BENCHMARK ANALYSE RIVAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BENCHMARK ANALYSE RIVAL"

Transkript

1 BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0--

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten... 8 Driftsresultat... 9 Egenkapital...0 Balancen... Antal ansatte... Lønsomhed og effektivitet... Dækningsgrad... Overskudsgrad... Nettomarginal... Forrentning af egenkapitalen...7 Afkastningsgraden... 8 Omsætning pr. medarbejder...9 Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat...0 Driftsresultat pr. ansat... Personaleomkostninger/Omsætning... Debitorernes omsætningshastighed... Kapitalens omsætningshastighed... Varelagerets omsætningshastighed... Konsolidering m.m... Soliditetsgraden...7 Arbejdskapital/Omsætning... 8 Likviditetsgrad... 9 Risikomargin... 0 Gearing... Gennemsnitlig rente... Bedst i vækst... Rangeret efter senest indleverede regnskab... Ranking baseret på historiske medianværdier... Ansvarsfraskrivelse... Konkurrentanalyse ( )

3 Introduktion Introduktion Hvordan påvirkes din virksomhed af dine beslutninger? Hvordan klarer din virksomhed sig i forhold til dine konkurrenter? Hvilke styrker og svagheder har din virksomhed? Tænk på at din virksomheds fremtid ikke bare er afhængig af din egen formåen, men også af dine konkurrenters opførsel i det marked du opererer i. Rival giver dig mulighed for på enkel vis at afdække dine styrker og svagheder i forhold til dine nærmeste konkurrenter og agere inden konkurrenterne udnytter et af dine svage punkter. Denne analyse tilbyder en skræddersyet branchesammenligning, hvor du selv har haft mulighed for at definere de skarpeste konkurrenter på markedet og sammenligne din virksomhed med dem på en række væsentlige økonomiske faktorer. Kortlægningen består af et antal nøgletal, der beskriver lønsomhed, effektivitet, udvikling og markedsposition. Rapporten sammenligner selskabernes status i henhold til de seneste officielle regnskaber, samt udvikling op til de seneste år. Medianværdien for de medtagne virksomheder, indgår som brancheværdien når der sammenlignes virksomhederne imellem. Hovedvirksomheden sættes således både op imod de enkelte konkurrenter, samt populationens median, hvor i den selv indgår. Har en virksomhed endnu ikke offentliggjort sit seneste årsregnskab markeres dette med "_". Vi har sammenlignet ( ) med følgende konkurrenter: () () () (9999) () Konkurrentanalyse ( )

4 Det samlede resultat Det samlede resultat Den samlede vurdering af de deltagende virksomheder, baserer sig på delelementer. Størrelse, effektivitet og lønsomhed, vækst og konsolidering. Man kan selvfølgelig altid diskutere om det er bedst at være størst og om det er bedst at vokse hurtigt og mest, hvorimod de færreste nok kan betvivle at det er bedst at være mest effektiv og lønsom og så samtidig være velkonsolideret. Det gælder for virksomheder såvel som for privatøkonomien. Ud fra en betragtning om at mange har en ambition om at vokse sig større og dermed få større betydning i det omkringliggende samfund, skabe arbejdspladser, øge indtjeningen osv. har vi valgt at lade de to parametre påvirke den samlede vurdering af de involverede virksomheder. Nedenfor følger en kort beskrivelse af sammenligningen af de deltagende virksomheder. Den virksomhed, der opnår den højeste score samlet set er, der opnår point. Det gennemsnitlige antal point for alle virksomhederne er 9 point. Læg mærke til at bedømmelsen bygger på den gennemsnitlige præstation over en længere tidshorisont op til år. Sidst i rapporten findes en opgørelse over virksomhedernes rangering baseret på det seneste års resultater. De største virksomheder Lønsomhed og effektivitet Konsolidering m.m. Bedst i vækst Point Placering Tabellen viser den samlede placering af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Senere i analysen gennemgåes de enkelte hovedafsnit. For hvert hovedafsnit indgår en række sammenligninger på regnskabs- og nøgletal. Her kan du i detaljer se virksomhedernes indbyrdes placering ned på det enkelte regnskabs- og nøgletal. Det vil således tydeligt fremgå hvorledes den enkelte virksomhed har opnået den samlede pointsum. Konkurrentanalyse ( )

5 De største virksomheder De største virksomheder Den virksomhed der må anses for at være største på flest parametre, er. Denne virksomhed er størst på følgende elementer, markedsandel, nettoomsætning, dækningsbidraget/bruttofortjenesten, driftsresultat, egenkapital, balancen samt antal ansatte og opnår et samlet antal point på. Hovedvirksomheden er den virksomhed, der må anses for at være næststørst. Virksomheden opnår i denne sammenligning 0 placeringer som nr. og 0 placeringer som nr. og mindst. Samlet opnår 8 point, hvilket er flere end gennemsnittet for alle de deltagende virksomheder på point og virksomheden må derfor anses for at være større end de øvrige deltagende virksomheder. Markedsandel Nettoomsætning Dækningsbidraget/bruttofortjenesten Driftsresultat Egenkapital Balancen Antal ansatte Point (max ) Placering 8 8 Tabellen viser placeringen af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Konkurrentanalyse ( )

6 Markedsandel (%) Markedsandel (%) Selskabets nettoomsætning*/den samlede nettoomsætning for hele populationen. *Hvis en virksomhed ikke oplyser nettoomsætning, estimeres denne ved at anvende den gennemsnitlige dækningsgrad for den branche som hovedvirksomheden befinder sig i. Sammenligning pr. 0,0,0,0 8, 8, 9,7 9,0 9,7,7 Udvikling ,,0,, 8,,,,, 8,,,,,7 9,7, 7,0 8, 9,0,7 0,8, 9,0 9,7 9,, 9, 9,,7 Konkurrentanalyse ( )

7 Nettoomsætning (DKK '000) Nettoomsætning (DKK '000) Indtægter fra solgte varer og udførte tjenester, der indgår i virksomhedens normale drift, ekskl. moms og andre skatter og afgifter. Hvis en virksomhed ikke oplyser nettoomsætning, estimeres denne ved at anvende den gennemsnitlige dækningsgrad for den branche som hovedvirksomheden befinder sig i Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 7

8 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten (DKK '000) Dækningsbidraget/bruttofortjenesten (DKK '000) Dækningsbidraget viser den direkte fortjeneste en virksomhed har ved at sælge en vare eller tjenesteydelse og er udtrykt i forskellen mellem nettoomsætningen og de direkte omkostninger for indkøb af varer og/ eller produktionen af disse. I Danmark anvendes ofte bruttofortjenesten, som er en sammenregning af visse poster, der anvendes når virksomheden ikke oplyser nettoomsætning. Typisk flyttes variable lønomkostninger fra de direkte produktionsomkostninger ned i en samlet pulje af alle personaleomkostninger og øger dermed dækningsbidraget eller bruttofortjenesten, som denne størrelse nu benævnes. Vi har dog valgt at sidestille de to begreber i denne sammenligning Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 8

9 Driftsresultat (DKK '000) Driftsresultat (DKK '000) Omsætningen fratrukket direkte og indirekte omkostninger udgør driftsresultatet, eller EBIT, som det ofte benævnes i dag, svarende til resultatet før renter, ekstraordinære poster og skat Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 9

10 Egenkapital (DKK '000) Egenkapital (DKK '000) Egenkapitalen er ofte udtrykt som virksomhedens opsparing, inklusive den indskudte kapital, og viser virksomhedens egenfinansierede del af de samlede passiver Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 0

11 Balancen (DKK '000) Balancen (DKK '000) Udtrykker virksomhedens samlede aktiver og passiver Udvikling Konkurrentanalyse ( )

12 Antal ansatte Antal ansatte Danske virksomheder oplyser i mange tilfælde ikke antal fuldtidsbeskæftigede. Der hvor det er muligt, kan der derfor være tale om at antallet af ansatte medarbejdere er estimeret ud fra personaleomkostningernes størrelse Udvikling Konkurrentanalyse ( )

13 Lønsomhed og effektivitet Lønsomhed og effektivitet Den virksomhed der må anses for at være mest effektiv på flest parametre, er. Denne virksomhed er bedst på følgende elementer, nettomarginal, omsætning pr. medarbejder samt dækningsbidrag/ bruttofortjeneste pr. ansat og opnår et samlet antal point på. Gennemsnittet for alle de deltagende virksomheder er. Dækningsgrad Overskudsgrad Nettomarginal Forrentning af egenkapitalen Afkastningsgraden Omsætning pr. medarbejder Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat Driftsresultat pr. ansat Personaleomkostninger/Omsætning Debitorernes omsætningshastighed Kapitalens omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed Point (max 7) Placering 8 0 Tabellen viser placeringen af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Konkurrentanalyse ( )

14 Dækningsgrad (%) Dækningsgrad (%) Defineres som dækningsbidragets/bruttofortjenestens andel af omsætningen og er et mål for hvor stor en andel af omsætningen, der er tilbage når de direkte produktionsomkostninger er afholdt, til at betale kapacitetsomkostningerne, renter, skat og udbytte. Vær opmærksom på at hvis der er flere virksomheder, hvor omsætningen er estimeret ud fra netop dækningsgraden, vil dækningsgraden i disse tilfælde af gode grunde være på samme niveau.,8 0,,, 9,,,0 Sammenligning med konkurrentpopulationen median 0,7,8,, 8,,,8 8, 8,,8,0, Udvikling ,7,8,0,,9,9,,, ,,,8,,9 0, 7,8,, 8,0,, 9,0 0, 7, 9, 0,, 0, 0,9,,, 8,,8,0 Konkurrentanalyse ( ) 00

15 Overskudsgrad (%) Overskudsgrad (%) Overskudsgraden defineres som virksomhedens driftsresultat i forhold til nettoomsætningen og viser virksomhedens evne til at generere overskud før påvirkning af finansielle poster. 8,0 8,0,,0-0,8,0 -,7-0,,,0,0 -,0 -,0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0 -,0 - -, median, -,, 8,7 8,0,,,8,,,0, , -,, 8,7 8,0,,,,, -, 7,7-7, -0,8 -,8 0,,0, -,7, -, -7, -, -0, 8,,, -,7,,,8,,,0 Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 0

16 Nettomarginal (%) Nettomarginal (%) Nettomarginalen defineres som virksomhedens ordinære resultat i forhold til nettoomsætningen og viser virksomhedens evne til at generere overskud efter påvirkning af finansielle poster.,0,0,, -0, -, -,, 0,9 -,0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0,0 -, median,0 -,0 8,,, 8,, -0,,9,9 0,9, ,0 -,0 8,,, 0,,,7,7, -,7, -, 8,8-0, -, -,,,0 -,,9-7, -8, -, -, 7, 0,, -8,,, -0,,9,9 0,9 Udvikling Konkurrentanalyse ( )

17 Forrentning af egenkapitalen (%) Forrentning af egenkapitalen (%) Forrentningen af egenkapitalen defineres som det ordinære resultat efter finansielle posters andel af den samlede egenkapital og kaldes ofte privat rentabiliteten. Det skyldes at den viser virksomhedens evne til at forrente den samlede opsparede kapital eller den sum penge, som investor kunne anvende til alternative investeringer. Rentabiliteten bør således ligge over den alternative rente investor kan opnå + en risikopræmie. Ellers kan det være et bedre alternativ at likvidere virksomheden ,8,8-0, -9,7 -,,,8 Sammenligning med konkurrentpopulationen median 9, -,9 0,7,,8 0,7 8,,8 7, 0,,8, Udvikling , -,9 0,7,,8 8, 8,9,8 7,,8-0, 8, -,,8-0, -8, -7,8 9, 0, -9,7, -77,7-9,9-78,7 -, 8,,,7 -,, 8,,8 7, 0,,8 Konkurrentanalyse ( ) 7

18 Afkastningsgraden (%) Afkastningsgraden (%) Afkastningsgraden defineres som driftsresultatets andel af den samlede investerede kapital, dvs. egenkapital + gæld og viser hvor effektiv virksomheden er til at udnytte de engagerede midler.,0,0,9, -,0 -,,0,0 -,0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0,0 -, median 8,7 -,8 8,7 7,,9 8,7,7,7, 9,,0, ,7 -,8 8,7 7,,9, 8,9,8 7,7, -0,,8 -,, -,0 0,,7 0,8 -,0, -7, -, -,9 -,, 0,8, -,,0,7,7, 9,,0 Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 8

19 Omsætning pr. medarbejder (DKK '000) Omsætning pr. medarbejder (DKK '000) Denne relation viser virksomhedens medarbejderes evne til at skabe omsætning. Specielt i mandskabstunge virksomheder, er dette nøgletal et væsentligt mål for effektiviteten Sammenligning med konkurrentpopulationen median Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 9

20 Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat (DKK '000) Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat (DKK '000) Denne relation viser hvor meget hver medarbejder bidrager til at dække virksomhedens udgifter til løn, administration, finansielle udgifter og skatter. Specielt i mandskabstunge virksomheder, er dette nøgletal et væsentligt mål for effektiviteten Sammenligning med konkurrentpopulationen median Udvikling Konkurrentanalyse ( ) 0

21 Driftsresultat pr. ansat (DKK '000) Driftsresultat pr. ansat (DKK '000) Denne relation viser hver enkelt ansattes bidrag til resultatet før finansielle udgifter og indtægter. Specielt i mandskabstunge virksomheder, er dette nøgletal et væsentligt mål for effektiviteten Sammenligning med konkurrentpopulationen median Udvikling Konkurrentanalyse ( )

22 Personaleomkostninger/Omsætning (%) Personaleomkostninger/Omsætning (%) Dette nøgletal viser hvor løntung virksomheden er. 0,, 8,7, 8, 9,, Sammenligning med konkurrentpopulationen , 7,8 0 median,7 0,, 0, 0, 9, 0,9 8,,, Udvikling ,,7 0,, 0, 8,0,, 7,,,9 0,8,9, 8,7,0,8,,9,, 0,,, 8,,,,,9 9, 7,8 9, 0,9 8,, Konkurrentanalyse ( ) 0 0

23 Debitorernes omsætningshastighed Debitorernes omsætningshastighed Defineres som antallet af gange debitorerne omsættes på et år og er et mål for om værdien af virksomhedens tilgodehavender hos kunderne er for høj og dermed kan bringe virksomhedens likviditet i fare. Er omsætningshastigheden for lav, bør der sættes ind med stramninger overfor debitorerne for at nedbringe mængden/værdien Sammenligning med konkurrentpopulationen median Udvikling Konkurrentanalyse ( )

24 Kapitalens omsætningshastighed Kapitalens omsætningshastighed Defineres som det antal gange den samlede investerede kapital (passiverne) omsættes og er dermed et udtryk for hvor effektivt virksomheden udnytter sit kapitalapparat.,00,00,00 0,88,88,,0,98 0,7, 0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,00, median, 0, 0,8,0 0,88 0,88,7,8,,,, Udvikling 008-0,00,00, , 0, 0,8,0 0,88,97,,7,,88,0,09,0,,,,78,9,,0,98,8,,0,98,,0,0 0,7 0,7,7,8,,, Konkurrentanalyse ( )

25 Varelagerets omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed Dette nøgletal defineres som antallet af gange varelageret omsættes og er helt uinteressant for virksomheder uden et varelager, eller hvor varelageret spiller en lille rolle, mens det for virksomheder med store varelagre er yderst væsentligt. Eksempler herpå kan være automobilforhandlere eller supermarkeder. 0,00,8,0,8 0,,,00 8,8 0, 0 Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,00 0,00 0, median,0 7,0,8,,8,8 8,,99 8,8 9, 0, 9,00 Udvikling ,00 0,00 0, ,0 7,0,8,,8,7 0,9,7,0,0,80,98,0,,8,,,,08,,,,,, 7,0 9, 9,7,07 8,8 8,,99 8,8 9, 0, Konkurrentanalyse ( )

26 Konsolidering m.m. Konsolidering m.m. Den virksomhed der må anses for at klare sig bedst når det gælder konsolidering, risiko og renteforhold er. Denne virksomhed er bedst på følgende elementer, likviditetsgrad og opnår et samlet antal point på. Hovedvirksomheden er den virksomhed, der må anses for at klare sig tredje ringest. Virksomheden opnår i denne sammenligning 0 placeringer som nr. og placeringer som nr. og ringest. Samlet opnår point, hvilket er flere end gennemsnittet for alle de deltagende virksomheder på point og virksomheden må derfor anses for at være bedre end de øvrige deltagende virksomheder. Soliditetsgraden Arbejdskapital/Omsætning Likviditetsgrad Risikomargin Gearing Gennemsnitlig rente Point (max ) Placering 0 Tabellen viser placeringen af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Konkurrentanalyse ( )

27 Soliditetsgraden (%) Soliditetsgraden (%) Soliditetsgraden eller soliditeten defineres som egenkapitalens andel af de samlede passiver (Balancen) og er et udtryk for hvor stor egenfinansieringen er i virksomheden. Nøgletallet anvendes ofte som en af de væsentligste faktorer til at kreditvurdere en virksomhed. 8 79,8,9 70,9 9,, 0,,8 Sammenligning med konkurrentpopulationen ,,9,, median 7, 7, 79,8 7, 7,0,,8, Udvikling ,,7,9 7, 7, 79,8, 8,7,,9 9,0 70, 7, 77, 70,9,9 9,0, 8, 9,,,,,9,,,, 0,7 0,,,0 7,0,,8 Konkurrentanalyse ( ) 7

28 Arbejdskapital/Omsætning (%) Arbejdskapital/Omsætning (%) Arbejdskapitalen er et udtryk for den samlede tilgængelige kapital eksklusiv kort gæld eller gæld, der skal betales indenfor et år. Nøgletallet kan anvendes til at vise hvor megen ekstra kapital, der er behov for ved en budgetteret forøgelse af omsætningen. 0,8,8 8,7, 9,,, Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0, median 7,,,0 7, 0,8,0 0,,,,,,7 Udvikling ,,,7 7,9,0 7, 0,8,9,0,,8 0,, 0,,0 8,7,8 0, 8,7,,,, 0, 9,, 0,9,0,, 0,,,,, Konkurrentanalyse ( ) 8

29 Likviditetsgrad (%) Likviditetsgrad (%) Likviditetsgraden defineres som omsætningsaktiverne/den korte gæld og udtrykker virksomhedens evne til at imødekomme en umiddelbar likviditetskrise. Som hovedregel bør dette nøgletal ligge over 00, idet der så vil være nok likvide midler til at dække et evt. krav fra de umiddelbare kreditorer. 0,7,8 0 70,9 0, 0, 00,, 0 Sammenligning med konkurrentpopulationen median 8, 7, 9,9,,7 9,9,0 9,8 8, 0,9,, Udvikling , 7, 9,9,,7 90, 77,9, 0,,8, 8,7,9, 70,9,9 0,, 0, 0, 8,8 9,8 98,9 99,8 0,, 0, 8,9, 00,,0 9,8 8, 0,9, Konkurrentanalyse ( ) 9

30 Risikomargin (%) Risikomargin (%) Defineres som forskellen mellem afkastningsgraden og den gennemsnitlige rente af gælden. Nøgletallet viser hvor stor en ændring i indtjeningen eller renteniveauet virksomheden kan tåle, før den ikke længere er i stand til at imødekomme sine rentebetalinger. En negativ risikomargin kan derfor være alvorlig, hvis den forekommer flere år i træk.,0,0 8,0,0,0,0 -,0 -,0 -,0-8,0 - -,0 -,0, -, -,0 -, -, -, Sammenligning med konkurrentpopulationen 008-0,0,0,0 -, median -,0 -, -7,,,8,, -, -0,, -, -, ,0-7,,,8, -0,7,8,,9 Udvikling ,9, -,0,8 -, -, -, 0,8, -,0 9, -, -,8-7,0 -,,7 0,8 -, -,9 -, -, -, -0,, -, Konkurrentanalyse ( ) 0

31 Gearing (%) Gearing (%) Nøgletallet defineres som den samlede gæld i forhold til egenkapitalen og viser i hvor høj grad virksomheden er gældsat ,,8,7 98,8 8,7 7, 8,7 Sammenligning med konkurrentpopulationen median 8,,7,,,,,0 88,, 08, 8,7 8,9 Udvikling ,,7,,, 9,9,,7 78,,8 99,8, 8,,7,7 98, 0,,9 8, 98,8 8,7 99,9 97,, 8,7,7,,8 8, 7,,0 88,, 08, 8,7 Konkurrentanalyse ( )

32 Gennemsnitlig rente (%) Gennemsnitlig rente (%) Defineres som de finansielle omkostningers (renteomkostningerne) andel af den samlede gæld og udtrykker ofte en lavere rente end den reelle rente der betales til mere institutionelle långivere. F.eks. er der ofte ikke rentebetalinger af leverandørgæld, hvilket er medvirkende til at nedbringe de samlede renteomkostninger.,0,0,0,0,0,0,7,,7,,9 Sammenligning med konkurrentpopulationen ,0,0,0, median 8,8,9,0,,,,8,9,,9, ,8,9,8,,0 Udvikling 008-0,0,0 8,0,0,0,0 0 0,0,,0,7,0,9,,8,7, 7,,8,0,,0,0,7,,7,,7,,,,8,9,,9 Konkurrentanalyse ( )

33 Bedst i vækst Bedst i vækst Vi har valgt at foretage en indikation af hvilke virksomheder, der klarer sig bedst i vækst, ved at anvende en række af de regnskabstal der er omtalt tidligere i rapporten og den historiske udvikling i disse som et fjerde element i analysen. Den virksomhed der må anses for at have klaret sig bedst i vækst, er, der opnår et samlet antal point på. Hovedvirksomheden er den virksomhed, der må anses for at klare sig tredje bedst. Virksomheden opnår i denne sammenligning placeringer som nr. og bedst og 0 placeringer som nr. og ringest. Samlet opnår 8 point, hvilket er flere end gennemsnittet for alle de deltagende virksomheder på point og virksomheden må derfor anses for at klare sig bedre end gennemsnittet af de øvrige deltagende virksomheder. Gennemsnitlig omsætningsudvikling Gennemsnitlig udvikling i dækningsbidrag/bruttofortjeneste Gennemsnitlig udvikling i driftresultatet (EBIT) Gennemsnitlig udvikling i antal ansatte Gennemsnitlig udvikling i balancen Gennemsnitlig udvikling i egenkapital Udvikling i markedsandele Udvikling i dækningsbidrag-/ bruttofortjenesteandele Udvikling i driftsresultatets andele Point (max ) Placering 8 0 Tabellen viser placeringen af de deltagende virksomheder sorteret efter opnåede point. Konkurrentanalyse ( )

34 Rangeret efter senest indleverede regnskab Rangeret efter senest indleverede regnskab De største virksomheder Markedsandel Nettoomsætning Dækningsbidraget/bruttofortjenesten Driftsresultat Egenkapital Balancen Antal ansatte Point (max ) Placering Lønsomhed og effektivitet Dækningsgrad Overskudsgrad Nettomarginal Forrentning af egenkapitalen Afkastningsgraden Omsætning pr. medarbejder Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat Driftsresultat pr. ansat Personaleomkostninger/Omsætning Debitorernes omsætningshastighed Kapitalens omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed Point (max 7) Placering Konsolidering m.m. Soliditetsgraden Arbejdskapital/Omsætning Likviditetsgrad Risikomargin Gearing Gennemsnitlig rente Point (max ) Placering Bedst i vækst Gennemsnitlig omsætningsudvikling Gennemsnitlig udvikling i dækningsbidrag/bruttofortjeneste Gennemsnitlig udvikling i driftresultatet (EBIT) Gennemsnitlig udvikling i antal ansatte Gennemsnitlig udvikling i balancen Gennemsnitlig udvikling i egenkapital Udvikling i markedsandele Udvikling i dækningsbidrag-/ bruttofortjenesteandele Udvikling i driftsresultatets andele Point (max ) Placering Point (max 0) Total placering Konkurrentanalyse ( )

35 Ranking baseret på historiske medianværdier Ranking baseret på historiske medianværdier De største virksomheder Markedsandel Nettoomsætning Dækningsbidraget/bruttofortjenesten Driftsresultat Egenkapital Balancen Antal ansatte Point (max ) Placering Lønsomhed og effektivitet Dækningsgrad Overskudsgrad Nettomarginal Forrentning af egenkapitalen Afkastningsgraden Omsætning pr. medarbejder Dækningsbidrag/bruttofortjeneste pr. ansat Driftsresultat pr. ansat Personaleomkostninger/Omsætning Debitorernes omsætningshastighed Kapitalens omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed Point (max 7) Placering Konsolidering m.m. Soliditetsgraden Arbejdskapital/Omsætning Likviditetsgrad Risikomargin Gearing Gennemsnitlig rente Point (max ) Placering Bedst i vækst Gennemsnitlig omsætningsudvikling Gennemsnitlig udvikling i dækningsbidrag/bruttofortjeneste Gennemsnitlig udvikling i driftresultatet (EBIT) Gennemsnitlig udvikling i antal ansatte Gennemsnitlig udvikling i balancen Gennemsnitlig udvikling i egenkapital Udvikling i markedsandele Udvikling i dækningsbidrag-/ bruttofortjenesteandele Udvikling i driftsresultatets andele Point (max ) Placering Point (max 0) Total placering Konkurrentanalyse ( )

36 Ansvarsfraskrivelse Ansvarsfraskrivelse Informationerne der er anvendt i denne rapport hentes fra normalt pålidelige kilder, men FAQTUM kan dog ikke garantere at der ikke kan være fejl i de anvendte data. Specielt når det gælder de tilfælde, hvor FAQTUM har estimeret omsætningstal, kan der være tale om meget stor usikkerhed. Såfremt mere præcis information kan leveres, kan der foretaget korrektioner af disse data. Rapporten bør ikke lægges til grund for nogen ekspertbedømmelse hos myndigheder eller i lovmæssige sammenhænge. FAQTUM påtager sig derfor intet ansvar for evt. tab i forbindelse med anvendelsen af denne rapport, nævnt RIVAL. Udarbejdet den, af John Mikkelsen. FAQTUM er repræsenteret i følgende lande: Konkurrentanalyse ( )

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Regnskabsanalyse 2004

Regnskabsanalyse 2004 Regnskabsanalyse 2004 Regnskabsanalyse 2004 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 og Kejsergade 2 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 72 16 00 00 Telefax: 72 16 00 10 www.danskbyggeri.dk Forsidefoto: Simon

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for Expedit-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Marc Alexander Theil Bolvinkel Tobias Vangsgaard Hansen Vejleder: Palle Nierhoff Opgave nr. 19 Værdiansættelse af Sjælsø

Læs mere

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

Risikostyring af en erhvervsvirksomhed

Risikostyring af en erhvervsvirksomhed Risikostyring af en erhvervsvirksomhed Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i Aalborg d. 26. maj 2015 Udarbejdet af: Michael Koch Kristensen - 060191 Vestergade 41A, 1 9400 Nørresundby Skole: Akademiuddannelsen

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den 29.04.2011

FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den 29.04.2011 FUSION Af Kaare Lundorff Hansen Aalborg Universitet HD-FR Vejleder Christian Farø Den 29.04.2011 Indholdsfortegnelse!"# $!"% &' #' (($ %) *+,) -)., / 0, / 0,,1 ",.2+,1 3.4,,5 + 6,$ ", $& -$2 ",.2+,7, 3.4,6,7,

Læs mere