Handlingsplan for udvikling af energiforbruget i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i"

Transkript

1 Handlingsplan for udvikling af energiforbruget i

2 Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden Indsatsområder i Registrering og analyse af forbrug af el, vand og varme Energieffektiv adfærd Energieffektive indkøb Energimærkning af bygninger Serverrum og IT-udstyr Belysningspolitik Evaluering - det første år Kommende aktiviteter Handlingsplan Lejre Kommune 2

3 Status Lejre Kommune har ca indbyggere (pr. 1. juli 2007). Kommunen ejer en række ejendomme med en samlet bygningsmasse på ca m2, heraf er ca m2 udlejningsboliger (almindelig udlejning, ældreboliger og lignende) (data fra Ejendomsliste, juli 2009). Efter kommunesammenlægningen, hvor de tre gamle kommuner Lejre, Hvalsø og Bramsnæs blev til Lejre Kommune, blev det besluttet at etablere et fælles energiregistreringssystem på kommunens ejendomme. Valget faldt på systemet MinEnergi, som allerede var i brug i Hvalsø Kommune. I løbet af sommeren 2007 blev 91 ejendomme koblet til MinEnergi. De 91 ejendomme dækker ca m2 og fordeler sig på 3 rådhuse, 14 skoler/tandplejer, 18 klubber/sfo er/foreninger, 22 børnehaver/vuggestuer/integrerede institutioner, 5 idræts- og klubhuse, 7 biblioteker/kulturfaciliteter, 11 ældreboliger/ældrecentre og 11 øvrige (rensningsanlæg, vandværk, matrikelgårde, brandstation m.v.). De ca m2 af kommunes ejendomsmasse, som ikke er omfattet af MinEnergi, er udlejningsboliger, ældreboliger m.v.. Her afregner lejerne typisk deres forbrug direkte med elselskabet, og kommunen har dermed ikke mulighed for at påvirke forbruget. På hver af de 91 kommunale ejendomme, der er omfattet af MinEnergi, er der udpeget en energiansvarlig, som hver måned aflæser forbruget af el, vand og varme og indberetter tallene til MinEnergi. Hvis et forbrug er for højt i forhold til det budgetterede, sendes der via MinEnergi en tilbagemelding til den energiansvarlige, som derefter kan finde frem til årsagen til det større forbrug f.eks. et toilet, der løber. Handlingsplan Lejre Kommune 3

4 Mens det daglige ansvar for forbrugene ligger hos de energiansvarlige, ligger det overordnede ansvar for Lejre Kommunes energiforbrug hos kommunens energi- og klimamedarbejder. Kurveknækkeraftale med Elsparefonden Lejre Kommune underskrev den 17. juni 2008 en Kurveknækkeraftale med Elsparefonden, som gælder i perioden 1. juli juni Lejre Kommune vil i denne periode sætte øget fokus på energiforbruget i kommunen. Baggrunden for indgåelse af aftalen er, at elforbruget i den offentlige sektor vokser. Den stigende el-kurve kan knækkes gennem målrettede elsparetiltag. Lejre Kommune vil begrænse sit energiforbrug ved at: - fremme energieffektiv adfærd - fremme energieffektive indkøb - sikre en energieffektiv drift og vedligeholdelse af de bygninger, som vi ejer Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden I Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden har Lejre Kommune skrevet under på at reducere sit el-forbrug med 1 % om året i perioden 1. juli juni Reduktionen vil ske i forhold til elforbruget i referenceperioden 1. juli juni Dette forbrug var kwh (tallet stammer fra MinEnergi, hvortil er lagt gennemsnitligt beregnede forbrug for manglende indberetninger). Handlingsplan Lejre Kommune 4

5 Indsatsområder i Målsætningen for perioden skal realiseres ved gennemførelse af aktiviteter rettet mod udvalgte indsatsområder. Vi vil arbejde med følgende indsatsområder: Nr. Indsatsområder i Registrering og analyse af forbrug af el, vand og varme 2 Energieffektiv adfærd 3 Energieffektive indkøb 4 Energimærkning af bygninger 5 Serverrum og IT-udstyr 6 Belysningspolitik I det efterfølgende er aktiviteter inden for hvert indsatsområde uddybet. Der står kort, hvad vi vil gøre, hvordan vi konkret vil gøre det og hvorfor. Handlingsplan Lejre Kommune 5

6 1. Registrering og analyse af forbrug af el, vand og varme Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Vi vil fortsat løbende registrere el-, varme- Ingen EA og vandforbruget. I hver bygning er der udpeget en energiansvarlig, som aflæser el-, varme- og vandmålerne én gang om måneden og indtaster forbrugene i energiregistreringssystemet MinEnergi. Den energiansvarlige modtager via systemet en rykker, hvis der mangler at blive indberettet data. Ved hele tiden at følge energiforbruget, vil vi hurtigt fange, hvis forbruget er højere end normalt. Hvis vi opdager uregelmæssigheder i forbruget, følger vi op på, hvad dette kan skyldes. Hvis et forbrug afviger fra det budgetterede forbrug, modtager den ansvarlige en mail via MinEnergi og skal så finde årsagen til det øgede forbrug (f.eks. et løbende toilet). Ingen EA Vi vil analysere de forbrugstal m.v., som fremgår af MinEnergi. Vi vil løbende arbejde på at gå i dybden med de tal, der fremkommer i energiregistreringssystemet og stille spørgsmål ved afvigende tal. Vi vil skabe et bedre overblik over det samlede energiforbrug i kommunens bygninger Ingen LJ Etablering af fjernaflæsning. Fire af kommunens bygninger er i dag koblet på timebaseret fjernaflæsning (de tre rådhuse og Kirke Saaby Skole). Måleraflæsningen sker automatisk én gang i timen og den energiansvarlige får herefter en mail, hvis et timeforbrug er større end normalt. Ved fjernaflæsning følges forbruget time for time (herunder om natten, i weekender, ferier m.m.), hvilket giver os mulighed for straks at gribe ind overfor et merforbrug kr. som tages fra Pulje til energibesparende foranstaltninger (2008). LJ / EA Fra etableres timebaseret fjernaflæsning på yderligere ca. 15 af kommunens mest forbrugende ejendomme (skoler og haller). Handlingsplan Lejre Kommune 6

7 Rådhusbetjentene har været på kursus i fjernaflæsning bl.a. i hvordan man sætter alarmer og hvordan man tolker graferne. Kurset vil også blive tilbudt de energiansvarlige i de bygninger, der får fjernaflæsning i De energiansvarlige i de enkelte bygninger er de mest kompetente til at gribe ind overfor merforbrug. De skal derfor have viden om, hvordan de bedst muligt udnytter fjernaflæsningen. Registrering på Elsparefonden hjælper med at få oprettet de omfattede ejendomme på se-elforbrug. Elforbruget overføres direkte fra forbrugernes elmålere. Som en del af aftalen med Elsparefonden forpligter kommunen sig til at registrere de største el-forbrugere (årsforbrug på kwh eller mere) på Elsparefondens hjemmeside hvor forbrug på større offentlige institutioner og private virksomheder kan følges, analyseres og sammenlignes med hinanden. Ingen LJ/Elsparefonden 2. Energieffektiv adfærd Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Vi vil arbejde på at få minimeret standbyforbruget. Ingen LJ Vi sender jævnligt (f.eks. i forbindelse med ferieperioder) information ud til alle medarbejdere på rådhusene f.eks. om at slukke på pc, printer, skærm, lamper, transformere og hæve/sænkeborde på stikkontakten, samt at sørge for at opladere ikke er tilsluttet en tændt stikkontakt. Vi vil udvide udsendelsen af mails til også at omfatte resten af kommunens medarbejdere. Ved underskrivelse af Kurveknækkerafta- Ofte går op til 40 % af forbruget til standbyforbrug primært i nattetimerne. Maskiner med standby-funktion kan kendes på, at de afgiver varme eller har en lille lysende knap. Handlingsplan Lejre Kommune 7

8 len får vi bl.a. et SparOmeter (elmåler), så vi selv kan måle, hvor meget strøm det enkelte apparat bruger, når det står på standby (dvs. når udstyret er slukket på apparatet). Disse tal vil blive brugt aktivt til bl.a. udsendelsen af mails. Kommunens medarbejdere vil kunne låne SparOmeteret, så de kan måle på egne apparater på arbejdet og derhjemme. Vi vil minimere standby-forbruget på vores kaffemaskiner. Vi installerer tænd-/slukure på i første omgang kaffemaskinerne på rådhusene. Tænd-/slukurene kan stilles forskelligt fra dag til dag, hvilket f.eks. giver mulighed for at slukke maskinerne fra fredag eftermiddag til mandag morgen. DONG og Elsparefonden vurderer, at der kan spares for kr. strøm pr. kaffemaskine, der suppleres med et tænk-/slukur. Alene på de tre rådhuse er der 12 kaffemaskiner hvilket vil give en årlig besparelse på godt kr. Ingen (DONG leverer gratis tænd-/slukure). LJ og Rådhusbetjente Vi vil undersøge muligheden for også at få sat tænd-/slukure på kaffemaskiner i andre af kommunens bygninger, f.eks. på skoler. Vi vil lave en adfærdskampagne I efteråret/vinteren 2008 laver vi en adfærdskampagne på de tre rådhuse. Der anvendes kampagnemateriale ( s, plakater, klistermærker, konkurrencer m.m.) fra Elsparefonden. Vi kan reducere vores energiforbrug ved at foretage små ændringer i vores daglige vaner. Et mindre beløb til udstyr og præmier som tages fra energibudgettet. LJ På sigt skal det overvejes at sprede kampagneaktiviteterne til resten af kommunens bygninger. Handlingsplan Lejre Kommune 8

9 3. Energieffektive indkøb Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Ved nyindkøb af apparater og produkter Vi vil stille krav til vores leverandører om, stiller vi krav til, at de er energieffektive. at produkter opfylder én af følgende: Produktet skal opfylde kravene i Elsparefondens indkøbsvejledning. Vejledningen findes på Produktet har energimærke A i henhold til EU s energimærkningsdirektiv for husholdningsapparater mv.. For kølemøbler (køl/frys) dog energimærke A+ eller A++. Produktet er optaget på forsyningsselskabernes eller andres positivlister over energieffektive produkter, som der henvises til fra Produktet er omfattet af andre ordninger til synliggørelse af energieffektive produkter, som der henvises til fra Vi vil følge op på vores procedurer for håndtering af indkøb, sådan at vi sikrer, at kravene overholdes hver gang. Elsparefondens Kunderådgivning kan vejlede os yderligere - både i den enkelte indkøbssituation og til at få udarbejdet / følge op på procedurerne for håndtering af de energieffektive indkøb. Ved at stille disse krav til indkøb sikrer vi, at vi kun indkøber energieffektive produkter. Det betyder bl.a., at produktet ikke har et højt standby-forbrug, som ellers nemt kan udgøre op til 40 % af apparatets energiforbrug. Normalt er energieffektive produkter ikke dyrere i indkøb, og hvis de er, kan pengene hurtigt tjenes ind igen. Indkøbsafdeling / ITafdeling / LJ Handlingsplan Lejre Kommune 9

10 4. Energimærkning af bygninger Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Vi skal have energimærket alle kommunens LJ bygninger, der er over 60 m2. I 2008 er der igangsat et pilotprojekt, hvor forskellige typer af kommunens bygninger energimærkes. Pilotprojektet dækker ca. 15 % af kommunens bygningsmasse og skal give erfaringer til brug for energimærkningen af resten af kommunens ejendomme. I 2009 gennemføres der udbud på resten af energimærkningen, som herefter foretages i 2009 og I de kommende år vil rentable forslag fra energimærkerne blive udført. Det er et lovkrav, at der på alle offentlige bygninger skal foreligge et gyldigt Energimærke. Energimærket giver et overblik over bygningens energimæssige tilstand. Desuden indgår der forslag til, hvordan energi- og vandforbruget i den enkelte bygning kan reduceres. Der er afsat kr. pr. år i 2008, 2009 og 2010 til at gennemføre EMO på alle kommunens bygninger. 5. Serverrum og IT-udstyr Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Identificere besparelsestiltag i serverrummet Allerslev Rådhus huser kommunens LJ / IT-afdeling fælles serverrum. Der er i foråret 2008 etableret fjernaflæsning på serverrummet. Vi vil analysere serverrummets el-forbrug og identificere evt. besparelsestiltag. Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Elsparefondens Projekteringsvejledning for energieffektive serverrum. Serverrum bruger meget el. Elsparefonden har lavet et pilotprojekt som viser, at mellem en tredjedel og halvdelen af energiforbruget kan spares uden at der mistes funktioner, drifts- eller itsikkerhed. Afhænger af identificerede besparelsestiltag. Handlingsplan Lejre Kommune 10

11 Ved udskiftning af skærme, udskifter vi dem altid til en fladskærm. Ved nyindkøb bruges Elsparefondens indkøbsvejledning. Vi kan få mere hjælp til indkøb af energieffektivt IT-udstyr på Her kan vi bl.a. beregne besparelsen ved at vælge energieffektivt udstyr. Vi sparer ca. 50 % af energiforbruget i forhold til traditionelle skærme Der kan være ekstra omkostninger, som bør undersøges fra gang til gang. IT-afdeling / Indkøbsafdeling På alle computere med Windows XP får vi indstillet strømstyringen. Vejledning til indstilling af strømstyringen findes på under Energi-effektiv brug. Strømstyringen i operativsystemet (Windows eller tilsvarende) kan styre computeren og skærmen, sådan at skærmen slukkes og computeren går i sleep, når vi ikke bruger udstyret. Ved at anvende indstillingerne fjernes en stor del af standby-forbruget til computeren, uden at medarbejderen aktivt skal gøre noget. Ingen IT-afdeling Vi undersøger muligheden og besparelsespotentialet ved at indkøbe elspareskinner til hver pc-arbejdsplads El-spareskinnen kan købes i langt de fleste tv og elektronikbutikker eller bestilles via internettet (se på Alt det udstyr til skinnen, der ikke er brug for, når computeren er slukket, tilsluttes til elspareskinnen. Det kan være skærmen, printere, oplader til PDA, modem, hæve-sænkeborde mv. Elspareskinnen sørger for helt automatisk at slukke for det tilsluttede udstyr. Meget it- og elektronikudstyr har et højt standby-forbrug. Ved brug af elspareskinnen fjernes dette forbrug uden for arbejdstiden, uden at medarbejderen skal gøre ekstra. For en normal pcarbejdsplads med en ældre skærm er investeringen i elspareskinnen tjent hjem på godt et år. En elspareskinne koster ca. 100 kr. pr. stk. LJ / IT-afdeling Handlingsplan Lejre Kommune 11

12 6. Belysningspolitik Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Vi udarbejder en belysningspolitik. En arbejdsgruppe laver belysningspolitikken, som udgør grundlaget for valg af udendørs belysning generelt i Lejre Kommune. I belysningspolitikken indgår overvejelser om energiforbrug. I 2009 påbegynder DONG kabellægning af sine luftbårne ledninger i Lejre Kommune. Kommunen overvejer i den forbindelse udskiftning af den nuværende vejbelysning. Ikke afklaret. CY Energiforbrug til udendørs belysning indgår ikke direkte i Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden, men medtages i denne handlingsplan. Dette skyldes en formodning om, at der kan spares energi ved fremtidige valg af mere moderne armaturer. Handlingsplan Lejre Kommune 12

13 Evaluering - det første år I Kurveknækkerperiodens første år (1. juli juni 2009) har Lejre Kommune opnået: En besparelse på 4 % af elforbruget (på de 91 ejendomme, som er tilknyttet energiregistreringssystemet MinEnergi). Den miljømæssige gevinst svarer til en reduktion i CO2-udledning på 125 tons set i forhold til året før - og den økonomiske besparelse løber op i godt kr. Lejre Kommune har i det første år bl.a. arbejdet med følgende aktiviteter inden for de forskellige indsatsområder: 1. Registrering og analyse af forbrug af el, vand og varme - og fjernaflæsning - Der følges løbende op på forbrug via MinEnergi - og samarbejdet med de energiansvarlige i ejendommene styrkes. - Der er taget hul på en forbedring af datamaterialet i registreringssystemet - et arbejde som vil fortsætte i takt med, at kommunens ejendomsliste forbedres. - Der er etableret fjernaflæsning på skoler og haller. Det har taget længere tid end forventet pga. uforudsete problemer med eksisterende målere. Brugerne mangler endnu at modtage undervisning - dette vil ske den 20. november Alle store forbrugere (årsforbrug på kwh eller mere) er oprettet på hvor forbrug på større offentlige institutioner m.v. kan følges. 2. Minimere stand-by forbrug - og medarbejderkampagne - Der sendes jævnlig mails ud til medarbejderne på rådhusene og til de energiansvarlige i ejendommene. Handlingsplan Lejre Kommune 13

14 - Medarbejdere på Allerslev og Hvalsø Rådhus har kunnet låne et Spar-O-Meter til at måle strøm- og standbyforbrug på elapparater på arbejde og hjemme. Medarbejderne på Lyndby Rådhus får tilbuddet i efteråret Der er opsat tænd-slukure på kaffemaskiner på rådhusene. Skolernes pedeller har modtaget ure til opsætning på skolerne. - I efteråret 2008 blev der gennemført en medarbejderkampagne på rådhusene, som førte til et stort fald i elforbruget. Der følges jævnligt op på forbrugene - og opfølgningerne viser, at de gode vaner fastholdes. 3. Energieffektive indkøb - Kommunens indkøbskonsulent og energimedarbejder har deltaget i forskellige kurser vedrørende energieffektive indkøb og værktøjer. Der arbejdes videre med opgaven i det kommende år, bl.a. med fokus på de kommende madordninger i børnehaverne (der medfører behov for nye hårde hvidevarer som køleskabe, frysere, ovne m.v.). 4. Energimærkning af bygninger - Der er gennemført energimærkning på en mindre del af kommunens ejendommene. Energimærkerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside. - I oktober 2009 er firma botjek a/s, på baggrund af gennemført EU-udbud, udvalgt til at gennemføre energimærkning på resten af kommunens ejendomme. Opgaven strækker sig over resten af 2009 og Serverrum og IT-udstyr - Der arbejdes for tiden på at finde en løsning, så der kan blive opsat elspareskinner på alle administrative arbejdspladser (ca. 600) i kommunen. Samtidig vil der ske en øget strømstyring på pc er m.v. Samlet set vil IT-området blive prioriteret i Kurveknækkeraftalens 2. år. 6. Belysningspolitikken - Belysningspolitikken er færdig og er blevet politisk godkendt. Ved opsætning af nye armaturer opsættes energirigtigt materiel. Handlingsplan Lejre Kommune 14

15 7. Andet - Der udsendes et nyhedsbrev til de energiansvarlige fire gange om året. Her sættes fokus på emner som energimærkning og energiregistrering - og der gives gode råd om at spare på energien. - Som en del af medarbejderkampagnen på rådhusene blev disse gennemgået af et firma, som kom med forslag til energibesparelser. Gennemgangene skal ses som et supplement til energimærkningen og forslagene bliver prioriteret i samme forbindelse. - Lejre Kommune deltog i eventen Sluk lyset 2009 i foråret. - Der er blevet lavet en "Klimahjemmeside" på kommunens hjemmeside, hvor man som borger og virksomhed kan hente inspiration, og hvor kommunens aktiviteter præsenteres. - Kommunen deltager i Elsparefondens skolekampagne "Find energien", hvis formål er at afdække og realisere energibesparelser på skolerne. I forbindelse med projektet er der blevet oprettet et netværk for skolernes pedeller, som fremover mødes 3-4 gange om året og får inspiration til energibesparelser. Der er foretaget besøg på alle skolerne, og der er blevet lavet en renoverings- og energiforbedringsplan for hver enkelt skole. Kommende aktiviteter Der arbejdes ikke ud fra en meget fast aktivitetsplan, da der sideløbende med de igangværende aktiviteter skal være plads til at igangsætte nye projekter, som dukker op undervejs. Der arbejdes ud fra et mål om, at der over nogle år skal have været gennemført aktiviteter målrettet forskellige ejendomstyper, som for eksempel rådhusene (2008), skolerne ( ), børnehaverne (2010) og så videre. Udover de aktiviteter, som fortsætter og igangsættes (som beskrevet under evalueringen herover), vil der i det kommende år være fokus på energimærkning og på skolekampagnen. Blandt de planlagte aktiviteter er løbende igangsættelse af rentable forbedringer, som er foreslået i energimærkerne. Desuden vil skolerne få foretaget lovpligtige ventilationstjek - og der vil blive set på belysningen. Senere vil der blive sat fokus på kommunens børnehaver, som nævnt med fokus på madordningerne og de Handlingsplan Lejre Kommune 15

16 heraf kommende indkøb af nye hårde hvidevarer - og desuden vil der blive igangsat adfærdsmæssige tiltag/kampagner. Slutteligt vil der helt generelt ved renoveringer og forbedringer af kommunens ejendomme blive sat øget fokus på tiltag, der kan reducere energiforbruget. Handlingsplan Lejre Kommune 16

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Energihandlingsplan for Klima og Energiministeriet

Energihandlingsplan for Klima og Energiministeriet for Klima og Energiministeriet 2008 Oversigt: 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 2. Klima og Energiministeriets forbrug side 6 3. Tekniske besparelsestiltag side 9 4. Håndbog i energirigtigt indkøb

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

KURVEKNÆKKERKURSER 2009

KURVEKNÆKKERKURSER 2009 KURVEKNÆKKERKURSER 2009 Et nyt år mange nye muligheder Det er en stor fornøjelse at præsentere vores nye kursuskatalog 2009. Her fínder du nye kurser med masser af information og inspiration til at komme

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Nu med AKTIV styring!

Nu med AKTIV styring! Introduktion til MinEnergi I/O Siden 1998 markedsleder inden for internetbaseret energistyring - spar op til 40 % på energiforbruget... med besparelsesgaranti! Nu med AKTIV styring! Sidste skud på stammen

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Handlingsplan og energiledelse

Handlingsplan og energiledelse Handlingsplan og energiledelse Lav en handlingsplan for arbejdet med energieffektivisering. En handlingsplan kan laves på mange forskellige måder. Hvor ambitiøs eller detaljeret planen skal være, afhænger

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Finansministeriets forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag side 9

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY

Læs mere

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY FORBRUG... 4 Belysning:...

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H.

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H. 1 2 Start jagten på strømtyvene på dit værelse Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden Nu sætter jagten på strømtyvene ind hjemme hos dig. Bevæbnet med et SparOmeter skal du nu opspore

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere fra dit lokale bibliotek SEAS-NVE Strømmen samarbejder med mange af bibliotekerne på Sjælland samt

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU

Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU Tomas Refslund Poulsen Teamleder, Grøn Campus http://klima.ku.dk/groen_campus/ Fire campusområder i det centrale København City Campus Nørre Campus Frederiksberg

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energigennemgang af Souranatural

Energigennemgang af Souranatural 0 Energigennemgang af Souranatural Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner CIR nr 27 af 19/04/2005 (Gældende) LOV Nr. 450 af 31/05/2000 LOV Nr. 585 af 24/06/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige statslige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Hvor meget el bruger din familie?

Hvor meget el bruger din familie? Opgave E.1 Hvor meget el bruger din familie? Ud fra resultatet i opgave H.1 skal eleverne regne deres forventede årsforbrug ud. Forbruget på forskellige dage kan svinge en del, så tallet giver kun en idé

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Handlingsplan for Kirkeministeriets energieffektivisering 2010 2011

Handlingsplan for Kirkeministeriets energieffektivisering 2010 2011 Handlingsplan for Kirkeministeriets energieffektivisering 2010 2011 Dato: 27. oktober 2010. Myndighed: Kirkeministeriets Departement. Adresse: Staldmestergården. Frederiksholms Kanal 21, 1220 København

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW

HANDLINGSPLAN A050402 PROJEKTNR. A050402. DOKUMENTNR. A050402-101 For gadebelysning VERSION 0.1. UDGIVELSESDATO 18. august 2014 UDARBEJDET PIAW PROJEKTNR HANDLINGSPLAN A050402 DOKUMENTNR A050402-101 For gadebelysning VERSION 01 UDGIVELSESDATO 18 august 2014 UDARBEJDET PIAW KONTROLLERET GODKENDT PROJEKTNR A050402 DOKUMENTNR A050402-101 VERSION

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Repetition fra workshop 2 og 3

Repetition fra workshop 2 og 3 Repetition fra workshop 2 og 3 Kortlægning af energiforbruget Medarbejderinvolvering Hvem er jeg? Christine Weibøl Bertelsen DTU Maskinlinje, energi DONG Energirådgiver i produktionsvirksomheder, kommuner

Læs mere

Energigennemgang af Matas, Amagercentret

Energigennemgang af Matas, Amagercentret 0 Energigennemgang af Matas, Amagercentret Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Råd til mere med gode råd om elbesparelser

Råd til mere med gode råd om elbesparelser KOM GODT I GANG GODE RÅD Råd til mere med gode råd om elbesparelser På elspareportalen.bl.dk findes en masse gode råd og værktøjer til hvordan man kommer i gang med elbesparelser. Dette dokument samler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tarupvej 9 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015854 Energikonsulent: Ole Fischer Rasmussen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OFR

Læs mere

Energigennemgang af Harders Boghandel

Energigennemgang af Harders Boghandel 0 Energigennemgang af Harders Boghandel Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S

Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S 0 Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk Se her DU kan også blive energiambassadør: Meld dig på et gratis kursus: du lærer om at spare på varme, el og vand og om indeklima. Du lærer også at fortælle andre om at spare. Vi besøger bl.a. AffaldsCentret

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energigennemgang af Onur Frugt

Energigennemgang af Onur Frugt Energigennemgang af Onur Frugt Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Center for Miljø Københavns miljønetværk Kalvebod Brygge 45, Postboks 259, 1502 København K, 3366 5800

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner Page 1 of 10 CIR nr 27 af 19/04/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-04-2005 Transport- og Energiministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Vejledning til cirkulæret Den fulde tekst Cirkulære

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 8 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007437 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 GN Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver løsninger Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 udslip Standby-strøm Off er ikke Off Standby-strøm Standby-strøm er den elektriske strøm, der

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet 2009 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Energigennemgang af Den Glade Gris

Energigennemgang af Den Glade Gris 0 Energigennemgang af Den Glade Gris Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Intelligent energiforbrug

Intelligent energiforbrug DI Sådan > SÅDAN Intelligent energiforbrug En vejledning fra DI ITEK > SÅDAN DI 1787 København V Tlf. 3377 3347 itek@di.dk itek.di.dk Udgivet af DI Redaktion: Carl Thørner Tryk: Kailow Graphic Forsidefoto:

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SparOmeter-forløb. Opbygning af SparOmeter-forløb

SparOmeter-forløb. Opbygning af SparOmeter-forløb SparOmeter-forløb Opbygning af SparOmeter-forløb Introduktion til målinger Målinger apparatforbrug Målinger apparatforbrug Sparekampagne Elevundersøgelserne veksler mellem arbejde på skolen og målinger

Læs mere

Energigennemgang af Conditori La Glace

Energigennemgang af Conditori La Glace 0 Energigennemgang af Conditori La Glace Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Energigennemgang af Solspejlet

Energigennemgang af Solspejlet 0 Energigennemgang af Solspejlet Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere