World VistA EHR - VOE 0.5 Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "World VistA EHR - VOE 0.5 Installationsvejledning"

Transkript

1 World VistA EHR - VOE 0.5 Installationsvejledning Side 1 af 21

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Dokument historik... 3 Forord... 4 Installationsvejledninger... 4 Intersystems Caché VOE 1.0 Mumps databasen... 5 Installation... 5 Konfiguration... 5 CPRS... 6 Installation... 6 Vitals... 7 Installation af patch GMVR*5.0* Installation af Vitals programmet... 7 Konfiguration af Mumps databasens GMRV modul... 7 VOE Outreach... 8 EsiObjects... 8 Sun Java Application Server (J2EE)... 9 Registration GUI... 9 Systemkonfiguration Brugeradministration Opsætning af System, Manager brugeren...10 Opsætning af Physisian Opsætning af Nurse Opsætning af Clerk Opsætning af Institution og Location...11 Opsætning af Templates Shared templates i CPRS Template fields Opsætning af Rapporter Remote procedure...15 OE/RR Report Parameter Programmering i VistA Programmering af en rapport Appendix A - Taskman Start af Taskman og RPC Broker Stop af Taskman og RPC Broker Check og Monitor Side 2 af 21

3 Dokument historik Dato Version Forfatter Note Lars Malmgren Første udgave med vejledning til Mumps databasen, CPRS og Vitals Lars Malmgren Tilføjelse til VOE Installation Tilføjelse af CPRS-Konfiguration i MUMPS databasen Lars Malmgren Tilføjelse af Registration GUI & EsiObjects Installation Lars Malmgren Tilføjelse af Brugeradministration Lars Malmgren Tilføjelse af Side 3 af 21

4 Forord Denne rapport er et delresultat af et PILOT projekt, som er gennemført af MIT BBH i samarbejde med bl.a. Resulture ApS. Rapportens formål er at vejlede i installationen af VOE 1.0 og de komponenter, der vælges af projektet. Installationsvejledninger Det forudsættes, at en server er installeret med Windows 2000 eller Windows 2003 og Intersystems Caché Serveren skal have netadgang og klient-pc'ere skal kunne tilgå denne server på alle porte. Før installationen kan påbegyndes skal følgende softwarepakker downloades: WV-VOE-1-0-CACHE.DAT.zip CPRSChart.exe-WVEHR-Dir.zip VITALS.zip GMRV-5_SEQ-12_PAT-18.KID VITL5_P3.zip ftp://ftp.va.gov/vista/software/packages/gen Med Rec - Vitals GMRV/ Intersystems Caché 2008 Der installeres en fuld udgave af Caché med følgende indstillinger: Server navn: xxxxx Instance: CACHE Namespace: EHR Side 4 af 21

5 VOE 1.0 Mumps databasen Selve grundkernen i VOE er en MUMPS database, som kan driftes på enten GT.M eller Caché databasesystemerne. I dette dokument beskrives kun installation under Caché. Installation 1. Unzip WV-VOE-1-0-CACHE.DAT.zip til C:\CacheSys\Mgr\EHR 2. Start System Management Portal fra Caché cuben 3. Vælg Security Management, Users, Administrator og sæt et password. 4. Vælg Configuration, Local Databases, Create New Database, EHR 5. Redigér EHR og Create new Resource, %DB_EHR 6. Vælg Configuration, Namespaces, Create New Namespace, EHR 7. Vælg Global Mappings for EHR, New Global Mapping, %Z*, Gem ændringerne 8. Vælg Routing Mappings for HER, New Routine Mapping, %DT* 9. Gentag punkt 8 for %RCR, %XU*, %ZIS*, %ZO*, %ZT*, %ZV*, Gem ændringerne Konfiguration Følgende kommandor skrives i Caché terminalen. Disse kommandoer skal skrives præcist som angivet, vær opmærksom på at mellemrum og stort/småt skal overholdes. Der trykkes <ENTER> efter hvert komma (som ikke skrives) med mindre andet er skrevet. 10.Åben Terminal fra Caché cuben 11.ZN EHR 12.S DUZ=1 13.D ^ZTMGRSET, 3, Y, gentag <ENTER> 14.D ^DINIT, Y, [name], [number], CACHE, gentag <ENTER> [name] er et Site Name og [number] er et 4-cifferet nummer, der bør være mellem for at undgå nummer kollision, da det bruges til egne filer i FileMan. 15.D GETENV^%ZOSV W Y [box:volume] bliver skrevet efter den sidste ^ og disse noteres 16.D Q^DI, DOMAIN, <ENTER>, [domain], ^ [domain] er den URL som serveren ligger på, f.eks. vista.bbh.hosp.dk, noteres til senere 17.D CHRISTEN^XMUDCHR, Y, [domain], gentag <ENTER> [domain] er samme som i punkt 7 18.D Q^DI, 5, DOMAIN, [domain], <ENTER>, N, NUMBER, <ENTER> 2 gange, CONSOLE, 80 [domain] er samme som i punkt 7, der returneres et tal, [domain list number], som noteres til senere Side 5 af 21

6 19.S $P(^XTV(8989.3,1,0),"^")=[domain list number] [domain list number] er tallet fra punkt 9 20.S $P(^XWB(8994.1,1,0),"^")= [domain list number] [domain list number] er tallet fra punkt 9 21.D P^DI, UT, RE, , <ENTER>, Y, Y, RE, , <ENTER>, Y, Y, gentag <ENTER> 22.D P^DI, 1, 14.5, enter, EHR, <ENTER> 3 gange, Y, <ENTER> x5, 4, gentag <ENTER> 23.D P^DI, 1, 14.7, EHR:CACHE, gentag <ENTER> 24.D P^DI, 1, , [domain], Y, gentag <ENTER> CPRS Computerized Patient Record System, CPRS, er et windows program udviklet i Delphi. For at CPRS programmet kan vise grafer over vitals målinger, så Vitals programmets dll-filer installeres under Common files, se nærmere under Vitals afsnittet. Installation 1. Unzip CPRSChart.exe-WVEHR-Dir.zip Gem filerne i c:\program files\vista\cprs 2. Omdåb filen CPRSChartWVEHR-VOE1.0.exe til CPRS.exe 3. Lav et shortcut til cprs.exe og tilføj følgende parametre til exe-filen s=[server] p=[port] ccow=disable [server] er netværksnavnet på Caché serveren (kan udelades, hvis BROKERSERVER lægges i host filen), [port] er den port adresse RPC Broker modulet er konfigureret til, her Redigér windows Host filen og indsæt [ip-nummer] BROKERSERVER f.eks BROKERSERVER Side 6 af 21

7 Vitals Ligesom CPRS programmet er Vitals et windows program. Der er skal installeres en patch på MUMPS databasen for at bringe GMRV modulet op på version 5.0 patch 18. Installation af patch GMVR*5.0*18 1. Åben Terminal fra Caché cuben 2. ZN EHR 3. D ^XUP 4. EVE, 1, PROG, KIDS, INSTA, 1, [filsti], Y, Y, 6, GMRV*5.0*18, N, N, CONSOLE, gentag <ENTER> [filsti] er placeringen på patch filen, f.eks. C:\GMRV-5_SEQ-12_PAT-18.KID Installation af Vitals programmet 1. Unzip VITALS.zip til en midlertidig folder 2. Kør VITL5_P18.exe 3. Slet VITL5_P3.part.zip, da denne fil er defekt 4. Unzip VITL_P3.zip til en midliertidig folder 5. Kopier GMV_VitalsViewEnter.dll, GMV_VitalsViewEnter.cnt og GMV_VitalsViewEnter.hlp til C:\Program Files\VISTA\Common Files\GMV_VitalsViewEnter.dll Dette sørger for, at Vitals Lite virker i CPRS programmet. Findes folderen ikke oprettes den. Konfiguration af Mumps databasens GMRV modul For at brugere af Vitals kan redigere skabeloner (templates) skal der gives rettighed til det i Mumps databasens parameter definitionsliste. Dette afsnit skal verificeres og efterprøves, da jeg er lidt usikker på de kommandoer, der ret faktisk fik det til at spille. Jeg husker, at der var lidt uoverensstemmelse mellem vejledningen og hvad der ret faktisk stod på konsollen LM, 07/05/2008, 16: D ^XPAREDIT 2. ORWT TOOLS MENU, 9, [sequence nr], Y, <ENTER>, Vitals="C:\Program Files\Vista\Vitals\Vitals.exe" /port=%port /s=%srv /dfn=%dfn /helpdir="c:\program Files\Vista\Vitals\Help", gentag <ENTER> [sequence nr] er det første ledige nr, det findes ved at 1 når konsollen spørger om et sequence nr, der fortsættes med næste nr indtil der ikke spørges Are you adding # as a new sequence? og herefter svares Y og <ENTER> Vitals=xxx linien skal skrives ind i en lang køre. 3. GMV, 1, Y, gentag <ENTER> Side 7 af 21

8 VOE Outreach Dette modul består af et J2EE web-komponent, som er en patient registrering GUI, et andet J2EE web-komponent, som er en web-services funktion og sidst et EsiObjects class library, som er en objekt-orienteret kobling til MUMPS databasen. EsiObjects Dette komponent består af en server-del, som installeres på MUMPS databasen og en klient-del, som er et udviklingsværktøj. 1. Start en web-browser og åben og download Registration_Installation.doc og VOEJ2EEInstall.doc 2. Åben og download Installing EsiObjects in the EHR enviroment for Cache.pdf 3. Åben og download følgende filer: eo_server_cache_4_1_1_5-beta.zip, eo_client_4_1_1_1.zip og eo_client_4_1_1_3.zip. 4. Åben /Export/VistAWebServices/ og download VistAWebServices.opl 5. Udpak eo_client_4_1_1_1.zip og kør setup.exe. 6. Udpak eo_client_4_1_1_3.zip og kopier filerne til EsiObjects 4.1 biblioteket. 7. Kopier eo_server_cache_4_2_0_5-beta.zip til serveren. 8. Relativt til InterSystems Caché biblioteket oprettes 2 nye biblioteker:.\mgr\esi og.\mgr\outreach. 9. Udpak Cache_ESI.dat fra eo_server_cache_4_2_0_5-beta.zip til.\mgr\esi og omdåb filen til cache.dat 10. Udpak Cache_USER.dat fra eo_server_cache_4_2_0_5-beta.zip til.\mgr\outreach og omdåb filen til cache.dat 11. Start Caché og åben System Manager Portal 12. Vælg Configuration, vælg Advanced Settings, vælg Memory kategori, sæt RoutineBufSize = 32, sæt MaxMemPerProcess >= 756 Mb 13. Vælg Configuration, vælg Local Databases 14. Create database, sæt navn = ESI, sæt directory =.\Mgr\ESI, Next, cache.dat findes allerede, Finish, tjek at journaling = OFF 15. Create database, sæt navn = OUTREACH, sæt directory =.\Mgr\Outreach, Next, cache.dat findes allerede, Finish, tjek at journaling = OFF 16. Åben System Management Portal, Configuration, Namespaces, klik Global Mappings for EHR 17. Opret global mappings for xxx 18. Klik Global Routines for EHR 19. Opret routines for xxx 20. Start Terminal, ZN EHR, JOB START^VESOTCSV(9000) EsiObjects kører på port Start EsiObjects klient programmet, opret en ny session ved at højre-klikke i sessionsvinduet og vælge New, sæt navn = EHR, server = METDIRVM, port = 9000 og marker Auto connection 22. I EsiObjects klient programmet, vælg Tools Generic Import, vælg filen Side 8 af 21

9 VistAWebServices.opl, vælg Import, YES, Disconnect sessionen, Luk EsiObjects klient programmet. 23. Download og installer nyeste Java SDK på serveren. 24. Download og installer Java Application Server. 25. Opret http Listener på port 80 NB, dette konfliker på METDIRVM! Se VOEJ2EEInstall.doc 26. Opret HTTPS Listener på port 443 NB, dette konflikter på METDIRVM! Se VOEJ2EEInstall.doc 27. Opsæt JavaMail session 28. Sun Java Application Server (J2EE) Registration GUI Side 9 af 21

10 Systemkonfiguration Brugeradministration Brugereadministrationen foregår i VistA's backend, som er en terminal-adgang. Her kan alle database filer tilgåes via FileMan eller XUP -menuen. Opsætning af System, Manager brugeren step 77 i VistA Install Opsætning af Physisian 1. D ^XUP, XUSERNEW 2. [brugernavn] Efternavn, fornavn mellemnavn Navnet skrives ind på én linie med komma mellem efternavn og fornavn, dernæst mellemrum og mellemnavn cifre SSN = det amerikanske cpr-nr. 4. Roll-and-Scroll menu starter. Primary Menu = EVE Secondary Menu = OR CPRS GUI CHART Secondary Menu = VFGS SCANNING Der tilføjes 2 sekundære menuer. Division = Bispebjerg Hospital Service = Medicine Access code = [adgangsnavn] 6-20 karaktere bestående af tal og bogstaver. Verify code = [adgangskode] 6-20 karaktere bestående af tal, bogstaver og tegn. 5. Next page Time read = 9999 Multiple signon = Allowed Multiple limit = 5 Auto menu = Yes Type ahead = Allowed Auto sign-on = Yes Spooler = Yes Messages = Yes Side 10 af 21

11 6. Next page Restrict patient selection = No Denne skal sættes til enten Yes eller No, hvis tom vil CPRS ikke køre. 7. Next page CPRS Tab Access, Add: COR, Effective date = T-1 RPT, Effective date = T-1 Hvis COR ikke indtastes vil CPRS ikke køre. 8. Save 9. Add keys Key = ORES Key = SC CONSULT <enter>, Y, gentag <enter> 10. D Q^DI, 1, [brugernavn], Electronic signature code, <enter>, <enter>, [digital signatur], <enter>, <enter> Opsætning af Nurse Gentag punkterne 1-8 fra Physisyan. 1. Add keys Key = ORELSE Key = SC CONSULT Gentag punkterne fra Physisyan. Opsætning af Clerk Gentag punkterne 1-8 fra Physisyan. 1. Add keys Key = OREMAS Gentag punkterne fra Physisyan. Opsætning af Institution og Location Side 11 af 21

12 Opsætning af Templates Templates kan opfattes som formulare hvor igemmen brugerne kan indtaste noter til patientjournalen på en standardiseret måde. Disse templates vil, ud over forklarende tekst, indeholde felter af forskellige typer som checkbox, radiobutton, tekstfelt, nummerfelt osv. Templates kan oprettes i VistA systemets terminal, men også direkte i CPRS programmet. Shared templates i CPRS CPRS programmet startes og fanebladet Notes vælges. Derefter vælges Options Edit Shared Templates og herved åbnes et nyt vindue, hvor de templates, der er synlige i systemet vises i en træstruktur. I øverste højre hjørne findes en knap, New Template, som opretter en ny blank template på den position, der er markeret i træstrukturet. Den nye template skal tildeles et nyt navn før man kan arbejde videre med den. Under New Template knappen findes Shared template Properties. Her vælges hvilken type template man ønsker et antal forskellige egenskaber. Templates kan være en af følgende typer: 1. Template Dette er en normal template, der kan indeholde tekst og felter. 2. Folder Dette er en folder, der benyttes til at samle templates i træstrukturen. 3. Group template Dette er en template, der ud over tekst og felter, kan have yderligere templates liggende under sig. 4. Dialog Dette er en template, som kan aktiveres af brugeren. Det er altså muligt for brugeren at vælge om denne template skal indgå i noten. Det vises som et afkrydsningsfelt, som når det krydses af, vil vise indholdet af templaten. 5. Reminder dialog En template, som aktiverer en Reminder. Ikke bekræftet skal undersøges! 6. COM object En template, der aktivere et CPRS plug-in program. Templates kan have følgende egenskaber: 1. Active Hvis ikke templaten er Aktiv vil den blive usynlig for CPRS. Den vil dog stadig ligge i VistA databasen og vil også kunne aktiveres igen herfra. 2. Hide Items in Templates Drawer Hvis denne markeres vil den pågældende template ikke vises for brugern i træstrukturen. Dog vil man kunne se den, hvis man åbner Template Editor vinduet. 3. Exclude from Group Boilerplate? 4. Number of Blank Lines to insert between items Specificerer det antal blanke linier, der skal vises mellem hver template, der ligger under en Group Template eller en Dialog. 5. Lock? 6. Display Only Markeres denne vil templaten vises, men ikke gemmes i noten. Kan benyttes til hjælpe-tekster ol. 7. Only Show Forst Line Markeres denne vises kun den første linie af templaten. 8. Indent Dialog Items Markeres denne vil alle underliggende templates rykkes nogle karaktere ind mod højre. Side 12 af 21

13 9. One Item Only Markeres denne vil kun én af de templates, der ligger under en Dialog, kunne vælges. 10. Hide Dialog Items Hvis denne markeres vil de templates, der ligger under en Dialog, ikke vises i træstruktren. De vil dog stadig kunne ses i Template Editor vinduet. I bunden af vinduet ses et indtastningsområde kaldet Template Boilerplate. Det er her man indsætter den tekst og de felter, der skal anvendes i templaten. Template fields Template fields kan kun oprettes i VistA databasens backend. 1. D Q^DI, 1, TIU TEMPLATE FIELD, ALL 2. Indtast navn, f.eks. DK VENEREA New entry no. Xxxx: YES 4. Type Vælg mellem Edit/Combo/Button/Check/Radio/Date/Numeric/Hyperlink/Wordprocessing/Text 5. Length 6. Default text Forudvalg. 7. List Manager Text, <ENTER> 8. Default Index, <ENTER> 9. Required: Yes / No Er feltet påkrævet? 10. Seperate lines Skal checkbox og radiobuttons vises på flere linier? 11. Max length Det maximale antal karaktere, der kan indtastes i feltet. 12. Indent Det antal karaktere, som feltet skal indrykkes på skærmen. 13. Pad Det antal karaktere, som feltet skal indrykkes i noten. 14. Min value Mindste værdi for et numerisk felt. 15. Max value største værdi for et numerisk felt. 16. Increment Hvor meget, der tælles op/ned på pilene på et numerisk felt. 17. Date type Vælg mellem Date / Date&Time / Date&Required Time / Combo style / Combo Year only / Combo Year & Month 18. Description 19. URL URL adressen som skal vises med et Hyperlink felt. 20. Items Her indtastes de valg, der skal vises i et checkbox/radiobutton/combobox felt. Der skrives et valg pr. linie. Side 13 af 21

14 Side 14 af 21

15 Opsætning af Rapporter For at få en rapport i CPRS applikationen skal der oprettes en Parameter-, en OE/RR Report og en Remote Procedure fil. Af disse kan Parameter-filen kun oprettes via VistA backenden (terminalen), resten kan også laves i GUIConfig. Denne vejledning viser fremgangsmåden i VistA back-enden. Det forudsættes, at der er lavet en MUMPS routine, der genererer rapportens tekstindhold. Følgende kommandoer skrives i Caché terminalen. Disse kommandoer skal skrives præcist som angivet, vær opmærksom på at mellemrum og stort/småt skal overholdes. Der trykkes <ENTER> efter hvert komma (som ikke skrives) med mindre andet er skrevet. Remote procedure Denne file definerer en Remote Procedure, som peger på den tilknyttede MUMPS kode. 1. Åben Terminal fra Caché cuben eller start en GT.M terminal i Linux 2. ZN EHR, S DUZ=1 Hvis du anvender GT.M spring da ZN EHR over. 3. D Q^DI, 1, REMOTE PROCEDURE, <ENTER>, <ENTER> 4. [Navn], Y, <ENTER> Navnet på din Remote Procedure, f.eks. DK BBH REPORT 1. Dette navn skal bruges i OE/RR Rapport filen i ID feltet. 5. [TAG], <ENTER> TAG er navnet på den funktion, der peges på i MUMPS filen. 6. [ROUTINE], <ENTER> ROUTINE er navnet på den MUMPS routine (som i GT.M er en fil), som indeholder ovenstående funktion. Navnet må højest bestå af 8 karakterer. 7. G, 1, <ENTER> 8. S, <ENTER> 9. 0, <ENTER> 10. <ENTER> 11. TRUE, <ENTER> 12. <ENTER>, <ENTER> 13. Y, <ENTER>, [BESKRIVELSE], F1-E Skriv en grunding beskrivelse af routinen. Afslut med tryk på F1 og E. 14. <ENTER>, <ENTER> Side 15 af 21

16 OE/RR Report Denne file definerer rapporten og peger på den remote procedure, som genererer rapportens indhold. 1. Åben Terminal fra Caché cuben eller start en GT.M terminal i Linux 2. ZN EHR, S DUZ=1 Hvis du anvender GT.M spring da ZN EHR over. 3. D Q^DI, 1, OE/RR REPORT, <ENTER>, <ENTER> 4. [Navn], Y, <ENTER>, <ENTER> Navnet på OE/RR Rapporten, f.eks. DK BBH RAP01, det er ikke dette navn der vises i menuen i CPRS. Det bruges internt i systemet. 5. [Overskrift], <ENTER> Dette er den overskrift, der vises i menuen i CPRS. 6. [Beskrivende tekst], <ENTER> 7. [ID], <ENTER> Denne ID skal være unik og max 10 karakterer. 8. <ENTER>, 2, <ENTER> 9. [ROUTINE], <ENTER> Dette er navnet på den MUMPS routine, som indeholder koden for rapporten. Det er samme routine som defineres i REMOTE PROCEDURE filens ROUTINE felt. 10. [ENTRY POINT], <ENTER> Dette er navnet på den funktion i MUMPS routinen, som skal kaldes. Det er det samme som TAG feltet i REMOTE PROCEDURE filen , <ENTER>, R, <ENTER>, Y, <ENTER>, <ENTER>, <ENTER>, R, <ENTER> 12. ORWRP REPORT TEXT, <ENTER> Her vælges den REMOTE PROCEDURE, som står for kommunikationen mellem CPRS programmet og VistA serveren. Det er altid ORWRP REPORT TEXT. 13. Gentag <ENTER> Gentag <ENTER> indtil denne file er færdig indtastet og der står Select OR/RR REPORT NAME. Side 16 af 21

17 Parameter Denne file definerer rapportens plads i Rapport menuen i CPRS programmet. 1. Åben Terminal fra Caché cuben eller start en GT.M terminal i Linux 2. ZN EHR, S DUZ=1 Hvis du anvender GT.M spring da ZN EHR over. 3. D Q^DI, 1, PARAMETERS, <ENTER>, <ENTER> 4. ORDER ENTRY/RESULTS REPORTING, <ENTER>, Y, <ENTER> Det er vigtigt at skrive apostrofferne og HELE teksten ud. Tjek for tastefejl for der trykkes enter. Apostrofferne specificerer, at der skal oprettes en ny file selvom der måtte findes en med samme navn (hvilket der gør). 5. ORWRP REPORT LIST, <ENTER> Dette er den RPC som henter listen af rapporter til CPRS programmet. Der skal altid stå ORWRP REPORT LIST. 6. [INSTANCE], <ENTER> Her skrives et tal, som anvendes til at fastslå rapportens placering i menuen i CPRS programmet. 7. 2x <ENTER> 8. [VALUE], <ENTER> Value er navnet på den OE/RR REPORT file, som menu-punktet refererer til. 9. Gentag <ENTER> indtil denne file er færdig indtastet. Side 17 af 21

18 Programmering i VistA Programmering i VistA kræver solid kendskab til MUMPS programmeringssproget. Desuden bærer VistA præg af at være udviklet af mange udviklere, der ikke har arbejdet sammen. Derfor virker arkitekturen rodet og uoverskuelig. Dette skal dog ikke misforstås som at systemet er dårligt. Det er ikke dette dokuments formål at være et gennemgående kursus i MUMPS programmering eller VistA arkitektur, men blot dokumentation for nogle nøgle områder. Der anbefales disse bøger og web-sites om MUMPS programmering: M Programming A Comprehensive Guide af Richard F. Walters Digital Press, ISBN The Complete MUMPS An Introduction and Reference Manual for the MUMPS Programming Language af John Lewkowicz Prentice Hall, ISBN Globals: A Primer for Relationel Programmers Programmering af en rapport Meget kort fortalt skal koden for en rapport blot returnere en 1-dimensionel array bestående af linier af tekst. MUMPS funktionen kaldes med et antal parametre, som er værdier der overføres fra CPRS programmet. I rapporter, der laves for Bispebjergs Venerea klinik benytter vi primært ALPHA og OMEGA parametrene, som angiver en start- og slut-dato. Data returneres altid via ROOT parameteren. DFN er den unikke interne ID på den valgte patient i CPRS programmet. RPT(ROOT,DFN,ID,ALPHA,OMEGA,DTRANGE,REMOTE,ORMAX,ORFHIE) Der benyttes often en midlertidig GLOBAL til at holde på og samle data inden disse returneres via ROOT parameteren. For at undgå kollisioner med andre brugere, der henter samme rapport lægges data under en nøgle specifik for rapporten og så en session-id / journal-id. Først slettes gammel data for sessionen (linie 1) og herefter tilføjes 2 linier med tekst. Det kunne f.eks, se sådan ud, hvor DKBBHRPT er den valgte nøgle for rapporten og $J er en system variable, der returnerer den aktuelle session-id: K ^TMP("DKBBHRPT",$J) S ^TMP("DKBBHRPT",$J,0)="Bispebjerg Hospital" S ^TMP("DKBBHRPT",$J,1)="===================" Side 18 af 21

19 Lad os gennemgå et simpelt eksempel på en MUMPS funktion, der returnerer en rapport over antallet af patienter i databasen. Med den rette kendskab til arkitekturen over de interne GLOBALS i VistA, vil man vide at antallet af patienter kan aflæses Patient GLOBAL'en som hedder ^DPT i første node på position 3. Alternativt kan man simpelthen gennemløbe hele Patient GLOBAL'en og tælle. For eksemplets skyld gør vi begge dele. 1: TEST1(ROOT,DFN,ID,ALPHA,OMEGA,DTRANGE,REMOTE,ORMAX,ORFHIE) ;Test report for CPRS 2: ; INPUT: DFN = Patient file #2 internal record number 3: ; OUTPUT: -1^displayable error text (if invalid DFN or no profile) 4: ; 1 if successful, and displayable data in 5: ; ^TMP("DKBBHRPT",$J,n) = line of text 6: ; where n = sequential number 7: ; 8: N TXT,CNT,PT 9: S CNT=0 10: S X=0 11: K ^TMP("DKBBHRPT",$J) 12: S TXT="Dette er en test rapport lavet af Lars ;-)" 13: ; 14: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,0)="Bispebjerg Hospital" 15: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,1)="===================" 16: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,2)=" " 17: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,3)=TXT 18: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,4)=" " 19: FOR SET X=$ORDER(^DPT(X)) Q:X="" Q:CNT>1000 D 20:. SET CNT=CNT+1 21: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,5)="Antal patienter (læst i Global): "_$P(^DPT(0),"^",3) 22: S ^TMP("DKBBHRPT",$J,6)="Antal patienter (talt): "_X 23: S ROOT=$NA(^TMP("DKBBHRPT",$J)) 24: Q På linie 1 defineres funktionens navn og parametre. Bemærk at alle efterfølgende linier starter med et mellemrum. I MUMPS kode har mellemrum betydning og er ikke blot en tom karakter. Linie 2-7 og 13 er kommentarer. Bemærk at en tom linie skal skrives som en kommentar og en kommentar markeres ved et semikolon efterfulgt af en apostrof. Tomme linier tillades ikke. Linie 8 definerer 3 lokale variable. Bemærk her at N er en forkortelse af NEW. Man kan definere adskellige variable på samme linie adskilt med komma. Linie 9-10 og 12 tildeler lokale variable en værdi. Her er S en forkortelse af SET. Linie 11 sletter en hel gren i den træstrukturen som kan beskrive GLOBAL'en ^Tmp. Alle noder under ^Tmp( DKBBHRPT, $J) fjernes, dvs. f.eks. ^Tmp( DKBBHRPT, $J, 0), ^Tmp( DKBBHRPT, $J, 1) og ^Tmp( DKBBHRPT, $J, A ) og ^Tmp( DKBBHRPT, $J, AB123 ). Bemærk at GLOBALS er persistent data, altså data der skrives i databasen. Dette gøres automatisk uden brug af yderligere kommandoer. Ligeså slettes data blot med K (KILL) kommandoen. Linie tildeler værdier til noder i en GLOBAL. Hvis noden ikke findes vil den blive oprettet automatisk og findes noden allerede vil dens værdi blive overskrevet. Igen er data persistent og øjeblikkelig skrevet til databasen. Side 19 af 21

20 Linie kræver en grundigere forklaring, da den er en særlig udgave af en FOR løkke. I stedet for den traditionelle FOR X=1:1:99 DO form er denne FOR løkke uden den normale tæller, men i stedet kaldes kommandoen SET direkte. Bemærk de 2 mellemrum mellem FOR og SET, der SKAL være 2. For at slippe ud af løkken kaldes yderligere kommandoer, nemlig QUIT. Q:X= er en postconditional evaluering af X= og når denne er sand udføres kommandoen QUIT. FOR løkken er altså her en tilsyneladende ubegrænset løkke, som udfører en serie af kommandoer (hver især adskilt med 2 mellemrum). Til sidst udføres kommandoen DO, som starter en blok under FOR løkken (se linie 20). Denne blok startes altid med punktum efterfulgt af et mellemrum. I vores eksempel lægges der 1 til vores tæller variabel. Bemærk kommandoen $ORDER, i vores eksempel SET X=$ORDER(^DPT(x)). Denne kommando går til den næste node eller sub-node i træet ^DPT. Vi startede med at sætte X=0, så den næste typiske node vil være ^DPT(1) og derfor vil X sættes til 1, næste gang 2 og så videre. Hvis der ikke findes flere noder i træet sættes X til en tom streng. Se nu den første QUIT. Den tester netop på om X=. Det er altså udgang af løkken, vi stopper når der ikke er flere noder i GLOBAL'en. Men vi har jo endnu en QUIT. Den har vi lagt ind fordi det er meget let at lave uendelige løkker og hvis vores løkke opretter nye noder kan vi hurtigt fylde selv en meget stor server disk med data og er disken først fuld er det problematisk at få systemet til at køre igen uden at øge den fysiske diskplads! Derfor har vi en simpel tæller og en QUIT, der udføres når tælleren er større end et givet tal, her Linie 21 tilføjer endnu en linie til rapporten. Her kan bemærkes $P, som er en forkortelse af $PIECE. Denne funktion returnerer en del-streng ud fra en kilde-tekst, en skille -karakter og et index. I vores eksempel returneres den tredje del-streng af kilde-teksten ^DPT(0) delt eller splittet af tegnet ^. ^DPT(0) kunne indeholde teksten PATIENT^3^127 og her ville 127 blive returneret. Linie 22 tilfører en sidste linie til rapporten. Her sammensættes tekst-strengen med værdien i variablen X vha. tegnet _. Da X er et tal bliver det automatisk type-casted til en streng. Linie 23 tildeler parameteren ROOT værdien af vores ^Tmp global, vel og mærke alle under-noder under DKBBHRPT og $J session-id'et. Linie 24 afslutter funktionen med en QUIT. Det er god praksis altid at afslutte sine funktioner med QUIT også selvom det ikke altid er nødvendigt. Side 20 af 21

21 Appendix A - Taskman Start af Taskman og RPC Broker 1. D ^XUP, EVE, 1, TAS, TAS, RES, Y (samme som D^ZTMON) 2. D^XUP, EVE, 1, OP, RPC, STA, [port], gentag <ENTER>, Y (samme som D STRT^XWBTCP([port]) ) Stop af Taskman og RPC Broker 1. D^XUP, EVE, 1, OP RPC, STO, gentag <ENTER>, Y (samme som D STRT^XWBTCP([port]) ) 2. D^XUP, EVE, 1, TAS, TAS, STO, Y, Y, gentag <ENTER>, Y (samme som D^ZTMKU) Check og Monitor 1. D^ZTMCHK, gentag <ENTER> 2. D ^%SS, gentag <ENTER> 3. D ^XUP, EVE, 1, TAS, TAS, MON, gentag <ENTER>, Y (samme som D ^ZTMON) Side 21 af 21

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Side 1 af 18 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Velkommen på kursus hos Microworld

Velkommen på kursus hos Microworld Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Windows 8 Workshop. Dette kursusmateriale er udarbejdet for at kunne fungere som arbejdsmateriale under selve kurset, men det er også meningen,

Læs mere

Hvad Hvorfor Hvordan

Hvad Hvorfor Hvordan Hvad Hvorfor Hvordan Hent OpenKapow Installer programmet OpenKapow er et enkelt program til at bygge robotter for at skrabe data på nettet. Programmet er gratis at hente og bruge. Det findes i en linux-

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.40, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold DET KONGELIGE Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 7.... 2 Hent drivers til Windows Windows 7.... 5 Udpak driver... 6 Windows 7 installation af printer.... 8 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet.

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. 1 FØR DU STARTER 1.1 JAR fil formatet De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. Har du installeret Winzip 9.0

Læs mere

lindab CADventPlugin til MagiCAD CADventPlugin til MagiCAD

lindab CADventPlugin til MagiCAD CADventPlugin til MagiCAD CADventPlugin til MagiCAD August 2012 Indholdsfortegnelse CADventPlugin til MagiCAD... 1 Manual til Lindab CADventPlugin til MagiCAD... 3 General Information... 3 Installation og aktivering... 3 Installationskrav...

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC BANKING FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INDHOLD 1 Indledning... 4 1.1 Systemkrav... 4 1.2 Kritik modtages gerne... 4 1.3 Yderligere

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Installation af Novapoint 18.10 32-bit

Installation af Novapoint 18.10 32-bit Installation af Novapoint 18.10 32-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.10, der kun kan installeres på 32 bit versioner af: AutoCAD 2010, 2011og 2012 AutoCAD Map

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

FAQ Hjælp til installation af Trader

FAQ Hjælp til installation af Trader FAQ Hjælp til installation af Trader Indhold 1. Jeg kan ikke downloade Trader... 2 Problem 1: Jeg får en besked om blocked pop-up... 2 Problem 2: Programmet blev ikke downloadet... 3 Problem 3: Jeg kan

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Oprette en AMS route til andet TwinCAT System

Oprette en AMS route til andet TwinCAT System APP-NOTE 609015 Beckhoff Application Note Date: 6/7/2010 Document Status: Rev. 1.0 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 OVERVIEW Denne applikations

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

2. H vis du vil br uge egen computer til øvelser ne

2. H vis du vil br uge egen computer til øvelser ne W ebdesign og webkommunikation 2, I T U niversitetet, forår 2011. I ntroduktion til det praktiske 1. Målsætning Før vi går i gang med kurset, skal du have de helt lavpraktiske ting på plads, så du er helt

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

UNI C Antivirus. Policy Manager 10 Installationsvejledning

UNI C Antivirus. Policy Manager 10 Installationsvejledning UNI C Antivirus Policy Manager 10 Installationsvejledning UNI C Antivirus Policy Manager 10 I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VÆRKTØJSKASSEN: NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VED JENS GRIEBEL DIGITAL KONSULENT, JENS@GRIEBEL.DK 1 Velkommen til MailChimp Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte din første e-mail kampagne. Den vil også

Læs mere

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere