BENCHMARK ANALYSE RIVAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BENCHMARK ANALYSE RIVAL"

Transkript

1 BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0--

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten... 8 Driftsresultat... 9 Egenkapital...0 Balancen... Antal ansatte... Lønsomhed og effektivitet... Dækningsgrad... Overskudsgrad... Nettomarginal... Forrentning af egenkapitalen...7 Afkastningsgraden... 8 Omsætning pr. medarbejder...9 Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat...0 Driftsresultat pr. ansat... Personaleomkostninger/Omsætning... Debitorernes omsætningshastighed... Kapitalens omsætningshastighed... Varelagerets omsætningshastighed... Konsolidering m.m... Soliditetsgraden...7 Arbejdskapital/Omsætning... 8 Likviditetsgrad... 9 Risikomargin... 0 Gearing... Gennemsnitlig rente... Bedst i vækst... Rangeret efter senest indleverede regnskab... Ranking baseret på historiske medianværdier... Ansvarsfraskrivelse... Konkurrentanalyse ( )

3 Introduktion Introduktion Hvordan påvirkes din virksomhed af dine beslutninger? Hvordan klarer din virksomhed sig i forhold til dine konkurrenter? Hvilke styrker og svagheder har din virksomhed? Tænk på at din virksomheds fremtid ikke bare er afhængig af din egen formåen, men også af dine konkurrenters opførsel i det marked du opererer i. Rival giver dig mulighed for på enkel vis at afdække dine styrker og svagheder i forhold til dine nærmeste konkurrenter og agere inden konkurrenterne udnytter et af dine svage punkter. Denne analyse tilbyder en skræddersyet branchesammenligning, hvor du selv har haft mulighed for at definere de skarpeste konkurrenter på markedet og sammenligne din virksomhed med dem på en række væsentlige økonomiske faktorer. Kortlægningen består af et antal nøgletal, der beskriver lønsomhed, effektivitet, udvikling og markedsposition. Rapporten sammenligner selskabernes status i henhold til de seneste officielle regnskaber, samt udvikling op til de seneste år. Medianværdien for de medtagne virksomheder, indgår som brancheværdien når der sammenlignes virksomhederne imellem. Hovedvirksomheden sættes således både op imod de enkelte konkurrenter, samt populationens median, hvor i den selv indgår. Har en virksomhed endnu ikke offentliggjort sit seneste årsregnskab markeres dette med "_". Vi har sammenlignet ( ) med følgende konkurrenter: () () () (9999) () Konkurrentanalyse ( )

4 Det samlede resultat Det samlede resultat Den samlede vurdering af de deltagende virksomheder, baserer sig på delelementer. Størrelse, effektivitet og lønsomhed, vækst og konsolidering. Man kan selvfølgelig altid diskutere om det er bedst at være størst og om det er bedst at vokse hurtigt og mest, hvorimod de færreste nok kan betvivle at det er bedst at være mest effektiv og lønsom og så samtidig være velkonsolideret. Det gælder for virksomheder såvel som for privatøkonomien. Ud fra en betragtning om at mange har en ambition om at vokse sig større og dermed få større betydning i det omkringliggende samfund, skabe arbejdspladser, øge indtjeningen osv. har vi valgt at lade de to parametre påvirke den samlede vurdering af de involverede virksomheder. Nedenfor følger en kort beskrivelse af sammenligningen af de deltagende virksomheder. Den virksomhed, der opnår den højeste score samlet set er, der opnår point. Det gennemsnitlige antal point for alle virksomhederne er 9 point. Læg mærke til at bedømmelsen bygger på den gennemsnitlige præstation over en længere tidshorisont op til år. Sidst i rapporten findes en opgørelse over virksomhedernes rangering baseret på det seneste års resultater. De største virksomheder Lønsomhed og effektivitet Konsolidering m.m. Bedst i vækst Point Placering Tabellen viser den samlede placering af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Senere i analysen gennemgåes de enkelte hovedafsnit. For hvert hovedafsnit indgår en række sammenligninger på regnskabs- og nøgletal. Her kan du i detaljer se virksomhedernes indbyrdes placering ned på det enkelte regnskabs- og nøgletal. Det vil således tydeligt fremgå hvorledes den enkelte virksomhed har opnået den samlede pointsum. Konkurrentanalyse ( )

5 De største virksomheder De største virksomheder Den virksomhed der må anses for at være største på flest parametre, er. Denne virksomhed er størst på følgende elementer, markedsandel, nettoomsætning, dækningsbidraget/bruttofortjenesten, driftsresultat, egenkapital, balancen samt antal ansatte og opnår et samlet antal point på. Hovedvirksomheden er den virksomhed, der må anses for at være næststørst. Virksomheden opnår i denne sammenligning 0 placeringer som nr. og 0 placeringer som nr. og mindst. Samlet opnår 8 point, hvilket er flere end gennemsnittet for alle de deltagende virksomheder på point og virksomheden må derfor anses for at være større end de øvrige deltagende virksomheder. Markedsandel Nettoomsætning Dækningsbidraget/bruttofortjenesten Driftsresultat Egenkapital Balancen Antal ansatte Point (max ) Placering 8 8 Tabellen viser placeringen af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Konkurrentanalyse ( )

6 Markedsandel (%) Markedsandel (%) Selskabets nettoomsætning*/den samlede nettoomsætning for hele populationen. *Hvis en virksomhed ikke oplyser nettoomsætning, estimeres denne ved at anvende den gennemsnitlige dækningsgrad for den branche som hovedvirksomheden befinder sig i. Sammenligning pr. 0,0,0,0 8, 8, 9,7 9,0 9,7,7 Udvikling ,,0,, 8,,,,, 8,,,,,7 9,7, 7,0 8, 9,0,7 0,8, 9,0 9,7 9,, 9, 9,,7 Konkurrentanalyse ( )

7 Nettoomsætning (DKK '000) Nettoomsætning (DKK '000) Indtægter fra solgte varer og udførte tjenester, der indgår i virksomhedens normale drift, ekskl. moms og andre skatter og afgifter. Hvis en virksomhed ikke oplyser nettoomsætning, estimeres denne ved at anvende den gennemsnitlige dækningsgrad for den branche som hovedvirksomheden befinder sig i Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 7

8 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten (DKK '000) Dækningsbidraget/bruttofortjenesten (DKK '000) Dækningsbidraget viser den direkte fortjeneste en virksomhed har ved at sælge en vare eller tjenesteydelse og er udtrykt i forskellen mellem nettoomsætningen og de direkte omkostninger for indkøb af varer og/ eller produktionen af disse. I Danmark anvendes ofte bruttofortjenesten, som er en sammenregning af visse poster, der anvendes når virksomheden ikke oplyser nettoomsætning. Typisk flyttes variable lønomkostninger fra de direkte produktionsomkostninger ned i en samlet pulje af alle personaleomkostninger og øger dermed dækningsbidraget eller bruttofortjenesten, som denne størrelse nu benævnes. Vi har dog valgt at sidestille de to begreber i denne sammenligning Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 8

9 Driftsresultat (DKK '000) Driftsresultat (DKK '000) Omsætningen fratrukket direkte og indirekte omkostninger udgør driftsresultatet, eller EBIT, som det ofte benævnes i dag, svarende til resultatet før renter, ekstraordinære poster og skat Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 9

10 Egenkapital (DKK '000) Egenkapital (DKK '000) Egenkapitalen er ofte udtrykt som virksomhedens opsparing, inklusive den indskudte kapital, og viser virksomhedens egenfinansierede del af de samlede passiver Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 0

11 Balancen (DKK '000) Balancen (DKK '000) Udtrykker virksomhedens samlede aktiver og passiver Udvikling Konkurrentanalyse ( )

12 Antal ansatte Antal ansatte Danske virksomheder oplyser i mange tilfælde ikke antal fuldtidsbeskæftigede. Der hvor det er muligt, kan der derfor være tale om at antallet af ansatte medarbejdere er estimeret ud fra personaleomkostningernes størrelse Udvikling Konkurrentanalyse ( )

13 Lønsomhed og effektivitet Lønsomhed og effektivitet Den virksomhed der må anses for at være mest effektiv på flest parametre, er. Denne virksomhed er bedst på følgende elementer, nettomarginal, omsætning pr. medarbejder samt dækningsbidrag/ bruttofortjeneste pr. ansat og opnår et samlet antal point på. Gennemsnittet for alle de deltagende virksomheder er. Dækningsgrad Overskudsgrad Nettomarginal Forrentning af egenkapitalen Afkastningsgraden Omsætning pr. medarbejder Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat Driftsresultat pr. ansat Personaleomkostninger/Omsætning Debitorernes omsætningshastighed Kapitalens omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed Point (max 7) Placering 8 0 Tabellen viser placeringen af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Konkurrentanalyse ( )

14 Dækningsgrad (%) Dækningsgrad (%) Defineres som dækningsbidragets/bruttofortjenestens andel af omsætningen og er et mål for hvor stor en andel af omsætningen, der er tilbage når de direkte produktionsomkostninger er afholdt, til at betale kapacitetsomkostningerne, renter, skat og udbytte. Vær opmærksom på at hvis der er flere virksomheder, hvor omsætningen er estimeret ud fra netop dækningsgraden, vil dækningsgraden i disse tilfælde af gode grunde være på samme niveau.,8 0,,, 9,,,0 Sammenligning med konkurrentpopulationen median 0,7,8,, 8,,,8 8, 8,,8,0, Udvikling ,7,8,0,,9,9,,, ,,,8,,9 0, 7,8,, 8,0,, 9,0 0, 7, 9, 0,, 0, 0,9,,, 8,,8,0 Konkurrentanalyse ( ) 00

15 Overskudsgrad (%) Overskudsgrad (%) Overskudsgraden defineres som virksomhedens driftsresultat i forhold til nettoomsætningen og viser virksomhedens evne til at generere overskud før påvirkning af finansielle poster. 8,0 8,0,,0-0,8,0 -,7-0,,,0,0 -,0 -,0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0 -,0 - -, median, -,, 8,7 8,0,,,8,,,0, , -,, 8,7 8,0,,,,, -, 7,7-7, -0,8 -,8 0,,0, -,7, -, -7, -, -0, 8,,, -,7,,,8,,,0 Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 0

16 Nettomarginal (%) Nettomarginal (%) Nettomarginalen defineres som virksomhedens ordinære resultat i forhold til nettoomsætningen og viser virksomhedens evne til at generere overskud efter påvirkning af finansielle poster.,0,0,, -0, -, -,, 0,9 -,0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0,0 -, median,0 -,0 8,,, 8,, -0,,9,9 0,9, ,0 -,0 8,,, 0,,,7,7, -,7, -, 8,8-0, -, -,,,0 -,,9-7, -8, -, -, 7, 0,, -8,,, -0,,9,9 0,9 Udvikling Konkurrentanalyse ( )

17 Forrentning af egenkapitalen (%) Forrentning af egenkapitalen (%) Forrentningen af egenkapitalen defineres som det ordinære resultat efter finansielle posters andel af den samlede egenkapital og kaldes ofte privat rentabiliteten. Det skyldes at den viser virksomhedens evne til at forrente den samlede opsparede kapital eller den sum penge, som investor kunne anvende til alternative investeringer. Rentabiliteten bør således ligge over den alternative rente investor kan opnå + en risikopræmie. Ellers kan det være et bedre alternativ at likvidere virksomheden ,8,8-0, -9,7 -,,,8 Sammenligning med konkurrentpopulationen median 9, -,9 0,7,,8 0,7 8,,8 7, 0,,8, Udvikling , -,9 0,7,,8 8, 8,9,8 7,,8-0, 8, -,,8-0, -8, -7,8 9, 0, -9,7, -77,7-9,9-78,7 -, 8,,,7 -,, 8,,8 7, 0,,8 Konkurrentanalyse ( ) 7

18 Afkastningsgraden (%) Afkastningsgraden (%) Afkastningsgraden defineres som driftsresultatets andel af den samlede investerede kapital, dvs. egenkapital + gæld og viser hvor effektiv virksomheden er til at udnytte de engagerede midler.,0,0,9, -,0 -,,0,0 -,0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0,0 -, median 8,7 -,8 8,7 7,,9 8,7,7,7, 9,,0, ,7 -,8 8,7 7,,9, 8,9,8 7,7, -0,,8 -,, -,0 0,,7 0,8 -,0, -7, -, -,9 -,, 0,8, -,,0,7,7, 9,,0 Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 8

19 Omsætning pr. medarbejder (DKK '000) Omsætning pr. medarbejder (DKK '000) Denne relation viser virksomhedens medarbejderes evne til at skabe omsætning. Specielt i mandskabstunge virksomheder, er dette nøgletal et væsentligt mål for effektiviteten Sammenligning med konkurrentpopulationen median Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 9

20 Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat (DKK '000) Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat (DKK '000) Denne relation viser hvor meget hver medarbejder bidrager til at dække virksomhedens udgifter til løn, administration, finansielle udgifter og skatter. Specielt i mandskabstunge virksomheder, er dette nøgletal et væsentligt mål for effektiviteten Sammenligning med konkurrentpopulationen median Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 0

21 Driftsresultat pr. ansat (DKK '000) Driftsresultat pr. ansat (DKK '000) Denne relation viser hver enkelt ansattes bidrag til resultatet før finansielle udgifter og indtægter. Specielt i mandskabstunge virksomheder, er dette nøgletal et væsentligt mål for effektiviteten Sammenligning med konkurrentpopulationen median Udvikling Konkurrentanalyse ( )

22 Personaleomkostninger/Omsætning (%) Personaleomkostninger/Omsætning (%) Dette nøgletal viser hvor løntung virksomheden er. 0,, 8,7, 8, 9,, Sammenligning med konkurrentpopulationen , 7,8 0 median,7 0,, 0, 0, 9, 0,9 8,,, Udvikling ,,7 0,, 0, 8,0,, 7,,,9 0,8,9, 8,7,0,8,,9,, 0,,, 8,,,,,9 9, 7,8 9, 0,9 8,, Konkurrentanalyse ( ) 0 0

23 Debitorernes omsætningshastighed Debitorernes omsætningshastighed Defineres som antallet af gange debitorerne omsættes på et år og er et mål for om værdien af virksomhedens tilgodehavender hos kunderne er for høj og dermed kan bringe virksomhedens likviditet i fare. Er omsætningshastigheden for lav, bør der sættes ind med stramninger overfor debitorerne for at nedbringe mængden/værdien Sammenligning med konkurrentpopulationen median Udvikling Konkurrentanalyse ( )

24 Kapitalens omsætningshastighed Kapitalens omsætningshastighed Defineres som det antal gange den samlede investerede kapital (passiverne) omsættes og er dermed et udtryk for hvor effektivt virksomheden udnytter sit kapitalapparat.,00,00,00 0,88,88,,0,98 0,7, 0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,00, median, 0, 0,8,0 0,88 0,88,7,8,,,, Udvikling 008-0,00,00, , 0, 0,8,0 0,88,97,,7,,88,0,09,0,,,,78,9,,0,98,8,,0,98,,0,0 0,7 0,7,7,8,,, Konkurrentanalyse ( )

25 Varelagerets omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed Dette nøgletal defineres som antallet af gange varelageret omsættes og er helt uinteressant for virksomheder uden et varelager, eller hvor varelageret spiller en lille rolle, mens det for virksomheder med store varelagre er yderst væsentligt. Eksempler herpå kan være automobilforhandlere eller supermarkeder. 0,00,8,0,8 0,,,00 8,8 0, 0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,00 0,00 0, median,0 7,0,8,,8,8 8,,99 8,8 9, 0, 9,00 Udvikling ,00 0,00 0, ,0 7,0,8,,8,7 0,9,7,0,0,80,98,0,,8,,,,08,,,,,, 7,0 9, 9,7,07 8,8 8,,99 8,8 9, 0, Konkurrentanalyse ( )

26 Konsolidering m.m. Konsolidering m.m. Den virksomhed der må anses for at klare sig bedst når det gælder konsolidering, risiko og renteforhold er. Denne virksomhed er bedst på følgende elementer, likviditetsgrad og opnår et samlet antal point på. Hovedvirksomheden er den virksomhed, der må anses for at klare sig tredje ringest. Virksomheden opnår i denne sammenligning 0 placeringer som nr. og placeringer som nr. og ringest. Samlet opnår point, hvilket er flere end gennemsnittet for alle de deltagende virksomheder på point og virksomheden må derfor anses for at være bedre end de øvrige deltagende virksomheder. Soliditetsgraden Arbejdskapital/Omsætning Likviditetsgrad Risikomargin Gearing Gennemsnitlig rente Point (max ) Placering 0 Tabellen viser placeringen af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Konkurrentanalyse ( )

27 Soliditetsgraden (%) Soliditetsgraden (%) Soliditetsgraden eller soliditeten defineres som egenkapitalens andel af de samlede passiver (Balancen) og er et udtryk for hvor stor egenfinansieringen er i virksomheden. Nøgletallet anvendes ofte som en af de væsentligste faktorer til at kreditvurdere en virksomhed. 8 79,8,9 70,9 9,, 0,,8 Sammenligning med konkurrentpopulationen ,,9,, median 7, 7, 79,8 7, 7,0,,8, Udvikling ,,7,9 7, 7, 79,8, 8,7,,9 9,0 70, 7, 77, 70,9,9 9,0, 8, 9,,,,,9,,,, 0,7 0,,,0 7,0,,8 Konkurrentanalyse ( ) 7

28 Arbejdskapital/Omsætning (%) Arbejdskapital/Omsætning (%) Arbejdskapitalen er et udtryk for den samlede tilgængelige kapital eksklusiv kort gæld eller gæld, der skal betales indenfor et år. Nøgletallet kan anvendes til at vise hvor megen ekstra kapital, der er behov for ved en budgetteret forøgelse af omsætningen. 0,8,8 8,7, 9,,, Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0, median 7,,,0 7, 0,8,0 0,,,,,,7 Udvikling ,,,7 7,9,0 7, 0,8,9,0,,8 0,, 0,,0 8,7,8 0, 8,7,,,, 0, 9,, 0,9,0,, 0,,,,, Konkurrentanalyse ( ) 8

29 Likviditetsgrad (%) Likviditetsgrad (%) Likviditetsgraden defineres som omsætningsaktiverne/den korte gæld og udtrykker virksomhedens evne til at imødekomme en umiddelbar likviditetskrise. Som hovedregel bør dette nøgletal ligge over 00, idet der så vil være nok likvide midler til at dække et evt. krav fra de umiddelbare kreditorer. 0,7,8 0 70,9 0, 0, 00,, 0 Sammenligning med konkurrentpopulationen median 8, 7, 9,9,,7 9,9,0 9,8 8, 0,9,, Udvikling , 7, 9,9,,7 90, 77,9, 0,,8, 8,7,9, 70,9,9 0,, 0, 0, 8,8 9,8 98,9 99,8 0,, 0, 8,9, 00,,0 9,8 8, 0,9, Konkurrentanalyse ( ) 9

30 Risikomargin (%) Risikomargin (%) Defineres som forskellen mellem afkastningsgraden og den gennemsnitlige rente af gælden. Nøgletallet viser hvor stor en ændring i indtjeningen eller renteniveauet virksomheden kan tåle, før den ikke længere er i stand til at imødekomme sine rentebetalinger. En negativ risikomargin kan derfor være alvorlig, hvis den forekommer flere år i træk.,0,0 8,0,0,0,0 -,0 -,0 -,0-8,0 - -,0 -,0, -, -,0 -, -, -, Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0,0 -, median -,0 -, -7,,,8,, -, -0,, -, -, ,0-7,,,8, -0,7,8,,9 Udvikling ,9, -,0,8 -, -, -, 0,8, -,0 9, -, -,8-7,0 -,,7 0,8 -, -,9 -, -, -, -0,, -, Konkurrentanalyse ( ) 0

31 Gearing (%) Gearing (%) Nøgletallet defineres som den samlede gæld i forhold til egenkapitalen og viser i hvor høj grad virksomheden er gældsat ,,8,7 98,8 8,7 7, 8,7 Sammenligning med konkurrentpopulationen median 8,,7,,,,,0 88,, 08, 8,7 8,9 Udvikling ,,7,,, 9,9,,7 78,,8 99,8, 8,,7,7 98, 0,,9 8, 98,8 8,7 99,9 97,, 8,7,7,,8 8, 7,,0 88,, 08, 8,7 Konkurrentanalyse ( )

32 Gennemsnitlig rente (%) Gennemsnitlig rente (%) Defineres som de finansielle omkostningers (renteomkostningerne) andel af den samlede gæld og udtrykker ofte en lavere rente end den reelle rente der betales til mere institutionelle långivere. F.eks. er der ofte ikke rentebetalinger af leverandørgæld, hvilket er medvirkende til at nedbringe de samlede renteomkostninger.,0,0,0,0,0,0,7,,7,,9 Sammenligning med konkurrentpopulationen ,0,0,0, median 8,8,9,0,,,,8,9,,9, ,8,9,8,,0 Udvikling 008-0,0,0 8,0,0,0,0 0 0,0,,0,7,0,9,,8,7, 7,,8,0,,0,0,7,,7,,7,,,,8,9,,9 Konkurrentanalyse ( )

33 Bedst i vækst Bedst i vækst Vi har valgt at foretage en indikation af hvilke virksomheder, der klarer sig bedst i vækst, ved at anvende en række af de regnskabstal der er omtalt tidligere i rapporten og den historiske udvikling i disse som et fjerde element i analysen. Den virksomhed der må anses for at have klaret sig bedst i vækst, er, der opnår et samlet antal point på. Hovedvirksomheden er den virksomhed, der må anses for at klare sig tredje bedst. Virksomheden opnår i denne sammenligning placeringer som nr. og bedst og 0 placeringer som nr. og ringest. Samlet opnår 8 point, hvilket er flere end gennemsnittet for alle de deltagende virksomheder på point og virksomheden må derfor anses for at klare sig bedre end gennemsnittet af de øvrige deltagende virksomheder. Gennemsnitlig omsætningsudvikling Gennemsnitlig udvikling i dækningsbidrag/bruttofortjeneste Gennemsnitlig udvikling i driftresultatet (EBIT) Gennemsnitlig udvikling i antal ansatte Gennemsnitlig udvikling i balancen Gennemsnitlig udvikling i egenkapital Udvikling i markedsandele Udvikling i dækningsbidrag-/ bruttofortjenesteandele Udvikling i driftsresultatets andele Point (max ) Placering 8 0 Tabellen viser placeringen af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Konkurrentanalyse ( )

34 Rangeret efter senest indleverede regnskab Rangeret efter senest indleverede regnskab De største virksomheder Markedsandel Nettoomsætning Dækningsbidraget/bruttofortjenesten Driftsresultat Egenkapital Balancen Antal ansatte Point (max ) Placering Lønsomhed og effektivitet Dækningsgrad Overskudsgrad Nettomarginal Forrentning af egenkapitalen Afkastningsgraden Omsætning pr. medarbejder Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat Driftsresultat pr. ansat Personaleomkostninger/Omsætning Debitorernes omsætningshastighed Kapitalens omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed Point (max 7) Placering Konsolidering m.m. Soliditetsgraden Arbejdskapital/Omsætning Likviditetsgrad Risikomargin Gearing Gennemsnitlig rente Point (max ) Placering Bedst i vækst Gennemsnitlig omsætningsudvikling Gennemsnitlig udvikling i dækningsbidrag/bruttofortjeneste Gennemsnitlig udvikling i driftresultatet (EBIT) Gennemsnitlig udvikling i antal ansatte Gennemsnitlig udvikling i balancen Gennemsnitlig udvikling i egenkapital Udvikling i markedsandele Udvikling i dækningsbidrag-/ bruttofortjenesteandele Udvikling i driftsresultatets andele Point (max ) Placering Point (max 0) Total placering Konkurrentanalyse ( )

35 Ranking baseret på historiske medianværdier Ranking baseret på historiske medianværdier De største virksomheder Markedsandel Nettoomsætning Dækningsbidraget/bruttofortjenesten Driftsresultat Egenkapital Balancen Antal ansatte Point (max ) Placering Lønsomhed og effektivitet Dækningsgrad Overskudsgrad Nettomarginal Forrentning af egenkapitalen Afkastningsgraden Omsætning pr. medarbejder Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat Driftsresultat pr. ansat Personaleomkostninger/Omsætning Debitorernes omsætningshastighed Kapitalens omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed Point (max 7) Placering Konsolidering m.m. Soliditetsgraden Arbejdskapital/Omsætning Likviditetsgrad Risikomargin Gearing Gennemsnitlig rente Point (max ) Placering Bedst i vækst Gennemsnitlig omsætningsudvikling Gennemsnitlig udvikling i dækningsbidrag/bruttofortjeneste Gennemsnitlig udvikling i driftresultatet (EBIT) Gennemsnitlig udvikling i antal ansatte Gennemsnitlig udvikling i balancen Gennemsnitlig udvikling i egenkapital Udvikling i markedsandele Udvikling i dækningsbidrag-/ bruttofortjenesteandele Udvikling i driftsresultatets andele Point (max ) Placering Point (max 0) Total placering Konkurrentanalyse ( )

36 Ansvarsfraskrivelse Ansvarsfraskrivelse Informationerne der er anvendt i denne rapport hentes fra normalt pålidelige kilder, men FAQTUM kan dog ikke garantere at der ikke kan være fejl i de anvendte data. Specielt når det gælder de tilfælde, hvor FAQTUM har estimeret omsætningstal, kan der være tale om meget stor usikkerhed. Såfremt mere præcis information kan leveres, kan der foretaget korrektioner af disse data. Rapporten bør ikke lægges til grund for nogen ekspertbedømmelse hos myndigheder eller i lovmæssige sammenhænge. FAQTUM påtager sig derfor intet ansvar for evt. tab i forbindelse med anvendelsen af denne rapport, nævnt RIVAL. Udarbejdet den, af John Mikkelsen. FAQTUM er repræsenteret i følgende lande: Konkurrentanalyse ( )

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning... 7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...8 Driftsresultat...

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011

Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske vognmænd for de seneste 5 år, for at se hvorledes de har

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

4 Analyse af virksomhedens regnskab

4 Analyse af virksomhedens regnskab 4 Analyse af virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug Beregne og analysere nøgletal for virksomhedens rentabilitet

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier regnskabsanalyse 2009 / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 25. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier viser en klar tendens til en vending

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 ERHVERVSØKONOMI Hjemmeopgave #2 Foråret 2010 Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 Spørgsmål 1 Soliditet vil sige en virksomheds evne til at bære tab, herunder risikoen for, at der

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

AA Høj kreditværdighed

AA Høj kreditværdighed Side 1 af 6 FirmaFakta 2009-05-12 Britta Bonde Jensen AVERHOFF A/S VEJLBJERGVEJ 5, 8240 RISSKOV CVR-NR. 10047196 D&B D-U-N-S NR. 30-511-8879 TLF. NR. 86-24-38-44 REGNSKAB 200812 AA Høj kreditværdighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2016 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen i 2016 for gartnerier 32. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud, og

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi jan 2008

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi jan 2008 Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi jan 2008 Generelt Dette løsningsforslag indeholder veje til løsning af opgaverne. Generelle analyser uden relation til de stillede opgaver skal kun

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

Auktioner Aps sælger for en kunde

Auktioner Aps sælger for en kunde 20. januar 2015 Auktioner Aps sælger for en kunde IKKE under konkurs (Auktionsportal, www.virksomhedsauktioner.dk) Eftersyn: Gennemgang af sitet i København efter aftale, ring tlf. 20113354. Budfrist:

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D

FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D D A P P E N D I X Som omtalt i kapital 12 om det eksterne regnskab er der skemapligt med hensyn til, hvordan en resultatopgørelse skal se ud. Skemaerne

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners November 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Har du husket at

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

S K R E V E T A F : TOBIAS ALEXANDER KROGH. Langt til toppen i bryggeribranchen

S K R E V E T A F : TOBIAS ALEXANDER KROGH. Langt til toppen i bryggeribranchen ANALYSE AF DEN INTERNATIONALE BRYGGERIBRANCHE S K R E V E T A F : TOBIAS ALEXANDER KROGH Langt til toppen i bryggeribranchen BERLINGSKE RESEARCH - JUNI 2013 Indhold 3 Indledning 4 Overblik 5 Afkast og

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

NYHEDSGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. august Kasper Christensen

NYHEDSGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 5. august Kasper Christensen Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NYHEDSGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Agnetevej Jyllinge. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Værebro Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 51 28 46 15) Agnetevej 41 4040 Jyllinge Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere