BENCHMARK ANALYSE RIVAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BENCHMARK ANALYSE RIVAL"

Transkript

1 BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0--

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten... 8 Driftsresultat... 9 Egenkapital...0 Balancen... Antal ansatte... Lønsomhed og effektivitet... Dækningsgrad... Overskudsgrad... Nettomarginal... Forrentning af egenkapitalen...7 Afkastningsgraden... 8 Omsætning pr. medarbejder...9 Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat...0 Driftsresultat pr. ansat... Personaleomkostninger/Omsætning... Debitorernes omsætningshastighed... Kapitalens omsætningshastighed... Varelagerets omsætningshastighed... Konsolidering m.m... Soliditetsgraden...7 Arbejdskapital/Omsætning... 8 Likviditetsgrad... 9 Risikomargin... 0 Gearing... Gennemsnitlig rente... Bedst i vækst... Rangeret efter senest indleverede regnskab... Ranking baseret på historiske medianværdier... Ansvarsfraskrivelse... Konkurrentanalyse ( )

3 Introduktion Introduktion Hvordan påvirkes din virksomhed af dine beslutninger? Hvordan klarer din virksomhed sig i forhold til dine konkurrenter? Hvilke styrker og svagheder har din virksomhed? Tænk på at din virksomheds fremtid ikke bare er afhængig af din egen formåen, men også af dine konkurrenters opførsel i det marked du opererer i. Rival giver dig mulighed for på enkel vis at afdække dine styrker og svagheder i forhold til dine nærmeste konkurrenter og agere inden konkurrenterne udnytter et af dine svage punkter. Denne analyse tilbyder en skræddersyet branchesammenligning, hvor du selv har haft mulighed for at definere de skarpeste konkurrenter på markedet og sammenligne din virksomhed med dem på en række væsentlige økonomiske faktorer. Kortlægningen består af et antal nøgletal, der beskriver lønsomhed, effektivitet, udvikling og markedsposition. Rapporten sammenligner selskabernes status i henhold til de seneste officielle regnskaber, samt udvikling op til de seneste år. Medianværdien for de medtagne virksomheder, indgår som brancheværdien når der sammenlignes virksomhederne imellem. Hovedvirksomheden sættes således både op imod de enkelte konkurrenter, samt populationens median, hvor i den selv indgår. Har en virksomhed endnu ikke offentliggjort sit seneste årsregnskab markeres dette med "_". Vi har sammenlignet ( ) med følgende konkurrenter: () () () (9999) () Konkurrentanalyse ( )

4 Det samlede resultat Det samlede resultat Den samlede vurdering af de deltagende virksomheder, baserer sig på delelementer. Størrelse, effektivitet og lønsomhed, vækst og konsolidering. Man kan selvfølgelig altid diskutere om det er bedst at være størst og om det er bedst at vokse hurtigt og mest, hvorimod de færreste nok kan betvivle at det er bedst at være mest effektiv og lønsom og så samtidig være velkonsolideret. Det gælder for virksomheder såvel som for privatøkonomien. Ud fra en betragtning om at mange har en ambition om at vokse sig større og dermed få større betydning i det omkringliggende samfund, skabe arbejdspladser, øge indtjeningen osv. har vi valgt at lade de to parametre påvirke den samlede vurdering af de involverede virksomheder. Nedenfor følger en kort beskrivelse af sammenligningen af de deltagende virksomheder. Den virksomhed, der opnår den højeste score samlet set er, der opnår point. Det gennemsnitlige antal point for alle virksomhederne er 9 point. Læg mærke til at bedømmelsen bygger på den gennemsnitlige præstation over en længere tidshorisont op til år. Sidst i rapporten findes en opgørelse over virksomhedernes rangering baseret på det seneste års resultater. De største virksomheder Lønsomhed og effektivitet Konsolidering m.m. Bedst i vækst Point Placering Tabellen viser den samlede placering af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Senere i analysen gennemgåes de enkelte hovedafsnit. For hvert hovedafsnit indgår en række sammenligninger på regnskabs- og nøgletal. Her kan du i detaljer se virksomhedernes indbyrdes placering ned på det enkelte regnskabs- og nøgletal. Det vil således tydeligt fremgå hvorledes den enkelte virksomhed har opnået den samlede pointsum. Konkurrentanalyse ( )

5 De største virksomheder De største virksomheder Den virksomhed der må anses for at være største på flest parametre, er. Denne virksomhed er størst på følgende elementer, markedsandel, nettoomsætning, dækningsbidraget/bruttofortjenesten, driftsresultat, egenkapital, balancen samt antal ansatte og opnår et samlet antal point på. Hovedvirksomheden er den virksomhed, der må anses for at være næststørst. Virksomheden opnår i denne sammenligning 0 placeringer som nr. og 0 placeringer som nr. og mindst. Samlet opnår 8 point, hvilket er flere end gennemsnittet for alle de deltagende virksomheder på point og virksomheden må derfor anses for at være større end de øvrige deltagende virksomheder. Markedsandel Nettoomsætning Dækningsbidraget/bruttofortjenesten Driftsresultat Egenkapital Balancen Antal ansatte Point (max ) Placering 8 8 Tabellen viser placeringen af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Konkurrentanalyse ( )

6 Markedsandel (%) Markedsandel (%) Selskabets nettoomsætning*/den samlede nettoomsætning for hele populationen. *Hvis en virksomhed ikke oplyser nettoomsætning, estimeres denne ved at anvende den gennemsnitlige dækningsgrad for den branche som hovedvirksomheden befinder sig i. Sammenligning pr. 0,0,0,0 8, 8, 9,7 9,0 9,7,7 Udvikling ,,0,, 8,,,,, 8,,,,,7 9,7, 7,0 8, 9,0,7 0,8, 9,0 9,7 9,, 9, 9,,7 Konkurrentanalyse ( )

7 Nettoomsætning (DKK '000) Nettoomsætning (DKK '000) Indtægter fra solgte varer og udførte tjenester, der indgår i virksomhedens normale drift, ekskl. moms og andre skatter og afgifter. Hvis en virksomhed ikke oplyser nettoomsætning, estimeres denne ved at anvende den gennemsnitlige dækningsgrad for den branche som hovedvirksomheden befinder sig i Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 7

8 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten (DKK '000) Dækningsbidraget/bruttofortjenesten (DKK '000) Dækningsbidraget viser den direkte fortjeneste en virksomhed har ved at sælge en vare eller tjenesteydelse og er udtrykt i forskellen mellem nettoomsætningen og de direkte omkostninger for indkøb af varer og/ eller produktionen af disse. I Danmark anvendes ofte bruttofortjenesten, som er en sammenregning af visse poster, der anvendes når virksomheden ikke oplyser nettoomsætning. Typisk flyttes variable lønomkostninger fra de direkte produktionsomkostninger ned i en samlet pulje af alle personaleomkostninger og øger dermed dækningsbidraget eller bruttofortjenesten, som denne størrelse nu benævnes. Vi har dog valgt at sidestille de to begreber i denne sammenligning Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 8

9 Driftsresultat (DKK '000) Driftsresultat (DKK '000) Omsætningen fratrukket direkte og indirekte omkostninger udgør driftsresultatet, eller EBIT, som det ofte benævnes i dag, svarende til resultatet før renter, ekstraordinære poster og skat Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 9

10 Egenkapital (DKK '000) Egenkapital (DKK '000) Egenkapitalen er ofte udtrykt som virksomhedens opsparing, inklusive den indskudte kapital, og viser virksomhedens egenfinansierede del af de samlede passiver Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 0

11 Balancen (DKK '000) Balancen (DKK '000) Udtrykker virksomhedens samlede aktiver og passiver Udvikling Konkurrentanalyse ( )

12 Antal ansatte Antal ansatte Danske virksomheder oplyser i mange tilfælde ikke antal fuldtidsbeskæftigede. Der hvor det er muligt, kan der derfor være tale om at antallet af ansatte medarbejdere er estimeret ud fra personaleomkostningernes størrelse Udvikling Konkurrentanalyse ( )

