World VistA EHR - VOE 0.5 Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "World VistA EHR - VOE 0.5 Installationsvejledning"

Transkript

1 World VistA EHR - VOE 0.5 Installationsvejledning Side 1 af 21

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Dokument historik... 3 Forord... 4 Installationsvejledninger... 4 Intersystems Caché VOE 1.0 Mumps databasen... 5 Installation... 5 Konfiguration... 5 CPRS... 6 Installation... 6 Vitals... 7 Installation af patch GMVR*5.0* Installation af Vitals programmet... 7 Konfiguration af Mumps databasens GMRV modul... 7 VOE Outreach... 8 EsiObjects... 8 Sun Java Application Server (J2EE)... 9 Registration GUI... 9 Systemkonfiguration Brugeradministration Opsætning af System, Manager brugeren...10 Opsætning af Physisian Opsætning af Nurse Opsætning af Clerk Opsætning af Institution og Location...11 Opsætning af Templates Shared templates i CPRS Template fields Opsætning af Rapporter Remote procedure...15 OE/RR Report Parameter Programmering i VistA Programmering af en rapport Appendix A - Taskman Start af Taskman og RPC Broker Stop af Taskman og RPC Broker Check og Monitor Side 2 af 21

3 Dokument historik Dato Version Forfatter Note Lars Malmgren Første udgave med vejledning til Mumps databasen, CPRS og Vitals Lars Malmgren Tilføjelse til VOE Installation Tilføjelse af CPRS-Konfiguration i MUMPS databasen Lars Malmgren Tilføjelse af Registration GUI & EsiObjects Installation Lars Malmgren Tilføjelse af Brugeradministration Lars Malmgren Tilføjelse af Side 3 af 21

4 Forord Denne rapport er et delresultat af et PILOT projekt, som er gennemført af MIT BBH i samarbejde med bl.a. Resulture ApS. Rapportens formål er at vejlede i installationen af VOE 1.0 og de komponenter, der vælges af projektet. Installationsvejledninger Det forudsættes, at en server er installeret med Windows 2000 eller Windows 2003 og Intersystems Caché Serveren skal have netadgang og klient-pc'ere skal kunne tilgå denne server på alle porte. Før installationen kan påbegyndes skal følgende softwarepakker downloades: WV-VOE-1-0-CACHE.DAT.zip CPRSChart.exe-WVEHR-Dir.zip VITALS.zip GMRV-5_SEQ-12_PAT-18.KID VITL5_P3.zip ftp://ftp.va.gov/vista/software/packages/gen Med Rec - Vitals GMRV/ Intersystems Caché 2008 Der installeres en fuld udgave af Caché med følgende indstillinger: Server navn: xxxxx Instance: CACHE Namespace: EHR Side 4 af 21

5 VOE 1.0 Mumps databasen Selve grundkernen i VOE er en MUMPS database, som kan driftes på enten GT.M eller Caché databasesystemerne. I dette dokument beskrives kun installation under Caché. Installation 1. Unzip WV-VOE-1-0-CACHE.DAT.zip til C:\CacheSys\Mgr\EHR 2. Start System Management Portal fra Caché cuben 3. Vælg Security Management, Users, Administrator og sæt et password. 4. Vælg Configuration, Local Databases, Create New Database, EHR 5. Redigér EHR og Create new Resource, %DB_EHR 6. Vælg Configuration, Namespaces, Create New Namespace, EHR 7. Vælg Global Mappings for EHR, New Global Mapping, %Z*, Gem ændringerne 8. Vælg Routing Mappings for HER, New Routine Mapping, %DT* 9. Gentag punkt 8 for %RCR, %XU*, %ZIS*, %ZO*, %ZT*, %ZV*, Gem ændringerne Konfiguration Følgende kommandor skrives i Caché terminalen. Disse kommandoer skal skrives præcist som angivet, vær opmærksom på at mellemrum og stort/småt skal overholdes. Der trykkes <ENTER> efter hvert komma (som ikke skrives) med mindre andet er skrevet. 10.Åben Terminal fra Caché cuben 11.ZN EHR 12.S DUZ=1 13.D ^ZTMGRSET, 3, Y, gentag <ENTER> 14.D ^DINIT, Y, [name], [number], CACHE, gentag <ENTER> [name] er et Site Name og [number] er et 4-cifferet nummer, der bør være mellem for at undgå nummer kollision, da det bruges til egne filer i FileMan. 15.D GETENV^%ZOSV W Y [box:volume] bliver skrevet efter den sidste ^ og disse noteres 16.D Q^DI, DOMAIN, <ENTER>, [domain], ^ [domain] er den URL som serveren ligger på, f.eks. vista.bbh.hosp.dk, noteres til senere 17.D CHRISTEN^XMUDCHR, Y, [domain], gentag <ENTER> [domain] er samme som i punkt 7 18.D Q^DI, 5, DOMAIN, [domain], <ENTER>, N, NUMBER, <ENTER> 2 gange, CONSOLE, 80 [domain] er samme som i punkt 7, der returneres et tal, [domain list number], som noteres til senere Side 5 af 21

6 19.S $P(^XTV(8989.3,1,0),"^")=[domain list number] [domain list number] er tallet fra punkt 9 20.S $P(^XWB(8994.1,1,0),"^")= [domain list number] [domain list number] er tallet fra punkt 9 21.D P^DI, UT, RE, , <ENTER>, Y, Y, RE, , <ENTER>, Y, Y, gentag <ENTER> 22.D P^DI, 1, 14.5, enter, EHR, <ENTER> 3 gange, Y, <ENTER> x5, 4, gentag <ENTER> 23.D P^DI, 1, 14.7, EHR:CACHE, gentag <ENTER> 24.D P^DI, 1, , [domain], Y, gentag <ENTER> CPRS Computerized Patient Record System, CPRS, er et windows program udviklet i Delphi. For at CPRS programmet kan vise grafer over vitals målinger, så Vitals programmets dll-filer installeres under Common files, se nærmere under Vitals afsnittet. Installation 1. Unzip CPRSChart.exe-WVEHR-Dir.zip Gem filerne i c:\program files\vista\cprs 2. Omdåb filen CPRSChartWVEHR-VOE1.0.exe til CPRS.exe 3. Lav et shortcut til cprs.exe og tilføj følgende parametre til exe-filen s=[server] p=[port] ccow=disable [server] er netværksnavnet på Caché serveren (kan udelades, hvis BROKERSERVER lægges i host filen), [port] er den port adresse RPC Broker modulet er konfigureret til, her Redigér windows Host filen og indsæt [ip-nummer] BROKERSERVER f.eks BROKERSERVER Side 6 af 21

7 Vitals Ligesom CPRS programmet er Vitals et windows program. Der er skal installeres en patch på MUMPS databasen for at bringe GMRV modulet op på version 5.0 patch 18. Installation af patch GMVR*5.0*18 1. Åben Terminal fra Caché cuben 2. ZN EHR 3. D ^XUP 4. EVE, 1, PROG, KIDS, INSTA, 1, [filsti], Y, Y, 6, GMRV*5.0*18, N, N, CONSOLE, gentag <ENTER> [filsti] er placeringen på patch filen, f.eks. C:\GMRV-5_SEQ-12_PAT-18.KID Installation af Vitals programmet 1. Unzip VITALS.zip til en midlertidig folder 2. Kør VITL5_P18.exe 3. Slet VITL5_P3.part.zip, da denne fil er defekt 4. Unzip VITL_P3.zip til en midliertidig folder 5. Kopier GMV_VitalsViewEnter.dll, GMV_VitalsViewEnter.cnt og GMV_VitalsViewEnter.hlp til C:\Program Files\VISTA\Common Files\GMV_VitalsViewEnter.dll Dette sørger for, at Vitals Lite virker i CPRS programmet. Findes folderen ikke oprettes den. Konfiguration af Mumps databasens GMRV modul For at brugere af Vitals kan redigere skabeloner (templates) skal der gives rettighed til det i Mumps databasens parameter definitionsliste. Dette afsnit skal verificeres og efterprøves, da jeg er lidt usikker på de kommandoer, der ret faktisk fik det til at spille. Jeg husker, at der var lidt uoverensstemmelse mellem vejledningen og hvad der ret faktisk stod på konsollen LM, 07/05/2008, 16: D ^XPAREDIT 2. ORWT TOOLS MENU, 9, [sequence nr], Y, <ENTER>, Vitals="C:\Program Files\Vista\Vitals\Vitals.exe" /port=%port /s=%srv /dfn=%dfn /helpdir="c:\program Files\Vista\Vitals\Help", gentag <ENTER> [sequence nr] er det første ledige nr, det findes ved at 1 når konsollen spørger om et sequence nr, der fortsættes med næste nr indtil der ikke spørges Are you adding # as a new sequence? og herefter svares Y og <ENTER> Vitals=xxx linien skal skrives ind i en lang køre. 3. GMV, 1, Y, gentag <ENTER> Side 7 af 21

8 VOE Outreach Dette modul består af et J2EE web-komponent, som er en patient registrering GUI, et andet J2EE web-komponent, som er en web-services funktion og sidst et EsiObjects class library, som er en objekt-orienteret kobling til MUMPS databasen. EsiObjects Dette komponent består af en server-del, som installeres på MUMPS databasen og en klient-del, som er et udviklingsværktøj. 1. Start en web-browser og åben og download Registration_Installation.doc og VOEJ2EEInstall.doc 2. Åben og download Installing EsiObjects in the EHR enviroment for Cache.pdf 3. Åben og download følgende filer: eo_server_cache_4_1_1_5-beta.zip, eo_client_4_1_1_1.zip og eo_client_4_1_1_3.zip. 4. Åben /Export/VistAWebServices/ og download VistAWebServices.opl 5. Udpak eo_client_4_1_1_1.zip og kør setup.exe. 6. Udpak eo_client_4_1_1_3.zip og kopier filerne til EsiObjects 4.1 biblioteket. 7. Kopier eo_server_cache_4_2_0_5-beta.zip til serveren. 8. Relativt til InterSystems Caché biblioteket oprettes 2 nye biblioteker:.\mgr\esi og.\mgr\outreach. 9. Udpak Cache_ESI.dat fra eo_server_cache_4_2_0_5-beta.zip til.\mgr\esi og omdåb filen til cache.dat 10. Udpak Cache_USER.dat fra eo_server_cache_4_2_0_5-beta.zip til.\mgr\outreach og omdåb filen til cache.dat 11. Start Caché og åben System Manager Portal 12. Vælg Configuration, vælg Advanced Settings, vælg Memory kategori, sæt RoutineBufSize = 32, sæt MaxMemPerProcess >= 756 Mb 13. Vælg Configuration, vælg Local Databases 14. Create database, sæt navn = ESI, sæt directory =.\Mgr\ESI, Next, cache.dat findes allerede, Finish, tjek at journaling = OFF 15. Create database, sæt navn = OUTREACH, sæt directory =.\Mgr\Outreach, Next, cache.dat findes allerede, Finish, tjek at journaling = OFF 16. Åben System Management Portal, Configuration, Namespaces, klik Global Mappings for EHR 17. Opret global mappings for xxx 18. Klik Global Routines for EHR 19. Opret routines for xxx 20. Start Terminal, ZN EHR, JOB START^VESOTCSV(9000) EsiObjects kører på port Start EsiObjects klient programmet, opret en ny session ved at højre-klikke i sessionsvinduet og vælge New, sæt navn = EHR, server = METDIRVM, port = 9000 og marker Auto connection 22. I EsiObjects klient programmet, vælg Tools Generic Import, vælg filen Side 8 af 21

9 VistAWebServices.opl, vælg Import, YES, Disconnect sessionen, Luk EsiObjects klient programmet. 23. Download og installer nyeste Java SDK på serveren. 24. Download og installer Java Application Server. 25. Opret http Listener på port 80 NB, dette konfliker på METDIRVM! Se VOEJ2EEInstall.doc 26. Opret HTTPS Listener på port 443 NB, dette konflikter på METDIRVM! Se VOEJ2EEInstall.doc 27. Opsæt JavaMail session 28. Sun Java Application Server (J2EE) Registration GUI Side 9 af 21

10 Systemkonfiguration Brugeradministration Brugereadministrationen foregår i VistA's backend, som er en terminal-adgang. Her kan alle database filer tilgåes via FileMan eller XUP -menuen. Opsætning af System, Manager brugeren step 77 i VistA Install Opsætning af Physisian 1. D ^XUP, XUSERNEW 2. [brugernavn] Efternavn, fornavn mellemnavn Navnet skrives ind på én linie med komma mellem efternavn og fornavn, dernæst mellemrum og mellemnavn cifre SSN = det amerikanske cpr-nr. 4. Roll-and-Scroll menu starter. Primary Menu = EVE Secondary Menu = OR CPRS GUI CHART Secondary Menu = VFGS SCANNING Der tilføjes 2 sekundære menuer. Division = Bispebjerg Hospital Service = Medicine Access code = [adgangsnavn] 6-20 karaktere bestående af tal og bogstaver. Verify code = [adgangskode] 6-20 karaktere bestående af tal, bogstaver og tegn. 5. Next page Time read = 9999 Multiple signon = Allowed Multiple limit = 5 Auto menu = Yes Type ahead = Allowed Auto sign-on = Yes Spooler = Yes Messages = Yes Side 10 af 21

11 6. Next page Restrict patient selection = No Denne skal sættes til enten Yes eller No, hvis tom vil CPRS ikke køre. 7. Next page CPRS Tab Access, Add: COR, Effective date = T-1 RPT, Effective date = T-1 Hvis COR ikke indtastes vil CPRS ikke køre. 8. Save 9. Add keys Key = ORES Key = SC CONSULT <enter>, Y, gentag <enter> 10. D Q^DI, 1, [brugernavn], Electronic signature code, <enter>, <enter>, [digital signatur], <enter>, <enter> Opsætning af Nurse Gentag punkterne 1-8 fra Physisyan. 1. Add keys Key = ORELSE Key = SC CONSULT Gentag punkterne fra Physisyan. Opsætning af Clerk Gentag punkterne 1-8 fra Physisyan. 1. Add keys Key = OREMAS Gentag punkterne fra Physisyan. Opsætning af Institution og Location Side 11 af 21

12 Opsætning af Templates Templates kan opfattes som formulare hvor igemmen brugerne kan indtaste noter til patientjournalen på en standardiseret måde. Disse templates vil, ud over forklarende tekst, indeholde felter af forskellige typer som checkbox, radiobutton, tekstfelt, nummerfelt osv. Templates kan oprettes i VistA systemets terminal, men også direkte i CPRS programmet. Shared templates i CPRS CPRS programmet startes og fanebladet Notes vælges. Derefter vælges Options Edit Shared Templates og herved åbnes et nyt vindue, hvor de templates, der er synlige i systemet vises i en træstruktur. I øverste højre hjørne findes en knap, New Template, som opretter en ny blank template på den position, der er markeret i træstrukturet. Den nye template skal tildeles et nyt navn før man kan arbejde videre med den. Under New Template knappen findes Shared template Properties. Her vælges hvilken type template man ønsker et antal forskellige egenskaber. Templates kan være en af følgende typer: 1. Template Dette er en normal template, der kan indeholde tekst og felter. 2. Folder Dette er en folder, der benyttes til at samle templates i træstrukturen. 3. Group template Dette er en template, der ud over tekst og felter, kan have yderligere templates liggende under sig. 4. Dialog Dette er en template, som kan aktiveres af brugeren. Det er altså muligt for brugeren at vælge om denne template skal indgå i noten. Det vises som et afkrydsningsfelt, som når det krydses af, vil vise indholdet af templaten. 5. Reminder dialog En template, som aktiverer en Reminder. Ikke bekræftet skal undersøges! 6. COM object En template, der aktivere et CPRS plug-in program. Templates kan have følgende egenskaber: 1. Active Hvis ikke templaten er Aktiv vil den blive usynlig for CPRS. Den vil dog stadig ligge i VistA databasen og vil også kunne aktiveres igen herfra. 2. Hide Items in Templates Drawer Hvis denne markeres vil den pågældende template ikke vises for brugern i træstrukturen. Dog vil man kunne se den, hvis man åbner Template Editor vinduet. 3. Exclude from Group Boilerplate? 4. Number of Blank Lines to insert between items Specificerer det antal blanke linier, der skal vises mellem hver template, der ligger under en Group Template eller en Dialog. 5. Lock? 6. Display Only Markeres denne vil templaten vises, men ikke gemmes i noten. Kan benyttes til hjælpe-tekster ol. 7. Only Show Forst Line Markeres denne vises kun den første linie af templaten. 8. Indent Dialog Items Markeres denne vil alle underliggende templates rykkes nogle karaktere ind mod højre. Side 12 af 21

13 9. One Item Only Markeres denne vil kun én af de templates, der ligger under en Dialog, kunne vælges. 10. Hide Dialog Items Hvis denne markeres vil de templates, der ligger under en Dialog, ikke vises i træstruktren. De vil dog stadig kunne ses i Template Editor vinduet. I bunden af vinduet ses et indtastningsområde kaldet Template Boilerplate. Det er her man indsætter den tekst og de felter, der skal anvendes i templaten. Template fields Template fields kan kun oprettes i VistA databasens backend. 1. D Q^DI, 1, TIU TEMPLATE FIELD, ALL 2. Indtast navn, f.eks. DK VENEREA New entry no. Xxxx: YES 4. Type Vælg mellem Edit/Combo/Button/Check/Radio/Date/Numeric/Hyperlink/Wordprocessing/Text 5. Length 6. Default text Forudvalg. 7. List Manager Text, <ENTER> 8. Default Index, <ENTER> 9. Required: Yes / No Er feltet påkrævet? 10. Seperate lines Skal checkbox og radiobuttons vises på flere linier? 11. Max length Det maximale antal karaktere, der kan indtastes i feltet. 12. Indent Det antal karaktere, som feltet skal indrykkes på skærmen. 13. Pad Det antal karaktere, som feltet skal indrykkes i noten. 14. Min value Mindste værdi for et numerisk felt. 15. Max value største værdi for et numerisk felt. 16. Increment Hvor meget, der tælles op/ned på pilene på et numerisk felt. 17. Date type Vælg mellem Date / Date&Time / Date&Required Time / Combo style / Combo Year only / Combo Year & Month 18. Description 19. URL URL adressen som skal vises med et Hyperlink felt. 20. Items Her indtastes de valg, der skal vises i et checkbox/radiobutton/combobox felt. Der skrives et valg pr. linie. Side 13 af 21

14 Side 14 af 21

15 Opsætning af Rapporter For at få en rapport i CPRS applikationen skal der oprettes en Parameter-, en OE/RR Report og en Remote Procedure fil. Af disse kan Parameter-filen kun oprettes via VistA backenden (terminalen), resten kan også laves i GUIConfig. Denne vejledning viser fremgangsmåden i VistA back-enden. Det forudsættes, at der er lavet en MUMPS routine, der genererer rapportens tekstindhold. Følgende kommandoer skrives i Caché terminalen. Disse kommandoer skal skrives præcist som angivet, vær opmærksom på at mellemrum og stort/småt skal overholdes. Der trykkes <ENTER> efter hvert komma (som ikke skrives) med mindre andet er skrevet. Remote procedure Denne file definerer en Remote Procedure, som peger på den tilknyttede MUMPS kode. 1. Åben Terminal fra Caché cuben eller start en GT.M terminal i Linux 2. ZN EHR, S DUZ=1 Hvis du anvender GT.M spring da ZN EHR over. 3. D Q^DI, 1, REMOTE PROCEDURE, <ENTER>, <ENTER> 4. [Navn], Y, <ENTER> Navnet på din Remote Procedure, f.eks. DK BBH REPORT 1. Dette navn skal bruges i OE/RR Rapport filen i ID feltet. 5. [TAG], <ENTER> TAG er navnet på den funktion, der peges på i MUMPS filen. 6. [ROUTINE], <ENTER> ROUTINE er navnet på den MUMPS routine (som i GT.M er en fil), som indeholder ovenstående funktion. Navnet må højest bestå af 8 karakterer. 7. G, 1, <ENTER> 8. S, <ENTER> 9. 0, <ENTER> 10. <ENTER> 11. TRUE, <ENTER> 12. <ENTER>, <ENTER> 13. Y, <ENTER>, [BESKRIVELSE], F1-E Skriv en grunding beskrivelse af routinen. Afslut med tryk på F1 og E. 14. <ENTER>, <ENTER> Side 15 af 21

16 OE/RR Report Denne file definerer rapporten og peger på den remote procedure, som genererer rapportens indhold. 1. Åben Terminal fra Caché cuben eller start en GT.M terminal i Linux 2. ZN EHR, S DUZ=1 Hvis du anvender GT.M spring da ZN EHR over. 3. D Q^DI, 1, OE/RR REPORT, <ENTER>, <ENTER> 4. [Navn], Y, <ENTER>, <ENTER> Navnet på OE/RR Rapporten, f.eks. DK BBH RAP01, det er ikke dette navn der vises i menuen i CPRS. Det bruges internt i systemet. 5. [Overskrift], <ENTER> Dette er den overskrift, der vises i menuen i CPRS. 6. [Beskrivende tekst], <ENTER> 7. [ID], <ENTER> Denne ID skal være unik og max 10 karakterer. 8. <ENTER>, 2, <ENTER> 9. [ROUTINE], <ENTER> Dette er navnet på den MUMPS routine, som indeholder koden for rapporten. Det er samme routine som defineres i REMOTE PROCEDURE filens ROUTINE felt. 10. [ENTRY POINT], <ENTER> Dette er navnet på den funktion i MUMPS routinen, som skal kaldes. Det er det samme som TAG feltet i REMOTE PROCEDURE filen , <ENTER>, R, <ENTER>, Y, <ENTER>, <ENTER>, <ENTER>, R, <ENTER> 12. ORWRP REPORT TEXT, <ENTER> Her vælges den REMOTE PROCEDURE, som står for kommunikationen mellem CPRS programmet og VistA serveren. Det er altid ORWRP REPORT TEXT. 13. Gentag <ENTER> Gentag <ENTER> indtil denne file er færdig indtastet og der står Select OR/RR REPORT NAME. Side 16 af 21

17 Parameter Denne file definerer rapportens plads i Rapport menuen i CPRS programmet. 1. Åben Terminal fra Caché cuben eller start en GT.M terminal i Linux 2. ZN EHR, S DUZ=1 Hvis du anvender GT.M spring da ZN EHR over. 3. D Q^DI, 1, PARAMETERS, <ENTER>, <ENTER> 4. ORDER ENTRY/RESULTS REPORTING, <ENTER>, Y, <ENTER> Det er vigtigt at skrive apostrofferne og HELE teksten ud. Tjek for tastefejl for der trykkes enter. Apostrofferne specificerer, at der skal oprettes en ny file selvom der måtte findes en med samme navn (hvilket der gør). 5. ORWRP REPORT LIST, <ENTER> Dette er den RPC som henter listen af rapporter til CPRS programmet. Der skal altid stå ORWRP REPORT LIST. 6. [INSTANCE], <ENTER> Her skrives et tal, som anvendes til at fastslå rapportens placering i menuen i CPRS programmet. 7. 2x <ENTER> 8. [VALUE], <ENTER> Value er navnet på den OE/RR REPORT file, som menu-punktet refererer til. 9. Gentag <ENTER> indtil denne file er færdig indtastet. Side 17 af 21

18 Programmering i VistA Programmering i VistA kræver solid kendskab til MUMPS programmeringssproget. Desuden bærer VistA præg af at være udviklet af mange udviklere, der ikke har arbejdet sammen. Derfor virker arkitekturen rodet og uoverskuelig. Dette skal dog ikke misforstås som at systemet er dårligt. Det er ikke dette dokuments formål at være et gennemgående kursus i MUMPS programmering eller VistA arkitektur, men blot dokumentation for nogle nøgle områder. Der anbefales disse bøger og web-sites om MUMPS programmering: M Programming A Comprehensive Guide af Richard F. Walters Digital Press, ISBN The Complete MUMPS An Introduction and Reference Manual for the MUMPS Programming Language af John Lewkowicz Prentice Hall, ISBN Globals: A Primer for Relationel Programmers Programmering af en rapport Meget kort fortalt skal koden for en rapport blot returnere en 1-dimensionel array bestående af linier af tekst. MUMPS funktionen kaldes med et antal parametre, som er værdier der overføres fra CPRS programmet. I rapporter, der laves for Bispebjergs Venerea klinik benytter vi primært ALPHA og OMEGA parametrene, som angiver en start- og slut-dato. Data returneres altid via ROOT parameteren. DFN er den unikke interne ID på den valgte patient i CPRS programmet. RPT(ROOT,DFN,ID,ALPHA,OMEGA,DTRANGE,REMOTE,ORMAX,ORFHIE) Der benyttes often en midlertidig GLOBAL til at holde på og samle data inden disse returneres via ROOT parameteren. For at undgå kollisioner med andre brugere, der henter samme rapport lægges data under en nøgle specifik for rapporten og så en session-id / journal-id. Først slettes gammel data for sessionen (linie 1) og herefter tilføjes 2 linier med tekst. Det kunne f.eks, se sådan ud, hvor DKBBHRPT er den valgte nøgle for rapporten og $J er en system variable, der returnerer den aktuelle session-id: K ^TMP("DKBBHRPT",$J) S ^TMP("DKBBHRPT",$J,0)="Bispebjerg Hospital" S ^TMP("DKBBHRPT",$J,1)="===================" Side 18 af 21

19 Lad os gennemgå et simpelt eksempel på en MUMPS funktion, der returnerer en rapport over antallet af patienter i databasen. Med den rette kendskab til arkitekturen over de interne GLOBALS i VistA, vil man vide at antallet af patienter kan aflæses Patient GLOBAL'en som hedder ^DPT i første node på position 3. Alternativt kan man simpelthen gennemløbe hele Patient GLOBAL'en og tælle. For eksemplets skyld gør vi begge dele. 1: TEST1(ROOT,DFN,ID,ALPHA,OMEGA,DTRANGE,REMOTE,ORMAX,ORFHIE) ;Test report for CPRS 2: ; INPUT: DFN = Patient file #2 internal record number 3: ; OUTPUT: -1^displayable error text (if invalid DFN or no profile) 4: ; 1 if successful, and displayable data in 5: ; ^TMP("DKBBHRPT",$J,n) = line of text 6: ; where n = sequential number 7: ; 8: N TXT,CNT,PT 9: S CNT=0 10: S X=0 11: K ^TMP("DKBBHRPT",$J) 12: S TXT="Dette er en test rapport lavet af Lars ;-)" 13: ; 14: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,0)="Bispebjerg Hospital" 15: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,1)="===================" 16: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,2)=" " 17: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,3)=TXT 18: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,4)=" " 19: FOR SET X=$ORDER(^DPT(X)) Q:X="" Q:CNT>1000 D 20:. SET CNT=CNT+1 21: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,5)="Antal patienter (læst i Global): "_$P(^DPT(0),"^",3) 22: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,6)="Antal patienter (talt): "_X 23: S ROOT=$NA(^TMP("DKBBHRPT",$J)) 24: Q På linie 1 defineres funktionens navn og parametre. Bemærk at alle efterfølgende linier starter med et mellemrum. I MUMPS kode har mellemrum betydning og er ikke blot en tom karakter. Linie 2-7 og 13 er kommentarer. Bemærk at en tom linie skal skrives som en kommentar og en kommentar markeres ved et semikolon efterfulgt af en apostrof. Tomme linier tillades ikke. Linie 8 definerer 3 lokale variable. Bemærk her at N er en forkortelse af NEW. Man kan definere adskellige variable på samme linie adskilt med komma. Linie 9-10 og 12 tildeler lokale variable en værdi. Her er S en forkortelse af SET. Linie 11 sletter en hel gren i den træstrukturen som kan beskrive GLOBAL'en ^Tmp. Alle noder under ^Tmp( DKBBHRPT, $J) fjernes, dvs. f.eks. ^Tmp( DKBBHRPT, $J, 0), ^Tmp( DKBBHRPT, $J, 1) og ^Tmp( DKBBHRPT, $J, A ) og ^Tmp( DKBBHRPT, $J, AB123 ). Bemærk at GLOBALS er persistent data, altså data der skrives i databasen. Dette gøres automatisk uden brug af yderligere kommandoer. Ligeså slettes data blot med K (KILL) kommandoen. Linie tildeler værdier til noder i en GLOBAL. Hvis noden ikke findes vil den blive oprettet automatisk og findes noden allerede vil dens værdi blive overskrevet. Igen er data persistent og øjeblikkelig skrevet til databasen. Side 19 af 21

20 Linie kræver en grundigere forklaring, da den er en særlig udgave af en FOR løkke. I stedet for den traditionelle FOR X=1:1:99 DO form er denne FOR løkke uden den normale tæller, men i stedet kaldes kommandoen SET direkte. Bemærk de 2 mellemrum mellem FOR og SET, der SKAL være 2. For at slippe ud af løkken kaldes yderligere kommandoer, nemlig QUIT. Q:X= er en postconditional evaluering af X= og når denne er sand udføres kommandoen QUIT. FOR løkken er altså her en tilsyneladende ubegrænset løkke, som udfører en serie af kommandoer (hver især adskilt med 2 mellemrum). Til sidst udføres kommandoen DO, som starter en blok under FOR løkken (se linie 20). Denne blok startes altid med punktum efterfulgt af et mellemrum. I vores eksempel lægges der 1 til vores tæller variabel. Bemærk kommandoen $ORDER, i vores eksempel SET X=$ORDER(^DPT(x)). Denne kommando går til den næste node eller sub-node i træet ^DPT. Vi startede med at sætte X=0, så den næste typiske node vil være ^DPT(1) og derfor vil X sættes til 1, næste gang 2 og så videre. Hvis der ikke findes flere noder i træet sættes X til en tom streng. Se nu den første QUIT. Den tester netop på om X=. Det er altså udgang af løkken, vi stopper når der ikke er flere noder i GLOBAL'en. Men vi har jo endnu en QUIT. Den har vi lagt ind fordi det er meget let at lave uendelige løkker og hvis vores løkke opretter nye noder kan vi hurtigt fylde selv en meget stor server disk med data og er disken først fuld er det problematisk at få systemet til at køre igen uden at øge den fysiske diskplads! Derfor har vi en simpel tæller og en QUIT, der udføres når tælleren er større end et givet tal, her Linie 21 tilføjer endnu en linie til rapporten. Her kan bemærkes $P, som er en forkortelse af $PIECE. Denne funktion returnerer en del-streng ud fra en kilde-tekst, en skille -karakter og et index. I vores eksempel returneres den tredje del-streng af kilde-teksten ^DPT(0) delt eller splittet af tegnet ^. ^DPT(0) kunne indeholde teksten PATIENT^3^127 og her ville 127 blive returneret. Linie 22 tilfører en sidste linie til rapporten. Her sammensættes tekst-strengen med værdien i variablen X vha. tegnet _. Da X er et tal bliver det automatisk type-casted til en streng. Linie 23 tildeler parameteren ROOT værdien af vores ^Tmp global, vel og mærke alle under-noder under DKBBHRPT og $J session-id'et. Linie 24 afslutter funktionen med en QUIT. Det er god praksis altid at afslutte sine funktioner med QUIT også selvom det ikke altid er nødvendigt. Side 20 af 21

21 Appendix A - Taskman Start af Taskman og RPC Broker 1. D ^XUP, EVE, 1, TAS, TAS, RES, Y (samme som D^ZTMON) 2. D^XUP, EVE, 1, OP, RPC, STA, [port], gentag <ENTER>, Y (samme som D STRT^XWBTCP([port]) ) Stop af Taskman og RPC Broker 1. D^XUP, EVE, 1, OP RPC, STO, gentag <ENTER>, Y (samme som D STRT^XWBTCP([port]) ) 2. D^XUP, EVE, 1, TAS, TAS, STO, Y, Y, gentag <ENTER>, Y (samme som D^ZTMKU) Check og Monitor 1. D^ZTMCHK, gentag <ENTER> 2. D ^%SS, gentag <ENTER> 3. D ^XUP, EVE, 1, TAS, TAS, MON, gentag <ENTER>, Y (samme som D ^ZTMON) Side 21 af 21

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m.

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. MAGENTO Manual Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. Indhold Indledende bemærkninger... 5 Magento er open source... 5 Hvordan installere man Magento?... 5 Installation af Magento...

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Copyright Pointe [1] Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Login... 3 Kategorier og egenskaber... 4 Oprettelse af kategorier... 6 Kategoriens

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen!

Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! v./stegemüller & Sepstrup Side 1 09-04-2007 Sådan får du en kirkegård på nettet i DKI-modellen! Vi beskriver ret detaljeret, hvordan du kommer fra dit regneark med informationer fra gravsten til en hjemmeside,

Læs mere

BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG

BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG Bogen om ASP.NET 4.0 Web Forms ASP.NET udvikling med C# og VB.NET Michell Cronberg Copyright 2010 Konsulentfirmaet M.

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk Brugervejledning til StofaNet www.stofa.dk Forord Tillykke med din nye StofaNet FlexRate opkobling, som giver dig adgang til internettet med én af Danmarks hurtigste internetforbindelser. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

GSAK (Geocaching Swiss Army Knife)

GSAK (Geocaching Swiss Army Knife) GSAK (Geocaching Swiss Army Knife) v. 7.6.0 - En guide udarbejdet af Alex Petersen julle.p Sidst opdateret d. 5. august 2009 v. 1.05 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse 1...3 1.1 Hvad er GSAK?...3 1.2 Pocket

Læs mere

Antivirus Policy Manager

Antivirus Policy Manager Antivirus Policy Manager UNI C Antivirus Policy Manager I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens netværk mod virus. Formål At

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere