Handlingsplan for udvikling af energiforbruget i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i"

Transkript

1 Handlingsplan for udvikling af energiforbruget i

2 Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden Indsatsområder i Registrering og analyse af forbrug af el, vand og varme Energieffektiv adfærd Energieffektive indkøb Energimærkning af bygninger Serverrum og IT-udstyr Belysningspolitik Evaluering - det første år Kommende aktiviteter Handlingsplan Lejre Kommune 2

3 Status Lejre Kommune har ca indbyggere (pr. 1. juli 2007). Kommunen ejer en række ejendomme med en samlet bygningsmasse på ca m2, heraf er ca m2 udlejningsboliger (almindelig udlejning, ældreboliger og lignende) (data fra Ejendomsliste, juli 2009). Efter kommunesammenlægningen, hvor de tre gamle kommuner Lejre, Hvalsø og Bramsnæs blev til Lejre Kommune, blev det besluttet at etablere et fælles energiregistreringssystem på kommunens ejendomme. Valget faldt på systemet MinEnergi, som allerede var i brug i Hvalsø Kommune. I løbet af sommeren 2007 blev 91 ejendomme koblet til MinEnergi. De 91 ejendomme dækker ca m2 og fordeler sig på 3 rådhuse, 14 skoler/tandplejer, 18 klubber/sfo er/foreninger, 22 børnehaver/vuggestuer/integrerede institutioner, 5 idræts- og klubhuse, 7 biblioteker/kulturfaciliteter, 11 ældreboliger/ældrecentre og 11 øvrige (rensningsanlæg, vandværk, matrikelgårde, brandstation m.v.). De ca m2 af kommunes ejendomsmasse, som ikke er omfattet af MinEnergi, er udlejningsboliger, ældreboliger m.v.. Her afregner lejerne typisk deres forbrug direkte med elselskabet, og kommunen har dermed ikke mulighed for at påvirke forbruget. På hver af de 91 kommunale ejendomme, der er omfattet af MinEnergi, er der udpeget en energiansvarlig, som hver måned aflæser forbruget af el, vand og varme og indberetter tallene til MinEnergi. Hvis et forbrug er for højt i forhold til det budgetterede, sendes der via MinEnergi en tilbagemelding til den energiansvarlige, som derefter kan finde frem til årsagen til det større forbrug f.eks. et toilet, der løber. Handlingsplan Lejre Kommune 3

4 Mens det daglige ansvar for forbrugene ligger hos de energiansvarlige, ligger det overordnede ansvar for Lejre Kommunes energiforbrug hos kommunens energi- og klimamedarbejder. Kurveknækkeraftale med Elsparefonden Lejre Kommune underskrev den 17. juni 2008 en Kurveknækkeraftale med Elsparefonden, som gælder i perioden 1. juli juni Lejre Kommune vil i denne periode sætte øget fokus på energiforbruget i kommunen. Baggrunden for indgåelse af aftalen er, at elforbruget i den offentlige sektor vokser. Den stigende el-kurve kan knækkes gennem målrettede elsparetiltag. Lejre Kommune vil begrænse sit energiforbrug ved at: - fremme energieffektiv adfærd - fremme energieffektive indkøb - sikre en energieffektiv drift og vedligeholdelse af de bygninger, som vi ejer Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden I Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden har Lejre Kommune skrevet under på at reducere sit el-forbrug med 1 % om året i perioden 1. juli juni Reduktionen vil ske i forhold til elforbruget i referenceperioden 1. juli juni Dette forbrug var kwh (tallet stammer fra MinEnergi, hvortil er lagt gennemsnitligt beregnede forbrug for manglende indberetninger). Handlingsplan Lejre Kommune 4

5 Indsatsområder i Målsætningen for perioden skal realiseres ved gennemførelse af aktiviteter rettet mod udvalgte indsatsområder. Vi vil arbejde med følgende indsatsområder: Nr. Indsatsområder i Registrering og analyse af forbrug af el, vand og varme 2 Energieffektiv adfærd 3 Energieffektive indkøb 4 Energimærkning af bygninger 5 Serverrum og IT-udstyr 6 Belysningspolitik I det efterfølgende er aktiviteter inden for hvert indsatsområde uddybet. Der står kort, hvad vi vil gøre, hvordan vi konkret vil gøre det og hvorfor. Handlingsplan Lejre Kommune 5

6 1. Registrering og analyse af forbrug af el, vand og varme Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Vi vil fortsat løbende registrere el-, varme- Ingen EA og vandforbruget. I hver bygning er der udpeget en energiansvarlig, som aflæser el-, varme- og vandmålerne én gang om måneden og indtaster forbrugene i energiregistreringssystemet MinEnergi. Den energiansvarlige modtager via systemet en rykker, hvis der mangler at blive indberettet data. Ved hele tiden at følge energiforbruget, vil vi hurtigt fange, hvis forbruget er højere end normalt. Hvis vi opdager uregelmæssigheder i forbruget, følger vi op på, hvad dette kan skyldes. Hvis et forbrug afviger fra det budgetterede forbrug, modtager den ansvarlige en mail via MinEnergi og skal så finde årsagen til det øgede forbrug (f.eks. et løbende toilet). Ingen EA Vi vil analysere de forbrugstal m.v., som fremgår af MinEnergi. Vi vil løbende arbejde på at gå i dybden med de tal, der fremkommer i energiregistreringssystemet og stille spørgsmål ved afvigende tal. Vi vil skabe et bedre overblik over det samlede energiforbrug i kommunens bygninger Ingen LJ Etablering af fjernaflæsning. Fire af kommunens bygninger er i dag koblet på timebaseret fjernaflæsning (de tre rådhuse og Kirke Saaby Skole). Måleraflæsningen sker automatisk én gang i timen og den energiansvarlige får herefter en mail, hvis et timeforbrug er større end normalt. Ved fjernaflæsning følges forbruget time for time (herunder om natten, i weekender, ferier m.m.), hvilket giver os mulighed for straks at gribe ind overfor et merforbrug kr. som tages fra Pulje til energibesparende foranstaltninger (2008). LJ / EA Fra etableres timebaseret fjernaflæsning på yderligere ca. 15 af kommunens mest forbrugende ejendomme (skoler og haller). Handlingsplan Lejre Kommune 6

7 Rådhusbetjentene har været på kursus i fjernaflæsning bl.a. i hvordan man sætter alarmer og hvordan man tolker graferne. Kurset vil også blive tilbudt de energiansvarlige i de bygninger, der får fjernaflæsning i De energiansvarlige i de enkelte bygninger er de mest kompetente til at gribe ind overfor merforbrug. De skal derfor have viden om, hvordan de bedst muligt udnytter fjernaflæsningen. Registrering på Elsparefonden hjælper med at få oprettet de omfattede ejendomme på se-elforbrug. Elforbruget overføres direkte fra forbrugernes elmålere. Som en del af aftalen med Elsparefonden forpligter kommunen sig til at registrere de største el-forbrugere (årsforbrug på kwh eller mere) på Elsparefondens hjemmeside hvor forbrug på større offentlige institutioner og private virksomheder kan følges, analyseres og sammenlignes med hinanden. Ingen LJ/Elsparefonden 2. Energieffektiv adfærd Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Vi vil arbejde på at få minimeret standbyforbruget. Ingen LJ Vi sender jævnligt (f.eks. i forbindelse med ferieperioder) information ud til alle medarbejdere på rådhusene f.eks. om at slukke på pc, printer, skærm, lamper, transformere og hæve/sænkeborde på stikkontakten, samt at sørge for at opladere ikke er tilsluttet en tændt stikkontakt. Vi vil udvide udsendelsen af mails til også at omfatte resten af kommunens medarbejdere. Ved underskrivelse af Kurveknækkerafta- Ofte går op til 40 % af forbruget til standbyforbrug primært i nattetimerne. Maskiner med standby-funktion kan kendes på, at de afgiver varme eller har en lille lysende knap. Handlingsplan Lejre Kommune 7

8 len får vi bl.a. et SparOmeter (elmåler), så vi selv kan måle, hvor meget strøm det enkelte apparat bruger, når det står på standby (dvs. når udstyret er slukket på apparatet). Disse tal vil blive brugt aktivt til bl.a. udsendelsen af mails. Kommunens medarbejdere vil kunne låne SparOmeteret, så de kan måle på egne apparater på arbejdet og derhjemme. Vi vil minimere standby-forbruget på vores kaffemaskiner. Vi installerer tænd-/slukure på i første omgang kaffemaskinerne på rådhusene. Tænd-/slukurene kan stilles forskelligt fra dag til dag, hvilket f.eks. giver mulighed for at slukke maskinerne fra fredag eftermiddag til mandag morgen. DONG og Elsparefonden vurderer, at der kan spares for kr. strøm pr. kaffemaskine, der suppleres med et tænk-/slukur. Alene på de tre rådhuse er der 12 kaffemaskiner hvilket vil give en årlig besparelse på godt kr. Ingen (DONG leverer gratis tænd-/slukure). LJ og Rådhusbetjente Vi vil undersøge muligheden for også at få sat tænd-/slukure på kaffemaskiner i andre af kommunens bygninger, f.eks. på skoler. Vi vil lave en adfærdskampagne I efteråret/vinteren 2008 laver vi en adfærdskampagne på de tre rådhuse. Der anvendes kampagnemateriale ( s, plakater, klistermærker, konkurrencer m.m.) fra Elsparefonden. Vi kan reducere vores energiforbrug ved at foretage små ændringer i vores daglige vaner. Et mindre beløb til udstyr og præmier som tages fra energibudgettet. LJ På sigt skal det overvejes at sprede kampagneaktiviteterne til resten af kommunens bygninger. Handlingsplan Lejre Kommune 8

9 3. Energieffektive indkøb Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Ved nyindkøb af apparater og produkter Vi vil stille krav til vores leverandører om, stiller vi krav til, at de er energieffektive. at produkter opfylder én af følgende: Produktet skal opfylde kravene i Elsparefondens indkøbsvejledning. Vejledningen findes på Produktet har energimærke A i henhold til EU s energimærkningsdirektiv for husholdningsapparater mv.. For kølemøbler (køl/frys) dog energimærke A+ eller A++. Produktet er optaget på forsyningsselskabernes eller andres positivlister over energieffektive produkter, som der henvises til fra Produktet er omfattet af andre ordninger til synliggørelse af energieffektive produkter, som der henvises til fra Vi vil følge op på vores procedurer for håndtering af indkøb, sådan at vi sikrer, at kravene overholdes hver gang. Elsparefondens Kunderådgivning kan vejlede os yderligere - både i den enkelte indkøbssituation og til at få udarbejdet / følge op på procedurerne for håndtering af de energieffektive indkøb. Ved at stille disse krav til indkøb sikrer vi, at vi kun indkøber energieffektive produkter. Det betyder bl.a., at produktet ikke har et højt standby-forbrug, som ellers nemt kan udgøre op til 40 % af apparatets energiforbrug. Normalt er energieffektive produkter ikke dyrere i indkøb, og hvis de er, kan pengene hurtigt tjenes ind igen. Indkøbsafdeling / ITafdeling / LJ Handlingsplan Lejre Kommune 9

10 4. Energimærkning af bygninger Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Vi skal have energimærket alle kommunens LJ bygninger, der er over 60 m2. I 2008 er der igangsat et pilotprojekt, hvor forskellige typer af kommunens bygninger energimærkes. Pilotprojektet dækker ca. 15 % af kommunens bygningsmasse og skal give erfaringer til brug for energimærkningen af resten af kommunens ejendomme. I 2009 gennemføres der udbud på resten af energimærkningen, som herefter foretages i 2009 og I de kommende år vil rentable forslag fra energimærkerne blive udført. Det er et lovkrav, at der på alle offentlige bygninger skal foreligge et gyldigt Energimærke. Energimærket giver et overblik over bygningens energimæssige tilstand. Desuden indgår der forslag til, hvordan energi- og vandforbruget i den enkelte bygning kan reduceres. Der er afsat kr. pr. år i 2008, 2009 og 2010 til at gennemføre EMO på alle kommunens bygninger. 5. Serverrum og IT-udstyr Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Identificere besparelsestiltag i serverrummet Allerslev Rådhus huser kommunens LJ / IT-afdeling fælles serverrum. Der er i foråret 2008 etableret fjernaflæsning på serverrummet. Vi vil analysere serverrummets el-forbrug og identificere evt. besparelsestiltag. Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Elsparefondens Projekteringsvejledning for energieffektive serverrum. Serverrum bruger meget el. Elsparefonden har lavet et pilotprojekt som viser, at mellem en tredjedel og halvdelen af energiforbruget kan spares uden at der mistes funktioner, drifts- eller itsikkerhed. Afhænger af identificerede besparelsestiltag. Handlingsplan Lejre Kommune 10

11 Ved udskiftning af skærme, udskifter vi dem altid til en fladskærm. Ved nyindkøb bruges Elsparefondens indkøbsvejledning. Vi kan få mere hjælp til indkøb af energieffektivt IT-udstyr på Her kan vi bl.a. beregne besparelsen ved at vælge energieffektivt udstyr. Vi sparer ca. 50 % af energiforbruget i forhold til traditionelle skærme Der kan være ekstra omkostninger, som bør undersøges fra gang til gang. IT-afdeling / Indkøbsafdeling På alle computere med Windows XP får vi indstillet strømstyringen. Vejledning til indstilling af strømstyringen findes på under Energi-effektiv brug. Strømstyringen i operativsystemet (Windows eller tilsvarende) kan styre computeren og skærmen, sådan at skærmen slukkes og computeren går i sleep, når vi ikke bruger udstyret. Ved at anvende indstillingerne fjernes en stor del af standby-forbruget til computeren, uden at medarbejderen aktivt skal gøre noget. Ingen IT-afdeling Vi undersøger muligheden og besparelsespotentialet ved at indkøbe elspareskinner til hver pc-arbejdsplads El-spareskinnen kan købes i langt de fleste tv og elektronikbutikker eller bestilles via internettet (se på Alt det udstyr til skinnen, der ikke er brug for, når computeren er slukket, tilsluttes til elspareskinnen. Det kan være skærmen, printere, oplader til PDA, modem, hæve-sænkeborde mv. Elspareskinnen sørger for helt automatisk at slukke for det tilsluttede udstyr. Meget it- og elektronikudstyr har et højt standby-forbrug. Ved brug af elspareskinnen fjernes dette forbrug uden for arbejdstiden, uden at medarbejderen skal gøre ekstra. For en normal pcarbejdsplads med en ældre skærm er investeringen i elspareskinnen tjent hjem på godt et år. En elspareskinne koster ca. 100 kr. pr. stk. LJ / IT-afdeling Handlingsplan Lejre Kommune 11

12 6. Belysningspolitik Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Vi udarbejder en belysningspolitik. En arbejdsgruppe laver belysningspolitikken, som udgør grundlaget for valg af udendørs belysning generelt i Lejre Kommune. I belysningspolitikken indgår overvejelser om energiforbrug. I 2009 påbegynder DONG kabellægning af sine luftbårne ledninger i Lejre Kommune. Kommunen overvejer i den forbindelse udskiftning af den nuværende vejbelysning. Ikke afklaret. CY Energiforbrug til udendørs belysning indgår ikke direkte i Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden, men medtages i denne handlingsplan. Dette skyldes en formodning om, at der kan spares energi ved fremtidige valg af mere moderne armaturer. Handlingsplan Lejre Kommune 12

13 Evaluering - det første år I Kurveknækkerperiodens første år (1. juli juni 2009) har Lejre Kommune opnået: En besparelse på 4 % af elforbruget (på de 91 ejendomme, som er tilknyttet energiregistreringssystemet MinEnergi). Den miljømæssige gevinst svarer til en reduktion i CO2-udledning på 125 tons set i forhold til året før - og den økonomiske besparelse løber op i godt kr. Lejre Kommune har i det første år bl.a. arbejdet med følgende aktiviteter inden for de forskellige indsatsområder: 1. Registrering og analyse af forbrug af el, vand og varme - og fjernaflæsning - Der følges løbende op på forbrug via MinEnergi - og samarbejdet med de energiansvarlige i ejendommene styrkes. - Der er taget hul på en forbedring af datamaterialet i registreringssystemet - et arbejde som vil fortsætte i takt med, at kommunens ejendomsliste forbedres. - Der er etableret fjernaflæsning på skoler og haller. Det har taget længere tid end forventet pga. uforudsete problemer med eksisterende målere. Brugerne mangler endnu at modtage undervisning - dette vil ske den 20. november Alle store forbrugere (årsforbrug på kwh eller mere) er oprettet på hvor forbrug på større offentlige institutioner m.v. kan følges. 2. Minimere stand-by forbrug - og medarbejderkampagne - Der sendes jævnlig mails ud til medarbejderne på rådhusene og til de energiansvarlige i ejendommene. Handlingsplan Lejre Kommune 13

14 - Medarbejdere på Allerslev og Hvalsø Rådhus har kunnet låne et Spar-O-Meter til at måle strøm- og standbyforbrug på elapparater på arbejde og hjemme. Medarbejderne på Lyndby Rådhus får tilbuddet i efteråret Der er opsat tænd-slukure på kaffemaskiner på rådhusene. Skolernes pedeller har modtaget ure til opsætning på skolerne. - I efteråret 2008 blev der gennemført en medarbejderkampagne på rådhusene, som førte til et stort fald i elforbruget. Der følges jævnligt op på forbrugene - og opfølgningerne viser, at de gode vaner fastholdes. 3. Energieffektive indkøb - Kommunens indkøbskonsulent og energimedarbejder har deltaget i forskellige kurser vedrørende energieffektive indkøb og værktøjer. Der arbejdes videre med opgaven i det kommende år, bl.a. med fokus på de kommende madordninger i børnehaverne (der medfører behov for nye hårde hvidevarer som køleskabe, frysere, ovne m.v.). 4. Energimærkning af bygninger - Der er gennemført energimærkning på en mindre del af kommunens ejendommene. Energimærkerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside. - I oktober 2009 er firma botjek a/s, på baggrund af gennemført EU-udbud, udvalgt til at gennemføre energimærkning på resten af kommunens ejendomme. Opgaven strækker sig over resten af 2009 og Serverrum og IT-udstyr - Der arbejdes for tiden på at finde en løsning, så der kan blive opsat elspareskinner på alle administrative arbejdspladser (ca. 600) i kommunen. Samtidig vil der ske en øget strømstyring på pc er m.v. Samlet set vil IT-området blive prioriteret i Kurveknækkeraftalens 2. år. 6. Belysningspolitikken - Belysningspolitikken er færdig og er blevet politisk godkendt. Ved opsætning af nye armaturer opsættes energirigtigt materiel. Handlingsplan Lejre Kommune 14

15 7. Andet - Der udsendes et nyhedsbrev til de energiansvarlige fire gange om året. Her sættes fokus på emner som energimærkning og energiregistrering - og der gives gode råd om at spare på energien. - Som en del af medarbejderkampagnen på rådhusene blev disse gennemgået af et firma, som kom med forslag til energibesparelser. Gennemgangene skal ses som et supplement til energimærkningen og forslagene bliver prioriteret i samme forbindelse. - Lejre Kommune deltog i eventen Sluk lyset 2009 i foråret. - Der er blevet lavet en "Klimahjemmeside" på kommunens hjemmeside, hvor man som borger og virksomhed kan hente inspiration, og hvor kommunens aktiviteter præsenteres. - Kommunen deltager i Elsparefondens skolekampagne "Find energien", hvis formål er at afdække og realisere energibesparelser på skolerne. I forbindelse med projektet er der blevet oprettet et netværk for skolernes pedeller, som fremover mødes 3-4 gange om året og får inspiration til energibesparelser. Der er foretaget besøg på alle skolerne, og der er blevet lavet en renoverings- og energiforbedringsplan for hver enkelt skole. Kommende aktiviteter Der arbejdes ikke ud fra en meget fast aktivitetsplan, da der sideløbende med de igangværende aktiviteter skal være plads til at igangsætte nye projekter, som dukker op undervejs. Der arbejdes ud fra et mål om, at der over nogle år skal have været gennemført aktiviteter målrettet forskellige ejendomstyper, som for eksempel rådhusene (2008), skolerne ( ), børnehaverne (2010) og så videre. Udover de aktiviteter, som fortsætter og igangsættes (som beskrevet under evalueringen herover), vil der i det kommende år være fokus på energimærkning og på skolekampagnen. Blandt de planlagte aktiviteter er løbende igangsættelse af rentable forbedringer, som er foreslået i energimærkerne. Desuden vil skolerne få foretaget lovpligtige ventilationstjek - og der vil blive set på belysningen. Senere vil der blive sat fokus på kommunens børnehaver, som nævnt med fokus på madordningerne og de Handlingsplan Lejre Kommune 15

16 heraf kommende indkøb af nye hårde hvidevarer - og desuden vil der blive igangsat adfærdsmæssige tiltag/kampagner. Slutteligt vil der helt generelt ved renoveringer og forbedringer af kommunens ejendomme blive sat øget fokus på tiltag, der kan reducere energiforbruget. Handlingsplan Lejre Kommune 16

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder Statsautoriserede Revisorer Revisor Posten 2 2008 SIDE 2 Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? SIDE 3 Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere