REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER"

Transkript

1 REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014

2 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen repræsenterer et bredt udsnit af det danske væksthusgartnerierhverv beliggende på Fyn og dækker 116 ha., eller ¼ af det samlede danske væksthusareal. Resultatet for 2014 blev et overskud på t.kr. 79 efter at der er fradraget en beregnet indehaverløn på t.kr. 342 og dermed lidt under gennemsnittet af de seneste 30 år. Resultat af primær drift t. kr Efter at have oplevet det dårligste resultat nogensinde i 2013, blev resultatet i 2014 væsentligt forbedret og endte med t.kr. 79 i overskud. Der var overskud i ca. 53 % af gartnerierne ligesom i 2013, heraf enkelte med rigtigt pæne resultater. De bedst indtjenende potteplantegartnerier(best practice) tjente lidt mindre pr. kvm. end tidligere år, hvorimod kategorien øvrige gartnerier i gennemsnit kom ud af året med et stort underskud. Årsagen til den kraftige forbedring i resultatet hos potteplantegartnerierne kan alene tilskrives store omkostningsbesparelser, især på energiomkostningerne, som var store nok til at opveje et omsætningstab fra en pludselig svigtende afsætning i maj/juni 2014 i potteplantegartnerierne. Omkostningsbesparelsen er også et resultat af en stram styring af gartneriernes ressourceanvendelse, men ikke mindst et stort fald i såvel energiforbruget som et fald i energiprisen og det på trods af den fortsat stigende PSO afgift på forbruget af elektricitet. Faldet i energiforbruget skyldes i høj grad det fokus, der i de senere år har været på investeringer i energibesparende foranstaltninger, samt et væsentligt mildere klima i Danmark, som har været afgørende faktorer for en stor besparelse på mængden af varme i gartnerierne. Faldet i lønomkostningerne skyldes den meget stramme ressourcestyring, med et mindre timeforbrug til følge, samt et fald i den gennemsnitlige timeløn på 2 %, som i 2014 blev kr Afskrivningerne er igen i år faldende, hvilket er en naturlig følge af mange års manglende investeringer i fornyelser af produktionsanlægget, som er en direkte følge af manglende finansieringsmuligheder. Investeringerne i 2014 blev dog mere end fordoblet i forhold til sidste år og nåede op på 50 mio. kr. uden igangsætning af byggerier. Finanskrisen/kapitalkrisen har igen i år sat sit præg på analysen, i modsætning til tidligere år med en stigende forrentning af fremmedkapitalen fra 2,9 til 3,5, som følge af at en større del af den rentebærende gæld er kortfristet i form af driftskreditter og samtidig med nedbringelse af den langfristede gæld, hvilket har reduceret Likviditetsgraden. Positivt er det, at soliditetsgraden fortsat er stigende nu på 22,6 og der er stigende investeringslyst, samt at forbruget af arbejdstimer falder. Det vil gøre at gartnerierne står bedre rustet til fremtiden. Vi vil ønske alle brugerne god fornøjelse med anvendelsen af regnskabsanalysen for 2014, som også kan findes på vores hjemmeside hvor der også er mulighed for anonymt at lægge sine egne regnskabstal ind til sammenligning med analysens tal i alle kategorierne: Alle gartnerier, Andre gartnerier, potteplantegartnerier kvm.., kvm., MEGA gartnerier, samt Best practice. Palle Knudsen Statsautoriseret revisor Odense, den 23. februar 2015 PK Revision Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Martin Godskesen Statsautoriseret revisor side 2

3 regnskabsanalyse 2014 gartnerier regnskabssammendrag total for alle kategorier Omsætning ,1% 100,0 100,0 100,0 Salgsomkostninger ,6% -10,4-10,9-11,1 Nettoomsætning ,9% 89,6 89,1 88,9 Produktionsløn ,6% -26,4-25,5-24,3 Produktionsomkostninger ,6% -25,0-29,0-31, ,8% 38,2 34,6 33,3 Energiomkostninger ,8% -11,7-12,5-9,9 Dækningsbidrag ,4% 26,4 22,1 23,4 Kapacitetsomkostninger ,8% -14,3-15,0-14,5 Res. før afskrivninger - EBiTDA ,3% 12,1 7,1 9,0 Afskrivninger ,2% -7,2-6,9-6,2 Driftsresultat - EBiT ,3% 4,9 0,2 2,7 Finansiering, netto ,2% -3,0-2,1-2,4 Resultat primær drift ,5% 1,9-1,9 0,3 Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn ,9% Indirekte løn (t.kr.) ,5% 5,2 5,2 5,3 Reparation/vedligeholdelse ,3% 3,3 3,4 3,2 balance Anlægsaktiver ,1% 58,1 59,7 57,5 Omsætningsaktiver ,4% 41,9 40,3 42,5 i alt ,3% 100,0 100,0 100,0 Egenkapital ,3% 19,2 22,0 22,6 Hensatte forpligtelser ,5% 5,7 5,0 4,8 Langfristede gældsforpligtelser ,4% 39,9 41,7 36,3 Kortfristede gældsforpligtelser ,1% 35,2 31,3 36,2 i alt ,3% 100,0 100,0 100,0 udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 5,8 0,2 2,9 Overskudsgrad - EBiT-margin 6,2 0,2 2,7 Dækningsgrad 26,4 22,1 23,4 Egenkapitalens forrentning 15,7-8,8 1,6 Fremmedkapitalens forrentning 3,8 2,9 3,5 Likviditetsgrad 118,9 128,8 117,3 Timer lønnet medhjælp pr.kvm. 1,4 1,3 1,3-4,2% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,1% side 3

4 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab regnskabssammendrag total for øvrige gartnerier Omsætning ,5% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,7% -18,0-17,3-18,0-68 Nettoomsætning ,7% 82,0 82,7 82, Produktionsløn ,8% -30,1-20,2-17, Produktionsomkostninger ,1% -27,6-35,8-42, ,7% 24,3 26,8 22, Energiomkostninger ,5% -9,2-9,7-7, Dækningsbidrag ,3% 15,1 17,1 15, Kapacitetsomkostninger ,3% -11,3-10,8-11, Res. før afskrivninger- EBiTDA ,1% 3,8 6,3 3, Afskrivninger ,8% -2,3-3,1-2, Driftsresultat - EBiT ,1% 1,6 3,2 1, Finansiering, netto ,0% -1,8-1,6-1, Resultat primær drift ,9% -0,3 1,6-0, Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,9% 2,0 2,0 2, Reparation/vedligeholdelse ,0% 2,3 2,7 3, Balance Anlægsaktiver ,9% 38,9 44,2 38, Omsætningsaktiver ,6% 61,1 55,8 61, i alt ,2% 100,0 100,0 100, Egenkapital ,4% 0,3 1,7 0, Hensatte forpligtelser ,3% 4,3 4,5 4, Langfristede gældsforpligtelser ,0% 37,3 44,2 25, Kortfristede gældsforpligtelser ,4% 58,0 49,6 69, i alt ,2% 100,0 100,0 100, Udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 2,1 5,2 1,6 Overskudsgrad - EBiT-margin 1,6 3,2 1,0 Dækningsgrad 15,1 17,1 15,0 Egenkapitalens forrentning -116,6 149,7-186,1 Fremmedkapitalens forrentning 2,5 2,8 3,2 Likviditetsgrad 105,2 112,5 87,5 Timer lønnet medhjælp pr. Kvm. 2,0 1,2 1,1-6,8% Gennemsnitlig kostpris pr. Time ,2% side 4

5 regnskabsanalyse 2014 gartnerier regnskabssammendrag total for potteplantegartnerier Omsætning ,2% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,7% -8,0-8,7-8, Nettoomsætning ,0% 92,0 91,3 91, Produktionsløn ,6% -25,2-27,4-26, Produktionsomkostninger ,6% -24,2-26,6-27, ,5% 42,7 37,4 36, Energiomkostninger ,4% -12,5-13,6-10, Dækningsbidrag ,1% 30,1 23,8 26, Kapacitetsomkostninger ,2% -15,3-16,5-15, Res. før afskrivninger- EBiTDA ,9% 14,8 7,3 10, Afskrivninger ,0% -8,8-8,2-7, Driftsresultat - EBiT ,9% 6,0-0,9 3, Finansiering, netto ,3% -3,4-2,3-2, Resultat primær drift ,7% 2,6-3,1 0, Supplerende Oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,8% 6,2 6,3 6, Reparation/vedligeholdelse ,5% 3,6 3,6 3, Balance Anlægsaktiver ,5% 62,1 62,7 61, Omsætningsaktiver ,1% 37,9 37,3 38, i alt ,4% 100,0 100,0 100, Egenkapital ,3% 23,1 25,9 26, Hensatte forpligtelser ,4% 6,0 5,1 4, Langfristede gældsforpligtelser ,8% 40,4 41,3 38, Kortfristede gældsforpligtelser ,4% 30,5 27,8 29, i alt % 100,0 100,0 100, Udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 5,1-0,8 3,1 Overskudsgrad - EBiT-margin 6,0-0,9 3,3 Dækningsgrad 30,1 23,8 26,1 Egenkapitalens forrentning 9,6-11,0 2,5 Fremmedkapitalens forrentning 4,1 3,0 3,4 Likviditetsgrad 124,3 134,3 130,7 Timer lønnet medhjælp pr. kvm. 1,3 1,3 1,3-2,7% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,5% side 5

6 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab regnskabssammendrag potteplantegartnerier MEGA-GARTNERIER Omsætning ,7% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,7% -7,9-8,8-8, Nettoomsætning ,5% 92,1 91,2 91, Produktionsløn ,1% -25,5-27,6-26, Produktionsomkostninger ,4% -23,1-26,0-27, ,1% 43,5 37,6 37, Energiomkostninger ,4% -12,7-13,7-10, Dækningsbidrag ,5% 30,9 23,9 26, Kapacitetsomkostninger ,2% -15,5-16,9-15, Res. før afskrivninger - EBiTDA ,1% 15,4 6,9 10, Afskrivninger ,1% -9,2-8,5-7, Driftsresultat - EBiT ,0% 6,1-1,5 3, Finansiering, netto ,5% -3,5-2,3-2, Resultat primær drift ,0% 2,6-3,8 0, Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,0% 6,6 6,6 6, Reparation/vedligeholdelse ,7% 3,6 3,5 3, balance Anlægsaktiver ,5% 63,4 64,2 62, Omsætningsaktiver ,1% 36,6 35,8 37, i alt ,9% 100,0 100,0 100, Egenkapital ,8% 20,8 24,5 24, Hensatte forpligtelser ,5% 5,0 4,3 4, Langfristede gældsforpligtelser ,7% 42,4 42,6 40, Kortfristede gældsforpligtelser ,4% 31,7 28,6 31, i alt ,9% 100,0 100,0 100, udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 5,1-1,4 3,0 Overskudsgrad - EBiT-margin 6,1-1,5 3,1 Dækningsgrad 30,9 23,9 26,2 Egenkapitalens forrentning 10,49-13,78 1,78 Fremmedkapitalens forrentning 4,0 2,8 3,6 Likviditetsgrad 115,3 125,0 119,0 Timer lønnet medhjælp pr. kvm. 1,4 1,5 1,4-3,7% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,3% side 6

7 regnskabsanalyse 2014 gartnerier regnskabssammendrag potteplantegartnerier best practice Omsætning ,4% 100,0 100,0 100, Salgsomkostninger ,1% -6,8-7,2-8, Nettoomsætning ,8% 93,2 92,8 91, Produktionsløn ,1% -23,2-19,8-26, Produktionsomkostninger ,3% -24,0-36,1-23, ,6% 46,0 36,9 41, Energiomkostninger ,6% -12,1-9,7-11, Dækningsbidrag ,1% 33,9 27,2 30, Kapacitetsomkostninger ,4% -15,7-12,1-15, Res. før afskrivninger - EBiTDA ,3% 18,2 15,2 14, Afskrivninger ,5% -8,9-6,2-8, Driftsresultat - EBiT ,5% 9,4 9,0 6, Finansiering, netto ,5% -3,2-2,5-2, Resultat primær drift ,2% 6,2 6,5 4, Supplerende oplysninger Udgiftsført indehaverløn Indirekte løn (t.kr.) ,5% 7,3 3,1 7, Reparation/vedligeholdelse ,6% 3,2 2,8 3, Balance Anlægsaktiver ,6% 68,9 55,6 66, Omsætningsaktiver ,3% 31,1 44,4 33, i alt ,8% 100,0 100,0 100, Egenkapital ,8% 28,2 30,6 27, Hensatte forpligtelser ,5% 6,9 4,6 6, Langfristede gældsforpligtelser ,1% 38,9 41,6 41, Kortfristede gældsforpligtelser ,3% 26,1 23,2 24, i alt ,8% 100,0 100,0 100, Udvalgte nøgletal Afkastningsgrad 8,3 10,2 6,1 Overskudsgrad - EBiTmargin 9,4 9,0 6,2 Dækningsgrad 33,9 27,2 30,3 Egenkapitalens forrentning 19,4 24,2 14,7 Fremmedkapitalens forrentning 4,3 4,4 3,1 Likviditetsgrad 119,1 191,5 138,7 Timer lønnet medhjælp pr. kvm. 1,3 0,9 1,5 66,2% Gennemsnitlig kostpris pr. time ,9% side 7

8 PK Revision er et af Fyns største selvstændige revisionsfirmaer. Vi er 13 medarbejdere, hvoraf to er statsautoriserede revisorer. PK Revision har mere end 30 års erfaring i løsning af opgaver for gartneri erhvervet. Vores meget store kendskab til gartneribranchens vilkår og betingelser er en forudsætning for den økonomiske rådgivning vi yder. Palle Knudsen, Partner Statsautoriseret revisor Martin Godskesen, Partner Statsautoriseret revisor Carsten Andreasen Registreret revisor Anne Hovgaard Hansen Revisor, cand. merc. aud Martin Kortermann Graff Revisor HD-R Kasper A. AA. Christensen Revisor HD-R Lene Nedergaard Revisorassistent Gitte R. S. Christensen Revisor HA Jane Hansen Revisorassistent Kirsten Sørensen Kontorassistent Anita Susanne Hansen Receptionist Gitte Knudsen Bogholder Simone Pliniussen Administrativ medarbejder Rugårdsvej 46C 5000 Odense C PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Tel Fax

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 INDHOLD 04 Virksomhedsoplysninger 05 Hoved- og nøgletal 06 2014 Kort fortalt 08 Ledelsespåtegning 09 Revisionspåtegning 10 Ledelsesberetning 15 Regnskabsberetning 20 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16 CVR-nr. 83 95 57 16 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Det selvbærende Nukissiorfiit

Det selvbærende Nukissiorfiit 1 Priser 2005-2015 2 Det selvbærende Nukissiorfiit Omkring 15 pct. af al den energi, som Grønland forbruger, er lokal og grøn inklusiv afbrænding af affald. De resterende ca. 85 pct. udgøres af importerede

Læs mere