13 Lønsomhed og effektivitet Lønsomhed og effektivitet Den virksomhed der må anses for at være mest effektiv på flest parametre, er. Denne virksomhed er bedst på følgende elementer, nettomarginal, omsætning pr. medarbejder samt dækningsbidrag/ bruttofortjeneste pr. ansat og opnår et samlet antal point på. Gennemsnittet for alle de deltagende virksomheder er. Dækningsgrad Overskudsgrad Nettomarginal Forrentning af egenkapitalen Afkastningsgraden Omsætning pr. medarbejder Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat Driftsresultat pr. ansat Personaleomkostninger/Omsætning Debitorernes omsætningshastighed Kapitalens omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed Point (max 7) Placering 8 0 Tabellen viser placeringen af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Konkurrentanalyse ( )

14 Dækningsgrad (%) Dækningsgrad (%) Defineres som dækningsbidragets/bruttofortjenestens andel af omsætningen og er et mål for hvor stor en andel af omsætningen, der er tilbage når de direkte produktionsomkostninger er afholdt, til at betale kapacitetsomkostningerne, renter, skat og udbytte. Vær opmærksom på at hvis der er flere virksomheder, hvor omsætningen er estimeret ud fra netop dækningsgraden, vil dækningsgraden i disse tilfælde af gode grunde være på samme niveau.,8 0,,, 9,,,0 Sammenligning med konkurrentpopulationen median 0,7,8,, 8,,,8 8, 8,,8,0, Udvikling ,7,8,0,,9,9,,, ,,,8,,9 0, 7,8,, 8,0,, 9,0 0, 7, 9, 0,, 0, 0,9,,, 8,,8,0 Konkurrentanalyse ( ) 00

15 Overskudsgrad (%) Overskudsgrad (%) Overskudsgraden defineres som virksomhedens driftsresultat i forhold til nettoomsætningen og viser virksomhedens evne til at generere overskud før påvirkning af finansielle poster. 8,0 8,0,,0-0,8,0 -,7-0,,,0,0 -,0 -,0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0 -,0 - -, median, -,, 8,7 8,0,,,8,,,0, , -,, 8,7 8,0,,,,, -, 7,7-7, -0,8 -,8 0,,0, -,7, -, -7, -, -0, 8,,, -,7,,,8,,,0 Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 0

16 Nettomarginal (%) Nettomarginal (%) Nettomarginalen defineres som virksomhedens ordinære resultat i forhold til nettoomsætningen og viser virksomhedens evne til at generere overskud efter påvirkning af finansielle poster.,0,0,, -0, -, -,, 0,9 -,0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0,0 -, median,0 -,0 8,,, 8,, -0,,9,9 0,9, ,0 -,0 8,,, 0,,,7,7, -,7, -, 8,8-0, -, -,,,0 -,,9-7, -8, -, -, 7, 0,, -8,,, -0,,9,9 0,9 Udvikling Konkurrentanalyse ( )

17 Forrentning af egenkapitalen (%) Forrentning af egenkapitalen (%) Forrentningen af egenkapitalen defineres som det ordinære resultat efter finansielle posters andel af den samlede egenkapital og kaldes ofte privat rentabiliteten. Det skyldes at den viser virksomhedens evne til at forrente den samlede opsparede kapital eller den sum penge, som investor kunne anvende til alternative investeringer. Rentabiliteten bør således ligge over den alternative rente investor kan opnå + en risikopræmie. Ellers kan det være et bedre alternativ at likvidere virksomheden ,8,8-0, -9,7 -,,,8 Sammenligning med konkurrentpopulationen median 9, -,9 0,7,,8 0,7 8,,8 7, 0,,8, Udvikling , -,9 0,7,,8 8, 8,9,8 7,,8-0, 8, -,,8-0, -8, -7,8 9, 0, -9,7, -77,7-9,9-78,7 -, 8,,,7 -,, 8,,8 7, 0,,8 Konkurrentanalyse ( ) 7

18 Afkastningsgraden (%) Afkastningsgraden (%) Afkastningsgraden defineres som driftsresultatets andel af den samlede investerede kapital, dvs. egenkapital + gæld og viser hvor effektiv virksomheden er til at udnytte de engagerede midler.,0,0,9, -,0 -,,0,0 -,0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0,0 -, median 8,7 -,8 8,7 7,,9 8,7,7,7, 9,,0, ,7 -,8 8,7 7,,9, 8,9,8 7,7, -0,,8 -,, -,0 0,,7 0,8 -,0, -7, -, -,9 -,, 0,8, -,,0,7,7, 9,,0 Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 8

19 Omsætning pr. medarbejder (DKK '000) Omsætning pr. medarbejder (DKK '000) Denne relation viser virksomhedens medarbejderes evne til at skabe omsætning. Specielt i mandskabstunge virksomheder, er dette nøgletal et væsentligt mål for effektiviteten Sammenligning med konkurrentpopulationen median Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 9

20 Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat (DKK '000) Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat (DKK '000) Denne relation viser hvor meget hver medarbejder bidrager til at dække virksomhedens udgifter til løn, administration, finansielle udgifter og skatter. Specielt i mandskabstunge virksomheder, er dette nøgletal et væsentligt mål for effektiviteten Sammenligning med konkurrentpopulationen median Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 0

21 Driftsresultat pr. ansat (DKK '000) Driftsresultat pr. ansat (DKK '000) Denne relation viser hver enkelt ansattes bidrag til resultatet før finansielle udgifter og indtægter. Specielt i mandskabstunge virksomheder, er dette nøgletal et væsentligt mål for effektiviteten Sammenligning med konkurrentpopulationen median Udvikling Konkurrentanalyse ( )

22 Personaleomkostninger/Omsætning (%) Personaleomkostninger/Omsætning (%) Dette nøgletal viser hvor løntung virksomheden er. 0,, 8,7, 8, 9,, Sammenligning med konkurrentpopulationen , 7,8 0 median,7 0,, 0, 0, 9, 0,9 8,,, Udvikling ,,7 0,, 0, 8,0,, 7,,,9 0,8,9, 8,7,0,8,,9,, 0,,, 8,,,,,9 9, 7,8 9, 0,9 8,, Konkurrentanalyse ( ) 0 0

23 Debitorernes omsætningshastighed Debitorernes omsætningshastighed Defineres som antallet af gange debitorerne omsættes på et år og er et mål for om værdien af virksomhedens tilgodehavender hos kunderne er for høj og dermed kan bringe virksomhedens likviditet i fare. Er omsætningshastigheden for lav, bør der sættes ind med stramninger overfor debitorerne for at nedbringe mængden/værdien Sammenligning med konkurrentpopulationen median Udvikling Konkurrentanalyse ( )

24 Kapitalens omsætningshastighed Kapitalens omsætningshastighed Defineres som det antal gange den samlede investerede kapital (passiverne) omsættes og er dermed et udtryk for hvor effektivt virksomheden udnytter sit kapitalapparat.,00,00,00 0,88,88,,0,98 0,7, 0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,00, median, 0, 0,8,0 0,88 0,88,7,8,,,, Udvikling 008-0,00,00, , 0, 0,8,0 0,88,97,,7,,88,0,09,0,,,,78,9,,0,98,8,,0,98,,0,0 0,7 0,7,7,8,,, Konkurrentanalyse ( )

25 Varelagerets omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed Dette nøgletal defineres som antallet af gange varelageret omsættes og er helt uinteressant for virksomheder uden et varelager, eller hvor varelageret spiller en lille rolle, mens det for virksomheder med store varelagre er yderst væsentligt. Eksempler herpå kan være automobilforhandlere eller supermarkeder. 0,00,8,0,8 0,,,00 8,8 0, 0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,00 0,00 0, median,0 7,0,8,,8,8 8,,99 8,8 9, 0, 9,00 Udvikling ,00 0,00 0, ,0 7,0,8,,8,7 0,9,7,0,0,80,98,0,,8,,,,08,,,,,, 7,0 9, 9,7,07 8,8 8,,99 8,8 9, 0, Konkurrentanalyse ( )

26 Konsolidering m.m. Konsolidering m.m. Den virksomhed der må anses for at klare sig bedst når det gælder konsolidering, risiko og renteforhold er. Denne virksomhed er bedst på følgende elementer, likviditetsgrad og opnår et samlet antal point på. Hovedvirksomheden er den virksomhed, der må anses for at klare sig tredje ringest. Virksomheden opnår i denne sammenligning 0 placeringer som nr. og placeringer som nr. og ringest. Samlet opnår point, hvilket er flere end gennemsnittet for alle de deltagende virksomheder på point og virksomheden må derfor anses for at være bedre end de øvrige deltagende virksomheder. Soliditetsgraden Arbejdskapital/Omsætning Likviditetsgrad Risikomargin Gearing Gennemsnitlig rente Point (max ) Placering 0 Tabellen viser placeringen af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Konkurrentanalyse ( )

27 Soliditetsgraden (%) Soliditetsgraden (%) Soliditetsgraden eller soliditeten defineres som egenkapitalens andel af de samlede passiver (Balancen) og er et udtryk for hvor stor egenfinansieringen er i virksomheden. Nøgletallet anvendes ofte som en af de væsentligste faktorer til at kreditvurdere en virksomhed. 8 79,8,9 70,9 9,, 0,,8 Sammenligning med konkurrentpopulationen ,,9,, median 7, 7, 79,8 7, 7,0,,8, Udvikling ,,7,9 7, 7, 79,8, 8,7,,9 9,0 70, 7, 77, 70,9,9 9,0, 8, 9,,,,,9,,,, 0,7 0,,,0 7,0,,8 Konkurrentanalyse ( ) 7

28 Arbejdskapital/Omsætning (%) Arbejdskapital/Omsætning (%) Arbejdskapitalen er et udtryk for den samlede tilgængelige kapital eksklusiv kort gæld eller gæld, der skal betales indenfor et år. Nøgletallet kan anvendes til at vise hvor megen ekstra kapital, der er behov for ved en budgetteret forøgelse af omsætningen. 0,8,8 8,7, 9,,, Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0, median 7,,,0 7, 0,8,0 0,,,,,,7 Udvikling ,,,7 7,9,0 7, 0,8,9,0,,8 0,, 0,,0 8,7,8 0, 8,7,,,, 0, 9,, 0,9,0,, 0,,,,, Konkurrentanalyse ( ) 8

29 Likviditetsgrad (%) Likviditetsgrad (%) Likviditetsgraden defineres som omsætningsaktiverne/den korte gæld og udtrykker virksomhedens evne til at imødekomme en umiddelbar likviditetskrise. Som hovedregel bør dette nøgletal ligge over 00, idet der så vil være nok likvide midler til at dække et evt. krav fra de umiddelbare kreditorer. 0,7,8 0 70,9 0, 0, 00,, 0 Sammenligning med konkurrentpopulationen median 8, 7, 9,9,,7 9,9,0 9,8 8, 0,9,, Udvikling , 7, 9,9,,7 90, 77,9, 0,,8, 8,7,9, 70,9,9 0,, 0, 0, 8,8 9,8 98,9 99,8 0,, 0, 8,9, 00,,0 9,8 8, 0,9, Konkurrentanalyse ( ) 9

30 Risikomargin (%) Risikomargin (%) Defineres som forskellen mellem afkastningsgraden og den gennemsnitlige rente af gælden. Nøgletallet viser hvor stor en ændring i indtjeningen eller renteniveauet virksomheden kan tåle, før den ikke længere er i stand til at imødekomme sine rentebetalinger. En negativ risikomargin kan derfor være alvorlig, hvis den forekommer flere år i træk.,0,0 8,0,0,0,0 -,0 -,0 -,0-8,0 - -,0 -,0, -, -,0 -, -, -, Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0,0 -, median -,0 -, -7,,,8,, -, -0,, -, -, ,0-7,,,8, -0,7,8,,9 Udvikling ,9, -,0,8 -, -, -, 0,8, -,0 9, -, -,8-7,0 -,,7 0,8 -, -,9 -, -, -, -0,, -, Konkurrentanalyse ( ) 0

31 Gearing (%) Gearing (%) Nøgletallet defineres som den samlede gæld i forhold til egenkapitalen og viser i hvor høj grad virksomheden er gældsat ,,8,7 98,8 8,7 7, 8,7 Sammenligning med konkurrentpopulationen median 8,,7,,,,,0 88,, 08, 8,7 8,9 Udvikling ,,7,,, 9,9,,7 78,,8 99,8, 8,,7,7 98, 0,,9 8, 98,8 8,7 99,9 97,, 8,7,7,,8 8, 7,,0 88,, 08, 8,7 Konkurrentanalyse ( )

32 Gennemsnitlig rente (%) Gennemsnitlig rente (%) Defineres som de finansielle omkostningers (renteomkostningerne) andel af den samlede gæld og udtrykker ofte en lavere rente end den reelle rente der betales til mere institutionelle långivere. F.eks. er der ofte ikke rentebetalinger af leverandørgæld, hvilket er medvirkende til at nedbringe de samlede renteomkostninger.,0,0,0,0,0,0,7,,7,,9 Sammenligning med konkurrentpopulationen ,0,0,0, median 8,8,9,0,,,,8,9,,9, ,8,9,8,,0 Udvikling 008-0,0,0 8,0,0,0,0 0 0,0,,0,7,0,9,,8,7, 7,,8,0,,0,0,7,,7,,7,,,,8,9,,9 Konkurrentanalyse ( )

33 Bedst i vækst Bedst i vækst Vi har valgt at foretage en indikation af hvilke virksomheder, der klarer sig bedst i vækst, ved at anvende en række af de regnskabstal der er omtalt tidligere i rapporten og den historiske udvikling i disse som et fjerde element i analysen. Den virksomhed der må anses for at have klaret sig bedst i vækst, er, der opnår et samlet antal point på. Hovedvirksomheden er den virksomhed, der må anses for at klare sig tredje bedst. Virksomheden opnår i denne sammenligning placeringer som nr. og bedst og 0 placeringer som nr. og ringest. Samlet opnår 8 point, hvilket er flere end gennemsnittet for alle de deltagende virksomheder på point og virksomheden må derfor anses for at klare sig bedre end gennemsnittet af de øvrige deltagende virksomheder. Gennemsnitlig omsætningsudvikling Gennemsnitlig udvikling i dækningsbidrag/bruttofortjeneste Gennemsnitlig udvikling i driftresultatet (EBIT) Gennemsnitlig udvikling i antal ansatte Gennemsnitlig udvikling i balancen Gennemsnitlig udvikling i egenkapital Udvikling i markedsandele Udvikling i dækningsbidrag-/ bruttofortjenesteandele Udvikling i driftsresultatets andele Point (max ) Placering 8 0 Tabellen viser placeringen af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Konkurrentanalyse ( )

34 Rangeret efter senest indleverede regnskab Rangeret efter senest indleverede regnskab De største virksomheder Markedsandel Nettoomsætning Dækningsbidraget/bruttofortjenesten Driftsresultat Egenkapital Balancen Antal ansatte Point (max ) Placering Lønsomhed og effektivitet Dækningsgrad Overskudsgrad Nettomarginal Forrentning af egenkapitalen Afkastningsgraden Omsætning pr. medarbejder Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat Driftsresultat pr. ansat Personaleomkostninger/Omsætning Debitorernes omsætningshastighed Kapitalens omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed Point (max 7) Placering Konsolidering m.m. Soliditetsgraden Arbejdskapital/Omsætning Likviditetsgrad Risikomargin Gearing Gennemsnitlig rente Point (max ) Placering Bedst i vækst Gennemsnitlig omsætningsudvikling Gennemsnitlig udvikling i dækningsbidrag/bruttofortjeneste Gennemsnitlig udvikling i driftresultatet (EBIT) Gennemsnitlig udvikling i antal ansatte Gennemsnitlig udvikling i balancen Gennemsnitlig udvikling i egenkapital Udvikling i markedsandele Udvikling i dækningsbidrag-/ bruttofortjenesteandele Udvikling i driftsresultatets andele Point (max ) Placering Point (max 0) Total placering Konkurrentanalyse ( )

35 Ranking baseret på historiske medianværdier Ranking baseret på historiske medianværdier De største virksomheder Markedsandel Nettoomsætning Dækningsbidraget/bruttofortjenesten Driftsresultat Egenkapital Balancen Antal ansatte Point (max ) Placering Lønsomhed og effektivitet Dækningsgrad Overskudsgrad Nettomarginal Forrentning af egenkapitalen Afkastningsgraden Omsætning pr. medarbejder Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat Driftsresultat pr. ansat Personaleomkostninger/Omsætning Debitorernes omsætningshastighed Kapitalens omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed Point (max 7) Placering Konsolidering m.m. Soliditetsgraden Arbejdskapital/Omsætning Likviditetsgrad Risikomargin Gearing Gennemsnitlig rente Point (max ) Placering Bedst i vækst Gennemsnitlig omsætningsudvikling Gennemsnitlig udvikling i dækningsbidrag/bruttofortjeneste Gennemsnitlig udvikling i driftresultatet (EBIT) Gennemsnitlig udvikling i antal ansatte Gennemsnitlig udvikling i balancen Gennemsnitlig udvikling i egenkapital Udvikling i markedsandele Udvikling i dækningsbidrag-/ bruttofortjenesteandele Udvikling i driftsresultatets andele Point (max ) Placering Point (max 0) Total placering Konkurrentanalyse ( )

36 Ansvarsfraskrivelse Ansvarsfraskrivelse Informationerne der er anvendt i denne rapport hentes fra normalt pålidelige kilder, men FAQTUM kan dog ikke garantere at der ikke kan være fejl i de anvendte data. Specielt når det gælder de tilfælde, hvor FAQTUM har estimeret omsætningstal, kan der være tale om meget stor usikkerhed. Såfremt mere præcis information kan leveres, kan der foretaget korrektioner af disse data. Rapporten bør ikke lægges til grund for nogen ekspertbedømmelse hos myndigheder eller i lovmæssige sammenhænge. FAQTUM påtager sig derfor intet ansvar for evt. tab i forbindelse med anvendelsen af denne rapport, nævnt RIVAL. Udarbejdet den, af John Mikkelsen. FAQTUM er repræsenteret i følgende lande: Konkurrentanalyse ( )

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier regnskabsanalyse 2009 / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 25. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier viser en klar tendens til en vending

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

Auktioner Aps sælger for en kunde

Auktioner Aps sælger for en kunde 20. januar 2015 Auktioner Aps sælger for en kunde IKKE under konkurs (Auktionsportal, www.virksomhedsauktioner.dk) Eftersyn: Gennemgang af sitet i København efter aftale, ring tlf. 20113354. Budfrist:

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Økonomiske modeller og noter JV2000

Økonomiske modeller og noter JV2000 1 Økonomiske modeller og noter JV2000 2 Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Strategisk analyse Kontrol/revision Komme til / Falde bort analyse (beslutning her)

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked!

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! I det følgende har vi samlet regnskabsmæssige og forretningsmæssige nøgletal for en stor del af det danske konsulentmarked.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken VIRKSOMHED: CVR- nr.

Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken VIRKSOMHED: CVR- nr. VIRKSOMHED: CVRnr.: ÅR: Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken Særligt regnskab for År 0 0 Regnskabet skal udfyldes på basis

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Figur 2.1 Logistisk effektivitet balancen mellem logistikomkostninger og leveringsservice. Fig. 2.2 Illustration af logistikomkostningernes tværgående retning. Fig. 2.3 Fordeling af logistikomkostninger.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Personalestyring Lønformer Kombination af tidløn og præstationsløn Afslutning I mange virksomheder udgør

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for Expedit-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere