Handlingsplan for udvikling af energiforbruget i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i"

Transkript

1 Handlingsplan for udvikling af energiforbruget i

2 Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden Indsatsområder i Registrering og analyse af forbrug af el, vand og varme Energieffektiv adfærd Energieffektive indkøb Energimærkning af bygninger Serverrum og IT-udstyr Belysningspolitik Evaluering - det første år Kommende aktiviteter Handlingsplan Lejre Kommune 2

3 Status Lejre Kommune har ca indbyggere (pr. 1. juli 2007). Kommunen ejer en række ejendomme med en samlet bygningsmasse på ca m2, heraf er ca m2 udlejningsboliger (almindelig udlejning, ældreboliger og lignende) (data fra Ejendomsliste, juli 2009). Efter kommunesammenlægningen, hvor de tre gamle kommuner Lejre, Hvalsø og Bramsnæs blev til Lejre Kommune, blev det besluttet at etablere et fælles energiregistreringssystem på kommunens ejendomme. Valget faldt på systemet MinEnergi, som allerede var i brug i Hvalsø Kommune. I løbet af sommeren 2007 blev 91 ejendomme koblet til MinEnergi. De 91 ejendomme dækker ca m2 og fordeler sig på 3 rådhuse, 14 skoler/tandplejer, 18 klubber/sfo er/foreninger, 22 børnehaver/vuggestuer/integrerede institutioner, 5 idræts- og klubhuse, 7 biblioteker/kulturfaciliteter, 11 ældreboliger/ældrecentre og 11 øvrige (rensningsanlæg, vandværk, matrikelgårde, brandstation m.v.). De ca m2 af kommunes ejendomsmasse, som ikke er omfattet af MinEnergi, er udlejningsboliger, ældreboliger m.v.. Her afregner lejerne typisk deres forbrug direkte med elselskabet, og kommunen har dermed ikke mulighed for at påvirke forbruget. På hver af de 91 kommunale ejendomme, der er omfattet af MinEnergi, er der udpeget en energiansvarlig, som hver måned aflæser forbruget af el, vand og varme og indberetter tallene til MinEnergi. Hvis et forbrug er for højt i forhold til det budgetterede, sendes der via MinEnergi en tilbagemelding til den energiansvarlige, som derefter kan finde frem til årsagen til det større forbrug f.eks. et toilet, der løber. Handlingsplan Lejre Kommune 3

4 Mens det daglige ansvar for forbrugene ligger hos de energiansvarlige, ligger det overordnede ansvar for Lejre Kommunes energiforbrug hos kommunens energi- og klimamedarbejder. Kurveknækkeraftale med Elsparefonden Lejre Kommune underskrev den 17. juni 2008 en Kurveknækkeraftale med Elsparefonden, som gælder i perioden 1. juli juni Lejre Kommune vil i denne periode sætte øget fokus på energiforbruget i kommunen. Baggrunden for indgåelse af aftalen er, at elforbruget i den offentlige sektor vokser. Den stigende el-kurve kan knækkes gennem målrettede elsparetiltag. Lejre Kommune vil begrænse sit energiforbrug ved at: - fremme energieffektiv adfærd - fremme energieffektive indkøb - sikre en energieffektiv drift og vedligeholdelse af de bygninger, som vi ejer Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden I Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden har Lejre Kommune skrevet under på at reducere sit el-forbrug med 1 % om året i perioden 1. juli juni Reduktionen vil ske i forhold til elforbruget i referenceperioden 1. juli juni Dette forbrug var kwh (tallet stammer fra MinEnergi, hvortil er lagt gennemsnitligt beregnede forbrug for manglende indberetninger). Handlingsplan Lejre Kommune 4

5 Indsatsområder i Målsætningen for perioden skal realiseres ved gennemførelse af aktiviteter rettet mod udvalgte indsatsområder. Vi vil arbejde med følgende indsatsområder: Nr. Indsatsområder i Registrering og analyse af forbrug af el, vand og varme 2 Energieffektiv adfærd 3 Energieffektive indkøb 4 Energimærkning af bygninger 5 Serverrum og IT-udstyr 6 Belysningspolitik I det efterfølgende er aktiviteter inden for hvert indsatsområde uddybet. Der står kort, hvad vi vil gøre, hvordan vi konkret vil gøre det og hvorfor. Handlingsplan Lejre Kommune 5

6 1. Registrering og analyse af forbrug af el, vand og varme Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Vi vil fortsat løbende registrere el-, varme- Ingen EA og vandforbruget. I hver bygning er der udpeget en energiansvarlig, som aflæser el-, varme- og vandmålerne én gang om måneden og indtaster forbrugene i energiregistreringssystemet MinEnergi. Den energiansvarlige modtager via systemet en rykker, hvis der mangler at blive indberettet data. Ved hele tiden at følge energiforbruget, vil vi hurtigt fange, hvis forbruget er højere end normalt. Hvis vi opdager uregelmæssigheder i forbruget, følger vi op på, hvad dette kan skyldes. Hvis et forbrug afviger fra det budgetterede forbrug, modtager den ansvarlige en mail via MinEnergi og skal så finde årsagen til det øgede forbrug (f.eks. et løbende toilet). Ingen EA Vi vil analysere de forbrugstal m.v., som fremgår af MinEnergi. Vi vil løbende arbejde på at gå i dybden med de tal, der fremkommer i energiregistreringssystemet og stille spørgsmål ved afvigende tal. Vi vil skabe et bedre overblik over det samlede energiforbrug i kommunens bygninger Ingen LJ Etablering af fjernaflæsning. Fire af kommunens bygninger er i dag koblet på timebaseret fjernaflæsning (de tre rådhuse og Kirke Saaby Skole). Måleraflæsningen sker automatisk én gang i timen og den energiansvarlige får herefter en mail, hvis et timeforbrug er større end normalt. Ved fjernaflæsning følges forbruget time for time (herunder om natten, i weekender, ferier m.m.), hvilket giver os mulighed for straks at gribe ind overfor et merforbrug kr. som tages fra Pulje til energibesparende foranstaltninger (2008). LJ / EA Fra etableres timebaseret fjernaflæsning på yderligere ca. 15 af kommunens mest forbrugende ejendomme (skoler og haller). Handlingsplan Lejre Kommune 6

7 Rådhusbetjentene har været på kursus i fjernaflæsning bl.a. i hvordan man sætter alarmer og hvordan man tolker graferne. Kurset vil også blive tilbudt de energiansvarlige i de bygninger, der får fjernaflæsning i De energiansvarlige i de enkelte bygninger er de mest kompetente til at gribe ind overfor merforbrug. De skal derfor have viden om, hvordan de bedst muligt udnytter fjernaflæsningen. Registrering på Elsparefonden hjælper med at få oprettet de omfattede ejendomme på se-elforbrug. Elforbruget overføres direkte fra forbrugernes elmålere. Som en del af aftalen med Elsparefonden forpligter kommunen sig til at registrere de største el-forbrugere (årsforbrug på kwh eller mere) på Elsparefondens hjemmeside hvor forbrug på større offentlige institutioner og private virksomheder kan følges, analyseres og sammenlignes med hinanden. Ingen LJ/Elsparefonden 2. Energieffektiv adfærd Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Vi vil arbejde på at få minimeret standbyforbruget. Ingen LJ Vi sender jævnligt (f.eks. i forbindelse med ferieperioder) information ud til alle medarbejdere på rådhusene f.eks. om at slukke på pc, printer, skærm, lamper, transformere og hæve/sænkeborde på stikkontakten, samt at sørge for at opladere ikke er tilsluttet en tændt stikkontakt. Vi vil udvide udsendelsen af mails til også at omfatte resten af kommunens medarbejdere. Ved underskrivelse af Kurveknækkerafta- Ofte går op til 40 % af forbruget til standbyforbrug primært i nattetimerne. Maskiner med standby-funktion kan kendes på, at de afgiver varme eller har en lille lysende knap. Handlingsplan Lejre Kommune 7

8 len får vi bl.a. et SparOmeter (elmåler), så vi selv kan måle, hvor meget strøm det enkelte apparat bruger, når det står på standby (dvs. når udstyret er slukket på apparatet). Disse tal vil blive brugt aktivt til bl.a. udsendelsen af mails. Kommunens medarbejdere vil kunne låne SparOmeteret, så de kan måle på egne apparater på arbejdet og derhjemme. Vi vil minimere standby-forbruget på vores kaffemaskiner. Vi installerer tænd-/slukure på i første omgang kaffemaskinerne på rådhusene. Tænd-/slukurene kan stilles forskelligt fra dag til dag, hvilket f.eks. giver mulighed for at slukke maskinerne fra fredag eftermiddag til mandag morgen. DONG og Elsparefonden vurderer, at der kan spares for kr. strøm pr. kaffemaskine, der suppleres med et tænk-/slukur. Alene på de tre rådhuse er der 12 kaffemaskiner hvilket vil give en årlig besparelse på godt kr. Ingen (DONG leverer gratis tænd-/slukure). LJ og Rådhusbetjente Vi vil undersøge muligheden for også at få sat tænd-/slukure på kaffemaskiner i andre af kommunens bygninger, f.eks. på skoler. Vi vil lave en adfærdskampagne I efteråret/vinteren 2008 laver vi en adfærdskampagne på de tre rådhuse. Der anvendes kampagnemateriale ( s, plakater, klistermærker, konkurrencer m.m.) fra Elsparefonden. Vi kan reducere vores energiforbrug ved at foretage små ændringer i vores daglige vaner. Et mindre beløb til udstyr og præmier som tages fra energibudgettet. LJ På sigt skal det overvejes at sprede kampagneaktiviteterne til resten af kommunens bygninger. Handlingsplan Lejre Kommune 8

9 3. Energieffektive indkøb Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Ved nyindkøb af apparater og produkter Vi vil stille krav til vores leverandører om, stiller vi krav til, at de er energieffektive. at produkter opfylder én af følgende: Produktet skal opfylde kravene i Elsparefondens indkøbsvejledning. Vejledningen findes på Produktet har energimærke A i henhold til EU s energimærkningsdirektiv for husholdningsapparater mv.. For kølemøbler (køl/frys) dog energimærke A+ eller A++. Produktet er optaget på forsyningsselskabernes eller andres positivlister over energieffektive produkter, som der henvises til fra Produktet er omfattet af andre ordninger til synliggørelse af energieffektive produkter, som der henvises til fra Vi vil følge op på vores procedurer for håndtering af indkøb, sådan at vi sikrer, at kravene overholdes hver gang. Elsparefondens Kunderådgivning kan vejlede os yderligere - både i den enkelte indkøbssituation og til at få udarbejdet / følge op på procedurerne for håndtering af de energieffektive indkøb. Ved at stille disse krav til indkøb sikrer vi, at vi kun indkøber energieffektive produkter. Det betyder bl.a., at produktet ikke har et højt standby-forbrug, som ellers nemt kan udgøre op til 40 % af apparatets energiforbrug. Normalt er energieffektive produkter ikke dyrere i indkøb, og hvis de er, kan pengene hurtigt tjenes ind igen. Indkøbsafdeling / ITafdeling / LJ Handlingsplan Lejre Kommune 9

10 4. Energimærkning af bygninger Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Vi skal have energimærket alle kommunens LJ bygninger, der er over 60 m2. I 2008 er der igangsat et pilotprojekt, hvor forskellige typer af kommunens bygninger energimærkes. Pilotprojektet dækker ca. 15 % af kommunens bygningsmasse og skal give erfaringer til brug for energimærkningen af resten af kommunens ejendomme. I 2009 gennemføres der udbud på resten af energimærkningen, som herefter foretages i 2009 og I de kommende år vil rentable forslag fra energimærkerne blive udført. Det er et lovkrav, at der på alle offentlige bygninger skal foreligge et gyldigt Energimærke. Energimærket giver et overblik over bygningens energimæssige tilstand. Desuden indgår der forslag til, hvordan energi- og vandforbruget i den enkelte bygning kan reduceres. Der er afsat kr. pr. år i 2008, 2009 og 2010 til at gennemføre EMO på alle kommunens bygninger. 5. Serverrum og IT-udstyr Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Identificere besparelsestiltag i serverrummet Allerslev Rådhus huser kommunens LJ / IT-afdeling fælles serverrum. Der er i foråret 2008 etableret fjernaflæsning på serverrummet. Vi vil analysere serverrummets el-forbrug og identificere evt. besparelsestiltag. Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Elsparefondens Projekteringsvejledning for energieffektive serverrum. Serverrum bruger meget el. Elsparefonden har lavet et pilotprojekt som viser, at mellem en tredjedel og halvdelen af energiforbruget kan spares uden at der mistes funktioner, drifts- eller itsikkerhed. Afhænger af identificerede besparelsestiltag. Handlingsplan Lejre Kommune 10

11 Ved udskiftning af skærme, udskifter vi dem altid til en fladskærm. Ved nyindkøb bruges Elsparefondens indkøbsvejledning. Vi kan få mere hjælp til indkøb af energieffektivt IT-udstyr på Her kan vi bl.a. beregne besparelsen ved at vælge energieffektivt udstyr. Vi sparer ca. 50 % af energiforbruget i forhold til traditionelle skærme Der kan være ekstra omkostninger, som bør undersøges fra gang til gang. IT-afdeling / Indkøbsafdeling På alle computere med Windows XP får vi indstillet strømstyringen. Vejledning til indstilling af strømstyringen findes på under Energi-effektiv brug. Strømstyringen i operativsystemet (Windows eller tilsvarende) kan styre computeren og skærmen, sådan at skærmen slukkes og computeren går i sleep, når vi ikke bruger udstyret. Ved at anvende indstillingerne fjernes en stor del af standby-forbruget til computeren, uden at medarbejderen aktivt skal gøre noget. Ingen IT-afdeling Vi undersøger muligheden og besparelsespotentialet ved at indkøbe elspareskinner til hver pc-arbejdsplads El-spareskinnen kan købes i langt de fleste tv og elektronikbutikker eller bestilles via internettet (se på Alt det udstyr til skinnen, der ikke er brug for, når computeren er slukket, tilsluttes til elspareskinnen. Det kan være skærmen, printere, oplader til PDA, modem, hæve-sænkeborde mv. Elspareskinnen sørger for helt automatisk at slukke for det tilsluttede udstyr. Meget it- og elektronikudstyr har et højt standby-forbrug. Ved brug af elspareskinnen fjernes dette forbrug uden for arbejdstiden, uden at medarbejderen skal gøre ekstra. For en normal pcarbejdsplads med en ældre skærm er investeringen i elspareskinnen tjent hjem på godt et år. En elspareskinne koster ca. 100 kr. pr. stk. LJ / IT-afdeling Handlingsplan Lejre Kommune 11

12 6. Belysningspolitik Aktivitet Hvordan Hvorfor Investering Ansvarlig Vi udarbejder en belysningspolitik. En arbejdsgruppe laver belysningspolitikken, som udgør grundlaget for valg af udendørs belysning generelt i Lejre Kommune. I belysningspolitikken indgår overvejelser om energiforbrug. I 2009 påbegynder DONG kabellægning af sine luftbårne ledninger i Lejre Kommune. Kommunen overvejer i den forbindelse udskiftning af den nuværende vejbelysning. Ikke afklaret. CY Energiforbrug til udendørs belysning indgår ikke direkte i Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden, men medtages i denne handlingsplan. Dette skyldes en formodning om, at der kan spares energi ved fremtidige valg af mere moderne armaturer. Handlingsplan Lejre Kommune 12

13 Evaluering - det første år I Kurveknækkerperiodens første år (1. juli juni 2009) har Lejre Kommune opnået: En besparelse på 4 % af elforbruget (på de 91 ejendomme, som er tilknyttet energiregistreringssystemet MinEnergi). Den miljømæssige gevinst svarer til en reduktion i CO2-udledning på 125 tons set i forhold til året før - og den økonomiske besparelse løber op i godt kr. Lejre Kommune har i det første år bl.a. arbejdet med følgende aktiviteter inden for de forskellige indsatsområder: 1. Registrering og analyse af forbrug af el, vand og varme - og fjernaflæsning - Der følges løbende op på forbrug via MinEnergi - og samarbejdet med de energiansvarlige i ejendommene styrkes. - Der er taget hul på en forbedring af datamaterialet i registreringssystemet - et arbejde som vil fortsætte i takt med, at kommunens ejendomsliste forbedres. - Der er etableret fjernaflæsning på skoler og haller. Det har taget længere tid end forventet pga. uforudsete problemer med eksisterende målere. Brugerne mangler endnu at modtage undervisning - dette vil ske den 20. november Alle store forbrugere (årsforbrug på kwh eller mere) er oprettet på hvor forbrug på større offentlige institutioner m.v. kan følges. 2. Minimere stand-by forbrug - og medarbejderkampagne - Der sendes jævnlig mails ud til medarbejderne på rådhusene og til de energiansvarlige i ejendommene. Handlingsplan Lejre Kommune 13

14 - Medarbejdere på Allerslev og Hvalsø Rådhus har kunnet låne et Spar-O-Meter til at måle strøm- og standbyforbrug på elapparater på arbejde og hjemme. Medarbejderne på Lyndby Rådhus får tilbuddet i efteråret Der er opsat tænd-slukure på kaffemaskiner på rådhusene. Skolernes pedeller har modtaget ure til opsætning på skolerne. - I efteråret 2008 blev der gennemført en medarbejderkampagne på rådhusene, som førte til et stort fald i elforbruget. Der følges jævnligt op på forbrugene - og opfølgningerne viser, at de gode vaner fastholdes. 3. Energieffektive indkøb - Kommunens indkøbskonsulent og energimedarbejder har deltaget i forskellige kurser vedrørende energieffektive indkøb og værktøjer. Der arbejdes videre med opgaven i det kommende år, bl.a. med fokus på de kommende madordninger i børnehaverne (der medfører behov for nye hårde hvidevarer som køleskabe, frysere, ovne m.v.). 4. Energimærkning af bygninger - Der er gennemført energimærkning på en mindre del af kommunens ejendommene. Energimærkerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside. - I oktober 2009 er firma botjek a/s, på baggrund af gennemført EU-udbud, udvalgt til at gennemføre energimærkning på resten af kommunens ejendomme. Opgaven strækker sig over resten af 2009 og Serverrum og IT-udstyr - Der arbejdes for tiden på at finde en løsning, så der kan blive opsat elspareskinner på alle administrative arbejdspladser (ca. 600) i kommunen. Samtidig vil der ske en øget strømstyring på pc er m.v. Samlet set vil IT-området blive prioriteret i Kurveknækkeraftalens 2. år. 6. Belysningspolitikken - Belysningspolitikken er færdig og er blevet politisk godkendt. Ved opsætning af nye armaturer opsættes energirigtigt materiel. Handlingsplan Lejre Kommune 14

15 7. Andet - Der udsendes et nyhedsbrev til de energiansvarlige fire gange om året. Her sættes fokus på emner som energimærkning og energiregistrering - og der gives gode råd om at spare på energien. - Som en del af medarbejderkampagnen på rådhusene blev disse gennemgået af et firma, som kom med forslag til energibesparelser. Gennemgangene skal ses som et supplement til energimærkningen og forslagene bliver prioriteret i samme forbindelse. - Lejre Kommune deltog i eventen Sluk lyset 2009 i foråret. - Der er blevet lavet en "Klimahjemmeside" på kommunens hjemmeside, hvor man som borger og virksomhed kan hente inspiration, og hvor kommunens aktiviteter præsenteres. - Kommunen deltager i Elsparefondens skolekampagne "Find energien", hvis formål er at afdække og realisere energibesparelser på skolerne. I forbindelse med projektet er der blevet oprettet et netværk for skolernes pedeller, som fremover mødes 3-4 gange om året og får inspiration til energibesparelser. Der er foretaget besøg på alle skolerne, og der er blevet lavet en renoverings- og energiforbedringsplan for hver enkelt skole. Kommende aktiviteter Der arbejdes ikke ud fra en meget fast aktivitetsplan, da der sideløbende med de igangværende aktiviteter skal være plads til at igangsætte nye projekter, som dukker op undervejs. Der arbejdes ud fra et mål om, at der over nogle år skal have været gennemført aktiviteter målrettet forskellige ejendomstyper, som for eksempel rådhusene (2008), skolerne ( ), børnehaverne (2010) og så videre. Udover de aktiviteter, som fortsætter og igangsættes (som beskrevet under evalueringen herover), vil der i det kommende år være fokus på energimærkning og på skolekampagnen. Blandt de planlagte aktiviteter er løbende igangsættelse af rentable forbedringer, som er foreslået i energimærkerne. Desuden vil skolerne få foretaget lovpligtige ventilationstjek - og der vil blive set på belysningen. Senere vil der blive sat fokus på kommunens børnehaver, som nævnt med fokus på madordningerne og de Handlingsplan Lejre Kommune 15

16 heraf kommende indkøb af nye hårde hvidevarer - og desuden vil der blive igangsat adfærdsmæssige tiltag/kampagner. Slutteligt vil der helt generelt ved renoveringer og forbedringer af kommunens ejendomme blive sat øget fokus på tiltag, der kan reducere energiforbruget. Handlingsplan Lejre Kommune 16

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner CIR nr 27 af 19/04/2005 (Gældende) LOV Nr. 450 af 31/05/2000 LOV Nr. 585 af 24/06/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige statslige

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V. 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang L Age D or. Vesterbrogade 20, 1620 Købh. V 03-12-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY FORBRUG... 4 Belysning:...

Læs mere

Råd til mere med gode råd om elbesparelser

Råd til mere med gode råd om elbesparelser KOM GODT I GANG GODE RÅD Råd til mere med gode råd om elbesparelser På elspareportalen.bl.dk findes en masse gode råd og værktøjer til hvordan man kommer i gang med elbesparelser. Dette dokument samler

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Dato: 2012-2013. Myndighed: Departementet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Adresse: Staldmestergården.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Intelligent energiforbrug

Intelligent energiforbrug DI Sådan > SÅDAN Intelligent energiforbrug En vejledning fra DI ITEK > SÅDAN DI 1787 København V Tlf. 3377 3347 itek@di.dk itek.di.dk Udgivet af DI Redaktion: Carl Thørner Tryk: Kailow Graphic Forsidefoto:

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gydeagervej 11 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013668 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 GN Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver løsninger Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 udslip Standby-strøm Off er ikke Off Standby-strøm Standby-strøm er den elektriske strøm, der

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk Se her DU kan også blive energiambassadør: Meld dig på et gratis kursus: du lærer om at spare på varme, el og vand og om indeklima. Du lærer også at fortælle andre om at spare. Vi besøger bl.a. AffaldsCentret

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata

Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Tjek dit forbrug! - Vejledning i Nukissiorfiits web-baserede system for tjek af forbrugsdata Indhold 2 Indledning 3 1. Log på 3 Siden 3 Sprog 3 Kundenummer og password 4 2. Funktioner 4 A. Kundeinformation

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Analyserapport nr. 4. April 2009 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Proces side 2 Stikprøven side 2 Om de foreslåede energibesparende investeringer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 77 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-008239 Energikonsulent: Robert Grünberger Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 8 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012066 Energikonsulent: Tue Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk Ejendoms

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: SIDE 1 AF 7 Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-052975-002 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gothersgade 23 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-034582 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER

KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER Energiledelse BASISOPLYSNINGER 1998 2006: Antal ejendomme: Ca. 200 Areal ejendomme: Ca. 350.000 m² Indbyggere: Ca. 70.000 Efter 2006: Antal ejendomme: 275 Areal ejendomme:

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere