstilrettelæggelsen bliver mere effektiv, da der kan omdirigeres og undgås kørsel frem og tilbage i forhold til servicecentraler m.m. Det giver øget fleksibilitet, bedre kundeservice samt mindre energiforbrug udover sparede omkostninger i kroner og ører. Det fleksible arbejde baserer sig blandt andet på: > Mål og performanceledelse > Bærbare pc'er og mobile terminaler > Mobil opkobling til virksomhedens netværk > Øget brug af hjemmearbejde > Øget brug af videokonferencer I det hele taget bør aflønning af tilstedeværelse erstattes af aflønning efter præstationer. Jo bedre chef og medarbejder er til at aftale, hvilke konkrete resultater, der forventes at foreligge til hvilke tidspunkter og i hvilken kvalitet, jo større fleksibilitet er der til at kunne indrette arbejdet efter, hvad der er energirigtigt og familievenligt. Den energirigtige kontorarbejdsplads Det er vigtigt at have for øje, at der følger en elregning med alle elektriske produkter. Derfor er det vigtigt både at medregne anskaffelsespris og driftsomkostninger for at få et reelt billede af, hvad totalomkostningen er for et givet elektrisk produkt. Nærværende anbefaling indeholder råd om anskaffelsen og anvendelsen af it og elektronik i forbindelse med kontorarbejdspladser. Følges rådene, betyder det, at energiforbruget formindskes. Det er så heldigt, at man samtidig kan tjene penge og spare energi, hvis man tænker sig om, når man køber eller bruger elforbrugende udstyr. 6 7

7 På kontorarbejdspladser er der mere end 30 pct. at spare, blot ved at tænke sig om, når man køber nyt kontorudstyr, og når apparater og udstyr er i drift. Introducér en slukke-kultur i firmaet, så medarbejderne som en helt naturlig ting slukker for alt det elektroniske udstyr, når de går hjem. Traditionelle kontorarbejdspladser har et stort strømforbrug, hvor 80 pct. af forbruget anvendes inden for følgende områder: > Belysning > Ventilation > It- og kontorudstyr: computere, skærme, telefoner, printere, kopimaskine mm. > Serverrum Der er stor forskel på kontorarbejdspladsers elforbrug. Strømslugerne bruger fire gange så meget el som de mest energibevidste kontorer. Gode råd om belysning og ventilation findes i Elsparefondens Indretningsvejledning 08. Gode råd om anskaffelse og brug af it- og kontorudstyr, servere m.m. er beskrevet i det følgende. Tjek eventuelt også Elsparefondens Indkøbsvejledning Indkøb af strømbesparende og strømreducerende udstyr indebærer ofte engangsudgifter, men engangsudgifterne tjenes ind på besparelser på energiforbruget og de miljømæssige gevinster. Computere og skærme Der er stor forskel på elforbruget for computere og skærme. Ved at vælge energieffektive computere og skærme ved nyindkøb og udskiftning er det muligt at spare halvdelen af elforbruget. Der er op til kr at spare i levetiden for hver enkelt enhed. Man sparer mest ved at vælge bærbare computere i stedet for stationære. Køb altid kun fladskærme og overvej at udskifte gamle billedrørsskærme med fladskærme. Uanset om man har energieffektivt eller ikke-energieffektivt udstyr, er der også penge at spare ved at bruge og indstille udstyret på den mest energieffektive måde. Strømstyringen i operativsystemet kan klare denne opgave med at styre både computer og skærm til lavt forbrug. Tilslut alt udstyr, der ikke er brug for, når computeren er slukket, til en elspareskinne. Når computeren slukkes, slukker elspareskinnen det tilsluttede udstyr. Gode råd om indkøb og drift > Gå efter bærbare computere og fladskærme. > Gå efter computere og skærme med laveste elomkostninger i hele levetiden. > Indstil computere og skærme til gå i standby eller dvale, når de ikke er i brug. > Påvirk medarbejderne til at slukke for computer og skærm, når de går hjem. > Brug elspareskinne, som automatisk slukker alt tilsluttet udstyr ved sluk af computer. > Brug særlig server-software, som kan slukke for computere på netværk, når de ikke bruges. 9

8 Printere og kopimaskiner mm. Printere, kopimaskiner, skannere og faxmaskiner er skjulte strømslugere på kontorerne, da de størstedelen af tiden står og venter uden at producere noget. Der kan spares mange penge på elregningen, hvis maskinerne er sat til at gå i elsparetilstand. Det kan let dreje sig om flere tusinde kroner på elregningen hvert år for hver maskine. Indstil maskinerne til automatisk at printe eller kopiere i duplex (print og/ eller kopiering på begge sider af papiret), eller påvirk brugerne til at bruge duplex. Det kan reducere papirforbruget i maskinernes levetid med flere tons og giver dobbelt så meget plads på reolerne. Sørg for, at maskinerne er indstillet til at gå i dvale og til automatisk at slukke efter så kort tid, som er acceptabelt i forhold til opvarmningstiden. Gode råd om indkøb og drift > Vælg maskiner, der passer til behovet, så de ikke er større end nødvendigt. > Vælg maskiner, som varmer hurtigt op til klar-tilstanden. > Vælg maskiner, der kan printe og kopiere på begge sider (duplex). > Indstil maskinerne til at gå i dvale og automatisk slukke efter noget tid og til automatisk at slukke om natten. Overvej om der er behov for en traditionel fax i forhold til at have faxen indbygget i en multifunktionsmaskine eller at have et faxmodem på en server, som alligevel er konstant tændt. Sæt urstyring på maskinerne til automatisk slukning ved arbejdstids ophør, eller påvirk brugerne, så sidste person, der går fra kontoret, slukker for alle maskiner. Andet kontorudstyr De fleste kontorer har hæve-/sænkeborde, trådløse telefoner, mobiltelefoner og mange små enheder med løse strømforsyninger, som hver især ikke bruger så meget strøm; men hvis der er mange af dem, kan elspildet alligevel være betydeligt. Er strømforsyningen stor og tung, og bliver den varm, når den er tændt, er det typisk et tegn på, at strømforsyningen ikke er effektiv, og at elforbruget i standby og i tændt tilstand er højere end det bør være. Overvej at købe efter de nye Energy Star-krav, der er på vej for eksterne strømforsyninger og batteriopladere til normal kontor- og hjemmebrug. Gode råd om indkøb og drift > Trådløse telefoner og mobiltelefoner med ekstern strømforsyning bør overholde kravet til strømforsyninger. > Brug elspareskinner til automatisk at slukke for trådløse telefoner og mobiltelefoner, når computeren ikke er tændt

9 Servere og netværksudstyr For mange virksomheder vil der være betydelige stordriftsfordele forbundet med en outsourcing af små serverinstallationer der typisk er energiineffektive til store datacentre indrettet efter de nyeste forskrifter. Det vil kunne reducere energiforbruget ganske betydeligt. Netværksudstyr og servere udgør en stor del af det samlede elforbrug i kontorbygninger, fordi udstyret som regel er tændt konstant. Indkøbspolitik og drift Servere > Invester så vidt muligt i blade-servere. > Saml mange virtuelle servere på få fysiske servere. > Køb strømforsyninger med en effektivitet på mindst 80 pct. og helst over 90 pct. ved normal belastning. UPS-anlæg > Vælg en UPS med høj effektivitet. > Tænk fremad. Undgå trinvis udbygning. Køleanlæg > Vælg trinløs regulering eller anden god kapacitetsregulering. > Tænk fremad. Vælg en skalerbar og fleksibel løsning. På en gennemsnitlig dansk arbejdsplads bruger serverrummet årligt el for til kr. Et pilotprojekt gennemført af Elsparefonden viser, at mellem en tredjedel og halvdelen af elforbruget kan spares uden at gå på kompromis med drifts- eller it-sikkerhed. Et eksempel er den varme luft på C, der enten kan suges ud fra serverrummet og bruges til at forvarme den friske luft til bygningens andre lokaler, eller der kan i stedet anvendes frikøling, som udnytter udeluften op til ca. 17 C. Et serverrum vil typisk indeholde følgende udstyr med andel af serverrummets elforbrug anført i parentes: > Servere, CPU er og harddiske (60 pct.) > Diverse it-udstyr, backup-systemer og skærme (10 pct.) > Køleanlægget (30 pct.) Elsparefonden har udgivet en vejledning Projekteringsvejledning for energieffektive serverrum, der behandler de vigtigste emner i forbindelse med etableringen af nye eller ombygning af eksisterende serverrum. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med en række eksterne samarbejdspartnere. Benchmark af elforbrug Elsparefonden har udviklet et værktøj: Se Elforbrug til at følge og analysere elforbruget. Man kan følge forbruget og få rapporter med analyse af det. Elforbruget overføres fra firmaets elmåler(e). På Se Elforbrug, kan man sammenligne sig med andre tilsvarende arbejdspladser. Der er udarbejdet en vejledning Kom godt i gang med Se Elforbrug, som kan downloades fra

10 Ændring af forretningen For mange virksomheder betyder de globale udfordringer en ændret placering i værdikæden, således at virksomheden mere fundamentalt omlægges. Det udmøntes f.eks. ved at > opgaver off-shores for at opnå adgang til markeder, kompetencer eller omkostningseffektivitet, > virksomhedens fokus på kerneopgaver øges, hvorved nogle arbejdsprocesser outsources til andre i Danmark eller i udlandet, > produktionsapparatet servicekoncepter og lignende totalt ændres. Også i disse overvejelser bør der indtænkes en energidimension: De omlægninger, der er hensigtsmæssige for at styrke virksomhedens konkurrenceevne vil oftest gå hånd i hånd med energieffektivitet. Nye bygninger, nye produktionsanlæg, servicefaciliteter eller transportsystemer kan indrettes langt mere energirigtigt. Optimering af logistik vil udover at spare omkostninger også spare energi. Ved at outsource it-drift, dokumenthåndtering og andre forretningsservices vil de stordriftsfordele, man ikke selv kan opnå, kunne realiseres gennem outsourcing-leverandøren. Arbejdsprocesser, der kan outsources: > Intern og ekstern logistik > It-drift (serverfarme, vedligeholdelse og backup) > It-services (drift af kontorarbejdspladser) > Operationel leasing af pc'er og mobile klienter > Fysisk dokumenthåndtering (print og kopiering) Ændret adfærd: Det handler om ledelse Mange energibesparelser står og falder med medarbejdernes bevidsthed om, at den enkeltes adfærd kan være med til at reducere forbruget. Mange er på forhånd stærkt motiverede; men mangler konkrete eksempler og værktøjer for at komme i gang. Det er derfor afgørende med en bevidst ledelsesindsats, der på denne side demonstrerer vilje til at efterleve de gode råd og på den anden side belønner de medarbejdere, der gør en særlig indsats. Dette kan gøres ved at inddrage energiadfærden i den løbende bedømmelse af den enkelte medarbejder. Hermed vil hurtige adfærdsændringer i virksomheden understøttes. Hvordan kommer du videre? Få vejledning af et energiselskab I Danmark er energiselskaberne forpligtet til at skaffe energibesparelser til veje i erhvervslivet, husholdninger og den offentlige sektor. I denne forbindelse kan virksomheder få gratis energirådgivning af energiselskaberne, som tager sig betalt ved at opnå retten til energibesparelsen. I nogle tilfælde yder energiselskaberne også tilskud til energibesparende investeringer. Energiselskaberne fokuserer både på nyinvesteringer, renovering samt adfærdsmæssige ændringer i drift af produktionen. Energiselskabernes besparelsesinitiativer skal realiseres hos slutforbrugerne, dvs. erhvervslivet, husholdninger og den offentlige sektor

11 I forlængelse heraf kan brugen af energitjenesteselskaber (ESCO er) være en god indgangsvinkel til at få hjælp til energibesparelser. Et energitjenesteselskab leverer energitjenester og energibesparende tiltag, hvor betalingen afhænger af, om der opnås energibesparelser. Selskabet finansierer investeringen i de energibesparende tiltag ved omvendt at tage pant i kundens (forventede) fremtidige økonomiske gevinst i en aftalt periode. Efter periodens udløb, og dermed afkastet til ESCO en, står kunden tilbage med gevinsten af mindre energiforbrug uden at have brugt finansielle eller mandskabsmæssige ressourcer i investeringen. Elsparefonden Elsparefonden har udgivet en række vejledninger, der specifikt retter sig mod husholdningerne og den offentlige sektor. Da kontorarbejdspladser i det offentlige og i det private stort set er identiske, kan Elsparefondens vejledninger derfor med fordel udnyttes i private virksomheder. Se mere på DI Anvend gerne DIs energikompas på Du er naturligvis også velkommen til at kontakte DI for yderligere information: Carl Thørner, DI ITEK, eller via mail: eller Simon Dreyer, DI Energibranchen, eller via mail: Foto: Elsparefonden

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11

Energieffektive serverrum. Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Energieffektive serverrum Jacob Ilsøe Elsparefondens Kunderådgivning jail@sparel.dk Tlf: 51 31 95 11 Serverrum Sikker drift og god økonomi Elforbrug i serverrum Måling af elforbrug i serverrummet Nøgletal

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Pejlemærker for folkeskoler, offentlige administrationsbygninger og børnehaver

Pejlemærker for folkeskoler, offentlige administrationsbygninger og børnehaver Pejlemærker for folkeskoler, offentlige administrationsbygninger og børnehaver Et pejlemærke er det mål, Elsparefonden mener, er rimeligt for elbesparelser i en institution. Pejlemærket er delt op i 3

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

Screening af energiforbruget - Repetition

Screening af energiforbruget - Repetition Screening af energiforbruget - Repetition Resultater fra kortlægningen er udgangspunkt Kurver Nøgletal Mazda 323 FK 98 739 Diesel påfyldt Kørte km siden sidste påfyldning Nøgletal Udledni ng af CO2 Dato

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Råd til mere med gode råd om elbesparelser

Råd til mere med gode råd om elbesparelser KOM GODT I GANG GODE RÅD Råd til mere med gode råd om elbesparelser På elspareportalen.bl.dk findes en masse gode råd og værktøjer til hvordan man kommer i gang med elbesparelser. Dette dokument samler

Læs mere

Høring af handlingsplan for grøn it i Danmark

Høring af handlingsplan for grøn it i Danmark IT- og Telestyrelsen Jørgen Abild Andersen, abild@itst.dk Cc: Adam Lebech, ale@itst.dk Sendt pr. email 14. marts 2008 TTO/COT Sagsnr. 2008-5753-00018 Høring af handlingsplan for grøn it i Danmark Generelle

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Lille boks kan sikre besparelser

Lille boks kan sikre besparelser Nr.4. 2008 IT-udstyr gemmer på grønt potentiale side 2 Lille boks kan sikre store besparelser side 8 Syd energi fremmer grøn energi side 4 Ny global klimaaftale rykker nærmere side 6 2 impulsindsigt Grøn

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således:

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således: Kend dit elforbrug Lærer vejledning Baggrund: I Klimahandlinger på dit værelse skal eleverne lære at måle apparaters elforbrug og finde ud af hvor stort et elforbrug de har på deres værelse. Formål: Målet

Læs mere

Energibesparelser i SMV er

Energibesparelser i SMV er Energibesparelser i SMV er - sådan kommer du i gang! Kåre Press-Kristensen Don t tell it show it! www.showit.dk Don t tell it show it TV-Bella har udført finansieret af Dansk Energi. Seks små film om energibesparelser

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Aftale om Klimapartnerskab

Aftale om Klimapartnerskab Aftale om Klimapartnerskab Mellem parterne Hørsholm kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, cvr-nr. 70960516, herefter kaldet Hørsholm kommune og DONG Energy Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53,

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 136 Offentligt Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-TEKNOLOGI D EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol,

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

DON T JUST STANDBY Sluk på stikkontakten når du ikke bruger dine elektroniske apparater.

DON T JUST STANDBY Sluk på stikkontakten når du ikke bruger dine elektroniske apparater. VUC ROSKILDE DON T JUST STANDBY Sluk på stikkontakten når du ikke bruger dine elektroniske apparater. Rmedie14, Kommunikation/IT Eksamensprojekt. Ditte B Hansen 11-05-2015 Indholdsfortegnelse Indledning:...

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Energigennemgang af Solspejlet

Energigennemgang af Solspejlet 0 Energigennemgang af Solspejlet Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning Energibesparelser i Praksis Rådgivning Program for i dag Hvorfor spare på energien? Walk and Talk hos IRON Pump Hvor kan I spare? Kom godt i gang Opsamling og tak for i dag IRON Pump A/S er en 105 år gammel

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Tilskud til energibesparelser

Tilskud til energibesparelser Nyt om Tilskud til energibesparelser Indlæg d. 2/3 2017, for SAGRO s svinegruppe Gunnar Schmidt Energi- & teknikrådgiver +45 20 89 78 00, gus@byggeri-teknik.dk www.byggeri-teknik.dk Tilskud til energibesparelser

Læs mere

Konference om Intelligent Energi, VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008

Konference om Intelligent Energi, VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008 Barriers Udfordringer to demand i et intelligent response energisystem Konference om Intelligent Energi, VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008 Seniorforsker Kenneth Karlsson Risø DTU Nationallaboratoriet

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112215 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-075946-001 Adresse Nørrevangsskolen, Rosenkildevej 88 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Måling af elforbrug, synliggørelse og energibesparelser v/nadeem Niwaz Elsparefonden

Måling af elforbrug, synliggørelse og energibesparelser v/nadeem Niwaz Elsparefonden Måling af elforbrug, synliggørelse og energibesparelser v/nadeem Niwaz Elsparefonden Indhold Elsparefondens Handlingsplan 2004 Projekter/kampagner om synliggørelse af Elforbrug Elsparefondens Handlingsplan

Læs mere

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk Se her DU kan også blive energiambassadør: Meld dig på et gratis kursus: du lærer om at spare på varme, el og vand og om indeklima. Du lærer også at fortælle andre om at spare. Vi besøger bl.a. AffaldsCentret

Læs mere

Råd til det sjove. Til daginstitutioner: Energibesparelser i daginstitutioner

Råd til det sjove. Til daginstitutioner: Energibesparelser i daginstitutioner Til daginstitutioner: Råd til det sjove Energibesparelser i daginstitutioner Børneinstitutionen Stenen i Hvidovre Kommune havde i marts 2004 sparet 43 % på elregningen og ca. 16 % på varmeregningen i forhold

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER TIL EN BEDRE FREMTID Vi forstår, at når det drejer sig om at vælge teknologi, så placerer virksomheder pålidelighed og miljøpåvirkning øverst på deres liste.

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Repetition fra workshop 2 og 3

Repetition fra workshop 2 og 3 Repetition fra workshop 2 og 3 Kortlægning af energiforbruget Medarbejderinvolvering Hvem er jeg? Christine Weibøl Bertelsen DTU Maskinlinje, energi DONG Energirådgiver i produktionsvirksomheder, kommuner

Læs mere

GRØN IT VEJEN TIL ET GRØNNERE SAMFUND OG FREMTIDIG VELFÆRD

GRØN IT VEJEN TIL ET GRØNNERE SAMFUND OG FREMTIDIG VELFÆRD GRØN IT VEJEN TIL ET GRØNNERE SAMFUND OG FREMTIDIG VELFÆRD Grøn it vejen til et grønnere samfund og fremtidig velfærd Forord af Kim Simonsen, formand for HK, og Jørgen Bardenfleth, adm. direktør i Microsoft

Læs mere

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 18. juni 2014 1 INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 2 18. juni 2014 Dagens program 13.00-13.15 Velkomst 13.15-14.00 Institutionernes muligheder

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S

Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S 0 Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 2 Afdæk de præcise

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere fra dit lokale bibliotek SEAS-NVE Strømmen samarbejder med mange af bibliotekerne på Sjælland samt

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet 2009 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen Kolding Kommune 1 Indledende besøg Besøg d. 6/3-03 af: Repræsentanter for Kolding Kommune: Søren Østergaard Jensen og Nadeem Niwaz Energiansvarlig Torben Chr. Andersen og it-chef Poul Ib Pedersen Kolding

Læs mere

4. Afblegning af hår må kun foretages i striber eller så det ikke kommer i kontakt med hovedbunden

4. Afblegning af hår må kun foretages i striber eller så det ikke kommer i kontakt med hovedbunden GRØN SALON Drift med miljøhensyn En skal opfylde 6 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Salonkravene vedrører kemi i salonen. Herefter skal salonen lave løbende miljøledelse. Det betyder at der hvert

Læs mere

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats Lovforslaget kendetegnes ved, - at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats - at der ikke er afsat yderligere økonomiske midler, men at bevillingerne tværtimod er

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Onsdag den 29.02.2012 viste DR Penge en udsendelse om De Dyre Sparepærer. Baggrunden for udsendelsen er den kommende udfasning af glødepæren, hvor det pr. 1/9-2012

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112213 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-056186-001 Adresse Biblioteket, ny del, Stenstuegade 14 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere