regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "regnskabsanalyse 2009 / gartnerier"

Transkript

1 regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

2 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 25. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier viser en klar tendens til en vending i økonomien for danske væksthusgartnerier. Analysen repræsentere et bredt udsnit af dansk gartnerierhverv, som efter nogle turbulente år, nu igen kan vise et overskud i gennemsnit. Resultatet for 2009 blev et overskud på t.kr. 73, efter at der er fradraget en beregnet indehaverløn på t.kr Resultat af primær drift På trods af endnu et kedeligt år for væksthusgrøntsagsgartnerierne, løfter potteplantergartnerierne resultatet op til et lille overskud. Overskuddet grundlægges i og med at 64% af gartnerier i 2009 har overskud, hvor kun 45% havde overskud i Gartnerierne slås fortsat med alvorlige afsætningsproblemer og det bevirker en faldende omsætning i gennemsnitsgartneriet. Salgsomkostninger stiger på trods af faldende omsætning og udgør derved en fortsat stigende andel af omsætningen. Resultatforbedringen hentes i høj grad fra besparelser på produktionsomkostninger og lønninger. Besparelsen på lønningerne kan udelukkende henføres til en lavere gennemsnitlig timeløn, som faldt fra kr. 167 til kr. 157 pr. time, hvilket kun har været muliggjort af en stram ressourcestyring samt muligheden for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Energiomkostningerne udgør igen i år en stadig stigende andel af gartneriernes omsætning, hvilket også må forventes at fortsætte i de følgende år. Gartneriernes faste omkostninger er faldende på trods af at de indirekte lønninger, gager mv. stiger med 7,6%. Besparelserne er et klart udtryk for en styring af gartneriernes ressource anvendelse. At afskrivningerne er faldende er en naturlig følge af de senere års manglende investeringer i fornyelser i produktionsanlægget, som en direkte følge af manglende finansieringsmuligheder. Investeringerne blev kun 43,7 mio. kr. og for første gang i rigtig mange år er der ingen nybygninger. Finanskrisen har absolut sat sit præg på denne analyse, med en faldende renteomkostning som følge af et lavere renteniveau og en mindre rentebærende gæld, som følge af nedbringelse af gæld og en generelt tilbageholdende kreditpolitik i kreditinstitutterne. Det har til gengæld også skabt grobund for en stærk forbedring af likviditetsgraden fra sidste års 107,8 til nu 120,2. Overskuddet har ikke kunnet medvirke til en stigende egenkapital, men på grund af nedbringelsen af den kortfristede gæld, har nøgletallet soliditetsgraden udviklet sig positivt. Vi ønsker alle brugerne god fornøjelse med anvendelsen af regnskabsanalysen for 2009, som også kan findes på vores hjemmeside hvor der også er mulighed for anonymt at lægge sine egne regnskabstal ind til sammenligning med analysens tal. side 2 Odense 19. marts 2010 PK Revision Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Palle Knudsen Statsautoriseret revisor

3 regnskabsanalyse 2009 gartnerier regnskabssammendrag total for alle kategorier Omsætning ,1% 100,0 100,0 100,0 Salgsomkostninger ,3% (8,1) (9,3) (9,6) Nettoomsætning ,4% 91,9 90,7 90,4 Produktionsløn ,1% (28,5) (28,9) (28,3) Produktionsomkostninger ,4% (27,3) (24,5) (23,4) ,5% 36,1 37,4 38,8 Energiomkostninger ,7% (10,8) (11,8) (12,4) Dækningsbidrag ,0% 25,3 25,6 26,4 Kapacitetsomkostninger ,1% (13,4) (13,9) (13,7) Res. Før afskrivninger - Ebitda ,9% 11,9 11,7 12,6 Afskrivninger ,2% (7,7) (8,8) (8,4) Driftsresultat - ebit ,2% 4,2 2,9 4,3 Finansiering, netto ,4% (4,3) (4,4) (3,9) Resultat primær drift ,0% (0,1) (1,6) 0,4 Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn ,2% Indirekte løn (t.kr.) ,6% 3,6 4,3 4,8 Reparation/vedligeholdelse ,4% 3,2 3,1 3,2 balance Anlægsaktiver ,9% 65,3 62,9 64,0 Omsætningsaktiver ,3% 34,7 37,1 36,0 i alt ,5% 100,0 100,0 100,0 Egenkapital ,3% 16,9 17,3 18,5 Hensatte forpligtelser ,0% 6,2 5,9 6,5 Langfristede gældsforpligtelser ,4% 44,0 42,4 45,1 Kortfristede gældsforpligtelser ,7% 32,9 34,4 29,9 i alt ,5% 100,0 100,0 100,0 udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 3,2 2,3 3,6 Overskudsgrad - EBIT-margin 4,2 2,9 4,3 Dækningsgrad 25,3 25,6 26,4 Egenkapitalens forrentning (0,4) (7,3) 1,8 Fremmedkapitalens forrentning 4,2 4,6 4,3 Likviditetsgrad 105,3 107,8 120,2 Timer lønnet medhjælp pr.kvm. 1,55 1,44 1,58 9,8% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,1% side 3

4 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab regnskabssammendrag total for potteplantegartnerier Omsætning ,8% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,9% (6,9) (7,8) (7,8) Nettoomsætning ,7% 93,1 92,2 92, Produktionsløn ,1% (27,0) (27,5) (26,8) Produktionsomkostninger ,1% (28,5) (25,0) (22,6) ,9% 37,5 39,6 42, Energiomkostninger ,3% (9,9) (10,7) (11,7) Dækningsbidrag ,8% 27,6 28,9 31, Kapacitetsomkostninger ,5% (14,3) (15,2) (15,0) Res. før afskrivninger- Ebitda ,2% 13,3 13,6 16, Afskrivninger ,4% (8,2) (9,7) (9,4) Driftsresultat - Ebit ,0% 5,1 3,9 6, Finansiering, netto ,1% (4,5) (5,0) (4,4) Resultat primær drift ,2% 0,6 (1,0) 2, Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,4% 4,0 5,2 5, Reparation/vedligeholdelse ,8% 3,3 3,2 3, Balance Anlægsaktiver ,7% 65,0 63,7 64, Omsætningsaktiver ,4% 35,0 36,3 35, i alt ,4% 100,0 100,0 100, Egenkapital ,3% 18,6 19,0 21, Hensatte forpligtelser ,1% 6,1 5,8 6, Langfristede gældsforpligtelser ,4% 42,1 41,1 44, Kortfristede gældsforpligtelser ,1% 33,1 34,2 28, i alt ,4% 100,0 100,0 100, Udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 3,7 3,0 4,9 Overskudsgrad - ebit-margin 5,1 4,0 6,4 Dækningsgrad 27,6 29,4 29,6 Egenkapitalens forrentning 2,2 (4,2) 8,1 Fremmedkapitalens forrentning 4,3 5,0 4,4 Likviditetsgrad 105,8 108,5 117,5 Timer lønnet medhjælp pr. Kvm. 1,59 1,47 1,59 8,1% Gennemsnitlig kostpris pr. Time ,0% side 4

5 regnskabsanalyse 2009 gartnerier regnskabssammendrag total for øvrige gartnerier Omsætning ,5% 100,0 100,0 100,0 Salgsomkostninger ,5% (13,8) (14,7) (15,4) Nettoomsætning ,6% 86,2 85,3 84,6 Produktionsløn ,6% (35,5) (34,2) (32,9) Produktionsomkostninger ,5% (21,3) (22,2) (25,8) ,5% 29,4 28,9 25,9 Energiomkostninger ,6% (15,1) (15,9) (14,7) Dækningsbidrag ,0% 14,2 13,0 11,2 Kapacitetsomkostninger ,6% (9,1) (8,7) (9,8) Res. før afskrivninger -Ebitda ,0% 5,2 4,4 1,4 Afskrivninger ,8% (5,5) (5,6) (5,0) Driftsresultat - Ebit ,5% (0,3) (1,2) (3,6) Finansiering, netto ,0% (3,0) (2,4) (2,3) Resultat primær drift ,5% (3,3) (3,6) (5,9) Supplerende. Oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,8% 1,5 0,9 1,3 Reparation/vedligeholdelse ,9% 2,8 2,4 2,2 Balance Anlægsaktiver ,1% 67,8 58,8 59,9 Omsætningsaktiver ,2% 32,2 41,2 40,1 i alt ,8% 100,0 100,0 100,0 Egenkapital ,4% 4,5 7,8 4,3 Hensatte forpligtelser ,6% 6,7 6,9 7,2 Langfristede gældsforpligtelser ,6% 57,4 49,7 50,9 Kortfristede gældsforpligtelser ,2% 31,5 35,5 37,6 i alt ,8% 100,0 100,0 100,0 Udvalgte nøgletal Afkastningsgrad (0,3) (1,4) (4,6) Overskudsgrad - ebit-margin (0,3) (1,2) (3,6) Dækningsgrad 14,2 13,0 11,2 Egenkapitalens forrentning (76,6) (51,0) (174,0) Fremmedkapitalens forrentning 3,5 3,1 3,2 Likviditetsgrad 102,3 116,0 106,6 Timer lønnet medhjælp pr. kvm. 1,43 1,32 1,55 17,5% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,1% side 5

6 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab regnskabssammendrag Potteplantegartnerier med under kvm Omsætning ,7% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,4% (8,7) (8,6) (9,1) Nettoomsætning ,2% 91,3 91,4 90, Produktionsløn ,1% (31,6) (32,8) (30,2) Produktionsomkostninger ,8% (23,7) (21,3) (19,5) ,3% 36,0 37,3 41, Energiomkostninger ,6% (12,0) (13,4) (12,5) Dækningsbidrag ,2% 24,0 24,0 28, Kapacitetsomkostninger ,2% (16,5) (14,3) (13,2) Res. Før afskrivninger - Ebitda ,4% 7,5 9,6 15, Afskrivninger ,6% (4,8) (5,0) (6,2) Driftsresultat - Ebit ,6% 2,7 4,6 9, Finansiering, netto ,7% (4,4) (3,4) (3,2) Resultat primær drift ,0% (1,7) 1,2 6, SUPPLERENDE OPLYSNINGER Indirekte løn (t.kr.) ,3% 3,8 4,5 4, Reparation/vedligeholdelse ,1% 4,1 3,9 3, Udgiftsført indehaverløn balance Anlægsaktiver ,6% 57,9 62,9 58, Omsætningsaktiver ,0% 42,1 37,1 41, i alt ,2% 100,0 100,0 100, Egenkapital ,1% 8,2 23,1 26, Hensatte forpligtelser ,6% 10,9 12,3 13, Langfristede gældsforpligtelser ,7% 41,6 32,2 29, Kortfristede gældsforpligtelser ,9% 39,3 32,5 29, i alt ,2% 100,0 100,0 100, udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 3,0 5,4 9,0 Overskudsgrad - EBIT-margin 2,7 4,6 9,4 Dækningsgrad 24,0 24,0 28,8 Egenkapitalens forrentning (22,6) 6,3 22,1 Fremmedkapitalens forrentning 6,0 6,1 5,2 Likviditetsgrad 107,1 114,3 138,4 Timer lønnet medhjælp pr. kvm. 1,22 1,37 1,19-12,7% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,5% side 6

7 regnskabsanalyse 2009 gartnerier regnskabssammendrag potteplantegartnerier med OVER kvm Omsætning ,6% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,6% (6,8) (7,8) (7,6) Nettoomsætning ,8% 93,2 92,2 92, Produktionsløn ,4% (26,7) (27,1) (26,5) Produktionsomkostninger ,3% (28,9) (25,3) (22,9) ,8% 37,7 39,8 42, Energiomkostninger ,2% (9,7) (10,5) (11,6) Dækningsbidrag ,0% 27,9 29,3 31, Kapacitetsomkostninger ,3% (14,1) (15,3) (15,1) Res. Før afskrivninger - Ebitda ,4% 13,8 14,0 16, Afskrivninger ,7% (8,5) (10,0) (9,7) Driftsresultat - Ebit ,9% 5,3 3,9 6, Finansiering, netto ,3% (4,5) (5,0) (4,5) Resultat primær drift ,8% 0,8 (1,1) 2, Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,7% 4,0 5,3 6, Reparation/vedligeholdelse ,8% 3,2 3,2 3, Balance Anlægsaktiver ,5% 65,3 63,7 65, Omsætningsaktiver ,2% 34,7 36,3 34, i alt ,1% 100,0 100,0 100, Egenkapital ,6% 19,2 18,8 20, Hensatte forpligtelser ,5% 5,9 5,5 5, Langfristede gældsforpligtelser ,6% 42,1 41,5 45, Kortfristede gældsforpligtelser ,2% 32,8 34,3 28, i alt ,1% 100,0 100,0 100, Udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 3,7 2,9 4,9 Overskudsgrad - ebit-margin 5,3 3,9 6,5 Dækningsgrad 27,9 29,3 31,4 Egenkapitalens forrentning 2,8 (4,2) 7,4 Fremmedkapitalens forrentning 4,2 4,8 4,6 Likviditetsgrad 105,7 106,0 122,6 Timer lønnet medhjælp pr. kvm. 1,62 1,47 1,64 10,9% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,0% side 7

8 Palle Knudsen, Partner Statsautoriseret revisor Karin Schebye, Partner Statsautoriseret revisor PK Revision er et af Fyns største selvstændige revisionsfirmaer. Vi er 16 medarbejdere, hvoraf to er statsautoriserede revisorer. PK Revision har mere end 30 års erfaring i løsning af opgaver for gartneri erhvervet. Vores meget store kendskab til gartneribranchens vilkår og betingelser er en forudsætning for den økonomiske rådgivning vi yder. Martin Madsen Registreret revisor Carsten Andreasen Registreret revisor Martin Godskesen Revisor, cand.merc.aud Morten Gram Scholdage Revisor, stud.merc.aud Villy Paarup Revisor Lene Nedergaard Merete Lilleballe Kirsten Veje Jakobsen Rebekka Laurberg Kirsten Sørensen Kontorassistent Martin Kortermann Graff Jesper Theill Nilsen Revisorelev Anita Tissari Receptionist Gitte Knudsen Bogholder PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Rugårdsvej 46C Postbox Odense C Tel Fax

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Operate årsrapport 2014

Operate årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2015 Dirigent 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16 CVR-nr. 83 95 57 16 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere