regnskabsanalyse / gartnerier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "regnskabsanalyse / gartnerier"

Transkript

1 2012 regnskabsanalyse / gartnerier

2 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud nogensinde. Analysen repræsenterer et bredt udsnit af det danske væksthusgartnerierhverv beliggende på Fyn og dækker ca. 100 ha. eller knap ¼ af det danske væksthusareal. Resultatet for 2012 blev et overskud på t.kr. 378, efter at der er fradraget en beregnet indehaverløn på t.kr Resultat af primær drift t. kr Efter at der i året 2011 blev præsteret et historisk stort resultat, blev resultatet næsten halveret i 2012, men det blev fortsat til et flot resultat i væksthusgartnerierne, hvor ca. 57 % af gartnerierne havde overskud i 2012, heraf flere med rigtig flotte resultater, samt at den bedst indtjenende tredje-del af potteplantegartnerier (best practice) forbedrede deres resultater. Overskuddet i potteplantegartnerierne skyldes bl.a. en stigning i omsætningen, og det til trods for at priserne ikke er steget siden sidste år, samt at salgsomkostninger er faldende. En anden forklaring på det mindre resultat, er er en kraftig stigning i produktionsomkostninger, hvorimod stigningen i lønomkostningerne kun var meget begrænset, dels på grund af den meget stramme ressourcestyring, med et mindre timeforbrug til følge og en uændret gennemsnitlige timeløn på kr Med indførelsen af nye energiafgifter, har fokus været rettet mod energibesparelser, som også har været afgørende for året investeringer, og det betød en besparelse på mængden af energien. Gartneriernes faste omkostninger har i forholdet til omsætningen i de senere år været svagt stigende, og det er et udtryk for, at omkostningerne stiger mere end gartneriernes egne produkter. Når stigningen ikke er større, er det et klart udtryk for en stram styring af gartneriernes ressourceanvendelse. Afskrivningerne er faldende igen i år, hvilket er en naturlig følge af mange års manglende investeringer i fornyelser af produktionsanlægget, som er en direkte følge af manglende finansieringsmuligheder. Investeringerne blev kun 28 mio. kr. i forhold til sidste års 75 mio. kr. og helt uden igangsætning af byggerier. Finanskrisen/kapitalkrisen har igen i år sat et positivt præg på analysen, idet der konstateres en faldende renteomkostning, som følge af et lavere renteniveau og en mindre rentebærende gæld, der skyldes nedbringelse af gæld, samt en generelt tilbageholdende kreditpolitik i kreditinstitutterne. Årets resultat har påvirket egenkapitalen positivt, således at soliditetsgraden er fortsat stigende og med en stigende likviditetsgrad fra 112,0 til 118,9 vil gartnerierne stå lidt bedre rustet. Vi vil ønske alle brugerne god fornøjelse med anvendelsen af regnskabsanalysen for 2012, som også kan findes på vores hjemmeside hvor der også er mulighed for anonymt at lægge sine egne regnskabstal ind til sammenligning med analysens tal. side 2 Odense 14. marts 2013 PK Revision Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Palle Knudsen Martin Godskesen Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

3 regnskabsanalyse 2012 gartnerier regnskabssammendrag total for alle kategorier Omsætning ,8% 100,0 100,0 100,0 Salgsomkostninger ,0% -10,0-10,5-10,4 Nettoomsætning ,9% 90,0 89,5 89,6 Produktionsløn ,6% -27,9-26,0-26,4 Produktionsomkostninger ,1% -23,6-23,6-25, ,1% 38,5 39,9 38,2 Energiomkostninger ,1% -12,4-11,2-11,7 Dækningsbidrag ,7% 26,0 28,8 26,4 Kapacitetsomkostninger ,3% -14,1-14,5-14,3 Res. før afskrivninger - Ebitda ,0% 12,0 14,2 12,1 Afskrivninger ,2% -8,0-7,7-7,2 Driftsresultat - ebit ,3% 3,9 6,5 4,9 Finansiering, netto ,6% -3,7-3,4-3,0 Resultat primær drift ,7% 0,2 3,2 1,9 Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn ,2% Indirekte løn (t.kr.) ,1% 4,9 5,1 5,2 Reparation/vedligeholdelse ,7% 3,1 3,6 3,3 balance Anlægsaktiver ,1% 63,9 62,6 58,1 Omsætningsaktiver ,7% 36,1 37,4 41,9 i alt ,3% 100,0 100,0 100,0 Egenkapital ,8% 16,7 17,0 19,2 Hensatte forpligtelser ,6% 5,6 5,7 5,7 Langfristede gældsforpligtelser ,1% 40,0 43,9 39,9 Kortfristede gældsforpligtelser ,0% 37,7 33,4 35,2 i alt ,3% 100,0 100,0 100,0 udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 3,3 6,0 4,6 Overskudsgrad - EBIT-margin 3,9 6,5 4,9 Dækningsgrad 26,0 28,8 26,4 Egenkapitalens forrentning 1,1 17,4 9,3 Fremmedkapitalens forrentning 4,1 4,0 3,8 Likviditetsgrad 95,9 112,0 118,9 Timer lønnet medhjælp pr.kvm. 1,5 1,4 1,4 1,1% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,2% side 3

4 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab regnskabssammendrag total for øvrige gartnerier Omsætning ,7% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,4% -17,2-17,7-18, Nettoomsætning ,3% 82,8 82,3 82, Produktionsløn ,7% -31,3-26,4-30, Produktionsomkostninger ,1% -24,8-27,7-27, ,0% 26,7 28,1 24, Energiomkostninger ,7% -15,0-9,2-9, Dækningsbidrag ,2% 11,7 18,9 15, Kapacitetsomkostninger ,8% -10,0-11,8-11, Res. før afskrivninger- Ebitda ,4% 1,7 7,1 3, Afskrivninger ,4% -4,1-2,6-2, Driftsresultat - Ebit ,6% -2,4 4,5 1, Finansiering, netto ,7% -2,9-2,2-1, Resultat primær drift ,1% -5,4 2,3-0, Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,0% 1,5 1,9 2, Reparation/vedligeholdelse ,7% 1,9 2,7 2, Balance Anlægsaktiver ,4% 60,2 45,5 38, Omsætningsaktiver ,4% 39,8 54,5 61, i alt ,3% 100,0 100,0 100, Egenkapital ,6% -0,7 1,1 0, Hensatte forpligtelser ,7% 4,6 4,8 4, Langfristede gældsforpligtelser ,3% 48,6 43,9 37, Kortfristede gældsforpligtelser ,0% 47,5 50,1 58, i alt ,3% 100,0 100,0 100, Udvalgte nøgletal Afkastningsgrad -3,2 6,5 2,1 Overskudsgrad - ebit-margin -2,4 4,5 1,6 Dækningsgrad 11,7 18,9 15,1 Egenkapitalens forrentning -971,2 291,6-116,6 Fremmedkapitalens forrentning 4,0 3,3 2,5 Likviditetsgrad 83,9 108,9 105,2 Timer lønnet medhjælp pr. Kvm. 1,5 1,7 2,0 19,4% Gennemsnitlig kostpris pr. Time ,5% side 4

5 regnskabsanalyse 2012 gartnerier regnskabssammendrag total for potteplantegartnerier Omsætning ,2% Salgsomkostninger ,4% -7,7-8,3-8, Nettoomsætning ,7% 92,3 91,7 92, Produktionsløn ,8% -26,8-25,8-25, Produktionsomkostninger ,7% -23,2-22,3-24, ,3% 42,3 43,5 42, Energiomkostninger ,2% -11,6-11,8-12, Dækningsbidrag ,0% 30,7 31,7 30, Kapacitetsomkostninger ,0% -15,4-15,4-15, Res. før afskrivninger- Ebitda ,8% 15,3 16,4 14, Afskrivninger ,8% -9,3-9,2-8, Driftsresultat - Ebit ,2% 6,0 7,2 6, Finansiering, netto ,9% -4,0-3,7-3, Resultat primær drift ,2% 2,0 3,5 2, Supplerende Oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,1% 5,9 6,1 6, Reparation/vedligeholdelse ,6% 3,5 3,9 3, Balance Anlægsaktiver ,6% 64,6 65,6 62, Omsætningsaktiver ,0% 35,4 34,4 37, i alt ,8% 100,0 100,0 100, Egenkapital ,1% 20,0 19,7 23, Hensatte forpligtelser ,3% 5,8 5,9 6, Langfristede gældsforpligtelser ,2% 38,3 43,9 40, Kortfristede gældsforpligtelser ,8% 35,8 30,5 30, i alt ,8% 100,0 100,0 100, Udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 4,6 6,0 5,1 Overskudsgrad - ebit-margin 6,0 7,2 6,0 Dækningsgrad 30,7 31,7 30,1 Egenkapitalens forrentning 7,7 14,9 9,1 Fremmedkapitalens forrentning 4,1 4,2 3,9 Likviditetsgrad 98,9 112,9 124,3 Timer lønnet medhjælp pr. kvm. 1,5 1,4 1,3-4,2% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,7% side 5

6 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab regnskabssammendrag Potteplantegartnerier med over kvm Omsætning ,1% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,5% -7,6-8,1-7, Nettoomsætning ,4% 92,4 91,9 92, Produktionsløn ,2% -26,5-25,4-24, Produktionsomkostninger ,6% -23,5-22,6-24, ,6% 42,4 43,9 42, Energiomkostninger ,1% -11,3-11,5-12, Dækningsbidrag ,2% 31,1 32,3 30, Kapacitetsomkostninger ,2% -15,6-15,5-15, Res. Før afskrivninger - Ebitda ,1% 15,5 16,8 15, Afskrivninger ,6% -9,6-9,6-9, Driftsresultat - Ebit ,4% 5,9 7,2 5, Finansiering, netto ,9% -4,1-3,7-3, Resultat primær drift ,6% 1,8 3,5 2, Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,2% 6,1 6,1 6, Reparation/vedligeholdelse ,5% 3,5 3,9 3, balance Anlægsaktiver ,5% 65,2 66,2 62, Omsætningsaktiver ,8% 34,8 33,8 37, i alt ,3% Egenkapital ,6% 19,5 19,5 22, Hensatte forpligtelser ,2% 5,4 5,5 5, Langfristede gældsforpligtelser ,7% 39,0 44,5 41, Kortfristede gældsforpligtelser ,7% 36,2 30,6 30, i alt ,3% udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 4,4 5,9 5,0 Overskudsgrad - EBIT-margin 5,9 7,2 5,9 Dækningsgrad 31,1 32,3 30,4 Egenkapitalens forrentning 6,9 14,5 9,3 Fremmedkapitalens forrentning 4,07 4,07 4,00 Likviditetsgrad 96,2 110,6 122,4 Timer lønnet medhjælp pr. kvm. 1,5 1,4 1,3-6,3% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,8% side 6

7 regnskabsanalyse 2012 gartnerier regnskabssammendrag potteplantegartnerier best practice Omsætning ,2% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,9% -6,5-7,7-6, Nettoomsætning ,5% 93,5 92,3 93, Produktionsløn ,1% -24,8-24,0-23, Produktionsomkostninger ,3% -22,1-22,6-24, ,1% 46,6 45,7 46, Energiomkostninger ,4% -11,5-10,5-12, Dækningsbidrag ,6% 35,1 35,2 33, Kapacitetsomkostninger ,1% -17,0-15,2-15, Res. Før afskrivninger - Ebitda ,2% 18,1 20,0 18, Afskrivninger ,4% -9,3-9,9-8, Driftsresultat - Ebit ,9% 8,8 10,1 9, Finansiering, netto ,1% -3,3-3,6-3, Resultat primær drift ,1% 5,5 6,5 6, Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,3% 7,0 6,3 7, Reparation/vedligeholdelse ,1% 3,4 3,2 3, Balance Anlægsaktiver ,2% 69,7 70,8 68, Omsætningsaktiver ,8% 30,3 29,2 31, i alt ,3% Egenkapital ,5% 29,2 23,2 28, Hensatte forpligtelser ,2% 5,1 6,9 6, Langfristede gældsforpligtelser ,2% 31,5 43,0 38, Kortfristede gældsforpligtelser ,5% 34,2 27,0 26, i alt ,3% Udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 6,1 8,2 8,3 Overskudsgrad - ebit-margin 8,8 10,1 9,4 Dækningsgrad 35,1 35,2 33,9 Egenkapitalens forrentning 13,1 22,8 19,4 Fremmedkapitalens forrentning 3,5 4,2 4,3 Likviditetsgrad 88,7 108,2 119,1 Timer lønnet medhjælp pr. kvm. 1,4 1,4 1,3-4,3% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,7% side 7

8 PK Revision er et af Fyns største selvstændige revisionsfirmaer. Vi er 11 medarbejdere, hvoraf to er statsautoriserede revisorer. PK Revision har mere end 30 års erfaring i løsning af opgaver for gartneri erhvervet. Vores meget store kendskab til gartneribranchens vilkår og betingelser er en forudsætning for den økonomiske rådgivning vi yder. Palle Knudsen, Partner Statsautoriseret revisor Martin Godskesen, Partner Statsautoriseret revisor Martin Madsen Registreret revisor Carsten Andreasen Registreret revisor Anne Hovgaard Hansen Revisor, cand. merc. aud Martin Kortermann Graff Revisorassistent HD-R Lene Nedergaard Revisorassistent Kirsten Veje Jakobsen Revisorassistent Kirsten Sørensen Kontorassistent Anita Susanne Hansen Receptionist Gitte Knudsen Bogholder PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Rugårdsvej 46C 5000 Odense C Tel Fax

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Operate årsrapport 2014

Operate årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2015 Dirigent 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr.

Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr. MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 1.kvartal 2 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Finansielle resultater i første kvartal 2 Stigende ordreindgang 1.262 Baseret

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere